a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet."

Transkript

1 Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan Per-Arne Nilsson (FA) Sabine Alexandersson (FC) Carolina Cemmernäs (FC) Martin Ullberg (1A) Birgitta Pettersson (1C, 4C) Åsa Möller (2A) Pia Smideberg (2B) Anna Andersson (2C, 4C, 6C) Ingela Sjöö Ekström (3C) Filip Bernardo (5 A) Linda Adler (4B) Petra Niklasson (5B) Jenny Jastrell (5C) Ola Persson (6A) 1. Ordförande Nina Hedberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna till terminens sista skolrådsmöte. Presentation av nya skolrådsmedlemmar samt upprättande av närvarolista. 2. Skolledning har ordet; a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. b) Resultaten i de Nationella prov som åk 6 har genomfört ser mycket bra ut för skolan generellt. c) Qualis undersökningen måste genomföras en gång per läsår. På Nyvångsskolan kommer det att gå ut igen till hösten och skolledningen hoppas denna gång på betydligt högre medverkan från skolans föräldrar. d) Tjänstefördelningen är nu klar och alla är informerade om var de ska arbeta till hösten. Information har gått ut till de flesta klasser och föräldrar, i de fall detta inte har skett kommer göras under den närmaste veckan. Diskussion om förändringen för åk 3 nästa år där skolan inte kan bedriva verksamheten i 3 klasser längre beroende på det låga elevantalet (55 elever). Läs mer om diskussion under punkt 4 a och d. e) Mombusarna åker på belöningsresa till Köpenhamn den 29 maj. f) Skolan ber om att föräldrarna gör sjukanmälan senast 07:30 och varje dag förutsatt att man inte redan meddelat om sjukfrånvaro för flera dagar samtidigt. Sjukanmälan kan göras på samt som tidigare på telefon.

2 3. Genomgång av föregående mötesprotokoll a) Tema klasskort kommer att anlitas för nästa fotografering som sker i september Datum, september är bokat för fototagningar. b) Renovering av syllar har skett, och tre stycken är klara. En del syllar har visat sig vara fuktiga vid provtagningar men inte så att det var något anmärkningsvärt. Provtagning har gjorts i Qvintus lokaler och beroende på provsvaret kommer ev vidare renovering ske där i sommar. Provtagning på luften sker där syllarna är bytta. Provsvar kommer senast under påsklovet och då kan frågan ställas om vidare provtagningar. Uppföljning : Inga åtgärder kommer att göras nu till sommaren eftersom de prover som man tagit under våren inte visat några förhöjda värden av fukt eller mögel på Qvintus. Nya provtagningar kommer att ske om i juni i de utrymmen där syllarna byttes c) Skolan har önskat att få fortsätta att använda lokaler på Kompassen även till hösten, men har inte fått klartecken ännu. En lokalförsörjningsgrupp finns som ser över lokalfrågan för såväl förskolor som skolor. De ska innan halvårsskiftet lämna ett beslutsunderlag, för den här delen av Kävlinge kommun, angående eventuella renoveringar samt nybyggnationer. Uppföljning : ÅK 5 kommer att fortsätta vara på Kompassen under läsåret 13/14. d) Hemsidan kommer att göras om för att kunna användas bättre nästa termin. I nuläget läggs därför inte så mycket nytt ut. Uppföljning : Hemsidan är nu klar så att det går att publicera material. Bland annat Big Five presentationen från åk 5 finns på hemsidan nu. e) Skolan erbjuder nu läxhjälp, kallat studieverkstad klockan varje onsdag i textilslöjden, genom Anders Hammar och en person till. Detta är öppet för alla. Uppföljning : Läxhjälpen har varit oerhört populärt så man har delat upp eleverna i flera grupper för att få bästa kvalité i läxhjälpen. f) I dagsläget är personalrepresentation på skolrådet frivillig. Kanske kommer det ske en ändring för att få med någon ur personalstyrkan också, förutom ledningen, då detta är värdefullt. Uppföljning : Eftersom det efterfrågats personalrepresentation på skolrådsmöten kommer ett rullande schema sättas in framöver. Under dagens möte representerar Kristine Helmersson, fritidspedagog på Rockan, personalen. g) Vad gäller banden på idrotten och en eventuell kardborrekoppling, ska textilläraren titta på hur detta kan lösas. Uppföljning : Camilla har pratat med idrottslärarna och de menar att banden alltid används som ryggsäck dvs inte över halsen så ansåg de inte att det finns ett problem med banden. Skolan har dessutom anskaffas röda tröjor som kan användas vid lagindelningar. 4. Föranmälda ärenden a) Jag vill lyfta frågan igen hur man sätter in vikarier på skolan. Med tanke på 3:ornas storklass till hösten och med tanke på de smågrupper vi har blivit lovade vill man vara säker på att vikarie sätts in direkt. Annars lär det ju bli mycket storklass hela tiden och smågruppernas kunskaper blir haltande. Med vikarier menar jag att man får in en ersättare och inte använder resurspedagogerna som vikarie.

3 Svar: Det finns inget vikariestopp för skolan och generellt ser inte skolledningen att detta är ett problem för skolan. Skolan försöker hela tiden arbeta för att jobba för kreativa lösningar för att säkerställa så hög grad av behörig personal som möjligt när ordinarie personal är frånvarande. Under vissa tider på året är dock skolan mer sårbar, t.ex. vid influensa tider vilka är svåra att förutse och ha 100% beredskap för. När det gäller förändringen som nu görs inför kommande åk 3 så har skolledningen tillsammans med pedagogerna gjort en riskanalys för att ta fram en plan för olika scenarios och hur man optimerar undervisningstimmarna och arbetet i klasserna ur olika vinklar vid pedagogernas frånvaro. b) Jag vet genom Tilda att barnen gärna vill ha en skolklocka så de kan se vad tiden är när de är på rast. Och vad är en skola utan ett stort väggur ute... Det har också bland barnen pratats om att de vill ha sjumannamål till sina bollspel. Svar: Camilla tycker idén med skolklocka var bra och kommer att ta med sig denna till nästa elevrådsmöte för förankring. Eftersom skolgården är indelad i så många rum har skolan tidigare haft klockor i något av fönstren på respektive gård. Camilla ska också ta reda på vem som bör bekosta en eventuell skolklocka, är det skolan själv ur egen budget eller fastigheten. c) Vi har en dotter som går i femman och även en dotter som numera lämnat Nyvångsskolan och går på Tolvåker. I samband med repetition inför prov i engelska för vår femteklassare upptäckte vi att övningsboken inte var rättad. När eleverna tog upp detta i klassrummet fick de till svar att läraren inte hinner med att rätta samtliga elevers böcker. Vi stötte på samma problem när vår äldre dotter gick på Nyvång, så detta problem är inte relaterat till en lärare. All respekt för att lärarna har en ibland ohållbar situation och väldigt mycket att göra. Vi föreslår därför att vi föräldrar informeras om att vi helst bör gå igenom övningsböckerna innan vi ber barnen repetera inför prov. Förslagsvis läggs facit som en skannad kopia på Isac så att samtliga elever får samma ärliga chans att övar in rätt grammatik. Vi stötte även på problemet i matematik i vår äldre dotters klass. Svar: Detta har tagits upp på lärarkonferens idag. I högre årskurser (vanligtvis från åk 4 och uppåt men det varierar för olika pedagoger) förväntas inte lärarna rätta alla övningsböcker utan mer ansvar faller på eleverna. Då behöver givetvis pedagogerna ta ansvar för att informera elever och föräldrar om rutiner för rättning, samt se till att facit finns tillgängligt så att alla barnen har samma förutsättningar. Pedagogerna måste också ta ansvar för att observera barnen i klassen och där upptäcka om barn gör fel. Flera föräldrar vittnade under mötet att detta händer särskilt inom matematiken och engelska. Om föräldrar upplever att detta är ett problem framöver ber Camilla föräldern först och främst ta upp detta med pedagogen och eleven. Om det inte blir en märkbar skillnad ska detta givetvis till slut rapporteras till skolledningen. d) När kommer det mer information till oss föräldrar om den förändring som kommer att ske för kommande 3:orna till hösten? Finns det beslut på hur klasserna kommer att se ut samt hur resursfördelningen och skolarbetet ska bedrivas? Min oro är stor att det är avsatt för få resurser till denna storklass 2,3 pedagoger. Jag ser en risk i att mycket viktig

4 undervisningstid försvinner under hösten i anpassningen till det nya arbetssättet både för elever och pedagoger, hur ser ni från skolledningen och pedagogerna på detta och vad görs för att säkra att övergången blir så smidig som möjligt? Svar: Det kommer finnas 55 elever till hösten i åk 3. Alla tre pedagoger (Hanna, Linda och Barbro) ska vara kvar. Klassen ska vara en storklass med en klasslista. Information för föräldrarna kommer att skickas ut inom kort. Klassen kommer att hålla till i en länga för att inte behöva förflytta sig mellan olika byggnader mellan lektionerna (utom speciallektioner och fritids). Mycket tid har lagts ner på riskanalys (se 4.a) och schemaläggning för att optimera undervisningen så väl som det går. Eleverna kommer att behålla sin nuvarande mentor även i åk 3. e) Det har tidigare talats om att Kompassens förskola blir fullt till hösten och då har skolan inte möjlighet att utnyttja dessa lokaler. Det har även talats om att rusta upp skolgården i flera olika omgångar men mycket lite har skett? Hur ser den kommande planen kring lokal- och utemiljöfrågan ut? Finns det en plan i kommunen att göra en större åtgärd kring skolan eftersom alla de tidigare inplanerade åtgärdena verkar ha avtagit? Jag tänker på då skolgårdsupprustningen, omasfaltering, fortsatt renovering och byte av syllar mm. Svar: Asfaltering av skolgården är prioriterat och en del lagningar kommer att ske under sommaren. Den röda boden vid Qvintus ska flyttas tillbaka närmare vägen. Utemiljö i övrigt sköts nu av Väla Mark & Trädgård AB och en diskussion kring deras uppdrag pågår. Det kommer under sommaren att tas ett politiskt beslut angående framtida investeringar gällande lokaler. Till dess ligger alla övriga investeringar stilla. Skolledningen anser att skolan har stora renoveringsbehov både till det yttre och inre. 5. Skolrådets Samverkansorgan Åsa Möller informerar om senaste mötet som var den 7 maj. a) Statistisk visades och kommunen är glad och stolt över att ha klättrat i SKLs rankning från plats 97 till 34. Fortsatt arbete ska nu ta kommunen till top 20 i landet. b) Satsningen Mattelyftet presenterades och Nyvångskolan är med från början i denna satsning. c) Alla elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt i skolan (nå sin fulla potential). I kommunen förs nu en dialog efter skolverkets kritik kring hur man ska arbete för att stärka elever med hög prestationsförmåga för att utmana och jobba mer med dessa elever. d) Kommunen har sökt statsbidrag för 12 sk förstelärare. Försteläraren har till uppgift att undervisa men även coacha kollegor och driva utveckling framåt inom ett eller flera ämnesområden för kommunen. Lönepåslaget är statligt finanserat.

5 6. Övriga punkter och information En fråga som kommit är om skolan kan bygga om parkeringen vid skolmatsalen. Diskuterades i skolrådet och framför allt är det viktigt att föräldrar respekterar var man får och inte får köra och parkera samt respekterar aktsamhet när man kör vid skolan och parkeringarna. I första hand bör ju barnens säkerhet vara i fokus och inte om det är 50 m extra att gå. Många upplever att det finns alltför många föräldrar som inte respekterar hastighetsanvisningar och de märkta parkeringsområdena vilket ökar osäkerheten för alla barn som rör sig i området. Skolrådet beslutade istället om ett önskemål att placera en väggris för att markera var man inte ska köra för att ge bättre skydd till de barn som går och cyklar vid parkeringen. Skolrådet skickar detta önskemål till åsikt Kävlinge. 7. Skolrådets arbete och målsättning för läsåret 12/13 Beslut att ta fram en informationsfolder om skolrådets arbete med fokus på föräldramedverkan i skolan som kan delas ut under hösten. Jenni Jastrell tog på sig uppgiften att ta fram ett första utkast som skolrådet tittar på och beslutar vidare kring vid nästa termins första skolrådsmöte. Information till åk 3 om faror på nätet har dessvärre inte kunnat arrangeras under våren, det blev för kort varsel så skolrådet arrangerar detta tidigt i höst för de startande åk 4 samt åk 3 istället. Planerad aktivitet i åk 6 kring drogrelaterad information till föräldrar. Skolrådet hade tänkt bjuda in Ingegerd Ebbesson från Socialförvaltningens fältgrupp för att tala med föräldrarna tillsammans med skolkurator. Kommunen är med i en satsning som heter TRIADEN och eftersom det arbetet ingår i ett forskningsprojekt på Örebro universitet har vi ingen möjlighet att anlita en annan föreläsare i samma ämne. Det blir då svårt att följa upp TRIAD arbetet och utvärdera vad satsningen leder till. 8. Nästa möte 11 september :30 i personalrummet Årets skolrådsrepresentanter ombedes att säkerställa att information om nästa mötestillfälle ges till de nyvalda representanterna i sin klass för att informationen ska nå ut så brett som möjligt. Pia tar tacksamt emot kontaktuppgifter till nyvalda representanter (via så att inbjudan kan skickas ut till samtliga. I de nya förskoleklasserna ber skolrådet om skolledningens hjälp att fånga upp de nyvalda representanterna så att de kan informeras om första mötestillfället. Protokoll skrivet av Pia Smideberg, Sekreterare Skolrådet Justerat Camilla Fajerson Anneli Roth

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan 150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b),

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna.

Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. Redovisning skolenkät och arbete vid föräldraråd på skolorna. 20140218 et här är en redovisning av de svar som kommit in dels vid föräldramöten med igerbergets skolas föräldrar och dels via den enkät

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vilans skola f-6 Nacka Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vecka 45-46 år 2013 Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 Fakta om enheten 4 Statistik 4 Organisation /Ledning 4 OBSERVATIONENS

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer