Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1. besök SMÅLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1. besök SMÅLAND"

Transkript

1 Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSEX NO.1 besök SMÅLAND

2 Vi måste fokusera på rätt målgrupper Att välja, prioritera och fokusera sin produkt och marknadsföring är nyckelorden i dagens turistnäring. Inom den så omtalade globala tillväxten hittar vi allt tydligare preferenser om hur just jag vill resa och detta jag tenderar att vara flera per individ. Eftersom man idag reser på så många olika sätt har man olika krav och förväntningar. Förmågan att förstå och tillfredsställa olika kunders behov avgör lönsamheten, det vet vi sedan länge. Men när dessa behov och preferenser blir allt tydligare, öppnas möjligheter att erbjuda mer inom både service, aktiviteter och shopping. Den redan mytomspunna rekordgenerationen, människor födda på 40- och 50-talet, har lämnat eller är på väg att lämna arbetslivet. Och det med glädje. Rekordgenerationen är den första generation som verkligen längtar efter pensionen. De är många, fler än en miljon bara i Sverige, och de har redan haft ett ovanligt stort inflytande på samhällsutvecklingen. Nu vet de precis hur de ska använda sin tid och sitt stora kapital. De känner sig inte gamla, och får absolut inte kallas pensionärer. Svenskarna i denna generation vill resa mycket, både utomlands, inomlands och i närmiljön. Boken Rekordgenerationen, utgiven av Kairos Future, erbjuder spännande läsning om vad vi har att vänta. Motsvarande analyser från andra länder, som Danmark och Tyskland, ger likartade besked om gruppens framtida resande. Där finns vår stora utmaning. Rekordgenerationen är inte homogen tvärtom. Det gäller att vi kan hitta de grupper som passar oss bäst. Och sedan leverera exakt det de vill ha. Idag finns ett allvarligt gap. Många av dem som bor så nära som Storköpenhamn/Själland är inte medvetna om att Sydsverige faktiskt har det de söker. Men våra svagheter idag, både inom produktutbud och kommunikation, kan vändas till en styrka. Vår framtid handlar om att förstå, producera och kommunicera vad kunder som passar våra förhållanden vill ha. Men man måste välja, prioritera och fokusera. Inte bara för rekordgenerationen, utan inom alla de marknadssegment vi kan attrahera. En utmaning som passar i ett landskap med Gnosjöanda och en inspiration inför affärsplanen för Kontakta mig med förslag som du vill argumentera för när vi väljer väg för våra framtida insatser. Lena Larsson, VD, Smålands Turism AB Ansvarig utgivare Smålands Turism AB Box Jönköping +46(0) Produktion Ny reklam, Jönköping Fakta från Continuum AB och Zurf AB Fotografer Thomas Magnusson Erik Palm Smålands Turism Vi måste fokusera på rätt målgrupper 2 Dags att göra sig redo för rekordgenerationen 3 Är vi rustade för danskarna? 6 Danskar på Hestraviken 8 Kajakturism vår nästa stora turisttrend? 10 Flytande tillgångar i Kyrkekvarn 12 Omdiskuterat bokningssystem 14 Att utbilda sig i upplevelser 15 Tävling 16 Smålands Turism AB. Eftertryck av hela artiklar får ej ske utan vårt medgivande. Citera oss gärna, men ange källan.

3 Måltidsupplevelser är ett av rekordgenerationens favoritinslag på resan ibland kan de vara ett resemotiv i sig. Dags att göra sig redo för rekordgenerationen De är redan här, men det kommer fler och ännu fler om vi vill. Personer födda på 40- och 50-talet har varit viktiga för besöksnäringen i många år. I samhället har de satt tydliga spår under decennier. Men det stannar inte där. Nu går denna åldersgrupp in i en ny livsfas. De lämnar arbetslivet och går i pension. Citattecknen är befogade. Vi vet mycket om vad de vill, men inte lika säkert vad de slutligen väljer att göra. Helt klart är att det inte är en traditionell bild av pensionärer vi möter. För gruppen är orden pensionär och senior till och med bannlysta. De är evigt unga, och i bild presenteras de bäst som år. Allt annat vore en förolämpning. För det framtida resandet är de mer än intressanta. De är kapitalstarka och har dessutom bestämt sig för att använda sina pengar nu inte spara till arv. De har tid året runt och resande, umgänge och fritidsintressen ligger högt på deras prioriteringslistor. Nu laddar reseindustrin Reseindustrin världen över laddar nu för att möta en kraftfull vitamininjektion. Kundkretsen är krävande och kunnig men de är också benägna att betala för det de vill ha. Och där finns klon: att förstå och kunna leverera det de söker. Eller, om man vänder på resonemanget, att NO.1 TVÅTUSENSEX BESÖK 3

4 Rekordgenerationen reser gärna tillsammans med barnbarnen en utmaning för rearrangörerna.

5 välja de kunder som efterfrågar det vi bäst kan erbjuda. Rekordgenerationen, som i Sverige består av 1,2 miljoner människor födda mellan 1945 och 1954, är ingen homogen grupp. Likheterna mellan den svenska gruppen och motsvarande i exempelvis Danmark och Tyskland är flera. Men skillnaderna är också stora. En framtida affärsutveckling måste styras av noggranna val av kundsegment som i detalj lämpar sig bäst för Småland. Är det guldsegmentet i Danmark som är särskilt intressant? De utgör ca 30% av åldersgruppen år och karaktäriseras av moderna värderingar och hög konsumtion. Eller är det gruppen det grå guldet, med mera traditionella värderingar men också hög konsumtion, som man bör satsa på? Kunskaperna om grupperna finns, och det går att prioritera de delsegment som passar Småland bäst. För att lyckas krävs kompetens att styra den nödvändiga affärsutvecklingen. Detta har redan inletts, t ex i de småländska herrgårds- och entreprenörsnätverken. Tydliga preferenser Det finns ett flertal intressanta variabler i de preferenser som tonar fram i olika marknadsundersökningar. Här ska vi försöka spegla några av dem. Rekordgenerationen reser ofta två till fyra gånger per år är vanligt. Och redan där finns skäl till eftertanke. Kortresor på 2 5 nätter växer starkt och de är intressanta för Småland. Säsongen är året runt, med en efterfrågan som är lika hög under nästan alla månader. För kortresor har nära destinationer konkurrensfördelar. Restiden bör inte vara alltför lång. Med bil, buss, tåg och inte minst lågprisflyg öppnar sig stora delar av norra och mellersta Europa som potentiella marknader för Småland. Kortresor får kosta lite mer per dygn och det ger utrymme för fler aktiviteter, lyxigare måltidsupplevelser, bättre service och mer shopping. Men man efterfrågar också kvalitet i boendet. Här kan karaktärsfulla anläggningar i natursköna miljöer ta för sig. Gruppen är, som vi tidigare nämnde, evigt unga de är aktiva, nyfikna och vill utveckla nya fritidsintressen. Vandring och cykling är de dominerande aktiviteterna, men gruppen är även intresserad av allt det som de unga gör, alltså även mer avancerade aktiviteter. Och visst, många har god hälsa och kondition men att skapa soft adventures är befogat. Med det menas aktiviteter som är anpassade för de som vill, men kanske ändå inte riktigt har samma spänst som de yngre. Att lära sig mer och prova nytt är ett annat viktigt inslag. Här finns utrymme att överge traditionell guidning och istället ge besökarna en chans att lära, upptäcka och få med sig nya erfarenheter hem. Kulturintresset är stort, men med samma förtecken som lärandet. Gruppen har en aktiv konsumtion som sträcker sig från folkkultur till finkultur om nu det är ett begrepp som kan appliceras på mer avancerade teater-, musik- och konstföreställningar. Måltidsupplevelser är åldersgruppens favorit. Här frodas intresset för råvaror, traditioner, anrättningar, kringarrangemang, miljöer, umgänge och inte minst njutning. Maten är en av de viktigare ingredienserna i resan i många fall är det till och med det bärande resmotivet. Men shopping ska också uppmärksammas. Här är det kvinnorna som väljer resmålet. Även om det kanske låter fördomsfullt har de oftare än männen en uttalad preferens för att handla. Småland har Glasriket och Möbelriket, men det är hög tid att flytta fram positionerna ännu mer. Vi borde tydliggöra och underlätta den shopping där vi har konkurrensfördelar, t ex fritidsartiklar. Säkerhet och individuell frihet viktigt Säkerhet har stort värde för rekordgenerationen. Samtidigt är detta svårt och ibland lite farligt att marknadsföra. I vårt land har säkerheten många dimensioner; låg kriminalitet, hög trafiksäkerhet, bra sjukvård, goda språkkunskaper, lagar, regler och konsumentskydd. Fördelar som kan användas, men med viss försiktighet. Vi får inte glömma det danska uttrycket Sverige må ikke betrædes det kan bli för mycket. Boendet ska ge den kvalitet och funktion som gruppen önskar. Rum med toalett och dusch är närmast ett måste. Personligt bemötande, omsorg och attityder är ytterst viktigt. Fysisk tillgänglighet såväl inne som ute är en fördel, inte minst för de något äldre. Man måste också förstå de individuella reseuppläggen. Rekordgenerationens par är ofta väl samspelta och har bestämda uppfattningar om hur deras resa ska se ut. Men när de reser med andra par är de oroliga för att inte få det som de vill. Att erbjuda resor för flera par som ger dem individuell frihet på plats kräver en del arbete. Glöm inte barnbarnen! Något som inte får glömmas bort i sammanhanget är att åldersgruppen gärna reser tillsammans med sina barnbarn. Och det är en utmaning i sig. Barnbarnen får kosta och kraven på resan blir genast många fler det ska ju vara en höjdpunkt för alla. Sysselsättning som gör att barnen har roligt blir ett krav, och säkerheten blir viktigare än någonsin. Dessutom måste man anpassa resans upplägg till faroch morföräldrar som glömt bort att barn är både energiska och högljudda. Till allt det vi nämnt ovan kan man även lägga till ett grundläggande önskemål om kvalitet i alla led. Och eftersom åldersgruppen gärna tar Internet till hjälp när de planerar sin semester måste det vara enkelt att välja reseinnehåll och boka. De preferenser vi beskrivit övergripande i denna artikel stämmer även på djupet med vad Småland erbjuder och i än högre grad kan erbjuda. Det nya är att det nu, mer än någonsin tidigare, krävs leverantörer som fungerar bra tillsammans för att ge dessa besökare den kompletta upplevelse de söker. Att affärsutveckla för rekordgenerationen känns både angeläget och brådskande. Inte minst för att vi har, eller kan utveckla, det de så gärna vill ha och är beredda att betala för. NO.1 TVÅTUSENSEX BESÖK 5

6 Är vi rustade för danskarna? Ferie, som arrangeras i Köpenhamn varje år, är Nordens största samlingsplats för reseoch turistbranschen. Årets mässa hade över 800 utställare från 53 länder! I Smålands gemensamma monter kunde besökarna träffa representanter för vårt landskaps turistverksamheter. En av dem var Mattias Gustafsson från Gyllene Uttern. Mattias är hotelldirektör för Gyllene Uttern och har dessutom det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen i Gyllene Uttern Hotel Group, där även Hotel Ullinge och Hotel Mullsjö ingår. Årets Ferie var hans första. Jag var nyfiken på hur marknaden i vårt grannland såg ut, berättar Mattias. Vad vill man egentligen ha som dansk idag? Gamla fördomar lever än Ferie 06 är en publik mässa, som i år besöktes av nära människor under de tre mässdagarna. Besökarna kom från olika ålderskategorier pensionärer på fredagen, par på lördagen och barnfamiljer på söndagen. Under sina pratstunder med danskarna fick Mattias en hel del nya insikter om deras syn på resande och Sverige som destination. En sak han förvånades över var de många fördomarna. Många tror att det är väldigt besvärligt att få tag i vin och öl, ler han. Och de är väldigt skeptiska till rökförbudet på våra krogar och restauranger. Ett annat hinder är att danskarna verkar tycka att vår mat är mycket sämre än deras. Det är lite underligt. Jag upplever det nästan tvärtom Sverige är ju internationellt känt för god mat genom bland annat kocklandslaget. Fast många danskar har kanske bara besökt våra enklare vägkrogar, och fastfood-restauranger, och då kan jag väl kanske förstå dem. Vad är det då som lockar? En viktig förklaring är nog att det är billigt att resa hit. Men vår natur har ändå den största dragningskraften. Danskarna tycker säkert att det är rena vildmarken när de kommer till Småland. Vi har ju riktiga skogar, riktiga berg och riktiga sjöar, skrattar Mattias. Danskarna stressar inte Mattias berättar att han observerat vissa skillnader mellan hur danskar och svenskar reser, särskilt när det gäller weekendresenärer den målgrupp Gyllene Uttern främst riktat in sig på. Om vi ska göra en generaliserande jämförelse så kommer den svenske gästen hit på lördagen, lagom till eftermiddagskaffet. Han stannar över natt och ger sig iväg tidigt på morgonen därpå. Ingen tid förspilld i onödan. Danskarna stannar oftast två tre nätter. Nu kan man ju tro att det beror på avståndet. Det verkar väl naturligt att man, efter att ha rest från Köpenhamn till Gränna, vill stanna så länge som möjligt? Mattias berättar dock att danskarna gör precis likadant när de reser i hemlandet de bor flera nätter på samma ställe och tar det lugnt. Det här är förstås intressant för oss. Vi säljer ju hellre tre nätter än en! 6 BESÖK NO.1 TVÅTUSENSEX

7 Olika sätt att fånga danskar Eftersom Ferie 06 var första danska mässan för Mattias är det naturligtvis intressant att höra vad han tyckte. Hur väl fungerar mässan som marknadsföringskanal? Man kan väl säga att mycket var positivt. Men ska man lyckas på den danska marknaden måste man nog profilera sig ordentligt och se till att synas. Jag tror inte att det räcker med att vara med i Smålandsmontern. Mattias tror att annonsering i Köpenhamns stora dagstidningar är ett sätt att nå rätt målgrupp. En annan möjlighet är resebyråerna. I Danmark sköter resebyråerna fortfarande en stor del av bokningarna, så där bör man satsa. Man måste nog även informera danskarna om hur det fungerar med alkohol och rökning i Sverige om det går att genomföra på ett positivt sätt. Gyllene Uttern har faktiskt redan tagit ett stort kliv ut på grannmarknaden genom att lansera en hemsida på danska, med dansk domänadress. Här kan man bland annat läsa om hotellet och vilka aktiviteter som Gränna med omnejd erbjuder. Tre danska röster från Ferie 06 Berit Galberg, 55, Borup: Jag har varit i nästan hela Sverige, från Malmö till Sälen oftast har det varit camping eller stugboende. Det jag uppskattar mest är naturen och lugnet. Min plan är att köpa ett sommarhus i Sverige jag kollar på nätet varje dag och har kontakt med mäklare. Starkare tillsammans Marknadsföringsresurserna är dock begränsade. Därför går Gyllene Uttern Hotel Group ofta samman med andra företag när det gäller reklam och PR. Ofta är det Smålands Turism som gör upphandlingarna och sedan delar man på utrymmet. Ett exempel är helsidesannonser, där var och en får en mindre del att presentera sig på. Även om de som läser annonserna kanske inte alltid väljer att besöka just oss, så skapar man ett positivt intresse för regionen och långsiktiga effekter som gynnar alla. Man måste tänka på danska Att kommunicera på danska i tryckt material är inte helt lätt, menar Mattias. Språk- och kulturbarriären är större än de flesta tror och danskarna är inte alltid lika välvilligt inställda till oss som vi är till dem. Vi tycker ju att danskarna är dejliga, att det är gemytligt i Danmark och så vidare, säger Mattias. Tyvärr ser de inte alls samma charm med Sverige. Därför måste man kommunicera med dem på deras eget språk, med deras eget tänkande, när man gör annonser och liknande. Det går mycket lättare när man pratar. Vi bjöd på polkagrisar i montern, och det gjorde väl inte att det blev direkt lättare att förstå vad de sa. Ändå kunde man oftast rädda situationen om man sagt något galet genom att känna av läget. Inom Gyllene Uttern Hotel Group är de utländska besökarna relativt få. Mattias gissar att svenskarna står för omkring 90 procent. Men i framtiden kommer siffrorna kanske att se helt annorlunda ut. Jag tror att både Danmark och Norge kan bli viktiga marknader, säger Mattias. Det är dessutom naturligare och enklare att locka hit våra grannar än besökare från övriga världen. Kanske finns det mer att hämta än vi anar! Ole Håkansson, 63, Rødovre: Jag valde att resa inom Danmark på min senaste semester. I Sverige har jag varit flera gånger: Stockholm, Göteborg, Skåne, Bruksvallarna och Gränna. Det viktigaste när jag väljer resmål är priset och naturupplevelserna. Elly Lykkegaard, 72, Köpenhamn: Man kan väl inte direkt säga att jag har semestrat i Sverige. Jag har rest med Silja Line mellan Stockholm och Helsingfors, och då reste jag genom Sverige på vägen men mer än så har det inte blivit. Familjen, upplevelser och konst är viktigast för mitt resande. NO.1 TVÅTUSENSEX BESÖK 7

8 Danskar på Hestraviken Småland har under de senaste åren praktiskt taget invaderats av danskarna men till skillnad från hur det var för fyrahundra år sedan kommer de numera enbart med fredliga avsikter. Johan Hellström, VD på Hestravikens Wärdshus, delar med sig av sina upplevelser. Ungefär 30 procent av våra gäster kommer från utlandet och majoriteten av dem är danskar, säger Johan. På vintern, då skidbacken i Isaberg är öppen, kommer nästan hälften av alla besökare från Danmark! Att den danska marknaden har ökat så mycket tror Johan till stor del beror på att danskarna allt oftare bokar sina boenden och aktiviteter själva, utan att blanda in någon resebyrå. De fördyrande mellanhänderna försvinner allt mer. Men den stora efterfrågan, både från danskar och svenskar, har även andra förklaringar. Städernas befolkning växer allt mer, vilket får till följd att allt fler längtar till naturen. Man vill uppleva skogar, berg och sjöar och bara koppla av. Våra vanligaste gäster är unga par, mellan 25 och 40 år, från någon av storstadsregionerna. Skidåkning en trend i Danmark Sveriges skidbackar, både i fjällen och i Småland, lockar danska besökare som aldrig förr. Hestravikens närhet till Isaberg innebär därmed att det inte är några problem att fylla värdshusets rum under de kalla månaderna. Varför danskarna blivit så skidintresserade har dock Johan inget bra svar på. Nej, det verkar helt enkelt som att vintersemester i Sverige är inne i Danmark. Lite underligt, kan man tycka de har ju inga som helst traditioner när det gäller skidåkning. Men vi är förstås glada över intresset. Under sportlovsveckorna är efterfrågan på rum större än tillgången! Från 1 till 14 på 76 år Hestravikens Wärdshus har en lång och brokig historia bakom sig. Huvudbyggnaden var från början disponentvilla till sågverket i Vik. Men sågverket gick i konkurs på 1920-talet och villan stod tom i flera år tills den driftiga änkan Maria Magnusson köpte villan och gjorde om den till pensionat I mitten av 50-talet tog ett konstnärspar över, men deras bohemiska sätt att driva pensionatet ledde till konkurs efter bara ett par år. Hestraviken stod åter tomt. Åtta år senare, 1964, köptes det gamla pensionatet av Lennart Hellström, Johans farfar. Sedan var det framförallt min far som såg till att pensionatet renoverades och byggdes om, berättar Johan. Då fanns fortfarande bara den gamla huvudbyggnaden. Det var först 1970 som man började expandera på allvar. På 70- och 80-talet stod företag och affärsrepresentanter för nästan hela omsättningen. Det fanns mycket pengar att lägga på boende, mat och dryck inom näringslivet på den tiden. 8 BESÖK NO.1 TVÅTUSENSEX

9 Johan själv kom in i bilden Idag äger och driver han värdshuset tillsammans med systern Malin Hellström, som också är ansvarig för köket. När jag började arbetade vi knappt alls med turister. Det fanns inget weekend-semestrande att tala om. Skillnaden är stor mot nu, när hälften av våra besökare är privatgäster. Hestraviken har i dagsläget 14 olika byggnader, med 40 gästrum och 100 bäddar och under de senaste åren har nybyggnationen skett i allt snabbare takt för att möta den stora efterfrågan. Mat och logi i lyxutförande Många av våra gäster kommer hit för att bara koppla av, säger Johan. Därför bygger vi våra rum riktigt stora och ger dem hög standard, så att man verkligen kan bo i dem. Vissa har vi inrett extra lyxigt, med öppen spis och eget massagebadkar och det är alltid de rummen som blir bokade först, trots att de är dyrast. I en av byggnaderna finns en mindre relaxavdelning och man kan förbeställa massagebehandlingar. Om man känner för lite mer äventyrliga aktiviteter finns möjlighet att paddla kanot i Nissan, rida, prova lerduveskytte, spela golf och mycket mer. Maten är ett annat starkt skäl till Hestravikens framgångar. Ända sedan Fru Magnussons tid har man varit måna om att ge gästerna kulinariska upplevelser av bästa märke. I flera år har vi varit med i de två stora restaurangguiderna, Sveriges bästa bord och White Guide, säger Johan med viss stolthet. De ges ut varje år och listar runt tvåhundra restauranger, oberoende utvalda och testade. Att hittas med de rätta orden Hestraviken har genom medverkande i olika nätverk hittat fungerande vägar ut till marknaden. Countryside Hotels, där 40 svenska hotell ingår, och det småländska herrgårdsnätverket är två exempel. Man är även medlemmar i Svenska Möten, 100 konferens- och mötesanläggningar som genomför aktiviteter som t ex minimässor, workshops, kundträffar och TV-reklam. Vi frågar alltid våra gäster hur de har hittat hit, säger Johan. Som det ser ut just nu säger 45% att de hittat oss via Internet, 30% har blivit rekommenderade av bekanta, och 10% har sett våra annonser. Att Internet är en så stor marknadsföringskanal för värdshuset är kanske oväntat. Men så har man också arbetat mycket med att, som det heter, sökordsoptimera hemsidan. Hestraviken dyker upp bland de första träffarna på sökmotorerna, både i Sverige och Danmark, när man exempelvis skriver lyxhotell, weekendresor eller romantisk helg. Det räcker inte med att bara finnas på nätet man måste ju bli hittad också, avslutar Johan.

10 Kajakturism vår nästa stora turisttrend? Kanoten, eller kanske rättare uttryckt, kanadensaren, har för många blivit sinnebilden för klassisk svensk sommarturism. Men på senare år har kanoten fått konkurrens och det från sin närmaste släkting: kajaken. Kajakturism har länge varit stort på västkusten och i Stockholms skärgård. Nu har intresset även nått vårt lands inre delar. Det som lockar är de många sammanhängande sjösystemen och de längre vattenlederna där man kan färdas utan alltför stora hinder. Flera stora småländska turistverksamheter, som Kyrkekvarn och Isaberg, berättar att efterfrågan på kajaker blivit märkbart större under det senaste året. Wow! är en spontan kommentar Andra länder, som Nya Zeeland, USA, Kanada, Chile ligger i nuläget långt före Sverige när det gäller utveckling av kajakprodukter. Men vi har ett attraktivt erbjudande som få kan konkurrera med. Friheten. Bertil Andersson på Canodal i Dalsland har många utländska besökare och han beskriver deras möte med den svenska allemansrätten så här: När turister från andra länder kommer hit har de ofta ganska låga förväntningar. Men när de upptäcker att de får navigera helt själva och lägga till vid de många rastplatserna, är Wow! den spontana kommentaren. För de flesta är det en ny upplevelse. Bertil berättar att i exempelvis Nya Zeeland väntar böter för den som inte följer den uppritade rutten exakt och att hyra kajak utan guide är i stort sett omöjligt. Guidade turer ger naturligtvis fler jobb och såväl omsättning som totalprodukt blir bättre. I Sverige råder det omvända förhållandet. Här hyrs uppskattningsvis 95% av alla kajaker utan guide. För oss vore kanske någon form av jämvikt mellan guidade och icke-guidade kajakturer det bästa. Varför kajak? Att kanoting blivit stort har många orsaker. Det är inte speciellt svårt och kraven på erfarenhet och kunskap är relativt låga. Hela familjen kan vara med och det låga priset gör säkert också sitt till. Någon nämnvärd planering behövs inte bara man kommer ihåg matsäcken så ordnar sig det mesta. Varför väljer då allt fler kajak istället? På den frågan finns en mängd tänkbara svar även om vi inte känner till någon exakt statistik eller några vetenskapliga studier i ämnet. Några argument kan vara: En större individuell tillfredställelse. De flesta kajaker är enmansfarkoster. Att själv kunna välja sin väg framåt, ta små avstickare och samtidigt kunna paddla bredvid någon annan när man så önskar uppskattas av många. Ett roligare och större äventyr. Att sitta precis i vattennivån ger en ökad känsla av kontroll och närhet till vattnet. Samtidigt är det spännande. Risken att kantra finns alltid där och det kräver ett visst mått av koncentration. Upplevelsefaktorn i att sakta glida fram och titta på fåglar, bävrar, älgar eller annat djurliv utan att störa är stor. Bättre träning. Att paddla kajak ger en jämnare rytmisk rörelse som är bättre för kroppen än kanotpaddling. Man kan paddla längre sträckor utan att få ont. Det är därmed också en bättre träningsform som bygger upp både kondition och styrka. Högre fart. Genomsnittshastigheten ligger på 5 10 km/h beroende på farkost, packning, pauser och paddlarens fysisk form. Vattensäkrad packning. De flesta kajaker har vattentäta skott som gör att vågor och eventuella kantringar inte blötlägger packningen. I en kajak ryms relativt mycket packning och utnyttjar man detta rätt blir färden även stabilare. Det ska dock sägas att det finns ett par nackdelar. Framförallt blir det dyrare när flera båtar behövs. Det krävs en del förkunskaper och helst en guide för de som är noviser. Vid många lyft i osammanhängande vattendrag kan det bli tungt. Och att ha med sig små barn är problematiskt. Hur paketeras en kajakupplevelse? Kajakupplevelser lämpar sig väl som turistprodukter i olika skepnader. De fungerar i sig själva som tillräckligt starka motiv för att locka gäster. Prova-på-upplägg på några timmar, kurser, halvdagsturer, tävlingar, heldagsturer, natturer, morgonturer, kortresor, längre upplägg på en vecka eller mer och inte minst kombinationsupplägg, där en mängd andra aktiviteter kan 10 BESÖK NO.1 TVÅTUSENSEX

11 ingå, är exempel på traditionella kajakprodukter. I takt med utvecklingen börjar de mer aktiva entreprenörerna nu förändra sina produkter. Kajaken blir mer av ett transportmedel till andra upplevelser nära vattnet eller i närområdet. Några inspirerande exempel kan vara: Ta med kocken i kajaken. En tur på tre dagar där man tillsammans med en kock färdas i området, samlar in råvaror från skog och vatten och sedan tillreder dem ute i naturen eller gästar privata kök eller restauranger längs vägen. Fågelskådning. Låt en naturguide visa områdets fågelliv och visa hur man bäst beter sig för att se och fotografera utan att störa fåglarna. Via vattnet, och eventuellt även en kortare vandring, tar man sig till ställen där man kan få möta havsörnen, uppleva ett tjäderspel eller kanske träffa på den för britterna så spektakulära spillkråkan. Den bekväma kajakturen. Utnyttja lite bättre boenden istället för tält och låt gästerna få riktigt bra service i alla avseenden. Laga deras mat, ta in lokala berättare på kvällarna och erbjud gärna en taxibåt som backup om någon tröttnar på att paddla. Fiskeresor på flottar. I Alaska har man under några år provat att bygga system av flottar med små stugor. De placeras på lagom avstånd för dagsetapper och kan flyttas till lämplig plats. Stugorna utrustas med bastu och kyl och är konstruerade för enkel i- och urstigning. För fiskare finns all nödvändig utrustning ett välkommet inslag. Sverige allt bättre på säkerhet Säkerhet är en svensk konkurrensfördel på många sätt. Ett viktigt inslag i kajakturism är dock kunniga guider och där brister vi i säkerhetskunnande. Nordisk Instruktörslicens för havspaddling är ett nytillkommet och positivt tillskott. Christian Persson är en av initiativtagarna och idén har hämtats från Storbritannien. Där krävs enligt lag certifierade guider för att få ta ut folk i naturen. Det svenska initiativet är liknande, men skiljer sig en aning. Till själva certifieringen kopplas kurser för att göra det intressantare och roligare för deltagarna. Men det är också ett sätt att säkerställa en gemensam värderingsgrund. Ett annat initiativ som är på gång för att öka säkerheten är det så kallade Europapasset. Det berättar Svenska Kanotförbundets generalsekreterare Anders Danielsson. Passet ska certifiera paddlaren så att han och hon har rätt baskunskaper. Det ökar säkerheten på sjön och för de ansvariga uthyrarna. Initiativet tas i samverkan med andra europeiska länder och första kursen i Sverige är planerad till maj i år. Att tänka på för den som vill sälja kajakupplevelser Först och främst handlar det om att ha tydliga, spännande och prisvärda erbjudanden oavsett om man ska sälja direkt till kund, via ett hotell eller turistbyrå i närheten eller genom en internationellt etablerad turoperatör. För att lyckas mot turoperatörerna, som redan har stora databaser med kunder som just vill ut och paddla, krävs en hel del. Både turoperatörer och direktkunder tittar bland annat på faktorer som områdets attraktivitet och infrastruktur för att ta hand om paddlare, bra leder med starka varumärken, attraktiva boenden, duktiga guider, fungerande logistik och kvalitet på utrustningen. Och inte att förglömma som i all turistisk produktion matupplevelser värda namnet. Hur dålig en dag än har varit kan en god måltid få den mest surmulne gäst att skina upp igen! Tips till dig som vill in på marknaden! Det bästa och billigaste sättet att få idéer på hur produkter kan paketeras, presenteras och säljas är att sätta sig ett par timmar framför datorn och se vad andra aktörer ute i världen erbjuder. Att ringa och prata med de man tycker verkar bäst brukar ge en hel del information. För dem som verkligen vill ha ny kunskap rekommenderas starkt att kosta på sig ett besök, att testa produkterna och, om möjligt, även få en blick bakom kulisserna. Svenska hemsidor Nordisk Instruktörslicens för havspaddling: Svenska Kanotförbundet: Internationella hemsidor Orca Kayak Adventure, Midnightsuntravel En femdagars guidad kajakupplevelse vid Vancover Islands, Kanada: Seakayaking the Abel Tasman National Park, Abel Tasman Kayaks En tredagars gourmettur i Nya Zeeland: Seakayaking and hiking amidst Araucarias and Volcanoes, Yak Expediciones En tvådagars tur i Chile:

Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2. besök SMÅLAND

Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2. besök SMÅLAND Sexton sidor information och inspiration för den småländska turistnäringen TVÅTUSENSJU NO.2 besök SMÅLAND Vem känner inte för lite fest då och då? Att unna sig lite extra och umgås med andra människor

Läs mer

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden

Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden En guide för Måltidsupplevelser Foto: Håkan Hjort Foto: Jennie Pettersson Handbok för Paketering av måltidsupplevelser på landsbygden Foto: Håkan Stenlund Då kör vi! Landsbygdens unika resurser kan i rätt

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt

framåt! vi jobbar Samverkan är nyckeln till framgång professionellt företagsklimat i bygden Öppet och Ett ledarskap med dubbel effekt vi jobbar framåt! En jubileumstidning från Åtvidabergs kommun Samverkan är nyckeln till framgång Öppet och professionellt företagsklimat i bygden Ett ledarskap med dubbel effekt VÄLKOMMEN TILL emesterhandla

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Svensk naturturism för den internationella marknaden

Svensk naturturism för den internationella marknaden R 2010:26 Svensk naturturism för den internationella marknaden En studie baserad på en expertgrupp Sanna Fors, Linda Flygt & Sandra Wall-Reinius Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto:

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka«

+SIGTUNAS. Resenärerna. De nya. Här finns jobben. Alltid redo! Bana 1 tar semester. »Damerna gråter av lycka« #1 TILL DIG SOM ÄR GRANNE MED STOCKHOLM ARLANDA AIRPORT 2015 Här finns jobben Sveriges största arbetsplats växer och blir ännu större Bana 1 tar semester I sommar rustas banan för världens största passagerarplan

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

SCR i campingens tjänst sedan 1967

SCR i campingens tjänst sedan 1967 SCR i campingens tjänst sedan 1967 Foto Anna Hult Foto Bo Dahlin/Bildhuset/Scanpix Foto Anna Hult Foto Magnus Rietz/briljans.se Foto Tore Johnsson/NordicPhotos Campingföretagandet i Sverige har aldrig

Läs mer

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014

Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Turistisk Infrastruktur Landsbygden Örnsköldsvik - juni 2014 Inledning Den tid vi lever i Aldrig förr har så många sin bostad och arbetsplats på en annan ort än där vi växte upp, gick i skola och de som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

sätt färg på det öppna landskapet

sätt färg på det öppna landskapet Postens gruppreklam till kontor t i d n i n g e n o m d e t a k t i v a n ä r i n g s l i v e t p r i s 2 5 : - n r 1 / 2 0 1 1 Duktiga nätverkare lyssnar Bakslag för den "gröna" linjen Här finns Sveriges

Läs mer

Synar rollerna på jobbet insider 14

Synar rollerna på jobbet insider 14 Sammanför entreprenörer Connect Skåne organiserar affärsänglar och sammanför dem med drivna entreprenörer. insider 02 Och så var det betalningen -mobilen som plånbok innovation 09 Postens gruppreklam till

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera

NätSmart. Matkassen. som löser vardagspusslet. logistiken Del 2: Lager och packning sid 23. Effektivisera Kvartal fyra: Plus 77 procent stora SEOguiden Del 1: Allt börjar med sökordsanalysen FRÅGA EXPERTEN: Vad gäller vid rea? NätSmart NUMMER 9 FEBR APRIL 2012 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Ebutik utnämnd till

Läs mer

Camping hett i glasriket TURISM. Lär av SJ och öka vinsten. Olle Wästberg säljer positiva Sverigebilder. Klassificering mycket mer än bara stjärnor

Camping hett i glasriket TURISM. Lär av SJ och öka vinsten. Olle Wästberg säljer positiva Sverigebilder. Klassificering mycket mer än bara stjärnor TURISM Utges av SCR Sveriges Camping & Stugföretagares Riksorganisation www.scr.se www.camping.se 2 08 Klassificering mycket mer än bara stjärnor Lär av SJ och öka vinsten Ekologisk camping på frammarsch

Läs mer

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet

Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turism kvalitet, hållbarhet och lönsamhet Turismkonferens den 3 oktober 2012 på Landsbygdens rådgivningscenter i Länghem Foto: Regula Heubach Konferensen arrangerades av Turism i Sjuhärad i samverkan med

Läs mer

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke

Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Strategiska initiativ för utveckling av besöksnäringen i Skåne tema Kommunikation och varumärke Mårten gås? Inledning Varumärke Ett rungande ja för ett hållbart Skåne Starkt varumärke snabbfil till köp

Läs mer