Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april Lions flickskola i Nepal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april 2010 www.lions.se. Lions flickskola i Nepal"

Transkript

1 LION Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april Lions flickskola i Nepal

2 LEDARE LCIF - När Lions är som bäst Kunskap räcker inte, vi måste även använda den. Vilja räcker inte, vi måste även handla. De här orden har sagts av den tyske författaren Goethe. Lions tillhör dem som handlar. Vi vet att vi måste göra aktiva hjälpinsatser som ingen annan varken vill eller kan göra och vårt arbete når sina höjdpunkter genom Lions Clubs International Foundation. Det är ett omfattande arbete. LCIF ger blinda synen tillbaka, hjälper dem som drabbats av jordbävningskatastrofer att komma på fötter igen, lär ungdomar att forma sina liv och gör många andra hjälpinsatser som förändrar livet för många människor och samhällen. Jag är oerhört stolt inte bara över min lionklubb och mitt medlemskap i Lions, utan även över det fantastiska arbete som LCIF utför. Fortsätt att stödja LCIF genom Melvin Jones Fellowship och Contributing Memberships. Både Margit och jag är sedan länge Melvin Jones Fellows. När vi besöker klubbar och deltar i olika lionmöten och våra värdar vill ge oss gåvor föreslår vi dem att istället skicka in pengar till LCIF. Som Lions hjälper vi ofta till på hemorten men tänk också på de många som behöver vår generositet runtom i världen. LCIF personifierar årets tema Move to Grow (Agera för att växa), som nyligen fått en ny framtoning om vilken du kan läsa mer om i ett kommande nummer av tidningen. Lions har sedan LCIF grundades alltid haft anledning att känna stolthet över stiftelsens omfattande insatser. Kom därför ihåg att LCIF är ett instrument för oss Lions att göra kraftfulla hjälpinsatser på en bred internationell front och kunna förverkliga vår vilja att på ett effektivt sätt ge miljoner nödlidande människor bättre hälsa, livskvalitet och tro på framtiden. Hjälp LCIF att hjälpa Lions att hjälpa andra! Agera för att växa genom ett närmare samarbete med LCIF och de Lions som LCIF hjälper att hjälpa. Eberhard J. Wirfs President Lions Clubs International 2 Hej Lionsvänner Det är inte utan att jag känner av att våren så sakta smyger sig på oss. Vi har haft en tuff vinter i hela landet i år och det skall nu bli skönt med lite sol och värme. Hoppas ni känner detsamma, även om vi lever i ett avlångt land, där våra lionsvänner i norra delen av Sverige får vänta lite till på den efterlängtade våren. Som ni alla vet så har naturkatastrofen på Haiti stått i fokus i början på detta år. Sveriges Lions har varit fantastiska när det gäller att ställa upp och skicka pengar via LCIF till de behövande på Haiti. När vi hade passerat US dollar så kom det ett tackbrev från ordföranden i LCIF, vår tidigare världspresident Al Brandel, där han uttryckte sin och LCIF s tacksamhet för vårt engagemang. Jag kan dock inte låta bli att nämna att även Chile råkat ut för en jordbävning som gör att det finns fler behövande som behöver vår hjälp. Det är så lätt att glömma bort att det kan hända nya katastrofer när vi har fullt upp med, i det här fallet, Haiti. Även för Chile har LCIF öppnat upp ett konto för att kunna kanalisera pengarna till rätt behövande. Det har under året varit glädjande att se allt det arbete som lagts ned på medlemstillväxt och försök till nyklubbildning. Jag har en förhoppning att vi innan verksamhetsårets slut skall få se både en ny lionklubb och en campusklubb i multipeldistriktet. Vårt medlemstapp ser olika ut i distrikten och det finns både plus och minus. Men om vi tittar på den totala bilden så har det inte sett så bra ut på många år vid den här tiden på året. Snart är det Riksmöte i Visby, jag hoppas att det blir välbesökt. Ett Visby i försommarskrud kommer säkert att välkomna gäster. Utöver alla svenska Lions, kommer det gäster från Finland, Norge, Danmark, Tyskland samt Spanien. Avslutningsvis skulle jag vilja bjuda på följande tänkvärda ord ur Lions syften : Att befrämja god samhällsanda. Jan Lofjärd, Guvernörsrådets ordförande

3 NYHETER EU anpassad skatt kan drabba Lions Ett fall framåt för klubbarnas skattesituation, kan ett uttalande i skattefrågan från tre ministrar tolkas som. Som bekant föreligger det två skatteutredningar som kan få påverkan på lionklubbarnas skattesituation. Det är dels en utredning som avser inkomstbeskattningen och dels en utredning avseende momsbeskattningen. Förslaget till moderniserade skatteregler för ideell sektor kan innebära om det genomförs att många klubbar kan bli skattepliktiga för sina sedvanliga inkomstaktiviteter. Här har vi på det skarpaste avvisat en del av förslagen genom vårt remissyttrande till Skatteutskottet. Genom att tillskriva Skatteutskottet och på olika sätt även informera Skatteutskottets ledamöter och även andra riksdagsledamöter direkt har vi påtalat de ödesdigra konsekvenser detta får inte bara för lionklubbarna utan även för idrottsrörelsen. Vi har även sökt sprida informationen genom tidningsartiklar och på annat lämpligt sätt. Ledande politiker har uttalat att man inte avser att försämra för de ideella föreningarna. Vad det slutliga resultatet blir är svårt att förutse. Den senaste informationen innebar att remissvaren var under behandling. Vad gäller förslaget om ändrade momsregler för den ideella sektorn, så ligger påtryckningar från EU bakom detta. De viktigaste ändringsförslagen innebär att momsbelägga försäljning av skänkta varor, s.k. second hand-verksamhet. Här före- slås att moms skall erläggas med 6% vid försäljning av skänkta varor. Dock föreslås att moms endast skall utgå om försäljningen uppgår till kr eller däröver per verksamhetsår. Förslaget innehåller också en del andra saker som kan komma att påverka vissa lionklubbar. När det gäller momsfrågan så har nu finansministern, kulturministern och integrations- och jämställdhetsministern skickat en uppmaning till Europeiska kommissionen om att reglerna i det gemensamma EUdirektivet om moms måste ses över. Man gör detta eftersom Sverige inte vill acceptera regelverket och försämra för den ideella sektorn. - Vi vill uppmärksamma EU på vår rika och viktiga folkrörelsetradition i Sverige och övriga Norden och uppmana EU att bidra till att allmännyttig ideell verksamhet inte får betungande skatteregler som leder till ökad skattebelastning och ökad administrativ börda, skriver de tre ministrarna, enligt FL-Net. Detta får väl anses som ett positivt inslag i momsfrågan för vår del. Vad resultatet slutligt kommer att bli i de olika skatteförslagen får vi dock avvakta att se. Till dess måste vi alla försöka att påverka beslutsfattare med att påtala vad effekterna för våra klubbars hjälpverksamhet kan komma att bli. Heinz Ondrejka Past International Director 3

4 Redaktören: Haiti, där Sveriges Lions gjort en strålande insats och omnämnts på Lions Clubs Internationals hemsida. Uppföljning NSR projekt (NSR = Nordiska samarbetsrådet inom Lions) och uppföljning av andra projekt där vi hjälpt människor. Så mycket material och så få sidor. Det är det angenäma problem jag som redaktör har brottats med detta nummer. Till min hjälp har jag haft tidningskommittén bestående av guvernörsrådets ordförande Jan Lofjärd, PRC 101-U Erik Bohlin och PRC 101-GD Lars G Andersson. Tillsammans har vi diskuterat och sedan beslutat om innehållet i detta nummer. Det har inte varit alldeles lätt att prioritera det material som ska med. Till vår glädje har många klubbar skickat in fina alster om det Lions uträttar för andra människor och samhället vilket är det material som The Lion ska prioritera att visa. Det så kallade interna livet publicerar vi istället på hemsidan, och medlemssidan. Där kan du läsa om vilka som fått Melvin Jones, varit med i 50 år eller fått andra utmärkelser bland annat. Det är en hel del material över från detta nummer. Så i nästa har vi redan vikt flera sidor till det så kallade Lions i Sverige materialet. Misströsta icke, det kommer att publiceras. Och välkommen att fortsätta sända in. 4 Maud Nordell Innehåll Ledare 2 Nyheter 3 Nyheter 5 Vi följer upp, Haiti 6 Vi följer upp, NSR proj. Minsk 8 LCI och LCIF bokslut 9 Klubbporträttet LC Skänninge 10 Lions i Sverige 12 Människor vi hjälp, Nepal 14 Lions i världen, nya hem i Kina 16 NÄSTA NUMMER: MANUSSTOPP 17 maj. Sid Förstasidesbilden är från Lions Club LC Vittsjö-Bjärnum, fotograf Bo Sigeback. Bilden är tagen i Nepal, Lions projekt flickskola i Nepal - distrikt 101-SV.Flickan vid symaskinen heter Tara. The Lion är ett officiellt organ från Lions Clubs International. Utges efter tillstånd av The Board of Directors på 21 språk. The Lion syftar till att visa upp för medlemmar och andra det Lions gör externt inom ramen för sitt verksamhetsområde, WE SERVE. The Lion i svensk version utges av Lions Clubs International, MD 101, Sverige. Redaktör och ansvarig utgivare: Maud Nordell Tidningskommitté: Erik Bohlin, Lars G Andersson, Jan Lofjärd och Maud Nordell. Översättning: Lars Edwards Korrektur: Erik Bohlin Lions Clubs International, MD 101, Sverige Geijersvägen Stockholm Telefon: Till redaktören tryck: anknytning 2 E-post: Tryck: V-Tab, Södertälje. april Posttidning B, medlemstidning. EXECUTIVE OFFICERS President Eberhard J. Wirfs, Am Munsterer Wald 11, Kelkheim, Germany; Immediate Past President Al Brandel, 14 Herrels Circle, Melville, NY, , USA; First Vice President Sid L. Scruggs III, 698 Azalea Drive, Vass, North Carolina, 28394, USA; Second Vice President Dr. Wing-Kun Tam, Unit , 19/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong, China. First Year Directors Enrico Cesarotti, Rome, Italy; Luis Dominguez, Mijas Pueblo, Spain; Gary B. D Orazio, Idaho, United States; Yasumasa Furo, Dazaifu, Japan; K.P.A. Haroon, Cochin, India; Carlos A. Ibañez, Panama City, Panama; Ronald S. Johnson, Maine, United States; Byeong-Deok Kim, Seoul, Republic of Korea; Horst P. Kirchgatterer, Wels/Thalheim, Austria; Hamed Olugbenga Babajide Lawal, Ikorodu, Nigeria; Daniel A. O Reilly, Illinois, United States; Richard Sawyer, Arizona, United States; Anne K. Smarsh, Kansas, United States; Jerry Smith, Ohio, United States; Michael S. So, Makati, the Philippines; Haynes H. Townsend, Georgia, United States; Joseph Young, Ontario, Canada. Second Year Directors Bishnu Bajoria, Bankura, India; Ken Bird, Brisbane, Australia; Kwang-Soo Jang, Seoul, Republic of Korea; Douglas A. Lozier, Indiana, USA; Shyam Malpani, Mumbai, India; Art Marson, Wisconsin, USA; Dr. Jerimiah Doc Myers, Alaska, USA; Ellis Suriyati Omar, Kuching, Malaysia; Eugenio Roman Jr., Arecibo, Puerto Rico; Bojan Sober, Rijeka, Croatia; Drs. Ton Soeters, Huizen, The Netherlands; Neil Spencer, Florida, USA; Beverly L. Stebbins, Texas, USA; Tadao Sugimoto, Hokkaido, Japan; Prof. Dr. Hayri Ulgen, Istanbul, Turkey; Rosane Jahnke Vailatti, Penha, Brazil; Debra Wasserman, Minnesota, USA.

5 NYHETER Lions Quest får dollargåva Bank of America har gett US dollar till Lions Quest. Att användas för att sprida Lions Quest till de allmänna skolorna i Chicago. Lions Quest (LQ) finns redan i åtta allmänna skolor i Chicago. Pengarna från Bank of America ska göra det möjligt att sprida LQ till fler allmänna skolor. LQ finns i nästan 60 länder runt om i världen. Lions vill genom LQ stärka barn och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och samhällsengagemang. Att hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper, såsom att visa gott omdöme och god kamratskap. Antalet elever som tar examen från de allmänna skolorna i Chicago ligger på runt 50 %. Mer än 83 procent av studenterna kommer från låginkomstområden och bara tvåtredjedelar av eleverna möter upp mot kunskapsstandarden för respektive nivå. Lions Quest ska nu sättas in för att få bukt med problem och attityder kring droger, disciplin och självkänsla hos eleverna, för att på det sättet få upp resultaten hos eleverna. Det är en investering i kommande generationer, menar man från skolorna. Bank of Americas huvudkontor i New York. Bilden bekräftas Handla Supplies dygnet runt på nätet! Lions har också märkt av det, bland annat i Världens Barn sammanhang, att det är i Storstockholm som det är som svårast, generellt, att samla in från allmänheten. Där är det svårast att komma högt i insamlingar. Lättast är det i det exempelvis i Småland. Läs exempelvis artikel i denna tidning om Gnosjö hur mycket Lions där lyckades samla in till Haiti. Bilden bekräftas nu av Svenska Kyrkan som publicerat, i Dagens Nyheter bland annat, en artikel om hur mycket de olika stiften ger i kollekt. Mest kollekt får Växjö stift med nästan 16 kronor per stiftsmedlem. På andra plats kommer Visby med 14,6 kronor per medlem. Stockholms stift, som har det största medlemsantalet, placerar sig i botten med 3,4 kronor per medlem. Riksgenomsnittet ligger på 8,50 kronor per medlem. Källa: DN E-post: eller ring ank 1 5

6 VI FÖLJER UPP Haiti tackar Lions Lions över hela världen och LCIF är nu uppe i 4,3 miljoner US dollar totalt och hittills till Haiti. Sveriges Lions har bidragit med 3 miljoner svenska kronor, eller översatt i dollar cirka en halv miljon. Många var de klubbar som gick man och kvinna ur huse för att samla in och hjälpa människorna på Haiti efter den stora jordbävningen i början på året. Fortfarande samlar klubbar in. LC Borensberg, LC Salem, LC Hede/Funäsdalen, LC Uppsala/Disa och LC Trollhättan är bara några av många. (I förra numret berättade vi också om fler klubbar som gjorde insatser. En särställning här intar LC Gnosjö som samlat ihop kronor. Detta har skett i samarbete med ortens industriförening företagare, kyrkorna och Gnosjö Hjälper (som är en andrahandsaffär som drivs ihop med Lions, kyrkkorna med fler). - Det är egentligen helt fantastiskt. När vi 6 gick in i projektet hade vi en ambition att genom bössinsamling med mera samla in runt kronor, säger en presidenten i Gnosjö Lions Club Åke Svenningsson. Insamlingen i Gnosjö startade med bössinsamling. Snart växte den och avslutades med en stor körkonsert i kyrkan tillsammans med kyrkorna på orten. - Det har inte varit svårt för oss att engagera våra medlemmar i insamlingen för att hjälpa de jordbävningsdrabbade. Ej heller svårt att få pengar från allmänheten, fortsätter Åke. Lions 90 konto, , fick ta emot drygt kronor till hjälp till Haiti. Dessa är inräknade i summan, överst, som Sveriges Lions bidragit med. Alla fotografier från Lions Clubs International. - Det var länge sedan vi fick hantera så här mycket pengar, det kan vi tacka annonserna för, som vi fick utan kostnad i media. Senast var i Tsunamin, då vi också fick ta emot mycket pengar, även här med hjälp av gratisannonser, säger Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond via dess ekonomiansvarige Göte Larsson. Lions i Sverige fick också mycket publicitet om vårt arbete med att samla in pengar. I riksmedia (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen) fanns Lions med i redaktionell text och/eller med pluggannons (gratis annons) i såväl de tryckta medierna som på nättidningarna. Även i många lokaltidningar fick Lions utrymme, som exempelvis Nerikes Allehanda med en gratisannons. På Youtube har LCIF en video där en Lions från Haiti tackar Lions över hela världen. php?c=2&id=28 LCIF har även publicerat en mängd bilder från Haiti på Flickr photos/lionsclubsorg/sets/

7 VI FÖLJER UPP HJÄLP OSS HJÄLPA JORDBÄVNINGSOFFREN I HAITI MED KATASTROFTÄLT Lions skänker tält som förvaras hos MSB för att kunna skickas till katastrofdrabbade områden vid behov Distribution Den behövande nationen uppvaktar regeringen om hjälpbehov UD ger MSB uppdraget MSB kontaktar Lions tältansvarige Transport sker till hjälpområdet Personal från Lions och MSB följer med Ett tält kostar kr Betala in ditt bidrag till Lions Club Gnosjö Bankgiro Märk inbetalningen med Haiti. 7

8 NSR projektet i Minsk VI FÖLJER UPP Årligen får barn i Vitryssland cancer, jämfört med barn per år i Norge. Tillsammans med antalet barn som redan är under behandling för cancer uppgår siffran till omkring barn per år som har cancer i Vitryssland. Antalet har också ökat allt sedan Tjernobyl olyckan inträffade för 23 år sedan. Vitryssland blev hårt drabbat av radioaktivt nedsmutsning från olyckan med den exploderande kärnkraftsreaktorn. Det är dessa barn och deras familjer som Lions familjecenter, som håller på att färdigställas, riktar sig till. Det är dessa barn och deras familjer som du och alla andra Lions i Norden har hjälpt genom NSR projektet Lions familjehem i Minsk. Alla lionklubbar i Norden har bidragit till projektet. Efter sju svåra år och bedrövelser, skulle man kunna säga, är nu byggandet/restaureringen av byggnaden igång. Projektledaren från Norge, MD 104, Erik Evang vittnar om svårigheter med myndigheters byråkrati, ändring av regelverk och byte av entreprenör. - De sista åren har varit som ett långt hinderlopp. Ibland har hindren varit så höga att det många gånger sett hopplöst ut, berättar Erik Evang. Som NSR projekt gick det och det var under den tiden som nordens lionklubbar betalade in till projektet. Bygganden som restaureras har varit en övergiven del av en traktorfrabrik. Byggnaden stått övergiven och förfallit en längre tid. Har varit tillhåll för bostadslösa ungdomar. På Lions familjecenter ska barn och deras familjer kunna bo under tiden barnen får behandling för sin cancer på ett intilliggande sjukhus. Många barn som behandlas på barncancersjukhuset har inga släktingar i Minsk och familjen kan ha svårt att hitta någonstans att bo. Barnen som får behandling på sjukhuset kommer från hela Vitryssland. På centrer ska det finnas tillgång till psykologer och terapeuter. Lions får gott anseende i Vitryssland i och med detta projekt, berättar Erik Evang. Behovet av en organisation som Lions är dessutom stort i landet och detta visar att landgränser inte existerar i solidaritetens namn, menar han. Källa: Norska The Lion Bilder: Från Norge, MD 104, tagna av medlemmar i projektet. Nu ser han och hans samarbetspartner i Minsk, Lions Viacheslav Scherba (Slava) medlem i LC Minsk - dock ljuset i tunneln. Bygget är igång och ska vara klart i slutet av detta år. Dessutom har finanskrisen även drabbat Vitryssland vilket gjort att det är lättare att få tag på arbetskraft och billigare, även vad gäller byggnadsmaterial. Kostnaden för NSR projektet ligger på cirka 7,5 miljoner norska kronor. Det drivs av MD 104 Norge. 8

9 2008 i siffror Resultat i siffror för verksamhetsåret för Lions Clubs International (LCI) och för Lions Clubs International Foundation (LCIF) finns nu att läsa i sin helhet på hemsidan. BOKSLUT FÖR LCI OCH LCIF Se och interna sidan med inloggning. LCIs rapport över verksamhetsåret visar att intäkterna var lägre jämfört med förra året. Främst beroende på låg avkastning på investeringar. Av kostnaderna är den största posten kostnader för stöd till klubb och distriktsprogram. För mer information se och interna sidan. LCIFs rapport för samma verksamhetsår, , visar att LCIF gav ut US dollar miljoner för 453 projekt. Ett av dem ett Lionprojekt i Nairobi, Kenya där unga mödrar får lära sig hur de ska skydda sina nyfödda mot LCIFs ordförande verksamhetsåret , Mahendra Amarasuriya HIV/AIDS. Man kan också läsa om vad som hände under verksamhetsåret, att LCIF under verksamhetsåret började implementera Lions Quest i Ryssland och om Sight First, däribland samarbetet med WHO om att förhindra barnblindhet. För mer information, se och interna sidan. Från NSR Bästa projekt avgörande Vilket projekt som är det bästa ska vara avgörande i valet av NSR projekt. Inte från vilket land det kommer ifrån och att det landet står på tur. Det blev beslutet på NSRs rådsmöte i slutet av januari då det hölls i Ålborg i Danmark. Tidigare har de nordiska lionländerna haft en inbördes turordning som avgjort projekt. Efter Norges projekt var det Sveriges tur etc. Det togs ett principbeslut om att nästa NSR projekt ska vara att introducera Lions Quest i östra Europa. Förslaget kom från Norge, MD 104. Det definitiva beslutet om NSR projekt Lions Quest ska tas på rådsmötet 2011, som blir i Finland NSR, nordiska samarbetsrådet, samlade 170 delegater från de nordiska länderna. Temat för NSR var klimat och miljö. Dessutom stod sedvanliga seminarier om ungdomsutbyte med mera på programmet. Martin Lidegaard från Danmarks gröna tankesmedja talade om de klimatkonsekvenser som väntar om vi inte får stopp på den globala uppvärmningen. Han menade att man kan bidra på individnivå genom att exempelvis välja lokalt producerade råvaror, välja bilar som kör på elektricitet, cykla och resa i närområdet Mallorca istället för Thailand ska NSR hållas i Finland, 2012 på Island och 2013 i Sverige. Källa: Danska The Lion. NSR står för nordiska samarbetsrådet inom Lions. Det har anor sedan 1950-talet. Syftet är att ha ett gemensamt råd för att diskutera gemensamma nordiska frågor, som ett enat nordiskt uppträdande utåt sett. Vara ett forum för erfarenhetsutbyte och att förstärka och utveckla Lions. Vidare att med gemensamma aktiviteter bistå hjälpbehövande. Källa: Sveriges Lions Handbok. Lions har problem med vikande medlemstal i storstäderna. En titt i medlemsregistret visar detta. I distrikt 101-A som exempelvis innehåller halva Storstockholm (den andra halvan finns i distrikt 101-U) har antalet medlemmar minskat med 51 stycken sedan juli Ser man på medlemsantalet på Stockholmsklubbarna är även det en dyster läsning då det stora flertalet har få medlemmar. Det lysande undantaget här är Stockholm Globen som har 31 medlemmar. Många av klubbarna har också hög medelålder. Detta leder till svaga klubbar som inte har handlingskraft. Men det finns hopp. Inom distriktet är ledningen naturligtvis väl medveten om detta och sedan verksamhetsåret arbetar man med en satsning som kallas Storstockholmsgruppen. Den leds av Lars-Åke Lindman, LC Oxelösund från distriktsrådet och Ulf-Åke Sjöström från LC Sundbyberg. Vad innehåller då storstadssatsningen? Vi har bildat fem stöd/arbetsgrupper, en för Södermalm, Västermalm, Östermalm, Vällingby och Nacka/Boo. Varje stödgrupp består av tre Lions som ska hjälpa klubbarna inom sitt område med en handlingsplan för utveckling, innehållande medlemsvård, medlemsvärvning, information om Lions förtjänster lokalt och globalt, klubbprogram och att hjälpa till att hitta samarbetspartners såsom företagarföreningar etc, berättar Lars-Åke Lindman. Målet med denna satsning är att få fler medlemmar, yngre medlemmar och få de medlemmar som finns att stanna kvar. Helst vill gruppen se att det finns en vital klubb på varje malm, Östermalm etc. Man har också en tanke om att slå ihop klubbar för att öka möjligheterna att utvecklas, som därmed blir attraktiva för nya medlemmar. 9

10 10 KLUBBPORTRÄTTET

11 Lions Club Skänninge, bildad 1958, har en stark profil i samhället Skänninge. Själva staden Skänninge har ungefär invånare och har rötter från medeltiden, då det tyska inflytandet var starkt. Idag lever Skänninge av småföretagare, men även några större då exempelvis Överskottsbolaget som har sitt huvudkontor där. Runt Skänninge ligger den bördiga östgötaslätten, så jordbruket är också en betydande inkomstkälla och källa till företag. Exempel på dessa stora och publika aktiviteter är Nationaldagsfirande med motormässa, som förra året fick besök av kronprinsessan Viktoria. Klubben anordnar då cruising (med bilar), där startavgiften 50 kronor går till hjälpverksamheten. Likaså mopedrally där startavgiften 150 kronor går till hjälpverksamheten. Andra aktiviteter är lokalrevy som engagerar alla klubbmedlemmar med familjer, julmarknad med Lucia kröning, KLUBBPORTRÄTTET En stor klubb i en liten stad Den 46 medlemmar stora Lions Club Skänninge har som strategi att satsa på stora aktiviteter. Dels för att få in mycket pengar till klubbens hjälpverksamhet, dels för att stora aktiviteter syns och därmed får Lions bra reklam på orten, vilket också gynnar Skänningebornas givmildhet till klubben. Valborg med motorcykelparad och stortfyrverkeri samt ungdomsunderhållning. På Skänninge Marknad har klubben ett tuff-tuff-tåg och chokladhjul. Många av evenemangen läggs ut på YouTube så att de kan ses av flera och på så sätts sprids Lions namn. De olika aktiviteterna ger drygt kronor till klubbens hjälpkassa. Klubben bidrar sedan, med dessa pengar, till alla beslutade riks-, distriktsprojekt och egna lokala samhälls och hjälpprojekt. Exempel på det senare är stöd till lokal dansgrupp, kören Stämbandet, lokala Länkarna, Mjölby ungdomskör, Skänninge friidrottsklubb. Klubben driver också musikcaféer på Skänninges äldreboende samt delar ut idrottsoch kulturstipendium. De 48 medlemmarna i klubben är alla engagerade i olika kommittéer med arbetsuppgifter. Kommittémöten hålls hemma hos varandra, vilket gör att fa- miljerna lär känna varandra. Man har 10 klubbmöten per år på fredagar. Klubben har ingen egen lokal utan programkommittén ordnar möten på olika platser med varierande program, till exempel besök på motorbanan Mantorp-Park, besök hos Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg, bågskytte, curling, femkamp med mera. Några gånger per år är respektive partners med på klubbmötena, varför klubben blir en familjeangelägenhet. Ett resultat av detta är, så klart, att man ogärna går ur klubben och att de Skänningebor som ännu inte är medlemmar gärna vill bli medlemmar, när de ser och förstår hur trevligt medlemmarna och deras familjer har i klubben. -Vi har kul i klubben. Dels är klubbmötena intressanta och roliga och sedan ser medlemskommittén till att vi uppvaktar varandra på högtider och ger stöd vid sjukdom eller andra problem. Kort sagt, vi bryr oss om varandra, säger Ulf Sundén, en av medlemmarna. - Det här med att familjerna är med och hjälper till gör också att vi egentligen är nästan dubbelt så många när vi arbetar. Det är många frivilliga som säger; det ordnar vi, vilket gör att arbetet i klubben inte blir så betungande, fortsätter Ulf. Medelåldern i klubben är för närvarande 52 år och i medeltal har medlemmarna varit med i 15 år. Det finns medlemmar som är födda på och 70-talet och det finns medlemmar som är födda på 1920-talet och däremellan. Klubben har sedan starten 1958 enbart bestått av män. - Lions har klubbar med bara män, med bara kvinnor, med bara ungdomar och blandade klubbar. De olika lösningarna har sina för- och nackdelar. Det viktigaste dock är att klubben fungerar bra. Då vår klubb ofta engagerar våra familjer så har frågan om en blandad klubb inte varit aktuell. Men vår klubb är öppen för alla som följer Lions etik och moral, säger distriktsguvernör Mikael Sönner, tillika medlem i Skänningeklubben. Klubben har haft ny president varje år sedan starten och nästan ingen har suttit mer än ett år, enbart två stycken har suttit två gånger, däribland charterpresidenten John Söderlund. Klubben har idag en chartermedlem kvar, Jan Rockler. Hemsidan till klubben är: www. skanningelions.se Bilden överst på sidan 10: Inte alla medlemmar, men nästan, chartermedlemmen Jan Rockler har röd kavaj, till vänster om honom Erik Henriksson och till höger med händerna i vädret - klubbens äldsta medlem Bengt Hallin 89 år. Mellanbilder, vänster: Vice President Johan Wachtmeister i grön hatt. Högra bilden: President Per Hellman, till vänster och sekreterare Per Olof Almberg. Understa bilderna, vänster: Kalle Gustavsson som påskjutare. Högra bilden: Diskare Ulf Sundén. Bild sid 11: Från nationaldagsfirandet. 11

12 LIONS I SVERIGE LC Perstorp hade besök av politikern Margareta Winberg på ett av sina klubbmöten. Dels berättade Margareta Winberg om sitt engagemang för den lilla fiskebyn Cumbucu i Brasilien, dels om sitt jobb som ambassadör i Braslien och dels om sitt tidigare värv som vice statsminister under Göran Perssons tid. På bild ses Margareta Winberg tillsammans med LC Perstorps blivande vicepresident, Marie Hamacek. Orkester Norden LC Staffanstorp har under 40 år uppvaktat alla som fyllt 80 år eller mer med en spettkaka. Idag finns närmare 700 personer som är över 80 år. På bild ses president Ingvar Ahlström som delar ut en spettkakak till Annie Paulina Larsson. Samarbete mellan scouter och Lions Lions i västra Sverige har samarbetat med scouterna och arrangerat ett vinterskogsläger. Detta gjorde man i februari. Det var 48:e året i rad som lägret arrangerades. Mer än 70 ungdomar i åldrarna 13-20, med och utan funktionshinder, deltog under mottot: Glädje och gemenskap. Efter en vecka läger vet de alla att mer förenar än skiljer oss åt, oavsett om man har funktionshinder eller inte, säger lägerchefen Tomas Granlund. 12 kommer i sommar att spela i Stockholms Konserthus samt i Danmark vid Det kungliga Danska Musikkonservatorium och i Helsingfors. Mer information kommer komma då man planerar att sätta upp en speciell hemsida om evenemangen. kommer naturligtvis länka dit. Orkester Norden är ett samarbetsprojekt mellan lionklubbar i Norden, Föreningarna Nordens Förbund, Jeunesses Musicales/ Musik och Ungdom samt Nordiska Konservatorierådet. För den som vill läsa mer om Orkester Norden så kan man gå in på länken aktiviteter/projekt och länken ständiga aktiviteter samt slutligen länken Orkester Norden. LC Hallstahammar har gett alla barn som åker skolbuss i Hallsta kommun en reflexväst. Detta ur trafiksäkerhetssynpunkt. Under den mörka årstiden syns de inte när de kliver av skolbussen med sina svarta jackor. Det har hänt en hel del olyckor. Med västen syns de på 200 meters avstånd. LC Vallåkra-Rydebäck har haft en konsert med Sanna Nielsen. Intäkterna från entrén gick till klubbens välgörande ändamål såsom handikappläger, vår- och julfest för bygdens äldre, barnavdelningen på Helsingborgs lasarett och Lions internationella hjälpverksamhet.

13 LIONS I SVERIGE LC Uppvidinge stöder ett barnhem i Riga, Lettland. Barnhemmet har 76 barn. Barnhemmet saknar en hel del som vi här i Sverige tar för givet. Detta projekt, att stödja barnhemmet Imanta, är ett nytt hjälpprojekt för klubben. Bilden till vänster några barn på barnhemmet som får leksaker av lionklubben. Bilden till höger, från vänster: Ola Fransson, Georg Frisk och Madeleine Gavelli Poulsen. Campus studentklubbar med Kerstin Owren Myre som är medlem i studentklubben vid Bergens Universitet. I många länder finns det studentklubbar som är knutna till olika Universitet. Deras projekt kan omfatta allt från miljö till biståndsfrågor. I Norge finns en Studentklubb vid Bergens Universitet. Den klubben är mycket framgångsrik med projekt i Afrika och de har nu även fått i gång en klubb vid Oslo Universitet. När man startade fanns det 6-7 intresserade studenter och nu är man cirka 35 medlemmar. När det gäller studentklubbar tror jag att man skall vända sig till studenter som studerar på program med u- landsanknytning och Miljö/ Klimat. Vi har i dag många Universitets- och Högskoleorter i Sverige, där det borde finnas möjligheter att bygga LEO- och studentklubbar. Den 20 februari genomfördes att seminarium i Uppsala Syftet med seminariet var att ge kunskaper och redovisa erfarenheter och ge förslag hur vi i MD 101 kan starta Campusklubbar. I seminariet deltog 18 personer från 6 distrikt. Inbjudare till seminariet var Ungdomskommittén i samarbete med FUU (Kommittén för Framtid, Utveckling och Utbildning) och distrikt 101 U. Resultatet av seminariet är att i distrikt 101S har vice distriktsguvernör Eva Persson bokat en rad möten med både lionsmedlemmar och med representanter för studentkåren för att komma igång med bildande av student campusklubbar. Även distrikt 101U har bokat möten. I dessa två distrikt har man inbjudit medlemmar från studentklubben vid Bergens Universitet. Vivianne Eriksson, ordförande för Ungdomskommittén LC Luleå Arrenderar en ö av kommunen. På ön har klubben rustat upp, i egen regi, grillplats, gästhamn och gångbryggor och ett servicehus (med toaletter med mera). Klubben har också byggt om gammal värmestuga som man fick av kommunen till en kiosk. En kiosk som inbringar många pengar till klubbens hjälpverksamhet. Där gräddar klubben våfflor och säljare samt kaffe och annat smått och gott. Ön är en rekreationsort för luleåborna och förutom att ge lionklubben pengar till hjälpverksamheten ger den klubben god reklam. På bild ses Inge Ylipää, Ola Berglund och Steve Ralsberg från LC Luleå. 13

14 MÄNNISKOR VI HJÄLPT Det är som ett paradis Lionsklubbar i distrikt 101-SV har samlat in till och byggt en skola för flickor i Nepal. Skolan ska ge de fattiga flickorna en utbildning till sömmerskor och förhoppningsvis jobb, för att förhindra att de hamnar i prostitution. Elever och personal vid LWSTC, Lions flickskola i Nepal. Alla fotografier är tagna av Bo Sigeback. Även lionmedlemmar från andra håll i Sverige har bidragit. Skolan är igång sedan 2007 och drivs nu vidare i egen regi. Faddrar från Sverige bidrar till flickornas utbildning. Bo Sigeback från LC Vittsjö-Bjärnum är en av de lionsmedlemmar som har engagerat sig. Han har, som Lions rådgivare, rest till Nepal för uppföljning av verksamheten och här är hans berättelse. Nepal har cirka 26 miljoner invånare och är bara en fjärdedel av Sverige till ytan. I norra delen av landet finns Himalaya med 8 av världens 10 högsta berg. I mitten av landet finns Kathmandu platån på knappt 1500 meters höjd. I sydligaste delen hittar man bördiga jordbruksområden med massor av risodlingar. Mitt bland risodlingarna ligger Lions Women Skill Training Centre. Här mötte jag Lalu och hennes skolkamrater. De är drygt 50. Hälften av dem bor på skolan under studietiden. De som hinner cykla hem på en timme får bo i sitt ordinarie hem. På skolan får eleverna näringsriktig mat, bra utbildning och blir helt enkelt bättre rustade att möta framtiden. De flesta flickorna har växt upp under extremt fattiga förhållanden. Personalen bor också på skolan och har många roller; lärare, kurator, spelkompis, kock och ställföreträdande förälder. Detta är som ett paradis, säger Puja, en av eleverna. Vi får lära oss mycket här. Klockan 5 stiger fyra flickor upp för att göra frukost tillsammans med kocken Ongschu. Klockan 6 stiger alla upp för dusch- och toalettbesök. Vi städar våra rum och klockan 7 är frukosten klar. - Sedan samlas alla elever på skolgården. Vi har morgongymnastik, särskilt för handleder, knän och fotleder. Då blir det lättare att sy. Sedan sjunger vi Nepals nationalsång och avslutar med 5 minuters yoga-avslappning. Under förmiddagen lär jag mig att sy, säger Shanta Kumari. Vi syr antingen på el-eller fotdriven maskin. Prem och Shivi är våra sylärare. De är mycket duktiga, vänliga och hjälpsamma om något går på tok. - Jag går med den andra halvan till klassrummet för att lära mig engelska. Sonam Sherpa från Kathmandu lär oss både grammatik och nya ord. Vi får läsa högt, vi får prata med varandra på engelska och sedan skriver vi ner meningarna på datorn, säger Tara. Efter lunch byter vi klassrum så då får jag sy igen. Vi har ett TV-rum men elen försvinner 11 timmar per dygn så helt plötsligt släcks TV:n, skrattar Chondi Sherpa. Det händer ofta att vi går och lägger oss klockan 20, menar hon. Men det blir lite tjejsnack på rummet innan vi somnar. Jag trivs så bra här och vill starta en liten syateljé efter examen. Lions stöd gör skillnad Resan hem från skolan i Odari Nepal, tog 38 timmar så jag hade gott om tid att reflektera. Sällan har jag mött så positiva elever och lärare som där. När jag kom hem och såg ett inslag på TV 4 om bröstimplantat och vikten att hänga med i modesvängen så var det svårt att tänka bort Basanta i Odari. Hon hade fötts med fötterna vända upp och ner, samtidigt som tårna pekade inåt. Hon gick alltså med fotens ovansida neråt och hade lite svårt med balansen. 14

15 MÄNNISKOR VI HJÄLPT Svårast tyckte hon det var uppe i hembyn när det snöat. Att gå barfota och balansera i halkan var svårt och kallt. Hon, om någon, skulle behöva läkarhjälp. Men vem kan hjälpa en fattig flicka? Jo, vi har lovat henne besök hos läkare. Sonam Sherpa lärare i engelska. Jag är priviligerad som tillsammans med Anette Axelsson (LC Huskvarna) fick chansen att besöka skolan. Vi fick se unga kvinnor med stor törst efter utbildning och med stor livstörst. Lions insats gör verkligen skillnad. Den som vill bli fadder kan sätta in 100 kr/månad till Lions hjälpkonto och märka betalningen med LWSTC. Nepalskolan har en webbsida: Bo Sigeback 15

16 B-posttidning Avsändare: Lions Clubs International, Sverige Geijersvägen Stockholm LIONS I VÄRLDEN Nya hem med hjälp av LCIF När en katastrof inträffat någonstans på jorden är Lions ofta där bland de första för att undsätta befolkningen. Genom katastrofanslag från LCIF, Lions Clubs International Foundation, hjälper Lions även till att bygga upp hem och skolor och annan infrastruktur efter en katastrof. Jordbävningen i Kina 2008 är ett exempel. Nang Chong Chens familj förlorade allt i jordbävningen maj 2008, då den lilla byn i Sichuan provinsen i centrala Kina drabbades hårt. Lions var snabbt på plats för att hjälpa till, först med tält som med hjälp av medel från LCIF köptes in och sändes till Kina av Sveriges Lions, MD 101. Sedan byggdes invånarnas hem upp på nytt och permanent med hjälp av LCIF. I oktober kunde Chen och hennes familj flytta in i sitt nya hus i Peng Hua Lions Village. Över dörren hänger en skylt med texten: Hand till hand, hjärta till hjärta bygger vårt nya hem, och så Lions logo. LCIFs ordförande Al Brandel och hans fru Doktor Maureen Murphy bland de som fått nya hem. samt Macau. Lions hade då arbetat med invånarna vid uppbygganden av hemmen. Även skolor, vägar och sjukhus har byggts för pengar som Lions över hela världens generöst bidragit med drabbades Indien av en jordbävning som mätte 7.9 på Richterskalan. Det är att jämföra med om man skulle detonera en sprängladdning på 4,5 miljoner ton dynamit i regionen som drabbades. Mer än människor dog och skadades samt 7633 byar förstördes. 30 minuter efter den stora jordbävningen var lokala Lions där, med vatten, mat, kläder, tält med mera. Även LCIF reagerade snabbt med ett katastrofbidrag på US dollar inom 48 timmar. Lions och LCIF byggde sedermera upp byarna igen med hus och skolor och sjukhus. I Louisiana, som drabbades av orkanen Katrina, har med stöd av LCIF en ögonklinik byggts upp som ger vård till de människor som inte har någon sjukförsäkring. Över 80 sådana hus räcktes över till invånarna av LCIFs ordförande Al Brandel och hans fru Doktor Maureen Murphy, vice president Wing-Kun Tam och 50 Lions medlemmar från Kina och Hongkong Det är en generös gåva från Lionsklubbar i Louisiana och från LCIF, säger Doktor Bruce A. Barron.

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet.

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LEDARE Engagera ungdomar i Lions arbete. I en stad i staten Indiana i USA bor

Läs mer

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr.

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. Maureen Murphy Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften LEDARE Albert F.Brandel President The International

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania.

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se Lions hjälper handikappade i Tanzania. Vi sprider ljus LEDARE Bästa Lionsvänner Lions internationelle president Sid. L Scruggs med hustru

Läs mer

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009

101 VG Nytt. Årgång 45 Nr 1 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 1 2008 2009 I huve t på LarsO Lionvänner! Mirakel genom service är IP Al Brandels tema för detta Lionår! Varje dag åstadkommer medlemmarna i Lions runt om i världen större

Läs mer

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009

101 VG Nytt. V ä st 2 i. b a r i 2 8 fe. Årgång 45 Nr 3 2008 2009 Lions 101 VG Nytt Årgång 45 Nr 3 2008 2009 f ru ua ri PR- 9 23 eb 00 V ä st 2 i b a r i 2 8 fe r I huve t på LarsO Lionvänner! Kunskap är livets moder Allmänhetens kunskap om vad Lions är och vad Lions

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet

AMC-Nytt våren 2007. Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet AMC-Nytt våren 2007 Hej alla medlemmar! Då var det dags för ett nytt nummer av AMC-Nytt. I detta nummer kan ni bland annat läsa om: Kallelsen till Årsmötet den 31 mars 2007. Inbjudan

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE

FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE FredAktion ÅRSKRÖNIKA FÖR UNGA #2012 UNGAS FREDSARBETE Det handlar om unga Förord PeaceWorks tror på ungas kraft att avnormalisera och synliggöra våldet i Sverige och i världen genom att kritiskt ifrågasätta

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET

Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM DROGER OCH NYKTERHET EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO / NR 4 2015 / PRIS 40 KR Kärlek på kongress SÅ MÅNGA MÖTER KÄRLEKEN I FÖRENINGSLIVET Varför inte ge bort en prenumeration på Accent

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD

TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD Peder Skrivares skola Varberg TVÅ VECKOR I EN ANNAN VÄRLD - Volontärarbete i Nicaragua Lisa Mattsson & Josefin Johansson Omvårdnadsprogrammet åk 3 20 april, 2007 Handledare: Lars-Magnus Nordhall Innehållsförteckning

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Julmarknad söndag 28 november 11.00 16.00

Julmarknad söndag 28 november 11.00 16.00 Julmarknad söndag 28 november 11.00 16.00 11.00 Lions tomteparad tågar in till Raggamuffins musik. Lions president Willis Tiger hälsar alla välkomna och öppnar Lions 54:e julmarknad. Alla lotteribodar

Läs mer

Girl power! Afghanistan: En rak höger mot mansväldet. Etiopien: Unga mammor får livet tillbaka. Sverige: Tjejsnack i Ellen-gruppen

Girl power! Afghanistan: En rak höger mot mansväldet. Etiopien: Unga mammor får livet tillbaka. Sverige: Tjejsnack i Ellen-gruppen Afghanistan: En rak höger mot mansväldet Etiopien: Unga mammor får livet tillbaka Sverige: Tjejsnack i Ellen-gruppen USA: En dag med Margot Wallström Girl power! Sista ordet: inger ashing DU FÅR MINST

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland. Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10. Foto: Torbjörn Kjellsson Rödakorsbladet Nr 4/4 November 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland MR-dag Kulturens Hus Luleå Foto: Richard Renberg Kulturveckan i Gällivare. Sidan 10.

Läs mer

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067

alt Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 alt En annan värld är möjlig! Röster från en global rättviserörelse. #1 2007 30kr ISSN 1654-6067 Sociala forum i fokus European Social Forum kommer till Malmö Rädda Stockholm Vatten På besök i Världsförbättrarbyn

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari 2010. Foto: Richard Renberg,

Läs mer