INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL"

Transkript

1 INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5. Larm 6. Konfigurera 7. Historia 8. Tekniska dokument 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 6 Modeller av styrsystem för dieseldrivna brandpumpar... 6 Metoder för start/stopp... 6 STARTMETODER... STOPP-METODER... Installation... 8 Placering... 8 Montering... 8 Elektriska och andra anslutningar... 8 Vattenanslutningar... 8 Elektriska krav... 9 Elektriska anslutningar... 9 Dimensionering... 9 Inkommande kraftanslutningar... 9 Skydd av kretsar... 9 Beskrivningar av kopplingsplintar Snabbstart instruktion Viktigaste funktionerna ViZiTouch Larm ljud Första installationen Startsida Startsidan (membran knappar) Startsida Sidan med mätare Startsida > mätare Skärmsläckare Larm Larm (membran knappar) Larm Konfigurera Konfigurera (membran knappar) Konfig NumPad Page (Numerisk knappsats) Datum och tid Login-sida för användare/sida med knappsats Avancerad konfigurationssida

4 Konfig. > Avancerad Detaljer på sidan Avancerad konfiguration Sidan Tidmätare Konfigurera > Avancerat > Tidmätare Konfig. > Avancerat > programmerbara I/O expansion skort Konfig > Avancerat > IO-expansion Uppdatera programsidan Fabriksinställningar Konfig. > Avancerat > Fabriksinställningarna Sidan för att återställa till fabriksinställningar Servicesida Startsida > Service Ny pumpkurva Tjänsten > ny pumpkurva Automatisk pumpkurva avstängd funktion Sidor för sensorer Details of the Debug Page Kalibrering Konfig > Avancerade > Debug > Kalibrering IO Debug Konfig > Avancerad > Debug > IO Ingångar / utgångar felsöka Konfig > Avancerad > Debug > Expansion Historia Historia (membran knappar) Historia Historik sidan Sidan händelser Historik > Händelselogg Ladda ned till USB-enhet Historik > Ladda ned till USB Statistik Första/senaste underhållsstatistik Historik > statistik sedan första/senaste service All Time Statistics History > All Time Statistics Tryckkurvor Grafiskt läge

5 Historik > Loggkurvor för tryck Visa som text Historik > Trycklogg som text Kraftkurvor Grafiskt läge Historia > Effektlogg-kurvor Visa som text Historia > Effektlogg som text Pumpkurvor Historik > Pumpkurvor Tekniska dokument Pre-field Acceptance Test Field Acceptance Test Report

6 Introduktion Styrenheter är utformat för att automatiskt starta en dieselmotordriven brandpump vid detektering av ett tryckfall i brandskyddssystem. En styrenhet för dieselmotordriven brandpump-ger möjlighet till automatisk och manuell start och stopp. En automatisk start styrs av en trycksensor eller med automatisk fjärrkontroll som delugeventil. En manuell start styrs genom fjärrkontrollerad knapp eller genom knapp på styrsystemet. Det automatiska avstängningsalternativet ger ett 30-minuters automatisk stopp efter automatisk start efter att alla startorsaker har återgått till det normala. Brandpumpens dieselmotorstyrning innehåller två batteriladdare för att hålla motorns batterier kontinuerligt laddade. Modeller av styrsystem för dieseldrivna brandpumpar KATALOGNUMMER MODELL EXEMPEL: GPD Modell prefix GPD, GPDFM Batterispänning 12 : 12V 24 : 24V Ingångspänning 120: 110/120V 50/60Hz 220: 208/240V 50/60Hz Metoder för start/stopp MODEL NO. EXAMPLE : GPD Model Prefix GPD Battery Voltage 12 : 12V 24 : 24V Incoming Voltage 120: 110/120V 50/60Hz 220: 208/240V 50/60Hz Styrsystem finns i kombination automatisk / icke-automatisk med möjlighet för manuell eller automatisk avstängning (automatisk avstängning endast möjligt efter automatisk start) STARTMETODER AUTOMATISK START Styrenheten startar automatiskt vid låg tryckdetektering i trycksensorn när trycket sjunker under tröskel-nivån. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. MANUELL START Motorn kan startas genom att trycka på CRANK 1 (SPAK 1) och/eller SPAK 2, oberoende av systemtrycket, när huvudväljaren står i position HAND (Manuell). Bränsleventilen öppnar så fort en "CRANK" knapp trycks in och kommer att förbli i detta tillstånd. MANUELL FJÄRRSTART Motorn kan fjärrstartas från en annan plats genom att tillfälligt stänga en manuell tryckknapp. AUTOMATISK FJÄRRSTART, START AV DELUGEVENTIL Motorn kan fjärrstartas genom att tillfälligt öppna en kontakt på den automatiska enheten. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. SEKVENTIELL START Vid tillämpning av flertal pumpar, och om vattentrycket minskar, kan det vara nödvändigt att fördröja starten av varje motor, för att förhindra samtidig start av alla motorer. FLÖDES-START, START VID HÖG NIVÅ 6

7 Styrenheten kan startas genom att öppna/stänga en kontakt på ingången FLOW/ZONE START/STOP. VECKO-START Motorn kan startas (och stoppas) automatiskt vid förprogrammerad tid. TEST-START Motorn kan startas automatiskt på en förprogrammerad tid genom att trycka på knappen run test (kör test). STOPP-METODER MANUELL STOPP Manuell avstängning utförs genom att trycka knappen STOP. Observera att om du trycker på stopp-knappen så stannar motorn endast om alla start-orsaker har försvunnit. AUTOMATISKT STOP Automatiskt stopp är möjlig först efter en automatisk start och funktionen måste vara aktiverad. När denna funktion är aktiverad, stoppas motorn automatiskt i 30 minuter efter att trycket återställts (över utlösningsnivån) förutsatt ingen annan start-orsak finns. FLÖDES-STOPP, STOPP VID HÖG NIVÅ Om styrsystemet har startats av signal på FLOW/ZONE START /STOP-ingången och signalen har återgått till det normala, så kommer motorn att stoppas förutsatt att ingen annan start-orsak finns. NÖDSTOPP Styrning finns som en kombination automatisk/icke-automatisk. STARTMETODER AUTOMATISK START Styrenheten startar automatiskt vid låg tryckdetektering i trycksensorn när trycket sjunker under tröskel-nivån. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. MANUELL START Motorn kan startas genom att trycka på CRANK 1 (SPAK 1) och/eller SPAK 2, oberoende av systemtrycket, när huvudväljaren står i position HAND (Manuell). Bränsleventilen öppnar så fort en "CRANK" knapp trycks in och kommer att förbli i detta tillstånd. UTFÖR MANUELLT START TEST Motorn kan startas genom denna tryckknapp efter ett larm "motorstartar inte och efter en automatisk start följt av stopp, och under den första start proceduren. I den första installationen ingår en automatisk start-sekvens utan att aktivera "Bränsle" reläet, alltså skapa ett larm "startar inte ". Denna metod att starta aktiverar båda vevstartarna. MANUELL FJÄRRSTART Motorn kan fjärrstartas från en annan plats genom att tillfälligt sluta en manuell tryckknapp. AUTOMATISK FJÄRRSTART, START AV DELUGEVENTIL Motorn kan fjärrstartas genom att tillfälligt öppna en kontakt på den automatiska enheten. SEKVENTIELL START Vid tillämpning med flertal pumpar, kan det vara nödvändigt att fördröja starten av varje motor, för att förhindra samtidig start av alla motorer. STOPP-METODER MANUELL STOPP Manuell avstängning utförs genom att trycka knappen STOP. Observera att om du trycker på stopp-knappen så stannar motorn endast om alla start-orsaker har försvunnit. NÖDSTOPP 7

8 Installation Dieselstyrningen är culus registrerad och FM certifierad. Styrningen är byggd i enlighet med den senaste utgåvan av National Fire Protection Association standard för installation av centrifugal-brandpumpar, NFPA No.20 (Centrifugalbrandpumpar 2010 års utgåva). Styrningen är avsedd att installeras i enlighet med NFPA och i USA National Electrical Code NFPA 70 i Canada Canadian Electrical Code, Part 1 Övriga länder * Lokala elektriska bestämmelser* * Endast amerikanska och kanadensiska tillämpliga koder har varit underlag under utformningen av styrsystem och valet av komponenter. Placering Styrenheten skall vara placerat så nära som praktiskt möjligt till pump/motor som den kontrollerar och vara inom synhåll för pump/motor. Styrenheten skall placeras eller skyddas så att den inte kan skadas av vatten som sprutar från pump eller pumpanslutningar. Strömförande delar av styrenheten får inte vara mindre än 305 mm ovanför golvnivå. Fritt utrymme runt styrenheten ska uppfylla NFPA 70, National Electrical Code, artikel 110 eller C22.1, Canadian Electrical Code, Artikel 26,302 eller andra lokala bestämmelser. Styrenheten är lämpligt för användning på platser med en måttlig grad av fukt, såsom en fuktig källare. Pumprummets omgivande temperatur skall vara mellan 5-40 C. Lådan för standard styrsystem har fått betyget NEMA 2. Det är installatörens ansvar att säkerställa att antingen normalkapsling uppfyller omgivningsförhållanden eller att ett hölje med ett lämpligt värde finns tillgängligt. Styrsystem måste installeras inuti en byggnad, och de är inte avsedda för yttre miljö. Färgen kan förändras om styrenheten utsätts för ultraviolett strålning under en längre tidsperiod. Montering Brandpumpens styrning skall monteras på ett kraftfullt sätt på en enda obrännbar stödstruktur. Väggmonterat styrsystem skall fästas i strukturen eller väggen med styrsystemets alla fyra (4) monterings-öron med fästen som klarar att stödja vikten av styrenheten på en höjd inte lägre än 305 mm ovanför golvnivå. Golvmonterad styrenheten skall fästas på golvet med alla hålen på monteringsfötter med material som klarar styrenhetens vikt. Fastspänningsfötterna klarar 305 mm frigång för strömförande delar. Ett golvavlopp rekommenderas för att förhindra vattensamling kring styrsystemets fötter Elektriska och andra anslutningar Vattenanslutningar Styrenheten måste anslutas till ett rörsystem enligt NFPA och även till avloppsrör. Vattenanslutningarna finns på vänster sida om styrenheten. Anslutningarna till systemtryck är hane ½ NPT Anslutningen till avloppet är en avsmalnande anslutning för plaströr. 8

9 Elektriska krav Den elektriska ledningar mellan kraftkällan och brandpumpens styrsystem skall uppfylla NFPA , kapitel och , NFPA 70 National Electrical Code artikel 695 eller C22.1 Canadian Electrical Code, eller andra lokala bestämmelser. Elektriska anslutningar En licensierad elektriker måste utföra de alekertriska anslutningarna. Dimensionsritning visar områden lämpliga för inkommande el och motoranslutningar. Inga andra områden får användas. Endast vattentäta nav-kopplingar skall användas vid inträde i skåpet för att bevara skåpets NEMA rating. Installatören ansvarar för adekvat skydd av styrsystemets komponenter mot metallskräp eller spån vid borrning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskador, skada styrsystemet och medföra ogiltig garanti. Dimensionering Kabeldragning mellan styrsystem och motorn (plintar 1,2,3,4,5,9,10,12,301,302,303,304,312) måste ha tvinnad dimension 14AWG som minimum. För batterikoppling(plintarna 6, 8 och 11),måste tvinnad #12 AWG (eller 10 AWG med en gaffel-terminal) ledning användas när avståndet mellan styrsystem och batterier är mindre än 7.6m. För avstånd mellan 7,9 och 15,2m, måste två tvinnade kablar # 12 AWG (eller 10 AWG med gaffel-terminal) användas parallellt. För avstånd över 15,2m, måste två tvinnade kablar 12 AWG (eller 10 AWG med gaffel terminal) användas parallellt, en underordnad tvinnad #14AWG måste anslutas direkt till batteriet för att känna av batterispänningen - kontakta tillverkare i detta särskilda fall. Anslutning till elkraft måste minimum vara tvinnad #14 AWG Inkommande matning är dimensionerade för #16 till #6 AWG kabel. Inkommande kraftanslutningar Styrenheten för dieseldriven brandpump skall styras med avsedd säkrad kraftkälla eller med kretsbrytare. Kontrollera märkplåten på styrenhetens kåpa för rätt skydd. Följ alltid denna procedur vid anslutning eller frånkoppling av styrsystemet: Anslut båda batterierna före anslutning till huvudspänning. Koppla bort växelspänning före urkoppling av batterierna. Urkoppling av batterierna medan växelspänningen är ansluten kan medföra allvarliga skador på strysysteets elektriska kretsar. Skydd av kretsar CB1 skyddar batteriladdare 1 transformator och CB2 skyddar batteriladdare 2 transformator. CB3 skyddar styrningskretsar från batteri 1 och CB4 skyddar styrningskretsar från batteri 2. Följ alltid denna procedur vid anslutning eller frånkoppling av styrsystemet: Anslut båda batterierna före anslutning till huvudspänning. Koppla bort växelspänning före urkoppling av batterierna. 9

10 Beskrivningar av kopplingsplintar A-H : Larmutgångar (SPDT relä, 11:allmän, 12: normalt stängda, 14: normalt öppnade): A Fel i styrenhet (felsäker) B-C Motordrift D Huvud-SS i AUTO-läge E Huvud SS i MANUELL/FRÅN läge F Maskinfel G Larm pumprum H Fabriksreserverad - Extra utgång 1 I-R : Fält-ingångar (endast torr kontakt : Spänningsfri): I Vatten behållare låg (Normalt öppen) J Låg bränslenivå (Normalt öppen) J Låg bränslenivå (Normalt öppen) L Flöde/zon Start-Stop (Normalt öppen) M Bränsletank läckage (Normalt öppen) N Låsning (Normalt öppen) O Fjärrstyrd manuell start (Normalt öppen) P Automatisk fjärrstart (Normalt stängd) Q Deluge-ventiler (Normalt stängd) R Fabriksreserverad (Normalt öppen) - Valfri ingång 1 S : Motorns poler: Stiften är numrerade enligt standard: 1 FS : elektrisk bränsleventil (aktiverad vid start) 2 ER : motor drift-kontakt 3 OS: övervarvnings kontakt 4 OP.: motor oljetryck-kontakt 5 WT : motorkylning termostat-kontakt 6 B1 : batteri nr.1 positiv 8 B2 : batteri nr.2 positiv 9 C1 : startkontaktor nr.1 10 C2 : startkontaktor nr.2 11 JORD : Jord 12 ST: stopp av bränsle magnetventil (ETS - strömförande för att stoppa) 301 ECMS Elektr. Ktrl. Strömbrytare 302 FIM fel i bränsleinsprutning 303 ECMS Elektr. Ktrl. Varning 304 ECMF Elektr. Ktrl. Fel 312 LET Låg motortemperatur T: Analoga ingångar / Magnetventil: SOL V. Test magnetventil AI1 Utlös tryckomvandlare AI2 Tillval extra tryckomvandlare AI3 Vatten nivå/sugtryck/oljetrycksensor AI4 bränslenivå analog ingång AI5 Flöde/reserv Temp./motortemperatur analog ingång U Motorvarvtal magnetisk pickup ingång V Kommunikation CANBUS till IO-kort W Kommunikation CANBUS till ViZiTouch X Fabriksreserverade spännings-anslutningar 10

11 Snabbstart instruktion 1-Märkplåten är den viktigaste märkningen. Den måste läsas noggrant för att säkerställa kompatibilitet mellan styrenheten och installationen. 2-Kontrollera att styrenheten är ordentligt monterad på väggen, eller alternativt på fästet. Kontrollera att huvudomkopplaren är i läge "OFF" (FRÅN). 11

12 3-Öppna styrenheten och kontrollera alla brytare är i nedre läge "OFF" (FRÅN). 4-Kontrollera och/eller installera rätt dimensionerade vattenledningar och avlopp. De skall vara säkert monterade och åtdragna. Se märkningar på plastkåpan. 12

13 5-Koppla in alla kablar mellan motorn och styrenhetens motorpoler (identifierade som "S" på I/O-kortets diagram över kopplingsplintarna beskrivet i handboken). Säkra med lämpligt åtdragningsmoment som anges på momentetiketten och kontrollera alla anslutningar. Anslut AC huvudspänning och jord till styrenhetens AC stift. 6-Aktivera alla brytare genom att sätta dem i läge ON (PÅ). Styrenheten startar upp för första gången. 13

14 7- Sidan "Första installationen" ersätter startsidan tills den "första installationen" är klar. Kontrollera att styrenheten registrerar batteriernas ström och spänning. Kontrollera att "AC" är "OK" och inte "FAIL" (MISSLYCKAS). Kontrollera att trycket är korrekt. Om styrenheten använder tryck, ställ in inkoppling till ett giltigt värde. 8-Välj styrenhetens tryckenheter, cut-in och cut-out. Kontrollera att alla andra parametrar på inställningssidan är korrekta. 14

15 9- Sidan "Första installationen" ersätter startsidan tills den "första installationen" är klar. Fortsätt till sidan Inställningar och klicka på låset för att ange din kod. 10-Fortsätt med det ladda ner för att spara rapporten. 15

16 11-Klicka på knappen Go to Setup (Gå till inställningar). Sidan Inställningar visas nu. Klicka på knappen padlock för att logga in med ditt lösenord. Om det behövs, Läs avsnittet "User Login / Key Pad" (Inloggning/knappar) för mer information om hur du anger ditt lösenord. När ett giltigt lösenord är bekräftat, kommer sidan "Config" (Konfigurera) att visas igen med "hänglås" öppen som anger säkerhetsnivån för verkliga användare. 12-Välj styrsystemets tryckenheter, cut-in och cut-out. Kontrollera att alla andra parametrar på inställningssidan är korrekta. 16

17 13-När konfigurationen är klar, klicka på membran-knappen "Home" (Startsida). Sidan "Första installationen" visas När du är nöjd med inställningarna för styrsystemet, efter att ha tryckt på knappen "Home" (Startsida) på membranet, godkänner du ändringarna genom att trycka på knappen "Done" (Klar). Om knappen klar inte är tillgänglig, se till att en tillräcklig auktoriseringskod har införts. 17

18 15 - Fortsätt med det ladda ner stegen för att spara rapporten Tryck på knappen start sida för att kontrollera att de visade värdena ãr korrekta. 18

19 17-Vrid huvudomkopplaren "Main " till "AUTO" position. Detta är önskad position och från och med nu skall "Main Selector Switch" alltid förbli i den positionen Den första inställningen är nu klar. Styrenheten är fullt installerad and konfigurerad. 19

20 Viktigaste funktionerna ViZiTouch A: Elkraft LED: Visar att ViZiTouch är påslagen. B: Pekskärm: 4,2 tum färg-pekskärm. C: Larm LED: Anger om ett larm är aktivt. D: Främre USB-kontakt: USB-kontakt för filhämtning, programuppdateringar, servicerapporter. E: Knapp för startsida: Används för att navigera till startsidan F: Larmknapp: Används för att navigera larmsidan. Låter användaren tysta larmet, och därför finns de "små högtalare" symbolen i det övre högra hörnet av knappen. G: Konfigurera-knappen: Används för att navigera till larmsidan. H: Historie-knapp: Används för att navigera till larmsidan. I: Vevstart 1 knappen: Används för att manuellt vevstarta från batteri 1 i läget "HAND" (MANUELL). J: Vevstart 2 knappen: Används för att manuellt vevstarta från batteri 2 i läget "HAND" (MANUELL). K: Stopp-knapp: Används för att stoppa motorn om alla start-villkor är borta. L: Kör testknappen: Används för att starta manuellt kör-test. Tänk på att vatten rinner genom avloppet 20

21 under provningen. M: Sammanhangsberoende navigeringplatta: Används för att underlätta navigeringen på specifika sidor. En liten ikon som representerar kontextuella navigeringsknappar visas i nedre högra hörnet på en sida om plattan är aktiv. Genom att klicka på ikonen liten pad, visas en meny som förklarar pilarnas specifika funktioner. Det är till exempel möjligt att växla mellan den grafiska eller tabellvisningen av logg-sidan samt navigera genom tabeller eller hjälpsidor. N: Hjälpknapp: Hjälpknappen är sammanhangsberoende. Den visar alltid den specifika hjälp sidan kopplad till den faktiska ViZiTouch-sidan som blev vald när knappen tryckts in. O: RS-485-kontakten P: CAN-buss-anslutning till I/O-kort Q: USB 2.0 anslutning R: Ethernet anslutning S: K-typ Termo-par kontakt T: Larmklocka kontakt Larm ljud Larmklockan aktiveras vid fel och under tillval eller användbardefinierade omständigheter. Några av dessa villkor kommer att aktivera larmklockan men kan tystas, utom i vissa fall, genom att trycka på membran-knappen "Alarms / silence" (Larm/tystnad). Om tystad väljs kommer larmklockan att starta igen om ett nytt fel inträffar eller om tidigare fel kvarstår efter 24 timmar. Larmklockan slutar automatiskt att ringa när felet försvinner. Observera: andra yttre förhållanden kan trigga valfria villkor beroende av fabriksinställningarna. Revidera ritningarna fästa inuti skåpet. Standard villkor: - Motorn övervarvar - Lågt oljetryck - Motorns kylmedelstemperatur hög - Motorn startar inte - Batterifel Övertryck i systemet - Motorn bränsleinsprutningsfel - DC fel - IO kort förlust av kommunikation - CAN systemfel - Systemfel filer 21

22 Första installationen Den första installationen måste göras innan du använder styrsystemet. Att slutföra den första installationen är det enda sättet att komma åt startsidan och aktivera det automatiska läget för styrsystemet. En fullständig procedur kan hittas i "Quick Start Guide" som är tillgänglig tillsammans med styrsystemet. 22

23 Startsida Startsidan (membran knappar) Startsida Påstartsidan visas alla status och viktiga värden för styrsystemet. Alla spänningar, strömmar, tryck, motortillstånd och status, liksom alla tidmätare och vevstart-sekvenser. Hela bakgrunden blir röd om ett larm aktiveras. Den här funktionen kommer att hjälpa användaren identifiera ett problem även på betydande avstånd från styrenheten. A: Navigeringsfält som innehåller allmän information om: - Språk (språk kan ändras genom att trycka på det) - Titelsidan - Larmtexten (varning och larm-meddelanden kan visas) - Datum och tid (justerbart i konfigurationssidan) - Temperaturen. Det kan ändras till Celsius eller Fahrenheit genom att klicka på det. B: Batteri laddnings-tillstånd. Det kan visa en av tre färger och också uttryckligen beskriva aktuellt batteri laddni9ngs-tillstånd. POWER UP (START) - grön BULK (FLERA) grön OVER_CHARGE (ÖVERLADDAD) grön FLOAT (FLYTANDE) grön LOST_TRACK grå CHARGER_FAIL (LADDNINGSFEL) - röd NO_AC (INGEN AC) röd BATTERY_FAIL (BATTERIFEL) grön 23

24 C: Batteri. Batteriet visar rött om det är fel och annars grönt. Den första raden data visar den faktiska batterispänningen i volt och den andra raden visar ström i ampere. D: Kontaktor för motorstart. Antingen öppen eller stängd När den är stängd, kommer färgen hos kontaktorn vara grön, vilket visar att kontaktorn är aktiv. E: Startväxel. Den visar läget i vev-start sekvensen. Räknaren inuti visar återstående tid, räknar ned från 15 till 0 sekunder. Eftersom det finns två start lägen, "väntar på veven" och "vevstartar", växlar den mellan gult och grönt, vilket gör att användaren vet exakt startsekvens. Mellan de två kontaktorerna syns en räknare. Den visar det aktuella steget inuti start sekvens. Det kommer att stanna på ett steg under 15 sekunder och sedan räkna vidare tills det sjätte steget, som är slutet på start-sekvensen. F: Dieselmotor. Den visar grått om motorn är stoppad, grönt om en "Motor arbetar" och rött om en "misslyckad start" uppstod, efter 6 misslyckade startförsök. Att trycka på motorn kommer att omdirigera användaren till statistik sidan "Senaste service", som övervakar all relevant statistik om styrenheten sedan senaste service. Inuti motorn är två stora larm representerade; "lågt oljetryck" larm och "motor hög temperatur" larm. Dessa larm stoppas motorn endast om den körs i testläge. När den är aktiv, tänds aktuell larmsymbol, som tydligt anger att motorn har ett problem. G: Tre omväxlande kvadratiska bilder som representerar tre teoretiska hastigheter kommer att hjälpa DIG förstå den faktiska hastigheten hos motorn. Den gråa mätaren visar hastigheten noll när motorn är stoppad, den gröna mätaren visar vald drifthastighet och orange mätare visar riskzonen för överhastighets-larm. Observera att du måste ställa in HOA-väljaren på OFF (FRÅN) för att nollställa överhastighets-larm. Om en varvtalsmätare är vald, visas en digital varvtals räknare över dessa bilder, för att kunna avläsa maskinens exakta varvtal. H: Bränsle magnetventil. Det styr flödet av bränsle i motorn. När bränsle magnetventilen aktiveras, kommer ventilsymbol att vara horisontell och i grön färg och den gula färgen som representerar bränsle flödar genom hela ledningen. När Stop Solenoid valve (stäng bränsleventil) är aktiverad, kommer ventilen att rotera vertikalt, bli röd och den gula bränslesymbolen kommer att stoppa vid ventilen för att visa att inget mer bränsle flyter fram. I: Visar orsaken att motorn startar eller stoppar. En grön kapsel indikerar orsaken till att motorn är igång. Möjliga orsaker är: MANUELL Den tar emot en manuell begäran om vevstart från en eller båda av de manuella membranknapparna om väljaren står i positionen "HAND" (MANUELL). MANUELL FJÄRRSTYRNING: Manuell motorstart aktiveras av en fjärrstart kontakt. DELUGE: Automatisk motorstart aktiveras av en deluge ventil. AUTO: Automatiska motorstart aktiverad av trycksänkning. FJÄRRSTYRD AUTO: Automatisk motorstart aktiveras genom fjärr-utrustning FLÖDE: Automatisk motorstart aktiveras av en signal från FLOW (FLÖDE)/ZONE START/STOP. HÖG ZON: Automatisk motorstart aktiveras av en signal från FLOW (FLÖDE)/ZONE START/STOP. VECKO TEST: Automatisk motorstart aktiveras av en planerad test. MANUELL TEST: Automatisk motorstart aktiveras genom att tryckknappen kör test. AC FEL (AC FEL)-kommer att räkna tiden efter ett fel på AC och i slutet av en förutbestämd tid, kommer motorn att starta med en AC FEL-begäran när detta alternativ är aktiverat. En röd kapsel anger anledningen till varför motorn inte är igång trots att en begäran görs. Möjliga orsaker är: DC FAIL (DC-FEL)-detta fel uppstår när styrsystemet får en begäran att starta, men har saknar DC (likström), därmed förhindra dess förmåga att effektivt starta motorn. OVERSPEED (ÖVERHASTIGHET) denna startorsak uppstår när styrsystemet tar emot en 24

25 start-begäran, men motorerna skickar en "övervarvs"-signal, vilket förhindrar dess förmåga att effektivt starta motorn. FAILSTART (FELSTART) detta fel händer när styrenheten mottar en begäran att starta, men ett "Misslyckas att starta" larm är aktivt efter att en startsekvens misslyckats, därmed förhindra dess förmåga att effektivt starta motorn tills detta larm återställts. LÅG ZON: En felaktig låg-zon sensor förhindrar körning av motorn. Denna funktion är tillval. LÅST: En lås-signal hindrar motorn körs. J: Laddningstryckmätare. Det möjliggör en exakt avläsning av faktiska systemtrycket. Den röda rutan i det övre vänstra hörnet av mätaren visar värdet av börvärdet för Cut-In (start) och den gröna rutan i övre högra hörnet motsvarar börvärdet Cut-Out (stopp). Dessa värden kommer också att visas av en röd och en grön linje på mätaren, vilket tillåter en snabb jämförelse mellan det faktiska trycket och satta gränsvärden. Längst ner på mätaren visar en digital indikator den faktiska utloppstrycket även representerat av nålen på mätaren. Till höger om den digitala tryckindikatorn visas den verkliga tryckenheten. Slutligen anges även det högsta tillåtna trycket på mätaren och skalar mätaren motsvarande. Utflödes-tryckmätaren är också en knapp med länkar till sidan "Gauge" (Mätare) där alla aktiva mätare visas. Instrumentpanelen K: HOA omkopplaren. Tre positioner anger verkliga position av HOA, "HAND" för manuellt läge, "OFF" (FRÅN) och "AUTO" för automatiskt läge. Styrssytemet skall alltid lämnas i AUTO läge. L: Drifts-tidmätare inklusive den sekventiell tidmätare, driftsperiodens avstängnings-tidmätare, manuell test-tidmätare, veckotest-tidmätare och AC-fel tidmätare. M: En "AC" indikatorlampa. Den visar tillståndet hos kraftnätet. Ljuset kommer vara grönt om växelström är tillgänglig och blir röd vid AC-fel. Om alternativet AC-FEL start är aktiv, visas AC- FEL start tidmätare intill indikatorlampan för växelspänning. N: Avstängd stoppknapp symbol. Denna symbol visas när en signal att köra motorn fortfarande är aktiv. Operatören kommer inte att kunna stoppa maskinen med Stopp-knappen förrän alla startorsaker har försvunnit. O: Visning av larm/varning. Varning indikator: Utropstecken i en gul trekantig ikon. Om inget larm är i AKTIVERAT och minst en varning är AKTIV eller HAR INTRÄFFAT, kommer varningsindikator att visas. P: Visar tre statuslägen som beskriver systemets primära konfiguration. Tryck-aktiverad eller icke-tryck acktiverad, automatiskt styrsystem eller icke-automatisk, manuell eller automatisk avstängning. 25

26 Sidan med mätare Startsida > mätare Alla aktiva mätare är samlade här (ex: tryck, flöde och varvräknare). Utlopps-tryckmätaren på "Start"-sidan måste markeras för att komma åt denna sida och mer än 1 sensor måste vara installerade. Klicka på mätarna att omdirigera till motsvarande sensorsida på avancerade konfigurationssidor. För att återgå till "Start"-sidan, tryck på membranknappen "Home" (Startsida). Skärmsläckare Skärmsläckaren visas efter en programmerbar tid på en av sidorna "Fabriksinställningar". Detta ökar livslängden på LCD-skärmen. Skärmsläckaren inaktiveras omedelbart om motorn är igång eller om ett larm aktiveras. Om du vill manuellt inaktivera den, rör skärmen eller någon membranknapp. Efter deaktivering dirigerar skärmsläckaren alltid till "Start"-sidan. Det kommer också logga ut användaren genom att återställa säkerhetsnivån till 0. 26

27 Larm Larm (membran knappar) Larm Visar listan över aktiva och inträffade larm. Ett larm kallas aktiv när dess utlösande tillstånd fortfarande kvarstår. Ett larm kallas UPPSTOD när dess utlösande tillstånd har varit aktiv, men stämmer inte längre. Larm med en "*" symbol måste återställas genom att vrida Main omkopplaren till "OFF" (FRÅN)-läge. Larm som är allvarliga är rödmarkerade. Larm som representerar enkla varningar är gulmarkerade. För att tysta larmkloclan tryck LARMknappen. Om inga åtgärder vidtas, kommer klockan att tysta sig själv efter utgången av en fabriksinställd tidsinställning. Tryck på RESET-knappen (Återställ) återställer bara inträffade larm. Tabellen visar följande information: -Datum och tid: Datum och tid av larmet i åååå.mm.dd format -Meddelande: Larmmeddelande -Tillstånd: INTRÄFFADE eller AKTIVA -Färgkod: -Röd: En händelse är ett larm -Gul: Händelsen är en varning Komplett lista över larm: Vanliga larm: Motorproblem: Allmänna motorlarm aktiveras när en eller flera av dessa villkor har inträffat: -Motor hög kylvätsketemperatur (stift 5) -Motorn låg kylarvätske-temperatur (stift 312) 27

28 -Lågt tryck motorolja (stift 4) Motorn startar inte -Motor överhastighet * (stift 3) -Motor ECM omkopplaren i alternerande position (stift 301) -Motor ECM fel (stift 304) -Motorn bränsleinsprutningsfel (stift 302) Batterifel 1-2 -Övertryck Pumprums-problem: En gemensam larm aktiveras när följande händelser inträffar: -Bränsletank-läckage -Låg bränslenivå -Hög bränslenivå -AC (växelspännings)-fel -Låg omgivningstemperatur -Hög omgivningstemperatur -Lågt undertryck -Vatten reservoar låg -Vatten reservoar hög -Vatten reservoar tom Problem i styrsystem: Viktigt: detta relä är normalt strömförande när styrsystem är i normalt skick. Reläet är strömlöst när problem upptäcks i styrsystem (felsäkert). Allmänna fel i styrsystem rapporteras när en eller flera av dessa villkor är aktiva: -Laddningsfel 1-2 -DC (likspännings)-fel -Utlöst magnetventil -Felaktig trycksensor - AC (växelspännings)-fel: Övervakar nätspänningen och aktiveras vid fel. - Batteri 1(2)-fel: Övervakar status för batteriet 1(2) och aktiveras vid fel. Detta inträffar när batteriet är frånkopplat, är av fel typ eller kunde inte laddas. - Laddningsfel 1(2) : Övervakar tillståndet för batteri laddare 1 (2) och aktiveras vid fel. Detta inträffar när batteriladdaren har en defekt, är inte laddat eller inte kan leverera den nödvändiga strömmen. - DC (likspännings) fel Aktiveras om båda batterierna har fel och kommer att förhindra att motorn startar. - Service krävs: Aktiveras när service krävs på styrsystemet. Detta inträffar när datumet på servicesidan har uppnåtts eller om ingen service någonsin gjorts. - Svagt batteri 1 (2): Aktiveras om batterispänningen sjunker under fabriksinställda börvärdet för svagt batteri. - Förlust av kontinuitet 1 (2): Aktiveras om motorstart kontactorn 1 (2) kopplas från styrsystemet eller dess spole her fel (öppen krets). - Låg temp pumprum: Aktiveras om den valfria programmerbara insignalen "låg temp pumprum" aktiveras av en yttre signal. - Låg spar-temperatur: Aktiveras om den analoga ingångens avläsning av spar-temperatur är aktiverat och är lägre än börvärdet på sensorsidan "Spar temperatur". - WT CI inte uppnådd: Aktiveras om Cut In inte nås under en manuell testkörning eller av veckotest-tidmätaren. I slutet av 255s tidmätning, om Cut In (nkopplingsvärde) inte uppnås, kan testet fortfarande vara framgångsrik vid start av motorn om trycket har sjunkit med minst 5 PSI (0.345 bar). - Kontrollera WT magnetventil: Aktiveras om trycket inte sjunker minst 5 PSI (0.345 bar) under manuell testkörning eller vecko-test. Anger ett fel vid test av magnetventilen. - PT fel upptäckt: Om en alternativ andra trycksensor installeras, aktiveras detta larm om de två trycksensor visar olika avläsningar. Ytterligare utredning rekommenderas för att fastställa vad som orsakade de olika avläsningarna. Observera att styrsystemet alltid kommer att välja den lägsta tryckavläsningen för att fastställa det verkliga systemtrycket. - Övertryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av utloppstrycket är högre än trycksensorns börvärde. - Undertryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av ansvarsfrihet trycket går lägre än börvärdet för "Under Pressure" (Undertryck) på sensorsidan för utloppstryck. - Lågt sugtryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av undertryck är aktiverad och går lägre än börvärdet för lågt undertryck på sensor-sidan. - Tvångsstarta vid flöde: Aktiveras om en yttre kontakt utlöser flödes-kontakt ingången eller om den analoga avläsningen av flödet är aktiverad och blir högre än flödets startvärde på sidan flödes-sensor. - Fel i tryckledning: Aktiveras om trycket är högre än börvärdet för trycklednings-fel ("Burst Pressure") (Sprängtryck) 28

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB

Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Användarmanual Diagnossystem OBD Release v1.8 Copyright 2012 Autocom Diagnostic Partner AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1 Viktig information... 6 1.1 Avtal... 6 1.2 Copyright... 6 1.3

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

Agility 3 Användarmanual

Agility 3 Användarmanual Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för att

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok

WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Lock WiseTrap Generation 2 Drifthandbok Konsol Styrrör Monteringsstång Koppling Monteringsgaffel Plastskärm 1 Handtag Teckenfönster Ljussensor Utgång för kabel till fälla 2 Indhold Inledning 4 Tekniska

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK

MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK MAS 100/ MAS 110 MUSIKSYSTEM ANVÄNDARHANDBOK SÄKERHETSINFORMATION Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ instruktionerna.

Läs mer

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20)

WaterFuse - Villa. Användarmanual. Monteringsanvisning 1 (20) WaterFuse - Villa Användarmanual & Monteringsanvisning 1 (20) Tack för att du har valt att köpa vattenfelsbrytaren WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett enkelt men

Läs mer

ISCO Signature Flödesmätare

ISCO Signature Flödesmätare ISCO Signature Flödesmätare MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck, annan kopiering eller publicering,

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR OPERATÖR FRYMASTER BIELA14 SERIES GEN II LOV ELEKTRISK FRITERARE

BRUKSANVISNING FÖR OPERATÖR FRYMASTER BIELA14 SERIES GEN II LOV ELEKTRISK FRITERARE BRUKSANVISNING FÖR OPERATÖR FRYMASTER BIELA14 SERIES GEN II LOV ELEKTRISK FRITERARE Detta kapitel om utrustning ska sättas in i avsnittet om friterare i Bruksanvisningen för utrustning. SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Fishfinder 400C. användarhandbok

Fishfinder 400C. användarhandbok Fishfinder 400C användarhandbok 2006, 2007 Garmin Ltd. och dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer