»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010"

Transkript

1 årsbok 2011

2

3 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2011» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010

4 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: Fax: E-post: Plusgiro:

5 »Innehållsförteckning» Detta är Sjöräddningssällskapet i korthet 7 VD har ordet 9 Behov av sjöräddning 12 Så arbetar Sjöräddningssällskapet 18 Sjöräddningssällskapets verksamhet 22 Kommunikation och insamling 33 Hit går pengarna 41 Styrning och kontroll 50 Kvalitetskodrapport 2010 enligt FRII 59 Årsredovisning Styrelse, medarbetare, räddningsstationer 89

6 Sedan starten 1907 har Sjöräddningssällskapet haft tre Höge Beskyddare: Kung Carl XVI Gustaf (1973 ), kung Gustav VI Adolf ( )* och drottning Victoria ( ) *(Mellan som kronprins Gustav Adolf)

7 »Detta är Sjöräddningssällskapet» Sjöräddningssällskapet är den största aktören inom svensk sjöräddning Sjöräddningssällskapet är en ideell förening vars enda uppgift är att rädda liv till sjöss. Det gör vi genom att sprida kunskap, utveckla nya metoder och utrustning, driva räddningsstationer samt påverka politiker och myndigheter såväl nationellt som inter nationellt. Tack vare över frivilliga sjöräddare finns det alltid en besättning som ställer upp, dygnet runt längs hela vår kust och i de stora sjöarna. Idag står Sjöräddningssällskapet för 70 procent av all sjöräddning i Sverige, utan några statliga bidrag. Därför är vi helt beroende av medlemmar, donationer, gåvor och frivilliga insatser. Sjöräddningssällskapet är en medlemsorganisation med över medlemmar. Det högsta beslutande organet är Årsmötet som äger rum en gång per år. Mötet väljer en styrelse som i sin tur utser en VD som leder föreningens arbete. 5

8 : En sjöräddares vardag är aldrig densamma. Jim Gustavsson från RS Råå räddade ett utmattat rådjur, som simmat rakt ut i Öresund. 2: Den 10 september namngav gudmor Susanne Boman Rescue Handelsbanken Liv II i Stockholm. Räddningsbåten är den trettionde i Victoriaklassen och placerad på RS Möja. 3: Många av Sjöräddningssällskapets allvarligare uppdrag involverar sjukvård. Att hantera en människa på bår kan låta simpelt men kräver både övning och kunskap. 4: Den 3 7 maj medverkade Sjöräddningssällskapet i Danmarks årliga SAREX-övning; en internationell samarbetsövning för de operativa resurserna, såväl fartyg som flyg.

9 »2010 i korthet» Totalt 103 miljoner kronor samlades in av Sjöräddningssällskapet Intäkterna från medlemsavgifter uppgick till 41 miljoner kronor. 23 miljoner av de insamlade medlen kom från Svenska PostkodLotteriet. Hela 40 miljoner kronor bidrog till att upprätthålla sjöräddning i Sverige och 31 miljoner för att förebygga den. 17 miljoner kronor investerades i olika sjösäkerhetsprojekt. Ny hemsida, mobilapplikation och widgets lanserades laddade ner väderappen till sin mobiltelefon. Antalet besökare till hemsidan var sedan lanseringen den 1 april widgets publicerades på andras hemsidor fans följde oss på Facebook Trossentidningar distribuerades. 995 sjöräddningslarm utfördes Totalt gjordes uppdrag. Förutom sjöräddningslarmen var de frivilliga sjöräddarna ute på 433 sjöambulanstransporter, förebyggande utryckningar och över övningar. 3 svävare omplacerades tillfälligt till västkusten på grund av det svåra isläget. Av de totalt 15 isolyckor som inträffade stod Sjöräddningssällskapet för 11 räddningsinsatser. 2 nya räddningsstationer startades under året. Det frivilliga sjöräddarnas arbetsinsats motsvarade cirka 630 heltidstjänster. En frivillig sjöräddare utbildade sig i 3 veckor och hade jour i 56 dagar. 7

10 : De senaste årens isvintrar har satt hela sjöräddningen på prov. Helt andra förutsättningar gäller när isen får sitt fäste. Att hamna i vatten är alltid farligt. Att hamna i vatten vintertid är omgående direkt livshotande. Sjöräddning är absolut inte en sommarangelägenhet tvärtom! Och sjöräddning vintertid är alltid svårare och farligare. 2: Den 24 september tog Sjöräddningssällskapets Mats Ryde emot Christer Fuglesang, som återlämnade en flytväst, han valt att ta med sig i sitt»official Flight Kit» ombord på Discovery. Christer ville hylla frivilligheten i allmänhet och de frivilliga sjöräddarna i synnerhet.

11 »VD har ordet» Sverige behöver sjöräddning Sverige har en stor och levande skärgård som genom allemansrätten och strandskyddet är öppen och tillgänglig för alla, vilket ger utmärkta förutsättningar för ett rikt båtliv. För varje år som går är det allt fler som vistas på, i eller vid vatten. Något som de frivilliga på våra stationer märker, inte minst under de kalla vintrarna när isen ligger. Vi ser också att allt fler paddlare, äventyrssportare och fritidsfiskare längs våra kuster och i de stora sjöarna. I tillägg till det reser över 65 miljoner människor varje år med färjor eller skärgårdsbåtar inom eller till och från vårt land. Det är lika många passagerare som tåget och flyget har tillsammans. Sverige är en ö Och svenskarna är ett folk som älskar båtar och vatten! Vi är dessutom beroende av sjöfarten eftersom i stort sett all Sveriges import och export; mat, energiprodukter, råvaror till industrin och konsumtionsvaror, transporteras på båt. Sverige och svenskarna är också ett folk som sätter stort värde i trygghet och säkerhet. Så att vi har en bra och effektiv sjöräddning är en i allra högsta grad angelägen fråga för alla svenskar. Sjöräddningssällskapet är den enda organisation som har sjöräddning som huvuduppgift. Vi är den största utövaren av sjöräddning längs vår kust och i de stora sjöarna. Vi arbetar aktivt med att höja sjösäkerheten för alla som färdas till sjöss; fritidsbåtsfolket, handelssjöfarten, oss själva och andra inom sjöräddningstjänsten. Kan vi, genom förebyggande arbete med bland annat hjälp till våra medlemmar även när det inte är nödläge, få allt fler barn och unga att bli vattenvana, information om väder i mobilen och tidningen Trossen, minimera antalet olyckor så desto bättre. Vår utmaning framöver är 9

12 : Varje sjöräddare lägger tre veckor av sin fritid på sjöräddningsutbildning. Ovanpå det läggs otaliga övningstillfällen, allt för att slipa färdigheterna och trimma ihop besättningarna. När sökaren piper finns ingen tid att förlora. Då måste alla agera både korrekt och instinktivt, och det uppnås bara genom övning och åter övning. 2: Sjöräddning bygger många gånger på samspel mellan olika aktörer. Även här är övningarna nyckeln till framgång. 3: Förebyggande utryckning är Sjöräddningssällskapets tack till medlemmarna. Vi hjälper till innan läget blir akut. Där vi har många medlemmar ser vi att antalet skarpa larm blir färre. 3

13 hur vi skall hantera att drunkning är den mest förekommande olycksdödsorsaken vid olyckor bland barn och unga, att många omkommer i våra insjöar och att den statistiken går åt fel håll, och att problemen med hur nödställda hanteras vid större olyckor ute till havs fortfarande är en olöst fråga. Allt Sjöräddningssällskapet gör finansieras av medlemsavgifter och gåvor. Bland insamlingsorganisationerna i Sverige är Sjöräddningssällskapet med bland topp tjugo. En bransch som blir allt mer konkurrensutsatt och som kräver en fokuserad strategi och riktade insatser för att vi ska kunna fortsätta rädda liv till sjöss. Medlemmar, gåvogivare och frivilliga är de som gör det möjligt för oss att driva organisationen framåt. Tack alla för ert engagemang, tid och gåvor. Rolf Westerström VD Sjöräddningssällskapet 11

14 »Behov av sjöräddning» Sverige ett stort båtland Sverige har några av världens mest fantastiska och största skärgårdar med sammanlagt över öar. Många är de som vill ta del av denna enastående natur och Sverige är, med närmare båtar, ett av världens mest fritidsbåttäta land. Svenskarna är ett båtintresserat folk och båtlivet är en av de största folkrörelserna. Drygt trettio procent av landets vuxna befolkning färdas med fritidsbåt minst en gång per säsong. Och nya fritidsintressen har lett till att nya målgrupper i större utsträckning vistas på våra vatten, och gör det under hela året. Kajakpaddling, fritidsfiske, skridskoåkning om vintern är några exempel. 95 procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen. Hela samhället är beroende av att fartygen når våra hamnar. Sjöfarten är också viktig för rörligheten och turismen. Varje dag lägger över 300 fartyg till i någon av Sveriges hamnar. Över 250 av de angöringarna är en färja eller passagerarfartyg. Och till och från Sverige åker ca 65 miljoner passagerare med fartyg varje år. Av dessa är ca 3 miljoner passagerare ombord på något av de allt fler kryssningsfartygen. Och Vägverket med sina reguljära färjor transporterade 12 miljoner fordon och över 1 miljon gångtrafikanter, cyklister och mopedister. Den passagerare som vill resa säkert i Sverige gör ett klokt val om han eller hon väljer att resa med båt. Det är förhållandevis få som kommer till skada till följd av en olycka till sjöss. Säkerheten för besättning och passagerare ombord på svenska fartyg är bra. Samtidigt är det förstås så att det alltid finns saker som ständigt behöver förändras och förbättras. Och om olyckan ändå skulle vara framme är det avgörande att det finns beprövade metoder, adekvat utrustning och en sjöräddning som står redo att snabbt rycka ut. 12

15 Sjöräddning i Sverige Varje år utförs cirka 1500 sjöräddningsinsatser på svenska vatten. Av dem sker cirka 400 på kommunalt område; hamnar, kanaler, vattendrag och insjöar. Resterande cirka 1100 tillbud sker på sjöräddningsområdet som innefattar hela kusten samt Vänern, Vättern och Mälaren. 75 procent av insatserna hänförs till fritidsbåtar. Och den vanligaste orsaken till insatsen är maskinhaveri eller grundstötning. Flest insatser sker på Västkusten trots att såväl Stockholm, Norrlandskusten och insjöarna är mer fritidsbåttäta områden. Många utländska fritidsbåtar och fritidsbåtar från andra områden i Sverige tar sig dock med sin båt till Västkusten så det kan vara en förklaring. Yrkessjöfarten; handels fartyg, fiskefartyg och tjänstefartyg står för 10 procent av sjöräddningsinsatserna. Merparten av dessa är sjuktransporter från fartyg till land. Flest drunknar från fritidsbåtar Totalt omkom 79 personer (82 personer, 2009) i drunkningsolyckor under Av dem var 12 barn under 19 år vilket är djupt beklagligt och dessvärre en ökning med 7 personer jämfört med Drunkningsolyckor i samband med fritidsbåtar är den största olycksgruppen; 29 personer. En minskning med fem personer jämfört med Därmed minskade antalet olyckor för andra året i rad. Det kan till del förklaras av det omfattande förebyggande arbete som genomförts under en lång tid bland såväl organisationer, allmänhet, skolor, kommuner, myndigheter med flera. Att olyckor från fritidsbåtar är den största olycks gruppen kan bero på dels det ökande antalet fritidsbåtar och dels på att många mindre båtvana personer har skaffat fritidsbåt. Majoriteten av dem som drunknar eller förolyckas inom båtlivet är över 50 år. Användningen av flytplagg i denna kategori är mycket sparsam och behovet att reglera krav på flytplagg i båt framstår tydligt. Föreskriftsarbete för detta pågår och kommer att presenteras under Mer än hälften av olyckorna sker i insjöar och andra inre vattendrag. För att kunna minska antalet olyckor krävs mer kunskap. 13

16 Sjöfartsverket har myndighetsansvaret för sjöräddning Sjöfartsnationer världen över har organiserat sig olika men Sverige har anammat FN:s rekommendation för en effektiv sjöräddningsorganisation: En myndighet har det juridiska ansvaret för sjöräddningsområdet; Sjöfartsverket. En samordnare av räddningsinsatserna som tar emot larm via 112, eller kanal 16 på VHF:en, och larmar ut räddningsenheter; Sjöräddningscentralen, JRCC. Räddningsenheter som båtar, helikoptrar, svävare osv; Sjöräddningssällskapet, lotsar, Kustbevakning, Räddningstjänsten m. fl. Sjöräddningslarm som olika aktörer medverkat i 2010: Sjöräddningssällskapet Sjöfartsverket Kustbevakningen Kommun Polis Försvaret Övriga Källa: Sjöfartsverket Sjöfartsverkets målsättning är att efterforskning och räddning av människor i sjönöd ska kunna utföras dygnet runt. Om positionen för en nödställd till sjöss är känd, ska undsättning i de flesta fall kunna ske inom 60 minuter efter att besättningen larmats ut. Så länge den nödställde larmar blir han i de allra flesta fall räddad. Sjöräddningssällskapet är partipolitiskt obunden och genom att vi inte får några bidrag från staten har vi en särställning som ger oss utrymme att agera långsiktigt och oberoende. Vi har dock ett nära samarbete med Sjöfartsverket och Sjöräddningscentralen, JRCC. Tillsammans planlägger vi 14

17 placering av räddningsbåtar och räddningsstationer. Och ställer utan kostnad våra resurser till Sjöfartsverkets förfogande. Sjöräddningsarbetet bygger på samarbete mellan Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Norrlandsflyg, Räddningstjänsten, Kustbevakningen med flera. Och samordnas bland annat i Sjöfartsverkets Centrala Samrådsgrupp, CSS. I ett land som Sverige med en lång kust, många stora sjöar och tusentals öar, skulle det vara svårt för staten att hålla den höga beredskap som Sjöräddningssällskapet har idag, tack vare alla frivilliga sjöräddare. Sjöräddning är gränslös Havet och naturens krafter drabbar oss alla lika. Skulle olyckan vara framme ute till havs är det oftast närmaste fartyg som är din räddare. Men räddningsinsatsen kan ledas från ett land långt borta. Till havs finns inga gränser och när det gäller tillbud till havs eller sjöräddning är nationalitet, hudfärg eller religion oväsentligt. Till havs hjälper vi varandra det är vår skyldighet. Världens sjöräddningsorganisationer samarbetar och driver gemensamma frågor i ett internationellt forum, International Maritime Rescue Federation, IMRF. Tre frågor står på agendan: Sjöräddning i tredje världen människor förlorar livet varje år till sjöss. De flesta drunkningar sker i några av världens fattigaste länder där sjöräddning inte är fullt utvecklad. Massräddning. Kryssningsfartygen blir allt större och allt fler, när händer nästa stora olycka? Hur kan vi vara bättre förberedda? Kompetensutveckling av räddningsmanskapet. Internationellt samarbete kring gemensamma stora räddningsinsatser. En gemensam internationell standard för hur en räddningsbåt skall bemannas, vilken kompetens som krävs samt vilka krav man ska ställa på en räddningsbåt tas fram gemensamt av sjöräddningsorganisationer i världen. Sjöräddningssällskapet är en aktiv medlem både genom att driva debatten framåt inom IMRF och genom att implementera de stora frågorna i vår egen organisation. 15

18 1 16 1: Massräddning är en viktig och olöst fråga. En internationell angelägenhet, som måste tas på allvar. Den 7 8 juni genomförde IMRF (International Maritime Rescue Federation) en världskonferens i ämnet i Göteborg, då Sjöräddningssällskapet stod för värdskapet. Med världens intressenter samlade, kunde Sjöräddningssällskapet demonstrera FIRST (First Independent Responer Safe Transfer); ett samarbetsprojekt mellan Sjöräddningssällskapet, Stena Line och Chalmers, för utveckling av utrustning och metoder för säker och effektiv bärgning av ett stort antal personer i livflottar till säkerheten ombord i närmast lämpliga fartyg.

19 Framtida utmaningar Förebyggande arbete är ett område som behöver få större plats, gehör och resurser. I och med att många människor drunknar varje år, många av dem är dessutom barn, måste kunskapsnivå, vattenvana och riskmedvetenhet höjas. Insjöar är ett område som behöver prioriteras, och speciellt då fritidsbåtlivet, här finner vi de flesta omkomna. Men vi möter nya målgrupper som i allt större utsträckning vistas på vatten som också behöver kunskap och kännedom om riskerna. Attityder måste förändras, vissa krav och lagar skärpas. Massräddning är ett annat område som behöver prioritet. Att ombesörja hög säkerhet när olyckan är ett faktum är a och o. Branschen behöver bli varse verkligheten och inte gömma sig bakom minimikrav och vinstsyften. Utveckling av metoder och utrustning måste intensifieras, IMO-lagar förnyas och trögheten i systemet skrotas människor drunknar i tredje världen varje år, bara i Victorasjön omkommer människor årligen. Infrastruktur, utbildning av ledande positioner, räddningsbåtar på plats och kunskap är ett måste för att börja bemästra problemen. Samarbete med etablerade hjälporganisationer för att få tillgång till deras kompetens och nätverk på plats. Naturkatastrofer med översvämning i områden med många människor blir allt vanligare. Vad kan vi göra för att ha en ökad beredskap när det händer nästa gång? Insamlingsbranschen har drabbats av förskingring och brott de senaste åren. Något som svärtar förtroendet för alla organisationer. Styrning och kontroll, uppföljning och transparens i alla led är tvunget för att givarna skall vilja fortsätta ge. Sverige befinner sig just nu mitt i den största myndighetsomdaningen inom transportsektorn i modern tid! Sjöfartsverkets verksamhetsområde har inte förändrats nämnvärt, men med ny organisation, nya positioner och personer ökar osäkerheten och frågorna blir fler. Transportstyrelsen har fått utstå större förändringar inom sin verksamhet och frågan är hur detta påverkar sjöräddning i Sverige framöver? 17

20 »Så arbetar Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsidé Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss och strävar hela tiden mot en noll vision. Med ett aktivt arbete för att förebygga sjöräddningsolyckor, ett sjösäkerhetsfokus på nya metoder och utrustning samt kunniga och kompetenta frivilliga, båtar och utrustning som är anpassad för sjöräddning i våra farvatten kan Sjöräddningssällskapet framgångsrikt fortsätta att utföra sitt uppdrag. Ändamål Att vidmakthålla intresset för sjöräddning. Att föreslå åtgärder att utveckla och effektivisera sjöräddning. Att driva den enskilda verksamheten för räddning av skeppsbrutna kring rikets kuster samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, och Kronoberg. Sjöräddningssällskapet utför också i annan humanitär hjälpverksamhet i den mån vi kan och får, så länge huvudändamålen inte äventyras. Vision Noll omkomna till sjöss. Visionen är allmängiltig och präglas inte bara av vad Sjöräddningssällskapet kan göra. Den är en ledstjärna för alla som engagerar sig i sjöräddning, arbetar till sjöss eller vistas vid eller i vattnet på sin fritid och den sträcker sig även utanför vår nationsgräns. 18

21 Kärnvärden Sjöräddningssällskapet kännetecknas av en ödmjuk och hjälpsam attityd, där omdöme, skicklighet och erfarenhet kommer till uttryck i varje handling och möte. Långsiktiga verksamhetsmål Öka kännedomen om Sjöräddningssällskapets arbete bland politiker, myndigheter och allmänheten. Förebygga olyckor till sjöss genom att driva informationsoch samverkansprojekt med andra aktörer samt hjälpa våra medlemmar med förebyggande utryckning innan läget är akut. Att på ett objektivt sätt driva eller delta i forskningsoch utvecklingsprojekt inom sjösäkerhet. Utrusta samtliga räddningsstationer med moderna sjöräddningsbåtar, ingen enhet skall vara äldre än 25 år. Att nå en nödställd inom en timma efter larm under de flesta väderleksomständigheter överallt i svenskt sjöräddningsområde. Långsiktiga finansiella mål För att möta behovet av verksamhetsutvecklingen ska insamlingsarbetet intensifieras och intäkterna öka. Sjöräddningssällskapet ska säkerställa driften av verksamheten under 2 år genom sparkapital. Öka kostnadsmedvetenheten. 19

22 Verksamhetsmål 2011 Fortsätta med arbetet att anpassa organisationen efter verksamheten idag. Lansera ny insamlingsstrategi som syftar till att öka intäkterna. Implementera lokalt insamlingsarbete på stationerna. Arbeta med medlemsvärvning bland såväl gamla som nya medlemmar. Fortsätta vårt förebyggande arbete inom massräddning och barnens livräddningsskola. Lansera nästa generations räddningsbåt. Fortsätta arbetet med ett internt miljökoncept. Medlemmar Givare Medlemsavgifter Gåvor & donationer Sjöräddningstjänst Förebyggande verksamhet Sjösäkerhet Insamlade pengar Insamlade pengar Insamlade pengar 90-konto En gemensam ekonomi: Medlemsavgifter och gåvor utgör Sjöräddningssällskapets samlade intäkter. Medlen administreras, hanteras och fördelas för hela verksamheten, sjöräddningstjänst, förebyggande verksamhet och sjösäkerhet, på kontoret i Göteborg. Genom att vi utför 70 procent av all sjöräddning i Sverige, ett förebyggande informationsarbete samt pro-aktivt sjösäkerhetsarbete kan vi erbjuda alla svenskar, även de som inte är medlemmar och givare, ett tryggare och säkrare båtliv. 20

23 En gemensam ekonomi Sjöräddningssällskapet är en insamlingsorganisation och begär inga bidrag från staten, vilket betyder att insamlade medel är helt avgörande för verksamheten. Den största gåvan är all den tid och det engagemang frivilliga sjöräddare bidrar med. Men Sjöräddningssällskapet har tagit på sig ansvaret för en effektiv sjöräddningstjänst och det kostar mycket pengar varje år att driva och underhålla flottan, utbilda sjöräddarna och förse dem med rätt utrustning. Resurser behövs också till informationsarbete och sjösäkerhetsprojekt. Sällskapet har en gemensam ekonomi. Det betyder att alla pengar samlas in till 90-kontot. En gåvogivare som stödjer Sjöräddningssällskapet ska känna sig säker på att pengarna används där de bäst behövs, inom ramarna för Sjöräddningssällskapets ändamål. Det är viktigt att givarna får en konkret bild av vad pengarna används till. Vi har många bra exempel: För att vi skall kunna lämna kaj och gå på larm behövs bunker. Båtarna behöver reservdelar och färg. Frivilliga sjöräddare behöver utbildning och utrustning. Vi arbetar också med förebyggande arbete i form av information till barn och ungdomar samt med forskning och utveckling av bättre sjöräddningsmetoder. Att såväl intäkter som utgifter hanteras korrekt, enligt de regler och lagar som finns är avgörande för Sjöräddningssällskapets fortsatta existens. Organisation Sjöräddningssällskapet är en insamlingsorganisation. Det betyder att vi finansierar hela vår verksamhet på insamlade medel. Sjöräddningssällskapet är också en frivilligorganisation, vilket innebär att vi tagit på oss att utföra ett uppdrag helt frivilligt. Vi är även en organisation inom räddningstjänsten, en av aktörerna i Sverige som arbetar med räddningstjänst, och den enda som har sjöräddning som sin huvuduppgift. Och sist men inte minst så är Sjöräddningssällskapet en medlemorganisation, en föreningsform som bygger på demokrati och insyn. Högsta beslutande organ är Årsmötet som äger rum en gång per år. Varje medlem har en rösträtt, och genom årsmötet kan man påverka föreningens framtid. Årsmötet väljer en styrelse som i sin tur utser en VD som leder föreningens arbete. 21

24 »Sjöräddningssällskapets verksamhet» Fokus på sjöräddning Sjöräddningssällskapet är den enda aktör som har sjöräddning som huvuduppgift bidrog Sjöräddningssällskapet med 103 miljoner. Sjöräddningssällskapet står för 70 procent av all svensk sjöräddning. Vår uppgift är att informera om, organisera och samordna sjöräddning. En lika viktig uppgift är att stimulera utveckling av nya metoder och utrustning för sjöräddning och sjösäkerhet. Förebyggande arbete minskar olyckor till sjöss Sjöräddningssällskapet har ett viktigt folkbildande uppdrag när det gäller sjösäkerhet och sjöräddning. En ökad kunskap bland våra medlemmar och hos allmänheten förbättrar inte bara förutsättningarna att undvika en olycka, eller hur väl man klarar sig när olyckan är ett faktum, den påverkar även insamlingsresultatet i en positiv riktning. Sjöräddningssällskapet arbetar förebyggande bland annat genom att erbjuda medlemmarna möjlighet att kontakta oss innan läget blivit akut. Ju fler vi kan hjälpa i ett tidigt skede, desto färre skarpa sjöräddningslarm medlemmar stödjer svensk sjöräddning och genom att medlemmar ges möjlighet att kalla på hjälp innan läget blir livsfarligt undviks många sjöräddningslarm gånger ryckte besättningarna ut för att hjälpa medlemmar ur en knivig situation men dock inte en nödsituation. 9 enheter omplacerades sommartid för att vi ännu snabbare skulle vara på plats om en olycka skulle ske. 11 svävare patrullerade under vinterdagarna då många 22

25 människor befann sig på isarna, 3 svävare omplacerades tillfälligt till västkusten där vi saknade räddningskapacitet i och med det allvarliga isläget. I tidningen Trossen förmedlas kunskap och medvetenhet om säker hetsfrågor, 4 nummer av tidningen skickades till medlemmarna. En ny hemsida med fokus på just sjösäkerhet och en användarvänlig vädertjänst lanserades. Widgets, utvalda delar av hemsidan erbjöds andra företag och organisationer att publicera på deras hemsida. Mobilapplikation med kustväderprognos lanserades och laddades ner gånger. Trossen Junior distribuerades i ex till barn 7 12 år via sjöräddningsstationerna, seglarskolor, sjöscouterna och på Stena Line. Genom vår medverkan i Barnens Livräddningsskola, BLS, har skolbarn i klass 1 3 fått ta del av information om badvett, båtvett och isvett. Träffat beslutsfattare och myndigheter på nationell och lokal nivå. Sjösäkerhetsarbete lägger grunden för en bättre sjöräddning Sjöräddningssällskapets sjösäkerhetsarbete syftar till att förbättra och effektivisera sjöräddningstjänsten samt att förbereda och rusta organisationen för framtidens utmaningar. Nya metoder och ny utrustning för att rädda liv i såväl svenska som internationella farvatten är ett arbetsområde med kontinuerlig förbättringspotential. Sjöräddningssällskapet med många frivilliga sjöräddare och tillgängliga båtar utgör en bra miljö för att utveckla och testa nya metoder och utrustning. FIRST, projektet som syftar till att utveckla och testa nya metoder och utrustning vid en olycka för att säkert kunna bärga ett stort antal människor i flottar till säkerheten ombord 23

26 i närmast lämpliga fartyg. 8 tester har genomförts tillsammans med Stena Line under verkliga förhållanden. Sjöräddningssällskapet arrangerade en internationell konferens om massräddning 7 8 juni. Sjöräddningssällskapet deltog i ett möte med International Maritime Organization, IMO för att presentera FIRST i syfte att få igenom ett nytt regelkrav i IMO som anammar denna eller likande metoder och utrustning. Sjöräddningssällskapet deltog i 7 möten om en ny internationell Rescue Boat Code. Löpande utvärdering av att vi sedan några år tillbaka har sjöräddningsstationer i Hjälmaren och Kronoberg som ligger på kommunalt räddningsområde och utanför Sjöfartsverkets ansvarsområde. Arbete för att minimera miljöstörande effekter från våra räddningsstationer samt att utforma den nya generationen räddningsbåt med miljön i fokus. Utvärdering av svävare för vidareutveckling av en modell som är anpassad till sjöräddning. Utvecklingsprojekt av en ny och mer ändamålsenlig räddningsdräkt för sjöräddning. 8 studenter skrev sina C- och D-uppsatser med fokus på Sjöräddningssällskapets verksamhet. Sjöräddningstjänst Med specialutvecklade räddningsbåtar, tätt mellan räddningsstationerna och 15 minuters beredskap har vi som mål att nå en nödställd inom en timma på svenskt sjöräddningsområde. Sjöräddningssällskapet arbetar kontinuerligt för att de frivilliga ska ha rätt kompetens och utbildning, ändamålsenliga räddningsbåtar samt att upprätthålla ett nätverk av räddningsstationer runt om i landet. 24

27 995 sjöräddningsfall. 11 personer räddades ur vattnet med svävare. 433 sjukambulans och övrig räddning övningar. Totalt uppdrag varav är skarpa uppdrag såsom sjöräddningslarm, annan räddningstjänst, sjöambulans och förebyggande utryckning. Med ett snitt på 11 minuters inställelsetid har det långsiktiga målet om att ha 15 minuters beredskap uppnåtts. En ny räddningsmannautbildning, RM-SAR, lanserades som baseras på praktiska övningar i hemmavatten. IVPA-avtal med Västra Götalandsregionen. IVPA, i väntan på ambulans, är ett komplement till ambulansen för att de behövande snabbt skall få hjälp. Ny maritim ledare, Andreas Arvidsson, rekryterades och är på plats sedan den 1 september. Miljölänsor testades och miljöräddning övades tillsammans med andra aktörer i den svensk-danska Köpenhamnsövningen. Tekniken förenklar men ställer också krav Eftersom tiden är avgörande för att rädda liv har vi under de senaste åren satsat på vår nya räddningsflotta genom att själva utveckla och bygga nya moderna räddningsbåtar som kan gå i hög fart, även i grov sjö. Dessa räddningsbåtar utgör idag, i händerna på en kompetent besättning ett kraftigt verktyg, helt utformat och konstruerat för att undsätta och rädda människor i nöd. Skrov, maskiner, navigations- och kommunikationsutrustning har bara ett syfte: att underlätta för de frivilliga sjöräddarnas uppdrag till sjöss. En ny räddningsbåt i Victoriaklassen, Rescue Handelsbanken Liv II har tagits i drift på RS Möja. Tre rescuerunner har kunnat byggas och sättas i drift på RS Möja, RS Råå och RS Stenungsund. Samt två svävare Rescue Virginia Wijk till RS Stockholm och Rescue Odd Fellow Kronoberg till RS Kronoberg. 25

28 Stationsuppdraget och de frivilliga Ofta är personsökaren hos den jourande besättningen helt tyst. Kanske är det just dessa dagar som deras insats är som störst. Att trots att ingenting händer vara tillgänglig dygnet runt och dessutom befinna sig max 15 minuter från båten. Större delen av den tid de frivilliga lägger på sin roll som sjöräddare handlar om att förbereda sig själv, sin familj, och stationens båt för en utryckning. De övar, utbildar sig, underhåller och mekar med båten. Det gäller att kunna hantera båten, utrustningen och uppdraget när det väl gäller. 116 nya frivilliga sjöräddare, totalt En frivillig hade i snitt jour 56 dygn. De frivilliga sjöräddarnas arbetsinsats motsvarar cirka 630 heltidstjänster frivilliga sjöräddare har gått en utbildning i Sjöräddningssällskapets regi, vilket gör oss till den största utbildningsaktören inom sjösäkerhet i Sverige. En frivillig la 3 veckor på utbildning inom Sjöräddningssällskapet. Räddningsstationen och de frivilliga sjöräddarna är väl aktade på sin respektive hemort. På öar utan landförbindelse utgör de en extra trygghet bara genom att finnas på plats och med sjukvårdskunniga frivilliga utgör alla räddningsstationer en extra vårdinstans när olyckan är framme även när det inte gäller sjöräddning. Den humanitära andan och en enorm vilja att hjälpa till har gett Sjöräddningssällskapet en speciell plats i många svenska hjärtan. Två nya räddningsstationer startades, i Örnsköldsvik och Mariestad, i syfte att täcka upp dessa kuststräckor i en strävan att uppfylla vårt mål att nå en nödställd inom en timma. 25 miljöräddningssläp på plats med utbildade frivilliga. 26

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009

»Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 årsbok 2010 »Sjöräddningssällskapet Årsbok 2010» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan

Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan Sjöräddningssällskapets Årsbok 2012 Ansvarig utgivare: Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 E-post: info@ssrs.se Hemsida:

Läs mer

»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008

»Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 Årsbok 2009 »Sjöräddningssällskapet» Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2008 Sjöräddningssällskapet Postadress: Box 5025, 426 05 Västra Frölunda Besöksadress: Talattagatan 24 Växel: 077-579 00 90 Fax:

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen

Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Vad omfattar begreppet skyddad plats och MAS? Helsingborg 2015-09-02 Tomas Åström, Transportstyrelsen Skyddade platser : definition "En skyddad plats är" en plats där ett fartyg i behov av assistans kan

Läs mer

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR

Sjöfartsverket. Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund. Noomi Eriksson, CSAR Sjöfartsverket Sjö- och flygräddningstjänsten i Sverige Projekt Sjöräddningshund Noomi Eriksson, CSAR Vi ska leverera hållbara sjövägar. LOTSNING FARLEDER SJÖGEOGRAFISK INFORMATION MÖJLIGGÖRA VINTERSJÖFART

Läs mer

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000

Uppropet från framsidan Sjöräddningssällskapet Box 5025 426 05 Västra Frölunda 077-579 00 90 info@ssrs.se 90 05 00-0 900-5000 Blif medlem! Uppropet från framsidan är från vår föreningsstart 1907. Och behovet av medlemmar i föreningen Sjöräddningssällskapet har inte minskat, tvärtom! Båt- och sjöliv är en folkrörelse, och med

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Tillsammans räddar vi liv!

Tillsammans räddar vi liv! Tillsammans räddar vi liv! TACK FÖR ATT du är en av oss. Tillsammans räddar vi liv till sjöss. Berätta gärna om oss för någon annan här är våra viktigaste fakta. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män

Nr 3 September 2012. I detta nr: - Ordföranden har ordet. - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april. - Rapport från en utflykt med Flottans Män Äran I detta nr: - Ordföranden har ordet Nr 3 September 2012 - Fortsättningen på soppkvällen den 26 april - Rapport från en utflykt med Flottans Män - Flaggvakt vid Börje Anderssons bår. - 5-kampen i Norrtälje

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 1898 Detta är Svenska Livräddningssällskapet Vi består av 24 länsförbund samt lokala föreningar inom länsförbunden. Ett fåtal länsförbund har anställd personal men de flesta

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm

SJÖFARTSVERKET. CSSF nr 112 PROTOKOLL. Deltagarförteckning sist. Tid 2014-12-16. Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm SJÖFARTSVERKET Handläggam. direkuelefon Lena Gunnarsson, 010-478 62 19 Deltagarförteckning sist CSSF nr 112 Tid 2014-12-16 Plats Sjöfartsverket, Rosenvik, Stockholm 1. Mötets öppnande Lars Widell hälsade

Läs mer

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947

Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Safe at Sea AB (publ) Org.nr 556713-7947 Delårsrapport för perioden september 2011 maj 2012 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2010/2011. Safe at Sea AB:s

Läs mer

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17

Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 HELSINGBORG Insatsutvärdering RITS insats Pearl of Scandinavia 2010-11-17 Bild från kompetensutvecklingsavdelningen Anledning till utredningen: Insats med RITS styrka vid brand ombord på passagerarefärjan

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund

Svenska Brukshundklubben. Räddningshund Svenska Brukshundklubben Räddningshund Tjänstehundsverksamhet Brukshundklubben är en frivillig försvarsorganisation med uppdrag att rekrytera och utbilda hundar och personal till Myndigheten för Samhällsskydd

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND ger dig många fördelar Bland annat följande: Hjälp vid förhandling med myndigheter Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar Fördelaktig båtklubbsförsäkring

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation Effektrapport 2014 Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 1 2014 Utgiven 204-05-20 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Årsmöte Stegeborgs båtklubb Den 30 mars 2014 genomfördes Stegeborg båtklubbs årsmöte. Mötet hölls i Rambobergets bostadsrättförenings samlingslokal närmare bestämt Rambogatan 401. Till möte hade det samlas

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live

SJÖFARTSVERKET SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST. SJÖFARTSVERKfl. That. may live SVENSKT PROGRAM FÖR SJÖ- OCH FLYGRÄDDNINGSTJÄNST SJÖFARTSVERKfl That q. may live 3 4~flJ~~ AØØ~~~j SJÖFARTSVERKET Sjöfartsverket Dr-nr 1199-13-01359 601 78 Norrköping Tel: 0771 630000 VER. 1.01, 2013-01-31

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Båtförsäkring på mina villkor

Båtförsäkring på mina villkor Båtförsäkring på mina villkor Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Välkommen till ditt eget försäkringsbolag.

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar

Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Jämför med ett långsiktigt försäkringsbolag jämför med Moderna Försäkringar Fördelar för er som företagskunder Vi försäkrar allt från mindre verksamheter till större industrier. Med hög service, kvalitet

Läs mer

Västkustens. Båtförbu nd. förbund i. Ett. Svenska Båtunionen

Västkustens. Båtförbu nd. förbund i. Ett. Svenska Båtunionen Västkustens Båtförbu nd förbund i Ett Svenska Båtunionen Vår vision Tillsammans skapar vi det goda båtlivet VBF är en ideell regional organisation inom SBU, grun dat 1927 som verkar för att f rämja båtlivet,

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064

Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Årsskrift 2012. Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Cancer- och Trafikskadades Riksförbund Årsskrift 2012 Plusgiro 90 02 06-4 Bankgiro 900-2064 Ett stort och varmt tack till...... alla givare, sponsorer, medlemmar, medarbetare och samarbetspartners som

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Trond Kristensen konsistent prestera lära

Trond Kristensen konsistent prestera lära 15 januari 2009, kl 18.30 ordnade Svenska Havskappseglingsförbundet årets första Go For Speed på KTH. Patrick Lindblom har skrivit en bra rapport nedan. 2009 års första upplaga av Svenska Havskappseglingsförbundets

Läs mer

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KENYA HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Vatten Området lider av extrem svår torka periodvis. Brist på vatten förorsakar stort lidande. Regnvatten lagras för användning under torrperioderna. Därför byggs många vattentankar.

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE

EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE EN VÄRLDSUNIK UPPLEVELSE Ibland måste VI höja blicken Precis som med levande arter på vår jord går även många unika föremål förlorade. Föremål som idag hade varit historiska skatter. Ingen räddade exempelvis

Läs mer

Varför djupare V-botten och större motor

Varför djupare V-botten och större motor Varför djupare V-botten och större motor Det är ofta mycket stort avstånd mellan tillgänglig kunskap och dess tillämpning i produktion och handel. Det cirkulerar många helt ogrundade slutsatser som kan

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO

Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO 1 Havs- och Vattenmyndighetens Oljejour på SWECO Finansierat av Havs- och Vattenmyndigheten Uppdraget omfattar 2 år (+ 2 år) Tjänsten har funnits sedan 1980 (tidigare på Naturvårdsverket) 2 HaV:s Oljejour

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06

Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Olycksundersökning Trafikolycka bil-buss 2011-12-06 Händelse: Trafikolycka buss och bil, väg 2257 Larm: Stort larm kl. 12.14 Insatsledare: Lars-Ove Öhrn Samverkande myndigheter: Räddningstjänst, polis,

Läs mer

Fakta om båtlivet i Sverige 2010

Fakta om båtlivet i Sverige 2010 Fakta om båtlivet i Sverige 2010 innehåll 4 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 22 23 Båtlivet Båtarnas värde Vem utövar båtliv Båtturism Båtliv för miljarder Båtmarknad Båtlivsorganisationer Båtmässor och media

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Utbildning 20 21 maj 2015

Utbildning 20 21 maj 2015 Utbildning 20 21 maj 2015 Johan Wennström Charlotte Rydh Brakeley Nordic Att bygga relationer som ger stora gåvor 21 maj 2015 Charlotte Rydh Agenda Reflektioner från gårdagen & frågor Sju steg till en

Läs mer

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa

Ansökan om beslut om säkerhetsbesättning för en enstaka resa 1 (5) Transportstyrelsen Sjöfartsavdelningen Sjöpersonalsektionen 601 73 Norrköping Upplysningar se sidan 4-5 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Signalbokstäver Hemort IMO-nummer Fartygstyp Antal passagerare

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer