11-12 år. Ditt ledarskap. Swedish Legends. Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11-12 år. Ditt ledarskap. Swedish Legends. Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap:"

Transkript

1 Ditt ledarskap 1 Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap: Instruktion NIVÅANPASSA TRÄNINGEN! Låt spelarna och laget träna efter sin mognads- och kunskapsnivå. Skapa aktivitet - UNDVIK KÖER! Korta muntliga instruktioner. Visa! Pröva! Instruera! Detta är nycklarna i Ditt ledarskap. Tänk på att all inlärning sker stegvis och i sin egen takt. Ge barnen tid! Ungdomarna behöver lyckas. Anpassa övningarna till lagets kunnande. Använd sinnena vid all inlärning (se - höra - känna) LEK! GLÄDJE! Ge feed-back/återkoppling. Tips att tänka på Som ledare, var ombytt vid all träning. Planera alla träningspass. Visa övningarna i omklädningsrummet innan träningen. Var fleibel under träningen. Bekräfta ungdomarna. Se och hör alla! Fokusera på färdigheter - inte på resultat. Passa tider! Lär ungdomarna att tänka självständigt. Laganda Skapa laganda genom att prioritera trivseln, sprid glädje, skapa trygghet, var ett föredöme som ledare, samarbeta och kommunicera med spelarna. Utarbeta gemensamma målsättningar. Pedagogik Skapa en positiv frågekultur i gruppen. Din viktigaste uppgift som ledare är att motivera ungdomarna vid träning/tävling. Det är inte vad Du säger, utan hur Du säger det, som avgör om budskapet går fram. Lär Dig hantera nervositet. Skapa handlingsberedskap och agera. Skapa trygghet och harmoni. Lyssna aktivt! Bry Dig om! Var lyhörd och fleibel i Ditt ledarskap. Det är bra att göra fel ibland. Då lär man sig hur man skall göra. Individuella samtal ger förtroende, kännedom och möjlighet att anpassa träningen. Arbete i ledarteam ger delat ansvar, utvecklad verksamhet, glädje, stimulans och gemenskap. Ditt mål bör vara att prata med varje spelare minst 20 sek varje gång Ni träffas. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör - men först och främst förstå det hon förstår. En positiv inställning ger positiva upplevelser. Ta tillvara ungdomarnas fantasi, glädje, lust, spontanitet, målmedvetenhet, positivitet, vilja att lära och förmåga att aldrig ge upp. Bemöt spelarna för den de är och inte efter prestation. Bli medveten om de signaler som sprids i gruppen. En spelare som tror på sig själv blir ofta framgångsrik. Lär spelarna att prata med varandra. Din uppgift som ledare är att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Litt: Ishockey för ungdom, Fri-Idrott för ungdom. Swedish Legends PELLE LINDBERGH Målvakt i Hammarby IF och Philadelphia Flyers. Vann Vezina Trophy säsongen som NHL:s bäste målvakt. Vaktade Tre Kronors mål under vinter-os i Lake Placid (silver). Efter OS började han spela för Philadelphia där han inledningsvis placerades i farmarlaget. Omkom i en våldsam bilolycka efter en krock med sin specialbeställda Porsche. Pelle anses fortfarande vara en av tidernas bästa målvakter. ISHOCKEYNS ABC blad 1

2 Ishockeyns ABC 1 Noteringar 10 budord för en ledare 1 Se varje spelare. 2 Lyssna med uppmärksamhet. 3 Skapa trygghet, längtan, lust och glädje. 4 Visa förtroende och tillit (våga lyckas - rätt att misslyckas) = starka - skärpta spelare. 5 Uppmuntra kreativitet. 6 Undvik ironi och tråkningar. 7 Bedriv individuella samtal. 8 Se till spelarnas totala utveckling. 9 Inse Din roll som föredöme. 10 Vilja, lidelse och engagemang är nr 1 (fysiskt, socialt, mentalt, tekniskt/taktiskt). HEJ! DU VET VÄL ATT DU KAN LADDA NER DOM HÄR SIDORNA PÅ COACHES CORNER? ISHOCKEYNS ABC blad 1

3 Träningsplan on-ice 10 budord för tränaren på is: 2 1 Övningar som förbättrar barnens kroppsuppfattning och grovkoordination bör prioriteras. Detta kan bedrivas on och off-ice under hela året (även under isperioden). 2 Teknikträningen i dessa åldersgrupper är viktig. Skridskoåkning, skott, passningar, dribblingar ingår i Din träningsplanering. PÅBÖRJA - om möjligt - varje övning med SKOTT PÅ MÅL. 3 I dessa åldersgrupper bör all snabbhetsträning prioriteras (grund, frekvens, aktion, acceleration och ishockeysnabbhet). 4 Spelförståelseträningen (Basic) ingår som en naturlig del i Din träningsuppbyggnad. 5 Låt barnen lyckas i sin träning. Sänk svårighetsgraden om barnen misslyckas. Det är viktigt med upplevelser under träning och match. Träffa kompisar! Upplevelser! Kamp! Spänning! Överträffa sig själv! 6 Motivera, stimulera och nivågruppera barnen. Detta ger glädjefyllda träningar. Prestationsinriktad träning skall planeras noggrant. Hela ungdomstiden är allsidig utveckling / allsidig träning. Specialisering mot en första idrott sker successivt. Fyra grundläggande faktorer som påverkar Din träningsplanering: TEKNIK TAKTIK FYSIK SOCIALA /MENTALA FAKTORER. Allsidighet. Ungdomsträning skall vara allsidigt utvecklande och spelarna skall tillåtas att syssla med flera idrottsgrenar. Kontinuitet i ungdomsåren. Blanda olika aktiviteter. Spontanidrotten utgör en viktig del i den totala träningsmängden Före puberteten är det viktigt att träna koordinativa egenskaper, snabbhet, frekvens samt olika ishockeytekniska färdigheter. 7 I en bra övning är alla aktiva. Stationsträna! Dela in banan i upp till 12 stationer. 8 Var noggrann när Du planerar Din träning. 9 Lägg in träningsmoment som kräver uppmärksamhet, koncentration, träningsdisciplin, noggrannhet och framförallt MÅNGA UPPREP- NINGAR. 10 Träning på fel saker i fel tid innebär troligen inlärning av felaktig teknik. (Var sak har sin tid!) Bra ungdomsträning för denna åldersgrupp skall vara: planerad, individanpassad, allsidig, varierad och kontinuerlig. ISHOCKEYNS ABC blad 2

4 Ishockeyns ABC 2 Noteringar HEJ! DU VET VÄL ATT DU KAN LADDA NER DOM HÄR SIDORNA PÅ COACHES CORNER? ISHOCKEYNS ABC blad 2

5 Träningsplan off-ice 10 budord för tränaren utanför isen: 3 1 Övningar som förbättrar barnens kroppsuppfattning och grovkoordination bör prioriteras (spel, lekar, balansövningar, kroppskontroll, kombinationsmotorik och allsidig komple träning). Styrketräningen med egen kropp som redskap och snabbhetsträning är också ett prioriterat område. 2 Spelförståelseträningen (basic) kan med fördel bedrivas utanför isen. 3 Arbeta gärna enligt stationsträningsmodellen eller bygg upp olika komplea hinderbanor. Detta gör att aktiviteten blir hög och intensiv. Allsidighet. Ungdomsträning skall vara allsidigt utvecklande och spelarna skall tillåtas att syssla med flera idrottsgrenar. Kontinuitet i ungdomsåren. Blanda olika aktiviteter. Spontanidrotten utgör en viktig del i den totala träningsmängden Före puberteten är det viktigt att träna koordinativa egenskaper, snabbhet, frekvens samt olika ishockeytekniska färdigheter. 4 I en bra övning är alla aktiva. Stationsträna och utnyttja föräldrarna som bitr. ledare. 5 Ta hänsyn till gruppens och den enskilde spelarens kunskaps- och mognadsnivå. 6 Om barnen inte lyckas - sänk nivån. Barn som lyckas tycker att träningen är rolig och meningsfull. Självkänslan förstärks! 7 Skapa variation i träningsformerna. Utgångspunkten är allsidig utveckling, allmän rörelse och rolig verksamhet. 8 Utgå från de förutsättningar som finns betr. ledarteam, redskap, lokaler eller anläggningar. 9 Förbered Dina spelare för träningen på is genom att i möjligaste mån praktisera övningarna utanför isen. 10 Var noga när Du planerar Din träning. Träning av fel saker i fel tid innebär troligen inlärning av felaktig teknik. VAR SAK HAR SIN TID! Optimala mottaglighetsåldern är A och O. Bra ungdomsträning för denna åldersgrupp skall vara: planerad, individanpassad, allsidig, varierad och kontinuerlig. ISHOCKEYNS ABC blad 3

6 Ishockeyns ABC 3 Noteringar HEJ! DU VET VÄL ATT DU KAN LADDA NER DOM HÄR SIDORNA PÅ COACHES CORNER? ISHOCKEYNS ABC blad 3

7 Övningseempel 4 Övningseempel mental och social utveckling Övningarna nedan eemplifierar hur du som ledare kan jobba med delar av den social och mentala utvecklingen. Nivån på övningarna är anpassad och de flesta kan användas från 7-årsåldern och uppåt. Givetvis bör du anpassa och använda övningarna utifrån gruppens/ individernas utvecklingsnivå. Alla övningar passar inte alla grupper oavsett vilken åldersgrupp du leder. Det är alltid upp till dig som ledare att bedöma vad som skulle kunna fungera eller inte, det viktigaste är dock att du vågar prova att jobba med den mentala och sociala utvecklingen. Kompisövning Syfte: Att skapa en positiv stämning bland spelarna där alla är lika viktiga. Metod: Alla spelarnas namn skrivs ned på lappar som läggs i en stor skål som ledaren går runt med. Alla spelare får ta varsin lapp ur skålen och om man råkar ta lappen med sitt eget namn på får man byta. Det namn som står på lappen blir ens hemliga kompis under en vecka. Under den veckan ska man vara etra snäll mot den personen utan att tala om det för honom/henne. Man får en hemlig kompis som man är lite etra snäll och hjälpsam mot. Efter veckans slut samlar ledaren gruppen och alla får försöka klura ut vem som varit ens egen hemliga kompis, alternativt avslöjar var och en vem som varit ens hemliga kompis. Motivationsövning Syfte: Att använda spelarnas fantasi för att lära och prestera. Metod: Använd berättelser och liknelser för att göra övningar mer livfulla och lättare att förstå för spelarna. T.e. kan du använda djurattribut för att förstärka en övning eller rörelse smidigt som en katt vid sargen, snabb som en gepard till pucken, stark som en björn i närkampen. Diskutera med spelarna vad det innebär att vara en bra kompis och uppträda juste mot varandra både på och utanför rinken. Diskutera vad fair play innebär när man möter motståndare. Regler och normer Syfte: Att skapa trygghet och igenkännande för spelarna i laget. Metod: Skapa rutiner inför varje träningspass. Allt från små saker som att säga hej till alla som är där och tilltala dem vid namn innan träningen börjar, till att skapa mer specifika rutiner för ditt lag. Rutiner kan fungera som en av och på knapp. Specifika rutiner kan vara allt från musik för avslappning till uppvärmingsrutiner som ska följa ett visst mönster eller ett träningsupplägg som följer ett visst mönster. Det viktiga med rutiner är att de ska vara igenkännande och därmed också ge spelarna en trygghet. Modellinlärning Syfte: Att få spelarna att lära sig genom att härma duktiga ishockeyspelare. Metod: Barn härmar vuna i allmänhet och sina idoler i synnerhet och därför kan du som ledare t.e. visa videoklipp på spelsekvenser där NHL stjärnor eller elitseriespelare gör finter eller andra önskvärda prestationer som du vill att dina spelare ska ta efter. Sedan låter du dina spelare öva på dessa under träningen. Alternativt kan du om möjligt få använda spelare från den egna klubbens A-lag, som själva kan komma ned på er träning för att visa färdigheter och sedan låta dina spelare öva på dessa och få hjälp av A-lagsspelaren under träningen FORTS > Fair play Syfte: Använda leken och spelet för att lära spelarna att ta ansvar och vara justa mot varandra. Metod: Det finns en mängd olika lekar som går att använda i detta syfte. Övningarna får anpassas till vilken kunskapsnivå spelarna befinner sig på. Några eempel på övningar kan vara att: Använda kullekar där samarbetet är i fokus. Låta spelarna själva döma sitt tvåmålsspel under din uppsikt. Använda spelregler som gör att alla deltar i spelet t.e. alla i femman ska ha rört pucken minst en gång innan man får göra mål. ISHOCKEYNS ABC blad 4

8 Ishockeyns ABC 4 Noteringar Avslappningsövning Syfte: Att få spelarna att slappna av efter ett pass samt lära sig att känna skillnad på spända och avslappnade muskler. Metod: Ta några minuter efter träningen i omklädningsrummet och låt spelarna ligga ned och slappna av. Börja med att t.e. uppmana spelarna spänna armarna så mycket de kan under några sekunder låt dem sedan slappna av i armarna och känna skillnaden. Gå sedan igenom kroppen på samma sätt tills hela kroppen är avslappnad. Använd gärna lugn musik för att skapa en avslappnad stämning. Gå runt och lyft armar och ben på spelarna för att se om de är avslappnade. Fler övningstips och inspiration hittar du i Engström, Lars-Magnus m.fl. Idrott för ungdom SISU idrottsböcker Jansson, Leif Avspänd teknik SISU idrottsböcker Sjödin, Lars och Petersson, Staffan Tänk om att jobba med social kompetens i skolan Studentlitteratur Svenska Ishockeyförbundet Respekt SISU idrottsböcker Svenska Ishockeyförbundet Ishockey för barn upp till 13 år SISU idrottsböcker HEJ! DU VET VÄL ATT DU KAN LADDA NER DOM HÄR SIDORNA PÅ COACHES CORNER? ISHOCKEYNS ABC blad 4

9 Övningseempel 5 Kombinationsmotorik Gå/springa och jonglera. Gå/springa och jonglera. och gå balansgång. En eller flera bollar. Gå/springa och passa en alt.flera bollar. Begränsad yta-variera farten. Räkneboll, två lag inom en liten yta. Snabbstepp på stället och t e bolljonglering. Zick-zack hopp på stället + passa boll. Skridskohopp + passa till varandra. Jonglera en innebandyboll med klubba (stillastående alt.förflyttning). Jonglera en golfboll med klubba och handskar. Stillastående 2-2. Kasta boll med lång bollkontakt. Öva upp bollkänslan genom att blunda när Du jobbar med bollen. Undvik att se direkt på bollen. Känn bollen och öva upp Din split-vision. Frekvens, aktionssnabbhet Skipping mellan klubbor, rep m.m. Trippling. Hälkick. Snabbstepp (framåt-bakåt). Hopprep (ett alt. två ben). Zick-zack hopp så snabbt som möjligt. Olika former av spel. Reaktion/aktion Sista paret ut. Två led. En som jagar och ropar Sista paret ut, försöker sedan fånga någon av dem som springer fram. Byter plats om man lyckas fånga. Följa John. Gruppen följer efter John och gör eakt som han gör. Byt så att alla får vara John. Jakt. Två jagar en tredje, par jagar par på begränsat område. Hitta tillbaka. Starta på bestämd plats och spring fritt, på signal så fort som möjligt tillbaka till startplatsen Trafi kpolisen. Alla står vid ena långsidan. Polisen står mitt i salen och dirigerar var gruppen skall springa. Stafetter. Stafetter av olika slag. Uthållighet och komple träning Hinderbanor. Hinderbana i gymsal, gärna till musik. Hinderbana med hjälp av diverse utrustning (däck, konor, häckar, gymnastikredskap m.m). Hinderbana med hjälp av varandra (inom begränsad yta och gärna med bollar). FORTS > FLER TIPS PÅ BAKSIDAN! Starter på signal, klapp eller rörelse. Kasta bollar till varandra (vändning, hopp/ snurrkullerbytta m.m). Lekar te. Killerboll. Olika former av spel. Skotträdd. Hoppa undan för bollar som kastas mot kroppen. Slå hand. Stå med framsträckta händer två och två. Slå på kompisens hand utan att själv bli träffad. Rikningsförändringar/Konbana. Runda alla koner i valfri ordning. Med eller utan boll. Lekar Vem är rädd för vargen? försöker ta fast på mitten. ISHOCKEYNS ABC blad 5

10 Ishockeyns ABC 5 Balans Gå på insida/utsida av fötterna Häl/tågång Utfallsgång baklänges+kasta boll Balansgång+knäböj Balansgång+pass mellan varandra Balansgång på rörligt underlag Balansgång på gunga (djupa benböj) Kullerbytta (hjulning) framåt/bakåt Kullerbytta+uppgång på ett ben Hoppa+snurra efter en linje Zick-zack hopp efter en linje Enbensböj Enbensböj på e. medicinboll Balansgång på träd (även förbundna ögon) Noteringar Styrka Med kroppen som belastning: Sit-up+vrid (raka och böjda ben) Vindrutetorkaren Fällkniven Sidlyft (kompis som håller i fötterna) Armhävningar (smala-breda på m-bollar) Kompisarmhävningar i skottkärreställning Kålmasken Stridsvagnen (klättra runt varandra) Enbensböj på m-boll Rullning+enbensuppgång+hopp Spänningsövningar (släppa fötter uppåt/nedåt) Gunga med sko -armhävningar framåt/bakåt Parövningar: Aelpress (sittande). En som står bakom, arbeta både uppåt och nedåt. Pararmhävningar: Armhävningar ( gungan huvud mot fötter) och skottkärrehopp. ISHOCKEYNS ABC blad 5

11 Det ideala träningspasset 6 a Pass 1 / / tid 60 min A Skridskoteknik: skridskoövergångar fram-bak, bak-fram. B Puckteknik: puckbehandling framför samt skydda puck. C Pass och mottagning: statiskt, direktpass forehand. D Skott: skott under rörelse framåt, e. svepskott. E Spelförståelse: triangelspel och passningsskugga. F Spel: 3 mot 3. Mål görs genom att passa mellan pyloner (ca 6 stationer 6 min = 36 min). G Spel: offensivt spel. 1 mot offensiva fasta väggar. Byt rörliga spelare på signal. H Spel: 3 mot 3 och 2 mot 2. Olika tema: e. forehand pass. I Spel: 3 mot 3 eller 5 mot 5. Mål görs genom att passa ner pyloner som sedan tas bort. J Spel: (ca 10 min). K Stafett: snabbhet. Förste man startar med puck och lägger ut den, tillbaka utan puck. Nästa spelare åker utan puck och tar med puck tillbaka osv. (ca 4 min). Fler övningstips i boken Spelförståelse och ISHOCKEYNS ABC blad 6a

12 Det ideala träningspasset 6 a Pass 2 / / tid min / Hel/halv plan 1 Syfte: Hockeyns grunder a) skridskoteknik/balans: bubblor, köttbullen, springa och skridskodans. Moment: balans och koordination (ca 10 min) 2 Syfte: Teknikträning i 3 zoner A) Teknik: skott och puckbehandling/ finter. B) Teknik: pass/mottagning, skott samt puckbehandling. C) Spelförståelse: Give and Go. D) Skridskoteknik: Höglundsslingan (med och utan puck). Moment: balans och koordination (4 10 min = ca 40 min) 3 Syfte: Närkampsspel Åk parvis och träna rullningar. Moment: rullningar vid sarg. (ca 5 minuter) 4 Syfte: Spel i försvarszon, anfalls-spel. a) Anfallsspel: självklarheter 3 mot 2. Ingång och avslut. Triangel, bredd och djup. b) Försvarsspel: genomgång av positioner i försvarszon (2-1-2 spel). (ca 20 min) 5 Tvåmålsspel på helplan: tonvikt på triangel, bredd och djup i spelet samt positioner i försvarszon (ej på bild) ca 5-15 min. Fler övningstips i boken Spelförståelse och ISHOCKEYNS ABC blad 6a

13 Det ideala träningspasset 6 b Pass 3 / / tid min 1 Syfte: Hockeyns grunder Puckkontroll: 4 spelare från varje hörn startar. Alltid 8 spelare runt pyloner (vändningar, baklänges, riktningsförändringar). På signal åker spelarna i mittzon mot mål och skjuter och en spelare från från varje pylonbana åker till mittzon. Samtidigt fyller en spelare från hörn till pyloner. Moment: Puckkontroll (ca 10 min) 2 Syfte: Teknikträning i 3 zoner A) 1 mot 1: självklarheter off/def i 1 mot 1 situationer B) Spelförståelse: spelbredd/speldjup mot fyra mål. C) Skott: två skott, ta retur på andra skottet och puckbehandling i hörn. Moment: pass, skott och spelförståelse (3 10 min = ca 30 min) 3 Syfte: Skridskoåkning Start diagonalt - 3 pass - väla fart in på avslutet. Moment: tempo/frekvens (ca 10 minuter) 4 Syfte: Spelmoment a) Anfallsspel/försvarsspel: självklarheter 2 mot 1 alt. lösning för forwards fart på mål. Försvarssamarbetet mellan back och målvakt. Moment: självklarheter 2 mot 1 anf/försv (ca 10 min) 5 Tvåmålsspel på helplan: (ej på bild) Poängtera: anfall, 2 mot 1 situationerna. Poängtera: försvar, samarbetet mellan försvarare och målvakt (ca min). Fler övningstips i boken Spelförståelse och ISHOCKEYNS ABC blad 6b

14 Det ideala träningspasset 6 b Pass 4 / / tid 60 min 1 Fri åkning (ej på bild) ca 5 min. 2 Skridskoteknik/balans: åkning långsida till långsida. Köttbulle, bubblor, springa, hoppa. (ca 5 min) 3 Skridskoteknik/balans/ puckbehandling: a) Sveppass i djupled, skott. b) Spelförståelse: smålagsspel. c) Puckbehandling/splitvision. (3 5 min = 15 min) 4 Skridskoteknik/ spelförståelse a) Översteg, sidstepp b) Spelförståelse: smålagsspel c) Skridskoövergångar (3 5 min = 15 min) 5 Spel: spel på helplan 5 mot 5. ca 20 min Fler övningstips i boken Spelförståelse och ISHOCKEYNS ABC blad 6b

15 Det ideala träningspasset 6 c Pass 5 / / tid 80 min 1 Skridskoteknik/ puckbehandling: a) Puckbehandling: vinkelskott. b) Skridskoteknik: översteg med och utan puck, skott (2 5 min=ca 10 min) 2 Stationsträning: fyra områden A) Översteg, puckbehandling. B) Översteg, skott. C) Skridskoteknik med övergångar och passningar. D) Översteg, pass, puckbehandling. (4 10 min = ca 40 min) 3 Smålagsspel: 2 mot 2 i småzoner sek per byte (ca 15 minuter) 4 Smålagsspel: 3 mot 3 med avbytare. (ca 15 minuter) Fler övningstips i boken Spelförståelse och ISHOCKEYNS ABC blad 6c

16 Det ideala träningspasset 6 c Pass 6 / / tid 80 min 1 Fri åkning utan puck (ej på bild). 2 Åkning med puck: Puckbehandling. Signal = ett varv med högt tempo. 3 Målvaktsvärmning: Skott från halvcirkel (ca 10 min) 4 Skridskoteknik: Balans och starter a) Långa skär, glidåkning framåt/bakåt, slalom, enbens slalom, inner/ytter skär. Springa, snurra, på tå, på häl mm. Starter på signal från stående framåt/bakåt, liggande, på rygg/mage, knästående, nigsittande. b) Spel: smålagsspel, 5 mot 5. (ca min) 5 Skridskoteknik/puckbehandling/ pass och mottagning/spelförståelse: a) Puckbehandling, pass, fint och skott. b) 1 mot 1: back ska vända åt rätt håll och hålla position. Forward kreativ och avslut. c) 2 mot 1: tränare lägger ner puck vidsidan/ bakom bur/hörn. Träna på att göra sig spelbar, söka avslut, skapa yta. (3 10 min = ca 30 min) 6 Spel: Smålagsspel i ytterzonerna med avbytare (se övning 1 b) ca 10 min Fler övningstips i boken Spelförståelse och ISHOCKEYNS ABC blad 6c

17 Organisation av träningen 8 Att tänka på som tränare: Var positiv, hjälp spelarna (alla) och behåll Din egen profil. Var uppmärksam på missförhållanden i truppen. I omklädningsrummet lägger Du grunden för den kommande träningen. Kräv uppmärksamhet, noggrannhet och fokusering på träningen. Spelarna vill bli sedda. Träningsplanering 1. Träningsmängd, längd, behov och tidstillgång. 2. Träningsintensitet (tempo och belastning). 3. Tid för vila och återhämtning. 4. Träningens innehåll och mål. Före träningen 1 Planera Din träning stationsträning, löpande band alt. kombinationsträning. antal övningar? möjlighet att nöta in momenten. variation i övningsvalet (svårighetsgrad, tempo, belastning). lämplig tidsfördelning mellan spelmoment, teknikträning, spel, smålagsspel eller individualiserad träning. smidiga övergångar mellan övningarna. aktiva spelare! från det lätta till det svåra, kända till det okända, enskilda till det sammansatta. 2 Analysera Ditt lag (spelarnas behov, brister och fördelar). 3 Presentera träningen i omklädningsrummet. 4 Se till att Dina hjälpmedel finns på plats (puckar, koner, redskap, hinder m.m.). 5 Indela truppen i träningsfemmor. 2 Glöm inte att instruera Dina spelare under träningen. Visa övningen/rörelsen. Instruera kortfattat och tydligt. Öva! Öva! Öva! 3 Se till att träningen är målinriktad, rolig, effektiv och lättförståelig. 4 Ge spelarna tid till att träna ordentligt på momenten. 5 Var som tränare koncentrerad, aktiv med rätt placering, påpeka detaljer och kräv fokusering på träningen av spelarna. 6 Se till att spelarna kommer igång med övningarna så fort som möjligt. Mana på spelarna! Påpeka detaljer och kräv fokusering av spelarna. 7 Utnyttja alla tränare som finns på isen. Ta hjälp av föräldrarna när Du stationstränar. 8 Bryt övningen om den inte fungerar eller om spelarna gör fel i de tekniska momenten. 9 Tävlingsinrikta alla övningar så länge det är möjligt (stafetter, räkna mål etc). Efter träningen 1 Samla spelarna och gå igenom träningen som genomförts. 2 Ge spelarna både positiv och negativ feedback. 3 Kalla spelarna till nästa aktivitet. Under träningen. 1 Organisera Din träning så att alla aktiveras (inga köer eller aktiva köer). träningstiden utnyttjas på bästa sätt. minimera risken för skador. ISHOCKEYNS ABC blad 8

18 Ishockeyns ABC 8 Noteringar HEJ! DU VET VÄL ATT DU KAN LADDA NER DOM HÄR SIDORNA PÅ COACHES CORNER? ISHOCKEYNS ABC blad 8

19 Säsongsplanering 9 Guldåldern 10 budord för en ledare: Målsättning, träning, matcher och teori under en hel säsong. Period aug-mars: Isträningar Barmark Matcher Period maj-aug: Fys Förslag veckoplanering (normalvecka): Isträningar 3-4 Matcher 1-2 Fys 2-3 Teori 1 Totalt 7-9 Träningskombinationer: Kväll 1 Kväll 2 Kväll 3-4 Kväll 5, 6 Is/fys Is/teori Is/fys Match/teknik Istidens längd Matchtider Fys Teori 80 min 3 15 min 45 min 30 min 1 Se varje aktiv spelare. 2 Lyssna med uppmärksamhet. 3 Skapa trygghet, längtan, lust och glädje. 4 Visa förtroende och tillit (våga lyckas - rätt att misslyckas). 5 Som ledare, se till helheten av faktorer som påverkar en prestation. 6 Undvik ironi och tråkningar. 7 Bedriv individuella samtal. 8 Kräv fokusering, skärpa och rätt inställning i alla situationer (starka-skärpta spelare). 9 Inse Din roll som föredöme. 10 Vilja, lidelse och engagemang ( fysiskt, socialt, mentalt, tekniskt/taktiskt) är nr 1. Din uppgift som ledare är att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Planera in hemläor för Era spelare! Visste Du att Kungen är mycket intresserad av hockey? Här har han kungligt roligt när Tre Kronor spöar Ryssland med 2-0 i Globen. ISHOCKEYNS ABC blad9

20 Ishockeyns ABC 9 Noteringar HEJ! DU VET VÄL ATT DU KAN LADDA NER DOM HÄR SIDORNA PÅ COACHES CORNER? ISHOCKEYNS ABC blad 9

21 Träningsformer/övningar 12 Skridskoåkningens grunder Här följer förslag till bra övningar, som utvecklar skridskoåkningen. Övningarna kan göras på tvären, längden, diagonalt, runt eller på del av banan. Lekövningarna kan utföras som uppvärmning, teknikslinga, stafett, konditionsträning mm. Allt utifrån lekens syfte och behov. Använd gärna din egen och barnens fantasi och gör egna lekövningar, som gör att det är roligt att lära sig åka skridskor. 1 Åkning med parallella skridskor ut och ihop. Framåt och bakåt. 2 Åkning framåt och bakåt, ut och ihop med ett ben i taget. 3 Skjuta spark. Vänster och höger ben. 4 Åkning framåt och bakåt. Balansera på vänster och höger ben. Tuppen. 5 Skridskorna ihop. Slalomåkning framåt och bakåt. 6 Slalomåkning på en skridsko. 7 Resa sig upp och ner. Görs framåt och bakåt. 8 Tag fart och kryp ihop som köttbullar. Framåt och bakåt. 9 Spring på skridskorna. Framåt och bakåt. 10 Sidstep. Spring i sidled. Börja med att gå i sidled. 11 Tag fart - lyft ett ben framåt i luften. Skjuta hare. 12 Åkning framåt och bakåt. Snurra åt båda hållen. 13 Åka och vända från framåt till bakåt. 14 Som övning 13, men utför övningen på en skridsko, v/h. 15 Väla mellan fram- och baklängesåkning. 16 Framåt och bakåt jämfotahopp. 17 Framåt och bakåt hoppa på ett ben. 18 Framåt och bakåt knädopp vänster och höger ben. 19 Framåt och bakåt knäsnurr. 20 Framåt och bakåt sliding. 21 Framåt och bakåt kullerbytta. 22 Åk i cirklar. Scoota v/h ( pumpa ) med ett ben. Individuell teknikträning: Skridskoåkning Skott Passningar Finter Puckteknik Individuellt försvarsspel Eempel ur videon Starten på Ditt ishockeyliv Spelförståelseträning basic: Passningsskugga Give and Go Skapa - krympa ytor Spelbredd Speldjup Triangelspel Split Vision Man mot manspel Spel på tvären Spontant Spel Styrt helplan på alla platser! Rörlighet på banan! Spelgenomgång av banans arbetsområden. Grunderna i spelets uppbyggnad. 1 Glidyta - pendla med armarna / Köttbullen 2 Bubblor - ihop och isär, stora armrörelser 3 Köttbullen - titta fram 4 Ett ben - böjda knän, väelvis h/v 5 Springa på skridskon - mjukt glid utan ljud 6 Knädopp - skridskon rätt bak 7 Glidisar - ett ben väelvis i isen, armar fram/bak 8 Översteg - pendla armar med stora rörelser 9 ZickZack - 3 skär h, 3 skär v 10 Hockeysvängar - slinga, helt varv, åtta 11 Köttbullen baklänges - titta fram 12 Ett ben baklänges - böjda knän, väelvis h/v 13 Glidisar baklänges - ett ben väelvis i isen, armar fram och bak 14 Översteg baklänges - pendla armar, stora rörelser 15 ZickZack baklänges - 3 skär h, 3 skär v 16 Vändningar - mjukt, dansa med armar 17 Höftöppningar - slinga med bromsvändning, höftöppning 18 Höglundsslingan - framlänges från hörnet, baklänges översteg runt cirkeln, höftöppning, stopp, sidlänges steg, baklänges, höftöppning, stopp, sidlänges steg, framlänges, baklänges översteg runt cirkeln, höftöppning, framlänges till hörnet Individuellt agerande - fore- och backchecking! Skott! Returtagning! Fullfölj alltid! Hjälp varandra! Tränaren inriktar sig främst på att belysa och uppmuntra positiva insatser, mer än att vara notorisk felsökare. Litt: Björnligan, Ishockey för barn, Starten på Ditt ishockeyliv ISHOCKEYNS ABC blad 12

22 Ishockeyns ABC 12 Noteringar HEJ! DU VET VÄL ATT DU KAN LADDA NER DOM HÄR SIDORNA PÅ COACHES CORNER? Motoriska träningsövningar: Jonglera under åkning Spontanhockey Bollkastning under åkning Puckföring med tennisboll, lätta eller tunga puckar ISHOCKEYNS ABC blad 12

23 Träningens detaljplan /1 13 anger hög träningsprioritet anger lägre träningsprioritet Tom ruta anger ingen träning alls Balans/Koordination Glidisar Puckteknik Puckbehandling Ett ben slalom väelvis Radar och högt huvud Knädopp framåt - bakåt Handleder (vicka) Enbensvändning hö - vä Frekvens (väling) Skridskodans Framför Köttbullen Sida Bubblor Diagonalt Zick/zack Enhand Åkning framåt Grundställning Rakt framåt Start - stopp Översteg hö - vä Glidsväng hö - vä Scooting hö - vä Två händer Nära kropp Långt från kropp Åttan / en - två händer Flip över klubba Skydda puck Finter Åkning bakåt Start - stopp Rakt bakåt Översteg hö - vä Glidsväng hö - vä Scooting hö - vä Zick/zack Enkel fint Dubbelfint Huvudfint Kroppsfint Skottfint Passningsfint Pausfint Sidledsfint toarullen Åkriktningsförändringar Vändningar hö - vä Höftöppning F-B / hö - vä Höftöppning B-F / hö - vä Höftöppning (Dahlén) Hälvändning F-B / hö - vä Hälvändning B-F / hö - vä Plogen ett ben hö - vä Sidledsfint Sudden Sidledsfint Lemieu Överstegsfint Dahlénfint V-fint Sternerfint Skridskofint Snurrfint Sidstep Frånvändning hö - vä Snabbhet Skott Forehand Backhand Frekvens/acceleration Snabbskott Reaktion/aktion Slagskott ISHOCKEYNS ABC blad 13

24 Träningens detaljplan /2 13 anger hög träningsprioritet anger lägre träningsprioritet Tom ruta anger ingen träning alls Passningar Spelförståelse/roller-självklarheter Sveppassning Arbetsområden på banan Handledspassning Platsvälingar Flippassning Screening Backhandpassning Passningstaktik Droppassning Styra skott Direktpassning Returtagning Sargpassning Maskerad passning Skridskopassning Enhandspassning Mottagningar Spelförståelse/självklarheter-offensivt En mot en Två mot en Två mot två Tre mot två Klubban Tre mot tre Skridskorna Spelvändningar Händerna och kroppen Maskerade mottagningar Spelförståelse/indiv. taktik-defensivt Individuellt försvarsspel Svepbrytning Stötbrytning Blockera skott Arbetsområden utan puck Forechecking Fördröjningsspel Backchecking Spelet om linjerna Närkampsspel Tacklingar höft-ael Kroppsblockering Rullningar Spelförståelse basic Passningsskugga Double up (2-1 i kampsituationer) Femmans taktik Försvarszon - försvarsspel utan puck, närspel och markering Försvarszon - anfallsspel med puck, rörlighet och uppspel Mittzon - försvarsspel utan puck, markering och brytning Skapa/krympa yta Give and go Split-vision Spelbredd Speldjup Mittzon - anfallsspel med puck, inbrytning i anfallszon Anfallszon - försvarsspel utan puck, närspel och markering Anfallszon - anfallsspel med puck, positionsspel och avslutningar Triangelspel Zonspel Tekningar Man/man-spel Tekningar ISHOCKEYNS ABC blad 13

7-10 år. Ditt ledarskap. Swedish Legends. Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap:

7-10 år. Ditt ledarskap. Swedish Legends. Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap: Ditt ledarskap 1 Allmänna tips i Ditt fortsatta ledarskap: Instruktion Barn lär sig bäst när dom leker och härmar andra. Skapa aktivitet - UNDVIK KÖER! Korta muntliga instruktioner. Visa! Pröva! Instruera!

Läs mer

Så blev de bäst! 8 a. Vägen till framgång /sid 1. Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Metod. Bakgrund.

Så blev de bäst! 8 a. Vägen till framgång /sid 1. Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Metod. Bakgrund. Vägen till framgång /sid 1 8 a Studie av fyra NHL-spelares bakgrund och ungdomsutveckling. Bakgrund Svenska Ishockeyförbundet satsar för att bryta den negativa resultattrenden. För att behålla svensk hockey

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Björklöven Vill !!!!!!!!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Björklöven Vill Ett styrdokument för hur Björklöven ska utveckla sin verksamhet till att bli en av landets bästa ungdomsverksamheter inom ishockeyn Antaget vid Björklövens styrelsemöte 2014-09-29 Vision

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Den lilla BÅGSKYTTEBOKEN

Den lilla BÅGSKYTTEBOKEN Den lilla BÅGSKYTTEBOKEN Får ej användas på tävling! Av PeO Gunnars Reviderad 130807 INLEDNING Den lilla bågskytteboken kan du använda som en liten uppslagsbok när du tränar. Den tar även upp en del av

Läs mer

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell

Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svensk Innebandys Utvecklingsmodell Svenska Innebandyförbundet 2011 Författare: Emil Persson och Jocke Bååth Foto: Henrik Johansson, Pic-Agency (landslagsbilder) och Mikael Malmgren (barn- och ungdomsbilder)

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Världens bästa klättrare så når vi dit

Världens bästa klättrare så når vi dit SVENSKA KLÄTTERFÖRBUNDET Världens bästa klättrare så når vi dit En guide för klättrare, tränare & klubbar Madelene Lidmalm 2012-01-05 Det här dokumentet är en central del av svensk klättrings strategiska

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Barn som får springa, krypa, hoppa och balansera, växer och blir starka och kloka. Mycket spring i benen är en förutsättning för barns inlärning.

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer