Baltikumvännernas medlemsinfo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Baltikumvännernas medlemsinfo 1-2011"

Transkript

1 Baltikumvännernas medlemsinfo «Etunimi» «Sukunimi» «Osoite» «Postinumero» «Toimipaika» BALTIKUMVÄNNERNA I KORSNÄS FÖRSAMLING RF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 STYRELSEN 2010 Årsmötet hölls den 15 mars 2010 i Korsnäs församlingshem. Till föreningens ordförande valdes Eelis Kammonen. Till övriga styrelsemedlemmar för 2010 valdes Ingemar Svevar, Sture Södergran, Jan Sandholm, Guy Kronqvist, Anna-Mi Björkqvist, Knud Bolet och Per-Åke Furu. Till suppleanter i styrelsen valdes Ulf Lindh, Berit Sepänaho, Solveig Hermans och Anders Landgärds. Ingemar Svevar har fungerat som föreningens ekonom. Styrelsen har under 2010 sammankommit till 4 sammanträden. BISTÅND TILL KARELEN Biståndet till Karelen har nu varit med i vårt program sedan 1999, så vi kan väl säga att åren bara rullat iväg, precis som hjälpsändningarna gjort. Man kan detta år skönja en fortsatt strukturell förändring, från att tidigare mest varit inriktat på hjälpsändningar, så har nu den ekonomiska hjälpen till olika projekt ökat ytterligare. Det visar också att våra medarbetare har åter igen lyckats engagera människorna i Österbotten till att hjälpa dem som har det besvärligt i vårt närområde. HJÄLPSÄNDNINGARNA Föreningen har sänt iväg två hjälpförsändelser under året, det första den 6 april, och följande den 26 oktober. Totalt blev det 6560 kg, varav det var 5380 kg kläder, 680 kg skor, och 500 kg sängkläder. Alla varor har gått igenom våra sorterare i Korsnäs och Malax, och har mottagits med stor tacksamhet. MEDLEMS RESOR I samband med hjälpsändningarna har även våra medlemmar deltagit, vilket då även sänker priset på själva hjälpförsändelsen. Under dessa resor gjordes besök vid de olika projekten som föreningen tagit sig an, och man hade då möjlighet att diskutera förhållandena på ort och ställe, vilket är mycket viktigt för att kunna förstå de omständigheter som de olika institutionerna arbetar under. Vi var inbjudna till ett seminarium i samband med oktober resan, Socialt arbete på båda sidor om gränsen. Vi var ombedda att berätta om vårt arbete i Karelen under de år vi varit verksamma där, och vi lärde också mycket om deras arbete i de olika regionerna.

2 MOTTAGNINGSHEMMET HOPPET Mottagningshemmet som sköter om våra fadderbarns kontakter har en stor arbetsbörda. Trots detta har man lyckats väl även detta år. En del kontaktsvårigheter har förekommit, men i det stora hela har samarbetet löpt väl. Man har från staten inte fått någon ökning i budgeten, men ändå fått försöka klara sig på något sätt. Vid höstbesöket kom det fram att man inte hade medel för matkostnaderna för november och december, men att man fått ryska sponsorer att hjälpa dem med en månad, varvid vi beslöt att bistå med 2000 euro för december månad, och även agerade så att Finska pappersförbundet bistod dem med 1000 euro. Även detta år gav föreningen bidrag för inköp av julklappar till de familjer som hade det svårast, liksom barnen på hemmet. SOPPKÖKET BARMHÄRTIGHET Även detta år har vi kunnat fortsätta med den ekonomiska hjälpen till detta välbehövliga soppkök. Man har under året kunnat engagera flera nya ryska sponsorer, som stöder soppköket på något sätt. Detta har medfört att situationen ytterligare har förbättrats där, man har sluppit ovissheten om hur och vad man skall servera barnen och de åldringar nästa dag. I dags läget har man till och med kunnat ha lite varor i lager. Vårt månatliga bidrag på 400 euro har vi kunnat fortsätta med, tack vare våra soppköksfaddrar. Julklappspengar sändes över även detta år, vilket var till stor glädje för barnen. BARNHEM NR. 2 Vi gjorde två besök vid hemmet detta år, läget är ungefär som tidigare, man får slåss med snåla budgeter, men stigande priser på allt som hemmet behöver. Vid besöken har vi gett små ekonomiska bidrag, mest för inköp av hygienartiklar och dylikt. HEMMET FÖR HEMLÖSA Preodolinije som hemmet heter, fick detta år sina hygien utrymmen, duschrum och tvättstuga renoverade tack vare den insamling som vi hade under vintern och våren. Detta var nästan ett måste med tanke på hur dessa utrymmen såg ut. Det var en stor satsning för vår lilla förening och tack vare en mycket väl utförd insamling och omtänksamma bidragsgivare lyckades vi över våra förväntningar. Medlen räckte även till inköp av 43 madrasser, vilket vi kunde meddela hemmet under höstresan. Det finns ännu behov av mera hjälp framöver, men vi får ta en sak åt gången och se hur orken räcker. ALLMÄNT OM KARELEN VERKSAMHETEN Även detta år får vi tacka alla som arbetat för denna del av vår verksamhet, och vi gläds även åt att 7-mars fonden åter gav ett stöd till vår förening. Kören Grannklang gav en konsert till förmån för vår Karelen insamling, vi kan enbart buga och tacka för körens engagemang för dem som har det sämre ställt i Karelen. Loppisverksamheten bör också nämnas, den ger ett fint tillskott till verksamheten. STYRELSE FÖR Årsmötet och det konstituerande styrelsemötet hölls 31 mars Eelis Kammonen valdes till ordförande och till vice ordförande Sture Södergran. Ingemar Svevar valdes till föreningens ekonom samt till sekreterare. Övriga styrelsemedlemmar är: Jan Sandholm, Guy Kronqvist, Anna-Mi Björkqvist, Knud Bolet och Per-Åke Furu. Till suppleanter valdes: Ulf Lindh, Solveig Hermans, Anders Landgärds, Outi Lennes, Karl Nyman och Stina Bäck. VERKSAMHETSPLAN FÖR Biståndsförsändelser Baltikum och Karelen genomförs så långt våra resurser räcker. - Klädinsamlingen fortsätter som tidigare. - Medlemsresor kommer att arrangeras under året. - Karelen lotteri, loppisförsäljning med snabblotteri, julmarknad fortsätter. - Verksamheten med Soppköket och Fadderverksamheten fortsätter. - Utbetalningar ur Stipendiefonden fortsätter. - Läger för ca 20 barn från mottagningshemmet Hoppet och barnhem 2.

3 Hej! Medlemsavgiften Medlemsavgiften för 2011 är som tidigare 10 /person/år. Avgiften kan inbetalas på föreningens konto Korsnäs Andelsbank För att underlätta administrationen önskar vi att ni använder ref.nummer: 5555 vid betalning av medlemsavgiften. Önskar du ge en extra gåva? Följande alternativ finns: a) bidrag till Baltikum, b) bidrag till stipendiefonden, c) bidrag till Karelen, d) bidrag till soppköket samt e) allmänt bidrag att användas för tillfälliga punktinsatser till bl.a. fadderverksamheten, hemlösa. Använd då nedanstående konton och respektive ref. nummer. Konto: Ref.nr a) Baltikum: b) Stipendiefonden: c) Karelen: d) Soppköket Barmhärtigheten: e) Punktinsatser Önskar du bli projektfadder för Soppköket Barmhärtigheten? Kontakta: Outi Lennes, Eelis Kammonen, e-post: Har du frågor kring ditt personliga fadderbarn? Kontakta: Per-Åke Furu, Eelis Kammonen, e-post: Har du frågor kring betalningar? Kontakta: Ingemar Svevar, e-post: Fler medlemmar är hjärtligt välkomna med i föreningen, både som aktivt arbetande och som stödjande medlemmar. Bjud gärna in nya medlemmar! Kanske har ni bekanta som gärna skulle vilja bli medlem i Baltikumvännerna? Påminn en eventuell ny medlem att denne i samband med inbetalningen av medlemsavgiften skall märka betalningen med sitt eget namn, adress, telefonnummer samt e-postadress! På så vis kommer den nya medlemmen att kunna få information från föreningen. En angenäm sommar! Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer Saaja Mottagare Maksaja Betalare Baltikumvännerna TILISIIRTO GIRERING Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella. Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit. Insamlingstillstånd: POHADno/2010/ Allekirjoitus Underskrift Viitenumero Ref. nr Tililtä nro Från konto nr Eräpäivä Förfallodag EUR

4 Baltikumvännerna ropar HJÄLP! I fjol rustade vi upp dusch- och tvättutrymmena. I år ska vi förnya inredningen på hemmet för hemlösa i Petrozavodsk i ryska Karelen. Vi behöver din hjälp!!! T.ex. en ny stol kostar 15 euro, en ny säng kostar 60 euro. Stort tack för att du stöder oss, Baltikumvännerna r.f. Har du frågor, ring Baltikumvännerna r.f ,00 Insamlingstillstånd POHADno/2010/

5 En partipolitiskt och religiöst obunden förening Utövar humanitär hjälpverksamhet i Baltikum och ryska Karlen Allt arbete utförs gratis Grundad 1999 DU kan glädja ett barnhemsbarn i Karelen. Ge en gåva eller kom med på vår resa! Kontonummer: L O P P I S BALTIKUMVÄNNERNA M E D L E M S I N F O Aktuellt från Karelen H J Ä L P S Ä N D N I N G O C H F A D D E R R E S A En hjälpsändningsresa med tre deltagare företogs till Karelen den 15 till 20 februari i år. Nästa resa kommer att ske i slutet av juli när vi hämtar dem som ska delta i barnlägret. I samband med den här resan har faddrar möjlighet att åka och träffa sina fadderbarn. Preliminärt kommer ditresan att ske tisdag kväll den 26 juli och hemresan söndag morgon den 31 juli. Totala kostnader för resan är ca 450 Eur per deltagare. I priset ingår visum och övernattning i dubbelrum inkl. frukost. F A D D E R - V E R K S A M H E T Vid mottagningshemmet fortgår verksamheten som tidigare. Vid besöket i februari överräcktes en gåva på 800 Eur för att skaffa ett dataprogram, som ska underlätta deras administrativa rutiner. F A D D E R S Ö K E S Till vår kännedom har kommit att en fadder kommer att säja upp sin fadderförbindelse och därför behöver vi en ny fadder. I fadderfamiljen tar mormor hand om 2 barnbarn. Kontakta Per- Åke Furu på tel Loppisförsäljning ordnas vid lånemagasinet varje lördag i juli kl Ett glatt och förnöjt fadderbarn. Vi behöver din hjälp för att klara oss. Om du har material till försäljning på loppmarknaden, kontakta Anna- Mi Björkqvist på tel innan du för det till gruvan. F A D D E R F Ö R S O P P K Ö K E T Med 10 Eur/mån blir du en Soppköksfadder som mättar många hungriga magar! Kontakta: Outi Lennes Mobil: E-post: L Ä G E R F Ö R B A R N I samarbete med Korsnäs Scoutkår ordnas också i år en lägervecka, den 31 juli till 5 augusti, för barn från Petrozavodsk. Därifrån kommer 10 barn från Barnhem Nr 2 och 10 barn från Mottagningshemmet samt tre ledare. Sture Södergran som tidigare varit promotor för detta har ännu en gång lovat ställa upp. Om du har möjlighet att hjälpa till, kontakta Sture på tel Liksom tidigare år blir det fotbollsmatch mellan Ryssland och Finland. Sen blir det utflykt och övernattning i scoutstugan på Halsön. Besök på Powerpark i Härmä, shopping i Vasa och utflykt till Replotbron finns också på programmet. På fredagkväll den 4 augusti är det avslutningsfest på församlingshemmet i Malax och hemresan startar på lördag morgon. Kom på fest till Malax den 4 augusti. S O P P K Ö K E T Föreståndarinnan Regina Tuptsyna kommer att pensionera sig i år och som bäst söks en ersättare för henne. Verksamheten har fortsatt som tidigare, dvs. man serverar dagligen ca 65 matportioner på soppköket och delar ut mat till ca 10 pensionärer i närområdet. Vi sponsorerar soppköket med 400 Eur i månaden och för närvarande får vi in i medeltal 340 Eur/månad i soppköksfadderavgifter. Detta betyder att vi behöver fler soppköksfaddrar. Om du är intresserad, kontakta Outi Lennes på tel Regina i farten H E M L Ö S A Vi blev inbjudna till hemmets 15 års jubileum i början av september. Eftersom själva huset är utvändigt i dåligt skick har vi beslutat att måla det på talko före detta evenemang. Vårt talko-objekt K L Ä D I N S A M L I N G E N Klädinsamlingen har paus under tiden maj september med undantag för fredagen den , då mottagningen vid gruvan är öppen kl

6 Också i år kommer stipendiefonden att dela ut ett tiotal stipendier. Senaste nytt från Baltikum B A L T I K U MVÄNNERNAS S T I P ENDIEFOND I fjol delade Baltikumvännernas stipendiefond ut 1000 euro i stipendier. Det var tio ungdomar som växt upp på två olika barnhem i Daugavpils, Lettlands näststörsta stad, som fick 100 euro var. Summan är inte stor, men den kan hjälpa de unga när de lämnar barnhemmet för att skapa sig ett eget liv. Stipendiet hjälper dem att skaffa något till sin lägenhet eller att betala den första hyran. En liten, men betydelsefull, hjälp för ungdomar som inte har samma stöd och skyddsnät som vanliga familjeungdomar. Monumentet över självständighetsstriderna i Vilnius för 20 år sedan. Det har också öppnats ett insamlingskonto för barnhemmet: Rahandusministeerium EE SWIFT/BIC EEUHEE2X referensnummer Vi har förstått, att återuppbyggnaden skall utnyttjas till att ytterligare utveckla barnhemmet och dess verksamhet. HJÄLP Den baltiska verksamheten i vår förening skulle behöva fler personer som skulle engagera sig i olika ärenden. Den lön som kan utlovas är intressanta utmaningar och välsignelse. Ring: GUY KRONQVIST B I S T Å N D S R ESA MAJ Denna resa planeras till Litauen och Lettland. Under den skall vi leverera biståndsmaterial till Litauiska Samariterförbundet i Vilnius och resultatet av ungdomarnas skoinsamling till våra två samarbetsbarnhem i Daugavpils i Lettland. Samtidigt delar vi då också ut några stipendier. På resan kan vi ta med cirka 10 resenärer. Priset kommer att bli cirka 350 euro. I det ingår hotellövernattningar med frukost, samt kostnaderna för färjturerna och bussen. Vi lovar inte den bekvämaste möjliga resan eller den bästa servicen, men B A R N H EMS B R A N D EN I H A A P S A L U Den 20 februari nåddes vi av budet om en katastrof. Ett barnhem som vi hållit kontakt med sedan början av talet, Haapsalu puuetega väikelastekodu, som vi hjälpt på olika sätt, ofta besökt och sett utvecklas, drabbades av eldsvåda. Barnhemmet var som namnet säger inrättat för fysiskt och psykiskt handikappade barn. Tio svårt handikappade barn miste livet i eldsvådan. När vi först kom i kontakt med barnhemmet fanns det i ett gammalt slitet hus. Det var trångt och ventilationen var bristfällig, så luften var dålig, men vi upplevde att atmosfären bland personalen var bra. De gjorde sitt bästa med knappa resurser och tyckte om barnen. I mitten på 90-talet fick de så hjälp från en Lionsklubb från Småland som ombesörjde att de fick ett nytt rymligt hus, rött med vita knutar, på en parkliknande tomt någon kilometer från stadskärnan. Huset var byggt i T-form, med tre flyglar. Den 1 maj i fjol besökte vi barnhemmet tillsammans med Korsnäs församlings barnkör, som sjöng för barnen och delade ut ballonger och leksaker åt dem. nog att resenärerna får träffa trevliga människor och delta i ett meningsfullt projekt. Intresserade kan kontakta: Jan-Ola Granholm, , Knud Bolet, Guy Kronqvist, De 33 överlevande barnen och ungdomarna fördes i säkerhet till socialväsendets lokaler på annat håll i staden. Man ombesörjde att de och personalen fick psykologstöd. Följande dag hölls en minnesgudstjänst för de tio avlidna i den gamla domkyrkan i Haapsalu. Ingenting kan ersätta förlusten av människoliv, men fastigheten var försäkrad och den kommer att återuppbyggas. Baltikumvännerna står i beredskap att vid behov stöda återuppbyggnaden. B A L T I K U M V Ä N N E R N A

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

ISSN 1653-9966 Adress: Hjälp Till Liv International Garluö 216, 824 93 Hudiksvall

ISSN 1653-9966 Adress: Hjälp Till Liv International Garluö 216, 824 93 Hudiksvall Nyheter * Nummer 1-2008 * Årgång 4 Ett nytt år. Ja, Gott Nytt År ska man väl önska. Vi hoppas ju att framtiden ska bli god för oss alla. Men TV-apparaten här hemma berättar någonting helt annat. Det är

Läs mer

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar.

VIKTIGT: Glöm inte att meddela din nya adress om du flyttar. Hösten 2013 Chigambas barn hör till de allra fattigaste. De flesta bor i en lerhydda med grästak. Föräldrarna har inte någon ekonomisk möjlighet att sända sina barn till skolan. 1 Då vi får många nya faddrar

Läs mer

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum Nyheter * Nummer 2 2005 * Årgång 1 Ge dom ni att äta Från Mark 6:35-37 läser vi: När det redan var sent på dagen, kom lärjungarna till honom och sade: "Trakten är öde, och det är sent. [36] Låt dem ge

Läs mer

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010

Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010 1 Årsmötets öppnande 2 Val av ordförande för mötet 3 Val av sekreterare för mötet 4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5 Fastställande

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE

STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE När livet vänds upp och ner så hjälpte Unga Station sid 4-5 Krönika: Det viktigaste är inte vad du gör utan att du gör något sid 7

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Hösten 2011. Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag. OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS

Hösten 2011. Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag. OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS Hösten 2011 Vår duktiga kökspersonal som utspisar 360 barn varje skoldag OBS Se kallelsen till årsmötet på tidningens baksida OBS 1 Då vi får många nya faddrar varje år kommer denna sida att vara stående

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Internationeladagen NödropfrånKurdistan HjälpKryset. Gratis. God Jul och Gott Nytt år

Internationeladagen NödropfrånKurdistan HjälpKryset. Gratis. God Jul och Gott Nytt år Nyheter * Nummer 4-2014 * Årgång 10 Julnumret Idetanumer: Intervjun FörändringariGulbene Kreativapensionärer BilHjälpen Internationeladagen NödropfrånKurdistan HjälpKryset. Tilmineav. Gratis. God Jul och

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark:

Pärmbilden: Sundharu fyr 23 33,2'E. Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Pärmbilden: Sundharu fyr Position: 59 47,4'N 23 33,2'E Fyrens höjd över havet: Fyrens höjd över mark: Fyrens byggnadsmaterial: 30m 26m armerad betong Sundharu fyr var Finlands första obemannade fyr, då

Läs mer

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren

Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren Bertil Sigge Siggelin med sonen Håkan bygger första kolonistugan på C 06 november 1988. foto/ bs Kalvö Koloniby 1988 2008 en sammanfattning över dom första 20 åren December 2007 foto/bs Dom första tio

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

ZASPBLADET juni 2012. Ambassadören på besök i projektcentret

ZASPBLADET juni 2012. Ambassadören på besök i projektcentret ZASPBLADET juni 2012 ZAMBIAN ASSOCIATION FOR SUSTAINABLE PROJECTS Ambassadören på besök i projektcentret Sveriges ambassadör Lena Nordström på besök i ZASP-centret. I februari besöktes projektet av Lena

Läs mer

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Innehåll 1. För 5 14-åriga barn under skolornas sommarlov...

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

Låt oss därför bemöda oss om att hjälpa varandra! Och att alltid försöka visa varandra kärlek och dela med oss till de fattiga.

Låt oss därför bemöda oss om att hjälpa varandra! Och att alltid försöka visa varandra kärlek och dela med oss till de fattiga. Nyheter * Nummer 2-2012 * Årgång 8 Så får vi äntligen hälsa våren välkommen. För oss i mitten av Sverige var det en ovanligt mild vinter som passerade. Jag hann faktiskt lägga på snökedjorna på traktorn

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG

ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG ÅRSBERÄTTELSE 2012 RENINGSBORG INLEDNING Några ord från vår ordförande Anders Fasth och vice ordförande Frida Wahl: Till grund för föreningens arbete ligger den vision, värdegrund och verksamhetsidé, vårt

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2008 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2008 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer