NRGS 11-2 NRGS Monteringsanvisning Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NRGS 11-2 NRGS 16-2. Monteringsanvisning 810331-00 Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2"

Transkript

1 NRGS 11-2 NRGS 16-2 Monteringsanvisning Nivåelektrod NRGS 11-2 Nivåelektrod NRGS 16-2

2 Mått , 1000, , 1000, ,5 Bild 1 Bild 2 2

3 Uppbyggnad NRGS 16-2 A B C 0 G 1, DIN 228 N10 0, N8 Bild 3 Bild 3

4 Uppbyggnad MAX 70 C MAX 95 % D E F Bild 5 N ON 123 M L NK G J I H Bild 6 6 5

5 Teckenförklaring Lysdiod Lågnivå-alarm Lysdiod Lågnivå-alarm Lysdiod Pump TILL DIP-switch mätområde TEST -knapp RESET -knapp A B C D E F G H I J K Elektrodgänga G 1", DIN 228 Tätningsslits Tätningsring D 33 x 39 DIN Låsskruvar för lock M Kabelgenomföring PG 9 / PG 16 Lock Kopplingsplint Jordanslutning Testplint Temperatursäkring T max = 102 C Skruv 5

6 Innehåll Viktiga anmärkningar Sidan Säkerhetsanvisningar...7 Varningsanmärkning...7 Fara...7 Förklaringar Leveransinnehåll...8 Systembeskrivning...8 Funktion...8 Utförande...8 Tekniska data... 9, 10 Montage NRGS 11-2, NRGS , 11 Tabellfunktioner...11 Monteringsexempel...17 Elektrisk anslutning NRGS 11-2, NRGS Grundinställning Fabriksinställning Omkoppling av mätområde...13 Idriftsättning Varningsanmärkning...1 Kontroll av elektrisk anslutning...1 Inkoppling av nätspänning...1 Kontroll av brytfunktioner...1 Kontroll av lågnivå-alarm...1 Drift Kvittering av lågnivå-alarm...1 Bilaga Varningsanmärkning...15 Fel-checklista...15 Konformitetsförklaríng

7 Viktiga anmärkningar Säkerhetsanvisning Nivåelektroden NRGS 11-2, NRGS 16-2 får endast användas till indikering av nivåer. Kvalificerad personal är personer som är väl förtrogna med montage och idriftsättning av produkterna och har fått motsvarande kvalifikationer genom sitt yrke. T ex: Utbildad inom el-/instrumentteknik. Utbildad eller undervisad i användning av säkerhetsrelaterad utrustning. Utbildad eller undervisad i första hjälpen och olycksfallsföreskrifter. Fara Vid lösgörande av elektroder kan ånga eller hett vatten strömma ut med risk för svåra brännskador! Nivåelektroden får endast demonteras efter det blivit trycklöst i systemet. Varning Plintarna i NRGS 11-2, NRGS 16-2 är spänningsatta under drift! Vid oaktsamhet kan skador uppstå p g a elektrisk ström! Innan montage eller demontage av apparathusets lock skall spänningen kopplas ifrån. 7

8 Förklaring Leveransinnehåll NRGS Kompaktsystem NRGS Tätningsring D 33 x 39 DIN Handhavandebeskrivning NRGS Kompaktsystem NRGS Tätningsring D 33 x 39 DIN Handhavandebeskrivning Systembeskrivning Nivåelektroden NRGS 11-2, NRGS 16-2 arbetar enligt ett konduktivt mätförfarande. Med NRGS 11-2, NRGS 16-2 kan man indikera maximalt tre nivåer i ett elektriskt ledande medium. Lågnivå-alarm, pump TILL, pump FRÅN med var sin reläkontakt NRGS 16-2 har en inbyggd nivåövervakning vilken styr alla funktioner. En extern nivåvakt krävs inte. NRGS 11-2, NRGS 16-2 består av två elektrodspetsar för övervakning av lågnivåer. Larmhanteringen av lågnivån sker via två skilda övervakningskanaler. Funktion En konduktiv nivåmätteknik som är baserad på principen ledningsförmågemätning. Den arbetar enligt principen att flytande vätskor har ledningsförmåga d v s leder ström. För att uppnå en säker funktion med denna typ av mätteknik måste vätskan som skall mätas ha en grundledningsförmåga. Den konduktiva mätprincipen talar om två saker: Att elektroden befinner sig i eller ovanför vätska resp. om brytpunkt är uppnådd eller ej uppnådd. Elektroden måste kapas till aktuell längd innan den monteras. Elektrodens längd motsvarar brytpunkten för t ex gränsvärdeslarm, ventil- eller pumpstyrning. Utseende NRGS 11-2: Utförande med gänga G 1", DIN ISO 228. Bild 1 NRGS 16-2: Utförande med gänga G 1", DIN ISO 228. Bild 2 8

9 Tekniska data Godkännande TÜV. WR/WB Drifttryck NRGS 11-2: 36 bar g vid 159 C NRGS 16-2: 32 bar g vid 238 C Mekanisk anslutning Gänga G 1, DIN ISO 228 Fläns DN 50, PN 0, DIN 2635 Material Hus G AlSi8Cu3 Skaft CrNiMoTi Fläns C 22.8 Mätelektrod CrNiMoTi Elektodisolering PTFE Afståndshållare PTFE Längd 1500 mm 1000 mm 1500 mm Spänningsmatning 230 V +/ 10 %, 50/60 Hz 115 V +/ 10 %, 50/60 Hz 22 V +/ 10 %, 50/60 Hz (option) Effektbehov 5 VA Säkring Temperatursäkring T max = 102 C Känslighed Område 1: 10 µs/cm Område 2: 0,5 µs/cm Elektrodspänning 10 V ss UtgångTvå potentialfria växlande kontakter. Två potentialfria växlande kontakter. Maximal ström över kontakterna vid spänningarna 2 V, 115 V och 230 V AC: A, induktivt 0,75 A vic cos ϕ 0,5. Maximal ström över kontakterna vid 2 V DC: A. Kontaktmaterial silver, förgylld. 9

10 Tekniska data (fortsättning) Indikerings- och betjäningselement Två röda lysdioder för Lågnivå. En grön lysdiod för indikering av pump TILL. En fyrpolig DIP-switch för val av känslithet. En TEST -knapp för funktionskontroll av lågnivå-alarmet. En RESET -knapp för kvittering av nivålarm. Kabelgenomföring Kabelförskruvning med integrerad dragavlastning PG 19 (1) PG 11 (1) Skyddsklass IP 65 enligt DIN 0050 Tillåten omgivningstemperatur Maximalt 70 C Vikt Ca. 1,8 kg Montage NRGS 11-2, NRGS Bestäm längden på elektroderna och för in måtten i tabell 1. Bild Kapa elektrodstavarna 1, 2, 3, och till aktuell längd. Elektrodstavarna 1 och 2 (Lågnivå) måste ha samma längd! 3. Ta bort eventuella grader.. Avisolera PTFE-isoleringen ca. 50 mm på elektrodens ände. 5. Kontrollera tätningsytorna på studsens gänggång eller flänsanslutning. Bild. 6. Lägg den medlevererade tätningsringen C mot slitsen B på elektroden. Bild 3. Endast den tätningsring av typen D 33 x 39 DIN som medlevererats får användas! 7. Bestryk elektrodens gänga A med lite silikonfett (t ex DOW Corning 111 Compound). 8. Skruva in elektroderna i gänggången eller flänsen. Dra därefter åt den med en fast nyckel storlek 1. Åtdragningsmomentet i kallt tillstånd skall vara 10 Nm. 10

11 Montage (fortsättning) Tabell 1 Funktion Funktion Elektrodstav Längd [mm] Lågnivå-alarm 1 Lågnivå-alarm 2 T ex Pump TILL 3 T ex Pump FRÅN Anteckna längd Varning Tätningsytorna i behållarens gängstuds eller fläns måste vara felfria och utförda enligt bild! Mätelektroderna få ej böjas under montaget. Elektrodhuset får inte byggas in i behållarens isolering! Anmärkning Kontrollen av studsar med anslutningsflänsar skall ske inom ramen för provningen av pannan. På sidan 17 finns exempel på fyra monteringssätt. Verktyg Fast nyckel SW 1 Bultsax Metallsåg Flat fil 11

12 Elektrisk inkoppling NRGS 11-2, NRGS 16-2 Som matningsledning kan en flertrådig flexibel styrkabel användas. Minimiarea 1,5 mm2. 1. Lossa och ta bort skruvarna D. Ta bort locket F. Bild Lossa och skruva bort överfallsmuttern E på kabelgenomföringen. Elektrodhuvudet kan vridas +/ Lossa skruven K med en fast nycket 17. Skruva inte bort den! Bild 6.. Vrid elektrodhuvudet i önskad riktning. 5. Dra försiktigt åt skruven K. 6. Lossa plintraden G från kretskortet. 7. Belägg plintraden enligt kopplingsschema och anslut därefter PE-anslutningen H. 8. Sätt tillbaka plintraden på kretskortet. 9. Sätt tillbaka locket F och skruva fast det med skruvarna D. Montera därefter kabelförskruvningen E. Inkopplingsschema Bild 7 Nätspänning Varning Matningsledningen skall avsäkras med en säkring T 250 ma! Verktyg Stjärnskruvmejsel, storlek 1 Isolerad skruvmejsel enligt VDE 0680, storlek 2,5 Fast nyckel SW 17 12

13 Grundinställning Fabriksinställning Kompaktsystemet levereras med följande fabriksinställningar: Mätområde 10 µs/cm 2 Ändring av mätområde Mätområdet kan med DP-switchen 10 µs/cm: kopplas om mellan 0,5 µs/cm och 1. Lossa skruvarna D på elektrodhuvudet, ta bort locket F. Bild 5, Bild 6. DIP-switch 1 OFF Mätområde 0,5 µs/cm. DIP-switch 1 ON Mätområde 10 µs/cm. 2. Sätt tillbaka locket F och skruva fast skurvarna D. Varning Skada inte elektronikkomponenterna vid ändringen av DIP-switcharna. Verktyg Stjärnmejsel, storlek 1 Isolerad skruvmejsel enligt VDE 0680, storlek 2,5 13

14 Idriftsättning Varning Plintarna i NRGS 11-2, NRGS 16-2 är spänningsatta under drift! Vid oaktsamhet kan skador uppstå p g a elektrisk ström! Innan montage eller demontage av locket sker måste matningsspänningen kopplas bort. Kontroll av elektrisk anslutning 1. Kontrollera att NRGS 11-2, NRGS 16-2 är ansluten enligt inkopplingsschemat. Bild Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med apparatens förtrådning. Inkoppling av nätspänning 1. Slå till spänningen och kontrollera att alla funktioner arbetar riktigt enligt de bestämda brytpunkterna. För optisk kontroll av brytpunkterna finns lysdioderna 1, 2, 3. Bild 6. För att kunna kontrollera lysdioderna 1, 2, 3 måste locket F demonteras. Bild 5, bild 6. Kontroll av brytpunkter 1. Kontrollera funktionen Lågnivå-alarm med elektrodstavarna 1 och 2. För kontrollen måste nivån i behållaren sänkas under lågnivåmärket. Vid underskridning av lågnivåmärket måste lågnivå-alarmet komma. 2. Kontrollera brytpunkterna pump TILL och pump FRÅN. Se Tabell 1. Kontroll av lågnivå-alarm Med TEST -knappen 5 kan funktionen lågnivå-alarm simuleras. Bild 6. Tryck in TEST -knappen, lågnivå-alarmet skall komma. Drift Kvittering av lågnivå-alarm Med RESET -knappen 6 kan ett aktiverat lågnivå-alarm kvitteras. Bild 6. Tryck in RESET -knappen och lågnivå-alarmet är kvitterat. 1

15 Bilaga Fel-checklista Varning Plintarna i NRGS 11-2, NRGS 16-2 är spänningsatta under drift! Vid oaktsamhet kan skador uppstå p g a elektrisk ström! Innan montage eller demontage av locket sker måste matningsspänningen kopplas bort. Brytpunkt Högnivå överskriden ingen funktion Fel: Nätspänningen är inte ansluten. Avhjälpning: Slå till spänningen. Anslut apparaten enligt kopplingsschemat. Fel: Temperatursäkringen har löst ut. Avhjälpning: Vid felaktig temperatursäkring saknas spänning på plint I. Byt den felaktiga temperatursäkringen. Best. nr Omgivningstemperaturen får inte överstiga 70 C. Fel: Den elektriska ledningsförmågan är för liten Avhjälpning: Koppla om förstärkningen DIP-switch till 0,5 µs/cm. Fel: Elektronikhuset har ingen jordförbindelse till behållaren. Avhjälpning: Rengör tätningsytorna och sätt tillbaka den med monterad metallisk tätningsring D 33 x 39 DIN Täta inte kompaktsystemet med lin eller teflonband. Fel: Elektronikkortet är felaktigt. Avhjälpning: Byt kortet. Best. nr (115 V / 230 V AC) / (2 V AC) Brytpunkt Lågnivå underskriden ingen funktion Fel: Elektrodstaven har kontakt med jord. Avhjälpning: Konrollera och ändra inbyggnadsläget. Fel: Utjämningshålet i skyddsröret saknas, är igensatt eller flödar över. Avhjälpning: Kontrollera skyddsröret resp. borra upp eventuellt saknat hål. Fel: Avstängningsventilen på den utanpåliggande mätflänsen är stängd (option). Avhjälpning: Öppna avstängningsventilen. Brytpunkt uppnådd ingen funktion Fel: Brytfunktionen är inte riktigt konfigurerad. Elektrodstavarna har felaktig längd. Avhjälpning: Kontrollera och koppla eventuellt om kablarna mellan elektrodstavarna och elektroniken. 15

16 Bilaga (fortsättning) Konformitetsförklaring För apparaten NRGS 11-2 och NRGS 16-2 gäller konformiteten enligt följande europeiska riktlinjer: NSP-riktlinje 73/23/EWG i. d. F. 93/68/EWG NSP-riktlinje 89/336/EWG i. d. F. 93/68/EWG De grundas på följande harmoniserande normer NSP-normen EN : 1991 EMV-normen EN , EN Om ändringar görs på apparaten som ej är godkända av Gestra, upphör denna konformitet att gälla. Bremen, GESTRA GmbH Dr. Anno Krautwald Dr. Christian Politt Teckenförklaring Fläns PN 0, DN 150, DIN 2527 Fläns PN 0, DN 100, DIN 2527 Kontroll av studs med anslutningsfläns skall ske i samband med besiktningen av pannan Utjämningshål Högnivå HW Elektrodstav d = 5 mm Skyddsrör DN 80 Skyddsrör DN 100 Elektrodavstånd 1 mm Elektrodavstånd 0 mm Lågnivå LW Reduceringsstycke DIN 2616, del 2 K-88, 9 x 3, 2-2, x 2,6 W Reduceringsstycke DIN 2616, del 2 K-11, 3 x 3, 6-8, 3 x 2,9 W 16

17 Monteringsexempel DN 50 G DN 50 G Bild Bild 9 10 G G ¾ G DN DN 100 2,5 2, ME DN 20 Bild 10 Bild 11 DN 20 17

18 Er agent i Sverige: GESTRA GmbH Postfach D-2805 Bremen Hemmstraße 130 D Bremen Tel. +9 (0) Fax +9 (0) Internet An Invensys company /700c 1997 GESTRA GmbH Bremen Printed in Germany

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar.

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20

Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 Drift och underhåll Pelletsbrännaren BioLine 20 INSTRUKTIONSBOK FÖR MODELL BioLine MED MAXEFFEKT 20 kw Förvara denna instruktionsbok väl så att den är lätt tillgänglig för framtida behov. Läs igenom instruktionsboken

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1

Instruktionsbok. Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 Instruktionsbok Säkerhetssystem MGB-L1-...AR.-... / MGB-L2-...AR.-... och MGB-L1-...AP.-... / MGB-L2-...AP.-... fr. V2.2.1 More than safety. Innehåll 1 Till denna instruktionsbok 3 1.1 Giltighet 3 1.2

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK

MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK MOS SE 1141-7 PB 10 031081 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE PB 10 LEK Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt 2 Säkerhet 2 Systemprincip 3 Till Installatören Allmänt till installatören 4 Montering

Läs mer

SIDOOR. Hissdörrdrift AT40. Bruksanvisning 01/2012. Produkter för specifika krav. Answers for industry.

SIDOOR. Hissdörrdrift AT40. Bruksanvisning 01/2012. Produkter för specifika krav. Answers for industry. SIDOOR Bruksanvisning 01/2012 Produkter för specifika krav Answers for industry. Produkter för specifika krav SIDOOR Kompakt bruksanvisning Juridisk information Varningskoncept Denna handbok innehåller

Läs mer

I/A Series Tryckgivare Snabbinstallationguide. 1. Instruktionsböcker. 2. Elektronik/Kommunikation

I/A Series Tryckgivare Snabbinstallationguide. 1. Instruktionsböcker. 2. Elektronik/Kommunikation 1 Foxboro 1 (6) Gustaf Fagerberg AB Klangfärgsgatan 25 27 Box 12105 Tel 031-69 37 00 gustaf@fagerberg.se 402 41 Göteborg Fax 031-69 38 00 www.fagerberg.se Snabbinstallationguide 1. Instruktionsböcker Följande

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07

Montage- och driftanvisning. Kondenserande gaspanna WTC 15-A och WTC 32-A 83247642 1/2013-07 83247642 1/2013-07 Konformitetsintyg Sprachschlüssel 4810000042 Tillverkare: Max Weishaupt GmbH Adress: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Produkt: Kondenserande gaspanna WTC 15-A, WTC 25-A, WTC 32-A

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Monteringsanvisning Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Halvhöga, öppna våningsskyddsdörrar ECO 38500 ECO + 39700 ECO S 42500 2 PK 38100 STANDARD 01217 STANDARD BASIC 01268 COMFORT 01212 COMFORT

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Friskluft med VÄRMEÅTERVINNING Air Star Light 20 / 30 Användarmanual Innehållsförteckning Plocklista 3 Teknisk Data 3 Användning 4-5 Försiktighetsåtgärder 4 Öppna och Stänga Frontdörr 4 Ställa in Luftomsättning

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer