Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom."

Transkript

1 1(7)

2 2(7) När är allt jag behöver tillgängligt på mitt lokala grossistlager? Smartline introduceras under januari Systemet kommer därefter successivt att finnas tillgängligt hos de flesta grossister i dimensioner: 40, 50, 75 och 110 mm. Vilken färg har systemet? I 50, 75 och 110 mm levereras Smartline i grå färg precis som Nordic. Smartline 40 mm levereras i såväl offwhite som krom. Kan Smartline läggas dolt? Ja. Smartline är godkänt för samtliga förekommande installationsfall även dolt montage. Kan Smartline grävas ner i traditionell rörgrav? Smartline är märkt BD enligt SS-EN Det innebär att rören får användas i samtliga installationsfall intill en meter från byggnad. För läggning utanför tomtgräns rekommenderar vi Pipelife markrör som har en något högre ringstyvhet och är anpassat för belastningar som t ex tung trafik kan innebära. Vilket godkännande har Smartline och vad betyder det för mig? Rör och rördelar är godkända och märkta Nordic Poly Mark. Det innebär att systemet med god marginal uppfyller alla funktionskrav i SS-EN Detta innebär en kontinuerlig kvalitetskontroll under övervakning av en extern kontrollinstans, så kallad tredjepartskontroll. Smartline omfattas även av reglerna för Säker Vatteninstallation. Sammantaget ger detta trygghet för såväl installatör som fastighetsägare. Hur ser jag att tätningsringen är oskadad? Tätningens tätzon (se figur) ska vara jämn och utan hack eller skador. I dimension 75 och 110 mm är tätningen försedd med en avstrykare som ser till att inte främmande föremål kommer in i tätzonen. Avstrykaren är inte en del av tätzonen. Avstrykare Tätzon Tätningen på Smartline är fastgjuten utvändigt på nippeldelen och därmed säkrare att montera och lättare att kontrollera än gummiringen på ett vanligt muffrörsystem.

3 3(7) Hur ska rören fasas? Smartline rör och delar levereras fasade både invändigt och utvändigt. Andra rör och delar ska fasas invändigt vid montage med Smartline nippel. Fasningen är viktig då den säkerställer att tätningen inte skadas vid monteringen men den ger även en enklare montering. Det finns olika sätt att utföra invändig fasning. Pipelife levererar två typer av verktyg. Antingen ett universalverktyg, RSK-nr: , eller den speciellt framtagna fasningskniven, RSK-nr: , en kombination av vanlig kniv och fasningsverktyg i ett och samma verktyg. Använd gradningsverktyg för att undvika skador. Varför är det inte nipplar på alla delar? Några få rördelar levereras endast med spetsända. Detta är lågfrekventa delar som säljs i ringa antal. Om efterfrågan på dessa ökar i framtiden kommer förmodligen även dessa att tillverkas med Smartline-tätning. Använd skarvnippel till dessa rördelar. Varför är Smartline delarna offwhite i stället för vita i dimension 40? Under utvecklingen av Smartline gjordes marknadsundersökningar bl a gällande färgval. Även om synpunkterna gick isär något, så stod det helt klart att den helt vita färgen gav för stor kontrast till kakel, klinker och övrig interiör. Vit färg är mera känslig för smuts. Önskemålet var en ljus neutral färg som lättare smälter in i miljön. I efterhand har de flesta synpunkter varit odelat positiva till färgvalet. Är godstjockleken och ringstyvheten reducerad på Smartline? 75 och 110 mm Smartline-rör produceras med något reducerad godstjocklek men är minst lika starka som tex Nordic. Smartline tillverkas nämligen i en ny, förbättrad och starkare råvarukvalitet än tidigare generationer av PP inomhusavloppsrör. Rördelar tillverkas i samma godstjocklek som våra tidigare system och är fullt kompatibla. Kvaliteten är i alla avseenden lika bra eller bättre jämfört med tex. Nordic som också anses vara av yppersta kvalitet. Hur ansluter jag en Smartline rördel mot en gammaldags muff? Rör med muffar kommer du nog alltid att råka ut för i gamla anläggningar. Smartline nippel ansluts enkelt till en vanlig muff genom att använda en kort rörbit mellan muff och nippeldel. Se till att rörbiten är tillräckligt lång så att den räcker mellan botten och tätningen på nippeln. Det går i vissa fall bra att helt enkelt kapa av muffen.

4 4(7) Vad är kraven beträffande längd, höjd och minsta fall? En Smartlineinstallation ritas och konstrueras på samma sätt som ett traditionellt muffsystem. Ledningens fall är anpassat till om installationen sker inomhus eller i mark med hänsyn till gällande normer och regler. Alla tester visar att invändiga skarvar har en minimal påverkan på systemets kapacitet och att det inte uppstår driftstörningar ens vid små fall. Vad skiljer i byggmått mellan Smartline och andra rörsystem? En av de stora fördelarna med Smartline är byggmåtten. Ytterdiametern på en fog som utförs med skarvnippel är obetydligt större än diametern på själva röret. Detta har stor betydelse i trånga bjälklag och renovering av befintlig installation. Även bygglängden är optimerad för att spara utrymme. Vad är prisskillnaden mot tidigare? En effektiv och högteknologisk produktion i kombination med mer rationell lagerhantering i alla led ger kostnadsreduktioner. Lägre kostnader ger lägre pris och på sikt kommer Smartline att ge en oöverträffad konkurrenskraft. Måste jag använda smörjmedel? Ja, som på alla plaströrsystem med tätningsring. Smörjmedlet ger en lägre monteringskraft och skyddar tätningsringen från skador under montaget. Kommer krom i 50 mm? Det finns inga planer på detta just nu, men det är fullt möjligt om det finns efterfrågan. Flagnar kromet? Smartline krom flagar inte. Vi har genomfört tuffa tester med Smartline och konkurrerande produkter och sett att Smartline står sig bättre än många andra produkter både i och utanför rörbranschen. Detta har två huvudorsaker. Kromskiktet som egentligen är aluminium skapas genom en speciell process som ger en extrem hållbarhet (samma som för vissa mobiltelefoner) och dessutom hindrar skarvnippeln varmt vatten att komma i kontakt med de känsligaste delarna av skarven. Finns det övergångar? Smartline levereras med ett komplett set av traditionella dimensionövergångar samt gummiövergångar för de mindre dimensionerna. Dessutom behåller vi kortövergångar och universalövergångar från det övriga VVSsortimentet. Övergångar till andra rörtyper finns i form av utvändiga dubbelmuffar, jetkopplingar e dyl.

5 5(7) Varför ska vi gå över till Smartline? Det finns många anledningar att gå över till Smartline och de flesta finns beskrivna i broschyrmaterialet. Vi har lyckats att kombinera praktiska, kvalitetsmässiga, ekonomiska och visuella fördelar i ett avloppssystem med god design. Smartline är framför allt anpassat för kommande krav på rationell, miljömässig och resursbesparande tillverkning. För att stå upp till detta krävs även lång livslängd i ett tufft klimat. Kan Smartline limmas? Nej, materialet i Smartline är PP som är känt för sin goda kemikaliebeständighet. Lösningsmedlen i befintliga lim kan inte lösa PP-molekylerna och därmed inte heller ge en bra limfog. De lim som säger sig kunna limma PP verkar inte ha tillräckliga långtidsegenskaper. Det kommer löpande information om nya sorters lim men hittills finns inget vi kan rekommendera. Tål Smartline kemikalier? Materialet i Smartline, PP, är känt för sin goda kemikaliebeständighet. I vanligt avloppsvatten är det ringa påverkan av enskilda kemikalier då det mesta är utspätt. I vissa industri- och laboratorieapplikationer kan det förekomma högre koncentrationer av kemikalier. Då måste man i varje enskilt fall kontrollera beständigheten. Viktiga parametrar för att bedöma detta är; typ av kemikalie, koncentration och temperatur. Det är också viktigt att kontrollera att materialet i tätningen är lämpligt. Vi lämnar gärna råd om beständighet men observera att det kan vara svårt att förutse effekter av blandning av olika ämnen. Om utsläpp skett av misstag kan det vara bra att renspola ledningen för att undvika skador. Kan Smartline användas fram till oljeavskiljare är tätningsringarna oljebeständiga? Smartline kan användas för installation fram till oljeavskiljare och då det handlar om oljeförorenat vatten eller förorenade fyllnadsmassor. Dock inte vid ren olja. Tätningen består av termoplastisk elastomer, TPE som är oljeresistent och kan inte bytas ut. Om du däremot har äldre muffat rörsystem bör gummiringen bytas ut mot oljeresistent tätningsring. Vilka temperaturer klarar Smartline? Smartline är tillverkat av PP som är en termoplast. PP har väldigt goda egenskaper när det gäller att tåla höga temperaturer. Pipelife har använt detta material i åratal både för rör och rördelar. Smartline tål utsläpp av mycket varmt vatten över lång tid och kan därför med fördel användas för installationer i tvätterier, storkök, mejerier och andra verksamheter där stora vattenmängder med hög temperatur ska transporteras bort. Kan tätningen bytas ut? Nej. Tätningen formsprutas samtidigt som rördelen och kan inte tas bort eller ersättas.

6 6(7) Varför har minsta dimension ökats från 32 till 40 mm I Sverige använder vi oftast 40 mm för installation av tvättställ. Det är väldigt få fall där det är befogat att använda 32 mm. Eftersom risken för stopp i ledningen och därmed risk för vattenskador ökar markant med 32 mm avloppsledning avråder vi bestämt från detta. Minsta dimension bör vara 40 mm. Hur påverkas flödeskapaciteten av nippeln? Användande av invändig skarvnippel påverkar flödeskapaciteten minimalt. För ett 40 mm rör reduceras kapaciteten mindre än 3 % och påverkan blir mindre med ökande diameter. Blir det ökad risk för stopp i anslutning till WC och liknande? Vi har genomfört att antal olika tester med avseende på utsläpp från WC. Detta har skett både som laboratorietester och praktiska prover vid oberoende testinstitut. Alla dessa tester visar att nippeln inte påverkar resultatet nämnvärt. Testerna har genomförts med fasta föroreningar (läs fekalier), med sand, grus och med stickor (tandpetare och tops) utan att några negativa resultat har uppträtt. Spalten mellan rör och nippel är betydligt mindre med Smartline än med traditionellt muffsystem och därmed minskar risken att något kilar fast i skarven. Är Smartline mer känsligt för smuts i t ex rörgrav eller servicebil För alla typer av rör och rördelar gäller att de ska hanteras på ett sätt att de inte skadas eller smutsas ner i onödan. Det är lättare att kontrollera och rengöra en nippel än en muff och båda utsätts för smuts. Den yttersta läppen på tätning 75 och 110 mm är dessutom en avstrykare som sörjer för att främmande partiklar inte kommer in i tätzonen. Det är naturligtvis alltid viktigt att se till att tätningsytorna är rena oavsett fogmetod. Hur stor avvinkling tål en fog? Maximal avvinkling är 2. Kragen på skarvnippeln har ingen tätfunktion. Systemet ska klamras så att avvinklingar undviks i möjligaste mån. Hur är det med skjut- och dubbelmuff i Smartline? Det finns både dubbel- och skjutmuff i Smartlinesystemet. Även dessa är optimalt designade för att ta liten plats i installationen. OBS det är viktigt att skjutmuffen förankras med klammer eller universalband så att den inte kan förflytta sig, vare sig uppåt, neråt eller i sidled åt något håll. Små termiska rörelser har visat sig kunna flytta muffen ur sitt läge och orsaka läckage. Kan Smartline målas? Det är svårt att få färg att fästa på PP. Om man ändå vill måla ska ytan mattas med finkornigt sandpapper och en primer användas för att få vidhäftning.

7 7(7) Vad betyder rörserie S14 och S16? Detta är betäckningar på rör och rördelar som normalt står angivet på produkterna. En rörserie är i produktstandarden definierad som de rör och delar som är i samma klass då det gäller väggtjockleken. Formeln för att hitta talet för rörserien (S) är: D = utvändig diameter e=väggtjocklek Exempel när ett 110 mm rör har en väggtjocklek av 3,4 mm Talet beskriver alltså väggtjocklek i förhållande till rördimension. Passar Smartline till andra rörklasser än S14 och S16? Smartlines invändiga skarvnippel är anpassad till de väggtjocklekar som idag normalt används. Det innebär att exempelvis PVC-rör, i rörklass S17 inte är lämpligt att användas tillsammans med invändig skarvnippel. Vid normal användning kommer den här frågan att behöva beaktas vid få tillfällen, men kan förekomma vid kompletteringar av befintliga installationer eller i samband med golvbrunnar av annat material än plast. Vid dessa tillfällen rekommenderar vi att använda de utvändiga skjut- och skarvmuffar som också ingår i sortimentet. Kan jag använda vanliga klammer? De flesta förekommande klammer i marknaden kan användas på Smartline. Det optimala är förstås att använda de specialdesignade klammer som ingår i systemet. Dessa fungerar både som fix- och glidklammer. Den stora fördelen är att klammern döljer rörskarven som blir helt integrerad.

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se

Stilla. Ljuddämpande avloppssystem i PP. w.p. w w w.pipelife.se Stilla w w.p w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pip elife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla ljuddämpande inomhusavlopp Pipelife Stilla är ett ljuddämpande

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

INPIPE. Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar

INPIPE. Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar INPIPE Snabb, störningsfri och miljövänlig NO-DIG renovering av rör, trummor och kulvertar Snabbt, störningsfritt och miljövänligt! Ett modernt samhälle är helt beroende av ett väl fungerande rörledningsnät.

Läs mer

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri Nytänkande i VVS- och byggbranschen System för spill-, tappvatten, värme, kyla och golvvärme www.rehau.se Bygg Automotive Industri RAUTITAN PEX-RÖR och system. för säker vatten -/ värmeinstallation och

Läs mer

Reliningrapport 2011

Reliningrapport 2011 KTH Byggvetenskap Reliningrapport 2011 av Tord af Klintberg, Stefanie Römhild, Christofer Lewald, Folke Björk, Gunnar Bergman Page1 Styrgruppen Styrgruppen har bestått av följande deltagare Yogesh Kumar

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik

3M Tejp och lim. Produktguide. Bästa. fäste med. rätt teknik 3M Tejp och lim Produktguide Bästa fäste med rätt teknik Möjligheterna är obegränsade Läs och låt dig inspireras Goda råd och idéer Det är mycket lättare att uppnå perfekt resultat med tejp och lim om

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Produktblad och att tänka på

Produktblad och att tänka på Produktblad och att tänka på inför Din anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät PRESENTATION AV ALLENT AB Allent ab är ett familjeföretag som drivs av far och son. Att starta ett företag i markentreprenad

Läs mer

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR FÖR FORTUMS SOLCELLSPAKET Beställningsprocess och förberedelser... 3 Hur vet jag om mitt hus är lämpligt för solelsproduktion?... 3 Hur går jag tillväga för att beställa solcellspaketet?...

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

viegajournal Logistikern på Viega 2/08 Nickelfria Sanpress-rör 1.4521 - Den nya generationen rostfria rör

viegajournal Logistikern på Viega 2/08 Nickelfria Sanpress-rör 1.4521 - Den nya generationen rostfria rör Logistikern på Viega viegajournal 2/08 Bo Johansen är passionerad golfspelare på fritiden. Det händer att han stiger upp klockan fyra och kör till jobbet. Inte för att han är morgonmänniska, utan för att

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9

viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 4-5 Sida 8-9 viegajournal 2/10 Vänskap framtidens grund för samarbete Sida 4-5 Gallupundersökning VVS-företagen vill ha märkesvaror Sida 8-9 2 Förord/Innehåll Bästa läsare 3 Med förtroende i samarbetet når man långt

Läs mer

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren.

Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Varför syntetolja? Vi ger dig svaren. Frågor och svar om syntetolja Förklara vad viskositet är. Det låter komplicerat. Viskositet är samma sak som tjocklek eller trögflutenhet. Ju högre viskositet desto

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme TRYCK N o 3 / 2014 idéer, nyheter och lösningar från dahl Energieffektiviseringar finansierar stambytet Roland Jonsson, HSB, sid. 8 Dödsbränderna noll med brandsprinkler sid. 14 Vattenfiltret räddade Åby

Läs mer