en tidning från diakonia nummer Malis starka kvinnor Hadi Mahamar trotsar våldet och börjar om

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en tidning från diakonia nummer 2 2013 Malis starka kvinnor Hadi Mahamar trotsar våldet och börjar om"

Transkript

1 en tidning från diakonia nummer Dela med Malis starka kvinnor Hadi Mahamar trotsar våldet och börjar om

2 Det trotsiga hoppet man kan resa till de mest hopplösa platserna på jorden och hitta dem. Människor som med tro, hopp och visioner, ger sina liv för att fred och försoning ska komma till stånd. Även om oddsen är emot dem och trots att de möter hårt motstånd. Det kan handla om politiskt förtryck, fattigdom eller torka. Men i dessa, av allt att döma, utsiktslösa förhållanden finns alltid modiga människor som vägrar att ge sig, som börjar om, som reser sig och säger: Det går att förändra, jag ger inte upp. Jag brukar beskriva det som det trotsiga hoppet. Det visar sig oftast vid tillfällen då man kan tycka att normala människor för länge sedan skulle ha gett upp. Dessa modiga människor är nästan alltid kvinnor. För oavsett världsdel har kvinnorna ofta det fysiska ansvaret för sina barn och inte sällan för familjeekonomin. De bär bokstavligen världen och framtiden i sina händer. Denna gång möter ni dem i byn Toya i norra Mali, där befolkningen efter att i nio månader varit i händerna på islamistiska beväpnade grupper på nytt försöker bygga upp det vardagsliv som slagits i spillror. men trots att det är kvinnorna som arbetar ute på fälten och ser till att det kommer in pengar och mat till familjen, så tar i regel männen över när det gäller de stora besluten. Maktkampen är männens. Det är de som har skapat konflikten och stått för krigandet. Och tyvärr utnyttjat religionen som ett instrument för att förtrycka. Inte minst kvinnorna. För Diakonia är det viktigt att religionen används till att skapa dialog, bygga broar, fred och försoning. Bakom alla stora förändringar i Sydafrika och diktaturens Chile, eller vid Berlinmurens fall har det funnits modiga eldsjälar, redo att ta upp kampen och utmana makten och ondskan. De behöver Diakonias stöd och vi behöver ditt för att kunna stödja dem. Ekonomiskt men framför allt moraliskt. När jag möter dem brukar de tacka för det ekonomiska stödet, men viktigast för dem är att veta att det finns någon som känner till dem och bryr sig om. Att det finns människor i Sverige som inkluderar dem i förbön, eller utövar politiska påtryckningar för deras skull, är minst lika viktigt som det ekonomiska stödet. Tack vare vårt och våra samarbetsorganisationers arbete finns numera två brunnar i Toya där kvinnorna i jordbrukskollektivet kan hämta vatten. För vatten är en bristvara i området och blir på grund av klimatförändringarna alltmer sällsynt. Hadi Mahamar och de andra kvinnorna har inte varit med om att skapa klimatförändringar, men det har jag, Bosse, varit. Min livsstil har bidragit till att de har svårt att hitta vatten. Alltså är mitt liv sammankopplat med deras kamp. Det finns inget vi och de, utan ett enda stort vi. Därför ligger det i vårt ansvar att också vara med och stötta, för att de ska kunna överleva. varifrån kommer då det trotsiga hoppet, förmågan att börja om från början? Lever man i utsatthet och samtidigt har ansvar för kommande generationer, tror jag att hoppet kommer ur något djupt mänskligt, som kanske fram allt kvinnor känner. En kombination av viljan att överleva med övertygelsen om att det går att förändra. Att det måste gå. bo forsberg, generalsekreterare Hallå där Michael Olsson, Förändringsfadder Diakonias givarservice Till Diakonias givarservice kan du ringa om du har frågor kring gåvor, autogiro, adressändringar med mera. Hit kan du också ringa in din minnes- och hyllningsgåva. Ring Telefonen är bemannad måndag torsdag 9 15, fredag Du kan också skicka in din minneseller högtidsgåva på diakonia.se eller genom att e-posta till Nummer Information och nyheter från Redaktör Viktoria Myrén Projektledare Gabriella Riddez Ansvarig utgivare Bo Forsberg Adress Box , Bromma Tel E-post Webb diakonia.se Gåvoplusgiro (OCR) Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Tryck Edita Västra Aros, på miljövänligt papper Layout Blue media Dela med utkommer under 2013 med fyra nummer och distribueras till Diakonias understödjare. Vad betyder Diakonia för dig? Diakonia betyder nog inte lika mycket för mig som för de som får hjälpen. Genom Diakonia får jag dock chansen att hjälpa människor där det behövs som mest. Om du fick bestämma vad som helst, vad skulle det vara? Då skulle jag bestämma att alla skulle få ha det lika bra. Att alla resurser skulle vara jämnt fördelade och att alla skulle få samma förutsättningar oavsett var i världen man befann sig. Hur blev du Förändringsfadder? Jag var på besök i Uppsala och satt på Kungsängsgatan när en Diakoniaaktivist kom fram och började prata. Det lät så pass intressant att jag hakade på, och på den vägen är det. ISSN-nr Första sidan Hadi Mahamar bor i byn Toya i norra Mali, där hon leder ett jordbrukskollektiv för kvinnor. Sedan sju år tillbaka är Diakonia med och stödjer ett trädplanteringsprojekt, som utöver att ge familjerna en inkomst även bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Foto Karl Melander I drygt nio månader höll islamistiska rebeller invånarna i byn Toya i ett religiöst järngrepp. De stolta, färgstarka kvinnorna tvingades skyla sina ansikten och fick inte lämna hemmet utan sällskap av en man. Nu är rebellerna borta och kvinnorna har återvänt till fälten där de försöker återskapa det som plundrats och förstörts. Vi ska visa världen att Malis kvinnor är starka, säger Hadi Mahamar, ledare för byns kvinnliga jordbrukskollektiv. Text: göran engström foto: Karl Melander Livet återvänder till kvinnorna i Toya 2 Dela med Dela med 3

3 Av Toyas omkring 500 kvinnor ingår hälften i jordbrukskollektivet, berättar Hadi Mahamar. Efter befrielsen från de islamistiska rebellerna jobbar kvinnorna hårt för att återställa odlingarna. Tidigare var kvinnorna tvingade att gå långt för att hämta vatten. Med AMSS och Diakonias hjälp har de nu brunnar i direkt anslutning till markerna. Toya ligger i norra mali, en dryg timmes skakig bilresa från Timbuktu. En samling låga lerhus med platta tak omgivna av torr öken. Mitt på dagen är värmen tryckande, dryga 40 grader och med en obarmhärtig sol som står mitt på himlen. Det är för varmt för att vistas utomhus, och bortsett från några höns och två getter som söker efter något ätbart i sanden ligger den gropiga huvudgatan öde. Här bedriver Diakonia, i samarbete med partnerorganisationen Association pour la Survie au Sahel, amss, sedan 2006 ett jordbruks- och trädplanteringsprojekt för kvinnor. Mousa Cissé är amss programkoordinator i Timbuktu. Han berättar att syftet med projektet är att minska de negativa effekterna av de senaste årens klimatförändringar. Sjöar har torkat upp, träd försvunnit och den bördiga jorden blåst eller regnat bort. Människorna har inte kunnat förlita sig på jordbruket för mat utan tvingats till olika överlevnadsstrategier. Kvinnorna började exempelvis hugga ned träd för att sälja ved och kol. Men samtidigt som avverkningen gav kvinnorna viktiga inkomster bidrog den till att påskynda ökenspridningen. Vändningen kom när Diakonia i samarbete med amss startade ett projekt för hållbar förvaltning av naturresurser och konfliktförebyggande i fyra mindre kommuner utanför Timbuktu. för de fattiga familjerna i Toya har projektet inneburit ett ekonomiskt lyft, berättar Hadi Mahamar. I tjugo år har hon bedrivit jordbruk med odling av i första hand grönsaker. Redan tidigare drevs små projekt och affärsrörelser av kvinnorna i byn. De födde upp kycklingar, odlade grönsaker och samlade ved som de sålde på marknaden. Kvinnorna organiserade sig i den utsträckning de kunde, försökte vinna fördelar genom att samarbeta. Men arbetet var tungt och metoderna och redskapen i många fall föråldrade. Men så för sju år sedan fick Hadi Mahamar kontakt med amss, som erbjöd sig att stötta hennes verksamhet ekonomiskt och även hjälpa till att utveckla den. Strategin gick ut på att stödja främst kvinnor att utveckla metoder för hållbar användning av naturens resurser. Möten anordnades för att medvetandegöra byborna. amss samarbetade med de kvinnoorganisationer som redan fanns på plats för att särskilt öka kvinnornas medvetenhet om sin egen roll i miljöförstöringen och mobilisera dem att ta upp kampen mot den. Av byns drygt femhundra kvinnor, är numera hälften medlemmar i det gemensamma jordbrukskollektivet. Hadi Mahamar har blivit en av de ledande gestalterna i byn, med en given plats i byrådet. Tidigare fick vi gå långt för att hämta vatten till våra odlingar. Det var mycket ansträngande och ineffektivt, berättar Hadi Mahamar. Tack vare Diakonia och amss finns numera två brunnar i direkt anslutning till planteringarna. Kvinnorna har fått bättre redskap och dessutom hjälp att hägna in sina träd- och grönsaksodlingar som skydd mot djuren. Kvinnorna har även fått tillgång till mark där de kunnat odla och starta kooperativa plantskolor. Flera områden där det tidigare knappast växt någonting alls har genom tillgången på lokala plantor kunnat planteras. amss har också bidragit till att kommuner gått samman och kommit överens om var, när och hur träd får huggas ner. Lokala kommittéer har bildats för att övervaka efterlevnaden av överenskommelserna som dessutom lett till att minska de konflikter som den oreglerade nedhuggningen av träd tidigare skapade mellan olika byar och grupper. det västafrikanska landet Mali är tre gånger så stort som Sverige och består till två tredjedelar av öken. Landet har sedan självständigheten från Frankrike för drygt 50 år sedan präglats av fred. Rebelluppror har dock blossat upp i olika omgångar i den norra delen av landet. Grupper bestående av bland annat tuareger, ett nomadfolk, och islamistiska rebeller har krävt självbestämmande över de norra delarna av landet. För snart sju år sedan slöts ett avtal mellan centralmakten i huvudstaden Bamako och rebellerna. I utbyte mot fred lovade regeringen att satsa på ekonomisk och social utveckling i norr. Löftena infriades aldrig, vilket fick rebellerna att åter ta till vapen. I början av förra året drevs den maliska armén bort från de norra delarna av landet av rebeller från tuaregernas självständighetsrörelse, som understöddes och senare utmanövrerades av militanta islamister (några med band till al-qaida) samt av legosoldater Tidigare fick vi gå långt för att hämta vatten till våra odlingar. Det var mycket ineffektivt. Hadi Mahamar 4 Dela med Dela med 5

4 Vi fruktade för våra liv, vågade inte gå ut och än mindre skicka våra barn till skolan. Hadi Mahamar som flytt från Libyen när Khadaffis regim föll. De belägrade de stora städerna; Timbuktu, Gao och Kidal, och införde stränga sharialagar. Kvinnor tvingades bära heltäckande dräkter, och förbjöds att lämna sina hem utan sällskap av en man. Befolkningen levde i skräck. Gatorna i byar och städer patrullerades av tungt beväpnade män och tonåringar. De som bröt mot de nya förordningarna riskerade hårda straff: piskning, amputation och i värsta fall döden. Runt årsskiftet 2012/2013 nådde rebellerna fram till staden Mopti, 40 mil nordost om Bamako. Detta ledde till att Frankrike på förfrågan av Malis president skickade drygt 3000 franska soldater till Mali i början av Tillsammans med den maliska armén och soldater från grannländerna avancerade de franska styrkorna snabbt norrut och i slutet av januari, efter drygt nio månaders belägring befriades Timbuktu och småbyarna runt omkring. Befolkningen jublade. Isoleringen var bruten och man kunde återigen se kvinnor i färgstarka dräkter promenera längs gatorna och de lokala marknaderna. inne på amss kontor i Timbuktu försöker Mousa Cissé och hans kollegor få en överblick över förödelsen som islamisterna orsakat. I tio månader var kontoret obemannat, berättar han. Innan islamisterna flydde plundrade och förstörde de allt av värde; kontorsinredning, maskiner, kök och toaletter. Det de inte kunde ta med sig i flykten brände de. Mousa Cissé visar runt i byggnaden. Här jobbade 140 personer som mest. Nu är det mesta lagt i ruiner. Han pekar på ett hål i väggen: Där satt luftkonditioneringen. De brydde sig inte ens om att montera ner den utan slog sönder väggen. I ett rum intill ligger hundratals sönderrivna dokument utspridda på golvet. En skrivare med kapade sladdar har lämnats kvar i en fönsternisch. I Mousa Cissés kontor luktar det nymålat. Skrivbordet är skavt men har liksom väggarna fått ett nytt lager färg. Den dokumentation som finns kvar ligger i två små högar på golvet. Det är som att börja om från början, säger han med en suck. Det Mousa Cissé hoppas allra mest på nu är att de länder som stoppade sina utbetalningar under den islamistiska ockupationen ska återuppta sin verksamhet. Vi är helt beroende av dem, säger han. åter i toya. Hadi Mahamar darrar när hon tänker tillbaka på tiden med islamisterna. De förbjöd oss att arbeta på fälten. Unga pojkar med vapen höll vakt utanför våra hus. Vi fruktade för våra liv, vågade inte gå ut och än mindre skicka våra barn till skolan. Hon slår ut med händerna. Framför henne ligger en av de planteringar som brukade försörja byns familjer. En yta stor som två fotbollsplaner. Bortsett från ett litet hörn där kvinnorna kommit igång med odlingen igen är marken täckt med torr brun sand. Tidigare var allt grönt här. Det växte sallad, lök och flera andra sorters grönsaker. Nu måste vi börja om från början igen. en bit bort vajar en grupp eucalyptusträd lojt i den svaga vinden. De höga, smala träden är resultatet av det trädplanteringsprojekt som amss programkoordinator Mousa Cissé talade om tidigare, och som även Diakonia står bakom. Kvinnorna sätter och driver upp trädplantor, framför allt eucalyptus. När plantorna blivit tillräckligt stora flyttas de till den riktiga odlingen. Där får de växa till sig i åtminstone fem-sex år. Men optimalt är om de får stå några år till innan de avverkas, förklarar Hadi Mahamar. Avverkningen sköts av inhyrda män. Så snart ett träd fällts planteras ett nytt på Eucalyptus är ett tåligt träd, som tack vare sina raka stammar passar bra till huskonstruktioner, berättar kvinnorna i Toya. Trädplanteringsprojektet startades med Diakonias och AMSS hjälp för sju år sedan. Utöver att ge kvinnorna inkomster är det ett sätt att bromsa effekterna av klimatförändringarna. För varje träd som fälls planteras ett nytt. Tinadjoum Mahamar är en av få läskunniga kvinnor i byn. Tack vare inkomsterna från jordbruket och trädplanteringen kan fler fattiga familjer i byn skicka sina barn till skolan, berättar hon. I bakgrunden sitter Hadi Boncano och Hawa Mahamane (t h) Fakta om MALI Mali ligger i Västafrika om har omkring 16 miljoner invånare. Närmare 90 procent befolkningen bor i de södra delarna av landet. På medeltiden var ökenstaden Timbuktu en av den muslimska världens viktigaste lärdomsmetropoler och modern malisk musik har gjort världssuccé. Efter många år med diktatur infördes ett flerpartisystem Fram till en militärkupp i mars 2012 var Mali en relativt stabil demokrati. Trots ekonomiska reformer har Mali förblivit ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder. Officiellt namn: République du Mali. Huvudstad: Bamako. Största folkgrupp: Bambara Språk: Franska är officiellt språk. Av de inhemska språken är bambara det mest talade Religion: Över 90 procent av befolkningen är muslimer, dessutom finns en liten minoritet kristna och små grupper som praktiserar traditionella religioner Läs- och skrivkunnighet: 18 procent för kvinnor och 35 procent för män (2006) Förväntad livslängd: 52 år för kvinnor och 50 för män (2011) Källor: landguiden.se, globalis.se 6 Dela med

5 samma plats. Därefter transporteras virket till grannbyarna där det säljs på lokala marknader. I första hand används virket i husbyggen, berättar Mousa Cissé. Eucalyptus är ett idealiskt trädslag att bygga hus med. Stammarna är långa, smala och starka. Det är dessutom ett tåligt träd som anpassar sig efter klimatet, om man bara vattnar regelbundet så växer det fort. Toya är en by med många fattiga familjer. De lever av jordbruk, boskapsskötsel och fiske i floden Niger. Ett hårt liv där naturen och klimatförändringarna hela tiden styr livet. Under islamisterna blev tillvaron ännu tuffare. De som hade möjlighet att fly gjorde det, berättar Hadi Mahamar. Bland de som blev kvar fanns två sorters familjer: de som var rika men blev fattiga under belägringen samt de som redan var fattiga och blev ännu fattigare. trots motgångarna vägrar Hadi Mahamar ge upp. Hon är säker på att byn kommer att resa sig igen, och hon får medhåll av Jaques Traoré, utvecklingsagent för amss klimat- och jordbruksprogram. På sin vespa reser han runt i byarna utanför Timbuktu för att kartlägga de behov som finns. När han stöter på driftiga kvinnor som Hadi Mahamar erbjuder han dem rådgivning och ekonomisk hjälp att utveckla verksamheten. Toya är ett lysande exempel, en av de mest framgångrika byarna faktiskt. Även under belägringen fanns det en stark vilja att fortsätta arbetet. Kvinnorna träffades i smyg i husen för att diskutera och planera för den dag då islamisterna skulle vara borta. Det de gjorde var mycket riskabelt, men visar på kvinnornas mod och beslutsamhet, säger Jaques Taoré. En positiv effekt av kvinnornas framgångsrika arbete med planteringarna r att deras ställning i samhället har stärkts och flera av dem har kandiderat i valen till kommunfullmäktige, vilket tidigare var mycket ovanligt i den här delen av landet. Tinadjoum Mahamar, har slagit sig ner på en bastmatta i skuggan av några eukalyptusträd. Hon är en av få kvinnor i Toya som kan läsa och skriva, och har därför utsetts till administrativ ledare för jordbrukskollektivet. Det är hon som sköter bokföringen och för protokoll över allt som planteras och avverkas. Tack vare jordbruket har många familjer fått möjlighet att skicka sina barn till skolan. De betalar barnens skolböcker och kan även bidra till lärarnas löner, säger hon. Tinadjoum Mahamar har själv två barn i skolan, en 12-årig pojke och en flicka som är tio. Hon är mycket stolt över det arbete som kvinnorna i Toya utför. Utan dem hade utvecklingen gått betydligt långsammare, säger hon. Nu när jihadisterna är borta kan vi känna oss trygga igen. Vi kan sova lugnt på nätterna och på dagarna arbetar vi på fälten. Det är mycket hårt arbete som ligger framför oss, men med lite hjälp från omvärlden kommer vi att klara det, avslutar Tinadjoum Mahamar. Nu när jihadisterna är borta kan vi känna oss trygga igen. Tinadjoum Mahamar För fyra år sedan röstades en ny familjelag igenom i parlamentet. Lagen möttes av massiva protester, framför allt från konservativa muslimska grupper. Även det nationella muslimska kvinnorådet oppo nerade sig, och menade att förändringar i familje lagen bara representerade ett fåtal maliska kvinnors vilja. Lagen drogs tillbaka, och när en reviderad version slutligen ratificerades i början av förra året var innehållet rejält urvattnat. Fatoumata Mah Diarra Sanogo, på kvinnoorganisationen WILDAF, menar att de maliska kvinnornas ställning i själva verket försvagats genom den nya lagen. Det är ingen slump att Diakonias landchef i Guatemala är engagerad i mänskliga rättigheter. Under hela sitt liv har han sett hur människor i hans närhet utsatts för förtryck och diskriminering. Och han har känt orättvisan bränna. I Guatemala tillhör ungefär hälften av befolkningen ursprungsfolket maya. Ändå är rasismen djupt rotad. Sotero tillhör mayafolket Kaqchikel. Han känner själv dagligen av diskrimineringen. Om jag tar med mig familjen till en trevlig restaurang i huvudstaden Guatemala City, då känner jag hur folk vänder sig om. Deras blickar säger: Du hör inte hemma här. Du är på fel ställe. Det här är för fint för er. Mot alla odds studerade Sotero vidare på universitetet. Som ekonom, och med de erfarenheter han bär med sig genom livet har han skapat sig en djup förståelse för Guatemalas problem. Jag inser att situationen i mitt land inte är normal. Att det finns andra sätt att leva. Att det finns mänskliga rättigheter, att det finns internationella överenskommelser, att alla människor har rättigheter. Det är det som motiverar mig att jobba för att människorna här ska få det bättre. Han önskar att Guatemalas kommande generationer inte ska behöva uppleva den rasism och diskriminering som hans generation genomlevt. Under inbördeskriget var det statlig politik att ursprungsbefolkningen skulle utrotas. Mer än 200 byar utplånades, människor dödades, de flesta ursprungsfolk. Men få guatemalaner känner till sin egen historia. I Guatemala får barnen lära sig mer om Europas historia, än om det som hände här under kriget, säger Sotero. Exdiktatorn Efraín Ríos Montts tid vid makten var den blodigaste under hela kriget Men det guatemalanska rättsystemet är svagt och nästan alla förövare som begick brott under kriget har gått fria. I mars i år inleddes dock en historisk rättegång i Guatemala när Ríos Montt ställdes inför rätta, anklagad för folkmord och brott mot mänskligheten. Den 10 maj dömdes han till sammanlagt 80 års fängelse, men bara tio dagar senare annullerades domen. Sotero Sincal berättar om hur han ett par dagar före rättegången, sent på kvällen fick VAD BETYDER DIAKONIA FÖR DIG? Sotero har ordet! höra en kommentar som stannat i hans minne. Det var 74-årige Marcial Matín Xajil som sade: Vi är fattig ursprungsbefolkning som kämpar mot ett stort monster i jakt på rättvisa. Även om domstolen inte finner Ríos Montt skyldig så har vi redan vunnit för nu pratar man om vad som verkligen hände och många i Guatemala, och till och med utomlands, har lyssnat, och det kan ingen ta ifrån oss. Sotero Sincal säger att nu när straffriheten återigen hindrat rättvisan, så uppfattar han Marcials ord som ännu viktigare. Sanningen har berättats och om vi dessutom en dag får upprättelse för folkmordet, så blir det ytterligare en seger och ett bättre arv för framtida generationer guatemalaner. Oavsett den senaste händelseutvecklingen var domen viktig. Det är första gången som offren, de överlevande, blir tagna på allvar, säger Sotero. Diakonias samarbetsorganisationer AJR och Caldh har varit drivande för att få till stånd rättegången och kommer att fortsätta arbeta med att uppnå rättvisa. Text: Lena Hansson, Foto: Diakonia 8 Dela med Dela med 9

6 Låt din aktieutdelning bli en skattefri gåva! Under 2013 deltar vi tillsammans med 29 organisationer i kampanjen Aktiegåvan. Det betyder kort och gott att du kan skänka din aktieutdelning och samtidigt öka värdet av din gåva betydligt. En privatperson som tar emot sin aktieutdelning beskattas med 30 procent. Skänker man istället utdelningen eller delar av den till en ideell organisation blir gåvan 30 procent mer värd då den är skattefri. Gåvan kan då göra ännu mer nytta och ge hjälp till ännu fler. Även ägare av fåmansbolag kan ge sin utdelning skattefritt efter ett utslag i domstol. Toppen tycker vi! Tänk smartare. Skänk med hjärtat. Bättre koll på pengarna? Den 30 juni till 7 juli arrangeras Almedalsveckan igen, som är Sveriges största politiska mötesplats. Diakonia är på plats och kommer bland annat att leda två seminarier. Det ena handlar om att mäta resultat i biståndspolitiken och vad det innebär i praktiken. Betyder det ett mer givarstyrt bistånd med ökad byråkrati för mottagarna eller handlar det om att ha bättre koll på pengarna, med högre effektivitet och krav på resultat? Det andra seminariet handlar om bistånd och privata aktörer om företagande och tillväxt. Vad är vinsterna och vad är riskerna? Om du ska till Almedalen Kom och lyssna, debattera och hälsa på oss. Vi vill väldigt gärna höra din åsikt. Plats för båda seminarierna är stora scenen på Sverige i Världen. Under veckan arrangerar också Diakonia tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete, Amnesty International och Svenska Naturskyddsföreningen»Internationella stolen«där vi bjuder in partiledarna eller andra ledande representanter från partierna att utfrågas av bland andra ärkebiskopen Anders Wejryd och Diakonias Bo Forsberg. Syftet är att lyfta de internationella perspektiven i partierna och att stärka diskussionen kring bistånd, miljö och utvecklingsperspektiven. Klimatet Sveriges springnota: En succékampanj Intresset och engagemanget för Diakonias kampanj Klimatet Sveriges springnota är mycket stort. Redan har tusentals skrivit under, vilket gör den till en av Diakonias största namninsamlingar hittills. Vårt mål är att nå namnunderskrifter till 1:a september då notorna lämnas över till finansminister Anders Borg. Kampanjen har gett Diakonia en arena att prata om vårt viktiga budskap: att Sverige måste stå upp för sina löften och betala det klimatskadestånd till fattiga länder som man utlovat i internationella avtal och inte ta en springnota. I samband med kampanjen har Diakonia haft besök av Mithika Mwenda, grundare till Afrikas största klimatnätverk PACJA (Pan African Climate Justice Alliance). Han deltog i en konferens i Karlstad, träffade flera politiker och föreläste på skolor, med syftet att väcka diskussion kring det han kallar världens största utmaning klimatförändringarna. Mithikas budskap är tydligt»klimatförändringar har fått negativa effekter främst för de allra fattigaste, som drabbats hårdast men har påverkat miljön minst. De rika länderna måste leva upp till sina löften gällande klimatet och betala det man har lovat.«var med du också. Se till att Sverige lever upp till sina löften. Beställ notor för underskrift från Eller Johnny Brorsson stod tillsammans med Stockholms aktivistgrupp på Alviks torg och samlade in nästan 100 underskrivna notor på bara några timmar. skriv under på hemsidan springnotan. Du kan även skriva på namninsamlingen genom att sms:a»springnotan«följt av ditt namn och efternamn till (kostar som ett vanligt sms). Tillsammans förändrar vi världen! I maj var eldsjälen Mithika Mwenda från PACJA i Kenya på Sverigebesök. Under besöket träffade han bland annat Uppsalas aktivistgrupp som hade an ordnat en kväll om klimaträttvisa. Festivalturné i sommar Snart intar Diakonias aktivister sommarsveriges musikfestivaler med kampanjen Klimatet - Sveriges springnota. På bland annat Peace & Klimatet Love, Urkult och Frizon kommer besökarna kunna»fika och ta en springnota«i Diakonias tält. Detta för att uppmärksamma det faktum att Sverige inte lever upp till de klimatlöften som man antagit vid internationella förhandlingar. I Diakonias tält kan man skriva ut sin egen klimatnota i en kvittoskrivare (som givetvis både är miljövänlig och innehåller FSC-märkt och bisfenolfritt papper!). Målet med kampanjen är att samla in namnunderskrifter som sedan ska lämnas över till finansminister Anders Borg för att visa att Sveriges befolkning vägrar att ta en springnota på klimatet på bekostnad av mänskliga rättigheter. Tanken är att sätta press på regeringen att inför budgeten 2014 anslå nya pengar för klimatfinansiering. När besökarna har skrivit under kan den som vill spegla sig i Diakonias eldsjälsspegel och möta bilden av en människa som är med och förändrar världen! SVERIGES SPRINGNOTA Moving Mountains festival för unga i Betlehem! Diakonia och vår palestinska samarbetsorganisation Sabeel bjuder i sommar in till en global ungdomsfestival i Palestina och Israel. Utifrån teman om hållbar utveckling, ekonomisk rättvisa, mänskliga rättigheter och gemenskap kommer unga samman från Asien, Afrika, Latinamerika, USA och Europa till en vecka med aktivism, gemenskap och nätverksbyggande! Naturligtvis även dans och musik! Föreställ dig att några ungdomar från Myanmar/ Burma, Kuba, Kongo och Sverige en sen kväll samtalar om sina egna erfarenheter om vad mänskliga rättigheter och vad ett gott liv innebär! Det kommer att hända på Moving Mountains! Vill du veta mer? Kontakta eller ULF FRÖDIN Lena Ek, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tar en springnota på klimatet. Såhär finurligt har illustratören Johanna Swantesson tolkat Diakonias kampanj Klimatet - Sveriges springnota mål ,9 miljoner Insamlat totalt under ,1 miljoner FöRändringsfaddrar 3,5 milj Privatpersoner 1,1 milj Minnes- och högtidsgåvor 0,5 milj 0,2 milj testamenten Fondsparande 1,1 milj FÖRSAMLINGS- GÅVOR 0,5 milj företag och 0,3 milj föreningar 10 Dela med Dela med 11

7 Vi har inte slutat med gänget, det vi slutat med är våldet, säger eldsjälen Jonhatan Rodriguez, The Dog, i Nicaragua. Han är en före detta gängledare som fick nog och gick med i en ungdomsgrupp som arbetar för att få andra ungdomar att sluta använda våld. Jonhatan Rodriguez, Nicaragua. Foto: Jon Restpo Bli fadder till the dog Vi är helt beroende av människor som du. Människor som inte har möjlighet att släppa allt de har för händerna och bege sig till en oroshärd någonstans i världen, men som vägrar acceptera att världen ser ut som den gör. Som Förändringsfadder ger du varje månad en gåva via autogiro, inte bara till en människa utan till alla de eldsjälar som behöver dig i de länder där vi arbetar. Tillsammans kan vi förändra världen. Gå in på diakonia.se eller ring och bli Förändringsfadder redan idag. Verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll.

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3

Innehåll. 1. Syfte Metod och urval Analys Reflektioner och rekommendationer Frågor och svar 3 Innehåll 1. Syfte... 1 2. Metod och urval... 1 3. Analys... 1 3.1 ACT now for climate justice och kunskapshöjning 1 3.2 Aktivisternas övriga aktiviteter... 1 3.3 Aktivisternas engagemang... 2 3.3 Aktivisternas

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Konflikten i Mali

Konflikten i Mali 4 2013-12-30 Konflikten i Mali 2112-13 Konflikten i Mali -2013 Frankrikes intervenering Kortfattad presentation (lathund) Tidig historia Del av tre Västafrikanska riken kontrollerade transsahariska handeln

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 7 MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER SIDA 1/20 ÖVNING 1- SID. 2 Spelet om rättigheter och skyldigheter Rätt att bo var man vill Åsiktsfrihet Religionsfrihet Rätt till skydd mot diskriminering Alla är födda fria och lika i värde och rättigheter

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013

Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Tal, Niclas Lindgren, direktor för PMU Riksdagsseminarium om DR Kongo dec 2013 Jag mötte henne för ett par år sedan. Hon stod framför mig vid svarta tavlan, i ett klassrum nedanför Panzikullen i östra

Läs mer

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter 1 Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst. Thomas Hammarberg har skrivit texten. Lena

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Västsahara är Afrikas sista koloni. 165 000 västsaharier bor i flyktingläger

Västsahara är Afrikas sista koloni. 165 000 västsaharier bor i flyktingläger broschyr om oss Västsahara är Afrikas sista koloni. 165 000 västsaharier bor i flyktingläger sedan 1975. Emmaus Stockholm är en solidaritetsorganisation som tillsammans med folkrörelser i andra länder

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future.

Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future. Rewrite the Future Som företagsvän julen 2008 stödjer ni Rädda Barnens projekt Rewrite the Future. Här följer en presentation som i korthet beskriver projektet och hur er gåva kommer till nytta i år. Rewrite

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

Jämställdhetsbluffen

Jämställdhetsbluffen Jämställdhetsbluffen Jämställdhetsbluffen Pelle Billing 2012 Pelle Billing www.pellebilling.se pelle@pellebilling.se Ansvarig utgivare: Pelle Billing Omslag: Sanjo Rajalin Framställd på vulkan.se ISBN:

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

en tidning från diakonia nummer 2 2012 Frihetslängtan Om Burmas långsamma väg mot demokrati

en tidning från diakonia nummer 2 2012 Frihetslängtan Om Burmas långsamma väg mot demokrati en tidning från diakonia nummer 2 2012 Dela med Frihetslängtan Om Burmas långsamma väg mot demokrati En dörr på glänt i Burma jag har besökt Burma under 20 års tid och vid varje tillfälle slagits av hur

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett

Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett Förbjuda Burka??? Burkan eller hijab som är ett slags all täckande plagg, bärs av muslimska kvinnor där endast ögonen lämnas exponerade har hamnat i rubrikerna igen! Frankrikes president Nicolas Sarkozy

Läs mer

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor:

Låt eleverna skriva en bokrecension av boken. De ska svara på följande frågor: FRANCE RIDLEY IDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Nelson Mandela och hans liv. Mandela kämpade för de svartas rättigheter i ydafrika. I ydafrika fick svarta människor inte gå i

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

MINNS DU JANUARI 2013?

MINNS DU JANUARI 2013? MINNS DU JANUARI 2013? Fråga 1 Så har listan över populäraste förnamn för nyfödda under 2012 kommit. William toppade listan bland pojkarna men vilket var det populäraste flicknamnet? 1 Alice x Estelle

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM.

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM. vandringsutställning utgångspunkter/syften/mål: Utställningen väjer inte för de stora orsakerna till fattigdom och orättvisa: klimatförändringar, skatteflykt, brott mot mänskliga rättigheter, krig I slutändan

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred

Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Ja till fred En gudstjänst kring försoning och fred Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002.

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna har bearbetats till lättläst svenska av Lena Falk, Centrum för lättläst. Stockholm 2002. Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning

Läs mer

Ungas attityder till att vittna

Ungas attityder till att vittna Ungas attityder till att vittna - En enkätundersökning bland 1 650 ungdomar i Stockholms län som besökte Ung08 i augusti 2007 Inledning Våga Vittna är ett arbete för att starta en dialog med ungdomar om

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer.

PENGARNA NÅR FRAM. Både Pingst Jönköping och Erikshjälpen bidrar också till akuta humanitära insatser i samband med katastrofer. PENGARNA NÅR FRAM En stor del av överskottet från denna butik används i olika biståndsprojekt runt om i vår värld. Erikshjälpen och Pingst Jönköping arbetar tillsammans, men också var för sig och tillsammans

Läs mer

Skolan i Betlehem. Engelsklektion

Skolan i Betlehem. Engelsklektion Betlehem Här kommer en liten hälsning från Betlehem. Jag tänkte försöka ge er en liten övergripande bild av mitt liv i det heliga landet. Tiden här flyger verkligen iväg, vilket är ett bra tecken på att

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet:

Avkastning à la Hungerprojektet: Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Foto: Johannes Odé En win-win affär: Hungerprojektet är en ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Men

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

för jämställdhet elevmaterial

för jämställdhet elevmaterial för jämställdhet elevmaterial INNEHÅLL VAR MED I AKTION FN. 3 AKTION FN FÖR JÄMSTÄLLDHET..... 4 10 FAKTA OM JÄMSTÄLLDHET... 5 FÖRDJUPA ER INOM PROJEKET FLICKA... 6 INFORMATION VID INSAMLING... 6 MATERIAL...

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

MAD MEN MANAGEMENT MMM

MAD MEN MANAGEMENT MMM MAD MEN MANAGEMENT MMM av Paula Liukkonen Alla människor och i synnerhet de som arbetar i akademier är jämlika men somliga människor i akademin är mera jämlika än andra. Fritt efter Georg Orwells Animal

Läs mer

Nu ska vi åka till Sverige

Nu ska vi åka till Sverige Nu ska vi åka till Sverige Hanna Fagerlund Vad händer med ett folk de svenska myndigheterna frenetiskt eftersträvar att försvenska? Det var inte förrän 1957 förbudet för tornedalingar att tala meänkieli

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016

Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Församlingens källor (Apg 2:41-47) Predikan av Jan-Gunnar Wahlén sö 14 feb 2016 Inledning Vi är lite olika som människor och i samband med ett årsmöte har en del av oss lättast att blicka tillbaka och

Läs mer

Don Antonio, andlig ledare i Nahá, en av de sista som praktiserar de ursprungliga ritualerna.

Don Antonio, andlig ledare i Nahá, en av de sista som praktiserar de ursprungliga ritualerna. Lakandonernas si 4 Fjärde Världen 2/2012 siste andlige ledare Lacandon Mayas är ett ursprungsfolk i Mexiko som i generationer levt i symbios med naturen. De lyckades undfly koloniseringen av Mexiko och

Läs mer

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em.

Jona. Jona bok är en profetbok, men en väldigt annorlunda sådan, och också en väldigt kort, du läser ut den snabbt hemma i em. Jona Det är gött att Jona bok finns med i Bibeln. Det berättas om många män och kvinnor i Bibeln som upplever att Gud kallar dem och vill dra dem in i sitt uppdrag, men som inte tror på sig själva, Jeremia

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Emmaus Internationals världsmöte i Sarajevo i Bosnien-Hertzegovina 8-13.10. 2007 Vi är olika men vi kämpar tillsammans för mänskliga rättigheter

Emmaus Internationals världsmöte i Sarajevo i Bosnien-Hertzegovina 8-13.10. 2007 Vi är olika men vi kämpar tillsammans för mänskliga rättigheter 1 Emmaus Internationals världsmöte i Sarajevo i Bosnien-Hertzegovina 8-13.10. 2007 Vi är olika men vi kämpar tillsammans för mänskliga rättigheter I mötet deltog ca 345 personer från 39 länder och från

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad.

Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad. Inledning Resedagbok från Mocambique Inledning Nedan följer en reseberättelse om resan vi gjorde till Mocambique i januari månad. Jag beskriver vad vi gjorde på resan och jag kommer även att skriva om

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer