TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER"

Transkript

1 TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER BPA GmbH Behringstr. 12 D Herrenberg-Gültstein Tel: +49 (0) 7032 / Fax: +49 (0) 7032 / Web: Pen-Tec Nordic AB Höregatan 9 SE Nässjö, Sweden Kontaktperson: Robert Moen Mobil: Fax: Web:

2 Behringstr. 12 D Herrenberg- Gültstein/Tyskland Tel.: +49 (0) 7032 / Fax.:+49 (0) 7032 / E-post: Internet: Generalagent Norden: Pen-Tec Nordic AB Pen-Tec Höregatan Nordic 9 AB Höregatan Nässjö 9 SE Telefon: Nässjö, Sweden Kontaktperson: Robert Moen: +46 Robert Moen 793 Mobil: Erling Normann: Fax: Web:

3 BPA-produkternas användningsområden NATM tunnel Tunnelavsiktning Fibersvällmaterial Tunneldränering Fogtätning Innertaksinjektering Öppet byggsätt Tunneltätning Tunneldränering Fogtätning Bentonitförsegling Källartätning CEMtobent dubbelinklädningssystem SilverSeal fibersvällmaterial Kallödningsmaterial PREDIMAX injekteringsslangsystem QUELLMAX Bentonit-fogband CEMflex VB Stålplåtsfogband Fogtätningssystem Byggfogar Expansionsfogar Tätning av byggropar Dränering av byggropar Källardräneringssystem CEMdrain Dräneringssystem Kammardrain injekteringsteknik Sanering (Sanerings- och renoveringstekniker) Ytbehandlingar WHG-ytbehandlingar Påbättring av betong/ betongsanering Betongtätning Betonskydd Reparation av avloppsrör Tätning av avloppssystem Fogreparation Fogtätning Sprickinjektering enligt ZTVsprickinjektionsförfarande Vi löser dina tätningsproblem.

4 Innehåll PREDIMAX INJEKTERINGSSLANG...3 CEM 11 INJEKTERINGSRÖR...4 INSTALLATION AV BPA INJEKTERINGSSLANG-SYSTEM...5 QUELLMAX PLUS...6 QUELLMAX BLACKSTOP...7 INSTALLATION QUELLMAX...8 CEMSWELL VATTENBINDANDE SVÄLLGUMMI... 9 CEMPROOF CEMSWELL "INJECT"...10 CEMFLEX VB STÅLPLÅTSFOGBAND...11 CEMPROOF CEMFLEX ELASTO TÄTNINGSBAND...14 CEMPROOF SEALSTOP F...16 CEMPROOF CRACKSEAL T INJEKTERINGSHARTS...18 CEMPROOF BORRHÅLSFÖRSLUTNING...20 CEMPROOF PVC FOGBAND...21 CEMPROOF AQUA-STOP...22 CEMPROOF CEMSTAR LIM...23 CEMPROOF CEM CEMPROOF CEM CEMPROOF CEM 805 "AKTIV"...26 CEMPROOF PORFYLL...27 CEMDICHT 3 I CEMDICHT TÄTNINGSBAND CEMPROOF CEMDRAIN DRÄNERINGSSYSTEM...32 CEMTOBENT DS DUBBELFÖRSEGLING...33 CEMTOBENT CS-PLUS...36 APPLICERINGSANVISNING FÖR CEMTOBENT...39 CEMPROOF SILVERSEAL AKTIV

5 PREDIMAX injekteringsslang injekteringsslang för kostnadseffektiv försegling av betongfogar i betongbyggnader PREDIMAX 11 och PREDIMAX 19 Produkt PREDIMAX är en dubbelmantlad PVC-slang med förskjutna öppningar eller spår för utmatning av det komprimerade injekteringsmaterialet, med vars hjälp fogarna i underjordiska konstruktioner kan förseglas. Öppningarna i den inre slangen är förskjutna i förhållande till öppningarna i den yttre slangen så att inget cementlim kan tränga in. Vid installationen fixeras injekteringsslangen i det första betongavsnittet med hjälp av lämpliga infästningsanordningar och i det andra steget bäddas den in i betongbearbetningen. Användningsområde (allmänt) injekteringsslangen används vid förseglingen av betongfogar, som ständigt eller från tid till annan är utsatta för underjordiskt vatten på grund av lutningar i marken eller vatten som rinner ut på markytan. Betongfogar, som krävs av byggtekniska skäl kan konstrueras kraftslutande och vattentäta. Installationsegenskaper Tillräcklig rördiameter (reducerar den inre friktionen hos injekteringsmaterialet och möjliggör på så sätt ekonomiska injekteringslängder) och en genomsläpplighet hos presskanal och utgångsöppningen efter betonggjutningen. Slang i slang-systemet förhindrar att det tränger in cementlim vid betonggjutning. Robust vid montering på byggarbetsplatsen. Infästningssystem ingår i leveransen. Enkel hantering snabb applicering Rundslang förhindrar oönskad vridning vid avrullning Injekteringsmaterialet tränger ut ur den betongingjutna slangen även vid mycket lågt tryck och sprider sig därför överallt. En slät yta förhindrar att injekteringsslangen och betongen klistrar ihop. PREDIMAX kan därför användas utan problem med vilken typ av inpressningsmedium som helst. Mycket bra förhållande mellan pris och prestanda, mycket hög driftssäkerhet, även vid multipla inpressningar. Lämpligt för inpressningar med vanligt i handeln förekommande cement (endast PREDIMAX 19), fincement, ultrafint cement, PU-harts eller PU-skum, epoxidharts och akrylat användas för multipla injekteringar. Produkten är certifierad enligt DIN EN ISO 9001 Injekteringsslang med genomgående metermarkering och kontrollnummer. PREDIMAX är ett unikt, patenterat varumärke - tillverkat i Schweiz. Användning Vågrät försegling av betonggjutningsfogar: bas/bas, bas/vund, vund/övertäckning, övertäckning/övertäckning Vågrät försegling av betonggjutningsfogar: vägg/vägg. konstruktioner över och under jord, byggväsen, tunnelbygge, specialapplikationer PREDIMAX kan användas för injektering och/eller med hartser, skumhartser, akrylat och ultrafina cementsuspensioner, fincement och cementlim. Utöver de ovan angivna injekteringsmedierna tillåter PREDIMAX 19 därutöver användningen av vanlig portlandcement. Leveransform/lagring PREDIMAX 11 PREDIMAX 19 Rullar med 100 m 100 m vardera Förseglade med krympfolie Palletter med m m Hållbarhet 5 år vid frostfri lagring och skyddad mot direkt solljus. Tekniska data PREDIMAX11 Predimax 19 Ämne för driften: PVC PVC Färgnyans grön grön Slanginnerdiameter: 6 mm 11 mm Slangytterdiameter: 11 mm 19 mm Vikt: 0,11 kg/m 0,25 kg/m Injekteringsmaterial: Max. längd inpressningsslang: Avtappningsöppning yttre slang: Hålanordning i den inre slangen Hartser, akrylat, fincement, CEM-tåligt cementlim Hartser, akrylat, fincement, portlandceme nt 12 m 15 m - på förfrågan - 5 mm 10 mm var 20:e mm 90 förskjutna utlopp ca 10 cm långa var 20:e mm 90 förskjutna utlopp ca 10 cm långa Driftstemperatur vid temperaturer under +5 C skall inpressningsslangen förvaras i uppvärmda lokaler 3

6 CEM 11 injekteringsrör Insprutningsrör för kostnadseffektiv försegling av kallödningsställen i betongbyggnader En effektiv och kostnadseffektiv injekteringsanordning för byggteknisk tätning Produkt injekteringsslang på PVC-bas för kostnadseffektiv försegling av alla typer av betongfogar i underjordiska byggnader. Envägig slang i PVC-baserat material med lätt kägelformade öppningar och slitsar riktade inifrån och ut, ur vilka de komprimerade injekteringsmedierna sprutas ut för att försegla fogar i underjordiska konstruktioner. Tack vare sin geometri stängs öppningarna, vilket effektivt förhindrar att cementlim tränger in i injekteringsslangen. Den släta ytan på CEM 11 förhindrar alla oönskad bindning mellan injekteringsslang och betong. injekteringsrörsystemet CEM 11 är lämpligt för att typer av injekteringshartser. injekteringar kan göras efter flera år, eftersom den släta ytan på CEM 11 omöjliggör sinteravlagringar och igensättningar i systemet.. Användningsområde injekteringsslangen CEM 11 används för försegling av betongfogar, som permanent eller tillfälligt är utsatta för inverkan från grund- eller ytvatten. CEM 11 är ett effektivt injekteringsrörsystem, med vars hjälp vatten- och gastäta kohesionslösa betongfogar kan skapas. Användning tryck, så att mediet når överallt (inledande insprutningstryck min. 0,5 bar). Kan användas med akrylat-gel eller PU-gel för multipla injekteringar. Utloppsöppningar koniskt formade inifrån och ut. På så sätt behöver bara ett litet begynnelsemotstånd övervinnas. En slät yta förhindrar att injekteringsslangen och betongen klistrar ihop. Mycket gynnsamt pris-prestandaförhållande. Tekniska data Material: PVC Inre diameter: 5 mm Yttre diameter: 11 mm Injekteringsmedier: PU/epoxidharts, akrylat, geler - ingen cement - Max. insprutningslängd: 10 m Utloppsöppningar: 5 mm var 25:e mm Hålanordning i slangen: var 12:e till var 14:e mm DIN EN ISO 9001 certifierad tillverkningsmetod. Inpressningsslang med löpande kontrollnummer Slangen har rekommenderats av flera oberoende testlaboratorier för försegling av betongfogar i betongbyggnader över och under jord. Anmärkning: Om akrylat eller speciell PU-gel används fungerar CEM 11 som multipelt injekteringssystem. För förstärkning av betongbyggnader får endast akrylat utan sönderdelande egenskaper användas. Tillbehör till CEM 11 Förslutningsförbindelse Lämplig för försegling av alla typer av lodräta och vågräta betongfogar och kallödningsställen. Produktegenskaper Tillräckligt stor innerdiameter och genomsläpplig injekteringsslang och utloppsöppningar efter betonggjutningen. Förhindrar att cementlim tränger in vid betonggjutning. Robust vid montering på byggarbetsplatsförhållanden. Infästningssystem ingår i leveransen. Enkel hantering snabb applicering Rundslang förhindrar oönskad vridning vid avrullning Slangsystemet förblir säkert inbäddat i betongen, trots fyllning med insprutningsmedier och under realistiskt Trycknippel för förslutningsförbindelse Gummiplatta till förslutningsförbindelse Plastklämma 4

7 Installation av BPA injekteringsslang-system För en problemfri installation av PREDIMAX/CEM 11 injekteringsslang gör du på följande sätt: Lägg slangen i mitten på kallödningsstället. Förbindelsen hålslang/predimax/cem 11 skall befinna sig helt och hållet i inne i betonguppbyggnaden. För att enkelt kunna hitta dem igen är det lämpligt att placera injekteringsändarna i förslutningsförbindelsen. Bilden visar två möjliga alternativ: Installation av injekteringsslangen med förslutningsförbindelse med gummiplatta och hållarkryss (för enkel montering på armeringen) Slangen skall var väl placerad på kallödningsstället och fästas med ca. 15 cm avstånd (beroende på betongfogens betongyta) med slangklämmor. Överlappning: Överlappningen skall vara minst 10 cm. Installation av hålslangarna inne i formen: Observera: för att undvika en förskjutning under betonggjutningen skall hålslangarna fixeras. 5

8 QUELLMAX Plus Bentonit-fogband med patenterat regnskydd med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) Produkt QUELLMAX Plus är ett tekniskt utprovat och därutöver mycket prisvärt svällningsbart bentonit-fogband med kristallisationsadditiv. QUELLMAX fungerar som fogband för betonggjutningsfogar och är testat för upp till 7 bars vattentryck. QUELLMAX Plus Det svällningsbara bentonit-fogbandet består av bentonit, som är inbäddad i en matris av högmolekylär polyisobutylen-gummi och speciella fyllmaterial och kristallina tillsatser (patenterad sammansättning). Regn eller vatten på byggarbetsplatsen aktiverar inte produkten. Så snart QUELLMAX Plus dock täcks över med betong, sönderdelar den alkaliska miljön ytan och QUELLMAX Plus aktiveras av lakvatten. Egenskaper QUELLMAX Plus är det enda svällande bentonitfogbandet, som kan användas utan begränsningar, eftersom QUELLMAX Plus kan appliceras helt väderoberoende. Vid ingjutning uppkommer ingen oönskad uppsvällning (regnskydd) Tack vare den patenterade ytan fördröjs uppsvällningen vid vattenkontakt med 72 timmar. Användning För att säkerställa att profilen blir helt omsluten av betong, bör QUELLMAX Plus gjutas in i platsgjuten betong på ett sådant sätt att det uppsvällningsbara bentonit-fogbandet runtom och i sin helhet är täckt med betong (minst 8 cm betongskikt krävs). Fördelar QUELLMAX Plus förseglar i två steg: - Första steget: Försegling genom omedelbar uppsvällning - Andra steget: Försegling genom kristallisering Hög svällningsförmåga (> 300 %) Enkel hantering Ingen tidskrävande uppkantning Självpenetrerande effekt. En kraftfull uppsvällning möjliggör penetrering i alla sprickor och hålrum. Dubbelförsegling genom kristallbildning i betongen. Uppsvällning och krympning kan reverseras hur ofta som helst Mycket formstabil även vid höga temperaturer under sommaren. Klibbar inte. Hög mineralandel, därför ingen materialuttröttning: Natrium-bentonit bibehåller sin reaktionsförmåga årtionden efter inbyggnaden. Påverkas inte negativt av de dagliga aktiviteterna på byggarbetsplatsen Tekniska data Form: Färg: Mått: Yta: Vikt: Toxitet Applicering CEMstar lim Cemstar Glue Inslagsdymling Inslagsdymling eller stålskena eller stålskena Quellmax Plus svällningsbar rektangulär profil, formbar svart/mörkgrå 18 x 24 mm 16 x 21 mm patenterat regnskydd 730 g/m resp. 570 g/m ogiftig CEMstar lim Quellmax Anslutningsschem Leveransform/lagring Rulle à 5 m, Paket à 20 m, Pallett à 720 m Hållbarhet: 5 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind QUELLMAX bentonit-fogband är en unik, patenterad teknologi tillverkad i Tyskland. 6

9 QUELLMAX Blackstop Standardmässigt Bentonit- fogband med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) Produkt QUELLMAX Plus är ett tekniskt utprovat och därutöver mycket prisvärt svällningsbart bentonit-fogband med kristallisationsadditiv. QUELLMAX fungerar som fogband för betonggjutningsfogar och är testat för upp till 7 bars vattentryck. QUELLMAX har testats för användbarhet vid föränderlig grundvattennivå. QUELLMAX Det svällningsbara bentonit-fogbandet består av bentonit, som är inbäddad i en matris av högmolekylär polyisobutylen-kautschuk och speciella fyllmaterial och kristallina tillsatser (patenterad sammansättning). Levereras som robust remsa. QUELLMAX kan appliceras på de befintliga förbindelseytorna innan nästa betonggjutning. Lakvatten, som senare tränger ut genom fogen, aktiverar QUELLMAX, som suger åt sig vattnet och sväller. Genom uppsvällningen expanderar produkten i de riktningar vattnet rinner (aktiv självinpressningsmetod) och förseglar gjutskarven effektivt mot lakvatten. Egenskaper Jämfört med konventionella fogtätningsmedel (PVC fogtätningsband, fogtätningsbana osv.) är QUELLMAX Blackstop billig och driftssäker, eftersom felkällor reduceras till ett minimum mycket bra pris-prestandaförhållande garanteras Användning För att säkerställa att källförseglingstrycket kan byggas upp, bör QUELLMAX endast byggas in i platsgjuten betong på ett sådant sätt att det uppsvällningsbara bentonit-fogbandet runtom och i sin helhet är täckt med betong (minst 8 cm betongskikt krävs). Fördelar QUELLMAX förseglar i två steg: - Första steget: Försegling genom omedelbar uppsvällning - Andra steget: Försegling genom kristallisering Hög svällningsförmåga (> 300 %) Enkel hantering Ingen tidskrävande uppkantning Självpenetrerande effekt. En kraftfull uppsvällning möjliggör inträngning i alla sprickor och hålrum. Uppsvällning och krympning kan reverseras hur ofta som helst Mycket formstabil även vid höga temperaturer under sommarn. Klibbar inte. Hög mineralandel, därför ingen materialuttröttning: Natrium-bentonit bibehåller sin reaktionsförmåga årtionden efter inbyggnaden. Påverkas inte negativt av de dagliga aktiviteterna på byggarbetsplatsen Tekniska data Form: Färg: Mått: Yta: Vikt: Toxitet Applicering CEMstar Cemstar lim Glue Inslagsdymling eller stålskena QUELLMAX Blackstop svällningsbar rektangulär profil, formbar Svart/mörkgrå 18 x 24 mm 16 x 21 mm 10 x 20 mm Talkum-behandlad 730 g/m resp. 570 g/m ogiftig CEMstar lim Quellmax Anslutningsschem Leveransform/lagring Rulle à 5 m, Paket à 20 m, Pallett à 720 m Hållbarhet: 5 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind QUELLMAX bentonit-fogband är en unik, patenterad teknologi tillverkad i Tyskland. 7

10 Installation QUELLMAX _ Hur man applicerar bentonit-fogband på ett korrekt sätt. Installation av QUELLMAX - med anslutningsskena - Underlaget skall vara rent, så rakt som möjligt och fritt från löst material. Det svällande bentonit-fogbandet bör genomgående ligga fast på underlaget. Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. QUELLMAX-bandet kan läggas in i mitten av väggen i längder om 5 m (standardlängder). Anslutningsskenan används för att fästa fogbandet. Installation av QUELLMAX - med CEMstar lim - Underlaget skall vara rent, så rakt som möjligt och fritt från löst material. Applicera limmet i mitten på väggen. QUELLMAX kan appliceras på limmet. Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. Företrädesvis fästs QUELLMAX med anslutningsskenan och stålspik. (Per löpmeter krävs 3 stålspikar. QUELLMAX skall tryckas fast mot underlaget. Tillbehör - CEMstar lim - Tillbehör - anslutningsskena - Anslutningsskena med regelbunden hålning 1 m längd; 20 m/paket Minst 3 stålstift/inslagsdymlingar per löpmeter krävs Monteringsstav/väv eller nät 1 m längd; 40 m/paket Minst 4 stålstift/inslagsdymlingar per löpmeter krävs 300 ml/patron 20 patroner/paket CEMstar lim och fogmassa är en unik teknologi - tillverkad i Tyskland. 8

11 CEMswell vattenbindande svällgummi CEMswell vattenbindande svällgummi Idag genomförs byggnadsarbeten på ännu större djup och i miljöer med ännu högre vattentryck under användning av sköldframdrivningstunnlar (TBM). Det ställs därför krav på ännu bättre tätningsegenskaper än befintliga material. Inledning Sköldframdrivningstunnlar är vanliga till exempel vid tunnelbanebyggen, kommunala vatten- och avloppsledningar, tunnlar, kabelutläggningar osv. De senaste utvecklingarna inom området sköldframdrivningstunnel avser nya applikationer, ökande och avtagande avsnittsstorlekar och även byggnadsarbeten i stora djup eller under havsbotten där försiktighetsåtgärder mot högt vattentryck är av grundläggande betydelse. CEMswell är en hydrofil kvalitetsprodukt för att försegla alla typer av fogar i prefabricerade betongkonstruktioner. En ny typ av gummitätning CEMswell är ett nytt expanderande gummitätningsmaterial, som huvudsakligen används för försegling av fogar i tunnlar och schakt. Det konstruerades för användning i tunnlar vid tryckförhållanden på upp till 5 bars vattentryck. Expansion på upp till 400% Vid CEMswell rör det sig om en extruderande blandning på gummibas, som tillverkas av butylgummi, hydrofil harts, polyetylen, silikon och speciella tillsatser. Vid vattenkontakt kan det svälla upp till 4 gånger den egna volymen. I begränsad omfattning expanderar materialet så att det utövar ett jämnt tryck på de kringliggande ytorna, även om dessa är ojämna och om öppningar, som skall fyllas är ojämnt formade. Tack vare detta uppnås en god tätning, utan att höga presskrafter krävs. Form och mått CEMswell finns i många olika standardformer och storlekar och kan också strängpressas i kundanpassade former för att tillfredsställa speciella kundkrav eller i kombination med vanlig, ej expanderande gummi. Följande tre huvudvarianter tillverkas och finns på lager: 18x7 23x15 23 [mm] Tekniska data Färg: grå (standard) Shore A: 38 Töjbarhet 490 / 770 % Töjningsstabilitet 1,1 / 2,1 MPa specifik vikt: 1,25 g/cm³ = 1,25 Svällvolym: ca. 400 % Driftstemperatur: -30 till +70 Hållbarhet: 3 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind. Betongskiktet bör vara minst 8 till 10 cm. Använd inte CEMswell för att täta gjutskarvar i platsgjutna konstruktioner. CEMswell används för försegling av betonggjutfogar i prefabricerade betongkonstruktioner. QUELLMAX (platsgjutna betongkonstruktioner) CEMswell (prefabricerade betongkonstruktioner) 9

12 CEMproof CEMswell "Inject" CEMswell "Inject" kombinerar CEMswell svällgummi med CEM 11/PREDIMAX 11 injekteringsslang Produkt för kostnadseffektiv tätning av betongfogar i vattennära betongkonstruktioner Produkt Förseglingen med svällgummi och injekteringsslang omfattar produkterna CEMswell svällgummi och CEM 11/PREDIMAX 11 injekteringsslang. Gemensamt ger de den unika dubbelförseglingen av betongfogar (uppsvällning och injektering). Tack vare injekteringsröret trycks injekteringsmaterialet ut när som helst. CEMswell "Inject" Profilen används för tätning av betongfogar, som kontinuerligt eller tillfälligt utsätts för grundvatten, rinnande vatten och/eller ytvatten. Byggtekniskt erforderliga betongfogar kan tätas mot vattentrycket. Produktegenskaper CEMswell "Inject" kan utan problem användas med alla typer av injekteringsmedium. Kan vid användning av PU- och epoxidhartser osv. med CEM 11 användas för engångsinjektering. Kan vid användning av akrylat- eller PU-Gel med PREDIMAX 11 användas för multipla injekteringar eller cementinjekteringar. injekteringsslang med löpande kontrollnummer Skyddad i upp till 10 timmar mot oavbrutet regn Svällkapacitet minst 400% Dubbelt säker tack vare uppsvällning och injektering. Fördelar Uppsvällning och injektering Robust under byggarbetsplatsförhållanden vid inbyggnad med infästningssystem, som ingår i leveransen Enkel hantering och snabb montering Iinjektering bara där det är nödvändigt. Slangsystemet förblir säkert inbäddat i betongen, trots fyllning med injekteringsmedier och under realistiskt tryck, så att mediet når överallt (inledande injekteringstryck min. 0,5 bar). Tack vare en slät yta ingen oönskad bindning mellan injekteringsslang och beting. Därför är CEMswell "Inject" lätt att bygga in. injekteringar kan göras även efter flera år, eftersom det tack vare den släta ytan inte uppstår några sinteravlagringar eller blockeringar i systemet. Mycket gynnsamt pris-prestandaförhållande. Inbyggnad Inbyggnaden kan göras med: CEMstar lim eller CEM 805 lim Spikar eller klamrar Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. Tekniska data Material: Inre diameter: Yttre diameter: Profillängd: Utloppsöppningar: Hålanordningar i slangarna: Vikt: PVC 6 mm 11 mm 8 m 3-5 m var 12:e till var 14:e mm 28 öppningar var 10:e cm 0,360 kg/m Injekteringsmedia PU-harts (spricktätning), PU-skum (SealStop F + Additiv), epoxidharts, akrylat (fritt från sönderdelande egenskaper). Leveransform/lagring Rulle à 8 m, Paket à 5 Rullar = 40 m, Pallett à m Färg: blå/grön: Slangar/grå: CEMswell Hållbarhet: 3 år vid frostfri lagring och lagring skyddad mot direkt solinstrålning. Förvaras torrt. 10

13 CEMflex VB stålplåtsfogband med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) CEMflex VB - stålplåtsfogband CEMflex VB element levereras med dubbelsidig specialytbehandling. Förbindelsen mellan specialytbehandling med betong förhindrar allt genomflöde av vatten genom betongfogarna. Bortsätt från den specialytbehandlade stålplåtens höghållfasta förbindelse med den omgivande betongen erbjuder produkten ännu mer kemiska reaktioner, som till exempel ljusberoende uppsvällning, kristallisering, självfyllning av sprickor i betong och naturlig sintring/kristallisering (naturlig kalkstensbildning) i betongsprickor. För försegling av gjutskarvar på upp till 5 bar (50 m vattentryck) krävs bara ett dubbelsidigt 3 cm tjockt betongskikt. Elementen är mm långa, 150 mm höga och cirka 1,25 mm tjocka. Specialytbehandlingen klibbar inte, vilket innebär att det inte behövs någon skyddsfolie, som måste tas bort innan betonggjutningsarbetena måste tas bort. CEMflex VB är ett aktivt stålplåtsfogband. Förseglingen baseras både på aktiv kristallisering och på att främja en naturlig sintringsprocess i betong. Egenskaper CEMflex VB Den extremt goda bindningen till betongen är orsaken till de högklassiga tätningsegenskaperna. CEMflex VB främjar den naturliga sintringen/kristallisationen i gjutskarven och i sprickor. Bygga in CEMflex VB CEMflex VB med dubbelsidig ytbehandling skall appliceras direkt på armeringen. CEMflex VB skall fixeras med den speciella Omegastålplåtshållare. Överlappningen skall vara minst 5 cm. Leveransform/lagring Enkelelementen är mm långa, 150 mm höga och cirka 1,25 mm tjocka. I trälådor med vardera 50 styck = 100 m. CEMflex VB skall lagras torrt och kallt. Installationsexempel Användningsområden CEMflex VB CEMflex VB kan användas för alla vågräta och lodräta betongfogar upp till maximalt (8 bar) vattentryck. Användningsområden: vågrät och lodrät försegling av alla betonggjutningsfogar. Tätning av gjutskarvar i fundaments- och källarkonstruktioner och konstruktioner ovan och under jord, tunnelkonstruktioner, andra underjordiska byggnader och lösningar. CEMflex VB produktegenskaper Förzinkad stålplåt (B = 0,75 mm/l = mm/h = 150 mm), dubbelsidigt försedd med en 0,5 mm tjock specialytbehandling, som kemiskt häftar vid betongen och som permanent tätar den fog, som skall försegla. CEMflex stålplåtsfogband Labyrinttätning Försegling med kristallisation Främjar aktivt den naturliga sinter-/kristallisationsprocessen och kalkstensbildningen unik bindning vid betonginbäddning Provningsintyg enligt Allgemeine Bauordnung (abp) CEMflex - hållare 11

14 CEMflex VB CEMflex VB stålplåt reagerar på grund av det stora antalet beståndsdelar i den patenterade ytbehandlingen i kombination med komponenter i den omgivande betongen (direkt betongkontakt förutsätts). - CEMflex VB stålplåt - Bortsätt från den specialytbehandlade stålplåtens höghållfasta förbindelse med den omgivande betongen erbjuder produkten ännu mer kemiska reaktioner, som till exempel ljusberoende uppsvällning, kristallisering, självfyllning av sprickor i betong och naturlig sintring/kristallisering (naturlig kalkstensbildning) i betongfogar och -sprickor. Specialytbehandlingens beståndsdelar inleder automatiskt den kemiska reaktionen om det finns vatten eller vattenbaserade vätskor. Den naturliga kristalliseringen är så att säga en aktiv självreparationsmekanism. CEMflex VB är ett "aktivt" stålplåtsfogband, som reagerar med vatten. Denna aktiva självreparationsmekanism startar automatiskt vid vattenkontakt. Tätningsmetodens funktionalitet är fortfarande säkerställd årtionden efter inbyggnaden. Användningen av CEMflex VB säkerställer alltid automatiska tätningsreaktioner/tätningsmetoder. Kristallisationen/självreparationen i betongsprickor tränger in djupare och djupare i betongkonstruktionen. Den tätande reaktionen hos CEMflex VB stålplåtsfogband kontrollerades av högskolans oberoende/offentliga institut och bekräftades med en abp (provningsintyg/godkännande enligt allmän byggordning). CEMflex VB i det överlappande området Clip CEMflex VB Sintring CEMflex VB vit kristallbildning visar sig redan. Kristallisation Arbetsfog CEMflex VB överlappande område (endast 5 cm krävs) reagerar automatisk med försegling vid inträngande vatten Inom ett fåtal timmar är den aktiva förseglingsprocessen avslutad och vatten kan inte längre tränga in. Partiklarna till Ytbehandling Partiklarna till Ytbehandling i reaktion med vatten eller vätska Kristallbildning En aktiv självreparationsmekanism CEMflex VB är ett "aktivt" stålplåtsfogband provat på upp till 8 bars vattentryck. 12

15 - CEMflex VB stålplåt - Mikroskopisk upptagning av CEMflex VB kristallbildning Kaliumhydroxid-baserade kristallfibrer Kaliumhydroxid-baserade kristallnålar CEMflex VB min. 3cm Utgångssituation: Vattnet uppehålls i kallödnings- Början på Början på sintringen i CEMflex VB häftar extremt bra stället. kristallisationsprocessen betongstruktur på den kringliggande betongen naturlig kalkstensbildning Den unika kristallisations- och förseglingsprocessen testades av det tyska universitetet i Stuttgart för upp till 5 bars vattentryck och av Vattenfall i Sverige för upp till 8 bar. CEMflex VB bilder CEMflex VB stålplåtsfogband (med CEMflex - hållare) CEMflex VB är på båda sidor specialytbehandlad med kristallina tillsater. CEMflex VB kan fixeras med den speciella Omega-stålplåtshållaren. Överlappningen skall vara minst 5 cm. En limning av överlappningen är inte nödvändig. CEMflex VB har ingen klibbig yta och är därför enkel att hantera. Plast(skydds)folie, som skall tas bort innan betonggjutningen behövs inte. CEMflex kan utan problem böjas upp 90 grader och mer i sidodelar. CEMflex VB kan också arbetas in i färsk betong. Överlappningar behöver endast fixeras med CEMflex Clips och uppgå till minst 5 cm. En limning av överlappningarna är inte nödvändiga. Korrekt CEMflex VB i färsk betong/införd i det första betongskiktet (minst 3 cm tjockt betongskikt krävs). CEMflex VB stålplåtsfogband är ett unikt förfarande - tillverkat i Tyskland. 13

16 CEMproof CEMflex Elasto tätningsband Tätningsband Fogtätningssystem för betonggjutnings- och expansionsfogar CEMflex Elasto tätningsband CEMflex Elasto är ett kvalitativt högklassigt universaltätningsband med utomordentliga egenskaper: Självlimmande, med stor vidhäftning och ensidigt ytbehandlad med syntetisk fäll, är den formstabil i längsgående riktning. Diagonalt fångar den upp till 10% av alla rörelser. Kan utan problem grundas och ytbehandlas med CEMproof CEMbit special asfaltförsegling. Produkt CEMproof CEMflex Elasto tätningsfog används för permanent tätning av betongfogar och sprickor. Den häftar fast bra i betong, gasbetong, härdad puts, obehandlat stål, gjutglas osv. Leveransform Vikt kg/paket Bredd mm CEMproof CEMbit som ytbehandling Kvalitetsbevarande asfaltytbehandling för påsprutning eller applicering. CEMproof CEMbit är en speciellt modifierad asfaltemulsion, som går perfekt att kombinera med CEMflex Elasto tätningsband. Pastös, fiberfri enkomponents ytbehandling på plastmodifierad asfaltemulsionsbas, fri från lösningsmedel. CEMproof CEMbit som grundning För grundning används CEMproof CEMbit. CEMBit är en spricköverbryggande, vattentät skyddsytbehandling för användning i och runt golv. När den väl stelnat är vattentätningen resistent mot alla ämnen, som vanligtvis förekommer i marken (exklusive mineraloljor). Tekniska data CEMbit Tjocklek mm Paket / Antal rullar 9, ,7 2 x 25 m 14, ,7 2 x 18 m 18, ,7 2 x 18 m 14, x 18 m Egenskaper CEMflex Elasto tätningsbandsystem utomordentlig permanent vidhäftningskraft permanent formbar självsvetsande enkel applicering ej sönderdelande vattentät släpper inte igenom vattenånga omedelbart effektiv ej krympande fri från lösningsmedel och tjära tål asfalt tålig mot åldring, inverkan från väder och vind och UV-strålning Tekniska data CEMflex Elasto tätningsband Användningstemperatur: +5 till +35 Användningstemperatur: -60 till +100 Trycktålighet: ca. 1,2 bar Täthet: ca. 1,2 g/cm³ Andel fasta ämnen: > 99 % Genomsläpplighet vattenånga: Genomsnittsvärde 0,25 g/m² * d Tillstånd: Täthet: Färg: tjockflytande, tixotrop ca.1 kg/dm³ vid 20 C svart ph-värde: 10 Värmetålighet: Köldtålighet: Genomsläpplighet vattenånga: Spricköverbryggning vid 2 mm skikttjocklek: 1 mm färskt skikt: Enhet: uppfyller AIB, ej isärflytande uppfyller AIB, ej splittrande uppfyller AIB; DIN (medelvärde) 0,63g/m² ca.1 mm = 0,6 mm torkat skikt 30 kg burk 14 burkar/palett 14

17 CEMproof CEMflex Elasto tätningsband Hur CEMflex Elasto tätningsband appliceras korrekt. Användningsexempel i 5 steg för "tät fog". Krav på underlaget Underlaget skall vara torrt, lufttemperaturen får inte vara lägre än +5 C. Äldre betongfel (betongbon) bör stängas med mortel och vid mindre storlek med CEMproof CEMbit. Steg 1 Grundning För ett 15 cm brett band appliceras ett ca. 20 cm brett CEMproof CEMbit. Använd rulle eller pensel. Förbrukning: g/m. Torkningstiden hos CEMproof CEMbit uppgår vid 20 C till ca 1-2 timmar eller 3-6 timmar vid 5-10 C. Steg 2 Applicering av bandet Ta bort det oljade pappret på baksidan av CEMflex Elasto Tätbandet. Tryck svarta sidan mot den Primade ytan. Steg 3 Efter tryck för hand eller med roller. Steg 4 CEMflex Elasto tätningsband och CEMbit Applicera CEMflex Elasto tätningsband med hjälp av en rulle på CEMbit, tills det vita fiberskiktet är helt täckt med CEMbit. Steg 5 CEMflex Elasto tät band & CEMproof CEMbit är enkel att täta alla möjliga fogar med efter avslutat betongarbete. 15

18 CEMproof SealStop F PU insprutningsharts För tunnelbygge och konstruktioner ovan och under mark/vattenreaktiv uppskummande PUharts SealStop F användningsmöjligheter Användning Lätt viskös, vattenreaktiv enkomponentsharts, fri från För att öka reaktiviteten läggs CEMproof Add X till klorerade kolväten, fluorkolväten och mjukgörare på SealStop F före användningen. Den på så sätt skapade ftalat-bas. reaktionsblandningen håller sitt tillstånd utan väsentlig ökning av viskositeten under minst 8 timmar. Efter att Stoppar inträngande (salt-)vatten genom sprickor CEMproof Add X tillförts bildas en hud, som eventuellt och gjutskarvar beror på luftfuktigheten, men som inte påverkar Stabiliserar jorden pumpens drift. injektering med injekteringsslang såsom PREDIMAX/ CEM 11 för att åtgärda vattenläckor Tekniska data De nedan angivna informationerna är laboratoriedata. På grund av värmeväxlingen mellan hartsen och berget, bergets ytegenskaper, fukt, tryck och ytterligare faktorer kan värdena i praktiken avvika. Reaktionsdata Ingångstemper atur Reaktionstider* uppmätt på 10% CEMproofAdd X Uppskumnings början '07" ± 2 Uppskummand e " ± 10 Skumfaktor (fritt utträde) Reaktionstider* uppmätt på 15 % CEMproofAdd X Uppskumnings början ± 2 Uppskummand e ± 10 Skumfaktor (fritt utträde) *Anm.: Reaktionen påverkas när 10% vatten tillförs den färskt iordninggjorda blandningen. Materialdata SealStop F iordninggjor d blandning Add X Täthet vid ± 30 kg/m³ 960 ± 4 kg/m³ Färg brun gulaktig Flampunkt > 100 C 100 ± 5 C ph-värde bortfaller 9,6 ± 0,5 Viskositet 750 ± ± 50 vid 5 mpa*s mpa*s - Viskositet 470 ± 60 vid 10 mpa*s - Viskositet 310 ± 40 - vid 15 Viskositet vid 25 mpa*s 160 ± 40 mpa*s 90 ± 10 mpa*s 5 ± 2 mpa*s SealStop F / CEMproof Add X pressas in i de vattenförande delarna som enkomponentsprodukt via injektionspacker och med hjälp av manuellt eller automatiskt drivna pumpar. Vid vattenkontakt skummar reaktionsblandningen upp kraftigt och härdar sedan. Om det i det område som skall förseglas inte rinner tillräckligt med vatten kan en fullständig härdning av SealStop F-massan uppnås genom vatteninsprutning dessförinnan eller senare. I motsats till tvåkomponentsprodukter härdar inte SealStop F under många timmar i injekteringsröret, eftersom det måste komma i kontakt med vattnet i marken innan det kan ske. I första hand används SealStop F med förinstallerade injekteringsslangar, som till exempel injekteringgsslangsystemet PREDIMAX eller injekteringsslangsystemet CEM 11 för att stoppa vattenflödet ur arbetsfogar. För att uppnå en permanent elastisk försegling skall CEMproof CrackSeal (tvåkomponents PU-harts) sprutas in omedelbart efter att vattenflödet brutits genom injektering av SealStop F (uppskummande enkomponents PU-harts). För att förhindra en igensättning skall pumpen spolas med CEMproof CleanEx omedelbart efter att injekteringsarbetena avslutats. Vid stilleståndstider på mer än en dag skall pumpen därefter fyllas med CEMproof CleanEx. För att komprimera mark används SealStop F utan CEMproof Add X och förs in i den naturligt fuktiga eller blöta sanden med injekteringsslang (PREDIMAX/CEM 11) eller andra injekteringsrör. injekteringsradien ligger på maximalt ca. 30 cm. Om radien är större än så härdar inte kärnan. För att undvika formationsbrott i marken bör injekteringstrycket inte överskrida det geostatiska trycket. Rekommendation: Vi rekommenderar att lagra produkterna i minst 12 timmar vid minst 15 C för att uppnå den rekommenderade bearbetningstemperaturen på 15 C till 30 C. Om materialet en gång värmts upp skall lokal överhettning, t.ex. i behållarväggen, undvikas under alla omständigheter. 16

19 Sammansättning och egenskaper Komponenter SealStop F består av modifierade isocyanater med mjukgörare och additiv. CEMproof Add X är en acceleratorblandning. Funktionsprincip: SealStop F härdar genom reaktion med omgivande vatten, varvid det uppstår ett polyuretan-/karbamid. Skummets expansion beror i första hand på mottrycket, som i sin tur står i samband med hartsens utbredning i det utrymme, som skall förseglas: Breda sprickor/kisel skapa en hög uppskumningsfaktor. Smala sprickor/fin sand leder till en låg utbredning samtidigt som stabiliteten är hög. Slutprodukt: Härdat SealStop F varken skrumpnar eller sväller vid kontakt med vatten. Hartsen är därför mycket stabil. Leveransform/lagring Förpackning: SealStop F CEMproof Add X 20 kg per burk 4,5 kg per burk Ytterligare förpackningsenheter kan erhållas på förfrågan. Lagring, hållbarhet: Minst sex månader från leveransdatum och tolv månader från tillverkningsdatum vid torr lagring mellan 10 och 30 C. Avfallshantering Avfallshanteras i enlighet med den lokalt gällande lagstiftningen. Flytande produkt kan avfallshanteras i en avfallsförbränningsanläggning (EU avfallskod ). Härdat SealStop F kan avfallshanteras som hushållsavfall (EU avfallskod ). Risk- och säkerhetssatser Beakta allmänna säkerhetsanvisningar för hantering av kemikalier. SealStop F Symbol: Xn (hälsovådlig) R20 Hälsovådlig vid inandning. R36/37/38 Retar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. S23 Andas inte in sprutdimma. S24 Undvik hudkontakt. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare (skyddsfaktablad finns att tillgå hos tillverkaren). S60 Denna produkt och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. CEMproof Add X Symbol: Xn (hälsovådlig) R21 Farligt vid hudkontakt. R36/38 Farligt vid ögon- och hudkontakt. S20 Andas inte in aerosol. S25 Undvik ögonkontakt. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbetet. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare (skyddsfaktablad finns att tillgå hos tillverkaren). S60 Denna produkt och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 17

20 CEMproof CrackSeal T injekteringsharts Tvåkomponents-polyuretanharts/Flexibel PU-harts CrackSeal T användningsmöjligheter Långsamreagerande, högflexibel tvåkomponents polyuretanharts. CEMproof CrackSeal T används för injektering/försegling och tillverkning av elastiska förbindelser för sprickor och hålrum och byggnader och andra konstruktioner ovan och under jord i trä, tegel eller natursten. Den används som enkomponentsharts i kombination med Tunnelinklädnader Parkeringsdäck Betongfundament Underjordiska slöjinjekteringar injekteringsslangar Sprickinjekteringar CEMproof CrackSeal T har en mycket låg viskositet. CEMproof CrackSeal T kan föras in i de befintliga strukturerna med limpackers, borrhålsförslutningar eller inbäddade injekteringsslangar (PREDIMAX / CEM 11). CEMproof CrackSeal T uppfyller kraven i de tyska ZTV- ING kraven (krav vid försegling av betongbyggnader). Bearbetningsbar vid omgivningstemperaturer mellan 6 och 40 C. Ingångstemperatur 8 C 15 C 23 C Blandningens viskositet 290 ± ± ± 30 Användningstid >60 > mpa*s efter ca. 100 min. ca min. Uppskumningsfaktor ca. 1,0 ca. 1,0 Ytspänning 30 Tg-värde vid härdning i torr miljö Materialdata Täthet vid 23 C Komp. A 990 ± 15 kg/m³ - 6 C ca. 120 min. ca. 1,0 Komp. B 1220 ± 20 kg/m³ Färg honungsfärgad brun Viskositet vid 23 C Viskositet vid 15 C Viskositet vid 8 C Mekaniska data 100 ± 20 mpa*s 210 ± 40 mpa*s 370 ± 50 mpa*s 70 ± 20 mpa*s 170 ± 40 mpa*s 320 ± 50 mpa*s Draghållfasthet 2,0 ± 0,2 MPa Brottönjbarhet 110 ± 20 % Shore-hårdhet A 50 ± 3 Tekniska data Reaktionsdata De nedan angivna informationerna är laboratoriedata. På grund av värmeväxlingen mellan hartsen och betongen, betongens ytegenskaper, luftfuktigheten, trycket och ytterligare faktorer kan värdena i praktiken avvika. Blandningsförhållande A:B 2,5 : 1 delar/volym = 2 : 1 viktandelar Sammansättning Komponenter: CEMproof CrackSeal T, Komp. A består av polyalkoholer och additiv. CEMproof CrackSeal T, Komp. B, är modifierat isocyanat. Funktionsprincip: Hartsblandningen tränger in i de sprickor, som skall förseglas. Den största delen av det vatten, som befinner sig där trängs undan av det vattenavvisande hartset. Resten accelererar härdningen och bildar ett i allt väsentligt slutenporigt skumharts. Slutprodukt: Efter 10 timmar är hartsen fast. Den fullständiga härdningen sker under en period av flera dagar. Den härdade hartsen är elastisk och tänjbar även vid platt adhesion. Den uppfyller de krav, som ställs upp under ZTV-ING på en minimitänjbarhet på 10%. CEMproof CrackSeal T skadar inte grundvattnet. Användning Vanligen sprutas hartsblandningen in i den spricka, som skall förseglas med borrhålspresshuvuden tills hartsmassan tränger ut ur borrhålen. 18

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR -

NM BÅTEPOXI SYSTEM NILS MALMGREN AB NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - SYSTEM ISO 9000 certifierade sedan 1990 NILS MALMGREN AB NM BÅTEPOXI NÄR DU ÄR I BEHOV AV BÅTEPOXI - LAMINAT - KOMPOSIT - LIM - BÖLDSPÄRR - NM System har mer än 40 års erfarenhet av epoxiteknologi Produktöversikt

Läs mer

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

expanderande spräckmedel

expanderande spräckmedel FAKTABLAD sid. 1/8 expanderande spräckmedel DYNACEM är ett icke-explosivt sprängmedel för kemisk, ljudlös och vibrationsfri berg- och stenspräckning, stenbrytning, och betongrivning. Användning av DYNACEM

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

Fasader i färg. Produktkatalog

Fasader i färg. Produktkatalog Fasader i färg Produktkatalog Sidan 55 Sidan 51 Sidan 47 Sidan 35 Sidan 19 Sidan 1 PUTSSYSTEM Skalcem Ameringsputs - Skalcem S 2000 - Colour Filts 2000 - Skalcem 1000 - Multiputs Multiputs Vattentät -

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

Parkeringshus med flera plan och parkeringshus under jord

Parkeringshus med flera plan och parkeringshus under jord med flera plan och parkeringshus under jord Sika - Kompletta lösningar för parkeringsbyggnader innehåll 04 06 08 15 18 21 22 24 28 Dagens parkeringshus Sikas kompletta system för nybyggnad och renovering

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

ALAN HAMID HOGER AKRAM

ALAN HAMID HOGER AKRAM FUKTFÖRHÅLLANDE MELLAN VÄGGAR SOM BEHANDLATS MED KALKSTARK OCH IMPREGNERAD MED C2, ENDAST IMPREGNERAD MED C2, ELLER OIMPREGNERAD RELATIVE HUMIDITY BETWEEN WALLS THATS BEEN TREATED WITH STRONGLIME AND IMPREGNATED

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

:: hotpaper. Ansvarsfull hantering av resurser!

:: hotpaper. Ansvarsfull hantering av resurser! :: hotpaper Naturnära isolering Ansvarsfull hantering av resurser! Innehåll Översikt produkter och användning 03 THERMOFLOC från Peter Seppele Gesellschaft Naturnära sprutisolering 04 Produktion - Kvalitetssäkring

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING

PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg 1 BETONGRENOVERING MAPEIS UTVECKLING I NORDEN 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1983 RESCONs

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel

OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel OBO:s kabelskott är godkända av Deutsches Institut für Bautechnik och uppfyller kraven i brandskyddsklassificeringarna S30, S90 och S120 Enkel konstruktion, snabb montering med standardmetoder och problemfri

Läs mer

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944

ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM. Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ATT VÄLJA RÄTT FÄRGSYSTEM Vägledning vid val av korrosionsskydd i enlighet med ISO 12944 ΣΟΥΗΔΙΚΟ Inledning Syftet med denna brochyr om HEMPELS FÄRGSYSTEM är att hjälpa dig välja det lämpligaste färgsystem

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Kylskåp med DynaCool K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Läs ovillkorligen bruks- och monteringsanvisningen innan du installerar och tar sv-se kylskåpet i bruk. Det

Läs mer

Spackelguiden PROFFS 1

Spackelguiden PROFFS 1 Spackelguiden PROFFS 1 Innehåll Så väljer du rätt spackel 5 Nyhet! Rolla på spacklet 6 Hela vår spackelfamilj 9 Produkterna 10 Att tänka på innan 16 Kolla väderleksrapporten Perfekt temperatur ger perfekt

Läs mer

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN

PLUGG FORM PRODUKT. Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN PLUGG FORM PRODUKT Tillverkningsprocess, materialval & färgsystem INNEHÅLL INLEDNING PLUGGEN DEN FÄRDIGA PLUGGEN PRODUKTION AV FORMEN 2 3 3 4 6 FORMPASTA / TOOLING PASTE MDF TR Ä POLYST YRENK ÄRNA / EPS

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer