Reflexioner Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflexioner Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Reflexioner

2 2 Verksamhetsberättelse 2010

3 Verksamhetsberättelse 2010 Inledning 3 Vägval för neurosjukvården vinst eller förlust var Neurologiskt Handikappades Riksförbunds paroll under verksamhetsåret Under 2008 och 2009 besökte Neurologiskt Handikappades Riksförbund alla Sveriges landsting med kampanjen Neurosjukvårdens upprustning, en turné med rundabordssamtal och kunskapsspridning om status inom den svenska neurosjukvården var det riksdagsval och dags att utmana politikerna i deras kunskaper och vilja att prioritera neurosjukvården, som kännetecknas av stor brist på neurologer, långa väntetider och stora regionala skillnader. NHR:s viktigaste frågor under valåret 2010 var: - Antalet neurologer måste fördubblas - Bostadsorten ska inte avgöra om du får rätt behandling - Återbesök ska ingå i vårdgarantin - Vårdteam ska finnas i hela neurosjukvården - Statlig garanti för rehabilitering Neurologiskt Handikappades Riksförbund har satt bollen i rullning. Det kommer att ta tid att nå målet om en god, likvärdig och rättvis neurosjukvård. Därför fortsätter vi detta, för våra medlemmar, så viktiga påverkansarbete. Andra viktiga frågor som NHR engagerade sig i under 2010 var: - ändringarna i sjukförsäkringen - skärpningarna inom assistansreformen - marschen för tillgänglighet - Almedalsveckan och Spelet om hälsan - regionala NHR-konferenser - internationella diagnosdagar - lansering av försäkringspaket till NHRs medlemmar Många tema- och diagonskonferenser, må-bra helger och läger har arrangerats under 2010 aktiviteter som uppskattas mycket av medlemmar och anhöriga både barn och vuxna. Fortsatt stöd från Svenska PostkodLotteriet har gett oss möjlighet att förstärka arbetet med diagnosombud, rättsombud och utveckling av hemsida och community. Fortsättning följer Välkomna till Neurologiskt Handikappades Riksförbunds verksamhetsberättelse. Kathleen Bengtsson- Hayward Förbundsordförande

4 Verksamhetsberättelse Innehåll 6 Verksamhetsberättelse Ministermöte om sjukförsäkringen 7 NHR utmanar politiker på ny neuroturné 8 Kampanj för att få fler regelbundna givare 10 Valåret Diagnosdagar 12 Måla en ljusare framtid: Vernissage 26 maj 14 Försäkringar ny medlemsförmån 15 Marschen för tillgänglighet på många orter 16 NHR i hetluften på Almedalsveckan 17 Spelet om hälsan: kampanj för Neurosjukvårdens upprustning 18 Läger och resor 20 NHR-dagen 28 september 21 Utdelning från PostkodLotteriet 22 Konferens om narkolepsi lockade många nya medlemmar 23 Regionala konferenser 69 Stiftelsen NHR-fonden 70 Styrelse 71 Ändamål 74 Resultat- och balansräkning 75 Noter 77 Slutord 78 Revisionsberättelse 79 Bilaga : Utdelning till forskning 83 Bilaga : 83 Anslag till rehabilitering & rekreation 85 Utdelning till regionresor 85 Sammanställning av utdelning 87 Stiftelsen till Anders Ulffs minne 88 Styrelse 89 Ändamål 90 Resultat- och balansräkning 91 Noter 92 Slutord 93 Revisionsberättelse 25 Neurologiskt Handikappades Riksförbund 26 Förvaltningsberättelse 26 Medlemskapet i NHR 28 Kommunikation och information 33 Finansiella instrument 34 Resultat och ställning Väsentliga händelser under räkenskapsåret 37 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 42 Gåvoinformation 43 Resultat- och balansräkning 45 Noter 49 Slutord 50 Revisionsberättelse 51 Bilaga : Medlemsstatistik 55 Bilaga : NHRs Kodrapport avseende FRIIs kvalitetskod Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri, 2011 Lay-out: Peter Winberg Text: Marit Jenset Bilder: NHRs arkiv

5 Neurologiskt Handikappades Riksförbund Org.nr Verksamhetsberättelse 2010

6 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse Ny broschyr om NHRs Nepalprojekt GrannYra, Göteborg, PostkodLotteriet Neuro 2010, Växjö Förbundsstyrelsen sammanträder MS-helg, Sundsvall 22-24:e Möte m socialförsäkringsminister Christina Husmark-Pehrson Ministermöte om sjukförsäkringen Många som får en neurologisk diagnos kommer på ett eller annat sätt i kontakt med samhällets olika stödinsatser. Ofta kan det vara svårt att veta dels vad man har rätt till, samt på vilket sätt och av vem detta stöd ska ges. Det är en viktigt uppgift för NHR att hjälpa våra medlemmar med dessa frågor samt att bevaka och påverka utvecklingen i rätt riktning för medlemmarnas bästa. Socialförsäkringsminister Cristina Husmark-Pehrson bjöd in NHR till samtal om ändringarna i sjukförsäkringen den 25 januari. En delegation från NHR träffade ministern för att ta upp frågor om sjukpenning, sjukersättning, rehabilitering och den senaste tidens utveckling av regelverket - där bl.a. personer med svåra neurologiska sjukdomstillstånd blivit undantagna från den bortre tidsgräns som fram till årsskiftet gällt för så gott som alla försäkrade som uppburit sjukpenning under lång tid. NHRs förslag till ministern: ALLA med permanent sjukersättning ska få möjlighet att utnyttja sin eventuella restarbetsförmåga. De regler som infördes 1 juli 2008 skall gälla för alla med permanent sjukersättning, oavsett datum när ersättningen beviljades. De stelbenta procentsatserna för sjukersättning måste göras mer flexibla. NHR bevakar utvecklingen av sjukförsäkringen.

7 Verksamhetsberättelse NHR utmanar politiker på ny neuroturné Under nästan två år har NHR gjort en turné i alla landsting för att beskriva neurologins möjligheter och inspirera politiker och beslutsfattare till att satsa mer resurser på området. De sista två konferenserna genomfördes i början av 2010 i Växjö och i Sölvesborg. Satsningen har gett mycket positiva reaktioner. Inför kommande riksdagsval utmanar NHR våra politiker under en ny turné. Vägval för neurosjukvården vinst eller förlust. Så kallas de neurokonferenser med politikerdebatter som NHR arrangerar under våren. På agendan står ämnen som vårdkapacitet, förskrivning av bromsmediciner, teamfunktionen samt återbesök och uppföljning. Roger Lindahl tf generalsekreterare Neuro 2010 Sölvesborg Stödgala för NHR-fonden, Nyköping Årsuppgift till KFO Hearing i Riksdagen Turnéplan: 8 april: Örebro 14 april: Uppsala 20 april: Falun 27 april: Västerås 4 maj: Linköping 11 maj: Malmö 24 maj: Göteborg 27 maj: Luleå 28 maj: Umeå Reflex nr 1 NHR i PostkodMiljonären

8 Verksamhetsberättelse Ansökan Radiohjälpen Telemarketingkampanj för autogiro Vinterläger, Saxnäs 15-28:e Rehab.-diskussioner med Vintersol & Valjeviken 17-18:e MS-helg, Valjeviken 19-21:a Förbundsstyrelsen sammanträder Förbundsstyrelsen sammanträder Kampanj för att få fler regelbundna givare Under februari till april genomfördes en telemarketingkampanj för att värva fler medlemmar och givare till att skänka månatligen via autogiro. NHRs insamlingsansvarige, Peter Winberg, vill uppmana alla att utmana varandra. Ge en chokladkaka, då kan vi nå mycket långt. Vilken är den största utmaningen inom insamlingsarbetet? - Med minskande bidrag från stat, landsting och kommuner är det oerhört betydelsefullt för oss med personer som vill stödja vårt arbete. - Det säkraste och billigaste sättet är att skänka en månatlig gåva via autogiro, dvs att vi får tillåtelse att dra ett gåvobelopp varje månad direkt från givarens bankkonto. Det ger en mycket större säkerhet när vi vet vilka intäkter vi kan räkna med. Därmed blir det lättare att planera verksamheten. Men måste man inte ge väldigt mycket? - Nej, självklart inte. Var och en kan ge efter sin förmåga och sin vilja att ge. Jag brukar försöka åskådliggöra givandets kraft med ett litet räkneexempel. - Vi är ca medlemmar och ca givare i NHR idag. Tillsammans alltså ca personer. Om varje person ger 50 kronor varje månad blir det kronor och på ett år kronor. - I dagsläget får vi in ca 4 miljoner i gåvor per år från medlemmar, givare och allmänhet. En siffra jag är väldigt glad över, men vi själva inom förbun-

9 Verksamhetsberättelse det skulle alltså kunna nå över 16 miljoner! - Tycker man att 50 kronor per månad är för mycket, så kanske man kan avvara en chokladkaka i månaden och istället skänka de 25 kronorna till NHR. Då skulle vi få kronor till insatser för bättre livsvillkor för personer med neurologiska sjukdomar och skador. Förhoppningen är att fler av förbundets medlemmar och givare ska se egennyttan av regelbundet givande. Ju fler som stödjer månatligen, ju fler insatser kan vi genomföra, avslutar Peter Winberg. Mer info om hur du kan skänka en gåva hittar du på:

10 Verksamhetsberättelse Reflex nr 2 Valåret 2010 Inför riksdagsvalet tog NHR fram en specialtidning som underlag för påverkansarbetet under valkampanjen. Reflex Special innehåller de fem viktigaste valfrågor som NHR driver inför valet och i samband med politikerdebatterna under Neuro Neuro 2010, Örebro Hearing om personlig assistans, Riksdagens socialutskott Internationella Parkinson-dagen Förbundsstyrelsen sammanträder Utställare Moderaternas konferens Reflex Special Neuro 2010, Falun Givarbrev om Polyneuropati De fem områdena är: En fördubbling av antalet neurologer behövs Bostadsorten får inte avgöra om du får rätt behandling Väntetider och att återbesök ska ingå i vårdgarantin Behovet av vårdteam inom hela neurosjukvården Statlig rehabiliteringsgaranti Inom varje område finns en rad delkrav. Allt detta liksom en rad fakta som underbygger argumentationen finns sammanställda i form av en Reflex special. I slutet finns också en checklista att användas vid olika politikerutfrågningar som intresserade medlemmar lyssnar på eller som aktiva NHR:are och föreningar uttryckligen vill ställa till olika politiker från olika partier. Neuro 2010, Västerås Infomaterial om Huntington

11 Verksamhetsberättelse

12 Verksamhetsberättelse Neuro 2010, Linköping Internationella Stroke-dagen Neuro 2010, Malmö Fotbollsresa till Barcelona 14-17:e Utställare Miljöpartiets kongress 14-16:e Utställare Socialdemokraternas kommundagar Nordiskt Parkinsonråd 19-21:a Diagnosdagar Numera uppmärksammas den internationella strokedagen andra tisdagen i maj, vilket i år infaller den 11 maj. MS-dagen infaller den 26 maj. Förbundet kommer i samband med MS-dagen att ha en konstutställning i centrala Stockholm, med konstverk som ska säljas till förmån för msforskningen. Konstverken är inskickade av både medlemmar och yrkesverksamma konstnärer. Måla en ljusare framtid: Vernissage 26 maj Den 26 maj uppmärksammades multipel skleros, MS, i hela världen. I Sverige lever ca personer med MS och ca 500 får årligen diagnosen. NHR hälsade alla välkomna till vernissage under världs-ms-dagen! I galleri So Stockholm i Kungsträdgården i Stockholm kunde man mellan kl se tavlor som visar på den livskraft och vilja som finns hos människor som berörs av MS på olika sätt. Neuro 2010, Göteborg Rättsombud, internutbildning 24-25:e Internationella MS-dagen - vernissage Europeiskt och Nordiskt MS-möte 26-28:e Neuro 2010, Luleå Neuro 2010, Umeå Muskeldagen / Marschen för tillgänglighet

13 Verksamhetsberättelse

14 Verksamhetsberättelse Ny hemsida! Reflex nr 3 Neuro 2010, Stockholm Förbundsstyrelsen sammanträder 4-5:e Diagnosombud, fortbildning 8-9:e Nysjukekurs, Valjeviken 18-20:e ALS-dagen Försäkringar ny medlemsförmån NHR kan erbjuda gamla som nya medlemmar en ny försäkring. Via en överenskommelse med Trygg Hansa finns nu ett försäkringspaket i form av frivillig gruppförsäkring. Försäkringen är uppdelad i två olika paket. Det ena erbjudandet vänder sig till dig som är maximalt 65 år. Det andra paketet vänder sig till dig som är mellan 65 år och 75 år. Det är kostnadsfritt de två första månaderna. Paketet innehåller en olycksfallsförsäkring med ett förhöjt dödsfallsbelopp men också en sjukvårdsförsäkring, som ger dig snabb tillgång till specialistvård om du råkar ut för ett olycksfall. Många av NHR:s medlemmar har alltid haft svårt att kunna teckna en personförsäkring eftersom en sådan ofta bygger på att man ansöker via en hälsodeklaration, därmed har man inte kunnat få försäkring beviljad. Med detta erbjudande krävs ingen hälsodeklaration.

15 Verksamhetsberättelse Marschen för tillgänglighet på många orter Den 29 maj arrangerades Marschen för tillgänglighet runt om i landet för åttonde gången. Marschen är ett nätverk av organisationer, företag och enskilda personer som genom denna årliga manifestation vill påverka våra politiker till att erkänna otillgänglighet som en grund för diskriminering och att den därför måste införas i svensk lagstiftning. NHR står bakom marschen och många föreningar har varit aktiva inför och under genomförandet. På minst fem av orterna finns lokala NHR-föreningar med som arrangörer och på många andra orter har de också bidragit på olika sätt. Ordförande i socialutskottet, Kenneth Johansson, fanns på plats.

16 Verksamhetsberättelse NHR i hetluften på Almedalsveckan NHR i Almedalen 5-8:e Sommarveckor, barnfamiljer 5-17:e Vårt neuroarbete 1:a-nyhet i Rapport! Kansliet stängt för semester NHR var aktiva i Almedalen. Där befann sig då stora delar av det offentliga Sverige, organisationer, lobbyister och journalister under en knapp sommarvecka. Alla i syfte att nå ut med just sitt budskap, men också att knyta nyttiga kontakter för framtida samarbeten. NHR genomförde två egna seminarier, medverkade i ytterligare ett och hade ett informationsbord i Visby hamn. Spelet om hälsan och Är du lönsam lilla Stina var titlarna på våra två egna seminarier som NHR genomförde tillsammans med två olika läkemedelsbolag. Det tredje seminariet, där Kent Andersson från NHR:s förbundsstyrelse medverkade, hade titeln Från sjukpension till arbete. Det arrangerades av Norrlands Universitetssjukhus, Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, och ett läkemedelsbolag. NHR:s seminarium Spelet om hälsan sändes via Seminariet var en summering av våra Neuroturnéer under närmare 2 år, där vi ville få ansvariga rikspolitiker att på allvar förstå behovet av att satsa på neurosjukvården. Tre viktiga rikspolitiker fanns på plats: Filippa Reinfeldt (m), Kenneth Johansson(c) och Per Svedberg (s). Seminariet Är du lönsam lilla Stina innehöll en diskussion om samverkan mellan vård, försäkringskassa och arbetsmarknad. Vad gör alliansen och de rödgröna för att vårdkedjan ska fungera? Här fanns några andra intressanta rikspolitiker på plats: An-

17 Verksamhetsberättelse NHRs tf generalsekreterare, Roger Lindahl, snurrar hjulet för att visa deltagarna att det är ett lottspel, beroende på var i Sverige du är bosatt, om du får god neurosjukvård eller inte. ders Andersson(kd), Gunvor G Ericson (mp), Ulf Nilsson (fp). Från NHR medverkade Roger Lindahl, tf generalsekreterare. Spelet om hälsan: kampanj för Neurosjukvårdens upprustning På NHR:s seminarium i Almedalen med titeln Spelet om hälsan, lanserades en ny kampanj för ett fortsatt påverkansarbete i syfte att få våra beslutsfattare att satsa på neurosjukvården. Det blev en kombination av information, spel och namninsamling. Via ett spel på nätet, som beskriver läget i neurosjukvården, kunde den som spelade, ställa upp på NHR:s fortsatta arbete för att förbättra neurosjukvården i hela landet. Syftet med spelet var att via nätet sprida information om läget i neurosjukvården och få ett brett stöd för vår kampanj. Insamlade namn ska efter valet lämnas till ansvarig sjukvårdsminister.

18 Verksamhetsberättelse Läger och resor NHR Riks första weekendresa till en storstad blev en succé. Utöver ett bra anpassat hotell ingick ett oförglömligt fotbollsbesök vid matchen Barcelona Valladolid. Ett antal medlemmar från NHR fanns på plats i den kokande gryta som Nou Camp förvandlades till när Barcelona FC säkrade ligasegern i den sista omgången för säsongen åskådare hyllade sitt favoritlag med bland andra Zlatan Ibrahimovic. Ny tjänst - Diagnossjuksköterska Styr grupp Onödig Ohälsa, Handisam Må-bra-vecka, Saxnäs Kammarkollegiet, Stockholm Styrelsemöte, Valjeviken Ideell Arena, Stockholm Frihet och trygghet Vi ville att medlemmar skulle känna att man utifrån intresse skulle kunna göra det som föll en in i Barcelona, precis som för vilken resenär som helst, säger projektansvarige Magnus Andersson. Därför hade vi inte arrangerat någon utflykt eller så i förväg. Vår service var i stället inriktad på att i förväg ordna fotbollsbiljetter, anpassat boende och transfer. Vi bidrog också med förslag på restauranger som var tillgängliga. Från NHR deltog ett antal medhjälpare eftersom detta upplägg krävde större personalstyrka. Å andra sidan fick resenärerna en stor frihet kombinerat med en känsla av trygghet. Utvärderingarna visade också att möjligheten till spontanitet uppskattades mycket: Under frukosten delade vi upp oss i mindre grupper, och fördelade NHR:s medhjälpare utifrån vad deltagarna ville göra varje dag.

19 Verksamhetsberättelse Saknar stämningen Klas Edvinsson, 28 år, från Eksjö gjorde sin första resa med NHR: Det var mycket lyckat med ett utmärkt upplägg och mycket bra medhjälpare. Det blev också en härlig och otvungen gemenskap med de andra deltagarna, berättar han. Med tanke på besvären kändes det tryggt att åka med NHR. Jag saknar i dag också den stämning vi hade i gruppen under hela vistelsen i Spanien. Sophia Langlet-Andersson deltog på resan tillsammans med sin pojkvän. Att åka med NHR i stället för på egen hand innebär att man slipper tänka på allt själv. Jag kunde njuta mer av resan, konstaterade hon. Lyckad familjevecka För andra året erbjöd NHR barnfamiljer att tillbringa sin semester på Valjeviken i Sölvesborg. Efterfrågan var liksom 2009 mycket stor och under de två separata veckorna i juli deltog 17 familjer, såväl ensamstående som par. Ett stort smörgåsbord av aktiviteter erbjöds både barn och vuxna: segling, trampbåtar, flottturer, ridning, hoppborgar, hajk med övernattning i det fria för barnen, bussutflykt till Skånes djurpark och mycket annat. Nöjda resenärer. Tre fans till FC Barcelona utanför jättearenan Nou Camp, från vänster: Pia Torstensson, Åse Andersson och Peter Karlsson

20 Verksamhetsberättelse Bygg Klokt, Stockholm 2-3:e Utställare minimässa Spinalis SVCR styrelsemöte Lika Unika, Stockholm EAMDA, Italien Givarbrev om ALS SHIA ordförandemöte Förbundsstyrelsen sammanträder 24-25:e Europeiskt Parkinsonmöte 25-28:e NHR-dagen 28 september Satsa på namninsamlingen Spelet om hälsan! På tisdag den 28 september infaller NHR-dagen! Sedan några år tillbaka har föreningar och lokalförbund på olika sätt uppmärksammat just den här dagen inom förbundet, som en gemensam manifestation av Neurologiskt Handikappades Riksförbund och vår viktiga verksamhet. Datumet är viktigt i vår historia eftersom det är förbundets födelsedag. Den 28 september 1950 lades grunden till NHR då tre personer, som befann sig på ett sjukhem, startade sammanslutningen Sclerosis disseminata. Det var Elna Weström, Wilhelm Forsberg och Carl- Magnus Tropp. Syftet med sammanslutningen var att inge olycksbröder och olyckssystrar hopp, som det står i de första beskrivningarna inföll NHR-dagen efter ett politiskt val, som på många håll inneburit stora förändringar. Många orter runt om i landet fick nya politiska företrädare. Därför är det viktigt att vi fortsätter vår kampanj för en bättre neurosjukvård och rehabilitering! Att vi påminner om de stora behov våra medlemmar har av rejäla förbättringar och att postnumret inte ska få styra vilken vård du får. Skillnaderna måste utjämnas! NHR-dagen Reflex nr 4 / RHOS Stockholm

21 Verksamhetsberättelse Utdelning från PostkodLotteriet Många har redan fått ovärderlig hjälp, nu kan vi hjälpa ännu fler, säger en glad förbundsordförande, Kathleen Bengtsson-Hayward när hon tar emot checken från PostkodLotteriet genom Rickard Sjöberg. Drygt 4,4 millioner kronor får NHR för att fortsätta arbetet med bl.a. råd och stöd, juridisk rådgivning och informationsinsatser till våra medlemmar och allmänhet. Vi hoppas även kunna öka allmänhetens medvetenhet om neurologiska sjukdomar genom att satsa på en informationskampanj kring de diagnoser vi jobbar med. Debatt om LSS Nepal-grupp SHIA Diagnosombudsträff, Stockholm Regionkonferens, Luleå 8-9:e MG-gruppen, Valjeviken 8-10:e Living with MS-day, Göteborg 8-12:e Regionkonferens, Skellefteå Nordiskt MS-råd Regionkonferens, Skellefteå Hearing Assistans, SoS Boverkets Byggråd GrannYra, PostkodLotteriet Fokusgrupp Neurosjukvård Regionkonferens, Sundsvall 22-23:e MS-helg, Sköldinge 22-24:e Narkolepsidagar, Göteborg 22-23:e Regionkonferens, Stockholm 24-25:e Rättsombud, internutbildning 25-26:e ALS-diagnosombuden, kansliet Brukarpaneler

22 Verksamhetsberättelse SVCR, styrelsemöte Socialstyrelsen SG Tillgänglighet Storstadsföreningar Linköping Neurologidagen Sthlm / Reflex nr 5 Regionkonferens Linköping 12-13:e Regionkonf. Valjeviken Julbrev till givare Forskningskommittén Diagnosombudsträff Konferens om narkolepsi lockade många nya medlemmar Finns det ett samband mellan narkolepsi och vaccinering mot svininfluensa? På senare tid har i media figurerat uppgifter om att ett sådant samband finns. Bland annat har Läkemedelsverket tagit larmen på allvar och undersöker just nu frågan. Den konferens om narkolepsi, som NHR anordnade i slutet av oktober, lockade en rad oroliga personer, inte minst föräldrar till ett antal barn och tonåringar, som nyligen fått diagnosen. Något besked om huruvida ett samband, finns kunde Harriet Bengtsson, neurolog från Uppsala, inte ge något konkret besked på. Föreläsningarna under de två dagarna var trots det mycket uppskattade och flera nätverk med drabbade familjer bildades i samband med konferensen. Rehab-kommittén 21-22:a Shia, ordförandemöte Regionkonferens, Örebro 26-27:e Regionkonferens, Mölndal 28-29:e Diagnosombudsträff

23 Verksamhetsberättelse Regionala konferenser Under hösten har regionala konferenser genomförts på nio olika platser runt om i landet för förtroendevalda i lokalföreningar och länsförbund. Årets tema organisationsutveckling har inneburit livliga diskussioner och ett stort engagemang bland deltagarna. Konferenserna förbereddes genom telefonintervjuer med ordförandena i lokalföreningarna. Resultatet av intervjuerna pekade ut de mest angelägna frågorna: föreningsteknik, ekonomi, marknadsföring, medlemsvärvning och intressefrågor. Förbundskansliets Roger Lindahl och PJ Tjärnberg har haft sällskap av representanter från förbundsstyrelsen på de nio konferensorterna. - Syftet med konferenserna är att alla deltagare ska känna att vi gemensamt arbetar för att leva upp till medlemmarnas förväntningar på organisationen och medlemskapet - På årets konferenser har vi nog haft de mest livaktiga diskussionerna och de mest engagerade deltagarna sedan vi började med regionala konferenser år Det här bådar gott inför framtiden. Vi har nu siktet inställt på att år 2011 erbjuda föreningarna olika utbildningar som ett led i att vara en bra medlemsorganisation, säger Roger Lindahl. Må-bra-helg f yngre, Valjeviken 3-5:e Förbundsstyrelsen sammanträder 3-5:e Aktivitetshelg för yngre medlemmar 3-5:e Lika Unika Bygg Klokt Bostadsanpassning, Stockholm, RTP Forum civila samhället Reflex nr 6

24 24

25 Neurologiskt Handikappades Riksförbund Org.nr Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter

26 26 Förvaltningsberättelse NHRs syfte och ändamål Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en allmännyttig ideell förening som bildades 1957 med ändamål att verka för att personer med neurologiska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar skall få sina behov och rättigheter tillgodosedda och därigenom förbättrade levnadsvillkor. Arbetet bedrivs bl.a. genom att stödja forskning samt genom utredningsoch utvecklingsarbete. Förbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet. Neurologiskt Handikappades Riksförbund är en ideell organisation med ca medlemmar företrädesvis personer med neurologiska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar samt deras närstående. Av förbundets stadgar framgår att förbundet skall arbeta för att förbättra livsvillkoren för personer med neurologiska sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar. Allt arbete skall ske på etiskt godtagbara grunder och vi skall föra ut förbundets grundläggande värdering: Alla människors lika värde och allas lika rätt till ett gott liv. Att förbättra livsvillkoren innebär att förbundet skall företräda sina medlemmar i det påverkansarbete som bedrivs gentemot statliga, landstingskommunala och kommunala myndigheter och andra organ vars verksamhet har betydelse för denna fråga. Det innebär också att vi ska ge service i form av information samt råd och stöd till medlemmar i första hand kring frågor som har betydelse för sjukdomstillståndet och angränsande områden. Vidare arbetar förbundet med föreningsservice för att stödja våra drygt 90 lokalföreningar och 20-talet länsförbund. Här framträder det vi kallar för kamratorganisationen NHR, genom värdefulla och intressanta aktiviteter som lokalföreningar och länsförbund erbjuder. Förbundet erbjuder också en omfattande kurs- och konferensverksamhet. Medlemskapet i NHR Medlemsavgift betalas en gång per år, eller månadsvis via autogiro, och varierar beroende på vilken lokalförening man väljer att tillhöra. Som medlem i NHR får du: Medlemstidningen Reflex, som utkommer med sex nummer per år Fri rådgivning av NHR:s rättsombud och förbundsjuristen. Vi ger juridiskt stöd i form av såväl rådgivning som att aktivt företräda medlemmar i rättstvister. Råd och stöd från våra diagnosombud Tillgång till NHR:s hjälpredor om t.ex. samhällets stöd och service Tillgång till exklusiva medlemssidor på hemsidan Möjlighet att delta i förbundets olika utbildningar och konferenser Erbjudande om att delta i vinter- och sommarläger. Vi erbjuder ett aktivt friluftsliv där man

27 kommer ut i naturen och tänjer gränser på ett sätt som många inte tror är möjligt. Möjlighet att resa med trygghet. NHR:s sju reseregioner väljer bra boende, intressanta resmål och utflykter samt assistans från våra medhjälpare. Fri tillgång till NHRs informationsfoldrar om olika neurologiska diagnoser och symptom samt rabatt på diagnoslitteratur från förbundet Rabattavtal med olika företag. Vi har avtal med olika leverantörer av produkter och tjänster, exempelvis Toyota och Scandic, där vi kan erbjuda medlemsrabatter. Detta presenteras såväl i medlemstidningen Reflex som på förbundets hemsida. Intressepolitisk bevakning och påverkan. Det som vi under de senaste åren jobbat mest aktivt med är rätten till en bra individuellt inriktad rehabilitering. Under 2010 har vi också hela neurosjukvårdens behov av upprustning i fokus. Andra uttalade områden är personlig assistans, sjukförmåner, tillgänglighet, färdtjänst och arbete. 27 NHR:s olycksfallsförsäkring År 2010 tecknades ett ramavtal om olycksfallsförsäkring med livbelopp utan föregående hälsoprövning. Det är i vanliga fall näst intill omöjligt för våra medlemmar att få ett livbelopp försäkrat utan hälsoprövning. Efter många års arbete har vi nu lyckats hitta en lösning och kan erbjuda medlemmarna denna service. Samtliga nya medlemmar får erbjudande om att teckna denna försäkring. Medlemsaktiviteter Våra medlemsaktiviteter är mycket uppskattade och omfattar såväl veckolånga läger sommar och vintertid som weekendträffar för att prova olika fritidsaktiviteter eller med särskilt tema för att lära sig hantera sin nya livssituation. Under 2010 har NHR bl.a. arrangerat: kurser för unga med diagnosen MS diagnos- och symtomspecifika konferenser regionala konferenser debatter om neurosjukvårdens upprustning må-bra-helger och temahelger utbildning för diagnosombud juridisk utbildning för rättsombud sommar- och vinterläger i Saxnäs familjeveckor i Valjeviken NHRs medlemmar efterfrågar aktuell information. Därför utvecklas hela tiden arbetet med vår medlemstidskrift Reflex, vår hemsida vår faktabank diagnosfilmer, interninformationen Impulsen, trycksaker såsom böcker, broschyrer och foldrar. Rättsombud Vi har fortsatt att utveckla arbetet med juridisk rådgivning till våra medlemmar. Medlemmar får kunning vägledning i frågor och aktiv hjälp i myndighetskontakter. Organisationen har förtydligats och marknadsföringsmaterial har tagits fram. Därutöver har två nätverksträffar genomförts så att rättsombuden kan utbyta erfarenheter och under ledning av förbundsjuristen diskutera nyheter och problem. NHR:s rättsombudsarbete bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet.

28 28 Diagnosombud Diagnosombuden är engagerade, ideellt arbetande medlemmar som ger råd och stöd samt information om sina respektive diagnoser. En viktig uppgift för diagnosombuden är att ge råd och stöd till enskilda i en besvärlig livssituation. Detta sker i samtal per telefon och e-post samt i dialog via våra forum på hemsidan. Det är mycket viktigt att vi tillgodoser medlemmarnas behov av information inom samtliga diagnoser. Förbundskansliet har genom olika former av uppföljningsmöten gett stöd till diagnosombuden. NHR:s diagnosombudsarbete bedrivs med stöd från Svenska PostkodLotteriet. Lokalföreningar och Länsförbund Våra lokala föreningar och länsförbund består till största delen av ideellt arbetande människor som lägger ner tid och energi på att arrangera olika medlemsaktiviteter och att tillvarata intressen gentemot kommun och landsting. Lokalföreningarna och länsförbunden är hjärtat i NHRs kamratstödjande verksamhet. En rik flora av olika aktiviteter som exempelvis traditionella fester vid sommar, påsk och jul bidrar till samhörighet och trygghet. Ett stort antal av våra föreningar och länsförbund arrangerar dagsutflykter, två- och tredagarsresor, oftast inom landet. Resorna innebär såväl intressanta resmål som samkväm, erfarenhetsutbyte och nya bekanta. De lokala föreningarna arbetar också intressepolitiskt med inriktning på kommunala frågor medan länsförbunden är inriktade mot landstingen. Exempel på viktiga frågor som drivs lokalt är tillgänglighet, färdtjänst, sjukvård, hemtjänst och assistans. Lättare rehabilitering som vattengymnastik, bowling, ridning och målning är några av de aktiviteter som arrangeras i lokal regi. Informationsmöten där man ofta bjuder in en föreläsare från sjukvården som informerar om diagnos, symtom, sjukgymnastik eller samhällets olika stödformer är välbesökta. På lokala/regionala medlemsblad och hemsidor presenteras de aktiviteter som planeras och hur medlemmarna ska anmäla sig. En betydande förändring sker i förutsättningarna för lokalföreningars och länsförbunds verksamhet. Därför har en telefonenkät genomförts med företrädare för samtliga lokalföreningar och länsförbund om hur deras verklighet ser ut och vilket stöd de önskar från förbundet. Detta diskuterades sedan på nio regionala konferenser runt om i landet. Till detta har också ett antal föreningsbesök genomförts för att direkt stödja enskilda föreningar och bildande av nya. Medlemsstatistik per förening för år 2010 redovisas i bilaga Kommunikation och information NHRs viktigaste informationskanaler är vår medlemstidning Reflex, vår webbplats se, nyhetsbrevet Impulsen och våra diagnosfoldrar. Medlemstidningen Reflex är NHRs medlemstidning och utkommer med sex nummer per år. Tidningen ingår i medlemsavgiften och kommer på så sätt alla medlemmar till del. Förutom förbundets medlemmar finns också ett antal prenumeranter, som läser tidningen med stort intresse. Tid-

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi Välkommen till oss! Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Stiftelsen NHR-fonden

Stiftelsen NHR-fonden Stiftelsen NHR-fonden Årsredovisning 2011 org. nr 802006-7347 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr, Stockholm Box 49084-100 28 Stockholm telefon växel + 46 (0)8 677

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014

Nätverket mot cancer. En återblick 2009-2014 Nätverket mot cancer En återblick 2009-2014 Nätverket startade som ett projekt 2009 i syfte att genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter lyfta gemensamma frågor för de cancerprofilerade

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år! S E P T E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Projektet har fyllt ett år! I augusti fyllde projektet ett år, vilket betyder att vi nu är igång på riktigt! Under detta första

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET

VERKSAMHETSOMRÅDE 0 GEMENSAMT FÖR FÖRBUNDET 1 Svenska Migränförbundet, -04-08 Förslag till VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET - Verksamhetsplan och budget presenteras i ett sammanhållet dokument. Under varje resultatenhet presenteras verksamheter (projekt)

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2013

Reflexioner. Årsredovisning 2013 Reflexioner Årsredovisning 2013 Svenska PostkodLotteriet Neuroförbundet blev förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet 2009. Stödet stärker Neuroförbundet som intresseorganisation och bidrar till att

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Kongress för Unga Hörselskadade

Kongress för Unga Hörselskadade Kongress för Unga Hörselskadade På årsmötet 2012 lade tre av Unga Hörselskadades medlemmar ett förslag om att införa kongress vartannat år. Förslaget innebär också att styrelsen skulle ha en mandatperiod

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Beviljade stöd 2012 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2012 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967

Verksamhetsberättelse. Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Verksamhetsberättelse för Narkolepsiföreningen Sverige NFS 802460-6967 Räkenskapsåret 2011-05-19-2011-12-31 Innan föreningen bildas Under hösten och vintern 2009-2010 genomförde svenska staten en massvaccination

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2009 års verksamhetsberättelse (2009-01-31 2009-12-31) 2009 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året När vi nu lägger verksamhetsåret 2009

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Neuroförbundets verksamhetsplan 2015 - Jag är inte ensam 5 Inledning........................... 5 1. Medlemskommunikation 7 1.1 Utvidga diagnosstödjarnas ansvarsområde............

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2014 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: 2014-06-11 För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras:

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter

RHC Årsmöte 2015. RHC Styrelse 2014 2015-03-21. Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-8507 Stockholm. Ledamöter och suppleanter 201-03-21 Riksföreningen Hepatit C Org.nr/Säte: 802406-807 Stockholm RHC Årsmöte 201 RHC Styrelse 2014 Ledamöter och suppleanter Ordförande Maj Hellström avgick 141206 Vice ordf och ordf fr 141206 Suzanne

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter

Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23. 1. Inledning. 2. Utgångspunkter Föreningen STILs principprogram Antaget av årsstämman 2015-05-23 1. Inledning STIL Stiftarna av Independent Living i Sverige är en ideell förening av personer diskriminerade på grund av sin funktionalitet.

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer