Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~.."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~..""

Transkript

1 Vi hjälper Er från ide till färdig trycksak utan dyra mellanh~.." Låt oss räkna fram en offert! Från visitkort till tidskrift i en till 4-färger 1) /. 1\. NR 3 ÄRGÄNG Visitkort - Brevpapper - Fakturor - Säljbrev - Flygblad skort - Tackkort - Avhandlingar - Produktblad - Foldrar - Flygblad - Formulär - Kuvert - Prislistor - Broschyrer - A' Foldrar - Årsredovisningar - Föreningstidningar - Tidskrif' schyrer - Affischer - Menyer - Bruksanvisningar - Inbjudn - Tidskrifter - Visitkort - Brevpapper - Fakturor - Säljbrev Inbjudningskort - Tackkort - Avhandlingar - Produktblad - Säljbrev - Flygblad - Formulär - Kuvert - Prislistor - Brosl duktblad - Foldrar - Årsredovisningar - Föreningstidningal tor - Broschyrer - Affischer - Menyer - Bruksanvisningar - tidningar - Tidskrifter - Visitkort - Brevpapper - Fakturor - ningar - Inbjudningskort - Tackkort - Avhandlingar - Prol Fakturor - Säljbrev - Flygblad - Formulär - Kuvert - Prislis gar - Produktblad - Foldrar - Årsredovisningar - Förening~ - Prislistor - Broschyrer - Affischer - Menyer - Bruksanvis reningstidningar - Tidskrifter - Visitkort - Brevpapper - F

2 , ~ l' Innehållet i detta nordiska VEGA-blad: VEGA-klubben Ordför ande har ordet..3 Klubbstyrel ser Nye medlem mer - regionalt..initiativ 6 IFR 1994 i Stockholms särgärd! 7 G~:r:~~;A~ei~ö~~t.~.~.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ Rapport från Västkustkretsen....9 Vegaklubbens vårmöte vid Grisselholmsfladen ANNONS: Sobstad Kort rapport från Västkusten 13 Albin Vega PARTNERS overmand! 14 ANNONS: A/S Rungsted Bådvärft 16 Fyn rundt med "WILHELMINEII" af Skcelsk0r 17 ANNONS: Boding Segel AB 20 Vega på långtur Mon rundt Vega slips..., ANNONS: GP-Marin o Segelbåt Service. 24 LÅNGFÄRDSSEGLING Med VegaIia mot Fredrikssund. del 2 25 ANNONS: GP-Marin o Segelbät Service. 30 Sommertur 1993 med Vega klubben i "SIGRID" til Norge 31 TEKNISKA SPALTERNA Hej alla VEGA-vänner! VARNING! - Sötvatten Läckande fönster. kylning! ANNONS: Lidköpings Båtsnickeri Batteriet inför vintern Reverseri ngen 39 Ordl ista i bätspräket..40 MARKNADEN...44 Bilagor: Teknisk tips nr 113 Inbjudan till Vega klubbens årsmöte Preliminär intresseanmälan till IFR VEGA-bladet nr. 4, utkommer under december Sista manusdagen för handskrivet manus är Manus på diskett skall vara redaktören tillhanda Skriv till redaktionen redan idag! Skicka även foto eller teckningar! Redaktör/ansvarig utgivare: Laszl6 Szo"nyi VEGA-bladet: upplaga ca. 850 ex. Omslagsbilden: VEGA299, CHOUpå väg ut till Atlanten.. 1, J il Sverige... Sommaren är slut och de flesta summerar nog sommarvädret som tämligen dåligt. Ger man sig trots det dåliga vädret ut med båten kan man dock, i varje fall på ostkusten, ofta se hur åskmolnen tornar upp sig över land men vädret är hyfsat ute i skärgården. Med åren blir man lite gaggig och upprepar sig gärna och det vet jag att jag gör nu. Vegaklubben har spridning över hela landet och den främsta anledningen till medlemskap tycks vara att få tekniska tips mm via Vegabladet. På många orter är dock Vega- tätheten så hög att det kan vara en god ide att ordna en lokal träff där man kan prata om gemensamma bekymmer (motorerna?) och glädjeämnen (smultronställena). Kanske kan man av1ala med en 10- Dall11lark... Halvvejs gennem regnskabsåret må jeg nok konstatere, at vores medlemstal er stagneret i Dansk Vegak- 11Jb. Vi får stadig nye medlemmer, men desv<erre er der også en del, som har solgt deres Vega, og derfor har de meldt sig ud af klubben. Det ville v<ere dejligt, om medlemmer, der s<elger,s0rger for at den nye ejer bliver bekendt med Vegaklubben og bliver medlem der. J eg har fået et par henvendelser fra tidligere Vega-ejere, der har k0bt st0rre båd, men som savner vegasamv<eret. De kan naturligvis, som det fremgår af vore love, fortsat v<ere medlemmer. Ordförande har ordet... kal motorreparatör eller segelmakare att ställa upp för en informationskväll. Långväga gäster är också tänkbara, jag har t ex talat med åtminstone en segelmakare i Stockholm som kan tänka sig att resa utanför stan och prata segeltrimning en kväll. Klubbregistret kan hjälpa Dig med listor över närboende Vegaägare och klubbkassan kan bidra med porto och riskpengar för hyra av lokal eller dylikt. I princip menar vi i styrelsen att en träff skall gå runt, men klubbkassan skall kunna användas för att våga ta risker när man inte vet hur många som kommer. Ta gärna initiativ till en lokal träff och hör av Dig till någon i styrelsen så försöker vi bistå! Ingemar Nye medlemmer i klubben har skabt nye centre for eventuelle samvcerssteder, og derfor vii det nok vcere en overvejelse vcerd, om vi ikke skulle fors0ge at etablere flere mindre m0der på lokalt plan til udveksting af erfaringer og til f<elleshj<elp med at klare problemerne. Det fordrer et lokalt initiativ, men det kan bakkes op af klubben, såvel praktisk som 0konomisk. Med disse tanker ser jeg frem til en god vinters<eson, hvor vores Vega ikke bliver gemt helt v<ek. Svend-Erik B01ge.. 2 3

3 VEGA-klubben, Sverige VEGA-klubben, Norge VEGA-klubbens STYRELSE Ordförande: Ingemar Bäck tel.hem VEGA - 2 ar b ELV!RA Kassör: Ann-Mari Holmquist hem VEGA arb AGNES CECILIA Tekn. produktion VEGA- U.szlå Szönyi tel.hem VEGA bladet, medlemsmatrikeln: arb MATE Red aktions medar betare Steve Jansson tel.hem VEGA AMALIA Sponsring, annonser Hans Mitt jas telhem VEGA-3167 arb BETTY BOPPH Seglingssektionen: Lars Lemby telhem VEGA - 7 arb IMARI Eva Andersson telhem VEGA arb WANDERER Tekniska sektionen: Per Wasberg tel.hem VEGA arb PAGAL Jan Larde tel.hem VEGA KRONKVIST III Jan Skog tel.hem VEGA CHANS Klubbmästare: Aino Eriksson-Gatehag hem VEGA KATINKA Medlemsregister: Sylvia Moberg telhem VEGA arbd ARLEENE Förs. av Klubb-Prylar: Nikolai Suursööt tel.hem VEGA GOZA REGIONALA KONTAKTPUNKTER S:t Anna: Rolf Andersson tel.hem VEGA arb ORRITA Sydkusten: Peter Svefors telhem VEGA Västkusten: Anders Lindahl telhem VEGA ALIDA Finland: Peter Lindroos tel. heffi VEGA VEGA-klubbens adress: VEGA-klubben, c/o Ingemar Bäck, Södra Skogsrundan 69, AKERSBERGA VEGA-bladets adress: VEG A-klubben, c/o Laszlå Szönyi, G:la Tyresövägen 327, ENSKEDEDALEN Klubb-Prylar, se marknaden Medlemsavgift: 150:- Kr lår Klassbevis, kurser och övrigt Medlems/verksamhets-år: 1/9 tom 31/8 nästföljande år. VEGA-klubbens båtf'örsäkring: UAP-AGF Assurans AB VEGA-klubbens adress: Postgiro: VEGA-klubben, Jylland 0st : VEGA-klubbens VEGAKLUBBEN, Postboks 296, N-1324 Lysaker Bankgiro: Danmark REGIONALE STYRELSE Formann: Tom H. Rasmussen tel.priv VEGA arb NOVA Kasserer og redakt0r Svein Straand tel.priv. VEGA arb. El Rey Sekrct<er: Trygve P. Andresen tcl.priv VEGA arb MAC PETON II Styremedlem: Otto Riese tel.priv. VEGA arb. Vela Styremedlem: Jan Oddvar Lia tel.priv. VEGA Maja Revisor: Finn T0nnesen tel.priv. VEGA Thetis KONTAKTER Jes Jessen tlf rvega EVITA Postgironr: Postgironr: Postgironr: VEGA-klubbens adresse: DANSK VEGA KLUB c/o Svend-Erik B01ge Thyrasvej 32, DK-3630 Jregerspris Postgiro: DANSK VEGA KLUB 3060 Espergrerde VEGA klubs BESTYRELSE Formand, VO DA-kontakt, Svend-Erik B01ge tlf VEGA m0deindkaldelser, IFR MINKA Nrestfarmand, sekretrer Walther Nerving tlf VEGA rcdakt0r, indkob, PR fax VIWA II Kasserer, regnskab, Jette Greisvold tlf VEGA mcdlcmsregistreri ng ROSINANTE Vegamesterskab, klasse- Er ling Christiansen tlf VEGA regler, målebrevsreg. ANTI Tur- og medlemsarrange- Ole 0sterlund tlf VEGA menter PERl Distribution: Vega-bladet, Knud Alberg tlf mcdlemsmatrikcl 4 5

4 Nye Medleml1zer, Danfnark Vi onsker folgende nye medlemmer velkommen i Vega Klubben: Lars Thomsen VEGA- 117 LARS VEGAS 2100 Kbh. 0 Kjeld Danielsen VEGA- 748 MARIE 5230 Odense M Sven Jensen VEGA-2753 AT LAST 3600 Fr.sund Per Kruse VEGA-2480 XXX)( 2830 Virum Bent Jalving VEGA-1337 HELLO 4000 Roskiide Per Orstrup Ib Jakobsen VEGA-1901 MIRELL VEGA-2482 LEMMA 9000 Alborg 5330 Munkebo Jorgen Hilm VEGA-2445 NANNA 2990 Nivå Ole Bach VEGA-2110 GOVRI 8680 Ry NYE NIEDLEMMER - REGIONAL T INITIA TIV Som formand Svend Erik Bolge ncevner foran i bladet, er medlemstilgangen ikke helt, som vi kunne onske den. Vi ligger p.t. på mellem 160 til 170 medlemmer, men regner med, at der i Danmark er over 500 Vega'er spred t rundt i havnene. Det er svcert at få kommunikeret klubbens eksistens ud til alle Vega-ejere, da det - trods ihcerdige forsog - ikke altid Iykkes at få dagbladene til at optage det materiale, som vi sender til dem. Danmarks eneste bådblad lceses af fcerre og fcerre sejlere, så den vej er heller ikke fremkommelig. Det er derfor nodvendigt, at klubbens egne medlemmer gor en indsats. Er du vidende om, at der i dit område ligger nogle Vega'er, som ikke er medlemmer, vii vi bed e dig om at smoge cermerne op og få kontaktet disse både. En vej frem er Leks., at man med et målrettet introduktionsbrev anbragt på bådene, inviterer disse til et informationsmode i klubhuset. Vega- Klubbens bestyrelse vii naturligvis bakke initiativet op og udfcerdige ålt materiale, som der måtte blive brug for, samt, såvidt det er muligt, sende et bestyrelsesmedlem til modet. Alle omkostninger afholdes naturligvis af klubben. Et par gode områder for et pilotprojekt vii Leks. vcere Roskiide Fjord (Fr.vcerk, Fr.sund, Jyllinge og Roskilde) samt trekantområdet (Kolding, Vejle, Fredericia). Her menes der at vcere en hel del stakkels Vega-ejere, som er uvidende om vor eksistens. Har du lyst til at "give den en skalle" i dit område, så kontakt Walther på tlf , så vi kan planlcegge et fremstod i dit område. For forhånd tak Bestyrelsen IIFR 1994 i Stockholms skärgård!1 Nästa VEGA International Friendship Regatta, VEGA IFR, kommer att arrangeras i Stockholms skärdgård i mitten av juli Tidigare plan var att anordna en IFR 1994 i Öresund med utgångspunkt i Malmö, men av flera skäl visade sig detta svårt att genomföra. VEGAklubbens styrelse har därför beslutat att inbjuda alla VEGA-seglarna till en träff på fjärdarna runt Stockholm. Den IFR, till vilken vi nu bjuder er, kommer att bli mycket annorlunda. Ingen militär pompa som i Karlskrona, ingen borgmästare som i Enkhuizen, inga vikingar som ifredrikssund. Istället små skärgårdssamhällen, vackra fjärdar, lugna naturhamnar - och här och där små krogar! Vi avser att lägga upp hela sammankomsten som en ESKADERSEGLlNG: Vi startar på ett ställe med en liten fest på bryggan, seglar sedan tillsammans till en skärdsgårdsö - där det kanske finns bastu och en restaurant med dans - drar vidare till någon naturhamn och slutar kanske med en paradsegling på Stockholms Ström. Men allt mycket gemytligt och familjevänligt. För dem som vill tävla blir det distanskappsegling. De som inte tävlar seglar ungefär samma väg och kan då se kappseglarna - och kommer fram ungefär samtidigt. Alla kan deltaga i eftersnacket med beröm, bortförklaringar och höra om nyuppfunna misstag. Vi hoppas att många, många klubbmedlemmar i Stockholms-trakten ska komma med. Det är nödvändigt, ty för de flesta andra blir det - dessvärre - alltför lång väg. Men nu, sörmlänningar, stockholmare och rospiggar, nu är det er chans. Vi behöver också ett antal skeppare, som är intresserade av och villiga att ta med VEGA-gäster, som kommit landvägen utan båt. Några av er vill kanske passa på detta tillfälle att byta båt för några veckor. (Fast er kommer vi ju att sakna!) Det kan också vara en möjlighet att hyra ut sin båt till en annan VEGA-seglare (om man nu är förhindrad att deltaga själv). Fördelen med ett sådant arrangemang är ju att man vet att den andre känner båten. För tillseglande långväga gäster finns möjlighet att planera in en hel semester i vår vackra skärgård och sedan lämna kvar båten över vintern. Vi ska hjälpa till att ordna detta för ett överkomligt pris. För långväga gäster som måste komma utan båt, skall vi försöka ordna möjlighet att övernatta på land. Det finns i vår skärgård platser med gäststugor och vandrarhem. Nu behöver vi ett första underla!=j för vår planering. Vi ber dig därför att fylla i blanketten nedan och sända den till oss så snart som möjligt och SE- NAST 1 NOV Det är endast en intresseanmälan' - alltså inte bindande. Vill du veta mera eller - ännu hellre - hjälpa till så kontakta någon i IFR-kommitten, som består av Lars Lemby Eva Andersson Aino Eriksson-Gatehag Per Wasberg Laszl6 Szönyi Vi ser fram emot en annorlunda, naturnära, vänlig IFR. Lars Lemby 6 7

5 Vega Marin AB Hösterbjudande: beställ Vegaprylar nu så får Du 10 % på nedanstående artiklar. OBS. Gäller vid beställning före 1/12-93 och omgående leverans! Motordelar Albin 021 Avtappningskran :- Volvo Penta MD6 Brytarspetsar :- Avtappningskran :- Cylinderpackning :- Bränslefilter :- Drivrem Dynastart 2 st :- Cylinderpackning :' Kondensator :- Impeller :- Packningssats kompl :- Impellerpackning :- Rotor :- Oljefilter :- Sotningssats :- Sotningssats :- Tändstift :- Termostat 60 gr.c :- Albin 022 Termostat 75 gr.c :- Avtappningskran :- Volvo Penta MD7 Brytarspetsar :- Avtappningskran :- Cylinderpackning :- Bränslefilter :- Drivrem Dynastart2 st :- Cylinderpackning :- Impeller :- Impeller :- Kondensator :- Impellerpackning :- Packn.sats kombi :- Oljefilter :- Rotor :- Sotningssats :- Sotningssats :- Termostat 60 gr.c :- Tändstift :- Termostat 75 gr.c :- Reversering (Vega) Kapell Kompletta satser för renovering av pro- Sprayhood Vega :- pelleranordningen på Vega. SprayhoodbågarVega :- Innehåll: Dragrör av brons, stävlager, Segelkapell Vega :- tätringar, packningar samt instruktion. Vindskydd Vega 50 cm :- Ren. set :- Vindskydd Vega 60 cm :- Ren. set :- Nedgångskapell :- Ren. set MD :- Sittbrunnskapell m bågar :- Reverseringdelar: Dragrör brons Dragrör brons Dragrör brons MD VegaM arln. AB prisändringar. 1765:- Vi samarbetar med North Sails, den bästa 1740: :- Segel förutsättningen tör att Du skall tå bra segel. Begär offert! AlIapriserinkI. moms! Reservation för Klangfärgsg. 1, V. Frölunda, Tel , Fax GLÖM INTE ÅRSMÖTET Torsdagen 11:e November i Samlingssal 404 i Forsgrenska Medborgarhuset Medborgarplatsen 4, Stockholm Sö Rapport från Viistkustkretsell. Just nu sitter jag med Vegabladet nr 1 i min hand. Min partner Henry Gustafsson gjorde detta första blad på eget initiativ och bekostnad. Det är mycket som hänt sedan den gången på våren BI a har vi nu på nytt startat upp en Västkustkrets av Vegaklubben. Och vi, VÄSTKUSTKRETSEN var på North Sails 15 april. Detta som en uppföljning av vår träff den 22 febr då vi ej hann med att diskutera trimmning. Tommy Sandberg, North Sails hälsade 25 personer från Västkustkretsen välkomna till segelloftet i Kungälv. Han började med att berätta att North Sails har 80 segelloft i 27 länder jorden runt, att alla segel skärs med laser, designas av ett vetenskapligt utarbetat dataprogram, vilket gör att alla segel sys enl. samma metod. Köparen kan därmed vara säker på att det beställda seglet alltid stämmer med beskrivningen var de än är sydda. Här i Sverige har North Sails loft i Kungälv och Nynäsham. I Finland finns lager och tillskärning av segel för produktion' i Norden. Programmet är när detta skrives ej helt bestämt, se särskild inbjudan BÅT - BESÄTTNING - - RIGG-mast - SEGEL i denna ordning poängeterade Tommy att man skall diskutera och planera sitt inköp av segel. Jag skall här inte ens försöka återge Tommys mycket intressanta och lärorika "lektion" i att trimma sina segel. Men uttryck sqm telltales, snörplina, överböjning srynkor, cunningham, bom i mitten kommer vi säkert i håg när vi seglar i sommar. Och att vi i svag vind släpper efter på fallen och sträcker dem i mer vind kommer vi också att minnas. Efter en timmas storsegeltrimmning var det tid för "fika", som North bjöd på. Och sedan var det tur för försegel och spinnacker. Här var det bland mycket annat viktigt att ställa in skotpunkterna. En mycket trevlig kväll! I höst kommer vi att följa upp denna träff med ytterligare segel snack och med att visa en Trimningsfilm. Förslag kom även på en motorkväll. Men mera om detta i höst. Nu skall vi ha en fin seglingssommar och vi som känner för det träffas på olika öar enl. Anders förslag. Inger Vega

6 VegaklubbeIls vår11löte vid Grisselhol11lsjladell laj Vegor samt en motorbåt ställde upp. Många hade långa transportsträckor och kom sent. Spänstigast var Monica och Claes Ytterberg, Vega 2064, från Strängnäs. Kunde de, kan väl andra som ligger i Mälaren. Alla är välkomna. På kvällen grillade vi kött och Nicolai Suursööt och Eva Holm spelade tvärflöjt respektive gitarr. Eftersom både Nicolai och Eva är musiklärare var musikstunden verkligen njutbar. Vår klubbmästare, Aino Eriksson Gatehag, Vega 840 Katinka, tog verkligen väl hand om oss. Vi fick sherry med snacks före maten på lördagen. Tänk att det i dag finns så förnuftiga ungdomar som Gunnar Faith Elle och Per Johansson som har köpt en begagnad Vega. Motiveringen var att man fick mesta båt för pengarna. Det är skönt att se att dagens kloka ungdomar har samma åsikt som Stig och jag när vi köpte vår båt Att de dessutom kommer på Vega mötena är ytterligare plus i protokollet. Då vi på Vega 2825 hade långt hem fick vi här avsluta vår trevliga Vegaträff och segla till hemmahamnen på Oxnö. Vi tackar Aino för ett mycket trevligt arrangemang och för glad samvaro med alla andra Vegaägare. På söndagen hade Aino ordnat en trevlig tipspromenad som var väldigt välplanerad. Vann gjorde Nicolai Suursööt. Sylvia Moberg 10

7 o VEGASEGEL FRAN SOBST AD.. HOSTEN Vi på Sobstad har 19års erfarenhet av Vegasegel, en stor del av denna tid har vi själva ägt och seglat Vega. Storsegel Oacron Crosscut 6.3 oz ett rev, travare Ytterligare rev Genomgående lattor fyra st Genua 1 Oacron Crosscut 5.8 oz Genua 1 Genesis polyester Rullgenua Oacron Crosscut Genua 2 Oacron Crosscut 6.6 oz Toppfock Oacron Crosscut 7.6 oz Stormfock Oacron 7.6 oz Spinnaker tri rad 0.75 oz Rullfockssystem Furlex A5 Rullfockssystem Hood LO kr 600 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Kort rapport från Så är då seglingen runt Tjörn avslutad. Bish vann som vanligt, och jag har kommit på varför! Det är inte Sven-Gunnar som har befälet, det är hans son Börje! Men nästa år skall han komma sist, ty jag har hyrt en dykare som skall binda fast en gran i nedre roderbesl aget. Västkusten. Vi träffades tre vegor kvällen före seglingen, och hade en fin kväll. Efter seglingen ånyo tre då vi firade seger respektive nederlag med en whiskey på bryggan. Samlingarna skedde i Danestaviken på Stora Askerön, något jag tycker kunde bli en tradition. Anders Lindahl Vega 1655 Alida. Bild: VEGA-80, BISH - sägrare i Tjörn runt - vid bryggan på Stora Askerön efter tävlingen. Sven-Gunnar, besättningsman, med tröstwiskey till oss andra med sämre resultat. De övriga på fotot är skäpparen Börje, hans hustru, Sven-Gunnars hustru som är kocken ombord. Dessa priser gäller till Seglen levereras komplett med lattor, siffror, djuplinjer, tell tales och säck. Betalning sker med 50% i förskott & resterande vid leverans. I priset ingår moms med 25 %. VÄNLIGA HÄLSNINGAR SOBSTAD SEGELMAKERI Pär Lindfors 12 SOBST AD Tel Fax

8 Albill Vega PARTNERS overnlalld! - eller historien om pinseturen der ikke nåede til FemfJ! Skolebådene PARTNER og NAVARA- NA havde hoj cigarforing for pinse og planlagde "Femo Rundt", en distance der kun gav mulighed for en nat i havn, hvis det skulle klares med start fredag kl og hjemkomst mandag kl To skippere, 3 navigatorer og en flere ugers forberedelse med ialt 8 deltagere på to velrustede både: nu skulle der proves natsejlads, navigation og alt det, som horer soen til. Vind, strom, kost, sov n og non - stop sejlads. Tilf<eldet ville, at vi fik det hele og mere til og i en koncentration, der satte alle resourcer på prove. Ilobet af 19 timer provede vi vore kr<efter, udeholdenhed og hum0r af, og så måtte vi erkende, at Femo måtte opgives. De sidste to dage blev derfor tursejlads og havneliv - heller ikke at foragte. Her vii vi gerne fort<elle om de 19 timer, vi aldrig glemmer! Skade 1: I Koge Bugt var det blot klogt at bulderspise, vi forberedte os på hård vind til kuling. Alle var ikl<edt bamsetoj. Ved kalkbruddet skulle NAVARANA brillere: man gik i j<evn til svag vind for t<et på den smukke bund og tog en ordentlig nyser - ikke een, men to gange. Navigatoren og dybdemåler onsker at v<ere anonyme! De forsigtige pillespisere på PART- NER anbefaler sosygetabletten MA- ZARINA (med koffein). Da vinden kom kl ved Mons Klint, fortsatte vagtholdet på to med at fore båden, slås med rebning af storseji og bjergning af forseji, mens to andre tog rysteturen i slingrekojerne, iblandet j<evnligt det frie fald i en ret hoj so, hvor rorg<engeren ikke kunne få farten nok ned til at falde af. Heldigvis 14 satte d<eksgasten ikke nyt forseji, og med 1. reb i storsejlet v<erste times tid 6-7 gik det i den knob. Hele bes<etningen sv<erger til, at sosygetabletten indtaget dagen for stadig bidrog til, at vi aldrig fik problemer, d<ek. hverken på d<ek eller under Toppr<estation nr. 1 udspillede sig også på PARTNER, da vi gik i en 1 1/2-times stormbyge under Mons Klint og ud i Hjelm Bugt. En af seniorsejlerne huskede pinseturen for nogle år siden og riggede ned til nodsejlads. En 60-timers elev udforte en dmm af Iynhurtig underbinding af genuaen, rebning af storsejlet og derefter rortorn sammen med skipper til vi kom ud på den anden side med "almindelig" kuling, hvor vi iovrigt satte motor i stedet for forseji. To mand ved rorpinden var en forholdsregel og til tider en nodvendighed.. Mand-over-bord blev PARTNERs v<erste oplevelse, idet skipper havde ikl<edt mandskabet sikkerhedsselen (i land) og undladt at benytte sin egen. Ved en af de famose (mange) frit-falds-bolgeture slog vi så hårdt i bunden af n<este bolgedal, at skipper rog som skudt ud af en kanon under storbommen og med kroppen spontant hun sp<endt ud i krabbefacon med hovedet forrest ud skod over sogel<enderet. Begge skinneben knaldede i l<e kisteb<enk, men kun en st<erk og godt surret sprayhood skilte PARTNERfra katastrofen. Skipper har sagt om forladeise, mere. jeg gor det aldrig Skade 2 indtraf også i stormbygen, hvor NIRVANAs navigator knuste sit eget nys snedkererede kortbord ved at brage med hovedet forrest i frit fald ned over kort bordet. NIRVANAhavde stadig fuld sejiforing og intet reb i storsejlet. Som bes<etningen siger bagefter: der skal tr<enes i Iynbjergning og sejiskift, for man kan ikke altid "sejle sig ud" af et hastigt optr<ekkende uvejr, og ligger vi der forst med 45 grader kr<engning, har vi ikke fysik til d<eksarbejdet. Sejier, kend din begr<ensni ng! Alvorlige mangler havde vi også på den ene skolebåd: 1) Der var ingen slingrekojer, så der hvilede kun en gast ad gangen, liggende på dorken (og ikl<edt fuld udrustning, selvfolgelig). 2) Der var ikke str<ektov i d<ek, og de dyre sikkerhedsseler er kropumuglige at arbejde i, når man hele tiden skal slå karabinhagen overpå den anden side af hvert eneste scepter i sogel<enderet. Og at gå over bord og h<enge i et sogel<ender giver godt l<ederede knogler og ribben og vand i lungerne, mens gasten h<engende i et str<ektov kan bjerges et nummer mindre kv<estet. Brand-ombord indtraf selvfolgelig ikke på skolebådene, men ulykkeligvis skulle bes<etningen på NIRVANA ikke alene rammes af een persons kontrolleret sosyge, men også af den r<edselsfulde oplevelse, at der siver et t<eppe af rog ud fra skatter, luger og stuverum. "Sovende" gast på dorken bliver hentet ap i cockpittet, der stinker ad h.. til - og endelig findes forklaringen: en st<erkt omtumlet (og dårligt monteret) ildslukker har udiost sig selv og pumper hele NIR- VANA fuld af pudder ud i de mindste spr<ekker. Urkomisk, men nu stilles sporgsmålet: hvordan har vi kr<efter til at forts<ette? Hjelm - Bugt vandt over os - og vi begyndte på begge både at l<egge alternative planer ud fra det synspunkt, at 1) vore navigatorer havde haft 16 timers torn, 2) vore gaster havde råstyrke til at forts<ette, men ikke kundskaber til at gå på hårdt kryds i Gronsund i 14 misek., 3) beregnet ankomst på Dybrig Havn i en vestlig kuling lå så langt fremme, at beregnet hjemkomst tillshoj ikke kunne holdes. Ruths nudler med tomatsuppe blev aldrig til noget i den bl<eksorte nat. NAVARANA, der lå 5 somil l<engere fremme, ankom derfor til Klintholm havn og varmt guf så sent, at Ruth havde famlet sig f<erdig med gryden. Suppen stod alene, men var br<endende hed, og Bente sagde, det var hendes livs redni ng. PARTNERs gaster havde overhcengt hele båden med torretoj og fået taget et gruppefoto, NAVARANAs mandskab blev også fotograferet, den ene i siddende stilling, fordi han vceltede, hver gang han rejste sig op: Begge mandskaber havde alvorligt vrovl med bentojet de forste timer, Poul fik en tred<ekker af noget medbragt pulimut, for som han sagde, der var nogle lose nerveender, der skulle repareres. Og så gik pinsen sin gang - og otte styrkede og eftert<enksomme som<end kom i magsvejr tillshoj mandag. Hjelm Bugt viste t<ender, og vores stormbyge blev af en sejler fra Klintholm målt til 28 misek., resten af dagen formodentlig mindre end 15 m/sek. Samme sejler angav bolgernes dybde alt for hojt, vi vurderede på skolebådene bolgernes stejlhed i stormbygen til at v<ere det, der forhindrede os i en fornuftig fremdrift og til de erfarne rorg<engeres flyveture i frit fald. Vi tog de torre t<esk uden at miste selvkontrollen. Vi summer stadig med vore nye, barske erfaringer. Og vi vii frygtelig gerne gentage vort FEM0- RUNDT projekt i pinsen Mange hilsener til alle sejlerne i Ishoj Havn fra Bente, Agner, Jens, Jorn, Ruth, Erik, Gert og Poul. "Skriverkarlen" ) 15

9 o GeRBADEN VINTERKLAR Tiden er nu inde til at bestiiie efterårsservice og vinterkonservering. Korrekt udf0rt og til fast pris. St0rre omfattende reparationer b0r plan- IGeggesnu. Vi er specialvgerkstedfor VOLVO PENTA.Vore fagfolk er specialuddannede på din motor. ~. RUI\JG ~ Salg - Installation': /S ~ TED Rese.rvedel~ - Service - BJ\ o D ~ '~ RFT Kvalitet - Slkkerhed. "'~ mm AUTORISERET FORHANDLER RUNGSTED HA VN RUNGSTED KYST TLF FAX ',/ FYN RUND T MED "WILHELMINE II" AF SK/ELSK(JR Det med at skaffe gaster til sejladsen, var ved at udvikle sig til det rene mareridt. 14 dage for sagde Schroder, min faste gast gennem mange år, fra. Hans sukkersyge havde desv<erre gjort ham for svag. Walther ringede og sagde, at hans kollega, som havde givet tilsagn, nu også var sprunget fra, men til alt held havde en nyere Vega-sejler fra Maribo ringet i foråret og forhort sig om en gasteplads på Fyn Rundt. Så fat i Per Eriksen i Maribo, som straks lovede at stille ap. Walther fik fat i Jan Grubert, årets Vega-mester gen nem en årr<ekke, som "heldigvis" ikke havde tid til Sj<elland Rundt i år. Han slog naturligvis straks til, da han ikke havde provet Fyn Rundt for. Så var bes<etningen i hus - 4 erfarne Vega-skippere, det lovede godt! Kl torsdag var der afgang fra Skelskor og Per ankom ved 9-tiden. Vi havde ikke modt hinanden for, så vi hilste p<ent på hinanden, derefter margenmad, tilrigning og så afsted mod Fynshoved. Turen derop gik stille og roligt. Per og jeg havde rigelig tid til snak og til at l<ere hinanden at kende. Ankomst kl i Korshavn. Fandt en boje med plads, hvor der lä 3 bäde, lagde os ud en på en Banner 30. Det var en ubehagelig person, som overfusede os, men vi blev og han faldt ned på jorden igen. Vi inviterede en Skelskorbåd på vor side og så var den grimme Banner-mand kureret. Aftensmad og en tur i land for at ringe hjem. Ombord igen og sludre til over midnat. Sov til kl og gik så iland for at hente papirer. Kun 3 Vega'er ud af 696 deltagere, det var talm<essigt for slojt, men udfordringen var stor nok, for de andre to var "SALKA" fra Norsminde og "EVITA" af KalrJvig.. Wilhelmine II's bes<etning: Fra venstre Mogens Tybo, Per Eriksen, Walther Nerving, Jan Grubert 16 17

10 Walther og Jan kom på slaget "Aftensmad" inden starten kl Start ja - ja -, der var ingen vind. Dem der var startet et par timer fm os, lå stadig og kcempede på startlinien. Vi passerede selv startlinien en halv time efter skuddet. Der kom vind fra SSV, ca. 3 m/s, så det gik stille og roligt. Efter Lillegrundstonden kryds dernedad helst tcet under land. Engang gik vi et par hundrede meter for langt ud, hvad der bragte "SAlKA" foran. Ved Klceben kl sneg vi os uden om "SALKA" inde under land, og der kom mere vind, ca. 5 m/s, så vi kunne lige kunne holde anduvningen til Vesterrenden ap. Jan og Walther på frivagt - vagtskifte kl 4.00 lidt N for lundeborg, timevis over hvor gogen kukkede i en flåde af ca. 500 ncesten stilleliggende både. Da Per og jeg tornede ud (Iidt syd for lundeborg) kl. 8.00, havde vi tilbagelagt 3,7 sm. Men så kom vinden med 4 m/s. Kryds til Thuro Rev, som vi rundede spiler ap. 2 mils modstrom i Svendborgsund og meget let vind. Spiler ned ved vcerftet og så kryds på kryds med mange både og alle mand på dcek. Passerede Svendborg lystbådehavn kl Ude af Svendborgsund for spi ler meget svag vind ap til Fåborg, så dode vinden. Vi havde ikke set "EVI- TA" siden Romso og gudsketakoglov heller ikke "SAlKA". Men nu lå vi i vindstille og kunne se "SAlKA"s velkendte spiler langt agterude. Ved lyo Trille kl drejede vinden til NV i et friskt pust på 6-8 s/m og så var det kryds mod Bogo. Snakkede om, hvordan vi rent taktisk skulle tage Bogo. Skipper bestemte, at det blev Bogo Fyr om styrbord, som passeredes i en frisk bidevind kl To kryds hl efter Bogo, så kunne vi holde Stenderuphage kost ap. Jan og jeg tog vagten - koldt og diset og vinden var lojet af igen. Per Eriksen skuer sammenbidt efter vinden. Til tider 2 mils modstrom i Lillebcelt, så vi smog os gen nem modstrommen og ind i idvand og gjorde Lillebcelt på 3 timer og 22 minutter. Spiler ap under den nye bro for at bjcerge os mod Strib Fyr, som passeredes kl Da vi satte spi ler, holdt vi oje med "SAlKA" - 42 min. efter kom den velkendte spi ler til syne. Så var der tid til "margenmad" og mor Lilli's skipperragout, som vi ikke havde kunne lave om aftenen p.g.a. den lidt for friske vind, kom på bordet ledsaget af rodvin - Alle syntes at det var langt bedre end kaffe med rundstykker. Til kojs ved JEbelo - Vel vidende at "SAlKA" ikke vinder i år, sov jeg godt. JEbelo kl Det var flat sommervejr og vinden lojede mere og mere for til sidst at do helt. Så 1,7 sm for målstregen lå vi dod. Det var så deprimerende, mente Jan, at han gik til kojs. Walther kastede kedelige blikke på startnogien, men tog sig sammen, når nu skipper efter mange års forsog havde fået sin eftertragtede 1. plads. Tålmodighed belonnes, så efter et par timer kom der en svag brise fra SV, som bragte os på kryds over mållinien kl timer og 08 minutter tog turen, en rekord i sig selv. Det er forste gang at turen har taget så lang tid. "SALKA" kunne vi ikke se og "EVITA" havde ikke vceret inden for synsvidde siden nord for Romso. Så vinder blev vi. Men 3 Vega'er er alt for lidt. Men nceste år er vi nok flere. HGODT NOK" fra Odense har vi savnet, men han er på banen igen nceste år. Ferie forhindrede ham i at mode i år. Lå kun 20 min. i Korshavn. Walther og Jan monstrede af, de skulle i bil til hovedstaden. Kl var der afgang mod Skelskor - så ap med kludene og derudad. Per og jeg slappede af sammen med vinden, og vi lod sejiene hjcelpe over dcek og Volvo Penta'en under dcek. Kl. ca gik Per i kojen - han skulle på arbejde nceste dag og vi var nok ikke fremme fm ved 3 - tiden. Der kom mere vind, så efter 0sterrenden gik det stcerkt. Sejiene ned ved anduvningen til Lidefyret ind til Skcelskor Fjord. Bagfyret er i uorden, men vi finder ind ved hjcelp af projektoren. Efter det "halve" ledefyr er vi overladt til os selv i bojercekken og vi finder ind i bunden af fjorden. Ankomst Skelskor kl Efter en kap kaffe et farvei til Per, som skulle til Maribo. Derpå i kojen og kl kom Lilli med margenmad. Atter en god HFYNRUNDr. "WIl- HELMINE II" har vceret med i mange år med skiftende vind og bescetninger. Turen er - som alle sejiture - aldrig ens og altid med udfordringer. Fyn Rundt fascinerer mig, jeg er bidt af den!! Så find en bescetning til din Vega og kom til Korshavn og vi vii modes der mange gange. God sejlads, godt kammeratskab og socialt samvcer. Vi ses i Skipper Mogens WILHELMIMEII af Skelskor *' "".""",,"H NB. Det var en dejlig tur og klubben onsker Mogens tillykke med forstepladsen. Prcemien får han på medlemsmodet i november. Turens absol utte hojdepunkt var mor Lilli's skipperragout indtaget som margenmad. Den smager pragtfuldt og er så let at lave, at selv mcend kan finde ud af det. Derfor kommer opskriften her: SKIPPERRAGOUT TIL 5 PERSONER Der bruges:. 3/4 kg svinesmåkod Smor til stegning 1 spsk. karry 2 dl. vand Salt, peber 250 g cebler 125 g svesker 2-3 spsk. eddike. Sukker efter smag Brugsanvisning: Skcer kodet i terninger, brun lidt smor i en gryde, tilscet karry og brun kodet heri. Tilscet vand, salt og peber og lad det hele småstege ca. 45 min. Skrcel ceblerne og skcer dem i småstykker. Kom cebler og svesker i og lad det koge i ca. 5 min. Kom evt. jcevning i. Serveres med kartofler eller ris. Retten kan evt. tilberedes hjemme og nedfryses for sejladsen. Bon appetit! RED

11 STORSEGEL med 30% längre lattor,topplattan genomgående om du vill,2 rev, 300g-duk, travare, tell-tales, 3-sömmade våder m.m. PRIS: 6200 kr RULLGENUA 20,5m2,biradialskuren för lång livslängd,rullkompensator, PRIS: 6600 kr (UV-skydd kostar 600 kr extra) HARDVINDSFOCK 8,9m2, pris: 2950 kr STORSEGELKAPELL,rymligt, pris: 1280 kr RULLFOCKSSYSTEM helt kompletta: FURLEX A 5 PRIS: 6250 kr PLAST1MO 608 S,.. PRIS: 5250 kr ANPASSNING AV GAMMAL GENUA TILL RULLFOCKSSYSTEM, PRIS: ca. 850 kr Vi har Europas kanske mest sofistikerade dator-design-plotter-system.ännu tyngre väger dock vår 26-åriga erfarenhet av att tillverka VEGA-segel. Fråga ALLTID BODINGS VI HAR KLOKASVARATT GE DIG. VEGA PÅ LÅNGTUR Margareta Folke i Kumla berättar att familjen numera har två Vegor nr 301 och 299, Chou. Den senare är på väg ut i Atlanten med familjens ungdomar efter att man gjort en hel del jobb med den. Vad som är gjort eller införskaffat är i stora drag: Fotsteg i masten, dubbla förstag, nya akterstagsfästen, ankarbox i fören, plastförstärkningar, ny mastfot, extra mastbalk, nya fönster, ny el, lampor i masten, solpanel, GPS, VHF, livflotte. Rapporter från resan kommer efter hand. En första sådan berättar att akterstaget har testats; Chou surfade i 13 knop på Biscayas vågor (snittfart 7 knop) med dubbla utspirade försegel. Flera Vegaseglare kanske går och smider planer om längre turer "utomskärs", och flera kanske har erfarenhet. Det är kanske finns intresse för ett kontaktnät? Vem vill bli kontaktperson? IB BODING SEGEL AB Kilowattvägen 5,13644 Haninge tel , fax Vega 299 på väg mot sjösättning efter renoveringsarbetet i Kumla. Foto: Margareta Folke 20 21

12 RUND T 1993 I anledning af Sundby Sejifarenings 70 års jubileeum var Mon Rundt blevet taget ud af mol posen og startpengene var sat til det overkommelige belob af 70 kr. Det var derfor naturligt at få en Vega-start ap at stå, så vi igen kunne få mulighed for at dyste Vega mod Vega og ikke blive sat i et blandet felt, hvor vi trads fortreeffelige både og dygtige beseetninger ofte må kigge langt efter solvtojet. Det Iykkedes også, der var tilmeldt 5 Vega'er, lige nok til egen start. Forventningsfulde modtes V-2826 #RIKKE"s beseetr.ing fredag d kl i Vedbeek Havn. Alle havde i ugens lob holdt oje med langtidsvejrmeldingen, som gik helt fra stormende kuling fra syd til svag til jeevn vind fra vest. Der var nok at veelge imellem, men et blik på vindmåleren viste m/s fra vestlig retning. Det var godt nok, så kursen blev sat mod Sundby med håb om en anelse mindre vind, inden vi om aftenen og natten skulle over Koge og Fakse Bugt. I Sundby modtes vi med de andre Vega'er, som var V-950 "MIZAR", V-2493 "ANTI", V3050 "ROSINANTE 2". V-167 "OLD LADY" måtte desveerre udgå p.g.a. mangel på gaster. Det var synd og det må vi finde en losning på en anden gang. Starten gik kl i vild forvirring. En eller anden borgmesterping fra Kobenhavn skulle fyre en kanon af. Det kunne vi alle hore, men selve startskuddet fortabte sig i de 14 m/s, som stadig holdt på fra vest. Da halvdelen af de 150 startende både gik over startlinjen, besluttede vi at starten måtte veere gået, så vi gik med sindsro med, da man nok ville få sveert ved at diskvalificere 150 både for tyvstart. Men den var god nok - kurs sydpå en. j fuld fart og et reb i stor- Gennem 0resund, forbi Dragor og så ud i Koge Bugt, hvor den viste teender som seedvanlig. Nå, den veltrimmede "RIKKE" lå godt på roret, så det var bare om at få det overstået og få lagt lidt afstand til de andre - helst i bagudgående retning. Natten faldt på og vinden faldt af, da vi gik i Fakse Bugt. Hans, som er en tårnhoj kleppert, blev sat til roret, da han var neermest stjernene i den stjernekiare nat, og han fandt sig hurtigt en god ledestjerne at styre efter. Vi var heidige, for denne nat var en af de sidste, hvor man kunne se de så meget omtalte stjerneskud. Der faldt også en hel del af dem - endnu lidt krydderi på den speendende kapsejlads. Ved Mons Klint Iykkedes det vagtholdet at snige sig ind under klinten i medstmm. De andre lå leengere ud og var gået dod. For en pragtfuld solopgang havde "RIKKE" sneget sig forbi mindst 100 både, så vi havde en pragtfuld udsigt bagude - smuk solopgang og hovedfeltet liggende dod med livlose spilere ca. 3-4 mil bagude. Kan man teenke sig et smukkere syn i Hjelm Bugt? Ind j Gmnsund, hvor vi endelig kunne få spileren ap og holde den helt til Far0broen. Derpå over til meerket ved Vordingborg og så var det kryds på kryds gen nem Bogestmmmen. Da vi passerede den nordlige del af Far0broen, kunne vi se "ANTI" og "MIZAR" duellere ovre ved den sydlige del. Altså mindst en time var vi foran, men hvad ville der ske ilobet af de uendelige kryds i Bogestrommen? Vi kunne ikke f01e os helt sikre endnu. Bogestr0mmen blev passeret med en mand på fordeek, så vi kunne udnytte krydsbenene optimalt uden at blive grundejere, hvad der dog Iykkedes for et par stykker omkring os. Ved 14 - tiden passeredes Kalvehave og derpå kurs mod de fire koste med sleek på skoderne. Skulle vi seette spi ler? Nej, vi begyndte at fole os sikre, så der blev anrettet en peen frokost med sild og snaps og hvad dertil horer. De var en klog disposition, for da vi nåede de fire koste var vinden igen taget til og r0get over i ost og vi måtte krydse os ud til Bogestr0m anduvning i krap so og modstr0m. Ikke lige det bedste for en Vega, men igennem kom vi da. Ude i Fakse Bugt målte vi m/s og det blev ved. Vi red på VEGA SLIPS I samarbejde med vore udenlandske Vega-feeller har vi fået kreeret et Vega slips, som må veere et "must" for alle Vega-sejlere M/K - Det bliver en pryd om enhver hals uanset kon. Slipset, som vi kun har hjemtaget i begreenset antal, er naturligvis blåt med hvidt V og rod stjerne og koster bolgerne, der kom helt fra Polen, så de havde fået en peen storrelse. Lidt bedre blev det i Koge Bugt, men ikke meget. Det Iykkedes os at få en skeev so ind, så alle måtte gennemblodte ned efter tur og finde olietojet frem. Mellem Dragor og Drogden fik vi atter sleek på skoderne og "RIKKE" lob med gennemsnitligt 7-8 knob sikkert mod målstregen ud for Sundby, hvor dommerbåden havde gemt sig i morket teet under Pmvestenen, men den blev fundet og vi blev skudt ind lidt efter kl Så var det bare at gå i havn, få lavet aftensmad og vente på de andre. De kom lidt efter lidt og efter den obligatoriske Vega-ol eller to gik alle til ro eller sejlede til neerliggende hjemhavne. Alt i alt en god kapsejlads af passende leengde. Det er forhåbentlig ikke sidste gang, der arrangeres M~N RUNDT. Hilsen V-2826 "RIKKE" af Vedbeek kr. 75,00 incl. porto ved bestilling hos klubbens sekreteer. Naturligvis mod fremsendelse af check eller indbetaling på klubbens postgirokonto. Slipset vii også kunne kobes på vinterens Vega-Klub moder. SEKRETARIATET 22 23

13 HAR DU FRUSIT I SOMMAR? DET HAR INTE JAG! VARFÖR UPPLEV A EN TILL SOMMAR SOM DEN HÄR, MED STÄNDIGT FUKTIGT OCH KALLT I BÅTEN. KOM OCH TITTA PÅ VÅR DIESEL KAMIN, PRISET ÄR DET RÄTTA OCH STORLEKEN OCKSÅ. KAMINEN FINNS DELS SOM LUFTVÄRMARE ELLER SOM VATTEN VÄRMARE MED ELEMENT, HAR DU DIESEL MOTOR I BÅTEN SÅ KAN DU TA BRÄNSLE DIREKT FRÄN TANKEN MED EN MEMBRANPUMP SOM TAR LITE STRÖM ELLER SÅ KAN DU HA EN LITEN TANK UNDER DÄCK SÅ ATT DU FÅR SJÄLVFALL DÅ KLARA DU DIG UTAN EL. KAMINEN ÄR HELT I ROSTFRITT OCH UNDERHÅLLS FRI, DEN TILLVERKAS I DANMARK OCH ÄR PROVAD AV DANSKA SJÖFARTSSTYRELSEN. RING GÄRNA FÖR EN VISNING, VI HAR EN KAMIN MONTERAD I EN VEGA SOM LIGGER I LIMHAMN. GP-MARIN O SEGELBÅTS SERVICE ÖSTRA ANSGARI GATAN MALMÖ TELE: 040/ / MVR 24 GÖRAN PERSSON I, \ \1 r ) ~,G,( LÅNGF MED Del 2 ÄRDSSEGLING VEGALIA MOT FR ED RlKSS UND Efter att ha vinkat av Ulf vid tåget lommade jag tillbaka till Vegaiia och lossade förtöjningarna för gång genom bron till den något större hamnen som låg bättre till ur bunkringshänseende. Jag beslutade att stanna i Stralsund över helgen, bunkra på måndagen och sedan segla mot Hiddensee i REgenområdet. Måndagen den 15 juni bunkrade jag för två veckors segling. Besökte även taxfreebutiken för påfyllning av "destillerade" drycker. Medan jag efter visst släpande och pustande lastade Vegalia, blev jag anropad av två uniformerade herrar på kajen. Det var gränsskyddspolisen som ville se mitt pass. Jag hade således seglat på tyskt vatten (som för bara några år sedan varit förbjudet område) sedan fredagen den 12 juni utan att ha blivit kontrollerad eller klarerat in Nåväl nu var den saken avklarad och taxfreevarorna förseglade av tullen samt 3:e likhetstecknet hissat i babords spridare. Jag avseglade på eftermiddagen i frisk nordostvind norrut i den smala ledan mot Hiddensee. Jag var mycket noga med att hålla mig i linje mellan bojarna, då jag såg flera seglare som stod på i leran bara några meter vid sidan om leden. När skymningen föll beslutade jag, efter noggranna studier i sjökortet, att ankra sydost om Hiddensee. Jag gick sakta mot land och lät ankaret gå på tre meters djup ca 200 meter från land. Åt middag i sittbrunnen och beskådade en härlig solnedgång över den låga vindpinade skogen på Hiddensee. Här skulle levas eremitliv (trodde jag!). Vaknade tidigt av att lokala fiskare vittjade nät alldeles vid sedan om Vegalia. Det var rena turen att jag inte fastnat i dessa, varken med ankare eller köl. Efter frukost pumpade jag upp gummijollen för rodd till land och koll om spår efter Fredag skulle synas i strandbrinken. När jag rott 50 meter var det stopp, jag fick kliva ur jollen och vade i vatten till fotknöl arna dra densamma de sista 150 meterna till land. Jag bestämde mig raskt för att snarast söka en bättre ankarplats, ty vid en eventuell vindökning och draggande ankare, skulle jag inte ha många skulle minuter stranda. på mig innan Vegaiia Faran var dock inte överhängande, Då Vegaiia låg i lä av Hiddensee och endast en svag bris fläktade i strandvegetationen. Jag fortsatte min upptäcksfärd till fots mot öns västsida. Solen sken obarmhärtigt från molnfri himmel och värmen blev tryckande när jag närmade mig västsidan i lä av den planterade täta barrskogen. Hiddensees västra strand består av en 18 kilometer lång badstrand med snusfin kritvit sand. Jag trodde knappt ming ögon. Det kändes som att vara förflyttad till en söderhavsö. Med rådande svaga vindar bedömde jag att Vegaiia låg tryggt i lä av ön, så jag 25

14 tillbringade dagen på den ljuvliga stranden. Problemet var endast att jag kände mig uttittad av alla tyskar, ty stranden på Hiddensee är en metropol för nudister. För att bättre smälta in i miljön, tog även jag av mig i bara mässingen, vilket jag smärtsamt skulle få ångra, då mina skinkor snabbt blev illröda och jag hade svårt att sitta flera dagar efteråt. Mitt på ön ligger byn Neuendorf, dit skeppar turbåtarna från Stralsund sina badgäster i en aldrig sinande ström. Jag förtöjde i den lilla hamnen bland ett tiotal tyska fritidsbåtar samt en svensk Mistral. Det var Rolf Bergström med familj som seglat från Stockholm med sin vackra Wind Lady. Jag blev genast inviterad på middag och Rolf och jag ljög varandra fulla med allehanda skepparhistorier till långt fram på småtimmarna. På midsommarafton ökade nordostvinden och sjön gick hög rakt in i hamnen. Det blev febril verksamhet bland fritidsbåtarna med utläggning - av extra ankare och förtöjningslinor kors och tvärs. Jag säkrade Vegaiia med en aktertamp runt en dykdalb mitt i hamnen och kunde sedan tryggt från sittbrunnen beskåda konststycket hur man med en vindkänslig jolle försöker att ro mot vinden bland en bråte av ankartampar och samtidigt försöker lägga ut ett extra ankare på lämplig plats. Jag fick i alla fall lära mig hur man inte skall göra... Jag blev inbjuden till Wind Lady på midsommarsupc;:. Kjerstin (skepparens fru) trollade fram den ena läckerheten efter den andra så vi saknade inte något från vårt traditionella midsommarfirande från gamla "Svedala". Midsommardagens morgon skulle familjen Bergström gå mot Gedser i Danmark. Kjerstin och barnen tog "badbåten" mot Stralsund för att sedan ta tåg och färja via Rostock till Gedser. Rolf skulle ensamsegla sin Wind ILady, så jag beslöt att göra honom sällskap. Wind Lady och Vegaiia vände stäven norrut och dubblerade för motor fyren Dornbusch. Vinden hade under natten mojnat och havet låg stilla. Vi hade en lång motorgång att vänta i strålande solsken och hetta utan svalkande vindar. På eftermiddagen bordade Rolf, ställde in farten på 3 knop, kollade autopiloten och klev helt sonika ombord på Vegaiia, där en häpen skeppare bjöd på öl och smörgås medan Rolf videofilmade sin Wind Lady seglandes för sig själv. Den pojken måste ha nerver av stål. Vad hade hänt om min motor stannat...? Vi dubblade Gedser odde och gick utan problem in i Iystbådehavnen i Gedser vid sexti den på kvällan. Kjerstinoch barnen mötte vid bryggan och lade fast förtamparna. Detta var den hittills varmaste "seglingen" sedan jag lossade förtöjningarna i Strängnäs (35 grader i ruffen). Loggad distans 53 Nm. Kontrasten mellan d('jn moderna och lyxiga Iystbådehavnen i Gedser och de hamnar jag besökt i Polen och östra Tyskland var slående. Det var även hamnavgiften. Jag somnade sött i min koj tidigt den kvällen. Solen hade tagit hårt under den långa och varma överfarten. Vaknade vid sexti den på morgonen av att vinden tjöt i riggen, kollade vindmätaren som visade 20 mls i byarna. Jag tackade min lyckliga stjärna att jag inte befann mig ute på havet, kollade förtöjningarna och somnade om. Den hårda vinden höll i sig under måndagen. Jag tillbringade större delan av dagen i kojen med en bra bok ur skeppsbiblioteket. På tisdagen skulle Rolf segla norrut i det smala sundet mellan Falster och Lolland till Nyköping F. Det är en mycket smal och grund led så Rolf erbjöd mig att mönstra på Wind Lady som gast och hjälpreda om oturen skulle vara framme med eventuell grundkänning. (Han hade dålig erfarenhet från seglingarna i REgenområdet där han fastnat ordentligt i leran). Tisdag morgon mönstrade jag på. Vi var tre i besättningen, Rolf, Pekka (kompis till Rolf, som hyrde sommarhus i närheten) och jag. Kursen sattes norrut i den trånga men väl utprickade leden mot Nyköping F. Vi var noga med att kolla djupet på ekolodet. Vattnet var ovanligt klart så vi missbedömde ofta djupet, då lodet visade 3 meter och vi tydligt såg botten och sjögräset nådde till vattenytan. Vid lunchtid förtöjde vi i hamnen i Nyköping F och Kjerstin mötte med Pekkas bil. Jag började nu, efter den fina seglingen med Wind Lady, längta efter havssegling. Efter avtackning och lyckönskningar om fortsatt trevlig seglats, blev jag tillbakaskjutsad till hamnen i Gedser. Onsdagen den 24 juni gjorde jag Vegaiia segelklar. Vindprognosen var 4-8 mls NO. Jag satte stor och standardgenua för gång mot Heiligenhafen i Tyskland. Den lovade vinden lyste med sin frånvaro. Bytte standardgenuan mot lättvinds dito och började att trimma och trixa för att få driv i båten, givetvis utan synbart resultat. Vid lunchtid började den s k vinden göra sig påmind genom att blåsa kompassen runt med början från nord. Jag tog ned alla segel och öppnade en konservburk för att i vredesmod spisa i sittbrunnen. Vid passagen av gränsen till Tyskland fick jag en orolig ostlig bris och gick med största möjliga segelsättning mot hamnen i Heiligenhafen. Hittade efter visst letande en ledig plats i en båkklubbs hamn, förtöjde och betalade hamnlegan. Torsdagen 25 juni: Sträckan Heiligenhafen - Kil är ca 30 Nm väst. Väl ut ur hamnen med västlig kurs stötte jag på problem. Där låg en tysk bevakningsbåt som beordrade samtliga seglare norrut längs en route som förlängde sträckan till Kiel med över 10 Nm. Nåväl jag var inte ensam. Alla fartyg tvingades till denna omväg på grund av skarpskjutningar från land. Inseglingen mot Kiel i den strakt trafikerade Kielerförde gick över förväntan bra. Att ensamsegla i trånga och strakt trafikerade farleder har sina sidor då man har "jämt skägg" att läsa sjökort, pricka av bojar och hålla unden för yrkessjöfarten. Jag fann en ledig plats i båtklubbshamnen strax syd om Holtenau. Tog en långpromenad in till centrum. Hela staden var förvandlad till ett stort nöjesfält. Jag hade anlänt lagom till Kielerwoche. På trötta ben stapplade jag tillbaka till hamnen och kröp till kojs. Jag vaknade vid tvåtiden på natten av att någon gick på däck. Vem kunde denna sena nattgäst vara? Då jag inte väntade något besök i Kiel förstod jag snart att denne "någon" måste vara en tjuv på rövarstråt. Jag lokaliserade stegen till sittbrunnen, samlade allt mitt mod och öppnade ruffluckan med ett ryck samtidigt som jag med min barskaste röst frågade vad han ville. Tjuven, en yngling i nedre tonåren, blev så rädd att jag ett tag trodde att han skulle få hjärtslag och dö på fläcken. När han hämtat sig något stammande han något obegripligt på tyska och försvann som en oljad blixt. Jag låste omsorgsfullt alla luckor och somnade sedan lugnt. Lördagen den 27 juni gick jag in till Kiel för att fylla på skeppskassan med nya friska D-mark. Jag hade bestämt mig för att göra en heldag och roa mig bland alla marknadsstånd, karuseller, uppträdanden och Gud vet allt som pågick. På en bar i hamnen träffade jag Ralf, en ung grabb från grannstaden Eckernförde. Han var som jag ute för att roa sig så vi beslöt att slå 26 27

15 följe. Ralf hade aldrig seglat så jag erbjöd att han skulle få mönstra på för segling till Eckernförde på måndag morgon. Med tanke på ev tjuvbesök beslöt jag att flytta till den något säkrare hamnen i Holtenau på söndagen. Efter en omtumlande helg i Kiels nöjesvärld och bunkring hos den berömde Hermann Tiessen, satte vi segel för gång mot Eckernförde. När jag under våren planerat seglingen hade jag tänkt att gå genom Kielkanalen och vidare norrut på nordsjön genom Limfjorden och söderut mot Fredrikssund. Jag hade avtalet med en jobbarkompis om påmönstring i Kiel. Tyvärr hade oturen varit framme och kompisen hade brutit benet, så segling var för hans del otänkbart. Själv hade jag skadat mitt vänstra knä och hade svårt att röra mig på däck vid hårt väder, så jag tog det säkra före det osäkra och beslöt att segla kortare dagsetapper längs danska kusten och öarna via Bälten till Fredrikssund. Efter en fin segling i svar ostlig bris och strålande sol lade vi fast tamparna i den fina gästhamnen i Eckernförde. Ralf visade mig runt i staden. Vi skildes över en middag i hamnen med löfte om att hålla kontakten brevledes. Efter frukost och morgondusch gick jag på tisdagen ut ur Eckernförde bukt. Havet låg spegelblankt och soldiset reducerade sikten till någon distans. Jag kände på mig att denna dag skulle slås värmerekord. Med stor och lättvindsgenua gled Vegalia sakta längs kusten norrut mot Danmark. Jag gick för säkerhets skull in till Damp för bunkring av diesel och satte sedan kurs på Sönderborg vid Als fjord. Värmen var i det närmaste outhärdlig och jag svalkade mig med jämna mellanrum med hinkvis med vatten. Temp i båten 35 grader. Bytte till dansk gästflagg någon distans syd om Sönderborg och anlände lagom till broöppning kl Gick för motor upp genom Als sund men efter någon timmes gång orkade jag inte sitta kvar i sittbrunnen, så jag ankrade upp vid sidan av farleden och kastade mig i det svalkande vattnet. Kl visade termometern i ruffen 30 grader. Den natten sov jag med öppna luckor, naken utan sängkläder. Tog upp ankaret tidigt onsdag morgon och gick för motor genom Als fjord. Satte stor och lättvindsgenua för gång norrut i Lilla Bält. Jag fick en fin läns i svag sydlig bris genom Aarö sund och vidare mot Middelfart. Vinden ökade efter hand och var mer än lovligt frisk vid infarten till sundet mot Middelfart. Jag behövde minska segel men autopiloten strejkade så det blev till att "hålla i". I höjd med Faenö syd Middelfart fick jag se något som förundrade mig. Vattnet "kokade" och Vegaiia var svår att styra. Jag förstod snart att strömmen satte sydvart i sundet och den friska vinden blåste mot. När jag skulle gå under bron i Meddelfart stod VegaIia still i den starka strömmen. Jag bedömde ström hastigheten till 7-8 knop. Med motorn på fullvarv, länsande för frisk akterlig vind, tog det mig fyra timmar att passera sundet vid Middelfart och Fredericia. Stundtals stod vi stilla eller backade. Efter att lyckligt ha passerat och nått "normala" förhållanden sattes kurs mot Vejle på Jyllands sydostkust. Anlände till gästhamnen i Vejle kl efter en fin segling i bitvis frisk till hård sydväst. Loggad distans 70 Nm. Efter diverse bunkring och upptäcksfärder i Vejle satte jag på fredagen kurs mot Korshavn på Fyns hoved. Gick i stiltje för motor ur ur Vejle fjord mot Ebelö då en svag bris fick seglaren i mig att sätta lätten och storen för gång i bide mot Korshavn. Korshavn är en av de få naturhamnar man kan finna i Danmark. Det är gan- " ska grunt vid inseglingen så jag var noggrann med studierna i sjökortet. Allt slutade lyckligt och jag lade mig på svaj i viken. Vaknade på morgonkulan av att vinden tjöt i riggen. Kollade vindmätaren som visade ca 15 mls i byarna. Jag bytte snabbt den sköna och varma kojen mot den mindre angenäma sittbrunnen, där en lång ankarvakt började. Efter frukost uppstod mer eller mindre kalabalik i hamnen då flera båtar började dragga i den tilltagande vinden. Jag tog det säkra före det osäkra och krockade en ledig boj och kunde under resten av dagen tryggt åse de ankrade båtarnas kamp mot vind och vågor. Allt gick bra till slut (endast en obemannad motorbåt drev upp på land). Jag behövde köpa sjökort över Isefjorden så jag bestämde nästa anhalt till Kalundborg där dessa borde finnas att köpa. Måndagen den 6 juli gick jag för stor och standardgenua i strålande väder ut ur den fina naturhamnen för rundning av Fyns hoved. Mötte frisk nordost och gick det första benet i bi de mot Samsö. Slog syd om Samsö och en fin bidevindsgång in mot hamnen i Kalundborg. Efter visst letande fann jag en ledig gästplats och styrde mina steg mot centrum för inhandlande av sjökort. I fiskehamnen träffade jag ett gäng öldrickande fiskare som var villiga att sälja sjökort över Isefjorden för 25 krist. Efter denna fina affär bunkrade jag i närmaste varuhus och drog med ett leende hem varorna till Vegaiia väl medveten om att jag gjort en fin affär. Efter en välbehövlig morgondusch satte jag på tisdagen kurs mot Sejerö ca 25 Nm norrut. Vinden hade under natten vridit mot väst, motvind ut ur Kalundborg fjord, så jag gick med "järngenuan" till Rösnäs fyr. Satte i höjd med fyren storen och lätten för läns mot Sejerö hamn. Solen gassade från klarblå himmel och Vegaiia mer drev än seglade (loggen visade mellan 0-2 knop). Vid tretiden tröttnade jag på värmen och rullningarna så seglen beslogs och jag gick för motor in mot hamnen på Sejerö. Hamnen var full av tyskar, danskar och svenskar. Jag lade mig som tredje båt utanför två svenska segl are. Bunkrade disel medels dunkning, ett svettigt hantverk i den tryckande värmen. Temp 30 grader! Under inseglingen mot Sejerö hade jag uppmärksammat något som såg ut som jättefiskar som lekte strax akter om Vegaiia. Jag tog upp detta med några danska seglare som förklarade det med att det jag sett var "M arsvin", ett danskt ord för Öresvin (en delfinart). Jag trodde dessa däggdjur levde betydligt längre söderut i Atlanten. I hamnen fanns en restaurangbåt som jag besökte efter ett svalkande kvällsbad. Christian, en dansk journalist som semestrade per cykel, bjöd mig på en öl och blev intresserad av min långa segling. Han var på hemväg till Fakse så jag erbjöd honom att mönstra på Vegaiia mot Fredriksund. Det var trevligt att ha någon att prata med efter den "långa" ensamseglingen. Vi hade en trevlig seglats mot Fredriksund i laber bris. Vi angjorde Hundested för natthamn där Christian "betalade" resan genom att bjuda skepparn på Kro. Torsdagen den 9 juli gick vi sista biten mot min destinationshamn Fredriksund. Christian mönstrade av, tog sin cykel och trampade vidare mot Fakse. Jag hittade en av de få Vegor som hade anlänt, Lyran med familjen Bengtsson från Ljungby, som hälsade mig välkommen. Öppnade en öl och tänkte vilken lyckans ost jag var. Claes Ytterberg Vega 2064 VEGALlA 28 29

16 o SERVICE PA VEGA! SOMMERTUR 1993 MED VEGA KLUBBEN /"S/GR/D" T/L NORGE. FRA DEN 2. TIL DEN 21. JULI. MED PÅ TUREN: MINKA-LEDA-NEW DEAL-TAO-MISS H.-SILENCE. 16 voksne og 5 born. BEHÖVER DU HJÄLP MED ARBETEN PÅ DIN VEGA? Jag utför de mest skiftande arbeten på din båt, såsom reperationer av reversering, propelleraxlar och tätningar tilldensamma. Reperationer eller service på MD5-MD6-MD Wire dock ej helrenoveringar. Elarbeten tex generatorer-dynastarter eller nyinstallationer av värmare, navigatorer, vhf-pr mm. Eller varför inte sanera elanläggningen så man kan felsöka utan att bli gråhårig. RING MIG! så kan vi säkert hitta en lösning som både passar dig och din plånbok. GP-MARIN 040/ / MVH GÖRAN PERSSON. 30 o O SEGELBA TS SERVICE FREDAG DEN 2. Vi tog afsted fra Kastrup havn kl. 15,00 med kurs mod Helsingor. Planen var at forts<ette til Anhalt, som vi ville anduve i labet af natten. Vejrmeldingen var god 3-6 s/m fra sydvest, da vi sejlede ud fra Kastrup havn lagde vinden sig, og vi sejlede for motor til Helsingar, endelig lidt vind, vi hejste alle klude, og satte for en bagbordhalse kurs mod Sverige, for sene re at gå over så vi kunne gå fri af Kullen, som vi passerede kl. 1,30. (Vagtskifte) nu var der lidt mere vind, og den drejede lidt, ved 3 tiden bl<este det meget, og bolgerne var rimelig hoje, så da Bent kom ap smed vi storsejiet, vi havde ikke mod på at gå på d<ekket og skifte sejl. kl. 6,00 bl<este det yderligere ap, og det regnede, vi tog begge livliner på, for det stormede så meget, at skummet bl<este af beilgetoppene, og vandet steg ap gennem kokkenvasken, så Bent måtte ned i bunden af kahytten og lukke for soventilen. Han havde det ikke så godt da han kom ap igen. Vi sejlede stadig bidevind, men håbede at vi kunne holde Anhalt oppe. Tidligt på morgenen kom Varberg Grenåf<ergen forbi, de havde en redningsline ud til den forreste redningsbåd, og der var fem mand på broen i overlevelsesdragter, de var henne og hilse på os, men vi markerede at alt var ok. Endelig fik vi Anhalt i sigte, og lordag den 3. kl. 10,30 lagde vi til, og fik os en velfortjent lur mens vi ventede på Minka. Åse mente de ville gå til Anhalt Iordag. Vi havde undervejs provet at kalde Minka, men havde ikke fået kontakt, dette foruroligede os dog ikke. S0NDAG DEN 4. Vi besluttede at sejle til S<eby, for så var vi i l<e af Jylland, og havde 2 dage til at nå Skagen. Der var lovet 5-10 s/m fra vest, så vi sejlede nok engang bidevind. Soerne var hoje, og stod ind over, undervejs bl<este det ap, vi havde den lille genua og storsejlet drejet 5 gange om masten, alligevel lå vi så meget ned så man stod ap i cockpittet og r<elingen var under vand. Jeg skulle bjerge genuaen, men måtte opgive, for armene var ik~e lange nok, eller var det livlinen, men hver gang jeg troede nu var den nede, greb vinden fat i det sidste lille hjorne, og den floj til vejrs igen. Jeg opgav efter 3 sejsinger, Bent havde lcengere arme, så han fik den ned, vi ankom til Sceby kl godt våde trcette og sultne. MANDAG DEN 5. Vi fik kontakt med Miss H. via mobiltelefonen, de fortalte os at de lå i Skagen s;;lmmen med Tao og havde ligget der et par dage, der lå en i Varberg og resten lå i Gilleleje. TIRSDAG DEN 6. OG ONSDAG DEN 7. Der var kulingvarsler for alle danske farvande, så vi havde affundet os med at vi kom ikke til Norge, vi talte om at tage ned langs Jyllands kyst, men sent onsdag eftermiddag var der lys forude, og det forlad at alle bäde ville komme til Store Dyron i Sverige. 31

17 TORSDAG DEN8. Kl var der afgang mod Sverige, vi havde vinden ind agten for tv<ers, der var lovet 3-6 sim, men i starten bl<este det så meget, at vi måtte stryge storsejiet, senere måtte vi dog starte mataren, for b01gerne gjorde, at vi sejlede fra vinden, så sejiene stod og slog. Da vi rundede Hatteberget kaldte vi Miss H., der fortalte os, at vi skulle styre mod den lille 0 med alle de små huse, men inden vi nåede at pejle den, lagde tågen sig, så vi måtte sejle efter AP-eren. Den sidste bid vej småregnede det, men da vi skulle l<egge til, holdt det ap med at små regne, nu styrtede det ned i stride stmmme. Om aftenen blev vi inviteret på champagne i Tao, Henny blev 40.. FREDAG DEN 9. Endelig da aftensmaden stod på bordet, ankom de sidste både, så nu var alle samlede.: L0RDAG DEN 10. De både, der ankom fredag aften, havde sejlet langt, så vi lå over Iordag, hvor vi klatrede i klipper, og hyggede os sammen, om eftermiddagen var der skipperm0de, hvor vi bestemte os for at blive i sk<ergården. S0NDAG DEN 11. Afgang fra Store Dymn kl. 11,00 det havde regnet om margen en, så vi besluttede at sejle til Almoen, en meget smuk tur, hvor vi kom inden om Tj0rn, og sejlede under broerne fra Tjorn til fastlandet. Det gode vejr holdt, og om aftenen var det grill og hygge. MANDAG DEN 12. Det regnede i stride stmmme - 0V!! Vi sejlede til Stenungsund sammen med Miss H., for at k0be glidere til storsejiet, dem havde vi nemlig mistet nogle stykker af undervejs. Hen på eftermiddagen kom Minka, Leda, Tao og Silenee. Vi aftalte at sejle videre til Ljungskile, men Tao og Miss H. ville blive i byen. Da vi nåede Ljungskile, regnede det stadig, men vi fik lovat låne klubhuset, med syvarmet Iysestage rigtige stol e osv. så vi havde en dejlig aften. m0rkningen. gået. Endnu en dejlig dag var ONSDAG DEN 14. Vi salte kur mod Lysekil, hvor vi skulle proviantere. Forst skulle vi dog gen nem Stmmmarne, et lille lob med klipper på begge sider, utroligt smukt, men tungen skulle holdes lige i munden. Ved indsejlingen til Stmmmarne var en kabelf<erge, og da Leda skulle vige for den, syntes de, det var tid for en pause - " Rene siger vi er gået på grund", lod det over radioen. Til alt hel d var det på sandbund, så der var ingen skade sket. Efter frokostpause og indk0b i Lysekil gik turen videre mod Keo. Vi var kommet lidt bagud, for vi sejlede for sejl. Lige f0r Keo havde vi kontakt med Minka :"Her er for overfyldt for mig" lod det fra Ase, "Vii I med et andet sted hen?". Det ville vi gerne, Leda og Minka og vores båd Sigrid sejlede videre, og t<enk lige rundt om hj0rnet fandt vi en ode o Gr0t0, det var et gammelt stenbrud, så der lå store stenblokke som vi kunne bruge til borde og stole. Fra toppen af oen kunne vi se hele den ydre sk<ergård, vi kunne se Smogen og kirken i Lysekil, vi kunne også se mastetappene af de andre både ovre på Ke0. Om aftenen hyggede vi hos Ase og Svend Erik til meget sent. Landgang i den smukke vestsvenske sk<ergård TIRSDAG DEN 13. Vi sejlede mod Hjeltoen, nu skulle vi endelig l<egge til ved klipperne, det havde jeg gl<edet mig utroligt meget til. Vi m0dtes med bådene fra Stenungsund, men vinden kom fra nordvest, så over radioen aftalte vi, at vi i stedet ville l<egge til ved "Bodils sted" på kortet kaldet Hagen. Det var simpelthen pragtfuldt, da vi kom ind lignede klipperne en myretue, det vrimlede med alskens sejlere, der kravlede rundt og slog kiler i - de klamrede sig til klipperne som en flak,bjerggeder. Om aftenen sad vi på klipperne og grillede, da midnatssolen kom frem fandt Svend Erik sin guitar frem, og der var f<ellessang i Et udfordrende sejladsområde TORSDAG DEN 15. JU-HU solen skinner, hen på formiddagen kom New Deal og Silence fra Ke0, Tao og Miss H. valgte at sejle l<engere mod nord. Hele formiddagen og det meste af eftermiddagen gik med at lufte senget0j, gå tur på 0en og socialt samv<er, men Vigga og Bente ville en tur til' Sm0gen med Silence, dem der havde lyst kunne så sejle med. Da vi sejlede ud var der I<ES på, for det var kun Ase, Svend Erik og Peter der blev hjemme. Om aftenen grillede vi, og aftalte at rokere på bes<etningen så alle både kunne sejle spilersejlads, for nu gik det hjemad og endelig skulle vi sejle med vinden. FREDAG DEN 16. Vinden er vendt, og det er diset. Vi bliver enige om at tage "landevejen" for det er umuligt at krydse i de smalle lob. Men da vi kommer ud fra 32 33

18 oerne er der teet tåge. Efter en kort briefing over radioen, bliver vi enige om at sejle indenskeers, for at slippe for tågen, og neeppe er vi drejet om hjornet for solen skinner fra en skyfri himmel, og vi får en meget smuk tur igen nem de smalle lob - alting er nu meget smukkere når solen skinner.vi går ind i en lille vig, hvor vi spiser fra kost i bikini, endelig en dag uden Iange underbukser. Sent på eftermiddagen når vi Ellos, inden vi er feerdige med at proviantere kommer tågen, vi bliver enige om at sejle ind mellem Tjorn og Orust for at undg'å tågen. Vi sejlede gen nem en steerk strom, og ca en sm. inde mod fastlandet lagde vi til ved Rapon, Vi lå dejligt der, solen skinnede og der var badetur fra badebroen og vippen. Der var også en dejlig bålplads, så vi kunne sidde på en beenk og spise, vi var ellers ved at få hård hud på ballerne, så det betod efterhånden ikke så meget, det vii sige der var jo lige Jette, det eneste der kunne gore hende arrig var, hvis hun skulle sidde hårdt, og hvis hun ikke fik sin afgangsbajer, ak og ve. Hvor mon kan vi seette bjergkilen i? Gennem skeergårdens oer og skeer L0RDAG DEN 17. Solen skinner stadig, så alle dyner osv. blev luftet, men kl. ca er der afgang. Vi sejler forbi Gulholmene og videre ned til Mallosund, hvor vi spiste og provianterede. Her stodte Tao og Miss H. til, og vi var atter samlede. Vi blev enige om at finde en o at overnatte ved, men det var ved at veere sent, så der var godt fyldt ap overalt, men vi fandt dog en lille rar o ved navn Brandh. Her havde vi en hyggelig aften. S0NDAG DEN 18. Vi aftalte at vi ville sejle til Marstrand for at overnatte, Men da vi lagde ind for at spise frokost ved Ronnang, blev vi enige om at sejle til Astol og se om der var plads, hvis det ikke var tilfeeldet ville vi sejle over til Store Dyron, men leegge til i den anden havn. Da vi kom til Astol var der så proppet, så 7 både umuligt kunne veere der, så vi fortrak til Store Dyron. MANDAG DEN 19. Nu var det rigtig opbrudstid, to af bådene sejlede til Goteborg, og to mente de ville sejle til Anhalt. Så Leda, Minka og vores båd Sigrid sejlede gen nem Marstrand. Svend Erik skulle have tanket, derefter gik det gennem Kalvsund, her var der meget stram, videre forbi Goteborg, hvor de to både, der ville til Anhalt, kom til. Vi sejlede mod Kungsbacka, så nu var vi udenskeers igen. Ved Lotesk var der en svensker, der mente han havde forsejlsret, når han kom bagfra, han havde neer sejlet os ap på skeeret. Vi sejlede ind i fjorden til Gottskeer, hvor der endnu en gang blev sagt farvei. TIRSDAG DEN 20. Men nu var det alvar, to både sejlede til Anhalt, og vi andre sejlede mod Falkenberg, som vi nåede hen under aften, der blev endnu engang sagt farvei, men denne gang i Minka, for det osregnede. ONSDAG DEN 21. Jette afmonstrede Minka for at gå ombord i Sigrid. Vi sejlede forst ud men havde dog kontakt med de andre. Vi havde bestemt vi ville sejle så langt vi orkede, for der var lovet dårligt vejr om torsdagen. Der var ingen vind, så vi satte dummepeter på, og så råhyggede vi ellers. Kl anlob vi Helsingor, og restauranten var lukket ov. Boller i karry på dåse. TORSDAG DEN 22. Svanemollen venter, her kom vi endelig på restaurant, vi fik leekker mad og god vin. Efter kaffen sejlede vi mod Kastrup, som vi nåede kl Vi siger alle der deltog tak for en dejlig og absolut ikke kedelig ferie - på gensyn neeste år. BENT SKIPPER & KARIN GAST OG FENDERpA SIGRID

19 TEKNISKA Hej alla VEGA-vänner! Efter årets semesterseglats på västkusten drar vi hem "LYRAN" för fortsatt segling i sötvatten i vår vackra sjö Bolmen, som ligger vid Ljungby i Småland. Transporten från Grötvik i Halmstad, går utmärkt som du ser på bifogat foto. Under semestertider är det ganska vanligt att Bolmenseglare förflyttar sina båtar några veckor till kusten, ibland öst- ibland västsidan. Vegan är ju med sin köl och ringa djupgående lämplig för transporter på detta sätt. Många semesterhälsningar från V 3228 och Anders Bengtsson med familj. Kommentar: Här gäller regler för efterfordon med obromsat och ofjädrat släp enligt samtal med TSV. Max SPALTERNA hastighet 30 km/tim, alltså ej motorväg eller motortrafikled. Släpets bruttovikt får ej överstiga 2 x dragbilens bruttovikt. B-körkort går bra (max lätt lastbil). Övrigt gäller att köra med om döm me, risk för svajning på släpet om hastigheten överskrides. Långa utförsbackar: låg växel och låg fart, inga långa inbromsningar. Om farten ökar, bromsa ett kort ögonblick tills farten är låg igen, och låt sedan bromsarna vila (svalna). Jag har även en bekant som fraktat sin skärgårds-22:a, ca kg på detta sätt mellan tävlingarna, men med ett en-axlat släp, (över 12 meter lång båt!!!) och väl balanserad, endast kg på dragkroken. Fördel: Mindre risk för svajningar. Per Wasberg VARNING! - SÖl.'attenkylning! Ni som har en fem-sex år gammal sötvattenkylning med en elektrisk cirkulationspump av fabrikat Johnson bör se upp. Flera har hört av sig, några motorer har t.o.m. skurit för att pumpen stannat. På väg till Lidingö runt i våras, stannade min pump och motorn kokade, som tur var larmade summern. Jag fick igång pumpen igen genom att knacka med en skiftnyckel på den och hann fram i tid. Även vår redaktör Laszlo Szönyi råkade ut för detta förra året. Både Laszlo och jag konstaterade att kolen kärvade i sina hållare, plasten hade deformerats av värmen. För att klara sig ett tag till, kan man fila ner kolen så att de löper LÄ.CKANDE FÖNSTER. Den regniga sommaren har visat att de mer än 20 år gamla gummilisterna runt fönstren nu börjar tröttna. Dags alltså att göra någonting, men vad? Om man byter lister, infinner sig följande frågor: 1. Var skarvas listen, nedtill eller upptill? 2. Skarvas gummi list och dekorlist på samma ställe? 3. Skall skarven limmas? 4. Tätning mellan list/glas och med vad? 5. Hur gör man och vilka verktyg behövs? Jag är säkert inte ensam om 'det här problemet. Säkerligen står många Vegaägare med samma tankar och troligen har många redan gjort något. lätt igen, och vid återmontering låser man dem i ytterläge med varsin knappnål för att de skall äntra kollektorn. Sedan skjuter man på underdelen igen och när det bara är nåltjockleken kvar, är kolen redan över kollektorn och nålarna dras ut och pumpen skruvas ihop. Både Martec och Johnson-Pump säger vid telefonsamtal att på senare pumpar har man inte dessa problem. Vi rekommenderar verkligen att man byter överdelen på äldre pumpar (150Kr -93) om pumpen i övrigt verkar bra. Se även tekniska spalterna i VEGA-blad nr Per Wasberg Kanske finns andra och bättre lösningar med t.ex aluminiumramar kring fönstren. Vem tillverkar sådana och vad kostar de? Då problemet måste vara ganska allmänt tror jag att en diskussion i Vega-bladet skulle kunna vara givande. Med vänliga hälsningar Gunnar Wikendai, VEGA 1264 Källvägen Partiiie Vi låter frågan gå vidare till våra läsare eftersom vi vet att problemet inte är ovanligt. Se även artikel i Vega-blad nr beträffande aluminiumramar, men priset har säkert stigit en del beroende på den fallande kronan. P. w

20 Pris: F~g: Kläder: LIDKÖPNIGS -O BATSNICKERI TILL VERKAR nåtade massivateakbänksatser för enkel självmantering Till AlbinVega Bänk:5.440 kr; Durk: kr; Endast 3 st luckor: kr inkl skruv. plugg. lim. silikon. sandpapper. Dessutom fynd på tillbehör Styrning: Autohelm 800 Autohelm 1000 Autohelm 2000 GPS Autohelm Navstar Kyla: Supercool ACD Isoterm Varmvattenberedare Isotemp 22 liter Isotemp 40 liter Vännare: KMP strömsnål, diesel eller fotogen El ombord: Batteriladdare Pulsotronic loa Landströms elcentral: 2-polig, S märkt jordfelsbrytare, automatsäkring ink! 5 m kabel 20 m sladd, ink! kontakter Elintag, infälld Säkerhet: VHF signalman ink! antenn Nödsignalsats (Kustnära) Livboj (röd, vit, gul) Hempels båtfärg 25% rabatt Stormställ Cape Horn röd eller marin Mistral byxa XS-XXL jacka XS-XXL Seglarstövlar Cape Horn stl vårt pris rek. pris 2850:- 3495:- 3900:- 4695:- 5000:- 5995: : :- 9650: :- 3900:- 4656:- 6500:- 7000:- 3300:- 3650:- 4700:- 5100:- 4950:- 5400:- 1750:- 1995:- 1795:- 400:- 170:- 3530:- 750:- 235:- 1980:- 450:- 195:- 4287:- 856:- 305:- På båtmässan i våras fick en Vegaseglare tag i häftet BATTERIBOKEN utgiven av Gemala Sweden AB. Du som funderar på att förändra eller förnya el-systemet i Din båt eller överhuvud taget är båt-elintresserad rekommenderas verkligen att skaffa häftet. Där står bland mycket annat om:. tekniska normer starbatteriets uppbyggnad. den elektriska processen i en blyackumulator 690:- 1300:- 300:- 786:- 1550:- 330:- TELEFONORDER TILL LIDKÖPINGS BÅTSNICKERI: RA TTERIET INFÖR VINTERN I BATTERIBOKEN utgiven av Gemala (se vidare nedan) kan man läsa följande råd under rubriken "EFTER SÄSONG":. Batteri laddas upp fullt. För att hindra krypströmmar (batteri urladdas) bör batteri hållas rent (tvättas).. Batteri kan stå kvar i båten, utom i bensindrivna båtar, där av säkerhetsskäl batteri monteras ur båten.. Batterikablar avskiljs från batteri.. Elsystemet "konserveras lämpligen med fuktdrivande spray. Ett urladdat batteri fryser redan vid en temperatur av ca -8 grader. I full- EN BOK OM EL REVERSERINGEN. Väldigt många har haft problem men sina reverseringar i vår igen och jag vill redan nu avisera att i vinter blir det återigen en reverseringskväll i addat tillstånd fryser det först vid ca -68 grader. Risken för att ett felfritt batteri ska frysa sönder är obefintlig, om det hålls väl laddat. Under rubriken "SKÖTSELANVIS- NING" läser man vidare: Ladda först upp batteriet om det skall ställas undan för lagring. Förvara batteriet svalt. Laddningen måste upprepas var 3:e - 6:e månad beroende på lagringstemperatur och batteriets kondition. VARNING! Batteriet innehåller svavelsyra som är starkt frätande. Vid drift -laddning bildas eldfarligexplosiv vätgas. Förvara batteriet oåtkomligt för barn.. elsystem med två batterier. hur man beräknar sitt elsystem. elscheman. batteri provning, mm mm. Jag har ringt Gemala och fått löfte om att man gärna skickar skriften till intresserade. Skriv alltså till Gemala Sweden AB, Box 458, Karlstad. Eller ring Fråga efter BATTERI BOKEN Ingemar Bäck Stockholm, tid och plats i nästa VEGA-blad. Vi efterlyser en komplett reversering till denna kväll, hör av er. Per Wasberg Uttervägen LIDKÖPING Telefon

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm

26/8 Sjötorp Töreboda, 18 slussar, 9,9 nm Efter 17 år med Rival 22 hade vi börjat se oss om efter något större. Vi ville framförallt ha ståhöjd ruffen men är man frälst på långa och smala båtar finns inte så mycket att välja på. Vi tittade lite

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Stockholm, vårt mål.

Stockholm, vårt mål. 2013-07-13 Stockholm, vårt mål. Vi har varit för första gången med egen båt i vår huvudstad, en fin upplevelse att komma via södertörn och Dalarö in genom det vackra Stäket och Skurusundet ända in till

Läs mer

Otraditionella matematikuppgifter

Otraditionella matematikuppgifter Otraditionella matematikuppgifter Anne Winther Petersen & Erik von Essen Vid problemlösning eller tillämpningar är det viktigt att kunna redovisa resonemang och ämnesinnehåll för mottagare som inte från

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013

Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Kære Korsanger Jyllinge 6. april 2013 Warszawa- rejse November 2013 I 2009 instuderede Gundsø og TAP- koret Haydn s Nelson -messe, bl.a. med det formål at opføre værket i Budapest sammen med Tyresjö Kammarkör

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Ett bättre sätt att uppleva Grekland & Aten finns inte! - 2, 9 & 16 Juli -

Ett bättre sätt att uppleva Grekland & Aten finns inte! - 2, 9 & 16 Juli - Ett bättre sätt att uppleva Grekland & Aten finns inte! - 2, 9 & 16 Juli - För sjunde året i rad förläggs sommarens äventyrssegling till den Grekland övärlden. Vi reser tillsammans mot blått vatten, ljumma

Läs mer

Till Arkösund juli 2015 med SOFIA

Till Arkösund juli 2015 med SOFIA Till Arkösund juli 2015 med SOFIA En sjöresa efter tjugo års väntan. Sommaren 1995 seglade jag, Sofia och ett par vänner till Arkösund. Nu skall jag och Maggie göra samma resa - äntligen. Och det kommer

Läs mer

INBJUDAN THE D DAY STOCKHOLM. Dufour Dagen i Stockholm 2013

INBJUDAN THE D DAY STOCKHOLM. Dufour Dagen i Stockholm 2013 INBJUDAN THE D DAY STOCKHOLM Dufour Dagen i Stockholm 2013 Bästa seglare och Dufourägare! Du bjuds härmed in till 2013 års upplaga av förra årets succé. Förra året var det väldspremiär och hör och häpna,

Läs mer

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic)

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic) Logg från Älva Datum: 4/2-17 Elevloggare: Linnea och Josefin Personalloggare: Linda Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic) Segelsättning: Bredfocken!!!!

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Lokes resa genom Europa Sommaren 2013 Sverige och Danmark

Lokes resa genom Europa Sommaren 2013 Sverige och Danmark Lokes resa genom Europa Sommaren 2013 Sverige och Danmark Nu är det äntligen dags. Förra sommarens resa gick mer eller mindre förlorad på grund av diverse anledningar men nu är vi alla laddade för avfärd.

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat

Resa Äta ute. Äta ute - Vid entrén. Äta ute - Beställa mat - Vid entrén Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_ till _[tid]_. Göra en reservation Ett bord för _[antal personer]_, tack. Fråga efter ett bord Accepterar ni kreditkort? Fråga om

Läs mer

Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01

Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01 Gijon La Coruna - Porto 2009-08-01 2009-09-01 När vi lägger till i Gijon hör vi ett himla oväsen ifrån staden. Självklart är det ca 15 säckpipeblåsare som håller på att stämma sin instrument. Det roliga

Läs mer

Både VM och SM till Mollösund i sommar!

Både VM och SM till Mollösund i sommar! Både VM och SM till Mollösund i sommar! Det er med stor glädje Mollösunds Båtförening nu kan sätta Mollösund på Sveriges kappseglingskarta. I konkurrens med andra segelklubbar har MBF fått äran att arrangera

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Internet: Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, Jörlanda, Tel , Pg April Vittring!

Internet:  Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, Jörlanda, Tel , Pg April Vittring! Internet: http://hem2.passagen.se/cahls Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, 444 65 Jörlanda, Tel. 0303-56256, Pg 4812975-3 April 1999 Vittring! Samma sak varje år, plötsligt är det ljust när man åker hem

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Svenska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Vi vill gratulera och framföra hjärtliga lyckönskningar till

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012.

STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. STURUP RACEWAY FREDAG 16. MARTS 2012. Til alle deltagere, hjælpere og fotografer. Vi mødes på banen Nötesjövägen 317, 233 91 SVEDALA mellem kl. 11.00 11.30 så vi er klar til at holde førermøde kl. 11.45

Läs mer

Skottland del 2. Västkusten 2009-06-21 2009-07-02

Skottland del 2. Västkusten 2009-06-21 2009-07-02 Skottland del 2 Västkusten 2009-06-21 2009-07-02 Nu lämnar vi kanalen med dess trygga vatten ut till västkustens beryktade tidvatten o strömmar. Ben Nevis i bakgrunden (Skottlands (ev. UK s?) högsta berg)

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Har farten men inte turen

Har farten men inte turen Har farten men inte turen Nu har vi varit i granlandet i väster och tävlat, denna gång var det i Padborg Park i mellersta Jylland. Det var en riktigt rolig bana med mycket dolda krön och branta upp och

Läs mer

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Vi tog upp kompassen och kompassens missvisning. Det är ju tyvärr så att magnetpolerna och nord och syd polen inte sitter helt ihop, utan den magnetiska

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA AUGUSTI Ps 119:33-34

FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA AUGUSTI Ps 119:33-34 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA AUGUSTI 2014 Visa mig, HERRE, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast

Läs mer

BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb

BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb Specialt idning f ör Best Kust Feskarna, Fröya våren 2004 Best Kust Feskarna 04 BestKust Feskarna blir Havsfiskeklubb BestKust Feskarna Sponsras av Rekord långa 34.85 kg fångad på Fröya Storsejar 11.8

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016 PRO Kävlinge på rundtur på Gotland 22-26 augusti 2016 Resan startade tidigt i ottan klockan 05:30 från Furulund och 06:00 från Kävlinge! Reseledaren Per Arne, chauffören Joakim och alla vi andra var på

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm.

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! INNEHÅLL: Väderprognos sid 8. Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. ÅNHAMMAR 2002 Nummer 1 2002 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 11 ex. INNEHÅLL: Väderprognos sid 8 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 5 ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!!

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004 Best Kust Feskarna Havsf iskeklubb BestKust Feskarna 04 Augusti 04 Innehåll BestKust Feskarna 04, 3:e resan gick till Flakstadsvåg

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi

Efter en god natts sömn så packade vi ihop och drog oss ner mot Färjan i Rödby. Vi åkte rätt tidigt på Torsdag morgon, käkade frukost på båten för vi MOTOGP 2015 Tänkte berätta om en till resa på 11 dagar som jag och 3 vänner gjorde sommaren 2015. Syftet med resan var at åka till Assen, Holland och kolla på Moto gp. Jag började min resa tisdag morgon

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Vi släpper förtöjningarna i Calheta, Madeira den 27 september och sätter sikte mot Graciosa, en lite sandig ö som ligger strax norr om Lanzarote. En segling

Läs mer

SKOTTLAND 2007. 4 - Längs skotska väst- & nordkusten 27 juli 9 augusti

SKOTTLAND 2007. 4 - Längs skotska väst- & nordkusten 27 juli 9 augusti SKOTTLAND 2007. 4 - Längs skotska väst- & nordkusten 27 juli 9 augusti Från Port Ellen kom vi inte iväg förrän mitt på dagen och fick då en härlig segling upp genom Sound of Jura i västlig vind 10-16 m/s,

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Norge Resa 2010 3/8-6/8

Norge Resa 2010 3/8-6/8 Norge Resa 2010 3/8-6/8 Min Norge resa påbörjades en solig tisdag morgon, klockan 08 00 styrdes kosan mot föräldrahemmet i Virserum en liten nätt sträcka på 7,5mil. Man har packat och förberett resan i

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser

Ombyggnad av en S30. - separat matplats/salong, dvs i praktiken minst 6 kojplatser Ombyggnad av en S30 Nedanstående beskrivna renovering torde vara den mest genomgripande som har gjorts på en S30. Jag har inte sett båten själv, men har hört den lovordas av andra och med med vetskap om

Läs mer

4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014.

4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014. 4 vä rddägär vid lotsutkiken i juli 2014. Här följer en liten sammanställning om vad som kan hända under en 4,5 dagars vistelse som värd på lotsutkiken. Utfärd med båt vid 11-tiden på söndag. Hade tänkt

Läs mer

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson

OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson OTTSJÖ fjällflygläger 2003 av Lennart Jonsson 5/3 Onsdag. Startar resan genom att plocka upp ASK 21:an på Vängsö Klockan 13:00. 18:30 kommer jag till vandrarhemmet vid Iggesund där jag övernattar. 6/3

Läs mer

Leif. Vår och snart sommar. Nr 2 2010

Leif. Vår och snart sommar. Nr 2 2010 Nr 2 2010 Vår och snart sommar Efter en riktig vinter för de flesta har det blivit en ganska traditionell vår utan att det är speciellt varmt men inte heller speciellt regnigt och blåsigt, åtminstone här

Läs mer

Resebrev från Prima Donna

Resebrev från Prima Donna Resebrev 1 2017 från Prima Donna Levkas den 21 maj Hej på Er Alla Vi är tillbaka till båten i Messolonghi. Efter en ovanligt snabb resa kom vi fram sent på eftermiddagen onsdagen den 26 april. Prima Donna

Läs mer

Tobago 2009-12-16 2010-01-05

Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Tobago 2009-12-16 2010-01-05 Den 16 December glider vi sakta in i paradiset! Givetvis enligt skolboken, i gryningen med solen i ryggen om det oväntat skulle dyka upp ett rev! (Man o war bay är otroligt

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

LOWRANCE. BestKust Feskarna 05. Test av Fladen maxximus carbonspön gav många härliga napp. Roffe veckans vinnare! Torsk på 16.

LOWRANCE. BestKust Feskarna 05. Test av Fladen maxximus carbonspön gav många härliga napp. Roffe veckans vinnare! Torsk på 16. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Grovfjord våren 05 BestKust Feskarna 05 Test av Fladen maxximus carbonspön gav många härliga napp LOWRANCE Marinelektronik som hjälpmedel i fisket såsom

Läs mer

Segling till Shetland 2015

Segling till Shetland 2015 Segling till Shetland 2015 Kryssarklubbens solister ordnade en eskadersegling 2015 till Shetland vilket passade mig bra. Jag har aldrig seglat eskader förut, men det lät trevligt. Vi skulle bli 4 båtar

Läs mer

Kryssning till Lizard Island

Kryssning till Lizard Island Kryssning till Lizard Island På denna kryssning får ni chans att uppleva världens största rev, Stora Barriärrevet, som ligger längs med s norra östkust. Kryssningen är med lyxiga Coral Expeditions. Under

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013

Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 Kryssarklubbens eskader 14-21 september Kroatien2013 1 RESEFAKTA, FLYG OCH BÅTAR FLYG Vi kommer att flyga till Split med SAS morgonflyg från Göteborg och Stockholm. Utresa Göteborg Split Stockholm Split

Läs mer

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion

2008 års. Verksamhetsberättelse för. Volvo IF:S Friluftssektion 2008 års Verksamhetsberättelse för Volvo IF:S Friluftssektion Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2008. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 08 konstituerat på följande

Läs mer

Resebrev 1 2015. från Prima Donna

Resebrev 1 2015. från Prima Donna Resebrev 1 2015 från Prima Donna Marmaris den 28 maj Hej på Er Alla En ny segelsäsong i Medelhavet ligger framför oss. Vi kom hit den 21 april. Denna gång med flyg från Stockholm. Vi landade i Dalaman

Läs mer

Resebrev från Prima Donna

Resebrev från Prima Donna Resebrev 2 2016 från Prima Donna Naxos den 19 juli Hej på Er Alla Vi har äntligen kommit iväg. Just nu ligger vi på Naxos och väntar på lite snällare vindar. När vi lämnade Marmaris skyddade vatten märkte

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Tips för ett säkrare Tjörn Runt

Tips för ett säkrare Tjörn Runt Tips för ett säkrare Tjörn Runt Starten Är man osäker så är det bra att hålla sig väster eller norr om startområdet. Man bör ha bra koll på lastfartyg som kan komma norrifrån och hålla undan ordentligt

Läs mer

DET SOM HÄNDE SOMMAREN

DET SOM HÄNDE SOMMAREN 28-BLADET Nr 2 Oktober 2014 DET SOM HÄNDE SOMMAREN 2014 Shipman 28or Sävö Juli 2014 2 Vårmötet på Sigridsberg Torsten Egerö höll ett lättsamt föredrag om havssegling. Vad man bör ha för utrustning på sin

Läs mer

s/y Tapasya Drömseglatsen med startade på Kattisholmen 1989

s/y Tapasya Drömseglatsen med startade på Kattisholmen 1989 Drömseglatsen med s/y Tapasya startade på Kattisholmen 1989 Efter att en tysk helikopter på danskt vatten beordrat den svenska segelbåten Tapasya att bistå en nödställd segelbåt strax intill den östtyska

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde

Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Den Magiska dörren av Tilde och Saga Illustrationer av Tilde Kapitel 1 Dörren Hej jag heter Carli och jag är 9 år. Min skola heter Nyckelpigan. Min kompis tycker jag om, hon heter Marie. Vi är rädda för

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

BS -nytt. Boat Show i Nynäshamn den 22-24 juli. Lite ljusglimtar fanns dock, som t.ex midsommarhelgen på vår klubbholme, Norrgårdsön.

BS -nytt. Boat Show i Nynäshamn den 22-24 juli. Lite ljusglimtar fanns dock, som t.ex midsommarhelgen på vår klubbholme, Norrgårdsön. Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten 2012 Sommaren 2012 går inte till historien som en av de bättre. Säsongens första veteranbåtsträff i Wasahamnen, första helgen i juni, blev en blöt historia med oavbrutet

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna.

Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna. Resebrev nr 7, 2011, 13 juni 2 juli. Igenom hela Eseiska havet o bort mot Kos o Rhodos, som tillhör ögruppen Dodekaneserna. Efter Egina stad så tar vi os söder ut på ön o kommer till Perdika, en mycket

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN Segelbåtar kännetecknas på dess segel. Ett segel är en duk som fästs på båten för att fånga vinden. Med hjälp av vinden och seglet förs båten framåt. Det finns många olika segel

Läs mer

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare.

Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980. Storsegel: 11,0 kvm Rigg: 7/8 mast stående på rufftak. Bakåtsvepta spridare. Fabola Scanper 22; Årsmodell: 1980 TILL SALU! Pris: 40.000:- (inkl. sittbrunns kapell, båtvagn, utombordare) Kontakt: Torbjörn Schiött (0708-186584) Info om Fabola Scanper Längd överallt: 6,85 m Längd

Läs mer

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! ÅNHAMMAR 1999. Väderprognos sid 12 Florpans sida 11

Ånhammar Bladet ÅNHAMMARS STÖRSTA & BÄSTA TIDNING!!! ÅNHAMMAR 1999. Väderprognos sid 12 Florpans sida 11 75ÅR ÅNHAMMAR 1999 Nummer 12 1999 Ånhammar Bladet Tidningsredaktionen i slaktboden. Upplaga 15 ex. Väderprognos sid 12 Florpans sida 11 Recept sid 3 Vem äter var sid 4 Bilder mm. sid 6 ÅNHAMMARS STÖRSTA

Läs mer

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet 2.2.2015 Natur > Arter > Skydd av arter > Skydd av enskilda arter > Skyddet av tumlare > Tumlarobservationer > Tumlarobservationer på Finlands vattenområden på 2000-talet Tumlarobservationer i Finlands

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer