INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL"

Transkript

1 INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPD

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5. Larm 6. Konfigurera 7. Historia 8. Tekniska dokument 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion... 6 Modeller av styrsystem för dieseldrivna brandpumpar... 6 Metoder för start/stopp... 6 STARTMETODER... STOPP-METODER... Installation... 8 Placering... 8 Montering... 8 Elektriska och andra anslutningar... 8 Vattenanslutningar... 8 Elektriska krav... 9 Elektriska anslutningar... 9 Dimensionering... 9 Inkommande kraftanslutningar... 9 Skydd av kretsar... 9 Beskrivningar av kopplingsplintar Snabbstart instruktion Viktigaste funktionerna ViZiTouch Larm ljud Första installationen Startsida Startsidan (membran knappar) Startsida Sidan med mätare Startsida > mätare Skärmsläckare Larm Larm (membran knappar) Larm Konfigurera Konfigurera (membran knappar) Konfig NumPad Page (Numerisk knappsats) Datum och tid Login-sida för användare/sida med knappsats Avancerad konfigurationssida

4 Konfig. > Avancerad Detaljer på sidan Avancerad konfiguration Sidan Tidmätare Konfigurera > Avancerat > Tidmätare Konfig. > Avancerat > programmerbara I/O expansion skort Konfig > Avancerat > IO-expansion Uppdatera programsidan Fabriksinställningar Konfig. > Avancerat > Fabriksinställningarna Sidan för att återställa till fabriksinställningar Servicesida Startsida > Service Ny pumpkurva Tjänsten > ny pumpkurva Automatisk pumpkurva avstängd funktion Sidor för sensorer Details of the Debug Page Kalibrering Konfig > Avancerade > Debug > Kalibrering IO Debug Konfig > Avancerad > Debug > IO Ingångar / utgångar felsöka Konfig > Avancerad > Debug > Expansion Historia Historia (membran knappar) Historia Historik sidan Sidan händelser Historik > Händelselogg Ladda ned till USB-enhet Historik > Ladda ned till USB Statistik Första/senaste underhållsstatistik Historik > statistik sedan första/senaste service All Time Statistics History > All Time Statistics Tryckkurvor Grafiskt läge

5 Historik > Loggkurvor för tryck Visa som text Historik > Trycklogg som text Kraftkurvor Grafiskt läge Historia > Effektlogg-kurvor Visa som text Historia > Effektlogg som text Pumpkurvor Historik > Pumpkurvor Tekniska dokument Pre-field Acceptance Test Field Acceptance Test Report

6 Introduktion Styrenheter är utformat för att automatiskt starta en dieselmotordriven brandpump vid detektering av ett tryckfall i brandskyddssystem. En styrenhet för dieselmotordriven brandpump-ger möjlighet till automatisk och manuell start och stopp. En automatisk start styrs av en trycksensor eller med automatisk fjärrkontroll som delugeventil. En manuell start styrs genom fjärrkontrollerad knapp eller genom knapp på styrsystemet. Det automatiska avstängningsalternativet ger ett 30-minuters automatisk stopp efter automatisk start efter att alla startorsaker har återgått till det normala. Brandpumpens dieselmotorstyrning innehåller två batteriladdare för att hålla motorns batterier kontinuerligt laddade. Modeller av styrsystem för dieseldrivna brandpumpar KATALOGNUMMER MODELL EXEMPEL: GPD Modell prefix GPD, GPDFM Batterispänning 12 : 12V 24 : 24V Ingångspänning 120: 110/120V 50/60Hz 220: 208/240V 50/60Hz Metoder för start/stopp MODEL NO. EXAMPLE : GPD Model Prefix GPD Battery Voltage 12 : 12V 24 : 24V Incoming Voltage 120: 110/120V 50/60Hz 220: 208/240V 50/60Hz Styrsystem finns i kombination automatisk / icke-automatisk med möjlighet för manuell eller automatisk avstängning (automatisk avstängning endast möjligt efter automatisk start) STARTMETODER AUTOMATISK START Styrenheten startar automatiskt vid låg tryckdetektering i trycksensorn när trycket sjunker under tröskel-nivån. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. MANUELL START Motorn kan startas genom att trycka på CRANK 1 (SPAK 1) och/eller SPAK 2, oberoende av systemtrycket, när huvudväljaren står i position HAND (Manuell). Bränsleventilen öppnar så fort en "CRANK" knapp trycks in och kommer att förbli i detta tillstånd. MANUELL FJÄRRSTART Motorn kan fjärrstartas från en annan plats genom att tillfälligt stänga en manuell tryckknapp. AUTOMATISK FJÄRRSTART, START AV DELUGEVENTIL Motorn kan fjärrstartas genom att tillfälligt öppna en kontakt på den automatiska enheten. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. SEKVENTIELL START Vid tillämpning av flertal pumpar, och om vattentrycket minskar, kan det vara nödvändigt att fördröja starten av varje motor, för att förhindra samtidig start av alla motorer. FLÖDES-START, START VID HÖG NIVÅ 6

7 Styrenheten kan startas genom att öppna/stänga en kontakt på ingången FLOW/ZONE START/STOP. VECKO-START Motorn kan startas (och stoppas) automatiskt vid förprogrammerad tid. TEST-START Motorn kan startas automatiskt på en förprogrammerad tid genom att trycka på knappen run test (kör test). STOPP-METODER MANUELL STOPP Manuell avstängning utförs genom att trycka knappen STOP. Observera att om du trycker på stopp-knappen så stannar motorn endast om alla start-orsaker har försvunnit. AUTOMATISKT STOP Automatiskt stopp är möjlig först efter en automatisk start och funktionen måste vara aktiverad. När denna funktion är aktiverad, stoppas motorn automatiskt i 30 minuter efter att trycket återställts (över utlösningsnivån) förutsatt ingen annan start-orsak finns. FLÖDES-STOPP, STOPP VID HÖG NIVÅ Om styrsystemet har startats av signal på FLOW/ZONE START /STOP-ingången och signalen har återgått till det normala, så kommer motorn att stoppas förutsatt att ingen annan start-orsak finns. NÖDSTOPP Styrning finns som en kombination automatisk/icke-automatisk. STARTMETODER AUTOMATISK START Styrenheten startar automatiskt vid låg tryckdetektering i trycksensorn när trycket sjunker under tröskel-nivån. Styrenheten måste vara i automatiskt läge. MANUELL START Motorn kan startas genom att trycka på CRANK 1 (SPAK 1) och/eller SPAK 2, oberoende av systemtrycket, när huvudväljaren står i position HAND (Manuell). Bränsleventilen öppnar så fort en "CRANK" knapp trycks in och kommer att förbli i detta tillstånd. UTFÖR MANUELLT START TEST Motorn kan startas genom denna tryckknapp efter ett larm "motorstartar inte och efter en automatisk start följt av stopp, och under den första start proceduren. I den första installationen ingår en automatisk start-sekvens utan att aktivera "Bränsle" reläet, alltså skapa ett larm "startar inte ". Denna metod att starta aktiverar båda vevstartarna. MANUELL FJÄRRSTART Motorn kan fjärrstartas från en annan plats genom att tillfälligt sluta en manuell tryckknapp. AUTOMATISK FJÄRRSTART, START AV DELUGEVENTIL Motorn kan fjärrstartas genom att tillfälligt öppna en kontakt på den automatiska enheten. SEKVENTIELL START Vid tillämpning med flertal pumpar, kan det vara nödvändigt att fördröja starten av varje motor, för att förhindra samtidig start av alla motorer. STOPP-METODER MANUELL STOPP Manuell avstängning utförs genom att trycka knappen STOP. Observera att om du trycker på stopp-knappen så stannar motorn endast om alla start-orsaker har försvunnit. NÖDSTOPP 7

8 Installation Dieselstyrningen är culus registrerad och FM certifierad. Styrningen är byggd i enlighet med den senaste utgåvan av National Fire Protection Association standard för installation av centrifugal-brandpumpar, NFPA No.20 (Centrifugalbrandpumpar 2010 års utgåva). Styrningen är avsedd att installeras i enlighet med NFPA och i USA National Electrical Code NFPA 70 i Canada Canadian Electrical Code, Part 1 Övriga länder * Lokala elektriska bestämmelser* * Endast amerikanska och kanadensiska tillämpliga koder har varit underlag under utformningen av styrsystem och valet av komponenter. Placering Styrenheten skall vara placerat så nära som praktiskt möjligt till pump/motor som den kontrollerar och vara inom synhåll för pump/motor. Styrenheten skall placeras eller skyddas så att den inte kan skadas av vatten som sprutar från pump eller pumpanslutningar. Strömförande delar av styrenheten får inte vara mindre än 305 mm ovanför golvnivå. Fritt utrymme runt styrenheten ska uppfylla NFPA 70, National Electrical Code, artikel 110 eller C22.1, Canadian Electrical Code, Artikel 26,302 eller andra lokala bestämmelser. Styrenheten är lämpligt för användning på platser med en måttlig grad av fukt, såsom en fuktig källare. Pumprummets omgivande temperatur skall vara mellan 5-40 C. Lådan för standard styrsystem har fått betyget NEMA 2. Det är installatörens ansvar att säkerställa att antingen normalkapsling uppfyller omgivningsförhållanden eller att ett hölje med ett lämpligt värde finns tillgängligt. Styrsystem måste installeras inuti en byggnad, och de är inte avsedda för yttre miljö. Färgen kan förändras om styrenheten utsätts för ultraviolett strålning under en längre tidsperiod. Montering Brandpumpens styrning skall monteras på ett kraftfullt sätt på en enda obrännbar stödstruktur. Väggmonterat styrsystem skall fästas i strukturen eller väggen med styrsystemets alla fyra (4) monterings-öron med fästen som klarar att stödja vikten av styrenheten på en höjd inte lägre än 305 mm ovanför golvnivå. Golvmonterad styrenheten skall fästas på golvet med alla hålen på monteringsfötter med material som klarar styrenhetens vikt. Fastspänningsfötterna klarar 305 mm frigång för strömförande delar. Ett golvavlopp rekommenderas för att förhindra vattensamling kring styrsystemets fötter Elektriska och andra anslutningar Vattenanslutningar Styrenheten måste anslutas till ett rörsystem enligt NFPA och även till avloppsrör. Vattenanslutningarna finns på vänster sida om styrenheten. Anslutningarna till systemtryck är hane ½ NPT Anslutningen till avloppet är en avsmalnande anslutning för plaströr. 8

9 Elektriska krav Den elektriska ledningar mellan kraftkällan och brandpumpens styrsystem skall uppfylla NFPA , kapitel och , NFPA 70 National Electrical Code artikel 695 eller C22.1 Canadian Electrical Code, eller andra lokala bestämmelser. Elektriska anslutningar En licensierad elektriker måste utföra de alekertriska anslutningarna. Dimensionsritning visar områden lämpliga för inkommande el och motoranslutningar. Inga andra områden får användas. Endast vattentäta nav-kopplingar skall användas vid inträde i skåpet för att bevara skåpets NEMA rating. Installatören ansvarar för adekvat skydd av styrsystemets komponenter mot metallskräp eller spån vid borrning. Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskador, skada styrsystemet och medföra ogiltig garanti. Dimensionering Kabeldragning mellan styrsystem och motorn (plintar 1,2,3,4,5,9,10,12,301,302,303,304,312) måste ha tvinnad dimension 14AWG som minimum. För batterikoppling(plintarna 6, 8 och 11),måste tvinnad #12 AWG (eller 10 AWG med en gaffel-terminal) ledning användas när avståndet mellan styrsystem och batterier är mindre än 7.6m. För avstånd mellan 7,9 och 15,2m, måste två tvinnade kablar # 12 AWG (eller 10 AWG med gaffel-terminal) användas parallellt. För avstånd över 15,2m, måste två tvinnade kablar 12 AWG (eller 10 AWG med gaffel terminal) användas parallellt, en underordnad tvinnad #14AWG måste anslutas direkt till batteriet för att känna av batterispänningen - kontakta tillverkare i detta särskilda fall. Anslutning till elkraft måste minimum vara tvinnad #14 AWG Inkommande matning är dimensionerade för #16 till #6 AWG kabel. Inkommande kraftanslutningar Styrenheten för dieseldriven brandpump skall styras med avsedd säkrad kraftkälla eller med kretsbrytare. Kontrollera märkplåten på styrenhetens kåpa för rätt skydd. Följ alltid denna procedur vid anslutning eller frånkoppling av styrsystemet: Anslut båda batterierna före anslutning till huvudspänning. Koppla bort växelspänning före urkoppling av batterierna. Urkoppling av batterierna medan växelspänningen är ansluten kan medföra allvarliga skador på strysysteets elektriska kretsar. Skydd av kretsar CB1 skyddar batteriladdare 1 transformator och CB2 skyddar batteriladdare 2 transformator. CB3 skyddar styrningskretsar från batteri 1 och CB4 skyddar styrningskretsar från batteri 2. Följ alltid denna procedur vid anslutning eller frånkoppling av styrsystemet: Anslut båda batterierna före anslutning till huvudspänning. Koppla bort växelspänning före urkoppling av batterierna. 9

10 Beskrivningar av kopplingsplintar A-H : Larmutgångar (SPDT relä, 11:allmän, 12: normalt stängda, 14: normalt öppnade): A Fel i styrenhet (felsäker) B-C Motordrift D Huvud-SS i AUTO-läge E Huvud SS i MANUELL/FRÅN läge F Maskinfel G Larm pumprum H Fabriksreserverad - Extra utgång 1 I-R : Fält-ingångar (endast torr kontakt : Spänningsfri): I Vatten behållare låg (Normalt öppen) J Låg bränslenivå (Normalt öppen) J Låg bränslenivå (Normalt öppen) L Flöde/zon Start-Stop (Normalt öppen) M Bränsletank läckage (Normalt öppen) N Låsning (Normalt öppen) O Fjärrstyrd manuell start (Normalt öppen) P Automatisk fjärrstart (Normalt stängd) Q Deluge-ventiler (Normalt stängd) R Fabriksreserverad (Normalt öppen) - Valfri ingång 1 S : Motorns poler: Stiften är numrerade enligt standard: 1 FS : elektrisk bränsleventil (aktiverad vid start) 2 ER : motor drift-kontakt 3 OS: övervarvnings kontakt 4 OP.: motor oljetryck-kontakt 5 WT : motorkylning termostat-kontakt 6 B1 : batteri nr.1 positiv 8 B2 : batteri nr.2 positiv 9 C1 : startkontaktor nr.1 10 C2 : startkontaktor nr.2 11 JORD : Jord 12 ST: stopp av bränsle magnetventil (ETS - strömförande för att stoppa) 301 ECMS Elektr. Ktrl. Strömbrytare 302 FIM fel i bränsleinsprutning 303 ECMS Elektr. Ktrl. Varning 304 ECMF Elektr. Ktrl. Fel 312 LET Låg motortemperatur T: Analoga ingångar / Magnetventil: SOL V. Test magnetventil AI1 Utlös tryckomvandlare AI2 Tillval extra tryckomvandlare AI3 Vatten nivå/sugtryck/oljetrycksensor AI4 bränslenivå analog ingång AI5 Flöde/reserv Temp./motortemperatur analog ingång U Motorvarvtal magnetisk pickup ingång V Kommunikation CANBUS till IO-kort W Kommunikation CANBUS till ViZiTouch X Fabriksreserverade spännings-anslutningar 10

11 Snabbstart instruktion 1-Märkplåten är den viktigaste märkningen. Den måste läsas noggrant för att säkerställa kompatibilitet mellan styrenheten och installationen. 2-Kontrollera att styrenheten är ordentligt monterad på väggen, eller alternativt på fästet. Kontrollera att huvudomkopplaren är i läge "OFF" (FRÅN). 11

12 3-Öppna styrenheten och kontrollera alla brytare är i nedre läge "OFF" (FRÅN). 4-Kontrollera och/eller installera rätt dimensionerade vattenledningar och avlopp. De skall vara säkert monterade och åtdragna. Se märkningar på plastkåpan. 12

13 5-Koppla in alla kablar mellan motorn och styrenhetens motorpoler (identifierade som "S" på I/O-kortets diagram över kopplingsplintarna beskrivet i handboken). Säkra med lämpligt åtdragningsmoment som anges på momentetiketten och kontrollera alla anslutningar. Anslut AC huvudspänning och jord till styrenhetens AC stift. 6-Aktivera alla brytare genom att sätta dem i läge ON (PÅ). Styrenheten startar upp för första gången. 13

14 7- Sidan "Första installationen" ersätter startsidan tills den "första installationen" är klar. Kontrollera att styrenheten registrerar batteriernas ström och spänning. Kontrollera att "AC" är "OK" och inte "FAIL" (MISSLYCKAS). Kontrollera att trycket är korrekt. Om styrenheten använder tryck, ställ in inkoppling till ett giltigt värde. 8-Välj styrenhetens tryckenheter, cut-in och cut-out. Kontrollera att alla andra parametrar på inställningssidan är korrekta. 14

15 9- Sidan "Första installationen" ersätter startsidan tills den "första installationen" är klar. Fortsätt till sidan Inställningar och klicka på låset för att ange din kod. 10-Fortsätt med det ladda ner för att spara rapporten. 15

16 11-Klicka på knappen Go to Setup (Gå till inställningar). Sidan Inställningar visas nu. Klicka på knappen padlock för att logga in med ditt lösenord. Om det behövs, Läs avsnittet "User Login / Key Pad" (Inloggning/knappar) för mer information om hur du anger ditt lösenord. När ett giltigt lösenord är bekräftat, kommer sidan "Config" (Konfigurera) att visas igen med "hänglås" öppen som anger säkerhetsnivån för verkliga användare. 12-Välj styrsystemets tryckenheter, cut-in och cut-out. Kontrollera att alla andra parametrar på inställningssidan är korrekta. 16

17 13-När konfigurationen är klar, klicka på membran-knappen "Home" (Startsida). Sidan "Första installationen" visas När du är nöjd med inställningarna för styrsystemet, efter att ha tryckt på knappen "Home" (Startsida) på membranet, godkänner du ändringarna genom att trycka på knappen "Done" (Klar). Om knappen klar inte är tillgänglig, se till att en tillräcklig auktoriseringskod har införts. 17

18 15 - Fortsätt med det ladda ner stegen för att spara rapporten Tryck på knappen start sida för att kontrollera att de visade värdena ãr korrekta. 18

19 17-Vrid huvudomkopplaren "Main " till "AUTO" position. Detta är önskad position och från och med nu skall "Main Selector Switch" alltid förbli i den positionen Den första inställningen är nu klar. Styrenheten är fullt installerad and konfigurerad. 19

20 Viktigaste funktionerna ViZiTouch A: Elkraft LED: Visar att ViZiTouch är påslagen. B: Pekskärm: 4,2 tum färg-pekskärm. C: Larm LED: Anger om ett larm är aktivt. D: Främre USB-kontakt: USB-kontakt för filhämtning, programuppdateringar, servicerapporter. E: Knapp för startsida: Används för att navigera till startsidan F: Larmknapp: Används för att navigera larmsidan. Låter användaren tysta larmet, och därför finns de "små högtalare" symbolen i det övre högra hörnet av knappen. G: Konfigurera-knappen: Används för att navigera till larmsidan. H: Historie-knapp: Används för att navigera till larmsidan. I: Vevstart 1 knappen: Används för att manuellt vevstarta från batteri 1 i läget "HAND" (MANUELL). J: Vevstart 2 knappen: Används för att manuellt vevstarta från batteri 2 i läget "HAND" (MANUELL). K: Stopp-knapp: Används för att stoppa motorn om alla start-villkor är borta. L: Kör testknappen: Används för att starta manuellt kör-test. Tänk på att vatten rinner genom avloppet 20

21 under provningen. M: Sammanhangsberoende navigeringplatta: Används för att underlätta navigeringen på specifika sidor. En liten ikon som representerar kontextuella navigeringsknappar visas i nedre högra hörnet på en sida om plattan är aktiv. Genom att klicka på ikonen liten pad, visas en meny som förklarar pilarnas specifika funktioner. Det är till exempel möjligt att växla mellan den grafiska eller tabellvisningen av logg-sidan samt navigera genom tabeller eller hjälpsidor. N: Hjälpknapp: Hjälpknappen är sammanhangsberoende. Den visar alltid den specifika hjälp sidan kopplad till den faktiska ViZiTouch-sidan som blev vald när knappen tryckts in. O: RS-485-kontakten P: CAN-buss-anslutning till I/O-kort Q: USB 2.0 anslutning R: Ethernet anslutning S: K-typ Termo-par kontakt T: Larmklocka kontakt Larm ljud Larmklockan aktiveras vid fel och under tillval eller användbardefinierade omständigheter. Några av dessa villkor kommer att aktivera larmklockan men kan tystas, utom i vissa fall, genom att trycka på membran-knappen "Alarms / silence" (Larm/tystnad). Om tystad väljs kommer larmklockan att starta igen om ett nytt fel inträffar eller om tidigare fel kvarstår efter 24 timmar. Larmklockan slutar automatiskt att ringa när felet försvinner. Observera: andra yttre förhållanden kan trigga valfria villkor beroende av fabriksinställningarna. Revidera ritningarna fästa inuti skåpet. Standard villkor: - Motorn övervarvar - Lågt oljetryck - Motorns kylmedelstemperatur hög - Motorn startar inte - Batterifel Övertryck i systemet - Motorn bränsleinsprutningsfel - DC fel - IO kort förlust av kommunikation - CAN systemfel - Systemfel filer 21

22 Första installationen Den första installationen måste göras innan du använder styrsystemet. Att slutföra den första installationen är det enda sättet att komma åt startsidan och aktivera det automatiska läget för styrsystemet. En fullständig procedur kan hittas i "Quick Start Guide" som är tillgänglig tillsammans med styrsystemet. 22

23 Startsida Startsidan (membran knappar) Startsida Påstartsidan visas alla status och viktiga värden för styrsystemet. Alla spänningar, strömmar, tryck, motortillstånd och status, liksom alla tidmätare och vevstart-sekvenser. Hela bakgrunden blir röd om ett larm aktiveras. Den här funktionen kommer att hjälpa användaren identifiera ett problem även på betydande avstånd från styrenheten. A: Navigeringsfält som innehåller allmän information om: - Språk (språk kan ändras genom att trycka på det) - Titelsidan - Larmtexten (varning och larm-meddelanden kan visas) - Datum och tid (justerbart i konfigurationssidan) - Temperaturen. Det kan ändras till Celsius eller Fahrenheit genom att klicka på det. B: Batteri laddnings-tillstånd. Det kan visa en av tre färger och också uttryckligen beskriva aktuellt batteri laddni9ngs-tillstånd. POWER UP (START) - grön BULK (FLERA) grön OVER_CHARGE (ÖVERLADDAD) grön FLOAT (FLYTANDE) grön LOST_TRACK grå CHARGER_FAIL (LADDNINGSFEL) - röd NO_AC (INGEN AC) röd BATTERY_FAIL (BATTERIFEL) grön 23

24 C: Batteri. Batteriet visar rött om det är fel och annars grönt. Den första raden data visar den faktiska batterispänningen i volt och den andra raden visar ström i ampere. D: Kontaktor för motorstart. Antingen öppen eller stängd När den är stängd, kommer färgen hos kontaktorn vara grön, vilket visar att kontaktorn är aktiv. E: Startväxel. Den visar läget i vev-start sekvensen. Räknaren inuti visar återstående tid, räknar ned från 15 till 0 sekunder. Eftersom det finns två start lägen, "väntar på veven" och "vevstartar", växlar den mellan gult och grönt, vilket gör att användaren vet exakt startsekvens. Mellan de två kontaktorerna syns en räknare. Den visar det aktuella steget inuti start sekvens. Det kommer att stanna på ett steg under 15 sekunder och sedan räkna vidare tills det sjätte steget, som är slutet på start-sekvensen. F: Dieselmotor. Den visar grått om motorn är stoppad, grönt om en "Motor arbetar" och rött om en "misslyckad start" uppstod, efter 6 misslyckade startförsök. Att trycka på motorn kommer att omdirigera användaren till statistik sidan "Senaste service", som övervakar all relevant statistik om styrenheten sedan senaste service. Inuti motorn är två stora larm representerade; "lågt oljetryck" larm och "motor hög temperatur" larm. Dessa larm stoppas motorn endast om den körs i testläge. När den är aktiv, tänds aktuell larmsymbol, som tydligt anger att motorn har ett problem. G: Tre omväxlande kvadratiska bilder som representerar tre teoretiska hastigheter kommer att hjälpa DIG förstå den faktiska hastigheten hos motorn. Den gråa mätaren visar hastigheten noll när motorn är stoppad, den gröna mätaren visar vald drifthastighet och orange mätare visar riskzonen för överhastighets-larm. Observera att du måste ställa in HOA-väljaren på OFF (FRÅN) för att nollställa överhastighets-larm. Om en varvtalsmätare är vald, visas en digital varvtals räknare över dessa bilder, för att kunna avläsa maskinens exakta varvtal. H: Bränsle magnetventil. Det styr flödet av bränsle i motorn. När bränsle magnetventilen aktiveras, kommer ventilsymbol att vara horisontell och i grön färg och den gula färgen som representerar bränsle flödar genom hela ledningen. När Stop Solenoid valve (stäng bränsleventil) är aktiverad, kommer ventilen att rotera vertikalt, bli röd och den gula bränslesymbolen kommer att stoppa vid ventilen för att visa att inget mer bränsle flyter fram. I: Visar orsaken att motorn startar eller stoppar. En grön kapsel indikerar orsaken till att motorn är igång. Möjliga orsaker är: MANUELL Den tar emot en manuell begäran om vevstart från en eller båda av de manuella membranknapparna om väljaren står i positionen "HAND" (MANUELL). MANUELL FJÄRRSTYRNING: Manuell motorstart aktiveras av en fjärrstart kontakt. DELUGE: Automatisk motorstart aktiveras av en deluge ventil. AUTO: Automatiska motorstart aktiverad av trycksänkning. FJÄRRSTYRD AUTO: Automatisk motorstart aktiveras genom fjärr-utrustning FLÖDE: Automatisk motorstart aktiveras av en signal från FLOW (FLÖDE)/ZONE START/STOP. HÖG ZON: Automatisk motorstart aktiveras av en signal från FLOW (FLÖDE)/ZONE START/STOP. VECKO TEST: Automatisk motorstart aktiveras av en planerad test. MANUELL TEST: Automatisk motorstart aktiveras genom att tryckknappen kör test. AC FEL (AC FEL)-kommer att räkna tiden efter ett fel på AC och i slutet av en förutbestämd tid, kommer motorn att starta med en AC FEL-begäran när detta alternativ är aktiverat. En röd kapsel anger anledningen till varför motorn inte är igång trots att en begäran görs. Möjliga orsaker är: DC FAIL (DC-FEL)-detta fel uppstår när styrsystemet får en begäran att starta, men har saknar DC (likström), därmed förhindra dess förmåga att effektivt starta motorn. OVERSPEED (ÖVERHASTIGHET) denna startorsak uppstår när styrsystemet tar emot en 24

25 start-begäran, men motorerna skickar en "övervarvs"-signal, vilket förhindrar dess förmåga att effektivt starta motorn. FAILSTART (FELSTART) detta fel händer när styrenheten mottar en begäran att starta, men ett "Misslyckas att starta" larm är aktivt efter att en startsekvens misslyckats, därmed förhindra dess förmåga att effektivt starta motorn tills detta larm återställts. LÅG ZON: En felaktig låg-zon sensor förhindrar körning av motorn. Denna funktion är tillval. LÅST: En lås-signal hindrar motorn körs. J: Laddningstryckmätare. Det möjliggör en exakt avläsning av faktiska systemtrycket. Den röda rutan i det övre vänstra hörnet av mätaren visar värdet av börvärdet för Cut-In (start) och den gröna rutan i övre högra hörnet motsvarar börvärdet Cut-Out (stopp). Dessa värden kommer också att visas av en röd och en grön linje på mätaren, vilket tillåter en snabb jämförelse mellan det faktiska trycket och satta gränsvärden. Längst ner på mätaren visar en digital indikator den faktiska utloppstrycket även representerat av nålen på mätaren. Till höger om den digitala tryckindikatorn visas den verkliga tryckenheten. Slutligen anges även det högsta tillåtna trycket på mätaren och skalar mätaren motsvarande. Utflödes-tryckmätaren är också en knapp med länkar till sidan "Gauge" (Mätare) där alla aktiva mätare visas. Instrumentpanelen K: HOA omkopplaren. Tre positioner anger verkliga position av HOA, "HAND" för manuellt läge, "OFF" (FRÅN) och "AUTO" för automatiskt läge. Styrssytemet skall alltid lämnas i AUTO läge. L: Drifts-tidmätare inklusive den sekventiell tidmätare, driftsperiodens avstängnings-tidmätare, manuell test-tidmätare, veckotest-tidmätare och AC-fel tidmätare. M: En "AC" indikatorlampa. Den visar tillståndet hos kraftnätet. Ljuset kommer vara grönt om växelström är tillgänglig och blir röd vid AC-fel. Om alternativet AC-FEL start är aktiv, visas AC- FEL start tidmätare intill indikatorlampan för växelspänning. N: Avstängd stoppknapp symbol. Denna symbol visas när en signal att köra motorn fortfarande är aktiv. Operatören kommer inte att kunna stoppa maskinen med Stopp-knappen förrän alla startorsaker har försvunnit. O: Visning av larm/varning. Varning indikator: Utropstecken i en gul trekantig ikon. Om inget larm är i AKTIVERAT och minst en varning är AKTIV eller HAR INTRÄFFAT, kommer varningsindikator att visas. P: Visar tre statuslägen som beskriver systemets primära konfiguration. Tryck-aktiverad eller icke-tryck acktiverad, automatiskt styrsystem eller icke-automatisk, manuell eller automatisk avstängning. 25

26 Sidan med mätare Startsida > mätare Alla aktiva mätare är samlade här (ex: tryck, flöde och varvräknare). Utlopps-tryckmätaren på "Start"-sidan måste markeras för att komma åt denna sida och mer än 1 sensor måste vara installerade. Klicka på mätarna att omdirigera till motsvarande sensorsida på avancerade konfigurationssidor. För att återgå till "Start"-sidan, tryck på membranknappen "Home" (Startsida). Skärmsläckare Skärmsläckaren visas efter en programmerbar tid på en av sidorna "Fabriksinställningar". Detta ökar livslängden på LCD-skärmen. Skärmsläckaren inaktiveras omedelbart om motorn är igång eller om ett larm aktiveras. Om du vill manuellt inaktivera den, rör skärmen eller någon membranknapp. Efter deaktivering dirigerar skärmsläckaren alltid till "Start"-sidan. Det kommer också logga ut användaren genom att återställa säkerhetsnivån till 0. 26

27 Larm Larm (membran knappar) Larm Visar listan över aktiva och inträffade larm. Ett larm kallas aktiv när dess utlösande tillstånd fortfarande kvarstår. Ett larm kallas UPPSTOD när dess utlösande tillstånd har varit aktiv, men stämmer inte längre. Larm med en "*" symbol måste återställas genom att vrida Main omkopplaren till "OFF" (FRÅN)-läge. Larm som är allvarliga är rödmarkerade. Larm som representerar enkla varningar är gulmarkerade. För att tysta larmkloclan tryck LARMknappen. Om inga åtgärder vidtas, kommer klockan att tysta sig själv efter utgången av en fabriksinställd tidsinställning. Tryck på RESET-knappen (Återställ) återställer bara inträffade larm. Tabellen visar följande information: -Datum och tid: Datum och tid av larmet i åååå.mm.dd format -Meddelande: Larmmeddelande -Tillstånd: INTRÄFFADE eller AKTIVA -Färgkod: -Röd: En händelse är ett larm -Gul: Händelsen är en varning Komplett lista över larm: Vanliga larm: Motorproblem: Allmänna motorlarm aktiveras när en eller flera av dessa villkor har inträffat: -Motor hög kylvätsketemperatur (stift 5) -Motorn låg kylarvätske-temperatur (stift 312) 27

28 -Lågt tryck motorolja (stift 4) Motorn startar inte -Motor överhastighet * (stift 3) -Motor ECM omkopplaren i alternerande position (stift 301) -Motor ECM fel (stift 304) -Motorn bränsleinsprutningsfel (stift 302) Batterifel 1-2 -Övertryck Pumprums-problem: En gemensam larm aktiveras när följande händelser inträffar: -Bränsletank-läckage -Låg bränslenivå -Hög bränslenivå -AC (växelspännings)-fel -Låg omgivningstemperatur -Hög omgivningstemperatur -Lågt undertryck -Vatten reservoar låg -Vatten reservoar hög -Vatten reservoar tom Problem i styrsystem: Viktigt: detta relä är normalt strömförande när styrsystem är i normalt skick. Reläet är strömlöst när problem upptäcks i styrsystem (felsäkert). Allmänna fel i styrsystem rapporteras när en eller flera av dessa villkor är aktiva: -Laddningsfel 1-2 -DC (likspännings)-fel -Utlöst magnetventil -Felaktig trycksensor - AC (växelspännings)-fel: Övervakar nätspänningen och aktiveras vid fel. - Batteri 1(2)-fel: Övervakar status för batteriet 1(2) och aktiveras vid fel. Detta inträffar när batteriet är frånkopplat, är av fel typ eller kunde inte laddas. - Laddningsfel 1(2) : Övervakar tillståndet för batteri laddare 1 (2) och aktiveras vid fel. Detta inträffar när batteriladdaren har en defekt, är inte laddat eller inte kan leverera den nödvändiga strömmen. - DC (likspännings) fel Aktiveras om båda batterierna har fel och kommer att förhindra att motorn startar. - Service krävs: Aktiveras när service krävs på styrsystemet. Detta inträffar när datumet på servicesidan har uppnåtts eller om ingen service någonsin gjorts. - Svagt batteri 1 (2): Aktiveras om batterispänningen sjunker under fabriksinställda börvärdet för svagt batteri. - Förlust av kontinuitet 1 (2): Aktiveras om motorstart kontactorn 1 (2) kopplas från styrsystemet eller dess spole her fel (öppen krets). - Låg temp pumprum: Aktiveras om den valfria programmerbara insignalen "låg temp pumprum" aktiveras av en yttre signal. - Låg spar-temperatur: Aktiveras om den analoga ingångens avläsning av spar-temperatur är aktiverat och är lägre än börvärdet på sensorsidan "Spar temperatur". - WT CI inte uppnådd: Aktiveras om Cut In inte nås under en manuell testkörning eller av veckotest-tidmätaren. I slutet av 255s tidmätning, om Cut In (nkopplingsvärde) inte uppnås, kan testet fortfarande vara framgångsrik vid start av motorn om trycket har sjunkit med minst 5 PSI (0.345 bar). - Kontrollera WT magnetventil: Aktiveras om trycket inte sjunker minst 5 PSI (0.345 bar) under manuell testkörning eller vecko-test. Anger ett fel vid test av magnetventilen. - PT fel upptäckt: Om en alternativ andra trycksensor installeras, aktiveras detta larm om de två trycksensor visar olika avläsningar. Ytterligare utredning rekommenderas för att fastställa vad som orsakade de olika avläsningarna. Observera att styrsystemet alltid kommer att välja den lägsta tryckavläsningen för att fastställa det verkliga systemtrycket. - Övertryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av utloppstrycket är högre än trycksensorns börvärde. - Undertryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av ansvarsfrihet trycket går lägre än börvärdet för "Under Pressure" (Undertryck) på sensorsidan för utloppstryck. - Lågt sugtryck: Aktiveras om den analoga avläsningen av undertryck är aktiverad och går lägre än börvärdet för lågt undertryck på sensor-sidan. - Tvångsstarta vid flöde: Aktiveras om en yttre kontakt utlöser flödes-kontakt ingången eller om den analoga avläsningen av flödet är aktiverad och blir högre än flödets startvärde på sidan flödes-sensor. - Fel i tryckledning: Aktiveras om trycket är högre än börvärdet för trycklednings-fel ("Burst Pressure") (Sprängtryck) 28

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX

INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV ELEKTRISKA BRANDPUMPAR AUTOMATISK KONTROLL 1 MODELL GPX översikt 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsidan 5. Larm 6. Konfigurera

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus

Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Bruksanvisning Fördelar med Vision II Plus Dubbla Bevattningsprogram med: - Tre starttider per dag - 1 minut till 9 timmars bevattningstid Batteri backup uppladdningsbart Ni-MH Automatisk pumpstart Säsongs

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide

DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide DEEP SEA ELECTRONICS PLC DSE7410 MKII Snabbstartguide 057-263 ISSUE: 1 DSE7410 MKII & DSE7420 MKII Operator Manual Section TABLE OF CONTENTS Page 1 BESKRIVNING AV PANELEN... 3 1.1 PANELENS KNAPPAR... 5

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar

UDR-Plus Dörrlarm. axema Sida 1. Art. nr / E UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar UDR-Plus Dörrlarm Art. nr. 1-9033-3 / E 5870725 UDR Plus är ett kompakt dörrlarm, för att övervaka alla typer av dörrar Se www.axema.se för senaste manualerna. UDR+ Ver. 3.3 axema Sida 1 Beskrivning av

Läs mer

User s Guide. Kontrollpanel

User s Guide. Kontrollpanel User s Guide Kontrollpanel Användarguide Kontrollpanel Upplaga AD, December 2010 Den här guiden har art.nr 51512 0-2 Del 0: Allmän översikt Om den här guiden Den här guiden beskriver kontrollpanelen med

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: ILCAT IR mot aktiva don DHP Version A02: IR mot aktiva don Program i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet för IR mot aktiva don. Utgångsläge Strömbrytaren på DHP ska vara På/On. Enheten drivs via den inbyggda

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer

DHP Digital handhållen användarpanel DHP Version A02: FakeSDU IR mot regulatorer 2015-03-05 Pdf-samling DHP driftanvisningar program Sidan 1 av 5 DHP Version A02: Fake IR mot regulatorer Program Fake i DHP Anvisningar kring handhavandet av DHP och programmet Fake för IR mot regulatorer.

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel

BRUKSANVISNING. MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel BRUKSANVISNING MODELL 33E-1 Regel MODELL 33E-2 Fallkolv MODELL 33E-1R/L Svängregel OBS. Om sigillet är brutet! kontakta Säk.ansvarig eller skåptillverkaren. Härmed intygas att Lås ComboGard 33E1, -33E2,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12

KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 BRUKSANVISNING KONTROLLSKÅP WEATHERMATE 6 & 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP WM Sid. El installation 1 Att komma igång med Weathermate 2 Introduktion 3 Funktioner 3 Att ställa in datum och tid 3 Grundläggande

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Bruksanvisning för termostat med snabbstart.

Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Bruksanvisning för termostat med snabbstart. Termostat med snabbstart visar 21 C i displayen efter anslutning eller vid nollställning. (se fig. 1) A) Vad kan termostaten Termostaten är en digital termostat

Läs mer

FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP

FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP INSTALLATION OCH UNDERHÅLLSMANUAL FÖR KONTROLL AV DIESELDRIVEN BRANDPUMP AUTOMATISK KONTROLL MODELL GPD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 2. Installation 3. Viktigaste funktionerna 4. Startsida 5.

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish

Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort. Swedish Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Swedish 80019404 Welch Allyn Connex -enheter snabbreferenskort Ström på/displayens energisparläge Sitter på enhetens kåpa Sätter på monitorn Kort tryckning

Läs mer

Konfigurationsdokument M1

Konfigurationsdokument M1 Filename: Konfigurationsdokument M1 Page: 1(15) Konfigurationsdokument M1 Revision history Date Version Changes Changed by 2014-10-24 0.1 First draft AB 2015-01-21 0.2 Uppdaterad AB 2015-01-29 0.3 Uppdaterad

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R

Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R Handbok för installation av parkeringskontrollenheten ESE-BP2R RW Presentation Parkeringskontrollenheten ESE-BP2R möjliggör HF-kontroll av två tillträden till parkeringsplats, kallade "INGÅNG" och "UTGÅNG".

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn)

Inloggning (om du är inloggad eller utloggad) Aktuell kontext (till vilket styrsystem du är uppkopplad, dess projektnamn och anläggningsnamn) ANVÄNDA EXCEL WEB Beskrivning av startsidan och dess grundläggande funktioner Beskrivning av startsidan Startsidan erbjuder följande funktioner: Statusinformation Inloggning (om du är inloggad eller utloggad)

Läs mer

Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar Vanliga frågor och svar Anslutning och konfiguration 2014-04-21 TaHoma, ta kontroll over ditt hem! 1. Hur upprättar jag anslutningarna? Koppla först boxen till bredbandsmodemet med hjälp av medföljande

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN

SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN SNABBMANUAL FÖR IGÅNGKÖRNING AV BOXFAN Innehållsförteckning 1. Generella anvisningar 2 2. Symbolbeteckningar 2 3. Styrskåpet 2 4. El-anslutning 2 5. Användning av frekvensomriktarens knappsats 2 6. Frekvensomriktarens

Läs mer