Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser"

Transkript

1 Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2010 och 2011 Revisionsberättelser Fullmäktige 2012

2

3 Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 6 Föredragningslista 9 Röstlängd 11 FSAs årsredovisning FSAs årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Stipendiefondens årsredovisning Etiska rådets verksamhet

4 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 2 av 78

5 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Färdbiljetter beställer du hos Akademikerresor tryck på boka och sedan flyg- eller tågbeställning. Ange kostnadsställe I andra hand ring Resa till fullmäktige ska ske på morgonen den 16 november, kontakta FSAs kansli om det inte fungerar. Djurönäset, Djurö, Värmdö. För mer information se tel Från Arlanda har du av Akademikerresor fått biljetter antingen till Arlanda Express eller flygbussarna till Cityterminalen. Kommer du med tåg till Stockholms central följer du skyltarna till Cityterminalen. Från Cityterminalen avgår chartrad buss kl Gate till Djurönäset kommer att annonseras på avgångstavlorna. Till dig som inte åker chartrad buss till och från Djurönäset Observera att du inte kan köpa biljetter på SL-bussarna. Om du ska åka SL-buss kan du köpa biljetter vid Pressbyrån eller SLs försäljningsställen vid Slussen eller Centralen. SL-biljetter kan också köpas hos Akademikerresor i samband med tågbeställning, ange kostnadsställe Tänk på att köpa biljett för återresan från Djurö. Se för reseplanerare/tidtabell för buss 433 eller 434. Där finns också instruktioner för att köpa SL-biljett genom SMS. E4 mot STOCKHOLM, tag Södra Länken, följ skyltar "GUSTAVSBERG". Kör Värmdöleden (väg 222). Sväng ej av mot Gustavsberg, följ skyltar "STAVSNÄS/DJURÖ". Fortsätt raka vägen på 222:an. Kör över Djuröbron, efter bron ca 100 meter till höger ligger Djurönäset. Från Stockholm är det ca 4,5 mil. Bagage kan förvaras i bagagerum fram till att du har checkat in. Tidigaste incheckningstid är Anmäl kostönskemål senast den 29 oktober till FSA ersätter förtroendemännens utlägg för lokalresor mot att originalkvitton bifogas. Även använda biljetter från Akademikerresor ska bifogas. 3 av 78

6 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Traktamente Traktamente utgår ej. Måltidsersättning i samband med resa utgår enligt följande: - De som reser med nattåg erhåller frukostersättning om 50 kronor. Hemresa lördag. Chartrad buss till Cityterminalen avgår från Djurönäset Restid ca 1 timme. Om fullmäktige slutar efter kl på lördagen och restiden mellan Djurönäset och hemorten överstiger fyra timmar från fullmäktiges avslutande erhålls middagsersättning om 75 kronor. (Kvitton ska bifogas.) Det är viktigt att du på reseräkningen anger tiden för avresa hemifrån till fullmäktige och hur dags du kom hem till bostaden efter fullmäktiges slut. Förlorad arbetsförtjänst Om du inte får åka i tjänsten ersätter FSA dig för förlorad arbetsförtjänst. Ange beloppet på reseräkningen och bifoga intyg från arbetsgivaren där det framgår hur stort belopp arbetsgivaren har dragit av eller kopia på löneavdraget på lönespecifikationen. Program delas ut vid registreringen. Registrering sker fredagen den 16 november 2011 från klockan fram till och om det visar sig att det behövs i samband med lunchen. Platserna i fullmäktigesalen ska vara intagna till klockan då dörrarna stängs. Vid registreringen erhålls röstkort, valsedel m m. Fullmäktige kommer att öppnas kl Efter förmiddagens program serveras lunch och kl kommer fullmäktige att återupptas med behandling av punkterna 2-6 på föredragningslistan och därefter vidtar gruppdiskussioner (gruppindelning och anvisningar finns på sid 5). Dessa pågår tills dess grupperna anser sig diskuterat frågorna eller senast fram till middagen. Kl serveras en drink och serveras middag. Fullmäktigeförhandlingarna återupptas lördagen den 20 november kl och fortsätter enligt föredragningslistan till dess alla punkter är behandlade. Delegaterna bör vara närvarande under hela fullmäktige! På lördagen avslutas fullmäktigeförhandlingarna när alla punkter på föredragningslistan är avklarade. Delegaterna kan inte räkna med att fullmäktige är slut före kl Alla måste vara utcheckade senast kl den dag hemresan sker. 4 av 78

7 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Närvarande fullmäktigedelegater och tjänstgörande suppleanter har närvaro-, yttrande, förslags- och beslutsrätt. Fullmäktiges beslut fattas med acklamation 1 eller om så begärts genom votering. Vid votering används röstkortet. Omröstning kan också ske slutet om någon begär det. Vid lika röstetal gäller mötesordförandens åsikt vid öppen votering och vid sluten omröstning avgör lotten (FSAs stadga 3.3) Vid personval ska omröstning alltid vara sluten om votering begärts eller om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Skulle ledamot under fullmäktiges gång ersättas av suppleant, ska anmälan ske till mötespresidiet. Ordinarie delegat ska då återlämna röstkortet, som därefter överlämnas till tjänstgörande suppleant. Detta är nödvändigt för att röstlängden ska vara giltig. Yttrande-, förslags- och närvarorätt vid fullmäktige tillkommer förbundsstyrelsens ledamöter, som inte är delegater, samt av fullmäktige utsedda revisorer. Närvaro- och yttranderätt tillkommer kretsordförande, som inte är delegater, tjänstemän som är anställda vid FSAs kansli, samt annan som efter särskilt beslut av fullmäktige ges närvaro- och yttranderätt. Närvarorätt äger dessutom alla medlemmar i FSA samt till fullmäktige särskilt inbjudna gäster, om inte fullmäktige vid behandling av särskilt ärende beslutar annorlunda. "... Väcks vid ordinarie fullmäktige förslag i ärenden, som inte upptagits i föredragningslistan, kan ärendet behandlas om minst tre fjärdedelar av de närvarande delegaterna så beslutar. Sådant ärende ska anmälas vid sammanträdets öppnande..." (FSAs stadgar 4.6) Begära ordet, anmäla sig till talarlistan, sker skriftligen till mötespresidiet (särskilda blanketter kommer att finnas för detta ändamål). Uppge namn och vilken punkt på dagordningen, vilken motion etc det gäller. Du kan lämna in din begäran till mötespresidiet när som helst under mötet. Inlägg, yrkande och replik ska hållas från talarstolen. Yrkanden ska ske skriftligt till mötespresidiet (använd "begära ordet"-blanketten även för detta ändamål). Mer omfattande yrkanden bör delas in i flera att-satser för att underlätta behandlingen. Ange namn och vilken fråga på föredragningslistan det gäller av 78

8 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Som framgår av fullmäktiges genomförande samlas delegaterna under fredagen i grupper för att diskutera de frågor (pkt 7-31 på föredragningslistan) som ska behandlas av fullmäktige under lördagen. Syftet är att utbyta synpunkter kretsarna emellan och ge möjlighet att ytterligare sätta sig in i frågorna. Diskussionerna ska inte redovisas vid någon särskild genomgång. Om ni i förväg förberett egna yrkanden eller kommit fram till yrkanden under diskussionerna ska de ställas när ärendet behandlas under lördagen. Förbundsstyrelsen och kansliets tjänstemän står till förfogande, men kommer inte i övrigt att delta i gruppernas diskussioner. Förteckning över grupprum kommer att finnas i det material som delas ut när du registrerar dig vid ankomsten till fullmäktige. Dalarna Göteborg Halland Jämtland Norrbotten Stockholm S Uppsala Västerbotten Örebro, FSAstud Umeå, FSAstud Charlotta Astermo Emma Jansdotter Anna Sahlström Carina Berntsdotter Anna Ek-Oja Frida Gustavsson Therse Martinsson Inger Wiklund-Åberg Mathilda Elofsson vakant Blekinge Göteborg Norrbotten Stockholm SV Västernorrland Västerbotten Örebro Östergötland Lund, FSAstud Göteborg, FSAstud Jeanette Spogardh Eva Andersson Jenny Berglund Katarina Flakierska Nicklas Johansson Britt-Marie Öbrell Eva-Lena Kallin Marie Petersen Fredriksson Rebecca Robé Ivarsson vakant 6 av 78

9 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Dalarna Jönköping Kronoberg Stockholm NÖ Stockholm V Skåne Gävleborg Uppsala Örebro, FSAstud Annelie Sundstedt Ann-Charlotte Svensson Henrik Larm Helena Cronebäck Cecilia Bråkenhielm Olsson Eva Örjas Eva Pettersson Therese Alexandersson Anna Svensson Blekinge Jönköping Skåne Stockholm SV Stockholm V Värmland Dalarna Västmanland Stockholm, FSAstud Kolbeins Johanna Kristina Rönnholm Ingela Olofsson Ann-Charlott Holmlöv Eila Moser Ann-Britt Finsberg Maj Axelsson Karin Alehag Adina Cederblad Göteborg Kronoberg Skaraborg Stockholm V Södermanland Örebro Skåne Luleå, FSAstud Stockholm, FSAstud Ewelina Sandström Sofia Luopa Anna Saari Anette von Matern Marieanne Blomberg Hanna Schwager Fredrik Linné Helena Isacson Ann-Kristine Kristiansen Fyrbodal Västerbotten Stockholm S Skåne Södermanland Uppsala Gävleborg Örebro Jönköping, FSAstud Linda Hilmersson Solweig Brännström Lena Stenqvist Ingrid Sandelin Maud Bohman Linnea Kjell Anne Stentoft Malin Paulsson Wibke Sebbin 7 av 78

10 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Fyrbodal Gotland Göteborg Kalmar Skåne Stockholm NV Södra Älvsborg Östergötland Luleå, FSAstud Jönköping, FSAstud Pia Johansson Eva Ivenäs Gunilla Rehn Hanna Lundin Kristina Gustafsson Anna Bryne Lena Hedenborn Anita Utterström Åsa Diös Ellemo vakant Fyrbodal Kalmar Skåne Stockholm NV Södra Älvsborg Västmanland Östergötland Lund, FSAstud Norrköping, FSAstud Linda Adolfsson Eve Mäesalu Lena Olsson Elisabeth Nordmark-Andersson Virginia Comi Malin Malm Elisabeth Tällberg Mirjam Matesic Emma Niklasson Gotland Jönköping Norrbotten Skåne Stockholm NÖ Stockholm SV Södra Älvsborg Västernorrland Norrköping, FSAstud Göteborg, FSAstud Karolina Danielsson Frida Nordeström Monica Sundkvist Agneta Nilsson Elisabeth Kolsrud Anki Johansson Lena Petersson Angelica Larsson Erik Sollenborn vakant Halland Göteborg Jämtland Jönköping Skaraborg Stockholm S Värmland Östergötland Umeå, FSAstud Inger Johansson Ingrid Mattiasson-Nilo Anders Sundin Malin Forsén Berit Axelsson Ulla Hällgren-Chagallo Åsa Lindell Tove Abelsen Fallhagen Darlington Brumskine 8 av 78

11 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE Fullmäktige öppnas 2. Fullmäktiges behöriga utlysande 3. Justering av röstlängd 4. Val av justerare tillika rösträknare 5. Val av fullmäktiges ordförande med bisittare 6. Val av fullmäktiges sekreterare med bisittare 7. Förbundsstyrelsens årsredovisning, inklusive konfliktfonden, för räkenskapsåret 2010 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2010 för förbundet, inklusive konfliktfonden 8. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2010 samt beslut i anledning av 2010 års resultat 9. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2010 avseende förbundets verksamhet, inklusive konfliktfonden 10. Förbundsstyrelsens årsredovisning, inklusive konfliktfonden, för räkenskapsåret 2011 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2011 för förbundet, inklusive konfliktfonden 11. Fastställande av resultat- och balansräkning för FSA 2011 samt beslut i anledning av 2011 års resultat 12. Fråga om ansvarsfrihet för FSAs förbundsstyrelse 2011 avseende förbundets verksamhet, inklusive konfliktfonden 13. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2010 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2010 samt beslut i anledning av 2010 års resultat 15. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2010 avseende fondens verksamhet 16. Stipendiefondens styrelses årsredovisning för räkenskapsåret 2011 med förslag till disposition av resultatet. Revisorernas berättelser för räkenskapsåret Fastställande av resultat- och balansräkning för stipendiefonden 2011 samt beslut i anledning av 2011 års resultat 18. Fråga om ansvarsfrihet för stipendiefondens styrelse 2011 avseende fondens verksamhet 19. Etiska rådets verksamhet 2010 och Förbundsstyrelsens rapport om verksamheten 1 januari augusti av 78

12 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 21. Motioner nr 1 Kompetensutveckling del 1 Stockholms västra krets nr 2 Kompetensutveckling del 2 Stockholms västra krets nr 3 Vad gör FSA för kort- och långtidsarbetslösa arbetsterapeuter Stockolms södra krets nr 4 Tillgängligheten på FSAs kansli Stockholms södra krets nr 5 Mentorskapsprogram för studentmedlemmarna i FSA - FSAstud 22. Förbundsstyrelsens propositioner nr 1 Ändring av FSAs stadga nr 2 Instruktion till valberedningen i FSA nr 3 Revidering av Etisk kod för arbetsterapeuter nr 4 Revidering av specialistordning för arbetsterapeuter nr 5 FSAs ställningstaganden kring utbildning och forskning inom arbetsterapi nr 6 FSAs ställningstaganden om jämlik arbetsterapi nr 7 FSAs ställningstaganden om lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet nr 8 Hedersmedlemskap i FSA nr 9 Strategisk plan jämte medlemsavgifter under fullmäktigeperioden Val av förbundsordförande 24. Val av 1:e vice förbundsordförande 25. Val av 2:e vice förbundsordförande 26. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 27. Val av ordförande i etiska rådet 28. Val av ledamöter i etiska rådet 29. Val av ordförande i specialistrådet 30. Val av ledamöter i specialistrådet 31. Val av revisorer jämte suppleanter 32. Val av valberedning 33. Fullmäktige avslutas 10 av 78

13 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Krets Ordinarie delegat Suppleant Blekinge Kolbeins Johanna Ottosson Eva-Marie Blekinge Spogardh Jeanette Gustafson Martin Dalarna Astermo Charlotta Nordell Liselotte Dalarna Axelsson Maj Almqvist Helene Dalarna Sundstedt Anneli Nilsson Gunilla Fyrbodalskretsen Adolfsson Linda Johansson Annika Fyrbodalskretsen Hilmersson Linda Pålsson Anna Fyrbodalskretsen Johansson Pia Bergendal Emma Gotland Danielsson Karolina Gomér Sandra Gotland Ivenäs Eva Östman Siri Gävleborg Gävleborg Pettersson Eva Stentoft Anne Göteborg Andersson Eva Larsson Norine Göteborg Mattiasson-Nilo Ingrid Sernestrand Berit Göteborg Jansdotter Emma Stavholm Birgitta Göteborg Rehn Gunilla Fäldt Monica Göteborg Sandström Ewelina Nygren Frida Halland Johansson Inger Johansson Marie Halland Sahlström Anna Trässwall Elisabeth Jämtland Berntsdotter Carina Eriksson Lina Jämtland Sundin Anders Hannerz Åsa Jönköping Forsén Malin Engvall Anna Jönköping Nordeström Frida Näslund Anne-Marie Jönköping Rönnholm Kristina Lagerberg Charlotte Jönköping Svensson Ann-Charlotte Johansson Maj 11 av 78

14 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Kalmar Lundin Hanna Stridh Peter Kalmar Mäesalu Eve Forsfält Maria Kronoberg Larm Henrik Eklund Jessica Kronoberg Luopa Sofia Edmark Sofia Norrbotten Berglund Jenny Waistedt Monica Norrbotten Ek-Oja Anna Spett Inga-Britt Norrbotten Sundkvist Monica Åkerström Agneta S Älvsborg Comi Virginia Bengtsson-Sjöqvist Lena S Älvsborg Hedenborn Lena Jörgensen Susanne S Älvsborg Petersson Lena Jensen Lisa Skaraborg Axelsson Berit Lugn Ann-Sofie Skaraborg Saari Anna Wallgren Hillevi Skåne Gustafsson Kristina Rebbling Eva Skåne Linné Fredrik Koch Inge-Lise Skåne Nilsson Agneta Pålsson Marie Skåne Olofsson Ingela Granlund Jane Skåne Olsson Lena Gustafsson Linda Skåne Sandelin Ingrid Olsson Karin Skåne Örjas Eva Söderqvist Carina Stockholm NV Bryne Anna Fugelstad Cecilia Stockholm NV Nordmark-Andersson Elisabeth Persson Ullmark Lisbeth Stockholm NÖ Cronebäck Helena Johansson Gun Stockholm NÖ Kolsrud Elisabeth Hamelius Lena Stockholm S Gustavsson Frida Andersson Ulrika Stockholm S Hällgren-Chagallo Ulla Marianne Öhrvall Ann-Marie Stockholm S Stenqvist Lena Andersson Britt-Marie 12 av 78

15 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 Stockholm SV Flakierska Katarina Ekholm Bodil Stockholm SV Holmlöv Ann-Charlott Hägvide Mona-Lisa Stockholm SV Johansson Anki Andersson Anna-Carin Stockholm V Bråkenhielm-Olsson Cecilia Lamke Cissi Stockholm V Moser Eila Rostedt Johanna Stockholm V Von Matern Anette Heving Pernilla Södermanland Blomberg Marianne Demelew-Westerberg Charlotte Södermanland Boman Maud Larsson Inger Uppsala Alexandersson Terese Jansson Nini Uppsala Martinsson Therese Iverhed Karin Uppsala Kjell Linnea Rydberg Katarina Värmland Finsberg Ann-Britt Nyström Elisabeth Värmland Lindell Åsa Andersson Maria Västerbotten Brändström Solweig Lindblad Kicki Västerbotten Wiklund-Åberg Inger Olofsson Ingrid Västerbotten Öbrell Britt-Marie Västernorrland Johansson Nicklas Burström Anna-Lena Västernorrland Larsson Angelica Jogedal Linda Västmanland Alehag Karin Johansson Maria Västmanland Malm Malin Canevin Henna Örebro Kallin Eva-Lena Engström Niklas Örebro Paulsson Malin Rehnholm Lena Örebro Schwager Hanna Karlsson Lena Östergötland Abelsen Fallhagen Tove Dareus Britt Östergötland Petersen Fredriksson Marie Wennersten Christin Östergötland Tällberg Lisa Meidler Gunilla Östergötland Utterström Anita Rydkvist Eva 13 av 78

16 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FSAstuddelegater Utbildningsort Ordinarie delegat Suppleant Luleå Diös Ellemo Åsa Björkman Sara Luleå Isacson Helena Onelius Erik Umeå Umeå Brumskine Darlington Stockholm Stockholm Cederblad Adina Kristiansen Ann-Kristine Örebro Örebro Elofsson Mathilda Svensson Anna Norrköping Norrköping Niklasson Emma Sollenborn Erik Göteborg Göteborg Jönköping Jönköping Sebbin Wibke Lund Lund Robé Ivarsson Rebecca Matesic Mirjam 14 av 78

17 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

18 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 16 av 78

19 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

20 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 18 av 78

21 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

22 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 20 av 78

23 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

24 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 22 av 78

25 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

26 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 24 av 78

27 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

28 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 26 av 78

29 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

30 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 28 av 78

31 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

32 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 30 av 78

33 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

34 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 32 av 78

35 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

36 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 34 av 78

37 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

38 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 36 av 78

39 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

40 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 38 av 78

41 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

42 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 40 av 78

43 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

44 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 42 av 78

45 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

46 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 44 av 78

47 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

48 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 46 av 78

49 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

50 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 48 av 78

51 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

52 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 50 av 78

53 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

54 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 52 av 78

55 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

56 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 54 av 78

57 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

58 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 56 av 78

59 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

60 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 58 av 78

61 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

62 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 60 av 78

63 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

64 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 62 av 78

65 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

66 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 64 av 78

67 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

68 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 66 av 78

69 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

70 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 68 av 78

71 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

72 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 70 av 78

73 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

74 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 72 av 78

75 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

76 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 74 av 78

77 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

78 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 76 av 78

79 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE av 78

80 FULLMÄKTIGE 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER Etikrådet hade under 2010 följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Johannes Dock, Lars Sandman, Maj Sikström och Elsine Zingmark Lien. Under 2011 ingick följande ledamöter: Margareta Lindberg (ordförande), Inga Blomstrand, Mari Broqvist, Lars Sandman, Maj Sikström och Elsine Zingmark Lien. Följande frågor har varit aktuella under de två verksamhetsåren: Den aktivitet som dominerat rådets verksamhet under dessa två år är revidering av den etiska koden. Den version som presenterade vid fullmäktige 2010 diskuterades livligt både i arbetsgrupperna och under fullmäktige. Därefter fattades beslut om att koden skulle gå på återremiss till etikrådet. De synpunkter som framfördes vid fullmäktige har beaktats, vidare har etikrådet under arbetets gång gjort en omfattande bearbetning av texten för att skapa en tidsenlig och lite mer lättläst kod. Bearbetning av Exempelsamlingen har påbörjats utifrån de förslag som lämnats av arbetsterapeuter från olika verksamheter. Rådet har påbörjat arbetet med att inom FSA:s plattform skapa en hemsida om etikrådet och frågor relaterade till vårt uppdrag. Diskussioner har förts om vetenskaplig litteratur fokuserad mot etik och arbetsterapi. Feed-back har getts till arbetsterapeuter utifrån etiska dilemman som de aktualiserat via kontakt med olika medlemmar i rådet. Frågan om arbetsterapeuter och bemötande har aktualiserats eftersom det utifrån professionellt förhållningssätt och ansvar finns nära kopplingar till etik. Detta gäller även reflektion omkring arbetsterapeuters förskrivning av hjälpmedel och bemötande av klient i det sammanhanget. Rådet anser att detta är ett viktigt område att jobba vidare med under kommande verksamhetsår. Utifrån Lars Sandmans forskning har olika forskningsfrågor diskuterats: Delat beslutsfattande relaterat till kliniskt etiska reflektioner utifrån normativa aspekter; Kliniskt etiska reflektioner och Organisationsetik. Etikrådet har varit representerat vid Läkarsällskapets årliga etikdag med fokus på etik och sociala medier. Utifrån detta har förslag lämnats till FSA om att fokusera denna fråga på en utbildningskonferens för gemensam diskusson mellan studenter och lärare. Abstrakt har lämnats inför Cotec konferensen i Stockholm som ligger i maj Etik och prioriteringar är en viktig fråga och bevakas kontinuerligt av ledamöter i rådet. För FSAs Etiska råd Margareta Lindberg, ordförande 78 av 78

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser

Del 1. Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Del 1 Praktiska anvisningar Föredragningslista Röstlängd Årsredovisning 2008 och 2009 Revisionsberättelser Fullmäktige 2010 Innehållsförteckning Praktiska anvisningar 3 Gruppindelning 7 Föredragningslista

Läs mer

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015

Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Handlingar till FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Riksförbundet FUB Tel 08-508 866 00 Gävlegatan 18C Fax 08-508 866 66 Box 6436 E-post fub@fub.se 113 82 Stockholm www.fub.se 2 Innehållsförteckning: Sid

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE

Page 1 of 2. Prioritet: Hög. Bifogade filer: Reseräkningsblankett.pdf; FUM10_fråga.pdf; FUM10_kostnadsersättning.pdf KALLELSE file://g:\ledning\led\lk\fum\fum_2010\03_kallelse\00_kallelse - Sveriges... Page 1 of 2 2010-11-04 Från: Lena Kylberg (Sveriges Ingenjörer) Skickat: den 23 september 2010 13:05 Till: Anders Tihkan (Sveriges

Läs mer

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015!

Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015! Välkommen till UNF:s 26:e kongress i Lund den 23-28 juni 2015! Två år har gått sedan förra kongressen samlades i Borås för staka ut den fortsa riktningen för UNF som organisation. Det har varit två fartfyllda

Läs mer

Partistämma 2007: Propositioner.

Partistämma 2007: Propositioner. :. Moderaternas partistämma. Gävle 25/28 oktober 2007. Innehåll Stämmoprogram 7 Föredragningslista 10 Arbetsordning 12 Utdrag ur stadgar 13 Röstlängd 19 Valberedningens förslag 27 Proposition 1: 33 Vår

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Välkommen till UNF:s 25:e kongress i Borås den 25-30 juni 2013!

Välkommen till UNF:s 25:e kongress i Borås den 25-30 juni 2013! Välkommen till UNF:s 25:e kongress i Borås den 25-30 juni 2013! På kongressen 2011 i Åre beslutade ombuden var UNF skulle befinna sig 2013. Två år har gått och tillsammans har vi har naggat alkoholnormen

Läs mer

Propositioner. och yttranden

Propositioner. och yttranden positioner oc ch yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 20 n Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner och yttranden Partistämma 2011 propositioner

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08

Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Ombudsförteckning 2014 Reviderad 2014-05-08 Region Ordinarie ombud Ersättare i vald ordning Förbundsstyrelsen 11 ombud Barbro Engman Björn Johansson Bo Nilsson Carina Hultberg Clara Lindblom Esa Norojärvi

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001

PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 Tisdagen den 3 juli FÖRSTA SESSIONEN Ordf: Lovisa Lantz Christer Wik Björn Sandal Sekr: Mikaela Bexar Mathias

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015

Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Riksstämmohandlingar Göteborg 2015 Innehåll 1. Välkommen till riksstämman 2015 1. Välkommen till riksstämman 2015 2. Program 3. Logi och resor 4. Karta över Göteborg 5. Övrig information om riksstämman

Läs mer

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14

Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6. 2. Upprop 6. 3. Beslut om förbundsmötets offentlighet 14. 4. Fastställande av dagordning 14 Protokoll Innehållsförteckning Sidan 1. Förbundsmötets öppnande 6 2. Upprop 6 3. om förbundsmötets offentlighet 14 4. Fastställande av dagordning 14 5. Fastställande av arbetsordning 16 6. Val av presidium

Läs mer

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda FÖRBUNDSRÅD 2013 den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj 08.30-10.15 Registrering 10.15-10.35 Öppningstal 10.35-10.50 Introduktion av mötessystem 10.50-11.30 Mötesformalia

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service

Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Välkommen till Ladies Circle Sverige Friendship and Service Ladies Circle Sverige, som är ansluten till Ladies Circle International, har till ändamål att: vidga medlemmarnas intressesfär öka förståelsen

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg

Protokoll fört vid Simförbundsmötet den 21-22 april 2012 i Göteborg 1 Mötets öppnande Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Simförbundsmötet 2012. Ett särskilt välkomnande riktades till Gunnar Werner, tidigare sekreterare i FINA-byrån

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer