624Di. 624di-s-02.pdf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "624Di. 624di-s-02.pdf"

Transkript

1 624Di 624di-s-02.pdf

2 Deklarationer Vid fristående bruk av denna pump gäller följande standarder Maskindirektiv: 98/37/EC EN , Spänningsdirektiv: 73/23/EEC EN , EMCdirektiv: 89/336/EEC EN /EN Överensstämmelsedeklaration Inkorporeringsdeklaration Vid installation av denna pump i enhet eller vid montering på andra maskiner får pumpen inte användas förrän alla enheter är godkända enligt Maskindirektiv 98/37/EC EN Ansvarig person: Dr R Woods, V.D., Watson-Marlow Limited, Falmouth, Cornwall TR11 4RU, England. Telefon Fax Två års garanti Watson-Marlow Limited garanterar, i enlighet med villkor nedan, att Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer, att gratis reparera eller ersätta slutanvändaren vilken del som helst av denna produkt, inbegripet hantverk, inom två år från leveransdag. Dylika defekter måsta ha uppkommit pga bristfälligt material eller hantverk, inte som en följd av bruk av produkten som strider mot de instruktioner som ges i denna manual. Villkor för och särskilda undantag till denna garanti är: Förbrukningsmaterial (rullar, slang och motorkol) ingår inte. Produkten måste returneras till Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer med överenskommet medium. Alla reparationer eller modifieringar måsta vara gjorda av Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer eller med uttryckligt tillstånd från Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer. Garantin gäller inte för produkter som har misshandlats eller använts fel eller som utsatts för missbruk. Garantier som påstås vara gjorda för Watson-Marlow Limited av annan person, inbegripet representanter för Watson-Marlow Limited, dess dotterbolag, eller auktoriserade distributörer, som strider mot villkoren i denna garanti är inte bindande för Watson- Marlow Limited förutsatt att det inte uttryckligen finns en skriftlig överenskommelse från VD eller chef på Watson-Marlow Limited. Information - retur av pump Utrustning som har kommit i kontakt med t ex kroppsvätskor, giftiga kemikalier eller andra ämnen som är skadliga för hälsan måste dekontamineras innan den returneras till Watson-Marlow eller våra distributörer. Intyget i slutet av denna bruksanvisning eller annat undertecknat intyg måste bifogas och fästas på paketet. Detta intyg krävs även om pumpen inte har använts. Om pumpen har använts och kommit i kontakt med vätskor måste detta anges. Även rengöring bör framgå samt ett intyg om att utrustningen har dekontaminerats. Säkerhetsföreskrifter Alla som installerar eller underhåller denna utrustning måste vara auktoriserade inom sitt område. Dessutom bör personerna ifråga känna till de hälso-och säkerhetskrav som gäller i Sverige. För att garantera säkerhet bör pumphuvuden och slangar endast användas av kompetent, behörig personal när de har läst igenom denna anvisning och beaktat möjliga faror Enheten alstrar spänning som är farlig (nästan som huvudström). Före ingrepp, måste pumpen kopplas av från huvudströmmen. Bruk av pumpen Minimera antalet krökar och ANVÄND korta in- och utloppsslangar. ANVÄND in- och utloppsslang vars håldiameter är samma som eller större än den slangs håldiameter som kopplas till pumphuvudet. När du pumpar trögflytande vätskor så kan du öka friktionen genom att använda rör vars tvärsnittsarea är betydligt större än pumpenhetens. SE ALLTID TILL att rullarna och spåret är rena. 2

3 För att minimera stillestånd för slangbyte tag till lite extra slanglängd så att slangen kan flyttas. Dessa självsugande peristaltiska pumpar kräver inga ventiler. Om du installerar ventiler måste du se till att de inte täpper till flödet i pumpsystemet. Val av slang. Förteckningen i Watson-Marlows katalog över vilka kemikalier som är resistenta är inte fullständig. Om du inte vet om en viss vätska kan pumpas, be att få ett testkort för vätskeprov. När du har använt Maprene eller Bioprene slangar i 30 minuter bör slangklämman på utloppssidan lossas och slangen sträckas. Detta förhindrar normal utvidgning som uppstår med Marprene och Bioprene slangar och som förkortar slanglivslängden. Installering 605Di kan endast anslutas till 1-fas. Kör pumpen endast då den står stadigt på ett horistontalt plan för att säkra att pumpens växellåda får rätt mängd olja. Ställ in spänningsväljaren på antingen 120V för V 50/60Hz eller 240V för V 50/60Hz. Tag bort den genomskinliga plattan på baksidan för att kunna komma åt spänningsomkopplaren och anslutningsplinten. Drag strömförsörjningssladden genom genomföringen på uttagets högra sida och förbind den med anslutningsplinten enligt anvisningarna på pumpens baksida. Det finns två alternativa anslutningsmöjligheter. Den ena passar för 20mm rör eller böjlig skyddsslang, medan den andra passar för 0,75mm2 PVC-mantlad treledarkabel (via den medföljande, gängade adaptern), så att en nätsladd kan användas. Sätt tillbaka den genomskinliga plattan och dess packning över uttaget. 1 Armerad dragavlastningshylsa för kabel GR Dragavlastningshylsa GR Bricka GR Tätheten försämras, om den transparenta plattan inte sätts tillbaka Försänkning i bakre panelen I försänkningen i pumpens bakre panel finns följande komponenter: 1 Säkringshållare 2 Kopplingsplint 3 Spänningsomkopplare 3

4 Felsökning Om enheten inte fungerar kontrollera den på nedan beskrivna sätt för att bedöma om den måste in på service. Kontrollera att strömbrytaren är på. Kontrollera att huvudströmmen når pumpenheten. Kontrollera att du valt rätt spänning med brytaren. Kontrollera säkringen i huvudkontakten. Kontrollera att rätta slangar är kopplade till pumpen. Användargränssnitt När pumpen startas kan användaren komma in i huvudmenyn. Använd Step tangenten för att flytta mellan menyvalen. Använd tangenten för att bekräfta inställningar. Använd siffertangenterna för att skriva in inställningsvärden. Använd Ù eller Ú tangenterna för att öka eller minska inställda värden i programmet, t ex datum, varvtal etc. Dose används för dosering. En dos kan initieras genom att använda Startknappen eller extern knappsats. Pumpen kan lagra upp till 26 doseringsprogram och lägga in den när som helst. En skrivare kan anslutas till pumpen för att avläsa fyllningar. Batch eller operatörskoder måste skrivas in vid användning av en skrivare. Cal används för kalibrering av pumpen för noggrann dosering. Manual används för kontinuerlig mätning av vätsketransport via tangentbordet. Auto används vid styrning med analog signal eller RS232. Set-up visar och kontrollerar användar och fabriksinställningar. Drivenhetens varvtal och volymflöde bestäms av pumphus och slangdimension. Doseringsprocedur Doseringsprogrammet finns i form av ett flödesschema i kapitlet Tekniska Data i Operatörsinstruktionen. Varje steg beskrivs för att ge full förståelse av proceduren. I kapitlet Teknisk data finns uppgifter om doseringstider och noggrannhet vid användande av silikonslangar vid lågt sug och inget utgångstryck. För största noggrannhet använd slangar med liten diameter och maximal rotor passage. Använd alltid ett kalibreringsinstrument för att garantera största möjliga noggrannhet. Revideringsrutiner Om en skrivare är ansluten, kommer färdigställandet av en doseringskörning automatiskt att lägga in skrivarrutinen. Den första frågan blir att skriva in operatörens ID. Upp till 16 tecken kan skrivas in. Siffror och decimaler skrivs in direkt från tangentbordet. Alphatecken skrivs genom att trycka Ù eller Ú och visar A till Z och Z till A respektive cirkulär rotation. Ett Alphatecken läggs in genom att trycka Step. Ett nummeriskt tecken skrivs in genom att trycka Step, andra nummeriska tecken, decimal eller Ù eller Ú. Vid tryckning av, kommer pumpen att fråga efter ett batchnummer. Upp till 16 tecken kan skrivas in för att ange operatörens identitet. När trycks in igen, skrivs följande information ut: datum, tid, doseringsstorlek, speciell gravitation, doserings, antal doseringar, initial ml/varv, kalibreringsdata, operatörsidentitet, batchnummer, och antal utförda doseringar. Efter utskriften kommer en fråga om upprepning av dosen att visas. Doseringskommando för en dos Enstaka doseringar kan utföras, genom att räkna antalet doseringar som behållits. Ställ in intervalltiden på 0 SEKUNDER och antalet doseringar till 1. För att starta en dosering, tryck Start eller använd en extern start knapp. Displayen kommer att visa det totala antalet gjorda doseringar upp till ett maximum av 99,999 efter vilken räknaren kommer att återstarta på 0, så att dosering 100,001 visas som 1. Kalibreringsprocedur Kalibrering av 605Di är baserad på att informera pumpen under inställningen vilket pumphus och slangdimension som ska användas. Alternativt kan en kalibreringsdosa användas. Kalibreringsdosa kommer att gå i omkring 4 minuter, men kan stoppas när som helst i upp till 4 minuter. Ju längre tid kalibrering pågår desto bättre kalibrering. Volym (ml) eller massa (sg) för att färdigställa proceduren som låter pumpen ta i beräkning gällande förhållanden och även vätskans viskositet. 4

5 Manuell drift Slå på strömmen (bakre panelen). Ändra inställningen på hastigheten genom att trycka ner Ù eller Ú tangenten. Den lägsta hastigheten för 605Di är 4 rpm. Ändra riktning genom att trycka CW/CCW tangenten. Roteringsriktningen visas på LCD displayen. Välj maximal hastighet: tryck ner Ù tangenten och Max tangenten samtidigt. Välj minsta hastighet: tryck Ú tangenten och Max tangenten samtidigt. Tryck Start för att starta pumpen. Tryck Stop för att stoppa pumpen. Auto Pumpen kan styras med externa kontrollsignaler via 25-stifts anslutningen på den bakre panelen. Ta bort skyddsplåten och försäkra er om att packningen inte är skadad. För kontrollkablarna genom kabelhylsorna och anslut via de fjädrande klämkontakterna. Analog Denna funktion möjliggör kontroll av pumphastigheten via en extern analog processignal. Genom att trycka, vid analog funktion, sänds en konfimering av de analoga kontrollsignalinställningarna. Dessa kan återställas under Setup (se kapitlet som behandlar inställning av pumpen). RS232 Denna fasilitet ger full pumpfunktion med RS232 en sluten loopkontroll via 4-stfts anslutningen. Upp till 16 pumpar kan anslutas med bibehållen individuell pumpkontroll genom att använda kabel PR En nätvërkssats är tillgänglig från Watson-Marlow som inkluderar Pumpnet 2, ett DOS kompatibelt kontrollprogram och kablar. Stega fram via Step till Nätvärk i huvudmenyn och tryck. Pumpen kommer nu att styras via RS232. Tangentbordets Stop tangent kommer att fungera som ett nödstopp och sätta RS232 inställningar ur funktion om nedtryckt. Anslutningar för RS232 signaler (sett från kontaktens insida) RS232 kabel för CTR handshake Använd endast dubbla skärmade RS232 kablar 5

6 RS232 inställningar Baud=9600: Stop bits=2; Databits=8; Paritet=Ingen; Handshake =CTR eller Inga; Autoeko=På Följande koder kommer att styra 605Di vid RS232 kontroll. De måste anslutas till pumpen via en seriell datorport (eller likvärdig). Bestäm alltid varje kommando med en RETURN (ASCII CHR13). nsp xxx Läs in hastighetsinställning xxx till pump nummer n nsi Ökad hastighet med 1 varv per minut (rpm) för pump n nsd Minskad hastighet med 1 rpm för pump n ngo Start pump nummer n nst Stopp pump nummer n nrc Ändra rotationsriktning för pump n nrr Ställ in medursrotation för pump n nrl Ställ in motursrotation för pump n ndoxxxxx,yyy Ställ in dos för pump nummer n i varvräknarpulser (not 3) nrs Visa status för pump nummer n (not 4) nzy Visa status om pump n START 1 eller STOPP 0 ntc Nollställ varvräknare nrt Avläs varvräknare För att skriva in till pump nummer n display nca Nollställ existerande display; följt av: nch hem curser; följt av; nw (text linje 1) - (text linje = terminator) Noteringar för kontrollkoder 1 n=inskrivet pump nummer i Set-up. För kommandot att ta alla nätverkspumpar I drift samtidigt, använd # innan kommandot. 2 Den ger 1046 pulser per varv vid maximal driftshastighet på 200 rpm. 3 ndoxxxxxxxx där xxxxxxxx är något heltal och är mål dos mät i varv pulser. Detta kan förlängas till ndoxxxxxxxx,yyy där yyy är en kick back i varvpulser med en gräns på 225 (omkring 1 varv vid 200 rpm drift). 4 Ett visa status kommando kommer att låta 605Di visa en textremsa med följande layout: (pumptyp) (ml/varv) (tryckhöjd) (slangstorlek) (hastighet) (cw/ccw) (P/N) (pumpnummer) (varvtal) (stoppad/i drift, 0/1) (!=gräns) det är 605Di L 4,8mm 100 CW P/N ! 5 Alla nätverkspumpar med samma n kommer att svara på samma kommando. 6 Det ska gå minst 10mS mellan på varandra följande kommando. 7 Vid användning av # för att adressera alla pumpar, försäkra er om att den inte kommer att generera ett svar, nss, resultatet kommer att vara oförutsägbart. Detta är ett typiskt kort program för pumpnummer 2: OPEN COM1:9600,N,8,2,CDO,CSO,DSO,OP10000 FOR RANDOM AS #1 PRINT #1, 2SP220 + CHR$ (13) DELAY PRINT #1, 2GO + CHR$ (13) DELAY 5000 PRINT #1, ST + CHR$ (13) CLOSE #1. Set-up ROM - tillhandahåller användaren med software identifiering Datum/Tid - Inställd under tillverkning men kan ställas in i enlighet med användarens krav. Larm - Ljudsignal på/av. Ramp - Värdet på acceleration/minskning på pumpen till/från maximal inställningshastighet vid början/slutet på en dosering. 0 inställning visar ingen accelerationspaus till maximal hastighet, 5 visar den längsta accelerationspausen till maximal hastighet. Förinställt värde, 2. Drip - Snabbt byte av rotationsriktning av motorn vid doseringsfärdigställande garanterar att inga extra droppar av vätska doseras. 0 betyder ingen rotationsändring och 5 betyder maximal rotationsändring. 6

7 Baud - Hastighet på signalöverföring. Förinställning 9600, område på inställning 1200, 2400, 4800, och Auxiliary - Övervakar pumpdosering eller motor status/riktning av rotation genom att använda 2 signaler utgående från pumpens 25D kontakt. Signaler kan användas, till exempel, för att kommendera en svängskiva eller transportör att flytta när en dosering har utförts. Signal 1 kan ställas in för att ändra värde varje gång motorn är i drift, eller bara när motorn kör för att fylla en dos. Signalen kan ställas in högt eller lågt när motorn kör. Signal 2 ändrar värde när pumpriktningen ändras. Skärmen tillåter signalen att ställas in högt eller lågt när utgående axel roterar medurs. Pump - Vid RS232 kontroll måste varje individuell pump identifieras. Välj ett nummer från Max - Ställs in när pumpen kan evakueras med maximal hastighet. Standardinställning betyder att Max är ur funktion under Manuell och Inställning. Alltid ur funktion, betyder att enheten kan evakueras vid vilken tidpunkt som helst. Default - Tryck vid Ja för att spara fabriksinställningarna. Autostart - Om inställd på On, vid drift i Manuellt läge endast. Autostart låter pumpen att återstarta pumpningen automatiskt vid strömavbrott. Om inställd på Off kommer pumpen att starta och stega tillbaka till Huvudmenyn. Signal - Stega till den önskvärda processignalen för analog kontroll och tryck. Möjliga tillval är 4-20mA, 0-10mA, 0-20mA, 0-5V, 0-10V. Dessa signalräckvidder korresponderar med rpm hastighetskontroll. En visning på skärm kommer att verifiera de valda inställningarna. Om inte den valda signalen visas använd då PROGRAM tillvalet. Pumpen kan kontrolleras med en analog processignal på upp till 30V eller 32mA. Pumpen ger ett ökat flöde med en ökande kontrollsignal (icke-inverterat svar) eller ett ökat flöde för en fallande kontrollsignal (inverterat svar). Vid arbete med spänningssignal kan ett stabilt och variabelt likspänningsaggregat användas tillsammans med en likspänningsvoltmeter (max. 30V likspänning). (Se 25-stifts anslutningens inkoppling som ett exempel på styrkrets). Polariteten inställd för direkt reaktion. Omvänd polaritet för inverterad reaktion.. Vid arbete med strömsignal går det att använda samma likspänningsaggregat tillsammans med en milliamperemeter för likström (max. 32mA). (Se 25-stifts anslutningens kabeldetaljer). Polariteten inställd för direkt reaktion. Omvänd polaritet för inverterad reaktion. Trim Denna funktion kommer att konvertera pumpens signal förhållande till den analoga process kontrollsignalen om de inte överensstämmer. Användaren får frågan att lägga till noll, 20% och den maximala spänning eller ström som krävs för att motsvara kontrollsignalen. Tryck enter efter att ha justerat processignalen till varje ingångsnivå. Anslut aldrig huvudström via stiften på 25-stifts anslutningen. Upp till 5V TTL kan anslutas till stift 7 och 5, men ström får inte anslutas genom några andra stift. Undanlåtenhet i att följa denna varning kan orsaka permanenta skador som inte täcks av garantin. Använd inte huvudströmbrytaren för att starta och stoppa pumpen vid upprepade starter. Separat styrning ska användas. Paus dose/remote stop start (Pausdos/Fjärrstyrd stopp start) Denna funktion kommer att pausa en dosering under så lång tid som fjärrkontrollen förblir sluten och sedan låter dosen att fortsätta när brytaren är påslagen. I Manuellt läge kommer den också fungera som en fjärrkontrollerad stopp/start. Anslut fjärrstyrning enligt kretsschemat. Påslagen för att köra pumpen, avstängd för att pausa eller stanna pump. 7

8 Stopp/Start Anslut fjärrkontrollbrytaren mellan stift 7 och 16 på 25D sockeln. En TTL kompatibel logik ingång (Låg 0V, Hög 5V) kan anslutas til stift 7. Låg insignal stoppar pumpen, hög insignal startar pumpen. Utan anslutning, kommer pumpen att fortsätta gå. Rotations riktning Anslut fjärrkontrollbrytaren mellan stift 5 och 16 och sätt främre panelens reverseringskontroll ur funkton genom att brygga stift 6 och 18 på 25D sockeln. Öppna brytaren för medurs rotation, stäng för moturs. Alternativt kan en TTL kompatibel logik ingång (Låg 0V, Hög 5V) anslutas till stift 5. Låg insignal kommer att starta pumpen med medurs rotations riktning, Hög insignal i medurs riktning. Utan anslutning, kommer pumpen att gå medurs. Varvtal En extern potentiometer med en nominell resistans mellan 1 och 2 kohm och för minst 0,25 Ω kan kopplas in som bilden visar. Vid användning av denna potentiometer får inte en styrande ström- eller spänningssignal tillföras samtidigt. Kontrollsignalen för hastighet kommer att kräva kalibrering relativ till de minimala och maximala inställningarna på potentiometern. Potentiometrar används såsom beskrivs under kalibrering. Tachometer Denna kan användas för indikering av motorvarvtalet eller det totala antalet motorvarv. Fotreglage Ett Watson-Marlow fotreglage eller handreglage kan användas för att starta doseringen 8

9 Underhåll och skötsel Du behöver endast kontrollera motorkolen med jämna mellanrum och byta ut dem när de är kortare än 10mm. Kolens livslängd beror på hur pumpen används, i genomsnitt timmar på maximumhastighet. Om pumpen behöver rengöras, använd en mild rengöringsvätska löst vatten. Använd inte starka lösningsmedel. Använd endast Lubriplate GR-132 (Bodine referens LG-23) vid hopsättning av växelhus efter genomgång. Detta är ett korrosionsskydddande fett för extremt höga tryck av kvalitet NL GI nr 1, med förtjockningsmedel av kombinerad litiumtyp. Fettet är vattenbeständigt och mycket motståndskraftigt mot de flesta andra föroreningar. Säkerhetsbrytare 605Di kommer att stoppas med fjärrstyrning och visa en varning om brytaren aktiveras under drift. Säkerhetfunktionerna finns under Manuell, Dosering, Analog och RS232 drift. Tekniska data Maximumhastighet för rotor 200r/min Spänning/frekvens / V/1/ 50/60Hz Kontrollområde 50:1 Strömförbrukning 300VA Säkring Type T (anti surge) 5A Driftstemperatur 5C till 40C Lagrings temperatur -40C till 70C Ljudnivå < 72dB(A) vid 1m Vikt 605Di/R 24,75kg Vikt 605Di/L 30,75kg Standarder IEC 335-1, EN60529 (IP55) Maskindirektiv 98/37/EC EN Spänningsdirektiv 73/23/EEC EN EMCdirektiv 89/336/EEC EN /EN Specifikationsdriftsprestanda såsom driftsvarvsvariationer vid varierande nätspänning och driftsstabilitet från kallstart till normal driftstemperatur finns att tillgåpå begäran. Kapaciteter Flödesvärden för 624Di/R & 624Di/L uppnåddes genom att pumpa vatten vid 20C med försumbar sugning och utgångstryck (om inte annat anges). När ett användningsområde är kritiskt bör kapaciteten fastställas under verkliga arbetsförhållanden. De viktiga faktorerna är in- och utloppstrycket, temperaturen och vätskans viskositet. 9

10 Reservdelar till drivenhet Nummer Reservdel Beskrivning Nummer Reservdel Beskrivning 1 MRA0194A PCB Hbridge 11 CP 0020 Blindplugg 2 MRA0193A IC ROM 12 MN 1086S Fönsterskydd 3 MR 0289S Chassi 13 FN 0215 M4 skruv 4 MRA0198A Transformator 14 FA 0002 Filter 5 MRA0195A PCB kort 15 MN 0787M Varvräknarskivenhet 6 MR 0699S Fönsterskydd 16 MN 0690S Packning 7 FS 0043 Säkring 5 amp T typ 17 BM 0015 Motorkol 8 CP 0005 Blindplugg OD 20mm 18 MR 0771S Packning 9 MR 0771S Fönsterpackning 19 TM 0020 Terminal block 10A 12-vägs 10 MN 1087S Fönsterpackning 20 MG 0600 Motor/växellåda 10

11 620R, 620RE4, 620RE Viktig säkerhetsinformation Följande säkerhetsföreskrifter ska beaktas innan kåpan till pumphuset öppnas. För monterade enheter, säkerställ att pumpen inte är elektriskt ansluten. Tillse att rörledningen inte är trycksatt. Om ett slangbrott inträffar Försäkra er om att all produkt i pumphuset har avletts via avloppsröret till dränage. Skyddande klädsel och skyddsglasögon ska alltid användas om farliga produkter pumpas. 620R, 620RE4, 620RE Säkerhet Den grundläggande säkerheten på 620 serien består av att ett specialverktyg är nödvändigt att använda för att kunna öppna kåpan. På pumpar med elmotorer i 600 serien har dessa som extra säkerhet försetts med en förregling, för sekundär säkerhet, som automatiskt stoppar pumpen om kåpan öppnas (under hela den tid då kåpan är öppen). Förreglingen skall aldrig användas för primär säkerhet. Slå från spänningen innan pumpens kåpa öppnas. Pneumatiskt drivna pumpar i 600 serien har endast primärt skydd via kåpans låsning med verktyg. Även pumpar i 600 serien försedda med industriella växelströmsmotorer har endast primär säkerhet med låsning av kåpan med verktyg, men kan, mot tilläggskostnad, förses med en tillbehörssats för förregling som sekundär säkerhet. 620R, 620RE4, 620RE Driftsvillkor Tryck och viskositet Alla angivna tryck i denna driftsinstruktion som anger prestanda och livslängd har beräknats, relaterade till höga rörledningstryck. Även om pumpens arbetstryck är 4 bar kan högre tryck uppkomma om strypningsker i rörledningen. Då det är viktigt att trycket inte överstiger 4 bar ska en överströmningsventil installeras i rörledningen. Vid pumpförhållanden med 2-4 bar tryck ska endast ihop monterade pumpar användas, försedda med 73 Shore-hårdhet Marpene/Bioprene eller standard STA-PURE slangelement. M i slangelementets produktkod anger lämplighet för användning vid höga tryck. Vid pumpförhållanden med 0-2 bar tryck, använd ihop monterade eller slutna pumpar försedda med 64 Shore-hårdhet element eller standard typen av slang för perestaltic pumpar. Hantering av viskösa produkter är maximerad genom att slangelement med 73 Shore-hårdhet Maprene/Bioprene eller STA- PURE används i pumphuset. Försäkra er om att det finns minst en meter smal böjlig slang ansluten till pumphusets utlopp. Detta minimerar tryckförluster och tryckstötar i rörledningen. Detta är speciellt viktigt för viskösa vätskor och fasta rörledningar. 620R, 620RE4, 620RE Installation av pump En korrekt utförd installation kommer att säkerställa bästa möjliga livslängd på slangen, försäkra er därför om att följande riktlinjer följs: Undvik skarpa rörböjar, reduceringar eller extrema rörlängder med en diameter mindre än pumphusets anslutning, framförallt på sugsidan. Säkerställ att anslutande rör och koppel är lämpliga för det förväntade trycket. Om fast monterade rörledningar är tätt inpå pumpen kommer en löstagbar rördel att underlätta byte av slang. Försäkra er om att blindbrickan är positionerad i den avloppsport som ej används. Se nedan. 11

12 Det är lämpligt att avända kontrollerade avloppsrör vid pumpning av farliga, aggressiva eller frätande vätskor eller produkter som hårdnar vid kontakt med luft. Försäkra er om att nödvändigt utrymme finns under pumphuset vid anslutning av avloppsrör till pumpens avloppsanslutning med hjälp av medlevererat koppel. Avloppsröret ska utmynna i en lämplig behållare eller till dränage. Intallationsproceduren för läckagesökaren inkluderas i läckagesökarsatsen. Om osäkerhet råder angående installationen, vänligen kontakta Watson-Marlowes lokala tekniska support för hjälp.. 620R, 620RE4, 620RE Allmän drift Öppning av pumpkåpan. Lås upp kåpan med en 5 mm insex nyckel eller en skruvmejsel. Öppna kåpan helt. Detta skapar största möjliga utrymme mellan slanganslutningarna och spärren som låser slangen. Inkoppling/urkoppling av rullarna Rörelseavståndet för rullarnas frigöringsarm visas nedan. Försök inte att tvinga armen utanför dess normala rörelseområde då det kan skada rotorn. För att fästa rullarna, tryck frigöringsarmen mosurs och säkerställ att rullarna är låsta mot slangen. Frigör rullarna genom att lyfta frigöringsarmen medurs till sin frigöringsposition. För högtrycksslang eller pumphus med fyra rullar kan 5 mm insex nyckeln användas som stöd då rullarna kopplas in/frigörs med frigöringsarmen. Tillse att fingrarna går fritt från rotorns framsida då frigöringsarmen används.. Kontroll innan slangpåträdning. Försäkra er om att rullarna roterar fritt och att anslutningarna och spåren är rena innan slangen laddas. Kontrollera att avloppsrören inte är igensatta. Stängning av pumphuskåpan och start. Kontrollera att kåpans tätning är ren, byt om nödvändigt. Kontrollera att rullarna är inkopplade och är låsta mot slangen. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras. Anslut lämpligt rörsystem till pumphuset genom att använda korrekta anslutningarna för slangelementet. Placering av slanghållare I 620R och 620R4 pumphuvud. Välj rätt slanghållare som är avpassad för den slangstorlek som ska användas. Placera de två U-formade spårhalvorna in i pumphuvudets anslutningar ( U-formen säkerställer korrekt laddning av slang). Placera motsvarande hållare med lyfta T-sektioner, in i spåren på kåpan, över och under gångjärnet. Tryck och för in till dess position låses. Då kåpan stängs kommer de två halvorna att omsluta slangen. 12

13 620R, 620RE4 Laddning av slangelement 620RE pumphus är fabriksinställda för att passa Watson-Marlowe LoadSure slangelement. Pumpningens prestanda kommer att påverkas negativt om LoadSure element inte används. Frigör rullarna. Placera en av de D formade flänsarna inuti den nedre anslutningen (D-flänsen säkerställer att elementet endast kan laddas korrect. Vrid slangelementet runt rotorns frigjorda rullar. Placera den andra D -formade flänsen i den övre anslutningen. Säkerställ att den flata sidan av varje D -fläns ligger an tätt mot flänstätningens yta mot spåret. Koppla in rullarna. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras 620R Kontinuerlig laddning av slang 620R pumphus är fabriksinställda för att passa Watson-Marlowe 620 serie slangelement med 3.2mm väggtjocklek. Pumpningens prestanda kommer att påverkas negativt om Watson-Marlowe slangelement inte används. Välj den hållare som är korrekt för den slangstorlek som ska användas. Frigör rullarna. Placera en av slangändarna in i den nedre anslutningens U -hållare och håll kvar stadigt. Vira slangen tätt runt de frigjorda rullarna, säkerställ att slangen inte är vriden runt sin längd. Vlacera den andra slangändan in i den övre anslutningens U -hållare. Håll slangens båda ändar i en hand så att den kan hållas spänd runt de frigjorda rullarna. Koppla in rullarna. Stäng kåpan och tryck mot spåret tills spärren aktiveras. Försäkra er om att slangen inte sitter löst vid pumphusets anslutningar. Försäkra er om att alla rullar är inkopplade då pumpen ska startas igen. Om en rulle inte är inkopplad kommer det att höras ett kontinuerligt klickande ljud. Inga skador kommer att uppstå, men rullen ska kopplas in manuellt med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Se även kapitlet Felsökning. 13

14 Kontinuerlig laddning av slang 620R, 620RE4, 620RE Slangelement eller kontinuerlig borttagning av slang Öppna kåpan och frigör rullarna. Koppla loss slangen från de anslutande rörledningarna. Avlägsna slangen från pumphuset. 620R, 620RE4, 620RE Underhåll Planerat underhåll De rostfria stålrullarna med pumpverkan löper på tätade lager och behöver ej smörjas. Avlägsna rotorn och smörj drivrullarna och rullmekanismen med ett molybdenbaserat fett. Detta ska utföras var 6:e månad vid intermittent drift och var 3:e månad vid kontinuerlig dygnet-runt drift. Om vätska spills inuti pumphuset, spola omgående pumphuset med vatten och milt rengöringsmedel snarast. Om speciellt rengöringsmedel krävs, kontakta Watson-Marlowes tekniska support innan medlet används för att fastställa om det är möjligt att använda. Om rotorn behöver avlägsnas, följ instruktionen nedan. Demontering och byte av rotorn. Avlägsna rotorns lock och centreringsskruven med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Drag av rotorn från den kilförsedda axeln, tag bort plastkilen och rengör noggrant. Använd inte verktyg för att hålla rotorn från spårets insida, den ska dras av för hand. För att byta rotor, placera kilen i axelns kilspår och applicera ett tunt lager molybden fett på axel och kil. Positionera kilspåret mot rotorn och för på rotorn till rätt position. Säkerställ att rotorn är i ändläge och är placerad över hela axellängden. 14

15 Det finns endast ett parallellt kilspår i rotornavet som är tydligt uppmärkt. Om ett av de tre omärkta spåren används som kilspår kommer skador att uppstå på rotornavet. Tvinga inte rotorn på plats. Rotorn kommer att glida på plats med lätthet om kilspårent är i linje med kilen i axeln. Spänn sexkants-bultarna till rätt moment, 10Nm, med hjälp av en 5 mm insex nyckel. Sätt på rotorns lock. Då kåpan sätts på, kontrollera noga att den inte har kontakt med rotorn. Om så sker har rotorn monterats felaktigt, öppna kåpan, tag bort och återmontera rotorn igen och stäng kåpan. Borttagning av spår. Tag bort rotorn. Koppla loss avloppsröret om sådant är monterat. Lossa de två fästskruvarna, som håller spåret, med en skruvmejsel. Drag av spåret något från front plåten så att anslutningen till kåpans förregling kan nås. Koppla loss kåpans förregling genom att dra loss kabelanslutningen från spåret för hand. Drag bort spåret helt från inneslutningen. Montering av spår (sluten drivenhet) Säkerställ at spåret är rent och att distansbrickan och växelnavets positioneringsring är på plats. Pressa upp mot drivenhetens front plåt och anslut kåpans förreglingskabel. Placera spåret över växelnavet. Positionera spåret horisontellt så att hålen ligger rätt mot front plåtens gängade hål. Sänn de två fästskruvarna med en skruvmejsel. Anslut avloppsröret om sådant är monterat. 15

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL

Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Bruksanvisning Slangpump Modell PTL Temag Pumpar AB Filaregatan 4 442 34 KUNGÄLV E-Post : info@temag.se www.temag.se CE deklaration Maskindirektiv 2006/42/EC Vi intygar under vårt ansvar att den utrustning

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare

Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Utdrag ur manual ZERO+ Drift & skötselinstruktion för UV-renare Sida 17 av 24 14. Drift- & skötselinstruktion Driften och skötseln av ZERO+ inkluderar regelbunden rengöring av UV-rören. UV-rören ska även

Läs mer

Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator.

Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator. Carbon Regulator Quick Guide Den här manualen visar hur du ansluter och startar Carbon Regulator. Illustration 1: CarbonRegulator Egenskaper: Blå aqua LEDs för presentation av ph Användarvänlig och enkel

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9 MANUAL TILL VÅG VT30-5. Tack för att du valt att använda vår VT30 bords våg. Vågen har dubbla displayer, en på fram sidan och en på baksidan. Vågen är tillverkad med senaste tekniken och är gjord för att

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk.

Bruksanvisning MS 5900. Babyvåg 56-433. OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. Bruksanvisning MS 5900 Babyvåg OBS! Läs igenom bruksanvisningen innan produkten tas i bruk. 56-433 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 ALLMÄN INFORMATION...3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER...3 MILJÖ...4 RENGÖRING...4

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6)

AGS-XP-250. AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING. dametric. AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) AGS-XP-250 AGS Mätspets FÖR AGS-SB170 BESKRIVNING dametric AGS-XP-250_Sve.docx 2010-10-07 / JO / BL Sida 1 (6) Innehåll 1 ALLMÄNT... 2 2 SPECIFIKATION... 2 3 TÄTNINGAR... 3 4 BYTE AV MÄTSPETS... 3 5 INJUSTERING

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

PROTEUS FITNESS INNOVATION

PROTEUS FITNESS INNOVATION Bruksanvisning PROTEUS FITNESS INNOVATION Modell PEC-3000 Monteringsvägledning Gratulerar till Er nya Proteus Motionscykel modell PEC-2030. Läs denna bruksanvisning innan ni använder motionscykeln. 1.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning:

DP23 Läckagemätare. Innehållsförteckning: DP23 Läckagemätare Innehållsförteckning: 1.Översikt...2 2. Mätprincip...3 3. Installation av instrumentet på rökgassystem...4 4. Utför en mätning...5 5. Valbart Mätläge...7 6. Manuellt Mätläge...8 7. Underhåll...8

Läs mer

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna

Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna Product configurations Produire configuration Produkt konfigurationen Producto configuraciones Produkt konfigurationerna 1 2 3 Ref. 3800 2360, Ver 2005-09 2 1. Keypad K900; includes TOM-Net terminators.

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7

electiaprotect GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SMART SECURITY SYSTEMS! SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 GSM SEQURITY SYSTEM Vesta EZ Home Application SVENSKA ios... 2-4 Android... 5-7 ENGLISH ios... 8-10 Android... 11-13 electiaprotect SMART SECURITY SYSTEMS! 1.1. Vesta EZ Home för ios Vesta EZ Home för

Läs mer

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at

2 Montering av sensorer på tanken Läs först det gröna dokumentet och montera sensorerna enligt instruktionerna på t ex nivåerna ¼, ½ och ¾. Tänk på at Dokumentversion 3.1, mars 2009 Gobius 4i för vätsketankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (3 sensorer, 1 panel, 1 kontrollenhet (091427), 1 batterieliminator,

Läs mer

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT

säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT säkerhetsutrustning / SAFETY EQUIPMENT Hastighetsvakt / Speed monitor Kellves hastighetsvakter används för att stoppa bandtransportören när dess hastighet sjunker under beräknade minimihastigheten. Kellve

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

TIGRE Digital Avkodare. Typ: BC-2001 / 3001

TIGRE Digital Avkodare. Typ: BC-2001 / 3001 TIGRE Digital Avkodare Typ: BC-2001 / 3001 Digital ReadOut (DRO) Supplier: Bength Paulsson Sida 1(8) Innehåll 1. Grundläggande funktioner 3 2. Tekniska specifikationer 4 3. Avkodarens inställningar 4 3.1

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750

Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Manual för hybrid regulator Till WK-450/WK-750 Allmänt. Denna nya hybridregulator (vind/sol) är en vidareutveckling av tidigare modeller och erbjuder senaste teknik inom området. Den är bla utrustad med

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Användarhandbok. Manual 004

Användarhandbok. Manual 004 Användarhandbok Manual 004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid Introduktion 2 Säkerhet 2 Ankarspelets elinstallation (minimumkrav) 2 Installation generella krav 3 Installation 3 Test av ankarspelet 4 Användning

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM)

BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BRUKSANVISNING for Exerfit 280 (SM370RM) BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SM 370RM LISTA ÖVER DELAR... 4 MONTERINGSTILLBEHÖR... 6 MONTERINGSANVISNINGAR... 7 BRUKSANVISNING... 9 SPECIFICATION... 9 VIKTIGT BETRÄFFANDE

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer