Tim D. Evans, FCIWEM1, Per Andersson2, A SA Wievegg2 & Inge Carlsson2. 1Tim Evans Miljö, Stonecroft, Ashtead, Storbritannien och 2Surahammars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tim D. Evans, FCIWEM1, Per Andersson2, A SA Wievegg2 & Inge Carlsson2. 1Tim Evans Miljö, Stonecroft, Ashtead, Storbritannien och 2Surahammars"

Transkript

1 Surahammar: En studie av effekterna av installation av matavfall Kvarnar i 50% av hushållen Tim D. Evans, FCIWEM1, Per Andersson2, A SA Wievegg2 & Inge Carlsson2 1Tim Evans Miljö, Stonecroft, Ashtead, Storbritannien och 2Surahammars KommunalTeknik AB, Surahammar, Sverige Korrespondens Tim D. Evans, Tim Evans miljö, Stonecroft, Park Lane, Ashtead KT21 1EU, Storbritannien. E-post: doi: /j x Abstrakt Denna uppsats recenserar 15 år av påverkan på reningsverk, mätdata för att bedöma effekten av att installera avfallskvarnar och hur dessa effekter går att jämföra med publicerad vetenskaplig litteratur. För första gången har det varit möjligt att bedöma i full skala belastning och kostnad vid överföring från fast avfall till avloppsvatten i ledningen. Inom en period på 10 år valde 50% av hushållen i staden Surahammar i Sverige att ha matavfallskvarn installerad för att hantera sitt matavfall köket. Avloppet från hushållen går till ett enda reningsverk som omfattar rensgaller, primär sedimentering, aktivt slam, följt av kemiska fosfat tillsatser och mesofil rötning. Avloppsnäten är separata men med bräddavlopp diameter och gradienter av avlopp är NORMAL. Denna uppsats granskar inflödet och biogas.

2 2 år innan installationen startas och 10 år efter. Detta ger en unik möjlighet att kontrollera publicerad forskning på avfallskvarnar. Den operativa övervakningen av data är i överensstämmelse med den redan publicerade forskningen som visar att matavfallskvarnar har liten eller ingen påverkan på vatten användning, stopp i avlopp, skadedjur eller reningsverk. Biogasanläggningen producerade 46% mer biogas än innan matavfallskvarnarna var installerade. Det fanns ingen signifikant ökning av hydraulisk belastning, eller belastning av BOD7, COD, N eller NH4. Som ett resultat av Surahammar övergripande avfallsstrategi, inte bara avfallskvarnar, utan den mängd av avfall till deponi från kommunen har också minskat från 3600 ton / år 1996 till 1400 ton / år under Inledning Europeiska unionen har beslutat sig för att minska deponi utsläpp av metan (en klimatförändrande gas med en global uppvärmningspotential 25 gånger högre än för koldioxid, IPCC 2007) skall medlemsstaterna skicka mindre biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall till deponi. Om deponering av avfall Direktiv (CEC 1999) fastställt mål som kan deponeras jämfört med det belopp som deponeras under 1995, referensåret. Dessa minskningar (till 75, 50 och 35% av referensen viktbaserat) ska uppnås genom särskilda måldatum som

3 är respektive 2006, 2009 och 2016 för de flesta medlemsstaterna Surahammar valde (1997) att erbjuda sina medborgare differentiella avgifter för insamlingen av avfall samt ett system för kartong, glas, metall och plast (dvs drop-off platser dit invånarna tar dessa material). Policyn har varit effektiv i att den mängd av avfall till deponi från kommunen har minskat från 3600 ton/år 1996 till 1400 ton/år under Hushåll som köpt egna auktoriserade kompostbehållare betalade ingenting för mat insamling av avfall, eftersom de inte hade något krav på Surahammars KommunalTeknik AB (SKT). Den högsta avgiften var för hushåll som valde fastighetsnära insamling brun tunna vilken var försedd med hjul och tömdes varje vecka eller två gånger i veckan vid varmt väder. Det tredje alternativet var en 8-årigt avtal för att hyra en i-diskhon matavfallskvarn från SKT. SKT driver avfallshantering, vattenförsörjning, avlopp, vedeldad elgenerering och fjärrvärme i Surahammar Kommun. Det är ett företag helägt av kommunen. För att kvalificera sig för leasingkontraktet, inspekterade SKT den ansluta fastigheten och det viktigaste avloppet med hjälp av intern-tv (CCTV). Ibland avslöjade detta problem såsom brutna ledningar eller rot tillväxt in i rören. När rören var lämpliga, var den boende berättigad att få en matavfallskvarn installerad av kommunen som en del av ett 8-årigt hyresavtal, under vilken kommunen reparerar eventuella fel. Efter 8 år blir avfallskvarnen den boendes/fastighetsägarens egendom, vars sophämtning återgår till kompost, brun tunna eller så startar en ny 8-års period. Den ungefärliga årliga kostnader för hushållen är

4 693 kr. Föga förvånande med denna prisdifferentiering blev implementering av matavfallskvarnar snabb. Surahammar är en mellanstor kommun med 3700 hushåll, som alla rinner till ett enda reningsverk, att förvandlas snabbt från att ha ingen avfallskvarn till att ha avfallskvarn i 1100 hushåll. Detta är en sällsynt, om inte unik omständighet, ämnet för denna uppsats är den effekt på avlopp, reningsverk och biogasproduktion detta inneburit. Sanitära avlopp läggs med en lutning på 0,004-0,005. Haga reningsverk består av 3mm galler, grus / sand avveckling, primära sedimenteringsbassänger, luftning av aktivt slam, kemisk fällning av fosfor och mesofil rötning (AD). Luftning av det aktiva slammet styrs av löst syre. 15mg BOD7 / L och 0.5mgP / L, det finns ingen kväve gräns. Det rötade slammet förtjockas i torkutrymme och komposteras/torkas med gräs. Den resulterande jord-liknande biomullen går med lastbil till Västerås till en matjord-tillverkare. Även om det har skett en betydande forskning om avfallskvarnar och deras effekter, eftersom de uppfanns i USA år 1928, är vissa inom VA-kollektivet utan erfarenhet av matavfallskvarnar oroliga över deras införande. De fruktar ökade stopp i avloppet, problem vid bräddning, behandlingskostnader och ospecificerade problem vid driften av reningsverket. Ingen av den forskning, som har bedrivits i många länder, bekräftar dessa farhågor.

5 Övervakningen av data från Surahammar från åren tidigare och genom denna period av snabb installation av avfallskvarnar (1995 till idag) ger en unik möjlighet för att bedöma vad som händer i ett reningsverks upptagningsområde. År 1993 installerade SKT matavfallskvarn i 32 av 39 lägenheter i en bostadsrättsförening, de sju utan avfallskvarn var i en byggnad med egen dränering och blev referensen. Ledningarna spolades före installation och videofilmade. De filmades igen efter 1 och 2 år, vid bägge tillfällena såg man ingen förändring. I slutet av år 2 spolades avloppsledningarna igen, SKT drog slutsatsen att det inte fanns några märkbara skillnader i partiklar, slam eller fett. Nittiosex procent av invånarna var nöjda med sina avfallskvarnar. Sophämtningen minskade från tömning av sex 400 L kärl två gånger i veckan till att tömma tre kärl på 400 L en gång veckan. Vattenförbrukningen minskade med 25%, vilket SKT inte kunde tillskriva avfallskvarnarna men orsaken förblev oförklarad. På grundval av detta försök, beslöt kommunen att erbjuda avfallskvarn som ett av alternativen för avfallshantering. Installationer startade i maj Karlberg & Norin (1999) genomförde intensiv övervakning på Haga Reningsverk år 1998, då 30% av hushållen hade installerat avfallskvarn. De drog slutsatsen att de inte kunde mäta någon förändring i flödet, BOD7, P eller den el som förbrukas av motorer för turbo-blåsmaskiner för den aktiverade slamanläggning.

6 Det inkommande N hade minskat och biogas produktionen ökade. Karlberg & Norin (1999) drog slutsatsen att även om de uppmätta värdena inte visade på någon förändring i BOD7, hade mängden substrat för biogasproduktion ökat som en följd av installation av matavfallskvarnar och att det inte förekommit någon negativ effekt på reningsverk eller på avlopp. Vattenanvändning Varje gång de används spolas det med kallt vatten, det kyler motorn och transporterar matavfallet via ledningsnätet. Användning av dricksvatten förkroppsligar den energi som används för behandling och distribution och de potentiella effekterna på vattenresurserna. En detaljerad stratifierat undersökning i USA (Ketzenberger 1995) visade att avfallskvarnen har använts i cirka 15 s per start oberoende av antalet personer i hushåll, subjektivt, verkar detta vettigt (eftersom avfallskvarnens användning är kopplat till matlagning) och står för utbudet av rapporterad vattenanvändning uttryckt i liter per invånare. En studie gjordes i Staffanstorp i ett område med avfallskvarnar i 100 lägenheter (155 vuxna och 56 barn), den tid den användes per start var 38 s (Nilsson et al. 1990). Per capita var vattenanvändningen 13 L /dag mindre under de 11 månader efter det att avfallskvarnarna hade installerats än 6 månader innan installation, men som Karlberg & Norin (1999) Nilsson et al. (1990) drog slutsatsen skulle det inte vara lämpligt att tillskriva detta direkt till att avfallskvarnarna hade installerats. Jones (1990) i Kanada kunde inte upptäcka någon större volym vatten per capita som används där avfallskvarnar hade installerats och avslutade att påverkan på vattenanvändningen var inte signifikant.

7 Endast i ett fåtal studier har man faktiskt mätt vattenanvändning i samband med avfallskvarnar i drift och de har hittat uppgifter allt från en minskning efter avfallskvarnar hade installerats (Jones 1990, Nilsson et al 1990;. Karlberg & Norin 1999) till 0,29 l / person och dag (stora familjer) till 6,4 l / person och dag. Ytterligheterna i värdena är förmodligen avvikelser. En studie från New York City Department of Environmental Protection (NYDEP 1999), som genomfördes beslöt att ändra reglerna om installation av matavfallskvarn, är förmodligen den största fältstudie som någonsin genomförts. Det gällde 514 lägenheter med avfallskvarn jämfört med 535 lägenheter utan avfallskvarn, de delades in i fyra orter för att spegla en del av stadens mångfald. Det involverade 2014 personer totalt, dvs 1,92 personer per lägenhet. Rapporten drog slutsatsen att genomsnittlig vattenanvändning hänförlig till FWD var 3,6 L / person och dag. Det samlade resultatet av NYDEP studien var att 18-års förbud av installation av avfallskvarn i New York City inte motiverats på vetenskapliga grunder och det togs bort. Avlopp Avloppssystem är konstruerade för att ta bort avloppsvattnet för att förebygga urbana översvämningar och sjukdomar, den rördiameter och gradienter är utformade så att flödeshastigheten säkerställer ett långsiktigt självrensande. Under perioder då flödeshastighet är låg, kan fasta ämnen bli kvar men de bör slamma upp då flödeshastigheten ökar. Design standard för "Självrensande system" ligger i spannet från 0.48 till 0,9 m / s (Ashley et al. 2004). I fältstudier av avfallskvarnar finner man inga signifikanta ansamlingar i avloppssystemet. Under dagtid när avfallskvarnar används har man ofta ett högt flöde (Nilsson et al. 1990)

8 (Kegebein et al. 2001). Kegebein och kollegor använde två blandningar av livsmedel och avfallet från universitetets cafeteria, fann de att 40-50% av produktionen i en avfallskvarn var 0.5mm och 98% var 0.2mm genom siktanalys. Samtliga partiklar passerar ett 5mm såll. De största partiklarna var fragment av sallads blad. Det som kommer ut ur avfallskvarnen var mycket finfördelat och mycket biologiskt nedbrytbart. FOG (fett, olja och fett) är ett problem i avlopps-verksamheten, det kan minska kapaciteten för avlopp och även blockera dem, FOG kan fastna även inne i pumpar och får dem att överhettas om det inte avlägsnas. Det verkar som om FOG genomgår kemisk omvandling som ökar dess hårdhet och styrka. Fält Vatten och Miljö Journal (2010)? C 2010 författarna. Vatten och Miljö tidning? C CIWEM. 3 T. D. Evans et al. Surahammar: en fallstudie om avfallskvarnar har i studier visat att avfallskvarnen inte ökar FOG, man konstaterar att beståndsdelarna i FOG smälter samman på de malda partiklarna av matavfallet i det kalla vattnet och spolas ut i ledningen. De är därför inte lätt för FOG att stelna på avloppslednings ytorna. de Koning & Graff (1996) drog slutsatsen att det inte finns några tecken på att avfallskvarnar ökar i FOG ledningar. (K. M. Keener, pers. Komm., 2009).

9 Råttor En viktig fråga är om avfallskvarnar i avlopp kommer att öka antalet råttor. En talesman för den brittiska skadedjurskontroll Association (A. Meyer, Råttbekämpning Konsult, pers. komm., 2005) rekommenderar att installera avfallskvarnar då de förmodligen skulle vara till skada för råttor och definitivt inte fördelaktigt eftersom det finmalda matavfallet skulle vara mindre attraktivt för avloppsråttor än omalet avfall. Meyer sade att det råder osäkerhet om hur råttor hittar mat i avlopp, som är mörka, men råttor har setts ösa korn, etc. ur flödet. Alltid finns det identifierbar mat som sockermajs, korn i sand eller rens, dessa bitar måste varit tillräckligt stora för att kunna ätas av råttor. Men om de hade gått igenom en avfallskvarn, blir partiklarna så små, och därmed inte kan identifieras av råttor; matrester 0.2mm är oätbart för råttor. Meyer sade att råttor kan använda kloakerna huvudsakligen som tillflykt och får det mesta av sin föda på ytan från soptunnor, etc. Det finns liknande fynd i UKWIR (2000). Centraliserad kompostering har en relativt låg miljöprestanda vilken beror på den energiintensiva avfallshantering det kräver. Att genomföra en separat insamling och med transportsystem för organiskt avfall ger relativt hög miljöpåverkan grund av den höga frekvens av körningar och små mängder av organiskt avfall per hushåll... hemkompostering är klart det bästa alternativet när det gäller kategorier som undersöks i denna rapport men finns ett viktigt förbehåll till detta resultat. Om den sköts utan

10 vederbörlig omsorg, förlorar hemkompostering sin lockelse på grund av de höga utsläppen av växthusgaser som konsekvens av en anaerobmetanbildning. Även om hemkompostering har förmåga att vara det bästa alternativet för avfallshantering, kan det också vara det värsta. Evans (2007) visade att leverans av källsorterat matavfall via avfallskvarn och avlopp motsvarade fastighetsnära insamling och transport av sopbil på väg (170 kgco2 e / ton matavfall). Båda alternativen var bättre än kompostering, förbränning eller deponering av matavfall (14, 13 och 740 kgco2 e / ton matavfall, respektive). Det bör noteras att förbränning och deponering båda ingår energiåtervinning. Kompostering baserades på en undersökning av i-fartyg anläggningar i Nederländerna, men de var inte kompatibla med animaliska biprodukter Förordning (CEC, 2002) vilket skulle ha ökat energianvändning. (Med avseende på användning av avfallskvarnar) att det är främst organiskt material som redan finns i löst form som sönderfaller under transport i avloppssystemet, medan övriga partiklar inte bryts ned. Som ett Resultatet av Tendaj et al. (2008), vände Stockholm Vatten dess antipati till avfallskvarnar och nu uppmuntrar dem för att generera mer biogas till bränsle i stadens bussar, etc. Battistoni et al. (2007) rapporterade en fältstudie på Gagliole i centrala Italien, en by som avlopp till lokalt reningsverk. Trettiofem familjer (95 personer) beslutade att delta och ha en avfallskvarn, varav en också installerats i matsalen på den lokala skolan, vilket gav en total "faktor marknadspenetration" av ca 67%. Designen vid reningsverket förlängdes med luftning för kontroll av BOD och ammoniak, det ändrades för att ta bort N och P av suppleanter. Battistoni och kollegor övervakade processen i reningsverket under

11 275 dagar: 96 före och 179 efter avfallskvarnarna installerades. Den kemisk-fysikaliska karakteriseringen av reningsverkets inflöde, avloppsvatten och aktivt slam bestämdes två gånger i veckan på ett dagligt genomsnittsprov. Video inspektion fann ingen sedimentation även i ett långt avloppsrör där lutningen bara var 0,001. Det dagliga flödet (hydraulisk belastning / användning av vatten) förändrades inte. Battistoni et al. (2007) fann att det var svårt att särskilja effekterna av avfallskvarnarnas belastning. Avfallskvarnen hade ingen mätbar effekt på energiförbrukningen i reningsverket men de fann en bättre tillgänglighet av biologiskt nedbrytbart kol som kan optimera användningen av nitrogenbundet syre och därmed spara energi. Slutsatsen är att för en stad med invånare, avfallskvarnen skulle ha en återbetalningstid på endast 4 år jämfört med fastighetsnära insamling. Thomas (2010) analyserade utdata från ett antal avfallskvarnar i Surahammar, dock från ett mycket litet urval av indata med matavfall (18 volontärer på två separata veckor). Studien tog inte hänsyn till i-avlopp processer. Metoder Mellan 11 januari 1995 och 1 april 2009, 180 prover av inflödet samlades in på Haga Reningsverk, man tog prov i över 742 veckor. Prover togs efter 3mm rensgaller och innan primär sedimentering. Proverna var inte filtrerade före analys. Generellt var prover tagna på onsdagar (åtta tisdag, 165 onsdag, fem torsdag och två fredag). Avloppsvatten-prover 24-h kompositer samlades in varje 2 veckor. Proverna analyserades för BOD7 och COD med SS EN (1998), totalt fosfor med hjälp av SS-EN ISO 6878 (2005), total-n med hjälp av SS-EN ISO (1997) (modifierad) och SS (1976) (modifierad) och ammoniumkväve (NH4) -kväve med hjälp av SS-EN ISO (2005) (modifierad).

12 Resultat och diskussion Karlberg & Norin (1999) rapporterade att avfallskvarn-installationen började i maj 1997 och att senast i oktober 1998, så hade 1100 hushåll en avfallskvarn installerad (30% av det totala antalet hushåll i kommunen). I juni 2008, hade andelen hushåll med avfallskvarn ökat till 50%. Pest kontroll entreprenör för Surahammar observerade att det har varit råttproblem förknippade med vissa (Dåligt skötta) hemkomposter men inga problem i samband med avfallskvarnar. Vattenanvändning / hydraulisk belastning Även det dagliga flödet visade stora variationer (som man kan förvänta sig med regn, snösmältning och torka, etc.) det har varit försumbara förändringar i den övergripande trenden mellan januari 1995 och april Det genomsnittliga flödet var 4579m3/dag, med en skevhet på 2,44. Vatten och Miljö Journal (2010) C 2010 författarna. Vatten och Miljö tidning C CIWEM. 5 Flödet data är i överensstämmelse med slutsatserna från tidigare fältstudier att nettoeffekten på vattenanvändning i hushåll med avfallskvarn är försumbar och att den hydrauliska belastningen på avlopps och reningsverk är försumbar eller ej mätbara. (Januari 1999-april 2009) var den genomsnittliga belastningen 381 kgbod7/dag, skillnaden är inte statistiskt signifikant (P = 0,27). Utvecklingen i COD-belastning liknade BOD, som är 1084 kg COD / dygn innan avfallskvarnar har installerats och 1062 kg COD / dygn efter den första vågen av anläggningar fram till 2009, är skillnaden inte statistiskt signifikant (P = 0,43).

13 Det har skett en progressiv ökning av mängden biogas som produceras mesofilt från hushåll som har installerat avfallskvarn. Biogasproduktion mättes kontinuerligt av en gasflödesmätare. De första fyra datapunkter (1995, 1996, 1997 och 1998) är från Karlberg & Norin (1999), citerad som faktiskt genomsnitt för de fyra månaderna septemberdecember allomfattande eftersom dessa var de månader som genomgående hade få operativa oegentligheter (t ex underhåll, ventiler etc.). För att upprepa, rapporterade de att installationen startade i maj 1997 och i oktober 1998 hade 30% av hushållen installerade avfallskvarnar. Den biogas data som togs fram tyder på att halten av biogas substrat in i reningsverket ökat kraftigt Följande FWD installation. Eftersom BOD7 inte visade någon tydlig förändring, förmodligen därför att ytterligare substrat för biogasproduktion bestod av partiklar som bosatte sig i de primära sedimenteringsbassängerna. Den genomsnittliga biogasvolymen före maj 1997 var 331m3/dag, medan medelvärdet för var 447m3/dag, skillnaden är statistiskt signifikant (p = 0,002). Installationen av avfallskvarn i 50% av hushållen har haft en försumbar inverkan på den totala kvävebelastningen och NH4 i reningsverket. De medeltal som uppmättes innan avfallskvarnar installerades var 114mgN/dag och 74 kgnh4/dag, och för perioden , var de 108 mgn / dag och 67 kgnh4/dag (P = 0,19 och 0,06, respektive). Detta överensstämmer med Karlberg och Norin s iakttagelse över en betydligt kortare tidshorisont.

Avfallsutredning för Stockholms län -

Avfallsutredning för Stockholms län - Avfallsutredning för Stockholms län - Underlagsrapport 1b Organiskt avfall i Stockholms län Sopförbränning: År finns idag El, värme REGION SV Alt A 10 000 ton/år Syvab Käppala Alt E 40 000 ton/år SRV SÖRAB

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE

ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE ETT FETT PROJEKT INVENTERING AV FETTAVSKILJARE VARFÖR BEHÖVS FETTAVSKILJARE? Fettavskiljaren ska tömmas minst två gånger om året Fett från matlagning i stor skala som hamnar i avloppet är ett mycket stort

Läs mer

Erfarenheter från matavfallskvarnar på Fullriggaren, Malmö. Mimmi Bissmont, VA SYD Åsa Davidsson, Lunds universitet

Erfarenheter från matavfallskvarnar på Fullriggaren, Malmö. Mimmi Bissmont, VA SYD Åsa Davidsson, Lunds universitet Erfarenheter från matavfallskvarnar på Fullriggaren, Malmö Mimmi Bissmont, VA SYD Åsa Davidsson, Lunds universitet Idag samlas matavfallet in i påse och kärl + Rimligt låga investeringskostnader. Oftast

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö

Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Försök med matavfallskvarn i restaurang- och storköksmiljö Stockholm september 2011 Rapport 11SV651 Försök med installation av matavfallskvarn kombinerat med slamtank och fettavskiljare i restaurangmiljö.

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg

Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Vatten- och avloppssystemen i Göteborg Dricksvatten Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och kvaliteten kontrolleras regelbundet. Göteborgarnas råvatten, det producerade dricksvattnet vid vattenverken

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Driftordning och skötselanvisning

Driftordning och skötselanvisning Driftordning och skötselanvisning INNEHÅLL: 1. Användning.....3 2. Teknisk beskrivning.....3 3. Typer, storlekar och dimensioner....3 3.a) De olika typernas konstruktionsdimensioner....4 4. Reningsverkets

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Rötning Viktiga parametrar

Rötning Viktiga parametrar Rötkammaren kan den optimeras? Bilder lånade från Lars-Erik Olsson AnoxKaldnes Rötning Viktiga parametrar Uppehållstid Organisk belastning ph Metanhalt Avfallsmix Temperatur Flyktiga syror Omrörning Processlösning

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv C Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012 Innehållsförteckning 3. Om avfallshantering. Sorteringsguide. 4. Avgifter 5. Valmöjligheter för villahushåll 6. Valmöjligheter för fritidshushåll

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Avfallshanteringssystem

Avfallshanteringssystem Avfallshanteringssystem Går det att omvandla avfall till pengar? electrolux WTS 3 Ja, med Electrolux nya avfallshanteringssystem - omvandlar du avfall till pengar! Visste du att en enda restaurang genererar

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster

Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster Hur gör man världens renaste vatten av avloppsvatten? Helsingforsregionens miljötjänster 2 3 Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster renar avloppsvattnet för de 1,2 miljoner invånarna i Helsingforsregionen

Läs mer

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter.

VA-verket (tekniska avdelningen) tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Innehåll Förord 1 Varför kräver vi fettavskiljare? 4 Vem måste ha fettavskiljare? 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av fettavskiljare 7 Storlek på fettavskiljare 8 Placering

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp. Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Till våra kunder i Härryda, Lerum och Partille kommuner Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, en

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad

FETTAVSKILJARE. Krav och riktlinjer. Gäller från 2014-05-14. Samhällsbyggnad FETTAVSKILJARE Krav och riktlinjer Gäller från 2014-05-14 Samhällsbyggnad Inledning Dessa riktlinjer har tagits fram för att informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare samt för att

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

Renhållningstaxan 2015

Renhållningstaxan 2015 Renhållningstaxan 2015 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS

Avfallshantering RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Avfallshantering Allmän beskrivning Stadens mål är att bedriva en effektiv och miljömässig avfallshantering för att uppnå bästa möjliga renhet och kvalitet på avfallet så att det kan

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Sala kommun 2016 Avfallstaxa Sala kommun Antagen av Sala kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra tjänster samt

Läs mer

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare

Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare Information om fettavskiljare till fastighetsägare och verksamhetsutövare I den här broschyren vill vi informera om de krav som finns på installation och dimensionering av fettavskiljare. Vi lämnar också

Läs mer

Matavfall till biogas

Matavfall till biogas Gör ditt val senast 17 februari 2013 södra landvetter rävlanda och hällingsjö Område 4 Matavfall till biogas val av sopstrategi för dig som bor i Södra, Rävlanda och Hällingsjö eller är nyinflyttad i område

Läs mer

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv.

Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall. Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Nu börjar Upplands-Bro kommun sortera ut matavfall Kasta inte bort vår framtid! Ge ditt matavfall nytt liv. Dags att sortera ut matavfallet Varje bananskal spelar roll! För varje kilo matavfall som rötas

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Brandholmens avloppsreningsverk.

Brandholmens avloppsreningsverk. Brandholmens avloppsreningsverk. 1 2 Brandholmens avloppreningsverk. Vattnet i Nyköping. I Nyköpings kommun är ca 55 % av vårt dricksvatten producerat av ytvatten från bland andra sjön Yngaren. Vattnet

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Krav på installation av FETTAVSKILJARE

Krav på installation av FETTAVSKILJARE Krav på installation av FETTAVSKILJARE Aldrig fett i avloppet! VA SYD tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Under senare år har vi haft stora problem

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet

Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Hantering av fettavfall och avskiljning av fett ur avloppsvattnet Förord Denna skrift har tagits fram och ges ut i samverkan mellan miljökontor, renhållnings- och kommunala VA-huvudmän i Dalarna innehållande

Läs mer

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande

Minireningsverk. från. För ett grönare tänkande Minireningsverk från För ett grönare tänkande Robust konstruktion inga rörliga delar, inga mekaniska pumpar, ingen elektronik nere i själva tanken. Minska miljöbelastningen med egen slamtömning. Finansiering

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Miljöpåverkan från avloppsrening

Miljöpåverkan från avloppsrening Miljöpåverkan från avloppsrening Erik Levlin Kgl. Tekniska Högskolan, Inst. Mark och Vattenteknik, Stockholm, Sverige Miljöpåverkan från avloppsrening Övergödning från utsläpp av näringsämnena Kväve och

Läs mer

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI

Terana GRAF. minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Terana GRAF minireningsverk GRAF MINIRENINGSVERK HÖG DRIFTSÄKERHET OCH GOD TOTALEKONOMI Biokemisk hantering av avloppsvatten från hushåll GRAF är ett biokemiskt minireningsverk för hantering av allt avloppsvatten

Läs mer

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa

Småhus och fritidshus. Avfallstaxa Småhus och fritidshus Avfallstaxa Enköpings kommun 2016 Avfallstaxa Enköpings kommun Antagen av Enköpings kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad för avfallsabonnemang, extra

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Produktionsvolym och energiförbrukning

Produktionsvolym och energiförbrukning Nyckeltal för färgindustrin 2012 130617 De svenska färgtillverkarna har genom frivilliga åtgärder länge arbetat för att minska belastningen på miljön från färgtillverkningen. Under mer än tio års tid har

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur?

Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Växjö väljer termisk hydrolys varför och hur? Anneli Andersson Chan, Sundets processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen avloppsreningsverk 5 år prövotid Sundets avloppsreningsverk

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät Given i Helsingfors den 11 juni 2003 På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av 11

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Välkommen till Lundåkraverket

Välkommen till Lundåkraverket Lundåkraverket Välkommen till Lundåkraverket Lundåkraverket ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Det togs i drift redan 1962, men har sedan dess byggts ut och förändrats

Läs mer

Ditt matavfall i ett kretslopp

Ditt matavfall i ett kretslopp Ditt matavfall i ett kretslopp APRIL 2007 Matrester blir till näring och energi! Visste du att dina gamla matrester kan omvandlas till växtnäring och gas? Varje människa ger upphov till en ansenlig mängd

Läs mer

Sorterande system för biogas från avlopp och matavfall

Sorterande system för biogas från avlopp och matavfall Sorterande system för biogas från avlopp och matavfall Resultat från VA-tekniks delstudie och studieresa Hamse Kjerstadius VA-teknik (LTH) Outline Bakgrund LTH s studie om matavfall och svartvatten Hållbara

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2016-02- 19 REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm Till Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag COM(2015)614/2

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande

Sammanträdesprotokoll Avesta Vatten och Avfall AB 2015-02-23. Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45. Beslutande Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-15:45 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Sten-Åke Mörk (S), ersättare för Mia Bergkvist (S) Christer Bergkvist (C), ersättare för Lennart

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsreningsanläggning Avloppsreningsanläggningen består av processanläggningen i Utanbergsvallarna samt infiltrationsanläggningen i

Läs mer