NRGS 11-2 NRGS Monteringsanvisning Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NRGS 11-2 NRGS 16-2. Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2"

Transkript

1 NRGS 11-2 NRGS 16-2 Monteringsanvisning Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2

2 Mått , 1000, , 1000, ,5 Bild 1 Bild 2 2

3 Uppbyggnad NRGS 16-2 A B C 0 G 1, DIN 228 N10 0, N8 Bild 3 Bild 3

4 Uppbyggnad MAX 70 C MAX 95 % D E F Bild 5 N ON 123 M L NK G J I H Bild 6 6 5

5 Teckenförklaring Lysdiod Lågnivå-alarm Lysdiod Lågnivå-alarm Lysdiod Pump TILL DIP-switch mätområde TEST -knapp RESET -knapp A B C D E F G H I J K Elektrodgänga G 1", DIN 228 Tätningsslits Tätningsring D 33 x 39 DIN Låsskruvar för lock M Kabelgenomföring PG 9 / PG 16 Lock Kopplingsplint Jordanslutning Testplint Temperatursäkring T max = 102 C Skruv 5

6 Innehåll Viktiga anmärkningar Sidan Säkerhetsanvisningar...7 Varningsanmärkning...7 Fara...7 Förklaringar Leveransinnehåll...8 Systembeskrivning...8 Funktion...8 Utförande...8 Tekniska data... 9, 10 Montage NRGS 11-2, NRGS , 11 Tabellfunktioner...11 Monteringsexempel...17 Elektrisk anslutning NRGS 11-2, NRGS Grundinställning Fabriksinställning Omkoppling av mätområde...13 Idriftsättning Varningsanmärkning...1 Kontroll av elektrisk anslutning...1 Inkoppling av nätspänning...1 Kontroll av brytfunktioner...1 Kontroll av lågnivå-alarm...1 Drift Kvittering av lågnivå-alarm...1 Bilaga Varningsanmärkning...15 Fel-checklista...15 Konformitetsförklaríng

7 Viktiga anmärkningar Säkerhetsanvisning Nivåelektroden NRGS 11-2, NRGS 16-2 får endast användas till indikering av nivåer. Kvalificerad personal är personer som är väl förtrogna med montage och idriftsättning av produkterna och har fått motsvarande kvalifikationer genom sitt yrke. T ex: Utbildad inom el-/instrumentteknik. Utbildad eller undervisad i användning av säkerhetsrelaterad utrustning. Utbildad eller undervisad i första hjälpen och olycksfallsföreskrifter. Fara Vid lösgörande av elektroder kan ånga eller hett vatten strömma ut med risk för svåra brännskador! Nivåelektroden får endast demonteras efter det blivit trycklöst i systemet. Varning Plintarna i NRGS 11-2, NRGS 16-2 är spänningsatta under drift! Vid oaktsamhet kan skador uppstå p g a elektrisk ström! Innan montage eller demontage av apparathusets lock skall spänningen kopplas ifrån. 7

8 Förklaring Leveransinnehåll NRGS Kompaktsystem NRGS Tätningsring D 33 x 39 DIN Handhavandebeskrivning NRGS Kompaktsystem NRGS Tätningsring D 33 x 39 DIN Handhavandebeskrivning Systembeskrivning Nivåelektroden NRGS 11-2, NRGS 16-2 arbetar enligt ett konduktivt mätförfarande. Med NRGS 11-2, NRGS 16-2 kan man indikera maximalt tre nivåer i ett elektriskt ledande medium. Lågnivå-alarm, pump TILL, pump FRÅN med var sin reläkontakt NRGS 16-2 har en inbyggd nivåövervakning vilken styr alla funktioner. En extern nivåvakt krävs inte. NRGS 11-2, NRGS 16-2 består av två elektrodspetsar för övervakning av lågnivåer. Larmhanteringen av lågnivån sker via två skilda övervakningskanaler. Funktion En konduktiv nivåmätteknik som är baserad på principen ledningsförmågemätning. Den arbetar enligt principen att flytande vätskor har ledningsförmåga d v s leder ström. För att uppnå en säker funktion med denna typ av mätteknik måste vätskan som skall mätas ha en grundledningsförmåga. Den konduktiva mätprincipen talar om två saker: Att elektroden befinner sig i eller ovanför vätska resp. om brytpunkt är uppnådd eller ej uppnådd. Elektroden måste kapas till aktuell längd innan den monteras. Elektrodens längd motsvarar brytpunkten för t ex gränsvärdeslarm, ventil- eller pumpstyrning. Utseende NRGS 11-2: Utförande med gänga G 1", DIN ISO 228. Bild 1 NRGS 16-2: Utförande med gänga G 1", DIN ISO 228. Bild 2 8

9 Tekniska data Godkännande TÜV. WR/WB Drifttryck NRGS 11-2: 36 bar g vid 159 C NRGS 16-2: 32 bar g vid 238 C Mekanisk anslutning Gänga G 1, DIN ISO 228 Fläns DN 50, PN 0, DIN 2635 Material Hus G AlSi8Cu3 Skaft CrNiMoTi Fläns C 22.8 Mätelektrod CrNiMoTi Elektodisolering PTFE Afståndshållare PTFE Längd 1500 mm 1000 mm 1500 mm Spänningsmatning 230 V +/ 10 %, 50/60 Hz 115 V +/ 10 %, 50/60 Hz 22 V +/ 10 %, 50/60 Hz (option) Effektbehov 5 VA Säkring Temperatursäkring T max = 102 C Känslighed Område 1: 10 µs/cm Område 2: 0,5 µs/cm Elektrodspänning 10 V ss UtgångTvå potentialfria växlande kontakter. Två potentialfria växlande kontakter. Maximal ström över kontakterna vid spänningarna 2 V, 115 V och 230 V AC: A, induktivt 0,75 A vic cos ϕ 0,5. Maximal ström över kontakterna vid 2 V DC: A. Kontaktmaterial silver, förgylld. 9

10 Tekniska data (fortsättning) Indikerings- och betjäningselement Två röda lysdioder för Lågnivå. En grön lysdiod för indikering av pump TILL. En fyrpolig DIP-switch för val av känslithet. En TEST -knapp för funktionskontroll av lågnivå-alarmet. En RESET -knapp för kvittering av nivålarm. Kabelgenomföring Kabelförskruvning med integrerad dragavlastning PG 19 (1) PG 11 (1) Skyddsklass IP 65 enligt DIN 0050 Tillåten omgivningstemperatur Maximalt 70 C Vikt Ca. 1,8 kg Montage NRGS 11-2, NRGS Bestäm längden på elektroderna och för in måtten i tabell 1. Bild Kapa elektrodstavarna 1, 2, 3, och till aktuell längd. Elektrodstavarna 1 och 2 (Lågnivå) måste ha samma längd! 3. Ta bort eventuella grader.. Avisolera PTFE-isoleringen ca. 50 mm på elektrodens ände. 5. Kontrollera tätningsytorna på studsens gänggång eller flänsanslutning. Bild. 6. Lägg den medlevererade tätningsringen C mot slitsen B på elektroden. Bild 3. Endast den tätningsring av typen D 33 x 39 DIN som medlevererats får användas! 7. Bestryk elektrodens gänga A med lite silikonfett (t ex DOW Corning 111 Compound). 8. Skruva in elektroderna i gänggången eller flänsen. Dra därefter åt den med en fast nyckel storlek 1. Åtdragningsmomentet i kallt tillstånd skall vara 10 Nm. 10

11 Montage (fortsättning) Tabell 1 Funktion Funktion Elektrodstav Längd [mm] Lågnivå-alarm 1 Lågnivå-alarm 2 T ex Pump TILL 3 T ex Pump FRÅN Anteckna längd Varning Tätningsytorna i behållarens gängstuds eller fläns måste vara felfria och utförda enligt bild! Mätelektroderna få ej böjas under montaget. Elektrodhuset får inte byggas in i behållarens isolering! Anmärkning Kontrollen av studsar med anslutningsflänsar skall ske inom ramen för provningen av pannan. På sidan 17 finns exempel på fyra monteringssätt. Verktyg Fast nyckel SW 1 Bultsax Metallsåg Flat fil 11

12 Elektrisk inkoppling NRGS 11-2, NRGS 16-2 Som matningsledning kan en flertrådig flexibel styrkabel användas. Minimiarea 1,5 mm2. 1. Lossa och ta bort skruvarna D. Ta bort locket F. Bild Lossa och skruva bort överfallsmuttern E på kabelgenomföringen. Elektrodhuvudet kan vridas +/ Lossa skruven K med en fast nycket 17. Skruva inte bort den! Bild 6.. Vrid elektrodhuvudet i önskad riktning. 5. Dra försiktigt åt skruven K. 6. Lossa plintraden G från kretskortet. 7. Belägg plintraden enligt kopplingsschema och anslut därefter PE-anslutningen H. 8. Sätt tillbaka plintraden på kretskortet. 9. Sätt tillbaka locket F och skruva fast det med skruvarna D. Montera därefter kabelförskruvningen E. Inkopplingsschema Bild 7 Nätspänning Varning Matningsledningen skall avsäkras med en säkring T 250 ma! Verktyg Stjärnskruvmejsel, storlek 1 Isolerad skruvmejsel enligt VDE 0680, storlek 2,5 Fast nyckel SW 17 12

13 Grundinställning Fabriksinställning Kompaktsystemet levereras med följande fabriksinställningar: Mätområde 10 µs/cm 2 Ändring av mätområde Mätområdet kan med DP-switchen 10 µs/cm: kopplas om mellan 0,5 µs/cm och 1. Lossa skruvarna D på elektrodhuvudet, ta bort locket F. Bild 5, Bild 6. DIP-switch 1 OFF Mätområde 0,5 µs/cm. DIP-switch 1 ON Mätområde 10 µs/cm. 2. Sätt tillbaka locket F och skruva fast skurvarna D. Varning Skada inte elektronikkomponenterna vid ändringen av DIP-switcharna. Verktyg Stjärnmejsel, storlek 1 Isolerad skruvmejsel enligt VDE 0680, storlek 2,5 13

14 Idriftsättning Varning Plintarna i NRGS 11-2, NRGS 16-2 är spänningsatta under drift! Vid oaktsamhet kan skador uppstå p g a elektrisk ström! Innan montage eller demontage av locket sker måste matningsspänningen kopplas bort. Kontroll av elektrisk anslutning 1. Kontrollera att NRGS 11-2, NRGS 16-2 är ansluten enligt inkopplingsschemat. Bild Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med apparatens förtrådning. Inkoppling av nätspänning 1. Slå till spänningen och kontrollera att alla funktioner arbetar riktigt enligt de bestämda brytpunkterna. För optisk kontroll av brytpunkterna finns lysdioderna 1, 2, 3. Bild 6. För att kunna kontrollera lysdioderna 1, 2, 3 måste locket F demonteras. Bild 5, bild 6. Kontroll av brytpunkter 1. Kontrollera funktionen Lågnivå-alarm med elektrodstavarna 1 och 2. För kontrollen måste nivån i behållaren sänkas under lågnivåmärket. Vid underskridning av lågnivåmärket måste lågnivå-alarmet komma. 2. Kontrollera brytpunkterna pump TILL och pump FRÅN. Se Tabell 1. Kontroll av lågnivå-alarm Med TEST -knappen 5 kan funktionen lågnivå-alarm simuleras. Bild 6. Tryck in TEST -knappen, lågnivå-alarmet skall komma. Drift Kvittering av lågnivå-alarm Med RESET -knappen 6 kan ett aktiverat lågnivå-alarm kvitteras. Bild 6. Tryck in RESET -knappen och lågnivå-alarmet är kvitterat. 1

15 Bilaga Fel-checklista Varning Plintarna i NRGS 11-2, NRGS 16-2 är spänningsatta under drift! Vid oaktsamhet kan skador uppstå p g a elektrisk ström! Innan montage eller demontage av locket sker måste matningsspänningen kopplas bort. Brytpunkt Högnivå överskriden ingen funktion Fel: Nätspänningen är inte ansluten. Avhjälpning: Slå till spänningen. Anslut apparaten enligt kopplingsschemat. Fel: Temperatursäkringen har löst ut. Avhjälpning: Vid felaktig temperatursäkring saknas spänning på plint I. Byt den felaktiga temperatursäkringen. Best. nr Omgivningstemperaturen får inte överstiga 70 C. Fel: Den elektriska ledningsförmågan är för liten Avhjälpning: Koppla om förstärkningen DIP-switch till 0,5 µs/cm. Fel: Elektronikhuset har ingen jordförbindelse till behållaren. Avhjälpning: Rengör tätningsytorna och sätt tillbaka den med monterad metallisk tätningsring D 33 x 39 DIN Täta inte kompaktsystemet med lin eller teflonband. Fel: Elektronikkortet är felaktigt. Avhjälpning: Byt kortet. Best. nr (115 V / 230 V AC) / (2 V AC) Brytpunkt Lågnivå underskriden ingen funktion Fel: Elektrodstaven har kontakt med jord. Avhjälpning: Konrollera och ändra inbyggnadsläget. Fel: Utjämningshålet i skyddsröret saknas, är igensatt eller flödar över. Avhjälpning: Kontrollera skyddsröret resp. borra upp eventuellt saknat hål. Fel: Avstängningsventilen på den utanpåliggande mätflänsen är stängd (option). Avhjälpning: Öppna avstängningsventilen. Brytpunkt uppnådd ingen funktion Fel: Brytfunktionen är inte riktigt konfigurerad. Elektrodstavarna har felaktig längd. Avhjälpning: Kontrollera och koppla eventuellt om kablarna mellan elektrodstavarna och elektroniken. 15

16 Bilaga (fortsättning) Konformitetsförklaring För apparaten NRGS 11-2 och NRGS 16-2 gäller konformiteten enligt följande europeiska riktlinjer: NSP-riktlinje 73/23/EWG i. d. F. 93/68/EWG NSP-riktlinje 89/336/EWG i. d. F. 93/68/EWG De grundas på följande harmoniserande normer NSP-normen EN : 1991 EMV-normen EN , EN Om ändringar görs på apparaten som ej är godkända av Gestra, upphör denna konformitet att gälla. Bremen, GESTRA GmbH Dr. Anno Krautwald Dr. Christian Politt Teckenförklaring Fläns PN 0, DN 150, DIN 2527 Fläns PN 0, DN 100, DIN 2527 Kontroll av studs med anslutningsfläns skall ske i samband med besiktningen av pannan Utjämningshål Högnivå HW Elektrodstav d = 5 mm Skyddsrör DN 80 Skyddsrör DN 100 Elektrodavstånd 1 mm Elektrodavstånd 0 mm Lågnivå LW Reduceringsstycke DIN 2616, del 2 K-88, 9 x 3, 2-2, x 2,6 W Reduceringsstycke DIN 2616, del 2 K-11, 3 x 3, 6-8, 3 x 2,9 W 16

17 Monteringsexempel DN 50 G DN 50 G Bild Bild 9 10 G G ¾ G DN DN 100 2,5 2, ME DN 20 Bild 10 Bild 11 DN 20 17

18 Er agent i Sverige: GESTRA GmbH Postfach D-2805 Bremen Hemmstraße 130 D Bremen Tel. +9 (0) Fax +9 (0) Internet An Invensys company /700c 1997 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany

NRGS 11-1 NRGS 16-1 NRGS 16-1 S. Monteringsanvisning Nivåelektrod NRGS 11-1 Nivåelektrod NRGS 16-1 Nivåelektrod NRGS 16-1S

NRGS 11-1 NRGS 16-1 NRGS 16-1 S. Monteringsanvisning Nivåelektrod NRGS 11-1 Nivåelektrod NRGS 16-1 Nivåelektrod NRGS 16-1S NRGS 11-1 NRGS 16-1 NRGS 16-1 S Monteringsanvisning 810330-00 Nivåelektrod NRGS 11-1 Nivåelektrod NRGS 16-1 Nivåelektrod NRGS 16-1S Mått 173 173 NRGS 16-1: 338 500, 1000, 1500 NRGS 11-1: 240 436, 936,

Läs mer

NRGT 26-1 NRGT 26-1 S. Monteringsanvisning Nivåelektrod NRGT 26-1, NRGT 26-1 S

NRGT 26-1 NRGT 26-1 S. Monteringsanvisning Nivåelektrod NRGT 26-1, NRGT 26-1 S NRGT 2-1 NRGT 2-1 S Monteringsanvisning 8102-00 Nivåelektrod NRGT 2-1, NRGT 2-1 S Mått 17 17 2 7, 9 10 10 2 2 7 1 2 G ¾ Bild 1 Bild 2 2 Uppbyggnad A B D C E F Bild Bild G ¾ DIN 228 N1 N10 0, Bild Uppbyggnad

Läs mer

NRG Drifthandbok Nivåelektrod NRG 26-40

NRG Drifthandbok Nivåelektrod NRG 26-40 NRG 26-40 Drifthandbok 810726-00 Nivåelektrod NRG 26-40 1 2 Innehåll Viktiga anvisningar Användningsområden...8 Säkerhetsanvisningar...8 Fara...8 Förklaringar Leveransinnehåll...9 Systembeskrivning...9

Läs mer

NRG NRG NRG Drifthandbok Nivåelektrod NRG Nivåelektrod NRG Nivåelektrod NRG 19-40

NRG NRG NRG Drifthandbok Nivåelektrod NRG Nivåelektrod NRG Nivåelektrod NRG 19-40 NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 Drifthandbok 810729-00 Nivåelektrod NRG 16-40 Nivåelektrod NRG 17-40 Nivåelektrod NRG 19-40 1 2 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Användningsområden... 7 Säkerhetsanvisningar...

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems ERL 16-1 LRG 16-4. Monteringsanvisning 810278-01 Konduktivitetselektroder ERL 16-1, LRG 16-4 GESTRA GESTRA Steam Systems ERL 6- LRG 6-4 Monteringsanvisning 8078-0 Konduktivitetselektroder ERL 6-, LRG 6-4 ERL 6-, LRG 6-4 Dimensioner max. 60 C max. 60 C 99 0 Gänga G ¾" Tätningsring 7 x 3 DIN 7603

Läs mer

NRS 1-40. Drifthandbok 810728-00 Nivåvakt NRS 1-40

NRS 1-40. Drifthandbok 810728-00 Nivåvakt NRS 1-40 NRS 1-40 Drifthandbok 810728-00 Nivåvakt NRS 1-40 1 2 Innehåll Viktiga anvisningar Användningsområden...6 Säkerhetsanvisningar...6 Fara...6 Förklaringar Leveransinnehåll...7 Systembeskrivning...7 Funktion...7

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 2 1. Bruksanvisning 819070 00. Svenska. Elektronikenhet NRS 2 1

GESTRA Steam Systems NRS 2 1. Bruksanvisning 819070 00. Svenska. Elektronikenhet NRS 2 1 GESTRA Steam Systems NRS 2 1 Bruksanvisning 819070 00 Elektronikenhet NRS 2 1 SV Svenska NRS 2 1 F A C B 4,3 112 85 D 51 32 A E 106 Fig. 1 1 2 3 4 5 Fig. 2 Frontplatta Nät 3 1 Använd mätmotstånd R M bara

Läs mer

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212

BK 212. Installationsanvisning Kondensatavledare BK 212 BK 212 Installationsanvisning 810777-00 Kondensatavledare BK 212 1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Seite Säkerhetsanvisning... 7 Fara... 7 Förklaringar Förpackningsinnehåll... 8 Systembeskrivning...

Läs mer

NRS 1-8. Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8

NRS 1-8. Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8 Driftanvisning 810705-01 GESTRA nivåbrytare NRS 1-8 Skyddsströmkrets Nät Skyddsströmkrets Nät Fig. 1 Fig. 3: Kopplingsschema för Frankrike Nät Skyddsströmkrets Fig. 2 U 1-2 Nedsänkt Frilagd Störning 2

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsanvisning 810704-02. Nivåvakt NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Driftsanvisning 810704-02. Nivåvakt NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 S Driftsanvisning 810704-02 Nivåvakt NRS 1-7 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 ATEX (Atmosphère

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRS 2-4. Svenska. Installationsanvisningar 818860-00. Nivåvakt NRS 2-4 GESTRA GESTRA Steam Systems NRS 2-4 SV Svenska Installationsanvisningar 818860-00 Nivåvakt NRS 2-4 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Säkerhetsanvisningar...4 Varning...4 Förklaringar Leveransomfång...5

Läs mer

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Svenska. Driftsanvisning 810704-04. Nivåvakt NRS 1-7

GESTRA Steam Systems NRS 1-7. Svenska. Driftsanvisning 810704-04. Nivåvakt NRS 1-7 GESTRA Steam Systems NRS 1-7 SV Svenska Driftsanvisning 810704-04 Nivåvakt NRS 1-7 1 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 ATEX (Atmosphère

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Svenska. Installationsanvisningar Nivåelektrod typ

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Svenska. Installationsanvisningar Nivåelektrod typ GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 211-1 SV Svenska Installationsanvisningar 818859-00 Nivåelektrod typ NRG 211-1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Säkerhetsanvisningar...4 Varning...4 Förklaringar Leveransomfång...4

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 NRG 111-40

NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 NRG 111-40 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-40 NRG 17-40 NRG 19-40 NRG 111-40 SV Svenska Bruksanvisning 810729-02 Nivåelektrod NRG 16-40 Nivåelektrod NRG 17-40 Nivåelektrod NRG 19-40 Nivåelektrod NRG 111-40 1 Innehåll

Läs mer

NRS Drifthandbok Nivåvakt NRS 2-40

NRS Drifthandbok Nivåvakt NRS 2-40 NRS 2-40 Drifthandbok 810727-00 Nivåvakt NRS 2-40 1 Innehåll Viktiga anvisningar Användningsområden...7 Säkerhetsanvisningar...7 Fara...7 Förklaringar Leveransinnehåll...8 Systembeskrivning...8 Funktion...8

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

NRG NRG NRG NRG GESTRA Steam Systems. Bruksanvisning Svenska. Nivåelektroder NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50,

NRG NRG NRG NRG GESTRA Steam Systems. Bruksanvisning Svenska. Nivåelektroder NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, GESTRA Steam Systems NRG 16-50 NRG 17-50 NRG 19-50 NRG 111-50 SE Svenska Bruksanvisning 819037-03 Nivåelektroder NRG 16-50, NRG 17-50, NRG 19-50, NRG 111-50 1 Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner. Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.se Produkt Katastrofskydd ERK-S självövervakande katastrofskydd 2 ERK-lp

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare

S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare S 103 Induktiv elektromagnetisk flödesmätare Mätrör DN20 till DN1 Analog utsignal 0/4-20 ma Pulsutgång, öppen kollektor Automatisk nollpunktskalibrering Stort urval av mätrör och elektrodmaterial Beskrivning

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Larm CL 50 19"-modell

Larm CL 50 19-modell Larm CL 50 19-modell ÖVERVAKNING ELDACO 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 5 10 1 20 0,5 0,2 30 min 0,5 10 20 0,1 1 M 1 S 30 Designed by Erik Wallebom Designed date 2007-06-26 Revision A Revision by Revision date

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

MK 45 MK 45 A Rostfritt stål. Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A

MK 45 MK 45 A Rostfritt stål. Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A MK 45 MK 45 A Rostfritt stål Bruksanvisning 810405-01 Kondensatavledare MK 45, MK 45 A 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Överensstämmelse

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8.

Drift- och skötselanvisning. Nivåkontroll ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Nivåkontroll typ ER-8. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp.

Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Katastrofskydd typ ERK-lp. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning, manöverreläer, lampor,

Läs mer

Monterings- och skötselinstruktion. Nivåkontroll typ ER-LH.

Monterings- och skötselinstruktion. Nivåkontroll typ ER-LH. Monterings- och skötselinstruktion Nivåkontroll typ ER-LH. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4

Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 Nivåövervakare ES 33 / ES 33 K Kapacitiv givare ES4 INNEHÅLL: Deklaration... 2 Beskrivning... 3 Data... 4 Monteringsexempel... 4 Installation... 5 Inkopplingsexempel... 7 Certifikat... 8 Spara denna anvisning

Läs mer

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Elektriskt ställdon Typ 5857 Bild 1 Elektriskt ställdon typ 5857 Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Utgåva oktober 2004 Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Infällt ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2102 00 Utanpåliggande ljusstyrkeregulator Best. nr. : 2103 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

esense ( -D) CO 2 -transmitter

esense ( -D) CO 2 -transmitter Installationsmanual för alla kapslingar esense ( -D) CO 2 -transmitter esense - D esense - K och esense - Ip54 Allmänt Luftanalysatorn esense är konstruerade för att mäta koldioxid (CO 2 ) i kontors- och

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Bruksanvisning 818581-00. Synglas Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 S Bruksanvisning 818581-00 Synglas Vaposkop VK 14, VK 16 Innehållsförteckning Viktiga hänvisningar Sida Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisningar...4 Fara...4 DGRL

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Tronic transformator 10-40 W Best. nr. : 0367 00, 0493 57 Tronic transformator 20-70 W Best. nr. : 0366 00, 0493 58 Tronic transformator 20-105 W Best. nr. : 0365 00 Tronic transformator 20-150 W Best.

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Monterings- och skötselinstruktion. Nivåkontroll typ ER-7.

Monterings- och skötselinstruktion. Nivåkontroll typ ER-7. Monterings- och skötselinstruktion Nivåkontroll typ ER-7. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7

AXCALL. ADI-611/616/608 Ver 1.7 Projekterings- och installationshandbok AXCALL ADI-611/616/608 Ver 1.7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...2 2. BLOCKSCHEMOR...3 Standardinkoppling ADI-611 och ADI-616... 3 Säkerhetskopplad ADI-611

Läs mer

BB 1... BB 2... Installationsanvisning Dubbel-backventil BB 1..., BB 2...

BB 1... BB 2... Installationsanvisning Dubbel-backventil BB 1..., BB 2... BB 1... BB 2... Installationsanvisning 810774-00 Dubbel-backventil BB 1..., BB 2... 1 Innehåll Viktiga anmärkningar Sidan 2 Användningsområde...8 Säkerhetsanvisningar...8 Fara...8 Ingruppering enligt artikel

Läs mer

ELDACO AB. Manual. Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6. Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6

ELDACO AB. Manual. Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6. Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6 Håkan Lundh Hans Sterner 1 of 6 2000-09-14 Strömförsörjningsaggregat PP 12/8 och PP 24/6 Innehåll Sida Presentation 2 Inkoppling 3 Larmer 4 Tekniska data 5-6 Mått- och placeringsritning 4M 8988 Schema

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Manual Likriktare SM2100

Manual Likriktare SM2100 Manual Likriktare SM2100 Produsent: Swansons Telemekanik AB Importør: Extron AS Telefon +46(0)303-746 320 63 83 33 90 Mobil: 900 32 394 Hjemmeside www.swtm.se www.extron.no, E-post: post@extron.no VAT.NO/Org.

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Viksam 2.0

Viksam 2.0 Viksam 2.0 1 Innehåll 1 Innehåll... 2 2 Data... 3 3 Kretskortsöversikt... 4 4 Montering... 4 5 Inkoppling... 5 5.1 Spänningsmatning... 5 5.2 Motor- och encoderinkoppling... 5 5.3 Gränssnitt... 5 5.4 Klämskydd...

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

Manual Likriktare EDC2100

Manual Likriktare EDC2100 Manual Likriktare EDC2100 Postadress/Postal address Elrond Komponent AB Telefon nr/telephone no +46(0)8-4498080 Telefax nr/telefax no +46(0)8-4498089 VAT.NO SE556336886801 Åvägen 38 SE-141 25 HUDDINGE

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning:

MC P4 VRS. 01077414 Monterings- och bruksanvisning. Impulsspänning, märkvärde: 2,5 kv. Effektförbrukning: VESTAMATIC MC P4 VRS MC P4 VRS Art. nr.: 01077414 Mikroprocessorstyrd motorstyrning för styrning av 4 solskyddsanläggningar med central, grupp- och individuell manövrering, via kabelbundna strömställare

Läs mer

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

SW - 105. Varning innan installation. Paketinnehåll OBSERVERA: Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. 500024701G Varning innan installation Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt. Placera inte nätverkskameran på ostadiga ytor. Sätt inte in några föremål i

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. MAG-mätare VM 9028 Waterflux 3000 DN 25-600 PN 16/10 flänsar Magnetisk induktiv flödesmätare bestående av ett mätrör och en signalomvandlare i kompakt- eller väggmonterat utförande. För VA-applikationer;

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200..

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200.. Monterings- och bruksanvisning Utanpåliggande gong 1200.. Beskrivning Utanpåliggande gong är en förmonterad enhet och ingår i Gira porttelefonsystem. Den används för extra signal vid port- och internanrop

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000

Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000 Bruksanvisning nivåvakt VM 9840-9842 Optiswitch 4000/5000 Nivåvakt med vibrerande stämgaffel för nivåindikering av vätskor. Nivålarm valbart för hög eller låg nivå. Utgångar; Analog 2-tråd, relä, transistor,

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

TAC Forta M800 Ventilställdon

TAC Forta M800 Ventilställdon TAC 800 Ventilställdon -40-36 September 2003 800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 800 styrs valfritt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA

ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar. ver MOA ANVÄNDARMANUAL Elpatron MOA för Epecons handdukstorkar ver.2015.12 MOA Säkerhetskrav installation 1. Montering och anslutning av elpatronen ska endast utföras av en kvalificerad installatör. 2. Anslut

Läs mer

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm

MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MOTORVENTIL MPE 322 med FJÄDERÅTERGÅNG TILL MITTLÄGE MPE 322-3 PORTSVENTIL 22mm MPE 322 har konstruerats för att styra vattencirkulationen i två kretsar genom att styra flödet till en av kretsarna eller

Läs mer

Wilo-Protect-Modul C. Monterings- och skötselinstruktioner. 2 062 902 / 2005-08-16-Kothes! (PDF-01/2006)

Wilo-Protect-Modul C. Monterings- och skötselinstruktioner. 2 062 902 / 2005-08-16-Kothes! (PDF-01/2006) Wilo-Protect-Modul C S Monterings- och skötselinstruktioner 2 062 902 / 2005-08-16-Kothes! (PDF-01/2006) Fig.1 Fig.2a Protect-Modul C 1 2 3 reset 4 Fig.2b Fig.2c 1 I+II I MA ON 1 2 2 5 4 3 Fig.2d Fig.2e

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning OBS! Läs igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan installationen inleds. Installationen och användningen ska i övrigt

Läs mer

MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare

MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare Installation, drift & underhåll MIRI SLAM - slamlarm för olje- och fettavskiljare INNEHÅLL Tekniska data...2 Allmänt...2 Ingående komponenter...3 Funktion...3 Installation - Montering centralenhet...3

Läs mer