Reflexioner Årsredovisning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflexioner Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Reflexioner

2 2 Verksamhetsberättelse 2010

3 Verksamhetsberättelse 2010 Inledning 3 Vägval för neurosjukvården vinst eller förlust var Neurologiskt Handikappades Riksförbunds paroll under verksamhetsåret Under 2008 och 2009 besökte Neurologiskt Handikappades Riksförbund alla Sveriges landsting med kampanjen Neurosjukvårdens upprustning, en turné med rundabordssamtal och kunskapsspridning om status inom den svenska neurosjukvården var det riksdagsval och dags att utmana politikerna i deras kunskaper och vilja att prioritera neurosjukvården, som kännetecknas av stor brist på neurologer, långa väntetider och stora regionala skillnader. NHR:s viktigaste frågor under valåret 2010 var: - Antalet neurologer måste fördubblas - Bostadsorten ska inte avgöra om du får rätt behandling - Återbesök ska ingå i vårdgarantin - Vårdteam ska finnas i hela neurosjukvården - Statlig garanti för rehabilitering Neurologiskt Handikappades Riksförbund har satt bollen i rullning. Det kommer att ta tid att nå målet om en god, likvärdig och rättvis neurosjukvård. Därför fortsätter vi detta, för våra medlemmar, så viktiga påverkansarbete. Andra viktiga frågor som NHR engagerade sig i under 2010 var: - ändringarna i sjukförsäkringen - skärpningarna inom assistansreformen - marschen för tillgänglighet - Almedalsveckan och Spelet om hälsan - regionala NHR-konferenser - internationella diagnosdagar - lansering av försäkringspaket till NHRs medlemmar Många tema- och diagonskonferenser, må-bra helger och läger har arrangerats under 2010 aktiviteter som uppskattas mycket av medlemmar och anhöriga både barn och vuxna. Fortsatt stöd från Svenska PostkodLotteriet har gett oss möjlighet att förstärka arbetet med diagnosombud, rättsombud och utveckling av hemsida och community. Fortsättning följer Välkomna till Neurologiskt Handikappades Riksförbunds verksamhetsberättelse. Kathleen Bengtsson- Hayward Förbundsordförande

4 Verksamhetsberättelse Innehåll 6 Verksamhetsberättelse Ministermöte om sjukförsäkringen 7 NHR utmanar politiker på ny neuroturné 8 Kampanj för att få fler regelbundna givare 10 Valåret Diagnosdagar 12 Måla en ljusare framtid: Vernissage 26 maj 14 Försäkringar ny medlemsförmån 15 Marschen för tillgänglighet på många orter 16 NHR i hetluften på Almedalsveckan 17 Spelet om hälsan: kampanj för Neurosjukvårdens upprustning 18 Läger och resor 20 NHR-dagen 28 september 21 Utdelning från PostkodLotteriet 22 Konferens om narkolepsi lockade många nya medlemmar 23 Regionala konferenser 69 Stiftelsen NHR-fonden 70 Styrelse 71 Ändamål 74 Resultat- och balansräkning 75 Noter 77 Slutord 78 Revisionsberättelse 79 Bilaga : Utdelning till forskning 83 Bilaga : 83 Anslag till rehabilitering & rekreation 85 Utdelning till regionresor 85 Sammanställning av utdelning 87 Stiftelsen till Anders Ulffs minne 88 Styrelse 89 Ändamål 90 Resultat- och balansräkning 91 Noter 92 Slutord 93 Revisionsberättelse 25 Neurologiskt Handikappades Riksförbund 26 Förvaltningsberättelse 26 Medlemskapet i NHR 28 Kommunikation och information 33 Finansiella instrument 34 Resultat och ställning Väsentliga händelser under räkenskapsåret 37 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 42 Gåvoinformation 43 Resultat- och balansräkning 45 Noter 49 Slutord 50 Revisionsberättelse 51 Bilaga : Medlemsstatistik 55 Bilaga : NHRs Kodrapport avseende FRIIs kvalitetskod Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri, 2011 Lay-out: Peter Winberg Text: Marit Jenset Bilder: NHRs arkiv

5 Neurologiskt Handikappades Riksförbund Org.nr Verksamhetsberättelse 2010

6 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse Ny broschyr om NHRs Nepalprojekt GrannYra, Göteborg, PostkodLotteriet Neuro 2010, Växjö Förbundsstyrelsen sammanträder MS-helg, Sundsvall 22-24:e Möte m socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrson Ministermöte om sjukförsäkringen Många som får en neurologisk diagnos kommer på ett eller annat sätt i kontakt med samhällets olika stödinsatser. Ofta kan det vara svårt att veta dels vad man har rätt till, samt på vilket sätt och av vem detta stöd ska ges. Det är en viktigt uppgift för NHR att hjälpa våra medlemmar med dessa frågor samt att bevaka och påverka utvecklingen i rätt riktning för medlemmarnas bästa. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrson bjöd in NHR till samtal om ändringarna i sjukförsäkringen den 25 januari. En delegation från NHR träffade ministern för att ta upp frågor om sjukpenning, sjukersättning, rehabilitering och den senaste tidens utveckling av regelverket - där bl.a. personer med svåra neurologiska sjukdomstillstånd blivit undantagna från den bortre tidsgräns som fram till årsskiftet gällt för så gott som alla försäkrade som uppburit sjukpenning under lång tid. NHRs förslag till ministern: ALLA med permanent sjukersättning ska få möjlighet att utnyttja sin eventuella restarbetsförmåga. De regler som infördes 1 juli 2008 skall gälla för alla med permanent sjukersättning, oavsett datum när ersättningen beviljades. De stelbenta procentsatserna för sjukersättning måste göras mer flexibla. NHR bevakar utvecklingen av sjukförsäkringen.

7 Verksamhetsberättelse NHR utmanar politiker på ny neuroturné Under nästan två år har NHR gjort en turné i alla landsting för att beskriva neurologins möjligheter och inspirera politiker och beslutsfattare till att satsa mer resurser på området. De sista två konferenserna genomfördes i början av 2010 i Växjö och i Sölvesborg. Satsningen har gett mycket positiva reaktioner. Inför kommande riksdagsval utmanar NHR våra politiker under en ny turné. Vägval för neurosjukvården vinst eller förlust. Så kallas de neurokonferenser med politikerdebatter som NHR arrangerar under våren. På agendan står ämnen som vårdkapacitet, förskrivning av bromsmediciner, teamfunktionen samt återbesök och uppföljning. Roger Lindahl tf generalsekreterare Neuro 2010 Sölvesborg Stödgala för NHR-fonden, Nyköping Årsuppgift till KFO Hearing i Riksdagen Turnéplan: 8 april: Örebro 14 april: Uppsala 20 april: Falun 27 april: Västerås 4 maj: Linköping 11 maj: Malmö 24 maj: Göteborg 27 maj: Luleå 28 maj: Umeå Reflex nr 1 NHR i PostkodMiljonären

8 Verksamhetsberättelse Ansökan Radiohjälpen Telemarketingkampanj för autogiro Vinterläger, Saxnäs 15-28:e Rehab.-diskussioner med Vintersol & Valjeviken 17-18:e MS-helg, Valjeviken 19-21:a Förbundsstyrelsen sammanträder Förbundsstyrelsen sammanträder Kampanj för att få fler regelbundna givare Under februari till april genomfördes en telemarketingkampanj för att värva fler medlemmar och givare till att skänka månatligen via autogiro. NHRs insamlingsansvarige, Peter Winberg, vill uppmana alla att utmana varandra. Ge en chokladkaka, då kan vi nå mycket långt. Vilken är den största utmaningen inom insamlingsarbetet? - Med minskande bidrag från stat, landsting och kommuner är det oerhört betydelsefullt för oss med personer som vill stödja vårt arbete. - Det säkraste och billigaste sättet är att skänka en månatlig gåva via autogiro, dvs att vi får tillåtelse att dra ett gåvobelopp varje månad direkt från givarens bankkonto. Det ger en mycket större säkerhet när vi vet vilka intäkter vi kan räkna med. Därmed blir det lättare att planera verksamheten. Men måste man inte ge väldigt mycket? - Nej, självklart inte. Var och en kan ge efter sin förmåga och sin vilja att ge. Jag brukar försöka åskådliggöra givandets kraft med ett litet räkneexempel. - Vi är ca medlemmar och ca givare i NHR idag. Tillsammans alltså ca personer. Om varje person ger 50 kronor varje månad blir det kronor och på ett år kronor. - I dagsläget får vi in ca 4 miljoner i gåvor per år från medlemmar, givare och allmänhet. En siffra jag är väldigt glad över, men vi själva inom förbun-

9 Verksamhetsberättelse det skulle alltså kunna nå över 16 miljoner! - Tycker man att 50 kronor per månad är för mycket, så kanske man kan avvara en chokladkaka i månaden och istället skänka de 25 kronorna till NHR. Då skulle vi få kronor till insatser för bättre livsvillkor för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Förhoppningen är att fler av förbundets medlemmar och givare ska se egennyttan av regelbundet givande. Ju fler som stödjer månatligen, ju fler insatser kan vi genomföra, avslutar Peter Winberg. Mer info om hur du kan skänka en gåva hittar du på:

10 Verksamhetsberättelse Reflex nr 2 Valåret 2010 Inför riksdagsvalet tog NHR fram en specialtidning som underlag för påverkansarbetet under valkampanjen. Reflex Special innehåller de fem viktigaste valfrågor som NHR driver inför valet och i samband med politikerdebatterna under Neuro Neuro 2010, Örebro Hearing om personlig assistans, Riksdagens socialutskott Internationella Parkinson-dagen Förbundsstyrelsen sammanträder Utställare Moderaternas konferens Reflex Special Neuro 2010, Falun Givarbrev om Polyneuropati De fem områdena är: En fördubbling av antalet neurologer behövs Bostadsorten får inte avgöra om du får rätt behandling Väntetider och att återbesök ska ingå i vårdgarantin Behovet av vårdteam inom hela neurosjukvården Statlig rehabiliteringsgaranti Inom varje område finns en rad delkrav. Allt detta liksom en rad fakta som underbygger argumentationen finns sammanställda i form av en Reflex special. I slutet finns också en checklista att användas vid olika politikerutfrågningar som intresserade medlemmar lyssnar på eller som aktiva NHR:are och föreningar uttryckligen vill ställa till olika politiker från olika partier. Neuro 2010, Västerås Infomaterial om Huntington

11 Verksamhetsberättelse

12 Verksamhetsberättelse Neuro 2010, Linköping Internationella Stroke-dagen Neuro 2010, Malmö Fotbollsresa till Barcelona 14-17:e Utställare Miljöpartiets kongress 14-16:e Utställare Socialdemokraternas kommundagar Nordiskt Parkinsonråd 19-21:a Diagnosdagar Numera uppmärksammas den internationella strokedagen andra tisdagen i maj, vilket i år infaller den 11 maj. MS-dagen infaller den 26 maj. Förbundet kommer i samband med MS-dagen att ha en konstutställning i centrala Stockholm, med konstverk som ska säljas till förmån för msforskningen. Konstverken är inskickade av både medlemmar och yrkesverksamma konstnärer. Måla en ljusare framtid: Vernissage 26 maj Den 26 maj uppmärksammades multipel skleros, MS, i hela världen. I Sverige lever ca personer med MS och ca 500 får årligen diagnosen. NHR hälsade alla välkomna till vernissage under världs-ms-dagen! I galleri So Stockholm i Kungsträdgården i Stockholm kunde man mellan kl se tavlor som visar på den livskraft och vilja som finns hos människor som berörs av MS på olika sätt. Neuro 2010, Göteborg Rättsombud, internutbildning 24-25:e Internationella MS-dagen - vernissage Europeiskt och Nordiskt MS-möte 26-28:e Neuro 2010, Luleå Neuro 2010, Umeå Muskeldagen / Marschen för tillgänglighet

13 Verksamhetsberättelse

14 Verksamhetsberättelse Ny hemsida! Reflex nr 3 Neuro 2010, Stockholm Förbundsstyrelsen sammanträder 4-5:e Diagnosombud, fortbildning 8-9:e Nysjukekurs, Valjeviken 18-20:e ALS-dagen Försäkringar ny medlemsförmån NHR kan erbjuda gamla som nya medlemmar en ny försäkring. Via en överenskommelse med Trygg Hansa finns nu ett försäkringspaket i form av frivillig gruppförsäkring. Försäkringen är uppdelad i två olika paket. Det ena erbjudandet vänder sig till dig som är maximalt 65 år. Det andra paketet vänder sig till dig som är mellan 65 år och 75 år. Det är kostnadsfritt de två första månaderna. Paketet innehåller en olycksfallsförsäkring med ett förhöjt dödsfallsbelopp men också en sjukvårdsförsäkring, som ger dig snabb tillgång till specialistvård om du råkar ut för ett olycksfall. Många av NHR:s medlemmar har alltid haft svårt att kunna teckna en personförsäkring eftersom en sådan ofta bygger på att man ansöker via en hälsodeklaration, därmed har man inte kunnat få försäkring beviljad. Med detta erbjudande krävs ingen hälsodeklaration.

15 Verksamhetsberättelse Marschen för tillgänglighet på många orter Den 29 maj arrangerades Marschen för tillgänglighet runt om i landet för åttonde gången. Marschen är ett nätverk av organisationer, företag och enskilda personer som genom denna årliga manifestation vill påverka våra politiker till att erkänna otillgänglighet som en grund för diskriminering och att den därför måste införas i svensk lagstiftning. NHR står bakom marschen och många föreningar har varit aktiva inför och under genomförandet. På minst fem av orterna finns lokala NHR-föreningar med som arrangörer och på många andra orter har de också bidragit på olika sätt. Ordförande i socialutskottet, Kenneth Johansson, fanns på plats.

16 Verksamhetsberättelse NHR i hetluften på Almedalsveckan NHR i Almedalen 5-8:e Sommarveckor, barnfamiljer 5-17:e Vårt neuroarbete 1:a-nyhet i Rapport! Kansliet stängt för semester NHR var aktiva i Almedalen. Där befann sig då stora delar av det offentliga Sverige, organisationer, lobbyister och journalister under en knapp sommarvecka. Alla i syfte att nå ut med just sitt budskap, men också att knyta nyttiga kontakter för framtida samarbeten. NHR genomförde två egna seminarier, medverkade i ytterligare ett och hade ett informationsbord i Visby hamn. Spelet om hälsan och Är du lönsam lilla Stina var titlarna på våra två egna seminarier som NHR genomförde tillsammans med två olika läkemedelsbolag. Det tredje seminariet, där Kent Andersson från NHR:s förbundsstyrelse medverkade, hade titeln Från sjukpension till arbete. Det arrangerades av Norrlands Universitetssjukhus, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, och ett läkemedelsbolag. NHR:s seminarium Spelet om hälsan sändes via Seminariet var en summering av våra Neuroturnéer under närmare 2 år, där vi ville få ansvariga rikspolitiker att på allvar förstå behovet av att satsa på neurosjukvården. Tre viktiga rikspolitiker fanns på plats: Filippa Reinfeldt (m), Kenneth Johansson(c) och Per Svedberg (s). Seminariet Är du lönsam lilla Stina innehöll en diskussion om samverkan mellan vård, försäkringskassa och arbetsmarknad. Vad gör alliansen och de rödgröna för att vårdkedjan ska fungera? Här fanns några andra intressanta rikspolitiker på plats: An-

17 Verksamhetsberättelse NHRs tf generalsekreterare, Roger Lindahl, snurrar hjulet för att visa deltagarna att det är ett lottspel, beroende på var i Sverige du är bosatt, om du får god neurosjukvård eller inte. ders Andersson(kd), Gunvor G Ericson (mp), Ulf Nilsson (fp). Från NHR medverkade Roger Lindahl, tf generalsekreterare. Spelet om hälsan: kampanj för Neurosjukvårdens upprustning På NHR:s seminarium i Almedalen med titeln Spelet om hälsan, lanserades en ny kampanj för ett fortsatt påverkansarbete i syfte att få våra beslutsfattare att satsa på neurosjukvården. Det blev en kombination av information, spel och namninsamling. Via ett spel på nätet, som beskriver läget i neurosjukvården, kunde den som spelade, ställa upp på NHR:s fortsatta arbete för att förbättra neurosjukvården i hela landet. Syftet med spelet var att via nätet sprida information om läget i neurosjukvården och få ett brett stöd för vår kampanj. Insamlade namn ska efter valet lämnas till ansvarig sjukvårdsminister.

18 Verksamhetsberättelse Läger och resor NHR Riks första weekendresa till en storstad blev en succé. Utöver ett bra anpassat hotell ingick ett oförglömligt fotbollsbesök vid matchen Barcelona Valladolid. Ett antal medlemmar från NHR fanns på plats i den kokande gryta som Nou Camp förvandlades till när Barcelona FC säkrade ligasegern i den sista omgången för säsongen åskådare hyllade sitt favoritlag med bland andra Zlatan Ibrahimovic. Ny tjänst - Diagnossjuksköterska Styr grupp Onödig Ohälsa, Handisam Må-bra-vecka, Saxnäs Kammarkollegiet, Stockholm Styrelsemöte, Valjeviken Ideell Arena, Stockholm Frihet och trygghet Vi ville att medlemmar skulle känna att man utifrån intresse skulle kunna göra det som föll en in i Barcelona, precis som för vilken resenär som helst, säger projektansvarige Magnus Andersson. Därför hade vi inte arrangerat någon utflykt eller så i förväg. Vår service var i stället inriktad på att i förväg ordna fotbollsbiljetter, anpassat boende och transfer. Vi bidrog också med förslag på restauranger som var tillgängliga. Från NHR deltog ett antal medhjälpare eftersom detta upplägg krävde större personalstyrka. Å andra sidan fick resenärerna en stor frihet kombinerat med en känsla av trygghet. Utvärderingarna visade också att möjligheten till spontanitet uppskattades mycket: Under frukosten delade vi upp oss i mindre grupper, och fördelade NHR:s medhjälpare utifrån vad deltagarna ville göra varje dag.

19 Verksamhetsberättelse Saknar stämningen Klas Edvinsson, 28 år, från Eksjö gjorde sin första resa med NHR: Det var mycket lyckat med ett utmärkt upplägg och mycket bra medhjälpare. Det blev också en härlig och otvungen gemenskap med de andra deltagarna, berättar han. Med tanke på besvären kändes det tryggt att åka med NHR. Jag saknar i dag också den stämning vi hade i gruppen under hela vistelsen i Spanien. Sophia Langlet-Andersson deltog på resan tillsammans med sin pojkvän. Att åka med NHR i stället för på egen hand innebär att man slipper tänka på allt själv. Jag kunde njuta mer av resan, konstaterade hon. Lyckad familjevecka För andra året erbjöd NHR barnfamiljer att tillbringa sin semester på Valjeviken i Sölvesborg. Efterfrågan var liksom 2009 mycket stor och under de två separata veckorna i juli deltog 17 familjer, såväl ensamstående som par. Ett stort smörgåsbord av aktiviteter erbjöds både barn och vuxna: segling, trampbåtar, flottturer, ridning, hoppborgar, hajk med övernattning i det fria för barnen, bussutflykt till Skånes djurpark och mycket annat. Nöjda resenärer. Tre fans till FC Barcelona utanför jättearenan Nou Camp, från vänster: Pia Torstensson, Åse Andersson och Peter Karlsson

20 Verksamhetsberättelse Bygg Klokt, Stockholm 2-3:e Utställare minimässa Spinalis SVCR styrelsemöte Lika Unika, Stockholm EAMDA, Italien Givarbrev om ALS SHIA ordförandemöte Förbundsstyrelsen sammanträder 24-25:e Europeiskt Parkinsonmöte 25-28:e NHR-dagen 28 september Satsa på namninsamlingen Spelet om hälsan! På tisdag den 28 september infaller NHR-dagen! Sedan några år tillbaka har föreningar och lokalförbund på olika sätt uppmärksammat just den här dagen inom förbundet, som en gemensam manifestation av Neurologiskt Handikappades Riksförbund och vår viktiga verksamhet. Datumet är viktigt i vår historia eftersom det är förbundets födelsedag. Den 28 september 1950 lades grunden till NHR då tre personer, som befann sig på ett sjukhem, startade sammanslutningen Sclerosis disseminata. Det var Elna Weström, Wilhelm Forsberg och Carl- Magnus Tropp. Syftet med sammanslutningen var att inge olycksbröder och olyckssystrar hopp, som det står i de första beskrivningarna inföll NHR-dagen efter ett politiskt val, som på många håll inneburit stora förändringar. Många orter runt om i landet fick nya politiska företrädare. Därför är det viktigt att vi fortsätter vår kampanj för en bättre neurosjukvård och rehabilitering! Att vi påminner om de stora behov våra medlemmar har av rejäla förbättringar och att postnumret inte ska få styra vilken vård du får. Skillnaderna måste utjämnas! NHR-dagen Reflex nr 4 / RHOS Stockholm

21 Verksamhetsberättelse Utdelning från PostkodLotteriet Många har redan fått ovärderlig hjälp, nu kan vi hjälpa ännu fler, säger en glad förbundsordförande, Kathleen Bengtsson-Hayward när hon tar emot checken från PostkodLotteriet genom Rickard Sjöberg. Drygt 4,4 millioner kronor får NHR för att fortsätta arbetet med bl.a. råd och stöd, juridisk rådgivning och informationsinsatser till våra medlemmar och allmänhet. Vi hoppas även kunna öka allmänhetens medvetenhet om neurologiska sjukdomar genom att satsa på en informationskampanj kring de diagnoser vi jobbar med. Debatt om LSS Nepal-grupp SHIA Diagnosombudsträff, Stockholm Regionkonferens, Luleå 8-9:e MG-gruppen, Valjeviken 8-10:e Living with MS-day, Göteborg 8-12:e Regionkonferens, Skellefteå Nordiskt MS-råd Regionkonferens, Skellefteå Hearing Assistans, SoS Boverkets Byggråd GrannYra, PostkodLotteriet Fokusgrupp Neurosjukvård Regionkonferens, Sundsvall 22-23:e MS-helg, Sköldinge 22-24:e Narkolepsidagar, Göteborg 22-23:e Regionkonferens, Stockholm 24-25:e Rättsombud, internutbildning 25-26:e ALS-diagnosombuden, kansliet Brukarpaneler

22 Verksamhetsberättelse SVCR, styrelsemöte Socialstyrelsen SG Tillgänglighet Storstadsföreningar Linköping Neurologidagen Sthlm / Reflex nr 5 Regionkonferens Linköping 12-13:e Regionkonf. Valjeviken Julbrev till givare Forskningskommittén Diagnosombudsträff Konferens om narkolepsi lockade många nya medlemmar Finns det ett samband mellan narkolepsi och vaccinering mot svininfluensa? På senare tid har i media figurerat uppgifter om att ett sådant samband finns. Bland annat har Läkemedelsverket tagit larmen på allvar och undersöker just nu frågan. Den konferens om narkolepsi, som NHR anordnade i slutet av oktober, lockade en rad oroliga personer, inte minst föräldrar till ett antal barn och tonåringar, som nyligen fått diagnosen. Något besked om huruvida ett samband, finns kunde Harriet Bengtsson, neurolog från Uppsala, inte ge något konkret besked på. Föreläsningarna under de två dagarna var trots det mycket uppskattade och flera nätverk med drabbade familjer bildades i samband med konferensen. Rehab-kommittén 21-22:a Shia, ordförandemöte Regionkonferens, Örebro 26-27:e Regionkonferens, Mölndal 28-29:e Diagnosombudsträff

23 Verksamhetsberättelse Regionala konferenser Under hösten har regionala konferenser genomförts på nio olika platser runt om i landet för förtroendevalda i lokalföreningar och länsförbund. Årets tema organisationsutveckling har inneburit livliga diskussioner och ett stort engagemang bland deltagarna. Konferenserna förbereddes genom telefonintervjuer med ordförandena i lokalföreningarna. Resultatet av intervjuerna pekade ut de mest angelägna frågorna: föreningsteknik, ekonomi, marknadsföring, medlemsvärvning och intressefrågor. Förbundskansliets Roger Lindahl och PJ Tjärnberg har haft sällskap av representanter från förbundsstyrelsen på de nio konferensorterna. - Syftet med konferenserna är att alla deltagare ska känna att vi gemensamt arbetar för att leva upp till medlemmarnas förväntningar på organisationen och medlemskapet - På årets konferenser har vi nog haft de mest livaktiga diskussionerna och de mest engagerade deltagarna sedan vi började med regionala konferenser år Det här bådar gott inför framtiden. Vi har nu siktet inställt på att år 2011 erbjuda föreningarna olika utbildningar som ett led i att vara en bra medlemsorganisation, säger Roger Lindahl. Må-bra-helg f yngre, Valjeviken 3-5:e Förbundsstyrelsen sammanträder 3-5:e Aktivitetshelg för yngre medlemmar 3-5:e Lika Unika Bygg Klokt Bostadsanpassning, Stockholm, RTP Forum civila samhället Reflex nr 6

24 24

25 Neurologiskt Handikappades Riksförbund Org.nr Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter

26 26 Förvaltningsberättelse NHRs syfte och ändamål Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en allmännyttig ideell förening som bildades 1957 med ändamål att verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor. Arbetet bedrivs bl.a. genom att stödja forskning samt genom utredningsoch utvecklingsarbete. Förbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet. Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en ideell organisation med ca medlemmar företrädesvis personer med neurologiska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar samt deras närstående. Av förbundets stadgar framgår att förbundet skall arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Allt arbete skall ske på etiskt godtagbara grunder och vi skall föra ut förbundets grundläggande värdering: Alla människors lika värde och allas lika rätt till ett gott liv. Att förbättra livsvillkoren innebär att förbundet skall företräda sina medlemmar i det påverkansarbete som bedrivs gentemot statliga, landstingskommunala och kommunala myndigheter och andra organ vars verksamhet har betydelse för denna fråga. Det innebär också att vi ska ge service i form av information samt råd och stöd till medlemmar i första hand kring frågor som har betydelse för sjukdomstillståndet och angränsande områden. Vidare arbetar förbundet med föreningsservice för att stödja våra drygt 90 lokalföreningar och 20-talet länsförbund. Här framträder det vi kallar för kamratorganisationen NHR, genom värdefulla och intressanta aktiviteter som lokalföreningar och länsförbund erbjuder. Förbundet erbjuder också en omfattande kurs- och konferensverksamhet. Medlemskapet i NHR Medlemsavgift betalas en gång per år, eller månadsvis via autogiro, och varierar beroende på vilken lokalförening man väljer att tillhöra. Som medlem i NHR får du: Medlemstidningen Reflex, som utkommer med sex nummer per år Fri rådgivning av NHR:s rättsombud och förbundsjuristen. Vi ger juridiskt stöd i form av såväl rådgivning som att aktivt företräda medlemmar i rättstvister. Råd och stöd från våra diagnosombud Tillgång till NHR:s hjälpredor om t.ex. samhällets stöd och service Tillgång till exklusiva medlemssidor på hemsidan Möjlighet att delta i förbundets olika utbildningar och konferenser Erbjudande om att delta i vinter- och sommarläger. Vi erbjuder ett aktivt friluftsliv där man

27 kommer ut i naturen och tänjer gränser på ett sätt som många inte tror är möjligt. Möjlighet att resa med trygghet. NHR:s sju reseregioner väljer bra boende, intressanta resmål och utflykter samt assistans från våra medhjälpare. Fri tillgång till NHRs informationsfoldrar om olika neurologiska diagnoser och symptom samt rabatt på diagnoslitteratur från förbundet Rabattavtal med olika företag. Vi har avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster, exempelvis Toyota och Scandic, där vi kan erbjuda medlemsrabatter. Detta presenteras såväl i medlemstidningen Reflex som på förbundets hemsida. Intressepolitisk bevakning och påverkan. Det som vi under de senaste åren jobbat mest aktivt med är rätten till en bra individuellt inriktad rehabilitering. Under 2010 har vi också hela neurosjukvårdens behov av upprustning i fokus. Andra uttalade områden är personlig assistans, sjukförmåner, tillgänglighet, färdtjänst och arbete. 27 NHR:s olycksfallsförsäkring År 2010 tecknades ett ramavtal om olycksfallsförsäkring med livbelopp utan föregående hälsoprövning. Det är i vanliga fall näst intill omöjligt för våra medlemmar att få ett livbelopp försäkrat utan hälsoprövning. Efter många års arbete har vi nu lyckats hitta en lösning och kan erbjuda medlemmarna denna service. Samtliga nya medlemmar får erbjudande om att teckna denna försäkring. Medlemsaktiviteter Våra medlemsaktiviteter är mycket uppskattade och omfattar såväl veckolånga läger sommar och vintertid som weekendträffar för att prova olika fritidsaktiviteter eller med särskilt tema för att lära sig hantera sin nya livssituation. Under 2010 har NHR bl.a. arrangerat: kurser för unga med diagnosen MS diagnos- och symtomspecifika konferenser regionala konferenser debatter om neurosjukvårdens upprustning må-bra-helger och temahelger utbildning för diagnosombud juridisk utbildning för rättsombud sommar- och vinterläger i Saxnäs familjeveckor i Valjeviken NHRs medlemmar efterfrågar aktuell information. Därför utvecklas hela tiden arbetet med vår medlemstidskrift Reflex, vår hemsida vår faktabank diagnosfilmer, interninformationen Impulsen, trycksaker såsom böcker, broschyrer och foldrar. Rättsombud Vi har fortsatt att utveckla arbetet med juridisk rådgivning till våra medlemmar. Medlemmar får kunning vägledning i frågor och aktiv hjälp i myndighetskontakter. Organisationen har förtydligats och marknadsföringsmaterial har tagits fram. Därutöver har två nätverksträffar genomförts så att rättsombuden kan utbyta erfarenheter och under ledning av förbundsjuristen diskutera nyheter och problem. NHR:s rättsombudsarbete bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet.

28 28 Diagnosombud Diagnosombuden är engagerade, ideellt arbetande medlemmar som ger råd och stöd samt information om sina respektive diagnoser. En viktig uppgift för diagnosombuden är att ge råd och stöd till enskilda i en besvärlig livssituation. Detta sker i samtal per telefon och e-post samt i dialog via våra forum på hemsidan. Det är mycket viktigt att vi tillgodoser medlemmarnas behov av information inom samtliga diagnoser. Förbundskansliet har genom olika former av uppföljningsmöten gett stöd till diagnosombuden. NHR:s diagnosombudsarbete bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet. Lokalföreningar och Länsförbund Våra lokala föreningar och länsförbund består till största delen av ideellt arbetande människor som lägger ner tid och energi på att arrangera olika medlemsaktiviteter och att tillvarata intressen gentemot kommun och landsting. Lokalföreningarna och länsförbunden är hjärtat i NHRs kamratstödjande verksamhet. En rik flora av olika aktiviteter som exempelvis traditionella fester vid sommar, påsk och jul bidrar till samhörighet och trygghet. Ett stort antal av våra föreningar och länsförbund arrangerar dagsutflykter, två- och tredagarsresor, oftast inom landet. Resorna innebär såväl intressanta resmål som samkväm, erfarenhetsutbyte och nya bekanta. De lokala föreningarna arbetar också intressepolitiskt med inriktning på kommunala frågor medan länsförbunden är inriktade mot landstingen. Exempel på viktiga frågor som drivs lokalt är tillgänglighet, färdtjänst, sjukvård, hemtjänst och assistans. Lättare rehabilitering som vattengymnastik, bowling, ridning och målning är några av de aktiviteter som arrangeras i lokal regi. Informationsmöten där man ofta bjuder in en föreläsare från sjukvården som informerar om diagnos, symtom, sjukgymnastik eller samhällets olika stödformer är välbesökta. På lokala/regionala medlemsblad och hemsidor presenteras de aktiviteter som planeras och hur medlemmarna ska anmäla sig. En betydande förändring sker i förutsättningarna för lokalföreningars och länsförbunds verksamhet. Därför har en telefonenkät genomförts med företrädare för samtliga lokalföreningar och länsförbund om hur deras verklighet ser ut och vilket stöd de önskar från förbundet. Detta diskuterades sedan på nio regionala konferenser runt om i landet. Till detta har också ett antal föreningsbesök genomförts för att direkt stödja enskilda föreningar och bildande av nya. Medlemsstatistik per förening för år 2010 redovisas i bilaga Kommunikation och information NHRs viktigaste informationskanaler är vår medlemstidning Reflex, vår webbplats se, nyhetsbrevet Impulsen och våra diagnosfoldrar. Medlemstidningen Reflex är NHRs medlemstidning och utkommer med sex nummer per år. Tidningen ingår i medlemsavgiften och kommer på så sätt alla medlemmar till del. Förutom förbundets medlemmar finns också ett antal prenumeranter, som läser tidningen med stort intresse. Tid-

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Neurologiskt Handikappades RIksförbund Välkommen till oss! I nom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vet vi hur det är

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Välkommen till oss! Inom Neuroförbundet vet vi hur det är att leva med en neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning i familjen. Våra

Läs mer

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor Verksamhetsplan 2013 Inriktningen på 2013 års verksamhet är att försöka prioritera ett antal områden där vi lägger ner mer resurser och att vi i dessa uttalade områden har tid för god planering, genomförande

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi Välkommen till oss! Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel

Stockholm 2015-11-10. Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se. Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Stockholm 2015-11-10 Socialstyrelsen att: Staffan Söderberg staffan.soderberg@socialstyrelsen.se Synpunkter på Fritt val av hjälpmedel Lika Unika har beretts möjlighet att lämna synpunkter som underlag

Läs mer

Verksamhetsplan och Arbetsordning för

Verksamhetsplan och Arbetsordning för Verksamhetsplan och Arbetsordning för Villaägarna i Malmö Antagen av styrelsen 2009-03-17 Reviderad senast 2010-12-08 1 (8) I texten nedan kallade: Villaägarna i Malmö (ViM) Regionkontor (RK), Regionstyrelsen

Läs mer

Nr 3 torsdagen den 4 mars NHR presenterad i PostkodMiljonären. Kommande diagnosdagar och NHR-dagen. Marschen för tillgänglighet 29 maj

Nr 3 torsdagen den 4 mars NHR presenterad i PostkodMiljonären. Kommande diagnosdagar och NHR-dagen. Marschen för tillgänglighet 29 maj impulsen Nr 3 torsdagen den 4 mars 2010 Inför årsmötet Ansökan till Radiohjälpen NHR presenterad i PostkodMiljonären Kommande diagnosdagar och NHR-dagen Marschen för tillgänglighet 29 maj NHR utmanar politiker

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv

DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv 1 Verksamhetsprogram 2014 2015 DHR organisationen som arbetar ur ett rättighetsperspektiv En ny förbundsmötesperiod ligger framför oss. DHR behövs fortfarande, trots att vi lagt 90 år av påverkansarbete

Läs mer

Stiftelsen NHR-fonden

Stiftelsen NHR-fonden Stiftelsen NHR-fonden Årsredovisning 2011 org. nr 802006-7347 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr, Stockholm Box 49084-100 28 Stockholm telefon växel + 46 (0)8 677

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR. Neurologiskt Handikappades Riksförbund

STADGAR FÖR. Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR Dessa stadgar har antagits vid förbundskongress den 13-15 september 2013 att gälla fr.o.m. denna dag. 1 Namn Förbundets namn är (NHR). 1 Namn Förbundets namn är (NHR). 2 Ändamål Förbundet

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet

Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Kom med! Bli medlem i Njurförbundet Välkommen in Om du har njurproblem är du inte ensam. I Sverige beräknas en av tio ha nedsatt njurfunktion. Upptäcks njurproblemen tidigt går det att bromsa utvecklingen.

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2009 Verksamhetsplanen har varit föremål för samråd med föreningarna på distriktsmötet 2008-11-08 och fastställdes av styrelsen den 2008-12-06.

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet

Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet Kommunikationsstrategi för Vårdförbundet 2014-2018 Beslutad av förbundsstyrelsen i november 2014. Kommunikationsstrategin gäller förtroendevalda och medarbetare i Vårdförbundet. Kommunikationsstrategin

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar

Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag Information och handledning för distrikt och föreningar Samarbete med företag - information och handledning för distrikt och föreningar Reumatikerförbundet har ett sedan 1998 ett

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016

Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 VP PALEMA 2016.docx Förslag till verksamhetsplan för Cancerföreningen PALEMA under verksamhetsåret 2016 PALEMA s ändamål och uppgift, enligt ändamålsparagrafen, är att verka för en förbättrad vård och

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö

ÅRSMÖTE 2015. Torsdag 9 april kl. 18,00. Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015 Torsdag 9 april kl. 18,00 Tevsjö Destilleri Järvsö ÅRSMÖTE 2015-04-09 DAGORDNING 1. Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande. 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Program våren 2016 1

Program våren 2016 1 Program våren 2016 1 VÄ LKOMMEN TILL VÄ RENS ÄKTIVITETER Hej på er! Efter en kall och mot slutet snöig vinter går vi nu mot vår och sommar igen. Vi ser fram emot att träffa Er på våra aktiviteter som finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01

Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 RealStars IF 1(5) Verksamhetsberättelse Realstars Ideell förening RÄKENSKAPSÅR 1: 2010-03-01-2011-12-31. Göteborg 2011-05-01 Innehållsförteckning 1. Om RealStars, vision, syfte 2. Verksamhet 2010 Resultatuppfyllelse

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer