Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser"

Transkript

1 Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Fullmäktige 2012

2

3 Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 6 Föredragningslista 9 Röstlängd 11 FSAs årsredovisning FSAs årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Etiska rådets verksamhet

4 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 2 av 78

5 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Färdbiljetter beställer du hos Akademikerresor tryck på boka och sedan flyg- eller tågbeställning. Ange kostnadsställe I andra hand ring Resa till fullmäktige ska ske på morgonen den 16 november, kontakta FSAs kansli om det inte fungerar. Djurönäset, Djurö, Värmdö. För mer information se tel Från Arlanda har du av Akademikerresor fått biljetter antingen till Arlanda Express eller flygbussarna till Cityterminalen. Kommer du med tåg till Stockholms central följer du skyltarna till Cityterminalen. Från Cityterminalen avgår chartrad buss kl Gate till Djurönäset kommer att annonseras på avgångstavlorna. Till dig som inte åker chartrad buss till och från Djurönäset Observera att du inte kan köpa biljetter på SL-bussarna. Om du ska åka SL-buss kan du köpa biljetter vid Pressbyrån eller SLs försäljningsställen vid Slussen eller Centralen. SL-biljetter kan också köpas hos Akademikerresor i samband med tågbeställning, ange kostnadsställe Tänk på att köpa biljett för återresan från Djurö. Se för reseplanerare/tidtabell för buss 433 eller 434. Där finns också instruktioner för att köpa SL-biljett genom SMS. E4 mot STOCKHOLM, tag Södra Länken, följ skyltar "GUSTAVSBERG". Kör Värmdöleden (väg 222). Sväng ej av mot Gustavsberg, följ skyltar "STAVSNÄS/DJURÖ". Fortsätt raka vägen på 222:an. Kör över Djuröbron, efter bron ca 100 meter till höger ligger Djurönäset. Från Stockholm är det ca 4,5 mil. Bagage kan förvaras i bagagerum fram till att du har checkat in. Tidigaste incheckningstid är Anmäl kostönskemål senast den 29 oktober till FSA ersätter förtroendemännens utlägg för lokalresor mot att originalkvitton bifogas. Även använda biljetter från Akademikerresor ska bifogas. 3 av 78

6 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Traktamente Traktamente utgår ej. Måltidsersättning i samband med resa utgår enligt följande: - De som reser med nattåg erhåller frukostersättning om 50 kronor. Hemresa lördag. Chartrad buss till Cityterminalen avgår från Djurönäset Restid ca 1 timme. Om fullmäktige slutar efter kl på lördagen och restiden mellan Djurönäset och hemorten överstiger fyra timmar från fullmäktiges avslutande erhålls middagsersättning om 75 kronor. (Kvitton ska bifogas.) Det är viktigt att du på reseräkningen anger tiden för avresa hemifrån till fullmäktige och hur dags du kom hem till bostaden efter fullmäktiges slut. Förlorad arbetsförtjänst Om du inte får åka i tjänsten ersätter FSA dig för förlorad arbetsförtjänst. Ange beloppet på reseräkningen och bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår hur stort belopp arbetsgivaren har dragit av eller kopia på löneavdraget på lönespecifikationen. Program delas ut vid registreringen. Registrering sker fredagen den 16 november 2011 från klockan fram till och om det visar sig att det behövs i samband med lunchen. Platserna i fullmäktigesalen ska vara intagna till klockan då dörrarna stängs. Vid registreringen erhålls röstkort, valsedel m m. Fullmäktige kommer att öppnas kl Efter förmiddagens program serveras lunch och kl kommer fullmäktige att återupptas med behandling av punkterna 2-6 på föredragningslistan och därefter vidtar gruppdiskussioner (gruppindelning och anvisningar finns på sid 5). Dessa pågår tills dess grupperna anser sig diskuterat frågorna eller senast fram till middagen. Kl serveras en drink och serveras middag. Fullmäktigeförhandlingarna återupptas lördagen den 20 november kl och fortsätter enligt föredragningslistan till dess alla punkter är behandlade. Delegaterna bör vara närvarande under hela fullmäktige! På lördagen avslutas fullmäktigeförhandlingarna när alla punkter på föredragningslistan är avklarade. Delegaterna kan inte räkna med att fullmäktige är slut före kl Alla måste vara utcheckade senast kl den dag hemresan sker. 4 av 78

7 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Närvarande fullmäktigedelegater och tjänstgörande suppleanter har närvaro-, yttrande, förslags- och beslutsrätt. Fullmäktiges beslut fattas med acklamation 1 eller om så begärts genom votering. Vid votering används röstkortet. Omröstning kan också ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens åsikt vid öppen votering och vid sluten omröstning avgör lotten (FSAs stadga 3.3) Vid personval ska omröstning alltid vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Skulle ledamot under fullmäktiges gång ersättas av suppleant, ska anmälan ske till mötespresidiet. Ordinarie delegat ska då återlämna röstkortet, som därefter överlämnas till tjänstgörande suppleant. Detta är nödvändigt för att röstlängden ska vara giltig. Yttrande-, förslags- och närvarorätt vid fullmäktige tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter, som inte är delegater, samt av fullmäktige utsedda revisorer. Närvaro- och yttranderätt tillkommer kretsordförande, som inte är delegater, tjänstemän som är anställda vid FSAs kansli, samt annan som efter särskilt beslut av fullmäktige ges närvaro- och yttranderätt. Närvarorätt äger dessutom alla medlemmar i FSA samt till fullmäktige särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige vid behandling av särskilt ärende beslutar annorlunda. "... Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som inte upptagits i föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de närvarande delegaterna så beslutar. Sådant ärende ska anmälas vid sammanträdets öppnande..." (FSAs stadgar 4.6) Begära ordet, anmäla sig till talarlistan, sker skriftligen till mötespresidiet (särskilda blanketter kommer att finnas för detta ändamål). Uppge namn och vilken punkt på dagordningen, vilken motion etc det gäller. Du kan lämna in din begäran till mötespresidiet när som helst under mötet. Inlägg, yrkande och replik ska hållas från talarstolen. Yrkanden ska ske skriftligt till mötespresidiet (använd "begära ordet"-blanketten även för detta ändamål). Mer omfattande yrkanden bör delas in i flera att-satser för att underlätta behandlingen. Ange namn och vilken fråga på föredragningslistan det gäller av 78

8 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Som framgår av fullmäktiges genomförande samlas delegaterna under fredagen i grupper för att diskutera de frågor (pkt 7-31 på föredragningslistan) som ska behandlas av fullmäktige under lördagen. Syftet är att utbyta synpunkter kretsarna emellan och ge möjlighet att ytterligare sätta sig in i frågorna. Diskussionerna ska inte redovisas vid någon särskild genomgång. Om ni i förväg förberett egna yrkanden eller kommit fram till yrkanden under diskussionerna ska de ställas när ärendet behandlas under lördagen. Förbundsstyrelsen och kansliets tjänstemän står till förfogande, men kommer inte i övrigt att delta i gruppernas diskussioner. Förteckning över grupprum kommer att finnas i det material som delas ut när du registrerar dig vid ankomsten till fullmäktige. Dalarna Göteborg Halland Jämtland Norrbotten Stockholm S Uppsala Västerbotten Örebro, FSAstud Umeå, FSAstud Charlotta Astermo Emma Jansdotter Anna Sahlström Carina Berntsdotter Anna Ek-Oja Frida Gustavsson Therse Martinsson Inger Wiklund-Åberg Mathilda Elofsson vakant Blekinge Göteborg Norrbotten Stockholm SV Västernorrland Västerbotten Örebro Östergötland Lund, FSAstud Göteborg, FSAstud Jeanette Spogardh Eva Andersson Jenny Berglund Katarina Flakierska Nicklas Johansson Britt-Marie Öbrell Eva-Lena Kallin Marie Petersen Fredriksson Rebecca Robé Ivarsson vakant 6 av 78

9 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Dalarna Jönköping Kronoberg Stockholm NÖ Stockholm V Skåne Gävleborg Uppsala Örebro, FSAstud Annelie Sundstedt Ann-Charlotte Svensson Henrik Larm Helena Cronebäck Cecilia Bråkenhielm Olsson Eva Örjas Eva Pettersson Therese Alexandersson Anna Svensson Blekinge Jönköping Skåne Stockholm SV Stockholm V Värmland Dalarna Västmanland Stockholm, FSAstud Kolbeins Johanna Kristina Rönnholm Ingela Olofsson Ann-Charlott Holmlöv Eila Moser Ann-Britt Finsberg Maj Axelsson Karin Alehag Adina Cederblad Göteborg Kronoberg Skaraborg Stockholm V Södermanland Örebro Skåne Luleå, FSAstud Stockholm, FSAstud Ewelina Sandström Sofia Luopa Anna Saari Anette von Matern Marieanne Blomberg Hanna Schwager Fredrik Linné Helena Isacson Ann-Kristine Kristiansen Fyrbodal Västerbotten Stockholm S Skåne Södermanland Uppsala Gävleborg Örebro Jönköping, FSAstud Linda Hilmersson Solweig Brännström Lena Stenqvist Ingrid Sandelin Maud Bohman Linnea Kjell Anne Stentoft Malin Paulsson Wibke Sebbin 7 av 78

10 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Fyrbodal Gotland Göteborg Kalmar Skåne Stockholm NV Södra Älvsborg Östergötland Luleå, FSAstud Jönköping, FSAstud Pia Johansson Eva Ivenäs Gunilla Rehn Hanna Lundin Kristina Gustafsson Anna Bryne Lena Hedenborn Anita Utterström Åsa Diös Ellemo vakant Fyrbodal Kalmar Skåne Stockholm NV Södra Älvsborg Västmanland Östergötland Lund, FSAstud Norrköping, FSAstud Linda Adolfsson Eve Mäesalu Lena Olsson Elisabeth Nordmark-Andersson Virginia Comi Malin Malm Elisabeth Tällberg Mirjam Matesic Emma Niklasson Gotland Jönköping Norrbotten Skåne Stockholm NÖ Stockholm SV Södra Älvsborg Västernorrland Norrköping, FSAstud Göteborg, FSAstud Karolina Danielsson Frida Nordeström Monica Sundkvist Agneta Nilsson Elisabeth Kolsrud Anki Johansson Lena Petersson Angelica Larsson Erik Sollenborn vakant Halland Göteborg Jämtland Jönköping Skaraborg Stockholm S Värmland Östergötland Umeå, FSAstud Inger Johansson Ingrid Mattiasson-Nilo Anders Sundin Malin Forsén Berit Axelsson Ulla Hällgren-Chagallo Åsa Lindell Tove Abelsen Fallhagen Darlington Brumskine 8 av 78

11 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE Fullmäktige öppnas 2. Fullmäktiges behöriga utlysande 3. Justering av röstlängd 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Val av fullmäktiges ordförande med bisittare 6. Val av fullmäktiges sekreterare med bisittare 7. Förbundsstyrelsens årsredovisning, inklusive konfliktfonden, för räkenskapsåret 2010 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2010 för förbundet, inklusive konfliktfonden 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2010 samt beslut i anledning av 2010 års resultat 9. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2010 avseende förbundets verksamhet, inklusive konfliktfonden 10. Förbundsstyrelsens årsredovisning, inklusive konfliktfonden, för räkenskapsåret 2011 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2011 för förbundet, inklusive konfliktfonden 11. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2011 samt beslut i anledning av 2011 års resultat 12. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2011 avseende förbundets verksamhet, inklusive konfliktfonden 13. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2010 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2010 samt beslut i anledning av 2010 års resultat 15. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2010 avseende fondens verksamhet 16. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2011 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2011 samt beslut i anledning av 2011 års resultat 18. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2011 avseende fondens verksamhet 19. Etiska rådets verksamhet 2010 och Förbundsstyrelsens rapport om verksamheten 1 januari augusti av 78

12 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 21. Motioner nr 1 Kompetensutveckling del 1 Stockholms västra krets nr 2 Kompetensutveckling del 2 Stockholms västra krets nr 3 Vad gör FSA för kort- och långtidsarbetslösa arbetsterapeuter Stockolms södra krets nr 4 Tillgängligheten på FSAs kansli Stockholms södra krets nr 5 Mentorskapsprogram för studentmedlemmarna i FSA - FSAstud 22. Förbundsstyrelsens propositioner nr 1 Ändring av FSAs stadga nr 2 Instruktion till valberedningen i FSA nr 3 Revidering av Etisk kod för arbetsterapeuter nr 4 Revidering av specialistordning för arbetsterapeuter nr 5 FSAs ställningstaganden kring utbildning och forskning inom arbetsterapi nr 6 FSAs ställningstaganden om jämlik arbetsterapi nr 7 FSAs ställningstaganden om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet nr 8 Hedersmedlemskap i FSA nr 9 Strategisk plan jämte medlemsavgifter under fullmäktigeperioden Val av förbundsordförande 24. Val av 1:e vice förbundsordförande 25. Val av 2:e vice förbundsordförande 26. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 27. Val av ordförande i etiska rådet 28. Val av ledamöter i etiska rådet 29. Val av ordförande i specialistrådet 30. Val av ledamöter i specialistrådet 31. Val av revisorer jämte suppleanter 32. Val av valberedning 33. Fullmäktige avslutas 10 av 78

13 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Krets Ordinarie delegat Suppleant Blekinge Kolbeins Johanna Ottosson Eva-Marie Blekinge Spogardh Jeanette Gustafson Martin Dalarna Astermo Charlotta Nordell Liselotte Dalarna Axelsson Maj Almqvist Helene Dalarna Sundstedt Anneli Nilsson Gunilla Fyrbodalskretsen Adolfsson Linda Johansson Annika Fyrbodalskretsen Hilmersson Linda Pålsson Anna Fyrbodalskretsen Johansson Pia Bergendal Emma Gotland Danielsson Karolina Gomér Sandra Gotland Ivenäs Eva Östman Siri Gävleborg Gävleborg Pettersson Eva Stentoft Anne Göteborg Andersson Eva Larsson Norine Göteborg Mattiasson-Nilo Ingrid Sernestrand Berit Göteborg Jansdotter Emma Stavholm Birgitta Göteborg Rehn Gunilla Fäldt Monica Göteborg Sandström Ewelina Nygren Frida Halland Johansson Inger Johansson Marie Halland Sahlström Anna Trässwall Elisabeth Jämtland Berntsdotter Carina Eriksson Lina Jämtland Sundin Anders Hannerz Åsa Jönköping Forsén Malin Engvall Anna Jönköping Nordeström Frida Näslund Anne-Marie Jönköping Rönnholm Kristina Lagerberg Charlotte Jönköping Svensson Ann-Charlotte Johansson Maj 11 av 78

14 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Kalmar Lundin Hanna Stridh Peter Kalmar Mäesalu Eve Forsfält Maria Kronoberg Larm Henrik Eklund Jessica Kronoberg Luopa Sofia Edmark Sofia Norrbotten Berglund Jenny Waistedt Monica Norrbotten Ek-Oja Anna Spett Inga-Britt Norrbotten Sundkvist Monica Åkerström Agneta S Älvsborg Comi Virginia Bengtsson-Sjöqvist Lena S Älvsborg Hedenborn Lena Jörgensen Susanne S Älvsborg Petersson Lena Jensen Lisa Skaraborg Axelsson Berit Lugn Ann-Sofie Skaraborg Saari Anna Wallgren Hillevi Skåne Gustafsson Kristina Rebbling Eva Skåne Linné Fredrik Koch Inge-Lise Skåne Nilsson Agneta Pålsson Marie Skåne Olofsson Ingela Granlund Jane Skåne Olsson Lena Gustafsson Linda Skåne Sandelin Ingrid Olsson Karin Skåne Örjas Eva Söderqvist Carina Stockholm NV Bryne Anna Fugelstad Cecilia Stockholm NV Nordmark-Andersson Elisabeth Persson Ullmark Lisbeth Stockholm NÖ Cronebäck Helena Johansson Gun Stockholm NÖ Kolsrud Elisabeth Hamelius Lena Stockholm S Gustavsson Frida Andersson Ulrika Stockholm S Hällgren-Chagallo Ulla Marianne Öhrvall Ann-Marie Stockholm S Stenqvist Lena Andersson Britt-Marie 12 av 78

15 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Stockholm SV Flakierska Katarina Ekholm Bodil Stockholm SV Holmlöv Ann-Charlott Hägvide Mona-Lisa Stockholm SV Johansson Anki Andersson Anna-Carin Stockholm V Bråkenhielm-Olsson Cecilia Lamke Cissi Stockholm V Moser Eila Rostedt Johanna Stockholm V Von Matern Anette Heving Pernilla Södermanland Blomberg Marianne Demelew-Westerberg Charlotte Södermanland Boman Maud Larsson Inger Uppsala Alexandersson Terese Jansson Nini Uppsala Martinsson Therese Iverhed Karin Uppsala Kjell Linnea Rydberg Katarina Värmland Finsberg Ann-Britt Nyström Elisabeth Värmland Lindell Åsa Andersson Maria Västerbotten Brändström Solweig Lindblad Kicki Västerbotten Wiklund-Åberg Inger Olofsson Ingrid Västerbotten Öbrell Britt-Marie Västernorrland Johansson Nicklas Burström Anna-Lena Västernorrland Larsson Angelica Jogedal Linda Västmanland Alehag Karin Johansson Maria Västmanland Malm Malin Canevin Henna Örebro Kallin Eva-Lena Engström Niklas Örebro Paulsson Malin Rehnholm Lena Örebro Schwager Hanna Karlsson Lena Östergötland Abelsen Fallhagen Tove Dareus Britt Östergötland Petersen Fredriksson Marie Wennersten Christin Östergötland Tällberg Lisa Meidler Gunilla Östergötland Utterström Anita Rydkvist Eva 13 av 78

16 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FSAstuddelegater Utbildningsort Ordinarie delegat Suppleant Luleå Diös Ellemo Åsa Björkman Sara Luleå Isacson Helena Onelius Erik Umeå Umeå Brumskine Darlington Stockholm Stockholm Cederblad Adina Kristiansen Ann-Kristine Örebro Örebro Elofsson Mathilda Svensson Anna Norrköping Norrköping Niklasson Emma Sollenborn Erik Göteborg Göteborg Jönköping Jönköping Sebbin Wibke Lund Lund Robé Ivarsson Rebecca Matesic Mirjam 14 av 78

17 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

18 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 16 av 78

19 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

20 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 18 av 78

21 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

22 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 20 av 78

23 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

24 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 22 av 78

25 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

26 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 24 av 78

27 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

28 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 26 av 78

29 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

30 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 28 av 78

31 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

32 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 30 av 78

33 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

34 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 32 av 78

35 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

36 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 34 av 78

37 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

38 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 36 av 78

39 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

40 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 38 av 78

41 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

42 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 40 av 78

43 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

44 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 42 av 78

45 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

46 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 44 av 78

47 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

48 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 46 av 78

49 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

50 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 48 av 78

51 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

52 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 50 av 78

53 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

54 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 52 av 78

55 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

56 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 54 av 78

57 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

58 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 56 av 78

59 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

60 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 58 av 78

61 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

62 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 60 av 78

63 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

64 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 62 av 78

65 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

66 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 64 av 78

67 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

68 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 66 av 78

69 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

70 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 68 av 78

71 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

72 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 70 av 78

73 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

74 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 72 av 78

75 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

76 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 74 av 78

77 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

78 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 76 av 78

79 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

80 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Etikrådet hade under 2010 följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Johannes Dock, Lars Sandman, Maj Sikström och Elsine Zingmark Lien. Under 2011 ingick följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Inga Blomstrand, Mari Broqvist, Lars Sandman, Maj Sikström och Elsine Zingmark Lien. Följande frågor har varit aktuella under de två verksamhetsåren: Den aktivitet som dominerat rådets verksamhet under dessa två år är revidering av den etiska koden. Den version som presenterade vid fullmäktige 2010 diskuterades livligt både i arbetsgrupperna och under fullmäktige. Därefter fattades beslut om att koden skulle gå på återremiss till etikrådet. De synpunkter som framfördes vid fullmäktige har beaktats, vidare har etikrådet under arbetets gång gjort en omfattande bearbetning av texten för att skapa en tidsenlig och lite mer lättläst kod. Bearbetning av Exempelsamlingen har påbörjats utifrån de förslag som lämnats av arbetsterapeuter från olika verksamheter. Rådet har påbörjat arbetet med att inom FSA:s plattform skapa en hemsida om etikrådet och frågor relaterade till vårt uppdrag. Diskussioner har förts om vetenskaplig litteratur fokuserad mot etik och arbetsterapi. Feed-back har getts till arbetsterapeuter utifrån etiska dilemman som de aktualiserat via kontakt med olika medlemmar i rådet. Frågan om arbetsterapeuter och bemötande har aktualiserats eftersom det utifrån professionellt förhållningssätt och ansvar finns nära kopplingar till etik. Detta gäller även reflektion omkring arbetsterapeuters förskrivning av hjälpmedel och bemötande av klient i det sammanhanget. Rådet anser att detta är ett viktigt område att jobba vidare med under kommande verksamhetsår. Utifrån Lars Sandmans forskning har olika forskningsfrågor diskuterats: Delat beslutsfattande relaterat till kliniskt etiska reflektioner utifrån normativa aspekter; Kliniskt etiska reflektioner och Organisationsetik. Etikrådet har varit representerat vid Läkarsällskapets årliga etikdag med fokus på etik och sociala medier. Utifrån detta har förslag lämnats till FSA om att fokusera denna fråga på en utbildningskonferens för gemensam diskusson mellan studenter och lärare. Abstrakt har lämnats inför Cotec konferensen i Stockholm som ligger i maj Etik och prioriteringar är en viktig fråga och bevakas kontinuerligt av ledamöter i rådet. För FSAs Etiska råd Margareta Lindberg, ordförande 78 av 78

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Fullmäktige 2010 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 7 Föredragningslista

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida 1 av 71

Innehållsförteckning. Sida 1 av 71 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 2 Gruppindelning 5 Föredragningslista 8 Röstlängd 10 FSAs årsredovisning 2006 14 FSAs årsredovisning 2007 33 Stipendiefondens årsredovisning 2006 54 Stipendiefondens

Läs mer

Del 1. Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser

Del 1. Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser Del 1 Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser Fullmäktige 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02

Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02 Styrelsemöte FSAstud 2012-09-01 2012-09-02 Tid: lördag 1 september och söndag 2 september Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Wibke Sebbin Anna Svensson

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 5 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30 1 Föreningsstämmans

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04

Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Styrelsemöte FSAstud 2012-06-04 Tid: måndag 4 juni Plats: FSAstuds nätbaserade rum på Adobe Connect PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Helena Isacson Adina Cederblad Åsa Diös Ellemo Frida Bergman

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista

Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista Page 1 of 6 Skogsflicksmatchen_2012, Klassresultatlista 2012-05-26 D85 2350 meter 2 anmälda 1 Anna Hermansson Skåne 48:33 0:00 2 Lena Nordahl Skåne 54:36 6:03 D80 2350 meter 10 anmälda 1 Lisa Hedström

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Under helgen tog styrelsen fram gemensamma gruppregler för det framtida arbetet (se bilaga 3).

Under helgen tog styrelsen fram gemensamma gruppregler för det framtida arbetet (se bilaga 3). datum. 2012-01-18 vår ref. sf FSAstuds styrelse Infobrev nr 2012-02 Hej! Det här infobrevet kommer till stor del vara en rapport från styrelsens utbildningshelg samt efterföljande styrelsemöte. Ni hittar

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Termin 6 Vår termin -09, v 11-16, 18-23 HK06, 72 studenter A. Karlstad kommun ( Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Frida Möller (ev utland) Sofia Gråsjö Pernilla Skoog Karin Eriksson Helena

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016 Forum Syd årsmöte Bilaga1 Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta mötesordningen enligt nedanstående förslag Allmänt Vi eftersträvar

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014

Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014 Forum Syd årsmöte 2014 Bilaga 1 Förslag till mötesordning Forum Syds årsmöte 2014 Förslag till beslut Styrelsen föreslår årsmötet besluta att anta mötesordningen enligt nedanstående förslag Allmänt Vi

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande

Ordförande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera röstlängden löpande 1. Mötets öppnande Rebecca Lundberg förklarade mötet för öppnat kl 18.02 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 20 stycken ombud att justera röstlängden till 20 stycken ombud att justera

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande.

Dagordningens punkt 10. a) Val av förbundsordförande. Förslag till beslut. Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. a) Val av förbundsordförande Valberedningen har gått igenom nomineringarna till förbundsordförande. En person ska väljas och en person har nominerats, nämligen Anders Ferbe. att välja Anders Ferbe till

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette

Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Agneta Petersson LT Agneta Petersson matan Agneta Torstensson Amanda Aronsson Ami Frid Anette Dahlström Anette Jonsson LT Anette Jonsson Anette Lidholm Anette Nygern Anette Persson Anita Larsson Ann Kristin

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr

FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN. Sektion Norr FLATCOATED RETRIEVERKLUBBEN Sektion Norr SEKTIONSMÖTE 2017 Dagordning FRK Norrs ordinarie Sektionsmöte 12 februari 2017 1 Sektionsmötets öppnande 2 Justering av röstlängden 3 Val av ordförande för mötet

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

Föreningsstämma 28 maj 2015. Quality Hotel Globe, Stockholm

Föreningsstämma 28 maj 2015. Quality Hotel Globe, Stockholm Föreningsstämma 28 maj 2015 Quality Hotel Globe, Stockholm Program 13:00-14:30 Föreningsstämma 14:30-15:00 Kaffepaus 15:00-17:00 Social upphandling en god affär 17:00-18:00 Incheckning, egen tid 18:00-19:00

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 3 Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö. 1 Årsmötets öppnande Ordförande Sofie Premholt hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2 Justering av röstlängd Röstlängden justerades,

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Ordinarie delegater kallas till Svenska Logopedförbundets (Slof) förbundsmöte

Ordinarie delegater kallas till Svenska Logopedförbundets (Slof) förbundsmöte Datum: 170301 Kallelse Delegater och suppleanter till Svenska Logopedförbundets förbundsmöte Svenska logopedförbundets styrelse Valberedning Revisorer Övriga för kännedom Ordinarie delegater kallas till

Läs mer

Landstingsfullmäktige 36-53

Landstingsfullmäktige 36-53 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds Vårdcentrum Närvarande: Se upprop 37. 36 Öppnande Landstingsfullmäktiges ordförande Hans Rocén förklarar med ett hälsningstal landstingsfullmäktiges

Läs mer

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, december 2010 Utgiven av FSA, Box 760, Nacka

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, december 2010 Utgiven av FSA, Box 760, Nacka Stadga Stadga antagen av fullmäktige 2000 reviderad av fullmäktige 2004, 2006 och 2010 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, december 2010 Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka www.fsa.akademikerhuset.se

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017

Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 1 Förhandlingsordning Riksombudsmötet 2017 Riksombudsmötet är det högsta beslutande organet inom KFUM Sverige och utgörs av ombud utsedda av KFUM Sveriges medlemsföreningar. Riksombudsmötets arbetsformer

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården

Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Medlemmar i nätverket Kultur och hälsa/kultur i vården Deltagare Christina Gedeborg-Nilsson Tel: 0418-719946 0709-719946 Lars Ahlin 08-52301000 Eva Bellsund 070-5977250 Paula Bergman 036-323007 Ann Bergström

Läs mer

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET TERMIN 6, 85 Studenter v 42-47 A. Karlstad kommun (Väse/Vålberg/Molkom) Klinisk adjunkt Maria Bystedt Eva Hjertman Angelica Björkman Åke Rustad Mia Brevik Zanna Werling Ellinor

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 9-10 mars 2016 LRF Ungdomens riksstämma 2016 Tid 9-10 mars 2016 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

BVC enheter Namn, e-post, tel

BVC enheter Namn, e-post, tel Reviderad december 2015 BVC enheter Namn, e-post, tel Område V8 Götene vårdcentral Centrumhuset Torggatan 4 533 30 Götene Lena Mathiason Ann-Katrin Fredriksson Freda Lennartsson lena.matiasson@vgregion.se

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 4-5 mars 2015 LRF Ungdomens riksstämma 2015 Tid 4-5 mars 2015 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande LRF

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 april 2012 i Örebro. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Madelén Andersson styrelseledamot

Läs mer

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013

Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Handlingar till Svenska Scoutrådets årsmöte 2013 Inledning av Scoutrådets ordförande Hej! Det årsmöte vi samlas till i år är speciellt. Det är det årsmöte där vi rapporterar om verksamhetsåret 2012, det

Läs mer

Landstingsstyrelsen 106-110

Landstingsstyrelsen 106-110 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-06-11 Landstingsstyrelsen 106-110 Tid: Måndagen den 11 juni 2007, kl 08:30-08:55 Plats: Rådhuset, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m) Dan Skantz

Läs mer