»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010"

Transkript

1 årsbok 2011

2

3 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

4 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: Fax: E-post: Plusgiro:

5 »Innehållsförteckning» Detta är Sjöräddningssällskapet i korthet 7 VD har ordet 9 Behov av sjöräddning 12 Så arbetar Sjöräddningssällskapet 18 Sjöräddningssällskapets verksamhet 22 Kommunikation och insamling 33 Hit går pengarna 41 Styrning och kontroll 50 Kvalitetskodrapport 2010 enligt FRII 59 Årsredovisning Styrelse, medarbetare, räddningsstationer 89

6 Sedan starten 1907 har Sjöräddningssällskapet haft tre Höge Beskyddare: Kung Carl XVI Gustaf (1973 ), kung Gustav VI Adolf ( )* och drottning Victoria ( ) *(Mellan som kronprins Gustav Adolf)

7 »Detta är Sjöräddningssällskapet» Sjöräddningssällskapet är den största aktören inom svensk sjöräddning Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars enda uppgift är att rädda liv till sjöss. Det gör vi genom att sprida kunskap, utveckla nya metoder och utrustning, driva räddningsstationer samt påverka politiker och myndigheter såväl nationellt som inter nationellt. Tack vare över frivilliga sjöräddare finns det alltid en besättning som ställer upp, dygnet runt längs hela vår kust och i de stora sjöarna. Idag står Sjöräddningssällskapet för 70 procent av all sjöräddning i Sverige, utan några statliga bidrag. Därför är vi helt beroende av medlemmar, donationer, gåvor och frivilliga insatser. Sjöräddningssällskapet är en medlemsorganisation med över medlemmar. Det högsta beslutande organet är Årsmötet som äger rum en gång per år. Mötet väljer en styrelse som i sin tur utser en VD som leder föreningens arbete. 5

8 : En sjöräddares vardag är aldrig densamma. Jim Gustavsson från RS Råå räddade ett utmattat rådjur, som simmat rakt ut i Öresund. 2: Den 10 september namngav gudmor Susanne Boman Rescue Handelsbanken Liv II i Stockholm. Räddningsbåten är den trettionde i Victoriaklassen och placerad på RS Möja. 3: Många av Sjöräddningssällskapets allvarligare uppdrag involverar sjukvård. Att hantera en människa på bår kan låta simpelt men kräver både övning och kunskap. 4: Den 3 7 maj medverkade Sjöräddningssällskapet i Danmarks årliga SAREX-övning; en internationell samarbetsövning för de operativa resurserna, såväl fartyg som flyg.

9 »2010 i korthet» Totalt 103 miljoner kronor samlades in av Sjöräddningssällskapet Intäkterna från medlemsavgifter uppgick till 41 miljoner kronor. 23 miljoner av de insamlade medlen kom från Svenska PostkodLotteriet. Hela 40 miljoner kronor bidrog till att upprätthålla sjöräddning i Sverige och 31 miljoner för att förebygga den. 17 miljoner kronor investerades i olika sjösäkerhetsprojekt. Ny hemsida, mobilapplikation och widgets lanserades laddade ner väderappen till sin mobiltelefon. Antalet besökare till hemsidan var sedan lanseringen den 1 april widgets publicerades på andras hemsidor fans följde oss på Facebook Trossentidningar distribuerades. 995 sjöräddningslarm utfördes Totalt gjordes uppdrag. Förutom sjöräddningslarmen var de frivilliga sjöräddarna ute på 433 sjöambulanstransporter, förebyggande utryckningar och över övningar. 3 svävare omplacerades tillfälligt till västkusten på grund av det svåra isläget. Av de totalt 15 isolyckor som inträffade stod Sjöräddningssällskapet för 11 räddningsinsatser. 2 nya räddningsstationer startades under året. Det frivilliga sjöräddarnas arbetsinsats motsvarade cirka 630 heltidstjänster. En frivillig sjöräddare utbildade sig i 3 veckor och hade jour i 56 dagar. 7

10 : De senaste årens isvintrar har satt hela sjöräddningen på prov. Helt andra förutsättningar gäller när isen får sitt fäste. Att hamna i vatten är alltid farligt. Att hamna i vatten vintertid är omgående direkt livshotande. Sjöräddning är absolut inte en sommarangelägenhet tvärtom! Och sjöräddning vintertid är alltid svårare och farligare. 2: Den 24 september tog Sjöräddningssällskapets Mats Ryde emot Christer Fuglesang, som återlämnade en flytväst, han valt att ta med sig i sitt»official Flight Kit» ombord på Discovery. Christer ville hylla frivilligheten i allmänhet och de frivilliga sjöräddarna i synnerhet.

11 »VD har ordet» Sverige behöver sjöräddning Sverige har en stor och levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, vilket ger utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. För varje år som går är det allt fler som vistas på, i eller vid vatten. Något som de frivilliga på våra stationer märker, inte minst under de kalla vintrarna när isen ligger. Vi ser också att allt fler paddlare, äventyrssportare och fritidsfiskare längs våra kuster och i de stora sjöarna. I tillägg till det reser över 65 miljoner människor varje år med färjor eller skärgårdsbåtar inom eller till och från vårt land. Det är lika många passagerare som tåget och flyget har tillsammans. Sverige är en ö Och svenskarna är ett folk som älskar båtar och vatten! Vi är dessutom beroende av sjöfarten eftersom i stort sett all Sveriges import och export; mat, energiprodukter, råvaror till industrin och konsumtionsvaror, transporteras på båt. Sverige och svenskarna är också ett folk som sätter stort värde i trygghet och säkerhet. Så att vi har en bra och effektiv sjöräddning är en i allra högsta grad angelägen fråga för alla svenskar. Sjöräddningssällskapet är den enda organisation som har sjöräddning som huvuduppgift. Vi är den största utövaren av sjöräddning längs vår kust och i de stora sjöarna. Vi arbetar aktivt med att höja sjösäkerheten för alla som färdas till sjöss; fritidsbåtsfolket, handelssjöfarten, oss själva och andra inom sjöräddningstjänsten. Kan vi, genom förebyggande arbete med bland annat hjälp till våra medlemmar även när det inte är nödläge, få allt fler barn och unga att bli vattenvana, information om väder i mobilen och tidningen Trossen, minimera antalet olyckor så desto bättre. Vår utmaning framöver är 9

12 : Varje sjöräddare lägger tre veckor av sin fritid på sjöräddningsutbildning. Ovanpå det läggs otaliga övningstillfällen, allt för att slipa färdigheterna och trimma ihop besättningarna. När sökaren piper finns ingen tid att förlora. Då måste alla agera både korrekt och instinktivt, och det uppnås bara genom övning och åter övning. 2: Sjöräddning bygger många gånger på samspel mellan olika aktörer. Även här är övningarna nyckeln till framgång. 3: Förebyggande utryckning är Sjöräddningssällskapets tack till medlemmarna. Vi hjälper till innan läget blir akut. Där vi har många medlemmar ser vi att antalet skarpa larm blir färre. 3

13 hur vi skall hantera att drunkning är den mest förekommande olycksdödsorsaken vid olyckor bland barn och unga, att många omkommer i våra insjöar och att den statistiken går åt fel håll, och att problemen med hur nödställda hanteras vid större olyckor ute till havs fortfarande är en olöst fråga. Allt Sjöräddningssällskapet gör finansieras av medlemsavgifter och gåvor. Bland insamlingsorganisationerna i Sverige är Sjöräddningssällskapet med bland topp tjugo. En bransch som blir allt mer konkurrensutsatt och som kräver en fokuserad strategi och riktade insatser för att vi ska kunna fortsätta rädda liv till sjöss. Medlemmar, gåvogivare och frivilliga är de som gör det möjligt för oss att driva organisationen framåt. Tack alla för ert engagemang, tid och gåvor. Rolf Westerström VD Sjöräddningssällskapet 11

14 »Behov av sjöräddning» Sverige ett stort båtland Sverige har några av världens mest fantastiska och största skärgårdar med sammanlagt över öar. Många är de som vill ta del av denna enastående natur och Sverige är, med närmare båtar, ett av världens mest fritidsbåttäta land. Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. Drygt trettio procent av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong. Och nya fritidsintressen har lett till att nya målgrupper i större utsträckning vistas på våra vatten, och gör det under hela året. Kajakpaddling, fritidsfiske, skridskoåkning om vintern är några exempel. 95 procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. Sjöfarten är också viktig för rörligheten och turismen. Varje dag lägger över 300 fartyg till i någon av Sveriges hamnar. Över 250 av de angöringarna är en färja eller passagerarfartyg. Och till och från Sverige åker ca 65 miljoner passagerare med fartyg varje år. Av dessa är ca 3 miljoner passagerare ombord på något av de allt fler kryssningsfartygen. Och Vägverket med sina reguljära färjor transporterade 12 miljoner fordon och över 1 miljon gångtrafikanter, cyklister och mopedister. Den passagerare som vill resa säkert i Sverige gör ett klokt val om han eller hon väljer att resa med båt. Det är förhållandevis få som kommer till skada till följd av en olycka till sjöss. Säkerheten för besättning och passagerare ombord på svenska fartyg är bra. Samtidigt är det förstås så att det alltid finns saker som ständigt behöver förändras och förbättras. Och om olyckan ändå skulle vara framme är det avgörande att det finns beprövade metoder, adekvat utrustning och en sjöräddning som står redo att snabbt rycka ut. 12

15 Sjöräddning i Sverige Varje år utförs cirka 1500 sjöräddningsinsatser på svenska vatten. Av dem sker cirka 400 på kommunalt område; hamnar, kanaler, vattendrag och insjöar. Resterande cirka 1100 tillbud sker på sjöräddningsområdet som innefattar hela kusten samt Vänern, Vättern och Mälaren. 75 procent av insatserna hänförs till fritidsbåtar. Och den vanligaste orsaken till insatsen är maskinhaveri eller grundstötning. Flest insatser sker på Västkusten trots att såväl Stockholm, Norrlandskusten och insjöarna är mer fritidsbåttäta områden. Många utländska fritidsbåtar och fritidsbåtar från andra områden i Sverige tar sig dock med sin båt till Västkusten så det kan vara en förklaring. Yrkessjöfarten; handels fartyg, fiskefartyg och tjänstefartyg står för 10 procent av sjöräddningsinsatserna. Merparten av dessa är sjuktransporter från fartyg till land. Flest drunknar från fritidsbåtar Totalt omkom 79 personer (82 personer, 2009) i drunkningsolyckor under Av dem var 12 barn under 19 år vilket är djupt beklagligt och dessvärre en ökning med 7 personer jämfört med Drunkningsolyckor i samband med fritidsbåtar är den största olycksgruppen; 29 personer. En minskning med fem personer jämfört med Därmed minskade antalet olyckor för andra året i rad. Det kan till del förklaras av det omfattande förebyggande arbete som genomförts under en lång tid bland såväl organisationer, allmänhet, skolor, kommuner, myndigheter med flera. Att olyckor från fritidsbåtar är den största olycks gruppen kan bero på dels det ökande antalet fritidsbåtar och dels på att många mindre båtvana personer har skaffat fritidsbåt. Majoriteten av dem som drunknar eller förolyckas inom båtlivet är över 50 år. Användningen av flytplagg i denna kategori är mycket sparsam och behovet att reglera krav på flytplagg i båt framstår tydligt. Föreskriftsarbete för detta pågår och kommer att presenteras under Mer än hälften av olyckorna sker i insjöar och andra inre vattendrag. För att kunna minska antalet olyckor krävs mer kunskap. 13

16 Sjöfartsverket har myndighetsansvaret för sjöräddning Sjöfartsnationer världen över har organiserat sig olika men Sverige har anammat FN:s rekommendation för en effektiv sjöräddningsorganisation: En myndighet har det juridiska ansvaret för sjöräddningsområdet; Sjöfartsverket. En samordnare av räddningsinsatserna som tar emot larm via 112, eller kanal 16 på VHF:en, och larmar ut räddningsenheter; Sjöräddningscentralen, JRCC. Räddningsenheter som båtar, helikoptrar, svävare osv; Sjöräddningssällskapet, lotsar, Kustbevakning, Räddningstjänsten m. fl. Sjöräddningslarm som olika aktörer medverkat i 2010: Sjöräddningssällskapet Sjöfartsverket Kustbevakningen Kommun Polis Försvaret Övriga Källa: Sjöfartsverket Sjöfartsverkets målsättning är att efterforskning och räddning av människor i sjönöd ska kunna utföras dygnet runt. Om positionen för en nödställd till sjöss är känd, ska undsättning i de flesta fall kunna ske inom 60 minuter efter att besättningen larmats ut. Så länge den nödställde larmar blir han i de allra flesta fall räddad. Sjöräddningssällskapet är partipolitiskt obunden och genom att vi inte får några bidrag från staten har vi en särställning som ger oss utrymme att agera långsiktigt och oberoende. Vi har dock ett nära samarbete med Sjöfartsverket och Sjöräddningscentralen, JRCC. Tillsammans planlägger vi 14

17 placering av räddningsbåtar och räddningsstationer. Och ställer utan kostnad våra resurser till Sjöfartsverkets förfogande. Sjöräddningsarbetet bygger på samarbete mellan Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Norrlandsflyg, Räddningstjänsten, Kustbevakningen med flera. Och samordnas bland annat i Sjöfartsverkets Centrala Samrådsgrupp, CSS. I ett land som Sverige med en lång kust, många stora sjöar och tusentals öar, skulle det vara svårt för staten att hålla den höga beredskap som Sjöräddningssällskapet har idag, tack vare alla frivilliga sjöräddare. Sjöräddning är gränslös Havet och naturens krafter drabbar oss alla lika. Skulle olyckan vara framme ute till havs är det oftast närmaste fartyg som är din räddare. Men räddningsinsatsen kan ledas från ett land långt borta. Till havs finns inga gränser och när det gäller tillbud till havs eller sjöräddning är nationalitet, hudfärg eller religion oväsentligt. Till havs hjälper vi varandra det är vår skyldighet. Världens sjöräddningsorganisationer samarbetar och driver gemensamma frågor i ett internationellt forum, International Maritime Rescue Federation, IMRF. Tre frågor står på agendan: Sjöräddning i tredje världen människor förlorar livet varje år till sjöss. De flesta drunkningar sker i några av världens fattigaste länder där sjöräddning inte är fullt utvecklad. Massräddning. Kryssningsfartygen blir allt större och allt fler, när händer nästa stora olycka? Hur kan vi vara bättre förberedda? Kompetensutveckling av räddningsmanskapet. Internationellt samarbete kring gemensamma stora räddningsinsatser. En gemensam internationell standard för hur en räddningsbåt skall bemannas, vilken kompetens som krävs samt vilka krav man ska ställa på en räddningsbåt tas fram gemensamt av sjöräddningsorganisationer i världen. Sjöräddningssällskapet är en aktiv medlem både genom att driva debatten framåt inom IMRF och genom att implementera de stora frågorna i vår egen organisation. 15

18 1 16 1: Massräddning är en viktig och olöst fråga. En internationell angelägenhet, som måste tas på allvar. Den 7 8 juni genomförde IMRF (International Maritime Rescue Federation) en världskonferens i ämnet i Göteborg, då Sjöräddningssällskapet stod för värdskapet. Med världens intressenter samlade, kunde Sjöräddningssällskapet demonstrera FIRST (First Independent Responer Safe Transfer); ett samarbetsprojekt mellan Sjöräddningssällskapet, Stena Line och Chalmers, för utveckling av utrustning och metoder för säker och effektiv bärgning av ett stort antal personer i livflottar till säkerheten ombord i närmast lämpliga fartyg.

19 Framtida utmaningar Förebyggande arbete är ett område som behöver få större plats, gehör och resurser. I och med att många människor drunknar varje år, många av dem är dessutom barn, måste kunskapsnivå, vattenvana och riskmedvetenhet höjas. Insjöar är ett område som behöver prioriteras, och speciellt då fritidsbåtlivet, här finner vi de flesta omkomna. Men vi möter nya målgrupper som i allt större utsträckning vistas på vatten som också behöver kunskap och kännedom om riskerna. Attityder måste förändras, vissa krav och lagar skärpas. Massräddning är ett annat område som behöver prioritet. Att ombesörja hög säkerhet när olyckan är ett faktum är a och o. Branschen behöver bli varse verkligheten och inte gömma sig bakom minimikrav och vinstsyften. Utveckling av metoder och utrustning måste intensifieras, IMO-lagar förnyas och trögheten i systemet skrotas människor drunknar i tredje världen varje år, bara i Victorasjön omkommer människor årligen. Infrastruktur, utbildning av ledande positioner, räddningsbåtar på plats och kunskap är ett måste för att börja bemästra problemen. Samarbete med etablerade hjälporganisationer för att få tillgång till deras kompetens och nätverk på plats. Naturkatastrofer med översvämning i områden med många människor blir allt vanligare. Vad kan vi göra för att ha en ökad beredskap när det händer nästa gång? Insamlingsbranschen har drabbats av förskingring och brott de senaste åren. Något som svärtar förtroendet för alla organisationer. Styrning och kontroll, uppföljning och transparens i alla led är tvunget för att givarna skall vilja fortsätta ge. Sverige befinner sig just nu mitt i den största myndighetsomdaningen inom transportsektorn i modern tid! Sjöfartsverkets verksamhetsområde har inte förändrats nämnvärt, men med ny organisation, nya positioner och personer ökar osäkerheten och frågorna blir fler. Transportstyrelsen har fått utstå större förändringar inom sin verksamhet och frågan är hur detta påverkar sjöräddning i Sverige framöver? 17

20 »Så arbetar Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsidé Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss och strävar hela tiden mot en noll vision. Med ett aktivt arbete för att förebygga sjöräddningsolyckor, ett sjösäkerhetsfokus på nya metoder och utrustning samt kunniga och kompetenta frivilliga, båtar och utrustning som är anpassad för sjöräddning i våra farvatten kan Sjöräddningssällskapet framgångsrikt fortsätta att utföra sitt uppdrag. Ändamål Att vidmakthålla intresset för sjöräddning. Att föreslå åtgärder att utveckla och effektivisera sjöräddning. Att driva den enskilda verksamheten för räddning av skeppsbrutna kring rikets kuster samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, och Kronoberg. Sjöräddningssällskapet utför också i annan humanitär hjälpverksamhet i den mån vi kan och får, så länge huvudändamålen inte äventyras. Vision Noll omkomna till sjöss. Visionen är allmängiltig och präglas inte bara av vad Sjöräddningssällskapet kan göra. Den är en ledstjärna för alla som engagerar sig i sjöräddning, arbetar till sjöss eller vistas vid eller i vattnet på sin fritid och den sträcker sig även utanför vår nationsgräns. 18

21 Kärnvärden Sjöräddningssällskapet kännetecknas av en ödmjuk och hjälpsam attityd, där omdöme, skicklighet och erfarenhet kommer till uttryck i varje handling och möte. Långsiktiga verksamhetsmål Öka kännedomen om Sjöräddningssällskapets arbete bland politiker, myndigheter och allmänheten. Förebygga olyckor till sjöss genom att driva informationsoch samverkansprojekt med andra aktörer samt hjälpa våra medlemmar med förebyggande utryckning innan läget är akut. Att på ett objektivt sätt driva eller delta i forskningsoch utvecklingsprojekt inom sjösäkerhet. Utrusta samtliga räddningsstationer med moderna sjöräddningsbåtar, ingen enhet skall vara äldre än 25 år. Att nå en nödställd inom en timma efter larm under de flesta väderleksomständigheter överallt i svenskt sjöräddningsområde. Långsiktiga finansiella mål För att möta behovet av verksamhetsutvecklingen ska insamlingsarbetet intensifieras och intäkterna öka. Sjöräddningssällskapet ska säkerställa driften av verksamheten under 2 år genom sparkapital. Öka kostnadsmedvetenheten. 19

22 Verksamhetsmål 2011 Fortsätta med arbetet att anpassa organisationen efter verksamheten idag. Lansera ny insamlingsstrategi som syftar till att öka intäkterna. Implementera lokalt insamlingsarbete på stationerna. Arbeta med medlemsvärvning bland såväl gamla som nya medlemmar. Fortsätta vårt förebyggande arbete inom massräddning och barnens livräddningsskola. Lansera nästa generations räddningsbåt. Fortsätta arbetet med ett internt miljökoncept. Medlemmar Givare Medlemsavgifter Gåvor & donationer Sjöräddningstjänst Förebyggande verksamhet Sjösäkerhet Insamlade pengar Insamlade pengar Insamlade pengar 90-konto En gemensam ekonomi: Medlemsavgifter och gåvor utgör Sjöräddningssällskapets samlade intäkter. Medlen administreras, hanteras och fördelas för hela verksamheten, sjöräddningstjänst, förebyggande verksamhet och sjösäkerhet, på kontoret i Göteborg. Genom att vi utför 70 procent av all sjöräddning i Sverige, ett förebyggande informationsarbete samt pro-aktivt sjösäkerhetsarbete kan vi erbjuda alla svenskar, även de som inte är medlemmar och givare, ett tryggare och säkrare båtliv. 20

23 En gemensam ekonomi Sjöräddningssällskapet är en insamlingsorganisation och begär inga bidrag från staten, vilket betyder att insamlade medel är helt avgörande för verksamheten. Den största gåvan är all den tid och det engagemang frivilliga sjöräddare bidrar med. Men Sjöräddningssällskapet har tagit på sig ansvaret för en effektiv sjöräddningstjänst och det kostar mycket pengar varje år att driva och underhålla flottan, utbilda sjöräddarna och förse dem med rätt utrustning. Resurser behövs också till informationsarbete och sjösäkerhetsprojekt. Sällskapet har en gemensam ekonomi. Det betyder att alla pengar samlas in till 90-kontot. En gåvogivare som stödjer Sjöräddningssällskapet ska känna sig säker på att pengarna används där de bäst behövs, inom ramarna för Sjöräddningssällskapets ändamål. Det är viktigt att givarna får en konkret bild av vad pengarna används till. Vi har många bra exempel: För att vi skall kunna lämna kaj och gå på larm behövs bunker. Båtarna behöver reservdelar och färg. Frivilliga sjöräddare behöver utbildning och utrustning. Vi arbetar också med förebyggande arbete i form av information till barn och ungdomar samt med forskning och utveckling av bättre sjöräddningsmetoder. Att såväl intäkter som utgifter hanteras korrekt, enligt de regler och lagar som finns är avgörande för Sjöräddningssällskapets fortsatta existens. Organisation Sjöräddningssällskapet är en insamlingsorganisation. Det betyder att vi finansierar hela vår verksamhet på insamlade medel. Sjöräddningssällskapet är också en frivilligorganisation, vilket innebär att vi tagit på oss att utföra ett uppdrag helt frivilligt. Vi är även en organisation inom räddningstjänsten, en av aktörerna i Sverige som arbetar med räddningstjänst, och den enda som har sjöräddning som sin huvuduppgift. Och sist men inte minst så är Sjöräddningssällskapet en medlemorganisation, en föreningsform som bygger på demokrati och insyn. Högsta beslutande organ är Årsmötet som äger rum en gång per år. Varje medlem har en rösträtt, och genom årsmötet kan man påverka föreningens framtid. Årsmötet väljer en styrelse som i sin tur utser en VD som leder föreningens arbete. 21

24 »Sjöräddningssällskapets verksamhet» Fokus på sjöräddning Sjöräddningssällskapet är den enda aktör som har sjöräddning som huvuduppgift bidrog Sjöräddningssällskapet med 103 miljoner. Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all svensk sjöräddning. Vår uppgift är att informera om, organisera och samordna sjöräddning. En lika viktig uppgift är att stimulera utveckling av nya metoder och utrustning för sjöräddning och sjösäkerhet. Förebyggande arbete minskar olyckor till sjöss Sjöräddningssällskapet har ett viktigt folkbildande uppdrag när det gäller sjösäkerhet och sjöräddning. En ökad kunskap bland våra medlemmar och hos allmänheten förbättrar inte bara förutsättningarna att undvika en olycka, eller hur väl man klarar sig när olyckan är ett faktum, den påverkar även insamlingsresultatet i en positiv riktning. Sjöräddningssällskapet arbetar förebyggande bland annat genom att erbjuda medlemmarna möjlighet att kontakta oss innan läget blivit akut. Ju fler vi kan hjälpa i ett tidigt skede, desto färre skarpa sjöräddningslarm medlemmar stödjer svensk sjöräddning och genom att medlemmar ges möjlighet att kalla på hjälp innan läget blir livsfarligt undviks många sjöräddningslarm gånger ryckte besättningarna ut för att hjälpa medlemmar ur en knivig situation men dock inte en nödsituation. 9 enheter omplacerades sommartid för att vi ännu snabbare skulle vara på plats om en olycka skulle ske. 11 svävare patrullerade under vinterdagarna då många 22

25 människor befann sig på isarna, 3 svävare omplacerades tillfälligt till västkusten där vi saknade räddningskapacitet i och med det allvarliga isläget. I tidningen Trossen förmedlas kunskap och medvetenhet om säker hetsfrågor, 4 nummer av tidningen skickades till medlemmarna. En ny hemsida med fokus på just sjösäkerhet och en användarvänlig vädertjänst lanserades. Widgets, utvalda delar av hemsidan erbjöds andra företag och organisationer att publicera på deras hemsida. Mobilapplikation med kustväderprognos lanserades och laddades ner gånger. Trossen Junior distribuerades i ex till barn 7 12 år via sjöräddningsstationerna, seglarskolor, sjöscouterna och på Stena Line. Genom vår medverkan i Barnens Livräddningsskola, BLS, har skolbarn i klass 1 3 fått ta del av information om badvett, båtvett och isvett. Träffat beslutsfattare och myndigheter på nationell och lokal nivå. Sjösäkerhetsarbete lägger grunden för en bättre sjöräddning Sjöräddningssällskapets sjösäkerhetsarbete syftar till att förbättra och effektivisera sjöräddningstjänsten samt att förbereda och rusta organisationen för framtidens utmaningar. Nya metoder och ny utrustning för att rädda liv i såväl svenska som internationella farvatten är ett arbetsområde med kontinuerlig förbättringspotential. Sjöräddningssällskapet med många frivilliga sjöräddare och tillgängliga båtar utgör en bra miljö för att utveckla och testa nya metoder och utrustning. FIRST, projektet som syftar till att utveckla och testa nya metoder och utrustning vid en olycka för att säkert kunna bärga ett stort antal människor i flottar till säkerheten ombord 23

26 i närmast lämpliga fartyg. 8 tester har genomförts tillsammans med Stena Line under verkliga förhållanden. Sjöräddningssällskapet arrangerade en internationell konferens om massräddning 7 8 juni. Sjöräddningssällskapet deltog i ett möte med International Maritime Organization, IMO för att presentera FIRST i syfte att få igenom ett nytt regelkrav i IMO som anammar denna eller likande metoder och utrustning. Sjöräddningssällskapet deltog i 7 möten om en ny internationell Rescue Boat Code. Löpande utvärdering av att vi sedan några år tillbaka har sjöräddningsstationer i Hjälmaren och Kronoberg som ligger på kommunalt räddningsområde och utanför Sjöfartsverkets ansvarsområde. Arbete för att minimera miljöstörande effekter från våra räddningsstationer samt att utforma den nya generationen räddningsbåt med miljön i fokus. Utvärdering av svävare för vidareutveckling av en modell som är anpassad till sjöräddning. Utvecklingsprojekt av en ny och mer ändamålsenlig räddningsdräkt för sjöräddning. 8 studenter skrev sina C- och D-uppsatser med fokus på Sjöräddningssällskapets verksamhet. Sjöräddningstjänst Med specialutvecklade räddningsbåtar, tätt mellan räddningsstationerna och 15 minuters beredskap har vi som mål att nå en nödställd inom en timma på svenskt sjöräddningsområde. Sjöräddningssällskapet arbetar kontinuerligt för att de frivilliga ska ha rätt kompetens och utbildning, ändamålsenliga räddningsbåtar samt att upprätthålla ett nätverk av räddningsstationer runt om i landet. 24

27 995 sjöräddningsfall. 11 personer räddades ur vattnet med svävare. 433 sjukambulans och övrig räddning övningar. Totalt uppdrag varav är skarpa uppdrag såsom sjöräddningslarm, annan räddningstjänst, sjöambulans och förebyggande utryckning. Med ett snitt på 11 minuters inställelsetid har det långsiktiga målet om att ha 15 minuters beredskap uppnåtts. En ny räddningsmannautbildning, RM-SAR, lanserades som baseras på praktiska övningar i hemmavatten. IVPA-avtal med Västra Götalandsregionen. IVPA, i väntan på ambulans, är ett komplement till ambulansen för att de behövande snabbt skall få hjälp. Ny maritim ledare, Andreas Arvidsson, rekryterades och är på plats sedan den 1 september. Miljölänsor testades och miljöräddning övades tillsammans med andra aktörer i den svensk-danska Köpenhamnsövningen. Tekniken förenklar men ställer också krav Eftersom tiden är avgörande för att rädda liv har vi under de senaste åren satsat på vår nya räddningsflotta genom att själva utveckla och bygga nya moderna räddningsbåtar som kan gå i hög fart, även i grov sjö. Dessa räddningsbåtar utgör idag, i händerna på en kompetent besättning ett kraftigt verktyg, helt utformat och konstruerat för att undsätta och rädda människor i nöd. Skrov, maskiner, navigations- och kommunikationsutrustning har bara ett syfte: att underlätta för de frivilliga sjöräddarnas uppdrag till sjöss. En ny räddningsbåt i Victoriaklassen, Rescue Handelsbanken Liv II har tagits i drift på RS Möja. Tre rescuerunner har kunnat byggas och sättas i drift på RS Möja, RS Råå och RS Stenungsund. Samt två svävare Rescue Virginia Wijk till RS Stockholm och Rescue Odd Fellow Kronoberg till RS Kronoberg. 25

28 Stationsuppdraget och de frivilliga Ofta är personsökaren hos den jourande besättningen helt tyst. Kanske är det just dessa dagar som deras insats är som störst. Att trots att ingenting händer vara tillgänglig dygnet runt och dessutom befinna sig max 15 minuter från båten. Större delen av den tid de frivilliga lägger på sin roll som sjöräddare handlar om att förbereda sig själv, sin familj, och stationens båt för en utryckning. De övar, utbildar sig, underhåller och mekar med båten. Det gäller att kunna hantera båten, utrustningen och uppdraget när det väl gäller. 116 nya frivilliga sjöräddare, totalt En frivillig hade i snitt jour 56 dygn. De frivilliga sjöräddarnas arbetsinsats motsvarar cirka 630 heltidstjänster frivilliga sjöräddare har gått en utbildning i Sjöräddningssällskapets regi, vilket gör oss till den största utbildningsaktören inom sjösäkerhet i Sverige. En frivillig la 3 veckor på utbildning inom Sjöräddningssällskapet. Räddningsstationen och de frivilliga sjöräddarna är väl aktade på sin respektive hemort. På öar utan landförbindelse utgör de en extra trygghet bara genom att finnas på plats och med sjukvårdskunniga frivilliga utgör alla räddningsstationer en extra vårdinstans när olyckan är framme även när det inte gäller sjöräddning. Den humanitära andan och en enorm vilja att hjälpa till har gett Sjöräddningssällskapet en speciell plats i många svenska hjärtan. Två nya räddningsstationer startades, i Örnsköldsvik och Mariestad, i syfte att täcka upp dessa kuststräckor i en strävan att uppfylla vårt mål att nå en nödställd inom en timma. 25 miljöräddningssläp på plats med utbildade frivilliga. 26

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 årsbok 2010 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 E-post: info@ssrs.se Hemsida:

Läs mer

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE FÖR TRYGGARE VATTEN

FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE FÖR TRYGGARE VATTEN FRIVILLIGA SJÖRÄDDARE FÖR TRYGGARE VATTEN text: Erik Gustafsson foto: Peter Gunnars 44 TRANSPORTMAGASINET 02 2016 Dag som natt vinter som sommar. När som helst står Sjöräddningssällskapet redo att rädda

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 Årsbok 2009 »Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 Fax:

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI

Samarbetsplan för sjöräddning. Del III, IV, V och VI Samarbetsplan för sjöräddning Del III, IV, V och VI Innehållsförteckning Planer för samarbete mellan sjöräddningstjänsten och passagerarfartyg... 1 1. Inledning... 1 2. Beskrivning av samarbetsplan...

Läs mer

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 -

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 - Drunkningsolyckor 200 Behövs det en lag om flytväst 35 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets sammanställning har 35 personer omkommit i vatten- och isolyckor under 200. Det är 2 fler

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19

CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19 CSR Lyx eller nödvändighet? Gun Rudeberg 2013-03-19 Stockholms Hamnars hamnar Stockholms Hamnar i siffror 2012 Över 12 miljoner passagerare 8,6 miljoner ton gods 661 mkr omsättning 140 medarbetare Vision

Läs mer

Räddningstjänst i Sverige

Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Räddningstjänst i Sverige Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor,

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2014

Sjöräddningstjänst Insatser 2014 Sjöräddningstjänst Insatser Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Antalet drunkningsolyckor ökade under året. 95 människor drunknade

Antalet drunkningsolyckor ökade under året. 95 människor drunknade Drunkningsolyckor Antalet drunkningsolyckor ökade under året 95 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 95 personer omkommit i drunkningsolyckor under. Det

Läs mer

HANDBOK FÖR SJÖRÄDDARE OCH SÄKERHETSORGANISATIONEN Kapitel: 4 Version: 4 Datum: Ansvarig: AA Ersätter version: 3 Sida: 1 av 10

HANDBOK FÖR SJÖRÄDDARE OCH SÄKERHETSORGANISATIONEN Kapitel: 4 Version: 4 Datum: Ansvarig: AA Ersätter version: 3 Sida: 1 av 10 Ansvarig: AA Ersätter version: 3 Sida: 1 av 10 Innehållsförteckning 4 Organisation, operativ jour, ansvar och befogenheter... 2 Sjöräddningssällskapets organisation... 2 Operativa gruppen... 3 Distriktssamordare

Läs mer

SJÖRÄDDNING INSATSER

SJÖRÄDDNING INSATSER SJÖRÄDDNING INSATSER www.sjofartsverket.se STATISTIKEN ÅR ÄR FRÅN SJÖFARTSVERKETS SAR-LOGGAR, FRAMTAGEN AV SJÖRÄDDNINGSTJÄNSTEN OCH SJÖSÄKERHETSRÅDET YTTERLIGARE INFORMATION PER TELEFON -9 Sammanfattning

Läs mer

Sjöräddningstjänst Insatser 2015

Sjöräddningstjänst Insatser 2015 Sjöräddningstjänst Insatser Innehåll Sjöfartsverkets Sjöräddningstjänst... Uppdrag... Övergripande målsättning... Sammanfattning av sjöräddningsinsatser... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Sjö- och flygräddning

Sjöräddning. Insatser Sjö- och flygräddning Sjöräddning Insatser Sjö- och flygräddning Innehåll Sammanfattning av verksamheten... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga enheter varit

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för andra här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

137 människor drunknade 2014

137 människor drunknade 2014 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER MÅNGA BADOLYCKOR BLAND ÄLDRE 137 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 137 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen

Sjöräddning. Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen Sjöräddning Insatser Räddningsenheten, Ekonomiavdelningen Innehåll Sammanfattning av verksamheten... Årsöversikt för insatser... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser där inga

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

I sjöräddningsbåtarnas

I sjöräddningsbåtarnas I sjöräddningsbåtarnas vagga De klarar av hög sjö och hårda vindar. De kan manövreras i alla tänkbara situationer. De vänder sig rätt om de hamnar uppochner. Victoriaklassen är en av världens mest omtalade

Läs mer

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Olycksundersökning. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Olycksundersökning Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Händelse Plats Drunkningstillbud Dekarsön 2 (10) Dokumentinformation Diarienummer SOS ärendeummer: 11-273744-2 Insatsrapportnummer 2012A00488

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Sjöräddning. Insatser Sammanställt av Sjöfart och Samhälle

Sjöräddning. Insatser Sammanställt av Sjöfart och Samhälle Sjöräddning Insatser 9 Sammanställt av Sjöfart och Samhälle Innehåll Sammanfattning av verksamheten 9... Årsöversikt för insatser 9... Totalt antal insatser (med och utan engagerad enhet)... Insatser

Läs mer

STRATEGI. Säkrare båtliv 2020

STRATEGI. Säkrare båtliv 2020 STRATEGI Säkrare båtliv 2020 Antalet omkomna i fritidsbåtlivet ska minska fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras till 2020. Det målet har regeringen fastlagt. Transportstyrelsen har fått i

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn

Nöd & Karantänshamn Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Nöd & Karantänshamn 2016 Statligt V/S Kommunalt vatten Specifika fartygskompetenser Nödhamn Statligt vatten I statens ansvar för sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss omfattas även, enligt

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2015

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2015 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 122 människor drunknade Många barnolyckor, flest sedan 2002 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 122 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

För första gången under människor drunknade 2009 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning

För första gången under människor drunknade 2009 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning Drunkningsolyckor 200 För första gången under 100 2 människor drunknade 200 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 2 personer omkommit i drunkningsolyckor under 200. Det är 25

Läs mer

Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län

Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen en del i helheten specialister i vardagen styrka när det behövs sjöpolisen i Nacka Strand Sjöpolisenheten

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 1898 Detta är Svenska Livräddningssällskapet Vi består av 24 länsförbund samt lokala föreningar inom länsförbunden. Ett fåtal länsförbund har anställd personal men de flesta

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

Rapport sjösäkerhetskurs

Rapport sjösäkerhetskurs Arkösund 2015-05- 10 Rapport sjösäkerhetskurs 2015-05- 10 Östergötlands båtförbunds sjösäkerhetskurs som är den 8 ordningen sedan 2007 genomfördes söndagen den 10 maj 2015 i Arkösund. Tillsammans med de

Läs mer

En bad- och vattensäker kommun

En bad- och vattensäker kommun En bad- och vattensäker kommun s handlingsprogram för en bad- och vattensäker kommun inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Antagen i Kommunstyrelsen den 10 april 2013 Reviderat 2015-12-10 Hallindenvägen

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Lägsta antalet någonsin. 103 människor drunknade 2007 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning

Lägsta antalet någonsin. 103 människor drunknade 2007 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning Drunkningsolyckor Lägsta antalet någonsin 0 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 0 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är 2 färre än under

Läs mer

Utrustning för vattenlivräddning

Utrustning för vattenlivräddning Utrustning för vattenlivräddning 1 Säkerhet vid vatten I december 2007 publicerade Statens Räddningsverk, SRV, allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar, kajer, badplatser

Läs mer

SAFE AT SEA AB (PUBL)

SAFE AT SEA AB (PUBL) SAFE AT SEA AB (PUBL) Org.nr 556713-7947 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-JUNI 2017 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2016. Safe at Sea AB:s

Läs mer

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK

SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDET STRATEGI 2016 FOTO: ANDREAS WENNEBÄCK SVENSKA FALLSKÄRMSFÖRBUNDETS STRATEGI INLEDNING Att hoppa fallskärm handlar om att ta steget ut i det delvis okända: att våga och att samtidigt

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet. Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren

Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet. Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren Rapportering av olyckor och tillbud - hur används statistiken i det proaktiva säkerhetsarbetet Linda Eliasson Patrik Jönsson Charlotte Billgren Innehåll Varför är rapportering viktig Ny rapporteringsföreskrift

Läs mer

Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren

Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren Utvärdering av övning för utveckling av samverkan vid olyckor på Hjälmaren Genomfördes 12 november 2009 www.lansstyrelsen.se 2010-04-23 Dnr: 455-02299-2010 Utvärdering av övning för utveckling av samverkan

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND ger dig många fördelar Bland annat följande: Hjälp vid förhandling med myndigheter Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar Fördelaktig båtklubbsförsäkring

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om utrustning för vattenlivräddning vid hamnar,

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland

Region Gotlands synpunkter på eventuella nedskärningar av Kustbevakningen på Gotland LEDNINGSKONTORET ASB-enheten Christer Stoltz, tfn 0498-263246 Ärendenr RS 2014/90 Handlingstyp Synpunkter Datum 18 februari 2014 1 (5) Kustbevakningen Region Ost Björn Meijer s synpunkter på eventuella

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet Nr 3 September 2012 - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april - Rapport från en utflykt med Flottans Män - Flaggvakt vid Börje Anderssons bår. - 5-kampen i Norrtälje

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

129 människor drunknade 2013

129 människor drunknade 2013 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER FIN SOMMAR - MÅNGA BADOLYCKOR 129 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 129 personer omkommit i drunkningsolyckor

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Effektrapport. 16 november 2016

Effektrapport. 16 november 2016 Effektrapport 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation... 3 4. Vilka startegier

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar

Samverkan mellan kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 2014-06-02 1 (6) CIRKULÄR 14:13 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Markus Planmo markus.planmo@skl.se 08-452 79 65 Kommunala räddningstjänster Kommunala räddningsnämnder SOS Alarm Samverkan mellan

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare

Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare Fredrik Tyrén Räddningstjänsthandläggare ORGANISATION 26 kustbevakningsstationer inklusive en flygkuststation Huvudkontor i Karlskrona Två regionala ledningar med ständigt bemannade ledningscentraler i:

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 113 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 113 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggare. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-47862 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 113 Tid 20 16-02-17 Plats Polisen, Polhemsgatan 30, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR UNICEF SVERIGES FRIVILLIGVERKSAMHET UNICEFs kansli, Stockholm januari 2009 UNICEF UNICEF 1 arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. 1946 började vår kamp för barns

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA

REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER DESSA KOMMER ATT MEDFÖRA 2007-04-25 REDOVISNING AV UPPDRAG OM ALTERNATIVA SJÖRÄDDNINGSMÅL OCH VILKA KOSTNADSKONSEKVENSER

Läs mer