Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april Lions flickskola i Nepal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april 2010 www.lions.se. Lions flickskola i Nepal"

Transkript

1 LION Lions Clubs International, Sverige Nr 5. april Lions flickskola i Nepal

2 LEDARE LCIF - När Lions är som bäst Kunskap räcker inte, vi måste även använda den. Vilja räcker inte, vi måste även handla. De här orden har sagts av den tyske författaren Goethe. Lions tillhör dem som handlar. Vi vet att vi måste göra aktiva hjälpinsatser som ingen annan varken vill eller kan göra och vårt arbete når sina höjdpunkter genom Lions Clubs International Foundation. Det är ett omfattande arbete. LCIF ger blinda synen tillbaka, hjälper dem som drabbats av jordbävningskatastrofer att komma på fötter igen, lär ungdomar att forma sina liv och gör många andra hjälpinsatser som förändrar livet för många människor och samhällen. Jag är oerhört stolt inte bara över min lionklubb och mitt medlemskap i Lions, utan även över det fantastiska arbete som LCIF utför. Fortsätt att stödja LCIF genom Melvin Jones Fellowship och Contributing Memberships. Både Margit och jag är sedan länge Melvin Jones Fellows. När vi besöker klubbar och deltar i olika lionmöten och våra värdar vill ge oss gåvor föreslår vi dem att istället skicka in pengar till LCIF. Som Lions hjälper vi ofta till på hemorten men tänk också på de många som behöver vår generositet runtom i världen. LCIF personifierar årets tema Move to Grow (Agera för att växa), som nyligen fått en ny framtoning om vilken du kan läsa mer om i ett kommande nummer av tidningen. Lions har sedan LCIF grundades alltid haft anledning att känna stolthet över stiftelsens omfattande insatser. Kom därför ihåg att LCIF är ett instrument för oss Lions att göra kraftfulla hjälpinsatser på en bred internationell front och kunna förverkliga vår vilja att på ett effektivt sätt ge miljoner nödlidande människor bättre hälsa, livskvalitet och tro på framtiden. Hjälp LCIF att hjälpa Lions att hjälpa andra! Agera för att växa genom ett närmare samarbete med LCIF och de Lions som LCIF hjälper att hjälpa. Eberhard J. Wirfs President Lions Clubs International 2 Hej Lionsvänner Det är inte utan att jag känner av att våren så sakta smyger sig på oss. Vi har haft en tuff vinter i hela landet i år och det skall nu bli skönt med lite sol och värme. Hoppas ni känner detsamma, även om vi lever i ett avlångt land, där våra lionsvänner i norra delen av Sverige får vänta lite till på den efterlängtade våren. Som ni alla vet så har naturkatastrofen på Haiti stått i fokus i början på detta år. Sveriges Lions har varit fantastiska när det gäller att ställa upp och skicka pengar via LCIF till de behövande på Haiti. När vi hade passerat US dollar så kom det ett tackbrev från ordföranden i LCIF, vår tidigare världspresident Al Brandel, där han uttryckte sin och LCIF s tacksamhet för vårt engagemang. Jag kan dock inte låta bli att nämna att även Chile råkat ut för en jordbävning som gör att det finns fler behövande som behöver vår hjälp. Det är så lätt att glömma bort att det kan hända nya katastrofer när vi har fullt upp med, i det här fallet, Haiti. Även för Chile har LCIF öppnat upp ett konto för att kunna kanalisera pengarna till rätt behövande. Det har under året varit glädjande att se allt det arbete som lagts ned på medlemstillväxt och försök till nyklubbildning. Jag har en förhoppning att vi innan verksamhetsårets slut skall få se både en ny lionklubb och en campusklubb i multipeldistriktet. Vårt medlemstapp ser olika ut i distrikten och det finns både plus och minus. Men om vi tittar på den totala bilden så har det inte sett så bra ut på många år vid den här tiden på året. Snart är det Riksmöte i Visby, jag hoppas att det blir välbesökt. Ett Visby i försommarskrud kommer säkert att välkomna gäster. Utöver alla svenska Lions, kommer det gäster från Finland, Norge, Danmark, Tyskland samt Spanien. Avslutningsvis skulle jag vilja bjuda på följande tänkvärda ord ur Lions syften : Att befrämja god samhällsanda. Jan Lofjärd, Guvernörsrådets ordförande

3 NYHETER EU anpassad skatt kan drabba Lions Ett fall framåt för klubbarnas skattesituation, kan ett uttalande i skattefrågan från tre ministrar tolkas som. Som bekant föreligger det två skatteutredningar som kan få påverkan på lionklubbarnas skattesituation. Det är dels en utredning som avser inkomstbeskattningen och dels en utredning avseende momsbeskattningen. Förslaget till moderniserade skatteregler för ideell sektor kan innebära om det genomförs att många klubbar kan bli skattepliktiga för sina sedvanliga inkomstaktiviteter. Här har vi på det skarpaste avvisat en del av förslagen genom vårt remissyttrande till Skatteutskottet. Genom att tillskriva Skatteutskottet och på olika sätt även informera Skatteutskottets ledamöter och även andra riksdagsledamöter direkt har vi påtalat de ödesdigra konsekvenser detta får inte bara för lionklubbarna utan även för idrottsrörelsen. Vi har även sökt sprida informationen genom tidningsartiklar och på annat lämpligt sätt. Ledande politiker har uttalat att man inte avser att försämra för de ideella föreningarna. Vad det slutliga resultatet blir är svårt att förutse. Den senaste informationen innebar att remissvaren var under behandling. Vad gäller förslaget om ändrade momsregler för den ideella sektorn, så ligger påtryckningar från EU bakom detta. De viktigaste ändringsförslagen innebär att momsbelägga försäljning av skänkta varor, s.k. second hand-verksamhet. Här före- slås att moms skall erläggas med 6% vid försäljning av skänkta varor. Dock föreslås att moms endast skall utgå om försäljningen uppgår till kr eller däröver per verksamhetsår. Förslaget innehåller också en del andra saker som kan komma att påverka vissa lionklubbar. När det gäller momsfrågan så har nu finansministern, kulturministern och integrations- och jämställdhetsministern skickat en uppmaning till Europeiska kommissionen om att reglerna i det gemensamma EUdirektivet om moms måste ses över. Man gör detta eftersom Sverige inte vill acceptera regelverket och försämra för den ideella sektorn. - Vi vill uppmärksamma EU på vår rika och viktiga folkrörelsetradition i Sverige och övriga Norden och uppmana EU att bidra till att allmännyttig ideell verksamhet inte får betungande skatteregler som leder till ökad skattebelastning och ökad administrativ börda, skriver de tre ministrarna, enligt FL-Net. Detta får väl anses som ett positivt inslag i momsfrågan för vår del. Vad resultatet slutligt kommer att bli i de olika skatteförslagen får vi dock avvakta att se. Till dess måste vi alla försöka att påverka beslutsfattare med att påtala vad effekterna för våra klubbars hjälpverksamhet kan komma att bli. Heinz Ondrejka Past International Director 3

4 Redaktören: Haiti, där Sveriges Lions gjort en strålande insats och omnämnts på Lions Clubs Internationals hemsida. Uppföljning NSR projekt (NSR = Nordiska samarbetsrådet inom Lions) och uppföljning av andra projekt där vi hjälpt människor. Så mycket material och så få sidor. Det är det angenäma problem jag som redaktör har brottats med detta nummer. Till min hjälp har jag haft tidningskommittén bestående av guvernörsrådets ordförande Jan Lofjärd, PRC 101-U Erik Bohlin och PRC 101-GD Lars G Andersson. Tillsammans har vi diskuterat och sedan beslutat om innehållet i detta nummer. Det har inte varit alldeles lätt att prioritera det material som ska med. Till vår glädje har många klubbar skickat in fina alster om det Lions uträttar för andra människor och samhället vilket är det material som The Lion ska prioritera att visa. Det så kallade interna livet publicerar vi istället på hemsidan, och medlemssidan. Där kan du läsa om vilka som fått Melvin Jones, varit med i 50 år eller fått andra utmärkelser bland annat. Det är en hel del material över från detta nummer. Så i nästa har vi redan vikt flera sidor till det så kallade Lions i Sverige materialet. Misströsta icke, det kommer att publiceras. Och välkommen att fortsätta sända in. 4 Maud Nordell Innehåll Ledare 2 Nyheter 3 Nyheter 5 Vi följer upp, Haiti 6 Vi följer upp, NSR proj. Minsk 8 LCI och LCIF bokslut 9 Klubbporträttet LC Skänninge 10 Lions i Sverige 12 Människor vi hjälp, Nepal 14 Lions i världen, nya hem i Kina 16 NÄSTA NUMMER: MANUSSTOPP 17 maj. Sid Förstasidesbilden är från Lions Club LC Vittsjö-Bjärnum, fotograf Bo Sigeback. Bilden är tagen i Nepal, Lions projekt flickskola i Nepal - distrikt 101-SV.Flickan vid symaskinen heter Tara. The Lion är ett officiellt organ från Lions Clubs International. Utges efter tillstånd av The Board of Directors på 21 språk. The Lion syftar till att visa upp för medlemmar och andra det Lions gör externt inom ramen för sitt verksamhetsområde, WE SERVE. The Lion i svensk version utges av Lions Clubs International, MD 101, Sverige. Redaktör och ansvarig utgivare: Maud Nordell Tidningskommitté: Erik Bohlin, Lars G Andersson, Jan Lofjärd och Maud Nordell. Översättning: Lars Edwards Korrektur: Erik Bohlin Lions Clubs International, MD 101, Sverige Geijersvägen Stockholm Telefon: Till redaktören tryck: anknytning 2 E-post: Tryck: V-Tab, Södertälje. april Posttidning B, medlemstidning. EXECUTIVE OFFICERS President Eberhard J. Wirfs, Am Munsterer Wald 11, Kelkheim, Germany; Immediate Past President Al Brandel, 14 Herrels Circle, Melville, NY, , USA; First Vice President Sid L. Scruggs III, 698 Azalea Drive, Vass, North Carolina, 28394, USA; Second Vice President Dr. Wing-Kun Tam, Unit , 19/F, Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong, China. First Year Directors Enrico Cesarotti, Rome, Italy; Luis Dominguez, Mijas Pueblo, Spain; Gary B. D Orazio, Idaho, United States; Yasumasa Furo, Dazaifu, Japan; K.P.A. Haroon, Cochin, India; Carlos A. Ibañez, Panama City, Panama; Ronald S. Johnson, Maine, United States; Byeong-Deok Kim, Seoul, Republic of Korea; Horst P. Kirchgatterer, Wels/Thalheim, Austria; Hamed Olugbenga Babajide Lawal, Ikorodu, Nigeria; Daniel A. O Reilly, Illinois, United States; Richard Sawyer, Arizona, United States; Anne K. Smarsh, Kansas, United States; Jerry Smith, Ohio, United States; Michael S. So, Makati, the Philippines; Haynes H. Townsend, Georgia, United States; Joseph Young, Ontario, Canada. Second Year Directors Bishnu Bajoria, Bankura, India; Ken Bird, Brisbane, Australia; Kwang-Soo Jang, Seoul, Republic of Korea; Douglas A. Lozier, Indiana, USA; Shyam Malpani, Mumbai, India; Art Marson, Wisconsin, USA; Dr. Jerimiah Doc Myers, Alaska, USA; Ellis Suriyati Omar, Kuching, Malaysia; Eugenio Roman Jr., Arecibo, Puerto Rico; Bojan Sober, Rijeka, Croatia; Drs. Ton Soeters, Huizen, The Netherlands; Neil Spencer, Florida, USA; Beverly L. Stebbins, Texas, USA; Tadao Sugimoto, Hokkaido, Japan; Prof. Dr. Hayri Ulgen, Istanbul, Turkey; Rosane Jahnke Vailatti, Penha, Brazil; Debra Wasserman, Minnesota, USA.

5 NYHETER Lions Quest får dollargåva Bank of America har gett US dollar till Lions Quest. Att användas för att sprida Lions Quest till de allmänna skolorna i Chicago. Lions Quest (LQ) finns redan i åtta allmänna skolor i Chicago. Pengarna från Bank of America ska göra det möjligt att sprida LQ till fler allmänna skolor. LQ finns i nästan 60 länder runt om i världen. Lions vill genom LQ stärka barn och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och samhällsengagemang. Att hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper, såsom att visa gott omdöme och god kamratskap. Antalet elever som tar examen från de allmänna skolorna i Chicago ligger på runt 50 %. Mer än 83 procent av studenterna kommer från låginkomstområden och bara tvåtredjedelar av eleverna möter upp mot kunskapsstandarden för respektive nivå. Lions Quest ska nu sättas in för att få bukt med problem och attityder kring droger, disciplin och självkänsla hos eleverna, för att på det sättet få upp resultaten hos eleverna. Det är en investering i kommande generationer, menar man från skolorna. Bank of Americas huvudkontor i New York. Bilden bekräftas Handla Supplies dygnet runt på nätet! Lions har också märkt av det, bland annat i Världens Barn sammanhang, att det är i Storstockholm som det är som svårast, generellt, att samla in från allmänheten. Där är det svårast att komma högt i insamlingar. Lättast är det i det exempelvis i Småland. Läs exempelvis artikel i denna tidning om Gnosjö hur mycket Lions där lyckades samla in till Haiti. Bilden bekräftas nu av Svenska Kyrkan som publicerat, i Dagens Nyheter bland annat, en artikel om hur mycket de olika stiften ger i kollekt. Mest kollekt får Växjö stift med nästan 16 kronor per stiftsmedlem. På andra plats kommer Visby med 14,6 kronor per medlem. Stockholms stift, som har det största medlemsantalet, placerar sig i botten med 3,4 kronor per medlem. Riksgenomsnittet ligger på 8,50 kronor per medlem. Källa: DN E-post: eller ring ank 1 5

6 VI FÖLJER UPP Haiti tackar Lions Lions över hela världen och LCIF är nu uppe i 4,3 miljoner US dollar totalt och hittills till Haiti. Sveriges Lions har bidragit med 3 miljoner svenska kronor, eller översatt i dollar cirka en halv miljon. Många var de klubbar som gick man och kvinna ur huse för att samla in och hjälpa människorna på Haiti efter den stora jordbävningen i början på året. Fortfarande samlar klubbar in. LC Borensberg, LC Salem, LC Hede/Funäsdalen, LC Uppsala/Disa och LC Trollhättan är bara några av många. (I förra numret berättade vi också om fler klubbar som gjorde insatser. En särställning här intar LC Gnosjö som samlat ihop kronor. Detta har skett i samarbete med ortens industriförening företagare, kyrkorna och Gnosjö Hjälper (som är en andrahandsaffär som drivs ihop med Lions, kyrkkorna med fler). - Det är egentligen helt fantastiskt. När vi 6 gick in i projektet hade vi en ambition att genom bössinsamling med mera samla in runt kronor, säger en presidenten i Gnosjö Lions Club Åke Svenningsson. Insamlingen i Gnosjö startade med bössinsamling. Snart växte den och avslutades med en stor körkonsert i kyrkan tillsammans med kyrkorna på orten. - Det har inte varit svårt för oss att engagera våra medlemmar i insamlingen för att hjälpa de jordbävningsdrabbade. Ej heller svårt att få pengar från allmänheten, fortsätter Åke. Lions 90 konto, , fick ta emot drygt kronor till hjälp till Haiti. Dessa är inräknade i summan, överst, som Sveriges Lions bidragit med. Alla fotografier från Lions Clubs International. - Det var länge sedan vi fick hantera så här mycket pengar, det kan vi tacka annonserna för, som vi fick utan kostnad i media. Senast var i Tsunamin, då vi också fick ta emot mycket pengar, även här med hjälp av gratisannonser, säger Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond via dess ekonomiansvarige Göte Larsson. Lions i Sverige fick också mycket publicitet om vårt arbete med att samla in pengar. I riksmedia (Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen) fanns Lions med i redaktionell text och/eller med pluggannons (gratis annons) i såväl de tryckta medierna som på nättidningarna. Även i många lokaltidningar fick Lions utrymme, som exempelvis Nerikes Allehanda med en gratisannons. På Youtube har LCIF en video där en Lions från Haiti tackar Lions över hela världen. php?c=2&id=28 LCIF har även publicerat en mängd bilder från Haiti på Flickr photos/lionsclubsorg/sets/

7 VI FÖLJER UPP HJÄLP OSS HJÄLPA JORDBÄVNINGSOFFREN I HAITI MED KATASTROFTÄLT Lions skänker tält som förvaras hos MSB för att kunna skickas till katastrofdrabbade områden vid behov Distribution Den behövande nationen uppvaktar regeringen om hjälpbehov UD ger MSB uppdraget MSB kontaktar Lions tältansvarige Transport sker till hjälpområdet Personal från Lions och MSB följer med Ett tält kostar kr Betala in ditt bidrag till Lions Club Gnosjö Bankgiro Märk inbetalningen med Haiti. 7

8 NSR projektet i Minsk VI FÖLJER UPP Årligen får barn i Vitryssland cancer, jämfört med barn per år i Norge. Tillsammans med antalet barn som redan är under behandling för cancer uppgår siffran till omkring barn per år som har cancer i Vitryssland. Antalet har också ökat allt sedan Tjernobyl olyckan inträffade för 23 år sedan. Vitryssland blev hårt drabbat av radioaktivt nedsmutsning från olyckan med den exploderande kärnkraftsreaktorn. Det är dessa barn och deras familjer som Lions familjecenter, som håller på att färdigställas, riktar sig till. Det är dessa barn och deras familjer som du och alla andra Lions i Norden har hjälpt genom NSR projektet Lions familjehem i Minsk. Alla lionklubbar i Norden har bidragit till projektet. Efter sju svåra år och bedrövelser, skulle man kunna säga, är nu byggandet/restaureringen av byggnaden igång. Projektledaren från Norge, MD 104, Erik Evang vittnar om svårigheter med myndigheters byråkrati, ändring av regelverk och byte av entreprenör. - De sista åren har varit som ett långt hinderlopp. Ibland har hindren varit så höga att det många gånger sett hopplöst ut, berättar Erik Evang. Som NSR projekt gick det och det var under den tiden som nordens lionklubbar betalade in till projektet. Bygganden som restaureras har varit en övergiven del av en traktorfrabrik. Byggnaden stått övergiven och förfallit en längre tid. Har varit tillhåll för bostadslösa ungdomar. På Lions familjecenter ska barn och deras familjer kunna bo under tiden barnen får behandling för sin cancer på ett intilliggande sjukhus. Många barn som behandlas på barncancersjukhuset har inga släktingar i Minsk och familjen kan ha svårt att hitta någonstans att bo. Barnen som får behandling på sjukhuset kommer från hela Vitryssland. På centrer ska det finnas tillgång till psykologer och terapeuter. Lions får gott anseende i Vitryssland i och med detta projekt, berättar Erik Evang. Behovet av en organisation som Lions är dessutom stort i landet och detta visar att landgränser inte existerar i solidaritetens namn, menar han. Källa: Norska The Lion Bilder: Från Norge, MD 104, tagna av medlemmar i projektet. Nu ser han och hans samarbetspartner i Minsk, Lions Viacheslav Scherba (Slava) medlem i LC Minsk - dock ljuset i tunneln. Bygget är igång och ska vara klart i slutet av detta år. Dessutom har finanskrisen även drabbat Vitryssland vilket gjort att det är lättare att få tag på arbetskraft och billigare, även vad gäller byggnadsmaterial. Kostnaden för NSR projektet ligger på cirka 7,5 miljoner norska kronor. Det drivs av MD 104 Norge. 8

9 2008 i siffror Resultat i siffror för verksamhetsåret för Lions Clubs International (LCI) och för Lions Clubs International Foundation (LCIF) finns nu att läsa i sin helhet på hemsidan. BOKSLUT FÖR LCI OCH LCIF Se och interna sidan med inloggning. LCIs rapport över verksamhetsåret visar att intäkterna var lägre jämfört med förra året. Främst beroende på låg avkastning på investeringar. Av kostnaderna är den största posten kostnader för stöd till klubb och distriktsprogram. För mer information se och interna sidan. LCIFs rapport för samma verksamhetsår, , visar att LCIF gav ut US dollar miljoner för 453 projekt. Ett av dem ett Lionprojekt i Nairobi, Kenya där unga mödrar får lära sig hur de ska skydda sina nyfödda mot LCIFs ordförande verksamhetsåret , Mahendra Amarasuriya HIV/AIDS. Man kan också läsa om vad som hände under verksamhetsåret, att LCIF under verksamhetsåret började implementera Lions Quest i Ryssland och om Sight First, däribland samarbetet med WHO om att förhindra barnblindhet. För mer information, se och interna sidan. Från NSR Bästa projekt avgörande Vilket projekt som är det bästa ska vara avgörande i valet av NSR projekt. Inte från vilket land det kommer ifrån och att det landet står på tur. Det blev beslutet på NSRs rådsmöte i slutet av januari då det hölls i Ålborg i Danmark. Tidigare har de nordiska lionländerna haft en inbördes turordning som avgjort projekt. Efter Norges projekt var det Sveriges tur etc. Det togs ett principbeslut om att nästa NSR projekt ska vara att introducera Lions Quest i östra Europa. Förslaget kom från Norge, MD 104. Det definitiva beslutet om NSR projekt Lions Quest ska tas på rådsmötet 2011, som blir i Finland NSR, nordiska samarbetsrådet, samlade 170 delegater från de nordiska länderna. Temat för NSR var klimat och miljö. Dessutom stod sedvanliga seminarier om ungdomsutbyte med mera på programmet. Martin Lidegaard från Danmarks gröna tankesmedja talade om de klimatkonsekvenser som väntar om vi inte får stopp på den globala uppvärmningen. Han menade att man kan bidra på individnivå genom att exempelvis välja lokalt producerade råvaror, välja bilar som kör på elektricitet, cykla och resa i närområdet Mallorca istället för Thailand ska NSR hållas i Finland, 2012 på Island och 2013 i Sverige. Källa: Danska The Lion. NSR står för nordiska samarbetsrådet inom Lions. Det har anor sedan 1950-talet. Syftet är att ha ett gemensamt råd för att diskutera gemensamma nordiska frågor, som ett enat nordiskt uppträdande utåt sett. Vara ett forum för erfarenhetsutbyte och att förstärka och utveckla Lions. Vidare att med gemensamma aktiviteter bistå hjälpbehövande. Källa: Sveriges Lions Handbok. Lions har problem med vikande medlemstal i storstäderna. En titt i medlemsregistret visar detta. I distrikt 101-A som exempelvis innehåller halva Storstockholm (den andra halvan finns i distrikt 101-U) har antalet medlemmar minskat med 51 stycken sedan juli Ser man på medlemsantalet på Stockholmsklubbarna är även det en dyster läsning då det stora flertalet har få medlemmar. Det lysande undantaget här är Stockholm Globen som har 31 medlemmar. Många av klubbarna har också hög medelålder. Detta leder till svaga klubbar som inte har handlingskraft. Men det finns hopp. Inom distriktet är ledningen naturligtvis väl medveten om detta och sedan verksamhetsåret arbetar man med en satsning som kallas Storstockholmsgruppen. Den leds av Lars-Åke Lindman, LC Oxelösund från distriktsrådet och Ulf-Åke Sjöström från LC Sundbyberg. Vad innehåller då storstadssatsningen? Vi har bildat fem stöd/arbetsgrupper, en för Södermalm, Västermalm, Östermalm, Vällingby och Nacka/Boo. Varje stödgrupp består av tre Lions som ska hjälpa klubbarna inom sitt område med en handlingsplan för utveckling, innehållande medlemsvård, medlemsvärvning, information om Lions förtjänster lokalt och globalt, klubbprogram och att hjälpa till att hitta samarbetspartners såsom företagarföreningar etc, berättar Lars-Åke Lindman. Målet med denna satsning är att få fler medlemmar, yngre medlemmar och få de medlemmar som finns att stanna kvar. Helst vill gruppen se att det finns en vital klubb på varje malm, Östermalm etc. Man har också en tanke om att slå ihop klubbar för att öka möjligheterna att utvecklas, som därmed blir attraktiva för nya medlemmar. 9

10 10 KLUBBPORTRÄTTET

11 Lions Club Skänninge, bildad 1958, har en stark profil i samhället Skänninge. Själva staden Skänninge har ungefär invånare och har rötter från medeltiden, då det tyska inflytandet var starkt. Idag lever Skänninge av småföretagare, men även några större då exempelvis Överskottsbolaget som har sitt huvudkontor där. Runt Skänninge ligger den bördiga östgötaslätten, så jordbruket är också en betydande inkomstkälla och källa till företag. Exempel på dessa stora och publika aktiviteter är Nationaldagsfirande med motormässa, som förra året fick besök av kronprinsessan Viktoria. Klubben anordnar då cruising (med bilar), där startavgiften 50 kronor går till hjälpverksamheten. Likaså mopedrally där startavgiften 150 kronor går till hjälpverksamheten. Andra aktiviteter är lokalrevy som engagerar alla klubbmedlemmar med familjer, julmarknad med Lucia kröning, KLUBBPORTRÄTTET En stor klubb i en liten stad Den 46 medlemmar stora Lions Club Skänninge har som strategi att satsa på stora aktiviteter. Dels för att få in mycket pengar till klubbens hjälpverksamhet, dels för att stora aktiviteter syns och därmed får Lions bra reklam på orten, vilket också gynnar Skänningebornas givmildhet till klubben. Valborg med motorcykelparad och stortfyrverkeri samt ungdomsunderhållning. På Skänninge Marknad har klubben ett tuff-tuff-tåg och chokladhjul. Många av evenemangen läggs ut på YouTube så att de kan ses av flera och på så sätts sprids Lions namn. De olika aktiviteterna ger drygt kronor till klubbens hjälpkassa. Klubben bidrar sedan, med dessa pengar, till alla beslutade riks-, distriktsprojekt och egna lokala samhälls och hjälpprojekt. Exempel på det senare är stöd till lokal dansgrupp, kören Stämbandet, lokala Länkarna, Mjölby ungdomskör, Skänninge friidrottsklubb. Klubben driver också musikcaféer på Skänninges äldreboende samt delar ut idrottsoch kulturstipendium. De 48 medlemmarna i klubben är alla engagerade i olika kommittéer med arbetsuppgifter. Kommittémöten hålls hemma hos varandra, vilket gör att fa- miljerna lär känna varandra. Man har 10 klubbmöten per år på fredagar. Klubben har ingen egen lokal utan programkommittén ordnar möten på olika platser med varierande program, till exempel besök på motorbanan Mantorp-Park, besök hos Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg, bågskytte, curling, femkamp med mera. Några gånger per år är respektive partners med på klubbmötena, varför klubben blir en familjeangelägenhet. Ett resultat av detta är, så klart, att man ogärna går ur klubben och att de Skänningebor som ännu inte är medlemmar gärna vill bli medlemmar, när de ser och förstår hur trevligt medlemmarna och deras familjer har i klubben. -Vi har kul i klubben. Dels är klubbmötena intressanta och roliga och sedan ser medlemskommittén till att vi uppvaktar varandra på högtider och ger stöd vid sjukdom eller andra problem. Kort sagt, vi bryr oss om varandra, säger Ulf Sundén, en av medlemmarna. - Det här med att familjerna är med och hjälper till gör också att vi egentligen är nästan dubbelt så många när vi arbetar. Det är många frivilliga som säger; det ordnar vi, vilket gör att arbetet i klubben inte blir så betungande, fortsätter Ulf. Medelåldern i klubben är för närvarande 52 år och i medeltal har medlemmarna varit med i 15 år. Det finns medlemmar som är födda på och 70-talet och det finns medlemmar som är födda på 1920-talet och däremellan. Klubben har sedan starten 1958 enbart bestått av män. - Lions har klubbar med bara män, med bara kvinnor, med bara ungdomar och blandade klubbar. De olika lösningarna har sina för- och nackdelar. Det viktigaste dock är att klubben fungerar bra. Då vår klubb ofta engagerar våra familjer så har frågan om en blandad klubb inte varit aktuell. Men vår klubb är öppen för alla som följer Lions etik och moral, säger distriktsguvernör Mikael Sönner, tillika medlem i Skänningeklubben. Klubben har haft ny president varje år sedan starten och nästan ingen har suttit mer än ett år, enbart två stycken har suttit två gånger, däribland charterpresidenten John Söderlund. Klubben har idag en chartermedlem kvar, Jan Rockler. Hemsidan till klubben är: www. skanningelions.se Bilden överst på sidan 10: Inte alla medlemmar, men nästan, chartermedlemmen Jan Rockler har röd kavaj, till vänster om honom Erik Henriksson och till höger med händerna i vädret - klubbens äldsta medlem Bengt Hallin 89 år. Mellanbilder, vänster: Vice President Johan Wachtmeister i grön hatt. Högra bilden: President Per Hellman, till vänster och sekreterare Per Olof Almberg. Understa bilderna, vänster: Kalle Gustavsson som påskjutare. Högra bilden: Diskare Ulf Sundén. Bild sid 11: Från nationaldagsfirandet. 11

12 LIONS I SVERIGE LC Perstorp hade besök av politikern Margareta Winberg på ett av sina klubbmöten. Dels berättade Margareta Winberg om sitt engagemang för den lilla fiskebyn Cumbucu i Brasilien, dels om sitt jobb som ambassadör i Braslien och dels om sitt tidigare värv som vice statsminister under Göran Perssons tid. På bild ses Margareta Winberg tillsammans med LC Perstorps blivande vicepresident, Marie Hamacek. Orkester Norden LC Staffanstorp har under 40 år uppvaktat alla som fyllt 80 år eller mer med en spettkaka. Idag finns närmare 700 personer som är över 80 år. På bild ses president Ingvar Ahlström som delar ut en spettkakak till Annie Paulina Larsson. Samarbete mellan scouter och Lions Lions i västra Sverige har samarbetat med scouterna och arrangerat ett vinterskogsläger. Detta gjorde man i februari. Det var 48:e året i rad som lägret arrangerades. Mer än 70 ungdomar i åldrarna 13-20, med och utan funktionshinder, deltog under mottot: Glädje och gemenskap. Efter en vecka läger vet de alla att mer förenar än skiljer oss åt, oavsett om man har funktionshinder eller inte, säger lägerchefen Tomas Granlund. 12 kommer i sommar att spela i Stockholms Konserthus samt i Danmark vid Det kungliga Danska Musikkonservatorium och i Helsingfors. Mer information kommer komma då man planerar att sätta upp en speciell hemsida om evenemangen. kommer naturligtvis länka dit. Orkester Norden är ett samarbetsprojekt mellan lionklubbar i Norden, Föreningarna Nordens Förbund, Jeunesses Musicales/ Musik och Ungdom samt Nordiska Konservatorierådet. För den som vill läsa mer om Orkester Norden så kan man gå in på länken aktiviteter/projekt och länken ständiga aktiviteter samt slutligen länken Orkester Norden. LC Hallstahammar har gett alla barn som åker skolbuss i Hallsta kommun en reflexväst. Detta ur trafiksäkerhetssynpunkt. Under den mörka årstiden syns de inte när de kliver av skolbussen med sina svarta jackor. Det har hänt en hel del olyckor. Med västen syns de på 200 meters avstånd. LC Vallåkra-Rydebäck har haft en konsert med Sanna Nielsen. Intäkterna från entrén gick till klubbens välgörande ändamål såsom handikappläger, vår- och julfest för bygdens äldre, barnavdelningen på Helsingborgs lasarett och Lions internationella hjälpverksamhet.

13 LIONS I SVERIGE LC Uppvidinge stöder ett barnhem i Riga, Lettland. Barnhemmet har 76 barn. Barnhemmet saknar en hel del som vi här i Sverige tar för givet. Detta projekt, att stödja barnhemmet Imanta, är ett nytt hjälpprojekt för klubben. Bilden till vänster några barn på barnhemmet som får leksaker av lionklubben. Bilden till höger, från vänster: Ola Fransson, Georg Frisk och Madeleine Gavelli Poulsen. Campus studentklubbar med Kerstin Owren Myre som är medlem i studentklubben vid Bergens Universitet. I många länder finns det studentklubbar som är knutna till olika Universitet. Deras projekt kan omfatta allt från miljö till biståndsfrågor. I Norge finns en Studentklubb vid Bergens Universitet. Den klubben är mycket framgångsrik med projekt i Afrika och de har nu även fått i gång en klubb vid Oslo Universitet. När man startade fanns det 6-7 intresserade studenter och nu är man cirka 35 medlemmar. När det gäller studentklubbar tror jag att man skall vända sig till studenter som studerar på program med u- landsanknytning och Miljö/ Klimat. Vi har i dag många Universitets- och Högskoleorter i Sverige, där det borde finnas möjligheter att bygga LEO- och studentklubbar. Den 20 februari genomfördes att seminarium i Uppsala Syftet med seminariet var att ge kunskaper och redovisa erfarenheter och ge förslag hur vi i MD 101 kan starta Campusklubbar. I seminariet deltog 18 personer från 6 distrikt. Inbjudare till seminariet var Ungdomskommittén i samarbete med FUU (Kommittén för Framtid, Utveckling och Utbildning) och distrikt 101 U. Resultatet av seminariet är att i distrikt 101S har vice distriktsguvernör Eva Persson bokat en rad möten med både lionsmedlemmar och med representanter för studentkåren för att komma igång med bildande av student campusklubbar. Även distrikt 101U har bokat möten. I dessa två distrikt har man inbjudit medlemmar från studentklubben vid Bergens Universitet. Vivianne Eriksson, ordförande för Ungdomskommittén LC Luleå Arrenderar en ö av kommunen. På ön har klubben rustat upp, i egen regi, grillplats, gästhamn och gångbryggor och ett servicehus (med toaletter med mera). Klubben har också byggt om gammal värmestuga som man fick av kommunen till en kiosk. En kiosk som inbringar många pengar till klubbens hjälpverksamhet. Där gräddar klubben våfflor och säljare samt kaffe och annat smått och gott. Ön är en rekreationsort för luleåborna och förutom att ge lionklubben pengar till hjälpverksamheten ger den klubben god reklam. På bild ses Inge Ylipää, Ola Berglund och Steve Ralsberg från LC Luleå. 13

14 MÄNNISKOR VI HJÄLPT Det är som ett paradis Lionsklubbar i distrikt 101-SV har samlat in till och byggt en skola för flickor i Nepal. Skolan ska ge de fattiga flickorna en utbildning till sömmerskor och förhoppningsvis jobb, för att förhindra att de hamnar i prostitution. Elever och personal vid LWSTC, Lions flickskola i Nepal. Alla fotografier är tagna av Bo Sigeback. Även lionmedlemmar från andra håll i Sverige har bidragit. Skolan är igång sedan 2007 och drivs nu vidare i egen regi. Faddrar från Sverige bidrar till flickornas utbildning. Bo Sigeback från LC Vittsjö-Bjärnum är en av de lionsmedlemmar som har engagerat sig. Han har, som Lions rådgivare, rest till Nepal för uppföljning av verksamheten och här är hans berättelse. Nepal har cirka 26 miljoner invånare och är bara en fjärdedel av Sverige till ytan. I norra delen av landet finns Himalaya med 8 av världens 10 högsta berg. I mitten av landet finns Kathmandu platån på knappt 1500 meters höjd. I sydligaste delen hittar man bördiga jordbruksområden med massor av risodlingar. Mitt bland risodlingarna ligger Lions Women Skill Training Centre. Här mötte jag Lalu och hennes skolkamrater. De är drygt 50. Hälften av dem bor på skolan under studietiden. De som hinner cykla hem på en timme får bo i sitt ordinarie hem. På skolan får eleverna näringsriktig mat, bra utbildning och blir helt enkelt bättre rustade att möta framtiden. De flesta flickorna har växt upp under extremt fattiga förhållanden. Personalen bor också på skolan och har många roller; lärare, kurator, spelkompis, kock och ställföreträdande förälder. Detta är som ett paradis, säger Puja, en av eleverna. Vi får lära oss mycket här. Klockan 5 stiger fyra flickor upp för att göra frukost tillsammans med kocken Ongschu. Klockan 6 stiger alla upp för dusch- och toalettbesök. Vi städar våra rum och klockan 7 är frukosten klar. - Sedan samlas alla elever på skolgården. Vi har morgongymnastik, särskilt för handleder, knän och fotleder. Då blir det lättare att sy. Sedan sjunger vi Nepals nationalsång och avslutar med 5 minuters yoga-avslappning. Under förmiddagen lär jag mig att sy, säger Shanta Kumari. Vi syr antingen på el-eller fotdriven maskin. Prem och Shivi är våra sylärare. De är mycket duktiga, vänliga och hjälpsamma om något går på tok. - Jag går med den andra halvan till klassrummet för att lära mig engelska. Sonam Sherpa från Kathmandu lär oss både grammatik och nya ord. Vi får läsa högt, vi får prata med varandra på engelska och sedan skriver vi ner meningarna på datorn, säger Tara. Efter lunch byter vi klassrum så då får jag sy igen. Vi har ett TV-rum men elen försvinner 11 timmar per dygn så helt plötsligt släcks TV:n, skrattar Chondi Sherpa. Det händer ofta att vi går och lägger oss klockan 20, menar hon. Men det blir lite tjejsnack på rummet innan vi somnar. Jag trivs så bra här och vill starta en liten syateljé efter examen. Lions stöd gör skillnad Resan hem från skolan i Odari Nepal, tog 38 timmar så jag hade gott om tid att reflektera. Sällan har jag mött så positiva elever och lärare som där. När jag kom hem och såg ett inslag på TV 4 om bröstimplantat och vikten att hänga med i modesvängen så var det svårt att tänka bort Basanta i Odari. Hon hade fötts med fötterna vända upp och ner, samtidigt som tårna pekade inåt. Hon gick alltså med fotens ovansida neråt och hade lite svårt med balansen. 14

15 MÄNNISKOR VI HJÄLPT Svårast tyckte hon det var uppe i hembyn när det snöat. Att gå barfota och balansera i halkan var svårt och kallt. Hon, om någon, skulle behöva läkarhjälp. Men vem kan hjälpa en fattig flicka? Jo, vi har lovat henne besök hos läkare. Sonam Sherpa lärare i engelska. Jag är priviligerad som tillsammans med Anette Axelsson (LC Huskvarna) fick chansen att besöka skolan. Vi fick se unga kvinnor med stor törst efter utbildning och med stor livstörst. Lions insats gör verkligen skillnad. Den som vill bli fadder kan sätta in 100 kr/månad till Lions hjälpkonto och märka betalningen med LWSTC. Nepalskolan har en webbsida: Bo Sigeback 15

16 B-posttidning Avsändare: Lions Clubs International, Sverige Geijersvägen Stockholm LIONS I VÄRLDEN Nya hem med hjälp av LCIF När en katastrof inträffat någonstans på jorden är Lions ofta där bland de första för att undsätta befolkningen. Genom katastrofanslag från LCIF, Lions Clubs International Foundation, hjälper Lions även till att bygga upp hem och skolor och annan infrastruktur efter en katastrof. Jordbävningen i Kina 2008 är ett exempel. Nang Chong Chens familj förlorade allt i jordbävningen maj 2008, då den lilla byn i Sichuan provinsen i centrala Kina drabbades hårt. Lions var snabbt på plats för att hjälpa till, först med tält som med hjälp av medel från LCIF köptes in och sändes till Kina av Sveriges Lions, MD 101. Sedan byggdes invånarnas hem upp på nytt och permanent med hjälp av LCIF. I oktober kunde Chen och hennes familj flytta in i sitt nya hus i Peng Hua Lions Village. Över dörren hänger en skylt med texten: Hand till hand, hjärta till hjärta bygger vårt nya hem, och så Lions logo. LCIFs ordförande Al Brandel och hans fru Doktor Maureen Murphy bland de som fått nya hem. samt Macau. Lions hade då arbetat med invånarna vid uppbygganden av hemmen. Även skolor, vägar och sjukhus har byggts för pengar som Lions över hela världens generöst bidragit med drabbades Indien av en jordbävning som mätte 7.9 på Richterskalan. Det är att jämföra med om man skulle detonera en sprängladdning på 4,5 miljoner ton dynamit i regionen som drabbades. Mer än människor dog och skadades samt 7633 byar förstördes. 30 minuter efter den stora jordbävningen var lokala Lions där, med vatten, mat, kläder, tält med mera. Även LCIF reagerade snabbt med ett katastrofbidrag på US dollar inom 48 timmar. Lions och LCIF byggde sedermera upp byarna igen med hus och skolor och sjukhus. I Louisiana, som drabbades av orkanen Katrina, har med stöd av LCIF en ögonklinik byggts upp som ger vård till de människor som inte har någon sjukförsäkring. Över 80 sådana hus räcktes över till invånarna av LCIFs ordförande Al Brandel och hans fru Doktor Maureen Murphy, vice president Wing-Kun Tam och 50 Lions medlemmar från Kina och Hongkong Det är en generös gåva från Lionsklubbar i Louisiana och från LCIF, säger Doktor Bruce A. Barron.

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej,

Nyhetsbrev juni, 2013. Hej, Hej, Nyhetsbrev juni, 2013 Här kommer juni månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Du har fått detta nyhetsbrev därför att du är klubbpresident eller klubbsekreterare. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013

2013-03-08. Hej, Här ser ni skillnaden mellan den GAMLA logotypen (t v) och den NYA logotypen (t h) i fyrfärg. Nyhetsbrev mars 2013 Page 1 of 5 Nyhetsbrev mars 2013 Ser du inte nyhetsbrevet? Läs det i din webbläsare. Nyhetsbrev mars 2013 Hej, Här kommer mars månads nyhetsbrev från oss på kontoret. Var vänlig sprid det till alla medlemmar

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet.

Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se. Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 6. juni 2010 www.lions.se Klubbar tackades för Röda Fjädern arbetet på Riksmötet. LEDARE Engagera ungdomar i Lions arbete. I en stad i staten Indiana i USA bor

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015

Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 Distrikt 101 SM Verksamhetsplan 2014-2015 För samhällsansvar och livskvalitet Inledning Lions bidrar till hjälpinsatser som gör skillnad lokalt, nationellt och internationellt. En världsomspännande organisation

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum

HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2009 www.lions.se HKH Kronprinsessan Victoria tog emot Lions gåva till Barndiabetesfonden på fondens 20 års jubileum LEDARE Thomas Edison, som uppfann

Läs mer

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem

Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem Raja Eloranta, LC Heby Morgongåva, önskade alla välkomna till Vittinge församlingshem 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Vittinge. 2. Parentation Tyst

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016

PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 PR-plan för Lions Clubs International, Sverige, MD 101, för verksamhetsåret 2015-2016 Uppdrag Maud Nordell - kommunikationschef MD 101 (journalist och kommunikatör), Mikael Östman tidigare distriktsguvernör

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT NEW YORK, NEW YORK, USA DEN 9-14 MARS 2009 1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. REVISIONSKOMMITTÉN

Läs mer

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr.

NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008. Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften. 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. NR 1, 2008-2009, SEPTEMBER 2008 2008-2009 International President Al Brandel and Dr. Maureen Murphy Ungdomsläger - konkretiserar ett av Lions syften LEDARE Albert F.Brandel President The International

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kurser och läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap

Kurser och läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap Lions Quest tillsammans Förskola - Grundskola - Gymnasium Kurser och läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap Med ungdom för livskvalitet Varför satsar LiOns på LärOmedLet tillsammans? TILLSAMMANS

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april.

Distriktsmötestryck. Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Distriktsmötestryck Distriktsmötet i Jönköping den 18 april. Bilaga 1: Förslag agenda Bilaga 2: Avgifter 2009-2010 att besluta om Bilaga 3: Presentationer kandidater (3 sidor) Bilaga 4: Budget 2009-2010

Läs mer

NR 2, 2008-2009, OKTOBER 2008. Lions ungdomsläger fortsätter på Facebook.

NR 2, 2008-2009, OKTOBER 2008. Lions ungdomsläger fortsätter på Facebook. NR 2, 2008-2009, OKTOBER 2008 Lions ungdomsläger fortsätter på Facebook. LEDARE Albert F. Brandel President The International Association of Lions Clubs PO Damberg Guvernörsrådets ordförande 2008-2009

Läs mer

60 år sedan Lions kom till Sverige och Europa

60 år sedan Lions kom till Sverige och Europa Bilden är från invigningen av Lions först klubb i Europa, LC Stockkholm, Host Club of Europe. 60 år sedan Lions kom till Sverige och Europa Hurra, hurra, hurra Lions fyller 60 år i Europa, Norden och Sverige

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF-erkänsla åt donatorer Varje donation räknas Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt arbete att hjälpa och ge hopp åt de som behöver det mest. Genom Lions Clubs

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014.

Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. Lions Clubs International Distrikt 101-B protokoll distriktsrådsmöte nr 2, lördagen den 15:e november, hotell Stinsen i Hallsberg 2014. 1 Mötets öppnande DG Ingemar Karlsson hälsade samtliga välkomna och

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015

Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015. Ordförande Tuomo Holopainen, 2014-2015 Riktlinjer för verksamheten under perioden 2014-2015 Ordförande, 2014-2015 Mot perioden 2014-2015 med iver och energi Förändringarna i verksamhetsomgivningen inverkar också på klubbarnas verksamhet öppnar

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1

Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Vart tar våra medlemsavgifter vägen? 1 Bakgrund Många lionmedlemmar undrar vart medlemsavgifter tar vägen. Information finns på nätet, i Handboken, i The Lion samt i de distriktstidningar som finns i landet.

Läs mer

Modern Assyrian Research Archive Foundation

Modern Assyrian Research Archive Foundation Modern Assyrian Research Archive Foundation VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Stiftelsen Modern Assyrian Research Archive Foundation (MARA Foundation) etablerades i juli 2011. MARA intierades

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

Globala veckans tipspromenad

Globala veckans tipspromenad Globala veckans tipspromenad Kyrkornas globala vecka 2007 har temat Skapelsefeber! och handlar om skapelsen och klimatet. Varje år tar vi fram en tipspromenad till Kyrkornas globala vecka. På ett både

Läs mer

Det är inget nytt för oss.

Det är inget nytt för oss. NATIONAL SPORTEN 1 miljon svenskar missar Nyheterna varje dag. Det är inget nytt för oss. Varje dag spelas det 1.266 fotbollsmatcher i Sverige. Visst är det så att tanken svindlar. På ett år blir det 462.000

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer.

KAPITEL XXI PUBLIKATIONER. Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. KAPITEL XXI PUBLIKATIONER A. OFFICIELLA PUBLIKATIONER Den internationella styrelsen skall ha kontroll och översyn över alla organisationens publikationer. B. BETECKNINGEN "OFFICIELL PUBLIKATION" Ordalydelsen

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare!

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare! Cochabamba, 24 oktober, 2012 Kära faddrar och gåvogivare! Nu är det än en gång vår här i Cochabamba, Bolivia, min tionde i ordningen och jag kan tillägga att det är ganska nyligt jag börjat kunna skilja

Läs mer

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB

GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB GEMENSAMMA INSATSER ANSÖKAN OM CHARTER FÖR LIONKLUBB Gäller mellan den 1 april 2015-30 juni 2018 KLUBBNUMMER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018

Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 ANSÖKAN OM CHARTER FÖR JUBILEUMSKLUBB Gäller mellan 1 april 2015-30 juni 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (Denna ruta fylls i av det internationella

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA

SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA SÄTT ATT GE OCH TYPER AV ERKÄNSLA LCIF ger erkänsla åt donatorer Varje donation är viktigt Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 7 Fredag 5 mars 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 7 Fredag 5 mars 2010 NORRBOTTEN Nya IT-jobb till Luleå Ungefär 2 000 personer arbetar idag vid olika IT-företag i Luleå. IT-företag arbetar med datorer, internet och mobil-telefoner.

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Styrelse Georgia 46 pt. Lagom lång Ordförande Första nivån Anna Sundström Vice ordförande Andra nivån Bengt Lindberg Kassör Helena

Läs mer

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå

Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Inbjudan till Distriktsmöte och Barentskonferens 8 10/5 2015 I Skellefteå Celeber föredragshållare: ID Svein Berntsen, Norge (Nordens representant i Lions internationella styrelse) Barentskonferensen och

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14

PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14 Sida 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID LIONS DISTRIKT 101-SM DISTRIKTMÖTE 2012-04-14 1. Mötets öppnande och invigning. DG, Torgny Rönnestad, hälsade alla varmt välkomna till 2012 års första distriktmöte (DM) och

Läs mer

Information om Lions Quest.

Information om Lions Quest. Information om Lions Quest. Vad är Lions Quest Lions Quest är ett värdegrundprogram för att ge barn och ungdom en bas för att skapa sig ett positivt liv genom att lära sig att: Arbeta tillsammans Visa

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

LIONS I SVERIGE. ställde upp en monter där de informerade om Lions. - Vi passar alltid på att ställa upp och ställa ut och informera

LIONS I SVERIGE. ställde upp en monter där de informerade om Lions. - Vi passar alltid på att ställa upp och ställa ut och informera slå in den i ett paket, skriva på om det är till en kille eller tjej och vilken ålder och skänka det till ett barn som kanske inte har några leksaker alls. Aktiviteten har vänt sig till barn i åldersgrupperna,

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania.

Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se. Lions hjälper handikappade i Tanzania. LION Lions Clubs International, Sverige Nr 3. dec. 2010 www.lions.se Lions hjälper handikappade i Tanzania. Vi sprider ljus LEDARE Bästa Lionsvänner Lions internationelle president Sid. L Scruggs med hustru

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

WHEEL INNER DANMARK. Rapport. International Inner Wheel. Nordic Meeting, Danmark 13 september 2014

WHEEL INNER DANMARK. Rapport. International Inner Wheel. Nordic Meeting, Danmark 13 september 2014 Rapport Nordic Meeting, Danmark 13 september 2014 1/ Mötets öppnande NR Lene Krüger Schade (LKS) välkomnade de Nordiska deltagarna till det Nordiska Mötet 2014. Lene såg fram mot mötet och att nu få träffa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010

SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 SAMMANFATTNING AV DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT HAMBURG, TYSKLAND 10-15 APRIL 2010 1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 2. Chicago, Illinois, USA,

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer