AVTALSNYTT. E-förvaltning, databaser och arkitektur. LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara. Läs om de nytecknade ramavtalen i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTALSNYTT. E-förvaltning, databaser och arkitektur. LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara. Läs om de nytecknade ramavtalen i"

Transkript

1 AFFÄRSTIDNINGEN # FEMTONDE ÅRGÅNGEN IG SEKTOR EKONOMI GIS VISAR VÄGEN E-förvaltning, databaser och arkitektur PROFILEN LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara AVTALSNYTT Läs om de nytecknade ramavtalen i SKV, Brev- och paketförmedlingstjänster samt FM-LOG, Konferenshotell och kursgårdar sidorna 33-53

2 Välkommen till den nya klubben! Tänk dig en klubb med maskiner som är snygga och fulla av de senaste tekniska innovationerna. Den första klubbmedlemmen är här bizhub C550. Konica Minolta Business Solutions Sweden AB Box Solna

3 INNEHÅLL OFFENTLIGA AFFÄRER NR Claes Norgren, Gernaldirektör Konkurrensverket 8 UPPHANDLING Politik är i grunden en fråga om att hantera förändringar, sa Carola Gunnarsson, 1:a vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, i sitt inledningstal när konferensen Offentliga rummet invigdes den 29 maj i Örebro. Konferensen tog upp hur IT kan effektivisera verksamheten i kommuner och landsting. 10 PROFILEN Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor. Målet är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. - Visionen är en mångfald av aktörer, säger Claes Norgren, generaldirektör för Konkurrensverket. 16. Jur. kand. Peter Forsberg 12 EKONOMI I sitt tal på Nordea i Köpenhamn den 31 maj började förste vice riksbankschef Irma Rosenberg med att tala om hur Riksbanken arbetar i dag och redogjorde därefter för sin syn på det ekonomiska läget i samband med det penningpolitiska mötet i maj. 24 IT IT-upphandlingar skall sådant ske i offentlig regi? Om svaret på frågan är ja, kommer följdfrågan, på vilket sätt och i vilken omfattning? 13. Så skyddar du din dator 33 AVTALSNYTT Här presenteras avtalen gällande Brev och paketförmedlingstjänster samt Konferenshotell och kursgårdar. 33. Läs om avslutade ramavtal i Avtalsnytt 3

4 ÄNTLIGEN! Snart är det dags för 2008 års program. Läs, begrunda och boka upp dig i god tid, det lönar sig... Besök efter den 20/6 då större delen av det nya programmet ligger uppe. UPPHANDLINGSDAGARNA 2008

5 AFFÄRSTIDNINGEN # FEMTONDE ÅRGÅNGEN EKONOMI PROFILEN LEDARSKAP Självförtroende - en bristvara Offentliga Affärer utges av VD och Ansvarig utgivare Urban Nilsson Ekonomi Monika Beiring Redaktionsledning Elin Kärnevik Journalister Peter Lindskog-Bodin Ingrid Saarva Tina Lundberg Arne Öster Klas Bergqvist Kent Mossheden Krönikör Tina Lundberg Annonser/Traffic Henrik Tonström Layout Stromia-Futurum Grafiska AB Prepress och tryck Stromia-Futurum Grafiska AB Projektledning Stockholm Anita Sanderholm Kent Mossheden Göran Welander Projektledning Göteborg Ingvar Ax Göran Nyberg Adresser Göteborg (HK): Hexanova Media Group AB Box 31014, GÖTEBORG Tel Fax IG SEKTOR GIS VISAR VÄGEN E-förvaltning, databaser och arkitektur AVTALSNYTT Läs om de nytecknade ramavtalen i SKV, Brev- och paketförmedlingstjänster samt FM-LOG, Konferenshotell och kursgårdar sidorna Stockholm: Hexanova Media Group AB Grosshandlarvägen 5, Årsta Tel , Fax Sveriges utsläpp ska minska med 30 procent De svenska utsläppen av koldioxid ska minskas med 30 procent till 2020, enligt miljöminister Andreas Carlgren. Han slår därmed fast en högre ambitionsnivå för klimatpolitiken. Det innebär at Sverige lägger sig på en betydligt tuffare nivå än EU som i februari beslutade att unionens gemensamma utsläpp ska ner med 20 procent till Götatunneln ett prisat byggprojekt Götatunneln har i stenhård konkurrens fått Stora samhällsbyggarpriset Ett 30-tal byggprojekt var anmälda till tävlingen, tolv valdes ut och fyra nominerades till finalen: Nya Pedagogen, Allum och Götatunneln i Göteborg samt ett byggprojekt i Stockholm. - För Norrbotten känns det här mycket bra. Tillsammans med Västerbotten får vi ett riktigt starkt Almi-bolag som på ett ännu bättre sätt kan möta den starka tillväxten vi har i de två länen. Redan i dag samverkar vi med Västerbotten inom många olika områden och det känns naturligt att göra det även inom Almis viktiga uppdrag, säger Kent Ögren ordförande i landstingsstyrelsen i Norrbotten. Personalkris hotar förlossningsvården Förlossnings- och barnsjukvården i Västra Götaland står inför minst lika stora personalproblem som förra sommaren. I år är det ännu svårare att få tag på vikarier, särskilt i Göteborg. Det man saknar vid Drottning Silvias Barnsjukhus är främst barnsjuksköterskor medan man på SU söker barnmorskor som det är svårt att hitta vikarier för. Även övriga sjukhus i regionen har problem. Databas ska säkra rätt medicinering Varje år drabbas tiotusentals svenskar av svåra biverkningar orsakade av att sjukvården inte har tillräcklig koll på patienternas läkemedel. Många patienter får mediciner från olika läkare, utan att läkarna har tillgång till komplett information om patienterna, Skadorna kostar samhället 10 miljarder kronor per år. Med en nationell databas som gör all information tillgänglig och uppdaterad ska sjukvården återta kontrollen över de läkemedel som skrivs ut. Många praktiska frågor kvar att lösa Vem ska äga informationen i den nationella ordinationsdatabasen, och vem ska sköta driften? Det är några av de många frågor som återstår att besvara innan projektet kan bli verklighet. och använder skatte medel för att sätta konkurrensen ur spel. De erbjuder en gräddfil till den som är villig att betala en godtyckligt bestämd avgift. Det hävdar det Uppsalabaserade telekomföretaget IP-Onlys VD Svante Jurnell, enligt tidningen Computer Sweden. Avgiften kallas markhyra och tas ut av kommunerna från de företag som vill gräva ned egen fiber. Hyran varierar från en till elva kronor per meter kabel och år. Avgiften tas inte ut från de egna stadsnäten eller från Telia som har ett avtal från Televerks tiden som bygger på en annan modell. Enligt Knut Hermansson, projektledare på Vägverket region Väst, var det goda kontakter med de närboende, ett intensivt arbetsmiljöarbete och väl fungerande samarbete beställaren Vägverket och de inblandade entreprenörerna som fällde avgörandet. Almi Norrbotten och Almi Västerbotten går samman I en avsiktsförklaring tar ägarna till Almi Norrbotten och Almi Västerbotten initiativet till en samordning av verksamheterna inom de två bolagen. Innan årsskiftet bildas enligt planerna ett gemensamt bolag med namnet Almi Företagspartner Övre Norrland. Nuvarande VD för Almi Västerbotten, Sten-Anders Gustafsson, blir VD för det nya gemensamma bolaget. Fram till att sammanslagningen är genomförd har Sten-Anders Gustafsson utnämnts till ny VD för Almi Norrbotten. Han tillträder den 4 juni. Verksamheten kommer som tidigare att bedrivas med utgångspunkt både från Umeå och Luleå. Syftet med sammanslagningen är att optimalt utnyttja resurserna för att främja tillväxt och nyföretagande i övre Norrland. Urban Nilsson Ansvarig utgivare ISSN Offentliga Affärer distribueras till chefer, inköpare och upphandlare inom den offentliga sektorn. Det är Sveriges största affärsmagasin riktat till hela den offentliga sektorn. För en detaljerad distributionslista, kontakta vår annonsavdelning. Kommuner bromsar bredband Kommunerna ägnar sig åt systematisk särbehandling på bredbandsmarknaden 5

6 AVSNITT NYHETER OFFENTLIGA AFFÄRER # Veidekke bygger om sjukhem till äldreboende SBS Entreprenad AB, helägt dotterbolag till Veidekke, bygger om Svartedalshemmet på Hisingen i Göteborg till modernt äldreboende. Svartedalens sjukhem uppfördes 1967 och var det första i en serie av liknande sjukhem i Göteborgsregionen. SBS Entreprenad kommer på uppdrag av Lokalsekretariatet i Göteborgs Stad att bygga om sjukhemmet till modernt äldreboende med 72 enkelrum med lägenhetsstandard som tillgodogör dagens krav på god arbetsmiljö för sjukhemmets personal. Projektet inkluderar också en tillbyggnad där matsal för den intilliggande Svartedalsskolan och administrativa lokaler för stadsdelens äldreomsorg kommer att inrymmas. Uppdraget är en samordnad generalentreprenad till en kontraktssumma på cirka 42 miljoner kronor. Arbetet inleds i maj 2007 och beräknas vara klart hösten Arne Öster Faktaruta: SBS Entreprenad ingår i Veidekke- koncernen och utgör tillsammans med Veidekke Construction AB (Vecon) Veidekke Region Väst. Svartedalshemmet blir modernt äldreboende Storkongress till Göteborg Convention Centre, Svenska Mässan Källa: Svenska Mässan Den internationella storkongressen EADV kommer till Göteborg den 6-9 oktober Kongressen beräknas locka omkring hudläkare och forskare från hela Europa och är en av de största kongresserna någonsin i Göteborg. EADVkongressen kommer till Göteborg EADV:s, International Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, syfte är att förbättra vårdens kvalitet och ge hudläkare möjlighet att ta del av de senaste vetenskapliga framstegen. - Det är jättekul att de väljer att lägga kongressen här. Jag ser det som ett erkännande att hudforskningen vid både Sahlgrenska akademin och vid Sahlgrenska universitetssjukhuset är internationellt slagkraftigt, säger Olle Larkö, hudprofessor och dekanus vid Sahlgrenska akademin. Tidigare har EADV-kongressen gått i europeiska storstäder som Amsterdam, München, Prag och Paris. - Konkurrensen är stenhård och vi slåss mot städer som är betydligt större och mer kända än vi. Göteborgs koncept med närhet, bra anläggningar och professionellt bemötande står sig bra. Men minst lika viktigt är att vi har framstående forskare som kan påverka sina organisationer att välja Göteborg som kongresstad, säger Annika Hallman, ansvarig projektledare på Göteborg Convention Bureau. Arne Öster 6

7 OFFENTLIGA AFFÄRER # NYHETER AVSNITT Nu sätts kronorna på prov oberoende inspektioner av Svenska Mötens anläggningar Svenska Mötens klassificeringssystem av mötesoch konferensanläggningar är unikt i Sverige. Tanken är att göra det enkelt och tryggt för kunderna att välja anläggning. För att ytterligare höja systemets kvalitet och trovärdighet har klassificeringsdokumentet helt nyligen reviderats med nya krav och just nu pågår oberoende inspektioner av Svenska Mötens anläggningar. Johan Fagerblad Klassificeringsdokumentet, som ligger till grund för bedömningen, uppdaterades under januari och skickas därefter ut till alla medlemsanläggningar. Under mars månad påbörjades en oberoende inspektion av anläggningarna i syfte att säkerställa att man lever upp till punkterna i dokumentet. Till inspektörer har Yvonne K Bolander och Harriet Öholm valts ut. De har båda mångårig erfarenhet av att driva konferensanläggningar, Djurönäset respektive Lantlif Hotell & Konferens (Smådalarö Gård, FågelbroHus och Krusenberg Herrgård), och bägge arbetar i dag som fristående branschkonsulter. Inspektionerna är viktiga för trovärdigheten i hela klassificeringssystemet. Målet är ju inte att få så många kronor som möjligt utan att graderingen stämmer överens med verkligheten, så att kunderna kan fatta sina beslut utifrån det perspektivet. Rätt anläggning vid rätt tillfälle beroende på syftet med konferensen, säger Yvonne K Bolander. Förhoppningen är att alla kunder och företag vill kvalitetssäkra sina möten i framtiden. Det känns både spännande och intressant att få vara en del av detta arbete. En gemensam målsättning är att hjälpa anläggningarna att förbättra sin kvalitet, säger Nya krav ställs på Svenska Mötens anläggningar Harriet Öholm. Svenska Möten har sedan 2003 framgångsrikt arbetat med ett egenutvecklat klassificeringssystem i syfte att hjälpa mötes- och konferensköpare samt att stödja och säkerställa kvalitén på medlemsanläggningarna. Kunden ska känna sig trygg i sitt val av mötesanläggning. Genom att öppet redovisa vilken kvalitet man står för blir det enklare för kunden att jämföra och välja. Vid egna mätningar har vi konstaterat att kunderna ser detta som ett viktigt verktyg i valet av mötesanläggning, säger Johan Fägerblad, VD för Svenska Möten. Inspektionerna har precis inletts och kommer att genomföras på hälften av anläggningarna i år och på resterande anläggningar under nästa år. Inspektionerna aviseras cirka två veckor i förväg och innan besöket genomförs ska klassificeringsprotokollet vara fullständigt ifyllt, eftersom detta ligger till grund för bedömningen. Alla Svenska Mötens medlemmar är klassificerade utifrån två olika områden: Konferens och Hotell/ Restaurang. Skalan är femgradig där tre kronor är lägsta godkända nivån. Precis som tidigare kommer klassificeringsdokumentet att redovisas i sin helhet på Samtliga anläggningars uppdaterade klassificering kommer också att redovisas i 2008 års katalog. Arne Öster Sedan 2003 har Svenska Möten arbetat i ett egenutvecklat klassificeringssystem. 7

8 AVSNITT UPPHANDLING OFFENTLIGA AFFÄRER # IT i demokratins tjänst Politik är i grunden en fråga om att hantera förändringar, sa Carola Gunnarsson, 1:a vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, i sitt inledningstal när konferensen Offentliga rummet invigdes den 29 maj i Örebro. Konferensen tog upp hur IT kan effektivisera verksamheten i kommuner och landsting. I talet poängterade Carola Gunnarsson vikten av IT som verktyg för att möta förändringar. När Ansvarskommittén nyligen lämnade sitt betänkande pekade man bland annat på IT som en viktig förändringskraft som kan bidra till att vi kan möta morgondagens utmaningar. Men vi vet också efter snart 40 år av IT i offentlig förvaltning att tekniken i sig inte löser problem i samhället. För att lösa samhällsproblem krävs en kombination av politiska insatser när det gäller ledning och styrning, organisation och kompetensutveckling för att skapa ett ramverk inom vilket IT kan bidra till stora förändringar. Carola Gunnarsson underströk även betydelsen av fortsatt samverkan och dialog mellan kommuner och landsting och andra offentliga aktörer. Vi menar, först och främst, att kontinuerlig dialog och bred samverkan är de viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna utveckla offentlig service med stöd av IT. Det hör jag nu genom statsrådet Mats Odell att regeringen också ger klart uttryck för. Det är glädjande att vi börjar närma oss en samsyn kring behovet av gemensamma målbilder framöver. Den dialogen med regeringen är vi angelägna att fortsätta från Sveriges Kommuner och Landsting. Vinnare Guldlänken 2007, SAM internet Offentliga Rummet ett uppskattat arrangemang Den årligen återkommande konferensen Offentliga Rummet är en mötesplats för förtroendevalda, verksamhetsutvecklare, informatörer, IT-strateger och andra som driver på utvecklingen mot en mer transparent och tillgänglig förvaltning och hur IT kan skapa förutsättningar för ett bredare deltagande och en vitalare demokratisk dialog. På Offentliga Rummet får man både överblick och fördjupning, får lyssna och diskutera. - Vi är mycket nöjda med innehållet och det otroligt fina arrangemanget i konferens- och kongresslokalen Conventum i centrala Örebro. Mer än 500 besökare kom under de tre dagarna för att titta, lyssna och diskutera och vi har fått många uppskattande kommentarer om att programmet hade sitt fokus på tekniken som möjliggörare, det vill säga fungerande tillämpningar snarare än på visioner, säger Bengt Svenson, it-strateg, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting. Guldlänken 2007 tävlingen är avgjord! Till Guldlänken 2007 har kommuner, landsting och statlig förvaltning lämnat in förslag på landets mest innovativa offentliga e-tjänster. Många av förslagen hade mycket hög standard och juryn hade svårt att välja ut de allra bästa. Vinnare SAM Internet Jordbruksverket Juryns motivering: SAM Internet är en innovativ och avancerad tjänst som genomförts på ett bra sätt. Tjänsten hjälper lantbrukare med ansökningar om jordbruksstöd. I tjänsten får målgruppen stöd i form av en väl utvecklad karthantering och lättanvända GIS-funktioner. I tjänsten finns också kopplingar till olika databaser som ger användaren en hel del färdiga uppgifter samt många kontroller som gör det lättare att gå igenom den komplexa ansökningsprocessen med gott resultat. För myndigheten innebär tjänsten bland annat att ansökningarna håller en högre kvalitet än tidigare och att de kan behandlas på ett mer rationellt sätt. Sedan tjänsten lanserades 2002 har vidareutvecklingen drivits ambitiöst. SAM Internet bör även ha en potential för användning i andra EUländer. För en alldeles särskilt innovativ kombination av olika IT-stöd med stort fokus på användarnyttan inom ett komplext område samt för en tjänst som givit viktiga resultat men som har stor potential att leverera ännu mer i Sverige och i andra länder går Guldlänken 2007 till Jordbruksverket och SAM Internet! Arne Öster 8

9 OFFENTLIGA AFFÄRER # UPPHANDLING AVSNITT Upphandlingsdagarna 2008 Juridik, strategi, ekonomi, teknik, e-handel Du väljer! Upphandlingsdagarna 2008 hjälper dig att bevaka utvecklingen och greppa skeendet. Här finns informationen, pionjärerna, inspiratörerna och ett befruktande nätverk av kollegor, myndighetsrepresentanter, jurister och leverantörer. Det stora trycket på utveckling och effektivisering av den offentliga förvaltningen och servicen betyder att upphandlare, ekonomer, strateger, verksamhetschefer och utvecklare måste hålla sig väl uppdaterade och vara beredda att handla, att utveckla och göra affärer. Just detta har legat till grund vid utformningen av programmet för Upphandlingsdagarna I huvudprogrammet lyfter ledande politiker och nyckelpersoner fram de övergripande, aktuell debattfrågorna. Bland seminarierna väljer Du ämnen från något av de tre fokusområdena enlig följande: Juridik/upphandling Upphandlingsavtalets genomförande och livscykel Samverkan/Samordning inköpscentraler, inköpssamordning, ramavtal, regional samverkan Rättsmedelsdirektivet förändringar och EU-anpssning Utvärdering av anbud utvärderingsmodeller, krav och kvalitet, juridik Konkurrenspräglad dialog teknik, juridik, säkerhet och processäkring Försörjningssektorn rättsläget, intressanta fall, aktuella frågor Strategi/ekonomi/miljö Konkurrensutsättning inom tjänstesektorn upphandling, outsourcing, koncept för kundstyrda (tredje parts) val av tjänsteleverantör Mål och strategier effektiv upphandling relaterad till processer, miljö och hållbarhet, utvärdering, jämförelser Tjänsteupphandling finansiella tjänster såsom försäkringar, leasing, banktjänster med mera, städning och transporter Upphandlingsfunktionen så kan den utvecklas i kommun, länsstyrelse och annan myndighet. Ny beställarfunktion för IT i vården, aktuella upphandlingar Teknik/e-upphandling E-upphandling och e-handel E-upphandling tekniska lösningar, strategival, olika leverantörskoncept i praktiken E-anbud, E-auktioner, dynamiska inköpssystem Livsmedel och förbrukningsvaror - miljö och hållbarhet, mindre leverantörer, närproducerat och rättvisemärkt med mera. Mötesplats Offentliga Affärer Upphandlingsdagarna är den givna mötesplatsen för upphandlare, strateger, verksamhetsutvecklare och ekonomer inom offentlig sektor. Här finns också leverantörerna, politikerna och myndighetsrepresentanterna. Spontana möten, ja men nu erbjuder vi också planerade möten, korta och effektiva. I programmet har vi således avsatt tid för bokade möten. Vem vill Du få tillfälle att samtal med under cirka 20 minuter, en leverantör, en myndighetsperson eller någon annan? Nytt är också Speakers Corner med programlagda miniföredrag om aktuella frågor, produkter och tjänster. Dina erfarenheter och förslag Det preliminära programmet är på plats och ger potential, men det är ditt och alla deltagares engagemang som gör konferensen till något riktigt bra. Därför är vi intresserade av dina erfarenheter, kanske vill Du berätta om någon lyckad upphandling, era strategiska val, utvecklingsarbetet, eller något annat. Också dina frågor är viktiga, låt oss förmedla dem till våra seminarieledare. Låt debatten leva! Eller vill Du kanske själv medverka som seminarieledare/föredragshållare programmet är inte fastlagt i alla detaljer. Hör av dig! Vår fråga och uppmaning gäller naturligtvis i allra högsta också inför kommande nummer av Offentliga Affärer, så tveka inte! Kent Mossheden Ekonomidagarna i Örebro För 12:e gången! Mötesplatsen för landets ekonomer oktober

10 AVSNITT OFFENTLIGA AFFÄRER #

11 OFFENTLIGA AFFÄRER # PROFILEN AVSNITT En välfungerande mångfald av aktörer Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig sektor. Målet är väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. - Visionen är en mångfald av aktörer, säger Claes Norgren, generaldirektör för Konkurrensverket. - För mig handlar konkurrens om att skapa valmöjligheter, det är en fråga om kvalitet och tillgänglighet, fortsätter han. Konkurrens gynnar konsumenterna genom att priserna pressas, kvaliteten höjs och utbudet av varor och tjänster breddas. Samtidigt stimulerar den till en bättre användning av samhällets resurser så väl som att för nya företag att komma in på marknaden för att inte glömma att hävda sig internationellt. Vad står på agendan just nu? - När det gäller upphandlingsfrågor så jobbar vi med att finna det bästa möjliga med hur vi skall kunna integrera olika verksamheter, som tillsyn och information. Vi för en dialog med olika intressenter. I det ligger inte bara att se till att lagen om offentlig upphandling efterlevs utan också att bidra till att marknaden för offentliga köp av varor och tjänster utvecklas, till nytta för konsumenterna och samhället i stort, säger Claes Norgren Offentliga sektorn får klagomål Offentliga aktörer har alltmer börjat sälja varor och tjänster som redan säljs av privata företag, vilket i sin tur har inneburit konkurrensproblem särskilt för små företag. Det visar sig att de små företagen är särskilt känsliga för förändringar på marknaden. De kan drabbas hårt och tvingas lägga ner sin verksamhet när myndigheter börjar agera på konkurrensutsatta marknader. De klagomål Konkurrensverket får mot den offentliga sektorn handlar främst om att lagar och förordningar på olika sätt förhindrar eller försvårar konkurrensen. Till exempel att olika momssatser gäller för privat verksamhet kontra offentlig. Klagomålen handlar ofta om att offentliga aktörer använder skattemedel för att sätta låga priser eller få andra fördelar. En sådan prissättning kan innebära att verksamheten subventioneras - För mig handlar konkurrens om att skapa valmöjligheter, det är en fråga om kvalitet och tillgänglighet, fortsätter han. m e d allmänna medel. Många klagomål handlar också om offentlig upphandling och stödgivning till företag. Olika former av offentligt stöd snedvrider konkurrensen och hindrar nya företag att komma in på marknaden. - Det är viktigt att kanalisera information vidare, utveckla den basala lagstiftningen och se över marknadsförhållandena och Internet. När det gäller vägledning och rådgivning får vi inte glömma av att det redan finns en marknad med olika aktörer idag, fortsätter säger Claes Norgren Två förbud Den svenska konkurrenslagen innehåller förbud av konkurrensbegränsningar. Den ena är förbudet mot samarbete som begränsar konkurrensen, vilket innebär att företag som är konkurrenter inte får komma överens om priser, leverensvillkor eller rabatter, lika lite som de får dela upp marknaden mellan sig. Det andra är förbudet om att företag icke får missbruka en dominerande ställning. Ett företag som är starkt har ett särskilt ansvar och får inte missbruka sin marknadsmakt. Konkurrera på lika villkor Det är viktigt med klara spelregler - och för att konkurrensen skall kunna fungera måste företagen konkurrera på lika villkor. De allra flesta företag följer konkurrenslagen, men tyvärr finns det många som också bryter mot den - detta är ett stort problem. Företag som ingår i en kartell i form av prissamarbete, marknadsdelning och produktionsbegränsningar är allvarliga och skadliga för inte bara konkurrensen, utan för hela samhällsekonomin och inte minst konsumenterna. Hur ser strategin ut? - Rent praktisk, om riksdagen fattar beslut, kommer en upphandlingsavdelning att inrättas. Just nu håller vi på och jobbar med inriktningen hur vi kan ta över pågående verksamhet och tillföra ytterligare kunskap in i det nya, menar Claes Norgren Misstänkta överträdelser Gryningsräd innebär att Konkurrensverket får genomföra ej föranmälda undersökning hos företag för att utreda misstänkta överträdelser av förbuden i konkurrenslagen. Vid en sådan undersökning har Konkurrensverket rätt att få tillträde till markområden, lokaler, transportmedel och andra utrymmen. De har rätt att bland annat granska bokföring och andra affärshandlingar och även begära muntliga förklaringar. Ett företag som har varit delaktig i en kartell kan dömas av domstol att betala en konkurrensskadeavgift som kan fastställas till lägst kronor och högst 10 procent av företagets årsomsättning. Förutsättningen är att företaget har brutit mot konkurrenslagen med avsikt eller av slarv. - Jag hoppas att Konkurrensverket får ett bredare uppdrag, säger Claes Norgren Tina Lundberg 11

12 EKONOMI OFFENTLIGA AFFÄRER # Rosenberg: Riksbanken och penningpolitiken I sitt tal på Nordea i Köpenhamn den 31 maj började förste vice riksbankschef Irma Rosenberg med att tala om hur Riksbanken arbetar i dag och redogjorde därefter för sin syn på det ekonomiska läget i samband med det penningpolitiska mötet i maj. Irma Rosenberg, förste vice Riksbankschef I februari i år presenterade vi för första gången vår egen prognos för reporäntan. Skälet till att vi tog det steget var att vi vill bli ännu mer öppna och tydliga mot allmänheten om hur Riksbanken ser både på den framtida utvecklingen i svensk ekonomi och på konsekvenserna för penningpolitiken. Samtidigt vill jag understryka att vår egen prognos för räntans utveckling inte är något löfte från Riksbankens sida, utan den är just en prognos och omprövas hela tiden. Precis som tidigare kommer den ekonomiska utvecklingen att avgöra hur vi kommer att förändra reporäntan i framtiden. Vår prognos kan också skilja sig något från de långsiktiga ränteförväntningarna på de finansiella marknaderna. Detta behöver inte vara något konstigt då vi kanske bedömer den framtida ekonomiska utvecklingen lite olika. Däremot påverkas givetvis de kortsiktiga marknadsförväntningarna tydligare av vår prognos. Det är helt naturligt eftersom reporäntan framför allt påverkar den korta räntan, inledde Rosenberg. Ökad tydlighet Genom att vi publicerar vår egen räntebana är vi i princip så tydliga som vi kan vara. Det nya sättet att arbeta minskar därför behovet att före de penningpolitiska mötena signalera hur direktionen ser på räntans nivå. Det räcker i normalfallet med att signalera tydligt i samband med de penningpolitiska mötena. Endast i undantagsfall finns det anledning att ge ytterligare signaler när man närmar sig nästa möte och räntebeslut. Naturligtvis ska enskilda ledamöter, precis som tidigare, i fortsättningen också kunna uttrycka sin egen uppfattning offentligt. Men det handlar då framför allt om att i efterskott klargöra sina personliga överväganden vid de penningpolitiska mötena. Genom att vi nu också kommer att namnge ledamöterna i protokollen blir det ännu tydligare vilken ställning var och en tar. Därmed blir det också lättare att granska motiven bakom besluten, fortsatte Rosenberg. Inflationstrycket högre än väntat Den nya informationen som kommit de senaste månaderna tyder på att inflationstrycket har blivit något högre än vad vi väntade i den penningpolitiska rapporten i februari och vid det penningpolitiska mötet i mars. Det beror bland annat på att regeringens vårbudget ser ut att vara mer efterfrågestimulerande, i vart fall under nästa år, än vi tidigare trott. En annan anledning till den ändrade bilden är att överenskommelserna i avtalsförhandlingarna så här långt tyder på att lönerna kommer att öka snabbare än vad vi tidigare räknade med. Hur höga löneökningarna kan väntas bli beror bland annat på hur arbetsmarknaden fungerar. Viktiga frågor är om arbetsutbudet kommer att öka i den utsträckning vi räknade med, om utvecklingen mellan efterfrågan och utbud av arbetskraft följs åt och vilken hänsyn till arbetsmarknadsläget som tas i löneförhandlingarna. I dag har vi ett starkt arbetsmarknadsläge och då är det rimligt att räkna med något högre löneökningar än under de senaste åren. Men utfallet i löneförhandlingarna har ändå blivit högre än vi tyckte det fanns anledning att räkna med, mot bakgrund av att den outnyttjade kapaciteten på arbetsmarknaden fortfarande är ganska stor, konstaterade Rosenberg. Inte bråttom att höja reporäntan Vid det senaste penningpolitiska mötet i början av maj var min uppfattning att den ekonomiska bilden inte hade förändrats så mycket att det var bråttom att höja reporäntan. Inflationen var fortfarande låg och bedömningen var att den kommer att stiga endast långsamt framöver. Det berodde på att det fortfarande fanns flera faktorer som hållit tillbaka inflationstrycket. Prispressen från omvärlden väntades fortsätta och produktiviteten förbättrades fortfarande i god takt. Företagens vinster var goda och mycket tydde på att lönsamheten i näringslivet hade fortsatt att förbättras. Därför var min uppfattning att det inte var nödvändigt att höja räntan vid det senaste penningpolitiska mötet. Däremot talade utvecklingen för att reporäntan behövde höjas mer under prognosperioden än i februarirapporten för att inflationen ska vara i linje med målet och att den reala ekonomin ska utvecklas balanserat, sa Rosenberg. Takten i räntehöjningarna måste nu avvägas så att inflationen inte tar fart snabbare än väntat, men tillväxten i produktion och sysselsättning får inte heller bromsas in alltför tidigt. Hur snabbt och hur mycket räntan ska höjas framöver är något vi får återkomma till vid nästa penningpolitiska möte i juni. Då har vi mer information om avtalsrörelsen och hur produktionen utvecklats i år, fortsatte Rosenberg. Vilka konsekvenser får den avskaffade fastighetskatten? Skatteförändringen påverkar inflationen genom att boendekostnaderna i KPI förändras. Denna förändring ger en relativt stor direkt, men tillfällig effekt på inflationen. Det finns normalt sett ingen anledning att motverka sådana skatteeffekter med penningpolitiken. När det gäller indirekta effekter på inflationen via den allmänna efterfrågan kan man notera att sänkningen av fastighetsskatten enligt regeringens förslag är fullt finansierad i bostadssektorn. Det innebär att de disponibla inkomsterna inte påverkas totalt sett. Däremot kan skatteförändringarna påverka fastighetspriserna. Om fastighetspriserna stiger av fundamentala skäl, såsom en förändring av fastighetsskatten, är det normalt sett inte ett problem för penningpolitiken. Men om hushållens efterfrågan ökar till följd av detta, måste naturligtvis penningpolitiken ta hänsyn till vilka effekter det kan få på inflationen och BNP-tillväxten, menar Irma Rosenberg. Arne Öster 12

Acko Ankarberg. 300 Mkr. ska påskynda införandet av LOV. Att VERVA eller inte VERVA

Acko Ankarberg. 300 Mkr. ska påskynda införandet av LOV. Att VERVA eller inte VERVA Nr 2 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Att VERVA eller inte VERVA Åsidosättande av LOU KKV vill att tre kommuner vidtar åtgärder för

Läs mer

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen

Eva Lindström. 66 miljarder. E-handel. Svartarbete kostar. Spar pengar och miljö. Elektroniska inköp. Riksrevisor med rätt att granska regeringen Nr 5 2008 Sextonde årgången Pris 79 kr UPPHANDLING EKONOMI juridik utbildning vård ledarskap miljö konferens Profilen Elektroniska inköp Nästa steg mot en modern förvaltning E-handel Spar pengar och miljö

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

2 miljarder DEBATT: Klart att jag blir ledsen över att bli misstänkliggjord AVTALS NYTT PROFILEN. Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning

2 miljarder DEBATT: Klart att jag blir ledsen över att bli misstänkliggjord AVTALS NYTT PROFILEN. Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning A F F Ä R S T I D N I N G E N F Ö R O F F E N T L I G S E K T O R #6 2006 FJORTONDE ÅRGÅNGEN PROFILEN Mats Odell (kd) Karteller, konkurrens och pensionsskuldsförvaltning Klart att jag blir ledsen över

Läs mer

30 000 kronor DEBATT. Vi är alla skyldiga AVTALSNYTT. PROFILEN Mona Sahlin Socialdemokraternas drottning PENSIONSSKULDEN

30 000 kronor DEBATT. Vi är alla skyldiga AVTALSNYTT. PROFILEN Mona Sahlin Socialdemokraternas drottning PENSIONSSKULDEN A F F Ä R S T I D N I N G E N F Ö R O F F E N T L I G S E K T O R #1 2007 femtonde ÅRGÅNGEN PROFILEN Mona Sahlin Socialdemokraternas drottning DEBATT Ta ökat ansvar för ansvarsfull bilism, kommunen Mattias

Läs mer

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen

Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Konkurrens på lika villkor? Erfarenheter av LOV inom äldreomsorgen Oktober 2011 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 LOV i äldreomsorgen en bakgrund... 5 3 Beräkningen av ersättningsnivåerna... 9 4 Underskott

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 1 Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid Stockholms Byggmästareförening den 17 oktober 2007 Det talade ordet gäller Inför sanktioner inom offentlig upphandling sluta blunda för

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Grön affär i Härnösand

Grön affär i Härnösand kommunal Medlemstidning för Kommunalekonomernas förening # 3 2015 UPPHANDLING Önskas: bättre koll på affären LANDSTING Region Örebro samlar ihop sig KRÖNIKAN Ekonomer och inköpare förena er! Grön affär

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling

10 punkter för en effektivare offentlig upphandling 10 punkter för en effektivare offentlig upphandling Rapport 2005: 2 Förord En väl fungerande offentlig upphandling är viktig för såväl den offentliga sektorn som företagen. En effektiv offentlig upphandling

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna?

Fokusera på affärerna. www.ekan.com Experter på styrning i offentlig sektor. Från: Vad kostar det? Till: Vad får vi för pengarna? IT ningar i Sverige. Vårt fokus ligger på att leverera effektiva lösningar till organisationer inom offentlig sektor där vår portfölj skapar mervärde för kunden och dess intressenter. Bland våra i dag

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA

PORTRÄTTET: MONA SAHLIN TEKNISKA MÄSSAN TYRESÖ BOLLNÄS VÄXER NACKA Årgång 23 Nr 2 Januari 2007 Pris 39 Kronor PORTRÄTTET: MONA SAHLIN Där står hon mitt på scen, Mona Sahlin, socialdemokraternas nya drottning. Hallen är fullsatt av anhängare som lyssnar, frågar och får

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD

SOPPA I TANKEN. 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST IT-KONSULTER. Flexibilitet gäller för EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD fördelen UPPHANDLINGSBOLAGET EN TIDNING FRÅN GÖTEBORGS STAD # 1 2015 SÅ FÅR VI SCHYSST SOPPA I TANKEN Flexibilitet gäller för IT-KONSULTER 24 miljoner SAMTAL I MOBILA NÄT Inte samma sak som att köpa privat

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO

4IPQQJOHSVOEB 4ZGUFU NFE MBHTUJGUOJOHFO TPN SFHMFSBS EFO SÄKRA BETALNINGAR 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Kalendarium 6-7. Rapport från... 8-9. Läget! 10-18. Tema: Offentlig shoppingrunda 19. Juridikhörnan 20-21. Forum Myndighet 22. Professorns

Läs mer

Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt

Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt Att förverkliga förändring Erfarenheter från 500 Guldlänksprojekt Sedan starten 1999 har omkring 500 projekt deltagit i Guldlänken, The Swedish egovernment Awards. Här finns smarta e-tjänster för effektivare

Läs mer

Hög hastighet året runt i Umeå

Hög hastighet året runt i Umeå magasinet från svenska stadsnätsföreningen. # 2 september 2011 Hög hastighet året runt i Umeå Around the world THE UNCAPTURED VALUE OF FTTH NETWORKS Europas största öppna bredbandsnät TROMSO KIRKENES KIRUNA

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Fyra nya ramavtal klara

Fyra nya ramavtal klara Ramavtalsbilaga till Offentliga Affärer nr 4 2008 Avtalsnytt nr 4 2008 Fyra nya ramavtal klara Betalkort, resekonto och inköpskort IT-produkter med tillhörande tjänster PC och bildskärmar Fordon 2008 20080819_offentligaaffärer_helsida.indd

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer