Drömmar. blir verklighet. Vi bygger för indiens flickor UTVECKLINGSCENTER I KOLKATA UTBILDNING HÄLSOVÅRD UTVECKLING MÖJLIGHETER FRAMTID FÖRSÖRJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drömmar. blir verklighet. Vi bygger för indiens flickor UTVECKLINGSCENTER I KOLKATA UTBILDNING HÄLSOVÅRD UTVECKLING MÖJLIGHETER FRAMTID FÖRSÖRJNING"

Transkript

1 Drömmar blir verklighet Vi bygger för indiens flickor UTBILDNING HÄLSOVÅRD UTVECKLING MÖJLIGHETER FRAMTID FÖRSÖRJNING UTVECKLINGSCENTER I KOLKATA

2 2 VI BYGGER ETT utvecklingscenter I KOLKATA INDIEN Många flickor i Indien föds oönskade, blir utsatta för mordförsök och misshandel, överges eller säljs till prostitution. Så här började det I 25 år har församlingen Arken samarbetat med den indiska organisationen Bethel Fellowship Trust i flera utvecklingsprojekt i Indien. År 2004 startades gemensamt ett litet familjehem för fattiga flickor i Kolkata. Gruppen växte och hemmet blev snabbt för trångt. Drömmen att bygga ett större utvecklingscenter föddes i pastor Linda Berglings hjärta och i samband med hennes 60-årsdag började insamlingen. År 2008 köptes landområdet i Sonarpur 2,5 mil utanför Kolkata city. Själva byggnadsarbetet startade i slutet av 2009 och beräknas vara klart under Utvecklingsarbetet stäcker sig många år framåt. De svenska huvudorganisationerna i projektet är Arken, Bloggfamiljen och insamlingsorganisationen Lyft ett barn, men vi är redan många fler som hjälps åt och önskar dig välkommen att engagera dig för Indiens flickor! Indiens förlorade döttrar... Abort av flickor har varit en mörk och nedtystad del av den indiska historien. Med moderna ultraljud har könsselektiva aborter ökat dramatiskt. Färska rapporter talar om att flickfoster aborteras varje månad och att Indien idag har 10 miljoner färre flickor än pojkar. Djupt rotade traditioner (bl a hemgiften) gör att fattiga flickor anses som en ekonomisk börda. Nyfödda flickor kastas i floden, kvävs med sand, förgiftas, slängs på soptippen och lämnas att dö. Flickor får mindre mat, sämre hälso- och sjukvård och sämre tillgång till utbildning. Barnäktenskap liksom våld och övergrepp mot kvinnor inom äktenskapet är vanligt förekommande.... får framtidshopp! Därför har vi beslutat att tillsammans göra en insats för de fattiga och utsatta indiska flickorna och deras framtid. I storstaden Kolkata, med 14,7 miljoner invånare, lever 1,5 miljon människor i oregistrerade slumkvarter utan tillgång till rent vatten och sanitet. Utvecklingscentret i Kolkata bygger på kristen grund och ska erbjuda ett tryggt boende för ett trettiotal fattiga flickor och ge stöd ända in i en stabil framtid med yrkesutbildning och försörjningsmöjligheter. Centret kommer att erbjuda stöd till utveckling och praktiska utbildningsprogram för unga kvinnor i närområdet och grundläggande hälsovård genom en klinik. Samarbetsorganisationer:

3 3 Flickorna är med när det första spadtaget tas december Utvecklingscentret växer fram På den här sidan kan du följa utvecklingen av byggprocessen. Bilden ovan: Samling på tomten våren Pastor Linda Bergling från Arken med indiska samarbetspartners David och Ketzia Prakasam från Bethel Fellowship Trust (BFT), föreståndare Kalai Mani och flickorna. Under januari 2010 påbörjades arbetet med muren runt tomten. Muren blev helt färdig i juni samma år. Den markerar privat område och skyddar mot ormar och andra djur. En grupp från Arken besökte Kolkata i mars 2011 och planerade tillsammans med byggmästaren. Byggmästaren Subhro Dutta går igenom ritningarna med en av sina arbetare. Det mesta arbetet görs med handkraft, här gjuts golvet till andra våningsplanet. Byggandet av centret har skapat många nya arbetstillfällen för männen i grannskapet. I juni 2011 började det första huset ta form. Här är pelarna till andra våningen armerade och gjutna. Hela området blev översvämmat av monsunregnen i augusti Gruppen från Sverige på plats för att förbereda inför del-invigningen den 8 februari Det första bostadshuset samt kök och samlingssal nästan färdigt årsskiftet 2011/2012. Under januari 2012 pågick ett intensivt arbete med att måla de första husen utvändigt i vackert gult och blått.

4 delinvigning ETAPP 1 4 Den 8 februari 2012 var en stor dag för flickorna i Kolkata. Vid delinvigningen fick de för första gången se sitt nya hem. Pastor Linda Bergling från Arken och Hannah Graaf Karyd från Bloggfamiljen klipper bandet. Första etappen är klar! Det är härligt att se en vision bli verklighet! Delinvigningen i februari 2012 var en milstolpe på vägen. Det första bostadshuset för flickorna, kök, matsal och samlingslokal var nymålade in- och utvändigt. En grupp från Arken hade förberett invigningsfesten genom att måla rummen och tillsammans med föreståndarparet köpa in sängar, ma- drasser, sängkläder och förvaringsskåp. På invigningsdagen talade våra partners från Indien, lokala politiker och pastor Linda Bergling. Hannah Graaf Karyd överlämnade trasdockor från Invisible Friend till alla flickorna. Det var en betydelsefull dag där vi fick möjlighet att skapa goda kontakter och bygga relationer för framtida utveckling. Över tvåhundra gäster från grannskapet var inbjudna till invigningsfesten däribland flera lokala politiker. Flickorna strålade av glädje när de såg de fina väggmålningarna.

5 bygga klart ETAPP 2 5 Med siktet inställt på invigning hösten 2013 Vi bygger tre bostadshus för flickorna med en yta på 81 kvm vardera. Det första var klart för inflyttning i juni En stor byggnad på 205 kvm med kök och matsal på entréplan och samlingssal och bibliotek på andra våningen färdigställdes under sommaren 2012 med bl a ljuddämpande innertak. Vi behöver din hjälp! Vårt mål är att inviga centret i november 2013 och därför arbetar vi intensivt med insamling av ekonomiska medel. Ditt stöd är enormt värdefullt för oss! Tillsammans kan vi nå insamlingsmålet på kr och slutföra byggnadsarbetet till invigningen. Planering för fortsatt byggnation. Göran Zetterlund och Linda Bergling i samspråk med byggmästare Subhro Dutta. Byggprocessen: Bostadshus 2 och 3 första våningen klar hösten Tvättstugan klar hösten Vattentank och brunn pågår. Vattenprover skall tas våren Föreståndarbostad pågår Kontor & gästbostad pågår Iordningställande av tomt och infartsväg pågår under hela Kliniken planeringsstart hösten Miljöaspekter Vi kommer att delvis att använda oss av solenergi för varmvatten och utomhusbelysning. Centret kommer att ha ändamålsenlig hantering av avloppsvatten och avfall. Solar heating system installerades under hösten Insamlingsmål kronor. Ge din gåva till BG , märk Kolkata Föreståndarparets bostadshus håller på att färdigställas våren I samma hus som köket och matsalen finns stora samlingslokaler som bl a ska användas för datautbildning, kurser i praktiska ämnen och som bibliotek. Marken runt centret ska göras i ordning med 500 lastbilslaster jord och fyllnadsmassor. Detta förhindrar översvämningar under monsunperioderna. På tomten runt centret finns gott om plats för lek, utomhusaktiviteter och så småningom även trädgårdsodling för självhushåll.

6 VÄGAR TILL EN NY framtid ETAPP 3 6 Vår målgrupp är främst fattiga, föräldralösa, övergivna flickor. Vi vill att varje flicka ska känna sig sedd, älskad och värdefull och få möjlighet att lära känna Jesus. De första sjutton flickorna flyttade in i juni Familjekänsla Gemenskapen i hemmet hjälper flickorna i deras sociala utveckling. Varje flickas gåvor och talanger tas till vara och uppmuntras i samtal och personliga handlingsplaner. Flickorna är välkomna till centret oavsett religiös bakgrund. Hemmet bygger på kristen grund vilket deras anhöriga och de själva är införstådda med när de kommer. Alla flickorna går i statliga skolor som ligger i närområdet. Undervisningen sker på bengali och de flickor som behöver extra stödundervisning får hjälp med det i hemmet. Praktisk utbildning Centret kommer att få fina lokaler för kortare praktiska utbildningar t ex i data, sömnad eller andra hantverk. Det kan vara en yrkesutbildning för flickorna eller en fördjupning i t ex engelska. Alfabetiserings- och praktiska kurser ska också erbjudas för unga kvinnor i närområdet, där idag ca 90 % inte kan läsa eller skriva. Framtidsfond Vi vill stödja flickorna ända in i en stabil framtid med yrkesutbildning och försörjning. Därför startar vi en fond för deras framtida högre utbildning. Kurser & seminarier Det är oftast pastorer som genom sitt sociala arbete möter de nödlidande barnen först. Vi kommer att erbjuda kurser, seminarier och vidareutbildning i för dem i själavård på kristen grund så att de kan hjälpa barnen Vi samlar in kr till en hälsoklinik! Ge din gåva på BG på bästa sätt. Vi kommer att anordna kurser och seminarier i samarbete med BFT där personal som arbetar med barnomsorg får vidareutbildning om barns hälsa, utveckling och rättigheter enligt Barnkonventionen. Hälsoklinik Vi vill genom centret erbjuda grundläggande hälso- och sjukvård, vaccinationer och förlossningsvård även för fattiga mammor och barn i närområdet. Byggande och utrustning av kliniken blir ett specifikt delprojekt med beräknad byggstart hösten Volontärarbete Gäster och volontärer ska kunna komma till centret och hjälpa till kortare eller längre perioder. Insamlingsbehov Bygga klart det tredje bostadshuset, föreståndarbostad, kontor och gästbostad. Kostnad ca SEK. Utfyllnad av hela tomten med fyllnadsmassor, grus, och jord samt iordningställande av infartsväg och parkering. Kostnad ca SEK. En Mini-van för centrets skolskjutsar och andra transporter. Kostnad ca SEK. Inredning och möbler till hela centret (köksutrustning, bord, stolar, bokhyllor, belysning). Kostnad ca SEK. Utrustning för praktisk utbildning och kurser t ex datorer, symaskiner med mera. Kostnad ca SEK. Bygga och utrusta hälsoklinik. Kostnad ca SEK. Under Linda Berglings besök i februari var de unga kvinnorna från trakten ivriga att få veta mera. Centret kommer att ha stor betydelse även för deras framtid.

7 SÅ HÄR KAN DU Som privatperson: Ge en gåva Du kan välja att ge en engångsgåva eller en valfri summa varje månad till byggnation, inredning, drift och omkostnader för centret i Kolkata. Använd Plusgiro eller Bankgiro , märk din inbetalning Lyft ett barn Kolkata. Bli fadder för hela gruppen av flickor på centret i Kolkata. Du betalar in 175 kr per månad via församlingen Arkens missionsavdelning. För mer information ring Starta en insamling Ta vara på din kreativitet, samla dina vänner och låt er skaparglädje bli till nytta. Baka, laga god mat och inbjud till en välgörenhetsmiddag, rensa i förråden och anordna en loppis, arrangera ett lotteri. Om du är huvudpersonen - starta en insamling till ditt bröllop, din födelsedag, till jul eller examen och ge Indiens flickor en ny framtid! Som företag: Bli partner i Business2help Det finns fyra olika nivåer av partnerskap. Läs mer på Annonsera med ditt företags logotyp på Arkens och/eller Lyft ett barns hemsida. Vi är öppna för individuella lösningar efter ditt företags önskemål. (Se kontaktuppgifter i rutan här nedanför). Ge gärna till en specifik del inom byggnationen (t ex inredning till biblioteket), så får du snabb feed-back med rapport och bilder. Sponsra vår Faddergala engagera dig Den sista lördagen i oktober varje år anordnar vi en faddergala i församlingen Arkens lokaler i Kungsängen. Det är många företag som väljer att sponsra med lotterivinster, matvaror, annonser eller andra gåvor. Vi tar tacksamt emot ditt bidrag! Samarbetsorganisationer Här kan du läsa mer! Så här gör jag Jag är fadder för två av flickorna i Kolkata. Jag har varit där som volontär i några veckor och delat deras vardag. De fick berätta vad de hade svårt med i skolan och så bad vi tillsammans för det. Jag tog med dem på utflykter och lekte med dem Jag ber för dem varje dag. Gunnhild Herstad, pensionerad lärare Jag har annonserat regelbundet med mitt företags logotyp och webadress på Arkens hemsida och på så sätt bidragit till byggnationen i Kolkata. Thorbjörn Holst Larsen, egen företagare Engagera flera! Sprid information! Beställ DVD:n Indiens förlorade döttrar och film från invigningen gratis. Ring Församlingen Arken Kristen församling i Kungsängen norr om Stockholm, med egen för- och grundskola, bibelskola, helandecenter och TV-arbete samt missions- och utvecklingsarbete i femton länder. Ledare pastorerna Gunnar och Linda Bergling. Adress: Energivägen 9, Kungsängen. Tel: E-post: Bloggfamiljen En vänlig blogg utan påhopp och destruktiv kritik. På hemsidan kan du läsa om arbetet med flickhemmet i Kolkata samt om samarbetet med projektet Invisible Friend. Grundare Hannah Graaf Karyd E-post: / barnhemmet Lyft ett barn ut ur mörkret Insamlingsorganisation som ger stöd till barns hälsa, utbildning och utveckling. Grundades 2010 och granskas av Svensk insamlingskontroll. Tel: E-post: Plusgiro Bankgiro Bethel Fellowship Trust Kristen organisation som når ut med praktiskt stöd till utbildning och utveckling för fattiga barn, unga män och kvinnor i Indien. Ledare och grundare David Prakasam, Coimbatore, Syd Indien. E-post: Business2help Förening som gör det möjligt för företag att engagera sig i frågor kring stöd till samhälle och omvärld ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Kontaktperson Stefan Björk E-post: Trasdockor belyser de osynliga barnens värde & rättigheter oavsett var i världen de bor. Kontaktperson: Jenny Axene, Tel: E-post: Den svenska all-kristna TV-stationen. Kontakt: Kanal 10 / Kristen TV i Sverige AB, Box 39, ÄLMHULT Tel E-post:

8 DET HÄR ÄR min dröm FÖR UTVECKLINGSCENTRET! 8 Jag vet väl vilka tankar jag har för er, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp Jeremia 29:11 Några av flickorna Flickorna berättar om sina framtidsdrömmar: Jag vill bli dataingenjör, säger Gayatri. Jag vill bli doktor så jag kan hjälpa andra, berättar Nanhini. Jag vill bli pilot, så jag får möjlighet att se världen, säger Janet. Vi blir glada om det kommer flera flickor hit som också får samma chans som vi. Vi älskar våra rum och de fina skåpen och sängarna. Det är roligt att vi kan leka utomhus och känna oss trygga och säkra här. Lokala politiker Mrs Nilima Mondal, Pradhan, Kamrabad Gram Panchayat och professor Jiban Mukhopadhyay, MLA Sonarpur South Vi vill gärna stödja och vara delaktiga i det fortsatta arbetet och utvecklingen av centret i Sonarpur. Det har stor betydelse för vårt område. Byggmästare Subhro Dutta Jag vill erbjuda arbetstillfällen så många män från trakten har hjälpt till med bygget och fått lön. Min pappa är också byggmästare och han var med på delinvigningen. Det här centret ska bli det vackraste vi nånsin byggt. Pastor Linda Bergling, Arken Längtan att få hjälpa nödlidande barn brinner ständigt i mitt hjärta. Min dröm är att det här centret ska rädda mängder med flickor från ett liv på gatan och lyfta dem ut ur mörkret in i ljuset. Att de alla ska få lära känna Jesus. Jag ser redan inom mig hur centret kommer att påverka hela norra Indien. David & Ketzia Prakasam, BFT Att förändra världen för dessa flickor som annars inte skulle haft en rättvis chans att överleva. Hjälpa dem att förverkliga de drömmar som Gud har lagt i deras hjärtan. Få se deras värld bli fylld av det som de tycker om. Att deras uppväxt blir meningsfull och att de får chans att utvecklas till ledare för sin egen generation. Föreståndarparet Kalai Mani och Rani Elisabeth Vår önskan är att alla flickorna, även om de är många, ska känna att de tillhör en familj där vi alla hjälps åt, lär av varandra och tar hand om varandra. Hannah Graaf, Bloggfamiljen Jag vill att flickorna ska växa upp i kärlek, trygghet, långt från smutsen, misären och utsattheten på gatorna. Det är alla barns rättighet att ha ett hem. På kliniken ska mammor och barn från slummen få vård.

Nr 1 2011 ÅrgÅNg 23 ISSN 1652-5108 Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! En kvarts miljon får hjälp Ett spännande missionsland Hjälp till fattiga familjer

Nr 1 2011 ÅrgÅNg 23 ISSN 1652-5108 Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! En kvarts miljon får hjälp Ett spännande missionsland Hjälp till fattiga familjer Nr 1 2011 Årgång 23 ISSN 1652-5108 F i l i p p i n e r n a Utvecklingsinsats: Kvinnor kan! U k r a i n a En kvarts miljon får hjälp Z a m b i a Ett spännande missionsland M o l d a v i e n Hjälp till fattiga

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8

Barn i Nöd. Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5. De bad oss adoptera den fyra dagar gamla flickan... SID 8 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 2/12 Årgång 41 DOMINIKANSKA REPUBLIKEN; Det känns spännande att gå in i ett nytt projekt! SID 4-5 SHAHPUR, ; De bad oss adoptera den fyra

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

KENSWED ACADEMY KENSWED ACADEMY. Hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma. Tack vare din hjälp har vi kunnat fullfölja vårt

KENSWED ACADEMY KENSWED ACADEMY. Hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma. Tack vare din hjälp har vi kunnat fullfölja vårt KENSWED ACADEMY Kenswed Academy är en gymnasieskola för 166 ungdomar från tuffa sociala och ekonomiska förhållanden i Nairobis slumområden. Trots att dessa ungdomar lever under fattigdomsgränsen, har de

Läs mer

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3

Innehåll. Erikshjälpen är vi tillsammans. Erikshjälpen idag. Ordförande har ordet...3 Årsberättelse 2011 Innehåll Ordförande har ordet...3 Årsredovisning 2011... 30 ordförande har ordet: Generalsekreteraren...5 Internationella insatser... 6 Utbildning...8 Försörjning...12 Erikshjälpens

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Äventyrarscouter 12-15 år

Äventyrarscouter 12-15 år m a r g o r p s n i term Äventyrarscouter 12-15 år Välkommen till en ny termin! Snart är det en ny termin och dags för mängder av barn och unga att ha roligt tillsammans, få möjlighet att utvecklas och

Läs mer

STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE

STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE När livet vänds upp och ner så hjälpte Unga Station sid 4-5 Krönika: Det viktigaste är inte vad du gör utan att du gör något sid 7

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Cati blev utnyttjad egen pappa

Cati blev utnyttjad egen pappa TRAKTORER FRÅN FALKÖPING GÖR NYTTA I NORDKOREA sid 6 2007 #3 En tidning från PMU InterLife VÄSTSAHARAS UNGDOMAR FÅR MEDIETRÄNING sid 6 NORRLÄNNINGEN SOM LEVER I TVÅ VÄRLDAR sid 18-19 FOKUS: BARNENS RÄTT

Läs mer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer

Voi-projektets framtid och finansiering. Lina Brobjer och Sandra Fleischer Voi-projektets framtid och finansiering Lina Brobjer och Sandra Fleischer Projektarbete VT-2012 Handledare: Karina Persson Tingsholmsgymnasiet Projektarbete 523 86 ULRICEHAMN VT-2012 SAMMANFATTNING Lina

Läs mer

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen

Trons. Gnista Evangelium. Gnista. Smålandskonferensen TG Nr 4-5 2010 Posttidning B Avsändare:Trosgnistan, Box 1112, 821 13 Bollnäs Trons Gnista Trosgnistan på facebook - bli vän du också! Läs mer www.trosgnistan.se Gnista Evangelium över alla gränser! Bön

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

ISSN 1653-9966 Adress: Hjälp Till Liv International Garluö 216, 824 93 Hudiksvall

ISSN 1653-9966 Adress: Hjälp Till Liv International Garluö 216, 824 93 Hudiksvall Nyheter * Nummer 1-2008 * Årgång 4 Ett nytt år. Ja, Gott Nytt År ska man väl önska. Vi hoppas ju att framtiden ska bli god för oss alla. Men TV-apparaten här hemma berättar någonting helt annat. Det är

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

ABRIGO. En hälsning från oss på. Rainha Sílvia. Utbildning av unga mammor är det kanske bästa sättet att lyfta ett land ur svält och fattigdom.

ABRIGO. En hälsning från oss på. Rainha Sílvia. Utbildning av unga mammor är det kanske bästa sättet att lyfta ett land ur svält och fattigdom. En hälsning från oss på ABRIGO Rainha Sílvia Kära Vänner och Medarbetare! Den 7 september 1822 befann sig den unge prinsen Pedro vid stranden av floden Ipiranga då en kurir nådde fram med en order om att

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com

ÖLMSTAD PINGST. www.olmstadpingst.com ÖLMSTAD PINGST www.olmstadpingst.com P R O G R A M - I N F O R M AT I O N - R E P O R TAG E SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 VÄLKOMMEN HEM! Av: Thore Johansson Jag hörde en berättelse om en man i ett amerikanskt

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien

2 NYHETSBREV ULRIKSBERGSKYRKANS. Fokus på Indien ULRIKSBERGSKYRKANS 2 NYHETSBREV 2013 Årgång 9 TEMA: VÄXT & FÖRÄNDRING Växt & förändring Ulriksbergskyrkan växer och ställs inför nya utmaningar. Är det vatten eller en omplantering vi behöver nu? Läs vår

Läs mer

Nya tider för papparollen. Nr 3.2012. Barnen i guldindustrins

Nya tider för papparollen. Nr 3.2012. Barnen i guldindustrins Nr 3.2012 Tävla om boken Värma en liten Barnen i guldindustrins skugga Josephat om ett utsatt liv med albinism Sök, finn och bli retrorätt Vinn boken om Grodan Flynner Tema: pappa Nya tider för papparollen

Läs mer

Restenäs. Hela världen samlas i London! 21 juli - 5 augusti 2012 Berör miljoner med Guds kärlek tillsammans med, UMUs officiella OS outreach

Restenäs. Hela världen samlas i London! 21 juli - 5 augusti 2012 Berör miljoner med Guds kärlek tillsammans med, UMUs officiella OS outreach Hela världen samlas i London! 21 juli - 5 augusti 2012 Berör miljoner med Guds kärlek tillsammans med, UMUs officiella OS outreach Restenäs YWAM www.missionadventures.se Innehållsförteckming 1 Hej och

Läs mer

Kunskapen som banar väg för utveckling

Kunskapen som banar väg för utveckling Nr 4. 2010 shopping med gott samvete Familjeresan som vidgade vyerna Juliet om längtan efter tillhörighet tema utbildning Kunskapen som banar väg för utveckling I backspegeln Nemaiba flydde barnäktenskap

Läs mer

Läkarmissionens effektrapport 2014

Läkarmissionens effektrapport 2014 Effektrapport 2014 Läkarmissionens effektrapport 2014 Namn: Läkarmissionen (Svenska Journalens Läkarmission och Hjälpverksamhet) Org.nr: 802005-9989 Juridisk form: Stiftelse 1. Vad vill Läkarmissionen

Läs mer

Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5. Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 AGAPE CHILD CENTRE, INDIEN

Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5. Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 AGAPE CHILD CENTRE, INDIEN Barn i Nöd 1 Nr 3/14 - Årgång 43 AGAPE CHILD CENTRE, Vi är mycket stolta över det fina arbetet... SID 4-5 LOVE AND GRACE, Nu bor 90 barn här i åldrarna 3 till 16 år. SID 8 2 Barn i Nöd Barn i Nöd 3 Vi

Läs mer