en tidning från diakonia nummer Malis starka kvinnor Hadi Mahamar trotsar våldet och börjar om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en tidning från diakonia nummer 2 2013 Malis starka kvinnor Hadi Mahamar trotsar våldet och börjar om"

Transkript

1 en tidning från diakonia nummer Dela med Malis starka kvinnor Hadi Mahamar trotsar våldet och börjar om

2 Det trotsiga hoppet man kan resa till de mest hopplösa platserna på jorden och hitta dem. Människor som med tro, hopp och visioner, ger sina liv för att fred och försoning ska komma till stånd. Även om oddsen är emot dem och trots att de möter hårt motstånd. Det kan handla om politiskt förtryck, fattigdom eller torka. Men i dessa, av allt att döma, utsiktslösa förhållanden finns alltid modiga människor som vägrar att ge sig, som börjar om, som reser sig och säger: Det går att förändra, jag ger inte upp. Jag brukar beskriva det som det trotsiga hoppet. Det visar sig oftast vid tillfällen då man kan tycka att normala människor för länge sedan skulle ha gett upp. Dessa modiga människor är nästan alltid kvinnor. För oavsett världsdel har kvinnorna ofta det fysiska ansvaret för sina barn och inte sällan för familjeekonomin. De bär bokstavligen världen och framtiden i sina händer. Denna gång möter ni dem i byn Toya i norra Mali, där befolkningen efter att i nio månader varit i händerna på islamistiska beväpnade grupper på nytt försöker bygga upp det vardagsliv som slagits i spillror. men trots att det är kvinnorna som arbetar ute på fälten och ser till att det kommer in pengar och mat till familjen, så tar i regel männen över när det gäller de stora besluten. Maktkampen är männens. Det är de som har skapat konflikten och stått för krigandet. Och tyvärr utnyttjat religionen som ett instrument för att förtrycka. Inte minst kvinnorna. För Diakonia är det viktigt att religionen används till att skapa dialog, bygga broar, fred och försoning. Bakom alla stora förändringar i Sydafrika och diktaturens Chile, eller vid Berlinmurens fall har det funnits modiga eldsjälar, redo att ta upp kampen och utmana makten och ondskan. De behöver Diakonias stöd och vi behöver ditt för att kunna stödja dem. Ekonomiskt men framför allt moraliskt. När jag möter dem brukar de tacka för det ekonomiska stödet, men viktigast för dem är att veta att det finns någon som känner till dem och bryr sig om. Att det finns människor i Sverige som inkluderar dem i förbön, eller utövar politiska påtryckningar för deras skull, är minst lika viktigt som det ekonomiska stödet. Tack vare vårt och våra samarbetsorganisationers arbete finns numera två brunnar i Toya där kvinnorna i jordbrukskollektivet kan hämta vatten. För vatten är en bristvara i området och blir på grund av klimatförändringarna alltmer sällsynt. Hadi Mahamar och de andra kvinnorna har inte varit med om att skapa klimatförändringar, men det har jag, Bosse, varit. Min livsstil har bidragit till att de har svårt att hitta vatten. Alltså är mitt liv sammankopplat med deras kamp. Det finns inget vi och de, utan ett enda stort vi. Därför ligger det i vårt ansvar att också vara med och stötta, för att de ska kunna överleva. varifrån kommer då det trotsiga hoppet, förmågan att börja om från början? Lever man i utsatthet och samtidigt har ansvar för kommande generationer, tror jag att hoppet kommer ur något djupt mänskligt, som kanske fram allt kvinnor känner. En kombination av viljan att överleva med övertygelsen om att det går att förändra. Att det måste gå. bo forsberg, generalsekreterare Hallå där Michael Olsson, Förändringsfadder Diakonias givarservice Till Diakonias givarservice kan du ringa om du har frågor kring gåvor, autogiro, adressändringar med mera. Hit kan du också ringa in din minnes- och hyllningsgåva. Ring Telefonen är bemannad måndag torsdag 9 15, fredag Du kan också skicka in din minneseller högtidsgåva på diakonia.se eller genom att e-posta till Nummer Information och nyheter från Redaktör Viktoria Myrén Projektledare Gabriella Riddez Ansvarig utgivare Bo Forsberg Adress Box , Bromma Tel E-post Webb diakonia.se Gåvoplusgiro (OCR) Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Tryck Edita Västra Aros, på miljövänligt papper Layout Blue media Dela med utkommer under 2013 med fyra nummer och distribueras till Diakonias understödjare. Vad betyder Diakonia för dig? Diakonia betyder nog inte lika mycket för mig som för de som får hjälpen. Genom Diakonia får jag dock chansen att hjälpa människor där det behövs som mest. Om du fick bestämma vad som helst, vad skulle det vara? Då skulle jag bestämma att alla skulle få ha det lika bra. Att alla resurser skulle vara jämnt fördelade och att alla skulle få samma förutsättningar oavsett var i världen man befann sig. Hur blev du Förändringsfadder? Jag var på besök i Uppsala och satt på Kungsängsgatan när en Diakoniaaktivist kom fram och började prata. Det lät så pass intressant att jag hakade på, och på den vägen är det. ISSN-nr Första sidan Hadi Mahamar bor i byn Toya i norra Mali, där hon leder ett jordbrukskollektiv för kvinnor. Sedan sju år tillbaka är Diakonia med och stödjer ett trädplanteringsprojekt, som utöver att ge familjerna en inkomst även bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Foto Karl Melander I drygt nio månader höll islamistiska rebeller invånarna i byn Toya i ett religiöst järngrepp. De stolta, färgstarka kvinnorna tvingades skyla sina ansikten och fick inte lämna hemmet utan sällskap av en man. Nu är rebellerna borta och kvinnorna har återvänt till fälten där de försöker återskapa det som plundrats och förstörts. Vi ska visa världen att Malis kvinnor är starka, säger Hadi Mahamar, ledare för byns kvinnliga jordbrukskollektiv. Text: göran engström foto: Karl Melander Livet återvänder till kvinnorna i Toya 2 Dela med Dela med 3

3 Av Toyas omkring 500 kvinnor ingår hälften i jordbrukskollektivet, berättar Hadi Mahamar. Efter befrielsen från de islamistiska rebellerna jobbar kvinnorna hårt för att återställa odlingarna. Tidigare var kvinnorna tvingade att gå långt för att hämta vatten. Med AMSS och Diakonias hjälp har de nu brunnar i direkt anslutning till markerna. Toya ligger i norra mali, en dryg timmes skakig bilresa från Timbuktu. En samling låga lerhus med platta tak omgivna av torr öken. Mitt på dagen är värmen tryckande, dryga 40 grader och med en obarmhärtig sol som står mitt på himlen. Det är för varmt för att vistas utomhus, och bortsett från några höns och två getter som söker efter något ätbart i sanden ligger den gropiga huvudgatan öde. Här bedriver Diakonia, i samarbete med partnerorganisationen Association pour la Survie au Sahel, amss, sedan 2006 ett jordbruks- och trädplanteringsprojekt för kvinnor. Mousa Cissé är amss programkoordinator i Timbuktu. Han berättar att syftet med projektet är att minska de negativa effekterna av de senaste årens klimatförändringar. Sjöar har torkat upp, träd försvunnit och den bördiga jorden blåst eller regnat bort. Människorna har inte kunnat förlita sig på jordbruket för mat utan tvingats till olika överlevnadsstrategier. Kvinnorna började exempelvis hugga ned träd för att sälja ved och kol. Men samtidigt som avverkningen gav kvinnorna viktiga inkomster bidrog den till att påskynda ökenspridningen. Vändningen kom när Diakonia i samarbete med amss startade ett projekt för hållbar förvaltning av naturresurser och konfliktförebyggande i fyra mindre kommuner utanför Timbuktu. för de fattiga familjerna i Toya har projektet inneburit ett ekonomiskt lyft, berättar Hadi Mahamar. I tjugo år har hon bedrivit jordbruk med odling av i första hand grönsaker. Redan tidigare drevs små projekt och affärsrörelser av kvinnorna i byn. De födde upp kycklingar, odlade grönsaker och samlade ved som de sålde på marknaden. Kvinnorna organiserade sig i den utsträckning de kunde, försökte vinna fördelar genom att samarbeta. Men arbetet var tungt och metoderna och redskapen i många fall föråldrade. Men så för sju år sedan fick Hadi Mahamar kontakt med amss, som erbjöd sig att stötta hennes verksamhet ekonomiskt och även hjälpa till att utveckla den. Strategin gick ut på att stödja främst kvinnor att utveckla metoder för hållbar användning av naturens resurser. Möten anordnades för att medvetandegöra byborna. amss samarbetade med de kvinnoorganisationer som redan fanns på plats för att särskilt öka kvinnornas medvetenhet om sin egen roll i miljöförstöringen och mobilisera dem att ta upp kampen mot den. Av byns drygt femhundra kvinnor, är numera hälften medlemmar i det gemensamma jordbrukskollektivet. Hadi Mahamar har blivit en av de ledande gestalterna i byn, med en given plats i byrådet. Tidigare fick vi gå långt för att hämta vatten till våra odlingar. Det var mycket ansträngande och ineffektivt, berättar Hadi Mahamar. Tack vare Diakonia och amss finns numera två brunnar i direkt anslutning till planteringarna. Kvinnorna har fått bättre redskap och dessutom hjälp att hägna in sina träd- och grönsaksodlingar som skydd mot djuren. Kvinnorna har även fått tillgång till mark där de kunnat odla och starta kooperativa plantskolor. Flera områden där det tidigare knappast växt någonting alls har genom tillgången på lokala plantor kunnat planteras. amss har också bidragit till att kommuner gått samman och kommit överens om var, när och hur träd får huggas ner. Lokala kommittéer har bildats för att övervaka efterlevnaden av överenskommelserna som dessutom lett till att minska de konflikter som den oreglerade nedhuggningen av träd tidigare skapade mellan olika byar och grupper. det västafrikanska landet Mali är tre gånger så stort som Sverige och består till två tredjedelar av öken. Landet har sedan självständigheten från Frankrike för drygt 50 år sedan präglats av fred. Rebelluppror har dock blossat upp i olika omgångar i den norra delen av landet. Grupper bestående av bland annat tuareger, ett nomadfolk, och islamistiska rebeller har krävt självbestämmande över de norra delarna av landet. För snart sju år sedan slöts ett avtal mellan centralmakten i huvudstaden Bamako och rebellerna. I utbyte mot fred lovade regeringen att satsa på ekonomisk och social utveckling i norr. Löftena infriades aldrig, vilket fick rebellerna att åter ta till vapen. I början av förra året drevs den maliska armén bort från de norra delarna av landet av rebeller från tuaregernas självständighetsrörelse, som understöddes och senare utmanövrerades av militanta islamister (några med band till al-qaida) samt av legosoldater Tidigare fick vi gå långt för att hämta vatten till våra odlingar. Det var mycket ineffektivt. Hadi Mahamar 4 Dela med Dela med 5

4 Vi fruktade för våra liv, vågade inte gå ut och än mindre skicka våra barn till skolan. Hadi Mahamar som flytt från Libyen när Khadaffis regim föll. De belägrade de stora städerna; Timbuktu, Gao och Kidal, och införde stränga sharialagar. Kvinnor tvingades bära heltäckande dräkter, och förbjöds att lämna sina hem utan sällskap av en man. Befolkningen levde i skräck. Gatorna i byar och städer patrullerades av tungt beväpnade män och tonåringar. De som bröt mot de nya förordningarna riskerade hårda straff: piskning, amputation och i värsta fall döden. Runt årsskiftet 2012/2013 nådde rebellerna fram till staden Mopti, 40 mil nordost om Bamako. Detta ledde till att Frankrike på förfrågan av Malis president skickade drygt 3000 franska soldater till Mali i början av Tillsammans med den maliska armén och soldater från grannländerna avancerade de franska styrkorna snabbt norrut och i slutet av januari, efter drygt nio månaders belägring befriades Timbuktu och småbyarna runt omkring. Befolkningen jublade. Isoleringen var bruten och man kunde återigen se kvinnor i färgstarka dräkter promenera längs gatorna och de lokala marknaderna. inne på amss kontor i Timbuktu försöker Mousa Cissé och hans kollegor få en överblick över förödelsen som islamisterna orsakat. I tio månader var kontoret obemannat, berättar han. Innan islamisterna flydde plundrade och förstörde de allt av värde; kontorsinredning, maskiner, kök och toaletter. Det de inte kunde ta med sig i flykten brände de. Mousa Cissé visar runt i byggnaden. Här jobbade 140 personer som mest. Nu är det mesta lagt i ruiner. Han pekar på ett hål i väggen: Där satt luftkonditioneringen. De brydde sig inte ens om att montera ner den utan slog sönder väggen. I ett rum intill ligger hundratals sönderrivna dokument utspridda på golvet. En skrivare med kapade sladdar har lämnats kvar i en fönsternisch. I Mousa Cissés kontor luktar det nymålat. Skrivbordet är skavt men har liksom väggarna fått ett nytt lager färg. Den dokumentation som finns kvar ligger i två små högar på golvet. Det är som att börja om från början, säger han med en suck. Det Mousa Cissé hoppas allra mest på nu är att de länder som stoppade sina utbetalningar under den islamistiska ockupationen ska återuppta sin verksamhet. Vi är helt beroende av dem, säger han. åter i toya. Hadi Mahamar darrar när hon tänker tillbaka på tiden med islamisterna. De förbjöd oss att arbeta på fälten. Unga pojkar med vapen höll vakt utanför våra hus. Vi fruktade för våra liv, vågade inte gå ut och än mindre skicka våra barn till skolan. Hon slår ut med händerna. Framför henne ligger en av de planteringar som brukade försörja byns familjer. En yta stor som två fotbollsplaner. Bortsett från ett litet hörn där kvinnorna kommit igång med odlingen igen är marken täckt med torr brun sand. Tidigare var allt grönt här. Det växte sallad, lök och flera andra sorters grönsaker. Nu måste vi börja om från början igen. en bit bort vajar en grupp eucalyptusträd lojt i den svaga vinden. De höga, smala träden är resultatet av det trädplanteringsprojekt som amss programkoordinator Mousa Cissé talade om tidigare, och som även Diakonia står bakom. Kvinnorna sätter och driver upp trädplantor, framför allt eucalyptus. När plantorna blivit tillräckligt stora flyttas de till den riktiga odlingen. Där får de växa till sig i åtminstone fem-sex år. Men optimalt är om de får stå några år till innan de avverkas, förklarar Hadi Mahamar. Avverkningen sköts av inhyrda män. Så snart ett träd fällts planteras ett nytt på Eucalyptus är ett tåligt träd, som tack vare sina raka stammar passar bra till huskonstruktioner, berättar kvinnorna i Toya. Trädplanteringsprojektet startades med Diakonias och AMSS hjälp för sju år sedan. Utöver att ge kvinnorna inkomster är det ett sätt att bromsa effekterna av klimatförändringarna. För varje träd som fälls planteras ett nytt. Tinadjoum Mahamar är en av få läskunniga kvinnor i byn. Tack vare inkomsterna från jordbruket och trädplanteringen kan fler fattiga familjer i byn skicka sina barn till skolan, berättar hon. I bakgrunden sitter Hadi Boncano och Hawa Mahamane (t h) Fakta om MALI Mali ligger i Västafrika om har omkring 16 miljoner invånare. Närmare 90 procent befolkningen bor i de södra delarna av landet. På medeltiden var ökenstaden Timbuktu en av den muslimska världens viktigaste lärdomsmetropoler och modern malisk musik har gjort världssuccé. Efter många år med diktatur infördes ett flerpartisystem Fram till en militärkupp i mars 2012 var Mali en relativt stabil demokrati. Trots ekonomiska reformer har Mali förblivit ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder. Officiellt namn: République du Mali. Huvudstad: Bamako. Största folkgrupp: Bambara Språk: Franska är officiellt språk. Av de inhemska språken är bambara det mest talade Religion: Över 90 procent av befolkningen är muslimer, dessutom finns en liten minoritet kristna och små grupper som praktiserar traditionella religioner Läs- och skrivkunnighet: 18 procent för kvinnor och 35 procent för män (2006) Förväntad livslängd: 52 år för kvinnor och 50 för män (2011) Källor: landguiden.se, globalis.se 6 Dela med

5 samma plats. Därefter transporteras virket till grannbyarna där det säljs på lokala marknader. I första hand används virket i husbyggen, berättar Mousa Cissé. Eucalyptus är ett idealiskt trädslag att bygga hus med. Stammarna är långa, smala och starka. Det är dessutom ett tåligt träd som anpassar sig efter klimatet, om man bara vattnar regelbundet så växer det fort. Toya är en by med många fattiga familjer. De lever av jordbruk, boskapsskötsel och fiske i floden Niger. Ett hårt liv där naturen och klimatförändringarna hela tiden styr livet. Under islamisterna blev tillvaron ännu tuffare. De som hade möjlighet att fly gjorde det, berättar Hadi Mahamar. Bland de som blev kvar fanns två sorters familjer: de som var rika men blev fattiga under belägringen samt de som redan var fattiga och blev ännu fattigare. trots motgångarna vägrar Hadi Mahamar ge upp. Hon är säker på att byn kommer att resa sig igen, och hon får medhåll av Jaques Traoré, utvecklingsagent för amss klimat- och jordbruksprogram. På sin vespa reser han runt i byarna utanför Timbuktu för att kartlägga de behov som finns. När han stöter på driftiga kvinnor som Hadi Mahamar erbjuder han dem rådgivning och ekonomisk hjälp att utveckla verksamheten. Toya är ett lysande exempel, en av de mest framgångrika byarna faktiskt. Även under belägringen fanns det en stark vilja att fortsätta arbetet. Kvinnorna träffades i smyg i husen för att diskutera och planera för den dag då islamisterna skulle vara borta. Det de gjorde var mycket riskabelt, men visar på kvinnornas mod och beslutsamhet, säger Jaques Taoré. En positiv effekt av kvinnornas framgångsrika arbete med planteringarna r att deras ställning i samhället har stärkts och flera av dem har kandiderat i valen till kommunfullmäktige, vilket tidigare var mycket ovanligt i den här delen av landet. Tinadjoum Mahamar, har slagit sig ner på en bastmatta i skuggan av några eukalyptusträd. Hon är en av få kvinnor i Toya som kan läsa och skriva, och har därför utsetts till administrativ ledare för jordbrukskollektivet. Det är hon som sköter bokföringen och för protokoll över allt som planteras och avverkas. Tack vare jordbruket har många familjer fått möjlighet att skicka sina barn till skolan. De betalar barnens skolböcker och kan även bidra till lärarnas löner, säger hon. Tinadjoum Mahamar har själv två barn i skolan, en 12-årig pojke och en flicka som är tio. Hon är mycket stolt över det arbete som kvinnorna i Toya utför. Utan dem hade utvecklingen gått betydligt långsammare, säger hon. Nu när jihadisterna är borta kan vi känna oss trygga igen. Vi kan sova lugnt på nätterna och på dagarna arbetar vi på fälten. Det är mycket hårt arbete som ligger framför oss, men med lite hjälp från omvärlden kommer vi att klara det, avslutar Tinadjoum Mahamar. Nu när jihadisterna är borta kan vi känna oss trygga igen. Tinadjoum Mahamar För fyra år sedan röstades en ny familjelag igenom i parlamentet. Lagen möttes av massiva protester, framför allt från konservativa muslimska grupper. Även det nationella muslimska kvinnorådet oppo nerade sig, och menade att förändringar i familje lagen bara representerade ett fåtal maliska kvinnors vilja. Lagen drogs tillbaka, och när en reviderad version slutligen ratificerades i början av förra året var innehållet rejält urvattnat. Fatoumata Mah Diarra Sanogo, på kvinnoorganisationen WILDAF, menar att de maliska kvinnornas ställning i själva verket försvagats genom den nya lagen. Det är ingen slump att Diakonias landchef i Guatemala är engagerad i mänskliga rättigheter. Under hela sitt liv har han sett hur människor i hans närhet utsatts för förtryck och diskriminering. Och han har känt orättvisan bränna. I Guatemala tillhör ungefär hälften av befolkningen ursprungsfolket maya. Ändå är rasismen djupt rotad. Sotero tillhör mayafolket Kaqchikel. Han känner själv dagligen av diskrimineringen. Om jag tar med mig familjen till en trevlig restaurang i huvudstaden Guatemala City, då känner jag hur folk vänder sig om. Deras blickar säger: Du hör inte hemma här. Du är på fel ställe. Det här är för fint för er. Mot alla odds studerade Sotero vidare på universitetet. Som ekonom, och med de erfarenheter han bär med sig genom livet har han skapat sig en djup förståelse för Guatemalas problem. Jag inser att situationen i mitt land inte är normal. Att det finns andra sätt att leva. Att det finns mänskliga rättigheter, att det finns internationella överenskommelser, att alla människor har rättigheter. Det är det som motiverar mig att jobba för att människorna här ska få det bättre. Han önskar att Guatemalas kommande generationer inte ska behöva uppleva den rasism och diskriminering som hans generation genomlevt. Under inbördeskriget var det statlig politik att ursprungsbefolkningen skulle utrotas. Mer än 200 byar utplånades, människor dödades, de flesta ursprungsfolk. Men få guatemalaner känner till sin egen historia. I Guatemala får barnen lära sig mer om Europas historia, än om det som hände här under kriget, säger Sotero. Exdiktatorn Efraín Ríos Montts tid vid makten var den blodigaste under hela kriget Men det guatemalanska rättsystemet är svagt och nästan alla förövare som begick brott under kriget har gått fria. I mars i år inleddes dock en historisk rättegång i Guatemala när Ríos Montt ställdes inför rätta, anklagad för folkmord och brott mot mänskligheten. Den 10 maj dömdes han till sammanlagt 80 års fängelse, men bara tio dagar senare annullerades domen. Sotero Sincal berättar om hur han ett par dagar före rättegången, sent på kvällen fick VAD BETYDER DIAKONIA FÖR DIG? Sotero har ordet! höra en kommentar som stannat i hans minne. Det var 74-årige Marcial Matín Xajil som sade: Vi är fattig ursprungsbefolkning som kämpar mot ett stort monster i jakt på rättvisa. Även om domstolen inte finner Ríos Montt skyldig så har vi redan vunnit för nu pratar man om vad som verkligen hände och många i Guatemala, och till och med utomlands, har lyssnat, och det kan ingen ta ifrån oss. Sotero Sincal säger att nu när straffriheten återigen hindrat rättvisan, så uppfattar han Marcials ord som ännu viktigare. Sanningen har berättats och om vi dessutom en dag får upprättelse för folkmordet, så blir det ytterligare en seger och ett bättre arv för framtida generationer guatemalaner. Oavsett den senaste händelseutvecklingen var domen viktig. Det är första gången som offren, de överlevande, blir tagna på allvar, säger Sotero. Diakonias samarbetsorganisationer AJR och Caldh har varit drivande för att få till stånd rättegången och kommer att fortsätta arbeta med att uppnå rättvisa. Text: Lena Hansson, Foto: Diakonia 8 Dela med Dela med 9

6 Låt din aktieutdelning bli en skattefri gåva! Under 2013 deltar vi tillsammans med 29 organisationer i kampanjen Aktiegåvan. Det betyder kort och gott att du kan skänka din aktieutdelning och samtidigt öka värdet av din gåva betydligt. En privatperson som tar emot sin aktieutdelning beskattas med 30 procent. Skänker man istället utdelningen eller delar av den till en ideell organisation blir gåvan 30 procent mer värd då den är skattefri. Gåvan kan då göra ännu mer nytta och ge hjälp till ännu fler. Även ägare av fåmansbolag kan ge sin utdelning skattefritt efter ett utslag i domstol. Toppen tycker vi! Tänk smartare. Skänk med hjärtat. Bättre koll på pengarna? Den 30 juni till 7 juli arrangeras Almedalsveckan igen, som är Sveriges största politiska mötesplats. Diakonia är på plats och kommer bland annat att leda två seminarier. Det ena handlar om att mäta resultat i biståndspolitiken och vad det innebär i praktiken. Betyder det ett mer givarstyrt bistånd med ökad byråkrati för mottagarna eller handlar det om att ha bättre koll på pengarna, med högre effektivitet och krav på resultat? Det andra seminariet handlar om bistånd och privata aktörer om företagande och tillväxt. Vad är vinsterna och vad är riskerna? Om du ska till Almedalen Kom och lyssna, debattera och hälsa på oss. Vi vill väldigt gärna höra din åsikt. Plats för båda seminarierna är stora scenen på Sverige i Världen. Under veckan arrangerar också Diakonia tillsammans med Svenska kyrkans internationella arbete, Amnesty International och Svenska Naturskyddsföreningen»Internationella stolen«där vi bjuder in partiledarna eller andra ledande representanter från partierna att utfrågas av bland andra ärkebiskopen Anders Wejryd och Diakonias Bo Forsberg. Syftet är att lyfta de internationella perspektiven i partierna och att stärka diskussionen kring bistånd, miljö och utvecklingsperspektiven. Klimatet Sveriges springnota: En succékampanj Intresset och engagemanget för Diakonias kampanj Klimatet Sveriges springnota är mycket stort. Redan har tusentals skrivit under, vilket gör den till en av Diakonias största namninsamlingar hittills. Vårt mål är att nå namnunderskrifter till 1:a september då notorna lämnas över till finansminister Anders Borg. Kampanjen har gett Diakonia en arena att prata om vårt viktiga budskap: att Sverige måste stå upp för sina löften och betala det klimatskadestånd till fattiga länder som man utlovat i internationella avtal och inte ta en springnota. I samband med kampanjen har Diakonia haft besök av Mithika Mwenda, grundare till Afrikas största klimatnätverk PACJA (Pan African Climate Justice Alliance). Han deltog i en konferens i Karlstad, träffade flera politiker och föreläste på skolor, med syftet att väcka diskussion kring det han kallar världens största utmaning klimatförändringarna. Mithikas budskap är tydligt»klimatförändringar har fått negativa effekter främst för de allra fattigaste, som drabbats hårdast men har påverkat miljön minst. De rika länderna måste leva upp till sina löften gällande klimatet och betala det man har lovat.«var med du också. Se till att Sverige lever upp till sina löften. Beställ notor för underskrift från Eller Johnny Brorsson stod tillsammans med Stockholms aktivistgrupp på Alviks torg och samlade in nästan 100 underskrivna notor på bara några timmar. skriv under på hemsidan springnotan. Du kan även skriva på namninsamlingen genom att sms:a»springnotan«följt av ditt namn och efternamn till (kostar som ett vanligt sms). Tillsammans förändrar vi världen! I maj var eldsjälen Mithika Mwenda från PACJA i Kenya på Sverigebesök. Under besöket träffade han bland annat Uppsalas aktivistgrupp som hade an ordnat en kväll om klimaträttvisa. Festivalturné i sommar Snart intar Diakonias aktivister sommarsveriges musikfestivaler med kampanjen Klimatet - Sveriges springnota. På bland annat Peace & Klimatet Love, Urkult och Frizon kommer besökarna kunna»fika och ta en springnota«i Diakonias tält. Detta för att uppmärksamma det faktum att Sverige inte lever upp till de klimatlöften som man antagit vid internationella förhandlingar. I Diakonias tält kan man skriva ut sin egen klimatnota i en kvittoskrivare (som givetvis både är miljövänlig och innehåller FSC-märkt och bisfenolfritt papper!). Målet med kampanjen är att samla in namnunderskrifter som sedan ska lämnas över till finansminister Anders Borg för att visa att Sveriges befolkning vägrar att ta en springnota på klimatet på bekostnad av mänskliga rättigheter. Tanken är att sätta press på regeringen att inför budgeten 2014 anslå nya pengar för klimatfinansiering. När besökarna har skrivit under kan den som vill spegla sig i Diakonias eldsjälsspegel och möta bilden av en människa som är med och förändrar världen! SVERIGES SPRINGNOTA Moving Mountains festival för unga i Betlehem! Diakonia och vår palestinska samarbetsorganisation Sabeel bjuder i sommar in till en global ungdomsfestival i Palestina och Israel. Utifrån teman om hållbar utveckling, ekonomisk rättvisa, mänskliga rättigheter och gemenskap kommer unga samman från Asien, Afrika, Latinamerika, USA och Europa till en vecka med aktivism, gemenskap och nätverksbyggande! Naturligtvis även dans och musik! Föreställ dig att några ungdomar från Myanmar/ Burma, Kuba, Kongo och Sverige en sen kväll samtalar om sina egna erfarenheter om vad mänskliga rättigheter och vad ett gott liv innebär! Det kommer att hända på Moving Mountains! Vill du veta mer? Kontakta eller ULF FRÖDIN Lena Ek, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tar en springnota på klimatet. Såhär finurligt har illustratören Johanna Swantesson tolkat Diakonias kampanj Klimatet - Sveriges springnota mål ,9 miljoner Insamlat totalt under ,1 miljoner FöRändringsfaddrar 3,5 milj Privatpersoner 1,1 milj Minnes- och högtidsgåvor 0,5 milj 0,2 milj testamenten Fondsparande 1,1 milj FÖRSAMLINGS- GÅVOR 0,5 milj företag och 0,3 milj föreningar 10 Dela med Dela med 11

7 Vi har inte slutat med gänget, det vi slutat med är våldet, säger eldsjälen Jonhatan Rodriguez, The Dog, i Nicaragua. Han är en före detta gängledare som fick nog och gick med i en ungdomsgrupp som arbetar för att få andra ungdomar att sluta använda våld. Jonhatan Rodriguez, Nicaragua. Foto: Jon Restpo Bli fadder till the dog Vi är helt beroende av människor som du. Människor som inte har möjlighet att släppa allt de har för händerna och bege sig till en oroshärd någonstans i världen, men som vägrar acceptera att världen ser ut som den gör. Som Förändringsfadder ger du varje månad en gåva via autogiro, inte bara till en människa utan till alla de eldsjälar som behöver dig i de länder där vi arbetar. Tillsammans kan vi förändra världen. Gå in på diakonia.se eller ring och bli Förändringsfadder redan idag. Verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM.

EN UTSTÄLLNING OM BISTÅND, RIKEDOM, FATTIGDOM, VI OCH DOM. vandringsutställning utgångspunkter/syften/mål: Utställningen väjer inte för de stora orsakerna till fattigdom och orättvisa: klimatförändringar, skatteflykt, brott mot mänskliga rättigheter, krig I slutändan

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

en tidning från diakonia nummer 3 2011 Återvändare Efter tjugo år börjar fördrivna muslimer flytta hem till norra Sri Lanka

en tidning från diakonia nummer 3 2011 Återvändare Efter tjugo år börjar fördrivna muslimer flytta hem till norra Sri Lanka en tidning från diakonia nummer 3 2011 Dela med Återvändare Efter tjugo år börjar fördrivna muslimer flytta hem till norra Sri Lanka Långsiktigt arbete förhindrar katastrofer det har varit en omvälvande

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Effektrapport Frii 2013

Effektrapport Frii 2013 Effektrapport Frii 2013 P A G E 1 of (5) D A T E 30/09/2014 A U T H O R Krister Adolfsson 1. Vad vill er organisation uppnå? Diakonia är en biståndsorganisation grundad i kristna värderingar som samarbetar

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

en tidning från diakonia nummer 1 2013 Redo att kämpa Kambodjaner kräver sin mark tillbaka

en tidning från diakonia nummer 1 2013 Redo att kämpa Kambodjaner kräver sin mark tillbaka en tidning från diakonia nummer 1 2013 Dela med Redo att kämpa Kambodjaner kräver sin mark tillbaka Utmana makten! en av orsakerna till fattigdomen i många länder är att man inte har tillgång till jord

Läs mer

Rätt fokusering för resultat

Rätt fokusering för resultat Till Utrikesdepartementet S I D A 1 av (7) ud-plattformen@foreign.ministry.se Diakonias bidrag till UD med anledning av den biståndspolitiska plattformen Stockholm, 2012-06-29 Rätt fokusering för resultat

Läs mer

Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice.

Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice. Lathund fö r kömmunikatiön kring kampanjen ACT nöw för climate justice. Innehållsförteckning Syfte och mål med kampanjen: 2 Hur: 2 Press: 3 Kampanjens grafiska profil 4 Bilder: 4 Webbplats: 5 Sociala medier:

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Torsdag 1 april 2010. Räddade livet på kniv-skuren kvinna LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Torsdag 1 april 2010 NORRBOTTEN Räddade livet på kniv-skuren kvinna En 29-årig kvinna knivskars i helgen. Kvinnan var på dans-restaurangen Olivers Inn i Luleå. Hon hittades på golvet

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15

Pest eller kolera. Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson SA14c Samhällskunskap/Svenska VT15 Matilda Larsson Atlingbo Resarve 122, 622 40 Romakloster matilda222@live.se, tel. 0720062382 Wisbygymnasiet Söder 621 82 VISBY Rektorsassistent Karin

Läs mer

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn Bilder Framsida Titel: Angiza, 18 år Fotograf/Källa:Jenny Matthews/ActionAid Creative Commons erkännande http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/image/view/angiza-18-aar-95025

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

MINNS DU JANUARI 2013?

MINNS DU JANUARI 2013? MINNS DU JANUARI 2013? Fråga 1 Så har listan över populäraste förnamn för nyfödda under 2012 kommit. William toppade listan bland pojkarna men vilket var det populäraste flicknamnet? 1 Alice x Estelle

Läs mer

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé.

Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Avkastning à la Hungerprojektet: Så fungerar jordens bästa affärsidé. Vi gör stor skillnad med små medel. Tänk vad vi kan göra om du satsar lite mer: Hungerprojektet är effektivt. Vi ser till att hålla

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Den 9:e upplagan av Clandestino Festivalen äger rum gången mellan 10 12 juni. Den här gången intar festivalen som ligger i hjärtat av Göteborg. Festivalen har bytt plats mellan olika ställarna i Göteborg.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål.

Spelaren kommer med hjälp av flera faktioner att ta sig närmare sitt mål. Introduktion Annie s Revenge är ett singleplayer spel som utspelar sig i en alternativ värld som liknar den industriella revolutionen. Spelaren tar rollen som en ung kvinna vid namn Annie, som är fast

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

Globala veckans tipspromenad 2009 Tipspromenad

Globala veckans tipspromenad 2009 Tipspromenad Globala veckans tipspromenad 2009 Denna tipspromenad är gjord för att passa alla åldrar. Frågorna har varierande svårighetsgrad och kan användas t ex vid kyrkkaffet, i pensionärsgrupper eller för konfirmander.

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Att resa ett utbyte av erfarenheter

Att resa ett utbyte av erfarenheter Att resa ett utbyte av erfarenheter Hej! Du fick igår i uppdrag av Sveriges kung och drottning att föra världen samman genom en resa som du och dina gruppkamrater ska ta er för de närmaste veckorna. Detta

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Del A: Demokrati 1. -------------------------------------------Procent----------------------------------------- dåligt för för

Del A: Demokrati 1. -------------------------------------------Procent----------------------------------------- dåligt för för Del A: Demokrati 1 A1: Att alla har rätt att fritt uttrycka sin åsikt är dåligt 1 1 13 83 2 1 2 19 73 4 NV, SP, IB 1 1 12 86 1 ES, HP, HV, HR, LP, MP, NP 1 2 18 77 3 Pojkdominerade program 5 5 17 63 11

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

I skuggan av ett krig Kazor

I skuggan av ett krig Kazor Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism I skuggan av ett krig Kazor Sammanfattning I skuggan av ett krig Kazor är ett spel där eleverna delas in i två grupper som gestaltar folken, nordlänningar och sydlänningar.

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter

Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter Utvecklingslinjen kulturmöten - Sveriges nationella minoriteter De uppgifter som är kvar i Delprov B handlar om Sveriges nationella minoriteter, men mest om romerna. För att kunna lösa den sista uppgiften

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer