Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1. besök SMÅLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1. besök SMÅLAND"

Transkript

1 Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1 besök SMÅLAND

2 Vi måste fokusera på rätt målgrupper Att välja, prioritera och fokusera sin produkt och marknadsföring är nyckelorden i dagens turistnäring. Inom den så omtalade globala tillväxten hittar vi allt tydligare preferenser om hur just jag vill resa och detta jag tenderar att vara flera per individ. Eftersom man idag reser på så många olika sätt har man olika krav och förväntningar. Förmågan att förstå och tillfredsställa olika kunders behov avgör lönsamheten, det vet vi sedan länge. Men när dessa behov och preferenser blir allt tydligare, öppnas möjligheter att erbjuda mer inom både service, aktiviteter och shopping. Den redan mytomspunna rekordgenerationen, människor födda på 40- och 50-talet, har lämnat eller är på väg att lämna arbetslivet. Och det med glädje. Rekordgenerationen är den första generation som verkligen längtar efter pensionen. De är många, fler än en miljon bara i Sverige, och de har redan haft ett ovanligt stort inflytande på samhällsutvecklingen. Nu vet de precis hur de ska använda sin tid och sitt stora kapital. De känner sig inte gamla, och får absolut inte kallas pensionärer. Svenskarna i denna generation vill resa mycket, både utomlands, inomlands och i närmiljön. Boken Rekordgenerationen, utgiven av Kairos Future, erbjuder spännande läsning om vad vi har att vänta. Motsvarande analyser från andra länder, som Danmark och Tyskland, ger likartade besked om gruppens framtida resande. Där finns vår stora utmaning. Rekordgenerationen är inte homogen tvärtom. Det gäller att vi kan hitta de grupper som passar oss bäst. Och sedan leverera exakt det de vill ha. Idag finns ett allvarligt gap. Många av dem som bor så nära som Storköpenhamn/Själland är inte medvetna om att Sydsverige faktiskt har det de söker. Men våra svagheter idag, både inom produktutbud och kommunikation, kan vändas till en styrka. Vår framtid handlar om att förstå, producera och kommunicera vad kunder som passar våra förhållanden vill ha. Men man måste välja, prioritera och fokusera. Inte bara för rekordgenerationen, utan inom alla de marknadssegment vi kan attrahera. En utmaning som passar i ett landskap med Gnosjöanda och en inspiration inför affärsplanen för Kontakta mig med förslag som du vill argumentera för när vi väljer väg för våra framtida insatser. Lena Larsson, VD, Smålands Turism AB Ansvarig utgivare Smålands Turism AB Box Jönköping +46(0) Produktion Ny reklam, Jönköping Fakta från Continuum AB och Zurf AB Fotografer Thomas Magnusson Erik Palm Smålands Turism Vi måste fokusera på rätt målgrupper 2 Dags att göra sig redo för rekordgenerationen 3 Är vi rustade för danskarna? 6 Danskar på Hestraviken 8 Kajakturism vår nästa stora turisttrend? 10 Flytande tillgångar i Kyrkekvarn 12 Omdiskuterat bokningssystem 14 Att utbilda sig i upplevelser 15 Tävling 16 Smålands Turism AB. Eftertryck av hela artiklar får ej ske utan vårt medgivande. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Måltidsupplevelser är ett av rekordgenerationens favoritinslag på resan ibland kan de vara ett resemotiv i sig. Dags att göra sig redo för rekordgenerationen De är redan här, men det kommer fler och ännu fler om vi vill. Personer födda på 40- och 50-talet har varit viktiga för besöksnäringen i många år. I samhället har de satt tydliga spår under decennier. Men det stannar inte där. Nu går denna åldersgrupp in i en ny livsfas. De lämnar arbetslivet och går i pension. Citattecknen är befogade. Vi vet mycket om vad de vill, men inte lika säkert vad de slutligen väljer att göra. Helt klart är att det inte är en traditionell bild av pensionärer vi möter. För gruppen är orden pensionär och senior till och med bannlysta. De är evigt unga, och i bild presenteras de bäst som år. Allt annat vore en förolämpning. För det framtida resandet är de mer än intressanta. De är kapitalstarka och har dessutom bestämt sig för att använda sina pengar nu inte spara till arv. De har tid året runt och resande, umgänge och fritidsintressen ligger högt på deras prioriteringslistor. Nu laddar reseindustrin Reseindustrin världen över laddar nu för att möta en kraftfull vitamininjektion. Kundkretsen är krävande och kunnig men de är också benägna att betala för det de vill ha. Och där finns klon: att förstå och kunna leverera det de söker. Eller, om man vänder på resonemanget, att NO.1 TVÅTUSENSEX BESÖK 3

4 Rekordgenerationen reser gärna tillsammans med barnbarnen en utmaning för rearrangörerna.

5 välja de kunder som efterfrågar det vi bäst kan erbjuda. Rekordgenerationen, som i Sverige består av 1,2 miljoner människor födda mellan 1945 och 1954, är ingen homogen grupp. Likheterna mellan den svenska gruppen och motsvarande i exempelvis Danmark och Tyskland är flera. Men skillnaderna är också stora. En framtida affärsutveckling måste styras av noggranna val av kundsegment som i detalj lämpar sig bäst för Småland. Är det guldsegmentet i Danmark som är särskilt intressant? De utgör ca 30% av åldersgruppen år och karaktäriseras av moderna värderingar och hög konsumtion. Eller är det gruppen det grå guldet, med mera traditionella värderingar men också hög konsumtion, som man bör satsa på? Kunskaperna om grupperna finns, och det går att prioritera de delsegment som passar Småland bäst. För att lyckas krävs kompetens att styra den nödvändiga affärsutvecklingen. Detta har redan inletts, t ex i de småländska herrgårds- och entreprenörsnätverken. Tydliga preferenser Det finns ett flertal intressanta variabler i de preferenser som tonar fram i olika marknadsundersökningar. Här ska vi försöka spegla några av dem. Rekordgenerationen reser ofta två till fyra gånger per år är vanligt. Och redan där finns skäl till eftertanke. Kortresor på 2 5 nätter växer starkt och de är intressanta för Småland. Säsongen är året runt, med en efterfrågan som är lika hög under nästan alla månader. För kortresor har nära destinationer konkurrensfördelar. Restiden bör inte vara alltför lång. Med bil, buss, tåg och inte minst lågprisflyg öppnar sig stora delar av norra och mellersta Europa som potentiella marknader för Småland. Kortresor får kosta lite mer per dygn och det ger utrymme för fler aktiviteter, lyxigare måltidsupplevelser, bättre service och mer shopping. Men man efterfrågar också kvalitet i boendet. Här kan karaktärsfulla anläggningar i natursköna miljöer ta för sig. Gruppen är, som vi tidigare nämnde, evigt unga de är aktiva, nyfikna och vill utveckla nya fritidsintressen. Vandring och cykling är de dominerande aktiviteterna, men gruppen är även intresserad av allt det som de unga gör, alltså även mer avancerade aktiviteter. Och visst, många har god hälsa och kondition men att skapa soft adventures är befogat. Med det menas aktiviteter som är anpassade för de som vill, men kanske ändå inte riktigt har samma spänst som de yngre. Att lära sig mer och prova nytt är ett annat viktigt inslag. Här finns utrymme att överge traditionell guidning och istället ge besökarna en chans att lära, upptäcka och få med sig nya erfarenheter hem. Kulturintresset är stort, men med samma förtecken som lärandet. Gruppen har en aktiv konsumtion som sträcker sig från folkkultur till finkultur om nu det är ett begrepp som kan appliceras på mer avancerade teater-, musik- och konstföreställningar. Måltidsupplevelser är åldersgruppens favorit. Här frodas intresset för råvaror, traditioner, anrättningar, kringarrangemang, miljöer, umgänge och inte minst njutning. Maten är en av de viktigare ingredienserna i resan i många fall är det till och med det bärande resmotivet. Men shopping ska också uppmärksammas. Här är det kvinnorna som väljer resmålet. Även om det kanske låter fördomsfullt har de oftare än männen en uttalad preferens för att handla. Småland har Glasriket och Möbelriket, men det är hög tid att flytta fram positionerna ännu mer. Vi borde tydliggöra och underlätta den shopping där vi har konkurrensfördelar, t ex fritidsartiklar. Säkerhet och individuell frihet viktigt Säkerhet har stort värde för rekordgenerationen. Samtidigt är detta svårt och ibland lite farligt att marknadsföra. I vårt land har säkerheten många dimensioner; låg kriminalitet, hög trafiksäkerhet, bra sjukvård, goda språkkunskaper, lagar, regler och konsumentskydd. Fördelar som kan användas, men med viss försiktighet. Vi får inte glömma det danska uttrycket Sverige må ikke betrædes det kan bli för mycket. Boendet ska ge den kvalitet och funktion som gruppen önskar. Rum med toalett och dusch är närmast ett måste. Personligt bemötande, omsorg och attityder är ytterst viktigt. Fysisk tillgänglighet såväl inne som ute är en fördel, inte minst för de något äldre. Man måste också förstå de individuella reseuppläggen. Rekordgenerationens par är ofta väl samspelta och har bestämda uppfattningar om hur deras resa ska se ut. Men när de reser med andra par är de oroliga för att inte få det som de vill. Att erbjuda resor för flera par som ger dem individuell frihet på plats kräver en del arbete. Glöm inte barnbarnen! Något som inte får glömmas bort i sammanhanget är att åldersgruppen gärna reser tillsammans med sina barnbarn. Och det är en utmaning i sig. Barnbarnen får kosta och kraven på resan blir genast många fler det ska ju vara en höjdpunkt för alla. Sysselsättning som gör att barnen har roligt blir ett krav, och säkerheten blir viktigare än någonsin. Dessutom måste man anpassa resans upplägg till faroch morföräldrar som glömt bort att barn är både energiska och högljudda. Till allt det vi nämnt ovan kan man även lägga till ett grundläggande önskemål om kvalitet i alla led. Och eftersom åldersgruppen gärna tar Internet till hjälp när de planerar sin semester måste det vara enkelt att välja reseinnehåll och boka. De preferenser vi beskrivit övergripande i denna artikel stämmer även på djupet med vad Småland erbjuder och i än högre grad kan erbjuda. Det nya är att det nu, mer än någonsin tidigare, krävs leverantörer som fungerar bra tillsammans för att ge dessa besökare den kompletta upplevelse de söker. Att affärsutveckla för rekordgenerationen känns både angeläget och brådskande. Inte minst för att vi har, eller kan utveckla, det de så gärna vill ha och är beredda att betala för. NO.1 TVÅTUSENSEX BESÖK 5

6 Är vi rustade för danskarna? Ferie, som arrangeras i Köpenhamn varje år, är Nordens största samlingsplats för reseoch turistbranschen. Årets mässa hade över 800 utställare från 53 länder! I Smålands gemensamma monter kunde besökarna träffa representanter för vårt landskaps turistverksamheter. En av dem var Mattias Gustafsson från Gyllene Uttern. Mattias är hotelldirektör för Gyllene Uttern och har dessutom det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen i Gyllene Uttern Hotel Group, där även Hotel Ullinge och Hotel Mullsjö ingår. Årets Ferie var hans första. Jag var nyfiken på hur marknaden i vårt grannland såg ut, berättar Mattias. Vad vill man egentligen ha som dansk idag? Gamla fördomar lever än Ferie 06 är en publik mässa, som i år besöktes av nära människor under de tre mässdagarna. Besökarna kom från olika ålderskategorier pensionärer på fredagen, par på lördagen och barnfamiljer på söndagen. Under sina pratstunder med danskarna fick Mattias en hel del nya insikter om deras syn på resande och Sverige som destination. En sak han förvånades över var de många fördomarna. Många tror att det är väldigt besvärligt att få tag i vin och öl, ler han. Och de är väldigt skeptiska till rökförbudet på våra krogar och restauranger. Ett annat hinder är att danskarna verkar tycka att vår mat är mycket sämre än deras. Det är lite underligt. Jag upplever det nästan tvärtom Sverige är ju internationellt känt för god mat genom bland annat kocklandslaget. Fast många danskar har kanske bara besökt våra enklare vägkrogar, och fastfood-restauranger, och då kan jag väl kanske förstå dem. Vad är det då som lockar? En viktig förklaring är nog att det är billigt att resa hit. Men vår natur har ändå den största dragningskraften. Danskarna tycker säkert att det är rena vildmarken när de kommer till Småland. Vi har ju riktiga skogar, riktiga berg och riktiga sjöar, skrattar Mattias. Danskarna stressar inte Mattias berättar att han observerat vissa skillnader mellan hur danskar och svenskar reser, särskilt när det gäller weekendresenärer den målgrupp Gyllene Uttern främst riktat in sig på. Om vi ska göra en generaliserande jämförelse så kommer den svenske gästen hit på lördagen, lagom till eftermiddagskaffet. Han stannar över natt och ger sig iväg tidigt på morgonen därpå. Ingen tid förspilld i onödan. Danskarna stannar oftast två tre nätter. Nu kan man ju tro att det beror på avståndet. Det verkar väl naturligt att man, efter att ha rest från Köpenhamn till Gränna, vill stanna så länge som möjligt? Mattias berättar dock att danskarna gör precis likadant när de reser i hemlandet de bor flera nätter på samma ställe och tar det lugnt. Det här är förstås intressant för oss. Vi säljer ju hellre tre nätter än en! 6 BESÖK NO.1 TVÅTUSENSEX

7 Olika sätt att fånga danskar Eftersom Ferie 06 var första danska mässan för Mattias är det naturligtvis intressant att höra vad han tyckte. Hur väl fungerar mässan som marknadsföringskanal? Man kan väl säga att mycket var positivt. Men ska man lyckas på den danska marknaden måste man nog profilera sig ordentligt och se till att synas. Jag tror inte att det räcker med att vara med i Smålandsmontern. Mattias tror att annonsering i Köpenhamns stora dagstidningar är ett sätt att nå rätt målgrupp. En annan möjlighet är resebyråerna. I Danmark sköter resebyråerna fortfarande en stor del av bokningarna, så där bör man satsa. Man måste nog även informera danskarna om hur det fungerar med alkohol och rökning i Sverige om det går att genomföra på ett positivt sätt. Gyllene Uttern har faktiskt redan tagit ett stort kliv ut på grannmarknaden genom att lansera en hemsida på danska, med dansk domänadress. Här kan man bland annat läsa om hotellet och vilka aktiviteter som Gränna med omnejd erbjuder. Tre danska röster från Ferie 06 Berit Galberg, 55, Borup: Jag har varit i nästan hela Sverige, från Malmö till Sälen oftast har det varit camping eller stugboende. Det jag uppskattar mest är naturen och lugnet. Min plan är att köpa ett sommarhus i Sverige jag kollar på nätet varje dag och har kontakt med mäklare. Starkare tillsammans Marknadsföringsresurserna är dock begränsade. Därför går Gyllene Uttern Hotel Group ofta samman med andra företag när det gäller reklam och PR. Ofta är det Smålands Turism som gör upphandlingarna och sedan delar man på utrymmet. Ett exempel är helsidesannonser, där var och en får en mindre del att presentera sig på. Även om de som läser annonserna kanske inte alltid väljer att besöka just oss, så skapar man ett positivt intresse för regionen och långsiktiga effekter som gynnar alla. Man måste tänka på danska Att kommunicera på danska i tryckt material är inte helt lätt, menar Mattias. Språk- och kulturbarriären är större än de flesta tror och danskarna är inte alltid lika välvilligt inställda till oss som vi är till dem. Vi tycker ju att danskarna är dejliga, att det är gemytligt i Danmark och så vidare, säger Mattias. Tyvärr ser de inte alls samma charm med Sverige. Därför måste man kommunicera med dem på deras eget språk, med deras eget tänkande, när man gör annonser och liknande. Det går mycket lättare när man pratar. Vi bjöd på polkagrisar i montern, och det gjorde väl inte att det blev direkt lättare att förstå vad de sa. Ändå kunde man oftast rädda situationen om man sagt något galet genom att känna av läget. Inom Gyllene Uttern Hotel Group är de utländska besökarna relativt få. Mattias gissar att svenskarna står för omkring 90 procent. Men i framtiden kommer siffrorna kanske att se helt annorlunda ut. Jag tror att både Danmark och Norge kan bli viktiga marknader, säger Mattias. Det är dessutom naturligare och enklare att locka hit våra grannar än besökare från övriga världen. Kanske finns det mer att hämta än vi anar! Ole Håkansson, 63, Rødovre: Jag valde att resa inom Danmark på min senaste semester. I Sverige har jag varit flera gånger: Stockholm, Göteborg, Skåne, Bruksvallarna och Gränna. Det viktigaste när jag väljer resmål är priset och naturupplevelserna. Elly Lykkegaard, 72, Köpenhamn: Man kan väl inte direkt säga att jag har semestrat i Sverige. Jag har rest med Silja Line mellan Stockholm och Helsingfors, och då reste jag genom Sverige på vägen men mer än så har det inte blivit. Familjen, upplevelser och konst är viktigast för mitt resande. NO.1 TVÅTUSENSEX BESÖK 7

8 Danskar på Hestraviken Småland har under de senaste åren praktiskt taget invaderats av danskarna men till skillnad från hur det var för fyrahundra år sedan kommer de numera enbart med fredliga avsikter. Johan Hellström, VD på Hestravikens Wärdshus, delar med sig av sina upplevelser. Ungefär 30 procent av våra gäster kommer från utlandet och majoriteten av dem är danskar, säger Johan. På vintern, då skidbacken i Isaberg är öppen, kommer nästan hälften av alla besökare från Danmark! Att den danska marknaden har ökat så mycket tror Johan till stor del beror på att danskarna allt oftare bokar sina boenden och aktiviteter själva, utan att blanda in någon resebyrå. De fördyrande mellanhänderna försvinner allt mer. Men den stora efterfrågan, både från danskar och svenskar, har även andra förklaringar. Städernas befolkning växer allt mer, vilket får till följd att allt fler längtar till naturen. Man vill uppleva skogar, berg och sjöar och bara koppla av. Våra vanligaste gäster är unga par, mellan 25 och 40 år, från någon av storstadsregionerna. Skidåkning en trend i Danmark Sveriges skidbackar, både i fjällen och i Småland, lockar danska besökare som aldrig förr. Hestravikens närhet till Isaberg innebär därmed att det inte är några problem att fylla värdshusets rum under de kalla månaderna. Varför danskarna blivit så skidintresserade har dock Johan inget bra svar på. Nej, det verkar helt enkelt som att vintersemester i Sverige är inne i Danmark. Lite underligt, kan man tycka de har ju inga som helst traditioner när det gäller skidåkning. Men vi är förstås glada över intresset. Under sportlovsveckorna är efterfrågan på rum större än tillgången! Från 1 till 14 på 76 år Hestravikens Wärdshus har en lång och brokig historia bakom sig. Huvudbyggnaden var från början disponentvilla till sågverket i Vik. Men sågverket gick i konkurs på 1920-talet och villan stod tom i flera år tills den driftiga änkan Maria Magnusson köpte villan och gjorde om den till pensionat I mitten av 50-talet tog ett konstnärspar över, men deras bohemiska sätt att driva pensionatet ledde till konkurs efter bara ett par år. Hestraviken stod åter tomt. Åtta år senare, 1964, köptes det gamla pensionatet av Lennart Hellström, Johans farfar. Sedan var det framförallt min far som såg till att pensionatet renoverades och byggdes om, berättar Johan. Då fanns fortfarande bara den gamla huvudbyggnaden. Det var först 1970 som man började expandera på allvar. På 70- och 80-talet stod företag och affärsrepresentanter för nästan hela omsättningen. Det fanns mycket pengar att lägga på boende, mat och dryck inom näringslivet på den tiden. 8 BESÖK NO.1 TVÅTUSENSEX

9 Johan själv kom in i bilden Idag äger och driver han värdshuset tillsammans med systern Malin Hellström, som också är ansvarig för köket. När jag började arbetade vi knappt alls med turister. Det fanns inget weekend-semestrande att tala om. Skillnaden är stor mot nu, när hälften av våra besökare är privatgäster. Hestraviken har i dagsläget 14 olika byggnader, med 40 gästrum och 100 bäddar och under de senaste åren har nybyggnationen skett i allt snabbare takt för att möta den stora efterfrågan. Mat och logi i lyxutförande Många av våra gäster kommer hit för att bara koppla av, säger Johan. Därför bygger vi våra rum riktigt stora och ger dem hög standard, så att man verkligen kan bo i dem. Vissa har vi inrett extra lyxigt, med öppen spis och eget massagebadkar och det är alltid de rummen som blir bokade först, trots att de är dyrast. I en av byggnaderna finns en mindre relaxavdelning och man kan förbeställa massagebehandlingar. Om man känner för lite mer äventyrliga aktiviteter finns möjlighet att paddla kanot i Nissan, rida, prova lerduveskytte, spela golf och mycket mer. Maten är ett annat starkt skäl till Hestravikens framgångar. Ända sedan Fru Magnussons tid har man varit måna om att ge gästerna kulinariska upplevelser av bästa märke. I flera år har vi varit med i de två stora restaurangguiderna, Sveriges bästa bord och White Guide, säger Johan med viss stolthet. De ges ut varje år och listar runt tvåhundra restauranger, oberoende utvalda och testade. Att hittas med de rätta orden Hestraviken har genom medverkande i olika nätverk hittat fungerande vägar ut till marknaden. Countryside Hotels, där 40 svenska hotell ingår, och det småländska herrgårdsnätverket är två exempel. Man är även medlemmar i Svenska Möten, 100 konferens- och mötesanläggningar som genomför aktiviteter som t ex minimässor, workshops, kundträffar och TV-reklam. Vi frågar alltid våra gäster hur de har hittat hit, säger Johan. Som det ser ut just nu säger 45% att de hittat oss via Internet, 30% har blivit rekommenderade av bekanta, och 10% har sett våra annonser. Att Internet är en så stor marknadsföringskanal för värdshuset är kanske oväntat. Men så har man också arbetat mycket med att, som det heter, sökordsoptimera hemsidan. Hestraviken dyker upp bland de första träffarna på sökmotorerna, både i Sverige och Danmark, när man exempelvis skriver lyxhotell, weekendresor eller romantisk helg. Det räcker inte med att bara finnas på nätet man måste ju bli hittad också, avslutar Johan.

10 Kajakturism vår nästa stora turisttrend? Kanoten, eller kanske rättare uttryckt, kanadensaren, har för många blivit sinnebilden för klassisk svensk sommarturism. Men på senare år har kanoten fått konkurrens och det från sin närmaste släkting: kajaken. Kajakturism har länge varit stort på västkusten och i Stockholms skärgård. Nu har intresset även nått vårt lands inre delar. Det som lockar är de många sammanhängande sjösystemen och de längre vattenlederna där man kan färdas utan alltför stora hinder. Flera stora småländska turistverksamheter, som Kyrkekvarn och Isaberg, berättar att efterfrågan på kajaker blivit märkbart större under det senaste året. Wow! är en spontan kommentar Andra länder, som Nya Zeeland, USA, Kanada, Chile ligger i nuläget långt före Sverige när det gäller utveckling av kajakprodukter. Men vi har ett attraktivt erbjudande som få kan konkurrera med. Friheten. Bertil Andersson på Canodal i Dalsland har många utländska besökare och han beskriver deras möte med den svenska allemansrätten så här: När turister från andra länder kommer hit har de ofta ganska låga förväntningar. Men när de upptäcker att de får navigera helt själva och lägga till vid de många rastplatserna, är Wow! den spontana kommentaren. För de flesta är det en ny upplevelse. Bertil berättar att i exempelvis Nya Zeeland väntar böter för den som inte följer den uppritade rutten exakt och att hyra kajak utan guide är i stort sett omöjligt. Guidade turer ger naturligtvis fler jobb och såväl omsättning som totalprodukt blir bättre. I Sverige råder det omvända förhållandet. Här hyrs uppskattningsvis 95% av alla kajaker utan guide. För oss vore kanske någon form av jämvikt mellan guidade och icke-guidade kajakturer det bästa. Varför kajak? Att kanoting blivit stort har många orsaker. Det är inte speciellt svårt och kraven på erfarenhet och kunskap är relativt låga. Hela familjen kan vara med och det låga priset gör säkert också sitt till. Någon nämnvärd planering behövs inte bara man kommer ihåg matsäcken så ordnar sig det mesta. Varför väljer då allt fler kajak istället? På den frågan finns en mängd tänkbara svar även om vi inte känner till någon exakt statistik eller några vetenskapliga studier i ämnet. Några argument kan vara: En större individuell tillfredställelse. De flesta kajaker är enmansfarkoster. Att själv kunna välja sin väg framåt, ta små avstickare och samtidigt kunna paddla bredvid någon annan när man så önskar uppskattas av många. Ett roligare och större äventyr. Att sitta precis i vattennivån ger en ökad känsla av kontroll och närhet till vattnet. Samtidigt är det spännande. Risken att kantra finns alltid där och det kräver ett visst mått av koncentration. Upplevelsefaktorn i att sakta glida fram och titta på fåglar, bävrar, älgar eller annat djurliv utan att störa är stor. Bättre träning. Att paddla kajak ger en jämnare rytmisk rörelse som är bättre för kroppen än kanotpaddling. Man kan paddla längre sträckor utan att få ont. Det är därmed också en bättre träningsform som bygger upp både kondition och styrka. Högre fart. Genomsnittshastigheten ligger på 5 10 km/h beroende på farkost, packning, pauser och paddlarens fysisk form. Vattensäkrad packning. De flesta kajaker har vattentäta skott som gör att vågor och eventuella kantringar inte blötlägger packningen. I en kajak ryms relativt mycket packning och utnyttjar man detta rätt blir färden även stabilare. Det ska dock sägas att det finns ett par nackdelar. Framförallt blir det dyrare när flera båtar behövs. Det krävs en del förkunskaper och helst en guide för de som är noviser. Vid många lyft i osammanhängande vattendrag kan det bli tungt. Och att ha med sig små barn är problematiskt. Hur paketeras en kajakupplevelse? Kajakupplevelser lämpar sig väl som turistprodukter i olika skepnader. De fungerar i sig själva som tillräckligt starka motiv för att locka gäster. Prova-på-upplägg på några timmar, kurser, halvdagsturer, tävlingar, heldagsturer, natturer, morgonturer, kortresor, längre upplägg på en vecka eller mer och inte minst kombinationsupplägg, där en mängd andra aktiviteter kan 10 BESÖK NO.1 TVÅTUSENSEX

11 ingå, är exempel på traditionella kajakprodukter. I takt med utvecklingen börjar de mer aktiva entreprenörerna nu förändra sina produkter. Kajaken blir mer av ett transportmedel till andra upplevelser nära vattnet eller i närområdet. Några inspirerande exempel kan vara: Ta med kocken i kajaken. En tur på tre dagar där man tillsammans med en kock färdas i området, samlar in råvaror från skog och vatten och sedan tillreder dem ute i naturen eller gästar privata kök eller restauranger längs vägen. Fågelskådning. Låt en naturguide visa områdets fågelliv och visa hur man bäst beter sig för att se och fotografera utan att störa fåglarna. Via vattnet, och eventuellt även en kortare vandring, tar man sig till ställen där man kan få möta havsörnen, uppleva ett tjäderspel eller kanske träffa på den för britterna så spektakulära spillkråkan. Den bekväma kajakturen. Utnyttja lite bättre boenden istället för tält och låt gästerna få riktigt bra service i alla avseenden. Laga deras mat, ta in lokala berättare på kvällarna och erbjud gärna en taxibåt som backup om någon tröttnar på att paddla. Fiskeresor på flottar. I Alaska har man under några år provat att bygga system av flottar med små stugor. De placeras på lagom avstånd för dagsetapper och kan flyttas till lämplig plats. Stugorna utrustas med bastu och kyl och är konstruerade för enkel i- och urstigning. För fiskare finns all nödvändig utrustning ett välkommet inslag. Sverige allt bättre på säkerhet Säkerhet är en svensk konkurrensfördel på många sätt. Ett viktigt inslag i kajakturism är dock kunniga guider och där brister vi i säkerhetskunnande. Nordisk Instruktörslicens för havspaddling är ett nytillkommet och positivt tillskott. Christian Persson är en av initiativtagarna och idén har hämtats från Storbritannien. Där krävs enligt lag certifierade guider för att få ta ut folk i naturen. Det svenska initiativet är liknande, men skiljer sig en aning. Till själva certifieringen kopplas kurser för att göra det intressantare och roligare för deltagarna. Men det är också ett sätt att säkerställa en gemensam värderingsgrund. Ett annat initiativ som är på gång för att öka säkerheten är det så kallade Europapasset. Det berättar Svenska Kanotförbundets generalsekreterare Anders Danielsson. Passet ska certifiera paddlaren så att han och hon har rätt baskunskaper. Det ökar säkerheten på sjön och för de ansvariga uthyrarna. Initiativet tas i samverkan med andra europeiska länder och första kursen i Sverige är planerad till maj i år. Att tänka på för den som vill sälja kajakupplevelser Först och främst handlar det om att ha tydliga, spännande och prisvärda erbjudanden oavsett om man ska sälja direkt till kund, via ett hotell eller turistbyrå i närheten eller genom en internationellt etablerad turoperatör. För att lyckas mot turoperatörerna, som redan har stora databaser med kunder som just vill ut och paddla, krävs en hel del. Både turoperatörer och direktkunder tittar bland annat på faktorer som områdets attraktivitet och infrastruktur för att ta hand om paddlare, bra leder med starka varumärken, attraktiva boenden, duktiga guider, fungerande logistik och kvalitet på utrustningen. Och inte att förglömma som i all turistisk produktion matupplevelser värda namnet. Hur dålig en dag än har varit kan en god måltid få den mest surmulne gäst att skina upp igen! Tips till dig som vill in på marknaden! Det bästa och billigaste sättet att få idéer på hur produkter kan paketeras, presenteras och säljas är att sätta sig ett par timmar framför datorn och se vad andra aktörer ute i världen erbjuder. Att ringa och prata med de man tycker verkar bäst brukar ge en hel del information. För dem som verkligen vill ha ny kunskap rekommenderas starkt att kosta på sig ett besök, att testa produkterna och, om möjligt, även få en blick bakom kulisserna. Svenska hemsidor Nordisk Instruktörslicens för havspaddling: Svenska Kanotförbundet: Internationella hemsidor Orca Kayak Adventure, Midnightsuntravel En femdagars guidad kajakupplevelse vid Vancover Islands, Kanada: Seakayaking the Abel Tasman National Park, Abel Tasman Kayaks En tredagars gourmettur i Nya Zeeland: Seakayaking and hiking amidst Araucarias and Volcanoes, Yak Expediciones En tvådagars tur i Chile:

12 Flytande tillgångar i Kyrkekvarn En mil utanför Mullsjö ligger Kyrkekvarn ett välkänt utflyktsmål för många, kanske främst förknippat med kanotfärder och turridning. Här har man tagit vara på närmiljöns möjligheter och under snart 30 år byggt upp ett komplett aktivitetscenter. Det var min far och farfar som startade företaget i slutet av 70-talet, berättar Henrik Eneskjöld. Själv har jag varit med i sju år nu. Kyrkekvarn är ett genuint familjeföretag. Förutom Henrik själv består ledningen av hustrun Karin, pappa Carl-Henrik och hans hustru Lena. Verksamheten omfattar idag kanot- och kajakuthyrning, turridning, stuguthyrning och en hel del annat som dykt upp i takt med att besökarna kommit med nya önskemål. En tidlös fritidsaktivitet Allt började med kanoterna i blygsam skala och på ett ganska intressant sätt. Henrik berättar vidare: En dag kom en övergiven kanot drivande bakom åkröken. Pappa och farfar tog upp den och gjorde i ordning den. Sedan var någon som frågade om man kunde få hyra den Därefter flöt allt bara på, skulle man kunna säga. Efterfrågan gjorde att man fick köpa in fler kanoter och verksamheten växte. På 80- och början av 90-talet var svensk kanotning som störst, de senaste åren har varit lite sämre. Men som Henrik säger är kanotningen en tidlös fritidsaktivitet. Populariteten har alltid gått i vågor, ända sedan den förste kanotisten gled fram på svenska vatten i slutet av 1800-talet. Idealiska kanotvatten Kyrkekvarn ligger strax intill ån Tidan och den långsmala sjön Stråken. Båda är idealiska vatten för kanotoch kajaksafari. Stråken sträcker sig tre mil, från Kyrkekvarn i norr till Bottnaryd i söder men som mest är den bara 500 meter bred. Det innebär att skogens tysta, lummiga grönska finns på nära håll under hela färden. Från Stråken kan man med hjälp av kanot eller kajak följa Tidans vindlingar norrut ända till Mariestad (där ån mynnar ut i Vänern) om man vill. Både Stråken och Tidan har kanotvatten som passar både proffs och noviser. Längs leden finns rast- och övernattningsplatser där man kan tälta och grilla. Kanot och kajak i paketform Kyrkekvarn har ett hundratal vanliga tvåmanskanoter för uthyrning. Om man är många och vill ha en lite mer speciell upplevelse finns två storkanoter som rymmer tretton personer vardera. Förutom kanoterna finns tio enmanskajaker (så kallade K1:or) och två tvåmanskajaker (K2:or). Priserna varierar beroende på hur många man är och hur länge man vill vara ute. För att underlätta för de som vill paddla lite längre har man satt ihop kanotoch kajakpaket i två olika storlekar (i det större ingår tält, liggunderlag och stormkök). Boende på flera sätt Stugbyn är en annan lyckad satsning. Man började med att bygga några få stugor i mitten av 80-talet. Det visade sig dock snart att fler boendemöjligheter behövdes. Kyrkekvarn har därför köpt flera befintliga stugor i närheten och helrenoverat dem för turisternas räkning. Idag kan gästerna välja bland 22 stugor alla med sin egen karaktär. I närheten har man även en lägergård för t ex konfirmation, konferens och bröllop, samt den nyrenoverade gården Högagärdet som används som konferenshotell. På gården kan gästerna bada i ekbadkar utomhus, något som blivit en populär aktivitet under den kallare delen av året. Vi har en fast badtunnor och två mobila, säger Henrik. De mobila kan även våra ordinarie stuggäster boka. Vill man ha en badtunna utanför stugknuten ordnar vi det! Häst och kanot en smart kombination Något Kyrkekvarn ofta förknippas med är islandshästar. I ungefär femton år har man ordnat turridning i de närliggande skogsområdena. Även i detta fall började man i liten skala, med ett par hästar. Sedan ökade efterfrågan och allt fler hästar köptes in. Idag är turridningen lika stor som kanotuthyrningen och 25 personer kan ge sig ut samtidigt. För företag och lite större grupper finns möjligheten 12 BESÖK NO.1 TVÅTUSENSEX

13 Att hyra kajak och följa Tidans vindlingar genom den lummiga grönskan är en både spännande och rogivande upplevelse. Vill du veta mer om Kyrkekvarn? Besök hemsidan på att kombinera kanotpaddling och ridning. Vanligast är att man delar in gruppen i två lag. Kombinationen paddling och ridning är ganska smart, säger Henrik. Då kan vi ta emot grupper på hela 50 personer; ena hälften paddlar medan andra hälften rider och sedan byter man. Marknadsföring på flera fronter Kyrkekvarn har arbetat länge med en strategisk och målinriktad marknadsföring. I Sverige består marknadsföringen av en hel del annonsering i den lokala dagspressen. Som komplement sätter man då och då in mindre annonser i större dagstidningar och på turistbyråerna har man egna trycksaker. Hemsidan är rik på information och man kan göra bokningar via e-post. Kyrkekvarn är också drivande i det lokala projektet Mullsjö bokning. Henrik berättar mer: Mullsjö bokning är byggt kring oss och Mullsjö Alpin, skidbacken utanför Mullsjö. I samarbetet ingår även flera andra boendeanläggningar. Vi satsar mycket på att synas på den danska marknaden, bland annat genom våra goda kontakter med Öresundsbron. Att Öresundsbron samarbetar med turistanläggningar är inget konstigt de vill naturligtvis att fler ska ta bilen över bron, och då behövs ju något som lockar på andra sidan. Kyrkekvarn säljer i sin tur brobiljetter för returresan. De rödvita paketmänniskorna En annan möjlighet för Kyrkekvarn att nå danskarna är via Stena Line. I femton år har man haft annonser i färjelinjens katalog. Numera finns också mer information och möjlighet att boka olika kanotpaket på hemsidan. För stuguthyrningen har man sedan fyra år ett samarbete med resebyrån Hyttespecialisten. Danskarna är riktiga paketmänniskor, säger Henrik. De vill helst ha hela innehållet i sin semester klappat och klart när de kommit över bron. När det gäller danskarna har vi också märkt att mun-till-mun - processen har en avgörande betydelse. Om vi har en nöjd dansk gäst berättar han det för hela kvarteret när han kommit hem! På samma sätt som med Stena Line samarbetar Kyrkekvarn även med tyska TT-Line, med annonsering i katalogen och paketerbjudanden på hemsidan. Kyrkekvarn är ett intressant exempel på hur lyckat det kan bli om man tar vara på möjligheterna i sin omgivning. I det här fallet blev en övergiven kanot till slut ett helt aktivitetscenter. NO.1 TVÅTUSENSEX BESÖK 13

14 Omdiskuterat bokningssystem Genom Mullsjö bokning kan turister i förväg boka bland annat logi hos olika boendeanläggningar och skidutrustning hos Mullsjö Alpin. Bokningsportalen, som blivit mycket framgångsrik, drivs av aktivitetscentrat och stugbyn Kyrkekvarn, med ett antal andra anläggningar som medleverantörer. Men alla röster är inte positiva. Det lilla samhället Mullsjö har under de senaste decennierna profilerat sig som en turist- och konferensort att räkna med mycket tack vare naturen. Vintertid har man den stora skidbacken, som varje år lockar allt fler besökare; sommartid har man bland annat turridning och kanoting. Drog nytta av naturtrend Lars Grehn, turistansvarig på Mullsjö kommun, arbetar med att utveckla samarbeten inom besöksnäringen. Besök ber honom om hans synpunkter på Mullsjö bokning, och han börjar med att ge oss en historisk bakgrund: I slutet av 70-talet började allt fler svenskar söka sig ut i naturen, både för aktiviteter och rekreation. Mullsjö var inte sena att dra nytta av denna trend. Några av de gamla pensionaten från tidigt talet blommade upp igen och den gamla friluftsgården förvandlades till konferens- och friluftshotell. Samtidigt byggdes mycket nytt. Under en period på tio år tillkom Kyrkekvarn, Mullsjö Alpin, Mullsjö Camping och den nya golfbanan vid Ryfors bruk. Mullsjö bokning föds Kyrkekvarn växte allt mer, säger Lars. Först kanoter, sedan stugor och islandshästar. När man sedan började samarbeta med Mullsjö Alpin om boendet hängde andra anläggningar på så skapades dagens Mullsjö bokning. Mullsjö kommun är positiva till systemet och bidrar både med viss finansiering och marknadsföringshjälp. Men åsikterna går isär. Det bästa vore ju om alla anläggningar kunde samlas under ett telefonnummer, säger Lars. Problemet är att bokningen ägs av ett enskilt företag, som själva hyr ut boende och som tar ut provision från de man samarbetar med. Flera anläggningar har därför valt att stå utanför. Mikael Lindberg, delägare i Mullsjö Alpin, är en av de som är positiva till Mullsjö bokning: När våra gäster anländer har de ofta både bokat boende, köpt liftkort och valt skidutrustning i förväg. Det gör allting väldigt smidigt för oss, vi kan förbereda oss så att ingen behöver köa eller vänta. Låt turistbyrån sköta bokningen istället Hotel Mullsjö har valt att inte vara med. Om man jämför avgiften för att deltaga med den lilla intäkt vi skulle få, är det lätt att se att det inte blir särskilt mycket över till oss, säger Hotel Mullsjös platschef Peter Jeising. Eftersom det är en boendeanläggning som driver bokningen blir det naturligt att man i första hand hyr ut sitt eget boende. Så skulle nog de flesta göra. Peter tycker att bokningen istället borde skötas av turistbyrån i Mullsjö. Även detta skulle kunna finansieras via avgifter från anläggningarna. Kan Mullsjö bokning så kan väl kommunen. 14 BESÖK NO.1 TVÅTUSENSEX

15 Att utbilda sig i upplevelser Trenden när det gäller Smålands besökare är att de allt oftare vill fylla sin resa med spännande aktiviteter och annorlunda upplevelser. Det behövs många nya, drivna människor som kan möta denna stora efterfrågan och på Avena Lärcentrum i Sävsjö bidrar man till detta genom den Kvalificerade Yrkesutbildningen Upplevelseturism och besöksnäring. Jörgen Frej, koordinator på Avena, berättar hur den nya utbildningen kom till. Inom besöksnäringen i Småland råder brist på kompetent folk. Det gäller både administrativt, som turistbyråpersonal, och rent praktiskt som guider och underleverantörer. För tre år sedan besöktes Avena av ett antal representanter för näringslivet. Tillsammans hade man ett antal diskussionsmöten där man slutligen kom överens om att starta en ny KY-utbildning, skräddarsydd för människor med intresse av att utveckla turistnäringen. Sedan skickade vi in vår ansökan om bidrag till KY-myndigheten som har ganska hårda krav på kvalitet och innehåll. Glädjande nog fick vi godkänt och utbildningen startade i september förra året. Många företag samverkar Tanken med utbildningen är att de studerande ska ha möjlighet att direkt börja arbeta med turism och besöksnäring. Om man vill starta eget får man en bra grund för att ta sig vidare. Sävsjö som studieort är ett alldeles utmärkt val. I närheten finns många olika turistverksamheter och listan på företag som ingår i ledningsgruppen är lång: Smålands Turism, Internationella Handelshögskolan, Boda Borg, Vrigstad Värdshus, Isaberg, Kyrkekvarn, Möbelriket och Sävsjö Skyttecenter. Dessutom samarbetar man med Science Park i Jönköping och Sävsjös näringslivsbolag. De studerande ska skaffa kunskaper och erfarenheter direkt från verkligheten, fortsätter Jörgen. Det sker genom bland annat studiebesök och föreläsningar med entreprenörer. I olika projektarbeten får man chansen att utveckla nya idéer. Lärande i arbete I utbildningen ingår även tre perioder med Lärande i arbete (LIA) en viktig möjlighet att knyta kontakt med arbetsgivare. Inför varje LIA-period får de studerande en uppgift att lösa. Det kan t ex vara att titta över sitt företags hemsida eller bokningssystem. Företagen finns förstås alla inom turism- och resebranschen. Man väljer själv var man vill vara, men målet är att man ska prova på olika branscher. Efter avslutad praktik får man ett betyg från företaget. Olika framtidsdrömmar Idag finns sex studerande på Upplevelseturism och besöksnäring fem kvinnor och en man. Alla med skilda bakgrunder och åldrar från 25 till 50 år. Nu har de kommit halvvägs i utbildningen och de drömmer om ganska olika saker efter examen: naturguide, äventyrsföretag och resebranschen är några exempel. Alla verkar positivt inställda till utbildningen, och Jörgen Frej är nöjd: Det är verkligen en kreativ grupp med många idéer, avslutar han. Såna människor som vår besöksnäring behöver. Jörgen Frej, trea från vänster, flankerad av fem studerande på den nya KY-utbildningen. NO.1 TVÅTUSENSEX BESÖK 15

16 B Sverige porto betalt Begränsad eftersändning: Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med ny adress på baksidan. Returadress: Smålands Turism, Box 1027, Jönköping. Vinn en smakfull bok! En smak av Småland är en inspirerande bok av kocken Dan Lexö och den danske fotografen Björn Wennerwald. Skicka in rätt svar på frågorna nedan, så har du möjlighet att vinna ett eget exemplar! Adressen är 1. Hur många svenskar tillhör rekordgenerationen? X ,2 miljoner 2. Hur många besökte den danska mässan Ferie 06? X Var i länet har en ny KY-utbildning med fokus på företagande inom turism startat? 1 Eksjö X Sävsjö 2 Vetlanda Vinnare i förra numrets tävling blev Christina I Brant, Blankefall Gård, Nässjö. Boken är på väg! Jag vill ha ett alldeles eget exemplar av Besök Småland kostnadsfritt och direkt hem till min brevlåda. Frankeras Namn Adress Postadress Posta eller faxa denna sida till Smålands Turism. Faxnumret är Du kan även beställa den per mail på Smålands Turism Box Jönköping

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden KONFERENSGUIDE Hylte kommun 2014 Konferens på landsbygden Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn och avspänd atmosfär? Boka din konferens

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör

Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör Min sommar räcker inte mycket längre än hit. >> Fredrik Gustafsson - Chefredaktör STARTSIDA ARTIKLAR BRANSCHNYTT REDAKTIONEN ANNONSERA PRENUMERERA EVENEMANGSKALENDERN SENASTE NUMRET SSQ AWARD BRANSCHNYTT

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Den äldre, digitala resenären

Den äldre, digitala resenären Den äldre, digitala resenären Resebranschen är en av de mest växande branscherna i världen. Digitaliseringen har dock gjort att branschen förändrats mycket under de senaste åren. Många resenärer agerar

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen?

Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Morgondagens turist Hur ska besöksnäringen bemöta e-generationen? Åsa Wallström, professor industriell marknadsföring Maria Ek Styvén, bitr. professor industriell marknadsföring Vad är e-generationen?

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning

KåKå Plus. Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning KåKå Plus Ett kraftfullt verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus ger vi dig en unik möjlighet att som kund på KåKå öka din försäljning och lönsamhet. Verktyg för ökad försäljning Med KåKå Plus får du

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Aktiviteter! Utomhus

Aktiviteter! Utomhus Aktiviteter! Utomhus Bastubad och vedeldad badtunna I nära anslutning till Villa Hofsnäs pensionat nere i Torpasjön ligger vår bastuflotte. Här kan ni träffas för en stunds avkoppling tillsammans med kollegor

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund

UTMANING SOM METOD. En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun. Motala Vadstena Samordningsförbund UTMANING SOM METOD En del av arbetet i ESF-projektet MODD i Motala kommun Motala Vadstena Samordningsförbund Vad är MODD? MODD är ett projekt som med stöd av medel från Europeiska Socialfonden (ESF) drivs

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland

Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Club Eriks noga utvalda upplevelser Club Eriks sommarresor i Sverige Vi smakar på det bästa i Jämtland Under tre härliga sommardagar bjuds vi på det bästa Jämtland har att erbjuda gällande mat, dryck,

Läs mer

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen

Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Skapa fler affärer med hjälp av säljande text och bilder. Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen TEXTER OCH BILDER SOM VÄCKER RESLUSTEN SKAPAR MER OCH BÄTTRE AFFÄRER Det är en konst

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD

BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD Bodvidsgården kollogård är en utmärkt plats att utveckla och aktivera barn i en miljö långt ifrån stadens stress. Här finns möjlighet till att få tid att umgås utomhus, prova på

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog Hej Nazar! För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån

Läs mer

FRILUFTSLIV - TURISM

FRILUFTSLIV - TURISM MULLSJÖ KOMMUN 103 Badet vid Näs i Bjurbäck lockar både bofasta barnfamiljer och turister. FRILUFTSLIV - TURISM HUR SER DET UT? Mycket beroende på sitt höga läge över havet och sin friska luft är Mullsjö

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet.

Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet. Via LIA-perioderna fick jag de verktyg jag behövde för att framgångsrikt komma ut i arbetslivet. Kajsa Sandén gick utbildningen Marknadsföring och Försäljning på YHiM åren 1998-2000. Efter avslutad utbildning

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja

Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet. 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja Bilaga 4 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning deltagare i aktivitet 1. Hur motiverad är du att genom aktiva åtgärder främja a) Pollinerare Medelvärde 4,65 b) Nyttodjur Medelvärde

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna!

MARKNADSPLAN 2008 CARLSSONS RESOR. För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! MARKNADSPLAN 2008 För fler kunder och större omsättning! Lyssna först till vad marknaden vill ha och sedan uppfyll önskningarna! CARLSSONS RESOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 3-4 2. VARFÖR

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority

2017 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript NSW Education Standards Authority 2017 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2017 NSW Education Standards Authority Section 1, Part A Question 1, Text 1 Stockholm stad firar jubileum

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument

Strategidokument. Visit Lund Strategidokument Visit Lund Strategidokument 1 DÄRFÖR VISIT LUND Visit Lund har funnits i snart två år och växer så det knakar. Därför behöver vi sätta visioner och strategier för framtiden, bli ännu bättre på att paketera

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS

UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS UNIKA LOKALER MODERN UTRUSTNING GOD MAT TRIVSEL FLEXIBILITET NÖJDA KUNDER MÖTEN KONFERENS ALLT FÖR ETT BRA MÖTE VÄLJ TRÄCENTRUM Många företag och organisationer väljer Träcentrum som mötesplats. Träcentrum

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Ullared en mittpunkt!

Ullared en mittpunkt! Ullared en mittpunkt! Välkommen till Gekås Ullared! Gekås är Skandinaviens största utflyktsmål och förra året hade vi totalt 3,7 miljoner besökare här i Ullared. Över 170 000 gäster stannade dessutom på

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander

Grönt konfererande. - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer. Av Åsa Nylander Grönt konfererande - En studie kring hur konferensanläggningar använder sina utomhusmiljöer Av Åsa Nylander Syfte Syftet med den här studien är att undersöka hur konferensanläggningar använder sig av sina

Läs mer

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg

Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Grönland 2016 Grönland Midnattssol, valar och mäktiga isberg Trackers erbjuder som enda researrangör i Europa en unik paddlingsresa i ett av Grönlands mest spektakulära områden Uummannaqfjorden på nordvästra

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Hotell Två systrar ORD TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARTIN PALMQVIST ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARTIN PALMQVIST ORD tvillingar (s 5, rad 1), syskon födda samtidigt änkor (s 5, rad 3), gifta kvinnor med döda män. (En änka) En gift man meden död fru är en änkling. pumpas

Läs mer

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN

UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN UPPLEV EN KONFERENS PÅ LAHOLMEN Med ett fantastiskt läge vid havet......mitt i centrala Strömstad, ligger Laholmen Hotell. Hotellet ligger högt beläget med en fantastisk utsikt över havet i väster samtidigt

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer