Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storslagna planer för litet destilleri. Hotellnätter ökar mest i NV-Skåne. I love my office. Do you? Månadens tema: ENERGI & MILJÖ"

Transkript

1 Elbil ingen modefluga SIDAN 13 Månaden tema: ENERGI & MILJÖ SIDORNA Snabbare än en pitolkula SIDAN 15 Fredag 18 juni 2010 Vecka 25 Årgång 4 Hotellnätter ökar met i NV-Skåne ÖKNING. Nordvätra Skåne tår för den törta ökningen av hotellövernattningar i Skåne. Met ökar bokningar av helger och dubbelrum, det vill äga privatgäter. Svenka gäter är i majoritet, men i via kommuner har danka gäter ökat. SIDAN 2 Se till att mita undan och ov en tund på arbetet SIDAN 12 Matnyttiga recept för lagkraftiga möten TIDSÖDANDE. En tor del av arbettiden går åt till möten, men mötena håller inte ällan låg tandard. Därför krev Erik Matton och Anna Jöborn en kokbok för lyckade möten. SIDAN 2 Alla kan bli miljonärer STRATEGI. Alla kan tjäna en miljon. Med några parade hundralappar i månaden och uthållighet kan du kapa din egen pengamakin. Det menar Tobia Schildfat om krivit en bok om hur man gör. SIDAN 6 RUS. Världen minta pot till detilleri, om ligger på Ven, är även ett tort laboratorium. Här ka världen bäta whiky ta fram. Efter tre år lagring lanera den näta år. FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON Storlagna planer för litet detilleri Henric vill ta fram världen bäta whiky SIDAN 4 I love my office. Do you? Bara för att vi är tora behöver inte du vara det. Vi anpaar lokalen efter dina behov. Lokaler från kvm.

2 2 REDIGERING: CATHRINE SÖDERBERG Hotellövernattningarna ökar i nordvätra Skåne AKTUELLT Godare möte med kokbok TURISM. Det är i nordvätra Skåne om antalet hotellövernattningar ökar met i hela Skåne. Regionen tår för över 60 procent av ökningen. Framför allt har det blivit fler privatgäter. Nordvätra Skåne är den del i Skåne om ökar met vad gäller antalet belagda bäddar under perioden januari till april Av totalt mer belagda bäddar jämfört med amma tid föra året tår nordvätra Skåne för fler än 8000 av dem. Helingborg ökar met NYTT I KORTHET Konferenhotell invigt Samtliga nordvätkånka kommuner har en ökning, men det är Helingborg och Båtad om tår för de törta ökningarna. Svenka gäter tår för lejonparten. Likom i hela Skåne har antalet utländka gätnätter minkat i regionen. Undantaget är dankar där en liten ökning kett i via kommuner. Det är främt helger och dubbelrum om ökar met, det vill äga privatgäter. Medveten pr Emma Håkanon, turitanvarig på Näringlivoch detinationutveckling i Helingborg, menar att ökningen är ett reultat av en mångårig marknadföring av regionen. Vi har medvetet valt en målgrupp och ett begränat område: golfpaket till Mälardalen. Säongen här UTBYGGNAD. Ängelholm törta konferenanläggning har invigt. Numera heter det Valhall Park Hotell&Konferen och är dubbelt å tort om in föregångare Flottiljen. På kvadratmeter får 340 konferengäter plat och 150 kan ova över i totalt 70 rum. Därmed är hotellet en av de törta konferenanläggningarna i nordvätra Skåne. Det finn planer att arrangera utomhukonerter i parken i framtiden. Bron fyller tio år JUBILAR. I år firar Öreundbron tio-årjubileum och 195 miljoner männikor har ret över bron edan den invigde den 1 juli 2000 av drottning Margrethe och kung Carl Gutaf peroner åker dagligen över bron, om med ina åtta kilometer är världen längta nedkabelbro för både järnväg och motorväg. De 204 meter höga polonerna på Öreundbron är Sverige högta byggnadverk. börjar tidigare och varar längre. När vår börjar har de fortfarande nö på ina golfbanor. Inom en timme bilfärd härifrån kan man nå över 30 golfbanor. Bara rena green-fee-gäter ökade med 20 procent förra året. Affärreenärer met Även på Clarion Grand Hotel i Helingborg har man märkt av tilltrömningen. Antalet rumbokningar har ökat med nio procent jämfört med förra året. Ho o har affärreenärer ökat met, äger hotelldirektör Mikael Wennertröm. ÅSE-MARIE NILSSON Fler öppnar orange kuvert MODIG. Åtta av tio venkar öppnade i år Penionmyndigheten orange kuvert med penioninformation, vilket är en ökning med elva procent och den högta iffran hittill. Det viar en underökning av Demokop. Sex av tio läer informationen mer ordentligt. Underökningen viar ockå att förtroendet ökar för penionytemet utom ho penionärer. Svenkar gillar jobbet TILLFREDS. Arbetglädjen är tor ho venkar, viar Ennova underökning av antällda i 23 länder över hela världen. Man har underökt medarbetarnöjdhet, motivation och lojalitet. Svenkar har klättrat upp två teg på litan till en femte plat, efter Danmark, Norge, Mexiko och Holland. Underökningen vill bidra till en törre förtåele hur företag ka locka och behålla kvalificerad arbetkraft. FOTO: COLOURBOX 5FRÅGOR......till Erik Matton, om tillamman med Anna Jöborn krivit Mötekokboken. Anna Jöborn läkt kommer från Örkelljunga och har en liten tuga där. Varför har ni krivit en mötekokbok? Männikor tillbringar otroligt mycket av in arbettid på möten, men de fleta möten är oannolikt dåliga. Man bara itter kring ett bord och tittar på en power pointpreentation. Det är otroligt att vi finner o i en ådan låg kvalitet. Ur denna frutration krev vi boken. Den innehåller marta tip om vi amlat på o under alla år om möteledare. Man kan lätt lyfta ett möte, till exempel genom att kicka ut deltagarna på parpromenader. På vilket vi påminner böckerna om kokböcker? Det är amma principer om när man lagar mat. Vad behöver man för råvaror? Hur många är lämpligt att ha med? Hur lång tid tar det att genomföra? Motvarigheten till kökredkap är möteredkap. Till exempel gula lappar och vykort. Preci om man gör olika rätter har man olika mål för mötena. FOTO:STEFAN IDEBERG Vilka är de vanligate mitagen? Att det blir envägkommunikation och att man bara informerar. Itället bör man involvera å många om möjligt. Problemet är att den om leder mötet ofta är en chef och kanke inte den rätte att leda mötet. Det kan vara känligt att ta in en extern moderator, men via organiationer har interna möteledare, vilket jag tycker är bra. Vad är goda möten? Det handlar om interaktion och att man utnyttjar den potential om finn i möterummet. 30 hjärnor är bättre än en. Det händer mer ju fler om är involverade. Vilket är ert tip för bättre möten? Vi brukar äga att man ka kunna imma. Dv S om i ynliggöra andra, I om i involvera, M om i motivera, M om i moderera, och lutligen A om i att acceptera att mötet kanke inte blev om man tänkt ig. ÅSE-MARIE NILSSON Kontorvåning uthyre i vacker fatighet på Drottninggatan 28 i Helingborg. 10 rum fördelade på 250 kvm. Mitt i centrum. Havutikt. Uthyre helt eller delvi. Tillträde efter ök. NMK SYD Företagmäklare MÄKLARE SÖKES! Vi värderar Ditt företag! Nya uppdrag mottage! Telefon: Har du problem eller vill du ha hjälp med följande: Sytematikt Arbetmiljöarbete Förändringar/Omtällningar Så hör av dig till mig: eller Chriter Iakon Kontorlokaler-rum uthyre Berga, Mörareg Göran Gudmundon Lokaler uthyre i Klippan Garage lä 8m Port hö 3,5 m 5 t. Kontor 10 rum Indutrilokal h 2,5 m 200 kvm Indutrilokal h 4 m 700 kvm Indutri/Lager 6 m 100 kvm Latbryggor i anlutning till lager Företaghu Klippan AB Stackarpvägen 2, Klippan Tel 0435/ fax 0435/ NÄRINGSLIV NORDVÄSTRA SKÅNE Potadre: Brukgatan 18, Helingborg Beökadre: Möllegränden 8, Helingborg Tfn Fax Anvarig utgivare Michael Falk Tidningchef Bo Furevi , Utgivning: Utgivning: 5/2, 5/3, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 10/12 Upplaga: ex till alla företag i Nordvätra Skåne. Deutom kicka tidningen till utvalda belutfattare inom organiationer, kommuner och törre företag. Tryck: Bold/Sydvenkan Tryck AB Ditrubition: Poten Totalupplaga RS-kontrollerad ex TS-kontrollerad Annonföräljning Magnu Ferm , Bo Furevi , Annonateljé Mediacenter Nordvät Helingborg Redaktion Sarah Bernhed Lokaltidningen är en del av Politiken Lokalavier, över 70 venka och danka lokaltidningar.

3 3 %NæHÜRLIGæTIDæNUæKOMMER 6IæPËæ'RANTæ4HORNTONæIæ(ELSINGBORGæVILLæ NSKAæDIGæENæSK NæSOMMARæOCHæPËMINNAæ DIGæOMæATTæVIæKOMMERæHËLLAæKONTORETæ PPETæUNDERæHELAæSOMMAREN æ3ëæbeh VERæ DUæRËDæOCHæHJÜLPæMEDæDEæEKONOMISKAæ FRËGORNAæKONTAKTAæOSSæSËæHJÜLPERæVIæDIG Vi är bät på det vi heter! (OSæ'RANTæ4HORNTONæ3VERIGESæLEDANDEæ REVISIONS æochækonsultf RETAGæF RæÜGAR LEDDAæF RETAGæKANæDUæALLTIDæFËæHJÜLP æ6illæ DUæHAæENæREVISORæSOMæÜRæENGAGERADæOCHæ SPECIALISTæPËæÜGARLEDDAæF RETAGæKONTAKTAæ 'RANTæ4HORNTONæPËæTEL æ æELLER 6 / 4, " 1 t " / 4 7" 3 t & / ( "( &. " / ( HÖGANÄS LAGERFASTIGHET Nybyggd Lindab-hall med utmärkt läge utefter väg 112 på Höganä indutriområde. Byggnaden är uppförd 2008, har en brukarea om ca 700 kvm varav kontor ca. 70 kvm. Fatigheten är i nykick, tomten å 3605 kvm är helt inhägnad betår av afalt och grönytor. Elgrindar, fiberteknik, larm, tillbyggnadmöjligheter m.m. Hyreledig för köpare. Pri: kr. Lotta Silfvertople Kontorchef Helingborg Ring kontortid och tala med Gert Peron eller Clae Kvit. 2EVISIONææ%KONOMISERVICEææ3KATTææ2ËDGIVNING Valvet Mäklarfirma Fågelånggatan 4, Helingborg Valvet Mäklarfirma Bygatan 28, Fågelånggatan 4, Viken Helingborg t WBMWFU!WBMWFU TF Bygatan 28, Viken valvet.e t WBMWFU!WBMWFU TF valvet.e Nyheter för ett grönare kontor Nya möbler om minkar ditt ekologika fotavtryck Kinnarp arbetar aktivt för att erbjuda produkter och tjänter om ger minta möjliga miljöpåverkan under hela livcykeln. Nu har vi fyllt inredninghuet med mångidiga och intreanta nyheter för arbetplaten alla rum. Välkommen in till vår uttällning på Berga i Helingborg å berättar vi mer. Kinnarp Interior erbjuder helhetlöningar för kontor, kola, vård och omorg. Vi finn från Malmö till Kiruna. Välkommen! Kinnarp Interior Helingborg Tel kinnarpinterior.e

4 4 REDIGERING: MIKAEL DILLENZ De öker whikyn hjärta Familjeägt bolag vill göra världen bäta whiky RUS. Som blomknoppar i dina blodådror. Så lyrikt har maken på Spirit of Hven pritorter bekrivit. Vodka, akvavit och gin tillverka i väntan på företaget flaggkepp- whiky. Fört i lutet av näta år är whikyn färdiglagrad och klar för föräljning. 500 whikyorter tår uppradade i den pribelönta baren i Backafallbyn. Ytterligare 500 orter finn i förrådet. Näta höt eller vinter kommer ortimentet att utöka med företaget egna whiky. Den har då lagrat i tre år, vilket är obligatorikt för att den ka få kalla whiky. En perfektionit Anja Engdahl-Molin och maken Henric Molin driver Spirit of Hven Backafallbyn. Anja har hand om hotell- och konferenanläggningen, Henric detilleriet. Det är världen minta pot till detilleri där allt från mäkning till jäning, detillering, ekfatlagring och buteljering ker under amma tak. Idén om ett eget detilleri fick Henric efter en whikykur i Skottland. I botten finn ett gediget dryckeintree och en kemitexamen. Henric är en typik nörd. I tället för att läa en bok om whiky läer han alla om finn. Han är perfektionit och vill ta fram världen bäta whiky, äger Anja Engdahl-Molin. Jät och tid För att få fram rätt mak och doft arbetar de med långa jätider och flera kombinationer av egna jätträngar. Spriten detillera flera gånger för att ta bort ämnen om upplev om tickiga. Vi tar middle cut, det vill äga hjärtat av produkten. Retprodukterna och det om luktar finkelolja ta bort. Minta detalj tyr för att få fram preci den mak vi vill ha. Det gör att vi kan ta fram vilken pritort om helt. Whiky är egentligen detillerad öl, äger Anja Engdahl-Molin. Men allra viktigat för maken är ekfaten om whikyn WHISKY De populärate orterna 2009: 1. Lord Calvert 2. The Famou Groue 3. Black Velvet Källa: Sytembolaget lagra i. Vilken lag art av ek man väljer, var och hur den växt, hur tillverkningen av faten kett och å vidare pelar roll. Ofta har vin och herry lagrat i ekfaten innan. Varje tunna är hämtad från en enkild ek och vart och ett av ekfaten är handplockat. Man kan påra det ned till GPS-nivå. Vi tror att det är ekfatet om oavkortat pelar tört roll för hur whikyn blir, äger Anja Engdahl-Molin. Inget aktiebolag Det är kotamt att driva ett detilleri, men till killnad mot Mackmyra den enda Sverige andra whikytillverkaren har Spirit of Hven valt bort både aktiebolag och att älja fat innan whikyn är klar. Henric är en typik nörd. I tället för att läa en bok om whiky läer han alla om finn. Anja Engdahl-Molin Vi använder vår konferenanläggning till att finaniera detilleriet. Med fler involverade är det vårt att behålla kontrollen och kvaliteten, äger Anja Engdahl-Molin. CALVADOS. Preci om alla andra pritorter om framtäll på Spirit of Hven kommer äppelbrännvinet att lagra på ekfat. Vad för lag ekfat man lagrar i är en hel vetenkap. Vi har förökt förverkliga det om vi brinner för. Jag tror att vi tår för något nytt på Ven. Det är tråkigt när alla föröker göra amma ak, äger Anja Engdahl Molin, om tillamman med maken Henric Molin driver familjeföretaget Spirit of Hven. FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON Tillverkar annat Ytterligare ett ätt att finaniera whikyframtällningen är att tillverka andra pritorter, om inte behöver lagra å länge. Spirit of Hven Backafallbyn gör ekologik vodka, akvavit och gin. Äppelbrännvin och rom på kånka ockerbetor ligger än å länge bara på fat. Överlag har recenionerna varit lyande....pritorter om vecklar ut ig om må blomknoppar i dina blodådror, krev en recenent. En del av priten går på export, till bland annat Danmark, Holland och Mexico. Men exporten ker met på måfå. Att växa är inget jälvändamål. Vi producerar å mycket vi hinner och kan. Sprittillverkningen kilj inte ut från den övriga verk- FLER BILDER lokaltidningen.e/naringliv amheten. Viktigat för mig är att kunna ha peronal året om för att läta ut topparna, äger Anja Engdahl-Molin. AKTUELLT SMAKPROV. Med hjälp av en pimpett kan man avmaka whikyn under tiden den lagra. Tvärtemot vad många tror å har whikyn färg ingen koppling till hur länge den lagrat. Denna har bara legat på fat i tre till fem månader och redan fått en djup färg. FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON SPRIT. Spriten om framtäll kan bli allt från nap till whiky. Vad om kiljer orterna åt är bland annat lagring och makättning. All prit om Spirit of Hven framtäller lagra på ekfat, dock olika lång tid. Längt tid lagra whiky, i tre år. Det är ockå ekfaten om ger priten de färg. FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON SPIRIT OF HVEN BACKAFALLSBYN Förutom detilleri finn ett fyrtjärnigt hotell och konferenanläggning Företaget har 18 antällda, varav hälften bor på ön. Det är den törta arbetgivaren på Ven. Peronalen får vid behov hoppa in och hjälpa till där det behöv- buteljering en dag, tädning näta Gin, akvavit, vodka, calvado, rom och whiky tillverka Kunder är bland andra retauranger, Sytembolaget, pritbutiker i Europa Höten 2011/ vintern 2012 lanera whikyn LAGRAD MALTWHISKY ÖKAR MEST Under 2009 ålde 463 whikyartiklar i Sytembolaget ordinarie ortiment och artiklar i betällningortiment. Totalt ålde 7,8 miljoner liter whiky, jämfört med 7,2 miljoner under Met ökar föräljningen av maltwhiky om är mer än 18 år gammal. Källa: Sytembolaget ÅSE-MARIE NILSSON HANDDOPPAD. Alla flakor handdoppa i vax, etiketten kriv för hand och alla flakor är numrerade. Deutom är alla ingrediener pårbara ned till minta krydda. FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON

5 AKTUELLT 5 REDIGERING: CATHRINE SÖDERBERG Häloexpert tipar: Varva ned före din emeter NEDRÄKNING. Innan eme- tern arbetar många mer än någonin för att få undan alla högar. Men att lutpurta innan ledigheten är helt fel, menar profeor Gunnar Aronon. Itället bör man ägna de ita veckorna på jobbet åt att ta det lugnare för att inte rikera att bli helt lutkörd under emetern. För att få en bra emeter bör man trappa ned i tället för att varva upp för att hinna med allt. Vid ita arbetdagen lut pringer många hem för att fara iväg någontan. De är å litna att de miar en del av emetern, äger Gunnar Aronon profeor i pykologi vid Stockholm univeritet och expert på arbethäla. God planering A och O Hur avkopplad man är under emetern avgör av de förberedeler man gjort innan, menar han. Innan ledigheten bör man i god tid planera, förbereda och avluta arbetuppgifter och inte para det till de ia dagarna innan emetern. Gunnar Aronon menar att det ockå är viktigt att ha delegerat ina arbetuppgifter under ledigheten å att de blir gjorda och man lipper att gruva ig för allt arbete om väntar på en. Onåbar ett tag Kraven från arbetgivaren på tillgänglighet under emetern har förändrat dramatikt. Via arbeten har ett mer eller mindre uttalat krav på ig att man är tändigt nåbar. Deutom kan många arbeten utföra var och när om helt. Men hur ofta man ka kolla ina mejl och om mobiltelefonen ka vara pålagen på emetern är beroende av en peronlighet, menar Gunnar Aronon. Generellt är det bra att tänga av helt under en period och göra något helt annat än arbetet. Men om man behöver kontroll och vill veta vad om händer är det bättre att vara nåbar, för att lippa oroa ig.! (!(! (" ( $ ( ' & % % ( ( ' ( ( ( ( ( ###! ( ( (((((((((((((((((((((((( & (! ( ( ( Tre veckor i rad För att hinna koppla av tror Gunnar Aronon att det behöv tre veckor ammanhängande ledighet. Då har man även kvar emeterdagar till övriga året. Han menar att det på emetern är bra göra något helt annat än man brukar. Den om arbetar kroppligt kan läa en bok och om man har ett tillaittande yrke kan man till exempel nickra eller jobba i trädgården. ÅSE-MARIE NILSSON? Hur tillgänglig är du på emetern? LOKALTIDNINGEN FRÅGAR THOMAS ANDERSSON VAKTMÄSTARE, HELSINGBORG Jag är inte tillgänglig all. Jag tänger av mobilen helt, för att kapa lugn och ro. Inte heller kollar jag mina mejl. FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON ÅSE-MARIE NILSSON DAVID HOLMBERG, PERSONALCHEF ALLER MEDIA, HELSINGBORG Jag tycker att om man har en chefpoition är det bra att finna tillgänglig. För egen del, för att kunna lappna av, och veta att allt flyter på brukar jag läa mejl och kolla mobiltelefonen flera gånger om dagen. Ockå för att det är treande att veta att när man kommer tillbaka till arbetet å väntar 200, 300 mejl. För att koppla av under emetern tror jag att man inte ka boka in för mycket. Vi lever i en tid då vi ka hinna med å mycket och förverkliga o jälva både på jobbet och privat. Därför är det bra att bara göra ett treck i kalendern under emetern och använda tiden för återhämtning. Man ka göra det om är kul och om gör en energi. Med vårt Hoting-koncept lipper du bekymra dig! Fokuera på din kärnverkamhet Minka inveteringkotnaderna Slipp bekymmer kring äkerhet och adminitration Uppnå full flexibilitet/mobilitet Hyr eller drifta dina ervrar ho IXX-hoting IXX hanterar driften Kan det bli enklare? Knappat! CARINA ERIKSSON, IT-ANSVARIG NESTLÉ SVERIGE AB, HELSINGBORG Har man en poition om chef å måte man alltid vara tillgänglig. Det finn via aker om bara jag kan avgöra. Jag har alltid mobilen med mig, men jag föröker inte läa mejl på emetern. I tället får folk m:a mig. Att inte läa mejl gör jättemycket för att jag ka kunna koppla av. Jag er till att min chef alltid täcker upp för mig när jag är borta och kollar mejlen. Det är mitt tip att någon täcker upp för en på emetern. NYTT I KORTHET Reor toppar penderartoppen SPENDERSAM. Svenkar gör av med 50 miljarder kronor per år på utlandreor. Det är dubbelt å mycket om venkar lägger på hem- inredning. Detta viar tatitik från TNS Sifo Orveto Konument. Främt är det ol och bad om lockar på emetern, vilket 66 pro- cent vill ha. 59 procent vill till en tortad, 33 procent på kryning, 28 procent vill åka på kidrea och nio procent pela golf. För en bekymmerfri och äkrare IT-miljö IXX IT-partner AB /

6 6 AKTUELLT REDIGERING: MIKAEL DILLENZ Alla kan bli miljonärer HOPPFULLT. Alla kan bli miljo- närer. Vad om kräv är uthållighet och några parade hundralappar i månaden. Det menar Tobia Schildfat, om i in bok vill tipa om hur man gör. Det jag har gjort kan i princip vem om helt göra, men väldigt få känner till det. Hur man mart bygger in ekonomi är inget om man lär ig, inte en om man pluggar ekonomi. Det finn en tor finaniell indutri om tjänar pengar på folk okunkap och det vill jag ändra på, äger Tobia Schildfat. Pengar ger frihet Tobia Schildfat, uppvuxen i Bjuv, har krivit boken Vägen till din förta miljon alla kan bygga en egen pengamakin. Om fler bygger ina egna pengamakiner blir det en värld av törre oberoende och frihet, menar han. Många tror att detta är ett vinna-förlora-pel, men det är ett pluummepel. Ju fler om inveterar på bören deto fler företag kan växa. Det innebär att kakan växer och blir törre. Det är det om är det fina, äger Tobia Schildfat. Det kräv dock uthållighet och att man kapar ett överkott varje månad. Några parade hundralappar i månaden blir till tuenlappar. Dea invetera i aktier, efterom avkatningen är mycket bättre än på banken. Om man tror att amhället kommer att fortätta att utveckla, då tror man ockå på aktiemarknaden. Låt äga att man ätter undan om året och att det ökar med 15 procent. Efter 17 år har man en miljon. Pengarna är dina och inte låta om till exempel penionföräkringar är. bolag mer än bören i nitt. Däremot avråder han betämt från fondparande, om brukar vara bankerna rekommendation. Bankerna tjänar på att förelå fonder. Dera avgifter verkar kanke inte å höga, men år ut och år in blir det mycket pengar. Pengar om man hade kunnat använda till något annat. Han egen pengamakin började med två aktier i julklapp av mormor och morfar när han var 15 år. Över tiden har det gått upp och ned. För utdelningarna har jag ibland köpt fler aktier, ibland gjort något kul för dem. Jag hade aldrig orkat hålla på med det här om det inte gett mig något. ÅSE-MARIE NILSSON Sata på invetment Tobia Schildfat rekommenderar att ata pengarna i invetmentbolag, efterom man lipper avgifter, får utdelningar varje år och rikerna prid. Deutom växer dea TOBIAS TIPSAR: Tobia Schildfat tip för att kapa en pengamakin: Spara varje månad, det räcker med några hundralappar. När cirka kronor är ihopparade, köp aktier i ett invetmentbolag Gör edan om amma ak igen. Det är bra att handla regelbundet, efterom marknaden går upp och ned. En aktieportfölj bygg upp och man får årliga utdelningar Nya kaalagen är här - är du redo? 95 kr Vi har kaaytem från 7.9 Elcom Euro-50TE Mini Big II Finn både i vart och vit Alla produkter vi äljer är godkän da utav katteverket. RÖD BILJETT 295 KR + AVGIFT * EeeTop PC ET1602 Ett mycket enkelt och privärt ytem för PC-kaan CleanCah kontrollbox A ingår i priet + AVGIFT* 113 KR TOTALT PRIS = 408 KR r på kvitto- och betalkortrullar Vi har naturligtiv riktigt bra prie Telefon: Kapplöpninggatan Helingborg Alla prier är exkl mom och gäller tom 31 juli 2010 eller å långt lagret räcker. Med reervation för lutföräljning amt tryckfel kullaflyg.e

7 AKTUELLT 7 REDIGERING: MATTIAS SVANTESSON NYTT I KORTHET Udda kampanj från Veckan Affärer LOCKELSE. Veckan Affärer har under våren har fått nya prenumeranter med hjälp av en udda telemarketingkampanj. De om tecknat en prenumeration på fyra nummer av tidkriften har fått aktier i ett läkemedelbolag värda 300 kronor. Erbjudandet har kotat 69 kronor. Nu atar Veckan Affärer på att locka ytterligare 5000 prenumeranter med en digital kampanj, där prenumerationer teckna på en kampanjajt. Råbe Indutrikonult AB är en etablerad teknik kompetenkonult om utför helhetuppdrag från idé till färdig produkt inom konventionell indutri och kärnkraftindutri. Vi erbjuder kvali crade teknika tjänter för utveckling av mekanika produkter och proceintallationer. Projektledning Kontruktionledning Procekontruktion Rörkontruktion Mekanik kontruktion Verktygkontruktion Specialmakiner Anläggningkontruktion Företag har vårt att få till mångfald BLANDAT. Skånka företag vill gärna ha antällda med invandrarbakgrund, men vet inte hur de ka gå till väga. Det framkom i en underökning av Region Skåne, där ett 80-tal kånka företag i olika brancher och torlekar tillfrågade. Över hälften av företagen uppgav att de arbetar med mångfaldfrågor och 76 procent att mångfald är en viktig fråga. Den törta vårigheten att antälla någon med invandrarbakgrund är att kontrollera denne meriter, uppgav de tillfrågade. De företag om varade att de inte arbetade med mångfald uppgav om anledningar att de redan tillämpar mångfald, är en för liten organiation eller att kompeten går före. Boka er konferen ho o Vi finn i anrik miljö i St Nicolaihuet Häloam dagen 75:- Råbe Indutrikonult, Mukötg 8 B, Helingborg Box 22142, Helingborg Tel: Fax: Hemida: Vi önkar alla en glad ommar Bergaliden 11 Tel För ytterligare information kontakta Melin Förvaltning AB Kamengatan 4, Box Ängelholm Tel , fax Hemida 6 / 4, " 1 t " / 4 7" 3 t & / ( "( &. " / ( HÖGANÄS LAGERFASTIGHET Nybyggd Lindab-hall med utmärkt läge utefter väg 112 på Höganä indutriområde. Byggnaden är uppförd 2008, har en brukarea om ca 700 m2 varav kontor ca 70 m2. Fatigheten är i nykick, tomten á 3605 m2 är helt inhägnad och betår av afalt och grönytor. Elgrindar, fiberteknik, larm, tillbyggnadmöjligheter m.m. Hyreledig för köpare. Pri: kr. Ring kontortid och tala med Gert Peron eller Clae Kvit. Valvet Mäklarfirma Fågelånggatan 4, Helingborg Bygatan 28, Viken t WBMWFU!WBMWFU TF valvet.e

8 8 REDIGERING: CATHRINE SÖDERBERG AKTUELLT Utbyte om ger utdelning INSPIRATION. Att om tudent få dikutera ledarkap med en mentor från näringlivet kan vara till nytta för båda parter. Lokaltidningen har träffat Malin Sylvén, om går ervice managementprogrammet på Campu Helingborg, och henne mentor Monica Bengton. De har träffat regelbundet edan maj Det är Malin Sylvén om tyr mötena, Monica Bengton är henne bollplank och inpirationkälla. Det är jag om tar initiativet till att träffa och jag gör en plan för vad vi ka dikutera. Det är bra att få kontakt med någon från verkligheten, äger Malin Sylvén. Hon tar examen i ommar. Utbildningen har gett henne breda teoretika kunkaper om ledarkap tycker hon, men Monica Bengton tår för de praktika erfarenheterna. Det är viktigt att adepten tänker efter vad hon behöver. Vi har, bland annat, pratat ledarkap utifrån ett tufft jobb om Malin hade under ommaren, äger Monica Bengton. Malin Sylvén får ockå praktika tip om hur man kriver ett bra cv och Monica Bengton kan bidra med kontakter. Deutom tycker Malin Sylvén att det är inpirerande att ta del av in mentor karriär. Det har öppnat mina ögon för hur man kulle kunna gå till väga. Många har idén att man ka hitta itt drömjobb till ommaren, men jag tänker mer att man får kaffa ig många olika erfarenheter, äger Malin Sylvén. JOSEFINE SJÖQVIST TILLSAMMANS. Monica Bengton och Malin Sylvén har träffat regelbundet under året om gått för att dikutera ledarkap. De har haft utbyte av varandra. FOTO: JOSEFINE SJÖQVIST Mentorkapet porrar UTMANING. Malin Sylvén mentor, Monica Bengton, tycker att det är en porre för henne att ha en dialog med unga männikor. Till vardag arbetar hon med pr och utvecklingfrågor inom turimenheten i Helingborg tad. Malin Sylvén är henne andra adept. Jag behöver nya perpektiv, annar är det lätt att man fatnar, äger Monica Bengton. Det är ockå en utmaning för mig. Jag får kriva en preentation, tudenterna får välja mentor och edan kriver de en bedömning. Då får man veta om man är intreant om mentor och om man är bra på det, fortätter hon. Som mentor känner hon att hon kan bidra med att vara en inpirationkälla och att dela med ig av ina erfarenheter. Hon påpekar att det inte är nödvändigt att kaffa ig drömjobbet omedelbart efter tudierna. Det kanke inte en är önkvärt. Man måte komma ut och lära ig av livet, hitta olika erfarenheter. Jag tycker att det är trit om man måte ge ig ut och hitta in karriär direkt. Ok att inte ha bråttom Det är okej att inte ha å bråttom, äger hon. JOSEFINE SJÖQVIST Coachning utvecklar eleverna MENTOR. Sedan fyra år erbjud tudenterna på ervice managementprogrammet i Helingborg att få kontakt med en mentor från näringlivet. Vi tänkte att det kunde vara vettigt för tudenterna att få utveckla itt ledarkap på det här ättet, äger Britta Peron, branchkoordinator på utbildningen. I år finn det möjlighet för cirka 25 tudenter att komma med i mentorprogrammet. Studenten och mentorn ka edan träffa mint fyra gånger det kommande året. Det kan ockå ke oftare om man kommer överen om det. Det är adepten om ka vara den drivande parten i och vara anvarig för det hela, äger Britta Peron. Under de fyra år om mentorprogrammet pågått är det i tort ett amma mentorer om tagit ig an olika adepter varje år. Någon har tackat nej för att de inte har tid, men de fleta vill fortätta att bidra till programmet. De er det om värdefullt att få lära känna en tudent och om en möjlighet att jälva utveckla, äger Britta Peron. JOSEFINE SJÖQVIST MEKANISKA VERKSTÄDER 1. NV-Skåne, bra omättning och vint, egen fatighet 2. Kävlinge, rotfritt, aluminium, mide, bra omättning 3. Landkrona, byggmide, bra omättning, egen fatighet HANDEL 1. Tyger, ymakiner mm, bra omättning och vint, marknadledande 2. Symakiner, knappar, mm och tillbehör, bra och ökande omättning 3. Kökinredningföretag, bra omättning, mycket na lokaler, tor potential ÖVRIGT 1. Solarieverkamhet, Helingborg Objekt öke för kunder räkning, gärna tillverkande företag eller agenturföretag Kontakta Dick Svenon FÖRETAGSMÄKLARBYRÅN T: F: EURO-CITY HÖGANÄS Höganä kommun utveckla. Både invånarantalet och antalet nya företag ökar. Vill du utveckla ditt företag? Etablera dig i Kullabygden om har ett omvittnat bra företagklimat. EURO-CITY HÖGANÄS är tolta mottagare av Marknadföreningen Utmärkele Guldkärnan i kategorin Året Marknadförare. Året tadhuluncher för företagare äger rum 10 eptember och 17 december. Näringlivenheten: Telefon e-pot: HÖGANÄS KOMMUN Affärmäklarna BORGELIN & von PORAT Fatigheter till alu 1) Handelfatighet, E4, Åtorp kvm 2) Handelfatighet, Åkarp, 840 kvm 3) Hyrefatighet, Åljunga, 40 lgh, 10 garage 4) Hyrefatighet, Billeholm, 6 lgh 5) Indutrifatighet, Billeholm, lokalyta 620 kvm 6) Indutrifatighet, Helingborg, lokalyta kvm 7) Indutrifatighet, Hylltofta, lokalyta kvm 8) Indutrifatighet, Källna, lokalyta kvm 9) Indutrifatighet, Pertorp, lokalyta 716 kvm 10) Indutrifatighet, Svalöv, lokalyta 585 kvm 11) Indutrihotell, Rögle, lokalyta kvm 12) Indutrihotell, Åtorp, lokalyta kvm 13) Kombinationfatighet, Ekeby, 2 lgh, verktad 14) Kombinationfatighet, Billeholm, lgh,verktad 15) Kontor, lager, botad, Amundtorp, lokalyta 355 kvm 16) Tomt, kvm, Ekeby Företag till alu 1) Handelföretag, Vätra Sverige 2) Elintallationföretag, NV Skåne Kommeriella fatigheter och företag Fatighetmäklare Peter Borgelin Kullagatan 6, Helingborg. Tel LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET SÅLD! Företagmäklare Henrik von Porat FÖNSTERINREDNING Vi firar nypremiär! Ho o är möjligheterna mint lika tora om dina fönter! 15 % rabatt på hela Kirch/Luxaflex ortiment Cilma Fönterinredning Helingborg AB

9 9 Fetlig liveunderhållning med din favoritmuik! t 1JHHB VQQ LPOGFSFOTFO NFE USFWMJH MJWFNVTJL J QBVTFO t 'ÚSHZMM GFTUNJEEBHFO NFE TÌOHOVNNFS om Unforgettable Indutri- och kontorlokaler på Väla Södra i Helingborg t ½WFSSBTLB LVOEFSOB NFE FO TLÚO TIPX På Väla Södra erbjuder vi moderna och välplanerade lokaler från 432 kvm till 576 kvm. Lokalerna lämpar ig för kontor, lager och tillverkning. t #KVE QFSTPOBMFO QÌ WBMGSJ LPOTFSU J FHOB MPLBMFS Fatigheten har en trategikt bra placering med utmärkta kommunikationmöjligheter nära E6:an nya trafikplat Helingborg ötra. Parkeringplater finn och inom gångavtånd även bra buförbindeler. t.johmb NFE LPMMFHPS UJMM TDIZTTU KB[[ FMMFS dana hela natten... Boka ångerkan och entertainern Eva Almér och du får ett tort och flexibelt muikutbud, god ervice och perfekt ljud (BOSE). Även vid privata evenemang om bröllop, födeledagfeter, jubileum ov. Lyna på röten här: Välkommen till en modern anläggning med rätt placering!,".1"/+ Klart för inflyttning 1 eptember Mer info För intreeanmälan mejla: Ange verkamhettyp och torlek på lokal. Ring idag FMMFS F QPTUB FWB BMNFS!HNBJM DPN GÚS NFS JOGPSNBUJPO 7J IÚST Spara annonen! 10% rabatt vid bokning före den 31 december Uppge kampanjkod Unforgettable. I låga konjunkturer är det könt att det nn folk om Peter. Vår uppgift är att hjälpa dig om företagare att komma över en vår ekonomik ituation. Vi är lätta att prata med och ger nabba, raka beked. Förta mötet är deutom kotnadfritt. Ett av de viktigate råden vi vill ge, om ditt företag har betalningeller lönamhetproblem, är att kontakta o å nabbt om möjligt. Hellre fem i tolv än fem över! Ring Peter Öfverman på KONDITORI OCH BAGERI PRODUKTER Ovalette är groiten med det tora kunnandet och en högt peronlig ervice. Vi erbjuder allt du behöver till ditt bageri till väldigt förmånliga prier. Vi jobbar bara med hög kvalitet och färka varor! : på t.ex u n t u j anden arin Erbjud Marg r rodukte p d a l k c Cho ationer r o k e d t ter Tår produk a l g och rmer topping r och fo e v l u p grädd för o g n Ri on i t a m r o mer inf n idag. reda / Carl krook gata Helingborg Hjälmaregatan 3, Malmö. Tel Ackordcentralen är ett av Sverige äldta konultföretag och är experter på att återkapa värden i företag med ekonomika problem. Ackordcentralen är ett oberoende företag om driv utan eget vintintree och om äg av Stiftelen Ackordcentralen. E-pot:

10 10 REDIGERING: MATTIAS SVANTESSON Helingborghem atar på olceller MILJÖVÄNLIGT. Solfångare, vindkraftverk och nu olceller. Helingborghem fortätter att ata på miljövänliga energikällor. Fatighetföretaget har nyligen fått drygt kronor i bidrag till olceller på två fatigheter i Helingborg. Helingborghem har fått medel beviljade från Läntyrelen för att intallera olceller. Det rör ig om två projekt med olcellanläggningar, del en på 30 kvadratmeter på ett höghu i Elineberg, del en på 110 kvadratmeter på ett Bryggaregatan tudenthem på Söder. Start i eptember Bidragen på drygt kronor motvarar 60 procent av den totala kotnaden. Intallationerna beräkna göra i eptember, oktober någon gång. Dea två anläggningar kommer dock inte att producera å mycket energi. Den lilla anläggningen kommer att producera kwh/ år, vilket motvarar årförbrukningen i en lägenhet motvarande en 2,5:a eller trea. Den tora anläggningen kommer att producera tre gånger å mycket, cirka kvm/ år. Det är inte å mycket, men det är en början. Vi gör det inte av ekonomika käl, utan för att via vår miljöprofil och att vi vill främja teknikutvecklingen. Vi vill ockå teta hur det fungerar, äger John Nielen, teknik chef på Helingborghem. Vindkraft på höghu Helingborghem har även ökt bidrag för två andra olcellanläggningar till itt huvudkontor på Drottninggatan och till tudenthemmet på Vallgatan. Vindkaftverk på höghuen på Elineberg ka ockå intallera i eptember eller oktober. Sedan tidigare har Helingborghem olfångare, ENERGI & MILJÖ Det är inte å mycket men det är en början John Nielen FOTO: COLOURBOX.COM SOLKLART. Jakten på grön energi om ol- och vindkraft är högaktuell. Nu väljer Helingborghem att främja teknikutvecklingen för uppvärming, på några av ina fatigheter. Vi är väldigt tidiga med olceller och definitivt den förta med vindkraftverk i Helingborg, äger John Nielen. ÅSE-MARIE NILSSON NYTT I KORTHET Varannan bokhandel förlutaffär SVIKTANDE. Mer än varannan bokhandel gick med förlut förra året. Det gäller både må bokhandlare och tora kedjor. Totalt minkade omättningen med tio procent och i genomnitt gjorde bokhandlarna ett reultat på minu 2,9 procent. Det viar en ammantällning om tidningen Svenk bokhandel gjort. Konkurrenen från nätbokhandlar tro vara en anledning till den minkade föräljningen, en annan att livmedelhandeln använder böcker om lockvara. Sytemet viktigat ÖNSKELISTA. Sytembolag, apotek och café, i nu nämnd ordning, är de butiker männikor helt vill ha i ett köpcentrum. Det viar en underökning om konultföretaget People in Store gjort. Tuen peroner i åldrarna år tillfrågade om vad de helt vill ha när det bygg ett nytt köpcentrum. På fjärde plat kom Cla Ohlon, följt av Akademibokhandeln, H&M och en aiatik retaurang. Hyra container? Hyr en container av NSR. Vi både täller ut och hämtar den ho dig. Ring NSR AB Hjorthögvägen 1, Helingborg Tel , Enkelt Bekvämt Smidigt Hur mår dina medarbetare? På Anticimex kan vi hjälpa dig att hitta de briter i byggnaden om orakar dålig häla. Vill du veta mer? Kontakta o på tel eller beök

11 11 En vinnande hand. Med lång erfarenhet och innovativa fjärrvärmelöningar möter vi morgondagen behov CO 2 Bland de lägta utläppen i Sverige Bra pri på klimatmart produkt 21 Skräddarydda Energilöningar Energi för en bättre värld Vår fjärrvärme producera med miljövänliga bränlen om pellet, kogfli, bioaka, returträ, animalika biprodukter och pillvärme. Våra fjärrvärmeprier ligger och ka ligga under rikgenomnittet. Vi äljer 21 itället för kwh, och er till att energin använd på rätt ätt. Med medarbetarna kund- miljöoch amhällengagemang driver vi utvecklingen i regionen. Tillamman kapar vi energi för en bättre värld. Sommar med Moogio! Moogio i Helinborg befinner ig jut nu i tillfälliga lokaler på Kajpromenaden 18 där vi tar emot förbokade beök. Ni är ockå välkomna att ringa och boka in ett kotnadfritt hembeök. Lä mer om våra produkter och erbjudanden på: Markier Perienner Rullgardiner Pliégardiner Lamellgardiner Moogio Helingborg Kajpromenaden

12 12 REDIGERING: MATTIAS SVANTESSON ENERGI & MILJÖ Om du är på en arbetplat, e till att mita undan någontan och ov en tund Torbjörn Åkertedt, ömnexpert STÄRKANDE. Vill du få mer energi och bli mer effektiv på arbetet? Gör då om Bill Clinton och ta en tupplur. Men trot att en ieta förbättrar både inlärningförmåga och arbetpretation är det få företag om infört tupplurar på arbettid. I det gamla bondeamhället vite man vad mängder av vetenkapliga tudier viar, nämligen att en tupplur gör dig mer alert, ökar produktiviteten och minnet amt förbättrar humöret. Ett av många vetenkapliga rön om bekräftar detta är ny forkning från Berkely univerity. Forkningen viar att en kort tund ömn har goda effekter på effektiviteten och inlärningförmågan. Förenklat agt vill forkarna bakom tudien likna hjärnan vid en brevlåda. Under ömnen töm hjärnan brevlåda eller arbetminne. Det bli lättare att fylla på med ny kunkap om annar inte fått plat. Smit undan Tupplurar upp till 30 minuter gör att man befinner ig mellan djupömn och drömömn. Tidigare har man inte vetat nyttan med denna mellan ömn, om upptar å mycket om hälften av nattömnen, men den nya tudien pekar på att denna lag ömn är viktig för inlärningen. Men det är viktigt att det är ömn och inte bara vila. Det är ömn man behöver. Om du är på en arbetplat e till att mita undan någontan och ov en tund, äger Torbjörn Åkertedt, ömnexpert och profeor på Karolinka intitutet. Ökar förmågan Enligt amerikanka rymdforkningintitutet NASA kan en 26 minuter lång tupplur öka pretationförmågan med 34 procent. Det har ockå viat ig att korta ömnpauer minkar riken för hjärt- och kärljukdomar. Sömnbrit å andra idan gör o trögtänkta och en natt utan ömn förämrar inlärningförmågan med 40 procent. Få uppmuntrar Men än å länge är det få företag om uppmuntrar ina antällda att ta en tupplur på arbettid. Amerikanka ökmotorjätten Google är dock ett undantag. Där har man ovtolar anpaade efter de antällda olika ömnbehov. Dankar får vilopau I Danmark har flera arbetgivare tagit de poitiva effekterna av en ieta på allvar. I Hilleröd kommun har man tetat att låta de antällda ha en 20 minuter lång vilopau efter lunch. Flera danka jukhu har infört en tupplur på nattpaen. Men det är inget om venka jukhu nappat på. Snack om löneavdrag Akutmottagningen på univeritetjukhuet i Linköping provade det för mer än tio år edan, men tog bort det när det upplevde om orättvit. Anledningen till att venka företag inte har infört tupplurer tror Torbjörn Åkertedt är pengar. Ingen har viat hur mycket pengar företagen kan tjäna på det. Deutom är det vårt att arrangera och det upptår lätt en dikuion om löneavdrag och å vidare. SNARK. Ta tillfället i akt och ta dig en tupplur med gott amvete nu viar nämligen vetekapliga tudier att vila förbättrar arbetpretationen. FOTO: COLOURBOX Tupplur förbättrar arbetpretationen TUPPLURSTIPS Bäta tiden är mellan klockan 13-15, då din energinivå änk. Tuppluren ka vara mellan 10 och 30 minuter. Om man over kortare har det ingen effekt. Om man over längre är det rik att man blir dåig reten av dagen, efterom hjärnan ämneomättning minkar när man over. ÅSE-MARIE NILSSON ExoTech erbjuder entreprenader av olvärme- och olelytem av högta kvalité till den privata och offentliga marknaden. Solen fungerar. Det er vi till. Värme eller el. Rent. Smart. Okattbart. Så kan du göra något annat under tiden. Under olen. ENERGIDEKLARATIONER Detta ingår i vår energideklaration Genomgång av fatigheten på plat Beräkning och ammantällning, framtagning av nyckeltal Inmatning av uppgifterna i Boverket databa Dikuion, rådgivning och åtgärdförlag Utanför energideklarationen gör vi kontroller av temparaturer på varmvatten (legionellarik), fram- och returledningtemperaturer, fjärrvärmetemperaturer amt ytterligare några värdefulla kontrollpunkter. Trött på dyra dieel- och oljeräkningar? Gör något åt det! Ring något av våra kontor för konultation eller OLJA&PELLETS energi Värmepumpar - Luft - Berg - Jord Tel: Fax: NYTT I KORTHET Vindkraft på frammarch REKORD. Antalet anökningar för utbyggnad av vindkraft har nätan fördubblat i Sverige det enate året. Anökningarna gäller mer än vindkraftverk med ammanlagd effekt på cirka 11 gigawatt på land. Anledningen till ökningen tro bero på reglerna blivit enklare. Skåne ligger över riknittet, vilket beror på att det delvi finn en lång erfarenhet av vindbruk och att medelvindtyrkan är relativt hög. Pauert AB utför Energideklarationer, OVK ventilationkontroller amt överyn och moderniering av tyrytem för värme och ventilation

13 ENERGI & MILJÖ Politiker fl aggar för premier till elbilförare 13 REDIGERING:MATTIAS SVANTESSON PENGAR. Premier för att kynda på antalet elbilar i Helingborg. Det kan kommuntyrelen ordförande Peter Danielon (M) tänka ig. Sedan tidigare finn viionen om att nordvätra Skåne ka ha elbilar, fem procent av rikmålet på , rullande på vägarna år Men målet hänger på två faktorer, enligt Peter Danielon. Påkynda proceen Biltillverkarna måte få fram bättre batterier och priet på elbilar måte gå ned, de är rätt dyra, äger han. Om målet inte er ut att uppfylla till år 2020 å er politikern premier till dem om väljer elbil om ett alternativ för att påkynda helingborgarna val av elbil. Det är redan nu grati att parkera för dem med miljöbil. Men det kan bli aktuellt att införa en premie i form av en umma pengar till dem om köper elbil, äger Peter Danielon Oklart när Tidigare har regeringen delat ut premier på kronor till dem om köpt miljöbil men någon umma SLADD. Peter Danielon pluggar i kontakten till den elbil han provkört. eller när en premie kulle kunna bli aktuell från Helingborg kommun ida kan Peter Danielon inte äga i nuläget. Ett vallöfte kanke? Nja, inte vallöfte. Men får vi inte fart på elbilar å kan det behöva premier, äger Peter Danielon. MARTIN WINGREN FOTO: MARTIN WINGREN Nja, inte vallöfte. Men får vi inte fart på elbilar å kan det behöva premier Peter Danielon (M) Hallå där... Varför en tor atning på elbilar? Vi tår inför ett generationkifte vad gäller bilar. Det är om på 20- och 30-talet när elen kom och folk var keptika. Preci om då tror många nu att det bara är en modefluga. Men nu finn det å tora krafter politikt, ur miljöynpunkt, för elbilar, å de är här för att tanna. Bilindutrin har inte all atat på elbilar. På Volvo började de för ett år edan och 28 miljoner...per Lundgren, projektledare för Öreundkraft elbilatning. det tar 3-5 år att utveckla en ny bil. Hur er er atning ut? Vi har två elbilar och två till kommer i auguti. Sedan har vi reerverat 500 elbilar varje år i tre år via Stockholm tad och Vattenfall elbilatning. Jag jobbar för att få politiker och företagledare att prova på att köra en elbil. Deutom vill jag tarta en elbilpool. Men är el å miljövänligt? Jag tycker bara att det ka vara miljömärkt el i laddtolparna. Något annat alternativ finn inte. Hur ka regionen uppnå itt mål med elbilar 2020? Jag äger inte frågan, men är tarkt engagerad i den. Jag tycker att näta år måte vi ha 200 laddtolpar i regionen. I ett förta teg kommer Väla att få 10 tolpar räknar jag med att hälften av alla bilar om älj här är elbilar. ÅSE-MARIE NILSSON kronor ka Region Skåne få från EU för att göra Skåne till en demontrationregion för bioga, enligt ett förhandbeked. Svenkar föredrar el från vindkraft FOTO: COLOURBOX FÖRNYBAR. Vindkraft är den energikälla om venkar helt er att elen kommer ifrån. Det viar en underökning av TSN Sifo på uppdrag av Telge Energi. 59 procent av de tillfrågade vill att elen kommer från vindkraft, 49 procent från olkraft, 40 procent vattenkraft och en procent kolkraft. Det gick att vara mer än en energikälla. Underökningen viar ockå att 64 procent vill veta hur elen producera. Trot det varade hälften av de tillfrågade att de inte vet vilken el de köper idag. Tolvprocent uppger att de köper urprungmärkt el. Innovation i köket Kökavfallkvarnar Renare, bekvämare och miljövänliga Nyhet! Nya tytgående toppmodeller i Evolutionerien. Avancerad fördelningteknik helt utan knivar. Förtklaiga malkomponenter i rotfritt tål. Vi erbjuder mängdrabatt vid törre betällningar. Kontakta o för offert: Mat Gutafon Stört i världen på avfallkvarnar! Butik & Uttällning: Väla Centrum Helingborg Ödåkra

14 14 AKTUELLT REDIGERING: MATTIAS SVANTESSON Bytte arbetlöhet mot pralinbakning NYTT INOM AFFÄRSJURIDIKEN Skattekonekvener vid minkning av aktiekapital HANTVERK. Birgitta Johanon förlorade jobbet och tyckte inte att hon fick någon hjälp av arbetförmedlingen. Löningen blev att tarta eget. Sedan ex år tillbaka gör hon egna chokladpraliner i Munka Ljungby. Går det att leva på pralintillverkning? Nja, Birgitta Johanon berättar att utan ambon hade det inte fungerat. Jag jobbar ju dagar i veckan, men alla måföretagare jobbar ju mycket. Jag vite att det kulle bli å här och har valt det jälv, äger hon. te jag att jag aldrig kommer att lära mig, berättar hon. Känligt hantverk Praktik på NK När hon blev arbetlö ville hon ha en utmaning. Choklad verkade vara ett pännande material att jobba med, ungefär om att tå i ett labb och framkalla bilder om hon gjort tidigare. Choklad är känligt. Det tar lång tid att lära ig att bemätra det. Det är om andra hantverk, det måte itta i fingrarna. Ibland tänk- Vägen till det företag hon har i dag var krokig. Att hitta någon form av utbildning var inte lätt, men det gick till lut. Och efter att ha praktierat på, bland annat, NK i Stockholm och gått en kur i Barcelona var Birgitta Johanon redo att ta ig an pralinerna. Hon har flera tora kunder, men drömmer om att SVÅRT. Att bemätra materialet tar tid. Enligt Birgitta Johanon är vatten en tor fiende när man arbetar med choklad. Vatten gör chokladen tjock och fördärva. FOTO: JOSEFINE SJÖQVIST få leverera lokalt i törre utträckning. Vi pratar mycket om det närproducerade, men edan åker många i alla fall till Ica och handlar allt. Jag förtår till exempel inte varför folk ka äta praliner från Belgien. Varför ka chokladen åka därifrån? äger hon. För- och nackdelar Förutom att tillverka choklad å håller Birgitta Johanon ockå chokladprovningar. Det är kul att få möta kunden på det ättet. Då kan man ockå berätta mer om hur proceen går till, äger hon. Hon triv med att vara egen företagare och kallar det en livtil narare än ett arbete. Det är inte om när man är antälld och itter ett halvår i förväg och planerar emetern. Det har ina föroch nackdelar men livet blir inte å inrutat. JOSEFINE SJÖQVIST I tidigare artikel har redogjort för rikdagen belut att fr.o.m. den 1 april 2010 änka kapitalkravet i privata aktiebolag från kr till kr. Efterom det änkta kravet även omfattar aktiebolag om regitrerat med kronor eller mer i aktiekapital kan dea bolag minka itt aktiekapital till om lägt kronor. Under via förutättningar är det då möjligt att betala tillbaka kronor till aktieägarna. En viktig fråga är om återbetalningen blir föremål för bekattning för aktieägarna. Om minkningen av aktiekapitalet ker genom inlöen av aktier ane de inlöta aktierna avyttrade. Därmed måte ankaffningvärdet på aktierna beräkna. Det innebär att eventuell vint på de inlöta aktierna blir föremål för bekattning. Möjligheterna för aktieägarna att ta ut medel från bolaget kattefritt genom att minka aktiekapitalet är därför beroende av att ankaffningvärdet för aktierna kan beräkna till kronor. Regeringrätten har i några avgöranden behandlat frågan om hur beräkning av ankaffningvärdet kall ke vid minkning av aktiekapital genom inlöen av aktier. I dea avgöranden har Regeringrätten gjort en proportionering av ankaffningvärdet för inlöta och kvarvarande aktier med utgångpunkt i marknadvärdet. Regeringrätten praxi kan därför leda till att ankaffningvärdet proportionera med utgångpunkt från marknadvärdet. Detta innebär att återbetalning i via fall kan bli föremål för bekattning för aktieägarna. En annan viktig fråga är vad om händer med det parade utdelningutrymmet om aktiekapitalet minka genom inlöen av aktier. Det parade utdelningutrymmet är en del av det å kallade gränbeloppet om kan använda för lågbekattad utdelning. Om aktiekapitalet minka genom inlöen av t.ex. hälften av aktierna finn det rik för att eventuellt parat utdelningutrymme halvera. Efterom reglerna om beräkning av gränbeloppet inte har ändrat bör en minkning av aktiekapitalet inte påverka möjligheterna att tillgodogöra ig lågbekattad utdelning upp till chablonbeloppet, dv. enligt den.k. förenklingregeln. De om beräknar gränbeloppet enligt den.k. huvudregeln påverka dock efterom även ankaffningutgiften för aktierna då kall beräkna. Sören Brekell Advokat och anvarig för kattegruppen vid Setterwall Advokatbyrå i Malmö, SUBARU LEGACY. SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE* ÅR EFTER ÅR. PEUGEOT PARTNER EDITION SNÅL, STARK TURBODIESEL FR KR/MÅN Subaru Legacy från :** LEGACY BÄST I TEST LEGACY - BÄST I TEST mot Audi A5. AMS Nr 26, Dec 2009 mot BMW X1, Land Rover Dicovery IV, Nian Murano, Porche 911 Turbo, Toyota Urban Cruier och Toyota Hilux. TV Nr 4, Feb 2010 Mer tandardutrutning. Euro NCAP. Permanent 4-hjuldrift. Standardutrutning: t [POT LMJNBUBOMÊHHOJOH t 'BSUIÌMMBSF t 'ÊSEEBUPS PDI NVMUJJOGPSNBUJPOTEJTQMBZ t 3FHOTFOTPS t $% WÊYMBSF t 9FOPO TUSÌMLBTUBSF t "MVNJOJVNTQPSUGÊMHBS t BJSCBHT PDI XIJQMBTITLZEE Större och mer generöa utrymmen. S Lineartronic - ny nålare automatlåda. Bränlenåla Boxermotorer. t #MVFUPPUI t "69 JOHÌOH t &MKVTUFSCBS GÚSBSTUPM t )JMM IPMEFS.5 PDI "5 t 7%$ BOUJTQJOO BOUJTMBEE PDI USBDUJPO DPOUSPM t 3BUUNPOUFSBEF WÊYFMQBEEMBS "5 t &MVQQWÊSNEB ZUUFSCBDLTQFHMBS PDI GSBNSVUB J OFEFSLBOU t -ÊEFSLMÊEE SBUU PDI WÊYFMTQBLTLOPQQ t %SBHWJLU # LPSU LH t %SBHWJLU & LPSU LH Boxermotorer t J IL t J IL t #PYFSEJFTFM IL Bränleförbrukn bl körn 5,9-8,6 l/100 km, CO2-utläpp g/km. Miljökla Euro 5. Bilarna på bilden är extrautrutade. *AutoIndex 2010 ** Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil. GÖR EN BRA AFFÄR ÄNNU BÄTTRE: EDITION-PAKET 264 kr/mån 49 kr/mån 3 ÅRS SERVICEAVTAL SPARA UPP TILL KR! Erbjudandet gäller Peugeot Partner Edition 1.6 HDi 90 hk. Inkluive 5 år Drivlinegaranti eller max mil med Peugeot Aitance! Erbjudandet innebär en rabatt på totalt kr! PEUGEOT PARTNER FINNS FR KR. ALLA PRISER ÄR EXKLUSIVE MOMS. LEASING GENOM PEUGEOT FINANS: RÄNTA F.N. 2,95%. 1:A FÖRHÖJD HYRA 20%. RESTVÄRDE 40% AV NYBILS-PRISET EFTER 36 MÅNADER. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFT TILLKOMMER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. Kanongatan 161, Helingborg, Tel: Mån-Tor 10-18, Fre 10-17, Lör Kanongatan 161, Helingborg, Tel: Mån-Tor 9-18, Fre 9-17, Lör 11-15

15 MOTOR FARTREKORD. Hur nabbt går en pitolkula? Utgånghatigheten, alltå kulan hatighet när den lämnar pitolpipan, kan vara upp till kilometer i timmen. FARTFYLLT. Den tora jetmotorn nedtill och den lilla raketmotorn upptill ger Bloodhound en otrolig acceleration hela vägen upp till toppfarten. FOTO: STP Snabbare än en pitolkula Rekordjakten går vidare Det betyder att pitolkulan går betydligt långammare än den bil om nu bygg för att lå hatighetrekordet. Bilen är döpt till Bloodhound, alltå Blodhunden, och ka komma upp i drygt kilometer i timmen. Det är 300 kilometer i timmen nabbare än pitolkulan. Det är bränletillatfirman STP om ligger bakom projektet. Bilen ka köra av Andy Green om edan 1997 har det gällande rekordet på km/timmen. Den extremt trömlinjeformade Bloodhound är byggd av kolfiberarmerad plat, är närmare 13 meter lång och väger drygt kg fulltankad. Bakom föraren finn en jetmotor och en raketmotor, och ger föraren båda motorerna fullga accelererar Bloodhound från tillatående till kilometer i timmen på knappa 40 ekunder. Rekordföröket kommer att ke näta år, troligen på någon av de amerikanka altöknarna med ina millånga, TUNG Väger drygt 6400 kg fulltankad helt läta rakträckor. Förra hatighetrekordet atte på Black Rock Deert i Nevada. IVA MAASING DESIGN. Bloodhound har en extremt trömlinjeformad karo med må vingar om ka hålla bilen tryckt mot marken även i 1600 kilometer i timmen. FOTO: STP MOTORKRÖNIKAN 15 REDIGERING: MIKAEL DILLENZ/MATTIAS SVANTESSON Det ena ger det andra Våra bilar fyll med avancerad teknik. Titta bara på alla de å kallade aitanytemen om ka göra körningen enklare och äkrare. Navigatorn ka hjälpa o att finna den lilla gattumpen i grannbyn. När vi väl har kommit fram ka parkeringaitenten hitta en tillräckligt tor parkeringlucka, och på egen hand tyra bilen in i luckan. Den adaptiva farthållaren lättar automatikt på gapådraget när vi kommer ikapp en långamkörare, och bromar eventuellt in bilen på eget bevåg om avtåndet blir för litet. Avåkningvarnaren lår larm om vi inte håller o mitt på vägen mellan linjemarkeringarna, och kolliionvarnaren tjoar till om det är rik för en krock, och bromar för fullt om vi inte reagerar tillräckligt nabbt. Så är det i alla fall tänkt. Men tekniken kan beviligen mia ibland, om när Volvo demontrerade in krockvarnare med autobrom, alltå automatik bromning, inför all världen journaliter. Och medan vi är upptagna av att att få aitan av ett ytem kan det hända en hel del i det verkliga livet utanför bilen. Ta exempelvi navigatorn med in allt mer detaljerade karta. Tittar jag ner på bildkärmen och koncentrerar mig på kartan miar jag att den framförvarande aktar in och tannar. För att vara på den äkra idan måte jag alltå förutom navigatorn betälla en kolliionvarnare med autobrom till min nya bil. Det ena ger det andra, eller hur? Det kan kota många kronor. Och deutom måte jag vara född om optimit, och lita på att tekniken alltid fungerar. IVA MAASING MITSUBISHIMOTORS.SE - FITS YOUR LIFE SMYGPREMIÄR PÅ VÄLA I HELGEN! FREDAG-SÖNDAG. DET ENDA DU BEHÖVER VÄL JA ÄR FÄRG RESTEN ÄR STANDARD 6 KROCKKUDDAR ESP ABS-BROMSAR FEM DÖRRAR ELHISSAR NU INGÅR ÄVEN AC/CD!* VÄRDE 3.900:- TJUVKIKA PÅ NYA MITSUBISHI ASX FÖRE ALLA ANDRA. I höt kommer den hit, croovern om det talat lyrikt om på både bilalonger och motorredaktioner det enate året. En bil om kombinerar temperamentet ho våra mindre modeller med funktionen ho de törre. Det bäta av två världar kulle man kunna äga. Redan nu har vi fått in ett fåtal tetexemplar. Välkommen att boka din provkörning. MITSUBISHI ASX fr kr Bränleförbrukning bl. körning från 5,5 5,9 l/100km. CO 2 -utläpp från g/km. Euro 5. Bilen på bilden är extrautrutad. Lilla Garniong 31, Helingborg (mitt emot Biltema) Tel: Mån Fre Lör MILJÖBILEN SUZUKI ALTO SKATTEFRI 5 ÅR COMFORT :- 899:-/MÅN** RÄNTA 1,99% EXCLUSIVE :- Inkl. alufälgar, dimlju och delbart bakäte m m. Det ka vara enkelt och roligt att köpa en Suzuki. Därför är våra bilar rikt utrutade från början. Du lipper e prilappen växa i takt med tillvalen. Och du lipper vänta i evigheter på din nya bil. Ta Suzuki Alto om exempel. Det enda om du behöver välja är färg. Reten är tandard (förutom metallic om kotar extra). Bränleförbr. bl. körning: Alto Comfort/Excluive 1,0. 4,4 l/ 100km. CO2 103 g/km. Miljökla Euro5. 3 år nybilgaranti, 3 år vagnkadegaranti, 3 år aitan & 12 år rotkyddgaranti. Bilen på bilden är extrautrutad. *Erbjudandet gäller bilar i lager t o m **Finaniering genom Suzuki Finan: Ränta 1,99% gäller t o m Kontant 20%. Retvärde 48% av nybilpriet efter 36 månader. E ektiv ränta 3,26% (inkl. uppläggning- och aviavgift). BILGRUPPEN AB Din Suzuki-handlare i Helingborg Föräljning Verktad/Reervd BÄST I TEST Motor nr 6/2009 Hörnet Florettg./Mörareg. 10 Berga ind. omr. HELSINGBORG Öppet: Vard

16

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11

Bunden till elbolaget? sid 4 Effektiva tips från experterna sid 12. Framtidens heta värmekällorsid 6 11 Följande 16 idor är en annon en konumentguide från Provia Information AB Hela denna ektion är en annon från Provia Information Energi pecial Bunden till elbolaget? id 4 Effektiva tip från experterna id

Läs mer

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN

FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Succén är tillbaka! FRITIDSMÄSSA I FUNÄSFJÄLLEN Hela denna tidning är en annon för Brukvallarna Game Fair 2011. Brukvallarna Fjällprodukter med mak av paradiet Sidan 7 Görgen Antonon karimatik rikpelman

Läs mer

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014!

Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! , Nr 5/2014 TEMA Närproducerat Gott och nyttigt Succé för MAT 2014! CHAMPINJONKUNGAR HETT TRAKTORRACE STARTAR EGET MEJERI Ander Nilon och Benny Axeborg levererar ett ton Traktorrace är hett. Att våga gaa

Läs mer

Facebook på jobbet en ren investering. Karriärsutvecklaren Kristian Borgström tycker att man borde införa särskild facebook-tid

Facebook på jobbet en ren investering. Karriärsutvecklaren Kristian Borgström tycker att man borde införa särskild facebook-tid Tänk vidare Få ett företag utan gränser Facebook på jobbet en ren investering Karriärsutvecklaren Kristian Borgström tycker att man borde införa särskild facebook-tid Privat AF bättre för vem? Fredag 5

Läs mer

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011

Rapport från utvärdering av Hermods vuxenutbildning 19-23 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2011-11-29XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANITA SIMAK REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, UPPLANDS VÄSBY Rapport från

Läs mer

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997

KALLELSE till ÅRSMÖTE 1997 Ur innehållet: Kommande möten 2 Klubbinformation 2 Window 95-palten 3 Åter dag att betala 4 Dagordning vid ärmötet 1997 4 Internetdemontration 4 Klubben tadgar 5 BBS-idan 6 SCII-NSI-tabell 6 Korordet 7

Läs mer

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011

Rapport från utvärdering av grundläggande vuxenutbildning i Botkyrka kommun 5-9 september 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDELNINGEN UPPFÖLJNINGSENHETEN SID 1 (19) 2011-11-01XX Borttaget: 2011-10-31 UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAEV 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE; ERIK HAMNER REKTOR KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, TYRESÖ

Läs mer

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR

DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR QTC Amatörradio Nr 9 DIODEN SOM SWITCH ORLUNDA LÅNGVÅGSSTATION IOTA-TESTEN FRÅN STYRSÖ SL3BR ÅTER I LUFTEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTMBER 2008 JAMBOREE ON THE AIR 3 IC-7200 enkel och tuff med MF (mellanfrekven)

Läs mer

Släktforskardagarna i Köping

Släktforskardagarna i Köping D I S - M i t t N y t t Anvarig utgivare: Rolf Luth Nr3 2013 På inidorna Divere månotier 2 annon 10 Ordföranden har ordet 11 Redaktören ruta I dagarna har den förta nattfroten kommit! Och när det deutom

Läs mer

Betor blir till plast i Svalöv SIDAN 13. HYRKÖP 3.975:-/mån. HYRKÖP 4.475:-/mån

Betor blir till plast i Svalöv SIDAN 13. HYRKÖP 3.975:-/mån. HYRKÖP 4.475:-/mån Betor blir till plast i Svalöv SIDAN 13 Vi är lite politiska av oss Paul Cronholm var med och startade Crunchfish ett företag som på kort tid har fått internationellt genomslag. SIDAN 14 38 Dagens lunch

Läs mer

Att göra en presentation

Att göra en presentation Verion 2.6, maj -03 Att göra en preentation Sammantälld av Maria Björklund och Ulf Paulon BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT Denna krift har tillkommit för att vara en inpirationkälla och ett töd för tudenter

Läs mer

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag

MANDATUM. tredje numret UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING NR 3. från innehållet. ängelholms ff. fokus på nya företag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB maj 2015 NR.3 MANDATUM från innehållet ängelholms ff fokus på nya företag en artikel om vi-känsla rotary luntertun nästa nummer: om rögle i framtiden HÄR ÄR VÅR NYA NÄRINGSLIVSTIDNING

Läs mer

Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Torsdag 2 juli 2015

Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Torsdag 2 juli 2015 Kom i håg Mor Dag 25/5 Störta annonbladet i Klarälvdalen Tel. 0563-616 66 Fax 0563-109 79 www.veckobladet.e info@veckobladet.e Nr 26 Vecka 27 Årgång 24 Tordag 2 juli 2015 VARSÅGOD! Trevlig läning av vårt

Läs mer

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012

NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 NÄRINGSLIV Nr 4 Årg. 9 Vecka 44 2012 Med smak för goda företagsevent Choklad i Herrgården Blogg ger tygframgång Blogg och Facebook ger Tyglagret i Fritsla nya kunder. Nya marknadsföringsvägar, som sociala

Läs mer

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren

Tina vet hur arbetslivet blir en dans. Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 70 2011 Tina vet hur arbetslivet blir en dans Håll rätt på tiden i mobilen Växande marknad för middag vid dörren Besök oss på Kistamässan easyfairs

Läs mer

FÖRETAGAREN. Så får du affärer i fjällen. Ordförandenas nyårslöften. Juliga recept från Almas Café. Enklare med e-fakturering. NR 4 2012 Årgång 19

FÖRETAGAREN. Så får du affärer i fjällen. Ordförandenas nyårslöften. Juliga recept från Almas Café. Enklare med e-fakturering. NR 4 2012 Årgång 19 1 DALA FÖRETAGAREN Tidningen från Dalarna NR 4 2012 Årgång 19 Sid 4-14 Så får du affärer i fjällen Sid 16-17 Juliga recept från Almas Café Sid 18 Enklare med e-fakturering Sid 26-27 Ordförandenas nyårslöften

Läs mer

marknadsplats 12 februari 2014

marknadsplats 12 februari 2014 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MARKNADSPLATS en fest för eskilstunas näringsliv marknadsplats 12 februari 2014 anmäl dig till festen företagare i fokus läs allt om de nominerade 2 HELA DENNA BILAGA

Läs mer

TRUMF. Bara i NÄRINGSLIV: Direktrapport från Bryssel Sidan 27. PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19. Carina Jonasson i Ånge.

TRUMF. Bara i NÄRINGSLIV: Direktrapport från Bryssel Sidan 27. PT:n fixade Agnetas nacke sidan 18-19. Carina Jonasson i Ånge. Länets ledande affärsmagasin www.naringsliv.to ` Näringsliv nummer 9.2011 Pris: 35kr 2 0 0 1-2 0 1 1 ` ÅR Superresenärens bästa tips Sidan 10-11 Carina Jonasson i Ånge satsar allt på skum affärsidé TRUMF

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bredband på riktigt Anslut fiber till din villa. Olda rätt & lätt Film för den sociale Kraftstation med styrka Hon har Ljusdals längsta visitkort

Bredband på riktigt Anslut fiber till din villa. Olda rätt & lätt Film för den sociale Kraftstation med styrka Hon har Ljusdals längsta visitkort Bredband på riktigt Anslut fiber till din villa NR 5 25 MAJ 2011 ÅRGÅNG 5 WWW.LJUSDALSTIDNING.COM Pårsgatan 3, 827 30 Ljusdal Tel: 0651-760 750 www.ljusnet.se Olda rätt & lätt Film för den sociale Kraftstation

Läs mer

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008

INNEHÅLL Nr 4 12 september 2008 2 FREDAG 12 SEPTEMBER 2008 Lars-Henrik Andersson KRÖNIKAN Lars-Henrik Andersson Näringslivsredaktör lars-henrik.andersson@ 0920-26 28 26 Nystart med starta eget Under sommaren har Norrbottens Affärer bytt

Läs mer

Tema IT om moln och mobilitet

Tema IT om moln och mobilitet Krisavtal kan hjölpa företag att övervintra. Sidan 2 Bankerna ser på 2011 med tillförsikt. Sidan 6 Alingsåsförfattare uppmärksammas. Sidan 14 TILL FÖRETAGARE I MITTEN- ÄLVSBORG Årgång 3 Nummer 1 2011 MITTENÄLVSBORG

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle

TJÄNSTEBILEN. Nr. 13 / September 2010. Biltest: Vi har testat höstens hetaste dieselbilar. Jan Gustafsson En dieselbil drar 30 procent mindre bränsle ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 13 / September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED YNNOR & TJÄNSTEBILSFAKTA ANNONS TJÄNSTEBILEN FOTO:

Läs mer

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn.

En utredning föreslår nu att pensionsåldern. Konjunkturläget. Konjunkturen i Västsverige står och väger och exporten är just nu starkaste motorn. Jörgen Oom om döda hästar, initiavtivstegen och att vilja vinna. En utredning föreslår nu att pensionsåldern höjs till 69 år. Skatteverket har lämnat ett antal förslag till förändring av reglerna om RUT-avdrag.

Läs mer

CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR

CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR nr 2 2012 LeasePlan Sverige CITROËN C5 FÖRFÖR OCH IMPONERAR NYA DIGITALA TJÄNSTER Smart, snabbt, säkert TCO smidig helhetssyn Vintervägarnas utmaning Familjeevent gav 1 800 provkörningar 02 KRÖNIKA VINTER-

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen

Luxemburg. anno 1980. Veronika. conny petrén. stoppa tjuven. gör spikrak karriär inom järnvägsbranschen. genberg har gjort det igen Nr1 2012 OOOPS genberg har gjort det igen Veronika Luxemburg stoppa tjuven Så skyddar du ditt företag mot inbrott + anno 1980 exin fixar kontoret conny petrén etablerar västerås företagsguide aron Ledstjärnan

Läs mer