BARNPLANTA bladet. Nr 1 Årgång 1 September 1995

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNPLANTA bladet. Nr 1 Årgång 1 September 1995"

Transkript

1 BARNPLANTA bladet Nr 1 Årgång 1 Hej Hej Föreningen för Cochlea Implantat barn i Sverige adress postnummer telefon postgiro Vaktmansg. 13A Västra Frölunda (även text)

2 2 STYRELSE Bostad Arbete Fax Ordförande Ann-Charlotte Gyllenram Vaktmansgatan 13 A Västra Frölunda Vice Ordförande Bo Thörnwall samt Ulvedalsgatan 93 Redaktör Kungälv Sekreterare Gunilla Ahlström Länsmansgatan Mölndal Kassör Jeanette Winberg Skärvallsgatan Västra Frölunda Suppleant Ann-Christine Thörnwall Ulvedalsgatan Kungälv Revisor Carl-Gustav Gyllenram Vaktmansgatan 13 A Västra Frölunda Vill du stödja föreningen och bli prenumerant? Vänligen inbetala 60 kr till BARNPLANTORNA postgiro , Vaktmansgatan 13A, Västra Frölunda Redaktör Bo Thörnwall Jag tar tacksamt emot bidrag från er föräldrar om ni vill skriva om era personliga erfarenheter av implantat, t.ex hur det var innan och efter operation. Material som skall publiceras skickas till: Bo Thörnwall, Ulvedalsgatan 93, Kungälv Telefon b: a: Fax a: Jag tar emot artiklar på papper eller diskett till PC i Word eller PageMaker format.

3 3 Hej! Det har varit ett händelserikt första år för BARNPLANTORNA. Efter att ha varit en del av VÄSTPLANTORNA bildade vi i maj månad en fristående organisation. Syftet med detta är att vi ska kunna verka för en positiv förskole- och skolsituation för våra barn. Vi har emellertid ett gott samarbete både med VÄSTPLANTORNA och STOCKHOLMS- PLANTORNA. Vår förhoppning är att även få en god dialog med HRF, DHB och SDR. BARNPLANTORNA vill inte att det skapas en "dom och vi" situation. Vi hoppas att våra barn ska betraktas och accepteras som implantathörande med både de möjligheter och naturligtvis också begränsningar som implantat kan ge. Tillsammans med VÄST- och STOCKHOLMSPLANTORNA ska vi starta en fadderverksamhet för CI-barn. Vuxna CI-bärare har uttryckt önskemål om att få vara fadder åt någon familj med CI-barn. Jag tror att det är viktigt för våra barn att få träffa vuxna CI-bärare att identifiera sig med. Sommaren -97 har vi planer på ett sommarläger för CI-familjer för att barnen ska få träffa varandra och naturligtvis vi föräldrar också, som då har möjlighet att utbyta erfarenheter. Då hoppas vi dessutom på en kurs i TSS (tecken som stöd). Här i Göteborg är vi privilegierade med fem CI-barn på Kannebäckskolan till hösten. Fem barn på olika nivåer. Ett barn i hörselklass samt ett barn i s.k språkklass. I båda dessa klasser bedrivs undervisningen med tal och TSS. De tre andra barnen befinner sig i dövklass. Jag hoppas att BARNPLANTABLADET ska öka förståelsen för vad det kan innebära att vara CI-barn. Hälsningar Ann-Charlotte Wrennstad Gyllenram Ordförande BARNPLANTORNA

4 4 Docent Sten Harris Kära barnplanteföräldrar! Jag har fått äran att skriva några rader i premiärnumret av Barnplantabladet vilket ger mig chansen att berätta om barnimplantat ur lite olika synvinklar. Om jag skall börja med att "vika ut" mig själv så är min bakgrund i branschen att jag som öronkirurg och hörselspecialist redan i mitten på 70-talet kom i kontakt med den verksamhet som bedrevs i Los Angeles under ledning av Bill House. Han hade då i ett par år tillsammans med ingenjören Jack Urban utvecklat och opererat in enkanaliga implantat på dövblivna vuxna som med den tidens teknik visserligen inte kunde uppfatta tal men hörde signaler och omgivningsljud och fick gott stöd för läppavläsning. Jag blev förstås fascinerad och har sedan dess på nära håll kunnat följa den utveckling som innebär att över patienter över hela världen idag är implantatbärare. Aktivt har jag sedan 1981 engagerat mig i behandling med cochlea implantat genom olika utredningar och deltagande i den svenska pilotstudien som leddes av Göran Bredberg på Södersjukhuset. Sedan 1989 är jag ansvarig för det implantatprogram som drivs i Lund och där vi 1990 skapade ett speciellt barnteam och samma år också opererade de första barnen här i landet. Idag har vi 30 CI-barn och där flertalet har blivit opererade i Stockholm eller i Lund under de sist två åren. Utvecklingen i Sverige följer därmed också mönstret i världen i övrigt -dvs allt fler barn blir behandlade med CI och bland barnen ökar hela tiden andelen med medfödd dövhet. Det känns därför både riktigt och angeläget att familjer med CI-barn engagerar sig i en egen intresseförening som kan vara stöd för kommande CI-familjer, bevaka utvecklingen inom området och som naturligtvis kan vara språkrör i den pågående debatten.

5 5 För många föräldrar har det kännts jobbigt att de tre stora patientorganisationerna officiellt har varit emot CI-behandling före artonårsåldern. Det är därför glädjande att Hörselskadades riksförbund under sommaren har ändrat inställning och med motiveringen att detta är en etisk fråga där det döva barnets föräldrar själva skall ta ställning i frågan. Ett annat tecken på erkännande och engagemang i CI-barnen är de så kallade stimulansbidrag som Socialstyrelsen givit till olika projekt under de närmaste åren. Rent konkret innebär det en resursförstärkning av barnteamen på Södersjukhuset och i Lund. Göran Bredberg och jag har också fått Socialstyrelsens uppdrag att i samråd med intresseorganisationerna och olika yrkesgrupper ta fram ett vårdprogram för cochlea implantat på barn. Vi räknar med att vara klara hösten 1996 och kommer i vårt arbete under det kommande året förstås att med stort intresse ta del av s synpunkter. Ett återkommande argument emot CI på barn har från framför allt dövorganisationernas sida varit att vi inte vet hur den psyko-sociala situationen blir dvs hur barnet och familjen "mår". Det är en delvis befogad kritik eftersom det utomlands inte har gjorts särskilt många studier och det inte heller går att översätta resultaten till svenska förhållanden och vår unika teckenspråkskultur. Socialstyrelsen har även här satsat på ett projekt där psykologerna Gunilla Preisler, Margareta Ahlström och Anna-Lena Tvingstedt under de närmaste två åren skall följa ett antal CI-barn och deras familjer. I studien, som startar i höst, kommer i första hand familjer med tidigare opererade förskolebarn samt barn som opereras under "läsåret" 1995/96 att tillfrågas om de vill vara med. När jag ser tillbaka på den sköna sommaren vi alla har upplevt och som vi förhoppningsvis har med oss i bagaget när vi går in i mörkare årstider kan jag ändå inte låta bli att ta upp några praktiska problem runt CI och barn. Våra barn har förvisso njutit av sommaren och badat friskt- ibland med talprocessorn, som tyvärr inte tål detta. Någon gång har den hämtat sig, vid ett annat tillfälle har den fått bytas ut. Moderna vattenpistoler har också visat sig kunna släcka processorn. Vi hoppas förstås att framtiden kommer att föra med sig vattentäta eller speciellt badbara apparater. Varma sommardagar aktualiseras ju förstås också önskemålet om huvudburna processorer. Än så länge har den energikrävande signalöverföringen till implantatet hindrat en liten apparat men det arbetas på problemet hos flera tillverkare och om några år (nästa varma sommar?) kanske vi är där. I somras har också ett par processorer försvunnit och i ngt fall rör det sig om stöld. Då talprocessorn representerar ett ganska högt värde har vi hamnat i ett försäkringstekniskt problem. Allriskförsäkring (drulleförsäkring) som vi rekommenderar våra bärare av vanliga hörapparater räcker här inte till. Jag vädjar därför till både vuxenplantor och barnplantor att hjälpa oss hitta en konstruktiv lösning. Till slut önskar jag förstås redaktionen lycka till och Barnplantabladet ett lång och innehållsrikt liv. Sten Harris

6 6 IMPLANTAT PÅ BARN, ETT VÄGVAL Göran Anderssons artikel om implantat på barn i SDR Kontakt är beklaglig. Som vanligt grundar sig många av de negativa uppfattningarna om implantat på barn på bristfälliga kunskaper. De sista fyra åren har jag läst och hört många felaktiga påståenden om implantat, somliga så grov att de inte förtjänar att nämnas här ens. Enligt kritikerna skulle operationen i sig vara en skräckupplevelse för ett barn och att dessa stackars barn inte skulle få någon barndom, utan att denna endast skulle bestå av träning och åter träning. Båda påståenden innehåller kraftiga överdrifter. Min egen dotter pekar ofta bort mot operation på Lunds Lasarett och berättar att "där fick hon sin apparat". Jag har träffat implantatbarn i både Sverige och utomlands. Inte någon har reagerat med skräck på operationen. Därmed inte sagt att det finns undantag förstås. Naturligtvis består inte dessa barns liv enbart av träning. De leker, busar, skrattar och gråter ibland, precis som andra barn. Det är ett misstroende mot de pedagoger som tränar dessa barn att påstå motsatsen. Har någon frågat pedagogerna hur barnen reagerar på träningen. Mig veterligen icke. Jag har bevistat många träningspass och pedagogernas förmåga, att få övningarna att verka som rolig lek för barnen är imponerande. Rigmor Heneskog, förstadielärare på förskolan Snäckan i Göteborg brukar säga: "Det är vi pedagoger som jobbar med barnen. Barnen själva har roligt".

7 Maria Lindgren i Unga Hörselskadade, ditt inlägg i Auris 5/95 att "det är bättre att jobba för att föräldrarna ska acceptera sina barn som de är" är ett misstroende mot oss implantatföräldrar som föräldrar. Det är beklagligt att behöva påpeka att vi implantatföräldrar, liksom alla andra föräldrar, älskar sina barn som de är oberoende av handikapp. Det är inte p.g.a att vi inte accepterar våra barns handikapp, som vi har valt att implantat-operera dem. Det handlar om att gör det yttersta för sitt barn och skapa fler möjligheter för dem i livet. BARNPLANTORNA anser inte att implantat på döva barn är det enda rätta. Implantat är ett möjligt alternativ, som passar en del men inte alla. Det handlar om att göra ett vägval i livet. Flera av våra medlemmar känner sig djupt kränkta av Maria Lindgrens inlägg i Auris och överväger att gå ur Unga Hörselskadade. Du säger att du riktar dig mot experter och beslutsfattare, men det är just vi föräldrar som känner oss omyndigförklarade. Tag visdom av förbundsordförande i HRF Christina Wahrolins kloka ord att "den egna etiken avgör". Vi i BARN- PLANTORNA känner glädje över HRF:s nya positiva ställningstagande till implantat på barn. Ofta nämns Gunilla Preisler och Margareta Ahlströms rapporter om implantatbarn av kritikerna. Inte i någon av dessa rapporter, mig veterligen, har undersökningar baserats på implantatbarn i Sverige. Svenska förhållanden skiljer sig från övriga Europa, bl.a eftersom vi här är positiva till teckenspråk. Så även i BARNPLANTORNA. Kritikerna frågar sig också om särskilda implantatklasser skall inrättas. Naturligtvis inte. Dessa barn befinner sig vid skolstarten på olika nivåer beroende påmånga faktorer, såsom hur länge barnet har varit implantatbärare samt om barnet dövfött eller blivit döv till följd av sjukdom. Barnen uppnår olika "resultat" med sina implantat, vilket hörapparatbärande barn också gör. Varje barn är unikt! BARNPLANTORNA har all respekt för de dövas kamp genom århundraden för att bli accepterade och allt det har fått utstå. Det finns emellertid ett gammalt talesätt som säger "bemöt andra såsom du vill bli bemött själv". ACCEPTERA IMPLANTAT PÅ BARN. Låt var och en göra sitt vägval i livet, så också vi implantatföräldrar för våra barn. Låt oss samarbeta för ett bättre samhälle för hörselskadade och döva. 7 Ann-Charlotte Wrennstad-Gyllenram Ordförande BARNPLANTORNA

8 8 Auris 5/95

9 9 Vad är ett Cochleaimplantat? Ett cochleaimplantat är en medicinskteknisk apparat som kan hjälpa gravt hörselskadade personer att uppfatta ljud. Implantatet, som kunnat utvecklas tack vare åratals forskning och introduktion av mikrochipstekniken, är ett tekniskt genombrott som kan ge personer med grava hörselskador ett rikare vardagsliv. Cochlea syftar på den del av innerörat som kallas snäckan och i vilken implantatet elektriskt stimulerar nerver så att hjärnan uppfattar ljud. Implantat syftar på det sätt på vilket anordningen på kirurgisk väg placeras under huden bakom örat. Själva implantatet är en del av implantat-systemet, som också omfattar delar utanför örat, en liten mikrofon, en sändare och en talprocessor. Hela systemet är lätt och kan bäras på ett sätt som gör att andra knappt märker det. Biocord AB representeras i Sverige av: Box Malmö Tel Fax

10 10 EURO-CIU (European Cochlear Implantate User) Fredagen den 17 mars tog jag flyget från Landvetter till Bryssel i egenskap av s ordförande, för att där sammanstråla med Stockholmsplantornas ordförande Anita Wallin. är en nybildad förening för föräldrar med barn med cochlear implantat inopererat. Stockholmsplantorna är riksföreningen för personer med cochlear implantat. Vi hade erhållit en inbjudan ifrån Professor Dr. Ernst Lenhardt i Hannover, att representera Sverige i Luxemburg vid bildandet av en europeisk organisation för CI (cochlear implantat) bärare. Professor Dr. Ernst Lenhardt är f.d. chef för Europas största CI-center i Hannover, Tyskland. Efter en omtumlande flygresa mellan Bryssel och Luxemburg i ett litet flygplan med 28 platser, landade vi i Luxemburg bleka i ansiktena. Kraftig blåst och oväder gjorde att det lilla flygplanet kastades hit och dit i luften. Hälften av passagerarna ungefär kräktes, inklusive undertecknad. Märkbart tagen var jag samt åtskilliga medresenärer överlyckliga när vi så äntligen landade i Luxemburg. Fredagkväll mötte vi CI-bärare ifrån Portugal, Spanien, Frankrike, Österrike, Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg samt Norge och givetvis Professor Dr. Ernst Lenhardt vid en middag på det hotell, där vi alla var inkvarterade. Det talades engelska, tyska och franska kors och tvärs. Vi lärde alla känna varandra mycket snabbt, kanske beroende på den gemensamma nämnaren som knöt oss samman. Alla var vi antingen CI-bärare eller föräldrar till ett CI-barn. Lördag morgon den 18 mars träffades vi åter för att på något sätt ställa upp riktlinjer för en europeisk organisation för CI-bärare och anhöriga till dessa. Det var ur två aspekter ett historiskt ögonblick. Vi skulle bilda en europeisk organisation. Det var emellertid dessutom exakt tio år sedan på dagen, sedan den första cochlear implantat operationen med 22 elektroder utfördes i Europa vid Hannoverinstitutet av initiativtagaren till vårt möte i Luxemburg, Professor Dr. Ernst Lenhardt.

11 11 Organisationen antog namnet EURO-CIU (European Cochlear Implantate User). Till ordförande valdes en pappa till ett CI-barn i Tyskland. Han arbetar med EU-frågor i Luxemburg, varför vi alla tyckte att han var synnerligen lämplig. Styrelseplatserna fördelades rättvist mellan nord-, central- samt sydeuropa. Även en rättvis fördelning mellan CI-bärare och CI-föräldrar gjordes. Anita Wallin utsågs till en av två viceordförander. Generalförsamlingen utgörande av delegaterna, en CI-bärare samt en CIförälder, ifrån vid mötet representerade länder, ämnar träffas en gång per år i Luxemburg. Inom en vecka registreras organisationen vid EU-parlamentet i Bryssel, samtidigt som ett pressmeddelande går ut till all europeisk press att EURO-CIU har bildats. Vi hoppas få del av de pengar EU fördelar till olika handikapporganisationer. Syftet med EURO-CIU är, att i Europa tillvarata CI-bärares intressen. Vissa länder i bl.a forna östeuropa samt sydeuropa har inga pengar till CI operationer. Där hoppas EURO-CIU kunna verka för att EU fördelar pengar till dessa länder, att användas till CI-operationer. En av delegaterna ifrån Portugal hade lånat pengar i bank och rest till Los Angeles, USA för att få sin operation utförd. När det gäller CI-barnen hoppas delegaterna kunna ta del av varandras erfarenheter av rehabilitering samt utbildning. Undervisning medelst TSS (tecken som stöd) samt skrivtolk för CI-bärare vid sammanträden etc. är för övriga Europa helt okända begrepp. På bl.a dessa två områden hoppas Anita Wallin samt undertecknad kunna dela med oss av de positiva erfarenheter vi har i Sverige. Det var inte särskilt svårt att övertala Anita Wallin, att vi borde resa med tåg mellan Luxemburg och Bryssel på söndagen istället för flyg. Vi hade en två och en halv timmar lång tågresa genom den belgiska landsbygden. Det var underbart att möta våren i form av körsbärsträd överfyllda med rosa blommor samt härligt vita mattor av vitsippor i dikeskanterna. En föraning av den VÅR som vi här i Sverige så hett längtar efter. Ann-Charlotte Wrennstad-Gyllenram Ordförande BARNPLANTORNA

12 12 Ja eller nej till cochlea implantat (CI) på barn? Detta är en fråga utan ett generellt och enkelt svar som involverar många aspekter inte bara medicin och teknik utan psykologi, pedagogik, etik, identitet, teckenspråk, ekonomi, utbildningssystem m m. Oavsett om man låter barnet få implantat eller ej så kommer man i enstaka fall att göra fel. Den som överväger ett CI på sitt barn måste ha realistiska förväntningar om vad ett implanterat barn kan ge barnet för möjligheter och för problem. Ingen blir normalhörande med sitt implantat. De flesta kommer hörselmässigt att bli gravt hörselskadade. De barn som är födda döva får en primitiv hörsel att lära sig uppfatta tal med. Det är viktigt att de team i Sverige som skall hjälpa föräldrarna att komma till ett så riktigt beslut som möjligt har stor kompetens och att företrädare för många discipliner finns representerade så att helhetsperspektivet av barnet och dess familj kan beaktas vid en bedömning. Det är därför önskvärt att operationer på barn begränsas till ett fåtal platser så att en hög kompetens finns i dessa grupper. Träningen kan sedan ske på hemorten. Varje familj bör slutgiltigt få bestämma. Men för att kunna fatta ett beslut i en fråga som har så genomgripande betydelse för hela det döva barnets livsperspektiv behöver man väldigt mycket kunskap inte bara om de medicinska och tekniska aspekterna kring implantat utan också om de sociala, psykologiska och identitetsmässiga. Man behöver träffa familjer som har barn med implantat och man bör ta kontakt med dem som motsäger sig operation på barn. Man behöver få god tid på sej att tänka igenom konsekvenserna av sitt beslut. Föräldrarna måste vara överens om beslutet. Är barnet äldre skall det självt bestämma. Ett första steg för att komma till beslut är sedan att barnet och familjen genomgår lämplighets prövning medicinskt, socialt och psykologiskt. De speciella cochlea implantat team som arbetar med bedömning, operationer och träning bör vara allsidigt sammansatta och ha hög kompetens för att utvärderingen skall bli så riktig som möjligt. Är svaret från teamet att barnet anses lämpligt och att landstinget har resurser till förfogande så får man sedan som förälder fatta beslut om man skall gå vidare. Vad gör man om ens barn bedöms olämplig av teamet och man själv är mycket angelägen att barnet skall få ett implantat och tycker sej ha speciella skäl till att ens barn skall få prova ett implantat? En annan faktor som kan vara begränsande är att operationen är dyr barn är idag användare av cochlea implantat därav ca 20 i Sverige. Frågan om implantat på barn väcker fortfarande starka och blandade reaktioner men konferensen om CI på barn visar att man idag har mycket mer kunskap bakom sitt ställningstagande och att psykologiska och sociala aspekter i högre grad än tidigare har blandats med medicinska och tekniska i diskussionen för eller mot CI. Projekt och konferens om CI på barn. För att få fördjupad kunskap om cochela implantat på barn sökte under 1993 DHB, HRF och SDR pengar till ett projekt i Allmänna arvsfonden dels för att söka tillgänglig litteratur om forskning kring psykologiska och sociala aspekter dels för att hålla en konferens om CI på barn. En fråga som man också ville ha ett uttömmande svar på från intresseföreningarna var också hur informationen före operation och uppföljningen såg ut. Andra frågor var: Vilken identitet får CI-barn? Skall CI-barn lära sig teckenspråk? Vilken skolform bör de ha?

13 13 Denna konferens ägde rum i ABF-huset i Stockholm den 29 november. 300 personer, företrädare för konsumenter, yrkes- och intresseföreningar hade samlats för information och diskussion. Som föreläsare och i panelen fanns de fem personer som under de sista åren har suttit i en speciell diskussionsgrupp kring implantat på barn läkarna som är huvudansvariga för cochlea implantat operationerna på barn och för CI-teamen docenterna Göran Bredberg, SÖS och Sten Harris från lasarettet i Lund samt företrädarna från dövföreningarna läkaren och Fil. dr. Birgitta Söderfeldt, Neurologiska kliniken, Hälsouniversitetet i Linköping, psykolog Margareta Ahlström och doc. Gunilla Preisler, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. De dövas uppfattning. Ordf. i SDR Lars-Åke Wikström inledde med att säga: "Att döva får hörseln åter med cochlea implantat det stämmer inte!" Hans åsikt var att man ej skall göra CI operation på barn med hänsyn till konsekvenserna i språk och utbildning. Helhetsperspektivet är viktigare än ljud för barnet och dess familj! Gemensamma ståndpunkter - Alla var överens om att det fanns lite forskning kring sociala och psykologiska aspekter på implantat på barn. Den forskning som finns är ofta för gammal eller ej relevant för svenska förhållanden då forskningen gjorts i länder där teckenspråk ej är ett accepterat språk. - Ingen i panelen ifrågasatte att döva barn med eller utan CI skulle ha teckenspråk. - Riskerna i samband med operationen är små. Vilket tillskott kan erhållas med CI? Läkarna från CI-teamet visade vilken "hörsel"nivå barn med CI kunde uppnå och vilket bidrag man kunde få för talutvecklingen. Om barnet är äldre än 6 år är det inte så mycket att vinna på en kort tid mellan dövhet och operation då är språket befäst i hjärnan. Man kan således fatta beslut i lugn och ro. Göran Bredberg ansåg att föräldrarna skall få avgöra om deras barn skall ha det tillskott av ljud som ett implantat innebär. Han menade att även döva barn bör ha intresse för talat språk. Det är inte frågan om en ny oralism utan en möjlighet att öka chansen till tvåspråkighet och att få omgivningsljud. - Enligt en sammanställning av A. Risberg visar erfarenheter från oral träning av svårt hörselskadade att "hörselrester" kan underlätta för barnet att lära sig tala och förstå tal. Detta förutsätter dock lång tids träning. Inlärning av det svenska språket måste i stor utsträckning ske genom teckenspråk och läsning. Information före och uppföljning efter operation Sten Harris beskrev hur det CI-team i Lund arbetar och ser ut, som skall hjälpa föräldrarna i deras ställningstagande. I teamet ingår läkare, ingenjör, barnaudionom, logoped, koordinator och psykolog. Under behandlingens gång möter teamet föräldrarna dels med dels utan barn. Man träffas flera gånger. Någon i teamet gör hembesök inte för att kolla städningen utan för att få träffa barnet i dess egen miljö. En utredning görs under 3 dagar varefter teamet beslutar om man anser barnet lämpligt eller ej. Föräldrarna får sedan om de får ett ja avgöra om de vill gå vidare mot en operation. Båda föräldrarna är med vid operationstillfället. Aktivering av implantatet sker ungefär 6 veckor efter operation. Man är då 14 dagar för inställning av kanaler och träning. Sedan sköts träningen på hemorten och barnet kommer 2 gånger per termin till Lund för uppföljning. Inget barn får "tränas" mer än en timme per dag.

14 14 Reparation av hörselceller i stället för implantat i framtiden Dövföreningarnas medicinska expert Birgitta Söderfeldt har idag åsikter om de medicinska riskerna vid implantatoperation som idag i stort sammanfaller med de opererande läkarnas. Komplikationerna vid CI-operationen och narkosen är små. Nya kunskaper om nervsystemets utveckling och hur kritiska perioder måste utnyttjas för att få en funktionell organisation i hjärnan visar att brist på hörselstimulans skulle kunna ge outvecklade hjärncentra. Det tycks dock inte spela någon roll om den språkliga stimuleringen av hjärnan sker med teckenspråk eller talspråk. Det har visat sig att för språkutvecklingen har döva barn med en sent utvecklad dövhet, de med hyggliga hörselrester och de med döva föräldrar en språklig fördel framför barn födda döva med hörande föräldrar. Frågan är således om implantatet kan ge taldiskriminering som är tillräcklig för att språket skall kunna utvecklas. Nya forskning om hörselceller visar att de under speciella omständigheter har en förmåga att nybildas. Man kanske kunde få en farmakologisk reparation av hörselceller istället för implantat i framtiden? Vad säger den psykologiska och pedagogiska forskningen? De barn som kan komma ifråga för operation är dels den grupp barn som är födda hörande och som oftast på grund av sjukdom vanligen meningit blivit döva. Under de senaste åren har målgruppen även blivit barn som är födda döva. Vilka barn har hittils fått implantat? På vilka grunder har de valts ut? Vilka resultat har man erhållit efter det att barnet har fått implantat? Vilka emotionella, sociala och kommunikativt-språkliga konsekvenser innbär det för barnet - eller för familjen - att bli utsatt för behandling och träning som man anse måste till för att få ett bra resultat av CI? Man vet att barnens och tonåringarnas identitetsutveckling påverkas av CI och att denna påverkan inte alltid är positiv. Eventuella fördelar med implantat måste utvärderas i ett större sammanhang inte bara som ljudtest. Studier av förändringar i barnens och familjernas psykosociala situation bör initieras. Hur gammalt skall ett barn var för att man med säkerhet skall kunna avgöra graden av hörselskada? Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att ett barn skall få ett implantat. I utländska rapporter bedöms oftast barnens generella kommunikationsförmåga, kompetens vad gäller talat eller tecknat språk, skriv- och läsförmåga, intelligenskvot, kognitiv utveckling, personlighetsvariabler och emotionell stabilitet, familjekaraktäristiska och lokala utbildningsmöjligheter före ett ställningstagande i teamet. Inom den psykosociala sfären kring CI fanns mycket frågor men få generella svar enl. psykologerna som gjort sammanställningen. Mer detaljerad information, se referens! Skall man då inställa alla operationer på barn under en 10 års period för att se vilka identitetsmässiga, sociala och psykologiska konsekvenser implantat har på barn? Om detta fanns säker olika uppfattning både i panelen och i publiken. Vad säger föräldrar till barn som använder implantat? Hur har de bemötts och hur fungerar deras barn? Representanter för föräldrar till CI-barn från Cochlea implantat klubben fanns med bland åhörarna. Dessa fick ingen chans att framföra sina synpunkter vid mötet. Trots att dessa rimligen bör ha goda insikter i hur systemet fungerar i Sverige och skulle kunna ge konstruktiv kritik för att göra systemet bättre. De har säkerligen också den mesta informationen om hur CI-barn i realiteten fungerar hemma, på dagis och i skolan. Och vilka attityder de möter i utbildning och i samhälle.

15 Vad säger företrädare i CI-teamen med ansvar utanför det medicinska området? Med i publiken fanns förutom föräldrar de pedagoger, logopeder, psykologer som har haft kontakt med barnen. Den grupp som leder förberedelser och träning av CI barnen i Sverige hade säkert haft värdefulla aspekter att förmedla. Även om det inte i strikt bemärkelse kan kallas forskning utan kunskaper och erfarenheter men de har jobbat med de svenska barnen och har sett vilka möjligheter och problem som implantatet fört med sej. Inte heller denna grupp fick komma till tals. Ett intressant förslag väcktes av psykolog Runa Gustafsson som själv arbetade med CI barnen. Hon tyckte att man skulle bredda den diskussiongrupp om CI på barn som har bestått av personerna i panelen och att socialstyrelsen skuller vara huvudman. Kommer antalet CI-barn i Sverige att öka? Arne Risberg som har följt utvecklingen av implantat från start till dagens situation internationellt och i Sverige, delger oss sina synpunkter i en nyutkommen rapport. Enligt Arne Risberg har barn med en förvärvad dövhet oftast fått ett mycket gott stöd i taluppfattning och talförmåga. Liksom i den vuxendöva gruppen finns dock en stor spridning. Vuxna liksom de barn som har varit hörande visar sej dessbättre ej behöva den långa tid med strukturerad träning som man först antog. Förutsättningen är att operationen sker relativt snabbt efter att barnet förlorat hörseln. Situationen för barn med medfödd eller tidigt förvärvad dövhet är helt annorlunda. I deras fall finns inga minnesmönster lagrade. De måste lära sej med hjälp av signaler från ett mycket enkelt "hörselsinne". Detta är svårt och kräver mycket lång träning under många år. De pedagogiska och ekonomiska resurserna saknas idag till stor del att på ett tillfredsställande sätt ta hand om dessa barn. Så länge dessa resurser saknas och de dövfödda barnens situation efter implantatoperation är så oklar bör man enl. Arne Risberg avstå. Det är dock mycket tveksamt om hörande föräldrar till döva barn finner sig i denna väntan! Uttalande av föreningarna om att barn under 18 år ej bör ha implantat De två ansvariga CI-teamens läkare anser att de tre intresseföreningarna SDR, HRF och DHB snarast skall återta sitt uttalande om, att barn under 18 år inte skall ha implantat för att underlätta ett beslut hos föräldrarna. I detta instämmer Cochlea implantat klubben i, då vi tycker att man bör lita på individens förmåga att själv ta ansvar för sin egen och sina barns situation och att föreningarna bör undvika förmyndarattityd över döva och deras anhöriga. Man bör som förälder få bästa möjliga stöd både av hörselorganisationerna och samhällets hörselvård oavsett om man väljer ett implantat eller inte. Det krävs dock att hörselvården har pedagogiska och ekonomiska resurser att täcka behoven så att stödet kan bli fullgott och chansen till en gynnsam personlig utveckling blir den bästa tänkbara. För att i framtiden ha en bättre prognos om implantat speciellt vad gäller dövfödda barn, bör ökad satsning ske på både medicinsk och psykosocial forskning. Dokument över det insamlade materialet finns sammanställt i Birgitta Söderfeldt: Cochlea implantat på barn - medicinska aspekter, Gunilla Preisler och Margareta Ahlström: Cochlea implantat på barn - Vad säger den psykologiska och pedagogiska forskningen, Anita Wallin Artikelförfattaren är ordförande i Cochlea implantat klubben i Stockholm 15

16 16 PÅ UPPTÄCKTSFÄRD I LJUDRIKET En ny bok om cochlea implantat. - Hallå... Ulla Ståhlberg här. - Vem jag är. Jag är författare och just avslutat en bok om cochlea implantat. - Hur det kom sig att jag skrev om just det. Jo, hörselskador har engagerat mig hela mitt liv. Det finns en ärftlig hörselskada i min släkt och jag har en son som föddes med en grav skada. Jag var med och bildade den första föräldraföreningen i hörselskadades organisation, som fortfarande blomstrar och nu omfattar hela länet och har sedan min son blivit vuxen fungerat som förtroendevald i styrelser på organisationens alla nivåer. Ulla Ståhlberg - Ja, det här är min första bok med anknytning till hörselskador. Och vem vet, det kanske kan bli fler i en framtid. Vi har pratat om det. Den här boken kom till på initiativ av Anita Wallin i Plantaklubben och stockholmsföreningens ombudsman Helena Lanzer-Sillén och vi fick bidrag från Handikappinstitutet och Tysta skolan. - Vad jag har skrivit mer.. ja, det har faktiskt blivit ett drygt 50-tal böcker, som har gått ut i långt över milijonen exemplar. Nästan alla är faktaböcker om och för barn, hästar, handikapp och ledare och lärare inom de områdena. För närarande skriver jag en serie om hästar och ridning. Det är en ridalära för de allra yngsta ryttarna och har en liten tjej som heter Amanda som huvudperson. - Varför just hästar? Hästar och ridning har varit ett sätt att leva för mig ända sedan jag var liten. Jag har varit ungdomsinstruktör inom ridsportens riksförbund och därefter var jag utbildningschef i många år. Under dom åren tog jag bl.a upp handikappridning som en viktig aktivitet och gav ut en rad utbildningsmaterial om hanikapp, t.ex en film med ridtermer på teckenspråk. - Vad boken om cochlea implantat ska heta och när den kommer ut. Den kommer till höststarten i september någon gång. Namnet har jag funderat länge på och diskuterat med många. Först hade jag tänkt mig något med "återhörande", men numera är det ju inte alla som får ett implantat, som har hört tidigare. Nu heter boken "På upptäcksfärd i ljudriket" med underrubriken "Användare av cochlea implantat

17 berättar om vägen mellan döv och hörande". - Boken bygger enbart på intervjuer, där användarna i första hand får komma till tals. Det är fyra barnfamiljer som jag har besökt och intervjuat, tio implantatopererade vuxendöva, två anhöriga kvinnor, som är gifta med män med implantat, en förstadielärare, en läkare och en psykolog. - Det har känts fantastiskt med den öppenhet som kommit mig till del, men delar av berättelserna har också gripit tag om hjärta och själ och skakat om. Det är öden som studsar från djupaste mörker till ett förlösande ljus. Om man bortser från enkilda upplevelser, tror jag att boken kan ge en sammantagen känsla av hur drabbad en människa blir, som förlorar sin hörsel och helt plötsligt blir främling i sin egen värld. Och sedan, efter allt från ett års ålder till 18 års tystnad, får återuppleva att höra ljud. - Jag hoppas att boken ska bli läst av många och på det sättet kunna sprida kunskap om hur det verkligen är, radera alla de osanna utsagor som cirkulerar och öka förståelsen i vida kretsar. 17 Två glada implantatbarn på semester i Köpenhamn.

18 18 En omtumlande dag Lördagen den 3:e september var jag inbjuden till DHB:s förbundsstyrelse i Örebro. Man ville veta hur vi jobbar i Göteborg med "träningen" när det gäller barn som fått cochlea implantat. Det var minst sagt en omtumlande dag. När jag gick tillbaka till tåget med dundrande huvudvärk undrade jag om det var någon som förstått och tagit till sig informationen. Ibland fick jag frågor som om det var jag som gjorde allt både informerade föräldrar, Rigmor Heneskog opererade, tränade barnen etc. Förbundet fick förtjänt kritik av mig för sitt agerande i frågan om implantat eller ej på barn. Jag föreslog en mer öppen attityd så att föräldrar och barn kan känna sig välkomna till deras teckenspråkskurser etc. Jag fick medhåll av många och några tyckte faktiskt att man gått för hårt fram. Jag förklarade också att mitt arbete bestod í att stötta föräldrar i de val de gjort. Oavsett om det gäller implantat eller ej. Det talades mycket om förväntningar och resultat. Några ställde bra och tänkvärda frågor medan andra verkligen var på hugget och försökte ställa mig mot väggen. Tänk så olika man kan uppfatta saker. Jag berättade bl.a. att vi på förskolan ser barnet i ett helhetsperspektiv, när jag fick frågan om allt bara handlar om hörsel. Någon undrade om det fanns något skrivet om hur man skall arbeta med "träningen". När jag svarade att något sådant inte fanns, utropade hon; så du experimenterar med barnen! Det gäller ju att vara uppfinnelserik i mitt arbete. Det är ju jag som pedagog som vet att det är "träning". Barnen ska ha roligt! Så kära föräldrar oavsett om era barn har ett implantat eller ej så utsätts de för mina s.k. "experiment". Avslutningsvis måste jag ändå säga att det var en bra dag. Jag är glad över att jag blev inbjuden och hoppas att jag väckt lite tankar och sått några frön. DHB = Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Rigmor Heneskog Förstadielärare Daghemmet Snäckan

19 19 Artikeln är hämtad ur TUNE-INternational vintern 1994

20 Etikett FÖRENINGS- B BREV Adressändring: Namn:... Adress:... Postadress:...Telefon:... Returnera till: Bo Thörnwall Ulvedalsgatan Kungälv Fakta Antal medlemmar Antal opererade barn i Sverige Antal opererade barn i Världen Totalt antal opererade i Världen GRAFISK SERVICE 1995 Upplaga 500

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543 Barnplantabladet VÅREN 2004 Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado ISSN 1401-8543 Nu är den här... ESPrit 3G för Nucleus 22 användare Med samma möjligheter som ESPrit 3G FM-inkoppling

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn

BARNPLANTABLADET. Drottning Silvia inviger barn-ci-konferens i Rom. Smittskyddsexperter på konferens i Istanbul. Döva familjer väljer CI för sina barn BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat CI blir rikssjukvård Döva familjer väljer CI för sina barn Smittskyddsexperter på konferens

Läs mer

Barnplantabladet HÖSTEN 2006

Barnplantabladet HÖSTEN 2006 Barnplantabladet HÖSTEN 2006 Geoff Plant föreläste på CI-konferens i Göteborg Hjärnhinneinflammation och blodförgiftning Teknikens betydelse på frammarsch ISSN 1401-8543 Innehåll hösten 2006 Styrelsen

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

BARNPLANTABLADET. Teckenspråk? Ja, utifrån behov men inte grupptillhörighet! I djungeln görs valet

BARNPLANTABLADET. Teckenspråk? Ja, utifrån behov men inte grupptillhörighet! I djungeln görs valet BARNPLANTABLADET En tidning från BARNPLANTORNA Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Kajsa har benförankrade hörapparater Vi ser en ljus framtid I djungeln görs valet Barn

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

RAPPORTER FRÅN SPRÅKRÅDET 3. Se språket BARNS TILLGÅNG TILL SVENSKT TECKENSPRÅK TOMMY LYXELL

RAPPORTER FRÅN SPRÅKRÅDET 3. Se språket BARNS TILLGÅNG TILL SVENSKT TECKENSPRÅK TOMMY LYXELL RAPPORTER FRÅN SPRÅKRÅDET 3. Se språket BARNS TILLGÅNG TILL SVENSKT TECKENSPRÅK TOMMY LYXELL 1 2 SE SPRÅKET Barns tillgång till svenskt teckenspråk Tommy Lyxell Utgiven av Språkrådet 3 SE SPRÅKET Tommy

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Inspirationsmaterial 2010:4

Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial 2010:4 Inspirationsmaterial till Kunskapsöversikt nr 2010:4 e-tjänster och ny teknik för anhöriga Kajsa Amilon Lennart Magnusson Elizabeth Hanson INSPIRATIONSMATERIAL E-TJÄNSTER OCH

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer