TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER"

Transkript

1 TÄTNING AV BETONGKONSTRUKTIONER BPA GmbH Behringstr. 12 D Herrenberg-Gültstein Tel: +49 (0) 7032 / Fax: +49 (0) 7032 / Web: Pen-Tec Nordic AB Höregatan 9 SE Nässjö, Sweden Kontaktperson: Robert Moen Mobil: Fax: Web:

2 Behringstr. 12 D Herrenberg- Gültstein/Tyskland Tel.: +49 (0) 7032 / Fax.:+49 (0) 7032 / E-post: Internet: Generalagent Norden: Pen-Tec Nordic AB Pen-Tec Höregatan Nordic 9 AB Höregatan Nässjö 9 SE Telefon: Nässjö, Sweden Kontaktperson: Robert Moen: +46 Robert Moen 793 Mobil: Erling Normann: Fax: Web:

3 BPA-produkternas användningsområden NATM tunnel Tunnelavsiktning Fibersvällmaterial Tunneldränering Fogtätning Innertaksinjektering Öppet byggsätt Tunneltätning Tunneldränering Fogtätning Bentonitförsegling Källartätning CEMtobent dubbelinklädningssystem SilverSeal fibersvällmaterial Kallödningsmaterial PREDIMAX injekteringsslangsystem QUELLMAX Bentonit-fogband CEMflex VB Stålplåtsfogband Fogtätningssystem Byggfogar Expansionsfogar Tätning av byggropar Dränering av byggropar Källardräneringssystem CEMdrain Dräneringssystem Kammardrain injekteringsteknik Sanering (Sanerings- och renoveringstekniker) Ytbehandlingar WHG-ytbehandlingar Påbättring av betong/ betongsanering Betongtätning Betonskydd Reparation av avloppsrör Tätning av avloppssystem Fogreparation Fogtätning Sprickinjektering enligt ZTVsprickinjektionsförfarande Vi löser dina tätningsproblem.

4 Innehåll PREDIMAX INJEKTERINGSSLANG...3 CEM 11 INJEKTERINGSRÖR...4 INSTALLATION AV BPA INJEKTERINGSSLANG-SYSTEM...5 QUELLMAX PLUS...6 QUELLMAX BLACKSTOP...7 INSTALLATION QUELLMAX...8 CEMSWELL VATTENBINDANDE SVÄLLGUMMI... 9 CEMPROOF CEMSWELL "INJECT"...10 CEMFLEX VB STÅLPLÅTSFOGBAND...11 CEMPROOF CEMFLEX ELASTO TÄTNINGSBAND...14 CEMPROOF SEALSTOP F...16 CEMPROOF CRACKSEAL T INJEKTERINGSHARTS...18 CEMPROOF BORRHÅLSFÖRSLUTNING...20 CEMPROOF PVC FOGBAND...21 CEMPROOF AQUA-STOP...22 CEMPROOF CEMSTAR LIM...23 CEMPROOF CEM CEMPROOF CEM CEMPROOF CEM 805 "AKTIV"...26 CEMPROOF PORFYLL...27 CEMDICHT 3 I CEMDICHT TÄTNINGSBAND CEMPROOF CEMDRAIN DRÄNERINGSSYSTEM...32 CEMTOBENT DS DUBBELFÖRSEGLING...33 CEMTOBENT CS-PLUS...36 APPLICERINGSANVISNING FÖR CEMTOBENT...39 CEMPROOF SILVERSEAL AKTIV

5 PREDIMAX injekteringsslang injekteringsslang för kostnadseffektiv försegling av betongfogar i betongbyggnader PREDIMAX 11 och PREDIMAX 19 Produkt PREDIMAX är en dubbelmantlad PVC-slang med förskjutna öppningar eller spår för utmatning av det komprimerade injekteringsmaterialet, med vars hjälp fogarna i underjordiska konstruktioner kan förseglas. Öppningarna i den inre slangen är förskjutna i förhållande till öppningarna i den yttre slangen så att inget cementlim kan tränga in. Vid installationen fixeras injekteringsslangen i det första betongavsnittet med hjälp av lämpliga infästningsanordningar och i det andra steget bäddas den in i betongbearbetningen. Användningsområde (allmänt) injekteringsslangen används vid förseglingen av betongfogar, som ständigt eller från tid till annan är utsatta för underjordiskt vatten på grund av lutningar i marken eller vatten som rinner ut på markytan. Betongfogar, som krävs av byggtekniska skäl kan konstrueras kraftslutande och vattentäta. Installationsegenskaper Tillräcklig rördiameter (reducerar den inre friktionen hos injekteringsmaterialet och möjliggör på så sätt ekonomiska injekteringslängder) och en genomsläpplighet hos presskanal och utgångsöppningen efter betonggjutningen. Slang i slang-systemet förhindrar att det tränger in cementlim vid betonggjutning. Robust vid montering på byggarbetsplatsen. Infästningssystem ingår i leveransen. Enkel hantering snabb applicering Rundslang förhindrar oönskad vridning vid avrullning Injekteringsmaterialet tränger ut ur den betongingjutna slangen även vid mycket lågt tryck och sprider sig därför överallt. En slät yta förhindrar att injekteringsslangen och betongen klistrar ihop. PREDIMAX kan därför användas utan problem med vilken typ av inpressningsmedium som helst. Mycket bra förhållande mellan pris och prestanda, mycket hög driftssäkerhet, även vid multipla inpressningar. Lämpligt för inpressningar med vanligt i handeln förekommande cement (endast PREDIMAX 19), fincement, ultrafint cement, PU-harts eller PU-skum, epoxidharts och akrylat användas för multipla injekteringar. Produkten är certifierad enligt DIN EN ISO 9001 Injekteringsslang med genomgående metermarkering och kontrollnummer. PREDIMAX är ett unikt, patenterat varumärke - tillverkat i Schweiz. Användning Vågrät försegling av betonggjutningsfogar: bas/bas, bas/vund, vund/övertäckning, övertäckning/övertäckning Vågrät försegling av betonggjutningsfogar: vägg/vägg. konstruktioner över och under jord, byggväsen, tunnelbygge, specialapplikationer PREDIMAX kan användas för injektering och/eller med hartser, skumhartser, akrylat och ultrafina cementsuspensioner, fincement och cementlim. Utöver de ovan angivna injekteringsmedierna tillåter PREDIMAX 19 därutöver användningen av vanlig portlandcement. Leveransform/lagring PREDIMAX 11 PREDIMAX 19 Rullar med 100 m 100 m vardera Förseglade med krympfolie Palletter med m m Hållbarhet 5 år vid frostfri lagring och skyddad mot direkt solljus. Tekniska data PREDIMAX11 Predimax 19 Ämne för driften: PVC PVC Färgnyans grön grön Slanginnerdiameter: 6 mm 11 mm Slangytterdiameter: 11 mm 19 mm Vikt: 0,11 kg/m 0,25 kg/m Injekteringsmaterial: Max. längd inpressningsslang: Avtappningsöppning yttre slang: Hålanordning i den inre slangen Hartser, akrylat, fincement, CEM-tåligt cementlim Hartser, akrylat, fincement, portlandceme nt 12 m 15 m - på förfrågan - 5 mm 10 mm var 20:e mm 90 förskjutna utlopp ca 10 cm långa var 20:e mm 90 förskjutna utlopp ca 10 cm långa Driftstemperatur vid temperaturer under +5 C skall inpressningsslangen förvaras i uppvärmda lokaler 3

6 CEM 11 injekteringsrör Insprutningsrör för kostnadseffektiv försegling av kallödningsställen i betongbyggnader En effektiv och kostnadseffektiv injekteringsanordning för byggteknisk tätning Produkt injekteringsslang på PVC-bas för kostnadseffektiv försegling av alla typer av betongfogar i underjordiska byggnader. Envägig slang i PVC-baserat material med lätt kägelformade öppningar och slitsar riktade inifrån och ut, ur vilka de komprimerade injekteringsmedierna sprutas ut för att försegla fogar i underjordiska konstruktioner. Tack vare sin geometri stängs öppningarna, vilket effektivt förhindrar att cementlim tränger in i injekteringsslangen. Den släta ytan på CEM 11 förhindrar alla oönskad bindning mellan injekteringsslang och betong. injekteringsrörsystemet CEM 11 är lämpligt för att typer av injekteringshartser. injekteringar kan göras efter flera år, eftersom den släta ytan på CEM 11 omöjliggör sinteravlagringar och igensättningar i systemet.. Användningsområde injekteringsslangen CEM 11 används för försegling av betongfogar, som permanent eller tillfälligt är utsatta för inverkan från grund- eller ytvatten. CEM 11 är ett effektivt injekteringsrörsystem, med vars hjälp vatten- och gastäta kohesionslösa betongfogar kan skapas. Användning tryck, så att mediet når överallt (inledande insprutningstryck min. 0,5 bar). Kan användas med akrylat-gel eller PU-gel för multipla injekteringar. Utloppsöppningar koniskt formade inifrån och ut. På så sätt behöver bara ett litet begynnelsemotstånd övervinnas. En slät yta förhindrar att injekteringsslangen och betongen klistrar ihop. Mycket gynnsamt pris-prestandaförhållande. Tekniska data Material: PVC Inre diameter: 5 mm Yttre diameter: 11 mm Injekteringsmedier: PU/epoxidharts, akrylat, geler - ingen cement - Max. insprutningslängd: 10 m Utloppsöppningar: 5 mm var 25:e mm Hålanordning i slangen: var 12:e till var 14:e mm DIN EN ISO 9001 certifierad tillverkningsmetod. Inpressningsslang med löpande kontrollnummer Slangen har rekommenderats av flera oberoende testlaboratorier för försegling av betongfogar i betongbyggnader över och under jord. Anmärkning: Om akrylat eller speciell PU-gel används fungerar CEM 11 som multipelt injekteringssystem. För förstärkning av betongbyggnader får endast akrylat utan sönderdelande egenskaper användas. Tillbehör till CEM 11 Förslutningsförbindelse Lämplig för försegling av alla typer av lodräta och vågräta betongfogar och kallödningsställen. Produktegenskaper Tillräckligt stor innerdiameter och genomsläpplig injekteringsslang och utloppsöppningar efter betonggjutningen. Förhindrar att cementlim tränger in vid betonggjutning. Robust vid montering på byggarbetsplatsförhållanden. Infästningssystem ingår i leveransen. Enkel hantering snabb applicering Rundslang förhindrar oönskad vridning vid avrullning Slangsystemet förblir säkert inbäddat i betongen, trots fyllning med insprutningsmedier och under realistiskt Trycknippel för förslutningsförbindelse Gummiplatta till förslutningsförbindelse Plastklämma 4

7 Installation av BPA injekteringsslang-system För en problemfri installation av PREDIMAX/CEM 11 injekteringsslang gör du på följande sätt: Lägg slangen i mitten på kallödningsstället. Förbindelsen hålslang/predimax/cem 11 skall befinna sig helt och hållet i inne i betonguppbyggnaden. För att enkelt kunna hitta dem igen är det lämpligt att placera injekteringsändarna i förslutningsförbindelsen. Bilden visar två möjliga alternativ: Installation av injekteringsslangen med förslutningsförbindelse med gummiplatta och hållarkryss (för enkel montering på armeringen) Slangen skall var väl placerad på kallödningsstället och fästas med ca. 15 cm avstånd (beroende på betongfogens betongyta) med slangklämmor. Överlappning: Överlappningen skall vara minst 10 cm. Installation av hålslangarna inne i formen: Observera: för att undvika en förskjutning under betonggjutningen skall hålslangarna fixeras. 5

8 QUELLMAX Plus Bentonit-fogband med patenterat regnskydd med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) Produkt QUELLMAX Plus är ett tekniskt utprovat och därutöver mycket prisvärt svällningsbart bentonit-fogband med kristallisationsadditiv. QUELLMAX fungerar som fogband för betonggjutningsfogar och är testat för upp till 7 bars vattentryck. QUELLMAX Plus Det svällningsbara bentonit-fogbandet består av bentonit, som är inbäddad i en matris av högmolekylär polyisobutylen-gummi och speciella fyllmaterial och kristallina tillsatser (patenterad sammansättning). Regn eller vatten på byggarbetsplatsen aktiverar inte produkten. Så snart QUELLMAX Plus dock täcks över med betong, sönderdelar den alkaliska miljön ytan och QUELLMAX Plus aktiveras av lakvatten. Egenskaper QUELLMAX Plus är det enda svällande bentonitfogbandet, som kan användas utan begränsningar, eftersom QUELLMAX Plus kan appliceras helt väderoberoende. Vid ingjutning uppkommer ingen oönskad uppsvällning (regnskydd) Tack vare den patenterade ytan fördröjs uppsvällningen vid vattenkontakt med 72 timmar. Användning För att säkerställa att profilen blir helt omsluten av betong, bör QUELLMAX Plus gjutas in i platsgjuten betong på ett sådant sätt att det uppsvällningsbara bentonit-fogbandet runtom och i sin helhet är täckt med betong (minst 8 cm betongskikt krävs). Fördelar QUELLMAX Plus förseglar i två steg: - Första steget: Försegling genom omedelbar uppsvällning - Andra steget: Försegling genom kristallisering Hög svällningsförmåga (> 300 %) Enkel hantering Ingen tidskrävande uppkantning Självpenetrerande effekt. En kraftfull uppsvällning möjliggör penetrering i alla sprickor och hålrum. Dubbelförsegling genom kristallbildning i betongen. Uppsvällning och krympning kan reverseras hur ofta som helst Mycket formstabil även vid höga temperaturer under sommaren. Klibbar inte. Hög mineralandel, därför ingen materialuttröttning: Natrium-bentonit bibehåller sin reaktionsförmåga årtionden efter inbyggnaden. Påverkas inte negativt av de dagliga aktiviteterna på byggarbetsplatsen Tekniska data Form: Färg: Mått: Yta: Vikt: Toxitet Applicering CEMstar lim Cemstar Glue Inslagsdymling Inslagsdymling eller stålskena eller stålskena Quellmax Plus svällningsbar rektangulär profil, formbar svart/mörkgrå 18 x 24 mm 16 x 21 mm patenterat regnskydd 730 g/m resp. 570 g/m ogiftig CEMstar lim Quellmax Anslutningsschem Leveransform/lagring Rulle à 5 m, Paket à 20 m, Pallett à 720 m Hållbarhet: 5 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind QUELLMAX bentonit-fogband är en unik, patenterad teknologi tillverkad i Tyskland. 6

9 QUELLMAX Blackstop Standardmässigt Bentonit- fogband med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) Produkt QUELLMAX Plus är ett tekniskt utprovat och därutöver mycket prisvärt svällningsbart bentonit-fogband med kristallisationsadditiv. QUELLMAX fungerar som fogband för betonggjutningsfogar och är testat för upp till 7 bars vattentryck. QUELLMAX har testats för användbarhet vid föränderlig grundvattennivå. QUELLMAX Det svällningsbara bentonit-fogbandet består av bentonit, som är inbäddad i en matris av högmolekylär polyisobutylen-kautschuk och speciella fyllmaterial och kristallina tillsatser (patenterad sammansättning). Levereras som robust remsa. QUELLMAX kan appliceras på de befintliga förbindelseytorna innan nästa betonggjutning. Lakvatten, som senare tränger ut genom fogen, aktiverar QUELLMAX, som suger åt sig vattnet och sväller. Genom uppsvällningen expanderar produkten i de riktningar vattnet rinner (aktiv självinpressningsmetod) och förseglar gjutskarven effektivt mot lakvatten. Egenskaper Jämfört med konventionella fogtätningsmedel (PVC fogtätningsband, fogtätningsbana osv.) är QUELLMAX Blackstop billig och driftssäker, eftersom felkällor reduceras till ett minimum mycket bra pris-prestandaförhållande garanteras Användning För att säkerställa att källförseglingstrycket kan byggas upp, bör QUELLMAX endast byggas in i platsgjuten betong på ett sådant sätt att det uppsvällningsbara bentonit-fogbandet runtom och i sin helhet är täckt med betong (minst 8 cm betongskikt krävs). Fördelar QUELLMAX förseglar i två steg: - Första steget: Försegling genom omedelbar uppsvällning - Andra steget: Försegling genom kristallisering Hög svällningsförmåga (> 300 %) Enkel hantering Ingen tidskrävande uppkantning Självpenetrerande effekt. En kraftfull uppsvällning möjliggör inträngning i alla sprickor och hålrum. Uppsvällning och krympning kan reverseras hur ofta som helst Mycket formstabil även vid höga temperaturer under sommarn. Klibbar inte. Hög mineralandel, därför ingen materialuttröttning: Natrium-bentonit bibehåller sin reaktionsförmåga årtionden efter inbyggnaden. Påverkas inte negativt av de dagliga aktiviteterna på byggarbetsplatsen Tekniska data Form: Färg: Mått: Yta: Vikt: Toxitet Applicering CEMstar Cemstar lim Glue Inslagsdymling eller stålskena QUELLMAX Blackstop svällningsbar rektangulär profil, formbar Svart/mörkgrå 18 x 24 mm 16 x 21 mm 10 x 20 mm Talkum-behandlad 730 g/m resp. 570 g/m ogiftig CEMstar lim Quellmax Anslutningsschem Leveransform/lagring Rulle à 5 m, Paket à 20 m, Pallett à 720 m Hållbarhet: 5 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind QUELLMAX bentonit-fogband är en unik, patenterad teknologi tillverkad i Tyskland. 7

10 Installation QUELLMAX _ Hur man applicerar bentonit-fogband på ett korrekt sätt. Installation av QUELLMAX - med anslutningsskena - Underlaget skall vara rent, så rakt som möjligt och fritt från löst material. Det svällande bentonit-fogbandet bör genomgående ligga fast på underlaget. Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. QUELLMAX-bandet kan läggas in i mitten av väggen i längder om 5 m (standardlängder). Anslutningsskenan används för att fästa fogbandet. Installation av QUELLMAX - med CEMstar lim - Underlaget skall vara rent, så rakt som möjligt och fritt från löst material. Applicera limmet i mitten på väggen. QUELLMAX kan appliceras på limmet. Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. Företrädesvis fästs QUELLMAX med anslutningsskenan och stålspik. (Per löpmeter krävs 3 stålspikar. QUELLMAX skall tryckas fast mot underlaget. Tillbehör - CEMstar lim - Tillbehör - anslutningsskena - Anslutningsskena med regelbunden hålning 1 m längd; 20 m/paket Minst 3 stålstift/inslagsdymlingar per löpmeter krävs Monteringsstav/väv eller nät 1 m längd; 40 m/paket Minst 4 stålstift/inslagsdymlingar per löpmeter krävs 300 ml/patron 20 patroner/paket CEMstar lim och fogmassa är en unik teknologi - tillverkad i Tyskland. 8

11 CEMswell vattenbindande svällgummi CEMswell vattenbindande svällgummi Idag genomförs byggnadsarbeten på ännu större djup och i miljöer med ännu högre vattentryck under användning av sköldframdrivningstunnlar (TBM). Det ställs därför krav på ännu bättre tätningsegenskaper än befintliga material. Inledning Sköldframdrivningstunnlar är vanliga till exempel vid tunnelbanebyggen, kommunala vatten- och avloppsledningar, tunnlar, kabelutläggningar osv. De senaste utvecklingarna inom området sköldframdrivningstunnel avser nya applikationer, ökande och avtagande avsnittsstorlekar och även byggnadsarbeten i stora djup eller under havsbotten där försiktighetsåtgärder mot högt vattentryck är av grundläggande betydelse. CEMswell är en hydrofil kvalitetsprodukt för att försegla alla typer av fogar i prefabricerade betongkonstruktioner. En ny typ av gummitätning CEMswell är ett nytt expanderande gummitätningsmaterial, som huvudsakligen används för försegling av fogar i tunnlar och schakt. Det konstruerades för användning i tunnlar vid tryckförhållanden på upp till 5 bars vattentryck. Expansion på upp till 400% Vid CEMswell rör det sig om en extruderande blandning på gummibas, som tillverkas av butylgummi, hydrofil harts, polyetylen, silikon och speciella tillsatser. Vid vattenkontakt kan det svälla upp till 4 gånger den egna volymen. I begränsad omfattning expanderar materialet så att det utövar ett jämnt tryck på de kringliggande ytorna, även om dessa är ojämna och om öppningar, som skall fyllas är ojämnt formade. Tack vare detta uppnås en god tätning, utan att höga presskrafter krävs. Form och mått CEMswell finns i många olika standardformer och storlekar och kan också strängpressas i kundanpassade former för att tillfredsställa speciella kundkrav eller i kombination med vanlig, ej expanderande gummi. Följande tre huvudvarianter tillverkas och finns på lager: 18x7 23x15 23 [mm] Tekniska data Färg: grå (standard) Shore A: 38 Töjbarhet 490 / 770 % Töjningsstabilitet 1,1 / 2,1 MPa specifik vikt: 1,25 g/cm³ = 1,25 Svällvolym: ca. 400 % Driftstemperatur: -30 till +70 Hållbarhet: 3 år vid frostfri och skyddad lagring mot väder och vind. Betongskiktet bör vara minst 8 till 10 cm. Använd inte CEMswell för att täta gjutskarvar i platsgjutna konstruktioner. CEMswell används för försegling av betonggjutfogar i prefabricerade betongkonstruktioner. QUELLMAX (platsgjutna betongkonstruktioner) CEMswell (prefabricerade betongkonstruktioner) 9

12 CEMproof CEMswell "Inject" CEMswell "Inject" kombinerar CEMswell svällgummi med CEM 11/PREDIMAX 11 injekteringsslang Produkt för kostnadseffektiv tätning av betongfogar i vattennära betongkonstruktioner Produkt Förseglingen med svällgummi och injekteringsslang omfattar produkterna CEMswell svällgummi och CEM 11/PREDIMAX 11 injekteringsslang. Gemensamt ger de den unika dubbelförseglingen av betongfogar (uppsvällning och injektering). Tack vare injekteringsröret trycks injekteringsmaterialet ut när som helst. CEMswell "Inject" Profilen används för tätning av betongfogar, som kontinuerligt eller tillfälligt utsätts för grundvatten, rinnande vatten och/eller ytvatten. Byggtekniskt erforderliga betongfogar kan tätas mot vattentrycket. Produktegenskaper CEMswell "Inject" kan utan problem användas med alla typer av injekteringsmedium. Kan vid användning av PU- och epoxidhartser osv. med CEM 11 användas för engångsinjektering. Kan vid användning av akrylat- eller PU-Gel med PREDIMAX 11 användas för multipla injekteringar eller cementinjekteringar. injekteringsslang med löpande kontrollnummer Skyddad i upp till 10 timmar mot oavbrutet regn Svällkapacitet minst 400% Dubbelt säker tack vare uppsvällning och injektering. Fördelar Uppsvällning och injektering Robust under byggarbetsplatsförhållanden vid inbyggnad med infästningssystem, som ingår i leveransen Enkel hantering och snabb montering Iinjektering bara där det är nödvändigt. Slangsystemet förblir säkert inbäddat i betongen, trots fyllning med injekteringsmedier och under realistiskt tryck, så att mediet når överallt (inledande injekteringstryck min. 0,5 bar). Tack vare en slät yta ingen oönskad bindning mellan injekteringsslang och beting. Därför är CEMswell "Inject" lätt att bygga in. injekteringar kan göras även efter flera år, eftersom det tack vare den släta ytan inte uppstår några sinteravlagringar eller blockeringar i systemet. Mycket gynnsamt pris-prestandaförhållande. Inbyggnad Inbyggnaden kan göras med: CEMstar lim eller CEM 805 lim Spikar eller klamrar Det krävs ett betongskikt på minst 8 cm tjocklek. Tekniska data Material: Inre diameter: Yttre diameter: Profillängd: Utloppsöppningar: Hålanordningar i slangarna: Vikt: PVC 6 mm 11 mm 8 m 3-5 m var 12:e till var 14:e mm 28 öppningar var 10:e cm 0,360 kg/m Injekteringsmedia PU-harts (spricktätning), PU-skum (SealStop F + Additiv), epoxidharts, akrylat (fritt från sönderdelande egenskaper). Leveransform/lagring Rulle à 8 m, Paket à 5 Rullar = 40 m, Pallett à m Färg: blå/grön: Slangar/grå: CEMswell Hållbarhet: 3 år vid frostfri lagring och lagring skyddad mot direkt solinstrålning. Förvaras torrt. 10

13 CEMflex VB stålplåtsfogband med provningsintyg enligt Allmän byggförordning (abp) CEMflex VB - stålplåtsfogband CEMflex VB element levereras med dubbelsidig specialytbehandling. Förbindelsen mellan specialytbehandling med betong förhindrar allt genomflöde av vatten genom betongfogarna. Bortsätt från den specialytbehandlade stålplåtens höghållfasta förbindelse med den omgivande betongen erbjuder produkten ännu mer kemiska reaktioner, som till exempel ljusberoende uppsvällning, kristallisering, självfyllning av sprickor i betong och naturlig sintring/kristallisering (naturlig kalkstensbildning) i betongsprickor. För försegling av gjutskarvar på upp till 5 bar (50 m vattentryck) krävs bara ett dubbelsidigt 3 cm tjockt betongskikt. Elementen är mm långa, 150 mm höga och cirka 1,25 mm tjocka. Specialytbehandlingen klibbar inte, vilket innebär att det inte behövs någon skyddsfolie, som måste tas bort innan betonggjutningsarbetena måste tas bort. CEMflex VB är ett aktivt stålplåtsfogband. Förseglingen baseras både på aktiv kristallisering och på att främja en naturlig sintringsprocess i betong. Egenskaper CEMflex VB Den extremt goda bindningen till betongen är orsaken till de högklassiga tätningsegenskaperna. CEMflex VB främjar den naturliga sintringen/kristallisationen i gjutskarven och i sprickor. Bygga in CEMflex VB CEMflex VB med dubbelsidig ytbehandling skall appliceras direkt på armeringen. CEMflex VB skall fixeras med den speciella Omegastålplåtshållare. Överlappningen skall vara minst 5 cm. Leveransform/lagring Enkelelementen är mm långa, 150 mm höga och cirka 1,25 mm tjocka. I trälådor med vardera 50 styck = 100 m. CEMflex VB skall lagras torrt och kallt. Installationsexempel Användningsområden CEMflex VB CEMflex VB kan användas för alla vågräta och lodräta betongfogar upp till maximalt (8 bar) vattentryck. Användningsområden: vågrät och lodrät försegling av alla betonggjutningsfogar. Tätning av gjutskarvar i fundaments- och källarkonstruktioner och konstruktioner ovan och under jord, tunnelkonstruktioner, andra underjordiska byggnader och lösningar. CEMflex VB produktegenskaper Förzinkad stålplåt (B = 0,75 mm/l = mm/h = 150 mm), dubbelsidigt försedd med en 0,5 mm tjock specialytbehandling, som kemiskt häftar vid betongen och som permanent tätar den fog, som skall försegla. CEMflex stålplåtsfogband Labyrinttätning Försegling med kristallisation Främjar aktivt den naturliga sinter-/kristallisationsprocessen och kalkstensbildningen unik bindning vid betonginbäddning Provningsintyg enligt Allgemeine Bauordnung (abp) CEMflex - hållare 11

14 CEMflex VB CEMflex VB stålplåt reagerar på grund av det stora antalet beståndsdelar i den patenterade ytbehandlingen i kombination med komponenter i den omgivande betongen (direkt betongkontakt förutsätts). - CEMflex VB stålplåt - Bortsätt från den specialytbehandlade stålplåtens höghållfasta förbindelse med den omgivande betongen erbjuder produkten ännu mer kemiska reaktioner, som till exempel ljusberoende uppsvällning, kristallisering, självfyllning av sprickor i betong och naturlig sintring/kristallisering (naturlig kalkstensbildning) i betongfogar och -sprickor. Specialytbehandlingens beståndsdelar inleder automatiskt den kemiska reaktionen om det finns vatten eller vattenbaserade vätskor. Den naturliga kristalliseringen är så att säga en aktiv självreparationsmekanism. CEMflex VB är ett "aktivt" stålplåtsfogband, som reagerar med vatten. Denna aktiva självreparationsmekanism startar automatiskt vid vattenkontakt. Tätningsmetodens funktionalitet är fortfarande säkerställd årtionden efter inbyggnaden. Användningen av CEMflex VB säkerställer alltid automatiska tätningsreaktioner/tätningsmetoder. Kristallisationen/självreparationen i betongsprickor tränger in djupare och djupare i betongkonstruktionen. Den tätande reaktionen hos CEMflex VB stålplåtsfogband kontrollerades av högskolans oberoende/offentliga institut och bekräftades med en abp (provningsintyg/godkännande enligt allmän byggordning). CEMflex VB i det överlappande området Clip CEMflex VB Sintring CEMflex VB vit kristallbildning visar sig redan. Kristallisation Arbetsfog CEMflex VB överlappande område (endast 5 cm krävs) reagerar automatisk med försegling vid inträngande vatten Inom ett fåtal timmar är den aktiva förseglingsprocessen avslutad och vatten kan inte längre tränga in. Partiklarna till Ytbehandling Partiklarna till Ytbehandling i reaktion med vatten eller vätska Kristallbildning En aktiv självreparationsmekanism CEMflex VB är ett "aktivt" stålplåtsfogband provat på upp till 8 bars vattentryck. 12

15 - CEMflex VB stålplåt - Mikroskopisk upptagning av CEMflex VB kristallbildning Kaliumhydroxid-baserade kristallfibrer Kaliumhydroxid-baserade kristallnålar CEMflex VB min. 3cm Utgångssituation: Vattnet uppehålls i kallödnings- Början på Början på sintringen i CEMflex VB häftar extremt bra stället. kristallisationsprocessen betongstruktur på den kringliggande betongen naturlig kalkstensbildning Den unika kristallisations- och förseglingsprocessen testades av det tyska universitetet i Stuttgart för upp till 5 bars vattentryck och av Vattenfall i Sverige för upp till 8 bar. CEMflex VB bilder CEMflex VB stålplåtsfogband (med CEMflex - hållare) CEMflex VB är på båda sidor specialytbehandlad med kristallina tillsater. CEMflex VB kan fixeras med den speciella Omega-stålplåtshållaren. Överlappningen skall vara minst 5 cm. En limning av överlappningen är inte nödvändig. CEMflex VB har ingen klibbig yta och är därför enkel att hantera. Plast(skydds)folie, som skall tas bort innan betonggjutningen behövs inte. CEMflex kan utan problem böjas upp 90 grader och mer i sidodelar. CEMflex VB kan också arbetas in i färsk betong. Överlappningar behöver endast fixeras med CEMflex Clips och uppgå till minst 5 cm. En limning av överlappningarna är inte nödvändiga. Korrekt CEMflex VB i färsk betong/införd i det första betongskiktet (minst 3 cm tjockt betongskikt krävs). CEMflex VB stålplåtsfogband är ett unikt förfarande - tillverkat i Tyskland. 13

16 CEMproof CEMflex Elasto tätningsband Tätningsband Fogtätningssystem för betonggjutnings- och expansionsfogar CEMflex Elasto tätningsband CEMflex Elasto är ett kvalitativt högklassigt universaltätningsband med utomordentliga egenskaper: Självlimmande, med stor vidhäftning och ensidigt ytbehandlad med syntetisk fäll, är den formstabil i längsgående riktning. Diagonalt fångar den upp till 10% av alla rörelser. Kan utan problem grundas och ytbehandlas med CEMproof CEMbit special asfaltförsegling. Produkt CEMproof CEMflex Elasto tätningsfog används för permanent tätning av betongfogar och sprickor. Den häftar fast bra i betong, gasbetong, härdad puts, obehandlat stål, gjutglas osv. Leveransform Vikt kg/paket Bredd mm CEMproof CEMbit som ytbehandling Kvalitetsbevarande asfaltytbehandling för påsprutning eller applicering. CEMproof CEMbit är en speciellt modifierad asfaltemulsion, som går perfekt att kombinera med CEMflex Elasto tätningsband. Pastös, fiberfri enkomponents ytbehandling på plastmodifierad asfaltemulsionsbas, fri från lösningsmedel. CEMproof CEMbit som grundning För grundning används CEMproof CEMbit. CEMBit är en spricköverbryggande, vattentät skyddsytbehandling för användning i och runt golv. När den väl stelnat är vattentätningen resistent mot alla ämnen, som vanligtvis förekommer i marken (exklusive mineraloljor). Tekniska data CEMbit Tjocklek mm Paket / Antal rullar 9, ,7 2 x 25 m 14, ,7 2 x 18 m 18, ,7 2 x 18 m 14, x 18 m Egenskaper CEMflex Elasto tätningsbandsystem utomordentlig permanent vidhäftningskraft permanent formbar självsvetsande enkel applicering ej sönderdelande vattentät släpper inte igenom vattenånga omedelbart effektiv ej krympande fri från lösningsmedel och tjära tål asfalt tålig mot åldring, inverkan från väder och vind och UV-strålning Tekniska data CEMflex Elasto tätningsband Användningstemperatur: +5 till +35 Användningstemperatur: -60 till +100 Trycktålighet: ca. 1,2 bar Täthet: ca. 1,2 g/cm³ Andel fasta ämnen: > 99 % Genomsläpplighet vattenånga: Genomsnittsvärde 0,25 g/m² * d Tillstånd: Täthet: Färg: tjockflytande, tixotrop ca.1 kg/dm³ vid 20 C svart ph-värde: 10 Värmetålighet: Köldtålighet: Genomsläpplighet vattenånga: Spricköverbryggning vid 2 mm skikttjocklek: 1 mm färskt skikt: Enhet: uppfyller AIB, ej isärflytande uppfyller AIB, ej splittrande uppfyller AIB; DIN (medelvärde) 0,63g/m² ca.1 mm = 0,6 mm torkat skikt 30 kg burk 14 burkar/palett 14

17 CEMproof CEMflex Elasto tätningsband Hur CEMflex Elasto tätningsband appliceras korrekt. Användningsexempel i 5 steg för "tät fog". Krav på underlaget Underlaget skall vara torrt, lufttemperaturen får inte vara lägre än +5 C. Äldre betongfel (betongbon) bör stängas med mortel och vid mindre storlek med CEMproof CEMbit. Steg 1 Grundning För ett 15 cm brett band appliceras ett ca. 20 cm brett CEMproof CEMbit. Använd rulle eller pensel. Förbrukning: g/m. Torkningstiden hos CEMproof CEMbit uppgår vid 20 C till ca 1-2 timmar eller 3-6 timmar vid 5-10 C. Steg 2 Applicering av bandet Ta bort det oljade pappret på baksidan av CEMflex Elasto Tätbandet. Tryck svarta sidan mot den Primade ytan. Steg 3 Efter tryck för hand eller med roller. Steg 4 CEMflex Elasto tätningsband och CEMbit Applicera CEMflex Elasto tätningsband med hjälp av en rulle på CEMbit, tills det vita fiberskiktet är helt täckt med CEMbit. Steg 5 CEMflex Elasto tät band & CEMproof CEMbit är enkel att täta alla möjliga fogar med efter avslutat betongarbete. 15

18 CEMproof SealStop F PU insprutningsharts För tunnelbygge och konstruktioner ovan och under mark/vattenreaktiv uppskummande PUharts SealStop F användningsmöjligheter Användning Lätt viskös, vattenreaktiv enkomponentsharts, fri från För att öka reaktiviteten läggs CEMproof Add X till klorerade kolväten, fluorkolväten och mjukgörare på SealStop F före användningen. Den på så sätt skapade ftalat-bas. reaktionsblandningen håller sitt tillstånd utan väsentlig ökning av viskositeten under minst 8 timmar. Efter att Stoppar inträngande (salt-)vatten genom sprickor CEMproof Add X tillförts bildas en hud, som eventuellt och gjutskarvar beror på luftfuktigheten, men som inte påverkar Stabiliserar jorden pumpens drift. injektering med injekteringsslang såsom PREDIMAX/ CEM 11 för att åtgärda vattenläckor Tekniska data De nedan angivna informationerna är laboratoriedata. På grund av värmeväxlingen mellan hartsen och berget, bergets ytegenskaper, fukt, tryck och ytterligare faktorer kan värdena i praktiken avvika. Reaktionsdata Ingångstemper atur Reaktionstider* uppmätt på 10% CEMproofAdd X Uppskumnings början '07" ± 2 Uppskummand e " ± 10 Skumfaktor (fritt utträde) Reaktionstider* uppmätt på 15 % CEMproofAdd X Uppskumnings början ± 2 Uppskummand e ± 10 Skumfaktor (fritt utträde) *Anm.: Reaktionen påverkas när 10% vatten tillförs den färskt iordninggjorda blandningen. Materialdata SealStop F iordninggjor d blandning Add X Täthet vid ± 30 kg/m³ 960 ± 4 kg/m³ Färg brun gulaktig Flampunkt > 100 C 100 ± 5 C ph-värde bortfaller 9,6 ± 0,5 Viskositet 750 ± ± 50 vid 5 mpa*s mpa*s - Viskositet 470 ± 60 vid 10 mpa*s - Viskositet 310 ± 40 - vid 15 Viskositet vid 25 mpa*s 160 ± 40 mpa*s 90 ± 10 mpa*s 5 ± 2 mpa*s SealStop F / CEMproof Add X pressas in i de vattenförande delarna som enkomponentsprodukt via injektionspacker och med hjälp av manuellt eller automatiskt drivna pumpar. Vid vattenkontakt skummar reaktionsblandningen upp kraftigt och härdar sedan. Om det i det område som skall förseglas inte rinner tillräckligt med vatten kan en fullständig härdning av SealStop F-massan uppnås genom vatteninsprutning dessförinnan eller senare. I motsats till tvåkomponentsprodukter härdar inte SealStop F under många timmar i injekteringsröret, eftersom det måste komma i kontakt med vattnet i marken innan det kan ske. I första hand används SealStop F med förinstallerade injekteringsslangar, som till exempel injekteringgsslangsystemet PREDIMAX eller injekteringsslangsystemet CEM 11 för att stoppa vattenflödet ur arbetsfogar. För att uppnå en permanent elastisk försegling skall CEMproof CrackSeal (tvåkomponents PU-harts) sprutas in omedelbart efter att vattenflödet brutits genom injektering av SealStop F (uppskummande enkomponents PU-harts). För att förhindra en igensättning skall pumpen spolas med CEMproof CleanEx omedelbart efter att injekteringsarbetena avslutats. Vid stilleståndstider på mer än en dag skall pumpen därefter fyllas med CEMproof CleanEx. För att komprimera mark används SealStop F utan CEMproof Add X och förs in i den naturligt fuktiga eller blöta sanden med injekteringsslang (PREDIMAX/CEM 11) eller andra injekteringsrör. injekteringsradien ligger på maximalt ca. 30 cm. Om radien är större än så härdar inte kärnan. För att undvika formationsbrott i marken bör injekteringstrycket inte överskrida det geostatiska trycket. Rekommendation: Vi rekommenderar att lagra produkterna i minst 12 timmar vid minst 15 C för att uppnå den rekommenderade bearbetningstemperaturen på 15 C till 30 C. Om materialet en gång värmts upp skall lokal överhettning, t.ex. i behållarväggen, undvikas under alla omständigheter. 16

19 Sammansättning och egenskaper Komponenter SealStop F består av modifierade isocyanater med mjukgörare och additiv. CEMproof Add X är en acceleratorblandning. Funktionsprincip: SealStop F härdar genom reaktion med omgivande vatten, varvid det uppstår ett polyuretan-/karbamid. Skummets expansion beror i första hand på mottrycket, som i sin tur står i samband med hartsens utbredning i det utrymme, som skall förseglas: Breda sprickor/kisel skapa en hög uppskumningsfaktor. Smala sprickor/fin sand leder till en låg utbredning samtidigt som stabiliteten är hög. Slutprodukt: Härdat SealStop F varken skrumpnar eller sväller vid kontakt med vatten. Hartsen är därför mycket stabil. Leveransform/lagring Förpackning: SealStop F CEMproof Add X 20 kg per burk 4,5 kg per burk Ytterligare förpackningsenheter kan erhållas på förfrågan. Lagring, hållbarhet: Minst sex månader från leveransdatum och tolv månader från tillverkningsdatum vid torr lagring mellan 10 och 30 C. Avfallshantering Avfallshanteras i enlighet med den lokalt gällande lagstiftningen. Flytande produkt kan avfallshanteras i en avfallsförbränningsanläggning (EU avfallskod ). Härdat SealStop F kan avfallshanteras som hushållsavfall (EU avfallskod ). Risk- och säkerhetssatser Beakta allmänna säkerhetsanvisningar för hantering av kemikalier. SealStop F Symbol: Xn (hälsovådlig) R20 Hälsovådlig vid inandning. R36/37/38 Retar ögonen, andningsorganen och huden. R42/43 Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. S9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats. S23 Andas inte in sprutdimma. S24 Undvik hudkontakt. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare (skyddsfaktablad finns att tillgå hos tillverkaren). S60 Denna produkt och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. CEMproof Add X Symbol: Xn (hälsovådlig) R21 Farligt vid hudkontakt. R36/38 Farligt vid ögon- och hudkontakt. S20 Andas inte in aerosol. S25 Undvik ögonkontakt. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd vid arbetet. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare (skyddsfaktablad finns att tillgå hos tillverkaren). S60 Denna produkt och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 17

20 CEMproof CrackSeal T injekteringsharts Tvåkomponents-polyuretanharts/Flexibel PU-harts CrackSeal T användningsmöjligheter Långsamreagerande, högflexibel tvåkomponents polyuretanharts. CEMproof CrackSeal T används för injektering/försegling och tillverkning av elastiska förbindelser för sprickor och hålrum och byggnader och andra konstruktioner ovan och under jord i trä, tegel eller natursten. Den används som enkomponentsharts i kombination med Tunnelinklädnader Parkeringsdäck Betongfundament Underjordiska slöjinjekteringar injekteringsslangar Sprickinjekteringar CEMproof CrackSeal T har en mycket låg viskositet. CEMproof CrackSeal T kan föras in i de befintliga strukturerna med limpackers, borrhålsförslutningar eller inbäddade injekteringsslangar (PREDIMAX / CEM 11). CEMproof CrackSeal T uppfyller kraven i de tyska ZTV- ING kraven (krav vid försegling av betongbyggnader). Bearbetningsbar vid omgivningstemperaturer mellan 6 och 40 C. Ingångstemperatur 8 C 15 C 23 C Blandningens viskositet 290 ± ± ± 30 Användningstid >60 > mpa*s efter ca. 100 min. ca min. Uppskumningsfaktor ca. 1,0 ca. 1,0 Ytspänning 30 Tg-värde vid härdning i torr miljö Materialdata Täthet vid 23 C Komp. A 990 ± 15 kg/m³ - 6 C ca. 120 min. ca. 1,0 Komp. B 1220 ± 20 kg/m³ Färg honungsfärgad brun Viskositet vid 23 C Viskositet vid 15 C Viskositet vid 8 C Mekaniska data 100 ± 20 mpa*s 210 ± 40 mpa*s 370 ± 50 mpa*s 70 ± 20 mpa*s 170 ± 40 mpa*s 320 ± 50 mpa*s Draghållfasthet 2,0 ± 0,2 MPa Brottönjbarhet 110 ± 20 % Shore-hårdhet A 50 ± 3 Tekniska data Reaktionsdata De nedan angivna informationerna är laboratoriedata. På grund av värmeväxlingen mellan hartsen och betongen, betongens ytegenskaper, luftfuktigheten, trycket och ytterligare faktorer kan värdena i praktiken avvika. Blandningsförhållande A:B 2,5 : 1 delar/volym = 2 : 1 viktandelar Sammansättning Komponenter: CEMproof CrackSeal T, Komp. A består av polyalkoholer och additiv. CEMproof CrackSeal T, Komp. B, är modifierat isocyanat. Funktionsprincip: Hartsblandningen tränger in i de sprickor, som skall förseglas. Den största delen av det vatten, som befinner sig där trängs undan av det vattenavvisande hartset. Resten accelererar härdningen och bildar ett i allt väsentligt slutenporigt skumharts. Slutprodukt: Efter 10 timmar är hartsen fast. Den fullständiga härdningen sker under en period av flera dagar. Den härdade hartsen är elastisk och tänjbar även vid platt adhesion. Den uppfyller de krav, som ställs upp under ZTV-ING på en minimitänjbarhet på 10%. CEMproof CrackSeal T skadar inte grundvattnet. Användning Vanligen sprutas hartsblandningen in i den spricka, som skall förseglas med borrhålspresshuvuden tills hartsmassan tränger ut ur borrhålen. 18

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Lim-, fogmassa & golvbeläggning

Lim-, fogmassa & golvbeläggning Lim-, fogmassa & golvbeläggning Innehåll Lim & fogmassa GETO MSP 145-1-komponent MSP fog... 80-01 GETO MSP 152-1-komponent MSP lim... 80-02 GETO MSP 155-1-komponent MSP lim... 80-03 GETO PUR 21-1-komponent

Läs mer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer

Produkt Tjocklek (mm) Bredd (mm) Längd (m) Förpackning Artikelnummer RubberShell SA Rubbershell är ett EPDM-gummimembran producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av en icke

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar

Vattentätning SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa. Aktiva Vattentätningslösningar för konstruktionsfogar SikaSwell Vattensvällande profiler och fogmassa Aktiva slösningar för konstruktionsfogar SikaSwell - AKTIVT SYSTEM FÖR VATTENTÄTNING Vattensvällande fogtätningssystem som SikaSwell profiler och fogmassa

Läs mer

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1.

Epoxilim EN 1504-4. Mapepoxy L har låga utsläpp och uppfyler kraven för M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoxilim EN 1504-4 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapepoxy L används för kraftöverförande limning av - färsk (ohärdad) på härdad - härdad

Läs mer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - för säker vattentätning MAPELASTIC BRUKSANVISNING - för säker vattentätning 2 Vattenläckage? Mapelastic är ett 100% vattentätt cementbaserat membran som är mycket lätt att applicera: På terrasser och balkonger På utvändiga källarväggar

Läs mer

H 9952 Epoxybaserat strukturlim

H 9952 Epoxybaserat strukturlim Epoxybaserat strukturlim Verkstadsindustri Aerospace Järnväg Maximal prestanda för konstruktioner med: Högpresterande kompositer Metaller Honeycombpaneler Egenskaper God vidhäftning till många material

Läs mer

Akrylfogmassa LIM OCH FOG

Akrylfogmassa LIM OCH FOG NOVIPRO Novipro Lim och Fog är en bred serie med produkter för fogning och tätning. Här finns olika typer av fogmassor, sanitet & byggsilikon, NBS PU Skum, cementbaserad spackelmassa samt monteringslim.

Läs mer

FLÄNS & GÄNGTÄTNING 4000T

FLÄNS & GÄNGTÄTNING 4000T FLÄNS & GÄNGTÄTNING 4000T PRODUKTBESKRIVNING Fläns & gängtätning 4000T är en lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin,

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Construction. Lim för limförstärkning. Produktbeskrivning. Tester Godkännanden/ standarder

Construction. Lim för limförstärkning. Produktbeskrivning. Tester Godkännanden/ standarder Tekniskt datablad Version 2004-08-18 Id nr 020206040010000001 Sikadur -30 Sikadur -30 Lim för limförstärkning Construction Produktbeskrivning Användningsområden Egenskaper/fördelar Tester Godkännanden/

Läs mer

BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR. UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR

BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR. UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR BRUKSANVISNING OCH MONTAGEINSTRUKTION FÖR UNITEC PVC lim BRUKSANVISNING OCH MONTERINGSANVISNINGAR FÖR PVC RÖR LIMET Unitec PVC lim är framställd på en bas av lösningsmedlet NMP (N-Methyl-Pyrrolidon) som

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul

MapeWrap C UNI-AX. MapeWrap C UNI-AX HM. Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul MapeWrap C UNI-AX MapeWrap C UNI-AX HM Mycket stark kolfiberduk med fibrer i en riktning med hög och mycket hög elasticitetsmodul ANVÄNDNINGSOMRÅDE Systemet är lämpligt för reparation av armerade betongelement

Läs mer

mpas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25 o C).

mpas (Brookfield LVT sp3, 12 rpm vid +25 o C). Produkt information Casco Products HÄRDARE 2545 2545 är en all-round härdare som kan användas för alla typer av applikationer. 2545 kan antingen användas som härdare i ett två-komponent limsystem eller

Läs mer

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat

EcoSiMP Flooring. Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. Beskrivning. Användning. Fördelar. Certifikat Ett Svanen-certifierat lim för nedlimning av trägolv. 1 Beskrivning Användning Fördelar Certifikat är ett lösningsmedelsfritt, elastiskt silan 1-komponentslim, av andra generationen Silan-lim. Lämpligt

Läs mer

Mapefloor PU Flex. Självutjämnande elastisk polyuretanbeläggning

Mapefloor PU Flex. Självutjämnande elastisk polyuretanbeläggning IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapefloor SR SYNTHETIC RESINS B2,0 AR0.5-IR4 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS Självutjämnande elastisk

Läs mer

Tekniskt faktablad StoCryl V 450

Tekniskt faktablad StoCryl V 450 Beläggning, transparent, matt Karakteristik Användning som styv beläggning för skydd av bärande betongkonstruktioner (betong och armerad betong) vid efterföljande utformning som grundmålning för laserande

Läs mer

Construction. Injekteringsslang för tätning av konstruktionsfogar i vattentäta konstruktioner. Produktbeskrivning. Produktdata. Lagring. Tester.

Construction. Injekteringsslang för tätning av konstruktionsfogar i vattentäta konstruktioner. Produktbeskrivning. Produktdata. Lagring. Tester. Tekniskt datablad Version 2014-09-18 Id nr: 02 07 03 05 001 0 000013 Set SikaFuko Eco 1 Injekteringsslang för tätning av konstruktionsfogar i vattentäta konstruktioner Construction Produktbeskrivning Användningsområden

Läs mer

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar

Underhåll. Skyddar, bevarar och reparerar Underhåll Skyddar, bevarar och reparerar Klistra takpapp När du spikar papptäckning på träpanel måste skarvarna klistras ordentligt. Mataki Specialklister är framtaget speciellt för detta. Det är enkelt

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Rengöring Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv. Juli 2015 Nullifire FF197 Brandskum UTMÄRKANDE EGENSKAPER Brandklassat PU-skum Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026 Brandtätning upp till EI 240 Akustiktätning

Läs mer

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning

Balkonger och terrasser utomhus. Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Balkonger och terrasser utomhus Tät- och sättsystem nr 4.1.2 Arbetsanvisning Rev. 2011.05.26 Weber Tät- och sättsystem för balkonger och terrasser utomhus Förord System för vattentätning utomhus. Systemets

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP

Tekniskt faktablad StoSilent Sil AP Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data Underlag Krav invändigt för innertak och övre delen av väggar ljudgenomsläpplig dekorativ beläggning svårantändlig

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Injekteringsslangsystemet Intec gynnar säker, enkel och snabb tätning av horisontella och vertikala gjutfogar.

Injekteringsslangsystemet Intec gynnar säker, enkel och snabb tätning av horisontella och vertikala gjutfogar. Injekteringsslangsystemet Intec gynnar säker, enkel och snabb tätning av horisontella och vertikala gjutfogar. Tack vare fördelarna jämfört med andra typer av vattentätningar har Intec slangsystem rekommenderats

Läs mer

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning

Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Fuktskyddssystem för Tak, Bygg och VA Krypgrundsisolering Monteringsanvisning MOT FUKT, MÖGEL OCH RADON I KRYPGRUND 10 mm tjock Krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med +2 o C och ger ett

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

Förpackning (rullar/pall) RubberShell SA remsa 1.6

Förpackning (rullar/pall) RubberShell SA remsa 1.6 RubberShell SA 1.6 Rubbershell är ett tätskikt i EPDM-gummi, producerad i två lager och scrim-armerad med glasfiber. Produktens undersida är laminerad med ett självhäftande polymerskikt vilket täcks av

Läs mer

Typ HPM och NS Konstruktionsfogar för vattentäta konstruktioner

Typ HPM och NS Konstruktionsfogar för vattentäta konstruktioner Tekniskt datablad Version 2009-01-15 Sika Injectoflex-System Sika Injectoflex-System och NS Konstruktionsfogar för vattentäta konstruktioner Användning Beskrivning Användning Svällande och injekterbar

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad)

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. matt (0-35) Flampunkt ISO 3679 Method 1 16 C kalkylerad VOC-US/Hong Kong. US EPA metod 24 (testad) Approved 10200;11420 1,2 10200 zink etylsilikat ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Det här är en tvåkomponent fukthärdande oorganisk zink etylsilikat färg. Är avsedd för målning av tankar där det

Läs mer

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014

Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Instruktion för limning av kölskydd för utanpåliggande montering, 2014 Kölskyddet som har en blandning av EPDM och SBR kan limmas mot plast, bly och järn. Den yta som limning sker mot ska vara behandlad

Läs mer

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs

Tekniskt faktablad Sto Akustikputs Flerskiktig silikat-akustikputs Karakteristik Användning Egenskaper Utseende Teknisk data invändigt för tak och övre delen av väggar svårantändlig ljudabsorberande W = 0,45 finstrukturerad yta många färgmöjligheter

Läs mer

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation.

Finja 610 Binder. Bindemedel för lättklinkerkulor. 08-331231 Giftinformation. 1. Namnet på produkten och företaget Produktnamn: Användningsområde: Finja 610 Binder Bindemedel för lättklinkerkulor. Leverantör: Finja Betong AB Betongvägen 1 281 93 Finja Tel.nummer: 0451-66600 Fax.nummer:

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Datablad Epoxy Yacht HB

Datablad Epoxy Yacht HB Datablad Epoxy Yacht HB Produktbeskrivning Epoxy Yacht HB är en två-komponent, rostförhindrande epoxyfärg med hög torrhalt som kan påföras i hög filmtjocklek. Eftersom den innehåller höga halter av aluminiumflak

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT

Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT Litochrom STARLIKE LIM TÄTNINGSMEDEL YTSKIKT S En produkt för 3 applikationer Ytskikt Tätningsmedel Lim Fläck- och vattenavvisande. Förhindrar spridning av svamp och mögel. Utmärkt motståndskraft mot syror

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, hålrumsförsegling och förarbetesverktyg

Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, hålrumsförsegling och förarbetesverktyg kap-sv 0-0-,.0 Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, kap-sv 0-0-,.0 Underredsskydd, klistermassa, plastlagningssystem, tätningsmassa, Pliogrip Limpatroner för Plastlagningssystem

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG

Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn Användning Företag Betongsläppmedel Ecoratio bv Industrieweg 161 3044 AS Rotterdam, Nederländerna Tfn: +31 88 22 44 440 Fax: +31 88 22 44 444 E-post: info@ecoratio.com

Läs mer

Bearbetning Varia Dekorpaneler

Bearbetning Varia Dekorpaneler Bearbetning Varia Dekorpaneler Generellt Variapanelerna som är tillverkade av Ecoresin kan bearbetas med de flesta verktyg avsedda för plast-, trä-, och metallbearbetning. Det är viktigt att hastigheten

Läs mer

MSP 501 PRODUKTBESKRIVNING

MSP 501 PRODUKTBESKRIVNING MSP 501 PRODUKTBESKRIVNING Lösningsmedelsfri MS polymer med en hög hållfasthet för limning och fogning av metall. Idealisk där stora krav på flexibilitet och hög slaghållfasthet krävs. Används med fördel

Läs mer

Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2. 2 Sika Primer-3N...2. 3 Sika Primer-215...2

Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2. 2 Sika Primer-3N...2. 3 Sika Primer-215...2 Tekniskt datablad Version 2007-01-10 Primertabell Sikaflex /Sikabond Primertabell Sikaflex /Sikabond Beskrivning av Sika Primers. Innehåll: 1 Sika Cleaner-205... 2 2 Sika Primer-...2 3 Sika Primer-215...2

Läs mer

Construction. 2-komponents vattenbaserad epoxi. Produktbeskrivning

Construction. 2-komponents vattenbaserad epoxi. Produktbeskrivning Tekniskt datablad Version 2015-08-10 Id.nr:02 08 01 02 024 0 000021 Sikafloor Garage Sikafloor Garage 2-komponents vattenbaserad epoxi Construction Produktbeskrivning Användningsområden Egenskaper/fördelar

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Monteringslim. När du vill limma istället för spika

Monteringslim. När du vill limma istället för spika Monteringslim När du vill limma istället för spika 2 Hållbara val I hela vårt utbud Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga, hållbara produkter som i slutändan gör ditt arbete enklare och roligare. Marknaden

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI LAUDESUOJA (Bastulaveskydd) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 SUPI LAUDESUOJA (Bastulaveskydd) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 005 9100 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Lithomex. Hårdfogar till beläggningar. Teknisk information + praktiska bruksanvisningar. Från lätt till tung trafik. Natur Stengrå Svart

Lithomex. Hårdfogar till beläggningar. Teknisk information + praktiska bruksanvisningar. Från lätt till tung trafik. Natur Stengrå Svart Lithomex Hårdfogar till beläggningar Från lätt till tung trafik Natur Stengrå Svart Teknisk information + praktiska bruksanvisningar Bruksanvisning För lätt trafik Blandningsprocess Blandningsenhet 1 burk

Läs mer

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar

Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Kvalitetssäkring Reparation av betongbalkonger och loftgångar Dokumentet kan i flera avsnitt även användas till andra betongreparationer INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Objektsinformation 2 Kontrollschema 3

Läs mer

Rekommenderad användning Golvbeläggning/självutjämnande beläggningar. Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Duurstedeweg 33007

Rekommenderad användning Golvbeläggning/självutjämnande beläggningar. Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Duurstedeweg 33007 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 03.08.2004 Sida: 1/5 Omarbetad: 16.02.2004 Reg. Nr.: 060-00214433.0000 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn

Läs mer

AF/Armaflex INGET FARLIGT GODS VERSION: 2001-01-10 SIDA: 1 (av 5)

AF/Armaflex INGET FARLIGT GODS VERSION: 2001-01-10 SIDA: 1 (av 5) SIDA: 1 (av 5) 1 NAMN PÅ ÄMNE / PREPARAT OCH FÖRETAG HANDELSBENÄMNING: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: AF/Armaflex Isolering/skydd av rörledningar, luftkanaler (inkl böjar, armaturer, flänsar o dyl) i kyl-/klimat-

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål.

Rostskydd: Rekommenderas för offshore-miljöer, raffinaderier, kraftverk, broar, byggnander, gruvutrustning och allmänn konstruktionsstål. 11720;5660;6520 1 11720 epoxi mastic ^(ValidationDate). 1 Produktbeskrivning Är en tvåkomponent polyaminhärdande epoxi mastic färg. Är en yttolerant produkt som har hög torrhalt och är järnglimmerpigmenterad

Läs mer

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett

Fix & Fog. Finja Betong. Fix och fog. Säkert, flexibelt och komplett Fix & Fog Finja Betong Fix och fog Säkert, flexibelt och komplett Tryggt fix- och fogsortiment Finja erbjuder ett komplett sortiment av fix- och fogprodukter som tillgodoser marknadens efterfrågan på moderna

Läs mer

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C

Approved. Egenskap Test/Standard Beskrivning. Glans (GU 60 ) ISO 2813 Flampunkt ISO 3679 Method 1 27 C Approved 1493 1,2 1493 silikon akryl ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en enkomponent fysikaliskt torkande silikonbaserad akrylfärg. Den är resistent upp till 260 C. Kan användas som grundfärg,

Läs mer

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution

FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN. Rörgenomföring. POLO-RDS evolution FASTIGHETSTEKNIK. ANLÄGGNINGSARBETEN Rörgenomföring POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution POLO-RDS evolution Rörgenomföring i polypropylen för mediumrör DN 15-250 Rörgenomföringssystem POLO-RDS evolution

Läs mer

Produktspecifikation. RubberShell S 2.5

Produktspecifikation. RubberShell S 2.5 RubberShell S 2.5 Rubbershell S 2.5 är ett elastomert tätskikt baserad på gummipolymeren EPDM, scrim-armerad med glasfiber samt laminerad med ett polymermodifierat bitumenskikt. Användningsområdet är som

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1

Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1 Varuinformationsblad enligt 91/155/EEG - ISO 11014-1 Sidan 1 / 1 PP412 PP-FLEX 412 SDB-nr : 180162 V001.0 Reviderat den: 11.07.2005 Utskriftsdatum: 14.03.2008 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

SH/Armaflex INGET FARLIGT GODS VERSION: 2001-01-08 SIDA: 1 (av 5)

SH/Armaflex INGET FARLIGT GODS VERSION: 2001-01-08 SIDA: 1 (av 5) SIDA: 1 (av 5) 1 NAMN PÅ ÄMNE / PREPARAT OCH FÖRETAG HANDELSBENÄMNING: ANVÄNDNINGSOMRÅDE: SH/Armaflex Isolering/skydd av rörledningar (värme-, varma resp kalla dricksvatten- samt dagvattenledningar och

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Code-Nr. Parker TL55 Tillverkare / distributör Rådgivning Nödrådgivning Parker Hannifin GmbH O-Ring Division Europe Stuifenstrasse 55, D-74385

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK

LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV SIKA PRODUKTER VERSION 3 Limning och nåtning av teakdäck 1 LIMNING OCH NÅTNING AV TEAKDÄCK 2 Limning och nåtning av teakdäck GENERELL BESKRIVNING

Läs mer

DeLaval skyddsskivor för vägg Produktdata. DeLaval skyddsskivor för vägg. Produktdata. Bruksanvisning i orginal. Tekniska data

DeLaval skyddsskivor för vägg Produktdata. DeLaval skyddsskivor för vägg. Produktdata. Bruksanvisning i orginal. Tekniska data Bruksanvisning i orginal DeLaval skyddsskivor för vägg DeLaval skyddsskivor för vägg ger väggar i mjölkningsstall, mjölkrum, serviceutrymmen m.m en yta som är hygienisk och lätt att rengöra. DeLaval skyddsskivor

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Installationsrekommendationer nora trapplösningar

Installationsrekommendationer nora trapplösningar Installationsrekommendationer nora trapplösningar Lämpliga underlag i trappor är trä, sten, metall och andra hårda fasta underlag. Underlaget måste uppfylla de krav som ställs enligt landspecifika bestämmelser

Läs mer

Varuinformation Platon Fogmassa

Varuinformation Platon Fogmassa Sidan 1 av 6 1. Namnet på produkten och företaget Handelsnamn. Produkttyp Leverantör Isola-Platon ab. Adress Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad Telefon 08 444 78 80. Fax 08 730 23 51 E-post Isola-platon@isola.se

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl

MONTERINGSANVISNING Brandhämmande Akryl MONTERINGSANVISNING Brandhäande Akryl 1 (6) 2012 09 20 Generell produktbeskrivning Brandhäande Akryl är konstruerad för att förhindra spridning av brand, gas och rök genom öppningar och tekniska genomförningar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser

Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser Vattentätning och plattläggning på balkonger och terrasser maj 2014 Balkonger och terrasser Balkonger och terrasser är underlag som är hårt utsatta för växlande väderförhållanden och skiftningar vid regn,

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Mapecoat Universal. Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi

Mapecoat Universal. Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapecoat Tvåkomponents lösningsmedelsfri transparent epoxi EN 1504-2 EN 13813 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Mapecoat

Läs mer

Approved. Kan användas på helikopterdäck, gångstråk, ramper, bryggdäck och däck där krävs nötningsbeständighet och halkskydd.

Approved. Kan användas på helikopterdäck, gångstråk, ramper, bryggdäck och däck där krävs nötningsbeständighet och halkskydd. Approved 462;463;9880;464;1500;7021 1,2 462 epoxi ^(ValidationDate) 1 Produktbeskrivning Är en trekomponent nötningsbeständig polyaminhärdande epoxifärg. Avsedd som en halksyddsfärg. Lämplig på metalliskt

Läs mer

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04 Sida 1 (7) OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 20151104 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OK/Q8 Premium Bilvax 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin

Tekniskt faktablad StoColor Puran Satin Mycket motståndskraftig, vattenburen 2-komp lackfärg på polyuretanbas, våtnötningsklass 1 och täckförmåga 2 enligt EN 13300 Karakteristik Användning Egenskaper Optik halvblank enligt EN 13300 Tekniska

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. KOMPONENT B: Kan orsaka brand.

SÄKERHETSDATABLAD. KOMPONENT B: Kan orsaka brand. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1/9 Användning: Leverantör: Klibbig massa i blandningspatron till förankring av gängstänger, armeringsstänger osv. Fischerwerke Arthur Fischer GmbH & Co. KG Weinhalde

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning

25% Undervisning. Gotland. Fulltofta Trädpromenad. 50% Konstruktör. 25% Forskning 25% Undervisning Gotland 25% Forskning 50% Konstruktör Fulltofta Trädpromenad Ljunghusen Veberöd Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond Putsen utsetts för både rena drag- och tryckspänningar samt böjdragspänningar

Läs mer

Tekniskt faktablad StoLevell FT

Tekniskt faktablad StoLevell FT Mineraliskt klister- och armeringsbruk/grundputs, snabbhärdande, tidigt filmbildande och fuktsäker Karakteristik Användning Egenskaper Teknisk data ut- och invändigt för alla mineraliska och nästan alla

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk

SÄKERHETSDATABLAD. Grundning till impregnering av utvändigt murbruk SKALFLEX A/S SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på produkten: Produktnamn: Användningsområde: Skalflex vattenreflex Grundning till impregnering av utvändigt murbruk Datum: 20030923 Reviderad: SKALFLEX A/S, Industrivej

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer