2012/13. Gratis guide! Free Guide!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012/13. Gratis guide! Free Guide!"

Transkript

1 0/3 Gratis guide! Free Guide!

2 THE FUSION COLLECTION Innehåll Contents Välkommen till Lund 4 Welcome to Lund The historic Lund Det historiska Lund 7 Kultur & Sevärdheter 0 Culture & things to see Lunds Domkyrka The Lund Cathedral Aktiviteter och sport 0 Activities and sport Stads- och kommunkarta 6, 30 Maps I Lunds omgivningar 8 The surroundings of Lund Äta & Bo 34 Eat & Stay På shoppingrunda 43 Go shopping Evenemang i Lund 46 Events in Lund Bra att veta 48 Helpful information Välkommen till Lunds Turistbyrå! Vi tipsar gärna om utflyktsmål och aktiviteter, bokar boende, arrangerar guidade vandringar och säljer souvenirer med mera. I turistbyrån ligger också Biljettbyrån där ni kan köpa biljetter till olika evenemang. Botulfsgatan A Welcome to the Tourist Office in Lund! We provide information about all the sights, book accommodation, arrange guided tours and offer souvenirs. Inside the tourist office you will also find the ticket office, where you can buy tickets to many events. Botulfsgatan A s Lund Besöksguide 0/3 är producerad av Infab i samarbete med Lunds Turistbyrå Foto: Monica Almqvist, Helena Bergqvist, Malena Carlström, Hugo C Johansson, Anna Kaminska, Kenneth Landgren, Kristoffer Lindblad, Jenny Lindhe, Hotel Lundia, Lunds Turistbyrå, Lundakarnevalen, Lena Malmström Pålsson, Gustav Modéer Viking, Mossagården, Per Nyberg, Viveka Ohlsson, Fredrik Rosengren, Sydfoto, C Söderquist, Michaela Tellenmark, Tobias Wall och John Wasden. Tryck: PAGroup Syd Art. nr /per03. Med reservation för ändringar och fel i innehållet. infabab.se 3

3 Välkommen till Lund Welcome to Lund 4 Lund är en stad som är starkt präglad av universitetet, en riktig studentstad. Av de cirka personer som bor i kommunen är inte mindre än cirka studenter och det märks. Här blandas gammalt och nytt, tradition och nytänkande, lundensisk studenthumor och snillen som spekulerar. Lund är en kontrasternas stad där den gamla stadskärnan på runt 000 år samsas med moderna byggnader och internationellt kända företag. Det sägs att man kan bo ett helt liv här utan att ha varit överallt och sett alla oaser, vackra byggnader och detaljer. De två världsledande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, som beräknas stå färdiga 05 respektive 09, kommer att stärka Lunds höga internationella forskningsstatus inom en mängd områden. Lund is a city in which the university has an enormous presence, a true student city. Of a municipal population of around 0,000, no fewer than 40,000 are students, and it shows. Here you find a blend of old and new, tradition and innovation, Lund student humour and contemplative genius. Lund is a city of contrasts, where the old city centre, which dates back about a thousand years, thrives alongside modern buildings and companies with an international reputation. It is said that you can spend your whole life here without getting everywhere and seeing all the quiet little corners, all the beautiful buildings and details. The two world-leading research facilities MAX IV and ESS, which are expected to be completed by 05 and 09 respectively, will strengthen Lund s high international research status within a number of fields. 5

4 Det historiska Lund 6 Lund är en av Sveriges äldsta städer och grundades av den danske kungen Sven Tveskägg omkring år 990. På den tiden tillhörde förstås Skåne Danmark och så förblev det i över 600 år. Den viktigaste händelsen i Lunds tidiga historia var att staden 03/04 upphöjdes till ärkebiskopssäte för Norden. Under medeltiden var Lund ett kyrkligt centrum. Staden var Danmarks andliga huvudstad och kallades både Metropolis Daniae och Nordens Rom. Endast ett fåtal av Lunds medeltida byggnader finns att se idag. Men Kalendehuset, Krognoshuset, Liberiet, Lundagårdshuset och Stäket kan ge oss en föreställning om hur Lund tedde sig under sin storhetstid. År 658 blev Skåne svenskt vid freden i Roskilde, men oroligheterna var inte över. Arton år senare gjorde danskarna ett sista försök att återta Skåne och delar av staden brändes. Karl XI:s sargade krigshär segrade till slut, men slaget vid Lund 676 är för evigt förknippat med stor blodspillan och enorma dödssiffror. Kunskapsstaden Lund fick sin första domskola 438 men när reformationen drog fram 536 revs de flesta kyrkor och kloster. Universitetet grundades 666 och har under århundradena utvecklats till ett av Nordens främsta lärosäten och vetenskapliga forskningscentra. Inte konstigt att Lund kallas idéernas stad, för härifrån kommer många kloka tankar vilka resulterat i innovativa lösningar som hjälper människor världen över. 7

5 Historical Lund Lund is one of Sweden s oldest cities and made one last attempt to reclaim Skåne and was founded by the Danish king Sweyn as a result parts of the city were burnt to the Forkbeard around the year 990. Of course, ground. King Karl XI s wounded army stood in those days Skåne belonged to Denmark, victorious in the end, though the battle of and that s how things remained for over 600 Lund in 676 will forever be associated with years. enormous bloodshed and a catastrophic The most important event in Lund s early death toll. history was that in 03/04 the city became A studium generale, a medieval university the archbishopric for the Nordic region. was founded in the knowledge city of Lund 8 During the middle ages Lund was an ecclesi- in 438 though at the beginning of the refor- 9 astical centre. The city was Denmark s spiritual capital and was called both Metropolis Daniae and the Rome of the North. Only a few of Lund s medieval buildings can be seen today. But buildings such as Kalendehuset, Krognoshuset, Liberiet, Lundagårdshuset and Stäket can give us some idea of what Lund looked like in its heyday. The Treaty of Roskilde in 658 restored Skåne to Sweden, but by no means did it end the violence. Eighteen years later the Danes mation in 536 most churches and monasteries were torn down. The university was founded in 666 and has in the subsequent centuries developed into one of the foremost seats of learning and scientific research centres in Scandinavia. With many bright ideas that have resulted in innovative solutions of great importance to people all over the world, originating right here; it is no wonder Lund is called The City of Ideas. Arrangör I samarbete med Sveriges största körfestival

6 Lunds Domkyrka The Lund Cathedral 0 Kultur & Sevärdheter Kulturen har en framträdande roll på många olika sätt i Lund. Medeltida byggnader och museer påminner om ovärderliga arkeologiska och historiska värden. Men det kan lika gärna handla om uttryck och avtryck från nutidsmänniskans levnadssätt och ideal. Lundaborna små som stora gillar sin kultur och både konsumerar och bidrar med liv och lust genom konst, teater och musik. Mellan 5 juni och 5 augusti är det dags för Sommarlund Lunds nya kulturscen med ett fantastiskt utbud för såväl ung som gammal. För tredje året i rad blir det Humorfestival i Lund. 0 års upplaga går av stapeln 3 augusti september på flera scener i centrala Lund. Räkna med fartfyllda och fullmatade dagar med fantastisk underhållning av nya talanger och flera av landets mest älskade komiker. Den 5 september är det åter dags för Kulturnatten, ett av många älskat evenemang med över 300 olika arrangemang. Sveriges största körfestival arrangeras 5 oktober och ger dig chansen att njuta av runt 30 fantastiska konserter med lokala, nationella och internationella körer. Culture & things to see Culture plays a prominent role in Lund in many different ways. Medieval buildings and museums remind us of the city s invaluable archaeological and historical value. But it can just as well be about expressions and impressions of the way people live today. Lund residents young and old are fond of their culture, and they both consume and provide art, theatre and music with great enthusiasm.between 5 June 5 August it s time for Sommarlund Lund s new cultural showcase with a fantastic range of events of interest to both young and old. For the third year in a row we will have Humorfestivalen. The 0 event takes place on 3 August and September on several stages in central Lund. You can count on fun-filled days with fantastic entertainment from new talent and several of Sweden s best-loved comics. Kulturnatten, one of many popular events with over 300 different performances, makes its return on 5 September. Sweden s biggest choral festival will be held 5 October, giving you the chance to enjoy around 30 fantastic concerts. Domkyrkan är ett av Skånes mest populära besöksmål, inte minst för att den är en varm och välkomnande plats där det är lätt att slinka in för en stunds ro för själen. Det var Kung Knut den helige som omkring år 080 startade byggandet av en biskopskyrka. Genom århundradena har kyrkobyggnaden växt och förändrats efter nya ideal, bränder och restaureringar. Den storslagna kyrkan är Nordens främsta exempel på romansk byggnadsstil och dess interiör pryds bland annat av vackra sakrala glasmålningar och en enastående predikstol från sent 500-tal. Hälsa gärna på i kyrkans äldsta del, kryptan, och ta del av legenden om jätten Finn och hans koppling till byggnaden. En av kyrkans mest populära sevärdheter är det astronomiska uret från 400-talet, med dess magnifika kalender. Varje dag spelar uret In dulci jubilo och då träder de tre vise männen fram till Maria och Jesusbarnet med sina gåvor. Direkt söder om Domkyrkan finns nya byggnaden Domkyrkoforum, uppförd i ett modernt formspråk. Domkyrkoforum är en plats för lärande, samtal och möten. Här kan du bland annat få djupare kunskap om Domkyrkans historia, liv och verksamhet, dricka en kopp kaffe, handla i bokhandeln, besöka en toalett eller se på film. Domkyrkoplan Tel Öppet mån fre 8 8, lör , sön Det astronomiska uret spelar mån lör och 5, sön 3 och 5. Lör kl 0 ges orgelkonserter. The cathedral is one of the most popular attractions in Skåne, not least due to its warm and welcoming atmosphere that invites you in for a moment of peace and solace for your soul. King Canute the Holy commenced the building of an Episcopal church around 080. Over the centuries, the cathedral building has expanded and changed according to new ideals, fires and reno vations. The magnificent church is the foremost example in Scandinavia of Romanesque architecture and the interior is adorned with beautiful sacred stained glass windows and an extraordinary altar pulpit from the late 6th century. Feel free to visit the oldest part of the cathedral which is the crypt, and take part in the legend of Finn the Giant and his connection to the building, One of the most popular sights in the church is the astronomical clock; an horological artistic masterpiece with its magnificent calendar, dating back to the 5th century. Every day the clock plays In Dulci Jubilo and then the three Wise Men appear to present Mary and baby Jesus with their gifts. Directly south of the cathedral is the new Cathedral Forum (Domkyrkoforum) building, constructed in a modern style. The Cathedral Forum is a place for learning, discussions and meetings. You can find out more about the history, life and activities of the cathedral, enjoy a cup of coffee, browse in the bookshop, make use of the toilet facilities or watch a film, for example. Domkyrkoplan square Tel +46 (0) Hours: Mon Fri 8 am 6 pm, Sat 9.30 am 5 pm, Sun 9.30 am 6 pm. The astronomical clock plays Mon Sat noon and 3 pm, Sun pm and 3 pm. Organ concert Sat at 0 am.

7 Lund 0 Kultur & Sevärdheter/Culture & Sights Konst & Museer Kulturens Östarp Skånskt Klosterkyrkan Kyrkobyggnad Revingegatan 8 Galleri G Öppet ons fre 7, lör 6, lantbruk från 830 och 930- från slutet av 00-talet. Tel St. Tomegatan 39 B Skissernas Museum Universitetets samling av skisser och sön 3 6. talen. Fri entré. Ligger mellan Trollebergsvägen 43 Tel modeller för offentlig konst. Kulturen Museet öppnades Veberöd och Blentarp i Sjöbo Lilla Teatern Ideell amatörteaterförening, egna och gäs- Galleri Södra Esplanaden Det var professor Ragnar Josephsson som 934 började turvärdesamling och ett 30-tal Tel (Kulturens Lundavägen 5, Dalby tande föreställningar. Kungsgatan 4 89 och omfattar en stor kul- kommun. Dalby heligkorskyrka bygga upp arkivet. Tanken var hus från olika tidsepoker och växel). Tel Stortorget Tel att dokumentera konstens byggnadsstilar. Inomhus finns Historiska museet Sveriges Flyinge Kungsgård Flyinge Tel kreativa processer, från idé till en rad intressanta kulturutställningar. Kulturen är Skånes museum. Fynd från utgrävrier som fortfarande är i drift. Mejeriet Kulturhus med brett Universitetshuset, näst största arkeologiska är ett av världens äldsta stute- Galleri Pictura färdigt konstverk och att det skulle utgöra ett förnämligt största museum och världens ningarna av järnåldersstaden Kungsgården, Flyinge konsertutbud inom bl.a. pop Paradisgatan, 3 vån studiematerial för de konststuderande. Här finns verk Kulturen firar man också tradi- från Skånes sten-, brons- och under vinterhalvåret. Öberg FotoGrafik näst äldsta friluftsmuseum. På Uppåkra och otaliga föremål Tel & rock. Jazzbrunch lörar kl 4 både inomhus och utomhus av tionell Midsommar och har en järnålder. Teater & Scen Stora Södergatan 64 Vegagatan 5 3 bland andra Picasso, Matisse, Leger, Isaac Grünewald och Carl Milles. Finngatan, Tel Öppet: tis sön 7, ons Lunds konsthall Lunds arena för samtidskonst av hög kvalitet och med ambitionen att föra dialog med sin publik. Konsthallen invigdes 957 och ligger centralt belägen på Mårtenstorget. Här sätts 4 5 utställningar upp årligen, både med etablerade och nya, ännu inte så kända, konstnärer. Mårtenstorget 3, Tel Öppet tis, ons, fre 7, tor 0, lör 0 7, sön 7. Konstföreningen Aura i Krognoshuset Modern konst i medeltida miljö. Mårtenstorget Tel trevlig julmarknad. Tegnersplatsen Tel Öppet sep 30 apr tis sön 6. maj 3 aug alla dagar 0 7. Livets museum är ett helt nyöppnat museum om människans kropp. Det handlar om hälsa, sjukdom och medicin, då och nu, berättat med modern teknik och historiska föremål. Lasarettsgatan 7 Tel livetsmuseum.wordpress.com Öppet tis fre 0 4, lör sön 6 Hökeriet Lunds äldsta speceributik. Begränsade öppettider. I hörnet Tomegapsgatan och S:t Annegatan. Tel (Kulturens växel) Krafts torg Tel Öppettider: tis fre 6, sön 6 Drottens Kyrkoruin Resterna av två medeltida kyrkobyggnader. Kattesund 6 (Nås genom Gattostretto Kattesund och föreningen Gamla Lund) Andra sevärdheter Botaniska trädgården Oas mitt i Lund med växter samt växthus med nio klimatzoner. Växthusen är öppna dagligen 5. Östra Vallgatan 0 Tel Stads Lunds mest popu lära park har i över 00 år lockat gammal som ung. Här bjuds du på musikaliska framträdanden och andra arrangemang. Stadsparkscaféet är öppet hela året. Lunds stadsteater Kiliansgatan 3 Lunds stadshall Scen för konserter och gästspel. Stortorget 9 Månteatern Teater för barn, unga och vuxna. Bredgatan 3 Tel Teater Sagohuset Teater, internationella gästspel, seminarier m.m. Tel Gallerier Jäger & Janssons Galleri Stora Gråbrödersgatan 3, samt Clarion Collection Hotel Planetstaden, Dalbyvägen 38 Tel Galleri Ängeln Klostergatan Tel Tel Jolans Keramik Jutahusgatan 6 Tel Skånekraft Vårfrugatan Tel Martin Bryder Galleri Nygatan Tel

8 4 Art & Museums The Museum of Sketches The University s collection of sketches and models for public art was founded in 934 by Professor of Art History Ragnar Josephsson. The intention was to document art s creative process; from the first idea to the completed work, as well as constituting excellent educational material for the art students. Works by, among others, Picasso, Matisse, Leger, Isaac Grünewald and Carl Milles can be found both inside the museum and outside in the park. Finngatan Tel +46 (0) Hours: Tue Sunday noon 5 pm, Wednesday noon 9 pm. Lund Konsthall This is the venue in Lund for contemporary art of the highest quality and it has the ambition to be in constant dialogue with its visitors. Lund Konsthall was inaugurated in 957 and enjoys a central location on Mårtenstorget. 4 to 5 exhibitions are held annually, both with established as well as up and coming, not yet known, artists. Mårtenstorget 3 Tel +46 (0) Hours: Tue, Wed, Fri noon 5 pm, Thu noon 8 pm, Sat 0 am 5 pm, Sun noon 5 pm The art association Konstföreningen Aura in the Krognos House Contemporary art displayed in a medieval environment. Mårtenstorget Tel +46 (0) Kulturen The museum opened in 89 and comprises an extensive culturally valuable collection and some thirty build ings representing different epochs and styles of architecture. Many interesting cultural exhibitions are displayed inside. Kulturen is the largest museum in Skåne and the second oldest open-air museum in the world. Traditional Midsummer celebrations take place here and a Christmas Market is arranged annually. Tegnersplatsen Tel +46 (0) Hours: Sep Apr Tue Sun noon 4 pm. May Aug 3 Daily am 6 pm The Lund Museum of Life is a newly opened museum about the human body. It covers health, illness and medicine, then and now, told with modern technology and historical artifacts. Lasarettsgatan 7 Tel +46 (0) livetsmuseum.wordpress.com Hours: Tue Fri 0 am pm, Sat Sun noon 4 pm Hökeriet The oldest grocer s in Lund. Limited opening hours. On the corner of Tomegapsgatan and St. Annegatan Tel +46 (0) (Kulturen s switchboard) Kulturens Östarp Farming in Skåne from the 830s and 930s. Free admission. Located between Veberöd and Blentarp in Sjöbo municipality. Tel +46 (0) (Kulturen s switchboard) The Historical Museum in Lund The second largest archaeological museum in Sweden with finds from the excavations of the Iron Age city of Uppåkra as well as countless artefacts from the Stone, Bronze and Iron Ages in Skåne. Krafts torg Tel +46 (0) Hours: Tue Fri am 4 pm, Sun noon 4 pm. Drotten Church ruins The remains of two medieval church buildings. Kattesund 6 (Accessible through Gattostretto Kattesund and Föreningen Gamla Lund) Additional sights The Botanical Gardens An oasis in the centre of Lund with species, as well as green -houses with nine different climate zones. The greenhouses are open daily noon 3 pm. Östra Vallgatan 0 Tel +46 (0) Stads Lund s most popular park, has been attracting both young and old for over 00 years. You can enjoy musical performances and other events here. The Stadsparkscafé is open all year round. Klosterkyrkan Priory from the late th century. Trollebergsvägen 43 Holy Cross Church of Dalby Lundavägen 5, Dalby Tel +46 (0) Flyinge National Stud Farm Flyinge is one of the world s oldest stud farms still in operation. Kungsgården, Flyinge Tel +46 (0) Theatre & Stage Lunds City Theatre Kiliansgatan 3 Lund City Hall Stage for concerts and guest performances Stortorget 9 Månteatern Theatre for children, youth and adults Bredgatan 3 Tel +46 (0) Teater Sagohuset Theatre, international guest performances, seminars, etc. Revingegatan 8 Tel +46 (0)46 4 Lilla Teatern Non-profit amateur theatre society, in-house and guest performances Stortorget Tel +46 (0) Mejeriet Cultural centre, with a wide selection of pop & rock concerts, etc. Jazz Brunch, Saturdays at pm. Stora Södergatan 64 Tel +46 (0) Galleries Jäger & Janssons Galleri St. Gråbrödersgatan 3 and Clarion Collection Hotel Planetstaden, Dalbyvägen 38 Tel +46 (0) Galleri Ängeln Klostergatan Tel +46 (0) Galleri G St. Tomeg. 39 B Tel +46 (0) Galleri Södra Esplanaden Kungsgatan 4 Tel +46 (0) Galleri Pictura Universitetshuset, Paradisgatan, 3rd floor Öberg FotoGrafik Vegagatan 5 Tel +46 (0) Jolans Keramik Jutahusgatan 6 Tel +46 (0) Skånekraft Vårfrugatan Tel +46 (0) Martin Bryder Galleri Nygatan Tel +46 (0)

9 LUNDASTRÅKET 5 Kulturen The Cathedral The museum of cultural history Nordens förnämsta katedral i romansk stil byggd på 00-talet, senast restaurerad och ombyggd på800-talet. Kryptan med Jätten Finn, det medeltida astronomiska uret, korstolarna från 370-talet och Joakim Skovgaards nybysantinska absidmosaik tillhör de absoluta sevärdheterna. Se även sid.. The foremost Romanesque cathedral in Scandinavia, built during the th century, latest restored and rebuilt in the 9th century. The crypt with the Giant Finn, the medieval astronomical clock, the choir stalls from the 370s and Joachim Skovgaard s mosaic in the vault are among the most noteworthy objects. See also page. Domkyrkoforum The Cathedral Forum Beläget omedelbart söder om Domkyrkan med informationsdisk, utställningar, kafé m.m. Se även sid.. Situated immediately to the south of the Cathedral with information counter, exhibitions and a café among other things. Öppet mån fre 0 7, lör , sön Open Mon Fri 0 7, Sat , Sun See also page SK U LP TU R PA RK En kulturhistorisk oas mitt i Lund med hus från olika tider, från land och stad. Verksamheten utgår från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt kulturhistoriskt material som världskultur. I drygt trettio kulturhistoriska byggnader visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design. Här kan besökare ta del av en unik värld med program, traditionsfirande, trädgårdar, restaurang, kafé och en fin lekplats. Se även sid.. A historical and cultural museum in the centre of Lund. With thirty historical buildings from different periods, town and country alike, Kulturen displays extensive collections and exhibitions about cultural history, art, crafts and design. Here everyone can take part of a unique world with events, traditional celebrations, gardens, a restaurant, a café and a great playground. See also page 4. 6 Universitetsmuseet A unique art museum with sketches and models for public art from large parts of the world ranging from hastily scribbled paper sketches to large oil paintings and cast models from the early 0th century to modern time. The museum also produces temporary exhibitions and arranges concerts, lectures and film screenings. See also page 4. Lund University Library UB grundades samtidigt med universitetet 668 och finns nu i sin ståtliga byggnad från 907. Här finns över 0 mil samlingar som spänner över 000 år och täcker i stort sett alla språk och ämnesområden. UB har också en aktiv utställningsverksamhet med unikt material ur samlingarna. Lund University Library was founded in 668 at the same time as the University and is now found in a magnificent building from 907. It has an extensive collection of books that ranges over 000 years and covers almost all languages and subjects. It also has an exhibition area with unique material from its collections. 0 Livets museum The Lund Museum of Life Ett helt nyöppnat museum om människans kropp. Det handlar om hälsa, sjukdom och medicin, då och nu, berättat med modern teknik och historiska föremål. Se även sid.. Öppet terminstid mån fre 9 9, lör sön 0 5. Sommar mån, tis, tor, fre 0 6, ons 0 9, lör 0 4. The Lund Museum of Life is a newly opened museum about the human body. It covers health, illness and medicine, then and now, told with modern technology and historical artifacts. See also page 4. Open during semesters Mon Fri 9 9, Sat-Sun 0 5. During summer Mon, Tue, Thur, Fri 0 6, Wed 0 9, Sat 0 4. Öppet tis fre 0 4, lör sön 6. Open Tue Fri 0 4, Sat Sun 6. Tel The University Museum Visar Lunds universitets historia från 668 till i dag i föremål, bilder och texter i en spännande scenografi. Museet finns i det 50 år gamla Lidforska huset på Kulturen (5) och nås via Kulturens entré. The history of Lund University from 668 until today is shown in an exciting scenographic design.the museum is situated in the 50-year-old Lidfors house within Kulturen (5) and is reached through its entrance Skissernas museum Museum of Public Art Ett unikt konstmuseum med skisser och modeller till offentlig konst från stora delar av världen från en snabbt nedklottrad pappersskiss till stora oljemålningar och gjutmodeller från tidigt 900-tal till våra dagar. Museet visar också temporära utställningar och arrangerar konserter, föreläsningar och filmvisningar. Se även sid.. 7 KULTUREN 0 KULTUREN The Cathedral Museum The second largest archeological museum in Sweden displays the prehistory, e.g. in the fantastic Uppåkra exhibition, medieval and antique art and has exciting cabinets of curiosity and coins. See also page 4. TEG NÉR PLAT SEN 4 KRA U N IV E RS ITET S PLA TS E N TOR G KUNGSGATAN FTS KUNGSHUSET LU N DAG ÅR D EN Se även sid DGA TAN LA TS Ett av landets största arkeologiska museer skildrar förhistorien, bl.a. i den fantastiska Uppåkrautställningen, kyrklig medeltida och antik konst samt har spännande kuriosa- och myntkabinett. The Academic Society is the focal point of academic life in Lund and housed in the AF Castle dating 85. This intriguing building includes Café Athen with The Nasoteque nose casts of famous faces in Lund and on the subterranean floor the Society s Archive and Student Museum displaying a large collection of documents, photos and items related to student life. SAN IP The Historical Museum The Academic Society AF är navet i det akademiska livet i Lund och är inrymd i den s.k. AF-borgen från 85. I detta fantasieggande hus finns bl.a. Café Athen med Nasoteket näsavgjutningar av kända lundensare och i källarplanet Arkivet med Studentmuseet med studentlivsrelaterade dokument, foton och föremål. Arkivet är öppet under terminstid tis 6 0, ons 7 9. The Archive is open during semesters Tue 6 0, Wed 7 9 eller efter överenskommelse via/or by arrangement: tel , TI 4 Historiska Museet 7 Akademiska Föreningen (AF) ATAN The museum shows the history of the Cathedral in models, pictures and texts and has a vestment room with textiles dating from the 3th century to the present day. Entrance through The Historical Museum (4). 5 GATAN DI SG Entré via Historiska museet (4). 6 S:T AN NE PARA Museet skildrar Domkyrkans historia i modeller, bilder och texter. Bl.a. finns en skrudkammare med textilier från 00-talet fram till i dag. EN 3 Domkyrkomuseet 8 Universitetsbiblioteket (UB) KYRKOGATAN LA UR Domkyrkan THE MUSEUM TRAIL

10 LUNDASTRÅKET Universitetsplatsen The University Quadrangle Platsen för akademiska ceremonier och evenemang skapades på 870- och -80-talen av Helgo Zetterwall. Universitetsbyggnaden från 88 ger tillsammans med Kungshuset i söder och Palaestra et Odeum i norr den unika platsbildningen. De fyra sfinxer som kröner Universitetsfasaden, liksom de fyra grodorna i granitfontänen från 889, symboliserar de fyra ursprungliga fakulteterna; den teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska. The site for academic ceremonies and events was designed by Helgo Zetterwall during the 870s and -80s. The University Building from 88 forms the unique quadrangle together with the King s House in the south and Palaestra et Odeum in the north. The four sphinxes on the main façade and the four frogs in the granite fountain from 899 symbolize the four original faculties; the theological, medical and philosophical and the faculty of law. Lundagård The Lundagård Park THE MUSEUM TRAIL Den berömda akademi var under medeltiden de danska ärke biskoparnas gård. Kungshuset i norr byggdes som residens för den danske kungen Efter den svenska erövringen skänktes det till det nygrundade universitetet av Karl XI. Parken är anlagd i barockstil och det ursprungliga gångsystemet är alltjämt kärnan i den senare utvidgade anläggningen. The famous academic park was during the Middle Ages the Danish archbishop s estate. After the Swedish conquest it was donated by king Charles XI to the newly founded university. The park was designed in French baroque style and the original network of paths is still the heart of the later extended park grounds. 350 KVM BEGAGNADE DESIGNMÖBLER Köper, säljer & renoverar Hans J Wegner, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm, Børge Mogensen, Finn Juhl, Bruno Mathsson och Alvar Aalto m.fl TRAVEL IN TIME MoDERNA Welcome to Kulturen - a cultural and historic oasis for children of all MÖBELKLASSIKER 8 ages right in the middle of central 9 Rönnströms väg i Vallkärra Lund. Thirty historical buildings, km norr om Lund fantastic gardens, exhibitions, café, GPS: N , E restaurant, playground and events It is all here. For event calender and Tis fre 5 8, lör 5 more info visit :a sönd varje månad 5 eller enl överenskommelse SommarenS SomrigaSte upplevelser 5 juni 5 augusti 0 Summer events in lund 0 Spökguiden Spöken och underligheter i Lund Torsdagar kl 8: 8/6 30/8 Samlingsplats: Domkyrkoplan Lundensare på Östra Kyrkogården Onsdagar kl.8: 7/6, /7, 5/7, 8/8, /8 Samlingsplats: Kyrkogårdsingång, mittemot Spyken Lundensare på Norra Kyrkogården Onsdagar kl.8: 4/7, 8/7, /8, 5/8, 9/8 Samlingsplats: Ingången till Allhelgonakyrkan. Biljettpris för en tur: 00 kr/vuxen, 50 kr/ barn 7 år, under 7 år gratis. Äppelupplevelser för alla sinnen Gårdsbutik med eget mathantverk. Inga E-tillsatser, färgämnen eller konserveringsmedel. Gårdscafé med hembakat. Picknick-korgar ute i den vackra naturen. Blom- & äppelsafari, Självplockning, Temakvällar, Föredrag, Julkransbindningar, Glöggprovningar. Öppet jan april fre 3 8, maj dec. fre sön ,

11 0 Aktiviteter och sport Allt fler av oss vill vara aktiva på semestern och då passar Lund perfekt! I närheten finns inte mindre än fyra golfbanor att spela på. I Skrylleskogen finns flera utmärkta elljusspår för dig som vill ut och jogga. Eller vill du hellre njuta av tystnaden över ett fiskespö? Häckebergasjöns underbara natur i slottsmiljö, Höje å och Rögle dammar bjuder alla på spännande fiske. I Lund kan man dessutom bada året om. Under vinterhalvåret finns Delphinenbadet och Högevallsbadet, som i november öppnar äventyrsbad med flera vattenrutschbanor. Sommartid kan hela familjen åka till friluftsbaden i Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp eller Källbybadet på Klostergården. Experimentsugna styr mot Vattenhallen Science Center där det bjuds på en mängd olika upplevelser. Eller varför inte utmana vännerna på bowling i Bollhuset? Och passa gärna på att se något av Lunds handbollslag H43 eller Lugi spela på elitnivå! Activities and sport Fore those who want to be active on our holidays, Lund fits in perfectly! There are no fewer than four golf courses in the region. Skrylleskogen has several excellent paths with electric lighting for those who like to jog. Or would you rather enjoy some peace and quiet with a fishing rod? Lake Häckeberga s wonderful natural surroundings near the castle, the river Höje and Rögle ponds all offer exciting fishing. In Lund you can also swim all year round. During the winter there are Delphinenbadet and Högevallsbadet pools, which open adventure pools with various water slides in November. In the summer you can swim in open-air pools at Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp or Källbybadet at Klostergården. Those who are keen on experiments can go to Vattenhallen Science Center where there are a number of different experiences on offer. Or why not challenge your friends to some bowling at Bollhuset? And watch out for a chance to see one of Lund s handball teams H43 or Lugi playing at top-level! Golf Lunds Akademiska Golfklubb 8 hål, inomhushall, övningsgreen, drivingrange, restaurang, shop. Tel: Assartorps Golfklubb 8 hål, övningsgreen, inomhushall, drivingrange, restaurang, shop. Tel: Romeleåsens Golfklubb 8 hål, drivingrange, övningsgreen, korthålsbana med pay & play, restaurang, shop. Tel: Värpinge Golfbana 9 hål, samt en 3-hålsbana som är gratis och öppen året om, övningsgreen, drivingrange, shop, café. Tel: Fiske Romelecamp Spännande äventyr och regnbågsfiske i skön natur. De tre dammarna ligger i terrassnivåer så man har fri sikt mot Sturup och vidare västerut. Tel: Rögledammar Rögle Sportfiske består av fem dammar för put and take-fiske och är en mycket uppskattad anläggning som även har brygga för tillgänglighetsanpassat fiske. Tel eller Vombsjön Insjöfiske. Vombfiske säljer fiskekort och hyr ut båt. Sjöhusvägen 3, Sjöbo Tel Häckebergasjön Fiskekort kan köpas i Genarp på Konsum, Åkessons Järnhandel eller Svenssons Spelhörna. Fisket kan bedrivas antingen från land eller båt. Båtuthyrning mellan /7 3/3. Naturområden Dalby Söderskog National är en gammal ädellövsskog med rikt växt- och djurliv. Finast är skogen under våren, då vårfloran står i full blom. Skrylle Populärt friluftsområde med naturrum, motionsanläggning och flera motionsspår. Mellan Dalby och Södra Sandby. Romeleåsen Den sydligaste av de skånska urbergshorstarna sträcker sig i nordvästsydostlig riktning från trakten av Lund mot Ystad. Flera vandringsleder korsar åsen. Vandringskarta finns att hämta på turistbyrån. Häckeberga och Risens Naturreservat Öster om Genarp på var sida om Häckebergasjön ligger Häckeberga och Risens naturreservat. Bok och blandskog med flera vandringsstigar och rikt djurliv. Krankesjön och Vombs ängar Norr om Torna Hällestad ligger dessa två fågelrika platser, speciellt under vår/ höst. Fågeltorn och gömslen finns. Bad & andra äventyr Högevallsbadet Inomhusbad, stängt under sommaren. Högevallsgatan Tel Delphinenbadet Inomhusbad, öppet året om. Magistratsvägen 55A Tel Friluftsbad Källbybadet Sommaröppet Badarevägen Tel Dalby Stenbrott Ett vattenfyllt stenbrott mellan Dalby och Veberöd som är en populär badplats. Dressincykling Det gamla järnvägsspåret slingrar sig, i ömsom skog ömsom öppna fält, längs Romeleåsens dalgång från Björnstorp till Veberöd. Björnstorp Tel Boule Låna ett boulespel (under sommaren) nere i Stads hos Stadsparkscaféet. Stads Tel Sleipnirs Ängar Turridning på islandshästar på Romeleåsen och Björnstorps slotts vackra ägor. Stubbarps Gård, Genarp Tel Ballong & Äventyr Upplev Skåne från ovan i ballong! Ballongflygning och andra upplevelser för små och stora sällskap. Svenshög Tel Ännu fler badförslag finns på

12 Lund 0 Aktiviteter och sport/activities and sport Inomhusaktiviteter och arenor Bollhuset Bowlinghall med tillgänglighetsanpassade banor. Fasanvägen Tel Färs & Frosta Sparbank Arena Här spelas handboll med hemmalagen Lugi och H43. Även plats för andra kultur- och sportarrangemang. Stattenavägen Tel Ishallen Åk skridsko under vinterhalvåret i ishallen. Stattenavägen Tel Vattenhallen Science Center LTH Testa roliga teknikexperiment med elektricitet, vatten, luft, ljud och ljus. Besök även Planetariet. John Ericssons väg Tel Viktoriastadion Alla sorters racketsporter. Lovisastigen. Tel Golf Lunds Akademiska Golfklubb 8 holes, indoor hall, practice green, driving range, restaurant, shop. Tel: +46 (0) Assartorps Golfklubb 8 holes, practice green, indoor hall, driving range, restaurant, shop. Tel: +46 (0) Romeleåsens Golfklubb 8 holes, driving range, practice green, short hole course with pay & play, restaurant, shop. Tel: +46 (0) Värpinge Golfbana 9 holes, plus a 3-hole course that is free and open all year round, practice green, driving range, shop, café. Tel: +46 (0) Fishing Romelecamp Exciting adventure and rainbow trout fishing in a beautiful setting. The three ponds are on terrace levels, providing you with unobstructed views towards Sturup and further west as you fish. Tel: +46 (0) Rögle Ponds Rögle Sportfiske comprises five ponds for put and take fishing and is a highly appreciated facility with a jetty for accessible fishing. Tel +46 (0) or +46 (0) Lake Vombsjön Lake fishing. Vombfiske sells fishing permits and offers boat hire. Sjöhusvägen 3, Sjöbo Tel +46 (0) Lake Häckebergasjön Retailers selling fishing permits in Genarp are Konsum, Åkessons Järnhandel and Svenssons Spelhörna. Boat hire jul 3 mar Nature areas Dalby Söderskog The national park is an old mature deciduous forest enjoying a rich plant and animal life. The forest is at its most glorious in spring, when the spring flowers are in full bloom. Skrylle Popular open-air recreation area with nature information centre, exercise facility and numerous jogging tracks. Between Dalby and Södra Sandby Romeleåsen ridge The southernmost of the primary rock horsts in Skåne stretches in a northwest-southwesterly direction from the Lund region towards Ystad. Many of the walking trails lead across the ridge. Walking map available from the Tourist Office. Häckeberga and Risen Nature Reserves Häckeberga and Risen Nature Reserves are located east of Genarp on either side of Lake Häckeberga. Beech and mixed forest with numerous walking trails and a rich animal life. Lake Krankesjön and Vombs ängar Nature Reserve These two locations north of Torna Hällestad enjoy a rich birdlife, particularly in spring and autumn. Bird watching tower and hiding places available. Swimming & other adventures Högevallsbadet Indoor public swimming pool, closed in summer. Högevallsgatan Tel +46 (0) Delphinenbadet Indoor public swimming pool, open all year round. Magistratsvägen 55A Tel +46 (0) Dalby stenbrott The waterfilled boulder ridge between Dalby and Veberöd is a popular spot for swimming. Open-air swimming Källbybadet Open in summer. Badarevägen Tel +46 (0) Rail trolley cycling The old railway track winds its way through both forests and beautiful open spaces open spaces by turns in the valley of the Romeleåsen ridge from Björnstorp to Veberöd. Björnstorp Tel +46 (0) Sleipnirs Ängar Enjoy Icelandic horse riding along the Romeleåsen ridge and the beautiful property of Björnstorp castle. Stubbarps Gård, Genarp Tel +46 (0) Ballong & Äventyr Experience Skåne from above in a balloon! Hot air balloon flying and other experiences for large and small groups. Svenshög Tel +46 (0) Boules Borrow a boules ball (in summer) at Stadsparkscaféet in the city park. Stads Tel +46 (0) Further suggestions for swimming facilities can be found at Indoor activities and arenas Bollhuset Bowling alley with easy access lanes. Fasanvägen Tel +46 (0) Färs & Frosta Sparbank Arena Hometown handball teams Lugi and H43 play here. This is also the venue for other cultural and sporting events. Stattenavägen Tel +46 (0) Ice skating rink Enjoy ice skating at the rink in winter. Stattenavägen Tel +46 (0) Vattenhallen Science Center LTH Try your hand at fun technical experiments with electricity, water, air, sound and light. Don t miss the Planetarium. John Ericssons väg Tel +46 (0) Viktoriastadion For all racket sports. Lovisastigen Tel +46 (0)

13 VATTENHALLEN Experiment Möten Shower Vattenhallen är en rolig och lärorikt mötesplats. Med experiment, utställningar, byggsatser, digital klättervägg, shower och ett planetarium har Vattenhallen något spännande att erbjuda för alla åldrar. John Ericssons väg, Lund www. vattenhallen. lth. se...med natur och teknik i tanken Lunds Isarena Bör besökas ofta! Källby friluftsbad Högevallsbadet Bollhuset Bowlinghallen Färs & Frosta Sparbank Arena Sport- och evenemangsarena i centrala Lund Följ vårt evenemangsprogram på Stattenavägen 8 Lund annons 6,5x6,5.indd :43:8 Golfa i Lundaland TRAMPA DRESSIN på natursköna Romeleåsen Kom och besök en av våra fantastiska och trevliga anläggningar i Lunds omnejd. Tillgänglighet, variation och god service är en god beskrivning på våra anläggningar. För bokning För bokning VÄLKOMMEN TILL LUNDS MOTIONSPALATS! Förmånliga priser och ett av sveriges bäst utrustade gym. Välj mellan drygt 00 pass i veckan. GyMPA AEROBIC STyRKETRÄNING SPINNING Turridning Andelshäst Lektioner på Islandshästar På Romeleåsen Följ med oss ut i Storskogens vildmark ett riktigt naturskönt äventyr till häst. ISLANDIC HORSE CENTER HORSE RIDING Endast 30 min från Malmö 0 min från Lund 5 Assartorps GK Lunds Akademiska GK Romeleåsens GK St:Hans GK Värpinge GK Styrkeyoga box PilateS afro ZUMba funktionell träning tennis tester träningsråd MaSSage SjUkgyMNaStik Mer info på: HELGONAVÄGEN LUND Tel + 46(0) (0) Tel + 46(0) (0) Stubbarps gård, Romeleåsen, Genarp

14 Högbovägen 5 N Prom. 4 9 Erik 7 Sankt park Höstbruksv Fjelievägen Nova Lund Boställs Västra Ringen Tage Erlanders väg Gässlingavägen Gässlingavägen Fågel skolan Gråsparv 6 skolan vägen Gråsparvs 6 Sotarevägen vägen Traktorvägen Tordmulev Kyrkoled Rinnebäcksv J Ols gå PILELYCKAN Vild ands Folkparksvägen Odlarevägen DoppingvägenGässlingavägen KLOSTERS FÄLAD Ejdervägen Glasm. Glasm.v gången Målarevägen Åkergränden Vildgåsvägen Vildandsvägen Falkvägen Plåtslagarev Rörl. Rörl.v gången Maskinvägen Gus Papegojev Hårlemans v tavshemsv Öresundsvägen Annedalsvägen Fjelievägen Folkets park Koloniområde Norra Ringen Gustavs hems Ällingavägen Måsvägen Fågel Trollebergsvägen arev van Dürens väg Brunius v SÖDRA FÖRETAGSOMRÅDET Lärkvägen Snick 50 Lille krok Arki tektv Bondevägen Stenmästarev Murarev Slåttervägen Qvantenborgsvägen 0 PAPEGOJELYCKAN Örnvägen Trastvägen 47 3 Palettskolan Hårle mans plats Källbybadet 7 6 Husmansvägen Bondevägen Grisslev Donatus v Tegelvägen Parkvägen Grävarvägen Åkerlund & Rausings väg Kakelvägen Lervägen Måsvägen Åldermansgatan Hökväge n Starvägen Steglitsvägen Gesällg Store krok Hantverksgatan Stilgjut Domherrev Skördevägen Slåtterv Lantmannav Väpplingv Klövervägen Kobjersvägen ÖRESUNDSVÄGENS FÖRETAGSOMRÅDE 64 5 Patrik Rosengrens park Koloni område Västanväg Kobjers KOBJERS VÅNGEN Qvanten borgs 8 6 aregatan Tunnbindareg Fasanvägen Peters gårdens kyrka RÅDMANS VÅNGEN 5 53 Mästers park Kloster gårdskolan Sättareg KLOSTER HUSEN Örnv Boll huset Nordanväg Rådmansgatan Handsk makareg Ju Luzernv Öresundsvägen 8 Ringvägen Fjelievägen Polhem skolan Postiljonsg Bryggaregatan Idrottsg 39 0 Kan Dres singr Vävaregatan 5 Papegojev Centrala IP Violv Rosenvägen Hantverks Kärleksgå tahusg Tåg areg Pileg gatan Silog Möllegatan ikg Järng mäst Smedjeg Bokbindaregatan erig Stadsbudsgatan Trollebergsvägen Färs & Frosta Sparbank Arena Klostergården 6 Lavendelvägen Timjanvägen SLIPARELYCKAN Koloni område Kaprifolievägen Helgeands kyrkan 8 Kaprifolie Fabriksg Tryck EldaregLokförare Stadsparks gången Vallmov Tulpanvägen Lerbäckskolan Trolle Wachtmeisters park Lingon stigen Blåbärs stigen Smultron stigen Hallon stigen Björnbärs stigen Raffinadg Ban vaktsg Byggmästaregatan Slöjdgatan Svaneskolan Kung Oskars väg Rallareg Öst Ö Stattenav Östgötavägen Vävareg gatan Landstingsg Svanevägen Högevalls badet Stattena Oscars hems Stattenavägen Tulpan Carl Bernlunds gata V Stationstorget Högevallsgatan götakr Bjereds Tings hus Monu mentet Gasverksgatan landsv Danav Bohus Västgötavägen Dals Monument vägen Tinghögsvägen Kloster kyrkan Stads Kävlingevägen Narvav Koloni område Karlavägen Nygatan Landsdo marev Spolegatan Bangatan Västerg Nils Bjelkeg Bytaregå Knut den stores torg Sankt Månsg Svanegat an Stenbocks Malmövägen Gyllenkroks Vasa platsen SPOLETORP Flyg buss Fredsg Gamla observatoriet Kultur mejeriet PLANTAGE LYCKAN allé Bytareg St Fiskareg Stål brog gatan Norra Ringen N Spoleg Kävlingevägen Karl XII gatan Karl XI gatan Klosterg Grönegatan Staffans Järnåkrav Winstrupsg St Gråbrödersg Lilla Fiskaregatan Magnus Möllevångsvägen Kung Oskars Clemens torget Ban torget Krematorium Kapell Dahl bergsg Sankt Laurentiigatan S:t Petri Kyrkog 6 Katt esund gränd Drottensg Helgeandsg Stora Södergatan Region huset Löwegrenska trädgården Katedral skolan Tullgatan väg Möllevångsvägen MÖLLEVÅNGEN Vård vetenskapens Lilla Sö dergatan Prennegatan Bredg Kyrkog Kyrkogatan Baravägen Hospitalsg N Vallg Paradisgatan Kungsg Sko V Mårtensg Lilla malareg Korsg Mariag bergsg Nor Trädgårdsg Gryn Stora Tvärgatan Flormansg Margaretavägen hus Bilingual Montessori School of Lund Allhelgona kyrkan Allhelgona Kyrkog Social högskolan Eden Byrålogen Tegnérspl makareg Bankgatan Sandg S:t Anneg Kiliansg Tvärg Södra Esplanaden Revingegatan Filippavägen Getingevägen Livets Univ. museum bibl. Stora Alg Apelgatan Helgonavägen Råbygatan Södra Vägen Kastanjegatan Lovisa skolan Helgonaba Tomegapsgatan Adelgatan Hjortg L Alg Tomegatan Östra Mårtensg Skarpskyttevägen Dammhusgå Sölveg Magle Lilla Kyrkog Lab.g Sofiavägen Lasarettsblocket Skissernas museum Biskopsgatan Universitets huset Juridiska Kungs AF inst. huset Lundagård Hist. museet Kulturen Dom kyrkan Dom kyrko forum Drottens Stor Magle St Kyrkog kyrkoruin torget Stadshallen Konst hall Salu Mårtens hallen torget Järnåkra skolan Gamla kirurgen Apel skolan MARGRETEDALS FÖRETAGSOMRÅDE Karhögs Norra Kyrkogården Margareta Vårfru skolan Sofia 4 Koloniområde Stora Gylleholmsg Hyllegr NORRA Finngatan Vallgatan Agardhsg Östra Arkivgatan S:t Laurentii kyrka Vagn makaregr Victoria stadion Lovisast Kastanjegatan Systervägen Geo Kapellv Ängg Svenshögsvägen Helgona Gerda gatan Pålsjövägen Spyken Lands Skolgatan arkivet Humfry skolan EOS hallen Wallenberg neurocentrum BMC Hum anist centrum huset Gerda hallen HYPHOFFS LYCKAN Östra Kyrko gården 5 3 Tunavägen Botaniska trädgården Östervångsvägen Ulrikedalsv Råbyvägen Pålsjövägen Studentgatan Brunnsgatan 5 3 Råbykorset 5 5 Smörlyckan Ulrikedalsvägen Onsjögatan Sölvegatan Fysicum Professorsgatan Olshögsvägen FÄLADENS vägen Celsiusg Vegagatan Solvägen Pedellgatan Göingeg Albogatan Tornavägen Torna platsen OLSHÖG 7 Sjög gatan Marsg Sirius väg Studentg Linnégatan Raketg Sunners Stig Nationsgatan Pedellgatan Dalbyvägen Vega Vegaskolan Norra Ringen Getingevägen Ekologi huset Biologi centrum Matematik Docentg Polhemsg Jörgens Merkuriusgatan Herkulesg Hemvärns gård SMÖRLYCKAN Tunavägen Sankt Jörgens väg 30 John Ericssons väg Otto Lindblads väg Östervångsvägen 7 Kemicentrum Kårhuset V huset Vattenhallen, Science center LTH LTH Sunna Rosenhills Tornavägen Mång E huset M huset Tuna Tornavägen Sankt Jörgens park Vinterg Bergs v St Fader L B Jup O Hanssons ba iterg Tellusgatan Saturnusgatan Neptunusgatan Planetg B gr Thomanders v Nicolovius väg Bengt gränd Stjärngatan Magistratsvägen A huset rs väg Ole Röme Tycho Brahes v Warholms Galje Schlyters v STAMPE LYCKAN väg vångsv Lidforss Nehrmans väg Molekylv Cederborghs väg Blomstrands ba Dalins v Östra Fäladsvägen Tunavägen Dag Hammarskjölds väg väg Delfinv Ingvar Kamprad Designcentrum 36 Ekonomi centrum Tunaskolan Schee OMRÅDE Ideon Alfa Emdalavägen Lagerbrings väg 6 IDEONS levägen FÖRETAGS Holger Crafoords park Galjevångs backen väg Sölvegatan Scheelevä g en Sparta Lauritz Weibulls v Koloniområde Trafikplats Gastelyckan Per Henrik Lings GALJE Hills väg Kämnärsvägen FÖRETAGSOMRÅDE Scheele Forskar TUNA väg G W Palms väg VÅNGEN Lagerbrings torg A Strindbergs v PÅLSJÖ FÖRETAGS OMRÅDE Knut 4 Andreas 6 Vipeholmsvägen Rydelius v E Fältspatvägen Basgr Vipemöllev Nils L v Mäster Olofs väg Seved Ribbings v Porfyrvägen Barytongränden Vipeholmsvägen Gymnasieskolan Vipan Wicksells väg Lycko Pers väg 6 Mobil Hjalmar Gullbergs väg Nils H väg Fritjofs väg Glimmervägen GASTELYCKANS FÖRETAGSOMRÅDE 9 30 Dalbyvägen Trafikplats Lund Norra vägen Sölvegatan MÅRTENS FÄLAD VIPELYCKAN BRUNNS HÖGS Vattentorn FÖRETAGS OMRÅDE Turistbyrå/Tourist centre Sjukvård/Medical service Polisstation/Police station Museum/Museum Bibliotek/Library Arena/Arena Idrottsanläggning/Sports ground Ishockeyrink/Ice hockey rink Bad/Swimming Vandrarhem/Hostel Campingplats/Camping site Busstation/Bus station Järnvägsstation/Railway station Återvinning/Recycling Parkeringsplats/Parking Gågata/Pedestrian street Shoppingområde/Shopping area Lundastråket/The Museum Trail Karta: Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet Koloni område 7 00 m Sandbyv

15 I Lunds omgivningar Around Lund en makalöst vacker anläggning där anrika byggnader möter det ultramoderna. Här anordnas arrangemang året runt, bland annat Flyinge Future Cup i början av maj, SM i dressyr i september och den traditionella julmarknaden i december. I Hjärup ligger det nybyggda bostadsområdet Jakriborg som med sin hanseatiska stil påminner om medel tiden. Invändigt håller dock husen fullt modern standard. På Kulturens Östarp mellan Veberöd och Blentarp kan man uppleva en levande lantbruksmiljö från 830- talet och 930-talet. Östarp går att besöka året om och det är fri entré. Rinnebäcksravinen utanför Värpinge är ett kommunalt naturreservat. Ravinen har säregen geologi och här finns arter som gulmåra, mandelblom, jordtistel, ängshavre När du besöker Lund får du inte glömma dess omgivningar. Strax norr om staden ligger till exempel byn Vallkärra med butiken Moderna Möbelklassiker som säljer vintage designmöbler från 900-talets senare hälft. Här hittar du bland annat möbler ritade av Arne Jacobsen, Alvar Aalto och Bruno Mathsson. Flyinge är ett av världens äldsta stuterier, och busktörne. Har du tur kan du även få se fåglar som backsvalor, törnsångare och hämpling. Vid Romeleåsen väntar många härliga vandringsleder. Nedanför åsen ligger Veberöd och i byns utkant hittar du den välkända gårdsbutiken Mossagården, ett måste för den som gillar ekologiska grönsaker. Mellan 5 7 juni anordnas där den numera väl- When you visit Lund you mustn t forget the surrounding countryside. Just north of the city, for example, is the town of Vallkärra, with the shop Moderna Möbelklassiker, which sells vintage designer furniture from the second half of the twentieth century. Here you will find, among other things, furniture designed by Arne Jacobsen, Alvar Aalto and Bruno Mathsson. blossoms, dwarf thistle, meadow oat-grass and spiny restharrow. You may also be fortunate enough to spot birds such as sand martins, whitethroats and linnets. There are many delightful hiking trails to be found on and around Romeleåsen ridge. Below the ridge lies Veberöd, and on the outskirts of the village you will findthe wellknown farm shop Mossagården, an abso- 8 9 kända Mossagårdsfestivalen med massor av skön musik och aktiviteter för alla åldrar. En annan gårdsbutik värd ett besök är vackra Glorias Äppelgård strax utanför Lund. På andra sidan Romeleåsen ligger Häckeberga Naturreservat, som du april 30 september når med Natur- och kulturbussen från Lund. En njutbar paus får du på det trevliga hotellet Häckeberga Slott med välrenommerad restaurang. Är du i trakten av Dalby ska du naturligtvis se Dalby heligkorskyrka. Det är en av de äldsta stenkyrkorna i Norden med grundstenar från vikingatiden och ligger vackert på höjden med utsikt över slätten och havet i fjärran. Sedan kan du passa på att äta redig skånsk mad på Dalby Gästis, som varit gästgivaregård sedan 666. Flyinge is one of the world s oldest stud farms, a facility of peerless beauty where fine old buildings meet the ultramodern. Events are held here all year round, including the Flyinge Future Cup at the start of May, the national dressage championships in September and the traditional Christmas market in December. In Hjärup there is the newly-built residential area Jakriborg, which is reminiscent of the middle ages with its Hanseatic style. But the house interiors are fully equipped with all mod cons. At Kulturens Östarp between Veberöd and Blentarp you can experience a living agricultural environment from the 830s and the 930s. Östarp is open to visitors all year round and entry is free of charge. Rinnebäcksravinen outside Värpinge is a municipal nature reserve. The ravine has its own peculiar geology and is home to species such as lady s bedstraw, almond lute must for those who love organic vegetables. Between 5 and 7 June they hold the now famed Mossagård Festival, with lots of delightful music and activities for all ages. Another place worth visiting is lovely Glorias Äppelgård just outside of Lund. On the other side of Romeleåsen is Häcke xberga Nature Reserve, which you can get to on the Nature and Culture Bus from Lund between April and 30 September. You can have an enjoyable break at the extremely pleasant Häckeberga Slott hotel, with its acclaimed restaurant. If you are in the Dalby region, you should of course take a look at Dalby Holy Cross Church. This is one of the oldest stone churches in Scandinavia, with foundation stones dating from the Viking era. It is beautifully located on a hill, with views out over the plain and the distant sea. After that, make sure you eat some proper Skåne food at Dalby Gästis, an inn dating from 666. För mer information se Kultur & Sevärdheter sid 0 och Aktiviteter och sport sid 0 For further information see Culture & things to see page 0 and Activities and sport page 0

16 E6 E 3 << HELSINGBORG Löd d e å Löddeköpinge Bjärred 3 E6 E0 Haboljung L o m m a b u k t e n Lomma Malmö Rosengård Fosie 0 Flädie Kävlinge Husie Kristine berg 4 Käglinge 0 Furulund 5 E6 E0 E Oxie 3 Fjelie 6 03 E65 08 S Sallerup 08 Hjärup Vallkärra Lund 9 Skabersjö Stångby Bara 0 E L Harrie Håstad Svedala Klågerup Sjödiken Örtofta E Holmeja Getinge 3 S Sandby 3 Gårdstånga 04 Torna Uppåkra Hällestad Vomb 04 Bjällerup 30 Åkarp 3 9 Ö Tvet Staffanstorp Klingavälsåns 8 Arlöv Björnstorp naturreservat Björka Kyrkheddinge Lunnarp Skälbäck Tottarp Önneslöv Bruksgården 3 Bonderup S Åsum Burlöv Görslöv 7 Veberöd Sjöbo Björnstorp Nordanå Hamnen 08 6 Särslöv Idala Esarp Gödelöv Äspet Inner Ilstorp Kirseberg staden Mölleberga 0 Humla 3 maden Östarp Everlöv Genarp << KÖPENHAMN TRELLEBORG >> Folkets Park Lockarp Glostorp Hög Borgeby Lödde å Stävie Arrie Höje å Lackalänga Värpinge N Nöbbelöv Skabersjö Törringe Kävl i ngeå n Stångby Bjärshög V Hoby Bokskogen Domkyrkan Knästorp Höje å Odarslöv St Råby Bråån Svenstorp Hyby Yddingesjön Ö Odarslöv Igelösa Hardeberga Arendala YSTAD >> Viderup Borlunda Valleberg Fjällfotasjön Räften Fjällfotaljung ESLÖV >> Dalby Söderskog Lyngby Kävling e ån Skarhult Skarnberga Rögle Dalby 4 Flyingeby Skrylle Malmö Sturups flygplats Sandby Höje å E Flyinge Ekeberga Björkes åkrasj. 5 Holmby Skatteberga Sandbymosse Tvedöra Häcke bergasj. Hurva Hammarlunda Revinge by Häckeberga Häckeberga naturvårdsområde KRISTIANSTAD >> 3 km 0 NEDER- LÄNDERNA Dörröd Revinge hed Krankesjön Silvåkra Stavanger Stenberget E39 0 Löberöd Harlösa Kävlingeån R o m e l e å s e n SKURUP >> E8 Kristiansand DANMARK Esbjerg Horsens Vejle Kolding Skien E39 Ålborg Randers E45 Århus Odense E0 TYSKLAND Fredrikstad Högseröd Göteborg Kattegatt E6 V o m b s j ö n Blentarp E45 E6 E0 Köpenhamn E0 Halmstad Turistbyrå/Tourist centre Sjukvård/Medical service Sevärdhet/Site of interest Naturvårdsområde/Nature reserve Vandrarhem/Youth hostel Campingplats/Camping site Golfbana/Golf course Flygplats/Airport Rastplats/Layby Cykelled/Biking route (vissa sträckor i blandtrafik) (certain routes in mixed traffic) Borås Askeröd Helsingborg Lund Malmö E65 Karlstad E8 Västerstad E4 Jönköping E Öveds kloster Växjö Örebro SkåneExpressen Lund Hörby 5 Lund Simrishamn 6 Lund Ystad Pendeln 30 Lund Åkarp Malmö 3 Lund Malmö 37 Lund Bjärred 39 Lund Lomma Regionbuss 6 65 Linköping Öved E0 Eskilstuna Norrköping E E4 Sövdesjön S Sandby Lund Staffanstorp Lund C Lund Brunnshög Malmö << HÖÖR 3 Sövde Södertälje Östersjön Stockholm Lund Dalby Genarp Häckeberga Naturreservat Lund Svedala Alstad Trelleborg Östraby Bjärsjö lagård YSTAD >> POLEN Sövdeborg

17 Östarps Gästgivaregård Mat & dryck i sagolik Skånsk miljö på en av Skånes vackraste Gästgivaregårdar. För mer info Endast 5 minuter från Lunds centrum. Väg Malmö-Simrishamn vid Veberöd tag av mot Blentarp. Öppet året runt, tiderna varierar efter säsong. Söndagsbuffé 45:-, A la carte, Sveriges godaste äggakaka enligt White Guide. Perfekta platsen för bröllop, fest & dagskonferens. Barnvänligt strövområde med levande lantgård i 800-tals miljö. Närproducerat & Eko. Välkomna! Gunilla & Lennart Vollmer med personal Romeleslingan.se omeleslingan.sehela Romeleslingan börjar i Dalby och letar sig runt hela Romeleåsen med massor av spännande stopp. Här hittar du konsthantverk och inspirerande inredning, gårdsbutiker, åtskilliga tillfällen till fika samt massor av roliga aktiviteter för precis alla i familjen. Och här kan man dessutom äta gott och även stanna kvar över natten, både i lyx och på Bed & Breakfast! Varmt välkommen till alla oss på Romeleslingan - vill du veta mer om oss kan vi rekommendera vår hemsida, Restaurang Kungsgården 3 Upplev Lunds natur och kultur utan bil! Ta bussen till bland annat Skrylle, Stensoffa och Häckeberga naturreservat. Läs mer på naturochkulturbussen.se Här finns bakverk, löste, kaffe, choklad, mackor, sallad och presentgåvor. Vi har servering! Ute under säsong. Njut av stunden i lugn och trevlig miljö. Öppettider: Mån stängt Tis Fre Lör-Sön Södra Järnvägsgatan 4, Veberöd Serveringen stänger 30 min innan stängning 33 TRAMPA DRESSIN på natursköna Romeleåsen För bokning För bokning Välkommen till oss i unik hästmiljö. Dagens lunch, hembakat & fullständiga rättigheter, tel Ett Ett samarbete samarbete mellan mellan Region Skåne, Skånetrafiken, Skånetrafiken Lund och, Malmö, Kristianstad Lund, och Lomma Tomelilla och Höör kommuner. kommuner. Foto: Charlotte Malmborg

18 An easy way of living! Äta & Bo Lundatrakten har en lång och traditionsrik The Lund region has a long tradition of historia av matlagning och välrenommerade cooking and famous chefs, thanks in great kockar, mycket tack vare den naturliga part to the natural availability of high-qua- tillgången på kvalitativa råvaror. Nyskapande lity ingredients. Innovative restaurants mix restauranger, mysiga gästgiverier och with cosy inns offering fabulous pastries. kaffestugor med himmelska bakverk. Mårtenstorget is home to the Saluhallen Vid Mårtenstorget ligger Saluhallen, där covered market, where they serve fish, det serveras fisk, thai, pasta och hamburgare. Thai dishes, pasta and hamburgers. You Du hittar även goda ostar och sta- will also find delicious cheeses and the dens specialitet: korven Lundaknake. Efter speciality of the city: the Lundaknake sausage. 34 om- och tillbyggnad öppnar nya Saluhallen Following alterations and extensions 35 0, med ännu större utbud av mat och läckerheter från världens alla hörn. Variationen på boenden i och omkring Lund är också stor. Här kan du bo på charmerande bed & breakfast, på funktionella och trevliga konferenshotell, designat eller i stilfull slottsmiljö. Lund är också en kaféstad av rang och de många studenterna sätter förstås sin speciella prägel på kafélivet i Lund. Vi älskar verkligen att fika! Här finns kaféer i nästan varje gathörn och park. Food & accommodation the new Saluhallen will open in 0, offering an even wider range of food and delicacies from all corners of the world. There is also a huge variation in the accommodation available in and around Lund. You can stay in a charming bed & breakfast, a practical and comfortable conference hotel, or in a stylish castle setting. Lund is also a city of first-rate cafés, and the large numbers of students obviously make their mark on Lund café life. We really love our coffee breaks! There are cafés on almost every corner and in every park. TRADITION, QUALITY & ATMOSPHERE Hotel meetings restaurants bar TELEFON DESIGN CONSIDERATION AVAILABILITY Phone + 46 (0) foto: clic.se We make your stay pleasant productive homelike Hotel Finn Dalbyvägen 0 Box Lund Tfn

19 Restauranger, gästgiverier och café Restaurants, Inns and Cafés Glorias Grand Deli MEAT Myntha kök & bar Ramklints Conditori [c Sankt Petri Kyrkogata 9 Lund Tel Fax Lunds enda riktiga sportsbar. Alla stora matcher visas. StorbildsTV. All American Menu. Uteservering. Livemusik torsdagar. Night Club fredag & lördag. Klostergatan 04 Lund Tel Mat som är färdig att värma, av hög kvalitet utan e-nummer är vårt bidrag till att göra din vardag lättare. Vi har rätter som passar en eller flera. Du kan hämta både din lunch och middag hos oss Kattesund 8 3 Lund Tel Mycket mer än bara restaurang. Mårtenstorget 4 4 Lund Tel Dagens Afterwork Á la carte Lounge Nattklubb Mårtenstorget Lund Tel Öppet mån fre lör sön Grand Hotel Häckeberga Slott Italia Il Ristorante Restaurang Bellman Restaurang Kungsgården Restaurang Sandra Genarp Östra Mårtensgatan 6 Flyinge Häst & Kultur Stora Södergatan 4 37 Tel Lund 4 Lund Fax Tel Tel Bantorget 04 Lund Tel Fax Klassiska rätter med moderna inslag i en anrik och elegant miljö. Classic Swedish menu with a modern touch served in an elegant environment. Välkommen till oss på en stunds njutning! Lilla Fiskaregatan Lund Tel Fax Ciao! Välkommen att förföras av det underbara italienska köket när det är som bäst. Vällagad Svensk husmanskost - a la carte - Planksteak Kungsgården 47 9 Flyinge tel Klassisk svensk och internationell mat av hög kvalitet i anrik kulturhistorisk miljö. We are an restaurang with over 30 years of experience. A perfect place for a dinner with your family, coworkers or by yourself! Most welcome! Klostergatans Fisk Klostergatan Lund Tel Lunds självklara val om du vill äta fisk och skaldjur i sober och elegant miljö. Restaurang med egen fiskbutik öppet för såväl lunch som middag samt catering och försäljning av färskfisk och skaldjur måndag till lördag. Klostergatans Vin & Delikatess Klostergatan 3 Lund Tel Vi finns även på facebook under klostergatans vin- & delikatess. Mycket mer än bara restaurang. Mat & Destillat Klostergatan 7 Lund Tel Välkommen till en restaurang och en cocktailbar på historisk mark mitt i hjärtat av Lund. Här möts det bästa från förr och nu. Stadsparkscaféet Stadsparksgången 9 Lund Vi har öppet alla dagar under året från.00 vardagar och.00 helger. Café, krog, utebar, grillkvällar, musikscen. A la carte samt fullständiga rättigheter. Allt är i största möjliga mån närproducerat eller ekologiskt. St. Michel Tapasbaren Östra Mårtensgatan 3 Tel Vinkällaren Östra Vallgatan 3 Tel Spanska Tapas Internationellt kök Stortorget Bar & Restaurang Stortorget 3 Lund Tel Fax En plats att mötas på. För en lunch, en kopp kaffe, middag eller något i baren. Vi byter skepnad många gånger under en dag.

20 Hotell, slott och Bed & breakfast Hotel, Bed & breakfast and Castles Carlsgården Bed & Breakfast Lilla Uppåkravägen Staffanstorp Tel , /9 Check Inn Hantverksgatan Lund Tel Hotel Lundia Knut den Stores Torg Lund Tel Fax se annons på sidan 35 Hotell Oskar i Lund Bytaregatan 3 Lund Tel Rökfritt och allergisanerat. Häckeberga Slott Genarp Tel Fax Malmö C 9 km Hjärup 4 km Lund 5 km 00 m WiFi 75 m 00 m WiFi 5 km WiFi 38 Clarion Collection Grand Hotel Hotel Concordia Körsbärsdalen B&B Lilla Hotellet Sparta Hotell Hotel Planetstaden Bantorget Stålbrogatan Enelyckan 7 Bankgatan 7 Tunavägen Lund 4 Lund Veberöd 3 5 Lund 3 63 Lund Tel Tel Tel Tel Tel Fax Fax Fax Fax Dalbyvägen Lund Tel Fax se annons på sidan 40 WiFi se annons på sidan 35 WiFi Vi har även takterass se annons på sidan 40 WiFi GPS: N E3.554 WiFi WiFi WiFi km 00 m 400 m 6 km 00 m,5 km Teckenförklaring/Key Centralstation Central train station Restaurang Restaurant Hotel Djingis Khan Margaretavägen 7 40 Lund Tel Fax se annons på sidan 4 WiFi Hotel Finn Dalbyvägen Lund Tel se annons på sidan 35 Hotel Finn a different kind of living, when living away from home. WiFi Hotel Ideon Gästeri Sölvegatan Lund Tel Fax WiFi StayAt Lund Laboratoriegatan Lund Tel Fax Trolleberg Bed & Breakfast Trolleberg, Dörröd Veberöd Tel , Wi-Fi Garage/Parkering Garage/Parking Bastu Sauna Familjerum Family room Pool Pool Konferensrum Conference facilities Funktionshindervänligt Suited for the disabled Kokmöjligheter Kitchen facilities Motionsrum Fitness room Trådlöst bredband/wi-fi,5 km,5 km km 900 m 8 km

2013/14. Gratis guide! Free Guide!

2013/14. Gratis guide! Free Guide! 03/4 Gratis guide! Free Guide! THE FUSION COLLECTION Leif Johansson, Xrayfoto Leif Johansson, Xrayfoto Innehåll Välkommen till Lund 4 Det historiska Lund 7 Kultur och upplevelser 0 Lunds Domkyrka Aktiviteter

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

I serien arkeologiska arkivrapporter från Lund har utgivits:

I serien arkeologiska arkivrapporter från Lund har utgivits: I serien arkeologiska arkivrapporter från Lund har utgivits: 1994 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Kv. Tegner nr 1, Lund. Arkeologisk förundersökning 1994. Peter Carelli. Kv. Bispen nr 9, Lund. Arkeologisk undersökning

Läs mer

Best Western Stora Hotellet

Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet Best Western Stora Hotellet invigdes redan 1894. Hotellet är beläget mitt i centrala Umeå med utsikt över Umeälven, strandpromenaden och Rådhusparken, endast ett stenkast från

Läs mer

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015

En dröm för vår skola blir sann! Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 En dröm för vår skola blir sann Elevresa till Kina 3/4-17/4 2015 Kära elever och föräldrar, I dagsläget studerar 89 elever, åk 6-9, kinesiska som språkval. Våra nior med språkval kinesiska går snart ut

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se

En levande stadsdel med kultur, idrott, fritid, upplevelser, kunskapsföretag och bostäder. munktellstaden.se Munktellstaden är uppkallad efter entreprenören Johan Theofron Munktell, som började tillverka verktyg, ångmaskiner och annan mekanisk utrustning här i början av 1800-talet. Hans företag blev senare Volvo

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2013 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692

OBS! Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 Gör en utflykt och upplev svensk textiltillverkning, vävt med stolthet i Sverige sedan 1692 OBS! Innehåller värdetalong FABRIKSFÖRSÄLJNING VÄVERIVISNING MUSEUM CAFÉ Välkommen till Ekelundhuset, en butik

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E

M/S TRUBADUREN. www.skargardslinjen.se R S D J K R A L VÄLKOMMEN OMBORD G I N MED O W A N T T S Ä D E B E VÄLKOMMEN OMBORD PÅ M/S TRUBADUREN S S H K O W A L A N D J D E U MED R S B E K R S Ä Y T T N S S G I N 2014 Alla uppgifter är preliminära Boka online eller kontakta oss på telefon 031-13 77 77 www.skargardslinjen.se

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Konferenser och möten. i Lund

Konferenser och möten. i Lund Konferenser och möten i Lund Foto: Lena Malmström Pålsson Lund Idéernas stad I Lunds tusenåriga stadskärna samsas domkyrkan, universitetshuset, konsthallen och många museer med myllrande torghandel, butiker,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors

CITY Space Exhibitors Visitors Visitors CITY Space Exhibitors Visitors Visitors Interval Year Opening date Closing date Year Rented Space (sq.m) Exhibitors with their own stands Represented Total Halls Open air from countries firms Total Total

Läs mer

Ordförandes rader. SWEA-kalendern TORONTO MAJ 2014

Ordförandes rader. SWEA-kalendern TORONTO MAJ 2014 Ordförandes rader Kära Sweor, Förra gången skrev jag väldigt mycket, denna gång ska det bli mindre, jag lovar! Jag tänkte börja med att påminna de som inte har gjort det att förnya sitt medlemskap. Gör

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Den gamla muren tittar fram

Den gamla muren tittar fram Den gamla muren tittar fram Arkeologisk förundersökning 2009 Odengatan, Kalmar socken, Kalmar kommun Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:55 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Den

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE /

BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE / BRUNNSHÖG / LUND NORTHEAST / LUNDS NYA STADSDEL / LUND S NEW SITE / Två forskningsanläggningar av världsklass. Visionen om att skapa en mötesplats för människor, kunskap, innovation och kultur där det

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Comfort Hotel Malmö. Boende i Malmö

Comfort Hotel Malmö. Boende i Malmö Boende i Malmö Comfort Hotel Malmö CENTRAL STATION / Malmo Carlsgatan 10 - Malmo 211 20 Telefon: +46 (0) 40 33 04 40 The Comfort Hotel Malmo is a modern and functional hotel set in the city centre of Malmo,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM

LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM LULVIKSVÄGEN 1 SE 972 54 LULEÅ SWEDEN TEL: +46 (0)920 20 00 00 WWW.NORDKALOTTEN.COM När naturen har ordet talar tystnaden. Området Nordkalotten är i stort sett gränslöst, därför väcktes idén med Nordkalottcenter

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969

Goteborg Angered 1 Angered. Resta stenar. Inv. nr. Fyndrapporter 1969 Goteborg Angered 1 Angered Resta stenar Inv. nr. Fyndrapporter 1969 ANGERED * FORNLAMNING NR 19:1 INOM GDTEBORGS STAD 385 19:1 RESTA STENAR Tva resta stenar, tidigare undersbkta och flyttade. LAGE OCH

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Energisamverkans projekt

Energisamverkans projekt 2013-06-12 Energisamverkans projekt 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat... 7 Bilagor... 8 Program 2013-06-05... 8 2 Inledning Detta arbete har skett i samband med energisamverkansprojektet

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Dagsutflykter i Stockholms natur Day trips to Stockholm nature

Dagsutflykter i Stockholms natur Day trips to Stockholm nature Dagsutflykter i Stockholms natur Day trips to Stockholm nature Bullerö Tyresta Ängsö Ängsö nationalpark blomsterprakt i landets första nationalpark Ängsö blev nationalpark 1909 och är en av Europas äldsta.

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Gymnaestradan 2015 Helsingfors

Gymnaestradan 2015 Helsingfors Gymnaestradan 2015 Helsingfors Gymnaestradan 12-18 juli 2015 Welcome to Helsinki! 1 000 Gymnastikuppvisningar med över 20.000 deltagare från upp till 50 länder under en vecka Genomförs vart 4:år Sverige

Läs mer

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport

The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport The story of the planning and creation of the Airport City at Göteborg Landvetter Airport 7 & 8 June 2012 European Conference Château du Lac - Brussels Jessica Waller, Härryda Municipality, Sweden 2 2010-01-26

Läs mer

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11

PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 PM Bruksvallsloppet Sprint Fri stil Söndag 18/11 2012 Program sunday 18/11 TV-sändning: TV Tävlingsexp. Race Office Tävlingen kommer sändas direkt i TV4 och Eurosport. The race will be broadcasted in national

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31

text Mats Carlsson-Lénart foto Martin Olson 4.2012 kulturvärden 31 Lundagård ska leva Fredrik Tersmeden gillar Zettervalls universitetshus. Lägg märke till de fyra stora sfinxerna på taket, nyuppsatta 1993 efter att Zettervalls gamla i cement föll sönder. 30 kulturvärden

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue Hitta till Stockholmsmässan Stockholmsmässan ligger i Älvsjö, drygt en mil söder om Stockholm City. Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö station, som är Stockholmsmässans

Läs mer

Ryggrad. Zhen LI Hongyin LIU

Ryggrad. Zhen LI Hongyin LIU Ryggrad Zhen LI Hongyin LIU Urban Grid 2 N 0 50 100 200M B Skylines A A Arctura Military Building City Area Hospital Site Hospital Extention Site Railway Grass area Jogging Hang out B Malkbyn Slope for

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Person 119 Basic Information 1. Name Maria Nehlin 2. E-mail address: maria nehlin@hotmail.com 3. Exchange university Nagoya University 4. City Uppsala 5. Country Sverige 6. First semester of your exchange

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911.

Sveriges Filatelist-Förbund. Swedish Philatelic Federation. XpoNAT. Sverige. Sweden. Kung Oscar II 1885-1911. King Oscar II 1885-1911. Sveriges Filatelist-Förbund Swedish Philatelic Federation XpoNAT V Sverige Kung Oscar II 1885-1911 Sweden King Oscar II 1885-1911 Magnus Gartrup Förord Finns det någon samlare av svenska frimärken som

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer