Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser"

Transkript

1 Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Fullmäktige 2012

2

3 Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 6 Föredragningslista 9 Röstlängd 11 FSAs årsredovisning FSAs årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Etiska rådets verksamhet

4 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 2 av 78

5 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Färdbiljetter beställer du hos Akademikerresor tryck på boka och sedan flyg- eller tågbeställning. Ange kostnadsställe I andra hand ring Resa till fullmäktige ska ske på morgonen den 16 november, kontakta FSAs kansli om det inte fungerar. Djurönäset, Djurö, Värmdö. För mer information se tel Från Arlanda har du av Akademikerresor fått biljetter antingen till Arlanda Express eller flygbussarna till Cityterminalen. Kommer du med tåg till Stockholms central följer du skyltarna till Cityterminalen. Från Cityterminalen avgår chartrad buss kl Gate till Djurönäset kommer att annonseras på avgångstavlorna. Till dig som inte åker chartrad buss till och från Djurönäset Observera att du inte kan köpa biljetter på SL-bussarna. Om du ska åka SL-buss kan du köpa biljetter vid Pressbyrån eller SLs försäljningsställen vid Slussen eller Centralen. SL-biljetter kan också köpas hos Akademikerresor i samband med tågbeställning, ange kostnadsställe Tänk på att köpa biljett för återresan från Djurö. Se för reseplanerare/tidtabell för buss 433 eller 434. Där finns också instruktioner för att köpa SL-biljett genom SMS. E4 mot STOCKHOLM, tag Södra Länken, följ skyltar "GUSTAVSBERG". Kör Värmdöleden (väg 222). Sväng ej av mot Gustavsberg, följ skyltar "STAVSNÄS/DJURÖ". Fortsätt raka vägen på 222:an. Kör över Djuröbron, efter bron ca 100 meter till höger ligger Djurönäset. Från Stockholm är det ca 4,5 mil. Bagage kan förvaras i bagagerum fram till att du har checkat in. Tidigaste incheckningstid är Anmäl kostönskemål senast den 29 oktober till FSA ersätter förtroendemännens utlägg för lokalresor mot att originalkvitton bifogas. Även använda biljetter från Akademikerresor ska bifogas. 3 av 78

6 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Traktamente Traktamente utgår ej. Måltidsersättning i samband med resa utgår enligt följande: - De som reser med nattåg erhåller frukostersättning om 50 kronor. Hemresa lördag. Chartrad buss till Cityterminalen avgår från Djurönäset Restid ca 1 timme. Om fullmäktige slutar efter kl på lördagen och restiden mellan Djurönäset och hemorten överstiger fyra timmar från fullmäktiges avslutande erhålls middagsersättning om 75 kronor. (Kvitton ska bifogas.) Det är viktigt att du på reseräkningen anger tiden för avresa hemifrån till fullmäktige och hur dags du kom hem till bostaden efter fullmäktiges slut. Förlorad arbetsförtjänst Om du inte får åka i tjänsten ersätter FSA dig för förlorad arbetsförtjänst. Ange beloppet på reseräkningen och bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår hur stort belopp arbetsgivaren har dragit av eller kopia på löneavdraget på lönespecifikationen. Program delas ut vid registreringen. Registrering sker fredagen den 16 november 2011 från klockan fram till och om det visar sig att det behövs i samband med lunchen. Platserna i fullmäktigesalen ska vara intagna till klockan då dörrarna stängs. Vid registreringen erhålls röstkort, valsedel m m. Fullmäktige kommer att öppnas kl Efter förmiddagens program serveras lunch och kl kommer fullmäktige att återupptas med behandling av punkterna 2-6 på föredragningslistan och därefter vidtar gruppdiskussioner (gruppindelning och anvisningar finns på sid 5). Dessa pågår tills dess grupperna anser sig diskuterat frågorna eller senast fram till middagen. Kl serveras en drink och serveras middag. Fullmäktigeförhandlingarna återupptas lördagen den 20 november kl och fortsätter enligt föredragningslistan till dess alla punkter är behandlade. Delegaterna bör vara närvarande under hela fullmäktige! På lördagen avslutas fullmäktigeförhandlingarna när alla punkter på föredragningslistan är avklarade. Delegaterna kan inte räkna med att fullmäktige är slut före kl Alla måste vara utcheckade senast kl den dag hemresan sker. 4 av 78

7 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Närvarande fullmäktigedelegater och tjänstgörande suppleanter har närvaro-, yttrande, förslags- och beslutsrätt. Fullmäktiges beslut fattas med acklamation 1 eller om så begärts genom votering. Vid votering används röstkortet. Omröstning kan också ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens åsikt vid öppen votering och vid sluten omröstning avgör lotten (FSAs stadga 3.3) Vid personval ska omröstning alltid vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Skulle ledamot under fullmäktiges gång ersättas av suppleant, ska anmälan ske till mötespresidiet. Ordinarie delegat ska då återlämna röstkortet, som därefter överlämnas till tjänstgörande suppleant. Detta är nödvändigt för att röstlängden ska vara giltig. Yttrande-, förslags- och närvarorätt vid fullmäktige tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter, som inte är delegater, samt av fullmäktige utsedda revisorer. Närvaro- och yttranderätt tillkommer kretsordförande, som inte är delegater, tjänstemän som är anställda vid FSAs kansli, samt annan som efter särskilt beslut av fullmäktige ges närvaro- och yttranderätt. Närvarorätt äger dessutom alla medlemmar i FSA samt till fullmäktige särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige vid behandling av särskilt ärende beslutar annorlunda. "... Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som inte upptagits i föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de närvarande delegaterna så beslutar. Sådant ärende ska anmälas vid sammanträdets öppnande..." (FSAs stadgar 4.6) Begära ordet, anmäla sig till talarlistan, sker skriftligen till mötespresidiet (särskilda blanketter kommer att finnas för detta ändamål). Uppge namn och vilken punkt på dagordningen, vilken motion etc det gäller. Du kan lämna in din begäran till mötespresidiet när som helst under mötet. Inlägg, yrkande och replik ska hållas från talarstolen. Yrkanden ska ske skriftligt till mötespresidiet (använd "begära ordet"-blanketten även för detta ändamål). Mer omfattande yrkanden bör delas in i flera att-satser för att underlätta behandlingen. Ange namn och vilken fråga på föredragningslistan det gäller av 78

8 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Som framgår av fullmäktiges genomförande samlas delegaterna under fredagen i grupper för att diskutera de frågor (pkt 7-31 på föredragningslistan) som ska behandlas av fullmäktige under lördagen. Syftet är att utbyta synpunkter kretsarna emellan och ge möjlighet att ytterligare sätta sig in i frågorna. Diskussionerna ska inte redovisas vid någon särskild genomgång. Om ni i förväg förberett egna yrkanden eller kommit fram till yrkanden under diskussionerna ska de ställas när ärendet behandlas under lördagen. Förbundsstyrelsen och kansliets tjänstemän står till förfogande, men kommer inte i övrigt att delta i gruppernas diskussioner. Förteckning över grupprum kommer att finnas i det material som delas ut när du registrerar dig vid ankomsten till fullmäktige. Dalarna Göteborg Halland Jämtland Norrbotten Stockholm S Uppsala Västerbotten Örebro, FSAstud Umeå, FSAstud Charlotta Astermo Emma Jansdotter Anna Sahlström Carina Berntsdotter Anna Ek-Oja Frida Gustavsson Therse Martinsson Inger Wiklund-Åberg Mathilda Elofsson vakant Blekinge Göteborg Norrbotten Stockholm SV Västernorrland Västerbotten Örebro Östergötland Lund, FSAstud Göteborg, FSAstud Jeanette Spogardh Eva Andersson Jenny Berglund Katarina Flakierska Nicklas Johansson Britt-Marie Öbrell Eva-Lena Kallin Marie Petersen Fredriksson Rebecca Robé Ivarsson vakant 6 av 78

9 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Dalarna Jönköping Kronoberg Stockholm NÖ Stockholm V Skåne Gävleborg Uppsala Örebro, FSAstud Annelie Sundstedt Ann-Charlotte Svensson Henrik Larm Helena Cronebäck Cecilia Bråkenhielm Olsson Eva Örjas Eva Pettersson Therese Alexandersson Anna Svensson Blekinge Jönköping Skåne Stockholm SV Stockholm V Värmland Dalarna Västmanland Stockholm, FSAstud Kolbeins Johanna Kristina Rönnholm Ingela Olofsson Ann-Charlott Holmlöv Eila Moser Ann-Britt Finsberg Maj Axelsson Karin Alehag Adina Cederblad Göteborg Kronoberg Skaraborg Stockholm V Södermanland Örebro Skåne Luleå, FSAstud Stockholm, FSAstud Ewelina Sandström Sofia Luopa Anna Saari Anette von Matern Marieanne Blomberg Hanna Schwager Fredrik Linné Helena Isacson Ann-Kristine Kristiansen Fyrbodal Västerbotten Stockholm S Skåne Södermanland Uppsala Gävleborg Örebro Jönköping, FSAstud Linda Hilmersson Solweig Brännström Lena Stenqvist Ingrid Sandelin Maud Bohman Linnea Kjell Anne Stentoft Malin Paulsson Wibke Sebbin 7 av 78

10 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Fyrbodal Gotland Göteborg Kalmar Skåne Stockholm NV Södra Älvsborg Östergötland Luleå, FSAstud Jönköping, FSAstud Pia Johansson Eva Ivenäs Gunilla Rehn Hanna Lundin Kristina Gustafsson Anna Bryne Lena Hedenborn Anita Utterström Åsa Diös Ellemo vakant Fyrbodal Kalmar Skåne Stockholm NV Södra Älvsborg Västmanland Östergötland Lund, FSAstud Norrköping, FSAstud Linda Adolfsson Eve Mäesalu Lena Olsson Elisabeth Nordmark-Andersson Virginia Comi Malin Malm Elisabeth Tällberg Mirjam Matesic Emma Niklasson Gotland Jönköping Norrbotten Skåne Stockholm NÖ Stockholm SV Södra Älvsborg Västernorrland Norrköping, FSAstud Göteborg, FSAstud Karolina Danielsson Frida Nordeström Monica Sundkvist Agneta Nilsson Elisabeth Kolsrud Anki Johansson Lena Petersson Angelica Larsson Erik Sollenborn vakant Halland Göteborg Jämtland Jönköping Skaraborg Stockholm S Värmland Östergötland Umeå, FSAstud Inger Johansson Ingrid Mattiasson-Nilo Anders Sundin Malin Forsén Berit Axelsson Ulla Hällgren-Chagallo Åsa Lindell Tove Abelsen Fallhagen Darlington Brumskine 8 av 78

11 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE Fullmäktige öppnas 2. Fullmäktiges behöriga utlysande 3. Justering av röstlängd 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Val av fullmäktiges ordförande med bisittare 6. Val av fullmäktiges sekreterare med bisittare 7. Förbundsstyrelsens årsredovisning, inklusive konfliktfonden, för räkenskapsåret 2010 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2010 för förbundet, inklusive konfliktfonden 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2010 samt beslut i anledning av 2010 års resultat 9. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2010 avseende förbundets verksamhet, inklusive konfliktfonden 10. Förbundsstyrelsens årsredovisning, inklusive konfliktfonden, för räkenskapsåret 2011 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2011 för förbundet, inklusive konfliktfonden 11. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2011 samt beslut i anledning av 2011 års resultat 12. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2011 avseende förbundets verksamhet, inklusive konfliktfonden 13. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2010 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2010 samt beslut i anledning av 2010 års resultat 15. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2010 avseende fondens verksamhet 16. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2011 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2011 samt beslut i anledning av 2011 års resultat 18. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2011 avseende fondens verksamhet 19. Etiska rådets verksamhet 2010 och Förbundsstyrelsens rapport om verksamheten 1 januari augusti av 78

12 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 21. Motioner nr 1 Kompetensutveckling del 1 Stockholms västra krets nr 2 Kompetensutveckling del 2 Stockholms västra krets nr 3 Vad gör FSA för kort- och långtidsarbetslösa arbetsterapeuter Stockolms södra krets nr 4 Tillgängligheten på FSAs kansli Stockholms södra krets nr 5 Mentorskapsprogram för studentmedlemmarna i FSA - FSAstud 22. Förbundsstyrelsens propositioner nr 1 Ändring av FSAs stadga nr 2 Instruktion till valberedningen i FSA nr 3 Revidering av Etisk kod för arbetsterapeuter nr 4 Revidering av specialistordning för arbetsterapeuter nr 5 FSAs ställningstaganden kring utbildning och forskning inom arbetsterapi nr 6 FSAs ställningstaganden om jämlik arbetsterapi nr 7 FSAs ställningstaganden om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet nr 8 Hedersmedlemskap i FSA nr 9 Strategisk plan jämte medlemsavgifter under fullmäktigeperioden Val av förbundsordförande 24. Val av 1:e vice förbundsordförande 25. Val av 2:e vice förbundsordförande 26. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 27. Val av ordförande i etiska rådet 28. Val av ledamöter i etiska rådet 29. Val av ordförande i specialistrådet 30. Val av ledamöter i specialistrådet 31. Val av revisorer jämte suppleanter 32. Val av valberedning 33. Fullmäktige avslutas 10 av 78

13 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Krets Ordinarie delegat Suppleant Blekinge Kolbeins Johanna Ottosson Eva-Marie Blekinge Spogardh Jeanette Gustafson Martin Dalarna Astermo Charlotta Nordell Liselotte Dalarna Axelsson Maj Almqvist Helene Dalarna Sundstedt Anneli Nilsson Gunilla Fyrbodalskretsen Adolfsson Linda Johansson Annika Fyrbodalskretsen Hilmersson Linda Pålsson Anna Fyrbodalskretsen Johansson Pia Bergendal Emma Gotland Danielsson Karolina Gomér Sandra Gotland Ivenäs Eva Östman Siri Gävleborg Gävleborg Pettersson Eva Stentoft Anne Göteborg Andersson Eva Larsson Norine Göteborg Mattiasson-Nilo Ingrid Sernestrand Berit Göteborg Jansdotter Emma Stavholm Birgitta Göteborg Rehn Gunilla Fäldt Monica Göteborg Sandström Ewelina Nygren Frida Halland Johansson Inger Johansson Marie Halland Sahlström Anna Trässwall Elisabeth Jämtland Berntsdotter Carina Eriksson Lina Jämtland Sundin Anders Hannerz Åsa Jönköping Forsén Malin Engvall Anna Jönköping Nordeström Frida Näslund Anne-Marie Jönköping Rönnholm Kristina Lagerberg Charlotte Jönköping Svensson Ann-Charlotte Johansson Maj 11 av 78

14 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Kalmar Lundin Hanna Stridh Peter Kalmar Mäesalu Eve Forsfält Maria Kronoberg Larm Henrik Eklund Jessica Kronoberg Luopa Sofia Edmark Sofia Norrbotten Berglund Jenny Waistedt Monica Norrbotten Ek-Oja Anna Spett Inga-Britt Norrbotten Sundkvist Monica Åkerström Agneta S Älvsborg Comi Virginia Bengtsson-Sjöqvist Lena S Älvsborg Hedenborn Lena Jörgensen Susanne S Älvsborg Petersson Lena Jensen Lisa Skaraborg Axelsson Berit Lugn Ann-Sofie Skaraborg Saari Anna Wallgren Hillevi Skåne Gustafsson Kristina Rebbling Eva Skåne Linné Fredrik Koch Inge-Lise Skåne Nilsson Agneta Pålsson Marie Skåne Olofsson Ingela Granlund Jane Skåne Olsson Lena Gustafsson Linda Skåne Sandelin Ingrid Olsson Karin Skåne Örjas Eva Söderqvist Carina Stockholm NV Bryne Anna Fugelstad Cecilia Stockholm NV Nordmark-Andersson Elisabeth Persson Ullmark Lisbeth Stockholm NÖ Cronebäck Helena Johansson Gun Stockholm NÖ Kolsrud Elisabeth Hamelius Lena Stockholm S Gustavsson Frida Andersson Ulrika Stockholm S Hällgren-Chagallo Ulla Marianne Öhrvall Ann-Marie Stockholm S Stenqvist Lena Andersson Britt-Marie 12 av 78

15 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Stockholm SV Flakierska Katarina Ekholm Bodil Stockholm SV Holmlöv Ann-Charlott Hägvide Mona-Lisa Stockholm SV Johansson Anki Andersson Anna-Carin Stockholm V Bråkenhielm-Olsson Cecilia Lamke Cissi Stockholm V Moser Eila Rostedt Johanna Stockholm V Von Matern Anette Heving Pernilla Södermanland Blomberg Marianne Demelew-Westerberg Charlotte Södermanland Boman Maud Larsson Inger Uppsala Alexandersson Terese Jansson Nini Uppsala Martinsson Therese Iverhed Karin Uppsala Kjell Linnea Rydberg Katarina Värmland Finsberg Ann-Britt Nyström Elisabeth Värmland Lindell Åsa Andersson Maria Västerbotten Brändström Solweig Lindblad Kicki Västerbotten Wiklund-Åberg Inger Olofsson Ingrid Västerbotten Öbrell Britt-Marie Västernorrland Johansson Nicklas Burström Anna-Lena Västernorrland Larsson Angelica Jogedal Linda Västmanland Alehag Karin Johansson Maria Västmanland Malm Malin Canevin Henna Örebro Kallin Eva-Lena Engström Niklas Örebro Paulsson Malin Rehnholm Lena Örebro Schwager Hanna Karlsson Lena Östergötland Abelsen Fallhagen Tove Dareus Britt Östergötland Petersen Fredriksson Marie Wennersten Christin Östergötland Tällberg Lisa Meidler Gunilla Östergötland Utterström Anita Rydkvist Eva 13 av 78

16 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FSAstuddelegater Utbildningsort Ordinarie delegat Suppleant Luleå Diös Ellemo Åsa Björkman Sara Luleå Isacson Helena Onelius Erik Umeå Umeå Brumskine Darlington Stockholm Stockholm Cederblad Adina Kristiansen Ann-Kristine Örebro Örebro Elofsson Mathilda Svensson Anna Norrköping Norrköping Niklasson Emma Sollenborn Erik Göteborg Göteborg Jönköping Jönköping Sebbin Wibke Lund Lund Robé Ivarsson Rebecca Matesic Mirjam 14 av 78

17 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

18 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 16 av 78

19 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

20 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 18 av 78

21 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

22 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 20 av 78

23 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

24 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 22 av 78

25 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

26 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 24 av 78

27 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

28 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 26 av 78

29 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

30 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 28 av 78

31 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

32 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 30 av 78

33 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

34 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 32 av 78

35 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

36 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 34 av 78

37 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

38 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 36 av 78

39 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

40 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 38 av 78

41 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

42 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 40 av 78

43 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

44 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 42 av 78

45 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

46 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 44 av 78

47 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

48 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 46 av 78

49 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

50 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 48 av 78

51 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

52 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 50 av 78

53 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

54 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 52 av 78

55 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

56 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 54 av 78

57 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

58 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 56 av 78

59 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

60 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 58 av 78

61 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

62 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 60 av 78

63 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

64 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 62 av 78

65 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

66 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 64 av 78

67 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

68 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 66 av 78

69 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

70 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 68 av 78

71 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

72 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 70 av 78

73 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

74 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 72 av 78

75 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

76 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 74 av 78

77 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

78 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 76 av 78

79 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

80 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Etikrådet hade under 2010 följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Johannes Dock, Lars Sandman, Maj Sikström och Elsine Zingmark Lien. Under 2011 ingick följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Inga Blomstrand, Mari Broqvist, Lars Sandman, Maj Sikström och Elsine Zingmark Lien. Följande frågor har varit aktuella under de två verksamhetsåren: Den aktivitet som dominerat rådets verksamhet under dessa två år är revidering av den etiska koden. Den version som presenterade vid fullmäktige 2010 diskuterades livligt både i arbetsgrupperna och under fullmäktige. Därefter fattades beslut om att koden skulle gå på återremiss till etikrådet. De synpunkter som framfördes vid fullmäktige har beaktats, vidare har etikrådet under arbetets gång gjort en omfattande bearbetning av texten för att skapa en tidsenlig och lite mer lättläst kod. Bearbetning av Exempelsamlingen har påbörjats utifrån de förslag som lämnats av arbetsterapeuter från olika verksamheter. Rådet har påbörjat arbetet med att inom FSA:s plattform skapa en hemsida om etikrådet och frågor relaterade till vårt uppdrag. Diskussioner har förts om vetenskaplig litteratur fokuserad mot etik och arbetsterapi. Feed-back har getts till arbetsterapeuter utifrån etiska dilemman som de aktualiserat via kontakt med olika medlemmar i rådet. Frågan om arbetsterapeuter och bemötande har aktualiserats eftersom det utifrån professionellt förhållningssätt och ansvar finns nära kopplingar till etik. Detta gäller även reflektion omkring arbetsterapeuters förskrivning av hjälpmedel och bemötande av klient i det sammanhanget. Rådet anser att detta är ett viktigt område att jobba vidare med under kommande verksamhetsår. Utifrån Lars Sandmans forskning har olika forskningsfrågor diskuterats: Delat beslutsfattande relaterat till kliniskt etiska reflektioner utifrån normativa aspekter; Kliniskt etiska reflektioner och Organisationsetik. Etikrådet har varit representerat vid Läkarsällskapets årliga etikdag med fokus på etik och sociala medier. Utifrån detta har förslag lämnats till FSA om att fokusera denna fråga på en utbildningskonferens för gemensam diskusson mellan studenter och lärare. Abstrakt har lämnats inför Cotec konferensen i Stockholm som ligger i maj Etik och prioriteringar är en viktig fråga och bevakas kontinuerligt av ledamöter i rådet. För FSAs Etiska råd Margareta Lindberg, ordförande 78 av 78

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Fullmäktige 2010 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 7 Föredragningslista

Läs mer

Del 1. Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser

Del 1. Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser Del 1 Program Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2004 och 2005 Revisionsberättelser Fullmäktige 2006 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2006 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping

Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping Protokoll fört vid Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sveriges fullmäktigemöte 2010-04-10 i Jönköping SRRS ordförande Jonas Peterson öppnade mötet med att hälsa alla närvarande välkomna. 1. Justering av

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30 1

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Vårsstämma. 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Vårsstämma 2014-05-14. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24)

Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Attestrutiner Fackförbundet ST (gäller från 2013-10-24) Ordinarie attestansvariga ska utföra attesten. Före attest ska sakgranskning ske. Sakgranskare och attestant får inte vara samma person. Endast vid

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå

Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå Handlingar Årsstämma 2013-05-28. Ekonomsektionen i Luleå MÖTESFORMALIA Beslutsmässighet Sektionsstämman är beslutsmässig när fem (5) medlemmar, exklusive sektionsstyrelsen, är närvarande på plats eller

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Brf Rosenfeldt PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA 2011-05-05 Plats: Föreningslokalen, Drottninggatan Tid: 2011-05-05 kl 18.00. 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnas av föreningens ordförande Stefan Grönqvist, som hälsar de

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall

Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Årsmötesprotokoll fört i Nordiska Rexringen 2014-04-26 i Sundsvall Närvarande på årsmötet: Pernilla Ohlson, Kristina Kjell, Saija Vasenius, Christina Nilsson, Christina Larsson, Angelica Pettersson Weigl,

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping

Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN. Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping Sveriges Konstföreningar PROTOKOLL 1(1) Tegnérgatan 60A 216 12 LIMHAMN Art Förbundsstämma Tid Lördag den 30 maj 2015 Plats Östergötlands museum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping 1 Förbundsstämman öppnas

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2014-05-21 1-19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 34 st. varav två med fullmakt.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Svenska Afghanistankommitténs stadgar

Svenska Afghanistankommitténs stadgar Antagna av årsmötet 2014-05-24 Svenska Afghanistankommitténs stadgar 1 Syfte 1.1 Föreningens namn är Svenska Afghanistankommittén, vilket förkortas SAK. På engelska är namnet Swedish Committee for Afghanistan

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö

ÅRSMÖTESPROTOKOLL. Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012. Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö ÅRSMÖTESPROTOKOLL Gymnastikförbundet Sydost för verksamhetsår 2012 Tid 2013-03-10 15.00 Plats Elite Park Hotel, Växjö Närvarande föreningar Föreningen Dackegymnasterna, Föreningen Gymmix Växjö, Ljungby

Läs mer

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE

CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID CSR VÄSTSVERIGES ÅRSMÖTE 12 mars 2014 TILLSAMMANS FÖR AFFÄRER & SAMHÄLLSANSVAR Protokoll för årsstämma i den icke- vinstdrivande föreningen (Public & Private Social Responsibility Initiative)

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall

Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Södra Norrlandsektionen. Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00. Arbetsförmedlingen Sundsvall ST inom Arbetsförmedlingen 1 Sammanträde: Datum: 2013-03-20 Tid: 11:00 Plats: Representantskapsmöte för ST Inom Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Sundsvall 1. Representantskapsmötets öppnande Lars-Göran

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se

LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt. therese.sehlstedt@boden.se NORRBOTTEN LÄN NAMN KONTAKT ERBJUDER UTBILDNING Therese Sehlstedt therese.sehlstedt@boden.se introduktion till HAP, VÄSTERBOTTEN Olov Stenlund olov.stenlund@skelleftea.se HAP-utbildningar HAP. LOKALT Boden

Läs mer