Inledning... 1 Ivar Lo-Johanssons biografi... 2 Passionerna. Älskog... 4 Martyrerna... 7 Girigbukarna Karriäristerna vällustingarna...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 1 Ivar Lo-Johanssons biografi... 2 Passionerna. Älskog... 4 Martyrerna... 7 Girigbukarna... 13 Karriäristerna... 17 vällustingarna..."

Transkript

1

2 Inledning... 1 Ivar Lo-Johanssons biografi... 2 Passionerna. Älskog... 4 Martyrerna... 7 Girigbukarna Karriäristerna vällustingarna Lögnhalsarna vishetslärarna Verk av Ivar Lo-Johansson Litteraturförtecknqng... 37

3 INLEDNING Ivar Lo-Johansson ar en av v8ra mest lästa och omtyckta svenska förf attare. Han ar särskilt aktuell i år genom TV-serien "Godnatt, jord", Dessutom tilldelades han 1979 års litteraturpris av Nordiska rådet f ör sin memoarbok ltpubert et". Ivar Lo-Johansson ar mest kand för sina statarskildringar och självbiografiska böcker. Under åren 1967 till 1972, skrev han!'lidelsernas eposv1, också kallad passionsn novellerna^, som omfattar ett hundra noveller, och dessa har jag valt att presentera. Lo-Johanssons totala produktion omfattar ett femtiotal böcker, varför det ar nödvändigt att göra ett urval. I en intervju säger Ivar Lo-Johansson:!'Det skrivs en bra novell vart tionde år. Skriva novell ar det svåraste som finns, det ar inget barnagöra. Novell kommer av italienska novella, nyhet. Och naturligtvis bör novellen, den korta berättelsen, också verka överraskande som nyhet. Den ska överrumpla läsaren med ett problem qch söka lösa det i handling. (~ftonbladet ) Det historiska inslaget i TIPassionssvit en" är markant. Omkring half - ten av novellerna är förlagda till tiden före 1900-talet. Man finner inte mycket om kungarnas krig eller segrar, i stallet berättar författaren om mänskliga lidelser och passioner som ar funktioner av det samhälle i vilket de fanns och finns. Ivar Lo-Johansson ar socialist, och överallt ser han det sociala spelet. Han hämtar sitt stoff överallt, från Sverige eller nästan var som helst i världen, bara det bjuder ett motstånd eller en lockelse, som får honom att vilja berätta. I många av novellerna ar ytan förrädiskt klar, medan det egentliga innehål l et ar mångtydigt. Ivar Lo-Johansson säger i sin kommentar till lfpassionernalt: Min ambition nar jag började m i t t bygge av berättelser gick ut p& att jag i m i t t liv ville försöka skriva åtminstone en vad man kallar 'stor" novell. Jag erkänner min (~dström, M.: Äran, kärleken, klassen. ka an lyckades. ~fpassionssviten~f ar och förblir ett av Ivar Lo-Johanssons och den svenska litteraturens största verk.

4 IVAR LO-JOHANSSONS BIOGRAFI Ivar Lo-Johansson föddes år 1901 i Ösmo i Sörmland. Hans föräldrar var statare i flera år, och både far- och morföräldrarna var statare. Föräldrarna blev till sist ägare till ett stycke jord, men det kostade dem fyrtio års hårt arbete att nå dit. Huvudpersonen i IfAnalfabeten" ar fadern, som har beskrivs som en ärlig och mycket fin människa. Hela Ivar Lo-Johanssons ungdom blev en jakt och en längtan efter böcker. Morfadern hade lart honom läsa redan vid femårsåldern, men nar läslusten kom på allvar vid tio år, hade han ingenting att läsa. Det var först nar han gick ut som vallpojke, som han kom i kontakt med världslitteraturen. Av en sommargäst fick han låna t jugofemöresböcker som upptog Tolstoy, Strindberg, Dumas. flskolan hade inte mycket att ge mig1!, skriver han själv i uppsatsen "Längtan ut". För både lärare och klasskamrater framstod han emellertid som ett skolljus. Han gick två årskurser på västerhaninge folkhögskola som frielev. Folkhögskoletiden var viktig för hand bildningsgång, men säkert inte någon livsavgörande period i hans ungdom. Men statarbygden kunde inte acceptera att en yngling i arbetsför ålder agnade sig åt uppgifter som inte krävde musklernas medverkan. Så tidigt han kunde bar Lo-Johansson av hemlfrån - han rymde. Under de närmaste fyra, fem åren försökte han sig på ett tjugotal yrken. Det var i skarvarna mellan de olika arbetena han började skriva. Han började då också på allvar läsa främmande språk - tyska, engelska och franska samtidigt. Langtan till främmande länder och människor växte allt starkare, och år 1925 gav han sig iväg på en längre utlandsresa. Det första målet var Paris. Våren 1927 fick Lo- Johansson ut sin första lilla bok, llvagabondliv i Frankrike1!. När han reste var det ländernas arbetare han lärde känna och sedan skildrade, inte resebokens vanliga ämne. Lo-Johansson har själv halvt underkänt sina första böcker. P& 1930-talet då han var tillbaka i Sverige, började han skriva om statarnas liv. Det var från och med "Godnatt, jord", som han kom att räknas till de stora författarna i sin generation kom "Bara en morlf. Ivar Lo blev själv aldrig nöjd med den boken..han ville skriva kollektivistiska romaner, inte individualistiska. Den tunga del av sitt författarskap som gällde statarna, skulle racka för att ge honom en central plats i vår litteraturhistoria. Den 31 oktober 1945 upphörde stat systemet i Sverige. Statarna avlönades därefter på samma sätt som alla andra arbetare, med kontantlön i stället för att få en del av lönen in natura. Detta innebar ett socialt, inte endast ekonomiskt utan framför allt psykologiskt och historiskt framsteg av stor betydelse, och det erkänns allmänt att Ivar Lo- Johanssons statarromaner och statarnoveller har varit en effektivt bidragande orsak till denna reform - det finns de som menar att de vari t den enda or saken. När den första delen av hans självbiografiska berättel seserie kom, "Analfabeten", blev den en stor framgång. I den hittar man många 'av de f inaste egenskaperna i Ivar Lo-Johanssons förf attarskap, t. ex. förmågan att av splittrade händelseförlopp bygga ett sammanhållet helt och hans konst att levandegöra en människa i läsarens fantasi. Hans nästa stora verk är det har aktuella ffpassionseposetlf.det är sammanlagt hundra noveller i sju böcker som handlar om mänskliga lidel ser och passioner.

5 Efter avslutandet av I1Lidelsernas eposf1 fortsatte Ivar Lo-Johansson sin imponerande novellproduktion i ytterligare några böcker. Så 1978 när han har skrivit ett femtiotal böcker, ger Lo-Johansson i en ålder av 77 år ut en första del på ett memoarverk som överglänser det mesta han tidigare producerat. Gunnar Sträng skriver i tidskriften I1Vil1 om Lo-Johanssons nya bok:??man känner f attigdomens lukter. Lukten från brända löss och råttbon i stugorna å ena sidan och lukten från vårblomster, klöver och grön nate i% andra sidan får läsaren att uppleva svensk landsbygd under århundradets första decennier." Ivar Lo-Johansson säger till Jan Stolpe i en intervju: '!En författare har bara ett fåtal motiv. Själv har jag två. Jag har ungdomens helvete, och jag vet lite om hur arbetarna känner och tänker. I IIP~bertet~~ har du ungdomens helvete. I nästa del blir det mer om arbetarna. När man återvänder till ett ämne behöver det inte bli upprepning. Allt jag har skrivit förr är bara förstudier. (~olket i Bild 7, 1978) Ivar Lo-Johansson fick 1979 års litteraturpris på kr av Nordiska rådet för sin memoarbok llpubertetn. Han har tidigare fått ett flertal utmärkelser och stipendier för sina böcker: De Nios pris 1941, "Din bok, vårt val", Bokhandelsmedhjälparnas plakett 1952, Boklotteriet stora pris, lllilla Nobelpriset" 1953 och Nordi ska museet s Hazeliusplakett 1968.

6 I PASSIONERNA. ALSKOG s. llpassionernall består av tolv berättelser med kärleken som gemensamt ämne. Det är händelser från olika landsändar, men alltid händelseförlopp i passionens tecken, skildringar av den mänskliga lidelsen. I MPassionerna" finns bara en historisk novell, beratt el sen om gruvdrängen Fet-Mats i Falu gruva. Den ensamma ålen. Berättelsen skildrar kärleken i olika åldrar. Huvudpersonen ar i början av novellen en ung man som hyr en stuga på Koster. Han lever ett fritt liv, träffar många kvinnor men binder sig aldrig. Så en dag kommer det ögonblick då han känner sig mycket ensam. Han beslutar att återvända till Koster och samma stuga han hyrde en gång i sin ungdom. Där skärps åldrandets vemodskänsla. Husvärden Oskar berättar om sin döda mor som brukade sitta och vanta på att sönerna skulle komma hem från havet. Hennes bild tonar nu fram som graverad i fönsterglaset. Han berättar aven om en å1 som han som pojke slappt ner i gårdsbrunnen. Den var då bara tre decimeter lång. Vid en brunnsrens-. ning hade man hittat ålen levande på botten. Den var fortfarande tre decimeter lång, men nu var den alldeles vit. Mannen ser inför sig den ensamma ålen ringla runt, runt blind i sitt mörker, och tycker på något vis att hans eget liv påminner om ålens. Flickan och björnen. Här beskrivs en annorlunda slags kärlek - nämligen kärleken mellan en kvinna och en björn. Handligen utspelas i Dalarna i början av femtiotalet. Ett filmbolag ska spela in en film i Orsa Finnmark, och en stor svartbjörn ska medverka. Förutom björnen och ägaren anländer en ung kvinna som har mycket god hand med björnen. Efter upprepade filmningsförsök får man ge upp. Björnen visar sig oregerlig, och biter till sist sin ägare i handen. Den enda som kan lugna björnen ar den vackra småländskan. I slutet av berättelsen får man veta varför hon har en sådan makt över björnen. En natt går hon naken till den oroliga björnens bur, och vant genomför de ett tidelag. Nar hon lämnar buren sover björnen. Dvärgen och primadonnan. Kärlekens tyranniska makt är temat för den här berättelsen i cir-. 1 kusmiljö. Efter en stormig båtresa från Nynashamn till Visby är Cirkus Scotts artister svaga och i dålig form. Lufttrapetsdrottningen Senora Bella Familiasagrada, som utför det f arligaste och skickligaste numret, blir i sista minuten avrådd av cirkusdirektören att uppträda. Koko, dvärgen, som är passionerat förälskad i den vackra trapetskonstnarinnan, utför till allas förvåning hennes nummer. Koko har aldrig förr varit uppe i luften. Nu drivs han att göra det omöjliga, en balansakt på lina, för att bevisa sin kärlek till trapetskonstnarinnan. Den okända från Seine. "Den okända från Seinen &r en dödsmask, enligt folktron tagen av en ung flicka som dränkt sig i Seine av olycklig kärlek, enligt andra uppgifter saknar masken förebild och ar ett "rent konstverki1. Hotell - städerskan i berättelsen tror sig veta vem flickan var, vad greven hette som förförde henne, och flickans olyckliga öde vacker henne till vrede och sorg. Vid en jar~iförelse mellan gipsmasken och Mona Lisa: är det så att vi bara projicerar ett varde på verket som vi gjort med fina Lisa? Konstkännarens uppfattning: dödsmasken har inget med verkligheten att göra - "Konst ar onatur! 11 Den okända från Seine ar lika okänd som förut. Om hennes grymma karlekshistoria, det enda viktiga för henne själv, talade ingen.

7 Vulkanbonden. I Burdusakratern på - Gran Canaria lever bonden Alvarez och hans son. Hustrun är död sedan många år. De ar självförsörjande med kor och getter, och bondgården består av en hektar jord, dar de odlar potatis, apelsiner och kaffe. De lever helt isolerade på kraterns botten dit ingen vag leder. Nar fadern dör, blir sonen helt ensam tills en dag då en utländsk kvinna kommer för nara kraterkanten och ramlar ner. Det var under siestan och den unge Alvarez kastar sig glupskt över henne. Kvinnan vägrar att ta sig upp igen. Hon har fått vad hon behövt - en akta canario. Och han låter ingen annan man komma ner i kratern. Han försvarar med sina hundar kratern och sin kvinna, sitt liv i ett hål. Kärlek är möjlig i en krater. Tysken och gräsänkorna. Berättelsen handlar om fortplantningsdriften m i t t i krigets vansinne, och gräsänkornas svårigheter på hemmafronten. En tysk, Dichter, har fått uppleva bada världskrigen. Nu vistas han på Mallorca och tanker tillbaka på sitt liv. I det första världskriget skickas hans basta van till fronten först och själv tillhör han plattfotsbrigaden. Han blir älskare till sin vans unga fru. Snart skickas aven han till fronten, och dar får han se sin van dö. Krigsänkan får ett barn, Alexander, som han ar far till. Under det andra världskriget ar Dichter åter vid fronten. Han ar nu 40 år, nygift med en ung kvinna och har en son. Genom en spion hemma får han veta att hustrun ar honom otrogen med hans egen son Alexander. Han slutar skriva till henne, men betalar ordentligt för henne och sonen. Så anländer nya unga man till fronten däribland Alexander, och denne stalls vid Dichters sida. Vid ett anfall dör Alexander i hans armar. I Alexanders fickor hittar han kärleksfulla brev från sin hustru. Under det första världskriget hade han fått ömma brev från sin vans hustru. Lysmaskarnas kärlek. "Ly smaskarnas kärlekn ar en lidel sernas tragedi. Lysmaskarnas karlek jämförs har med människornas. Lysmaskhanen flyger under parningstiden sökande över marken och letar efter l juset från en hona. Också människorna flyger för att söka. Den övergivna svenskan i berättelsen finner sitt livs stora lfkarlekn i en gigolo på plagen på Mallorca. Blind av förälskelse betalar hon för dem båda i två veckor, och val hemma i Sverige igen skickar hon honom halva sin lön. Ett år senare åker hon till Mallorca igen för att Höverraskall honom. Hon finner honom på stranden med en annan kvinna, och sanningen går upp för henne. Hon har blivit grundligt lurad. Nar hon kommit hem låter hon sig undersökas av en läkare, och får konstaterat ett års gammal syfilis. Berättelsen slutar med att flickan står villrådig på trottoaren med sin resväska. Hon har blivit vräkt från sin plats som hembiträde. Barf otasekten på Harö. På Harö i Stockholms skärgård bor fiskarbonden Jonke. Efter hustruns död börjar han grubbla och blir religiös. Han börjar gå barfota för att visa att han inte anser sig förmer an en myra. Så. bildas en liten barfotasekt på sexton personer, som går barfota året om. Grannfamiljen, som också ar Jonkes släktingar, blir medlemmar. De har en femtonårig dotter som är efterbliven, och hon flyttar nu till Jonke för att hjälpa honom i hushållet. Snart börjar flickan komma naken till hans sang, men han avvisar henne alltid. En kväll kommer en illasinnad granne till huset och får se flickan naken i Jonkes sang. Barnavårdsnämnden kontaktas och f lickan blir lakarundersökt, men förklaras vara oskuld.

8 Parterna måste dock genast skiljas åt. Nar flickan har gått tar Jonke på ett par pjäxor. I och med att remmarna knutits var "Barfotasekten på Harö" upplöst. De två systrarna. Systrarna Elsa och Kerstin växer upp p& en gård p& en glesbefolkad ö. Bernhard, sonen i granngården, ar 23 år och utåtriktad med starkt kvinnotycke. På somrarna besöker stadsflickorna sjöboden han bor i. Systrarna, som alltid håller ihop, förälskar sig snart i Bernhard. I Eftersom kärlek inte går att dela, kan inte systrarna längre tala \ I med varandra. De besöker Bernhard var sin kväll i sjöboden. Nar 1 sommaren kommer agnar sig Bernhard åt stadsflickorna igen. Nu be- ', stämmer man att systrarna ska skickas till Stockholm till hösten, I och en femtonårig kusin, Agnes, ska komma till gården i stallet. \ Snart förför Bernhard aven Agnes, och systrarnas mor kommer ner i köket och avslöjar dem. Hon blir som vansinnig, får tag på en ullsax och stympar honom. "Det bekom mig inte mer an om jag fnasat grodden av en potatis," sa kvinnan senare vid förhör. Systrarna flyttar till Stockholm och kommer på glid, och Bernhard blir folkskygg. Blodskam. Uppe i Värmlands skogar bor före första världskriget ett sy skonpar som ar otroligt snåla. Allt de tanker på ar pengar, och de unnar sig inte att äta eller köpa någonting. De har inga vänner, bara varandra. Men de lever inte i okunnighet om hur människor bar sig åt. De ser djuren. P& kvällen går brodern över till systerns sang. När hon fyllt femtio år ar de inte försiktiga langre, och hon blir med barn. Men hon bar tungt och får missfall, precis som hon avsett. Brodern får inget veta. S& kommer hon p& a tt hon ska ha en tia i månaden i lön. Då hon inte får det begär hon arvsskifte, och så blir det. Det visar sig att hennes andel varderas till över en miljon kronor, och hon ar nöjd med att veta sig vara miljonär. Brodern får lunginflammation, men han dör eftersom det ar för dyrt med läkare. Systern blir själv snart liggande och dör. Gården går för två miljoner. "Så mycket skulle man ha rått om, I' sa folk. Kärl ek med löständer. I den har berättelsen har löständer den centrala rollen. Den pensionerade f.d. Chefen känner avsmak och olust inför sin döende brors löständer. Det ar ett tecken på kroppens begynnande förfall. Nar han sedan upptäcker att den vackra änkan i våningen under som han hade tänkt fria till, också har löständer, bestämmer han sig för att inte gifta sig med henne. Så bar det sig inte bättre an att han får varbildning i överkäken och själv måste skaffa sig löständer. Han vänjer sig snart vid sin protes, och friar till ankan. De flesta i deras umgänge bar löständer, och vid middagar måste man alltid vara noga med att välja lämplig lättuggad mat. Men så vid en middag hemma hos det nygifta paret börjar men diskutera sina löständer, något som tidigare hade varit. omöjligt. Efter den har middagen känner sig de två mycket lyckliga. De ar på. nytt med i livets dans. Temat i berättelsen ar livet som går mot sitt slut, och så tar människorna en tur till om de kan. Fet -Mat s. Tretton dagar före långfredagen 1677 förolyckades gruvdrangen Fet- Mats i Falu gruva. Det hade varit ras och man kunde inget göra. Greta, Fet-Mats fästmö, väntade i sjutton år, sedan gifte hon sig med en skräddare. l

9 "Jag tar bara en halv karl, sa hon. "Jag gö~r det ifall Mats skulle komma tillbaks." Efter tolv &r blev h,on änka. Gruvan var den största koppargruvan i världen och försörjde en stor del av jorden med människornas behov av koppar. 168~7 inträffade ett stort gruvras, och gruvan tycktes för alltid förstörd. Trettio år senare sprängde man nya schakt i underjorden och puhpade ut gruvan. Då hittade man Fet-Mats. Det vitriolhaltiga vatknet hade gjort att han såg ut som när han dog - 20 år med rosiga kinder. Han ställdes till att börja med i en tunna invid gruvan för att kunna beskådas av nyfikna. Gruvan gick dåligt, men ~bt-~al:s bar sig bra besökte Carl Linne Falu gruva och gjorde en besiktning av Fet-Mats. Han kom fram till att kroppen skulle bli falaska och Fet-Mats jordfästes. Efter 110 år upptäcktes hans grav, och an en gång blev han turistattraktion innan han jordfästes igen. Greta hade dött redan nar Mats stod i tunnan utanför gruvan, och hennes kärlek var lika het som när hon var ung. Inte ens döden kunde skil. ja de älskande åt. MARTYRERNA S. Motiven till de t jugoen berättel serna har häbtat s f rån vitt skilda tider och miljöer. Vår uppfinningsförmåga är outsinlig när det gäller självpåtaget martyrskap och frivilligt l idande, eller lusten att plåga, menar författaren. Martyrerna. Kejsar Domitianus hade låtit gripa tolv kristna. De skulle straffas för att de vägrade att tillbe kejsaren, men i verk:ligheten var det för att man skulle få offer till arenan. ~olosseum hade sin stampublik, och den här dagen hade över åttio tusen miiinniskor samlats för att få se tjugofyra lejon anfalla de kristna. De kristna stod nakna i en trupp och sjöng utan att visa någon rädsla. Lejonen bar sig oväntat åt. De anföll mot nacken som de brukade göra när de anföll djur. De trängde in i mitten av skaran och skingrade den. Snart hördes bara djurens slafsande läten. Publiken var besviken. Det var inte atandet de väntat p&, utan själva anfallet och på de kristnas reaktion. Men de hade inte visa.t skräck eller begärt nåd. Kejsarens popularitet bland romarna steg inte efter en sådan har fest. Flagellanterna. För Skräddar-Per som undervisar skolbarn i sin boaltad i Sörmland är björkriset det naturligaste när det gälle? att pränta in kunskaper. Men han vet inte att man i Spartas republik pryglade ynglingar för att att härda dem, eller att mlnkarn.a i ett franciskanerkloster i Thuringer Wald gisslade si7 själva varje fredag. En klosterbroder som hette Bernhard, hade en femtonårig bondflicka, Ursula, som sitt biktbarn. De gisslade varanbra regelbundet och njöt av det. De trodde att de hjälptes åt att förbättra sig själva. Nar digerdöden bröt ut och flagellanternas tåg nådde Thuringer Wald anslöt sig Bernhard och Ursula. De fick läderpiskor av ledaren och piskade varandra. Efter några dagar hadebåda fått pesten. De såg detta som ett tecken på att de inte gett Gud nog offer och lade sig ner för att dö tillsammans. Gråkolt arna. En liten grupp troende - de kallar sig gråkoltar - slutar gå i kyrkan och lyssna på prästerna. Detta är en revolt mot den prästerliga poliskyrkan. I stället har de sarnmankom&ter i sina hem, och bryter därmed mot konventikelplakatet. Detta är år Fem av kvinnorna satts i mörkfangel se vid vatten och bröd, de andra kommer undan på olika sätt, b1.a. smedgesällen Jonas, som går tillbaka till sitt städ. En av kvinnorna dör i fängelset, men de andra

10 håller sig uppe enbart genom sin tro. Lidandet hade blivit deras livs mening, martyrdöden deras mål. Nar Maria Eriksdotter efter fyra år får lov att gå i kyrkan, möter hon Jonas och låter sig övertalas attfölja med honom hem och g& till sangs med honom. Efter detta förlorar hon sin styrka. Då bekänner hon för en präst att det var en irrlära och blir frigiven. De andra gråkoltarna orkar inte bara sin tro ensamma, utan bekänner de också. Vita jungfrun. Handel sen ut spelas i Linköpingstrakten - - på talet. "Predikare- Lena" har predikat under öppen himmel och förs på fångkärran till hospitalet i Vadstena. Hon är klädd i en vit kåpa och påstår sig vara Kristi brud. Hon kan mycket av Gamla pietisternas ordalag utantill. Pietisternas religion var de fattigas revolution riktad mot de rika. I tjugo år får hon stanna på dårhuset. För många hade hon kommit att framstå som en martyr. I cellen får hon ett jarnskak om ena benet med en kedja fästad i väggen. Hon berättar för väggarna om sitt liv, och förvandlar sitt lidande till vällust orgier. Efter tjugo år har man inte plats för henne i Vadstena, och hon hamnar p& fattigstugan i Svinhult. Heliga Birgittas natt. Berättelsen handlar om Birgittas barn- och ungdom. Varje fredag gisslade hon sig själv till bot för onda tankar. När fostermodern skulle hjälpa Gud att straffa henne, föll riset sönder. Fadern gifte bort henne nar hon var tretton år med en rik arton%ring. Hon födde åtta barn. Efter sin mans död gav hon sig helt hän åt sina himmelska syner. Birgitta och "Predikare-Lena" var båda extastiska kvinnor, men p& var sin sida av den sociala stegen. Birgitta blev Sveriges helgon, den andra ett dårhushjon. Skillnaden låg inte i deras religion. Madame Lapuchin. "Barbariet var hennes hovvf står det i en uppslagsbok om Elisabeth Petrovna, dotter till Peter den Store och Katarina I. Allting styrdes från hennes sängkammare av någon av hennes älskare. Hon förklarade sig själv som tronföljare över hela Ryssland. Vid en middag satt den vackra Madame Lapuchin vid kejsarinnans bord. Kejsarinnan fick då veta att en av hennes älskare aven var Madame Lapuchins älskare. Hon skulle nu straffas med tjugo rapp och ett löfte till soldaterna att de fick göra vad de ville med henne. Efter sju slag var båda skuldrorna flådda, och därefter våldtogs hon av tolv soldater. Madame Lapuchin hade innan sagt att hon var havande och bad dem akta barnet. Kejsarinnan befallde då att tungan skulle skaras bort, eftersom hon säkert ljög. Madame Lapuchin fördes till Sibirien, dar hon födde sitt barn som var dött. I koncentrationslägret. Berättelsen handlar om Karl och Isaac som går i samma skola i en tysk stad. De är båda mycket intelligenta, men efter skolan får Isaac, som ar jude, nöja sig med ett sämre arbete an Karl. De återser varandra i Auschwitz. Karl tar emot en transport judar, då han * känner igen Isaac. Isaac kommenderas till höger - den behåller vi - 80% kommenderas till vänster, till gasning. Snart utser Karl Isaac till rumsäldste, vilket innebär att han får vissa förmåner. Men snart får Isaac till uppdrag att uppfinna ett tortyrsatt som ar plågsammare an alla som de nu använder. l

11 Isaac tillgriper det enda som han kan tanka sig vara ett sätt för tortyr: att snöra till så att en man inte kan kasta vatten. Metoden provas på en gammal man, samtidigt som denne tvingas att dricka vatten. Blåsan sprängs inte som man trott, utan sakta urinförgiftas mannen och dör efter ett par dagar. Karl underkänner metoden. Den var inte nog. Nar nästa judetransport anländer får Isaac stalla sig sist bland de nykomna. När han kommer till plattformen, ger Karl order med en snabb vink - vänster. Sin aras fånge. Under femtio år behöll Sarah Bernhardt platsen som världens främsta scenartist. Men i Rio de Janeiro skadade hon ett knä, vilket så småningom ledde till att benet måste amputeras. Hon slutade inte uppträda för det, utan hon lat tillverka en stol åt sig, som ett par medhjälpare bar henne i. Hon hade sin passion som nekade henne att resignera inför ödet. För var morgon vaknade hon till en ny dag av vedervärdigheter, av framgång. Det första hon erinrade sig var att hon var Sarah Bernhardt, människoödet. Hon köpte ett hus på Belle-Ile utanför Bretagnes sydkust, och dit åkte hon varje sommar. Sista gången hon besökte ön var hon 77 år gammal. Den sommaren började Sarah ge barnen och njöt av det. Nästa vår dog hon, och alla blommorna hennes beundrare gav fick inte plats runt graven. Ute på ön uppförde barnen Jeanne do~rc som en avskedsföreställning. Gruvponnyn. Berättelsen om gruvarbetaren Tom Brown ar mycket gripande och tragisk. Han växte upp i Melham, en av de dystraste gruvbyarna i England på 1920-talet. Hans far hade en ponnyfarm, och när Tom var fjorton år hade de två föl som var syskon. De såg precis likadana ut, men det ena var ettrigt som en geting, och det andra lekfullt och mjukt. Det fölet kallades 'tskyelf och blev Toms allra basta vän. Lord och Lady Melham hörde talas om "Skyeff, och nar de skulle skaffa ett föl till sina barn kom de till farmen. Nar de såg Tom leka med fölet på ett underbart sätt, bestämde de sig direkt. Nu gjorde Tom i sitt oförstand det som blev avgörande för hastens framtid. Han flyttande över wskye'sff halsband till hennes ettriga syskon, och Melhams fick fel häst. ponnyhästarna får arbeta nere i den sotiga och fuktiga gruvan, och kommer inte upp förrän de dör. Detta öde mötte flskyelf. Nar Tom fyllde femton år började han arbeta i gruvan, och Skye drog kollass i gruvgångarna, strimmig av kol och dessutom blind. Systerstoet betade på lordens äng. Fattigprasten och brannvinskungen. På 1850-talet levde i Stockholm två individualister som själva raknade sig som arbetarvänner. John Hedberg, som kallades "Fattigprästen på Söderf1, hade ett eget f attigvårdskontor, dar han delade ut mat och kläder till fattiga människor. Hans äregirighet bestod i att han ensam ville förfoga över fattigdomen som sina agor. Han Överansträngde sig och fick hjartfel. Den andre var L:O. Smith, ubrannvinskungentf. Han blev mångmiljonär på brannvinsbränning och donerade samtidigt stora summor till nykterhetsrörelsen. Han drömde om att söka radda Sverige från brannvinsdöden. Han fick också svårt hjartfel. En sen kväll sökte Brannvinskungen upp Fattigprästen för att skänka en halv miljon som ska gå till fattiga barn. Han ville vara anonym. Innan gåvan överlämnades spelade de båda med makten, och Brannvinskungen måste truga på den andre sin gåva.

12 På ålderdomshemmet., I dec,ember 1952 meddelade biträdet Svea för isa Kristenson, föreståndarinnan på ålderdomshemmet, att gamlingen Emma hade dött. Lisa ringde och begärde genast hämtning av entreprenör. Men nu inträffade det olyckliga - Emma visade livsteck~n. I förskräckelsen att mista sin tjänst doppade Lisa med den unga Alice hjälp Emmas huvud under vatten i två minuter. Nar entreprenören kom var hon död. Svea hade hört allt som hänt utanför dörren. Hon väntade i ett och ett halvt år med att anmäla sin chef. Detblev polisförhör och rättegång, och Lisa dömdes till fängelse i ett och ett halvt år villkorligt. Medicinalstyrelsen skrev ett utlåtande: sänkningen av gumhuvudet i en hink vatten kunde bara ha varit livshotande ifall patienten inte varit död. Lisa överklagade slutligen i Högsta domstolen. Hennes advokat höll under rättegången en utredning om dödshjälp, och Lisa trodde själv att hon varit en pionjär. Lisa Kristenson dömdes till tjänstefel, men hon fick sitt straff villkorligt. Nu kallades hon martyr. I En sames historia. Detta är en skildring av folkligt liv och tänkkmde. En same, Aslak Fjellman, skidade som sjuåring tillsammans med3 sin morbror när de överraskades av en snöstorm. De grävde en håla i snön och skar en flik i mossan, som de sedan kröp ner under. Nar pojken vaknade var morbrodern borta. Han åkte på måfå, och tursamk nog kom han på kvällen fram till just den kåtan han skulle tikl. Morbrodern var där och sa bara: '!Ser du, du kom fram till sist." Aslak trodde morbrodern gjort så här för att härda honom. slak hade haft fem hundra renar men tvingats att slakta dem. En lappfogde bestämde att han fick behålla sina renar om han skrev sig som nbrsk medborgare. Men de norska myndigheterna ville inte ha fler inskrivna hos sig. I Sverige fick han vara skriven som svensk, meh bara om han lät slakta alla renarna. Och så blev det. En renskbtarlapp utan renar är inget värd på fjället. Istället flyttade han ner till gränsen och började valla turister. Med det fick han vhra riktig svensk. 8 l I Eremit en f rån Åmål. 1 Under drottning Kristinas förmyndarregering fanns en fogdeskrivare i Ämål som kallades Sören. Själv ville han heta Sven. Det var strax efter danskbränningen, och han hatade danskarna och deras stavning. Han beslöt sig för att bli eremit och hitta på ett sätt att skriva Åmål. Nu skrevs ortens namn på tjugo olika vis och det plågade honom. I sju år levde han med sin get i en grotta. En dag såg han två moln på himlen ett stycke från varann. De såg ut som ringar. Där hade han lösningen - ringar skulle det vara. Han återvände till staden som var totalt förändrad. Stadsborna såg med förakt p& eremiten och geten. Han sökte genast upp stadsskrivaren och berättade att han uppfunnit ringen över å. St'dsskrivaren rattade honom och sa att ringen stod inte över å utan f över a. Han visade honom papper där det överallt stod å. Det hade man kommit fram till för länge sedan. Eremiten gick stum ut. Han högg huvudet av geten, och själv hängde han sig i en tall. Al t art av1 an. "Bums i kanal1' kallades en fattig småbrukare i Sörmland. Han var missionsförbundare, och varje söndag gick han tre mil för att besöka närmaste missionskyrka. Kyrkan var enkel och saknade altartavla.

13 Hans son Johannes var en äventyrare och gav sig iväg till en mörk trakt i Afrika. I byn fanns en missionsstation, och stationen förfogade över en gammal buss i vilken man fprslade negrer till möten. Johannes körde lass efter lass, och för varje otrogen som han förmådde låta sig döpas, fick han fem dollar. Inkomsterna steg snabbt, och han började skicka pengar hem. En dag körde han in i ett infödingsdistrikt dar han tillfångatogs. Johannes lyckades dock lura infödingarna ut på en åktur, men bussen var dålig och kastades från en brant ut över djupet. Alla i bussen omkom. Bums fick snart en stor penningsumma som han skänkte till en altartavla i kyrkan. "Tack ske pris, att han fick dö fralst,i1 sa han och var lycklig. Trett itvå sekundmeter. Att stolthet och högfärd - kan driva en människa lånat visar den har berättelsen. Assar Nordling förde turister fram och åter från Mölle runt Kullen till skälderviken i en nödtorftigt ruffad motorbåt. Han var 71 år, och i sin ungdom hade han fiskat uppe i Shetlandsöarna. En morgon nar det blåste hårt stod elva man på kajen och ville ha sig en tur. De var svenskar, kladda som vanliga turister. Han var helt en fånge under sin sjömansara, sin yrkesstolthets martyr. Därför gav han sig ut med turisterna trots att det nu blåste full storm. Mannen verkade underligt likgiltiga och var mest intresserade av att se på fyren. Som genom ett under tog de sig fram till viken vid Djupandal, dar de gick in för att se på grottorna. Nordling föreslog mannen att de skulle gå över land hem, men mannen ville åka båt tillbaka också. Han var tvingad att ge sig ut igen för sin yrkesaras skull. Det blåste trettitvå sekundmeter, och kaptenen var livrädd. Turisterna däremot satt helt lugna. Halvfylld av vatten spottades den lilla båten in i Mölles hamnbassäng. Nordling brukade aldrig fråga turister vad de sysslade med i det civila, men den har gången var han tvungen. "Vi ar bara elva sjökaptener från Panama som ar hemma på semester och ville ta oss en liten lusttripp," blev svaret. Drömmen i stora teatern. En ung man har en dröm - att skapa filmer. Hans ämne heter fflivetlf. Han träffar en flicka, Lillemor, som han gifter sig med. De går ofta på bio tillsammans, men de filmer han tycker om förstår inte hon och tvärtom. De har helt olika smak. Efter att ha fått många manuskript refuserade, får han plötsligt ett filmförslag antaget. Nar han så småningom får se filmen, ar denså omarbetad att han inte känner igen den. Filmen blir en framgång. Nar hans nya manus ar klart går filmbolaget slutligen med på att allt som han skrivit ska spelas in. Den filmen blir ett fiasko. Nu har han lart sig. Han bögjar frambringa sitt allra sämsta, precis som han förut försökt skapa sitt basta. Han tjänar pengar, och Lillemor ar nöjd med honom. Han har sålt sin sjal och känner sig som livets martyr. Sotarn i vitvaruaffarn. Edla äger en vitvarubutik dit det kommer bara a1dre.damer - aldrig en karl. Hon är medelålders, men fortfarande orörd.men hon har en stark moderspassion, och därför tar hon sig an en föräldralös pojke. Han heter Nils och ar sotarpojke. Hon skämmer bort honom över alla gränser. Han kommer in i butiken och sotar ner hennes varor, och hennes kunder kommer inte langre. Nar affären går omkull, måste Edla börja gå och skura. Nils vill inte veta av henne langre - han står inte ut med hennes vithet. Hon känner si g som en martyr.

14 Nils börjar stjäla och hamnar på Långholmen. Undret sker dock, han blir frälst, och nar han kommer ut, går han med i Fralsningsarmen. Han blir ingen ödmjuk fralsningssoldat. Han predikar och hotar. När han en dag kommer till Edlas gård, predikar han så att folk blir radda. "Ingen ska tro att en sotare är svart inuti,ft skryter han. "Lika lite som Guds himmel är en vitvaruaffär." Edla tränger sig fram, och Nils låter henne komma till sig. Hon ar stolt nar han känns vid henne. Rollerna ar ombytta. Glasstödet. Hon var hustrun som fogade sig - martyren. Han var mannen som krävde - den maktgalne. På dagarna skötte hon hem och barn, och på kvällarna lyssnade hon på mannens skryt. Nar han en dag blev svårt sjuk, skötte hon honom som en barnunge. Han kom på fötter igen, och hemma berättade han igen om allt han hunnit med under dagen. Så blev hustrun svårt sjuk. Han antog att det var inbillningssjuka och sa åt henne att repa sig. Han tyckte henne vara alltför obetydlig för att bli sjuk. Hon fogade sig som vanligt och sökte inte läkare. En dag ramlade hon ner död. Först blev han bara förvånad, sedan försökte han väcka henne för han behövde hjälp med något. I talet vid begravningsmiddagen sa han, att hon själv hade kant sin begränsning, och sådana manni skor måst e också finnas. Gast erna tyckte att det var ett vackert tal. Häxan f rån Mariatorget. Monica Hammar var femton år och mycket vacker. Hennes föräldrar var skilda, och hon bodde hos fadern. Plötsligt blev hon som förbytt. Hon började knarka och följde med pojkar hem. Men de fick inte röra henne. Hon väntade på någon som skulle komma uppif rån. En natt stängde hon in sig i Maria kyrka och sov dar på en likbår. Två månader senare nar hon greps för haschsmuggling av polisen, talade hon om att hon väntade barn med sin far. Fadern anhölls, och Monica skickades till en anstalt utanför Stockholm. Hennes grossess var p&- fallande under rättegången nar hon vittnade, men hon hade blivit foglig och snäll. Nar hon fick de första värkarna fördes hon till BB. Men det kom inget barn. överläkaren konstaterade falskt havandeskap, och att hon var oskuld. Hon ville klamma åt sin far, och hade simulerat hela tiden. Fadern frikändes givetvis:men nar Monica Hammar uppenbarade sig på Mariatorget igen, skyggade man och kallade henne för en häxa. Bårlärkorna. Betty och Susann växte upp tillsammans på landet. Som barn låg de i gräset och lyssnade på lärksång. Båda flyttade till Stockholm och gifte sig. Deras man blev hustyranner, och själva kände de sig som husmartyrer. Mannen dog ungefär samtidigt och begravdes-sida vid sida. Kvinnorna satte nu igång att sörja och satt tillsammans på kyrkogården hela dagarna. De gick på alla begravningar och grät högre an de närmast sörjande. De kom att raknas som ett slags legitimerade sångerskor och gråterskor, och man kallade dem för bårlärkorna. Men så dog Betty. Susann lat sanda en jättekrans, men i kyrkan kunde hon inte falla en enda tår. Efter några dagar gick hon till kyrkogården. Hon hade gärna velat gråta en skur för Betty, men det gick inte. En ensam bårlärka kunde inget åstadkomma. Stadens ensamhet. En pensionerad sjökapten bor i ett hyreshus i Stockholm. Han lever mycket isolerat. Han saknar TV, radio, telefon, och han har ingen namnskylt på dörren.

15 Det enda grannarna vet om honom är att han matar måsarna p& balkongen. Måsmatningen har gått dem på nerverna - fåglarna skriker och skränar. Gemensamt har de ringt på hans dörr, men han öppnar inte. De kontaktar polisen och dörren dyrkas upp. På balkongen ligger han död. Två måsar sitter och pickar i hans ansikte. I dagboken man hittar, har han skrivit om ensamheten: Ensamhet har en ren smak som toppen av en frisk, salt våg. Men han har också skrivit att han skulle vilja se folk omkring sig, och att han många gånger tänkt bjuda in grannar men inte vågat. Ensamheten hade för honom varit både frihet och oberoende men också lidande. GIRIGBUKARNA s. Har skildrar LoJohansson en mänsklighet som styrs av sin girighet. Girigheten beskrivs som en elementär passion, som formar karaktärer, inte bara individers utan också nationers. Författaren fortsätter att berätta om svenska såväl som utländska miljöer i femton historier. Pintorparfrun. Var makt en fanns visste Pintorpafruns pinade torpare Daniel mycket val. Han var lika rädd för Gud som för Frun. Pintorpafrun hette egentligen Anna Karlsdotter och var anka efter två man som båda hade hetat Erik. Säteriet Pinnatorp hade kommit att kallas Pintorp tack vare hennes regim. Hennes grymhet var vittberyktad. Dessutom var hon vidskeplig.nar Daniel kom ör sent en morgon, skulle han straffas genom att själv få dra hem en stor ek och klyva fem hundra stör av den. Hans hustru låg hemma och födde barn, men av rädsla för Frun hade han inte vågat stanna hemma och hjälpa henne. Frun upplyste ängsligt om att Helligeken fick han inte ta, för dar fanns hennes döda mans andar. Ute i skogen dök en liten timmerhuggare upp och förde honom till Helligeken. Han befallde Daniel att hugga tre hugg och att sedan satta sig upp och köra. Inne i eken hörde Daniel röster. I rasande fart åkte han till vedbacken, dar han blev förlöst från sitt dagsverke. Vid slottstrappan hade en svart vagn kört fram för att hämta Frun. Hon kände genast igen hästarna som var osynliga för andra. Det var hennes döda man. Ur vagnen steg Djavulen och tvingade upp henne på vagnen. I slottet dit hon fördes dansade man, och själv fick hon dansa med Djavulen tills fötterna blödde. Under den trettonde dansen öppnades en fallucka, och hon sjönk genom golvet. Hemma i Pintorp hade man hittat Fru Anna liggande död i sin sang. Riksskattmast.arn. Karl XI: s lik låg utsträckt p& myntbordet i rakningekammaren. Bredvid bordet stod hans båda livmedikusar, och de båda hovkirurgerna. Man väntade på ett par grevar som skulle vara vittnen vid obduktionen. Ryktena att kungen dött av förgiftning skulle slås ihjäl. Nar vittnena anlänt höll var och en ett tal och prisade kungen. Kungen hade i verkligheten varit rå och orättvis. Pengarna hade betytt allt för honom. På nätterna satt han och raknade. I landet rådde en enorm fattigdom. Då varenda människa i hela socknar dött av svalt, hade kronans män skickat nycklarna till de stängda kyrkorna upp till kungen, som hade fått ett helt rum fyllt av dem. Nar lakarna nu obduktionen av kungen, spred sig en motbjudande lukt i rummet, och de tillkallade vittnena var tvungna att gå därifrån. Inälvorna var angripna av svulster och tumörer. Kungen hade slukat allt han såg nar han åt och ibland var det skämd föda. Utanför hördes de döendes stön. Fast kungen dragit in all jord han kom åt, fattades nu ändå jord att begrava de döda i.

16 Sk j ut shål l et. Den snålaste bonden på östgötasidan av Kolmården heter Didrik Grimson. Han hak en vacker hustru och en sjuttonårig dotter. En kväll får de en objuden gast som kräver gratis logi och fritt skjutshåll. Detta var herremännens urgamla ratt under sina resor i landet. Han utger sig för att vara friherre, men ar i själva verket en spratti g junker. Efter mycket övertalning får han löfte om att stanna. Nar männen blir ensamma börjar gasten tala om en lag man har i Frankrike, dar han har bott. Innan en mö går i brudsang är det godsherrens plikt att förvandla henne till kvinna. För det brukar godsägaren betala fadern en slant. Nu vaknar girigheten hos bonden, och så småningom enas de om priset. Hustrun och dottern har hört samtalet genom väggen, och dottern behöver inte övertalas. Gasten har imponerat på kvinnorna genom att uppträda belevat. På natten smyger dottern in i gastkammaren, och gasten får stilla sin åtrå. På morgonen går hon som vanligt med fadern ut på åkrarna. Men hustrun har egna planer. Hon går in till gasten och inlåter sig i den ~rotiska kohandeln. Hon ar stadigt byggd och tar överhand i sangen. M i t t i det de håller på med, avbryter hon honom genom att kräva pengar. Och han ger med sig i rädsla för att bli avkastad. På kvällen ger han sig iväg snopen och slak. Procentaren. Berattel sen handlar om Carl Jonas Love Almqvist s si sta förnedrande upplevelser före och under landsflykten. Han blev procentarens von Schevens allt i allo. Han fick inkassera fordringar, men han fick också låna pengar. Under sex års tid blev det åtta skuldsedlar på arton tusen kronor. Von Scheven hade dålig syn, men han upptäckte i alla f all nar skuldsedlarna försvann ur chiffonjén. Förtroendet för Almqvist var okränkbart. Det var först sedan von Scheven blivit sjuk av havresoppa, och man fått veta att den innehöll arsenik, som Almqvist misstänktes. Men då hade han redan trasslat sig ut ur riket. Han hamnade i Amerika dar han gifte sig. Dar blev han hållen som en hund, och hans arbete blev att bara ut slaskhinken. Han älskade Sverige och saknade sin svenska hustru Maria oerhört. Silbodal sprästen. I Silbodal hade man i mitten på 1800-talet en präst som hette Anders Lindback. Han predikade och dundrade mot spritmissbruket och Krogen. Han hade idéer, och det var just dessa som skulle bringa honom på fall. Han började att skaffa de skröpligaste av kommunens fattighjon ur världen. Han började med en gammal god van, som han hade lånat tio tusen riksdaler av. Innan han blev åtalad hade tre gamlingar dött, och tre hade klarat sig igenom arsenikförgiftningen. Först nekade han,. men sedan erkände han i en skriftlig bekannel se, att han gjort sig skyldig till morden av medlidande med 'de sjuka gamlingarna. Kyrkoherde Anders Lindback hängde sig i sin cell. Han kallades för en hänsynslös girigbuke som hade förgiftat sin bäste van för att komma åt pengarna. Han hade också.varit girig för socknens rakning, då han velat gkira sin socken lika rik som de andra. Hundra år senare förklarade bildade man att dödshjälp åt hopplöst sjuka var något föredömligt. Då kunde Silbodalsprasten förvandlas till en föregångsman. Manniskoauktionen. I en halländsk kommun hade man i början av 1900-talet varje höst auktion på föräldralösa barn och åldringar som inte kunde klara sig själva. Kommunalnamndens ordförande Cronholm var auktionsförrättare.

17 Han var sjökapten och hade seglat på både Afrika och Amerika, och varit med nar negrer såldes som slavarbetare. Där gällde det att bjuda högst, har hemma sålde kommunen till den minstbjudande. Avtal och villkor gällde ett år i taget, och köparna fick pengarna månadsvis. Först klubbades barnen bort. Sedan kom den sekunda varan, åldringar och imbeciller, Först skulle man säl ja Jerker som var nästan blind. Men det visste ingen om. Det var bara Fina Fant som med motvilja spekulerade. Hon var sjuttio år och ogift. Hon hade haft Jerker i ett år och uppburit tio kronor i månaden. Nu avslöjade hon att han var halvblind och krävde tolv kronor i månaden. Cronholm visste att Fina inte kunde rakna och föreslog därför att hon skulle få hundra kronor för hela året. Fina gick med på det, och förstod inte att hon blivit lurad. Stenen i Gällivare. Malmen hade gjort Sverige till ett av världens rikaste länder. När hemligheten om malmen i Gällivare berg läckt, hade lapparna tvångsuttagit s till att forsla den. Lapparna behandlades illa. Sedan hade man byggt järnväg, och då blev de överflödiga. Gällivare berg hade skapat åt Sverige ett Monte Carlo, där man sålde aktier. Fru Gunilla Stjärna höll envist fast sina aktier och sålde inte. Hon var rik och ville bli rikare. Hon var också girig. När testamentet bröt s efter hennes död, gick huvudpart en till arvsfonden. Resten var utplottrat på över hundra personer och valgörenhetsinrattningal. Men det var lappen Sju1 som funnit den första malmstenen, och hans lappkona som befallt honom att lägga tillbaka den för att skydda sig mot bergets trolldom. Brorslotten. Sy skonen Göran och Annett e Liberius hade arvt en stor förmögenhet från sina fäder. De hade arvt lika mycket, men systern som var mycket girig, hade fått för sig att hon skulle söka komma åt broderns förmögenhet för att fördubbla sin egen. Hon satte igång rykten att han var sinnessjuk, och folk började prata om honom. Han hamnade på sinnessjukhus efter det att två småflickor att han förgripit sig på dem. Efter tre år tog flickorna tillbaka sin anmälan, och Göran Liberius släpptes ut. Han var nu folkskygg och trodde sig vara förföljd. Han hade bundit sig vid brottet som han en gång beskyllts för. När en sjuårig flicka mördades, gick han efter en tid till polisen och erkände. Återigen kom han till sinnessjukhus. Åren gick och systern var fortfarande lika girig. Men eftersom hon blivit sjuklig, skötte hon inte längre sina aktier,och kapitalet minskade. En person bekände på dödsbädden mordet på den lilla flickan, och Göran blev fri igen. Hans kapital hade ökat eftersom hans förmyndare var skicklig. Efter ett besök hos systern, bestämde han sig för att stanna på sjukhuset. Dar man trivs, dar blir man gammal. De snålas förening. De snåla i Stockholm hade bildat en förening på 1960-talet. Den kallades "Sveriges Sparsamma Förening", förkortat "SSFff. Olle Mikovitz blev ordförande. Han var antikvitetshandlare i liten skala. Var han bortbjuden någon gång, åt han så mycket och s& länge, att alla andra tröttnade och gick från bordet. Han beräknade sedan att inte behöva äta på flera dagar. Hans filosofi var att det bland snåla fanns klasser. Dels en boren snåladel - dit raknade han sig själv - och sedan uppkomlingarna. Till det första SSF-mötet, som hölls hemma hos Mikovitz, kom tjugo medlemmar. De talade om en massa triviala småärenden, matpriser o.dyl.då avbröt Mikovitz dem och började tala om hederlighet. Föredraget var speciellt avsett för

18 en av medlemmarna som stulit en gammal kaka ur en kakburk hos honom. Mikovitz deltog inte mer i föreningen. Han blev allt dystrare och dog snart. Han tyckte att det blev för dyrt att leva. SSF fortsatte sin verksamhet med postgironummer Skottarnas båt. Berättelsen skildrar en skottefamiljs upplevelser i Nordafrika. I januari anländer familjen med sin stora båt till Tanger. Det ar man, hustru, två halvvuxna barn och en brunvit collie. De bor i båten sommar som vinter. Mannen tycker att det är för dyrt med en kajplats, och ankrar i stället avgiftsfritt i en flodmynning. Så kommer springfloden "la grande mar6em.och varar i tre dagar. Skotten får ihop tjugo araber som ska grava fram båten, men då lönen ar fem pesetas per dag, tröttnar de snart. Han får nu skaffa ett nytt gäng araber, som han måste betala femton pesetas per dag. Båten hamnar så småningom på ett varv, och familjen bor under tiden i tält. De måste köpa en ny inredning, och det blir mycket dyrt. Skotten inspekterar båten varje dag och tycker att reparationerna går för långsamt. Nar han hotar med att inte betala, slutar man upp att arbeta med skottarnas båt. Det har kommit in andra båtar. Skotten bönfaller och hotar, men inget hjälper. Han hatar Afrika. Bordduken. En buss fullastad med svenska turister hade farit upp i en spansk bergsby. Passagerarna var Övervägande medelålders kvinnor som var i Spanien mest för att shoppa, och till shoppandet hörde alltid att pruta. Bussen hamnade i ett distrikt dar flickorna som små fick lära sig brodera vackra dukar. Men först skulle turisterna se de fattiga "grottbornaff. I ett bergsrum satt en gammal kvinna och sydde på en duk. Den var tre meter lång och ett mästerverk. Svenskorna fick veta att kvinnan var anka och försörjde en dotter och måg med sin sömnad. Ett barnbarn bodde hos henne. Plötsligt rörde sig tyget, och när en av svenskorna vek undan en flik, fick de se en utmärglad pojke med insjunkna ögon. Var och en av turisterna gav ett mynt och kände sig stolt. Nar de åter satt i bussen kom fem svartklädda kvinnor med var sin bordduk. Fyra av kvinnorna sålde sina dukar till skamligt underpris. Sist i kön stod den gamla kvinnan från grottan. Hon begärde tusen pesetas för sin underbara duk. En av svenskorna bjöd ett hundra, och den gamla kvinnan som inte hade något val, sålde duken slutligen till det skamligt låga priset. Tiokopeken och hundrarubel sedeln. Den ryske författaren Victor Sjklovskij hade givit ut en bok om Leo Tolstoj. En detalj hade han inte fått med. Tolstoj hade blivit from och skulle aldrig mer synda. Han skulle inte ta något honorar för sina böcker och inte dricka vin, men sin passion för kortspel kunde han aldrig göra sig fri från. En spelade han med konstnären Repin och en rik köpman. Köpmannen tappade en tiokopek på golvet. Det var en oskriven lag i Ryssland att tappade pengar skulle tillfalla tjänstefolket. Men köpmannen kröp ner på golvet för att leta, och snart kröp Tolstoj ner under bordet för att hjälpa honom leta. När de inte kom upp, lyfte Repin en flik av duken och såg efter. Då fick han se att Tolstoj hade tänt eld på en hundrarubelsedel för att hjalpa köpmannen hitta tiokopeken.

19 Fattig och rik. Berättelsen bekräftar att det hos rika människor finns en passion för fattigdom. På en hemslöjdsutställning på Hotel Snackgardsbaden i Visby gick en ensam medelålders kvinna omkring och beundrade alla föremål. Hon bar sig tafatt åt, och en ung man följde henne och fotograferade hennes larviga beteende. I Stadshotellets trädgård stod ett av de förnämsta borden dukat för en enda person. Den lantliga kvinnan på utställningen var Mrs Vanderbilt, den amerikanska mångmil jonarskan. Hon skulle skriva om Sverige i sina femtio stora tidningar, och i nåder skulle hon ge Visby fyra timmar av sin dyrbara tid. Nu skulle hon äta på hotellet i all hast. Mannen med kameran var hennes privatfilmare, som hon hade med sig för att få minnen av resan. Lucifers fall. På en gård i Smålka by bodde i början av 1900-talet en bonde som hette Eskil och hans hustru Ottilia. Deras stolthet var tjuren Lucifer, och grannarna fick betala tre kronor för att få sina kor betäckta av honom. En dag nar Eskil var bortrest, kom en främmande kvinna med en vacker ko. Lucifer var likgiltig, och först nar kvinnan skulle leda iväg kon igen besteg han henne pliktskyldigast. Efter en stund kom en fattig torpargumma med en ko som såg skröplig ut. Då blev det liv i Lucifer och han besteg kon kvickt. Men kon var för svag, och Lucifer ramlade över henne och bröt nacken av sig. Kon klarade sig och födde så småningom två stjärnprydda kalvar. När Eskil kom hem redogjorde hustrun för vad som hänt, men hon nämnde inget om den första kon och hur hon smusslat undan pengarna. Den affären fick han reda på först när man sände bud från den burgna gården att kon inte blivit med kalv och ville ha pengarna tillbaka. Han och hustrun blev osams och det gick inte över. Brunnen. Tolfte kompaniet av Svea Livgarde befann sig på fältmanöver i Uppland. Kockarna hade blivit nekade att ta vatten hos närmsta bonde och tvingats ta ur en damm inne i skogen. Två paddor hade följt med och upptäckts i botten p& en kaffekittel. Fänrik Fägersten, som var mycket omtyckt av manskapet, beslöt att gå till bonden och övertala honom. Men bonden var girig och vägrade kompaniet att ta vatten ur sin brunn. Fänriken bad då att få köpa brunnen för tusen kronor, och bonden som blev helt överrumplad sålde sin brunn. Han hade lurat militären. När kompaniet skulle ge sig av beordrade fänriken femtio man att stena igen brunnen. Överst öste man cement. Bonden stog bredvid och jämrade sig. Girigheten hade blivit hans fördärv. 11Karriäristernall består av tio berättelser och inleds med. en berättelse som handlar om ett möte mellan Sveriges regenter genom tiderna. Karriär på olika nivåer är temat i samtliga noveller. Sveriges kungalängd. Berättelsen handlar om ironin i författarens dröm om ett möte i Karl XI:s galleri p& Stockholms slott mellan alla kungar och regerande drottningar i Sverige från hedenhös till Gustav VI Adolf. Tillsammans med enbart gelikar och utan folket som bakgrund blir regenterna svårt övergivna och vilsna. En kung utan folk är ingenting. De äldsta visade under middagen dåligt bordsskick.

20 Efter middagen samlades man i Vita Havet. Gustav Vasa hade en tät grupp omkring sig. Gustav VI Adolf gick omkring och frågade om allt från arkeologi till etnografi. Nar klockorna slog i Gamla stan, skyndade alla tillbaka till sina platser, högar. Uppsalas och Riddarholmskyrkans kryptor. Den konserverade änkan. Anders Delphin var bara nitton år när han fick den kungliga fullmakten på Borgeby pastorat i Skåne. Det var i slutet av 1600-talet, och då var en nytilltradande kyrkoherde tvungen att gifta sig med företrädarens änka. Eftersom Anders beslutat sig för en karriär, gifte han sig med den 60-åriga, elaka ankan Metta. Så började han gå till sängs med Mettas yngsta dotter Ingeborg. Han hade dessutom börjat supa, och nu började anmärkningarna komma från domkapitlet. Men så en dag - Metta var nu över sjuttio - såg det ut som en l jusning skulle inträffa. Metta blev allvarligt sjuk. Ingeborg hade flyttat hemifrån, men nu lät han kalla på henne att komma hem. När hon inte kom, reste han till Hälsingborg och friade till henne. Men hon var ogin och varnade honom dessutom för pesten som gick i stan. Någon dag senare dog Metta, och tre dagar efter hennes död dog han själv i pesten. Anders Delphin begravdes tillsammans med Metta i en dubbel kista. Bödeln och skökan. Hindrich hade råkat sammanbo med några som tillhört ett tjuvband. Han hade åkt fast, kunde inte försvara sig, utan dömdes till hangning. Enda sättet att komma ifrån det var att åta sig bödelsplatsen i Linköping. När bödelstjänsten i Stockholm blev ledig fick han den. Det ansågs att han gjort en god karriär och kommit sig upp. På en bordell blev han bekant med Ursula som bara var sjutton år. Hon hade varit tvungen att flytta hemifrån nar hon blev med barn. Bödeln och skökan förälskade sig i varandra. Hon blev med barn igen, och trots att hon haft så många man, trodde de båda att han var far till barnet. De gifte sig, och Ursula flyttade till Hindrichs hus i bergskrevan på Södermalm. Ursula tyckte att hon satt inne med ett previlegium genom att vara gift med bödeln. Hon trodde på fullt allvar att de andra kvinnorna undvek henne för att de var avundsjuka. John Ericsson och råttfällan. John Ericsson började redan som barn att rita och göra uppfinningar. Sverige blev för litet för hans planer, och han reste till ~n~land där han uppfann ångmaskinen, lokomotivet och propellern. År 1839 gick hans stora uppfinning, varldens första ångdrivna propellerbåt över Atlanten till Amerika. Han följde själv efter. När kriget mellan Syd- och Nordstaterna konstruerade han krigsbåten umonitorll som besegrade Sydstaterna. Det var varldens första ubåt. John Ericsson levde som en ensling och arbetade från tidig morgon til1,sen kväll. Han blev miljonär. Men när hans hus förföll, och råttorna översvämmade huset, sa hans hembiträde till honom att han borde uppfinna en råttfälla. Det visade sig att uppgiften som han trott skulle vara för enkel för honom i stället var för svår. När han dog åttiofem år gammal, satt ritningen till konstruktionen av en råttfälla fortfarande uppspänd på hans bord. Lasse-Majas vag. Lasse-Maja började redan som sextonåring sin karriär som tjuv. Han levde i Närke i början av 1800-talet. Hans fästmö hette Maja, och det var hon som första gången kallade honom Lasse-Maja, nar hon sett honom utklädd i sina kläder. Han skulle bli ökänd i hela Sverige.

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Djävulens tre guldhår.

Djävulens tre guldhår. Djävulens tre guldhår. (Saga från Tyskland) Det var en gång en fattig man och kvinna som bodde i en liten by. De hade inte så mycket att glädjas över här i livet och därför blev de mycket lyckliga när

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel.

Kapitel 1 Hej. Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kapitel 1 Hej Jag heter Max. Jag är 10 år gammal. Jag går på Rävskolan. Jag gillar tv och dataspel. Kalle är min bästis. Vi går i samma klass. Kalle har massor av coola tv och dataspel. Jag är rädd för

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Romeo och Julia av Matteo Bandello

Romeo och Julia av Matteo Bandello en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Romeo och Julia av Matteo Bandello funderingsfrågor, diskussionsfrågor, högläsning och skrivövningar Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs:

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan

Gå vidare. Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Gå vidare Elsa Söderberg åk 6 Österbyskolan Förutom smärtan och sjukhuset så känns det rätt konstigt. Hela min familj sitter runt mig, tittar på mig och är bara tysta. Mitt namn är Lyra Locker och jag

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Historiska personligheter. I nnehåll:

Historiska personligheter. I nnehåll: Historiska personligheter I nnehåll: Alexander den store=halvgud? Sid 1 Créme dela Créme Sid 2 Invigningsfest Sid 3 Mata hari Sid 4 Insändare Sid 5 Annonser Sid 6 Stalins brott Sid 7 8 Alexanders mor sinnessjuk?

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den.

2 Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Flawless av Alexandra Loonin Tre kvinnor. Jag sitter på en bar med en kompis som har slutat äta. Han berättar om rollen han vill ha och varför han måste gå ner i vikt för att få den. Han säger att han

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana

Uppfinning av skor. Rabindra Nath Tagore. Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Uppfinning av skor Rabindra Nath Tagore Svensk bearbetning till pjäs Khaleda Beena Gunnel Björkström S M Babulana Utgivare Internationella Kojan, Göteborg i.kojan@hotmail.com Uppfinning av skor ROLLER

Läs mer

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5

Innehållsförteckning. Introduktion. Kapitel 1Introduktion. sid 1. Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3. Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Innehållsförteckning Kapitel 1Introduktion. sid 1 Kapitel 2Bilhandlarn. sid 3 Kapitel 3Döskallemasken. sid 5 Kapitel 4 De misstänkta. sid 7 Kapitel 5 Förhöret. sida 9 Kapitel 6 Den splitternya bilen. sida

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Den magiska dörren. Albin Vesterlund

Den magiska dörren. Albin Vesterlund Den magiska dörren Albin Vesterlund 1 Hej Hej jag heter Isabella jag är 10 år. Jag älskar att ha kjol och klänning och jag har lockigt blont hår och jag älskar sandal. Och jag går på Kyrkmons skola. Min

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Fräs, den lilla panterkatten

Fräs, den lilla panterkatten Fräs, den lilla panterkatten Det handlar om en liten kattunge som hade tappat bort sin mamma. Och så går han iväg, för han vill inte vara på ett ställe. Så hittar han ett hus och familjen som bor i det

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer