bonnierförlagens hållbarhetsarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bonnierförlagens hållbarhetsarbete"

Transkript

1 bonnierförlagens hållbarhetsarbete

2 Innehåll hej! basketförbundet berättarministeriet junibacken ungdomsarbeten bokbytardagen läxhjälpen bonnierförlagens hållbarhetsarbete Hej! Bonnierförlagen vill vara en aktiv del av samhället och ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. För att göra detta måste vi ha ett ännu bättre och närmare samarbete med våra leverantörer, kunder och andra viktiga aktörer i samhället. För oss är det förstås också viktigt att genom olika former av insatser främja glädjen och viljan att läsa hos alla människor, men kanske framförallt hos barn och unga. Något som inte bara är roligt, berikar språket och ökar läsförståelsen utan också är en förutsättning för att senare i livet genomgå och tillgodose sig en högre utbildning. Att läsa mer ger oss människor mer kunskap, bättre inlevelseförmåga och mer empati som på många sätt är en förutsättning för att genom livet hantera olika situationer, såväl glada som tråkiga. Dessutom kan det vara väldigt kul stipendier miljöarbete Genom att vi inom Bonnierförlagen tar ett större ansvar och sprider vår kunskap hoppas vi kunna bidra till en ökad delaktighet och engagemang, integration och demokrati i samhället. I den följande texten beskrivs ett antal av de viktiga projekt, egna eller andras, där Bonnierförlagen är delaktiga. Vi vill ha aktiva samarbeten där vi tillsammans bidrar med kompetens och engagemang för att åstadkomma en skillnad. De partners vi samarbetar med är därför noga utvalda organisationer som delar vår inställning och våra värderingar. Våra samarbeten är också långsiktiga. Det tar tid att bygga upp en relation och över tid kan vi förbättra vårt sätt att arbeta och nå ut till fler människor. 2

3 en ökad medkänsla gör dig till en bättre spelare Att läsa böcker gör vi av många anledningar. För att roa oss. För att lära oss nya saker. För att få lite vila och avkoppling, eller kanske för en stunds verklighetsflykt. Med hjälp av fantasi och kreativitet ökar dina chanser att hitta fler och bättre lösningar på olika problem. En egenskap du kan ha nytta av i många olika situationer, t ex inom idrotten och på en spelplan. Läsning ger dig också en större förståelse för både andras och din egen situation. En insikt som kan göra dig till en mer empatisk person. Det för dig närmare andra människor och gör dig därmed till en bättre lagspelare och en bättre medmänniska. Genom att läsa böcker utvecklas även det egna språket. Ett rikt språk gör det mycket lättare att ta sig in i, och bli en del av, samhället. Så är det för alla, men kanske särskilt för den som inte har svenska som modersmål. Av denna anledning har därför Bonnierförlagen valt att samarbeta med Svenska Basketbollförbundet (www.basket.se) en organisation som företräder den mest integrerade och jämlika idrotten i Sverige. Tillsammans för vi fram läsning på en mängd olika sätt. Några av våra absolut bästa ungdomsspelare är också läsambassadörer som pratar och bloggar om läsning. På Boktipset.se (www.boktipset.se/reading_game/) kan alla Sveriges basketspelare prata böcker, få tips och tävla även i läsning en tävling som avgörs på spelplanen vid den stora distriktsfinalen i Uppsala. I baskettidningen Give and Go kan man i varje nummer läsa om en aktuell författare och få noga utvalda boktips. Vid s k EBC-tävlingar (Easy Basket Challenge, läs mer på: Tavling/EBCochEB/) kan man möta såväl författare som böcker. Och vi på Bonnierförlagen spelar basket på vår innergård! eller David Hussein, 3 4

4 det är de ungas berättelser som formar framtiden Det är viktigt för barn och unga att berätta, men det är minst lika viktigt att de känner att det finns människor som lyssnar till vad de har att säga. Detta är själva ursprungsidén i Berättarministeriets verksamhet (www.berattarministeriet.se). En verksamhet med ambitionen att finnas på ett flertal orter i Sverige. För enligt Dilsa Demirbag-Sten, en av initiativtagarna till projektet, definieras ett konstruktivt samhällsbygge på pluralism och samhörighet. Och, om barn och unga redan tidigt känner sig sedda och hörda stärks också vår demokrati. BM debutant startar våren Det är Bonnierförlagens författarskola för gymnasielever i Södertälje kommun. Eleverna där kommer, förutom att få manuscoachning av erfarna redaktörer, även att lära sig hur varje del inom förlagsvärlden fungerar. Hur man trycker en bok, hur man gör ett omslag, hur man når ut till läsarna med sin bok. Vi bidrar även med böcker som kan ge inspiration och, framför allt, genom att ge ut böcker som skapas på Berättarministeriet. Det första exemplet på det kommer du att hålla i din hand vintern Bonnierförlagen är av denna anledning både glada och stolta över samarbetet med Berättarministeriet. Vi vill på olika sätt sprida litteratur och lusten till läsning bland alla barn och ungdomar. Förutom att språk, fantasi och empati ökar ger läsningen även en smula ro i en annars ganska hektisk värld. I samarbetet med Berättarministeriet bidrar Bonnierförlagen med volontärer som kan närvara, inspirera och uppmuntra barn i deras skrivarverkstäder en plats att besöka för barn och unga mellan 8-18 år. eller Åsa Lovén, 5 6

5 när leken och barnboken tillåts stå i centrum På Junibacken i Stockholm (www.junibacken.se) finns det egentligen bara ett mål. Det är att barn ska ha roligt och känna kreativitet mitt bland figurer och miljöer från välkända barnboksberättelser. Här inspireras man till läsning genom att i utställningen kliva in i boken. Till Junibacken kommer dagligen - sedan 15 år tillbaka - barn och vuxna från hela världen på besök. Bonnierförlagen arbetar tillsammans med Junibacken för att med våra författare och illustratörer nå allt fler barn och vuxna med våra berättelser. Det ger inspiration. Och, det är viktigt att börja tidigt. Färska undersökningar (www.iis. se/docs/soi2011.pdf) visar att medie-användningen bland barn i Sverige går stadigt nedåt i åldrarna. Varannan treåring är idag ute på internet. Med en ökad medieexponering ökar också behovet av en ökad mediekunnighet. Och, för att kunna analysera, utvärdera och kreativt använda olika former av media krävs det att vi kan läsa och också förstå det vi läser. Junibacken är en plats där vi på ett spännande sätt kan visa barn sagans och fantasins värld. Här kombineras bok och bild, utställningar och författare. Ett besök här inspirerar till att krypa upp i soffhörnet hemma, barn och vuxen tillsammans, och fortsätta umgås tillsammans över en bok. En stund som skapar ro i en ibland ganska hektisk tillvaro. eller Jenny Helldahl, Junibacken, 7 8

6 Att som ung erbjudas möjligheten till ett seriöst jobb är självklart viktigt av många skäl för både individ och samhälle. Förutom att tjäna sina egna pengar, skapa en identitet och egna nätverk inför framtiden är det en förutsättning för att kunna flytta hemifrån, ta ett banklån, söka bostad och kanske bilda familj. Bonnierförlagen satsar därför på att anställa ungdomar mellan år som har varit arbetslösa i mer än sex månader. En åldersgrupp som ibland kallas för Generation Utanför. Insatsen sker i form av att fr o m 2012 erbjuda fem personer ettåriga anställningar. Deras anställning är en riktig anställning med allt vad det innebär. Det vill säga, lönen följer de avtalade lönenivåer som finns i samhället och personen omfattas självklart av arbetsrättslig lagstiftning. Den unga personen kommer dessutom att erbjudas den utbildning och den handledning som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Och får även extra utbildning som är till glädje när det är dags att söka nästa arbete. den som står utanför måste få komma in Vi som är vuxna idag behöver sällan ta gratisjobb, ha otrygga anställningsvillkor eller arbeta i en dålig arbetsmiljö. Dessvärre är det ofta en situation som många unga tvingas hantera. Till detta följer att ungdomsarbetslösheten i Sverige nu slår alla rekord. Vi ligger till och med över snittet inom EU. Anställningsformen är begränsad till 12 månader och kan inte förlängas. Orsaken är att vi vill att så många ungdomar som möjligt ska ges en möjlighet till arbete och att det varje år ska öppnas upp för nya personer att söka en ungdomsplats här hos oss. 9 10

7 att få en ny vän och en bok Stora Bokbytardagen är ett initiativ av två privatpersoner som vill få människor att mötas över en bok (www.storabokbytardagen.se och Den 25 maj 2012 äger världshistoriens fjärde Bokbytardag rum, då vi hoppas att många böcker hittar nya ägare. Bonnierförlagen stöder Stora Bokbytardagen eftersom vi delar deras vision och engagemang i att låta berättelser hitta fler läsare och läsare hitta fler berättelser. eller Stora Bokbytardagen, hjälp till den som behöver Visste du att det finns skolor i Sverige idag där endast 40 % av eleverna går vidare till gymnasiet? Stiftelsen Läxhjälpens (www.laxhjalpen.se) verksamhet angriper en av Sveriges största utmaningar idag det vill säga bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och hamnar utanför samhället. Med stöd från näringslivet bedriver stiftelsen resultatinriktad läxhjälp för att motverka denna utveckling. Unga, arvoderade högskolestudenter hjälper regelbundet elever i 8:an och 9:an med läxor och är samtidigt positiva förebilder och mentorer. Eleverna som får stöd går i skolor där behovet är extra stort. Bonnierförlagen samarbetar med Läxhjälpen och bidrar med böcker som uppmuntran till deras viktiga arbete. eller Maria Arneng, Läxhjälpen, 11 12

8 att ge människor en chans och uppmuntran Att erhålla ett stipendium i någon form kan utgöra ett efterlängtat ekonomiskt tillskott och bekräftelse oavsett var man som människa befinner sig i livet och karriären. Inom Bonnierförlagen finns idag ett antal olika former av stipendier som är till för att stimulera författare i sin nuvarande och framtida gärning. Det finns i dagsläget följande stipendier inom vår verksamhet. stiftelsen stipendiefonden albert bonniers 100-årsminne albert bonniers stipendiefond för svenska författare albert bonniers stipendiefond för yngre och nyare författare gerard bonniers lyrikpris gerard bonniers essäpris För mer information, se Stipendier/ eller kontakta Bodil Unenge,

9 hållbara insatser för kommande generationer Bonnierförlagen arbetar med långsiktiga miljösatsningar. Ett sätt att vara ett miljömedvetet företag är att arbeta aktivt med hur vi skapar och producerar vår utgivning. Vi vill minimera överproduktion av böcker både för miljöns och vår lönsamhets skull. Vi följer självklart gällande miljölagstiftning det är en miniminivå. Tillsammans med våra avtalstryckerier genomför vi miljö- och hållbarhetsanalyser och gör ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att minska vår miljöpåverkan. Vi måste vara uppdaterade och följa med i utvecklingen inom de områden där vi verkar och även står för en del av belastningen i samhället. Vi arbetar med vår egen miljöpåverkan genom att minimera vår egen materialanvändning och öka vår energieffektivitet. Vår ambition är att så långt som möjligt välja de alternativ som påverkar miljön minst negativt vid både personoch godstransporter. Vi lägger stor vikt vid vår indirekta miljöpåverkan genom att göra aktiva och miljömässiga val av våra leverantörer. För oss är det med andra ord avgörande hur leverantören förhåller sig till användning av kemikalier, energieffektivitet i produktion och distribution, samt hur arbetsvillkoren ser ut för de anställda. Här följer två exempel på hållbara satsningar från Bonnierförlagens sida: 1. när miljoner pocketböcker blir klimatsmarta Inom ramen för projektet Klimatsmart pocket (www. klimatsmartpocket.se) har Bonnierförlagen tillsammans med ett antal aktörer gått samman för att på lång sikt skapa en produktion av pocketböcker som i en lägre grad belastar miljön. Dessa partners är förutom initiativtagarna Bonnier Pocket och Månpocket, Världsnaturfonden (WWF), Forest Stewardship Council (FSC), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Climate Friendly samt Pocket Shop, Adlibris och Scandbook. Projektet går i korthet ut på att böcker trycks på ett miljömärkt papper, görs helt återvinningsbara, utan miljöbelastande utformning som foliering o dylikt och inom ett närområde för att undvika långa transporter. För den miljöbelastning som trots allt sker görs klimatkompensation. 2. när tryckerierna utsätts för kritisk granskning För att säkerställa att de tryckerier som Bonnierförlagen arbetar med tar ett ansvar för hållbarhet i samhället så genomför vi granskningar på plats. En av Bonnierförlagen genomförd granskning baseras på kontroll av att vår uppförandekod efterlevs (www. bonnierforlagen.se/codeofconduct/). I den beskrivs våra krav gällande arbetsvillkor, säkerhet och miljö/klimatbelastning, samt att vi inte tolererar korruption och mutor. För mer information, kontakta Magnus Brundin, , 15 16

10 Hej! Genom att vi inom Bonnierförlagen tar ett större ansvar och sprider vår kunskap hoppas vi kunna bidra till en ökad delaktighet och engagemang, integration och demokrati i samhället. Den här skriften berättar om vad vi gör.

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN

HANDLEDNING INFÖR TURNÉN HANDLEDNING INFÖR TURNÉN MALMÖ 23-24/4 2014 Introduktion En av orsakerna till att vi arrangerar we_change är att många unga idag tycker att det är trist att prata om hållbarhet. Och det kan vi förstå då

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer