TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER"

Transkript

1 TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER BPA GmbH Behringstr. 12 D Herrenberg-Gültstein Tel: +49 (0) 7032 / Fax: +49 (0) 7032 / Web: Pen-Tec Nordic AB Höregatan 9 SE Nässjö, Sweden Kontaktperson: Robert Moen Mobil: Fax: Web:

2 Behringstr. 12 D Herrenberg- Gültstein/Tyskland Tel.: +49 (0) 7032 / Fax.:+49 (0) 7032 / E-post: Internet: Generalagent Norden: Pen-Tec Nordic AB Pen-Tec Höregatan Nordic 9 AB Höregatan Nässjö 9 SE Telefon: Nässjö, Sweden Kontaktperson: Robert Moen: +46 Robert Moen 793 Mobil: Erling Normann: Fax: Web:

3 BPA-produkternas användningsområden NATM tunnel Tunnelavsiktning Fibersvällmaterial Tunneldränering Fogtätning Innertaksinjektering Öppet byggsätt Tunneltätning Tunneldränering Fogtätning Bentonitförsegling Källartätning CEMtobent dubbelinklädningssystem SilverSeal fibersvällmaterial Kallödningsmaterial PREDIMAX injekteringsslangsystem QUELLMAX Bentonit-fogband CEMflex VB Stålplåtsfogband Fogtätningssystem Byggfogar Expansionsfogar Tätning av byggropar Dränering av byggropar Källardräneringssystem CEMdrain Dräneringssystem Kammardrain injekteringsteknik Sanering (Sanerings- och renoveringstekniker) Ytbehandlingar WHG-ytbehandlingar Påbättring av betong/ betongsanering Betongtätning Betonskydd Reparation av avloppsrör Tätning av avloppssystem Fogreparation Fogtätning Sprickinjektering enligt ZTVsprickinjektionsförfarande Vi löser dina tätningsproblem.

4 Innehåll PREDIMAX INJEKTERINGSSLANG...3 CEM 11 INJEKTERINGSRÖR...4 INSTALLATION AV BPA INJEKTERINGSSLANG-SYSTEM...5 QUELLMAX PLUS...6 QUELLMAX BLACKSTOP...7 INSTALLATION QUELLMAX...8 CEMSWELL VATTENBINDANDE SVÄLLGUMMI... 9 CEMPROOF CEMSWELL "INJECT"...10 CEMFLEX VB STÅLPLÅTSFOGBAND...11 CEMPROOF CEMFLEX ELASTO TÄTNINGSBAND...14 CEMPROOF SEALSTOP F...16 CEMPROOF CRACKSEAL T INJEKTERINGSHARTS...18 CEMPROOF BORRHÅLSFÖRSLUTNING...20 CEMPROOF PVC FOGBAND...21 CEMPROOF AQUA-STOP...22 CEMPROOF CEMSTAR LIM...23 CEMPROOF CEM CEMPROOF CEM CEMPROOF CEM 805 "AKTIV"...26 CEMPROOF PORFYLL...27 CEMDICHT 3 I CEMDICHT TÄTNINGSBAND CEMPROOF CEMDRAIN DRÄNERINGSSYSTEM...32 CEMTOBENT DS DUBBELFÖRSEGLING...33 CEMTOBENT CS-PLUS...36 APPLICERINGSANVISNING FÖR CEMTOBENT...39 CEMPROOF SILVERSEAL AKTIV

5 PREDIMAX injekteringsslang injekteringsslang för kostnadseffektiv försegling av betongfogar i betongbyggnader PREDIMAX 11 och PREDIMAX 19 Produkt PREDIMAX är en dubbelmantlad PVC-slang med förskjutna öppningar eller spår för utmatning av det komprimerade injekteringsmaterialet, med vars hjälp fogarna i underjordiska konstruktioner kan förseglas. Öppningarna i den inre slangen är förskjutna i förhållande till öppningarna i den yttre slangen så att inget cementlim kan tränga in. Vid installationen fixeras injekteringsslangen i det första betongavsnittet med hjälp av lämpliga infästningsanordningar och i det andra steget bäddas den in i betongbearbetningen. Användningsområde (allmänt) injekteringsslangen används vid förseglingen av betongfogar, som ständigt eller från tid till annan är utsatta för underjordiskt vatten på grund av lutningar i marken eller vatten som rinner ut på markytan. Betongfogar, som krävs av byggtekniska skäl kan konstrueras kraftslutande och vattentäta. Installationsegenskaper Tillräcklig rördiameter (reducerar den inre friktionen hos injekteringsmaterialet och möjliggör på så sätt ekonomiska injekteringslängder) och en genomsläpplighet hos presskanal och utgångsöppningen efter betonggjutningen. Slang i slang-systemet förhindrar att det tränger in cementlim vid betonggjutning. Robust vid montering på byggarbetsplatsen. Infästningssystem ingår i leveransen. Enkel hantering snabb applicering Rundslang förhindrar oönskad vridning vid avrullning Injekteringsmaterialet tränger ut ur den betongingjutna slangen även vid mycket lågt tryck och sprider sig därför överallt. En slät yta förhindrar att injekteringsslangen och betongen klistrar ihop. PREDIMAX kan därför användas utan problem med vilken typ av inpressningsmedium som helst. Mycket bra förhållande mellan pris och prestanda, mycket hög driftssäkerhet, även vid multipla inpressningar. Lämpligt för inpressningar med vanligt i handeln förekommande cement (endast PREDIMAX 19), fincement, ultrafint cement, PU-harts eller PU-skum, epoxidharts och akrylat användas för multipla injekteringar. Produkten är certifierad enligt DIN EN ISO 9001 Injekteringsslang med genomgående metermarkering och kontrollnummer. PREDIMAX är ett unikt, patenterat varumärke - tillverkat i Schweiz. Användning Vågrät försegling av betonggjutningsfogar: bas/bas, bas/vund, vund/övertäckning, övertäckning/övertäckning Vågrät försegling av betonggjutningsfogar: vägg/vägg. konstruktioner över och under jord, byggväsen, tunnelbygge, specialapplikationer PREDIMAX kan användas för injektering och/eller med hartser, skumhartser, akrylat och ultrafina cementsuspensioner, fincement och cementlim. Utöver de ovan angivna injekteringsmedierna tillåter PREDIMAX 19 därutöver användningen av vanlig portlandcement. Leveransform/lagring PREDIMAX 11 PREDIMAX 19 Rullar med 100 m 100 m vardera Förseglade med krympfolie Palletter med m m Hållbarhet 5 år vid frostfri lagring och skyddad mot direkt solljus. Tekniska data PREDIMAX11 Predimax 19 Ämne för driften: PVC PVC Färgnyans grön grön Slanginnerdiameter: 6 mm 11 mm Slangytterdiameter: 11 mm 19 mm Vikt: 0,11 kg/m 0,25 kg/m Injekteringsmaterial: Max. längd inpressningsslang: Avtappningsöppning yttre slang: Hålanordning i den inre slangen Hartser, akrylat, fincement, CEM-tåligt cementlim Hartser, akrylat, fincement, portlandceme nt 12 m 15 m - på förfrågan - 5 mm 10 mm var 20:e mm 90 förskjutna utlopp ca 10 cm långa var 20:e mm 90 förskjutna utlopp ca 10 cm långa Driftstemperatur vid temperaturer under +5 C skall inpressningsslangen förvaras i uppvärmda lokaler 3

6 CEM 11 injekteringsrör Insprutningsrör för kostnadseffektiv försegling av kallödningsställen i betongbyggnader En effektiv och kostnadseffektiv injekteringsanordning för byggteknisk tätning Produkt injekteringsslang på PVC-bas för kostnadseffektiv försegling av alla typer av betongfogar i underjordiska byggnader. Envägig slang i PVC-baserat material med lätt kägelformade öppningar och slitsar riktade inifrån och ut, ur vilka de komprimerade injekteringsmedierna sprutas ut för att försegla fogar i underjordiska konstruktioner. Tack vare sin geometri stängs öppningarna, vilket effektivt förhindrar att cementlim tränger in i injekteringsslangen. Den släta ytan på CEM 11 förhindrar alla oönskad bindning mellan injekteringsslang och betong. injekteringsrörsystemet CEM 11 är lämpligt för att typer av injekteringshartser. injekteringar kan göras efter flera år, eftersom den släta ytan på CEM 11 omöjliggör sinteravlagringar och igensättningar i systemet.. Användningsområde injekteringsslangen CEM 11 används för försegling av betongfogar, som permanent eller tillfälligt är utsatta för inverkan från grund- eller ytvatten. CEM 11 är ett effektivt injekteringsrörsystem, med vars hjälp vatten- och gastäta kohesionslösa betongfogar kan skapas. Användning tryck, så att mediet når överallt (inledande insprutningstryck min. 0,5 bar). Kan användas med akrylat-gel eller PU-gel för multipla injekteringar. Utloppsöppningar koniskt formade inifrån och ut. På så sätt behöver bara ett litet begynnelsemotstånd övervinnas. En slät yta förhindrar att injekteringsslangen och betongen klistrar ihop. Mycket gynnsamt pris-prestandaförhållande. Tekniska data Material: PVC Inre diameter: 5 mm Yttre diameter: 11 mm Injekteringsmedier: PU/epoxidharts, akrylat, geler - ingen cement - Max. insprutningslängd: 10 m Utloppsöppningar: 5 mm var 25:e mm Hålanordning i slangen: var 12:e till var 14:e mm DIN EN ISO 9001 certifierad tillverkningsmetod. Inpressningsslang med löpande kontrollnummer Slangen har rekommenderats av flera oberoende testlaboratorier för försegling av betongfogar i betongbyggnader över och under jord. Anmärkning: Om akrylat eller speciell PU-gel används fungerar CEM 11 som multipelt injekteringssystem. För förstärkning av betongbyggnader får endast akrylat utan sönderdelande egenskaper användas. Tillbehör till CEM 11 Förslutningsförbindelse Lämplig för försegling av alla typer av lodräta och vågräta betongfogar och kallödningsställen. Produktegenskaper Tillräckligt stor innerdiameter och genomsläpplig injekteringsslang och utloppsöppningar efter betonggjutningen. Förhindrar att cementlim tränger in vid betonggjutning. Robust vid montering på byggarbetsplatsförhållanden. Infästningssystem ingår i leveransen. Enkel hantering snabb applicering Rundslang förhindrar oönskad vridning vid avrullning Slangsystemet förblir säkert inbäddat i betongen, trots fyllning med insprutningsmedier och under realistiskt Trycknippel för förslutningsförbindelse Gummiplatta till förslutningsförbindelse Plastklämma 4

7 Installation av BPA injekteringsslang-system För en problemfri installation av PREDIMAX/CEM 11 injekteringsslang gör du på följande sätt: Lägg slangen i mitten på kallödningsstället. Förbindelsen hålslang/predimax/cem 11 skall befinna sig helt och hållet i inne i betonguppbyggnaden. För att enkelt kunna hitta dem igen är det lämpligt att placera injekteringsändarna i förslutningsförbindelsen. Bilden visar två möjliga alternativ: Installation av injekteringsslangen med förslutningsförbindelse med gummiplatta och hållarkryss (för enkel montering på armeringen) Slangen skall var väl placerad på kallödningsstället och fästas med ca. 15 cm avstånd (beroende på betongfogens betongyta) med slangklämmor. Överlappning: Överlappningen skall vara minst 10 cm. Installation av hålslangarna inne i formen: Observera: för att undvika en förskjutning under betonggjutningen skall hålslangarna fixeras. 5

8 QUELLMAX Plus Bentonit-fogband med patenterat regnskydd med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) Produkt QUELLMAX Plus är ett tekniskt utprovat och därutöver mycket prisvärt svällningsbart bentonit-fogband med kristallisationsadditiv. QUELLMAX fungerar som fogband för betonggjutningsfogar och är testat för upp till 7 bars vattentryck. QUELLMAX Plus Det svällningsbara bentonit-fogbandet består av bentonit, som är inbäddad i en matris av högmolekylär polyisobutylen-gummi och speciella fyllmaterial och kristallina tillsatser (patenterad sammansättning). Regn eller vatten på byggarbetsplatsen aktiverar inte produkten. Så snart QUELLMAX Plus dock täcks över med betong, sönderdelar den alkaliska miljön ytan och QUELLMAX Plus aktiveras av lakvatten. Egenskaper QUELLMAX Plus är det enda svällande bentonitfogbandet, som kan användas utan begränsningar, eftersom QUELLMAX Plus kan appliceras helt väderoberoende. Vid ingjutning uppkommer ingen oönskad uppsvällning (regnskydd) Tack vare den patenterade ytan fördröjs uppsvällningen vid vattenkontakt med 72 timmar. Användning För att säkerställa att profilen blir helt omsluten av betong, bör QUELLMAX Plus gjutas in i platsgjuten betong på ett sådant sätt att det uppsvällningsbara bentonit-fogbandet runtom och i sin helhet är täckt med betong (minst 8 cm betongskikt krävs). Fördelar QUELLMAX Plus förseglar i två steg: - Första steget: Försegling genom omedelbar uppsvällning - Andra steget: Försegling genom kristallisering Hög svällningsförmåga (> 300 %) Enkel hantering Ingen tidskrävande uppkantning Självpenetrerande effekt. En kraftfull uppsvällning möjliggör penetrering i alla sprickor och hålrum. Dubbelförsegling genom kristallbildning i betongen. Uppsvällning och krympning kan reverseras hur ofta som helst Mycket formstabil även vid höga temperaturer under sommaren. Klibbar inte. Hög mineralandel, därför ingen materialuttröttning: Natrium-bentonit bibehåller sin reaktionsförmåga årtionden efter inbyggnaden. Påverkas inte negativt av de dagliga aktiviteterna på byggarbetsplatsen Tekniska data Form: Färg: Mått: Yta: Vikt: Toxitet Applicering CEMstar lim Cemstar Glue Inslagsdymling Inslagsdymling eller stålskena eller stålskena Quellmax Plus svällningsbar rektangulär profil, formbar svart/mörkgrå 18 x 24 mm 16 x 21 mm patenterat regnskydd 730 g/m resp. 570 g/m ogiftig CEMstar lim Quellmax Anslutningsschem Leveransform/lagring Rulle à 5 m, Paket à 20 m, Pallett à 720 m Hållbarhet: 5 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind QUELLMAX bentonit-fogband är en unik, patenterad teknologi tillverkad i Tyskland. 6

9 QUELLMAX Blackstop Standardmässigt Bentonit- fogband med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) Produkt QUELLMAX Plus är ett tekniskt utprovat och därutöver mycket prisvärt svällningsbart bentonit-fogband med kristallisationsadditiv. QUELLMAX fungerar som fogband för betonggjutningsfogar och är testat för upp till 7 bars vattentryck. QUELLMAX har testats för användbarhet vid föränderlig grundvattennivå. QUELLMAX Det svällningsbara bentonit-fogbandet består av bentonit, som är inbäddad i en matris av högmolekylär polyisobutylen-kautschuk och speciella fyllmaterial och kristallina tillsatser (patenterad sammansättning). Levereras som robust remsa. QUELLMAX kan appliceras på de befintliga förbindelseytorna innan nästa betonggjutning. Lakvatten, som senare tränger ut genom fogen, aktiverar QUELLMAX, som suger åt sig vattnet och sväller. Genom uppsvällningen expanderar produkten i de riktningar vattnet rinner (aktiv självinpressningsmetod) och förseglar gjutskarven effektivt mot lakvatten. Egenskaper Jämfört med konventionella fogtätningsmedel (PVC fogtätningsband, fogtätningsbana osv.) är QUELLMAX Blackstop billig och driftssäker, eftersom felkällor reduceras till ett minimum mycket bra pris-prestandaförhållande garanteras Användning För att säkerställa att källförseglingstrycket kan byggas upp, bör QUELLMAX endast byggas in i platsgjuten betong på ett sådant sätt att det uppsvällningsbara bentonit-fogbandet runtom och i sin helhet är täckt med betong (minst 8 cm betongskikt krävs). Fördelar QUELLMAX förseglar i två steg: - Första steget: Försegling genom omedelbar uppsvällning - Andra steget: Försegling genom kristallisering Hög svällningsförmåga (> 300 %) Enkel hantering Ingen tidskrävande uppkantning Självpenetrerande effekt. En kraftfull uppsvällning möjliggör inträngning i alla sprickor och hålrum. Uppsvällning och krympning kan reverseras hur ofta som helst Mycket formstabil även vid höga temperaturer under sommarn. Klibbar inte. Hög mineralandel, därför ingen materialuttröttning: Natrium-bentonit bibehåller sin reaktionsförmåga årtionden efter inbyggnaden. Påverkas inte negativt av de dagliga aktiviteterna på byggarbetsplatsen Tekniska data Form: Färg: Mått: Yta: Vikt: Toxitet Applicering CEMstar Cemstar lim Glue Inslagsdymling eller stålskena QUELLMAX Blackstop svällningsbar rektangulär profil, formbar Svart/mörkgrå 18 x 24 mm 16 x 21 mm 10 x 20 mm Talkum-behandlad 730 g/m resp. 570 g/m ogiftig CEMstar lim Quellmax Anslutningsschem Leveransform/lagring Rulle à 5 m, Paket à 20 m, Pallett à 720 m Hållbarhet: 5 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind QUELLMAX bentonit-fogband är en unik, patenterad teknologi tillverkad i Tyskland. 7

10 Installation QUELLMAX _ Hur man applicerar bentonit-fogband på ett korrekt sätt. Installation av QUELLMAX - med anslutningsskena - Underlaget skall vara rent, så rakt som möjligt och fritt från löst material. Det svällande bentonit-fogbandet bör genomgående ligga fast på underlaget. Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. QUELLMAX-bandet kan läggas in i mitten av väggen i längder om 5 m (standardlängder). Anslutningsskenan används för att fästa fogbandet. Installation av QUELLMAX - med CEMstar lim - Underlaget skall vara rent, så rakt som möjligt och fritt från löst material. Applicera limmet i mitten på väggen. QUELLMAX kan appliceras på limmet. Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. Företrädesvis fästs QUELLMAX med anslutningsskenan och stålspik. (Per löpmeter krävs 3 stålspikar. QUELLMAX skall tryckas fast mot underlaget. Tillbehör - CEMstar lim - Tillbehör - anslutningsskena - Anslutningsskena med regelbunden hålning 1 m längd; 20 m/paket Minst 3 stålstift/inslagsdymlingar per löpmeter krävs Monteringsstav/väv eller nät 1 m längd; 40 m/paket Minst 4 stålstift/inslagsdymlingar per löpmeter krävs 300 ml/patron 20 patroner/paket CEMstar lim och fogmassa är en unik teknologi - tillverkad i Tyskland. 8

11 CEMswell vattenbindande svällgummi CEMswell vattenbindande svällgummi Idag genomförs byggnadsarbeten på ännu större djup och i miljöer med ännu högre vattentryck under användning av sköldframdrivningstunnlar (TBM). Det ställs därför krav på ännu bättre tätningsegenskaper än befintliga material. Inledning Sköldframdrivningstunnlar är vanliga till exempel vid tunnelbanebyggen, kommunala vatten- och avloppsledningar, tunnlar, kabelutläggningar osv. De senaste utvecklingarna inom området sköldframdrivningstunnel avser nya applikationer, ökande och avtagande avsnittsstorlekar och även byggnadsarbeten i stora djup eller under havsbotten där försiktighetsåtgärder mot högt vattentryck är av grundläggande betydelse. CEMswell är en hydrofil kvalitetsprodukt för att försegla alla typer av fogar i prefabricerade betongkonstruktioner. En ny typ av gummitätning CEMswell är ett nytt expanderande gummitätningsmaterial, som huvudsakligen används för försegling av fogar i tunnlar och schakt. Det konstruerades för användning i tunnlar vid tryckförhållanden på upp till 5 bars vattentryck. Expansion på upp till 400% Vid CEMswell rör det sig om en extruderande blandning på gummibas, som tillverkas av butylgummi, hydrofil harts, polyetylen, silikon och speciella tillsatser. Vid vattenkontakt kan det svälla upp till 4 gånger den egna volymen. I begränsad omfattning expanderar materialet så att det utövar ett jämnt tryck på de kringliggande ytorna, även om dessa är ojämna och om öppningar, som skall fyllas är ojämnt formade. Tack vare detta uppnås en god tätning, utan att höga presskrafter krävs. Form och mått CEMswell finns i många olika standardformer och storlekar och kan också strängpressas i kundanpassade former för att tillfredsställa speciella kundkrav eller i kombination med vanlig, ej expanderande gummi. Följande tre huvudvarianter tillverkas och finns på lager: 18x7 23x15 23 [mm] Tekniska data Färg: grå (standard) Shore A: 38 Töjbarhet 490 / 770 % Töjningsstabilitet 1,1 / 2,1 MPa specifik vikt: 1,25 g/cm³ = 1,25 Svällvolym: ca. 400 % Driftstemperatur: -30 till +70 Hållbarhet: 3 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind. Betongskiktet bör vara minst 8 till 10 cm. Använd inte CEMswell för att täta gjutskarvar i platsgjutna konstruktioner. CEMswell används för försegling av betonggjutfogar i prefabricerade betongkonstruktioner. QUELLMAX (platsgjutna betongkonstruktioner) CEMswell (prefabricerade betongkonstruktioner) 9

12 CEMproof CEMswell "Inject" CEMswell "Inject" kombinerar CEMswell svällgummi med CEM 11/PREDIMAX 11 injekteringsslang Produkt för kostnadseffektiv tätning av betongfogar i vattennära betongkonstruktioner Produkt Förseglingen med svällgummi och injekteringsslang omfattar produkterna CEMswell svällgummi och CEM 11/PREDIMAX 11 injekteringsslang. Gemensamt ger de den unika dubbelförseglingen av betongfogar (uppsvällning och injektering). Tack vare injekteringsröret trycks injekteringsmaterialet ut när som helst. CEMswell "Inject" Profilen används för tätning av betongfogar, som kontinuerligt eller tillfälligt utsätts för grundvatten, rinnande vatten och/eller ytvatten. Byggtekniskt erforderliga betongfogar kan tätas mot vattentrycket. Produktegenskaper CEMswell "Inject" kan utan problem användas med alla typer av injekteringsmedium. Kan vid användning av PU- och epoxidhartser osv. med CEM 11 användas för engångsinjektering. Kan vid användning av akrylat- eller PU-Gel med PREDIMAX 11 användas för multipla injekteringar eller cementinjekteringar. injekteringsslang med löpande kontrollnummer Skyddad i upp till 10 timmar mot oavbrutet regn Svällkapacitet minst 400% Dubbelt säker tack vare uppsvällning och injektering. Fördelar Uppsvällning och injektering Robust under byggarbetsplatsförhållanden vid inbyggnad med infästningssystem, som ingår i leveransen Enkel hantering och snabb montering Iinjektering bara där det är nödvändigt. Slangsystemet förblir säkert inbäddat i betongen, trots fyllning med injekteringsmedier och under realistiskt tryck, så att mediet når överallt (inledande injekteringstryck min. 0,5 bar). Tack vare en slät yta ingen oönskad bindning mellan injekteringsslang och beting. Därför är CEMswell "Inject" lätt att bygga in. injekteringar kan göras även efter flera år, eftersom det tack vare den släta ytan inte uppstår några sinteravlagringar eller blockeringar i systemet. Mycket gynnsamt pris-prestandaförhållande. Inbyggnad Inbyggnaden kan göras med: CEMstar lim eller CEM 805 lim Spikar eller klamrar Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. Tekniska data Material: Inre diameter: Yttre diameter: Profillängd: Utloppsöppningar: Hålanordningar i slangarna: Vikt: PVC 6 mm 11 mm 8 m 3-5 m var 12:e till var 14:e mm 28 öppningar var 10:e cm 0,360 kg/m Injekteringsmedia PU-harts (spricktätning), PU-skum (SealStop F + Additiv), epoxidharts, akrylat (fritt från sönderdelande egenskaper). Leveransform/lagring Rulle à 8 m, Paket à 5 Rullar = 40 m, Pallett à m Färg: blå/grön: Slangar/grå: CEMswell Hållbarhet: 3 år vid frostfri lagring och lagring skyddad mot direkt solinstrålning. Förvaras torrt. 10

13 CEMflex VB stålplåtsfogband med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) CEMflex VB - stålplåtsfogband CEMflex VB element levereras med dubbelsidig specialytbehandling. Förbindelsen mellan specialytbehandling med betong förhindrar allt genomflöde av vatten genom betongfogarna. Bortsätt från den specialytbehandlade stålplåtens höghållfasta förbindelse med den omgivande betongen erbjuder produkten ännu mer kemiska reaktioner, som till exempel ljusberoende uppsvällning, kristallisering, självfyllning av sprickor i betong och naturlig sintring/kristallisering (naturlig kalkstensbildning) i betongsprickor. För försegling av gjutskarvar på upp till 5 bar (50 m vattentryck) krävs bara ett dubbelsidigt 3 cm tjockt betongskikt. Elementen är mm långa, 150 mm höga och cirka 1,25 mm tjocka. Specialytbehandlingen klibbar inte, vilket innebär att det inte behövs någon skyddsfolie, som måste tas bort innan betonggjutningsarbetena måste tas bort. CEMflex VB är ett aktivt stålplåtsfogband. Förseglingen baseras både på aktiv kristallisering och på att främja en naturlig sintringsprocess i betong. Egenskaper CEMflex VB Den extremt goda bindningen till betongen är orsaken till de högklassiga tätningsegenskaperna. CEMflex VB främjar den naturliga sintringen/kristallisationen i gjutskarven och i sprickor. Bygga in CEMflex VB CEMflex VB med dubbelsidig ytbehandling skall appliceras direkt på armeringen. CEMflex VB skall fixeras med den speciella Omegastålplåtshållare. Överlappningen skall vara minst 5 cm. Leveransform/lagring Enkelelementen är mm långa, 150 mm höga och cirka 1,25 mm tjocka. I trälådor med vardera 50 styck = 100 m. CEMflex VB skall lagras torrt och kallt. Installationsexempel Användningsområden CEMflex VB CEMflex VB kan användas för alla vågräta och lodräta betongfogar upp till maximalt (8 bar) vattentryck. Användningsområden: vågrät och lodrät försegling av alla betonggjutningsfogar. Tätning av gjutskarvar i fundaments- och källarkonstruktioner och konstruktioner ovan och under jord, tunnelkonstruktioner, andra underjordiska byggnader och lösningar. CEMflex VB produktegenskaper Förzinkad stålplåt (B = 0,75 mm/l = mm/h = 150 mm), dubbelsidigt försedd med en 0,5 mm tjock specialytbehandling, som kemiskt häftar vid betongen och som permanent tätar den fog, som skall försegla. CEMflex stålplåtsfogband Labyrinttätning Försegling med kristallisation Främjar aktivt den naturliga sinter-/kristallisationsprocessen och kalkstensbildningen unik bindning vid betonginbäddning Provningsintyg enligt Allgemeine Bauordnung (abp) CEMflex - hållare 11

14 CEMflex VB CEMflex VB stålplåt reagerar på grund av det stora antalet beståndsdelar i den patenterade ytbehandlingen i kombination med komponenter i den omgivande betongen (direkt betongkontakt förutsätts). - CEMflex VB stålplåt - Bortsätt från den specialytbehandlade stålplåtens höghållfasta förbindelse med den omgivande betongen erbjuder produkten ännu mer kemiska reaktioner, som till exempel ljusberoende uppsvällning, kristallisering, självfyllning av sprickor i betong och naturlig sintring/kristallisering (naturlig kalkstensbildning) i betongfogar och -sprickor. Specialytbehandlingens beståndsdelar inleder automatiskt den kemiska reaktionen om det finns vatten eller vattenbaserade vätskor. Den naturliga kristalliseringen är så att säga en aktiv självreparationsmekanism. CEMflex VB är ett "aktivt" stålplåtsfogband, som reagerar med vatten. Denna aktiva självreparationsmekanism startar automatiskt vid vattenkontakt. Tätningsmetodens funktionalitet är fortfarande säkerställd årtionden efter inbyggnaden. Användningen av CEMflex VB säkerställer alltid automatiska tätningsreaktioner/tätningsmetoder. Kristallisationen/självreparationen i betongsprickor tränger in djupare och djupare i betongkonstruktionen. Den tätande reaktionen hos CEMflex VB stålplåtsfogband kontrollerades av högskolans oberoende/offentliga institut och bekräftades med en abp (provningsintyg/godkännande enligt allmän byggordning). CEMflex VB i det överlappande området Clip CEMflex VB Sintring CEMflex VB vit kristallbildning visar sig redan. Kristallisation Arbetsfog CEMflex VB överlappande område (endast 5 cm krävs) reagerar automatisk med försegling vid inträngande vatten Inom ett fåtal timmar är den aktiva förseglingsprocessen avslutad och vatten kan inte längre tränga in. Partiklarna till Ytbehandling Partiklarna till Ytbehandling i reaktion med vatten eller vätska Kristallbildning En aktiv självreparationsmekanism CEMflex VB är ett "aktivt" stålplåtsfogband provat på upp till 8 bars vattentryck. 12

15 - CEMflex VB stålplåt - Mikroskopisk upptagning av CEMflex VB kristallbildning Kaliumhydroxid-baserade kristallfibrer Kaliumhydroxid-baserade kristallnålar CEMflex VB min. 3cm Utgångssituation: Vattnet uppehålls i kallödnings- Början på Början på sintringen i CEMflex VB häftar extremt bra stället. kristallisationsprocessen betongstruktur på den kringliggande betongen naturlig kalkstensbildning Den unika kristallisations- och förseglingsprocessen testades av det tyska universitetet i Stuttgart för upp till 5 bars vattentryck och av Vattenfall i Sverige för upp till 8 bar. CEMflex VB bilder CEMflex VB stålplåtsfogband (med CEMflex - hållare) CEMflex VB är på båda sidor specialytbehandlad med kristallina tillsater. CEMflex VB kan fixeras med den speciella Omega-stålplåtshållaren. Överlappningen skall vara minst 5 cm. En limning av överlappningen är inte nödvändig. CEMflex VB har ingen klibbig yta och är därför enkel att hantera. Plast(skydds)folie, som skall tas bort innan betonggjutningen behövs inte. CEMflex kan utan problem böjas upp 90 grader och mer i sidodelar. CEMflex VB kan också arbetas in i färsk betong. Överlappningar behöver endast fixeras med CEMflex Clips och uppgå till minst 5 cm. En limning av överlappningarna är inte nödvändiga. Korrekt CEMflex VB i färsk betong/införd i det första betongskiktet (minst 3 cm tjockt betongskikt krävs). CEMflex VB stålplåtsfogband är ett unikt förfarande - tillverkat i Tyskland. 13

16 CEMproof CEMflex Elasto tätningsband Tätningsband Fogtätningssystem för betonggjutnings- och expansionsfogar CEMflex Elasto tätningsband CEMflex Elasto är ett kvalitativt högklassigt universaltätningsband med utomordentliga egenskaper: Självlimmande, med stor vidhäftning och ensidigt ytbehandlad med syntetisk fäll, är den formstabil i längsgående riktning. Diagonalt fångar den upp till 10% av alla rörelser. Kan utan problem grundas och ytbehandlas med CEMproof CEMbit special asfaltförsegling. Produkt CEMproof CEMflex Elasto tätningsfog används för permanent tätning av betongfogar och sprickor. Den häftar fast bra i betong, gasbetong, härdad puts, obehandlat stål, gjutglas osv. Leveransform Vikt kg/paket Bredd mm CEMproof CEMbit som ytbehandling Kvalitetsbevarande asfaltytbehandling för påsprutning eller applicering. CEMproof CEMbit är en speciellt modifierad asfaltemulsion, som går perfekt att kombinera med CEMflex Elasto tätningsband. Pastös, fiberfri enkomponents ytbehandling på plastmodifierad asfaltemulsionsbas, fri från lösningsmedel. CEMproof CEMbit som grundning För grundning används CEMproof CEMbit. CEMBit är en spricköverbryggande, vattentät skyddsytbehandling för användning i och runt golv. När den väl stelnat är vattentätningen resistent mot alla ämnen, som vanligtvis förekommer i marken (exklusive mineraloljor). Tekniska data CEMbit Tjocklek mm Paket / Antal rullar 9, ,7 2 x 25 m 14, ,7 2 x 18 m 18, ,7 2 x 18 m 14, x 18 m Egenskaper CEMflex Elasto tätningsbandsystem utomordentlig permanent vidhäftningskraft permanent formbar självsvetsande enkel applicering ej sönderdelande vattentät släpper inte igenom vattenånga omedelbart effektiv ej krympande fri från lösningsmedel och tjära tål asfalt tålig mot åldring, inverkan från väder och vind och UV-strålning Tekniska data CEMflex Elasto tätningsband Användningstemperatur: +5 till +35 Användningstemperatur: -60 till +100 Trycktålighet: ca. 1,2 bar Täthet: ca. 1,2 g/cm³ Andel fasta ämnen: > 99 % Genomsläpplighet vattenånga: Genomsnittsvärde 0,25 g/m² * d Tillstånd: Täthet: Färg: tjockflytande, tixotrop ca.1 kg/dm³ vid 20 C svart ph-värde: 10 Värmetålighet: Köldtålighet: Genomsläpplighet vattenånga: Spricköverbryggning vid 2 mm skikttjocklek: 1 mm färskt skikt: Enhet: uppfyller AIB, ej isärflytande uppfyller AIB, ej splittrande uppfyller AIB; DIN (medelvärde) 0,63g/m² ca.1 mm = 0,6 mm torkat skikt 30 kg burk 14 burkar/palett 14

17 CEMproof CEMflex Elasto tätningsband Hur CEMflex Elasto tätningsband appliceras korrekt. Användningsexempel i 5 steg för "tät fog". Krav på underlaget Underlaget skall vara torrt, lufttemperaturen får inte vara lägre än +5 C. Äldre betongfel (betongbon) bör stängas med mortel och vid mindre storlek med CEMproof CEMbit. Steg 1 Grundning För ett 15 cm brett band appliceras ett ca. 20 cm brett CEMproof CEMbit. Använd rulle eller pensel. Förbrukning: g/m. Torkningstiden hos CEMproof CEMbit uppgår vid 20 C till ca 1-2 timmar eller 3-6 timmar vid 5-10 C. Steg 2 Applicering av bandet Ta bort det oljade pappret på baksidan av CEMflex Elasto Tätbandet. Tryck svarta sidan mot den Primade ytan. Steg 3 Efter tryck för hand eller med roller. Steg 4 CEMflex Elasto tätningsband och CEMbit Applicera CEMflex Elasto tätningsband med hjälp av en rulle på CEMbit, tills det vita fiberskiktet är helt täckt med CEMbit. Steg 5 CEMflex Elasto tät band & CEMproof CEMbit är enkel att täta alla möjliga fogar med efter avslutat betongarbete. 15

18 CEMproof SealStop F PU insprutningsharts För tunnelbygge och konstruktioner ovan och under mark/vattenreaktiv uppskummande PUharts SealStop F användningsmöjligheter Användning Lätt viskös, vattenreaktiv enkomponentsharts, fri från För att öka reaktiviteten läggs CEMproof Add X till klorerade kolväten, fluorkolväten och mjukgörare på SealStop F före användningen. Den på så sätt skapade ftalat-bas. reaktionsblandningen håller sitt tillstånd utan väsentlig ökning av viskositeten under minst 8 timmar. Efter att Stoppar inträngande (salt-)vatten genom sprickor CEMproof Add X tillförts bildas en hud, som eventuellt och gjutskarvar beror på luftfuktigheten, men som inte påverkar Stabiliserar jorden pumpens drift. injektering med injekteringsslang såsom PREDIMAX/ CEM 11 för att åtgärda vattenläckor Tekniska data De nedan angivna informationerna är laboratoriedata. På grund av värmeväxlingen mellan hartsen och berget, bergets ytegenskaper, fukt, tryck och ytterligare faktorer kan värdena i praktiken avvika. Reaktionsdata Ingångstemper atur Reaktionstider* uppmätt på 10% CEMproofAdd X Uppskumnings början '07" ± 2 Uppskummand e " ± 10 Skumfaktor (fritt utträde) Reaktionstider* uppmätt på 15 % CEMproofAdd X Uppskumnings början ± 2 Uppskummand e ± 10 Skumfaktor (fritt utträde) *Anm.: Reaktionen påverkas när 10% vatten tillförs den färskt iordninggjorda blandningen. Materialdata SealStop F iordninggjor d blandning Add X Täthet vid ± 30 kg/m³ 960 ± 4 kg/m³ Färg brun gulaktig Flampunkt > 100 C 100 ± 5 C ph-värde bortfaller 9,6 ± 0,5 Viskositet 750 ± ± 50 vid 5 mpa*s mpa*s - Viskositet 470 ± 60 vid 10 mpa*s - Viskositet 310 ± 40 - vid 15 Viskositet vid 25 mpa*s 160 ± 40 mpa*s 90 ± 10 mpa*s 5 ± 2 mpa*s SealStop F / CEMproof Add X pressas in i de vattenförande delarna som enkomponentsprodukt via injektionspacker och med hjälp av manuellt eller automatiskt drivna pumpar. Vid vattenkontakt skummar reaktionsblandningen upp kraftigt och härdar sedan. Om det i det område som skall förseglas inte rinner tillräckligt med vatten kan en fullständig härdning av SealStop F-massan uppnås genom vatteninsprutning dessförinnan eller senare. I motsats till tvåkomponentsprodukter härdar inte SealStop F under många timmar i injekteringsröret, eftersom det måste komma i kontakt med vattnet i marken innan det kan ske. I första hand används SealStop F med förinstallerade injekteringsslangar, som till exempel injekteringgsslangsystemet PREDIMAX eller injekteringsslangsystemet CEM 11 för att stoppa vattenflödet ur arbetsfogar. För att uppnå en permanent elastisk försegling skall CEMproof CrackSeal (tvåkomponents PU-harts) sprutas in omedelbart efter att vattenflödet brutits genom injektering av SealStop F (uppskummande enkomponents PU-harts). För att förhindra en igensättning skall pumpen spolas med CEMproof CleanEx omedelbart efter att injekteringsarbetena avslutats. Vid stilleståndstider på mer än en dag skall pumpen därefter fyllas med CEMproof CleanEx. För att komprimera mark används SealStop F utan CEMproof Add X och förs in i den naturligt fuktiga eller blöta sanden med injekteringsslang (PREDIMAX/CEM 11) eller andra injekteringsrör. injekteringsradien ligger på maximalt ca. 30 cm. Om radien är större än så härdar inte kärnan. För att undvika formationsbrott i marken bör injekteringstrycket inte överskrida det geostatiska trycket. Rekommendation: Vi rekommenderar att lagra produkterna i minst 12 timmar vid minst 15 C för att uppnå den rekommenderade bearbetningstemperaturen på 15 C till 30 C. Om materialet en gång värmts upp skall lokal överhettning, t.ex. i behållarväggen, undvikas under alla omständigheter. 16

19 Sammansättning och egenskaper Komponenter SealStop F består av modifierade isocyanater med mjukgörare och additiv. CEMproof Add X är en acceleratorblandning. Funktionsprincip: SealStop F härdar genom reaktion med omgivande vatten, varvid det uppstår ett polyuretan-/karbamid. Skummets expansion beror i första hand på mottrycket, som i sin tur står i samband med hartsens utbredning i det utrymme, som skall förseglas: Breda sprickor/kisel skapa en hög uppskumningsfaktor. Smala sprickor/fin sand leder till en låg utbredning samtidigt som stabiliteten är hög. Slutprodukt: Härdat SealStop F varken skrumpnar eller sväller vid kontakt med vatten. Hartsen är därför mycket stabil. Leveransform/lagring Förpackning: SealStop F CEMproof Add X 20 kg per burk 4,5 kg per burk Ytterligare förpackningsenheter kan erhållas på förfrågan. Lagring, hållbarhet: Minst sex månader från leveransdatum och tolv månader från tillverkningsdatum vid torr lagring mellan 10 och 30 C. Avfallshantering Avfallshanteras i enlighet med den lokalt gällande lagstiftningen. Flytande produkt kan avfallshanteras i en avfallsförbränningsanläggning (EU avfallskod ). Härdat SealStop F kan avfallshanteras som hushållsavfall (EU avfallskod ). Risk- och säkerhetssatser Beakta allmänna säkerhetsanvisningar för hantering av kemikalier. SealStop F Symbol: Xn (hälsovådlig) R20 Hälsovådlig vid inandning. R36/37/38 Retar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. S23 Andas inte in sprutdimma. S24 Undvik hudkontakt. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare (skyddsfaktablad finns att tillgå hos tillverkaren). S60 Denna produkt och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. CEMproof Add X Symbol: Xn (hälsovådlig) R21 Farligt vid hudkontakt. R36/38 Farligt vid ögon- och hudkontakt. S20 Andas inte in aerosol. S25 Undvik ögonkontakt. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbetet. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare (skyddsfaktablad finns att tillgå hos tillverkaren). S60 Denna produkt och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 17

20 CEMproof CrackSeal T injekteringsharts Tvåkomponents-polyuretanharts/Flexibel PU-harts CrackSeal T användningsmöjligheter Långsamreagerande, högflexibel tvåkomponents polyuretanharts. CEMproof CrackSeal T används för injektering/försegling och tillverkning av elastiska förbindelser för sprickor och hålrum och byggnader och andra konstruktioner ovan och under jord i trä, tegel eller natursten. Den används som enkomponentsharts i kombination med Tunnelinklädnader Parkeringsdäck Betongfundament Underjordiska slöjinjekteringar injekteringsslangar Sprickinjekteringar CEMproof CrackSeal T har en mycket låg viskositet. CEMproof CrackSeal T kan föras in i de befintliga strukturerna med limpackers, borrhålsförslutningar eller inbäddade injekteringsslangar (PREDIMAX / CEM 11). CEMproof CrackSeal T uppfyller kraven i de tyska ZTV- ING kraven (krav vid försegling av betongbyggnader). Bearbetningsbar vid omgivningstemperaturer mellan 6 och 40 C. Ingångstemperatur 8 C 15 C 23 C Blandningens viskositet 290 ± ± ± 30 Användningstid >60 > mpa*s efter ca. 100 min. ca min. Uppskumningsfaktor ca. 1,0 ca. 1,0 Ytspänning 30 Tg-värde vid härdning i torr miljö Materialdata Täthet vid 23 C Komp. A 990 ± 15 kg/m³ - 6 C ca. 120 min. ca. 1,0 Komp. B 1220 ± 20 kg/m³ Färg honungsfärgad brun Viskositet vid 23 C Viskositet vid 15 C Viskositet vid 8 C Mekaniska data 100 ± 20 mpa*s 210 ± 40 mpa*s 370 ± 50 mpa*s 70 ± 20 mpa*s 170 ± 40 mpa*s 320 ± 50 mpa*s Draghållfasthet 2,0 ± 0,2 MPa Brottönjbarhet 110 ± 20 % Shore-hårdhet A 50 ± 3 Tekniska data Reaktionsdata De nedan angivna informationerna är laboratoriedata. På grund av värmeväxlingen mellan hartsen och betongen, betongens ytegenskaper, luftfuktigheten, trycket och ytterligare faktorer kan värdena i praktiken avvika. Blandningsförhållande A:B 2,5 : 1 delar/volym = 2 : 1 viktandelar Sammansättning Komponenter: CEMproof CrackSeal T, Komp. A består av polyalkoholer och additiv. CEMproof CrackSeal T, Komp. B, är modifierat isocyanat. Funktionsprincip: Hartsblandningen tränger in i de sprickor, som skall förseglas. Den största delen av det vatten, som befinner sig där trängs undan av det vattenavvisande hartset. Resten accelererar härdningen och bildar ett i allt väsentligt slutenporigt skumharts. Slutprodukt: Efter 10 timmar är hartsen fast. Den fullständiga härdningen sker under en period av flera dagar. Den härdade hartsen är elastisk och tänjbar även vid platt adhesion. Den uppfyller de krav, som ställs upp under ZTV-ING på en minimitänjbarhet på 10%. CEMproof CrackSeal T skadar inte grundvattnet. Användning Vanligen sprutas hartsblandningen in i den spricka, som skall förseglas med borrhålspresshuvuden tills hartsmassan tränger ut ur borrhålen. 18

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Typ HPM och NS Konstruktionsfogar för vattentäta konstruktioner

Typ HPM och NS Konstruktionsfogar för vattentäta konstruktioner Tekniskt datablad Version 2009-01-15 Sika Injectoflex-System Sika Injectoflex-System och NS Konstruktionsfogar för vattentäta konstruktioner Användning Beskrivning Användning Svällande och injekterbar

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1 Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1 Sidan 1 / 1 PP412 PP-FLEX 412 SDB-nr : 180162 V001.0 Reviderat den: 11.07.2005 Utskriftsdatum: 14.03.2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Tekniskt faktablad StoLevell FT

Tekniskt faktablad StoLevell FT Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Teknisk data ut- och invändigt för alla mineraliska och nästan alla

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom byggoch glasningsarbeten.

Vi lagerför ett brett sortiment av fogmassor som tillgodoser det flesta behov inom byggoch glasningsarbeten. Fog och kittmassor Vi är direktleverantörer av kitt- och fogmassor från världsledande tillverkare av fogmassor med god kvalitet till rätt pris - Den Braven och Hercuseal i Holland. Vi lagerför ett brett

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 7402 2003-04-04 2 1 (6) Grupp M07 ANTIFOULINGFÄRG 1 ALLMÄNT 1.1 Typuppgifter Färg enligt denna standard är avsedd för bottenmålning på fartyg av stål som korrosionskyddsmålats. Färgen är lufttorkande, påväxthämmande

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning 25% Undervisning Gotland 25% Forskning 50% Konstruktör Fulltofta Trädpromenad Ljunghusen Veberöd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Putsen utsetts för både rena drag- och tryckspänningar samt böjdragspänningar

Läs mer

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder

SCHÖNOX BALTERRA för alla väder SCHÖNOX BALTERRA för alla väder Keramik på balkong och terrass I Let s stick together I www.schonox.se I Innehåll Gör rätt från början och få bort vattnet...3 Välj keramik med omsorg...4 SCHÖNOX fogbruk

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik

3M Tejp- och Lim. Produktguide. Bästa fäste. med rätt teknik 3M Tejp- och Lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik det att fästa? Hur får jag Tejp- och limskolan 3M TEJP- & LIMSKOLAN 29 Hur får jag det att fästa? Stegen till rätt produktval Välkommen till 3M:s

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18

RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 1 (7) RÅD OCH ANVISNINGAR VID BASSÄNGMÅLNING 2009-02-18 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Textilgatan 31 120 86 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : coatings@tikkurila.se Styrelsens

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Chrome Polish Artikelnummer: 180002005 Användningsområde: Leverantör: Polering Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul ISO 150, 220, 320 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057

Läs mer

Akrylfogmassa. Fysiska/kemiska data. Användarinstruktion. 382 93 68 300 ml

Akrylfogmassa. Fysiska/kemiska data. Användarinstruktion. 382 93 68 300 ml NOVIPRO LIM OCH FOG Novipro Lim och Fog är en bred serie med produkter för fogning och tätning. Här finns olika typer av fogmassor, sanitet & byggsilikon, NBS PU Skum, cementbaserad spackelmassa samt monteringslim.

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

RÖRTÄTNING 675 PRODUKTBESKRIVNING

RÖRTÄTNING 675 PRODUKTBESKRIVNING PRODUKTBESKRIVNING RÖRTÄTNING 675 För snabb och säker tätning av grova rörgängor upp till M80 & 3'' Tätar omgående mot låga tryck. Ersätter lin och teflonband. RÖRTÄTNING 675 är enkel att använda och beständigt

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Oljebaserad och Latexbaserad DRYLOK vattentätande DET ENKLASTE SÄTTET ATT VATTENTÄTA BETONG

Oljebaserad och Latexbaserad DRYLOK vattentätande DET ENKLASTE SÄTTET ATT VATTENTÄTA BETONG DRYLOK VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG Garanterad att stoppa vatten! Finns i följande färger. Beige VATTENTÄTANDE BETONGFÄRG Överallt där betong utsätts för vatten, vattentäta, skydda och försköna med DRYLOK

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT

GRON-FRI ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GARANTERAD EFFEKT ENKEL LÖSNING PÅ VÄXANDE PROBLEM GRON-FRI Effektivt mot alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Grön-Fri.

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

Brandtätning t.ex. Brennix Brandskyddsmassa alt. Betong/Bruk ( K40 ) väggens tjocklek ( min. 100 mm ) S&B Brandtejp. Brandtätning t.ex.

Brandtätning t.ex. Brennix Brandskyddsmassa alt. Betong/Bruk ( K40 ) väggens tjocklek ( min. 100 mm ) S&B Brandtejp. Brandtätning t.ex. Tillhörande handling till Swedcert typgodkännandebevis nr. 0121/98 MONTERINGSANVISNING BRANDTÄTNING PLASTRÖR AV PVC, PP, PE OCH PVC/ABS Ø 22 160 MM MED S&B BRANDTEJP Väggenomföring i betong, tegel, lättbetong

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Om limmet är överhettat, särskilt med hjälp av öppen låga kommer limmet att brinna. Överdriven rök indikerar överhettning.

Om limmet är överhettat, särskilt med hjälp av öppen låga kommer limmet att brinna. Överdriven rök indikerar överhettning. . Säkerhetsdatablad 1. Företag och produktinformation Produktnamn : Smältlim Tunnel OEM 08/43 Artikelnummer: 28030 Kemisk beskrivning: Leverantör: SKB Väst AB Hantverksvägen 21 44361stenkullen SVERGIE

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Om Condry sid. 4 Metod som bygger på forskning sid. 5 1 Temperaturmätning och fuktprovtagning sid. 5 2 Underarbete/Stenprovtagning sid. 6 3 Vattning av betonggolv sid. 7 4 Utrustning

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PRF INSTALL HD MoS2 UTFÄRDAD: 2003-09-01 DATUM: 2007-02-21 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

limning och nåtning av teakdäck

limning och nåtning av teakdäck limning och nåtning av teakdäck Instruktioner för användning av Sika Marinprodukter Version 1 limning och nåtning av teakdäck generell beskrivning av applikationsområde Teak har använts i hundratals år

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5

SÄKERHETSDATABLAD. Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS Medallion White Anti-Seize Lubricant NLGI #1.5 ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong, Färsk betongmassa 1.2 Användningsområde Formgjutning till grundläggning,

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATIONSBLAD 1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: X2 Production Graphics Ink - Lätt magenta Datablad nummer: 3-3032 1. 0. 0 Produktkod: 106R01040, 106R01046, 023R02464

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5

Varuinformation i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 i överensstämmelse med Comission Directive 2001/58/EC Sid 1/5 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn Beliclean SP Produktnummer 4330 Användningsområde (12) kalkborttagningsmedel; professionell

Läs mer

Varuinformationsblad

Varuinformationsblad PROMOCLEAN DISPER N 80 Varuinformationsblad Produkt PROMOCLEAN DISPER N 80 Sida :1/5 01 NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET PRODUKTNAMN: PROMOCLEAN DISPER N 80 LEVERANTÖR: Namn: PROMOSOL

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 15/12/2011 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

EG-säkerhetsdatablad enl. EU-direktiv 91 / 155 / EEG

EG-säkerhetsdatablad enl. EU-direktiv 91 / 155 / EEG 1. Ämnes-/berednings- och firmabeteckning Uppgifter om produkt/handelsnamn: FLEX-GOLVSPACKEL Användning av beredningen: Spackelmassa Uppgifter om producent/leverantör: GRABO MIX Baustoffwerk GmbH Dünenweg

Läs mer

042-29 20 05. www.lmiab.com. info@lmiab.com. Giftinformationenscentralen (akut): 112, Giftinformationscentralen (ej akut): 08-33 12 31

042-29 20 05. www.lmiab.com. info@lmiab.com. Giftinformationenscentralen (akut): 112, Giftinformationscentralen (ej akut): 08-33 12 31 Sida: 1 1. NAMN PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET AMINOSOL Användningsområde/Funktion: Leverantör: Gödselmedel AB Lennart Månsson International,, 256 69 HELSINGBORG Telefon: 04229 20 05 Telefax:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor

De första viktiga timmarna. Plastiska krympsprickor De första viktiga timmarna Plastiska krympsprickor 4 De första viktiga timmarna Risken för så kallade plastiska krympsprickor finns alltid vid betonggjutning. Risken är som störst under de första timmarna

Läs mer

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand!

Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Lätta tak! Lätta bjälklag! Blanda enkelt utan sand! Fyll ut stora hålrum! Lätt att hantera! Fyll ut och isolera med cellbetong, helt utan sand! Isolera lätt allt från krypgrunder och badrum till hålrum

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt

RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt RockTät Klimatsystem Täta och sunda hus året runt Innehåll Sida RockTät 3 ett komplett sortiment för tätning av hus RockTät 4 det kompletta systemet för tätning av hus Här uppstår problemen 5 med otätheter!

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Instruktionsbok Dammwalls Ambros Schmelzer & Sohn GmbH & Co KG Dr.-Zimmer-Str. 28, 95679 Waldershof Telefon 09231-9792-0 Fax 09231-972697 e-post info@a-schmelzer.de www.a-schmelzer.de

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD

VARUINFORMATIONSBLAD VARUINFORMATION UINTAITE 1 (5) VARUINFORMATIONSBLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Importör UINTAITE Contractor Trading AB Lövstigen 69 903 43 UMEÅ - SVERIGE Tel: 090-100 590 Fax: 090-100

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning

Hjälp vid GJUTNING. Bruksanvisning Hjälp vid GJUTNING Bruksanvisning Allmänt Betong består av cement, ballast och vatten. Den delas in i hållfasthetsklasser efter 28 dygns tryckhållfasthet på en standardiserad provkropp. För en ljusare

Läs mer

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00

Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 Säkerhetsdatablad: 1/5 Elite Centralsmörjningsfett 00 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Centralsmörjningsfett 00 Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB. info@rovab.com SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR POSTADRESS E-POST Novatemp ROVAB, Ramby oljor & Verktyg AB Ramby 749 51 Grillby info@rovab.com TELEFON

Läs mer

Dokument nummer Första utgåva Omarbetad Revision Utfärdad av Sida 1796900-SWE-07 2002-11-20 2009-02-04 5 Jeanette Hasseson 1 av 5 Alpacon Multicip

Dokument nummer Första utgåva Omarbetad Revision Utfärdad av Sida 1796900-SWE-07 2002-11-20 2009-02-04 5 Jeanette Hasseson 1 av 5 Alpacon Multicip Säkerhetsdatablad Dokument nummer Första utgåva Omarbetad Revision Utfärdad av Sida 1796900-SWE-07 2002-11-20 2009-02-04 5 Jeanette Hasseson 1 av 5 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn:

Läs mer

snabbare lättare enastående

snabbare lättare enastående Rapid Set Cementteknologi snabbare lättare enastående CEMENT ALL Mångsidig lagningsbruk MORTAR MIX Snabbhärdande lagningsbruk CONCRETE MIX Mycket snabbhärdande lagningsbetong KORODUR och CTS Cement två

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110

Säkerhetsdatablad BCL-EU-2006-4-1 enligt 91155EWG Publiceringsdatum 20060110 Produkt: Bioni Clean Sida 1 av 7 Uppdaterad: 2012-06-29 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Produktnamn Bioni Clean Användningsområde Effektivt rengöring/desinfektionsmedel för alla underlag

Läs mer

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518

Brandskyddssystem. KBK-K Brandskyddskuddar från sidan 515. FBA-BK Flexibla brandskyddsblock från sidan 518 Överallt där många människor träffas uppstår kravet på de viktigaste byggnadsfunktionerna, även vid brandrisk. Här gäller det att skydda utrymningsvägarna och att se till att strömförsörjningen fungerar

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.02.2003 Sida: 1/7 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn SikaPronto Härdare (B) Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid AkzoNobel Industrial Coatings Wood Finishes and Adhesives Produktinformation Laminated beam MUF system 1242/2542 Lång förvaringstid Svagt färgat system för limträbalkar och fingerskarvar i bärande virkeskonstruktioner.

Läs mer