INFORMATION FRÅN VÄNNÄS KOMMUN 4:2012 HÄR & NU 4:2012 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATION FRÅN VÄNNÄS KOMMUN 4:2012 HÄR & NU 4:2012 1"

Transkript

1 INFORMATION FRÅN VÄNNÄS KOMMUN 4:2012 HÄR & NU 4:2012 1

2 nytt nationellt informationsnummer SOS Alarm tar varje år emot 3,5 miljoner samtal på nödnumret 112. Samtalen gäller ofta akuta händelser där snabb hjälp kan ha livsavgörande betydelse. Men allt fler ringer också 112 för att få och ge information. SOS Alarm fick 2011 i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt nationellt informationsnummer. Tanken med det nya numret är att man ska kunna ringa det när det sker större olyckor och andra allvarliga händelser i samhället. Då kan du få information om det inträffade. Du kan också lämna information om större händelser som det nya numret kommer att bli kommer att vara i bruk över hela landet i början av Det är lätt att komma ihåg stora händelser som stormen Gudrun, diskoteksbranden i Göteborg och epidemier som fågelinfluensan och svininfluensan. Vid stora händelser som dessa finns ett stort behov av separata vägar för att ta emot och lämna information. I sådana situationer kan det nya informationsnumret vara till stor hjälp för kommunikation i samhället. För alla som befinner sig i Sverige finns fyra viktiga nummer att använda: 112 Nödnummer. Används vid akuta hot mot liv och egendom Nummer till polisen vid icke akuta händelser 1177 Sjukvårdsupplysning får rådgivning Kommande nationellt informationsnummer (i bruk 2013) HÄR & NU 4:2012 Tidningen ges ut av Vännäs kommun och delas ut till samtliga hushåll och företag inom kommunen. Ansvarig utgivare Åsa Ågren Wikström Omslagsfoto: Erika Wiklund Vännäs kommun Ö Järnvägsgatan Vännäs Tel Upplaga ex Tryck Ågrenshuset AB, Örnsköldsvik 2 HÄR & NU 4:2012

3 FÖRETAGSVÄNLIGA UPPHANDLINGAR TAR STÄLLNING TILL KVALITET OCH MÖJLIGHETER Inför varje upphandling tar Vännäs kommun ställning till vilken kvalitet varan eller tjänsten ska uppfylla. Kommunen tar också ställning till hur upphandlingen ska utformas så att små och medelstora företag ges möjlighet att delta i upphandlingarna. - Det sker genom att dela upp upphandlingar i mindre portioner, berättar Elisabeth Skoog, upphandlare vid Vännäs kommun. Vi delade bland annat upp upphandlingen av vinterväghållning i mindre delar för att ge små och medelstora företag chansen att lämna anbud på den del av upphandlingen som de mäktar med. Just i fallet med upphandlingen av vinterväghållningen blev utfallet inte så som kommunen önskade, det kom inga giltiga anbud från små företag. - Vi behöver vara självkritiska och granska om det upplägg vi gjorde var det bästa eller om vi behöver göra på ett annat sätt, reflekterar Elisabeth. Jag tror inte heller att alla företag har hittat till E-avrop där vi annonserar våra upphandlingar. Aktuella upphandlingar annonseras också på kommunens hemsida på förstasidan för att det ska vara enklare att hitta dem. DIALOG SOM VERKTYG - Vi jobbar hela tiden med att skapa bättre förfrågningsunderlag och att ha dialog med näringslivet, berättar Elisabeth. Det är ju företagen som är experter på sitt område och på hur ett förfrågningsunderlag som de kan svara på ser ut. I de senaste upphandlingarna har kommunen bjudit in leverantörer som anlitats tidigare för att föra en dialog om hur förfrågningsunderlag bäst kan utformas. - Det finns inget i lagen om offentlig upphandling som säger att vi inte får ha kontakt med potentiella leverantörer före en upphandling. Vi skulle i princip kunna skriva ett förslag till förfrågningsunderlag och sedan be en eller flera leverantörer titta på det för att komma med synpunkter. Det ligger sedan på mitt och mina medarbetares ansvar att rensa de förslag som kommer in så att förfrågningsunderlaget inte blir konkurrenshämmande, förklarar Elisabeth. När en upphandling väl är annonserad kan upphandlaren inte ha samma typ av dialog med potentiella leverantörer. Då ska alla anbudsgivare behandlas lika och för att inte riskera att någon får mer information än någon annan sker all kommunikation skriftligt via E-avrop. ÄR UPPHANDLINGAR KRÅNGLIGA? Många tycker att upphandlingar är krångliga och visst kan det vara stora mängder dokument att läsa igenom ibland. Lagen om offentlig upphandling ställer krav på hur kommuner genomför sina upphandlingar. - I Vännäs jobbar vi hela tiden för att försöka minska mängden dokument och krav, men eftersom vi vill försäkra oss om hög kvalitet och seriösa leverantörer måste vi ställa krav, säger Elisabeth. Vi måste också vara tydliga för att vara säkra på att det inte uppstår missförstånd och att företagen lämnar anbud på något som vi egentligen inte vill ha. ELEKTRONISKA ANBUD Vännäs kommun har börjat ge möjlighet att lämna anbud elektroniskt via upphandlingssystemet E-avrop. Om anbudsgivare väljer att lämna anbud elektroniskt går det nästan inte att göra fel. Systemet säger ifrån om en fråga inte besvaras eller om ett fält missats. - Anbudsgivaren måste komma ihåg att bifoga efterfrågade dokument och att skicka in den kod som skapas som behövs för att vi ska kunna öppna anbudet. Vi har inte fått till elektroniska anbud i alla upphandlingar ännu men det är på gång, säger Elisabeth. MILJÖ En fråga som alltid kommer upp när upphandlingar diskuteras är möjligheten att ställa miljökrav. - Vi har stora möjligheter att ställa miljökrav och ska också göra det i så stor utsträckning som möjligt, menar Elisabeth. Det vi inte kan göra är att premiera korta transporter, eftersom vi inte får diskriminera leverantörer på grund av exempelvis geografisk etableringsort. Det vi däremot kan ställa krav på är miljöklassificering och utsläpp på de fordon som transporterar varor till oss. Elisabeth tipsar om att företag som vill göra affärer med kommunen kan titta avtalsdatabasen E-avrop och kontakta företag som är upphandlade för att fråga om de behöver underleverantörer gentemot kommunen. Länk till E-avrop: ELISABETH SKOOG HÄR & NU 4:2012 3

4 Anna Mitterer och Lotta Sjöström som arbetar vid alkohol- och drogmottagningen är angelägna om att lyssna och finnas till hands. Alkohol- och drogmottagningen ligger i Hälsocentralen i Vännäs. Lotta arbetar som sjuksköterska på Hälsocentralen och Anna i socialtjänstens behandlingsteam. - Man kan kontakta oss för att bara diskutera runt sina vanor, hur man dricker och om man börjar fundera över ifall det ibland kanske blir lite för mycket drickande, säger Anna. Man kan skicka ett mejl som en första kontakt, och Lotta och Anna säger att mejl är en väldigt bra väg att starta upp en kontakt. - Vissa personer tycker det blir för nära eller för stort att ringa, säger Lotta. Att skriva ett mejl är lite mer på ens egna villkor, så kan vi ha en telefonkontakt lite längre fram. FOKUS PÅ LÖSNINGAR Verksamheten är ett samarbete mellan Vännäs, Bjurholm och Vindeln. Förutom rådgivning kan den som kommer till mottagningen erbjudas en samtalsserie. Då fokuserar man på att hitta lösningar på den problematik som alkohol eller droger ger. Samtalsserien består av fem träffar. Behövs mer djupgående insatser kan man få stöd i hur man söker sig vidare för ytterligare hjälp. Anna trycker på hur viktigt det är att kunna vända sig någonstans: - För många är det ett nästan otänkbart stort steg att vända sig till socialtjänsten. Här kan man få en första hjälp, och så kan vi tipsa om hur man går vidare om det behövs. Att Hälsocentralen är med i samarbetet är viktigt. - Läkarna kan se tecken på skador av alkoholen vid en vanlig undersökning, säger Lotta. Då är det jättebra att läkarna kan hänvisa och tipsa om att kontakta oss på Alkohol- och drogmottagningen. FAMILJEN Anhöriga är en annan viktigt målgrupp. Anna och Lotta pekar på hur en osund alkoholkonsumtion ofta blir till ett problem för hela familjen. ATT LYSSNA OCH FINNAS TILL HANDS -Tar man inte ett första steg är det svårt att komma framåt, säger Lotta. Det finns ingen universallösning, men att prata om sin situation är i alla fall en bra och nödvändig början, avslutar Anna. - Den som dricker för mycket känner ofta skuld, men den anhöriga brottas också ofta med stora och svåra känslor inför hela situationen, menar Anna. Man kan som anhörig kontakta oss för att få lufta lite, få höra hur tecken på ett beroende ser ut och få både information och stöd, fortsätter Lotta. ARBETSGIVAREN Vid några tillfällen har arbetsgivare kontaktat mottagningen. - Särskilt när det gäller mindre företagare, så kan det bli väldigt märkbart och problematiskt för arbetsgivaren om en av de anställda har alkohol- eller drogproblem, berättar Anna. Många har kanske inte direkt funderat över hur man ska göra för att hjälpa och hur arbetsgivaransvaret ser ut förrän man står uppe i en konkret situation där problemen blivit synliga. - Det är viktigt att arbetsgivare som inte riktigt vet hur de ska gå vidare försöker söka råd och stöd i ett så tidigt skede som möjligt, fortsätter Lotta och Anna. Det är då det finns bäst möjligheter att hjälpa, och hitta bra sätt till stöd. Anna och Lotta har tystnadsplikt och besöken är kostnadsfria. Kontakta Anna och Lotta via mejl på eller ring MONICA WAHLSTRÖM VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 4 HÄR & NU 4:2012

5 Både Eva och Sylvia tycker att de fick bra stöd genom att Margareta kom ut till arbetsplatsen. Tobaksavvänjningsprogrammet var kostnadsfritt och de erbjöds subventionerade nikotinläkemedel och avslappnande massage via arbetsgivaren. Sylvia hoppas kunna hålla sig fortsatt tobaksfri och menar att träning är en viktig del i det. - Jag känner att kroppen mår bättre och konditionen har snabbt blivit bättre. TOBAKSAVVÄNJNING PÅ JOBBET Bildtext Det gick jättebra för oss och vi stöttade varandra, berättar Eva Vennberg och Sylvia Helgedotter, som var med i en tobaksavvänjningsgrupp på jobbet. Arbetskamraterna Eva Vennberg och Sylvia Helgedotter blev, tillsammans med tre andra kollegor, inspirerade av en kollega att kontakta tobaksavvänjare Margareta Jonsson hos Folktandvården för att få hjälp med att sluta med sitt tobaksberoende. Margareta Jonsson, som kan komma ut till arbetsplatser, kontaktades och besökte Eva och Sylvias arbetsplats vid åtta tillfällen. - Att Margareta kom hit var helt avgörande, säger Eva. De personer som hade ledigt när tobaksavvänjningsgruppen ägde rum kom hit. - Det gick jättebra för oss och vi stöttade varandra, berättar både Eva och Sylvia. - All information i tobaksavvänjningsprogrammet var väldigt bra och vi hade mardrömmar då vi for hem! Vi satte upp material på arbetsplatsen och pratade mycket om tobak under den här perioden, berättar Sylvia och Eva. Det Eva och Sylvia tycker var svåras med att sluta röka/snusa var att det kändes som fel årstid. De gick tobaksprogrammet under våren, en tid då det grillas mycket och blir många sammankomster. Att Margareta kom till arbetsplatsen var helt avgörande - Den stora utmaningen med att sluta är när flera på arbetsplatsen röker eller snusar, menar Eva som har haft svårt att sluta röka helt. Det behövs olika lång tid att komma fram till ett beslut att sluta röka eller snusa. Sylvia hade länge tänkt sluta att snusa och för henne har det gått bra och hon har slutat snusa helt. Eva är säker på att hon kommer klara av att sluta röka. Hon och Sylvia ska också börja träna tillsammans. - Nu har jag minskat ner rökningen igen och ska börja träna ryggen, säger Eva. Jag tror att jag snart kan sluta röka helt. - Att vara med i tobaksavvänjningsprogrammet har varit mycket bra, säger Sylvia. Vi har fått bra stöd från Margareta samtidigt som vi också fått en större medvetenhet om riskerna med tobak. Sylvia och Eva tipsar om att det finns bra nikotinläkemedel som man kan använda, men också att det gäller att inte ha några cigaretter hemma när suget väl sätter in. - Men det är egentligen bara ursäkter, säger Eva. Framför allt sitter det i viljan att lyckas! MONICA MOLIN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Sluta med tobak Om du vill sluta med tobak finns professionell hjälp att få som personligt stöd. Folktandvården kan erbjuda stöd för dig i att sluta röka eller snusa, både i grupp men även individuellt. Anmäl dig till Folktandvårdens tobaksavvänjningsprogram via Margareta Jonsson, e-post eller via telefon, tisdagar mellan kl HÄR & NU 4:2012 5

6 Tobaksförebyggande arbete på Hammar och Lilja Arbete med tobaksförebyggande åtgärder på högstadie- och gymnasieskolorna innebär förutom att skolornas personalen är aktiva under rasterna på skolgårdarna att både Hammarskolan och Liljaskolan skrivit och förverkligat varsin tobakspolicy samt tagit fram ett årshjul för olika tobaksförebyggande aktiviteter. RÖKFRITT LILJA Liljaskolan är, som första gymnasieskola i landet, från november 2012 pilotskola för Tobaksfri Duo på gymnasiet. Skillnaden mot Tobaksfri Duo på högstadiet, där eleverna skriver kontrakt med en vuxen, är att gymnasieeleverna får skriva kontrakt med en annan elev. Flera gånger under läsåret kommer alla som skrivit på ett tobaksfritt kontrakt att få skriva på en försäkran om att man varit tobaksfri alltså både rökfritt och snusfritt. Denna underskrivna försäkran fungerar också som lottsedel, som eleverna deltar med i Tobakfri Duos olika vinstutlottningar. A-lkohol N-arkotika D-oping T-obak Stjärnhuset har sökt och fått beviljat kronor i projektpengar från Folkhälsoinstitutet för att uppnå de övergripande nationella målen för ANDT - strategin som innefattar Alkohol - Narkotika - Doping - Tobak. Målgruppen är barn, ungdomar och unga vuxna i riskbruk. Under höstterminen har fokus bland annat lagts på att jobba fram en skolkförebyggande metod, utveckla Tobaksfri Duo och att hitta ett bra arbetssätt för klottersanering. Personal från Stjärnhuset och Hammarskolan har utbildats i Effekt, ett föräldrastödsprogram som är alkoholoch drogförebyggande. Under november genomfördes en föreläsning för allmänheten om doping av och med Tommy Moberg, en av landets mest kunniga inom området doping och anabola steroider. Deltagarna fick en intressant genomgång av ämnet och var efter det fulladdade med argument och kunskap om dopning och kosttillskott. - Jag har varit på flera föreläsningar om doping och det här var den allra bästa och mest intressanta, sa Peter Lundström, en av kvällens åhörare. Ytterligare en föreläsning har arrangerats inom projektet. Pelle Olsson, svensk och nordisk mästare i berättande, föreläste om cannabis, dess skadeverkningar och utbredning. Höstens föreläsningar gavs både på dagtid för personer anställda inom kommunen och på kvällstid för att allmänhet och föreningar skulle ha möjlighet att gå. Den 14 december anordnar ANDTprojektet en stor konsert för ungdomar i åldrarna år med Melodifestivalenkända bandet Dead by April. LINDA NYGREN KÄCK UNGDOMSUTVECKLARE STJÄRNHUSET MONICA MOLIN HÄLSOCOACH KOMMUNLEDNINGSKONTORET Nu är läsårsdata klara för nästa läsår. Höstterminen 2012 sträcker sig till den 21 december. Vårterminen 2013 börjar den 9 januari och sträcker sig fram till skolavslutningen som är den 13 juni. Höstlovet är som vanligt vecka 44, sportlovet vecka10 och påsklovet ligger vecka14. Andra lovdagar 24 september, 20 februari, 10 maj och den 7 juni. ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK I SVERIGE - ANDT Riksdagens övergripande mål för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Det innebär: en nolltolerans mot narkotika och dopning att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak att förhindra all skadlig alkoholkonsumtion, bland annat genom att minska konsumtionen och minska skadliga dryckesvanor. KÄLLA: Information om läsårsdata finns på vår hemsida 6 HÄR & NU 4:2012

7 Sugen på att spela musik? Ungdomarna i Vännäs har länge önskat en musik- och replokal och nu är det förverkligat! Lokalen ligger i Hammarskolans gamla matsal där fritidsgården Lobbyn ligger. Högstadie- och gymnasieungdomar är välkomna att boka lokalen. Vid mån av plats kan även allmänheten boka lokalen. DEAD BY APRIL Den 14 december kl öppnar insläppet i Hammarhallen för årets ungdomskonsert med det svenska metalcore/synthrockbandet Dead by April. Klockan öppnar insläppet till årets konsert med Dead by April för ungdomar i åldern år på Hammarhallen i Vännäs. Biljettpriset är 50 kronor och biljetterna säljs på fritidsgårdarna Ikaros och Lobbyn och även under dagtid på Stjärnhuset. Elever på Hammarskolan har också möjlighet att köpa och hämta ut sin biljett i Oasen. De ungdomar som är medlemmar i Tobaksfri Duo kan hämta ut sin biljett gratis mot uppvisande av sitt Tobaksfri Duo-medlemskort. Evenemanget är fritt från tobak, narkotika, doping och alkohol. Dead by April är ett svenskt metalcore/synthrock band från Göteborg som bildades i februari Det självbetitlade debutalbumet gavs ut i maj Bandet består av medlemmarna Jimmie Stimmell (scream/growl/sång), Zandro Santiago (sång), Marcus Wesslén (bas), Alex Svenningson (trummor) och Pontus Hjelm (gitarr). Dead by April deltog i 2012 års Melodifestival med låtern Mystery. Mystery gick direkt till finalen i Globen. Förband är A Wish For A Maniac och At Night We Fly. ARRANGÖR: VÄNNÄS KOMMUN, ANDT-PROJEKTET, STJÄRNHUSET, VÄNNÄS UTVECKLINGSTEAM Musik- och replokalen har vuxit fram genom ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och kommunens ungdoms- och fritidsavdelning. Är du intresserad av att komma och repa kontakta Ikaros, eller Lobbyn, Räck ut en hjälpande hand Vännäs FrivilligCenter samordnar frivilligorganisationernas verksamhet till stöd av anhörigvårdare, aktiviteter i kommunens särskilda boenden och planerar nu utökade aktiviteter i ordinärt boende. Är du intresserad att följa någon att handla, besöka Hälsocentralen eller följa någon på en kortare promenad, hålla sällskap medan anhörigvårdaren lämnar bostaden en kortare tid eller besöka någon som känner sig ensam? Om det låter intressant och meningsfullt ta då kontakt med FrivilligCenter eller någon av våra medlemsorganisationer PRO, SPF, RPG, Röda korset eller Svenska Kyrkan. FrivilligCenters Expedition har öppet alla vardagar mellan kl , telefon HÄR & NU 4:2012 7

8 och med 1 oktober i år stannar tåget nu också vid den nya perrongen i Vännäsby. Även Luleå-Umeå tåget stannar i Vännäsby, liksom pendeltåget mellan Lycksele och Umeå. Parkera bilen och res kollektivt Statistiskt sett är Vännäs den enda pendlingskommunen norr om Timrå och nära hälften av kommunens yrkesarbetande befolkning arbetspendlar till annan kommun. Ungefär 800 personer pendlar från andra orter till Vännäs. Bra kollektivtrafik är därför viktigt för Vännäs och en prioriterad planeringsfråga för kommunen. Vännäs kommun arbetar aktivt med att utveckla det hållbara resandet och i det arbetet är en övergång till miljövänligare resesätt viktigt. I december 2011 startade pendeltåg trafik upp mellan Vännäs och Umeå Ö med åtta dubbelturer dagligen måndag-fredag. Med anledning av pendeltågets tillkomst och att de flesta av länstrafikens bussturer går som tidigare har kollektivtrafiken utvecklats. Från P för pendlare För att möjliggöra för fler att åka tåg eller buss finns det nu 25 pendlarparkeringar vid Vännäs Resecenter och 30 platser i Vännäsby vid perrongen. Varje pendlarparkering kostar 200 kronor i månaden. Läs mer om hur du bokar din pendlarparkering på nästa sida. Reseinformation och tidtabell Besök för att se tidtabeller och reseinformation för både buss och tåg. Det gäller även lokaltrafiken i länet. Du kan ladda hem din personliga tidtabell som en pdf-fil, få den skickad hem till dig eller ladda ner den till din mobil. Reseinformation och tidtabeller för tåg , Stefan Larsson, Umeå, jobbar på Vännäs kommun Hur tog du dig till jobbet innan tåget började gå? Började jobba i Vännäs i våras och har tågpendlat hela tiden. För- och nackdelar med att pendla med tåg? Det går snabbt och är bekvämt. Jag kan jobba en stund på tåget, läsa och besvara e-post eller ringa några jobbsamtal. Det är dessutom billigt och ekonomiskt att åka tåg. Den sammanlagda restiden med tåg, från bostaden till arbetsplatsen är något längre än om jag kör bil, men fördelarna är ändå fler. Hur fungerar det att pendla med tåget? Det fungerar utmärkt. Jag är nöjd! Vad är det bästa med att pendla med tåg? Jag har trevligt ressällskap. Det är just det där att jag inte är beroende av bilen och jag kan jobba på tåget om jag vill. Vad tycker du om avgångs- & ankomsttiderna? Det fungerar överlag bra. Från Umeå borde det gå ett tåg vid så man kan vara på jobbet runt 8. Det skulle vara utmärkt. Finns det något du skulle vilja förända? Det skulle väl vara fräschare tåg, som Ö-vikstågen. Emelie Månsson, Umeå, studerar på Liljaskolan Hur tog du dig till skolan innan tåget började gå? Oftast åkte jag buss till skolan och ibland bil. För- och nackdelar med att pendla med tåg? Fördelarna är att det går snabbt och är smidigare än att åka buss. Tycker inte att det finns några nackdelar. Hur fungerar det att pendla med tåget? Jag tycker det går bra. Vad är det bästa med att pendla med tåg? Just att det går fort och är bekvämare än att åka buss. Vad tycker du om avgångs- & ankomsttiderna? Jag tycker det funkar bra. När jag har åkt har tåget alltid varit i tid. Det borde gå ett till tåg mellan kl Om man försover sig är det svårt att ta sig till skolan annars. Finns det något du skulle vilja förända? Näe, det är ganska bra. Personalen är alltid trevliga! 8 HÄR & NU 4:2012

9 BOKA PENDLAR- PARKERING Plats på pendlarparkeringarna finns att hyra vid Vännäs Resecenter (järnvägs-/busstation) och tågperrongen i Vännäsby. Pendlarparkeringen vid Vännäs Resecenter har 25 motorvärmarplatser och pendlarparkeringen i Vännäsby har 30 motorvärmarplatser. Varje pendlarparkering kostar 200 kronor i månaden. Bokning och mer information får du i Vännäs kommuns receptionen på telefon , växeln eller via e-post: David Ramirez, Umeå, studerar på Liljaskolan Kerstin Edberg, Umeå, anställd på Dooria i Vännäs Hur tog du dig till Hur tog du dig till skolan innan tåget jobbet innan tåget började gå? började gå? Då veckopendlade jag till Tidigare åkte jag buss till Vännäs med buss. Vännäs. För- och nackdelar För- och nackdelar med att pendla med med att pendla med tåg? tåg? Fördelarna med tåget är att Fördelarna är att det går det går fort. Det går snabbare än med buss. Det märks är gott om plats. I jämförel- snabbare med tåget och det knappt att man åker tåg. Det se med att åka buss så finns är bra att det går tåg ofta. det inga nackdelar. Att åka Att åka buss är också bra för då kommer man direkt till skolan tåg känns säkert och man behöver inte oroa sig väglaget. men åker man tåget kan man sova lite längre på morgnarna Hur fungerar det att pendla med tåget? och det är bra. Jag tycker det fungerar bra att pendla med tåg. Hur fungerar det att pendla med tåget? Vad är det bästa med att pendla med tåg? Det var lite dyrt från början för jag visste inte att jag kunde få Det är ganska lugnt på tåget vilket är skönt. skolkort men nu har jag det. Det är ändå värt att betala för att Vad tycker du om avgångs- & ankomsttiderna? åka tåg till skolan för det går snabbt. På morgonen är det bra med turer, men det skulle vara bra om Vad är det bästa med att pendla med tåg? det fanns fler turer på eftermiddagen. Det är ett för stort glapp Det är skönt att det går så fort. mellan turerna och Vad tycker du om avgångs- & ankomsttiderna? Finns det något du skulle vilja förända? Jag tycker det finns tillräckligt med turer på vardagarna men Det vore trevligt med fräschare tåg, som vi själva får nöta på. det är dåligt med turer på söndagar, då går det bara en på Är det fräschare tåg tror jag att det blir mindre skadegörelse. morgonen. Det behövs bättre samordning mellan bussarna och tågen och Finns det något du skulle vilja förända? det vore bra om bussarna stannade på stationen. Idag är det Det borde gå fler tåg på helgerna. nästan så att man måste välja det ena eller det andra. HÄR & NU 4:2012 9

10 I oktober 2012 inleddes transport- och miljöprojektet Grön Rutt på Lägerområdet i Vännäs. Projektet innebär att alla postlådor och sopkärl ställs på samma sida av gatan. Att flytta postlådor och ställa sopkärl inför tömning till samma sida av gatan ska bland annat leda till kortare transportsträckor, vilket medför lägre miljöpåverkan avseende buller och utsläpp i bostadsområdet. Antal backmoment minskas, vilket ger en ökad trafiksäkerhet och förbättrad arbetsmiljö för chaufförerna. Testprojektet pågår fram till sommaren 2013 och drivs i samarbete mellan Vännäs kommun, Allmiljö, Posten och Tidningstjänst. I kommunens uppdrag ligger att sköta insamling av hushållsavfall. - De flesta som bor i området är väldigt positiva och ser inga som helst konstigheter eller större besvär med att gå lite längre för att hämta posten eller rulla ut sitt sopkärl var 14:e dag, säger Martin Ohlsson, entreprenörens transportledare. - Det är helt frivilligt om man vill delta i projektet, men redan fyra veckor efter att Grön Rutt inleddes hade 88% av de som bor på innervarvet flyttat sin postlåda till grannen tvärs över gatan, och 100% rullat över sitt sopkärl på tömningsdagen, säger Inger Olofsson, renhållningschef på Vännäs kommun. GRÖN RUTT - På landsbygden fungerar det av tradition oftast redan så här. Där blir det orimligt att fordonen ska vända i slutet av varje by för att sedan köra samma väg tillbaka igen. Det skulle bli mycket ineffektivt, fortsätter Inger Olofsson. - Inom kommunen har vi också ett uppdrag att arbeta långsiktigt med hållbarhetsfrågor. Grön Rutt är ett utmärkt projekt där vi kan förvänta oss bra mätbara nyckeltal/resultat att redovisa i Här&Nu, som kommer att följa projektet, säger Inger. Bland chaufförerna hos Posten, Tidningstjänst och Allmiljö ser man en stor fördel beträffande trafiksäkerhet och arbetsmiljö. - Ju mindre tid vi tillbringar i ett bostadsområde med lekande barn desto mindre är sannolikheten att en olycka inträffar. Backning är också något vi gärna undviker, säger Tommy Jonsson, sopbilschaufför, hos Allmiljö. Under senare delen av våren och försommaren ska Grön Rutt i Vännäs utvärderas, genom bland annat enkäter till de boende i området och statistik från de fordon som utfört tjänsterna på de aktuella gatorna. Fakta Gator i testprojektet: Kron-, Gren-, Stam-, Rot-, & Envägen Åtgärd: flytt av postlådor och soptunnor till yttervarv Förväntade effekter: positiv miljöpåverkan/lägre utsläpp, minskad bullertid, ökad trafiksäkerhet, bättre arbetsmiljö för entreprenörer. Projekttid: oktober -12 till juni -13 INGER OLOFSSON SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 10 HÄR & NU 4:2012

11 Kicki Landström, som också berättar att hon slitit ut ett par träningsskor. KOMMER NI ATT HÅLLA SAMMA HÖGA NIVÅ EFTER ATT UTMANINGEN ÄR ÖVER? - Nä, inte 20 timmar i veckan, men 14 timmar, skrattar Marina och Kicki. VAD TAR NI MED ER FRÅN DE HÄR VECKORNA? - Det jag tar med mig är att ju mer man tränar desto bättre mår man, säger Marina och får medhåll av Kicki som menar att träning och glädje smittar av sig och ger kraft. Marina Schaeder och Kicki Landström, två av deltagarna från Lag Viljorna som även bestod av Susanne Björk och Anna Wegerud. Vännäs på gång! Under sex höstveckor pågick träningsutmaningen Vännäs på gång där hela 43 lag och totalt 297 personer deltog. Förutsättningen för att få delta i träningsutmaningen Vännäs på gång var att man bor, studerar eller arbetar i Vännäs. Deltagande lag om 3-10 personer bildades med familjer, grannar, vänner eller arbetskamrater. Folkhälsorådet i Vännäs kommun var arrangörer för träningsutmaningen. - Vi blev sporrade till att genomföra en träningsutmaning för hela samhället efter att vi via fritidsföreningen KOM- LOSS hade en gångtävling 2009/2010 där drygt 650 av kommunens anställda var med, berättar Karin Eriksson, personalutvecklare, under vinstutdelningskvällen för Vännäs på gång. En enkät som Folkhälsoinstitutet regelbundet genomför visar att medborgarna i Vännäs är väldigt bra på att röra sig rörde hela 75% av medborgarna på sig minst 30 minuter varje dag och 2010 hade siffran ökat till 85%. - Det ska bli spännande att få siffrorna för 2014 för att se om det har hållit i sig, säger Karin Eriksson. Vinnare av Vännäs på gång blev Lag Viljorna som redan från första veckan visade sig bli svårslagna. Laget, som bestod av Anna Wegerud, Marina Schaeder, Susanne Björk och Kicki Landström, hade som bäst en träningstid per person och vecka på 22 timmar och 40 minuter! Totalt på de sex veckorna tränade lagets medlemmar i snitt 124,11 timmar! Som belöning fick laget ett presentkort på Hotel Vännäs till ett värde av kronor. VAD HAR NI TRÄNAT MED DESSA VECKOR? - Vi var redan innan utmaningen ganska aktiva och har fortsatt träna med det vi gjorde tidigare, gym, dans, ridning och promenader. Som mål hade vi att åtminstone träna tre timmar per dag och person och det var inga problem, säger Marina Schaeder. HUR HAR NI MOTIVERAT VARANDRA? - Som ett lag inspirerar man varandra, men visst krävs det att man har disciplin och går ut på sin promenad fast det är dåligt väder eller även om man inte känner för att träna, säger - Nu är förhoppningen att alla som kommit igång eller behållit en bra träningsvana ska fortsätta träna regelbundet. Det vinner alla på, menar Monica Molin, hälsocoach i Vännäs kommun. TIPS! Även du som inte deltog i träningsutmaningen vill vi uppmana till att träna regelbundet med det du tycker om. Ha gärna som mål att röra på dig varje dag så att du får upp pulsen, totalt minst 30 minuter. Det gör gott för kropp och själ. MARITA BERGMAN KOMMUNLEDNINGSKONTORET HÄR & NU 4:

12 Ringbilen - buss på beställning Bli familjehem Ringbilen går som buss på beställning under skolornas sommar-, höst-, jul-, sportoch påsklov. Om du vill åka ring Reseservice senast en timme före resa, Turen går högst en gång per trafikeringsdag. Biljettpriset är samma som på bussen. Målsättningen är att skapa serviceresor från byarna till centralorten Ringbilslinjer (Tisdag och fredag) R580 V Vindelälvsområdet V Selet Långfors V Vännfors Gullbyn V Spöland - Vännäs, avgår från V Selet åter från Vännäs Resecenter R583 Pengsjöområdet Bojnäs Klintsjö Eriksborg Pengsjö Björnlandsbäck Östansjö Lybäck - Vännäs, avgår Bojnäs åter från Vännäs Resecenter R795 Stärkesmark/ Jämteböleområdet Fagerlund Lillsjö Stärkesmark Jämteböle Snålltjärn Tväråbäck Vännäs, avgår från Fagerlund åter från Vännäs Resecenter R581 Tväråbäcksområdet Västerbäck Gullbäck Tväråbäck Stennäs - Vännäs, avgår från Västerbäck åter från Vännäs Resecenter R584 Hjåggsjöområdet Mosjö Mobäck Bergnäs Hjåggsjö Skavdal - Vännäs, avgår från Mosjö åter från Vännäs Resecenter R796 Mjösjö/Penglund Mjösjö Pengfors Penglund 92 Marahällan Vännäs, avgår från Mjösjö åter från Vännäs Resecenter utanför skoltid samt anslutning till linje 31 mot Tärna/Hemavan vid Hemberget för resa till och från besöksmål i inlandet. Fullständig turlista finns på R582 Harrseleområdet Kolksele Innergård Harrsele Harrselefors Fällfors Hällfors - V Pengfors Pengfors - Vännäs, avgår från Kolksele 09,25 åter från Vännäs Resecenter R794 Ö Vindelälvsområdet Selet Ö Vännfors Ö Spöland Vännäs, avgår från Selet åter från Vännäs Resecenter R585 Vännäs Resecenter/ Hemberget E12/linje 31 Anslutning till linje 31 vid Hemberget, avgår fredagar från Vännäs Resecenter. Åter från Hemberget söndagar I Vännäs och runt omkring Vännäs finns det många barn som bor i familjehem. Skälen till att barn inte kan bo hemma är många. För de barn som inte kan bo tillsammans med sina föräldrar är det extra viktigt att de får komma till en trygg familj där de kan stanna under en kortare eller längre tid. Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem i sin familj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Oavsett hur länge barnet bor i sin nya familj är familjehemmet en del i barnets barndom och kommer för alltid att göra ett avtryck i barnets liv. Många barn tvingas flytta till andra orter på grund av brist på familjehem. Det vill vi ändra på! Vi vill att våra barn i Vännäs med omnejd ska få fortsätta att bo i närheten och ha en trygg och välkänd tillvaro. Vill du/ni vara med om att göra skillnad för ett barn, så kanske du/ni är den familj vi söker. Kontakta oss på FamiljehemsCentrum i Umeåregionen. Du kan ringa oss eller lämna en intresseanmälan på vår webbplats så kontaktar vi dig. FAMILJEHEMSCENTRUM HÄR & NU 4:2012

13 FADDER- VERKSAMHET Du som bor i Vännäs kommun och är intresserad av att lära dig mer om andra kulturer - nu har du chansen genom att bli fadder! Eva - ny byggnadsinspektör THERESE BJURSELL Eva Lidestav heter jag och kommer att jobba som byggnadsinspektör här i Vännäs. Mina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta handläggning av bygglov, framställning av nya översikts- och detaljplaner samt utfärdande av parkeringstillstånd för funktionshindrade. Tidigare jobbade jag som projektör på en arkitektfirma i Umeå där stort fokus lades på kvalitet och miljö, vilket jag även hoppas kunna tillämpa i mitt arbete här i Vännäs. Just nu är jag bosatt i Gräsmyr, men kommer att flytta tillbaka till min hemby, Vitvattnet, utanför Bjurholm till våren. Kontakta gärna mig om ni har funderingar på att bygga om eller bygga nytt! EVA LIDESTAV HÄR & NU 4:

14 Julläsningstips Här tipsar biblioteken om bra böcker att läsa i juletid. Låna på biblioteket eller köp och ge bort i julklapp! Blomsterspråket Vanessa Diffenbaugh En engagerande historia om barnhemsflickan Victoria, som efter många försök hittar ett hem som hon trivs i. Men detta är bara början Torka aldrig tårar utan handskar Jonas Gardell Gardell skriver om sitt ungdoms Stockholm. En gripande helt sann berättelse. Detta är första delen av en trilogi. Ved Lars Mytting Den kompletta vedboken; allt om huggning, stapling och torkning - och vedeldningens själ. Norrland Po Tidholm Tidholm skriver på ett personligt sätt om sitt eget Norrland, om hur glesbygdens dilemman hänger samman med storstädernas framväxt. Han väcker på sitt eget sätt frågor om vad det innebär att komma någonstans ifrån och vad platsen gör med oss. Recept för en flygtur Annalena Hedman Tredje boken om Abbe. Det är höstlov och Abbe har tråkigt tills det visar sig att S.U.C.K. ska spela på medborgarhuset tillsammans med Up Yours från Ivarsboda som är Abbes idoler. Stora boken med Legoidéer Daniel Lipkowitz Den här tvåhundra sidor tjocka inspirationsboken är full av roliga legoidéer som verkligen går att bygga. Tomten är vaken Astrid Lindgren Tomten är vaken har aldrig tidigare getts ut i Sverige. Illustratör är Almapristagaren Kitty Crowther. En fin vinterberättelse som passar bra som julläsning! Svenska Barnvisor Tina Ahlin Den svenska barnviseskatten är en rik källa till glädje. Men även om man minns en visa är det inte alltid man kommer ihåg hela texten - och hur var det nu melodin gick? Lösningen finns i denna spelande bok. Alltså en helt unik sångbok där du kan lyssna på visorna och samtidigt sjunga med! Findus flyttar ut Sven Nordqvist En splitter ny Pettsonbok! Varje morgon vaknar Pettson klockan fyra av att Findus hoppar i sängen. Pettson blir tokig. Kanske är det bäst att Findus flyttar. Något att glädjas åt i decembermörkret. 14 HÄR & NU 4:2012

15 Julkampanj på digital-tv i Vännäs Kabel-tv nät Köp digitalbox eller tv-modul med programkort under december månad och se alla våra digitala kanaler (fler än 60 st) fritt till och med sista januari 2013! Eller för dig som redan har programkort har vi en kanonkampanj, CMORE (12 film- och sportkanaler) för 99 kr i månaden under 6 månader, beställ senast den 28 december! Beställ via telefon Testa våra digitala kanaler gratis! Boka dig för att låna en digitalbox i en vecka och se alla våra kanaler i Vännäs Kabeltvnät! För dig som ännu inte sett fördelarna i att ha ett programkort finns nu denna möjlighet att kostnadsfritt prova på. Boka via Bio i Vännäs ROGER FAGERDAL KOMMUNIKATIONSANSVARIG Film Datum i Tid december Bedragaren The Hobbit- PREMIÄR De fem legenderna 12, 15, Se aktuellt bioprogram i Vännäs på Att tänka på inför julen Under vinterhalvåret och framför allt under jul- och nyårshelgerna tänder många stearinljus både inne och ute för att göra det mysigt. Tyvärr inträffar många tråkiga olyckshändelser i samband med bortglömda ljus. Vi vill därför fästa din uppmärksamhet på några punkter som kan hjälpa till att förhindra obehagliga överraskningar som till exempel brand. När du tänder ljus bestäm vem som är ansvarig för att blåsa ut det när rummet lämnas. Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet. Kontrollera brandvarnaren regelbundet. Ha som rutin att byta batteri i brandvarnaren till första advent. Levande ljus i julgranen medför mycket stor brandrisk och ett snabbt brandförlopp. Om det börjar brinna på spisen så släck med en brandfilt eller något annat som kväver elden. BRANDVARNARE Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m 2. Avståndet mellan två brandvarnare bör inte vara större än 12 meter. Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum. Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS-EN Märkningen står på förpackningen Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand! VAR SKA BRANDVARNAREN SITTA? Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt ellt gäller dock följande: Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet. Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen. Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen. Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna. Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar. Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka falsklarm. Kom ihåg att testa dem när du monterat upp dem! Tryggt att ha hemma en brandläckare typ ABC pulver 6 kg med en betäckning av 43A233 BC en brandfilt som är minst 120x180 cm seriekopplade brandvarnare Läs mer på CONNY ERIKSSON RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÄR & NU 4:

16 Vännäs mesta vigselförrättare Det finns sex borgerliga vigselförrättare i Vännäs, utsedda av länsstyrelsen. En av dem är Victoria Kreuger, som också har vigt flest par under 2012, hela tio av tolv par. Vad är det som gör dig så populär som vigselförrättare? - Ja, det vet jag inte, men det är kanske så att de par som jag vigt är nöjda och de har spridit det till andra giftaslystna! Ett par som hade bokat lokal för vigsel, men inte vigselförrättare, blev tipsade om mig av ägaren till lokalen, så något bra måste jag ha gjort! Viktigt med förberedelse - Jag vill alltid träffa brudparet innan vigseln för att lära känna dem lite för att jag ska kunna väva in det personliga i mitt tal till brudparet. Oavsett om paret varit tillsammans länge eller inte, så är det en stor dag och då vill jag att de ska få möjlighet att utforma det hela så det blir precis som de vill ha det. Vi pratar också om praktiska saker som om de ska växla ringar, om de vill ha musik under vigseln, hur många gäster som kommer och vilken roll de vill att jag ska ha, eventuella önskemål om klädsel och annat. Allt för att komma fram till exakt hur de tänker sig sin vigsel! Varför blev du vigselförrättare? - Det var det berömda bananskalet. Min man och jag skulle vara värdpar på ett bröllop 2010 och brudparet undrade om inte jag kunde viga dem. Så jag kollade upp vad det innebar och på den vägen är det. Roligt uppdrag - Det är verkligen ett hedersuppdrag och bland de finaste uppdrag man kan få. Tänk att få vara delaktig i två förälskade människors framtida liv och vara en del av deras dag. Det är en häftig upplevelse! Någon vigsel du minns särskilt? - Ja, en vigsel där vi höll till i en grillstuga i Det var norrsken, jättevackert och superromantiskt omkring med eld och marschaller. Brudparet kom körandes dit med skotrar, men vigseln blev försenad eftersom vittnena, som körde bil dit, körde vilse på de mörka och snöiga vägarna. - Sen minns jag förstås särskilt när jag vigde min egen bror, det var speciellt. Det var ett överraskningsbröllop, där gästerna trodde att de skulle på en annan tillställning. Sådana bröllop skapar ju lite extra spänning. - Alla tillställningar blir ju så olika och jag har haft vigslar med allt från hårdrockstema där jag skulle väva in olika fraser från hårdrockslåtar i mitt tal till romantiska eller avskalade och enkla vigslar. Ibland med många gäster och ibland med bara vittnen som närvarar. - Eftersom jag själv varit gift med samma man i drygt 25 år så vet jag ju en del om livet som gift och brukar därför skicka med lite goda råd och små visdomsord i samband med vigslarna. Många av de par som jag vigt blir nya vänner för mig som hör av sig lite då och då för att berätta om sitt liv. Allt från att de väntar barn till att de ska köpa hus och det är ju jättekul! Ingen har hört av sig och sagt att de ska skiljas och det känns ju bra! Som vigselförrättare blir man förordad av kommunfullmäktige och utsedd av länsstyrelsen för en mandatperiod i taget. Hur länge kommer du att fortsätta? - Jag kommer att fortsätta så länge som jag får förtroendet av kommunen att vara vigselförrättare. Det är ett hedersuppdrag och hur kul som helst! - Det är ett hedersuppdrag, säger Victoria Kreuger som är en av sex vigselförrättare i Vännäs. Foto: Privat Borgerlig vigsel Borgerlig vigsel är en icke-religiöst ceremoni. I Vännäs kommun utförs borgerliga vigslar på överenskommen tid, även helgtid är möjlig. Platsen för vigseln kan vara kommunhuset eller annan plats enligt ert önskemål. Vigseln är kostnadsfri. Vi hjälper till med att ordna vittnen om ni önskar det. För att boka en vigsel kontakta vigselbokare på telefon HÄR & NU 4:2012

17 Utbildning i IdrottOnline Den 6 december kl inbjuder SISU och Vännäs kommun till en kostnadsfri utbildning i verksamhetssystemet IdrottOnline. Under kvällen kommer våra utbildare att svara på era frågor och funderingar angående IdrottOnline. Målsättningen är att ni efter kvällen smidigare ska kunna jobba med IdrottOnline. Vi håller till i sessionssalen i Medborgarhuset. Ta med egen bärbar dator. Behöver du låna en dator så meddela det i inbjudan. Det som kommer att tas upp under kvällen är bland annat: Presentation av IdrottOnline, befintliga och kommande funktioner Personuppgifter Min sida Behörigheter Lägga till ny medlem Söka och hantera medlemmar Prova-på medlemmar och kontakter Roller Grupper LOK-stödsmodulen Utbildningsmodulen Grundinställningar - förstasidan Skapa webbsida Skapa nyhet Infoga bild och länk Kalender Arbetsrum FÖRBEREDELSER Innan kvällen bör ni ha: öppnat er IOK-sida. Hur ni gör detta hittar ni på med er inloggningsuppgifter med administratörsbehörighet till minst en av deltagarna. MÅLGRUPP Personer som ska bidra i arbetet med föreningens hemsida. Utbildningen är gratis. ANMÄLAN Anmälan eller frågor ställer ni till Anna Jonsson, SISU Idrottsutbildarna, via e- post till eller telefon Kom ihåg att ange din e-postadress och föreningstillhörighet. Välkomna! Föreningsråd uppstart 2013 Vi på Ungdoms- och fritidsavdelningen har som målsättning att ett föreningsråd ska starta i Vännäs kommun under Vi tror att ett föreningsråd ska leda till större inflytande för föreningarna, och fungera som ett bollplank mellan kommunen och föreningarna i Vännäs, där man till exempel kan svara på remisser som bidragsregler och taxor/avgifter. INNEBANDYSKOLA! Hej alla tjejer och killar som är mellan 7-12 år. Nu är det dags för innebandyskola under jullovet! Vi är två damlagsspelare från Strands IK som är sugna att få lära ut det vi har lärt oss under alla år som innebandyspelare. Nu bjuder vi in till en innebandyskola där alla är välkomna, nya spelare som rutinerade. Vi har bokat Liljahallen december klockan och det är då innebandyskolan kommer hållas. Känner du dig intresserad av denna chans att utvecklas som person och innebandyspelare? Betala in 200:- till Strands IKs pg nr skriv namn i meddelandet samt kontakta oss ledare med namn och personnummer! Det du behöver är innebandyklubba och innebandyglasögon. Ett föreningsråd skulle även kunna skapa forum för föreningarna där man träffas och byter erfarenheter med varandra. En inspirationsträff, tillsammans med SISU, kommer att äga rum under våren. Vi som jobbar på kommunens ungdoms- och fritidsavdelning kommer gärna ut till din förening och informerar mer om detta. Vill du att vi kommer till din förening? Då är du välkommen att ta kontakt med kommunens föreningsutvecklare på telefon Våra dagar kommer se ut ungefär så här med lite ändringar beroende på grupp, ålder och dag: Pass Lära känna varandra övningar, uppvärmning, taktik, skott och teknik. Rast/vila där vi bjuder på frukt eller fika. Pass Kommer vara mest inriktat på stafetter, tävlingar och spel. LEDARE Emelie Segerljung Ebba Olson HÄR & NU 4:

18 S.M.A.R.T:a tips till jul! S.M.A.R.T förklarar hur människor med relativt enkla medel på ett smart sätt kan lägga om sina kostvanor till att bli mer miljö- och hälsomässigt hållbara. Varje bokstav i konceptet symboliserar ett sätt att förändra våra matval till hållbara matvanor och en mer hållbar livsstil. S.M.A.R.T = S = Större andel vegetabilier M = Mindre andel "tomma kalorier" A = Andelen ekologiskt ökar R = Rätt kött och grönsaker T = Transportsnålt Hälsoskälen för att äta S.M.A.R.T är: Du minskar risken för övervikt, hjärtoch kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Du behöver inte äta kosttillskott allt du behöver finns i S.M.A.R.T.-maten. Miljövinsterna du bidrar till genom att äta S.M.A.R.T är: Minskad påverkan på klimatet. Minskad giftspridningen i naturen. Minskad övergödningen. Bevarande av värdefulla odlingslandskap. Vad är det för skillnad på vanlig choklad och Fairtrademärkt choklad? Det kanske inte är någon skillnad i smaken, men den Fairtrade-märkta chokladen kan du njuta av med gott samvete. Kakao var en av de första produkterna som det utarbetades Fairtrade-kriterier för. Det första kooperativet certifierades av Fairtrade Sveriges systerorganisation i Holland 1993 som en följd av kakaoodlarnas svåra ekonomiska och sociala situation. Idag finns det ett tjugotal certifierade producentorganisationer för kakao i Afrika och Latinamerika, med Peru som största enskilda producentland. Kakao odlas huvudsakligen i familjejordbruk. Därför kan endast kooperativ, eller liknande organisationsformer, certifieras enligt internationella Fairtrade-kriterier. Producentorganisationens medlemsantal kan vara allt ifrån ett hundratal ända upp till tiotusentals enskilda odlare som organiserat sig i syfte att enklare kunna sälja sin skörd. Fairtrade-kriterierna för kakao innefattar bland annat följande: Uttryckliga regler för kemikaliehantering Regler för långsiktiga handelsrelationer Krav på demokratiutveckling Ett minimipris, dvs. ett pris som ska täcka kostnaden för en hållbar produktion. En premie betalas ut till producentorganisationens medlemmar med syftet att stimulera lokal samhällsutveckling och investeringar i produktionen. Möjlighet till förfinansiering med upp till 60 procent av försäljningspriset. Mer information hittar du på Måste man slänga mat med datum som gått ut? Nej, bäst före är en vägledning för dig som konsument. Många av oss vågar inte äta varor där bäst före-datum har passerats. Men en oöppnad produkt kan mycket väl vara bra om den har förvarats rätt. Affären får sälja en vara som har passerat bäst före-datumet, men då bör konsumenten upplysas om det. Sista förbrukningsdag däremot är en mer strikt märkning som finns på känsliga produkter som köttfärs och skaldjur. En produkt märkt med sista förbrukningsdag får inte säljas efter utsatt datum då den kan göra konsumenten sjuk. Att mat slängs är ett stort resursslöseri och i längden ohållbart. De rikaste 14 procenten människor i världen förbrukar 56 procent av jordens resurser. Med dagens teknik skulle det krävas trefyra planeter till för att ge hela världen en materiell standard på en genomsnittlig europeisk eller amerikansk nivå. Läs mer på Det är smartare att välja morötter än tomater? Att producera ett kilo växthustomater kräver lika mycket energi som 30 kilo morötter. Därför är det bättre att i första hand välja grova grönsaker och rotfrukter. De är både billigare, mer näringsrika och mindre resurskrävande än salladsgrönsaker. Grova grönsaker kan odlas på friland i Sverige medan tomater oftast odlas i växthus. Andra klimatsmarta grönsaker du kan välja är: rödbeta, palsternacka, kålrot, broccoli, blomkål, vitkål, rödkål, lök, purjolök och brytbönor. Med rätt tryck i däcken blir julfärden billigare! Har du någonsin cyklat på en cykel med dålig pumpade däck? Då vet du att det inte rullar lika lätt som när däcken är hårda. Samma sak gäller för bilen. Är däcken inte ordentligt pumpade behöver motorn jobba hårdare, med högre förbrukning och utsläpp som följd. Undersökningar visar att minst var tredje bil i Sverige körs med för lågt däcktryck. Kontrollera därför trycket vid varannan tankning och fyll gärna i 0,1-0,3 bar extra. Däcken slits mindre, bilen rullar lättare och både du och miljön är vinnare. Mer tips om sparsam köring hittar du hos Jultomten finns på second hand Second hand-butiker har ett brett sortiment och du kan välja omsorgsfullt. Fina saker med äkta patina som man kan ge bort till någon som man tycker särskilt mycket om. Ibland kan man hitta helt nya ting men till ett betydligt lägre pris än nypriset. Dessutom finns det ofta en välgörenhetsorganisation bakom butikerna, så du gör inte bara en miljötjänst utan även en samhällsnytta. Returcentrum Ny hemsida Vi är glada att kunna presentera en ny hemsida med ny struktur, layout och mycket mer information och bilder. Följ Returcentrum på Facebook via vår hemsida. 18 HÄR & NU 4:2012

19 Klimatsmarta fritidsgårdar Ungdomarna på fritidsgårdarna tycker att fairtradebananer är bäst. I somras fick fritidsgårdarna Ikaros och Lobbyn kronor i projektpengar från Länsstyrelsen för miljö- och hållbarhetsprojektet, Klimatsmart i Vännäs. Linnea Lindmark har varit anställd i projektet och är den person som varit drivkraften i våra klimatsmarta aktiviteter. Med projektet har vi på fritidsgårdarna börjat källsortera soporna, bytt ut gamla glödlampor mot lågenergilampor, sett över inköp och börjat använda mer fairtrademärkta och ekologiska varor. Vi kommer arbeta fram en handlingsplan för hur vi ska jobba framöver med just klimat- och miljöfrågor på fritidsgårdarna. Projektet som avslutas till årsskiftet kommer att ligga till grund för framtida klimat- och hållbarhetsarbete på fritidsgårdarna. MATTIAS WÄLIVAARA KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höstlovet på fritidsgårdarna Ikaros 4/12 Pepparkaksbak och julgranspyntning 7/12 Jultipset 13/12 Personalens Lucia tåg 14/12 Dead By April 21/12 Julavslutning med glögg och pepparkakor Lobbyn 5/12 Klädbytardag Ta med dig dina klädesplagg, hela och tvättade. Gå hem med lika många nya! Helt gratis inga pengar inblandade! (Ej underkläder och sockar) 10/12 Julbakning och glögg 19/12 Julklappsrace med en twist Lobbyn och Ikaros anordnade tillsammans LAN under höstlovet. Ett 20-tal ungdomar deltog och det var två lyckade dagar med trötta ögon och tonårslukt. Senare under veckan var det en badresa till Paradisbadet i Örnsköldsvik. En jättetrevlig resa som alla var nöjda med. Veckan avslutades med en mycket skrämmande spökstig dit ungefär 70 ungdomar vågade sig. För de som var kvar efteråt bjöds det på grillad korv. Ikaros öppettider Måndag: Tisdag: Onsdag: Stängt Torsdag: Fredag Ikaros har julstängt 21 dec-10 jan. Mer info om Ikaros hittar du på vår facebooksida Ikaros fritidsgård. SIMON STRANDGREN Lobbyns öppettider Måndag: Tisdag: Stängt Onsdag: Torsdag: Fredag: Öppet sista fredagen varje månad Lobbyn julstänger 21 dec-9 jan. Mer information om Lobbyn och våra aktiviteter finns på Vännäs kommuns hemsida samt på vår facebooksida Lobbyn fritidsgård. MATTIAS WÄLIVAARA , HÄR & NU 4:

20 Årets föreningsstipendiat Årets föreningsstipendium på kronor tilldelas Roine Åström med motiveringen: För sitt långvariga engagemang inom föreningslivet i Vännäs kommun tilldelas Roine Åström kommunstyrelsens föreningsstipendium Roine är som aktiv i Spöland Vännäs IF engagerad tränare, förtroendevald och ungdomsledare. Underhållet av Olofsborg IP och det populära skidspåret i Vännäsby har Roine lagt mycket ideell tid och omsorg på. Detta bidrar till att han skapar goda förutsättningar för att Vännäs kommun har ett aktivt föreningsliv. Årets kulturstipendiat Årets föreningsstipendium på kronor tilldelas Marianne och Roland Fällman med motiveringen: För sina förtjänstfulla verksamheter inom det kulturella området tilldelas Marianne och Roland Fällman kommunstyrelsens kulturstipendium Genom sitt skapande har Marianne och Roland satt Vännäs på kartan både nationellt som internationellt. De har vidare en lång och gedigen bana inom sitt område och de verkar för att sprida och utveckla sitt slöjdkunnande. UNGDOMS- & FRITIDSUTSKOTTET BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN Ungdomsrådet I förra numret av Här&Nu berättade vi om Framtidsboxen - det bästa sommarjobbet! Nu kan du läsa mer om vad ungdomarnas jobb resulterade i. Här presenterar Emelie Segerljung ungdomsrådet och deras uppdrag. Hej! Jag heter Emelie Segerljung och jag är ordförande i ungdomsrådet. Under 2012 hade vi ett sommarjobb där fick vi i uppdrag av kommunen att ta fram tre förslag om hur ungdomar i Vännäs kan få mer inflytande och delaktighet och tre förslag på vad ungdomar vill jobba med. Ett av de förslagen som vi ville jobba med var att vi ville starta ett ungdomsråd. Vi har träffats fem gånger och under våra träffar har vi jobbat med en arbetsordning som vi i dagsläget jobbar utifrån. Under början av 2013 hoppas vi att den antas politiskt. Övrigt på träffarna har vi pratat om hur vi vill utveckla skyltsöndagen och även haft information om hållbar utveckling. En annan rolig sak är att vi har kommit igång med är ett mentorskap mellan politiker och unga. Just nu är det Johan Söderling som träffar två av oss från ungdomsrådet och fikar och pratar om saker som är på gång i Vännäs och får vårt perspektiv på saken. Vi planerar att ha ett öppet möte i början på 2013, där vi bjuder in ungdomar från högstadiet och gymnasiet för att rekrytera fler till ungdomsrådet. På den träffen vill vi också höra vilka frågor vi ska jobba med för att göra kommunen bättre. TACK FÖR ORDET EMELIE NYCKELUTLÄMNING Du som har bokat lokal under jul- och nyårshelgerna kom ihåg att hämta ut din nyckel senast den 21 december på ungdoms- och fritidsavdelningen. Avdelningen håller stängt 22 december till1 januari. Från 2 januari hämtas nycklar och annan utrustning som vanligt på Stjärnhuset, Kommendörsgatan 19. Våra ordinarie öppettider är vardagar kl , lunchstängt kl Bokningsförfrågningar av hallar och utrustning kan göras på webben UNGDOMS- & FRITIDSAVDELNINGEN Starta en förening På ungdoms- och fritidsavdelningen kan du hämta ett startaförening-paket som innehåller det du behöver för att kunna starta en förening! Välkommen in och hämta ett paket hos oss på Kommendörsgatan 19 2 tr. Finns även att hämta i receptionen på Medborgarhuset. 20 HÄR & NU 4:2012

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA!

Fikamästarens handbok. Fikamästarens handbok. Fairtrade Challenge 2013. Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! Fairtrade Challenge 2013 DELTA I ÅRETS STORA FAIRTRADE-FIKA! TORSDAGEN DEN 17:E OKTOBER Anmäl din kapaus på www.fairtrade.se Den 17:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat.

Det finns också en utställning och ett omfattande. på www.folkhalsoguiden.se/mat. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät - modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

i Täby tobak cannabis & alkohol

i Täby tobak cannabis & alkohol Elever i Täby SVARAR PÅ FRÅGOR om tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor eller går i skola i Täby.

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Textbearbetning: Boel Werner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö.

Ät S.M.A.R.T. Det finns en utställning och ett omfattande OH-paket om Ät S.M.A.R.T. Läs mer på www.sll.se/ctn under Mat och miljö. Hur hälsosam var egentligen maten du åt till lunch? Och hur påverkade den miljön? Många känner osäkerhet inför konsekvenserna av vad vi äter. Ät -modellen är ett verktyg som hjälper oss att äta hälsosamt

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena

TOBAKSFRI SKOLTID. Örebro oktober 2014. Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena TOBAKSFRI SKOLTID Örebro oktober 2014 Niklas Odén Fristående sakkunnig ANDT och skolan som främjande och förebyggande arena Skolan kan göra skillnad Näst efter hemmet är skolan den miljö som påverkar barnsoch

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER

T S.M.A.R.T. Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra MINDRE TOMMA KALORIER TRANSPORTSNÅLT STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Ät S.M.A.R.T Ät så att både kroppen och miljön mår bra S M A R T STÖRRE ANDEL VEGETABILIER Handlar om vad vi väljer att stoppa i kundvagnen. MINDRE TOMMA KALORIER ANDELEN EKOLOGISKT ÖKAS Handlar om hur

Läs mer

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015

Tidtabell. 1 september - 4 januari 2015 Tidtabell 1 september - 4 januari 2015 kalmarflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen.

Bostadsinbrott. Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott. www.polisen. Bostadsinbrott Försvåra för tjuven Tips när du inte är hemma Håll ögonen öppna Så polisanmäler du inbrott www.polisen.se/uppsala 114 14 På spår efter gärningsmannen Inbrott i bostaden är något som många

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol

ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR. tobak cannabis & alkohol ELEVER I TÄBY SVARAR PÅ FRÅGOR OM tobak cannabis & alkohol Foto: Anne Dillner/Scandinav bildbyrå Inte skulle väl mitt barn...? Troligtvis inte! Du har fått den här broschyren för att ditt barn bor i Täby.

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Vad du som förälder/ vårdnadshavare vill veta om: Alkohol Narkotika Doping Tobak VI VÄRNAR OM VÅRA UNGA - VÄRMLANDS KOMMUNER I SAMARBETE Denna broschyr om ANDT, det vill säga Alkohol, Narkotika, Doping

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg

Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg Undrar vad de gör ikväll? Till dig som är tonårsförälder i Sundbyberg 1 Fokus barn och unga vad gör vi? Tillsammans med er föräldrar och andra vuxna har vi i Sundbybergs stad ett ansvar för att våra barn

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen

Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30. Stefan Trönnhagen NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 6 Måndag 26 augusti, 2012 kl. 14.00-16.30 ande Monica Olsson (s) Kajsa Gladh (m) Sig-Britt

Läs mer

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan.

Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Naturskyddsföreningens kampanj för att minska matens miljöpåverkan. Om alla svenskar bytte kött mot grönsaker två gånger i veckan skulle det motsvara koldioxidutsläppet från 233 000 bilar under ett helt

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

cannabisstudien Röster från Fyra berättelser

cannabisstudien Röster från Fyra berättelser cannabisstudien Röster från Fyra berättelser Under åren 2012-2014 intervjuade forskaren Russell Turner personer som sökte hjälp på Behandlingsgruppen för drogproblems mottagningar. Alla som intervjuades

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00.

PROTOKOLL. Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106. Plats och tid Konferensrummet, Lagaholmsskolan, Laholm, 150225, 10.00 12.00. 1 PROTOKOLL Ungdomsforum 150225 Dnr: KS 2015-106 Plats och tid Konferensrummet,, 150225, 10.00 12.00 Ungdomar Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet Emelie Solenheim,

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer