30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning"

Transkript

1 , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å D st? ått s. l å. bl kv ll bj åll s. po st? otv sök tt ol, p v s ått. lä so ll bj föl, t vbl lt.. yck åll s.. E l kpl sybol t l bo otv sök tt ol, p v o s ått., bu syf, fö sol, u s kl. yck föl, ök lä bo. E l kpl sybol t o ått. l kl. öpp. tkk v lä kll jy o ått å. bl yck övs ljut bl sylt. yck föl, ök u öpp lä sol, o ått.? sol, bu? klss Motv st l,? vl ställövs ljut bl sylt. ol, kll jy vl ll bj Kos s ått s. otv sök tt u o, ol bl uvll p ått s. u ått s. o öpp. tkk l, lv klss Motv st öpp sol, bu bo. E l kpl sybol sök otv otv sök s kvo. jy? s, ä kll jy vl b, ol bl uvll p vl ställ ll bj l t Kost t u o öpp. tkk l, p v ol, p v yck föl, stll bj l..ee stll bj l bo bo ått s. lv tt ål.? ost, vl, ä kvo. pl sybol t s ått. kpl sybol t sylt. otv sök tt ppl ll o ljut lä ö yck jy vl ställ s ått. Kost, sbl yc s ått. ssv ål. bl yck. l p ått s., v l föl, ök l föl, ök sby ll bj l bo. E föl, klss Motv st t ål. s ö otv ö l fsc. otv sök tt ljut blblus ppl ll o bu ljut (fl pl sybol t s lä sol, ll, p v Bl. ö, vl yck Kost t, s sol, bu syf, ått. ol bl uvll pl sol, bu Motv yck. bo. E tk sby ll bj l föl, ök föl, kls å l föl, klj s ö otv ö l fsc. sybol t kll otv st st u o öpp. tk ljut bl sy Bl (flosof t v lä, ä kvo. åot yck 7-9 u o öpp. tkk sk s ått. u o öpp. tkk s föl, ök, vl bu syf ol lks tolk bu syf,, o ä sol, bu ö bl uvll p å l k bl uvll p stäl föl, klsssk kll jy vl otv st ljut bl sy sk ll jy vl ställ (flosof tk ts ll jy vl ställ. tkk v, ä lv ppl ll o p. tkk vlä lä, ä kvk åot u o öpp. tkk Bl (flosof t lv. uvll p, bu syf, ol ä sol, bu otv st föl, klsssk s ö ts 0 ställ otv ö l fsc tolk 0 kll (flosof l ställ jy lks vl ställ Kost t fök öpp. tkk lä, ä kv uvll p tk ll o u o öpp. tkk lv ll o, bu syf ol v, kt ål. kpo vl ställö l fsc. Kost t, s pö l. ll o fsc kll jy vl ställöpp. tkk v lä, ä kv s å s ö ot lks tolk kpo, s ö o vl p t t, vlål. l fsc. ll o vl ställ s ä. s ö Bl otv P, vlvlost t, vlo. s p s l fsc. pssv ål. bl y lv. kt ål tstä. öt yck t bb k ull fkbto. 09. Bl (flosof tk st, s vlost s 63- otv tk Bl t (flosof, ö vlbl (flosof tk tk lks tol s vlbl ts tk tk yck st, (flosof lks tolk lks tolk ts tk tolk lks tolk lks lks tolk Bl (flosof tk lks tolk kpo tk kpo lks tolk 09 0 kbto lks tolk 0

2 7 j - 8 fbu y Hu Utställ usök få: K ls tkk ytt lv bs k to? H tskäv b plts lv t t äck st öoblck? buk jobb 7-9 å vävt. H v t? Mtt ål fys t p ty lt spåk, fo, tktl tyck f. sps t å vk, väv sy klä slj. lv v sbbt, övflö sk. Kosossäll oss. D jo, tl s själv l tk tlös, v. tyck vktt vä l tkk öst s skt jälp to, t lös bot. Ho ll t ä t vktt l tt p. y Hu

3 7 j - 8 fbu Fo Go - Pblo Lbño Två tst Fo Go, fö s M, Pblo Lbño, fö Cub s USA Sv, l tst. Go, s ls, stk käsl ystk väck s f lv. lsl l bls yckl, sök slstskt tyck. Lbño ot lsto s otv. S fsk s s bl f yll ljkt lv ktull äs äl.

4 4 fbu - 8 s Cst Olvco - Kst Gl t lt lätt bskv Cst Olvcos blvl, skspukt o sl böj s ål. M kt fkäsl skb kl stl o vl, ytt l obt flyt s. bf oss åosts ll ö l lj t, lp käs b fä s å. lp bo äs äs lp, s bo, s oåtklllt sflät lvs väv. Ev Foåå ttv t sys tt lp op bsjäls st. Gov pl stös sk lj, skp byts. Kst Gl öpp ö blvl jäl bk st s vl. Dt vll. lät. Dt l k. D plts t stät åtvä. ställs ö ot ö få v b oss. Wll Gbl t s Kostbyåpojkt vl v köpt byå uk. vlt fo s bo ystk, byålåos s bl osk lo byås s, å s stå sto övs tst ytt. Cst Kst

5 4 fbu - 8 s Ak Ott Upptäckt ljus Få ök ljus Allls st fkto v. H stå öv kft. G å låt sluks, öv sos lt. H. Mål bl ps sy. ök, ä, bst l ljus. fs öjl bt bl syl sos. Ak Ott

6 4 s - 9 pl Akll Stupö K Jsso, ott Akllstp 04 luft by bl t åt s bju Akll. E tto v ä läj t ot b ä s åt, t lt lätt t. v l ktt t vä, f v bls. Rsultt bl bå vå spä. k bå yk t ltt lä b os 4 s kl., s kl. 8 s kl.. Höst t läs - sol, bu. bj t tl lä. E jy bstå vl bl lä. Påskstät s 6 pl

7 pl - 7 j Mts Åk Kt tyck kto t tä åo ot s, stost o uo lä åt bo vl t vl. Wslw Szybo Mts Åks blvl ä u D Sv Uo. D fsvl vcklts ljk kto böj t. Mts sks, kto, ttb, tck ål bskv s vl lk yck s t. Bättls vkt bl u u ojo. Ett f soll bsyl vckl jup sto. Av ö så st Rco Ross D Gul Ro Uos uvust s-pl 96.

8 pl - 7 j Alt Sw Kosts Alt Sw (Jok Hsso & Sbst Mü) ställ sttosfo ktull fåställ. f äll offtl u sv å totl ksl säll kult. stto pobl t ö s cvl vl. Ut t k b lokl t ö.

9 j - 3 j Elv S lll o s fvllt t s lv. O s s öv bj slklss ysl bå. b t, kv ps ll kv s lä s. ss s v vll lä. sätt s lv. bl bvs fs fl spåk ä tl skv ju s vlst sl. v bå jlvo bl l ä. slo öj tv k åt l usök s b. å b bl fo tyck t st bös sots stö ytt ä to. k j sultt slp bysätt bö. S lt

10 Mtsso ål, Elv vo, so ål bju ål sby El tl Stffs ål ål ål, lf Sw fk,6ål tl, tck, j 3 j us fotof jst ål Tolsé ål, 6 j j - 3 ål olo - 3 j j ptb vo, Elv Elv 6 j -lb 3 j Elv Sw tl, tck, ptb lo fotof ål o 0 fotof ål, lf l j 3 jfk, ål, E lö 6 böj - ptb 99 vs 6 j - 3 Mtsso ål, vo, Elv so ål ll lo bju slo El lo tl ål Stffs ål ål, lf o ä kugu fk, tl, tck, y öpp 6 j 3 j pt o fk, ål Elv oto, vo 6 j 3 j fotof jst ål lo bju Tolsé ål, Gu ål lb vo, j 3 j t L 6plt. 6 j 3 j pt tl, tck, Elvslo l Elv o ål Elv ptb fotof olo fk, ål ål, lf 6 j - 3 j fotof ål, t bl tkk vo, E ål, fk, ål Elv Elvslo tl ll lo bju ål ål ål lo ål, lf Stt bls ts slo lb E 6 j 3 j ptb 7 ptb fk, y öpp vo fotof slo lb o fk, ål ål oto, ål, Elv El Jo ål lo bju tl 6 j 3 j pt 6 j 3 j ptb 7 ptb lb u bo K t L fotof Elv o ål Elv sso ål Elv fotof o fk, ål by El ål, fk, slo lb ä tl Elv t bl tkk bju u tl syft stöj é Rco ål by El E ål öpp sso ål slo lb fk, ål Elv åst vo bju slo lb H vs v us L ts ål, fk, b tl. Elv ål lb u Elv Kostsll ål fk, ål ål, sso ål bl tkk slo lb tl vo ä tl uslo u ål ts ål, fk, lb tck ä ål lb tt llä sso ål tl plk p lb. vo H vs v ts ål, fk, u ål ål uslo ål, lb tl Kostsll k bl R sjä ål vo uslo. Slo åst ål M ts ål, fk, tck lt vs v Up tt llä ål, fk, u ål,, fotof, plk po ål k ål, vo bö vs lt b u l vo M uslo H stto, vo, åst kk fots p, sål, fk, tck bl åst blts llä köpt. Slo åst u vo böj k t bltkk k ll, stt llä ct u u ål,, fotof, k plk ställ. lo t bl ckls stto, vo, fots p, s to bl åst blts lv bl bl. Slo ct u ål,, fotof, H vs v u uslo v publk s H vs k ll, stt llä t bltkk k ll, stt llä köpt köpt lt bl åst stto, vo, p, s bl åst blts u bl Mo u plk u ställ. plk o fots p, sbltkk l, stt llä ckls bl bl. Slo. vckls bl böj ål bl. Slo H vs v us Motv lks bl uslo publk bl åst. lt täll. k ll, stt llä oto lt H vs v Upp H vs v Uppl blts p stb köpt stt bl åst l. Slo H vs v äs ps ö publk ll, stt öpt u l, llä k båll ställ. t to H vs v plk p öpt vckls o fots p, so fots p, sbl åst åst böj ål l. publk ll, stt llä blts k ll, stt llä plk u u plk bl. Slo uoto foto vckls bl själ plk u publ bl plk u läs böj bl åst fots p, sh u vs v H vs v l lott köpt H vs v bl. l. Slo bl H vs v bå bl själ H Slo fu bl bl åst bl. Slo to H vs v lt tc öpt bl H vs v k båll ställ. bl tåst vs l lott lt köpt H v k båll ställ. t spto publk to Motv å plk l u plk u vckls o fots p, s tck j u foto l. åll ställ. blts ö blts k ll, stt llä uslo plk u lä spto fots p, u foto H v plk u läså fots p, splo. blts blts böj kl to fots p, stt llä plk u u plk H vs v blts bl H plk u bl. l lott köpt lv H vs v bl böj kll ål H vs.k v v. foto bl. foto bl l lott köpt uslo vs tl publk u ll, stt llä H v Slo H vs v U tt vu båll Motv ställ. ö blts bl själ l lott köpt fo böj blts. Slo l l lott köpt Motv å båll ställ. spto publk to bl själ plk u plk u ök båll ställ. köpt l lott köpt ställ. uåll foto så spto fo publk ll, stt to u u blts pl publk ll, st plo bl. Slo plk publk ll, st. lt blts plk u to fots p, stö publk ll, stt llä plk p lt tck j blts fots p, s blts bl själ to s, k. H vs tt vu blts bl bl själ H vs v U publk ll, stt llä bl själ böj. foto bl. foto foto bl bl. foto bl tl publk llä foto bl ll, stt llä H vs v H vs v ö blts stt spto l lott köpt l lott köpt pr ckså spto fots p, s bl. Slo v. böj kv böj kll s, k. blts blts ll, Motv lk Motv lk lp b ök bl. Slo lt tck j lt ställ. båll ställ. köpt lt tck blt publk ll, stt llä to publk ll, stt so plk p bl. Slo bl. Slo plk bl. Slo bl publk ll, stt llä plk u publk ll, stt ll, stt llä. fö plk u Motv blts st t publk ll, stt llä to. blts t vu båll to k. s, ll, stt llä t vu båll fots ställ. fo böj kll s, k. äs. Målsätt sb tt vu b publk ll, stt llä foto bl böj kv ä ckså spto p, s. foto bl böj kll bl spto fots fots p, s. bl själ å spto bl. Slo ckså spto fots p, stt vu s, k. spto fots p, s bl. Slo o bl. Slo to å bl. Slo bl. Slo publk bl. ll, stt llä fo t S bl. t klvojt ställ spto t publk ll, s Motv Motv lk lp b blts to lt Slo to bl. S k båll ställ. t vu båll ställ. v spto. tt v blts H vs v. publ Motv lkso blts o fots p, s v. j t vu båll fots ställ. fö s, k. offtl ckså spto p, stt vu båll ställ spto ck fots p, s fo äs. Målsätt so tt vu båll ställ. publk ll, stt llä fo f sk spto fots p, s Motv lk lp b bl. Slo fu å so tt vu k båll ställ. blt v. spto fots p, s spto fots s bk bu. böj kv ll, stt llä fo publk p, ll, so plk u spto fot Motv lkso lk ls tt vu båll t vu båll ställ. lv spto fots t klvojt ställ vu båll publk ställ. tt båll bl. Slo Motv äs. Målsätt fo so publ vu v. v M to spto fots p, t tt vu båll ställ. tt vu båll ställ. v. spto lv bl. Slo p v ck tt vu båll ställ. äs. so fo f sk M v. ss bvt s t tjuo - blt klvojt ställ båll off spto fots p, stt vu v so off tt vu båll st t o fo fo ly blts lv v. tt vu båll ställ. t t offtl ol st spto fots p, stt vu båll fo sk Motv lkso vu llt båll ställ. cktt f spto lv yck b kult v. v stö offtl ly bokstl p j p tt fo f stu v. fo publk ll, stt llä p offtl. ls by tt vu båll ställ. off ol ställ tt vu båll t s v. v. ulättt bl. oss öpp. bok t fus p. M bokstl usk ktkt p olöst. ls by bokstl suo p Slo offtl offtl ol ställ bokstl tt 48 ä p j bokstl olöst fus usk ktkt. fo lyu ts ä ot läplt p fots. ls by bokstl tt ofö p bokstl offtl o spto p, s offtl tl p ot ål v. t ks bl. Tll ktlsbl y bokstl ä olöst fus usk läplt ktkt. l syck, sl to bokstl p. l bokstl ft ä ll p bokstl l syck l syck, sl us tt vu båll ställ. l sy ä ot läplt ål bl ysk scof. ä bokstl olöst fu offtl lå styls bsp slpp väk. Såsl bokstl l uo bl ysk l scof. syck, l s l syck, us ft bl ysk sku l syck ä p.t ot us ä bl ysk bl y bl ysk bl scof.. bo t å... så jo v. ysk l u us Pus us bl ysk bl ysk bokstl l syck, bo l syck l s bl y ult kult ä bl ysk sc ostll -Pus Pus Pus bl ysk j us Pus ult Nu vll v f. ostll - Pus l bl ysk sycks. Rco Hpp Hpp H f f Rpo/Tyck: yo/rpo/tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp tu Gf/Tyck ABGf/Tyck Kpp t/rpo/tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp lltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp yo/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp o/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB yo/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp yo/rpo/tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp f stlls kult kult oso. 0. Optus Pus oso. bl ysk stlls O vll så kult ss bju ostll -vpus Pus ostll Pus Rco Pus 48s (K) - kult l Rco l Rco tt ptb. stlls kult ww.vsbyll.c stlls kult ::Rco Optus tll Optus Pus s tll -- Pus lö 0 O så bj v vä fst lö l Rco ult l Rco 6 ptb ww.vsbyll.c s Tl. stlls (K) kult l.c stlls (K) kult l.c lö us Pus ll.c yll.c ww.vsbyll.c l l Rco Rco M s o. lö f lö, f lö kult ll.c yll.c Tl. Tl. lö --Pus lö Pus yll.c f f ll Pus Pus yll.c Rco 48 lö 8-90 f,, f lö lls kult

11 Elv El El A-K ptb - 7 ptb pt j ptb - 7 El ptb 7 ptb ptb 7 ptb ptbelv - 7 ptb pt j ptb - 7 ptb - 7 ptb 9 uust - 0 ptb El A-K A-K slo El Jo El Elv A-K El tb - 7 ptb ptb - 7 s ptb 7 ptb slo El El Btt-Nov ptb 7 ptb ptbjo tb - 7 ptb - 7 s o 7 ptb ptb - 7 ptb l A-K Sv o El l A-K Sv El ptb 7 ptb osso A-K Svjst tb - 7 ptb ptb - 7 ptb ptb - 7 pt A-K bl själ A-K Svj l A-K olo tck lt j bl själ t böj u kll fo st sst s vkt bl lt tck äl själ j s to uct u j kll tck tck j ål lv v äsb lt j Lås st bl själ bl själ kll to böj kll fo Motv lk lp u läs lt tck j, fö vkt Rco v, fö bl Rco v bl v själ lt tck j å stll, stt llä to tv tck j kll ål böj foå äs. Målsätt själ böj kll otv lk lp b ål lt tck j u R bl själ själ blts l kll tclo lp b st lost stt llä tll, tck j ål to s to s bl. Slo fu täll Bl t klvo böj kll äs. v Motv lk lp sby llä lt tck Målsätt j ål t tck j ål ål. t u H vs v usk l kll äs. Målsätt böj käsläss böj kll ll, stt. kll to sk bl. Slo äs. Målsätt vs v b Bl t lk klvojt fo f Motv lk lp b tt Motv lp ck j ål to bl sj. Slo bl själ bl sjä t klvojt ställ f fots p, ll, stt llä å, lk lp b st tckh vs v plk spv u käslässt äs. ss v. k ll vs v f bl själ bl. Slo t klvo äs. Målsätt v lt tck v lt b Motv lk lp b st t F fsc fo sk lt b äs. Målsätt ft äs. Målsätt Motv lk lp b bl själ bl. Slo v. f sk bl själ lk lp b st tckå, lk lp b st tck fots p, sstll, stt llä bl själ bl själ ots p, sllä plk p lt tck j ål ck u t llä böj k u äs. Målsätt u t llä böj kll fkpos t u v blts böj k båll ställ. klvojt s fo t f t klvojt ställ f äs. Målsätt böj kv tck lt tck j ål F fsc oö lt tck äs. Målsätt v lt j ål böj kll äs. Målsätt lt t klvo spto fots fots p, s bl. Slo lö. v. o lp b st tckbl tck själ blts bl själ t klvojt ställ fä spä os to. Slo Mot llä u u Slo llä t klvojt ställ f publk ll, stt llä f. job täll böj kll ställ. to to t f sk blts böj kll båll ställ. böj kll ä blts fo f sk to äs. Målsätt lt tck j ål böj kll t fo p, f sk o lt tck å t klvojt ställ f p, s v. t ol s blts bl klvojt själ fots sfots offtl båll ställ. är fo f spä tycksful f sk blts Slo ll p, stt llä bl själ tslo Lås Lås to to bl bl Lås Lås lost pssv ål. bl Lås yck lost Lås ål. Lås Lås ål. Lås lost själ Bl tt lv. lv lost pssv å ål. ål Bl lost pssv ål. bl yck lt tck j käslässt ål Lås kt ål. ål. bl själ lost pssv å l ål. lost pssv ål. lost pssv ål. bl yck käslässt Bl kll ål ål. stä. åb lt tck ål. j ål. å Bl tt lv. Bl tt lv. lv bl tck j ål käslässt ål. själ kll F käslässt kt fsc yck lv. ts käslässt kt ål. lost pssv ål Bl tt lv. bu Bl tt lv. lv ll Bl Bl tt st tck fsc tck j ål ål j lt tck j ål F o ål f. stä. stä. kpo ål. käslässt kt ål.. lk lp b st tckkäslässt kt käslässt kt ål, käsl ll böj kll f. stä. bl själ spä tycksfull fkbto. F fsc Jo ts stä. F fsc yck äs. Målsätt tckbl stä. f F fsc yck ål lk lp b st tck tt lv. bätt o to lo bl. Slo fots s lt publk klvojt ställ f böj kll lk ll, stt llä to lp b st tcktck j ål v. böj kll Motv lk lp to to spä tyck ö p, ll, stt llä f. st blts kpo lt tck to Motv lk lp b st tck tck j ål l. f. b F fsc yck ts f sk Motv t klvojt ställ f käslässt kt spo f. R st tck ål äs. Målsätt båll ställ. F fsc yck J. Slo F fsc yck ll äs. Målsätt Motv lk f sk spä tycksfull fkbto. tt llä to ts p, s lp b st tckdå, å s å p b st tck to Motv lks f. kpo ställ. bl. Slo p, så spto fots p, s f F f böj kll spä tyck böj kll ställ. äs. Målsätt äs. Måls stä. f sk spä tycksfull fkb lk ll, stt llä bl. Slo Motv lk lp b st tc Motv lk lp b st tck offtl ol ställ jb t klvojt ställ f f. f. k s klvojt ställ f Motv lk lp b st tc v fots s tycksfull fkbto. bl själ äs. Målsätt Målsätt p, spä. Slo Motv lk l ttställ. f tl ol ställ to fk Motv lk l. j to spto fots p, s t båll klvojt ställ f tl ol ställ spä tycksfull fkb spä tycksfull fkbto. täll. t vu ställ. äs. Målsätt f sk Motv lk lp b st t yft f sk F fsc yck p. ls by u so t klä bl. Slo Motv lk lp äs. Målsätt klvojt ställ f klvojt ställ f täll å spto fots p, sl ställ. t b st tck-äs. j lt tck j Målsätt ål v lp fots p, sspä ål f. äsk fo f. t båll klvojt ställ f ol ställ. ls by u. ls by u Målsätt fm vu uktl sk f sk Motv lk lp b st tck äs bokstl olöst fus usk ktkt. D yft u äs. Målsätt t äs. Måls offtl ol ställ tl ol ställ. ställ l spto fots p, s fo sk f stukt äs. klvojt fä Motv lk lp böj kll ställ t t klvojt ställ f l ställ. t vu båll ställ. s. spä tycksfull fkbto fo f sk klvojt ställ f v. ls by u äs. Målsätt. D u t klvojt ställ fä ä ot läplt ål ll fus usk ktkt. D olöst. ls by u offtl ol ställ l fo t t klä M ol ställ olöst fus usk ktkt. D t ol u äs. Måls fo f sk o to vu båll ställ. v.. ls by fo f sk fo Nu k. D yft f sk v. ål u t klvojt ställ f fo ölöst fus usk ktkt. D. ls by u olöst fus usk ktkt. D fo f sk o tl ställ l syck, sl usk ol ställ llä ot läplt ål tvl. ls by u fo f stukt t klä fo f offtl ol ställ v. D ä ot läplt ål fo f st kuc själv. usk v. olöst fus usk ktkt. D fo f sk ls by u olöst fus usk ktkt. D t ä ot läplt ål l ot läplt ål. ls by u Motv lk lp b st tck v. v. bl ysk scof. fus usk ktkt. ställ olöst sk offtl ol D v. yck, sl usk v. usk offtl vo fo ol f stukt p. ls by u ot läplt ål usk ktkt. D sk ol ställ vä kup åt. v. v. usk Nu ktkt. D syck, sl,olöst sl usk Målsätt yck, sl usk v. äs. ställ fus t ä ot läplt ål p. ls by u offtl ol ä ot läplt ål scof. offtl ol ställ sl usk fus., ls by u läplt ål bokstl olöst usk v. ktkt. D offtl ol ställ p. ls oftov sk ot läplt ål offtl å scof. ts offtl ol scof. syck, sl usk t ls klvojt ställ f olöst fus usk pobllös. ktkt. D offtl ol ställ k, scof. bokstl scof. olöst fus usk ktkt. D sl usk p. by u offtl sl usk p. ls by u yck, sl usk ä ot läplt ål p. ls by u offtl o bokstl olöst fus p. ls otv F ätt tyck. Htt ätt. sk scof. offtl o by offtl ol p. ls u ä ot läplt ål fo läplt f sk f. ot ål scof. bokstl olöst fus usk ktkt. D bokstl olöst fus usk ktkt. D l syck, sl usk p v bokstl olöst fus usk ktkt. D bokstl olöst fus Upps é. k scof. p v, sl bokstl usk olöst fus usk ktkt. D l syck, sl usk ä ot o p. tl p p. ls v.. bokst ä ot läplt ål ä ot läplt ål bl ysk scof. bl ysk scof. ä ot ä läplt ål vl ot bl ä ot läplt ål scof. bokstl bokstl olöst fus l syck, o bokstl olöst f bokstl bokstl olöst fu l syck, sl usk t l offtl ol ställ b l syck, sl usk t syck, sl usk l syck, o stä l syck, sl tl ä usk ot Btt Nov bl ysk sco ä bl ysk scof. ä o p. ls by u blbl ysk scof. ä ysk scof. j ä ot bl ysk sco l syck, o Låbtt Lås l syck, sl bl ysk scof. bl ysk scof. /Tyck AB Kpp k/tyck AB Kpp vu ställ publk ol båll ställ v. offtl ol fo f sk publk ll, stt llä v. publk ll, p. ls offtl ol t. ls u by v. p. ls by bl. Slo fu offtl ol blt bokstl olöst fus us p. ls olöst fus usk ktkt. D offtl ol spto ol fots p spto fö kstl olöst fus usk kt p. ls by ot offtl spto l bokstl olöst fus us läplt ål bokstl ä ot p olöst. ls vu båll ställ. fus usk o ktk tt vu ä ot läp p. ls by, sl usk ä ot o tt vu bå bokstl olöst fus us l syck, sl ot ä olöst fus usk läpl ktk ulptl bokstl syck, scof. l syck, ä ot o l syck, sl ä ot läpl bl ysk scof. bl ysk scof. bl ysk scof. l syck, bl ysk scof. bl ysk scof. bokb s skul skulptu bokstl olöst fus usk ysk ktkt. U vss usc l syck l syck, bl D syck sco l syck, l js ä ot läplt ål bl B Bu. bl ysk s bl ysk so blsl ysk scs blusk ysk l syck, bl ysk scof.

12 A-K sk A-K Svsk El b - 7 ptb 3 uptb ptb 7 A-K ptb 7 ptb 3 9 b - 7 ptb 3 slptb ptb ptb - 7ptb ptb K Svsk- 7 s El Sv vk lls l Svsk stsa-k sso K Svsk s A-K3 ptb - 9, ä ställ pst ptb 7 ptb sso A-K Sv A-K Sv vä ptb - 7 ptb Lås ptb Rco 3-9 s Sv.Rco bl 3 Svsk - 9 lls l l jst sts J bl lls l Rco vll vktst ställ ställ pst l lls l jst Svsk sts A-K 3 - A-K 9 7 ovb - 9 ov ställ pst to, s bl Sv. öv bl Svsk sts ställ pst b ovb - 9 ov Lås lls st slås Sv. bl b spktu olk tkk. Rco vll p s Sv. bl Svsk sts lls vktst ställ ställ vll vktst ställ l fsk-rco l bl ll oljål, Svsk sts st Svsk sts, bl övsk s Sv t lls ställ pst to Lås vktst ställ l Rco vll, bl övsk vlk l. t ål Bf ål b kt lls l Rco vll Rco vll p Sv. bl spktu olk, bl övsk pst to Rco vll p s ställ lo spä Lås vktst u ställ pst to bl ll oljål, stlls l Rco vll s bl b spktu olk Rco vll p t sy ss bl ll oljål, fk, Sv. vo. S vktst ställ, bl s vll Sv. olk tkk. tälll pst to bl b spktu stlls Rco so bl oljål, b lls vktst spä.rco, bl ställ övsk vlk l vll to Lås ll ost Sv. bl spktu olk tkk. Rco vll ks p täll pst to Lås vktst ställ fsk ställ pst to so Rco vll p lo spä vk, bl övsk vlk sy s ost b spktu olk bl ll bl sy ss tkk. pstt st Sv. ställ f, bl vlk l. bl kvlt övsk Sv. bl b spktu olk tkk. bl ll oljål, fk, lo vo. S, ä Rco vll p spä to. ö bl övsk vlk l. to. to Lås sy s st ställ fskrco vll p lo spä spä. bl ll oljål, fk, vo. S Rco ll p lo spä vktst ställ fskö bl övsk vlk ll l. to. bl oljål, fk, vo. S bl kvlt v bl kvlt v. llll oljål, fk, lo vo. S lt spä. l. s, bl övsk bl p spä sy s vlk pstt lost pssv ål. bl yck spä. å fk, spä. ll oljål, vo. S Rco vll p lo spä bl kvlt v to to. Lås sy s pstt å spä. sy s pstt vo. bl ll oljål, fk, S sy s ål. pstt lost pssv ål. yck to.v lt.bl bl. bl kvlt spä. sy s. to pstt t Lås ål. bl kvlt v lt.. olost bl l Bl kvlt vpssv lt. lost ål. bl kvlt sy s. pstt yck ål. bl pssv vyck lt tt lv. lv to. l kvlt v lt. ål.. Lås Lås käslässt kt ål Lås tt lv. lv Bl Lås pssv ål. bl yck bl kvlt v lt. Lås äsb Bl lv. lv l tt lv. tt lv ål. stä. lost käslässt kt ål pssv bl yck? käslässt kt ål. lost pssv ål k ål. otsätt ål Bl ål lost D o käsläss Bl tt lv. bätt ål Blo ål. by lost käslässt ål kt spo själ f F käslä bl ål. Bl otsätt b st tckt. Bl själ ål stä. ål bl fä käslä F fsc käslässt lt bl otsätt t Bl t ål tck st F fsc yck lt tck j fk sp käslässt F fs bl själ ojt ställ f tlo b st tckböj kv f. u j kll fotsä t kt ål. fkp Lås Lås llä spä ål. ått s. lt tck j åt lost pssv ål. bl yck F fsc o? l F fs pssv bl yck ål. stä. lo t tck bl själ lv. lv st stä. lä spä tycksfull fkbto ställ f böj j sk st tckf fsc yck ts stä. lost pssv ål. jäl b lost pssv ål. ll ått s bl. äl ål. bl yck bj Lås ål. to u p tt lv. lv kt ål. ål spä böj kll to ål f. Lås Bl tt s ått. lt tck j ål ål. fkp lost pssv ål. bl yck ll ål. F fsc o F fsc yck bj ts fö f. kpo ål. bl yck ojt ställ f j ål ckyck tck j ål F fsc yck ts yck ts kt ål. tck j ål t lost pssv ål. bl yck stä. lost pssv st tcktt lv. lv ått.to Bl tt lv. lv bl själ ål. lä s sol, käslässt f. kpo u to lv spä tycks kll f. kll u t stä. spä tycksfull fkbto. Bl to. kpo ål. kt ål. ål. f. spä Bl tt lv. up Bl o öpp kpo Bl tt lv. Lås ställ f lost pssv käslässt kt ål. sk lä sol, ll j ål öt yck ts ål. j ål spä tycksfull fkbto. lost pssv ål. bl yck lt tck. bl yck ojt f p, s ställ lv j f tt lv. lv lv kll jy vl bl själ bl själ Ko stä. u o öpp bl själ tycksfull fkbto. yck ts tt to käslässt kt tv lk lp st käsläss ål. stä. Motv lkso käslässt kt ål käslässt bb kpo ål. Bl lv. lv spä tycksfull fkbto. ål. Bl tt lv. spä tycks l. ässt kt ål. kll b jy vl tt ol böj kll å ål Motv lk lp lt tck j ål ställ f j å k ställ lt tck j yck ts bl själ sk kpo stä. t Motv ll fkbto. stä. käslässt kt ål. F fsc o ts käslässt kt lv lt tck Kost, stä. ffv l. Bl tt lv. lost pssv ål. bl yck F fsc yck ts Bl tt lv. lv ostll, stt llä b st tckksfull fkbto. j ål to kpo böj kll lk lp b st tck äs. Målsätt s tt ål. kpo böj kll å ställ lt tck j ål äs. Målsätt stä. Kost t, ts st stä. ts k lp b tckkäslässt kt ål. f. jo käslässt kt ål. f. kpo lp b st tckf fsc yck sc yck ts ksfull fkbto. Bl stt llä by u kpo F fsc yck sätt böj kll to. s F (flosof ck to kpo k ställ fsc ckböj kll F fsc äs. Målsätt stä. to stä. spä tycksfull fkbto. o. bl. Slo p b st tckbl (flosof spä tycksfu F fsc yck ts kpo t klvojt stä p b st tckmotv lk lp b F fsc yck f. k äs. Målsätt to. u f. ck äs. Målsätt Bl tt lv. lv t klvoj ts vojt ställ f b st tck, ställ, fk to to t tycksfull fkbto.. Slo fk f. kpo t fsc yck ts l u klvojt ställ f k ktkt. D by f. Motv lk lp b st tcksätt F kpo. Målsätt spä tycksfull fkbto. F fsc yck äs. Målsätt käslässt kt ål. o. Målsätt spä tycksfull fkbto. k ställ fo f sk t klvojt ställ f l sk Motv lk lp b b st tck klvojt ställ f, sö fots p, s. f. kpo spä tycksfull fkbto. spä tkt. D u spä tycksfull fkb spä äs. Målsätt f. stä. ställ fo f sk f sk klvojt ställ f vojt ställ f Motv lk lp b st tckslts u fl t klvojt ställ klvojt ställ sätt ål ol v fots p, ktkt. D spä tycksfull fkbto. l f äs. Målsätt l tk f sk s v. läplt by u Motv lk f sk ol spä tycksfull fkb fo ly t klvojt ställ f l sk kt. D fo vojt ställ äs. f Målsätt sk v. båll ställ. plt ål fo f sk F fsc yck ts u tuktl sk t klvojt Rco, p l, ställ läplt ål v. åll ställ. ställ fo f sk lsl sk äs k ktkt. D t K:s klvojt ställ f f. vs kpo usk t ål v. bjuts f tjuojublu. H offtl ol kt. D fo f sk usk v v. v. ft by u å offtl ol ställ spä tycksfull fkbto. ställ fo f sk sl usk ål foto st bj vä u lopp t l ol ställ läplt ål usk ol ställ v. by p. ls by tl ställ t ål usk ktkt. D u offtl offtl ol tl ställ v. ställ ltt s å bo p. ls by u usk ol offtl ol ställ. ls by u fo f ktkt. D sl usk t. ls by u läplt ål llls by u by u jot. Utställ vs sto b ål, bokstl olöst fus usk ktkt p. ls by usk by offtl u ål ll ol å vl olöst fus usk ktkt. D p. ls by u ls olöst offtl ol ställ läplt fus usk ktkt. D usk ktkt. D fotof. offtl ol sl usk v. us usk ktkt. ktkt. D äv olöst fus usk ktkt. D p. by bokstl olöst fus usk ktktu us usk ål D bokstl olöst fus usk ls ktkt. D ä ot läplt ll p ls. ls by ol sl usk ä ot läplt ål p. by u ll läplt f. ä ot läplt ål ot läplt ål Rco ä ställ ål ä läplt ot läplt ä ot läplt ål t läplt ål f. bokstl fus olöst fus usk p ktktu ol sl usk bokstl olöst usk ot ktkt. D l syck, sl l syck, sl usk kstl olöst fus usk p offtl o spcllt Jo Ml, väs st o k, sl usk sl usk l syck, sl l syck, sl usk f. sl usk, sl usk ä ot läplt ål ä ot läplt ysk scof. bo tt kl stt tä ll b. bl ysk p scof. bokstl scof. bl ysk scof.. tl scof. bl ysk scof. l oläck sl usk cof. ä ot l l syck, sl syck, scof. bokstl bl ysk scof. bl yskbokstl scof. olöst f täll s- bl böj to å Motv v fo v p bokstl lptl syck, slu ä

13 Rco vll p vlk sts Svsk sts, bl sts övsk lls l Rco vll A-K bl -ställ 9 7 ovb 9 o bl ll oljål, fk, objk pst to Rco vll p ptb 3 9 Svsk sts A-K ställ lls l Rco vll ovb 9 ovb c Lås ovb oo Sv. bl b spktu olk tkk. -9spä bl ll oljål, fk, 3 -objk 9 o pst ovb to 7 s 3ptb - 9 ov 4ställ - ts s Sv. bl b spktu olk tkk. ktst ställ fsk spä s Rco vll jst l Rco Doo st sts ssvsk Svsk lls l Rco Doo vktst 7 vlk ovb -sy 9 ovb bl övsk l. to 3 9 jst Svsk st vktst ställ fskvsk sts ställ pst to ä pst to ä lls l Rco lo 3 -olk 9 7 b to. 7 ovb -sy 9 s vll b spktu tkk., olvll p ovb spä bl övsk vlk l., lost pssv ål Svsk sts Svsk sts to ål. Sv. bl bl b b spktu spktu 7 ovb - 9 ovb ställ pst to s Sv. vll Rco ll oljål, fk, vo. S Rco vll. Rco vllto p lo spä fsks Sv. bl b spktu olk tkk. to bl kvlt v lt. Rco vll l R vb cb - ställ 7lls j 00 b spä. ställ kä lls l Rco vlls vktst bl ll oljål, fk, vo. kä bl sk vlk l. spktu olk tkk. to 7 ovb 9 ovb vb cb 7 j 00 t s l Rco vll ställ pst t vktst ställ fsk lls l R ställ pst to bl kvlt v lt. spä. övsk vlk ä, bl övsk vlk ä lo spä b to b spktu olk sy s tkk. pstt L Lvk fsk pst to s Sv. bl lost pssv ål. bl y t Lå Bl tt lv. bät.. bl yck, bl övsk vlk l. ställ pst tkk. t s Sv. bl b spktu olk fk, vo. S lov Rco vll lov L Lvk sy s p pstt vlk l. v. bl vll b spktu olk tkk. to. fsk Rco p lo spä s Sv. bl b t spä. lls l Rco vll vktst ställ oljål, fk, bl ll oljål, fk, vv lls l Rco vll lo spä vktst ställ fsktkk. to. vlk l. bl oljål, fk, vo. S ställ ll fskställ pst to bl kvlt v lt., bl övsk vju fk, vo. S to ställ pst to spä j spä, bl övsk vlk l. tkk. vktst ställ lo spä pstt fsk- lost pssv ål. bl yc kvlt Rco spä. spä vlk l. övsk Sv. bl b spktu tkk. bl vspktu ltll.p. s Sv. bl olk b olk fk, vo. S p Rco vll bl lo spä, tkk. övsk vu l. så. käslässt kt spo fskp lo spä sy s pst sy s pst bl bl ll oljål, fk, ob spä. ä ktst ställ fsk sy s pstt bl ll oljål, fk, vo. Sl u Rco vll p l. l. pstt l tt lv. oljål, fk, vo. S lost pssv ål. bl yc vktst ställ fskä v lt. to.. bl övsk vlk l. ob s spä. to. bl ll oljål, fk, pssv ål. bl yck t, spä. stä. pstt, bl övsk vlk l. själ o vll p lo spä t kt ål lv l. tt lv. l pssv ål. bl yck ott fsc ål. stä. sto F yck ässt kt ål l spä. Lås tt lv. l k to. bl kvlt v p Lås sy s pstt kvlt lv. v lt. bl kvlt v lt. tt lv Lås?ltä to. stä. lost sy syck kt pstt ått otv s bl kvlt vt lt p ässt ål v. tck? sök kt ål.? j l lv. själ tt lv Bl to.. bl kvlt v lt. ått s. bo. Lås ål. ått s. ts lost ll bj. ål? L v stä. stä. pssv ål l l pä tycksfull fkbt to. kp kt ål. sc yck t lost pssv ål. by ll bj l lost pssv ål. bl ått s. s bl kvlt v lt.? lt tck j ll bj pssv ål. bl yck Lås ljut ll kä kpo. v s ått. Lås otv sök tt ol, p ål. ått s.?. ätt Bl s ått. föl, ål. stä. ål.? otv fö ll bj o. kp lä tycksfull fkbto. ått ål. bo. E l kpl sybol t tt ål o öt yck ts otv sök tt ol, p v lost pssv bl yck sc yck t ost pssv ål. ll ått s. lost pssv byl Fot bu syf, t o. ått sol, s. bo bj l kll Lås s ått. s yck föl, ök yck bo. E l kpl sybol t u o D lä sol, l käslässt u o öpp. tkk v lä ä Bl tt lv. bätt ll bj s ått. ljut bl sylt.. tycksfull fkbto. ll bj föl, l yck ök J.?, o kpo ål. t lv. lv ll bj l Bl tt lv. u u o öp o. kll kp jy so Bl tt lv. l lost pssv öt yck ts ö o lä sol, b ktsk yt sätt pov å föl, klss Motv st lost pssv ål. bl yck lju kll jy vl ställ ljut bl sylt. s s s ått. ått s. bo ål. bl yck s ått. D lä sol, bu b opplv kll jy v käslässt kt spo K bu syf, ol bl uvll p u o öp bl själ kt ål. föl, fl föl, ål. klss Motv st ställ k. N vll b st sfull fkbto. käslässt kt ål ål. käslässt kt l tt lv. u o öpp. tkk ll s ö kpo tycksfull fkbto. l tt lv. kll lv p. tkk v lä, ä kvo. lost pssv ål. bl yck ll bj l o Bl tt lv. J lä sol, bu ål. bl yck lä bu syf, ol bl uvll p lä sol, bu syf, o t.. jy v F ost ål k spä bställs bl fot, stä. ftstä. kll jy vl ställl ställ Kost t t, vl s ått. p. tkk v lä, ä kvo. u o öpp. tkk bl själ stä. u o öpp. tkk v lä, ppl o llb st tckt kt lp b M ll ål. lps-, stä.. föl, soo t kt lv. ål. F fsc o käslässt kt lt tck lv Kost t sfull fkbto. Bl tt lv f-, kubsfot. kt? Bl tt lv. l ställ s kll jy vl ställål s J k ö otv ö l fsc. st tckkll jy vl ställs ppl ll o lä B kll lä sol, bu syf, ål vf lk lp b s stä. yck ts ål. f Bl (flosof tk öt j ål vl Kost t st kt 33 ll stä. stä. lv s ö otv ö l fsc. F fsc yck käslässt kt ål Bl ( lt tck j Kost t, vl u o öpp. tkk v lä f. jo käslässt kt Bl tt lv. lv s ö oo F fsc yck, Bl (flosof k ål F yck fsc lks tolk vlböj kll s äs. Målsätt kll jy vl ställ s obb kpo ål. Kost t, vl Kost t vl stä. tk kll o ts f. käslässt kt ål stä. K by v ly fs Kost t f yck ts Bl (flosof spä tycksf äs. Målsätt v Bl (flosof tk yck fsc yck f. spä böj kll fotsät s F s lks tolk f. s tk ull fkbto. f st äll tck ts po D s kt yt otsst? t ställ f s å t stä. lks tolk to Bl (flosof tk spä tycksfull fkbto Bl (flosof tk lks tolk Kost, vlf fsc yck ts to. f. o. kpo klvojt ställ spä tycksfull fkbto. kpo F fsc yck spä tycksfull fkbto. ts lks tolk lks Kost tolk Bl t s to t klvojt st tckf. kpo Absol t, v ä v - tycksfull fkbto. bto. F fsc yck ts spä tycksfull fk tycksfull fkbto. Bl (flosof tk s f kpo f. l F tt f b ycksfull k l lks tolk spä fkbto. p st tckf. kpo bto. yft sk Motv lk l f sk spä tycksfull fk stå bå fullt. M fot l f Motv lk lp stlfä spä tycksfull fkbto. o. Målsätt s ä. äll bäst sätt yttj ställ äsk t. sp yt tt. äs. Målsätt u klvojt ställ f ställ so ställ Höst t läs t sol, sk 4, t 8 klvoj t. D u Lås s sy s. ltll. kvlt v lt kvlt v lt. sy s pstt Rco vll p lo spä kvlt v lt. y s bl pstt bl oljål, fk, vo. S k. lt.bl ll fk, S to oljål, spä..to ost. vo. sy s lt tck j kll fotsä lk lp st äs. Målsätt t klvoj f sk. ställ v bu ol. E jy j s bäst offtl offtl ol t ol stä fo f u. D pss fot. fo f sk ål u ål.. ls by D Ht ättvst usk v. v.. ls by ktkt. D. ls by tl ställ usk ål älk fus usk kt olöst llls by u läplt ål usk olöst fus usk ktkt us olöst fus usk offtl ol ä usk ktkt. Dofftl o ä ot läpl usk p. ls by ot läplt åt p.

14 lo spä st to k lls l. st vll spä jus L L Svsk stss bl kvlt k l Rco vll s vll pst l Rco lls l Rco lls kvlt vsy lt. ovb cb - ställ 7 j 0 7 vktst - 9 st kt lo vo. ställ vktst S spä ovb l pst to pst to sp ställ pst to sp 7 ovb 9 ovb cb 7 j 00 ovb cb - 7 j 0 to. ställ p. sy s pst lls, bl bl kvlt k övsk, bl övsk kt vo. S 7 ovb - 9 tb Sv. bl b spktu olk Sv. bl bl cb btkk. spktu olk olk tk - 9 ovb Lvk cb - ovb - 3 s Sv. b spktu tk L s Sv ställ p.s Rco vll p s to.. y L Lvk Rco vll p y Doos osovll vll L Lvk bl kvlt v lt. pstt oso lls l Rco t ställ - fsk cb - ställ 7 j 00 s Sv ställ vktst fäfäu 7 ovb 9 ovb bl ll s olj vktst L bl ll oljål, oljål, f Mts Psso ovb 9 ovb cb cb 7 j 00 ställ pst to pstt bl övsk vlk l. lls l Rco Doos tkk. bl kvlt v lt. övsk vlk, bl övsk vlk l olk olk tkk. cb - 7 j 00, bl L Lvk vktst u. bl yck s Sv. bl b spktu prco lo spä ställ pst to Rco lo lo spä vll p spä L Lvk vll p L co vll, bl äs fsksl fskll oljål, fk, vo. S s Sv. bl b spktu Lvk Lås sy s cb - 7 j 00 oljål, vktst ställ kä oljål, fk, vo. S bl ll fk, vo. S t sy s ll sy s to bl ol co vll l. l. Rco vll p o, spä., bl övsk vlk t spktu olk tkk. to to spä spä.. to vktst ställ kä.. yck spä spä bl ll ol L Lvk Rco vll p lo tto. spktu olk tkk. s, bl övsk vlk o. sy s pstt fsks S t lv l sy svll ll pstt l. sy s pstt bl kvlt Lås bl oljål, fk, lo v sy bl kvlt v kvlt v Rco p tlk. ust.. fskck to.. to spä ju lo spä bl ll oljål, fk, v lk l. sy ott ål. tt t kvlt v lt. bjkt vo. S lo spä lv spä ju ått ck sy s. to kvlt v lt kvlt v lt. blpst kv spä bl. bjkt vo. S to. ll ått sy s. spä. bj blpst kv v 0 pstt? to.? bl kvlt v ll lt. s 0 pstt ått. bj s ått s. ts. v bl kvlt v lt.. s otv sök tt o äsby ll bjll l lä bj l Svsk stss lost pssv ål ål ål ösök tt ol, p v. E l kpl sybol t l yck ol, föl, ökv otv sök tt p ut o.bl Esylt. l kpl sybol klss Motv st yck föl, ök ol bl uvll p t ljut bl sylt. ä kvo. klss Motv st bl uvll ol ppl ll o p, kvo. ä otv ö l fsc. ppl ll o ö otv ö l fsc. tvl o ål.. ål Bl pssv ål. bl yck. bo. E l. kpo. k tt ol, p v s s ått. s otv sök tt ol, ått. s ål Lås ätt tt lv. bät lä yck v? E l kpl sybol t bo. E l kpl sybol?? t l otv sök tt ol, s Lås Bl. bl yck l yck föl, ök ljut bl sylt. lä sol, bu lä sol, bu kll s o. ått s. käslä po s föl, yck bo. E l kpl sybol ått. ått s. bl otv sök tt ol, p v yck ål u ått s. l t sylt. slässt kt spo föl, klss M o öpp. tkk u o öpp. tkk st? otv sök tt ljut bl sylt. yck föl, bo. E l kpl sybol t?? otv sök ol, p v tt lv. ll lv ll bj l kll vsol, klss Motv tt st l po bu syf, ol kll jy vl ställkäsl s. bo. E föl, klss Motv kll jy vl ställ bj yck föl, ök ljut bl sylt. sk s ll bj bo. E l kpl sybol t ått s. s fö bl yck ål. ol bl uvll sp ått. ått? tt o öpp. tkk v lä, ä kvo. yck stä. bu syf, ol bl uv ljut bl sylt. kt ål. föl, klss Motv yck föl, ök? otv sök s ått. Kost t s ått. kvo. lv l lost pssv bl ål. ått s fö lv föl, klss Motv st pp. tkk v lä, ä kvo. ljut bl ll bj l po vl ställll bj ål. bl yck ljut bl sylt. sylf bu syf, ol bl lä sol, bu ått s. bo.uv E ått. ppl Kost t, vl s stä. syf, ol bl uvll p tt ll o Motv åo vl ppl ställm b t. tljé tt ål. föl, klss Kost t, vlföl, klss st s ått. Kost t s ått. lä sol, pp. tkk v lä, ä kvo. ål yc? ll bj sol, f u o öpp. tkk to ål.. lä ppl ll o b st tcks ö otv s v lä, kvo. bj l otv ö l fsc. lv syf, ä ol bl uvll p sol, bu syf, ol åll läss bl tck äl, vl ställ s Bl ljut bl F fs fsc yck klöp u o öp ö otv ö l fsc, ä ått s. s ått. kll jy vl ställ u o s s ppl ll o v, vllä sol, bu ått. Bl (flosof tk lä sol lä kvo. u o öpp. tkk v lä, ä kvo s yck j ppl ll o st tckf sv öl. Upptäckt t sökt. föl, öt ts ål. Bl (flosof tk ål t, vl kll jy v F f lv s ö otv ö l fsc kll jy v u o öpp. tkk lks tolk u o Bl s ö otv ö l fsc. Bl lv. jy vl ställlä sol ll bj tt l ppl ll o Bl k sol, bu syf, o st tck pp lks tolk. u t, vl ts. fkp (flosof tk ål kll jy vl vlställ kll obb kpo Motv ål. ovktt. Hl fl. ål u jyä k s ö otv ö l fsc s ått. u o öpp. tkk v lä, Kost t, tk ts s ö o otv käslässt kt u fk lks tolk t ställ sty. D käslä ots jy vl ställ kpo kll jy. s lks tolk, vl Kost t, tk full fkbto. tfkbto s t ts Kost ä tycksfull tt lä. sol, bu po t ställ f täckt äck spä lks stä. (flosof tk åot tolk Kost Bl t, vls ö o Kost t s. s u o öpp. tkk spä kpo f t ts vlbl lks tolk (flosof tk s, s ställ f D p ty, po, pp tl (flosof Kost t kll jy vl ställbl (flosof bto. kpo lks tolk Bl (flosof Bl k F fsc yck o ä åstk, tk sto s (flosof Bl (flosof tk lks tolk p b st tckklk. Mtl jäl f t bl fs Kost bto. BlF (flosof o tolk. llb st tckt lks, vl bl l. Eft bl bl f s fkp. Målsätt lk vkt tl. pä tycksfull fkbto. Bl (flosof tk spä Så så - t s - ställ tolk klvojt ställ lksf t ställ f v jot, äll ställ ställ t jot, bst. j bk s tck sk s. kä tl å v ytt u sk v s u t. u kt. D. Dställ Dställ ktkt. tl lt ål ål llls u by u Mts Psso

15 s Sv. D Rco vll p lo L L kså. L L st. Lvk v lt. st t stl Rco vll At 0 täll fk, fskst fsk fskbl ll oljål, v ovb cb 7 j L Lvk - stä l vktst l cb - 7 j 00 0 st to t stl Rco vll övsk vlk l. v lt. vlk l. vlk l. ovb cb j spä kk. 7 j 00 ovb -olk 3 cb k., bl - 7 jus ö. bl b spktu tkk. st to lo spä yk lo spä yk lo spä 0so vll L Lv L Lvk Rco vll p. bl b spktu olk tkk. sksk00 cb - 7 j 00 Lås sy s pst ål, fk, vo. S 0 L Lv ställ fsklvk fk, vo. S fk, vo. S Nyb 7 j so vll l. l. bl spä. olk vlk l. to. övsk spä. spä. ställ fsk- ll oljå v tkk. Lvk L Lvk lo spä? t övsk vlk l. vs olk tkk. t pstt fsktt pstt pstt bl kvlt v lt.s fö ljål, lo vo. S fk, ått spä l.. s fs spä. sy s fk, vo. S ljål, spä l. lost ll bj f. spä. to v lt o. S s pstt lt. lt. spä ått å ust. s ått.. ost? o. S s pstt ål. bl kvlt lt lost pssv ål ll ått å ust s. ä bj t.. ost? v ltlä. sol självk. yck s. sä t bl ll bj l l. lt v lt. otv sök tt ol, p v u o l lost pssv ål bö otv sök tt ol, p v självk Bl tt ått. s bo. E l kpl sybolsybol t 3u l bo. E l kpl t lä föl kll jy Lås bö yck föl, ök ål. yck föl, ök ått. ol, v bu 3u sol, p? syf s föl tt lv. bätt ljut bl sylt. lä käslässt ljut bl sylt. kpl sybol t s.?? p v ått S t u o öpp. tkk v lä t lv föl, klss Motv kll st föl, tt klss Motv st sol, bu syf föl, ök otv sök ol, sök p v u tv ått otv o otv sök tt tt o s p s. ått s. tt lv. syf ol bl l uvll p syf,, ol st bltkk uvll v. jy vl ställ bo. E l kpl sybol p t ässt kt spo bj Kost v ök u o öpp. lä t ll bo. E l ft u bo. E l? kll ott ål. Motv st v lä, ä ått. kvo. v lä ä kvo. yck föl, ök ol, p v s ök otv sök tt ol, otv sök tt ol, p vp ll bj yck våv vk jy vl ställ ll bj s yck äs lost ått s. bl uvll p ässt kt spot l kpl sybol t? st ljut bl sylt. l l bo. E l kpl sybol t ö. bo. E l kp stä. ppl ll o otv sök tt ol ppl ll o ljut blbl sylt. K s ått. ljut sylt. Kost t fö s ått. föl, ök ll p lä föl, vklss st lä sol, bu st lä ö. lost pssv ål. bl Motv ått s. tt ol, p (flosof äs, vl ål. yck föl, ök yck s ö otv ö l. ll bj få yck Bl bo.fsc E l kp s ö otv ö l fsc. föl, klss M lt. å l föl, klss M p ll stä. p syf,f ol bl uvll p l kpl sybol t u o öpp. tkk s å lä ljut bl sylt. fsc o ll o 7 ljut bl sylt. K yck Kost t fö s ått. sol, å Motv st lä sol,, vllä bu syf, ol ll bj få l. bu syf, ol ck föl, ök otv sök tt ol, p v l v lä, ä kvo. föl, klss Motv st pö l fsc. usk föl, klss M kll jy vl ställ ljut bl sylt. K bl uvll p k Bl (flosof tk sylt. sc yck kv u o öpp ts pp. tkk v, ä kvo. s ått. c. u o öpp bo. E l kpl sybol t pp. tkk vlä lä, ä kvo. s å Bl tt, bl uvll p, bu syf, ol bl lä sol lä föl, klss M o. yf ol ppl ll o ss Motv st f. job l ställ yck föl, ök fsc yck uö c. lks tolk kll jy vl vl ställv lä, ä kvo. kll jy v öpp. tkk v lä, ä kvo. l (flosof tk, lv u o bu syf, ol bl s ö otv ö l fsc. Bl ppl tt lv. bl uvll p ppl lä sol pl ll o kpo ljut sylt. käslässt K o. u vl ställ Kost t bl, vl s ö öpp. tkk v lä, ä kvo. lks kll jy uö ö otv tolk ppl ll o kvo. s ö otv st ppl l fsc. u o ål. föl, klss Motv o. j Kost ä Kost ässt kt å spä tycksfu vl ställ s s ö otv ö l fsc.,st, vl s ö otv ö ppl o syf ll o. ppl kll jy u,vl ol bl uvll p stä Kost t, Kost t, Kosu fkbto Bl (flosof tk otv l fsc. ost,ö tycksfull vls ö otv ö v lä, ä kvo. fkbto stä. Toål tycksfull 7 fö 96. Kost t s tk lks tolk Ko ost, vl- s tk fsc otollb kt b ppl ll s o tk Bl (flosof t ts Kost t Bl (flosof F fsc lks lks tolk toål. tolk tck otv blk ppplåt vss stålål, s ö ö l fsc. lks tolk Bl (flosof sc yck tk s kpo ö ål ot plåt kä otstå pp. Å lks tolk f. (flosof o ck Kostsl Stl ss o. Bl k. D sypt övsk fk spä tycksfull f tycksfull ss jobb p plåt tyck fkbto bl, bot bl sälj bl öl p. Bts Muu Mo Mu köpt bl, ss fs bl pvt. Bl lv s lv, uås bk lyck v. Nyb

16 0 El Joss äs Yksvä lls lpt t Utställspo A-K Sv Lvk Utställspo us 9/4 Mty bju / 6/vo, Jö u Mty bju ål us us Mty / ål Pus ål ål fk, 6/ Lus ål, lf / lb fotof fk, åss Lus / Fb Sw tl, tck, 7/ fk, ål l fk, ål / / Fb Sw tl, tck, t Sw tl, tck, / Fb / Lt fotof Lt fotof Optus P Pus Lt fotof Pus ål Lt K vo / 6/3 Stff vo, vo, vo,ål Fb Lf Öst ål fk, El ål 6 j 3 l7/ Lf Öst Lf Öst ål pt, fotof, Akll spo Utställspo 0 /3 Akll / Sw tl, tck, Lt fotof Akll / Fb 0 Aklls j bju / /3 KDS KS z ål, lf Lf Öst / Lus ål, lf ö Lus ål, lf Lt Pus Lus Mty tm Yksvä Akll vo, vo Mty bju / Yksvä tl / A-K ål ål Svsk stsk Yksvä tl Utställspo Mty bju / 0/4 6/ Jö bju fk, ål,/ vo, ål Joss /3 Akl luf Mtys Pus El bju Fb Sw tl, tck, ål Optus fk, Pus ål Pus Mty Pus Lus ål, lf Gu Aklls Yksvä S fk, ål / 6/ lb t fotof Lus /4 fk, / lb tl, tck, sts kt lb ö vo, fk, ål Svsk ål, / Fb Sw /3 ål Mty Lt fotof Optus Pus / Lt fotof / Fb Sw tl, tck, 0/4 0 fk, ål / Fb Sw tl, tck, fo Pus ål Utställspo o Pus Lt K A-K Sv Mtys 0 ll / 6/3 Stff vo, Lus ål, lf tl Lf Öst ål fk, Elvslo El ål 0 / 6/ Jö Mtsso ål, vo, /4 Lf Öst ål Akll 6/4 /6 p Lf Öst ål 7/9 El ål /3 Akll, fotof, El ål Lf Öst ål vo, / Fb Sw Utställspo Utställspo 0 Lt fotof / Fb Sw tl, tck, 0 v Lf Öst ål, lf -8/ y Hu sål, obläväv y bju ål Aklls / /3 KDS / 6/ Stffs ål olo lb ål, lf /-9/ Kok lkus fk, Lus Yksvä tl / Lt K Pus o Utställspo Yksvä tl Mty A-K ål, lf vo, / ål, 6/ Mtsso 6/4 Tck /3 Mty bju Akll 6/ Yksvä tl Lus ål olsu ål bju 9/ Jö Svsk stsk / Yksvä tl -8/ Fo Go ål Lus El Lt fotof fk, ål to, vo, 7/9 A-K ål o A-K ål 6/3 Stff Tolsé Yksvä /3 0/4 Akl Mtys ål Pus /-/3 Jos Höstö / Fb Sw ål, tl, tck, o ål 9/ jybö Optus Pus Utställspo 0 Lf Öst Pus Pus / 6/ Stffs Lus ål, lf lb Aklls lb t fotof ål Lus Mty bju fk, ål -8/ Pblo Lbño ål /4 fk, ål 8/ F Akll /3 KDS fotof t ål 6/ lb åst / lb vo, / Svsk sts ål, Lt fotof /-/3 l /3 0/4 Mty Utställspo / Fb Sw tl, tck, Pus sts kk Fb Sw tl, tck, Lt u jst ål 9/0 Svsk ål, fk, sts ål, 0 / A-K o C Fb Sw tl, tck, fo / ål 6/3 Stff Tolsé ål El ål Lvk Lt fotof 4/-8/3 Cst Olvco ål, byåpojkt /3 0/4 Akll fk, ål fk, Mtys bju Svsk El ål Yksvä ä Lf Öst ål /4 Lf Öst ål Mty Lus ål, lf / L Lvk tl / L lpt, fotof, 8/ G Akll Utställspo Utställspo 0 / Fb Sw tl, tck, /-/3 T Kos ål 0 / 6/ Jö Mtsso ål, vo, 6/4 /6 p vo, o bju /9 El ål ål Akll vo, / /3 KDS Lt fotof ål, fk, /3 0/4 Mty öpp v Lf Öst 4/-8/3 Kst Gl ål, byåpojkt A-K ål Akll fk, El Jo fk, ål Lt Pus El ål Lf Öst ål vo vo u vo, / Mty 6/ Stffs ål uslo lb bju Yksvä tl A-K ål äsb Svsk sts Lus ål, lf /-9/ Kok lkus ål, / vo, Yksvä tl 3/3-9/4 Akll u 8/ /6 Yksvä fk, ål, åst Lus ål, lf Lus ål, lf 6/4 / Tck /3 0/4 Akll 6/4 / /6 pt Akll Mty L 9/ Sw tl, tck, Optus 4/-8/3 Ak Ott ål vo Lf Öst ål Lt fotof Svsk sts ål, fk, Jos Mty bju /9 A-K ål Utställspo 0 /-6/ A-K ål Pus Fb Pus / 6/3 Stff Tolsé ål, Pus Lus ål, lf Yksvä ål Akll Yksvä tl ål fk, /-/3 ål 9/ Höstö jybö Mty A-K äsb Yksvä tl ål Lf Öst k lb / lb vo, 6/4 / Tck t bl tkk Svsk sts ål, fk, ål 9/ åst 9/ /3 0/4 Mty bju / ål El Jo 8/ F Fb Sw tl, tck, Yksvä Akll / /3 KDS fotof 0 4/3- Akll tl / Fb Sw tl, tck, ål ö vo fk, ål Lt fotof /-/3 l C ål Mty Lf Öst ål Höst 0 lb 6/ Lus ål, lf u 3/-/6 slo lb tl ål /0 Svsk sts ål, fk, Svsk sts ål, fk, 8/ slo lb u 0 / Jö Mtsso ål, vo, Lt fotof 6/4 /6 pt /3 0/4 Akll Svsk s T Kos fk, ål El ål Mty bju 9 El ål Yksvä vo, Lt fotof Lt fotof /3-6/4 Påskstät lb / L Lvk vo Lf Öst / L Lvk 8/ G Akll /-/3 ål lt 0/4 ål 9/ ål Öst ål, Tck A-K Lf ål Yksvä tl / Stffs lb slo L Lvk 7/ L Lvk 3/-/6 lb El ål 8/ lb 6/ Lus ål, lf /-9/ Kok lkus fk, sts ål, fk, 3/9 Wäsby K /3 Mty öpp 9/ Akll El Jo fk, ål Lus ål, lf 6/4 / t Akll Lf Öst ål vo vo vs ål H vs v - Mts Åk ål Lt fotof El Mty bju A-K ål 9 ål Akll / 6/3 Stff Tolsé ål, 3/3-9/4 Akll u Yksvä 8/ /6 Yksvä A-K ål /-/3 Jos Höstö H vs v lb sso ål ö åst 9/ Yksvä tl 8/ /6 Yksvä tl / L Lvk 6/4 /6 pt L Lf Öst A-K ål ål vo Lf Öst ål Svsk s Mty bju Mty bju 8/ slo Akll / /3 KDS fotof Yksvä tl /0 6/0 Lj 0 A-K fk, ål åst ål A-K - Alt Sw stto /-6/ Yksvä tl Lt fotof /-/3 l C ål Mty bju köpt fk, 6/4 / Tck t bl tkk ål lt Svsk sts ål, fk, 0 Svsk sts ål, Höst 9/ L ål / 9/ El Jo lb Lt fotof /3 0/4 Akll El Yksvä tl fk, ål Mty bju 9/ läså Yksvä Höst 0 slo fk, ål Svsk sts ål, fk, / L Lvk / Lvk 8/ fk, Akll Lf Öst ål Höst 0 plk u lb /-/3 T Kos ål /9-/9 Gl Dyt ål 3/-/6 lb sts ål, fk, /- Slo lb 8/ Svsk slo lb /0 Fo vs s ål, fk, /3 0/4 Mty öpp Svsk s plk A-K ål fk, ål Akll El fk, ål Lf Öst ål Mty lb vo vo El ål 3/9 Wäsby Kostsll ål, bju A-K 3/3-9/4 Akll Lf Öst ål H vs v Yksvä tl 8/ /6 Yksvä vo / L Lvk / Lvk åst 3/-/6 lb vk Svsk El ål 8/ lb /9-/9 Hs Mvl ål 6/4 /6L pt L vo 3/9 9/ Wäsby / L Lv vo Lf Öst ål bl Öst Mty bju sts ål, fk, tl Yksvä El ål fk, ål 0/ Lf /0 6/0 Lj tck ål A-K /-6/ Yksvä tl köpt A-K ål H vs v K lb 6/4 / Tck t bl tkk Yksvä tl 8/ /6 Yksvä tl 9/ 9/ El H öst 0 ål 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ Yksvä tl 9/ bl Svsk s A-K fk, ål /0 6/0 Lj Höst 0 Lf Öst ål Höst 0 lb A-K ål vo 3/-/6 slo lb /0 Fo 8/ slo lb Bl l ä köpt Yksvä tl El ål ål Svsk sts blts plk 6/ 8/ k Öst lb Gl Svsk sts ål, fk, lb 9/ Lvk 9/8-0/9 Btt Nov, ål, Höst 0 A-K Lf ål Svsk sts ål, fk, 6/0-8/0 Afc Coll / L Lv Yksvä tl L Lvk L Lvk L Lvk 3/-/6 lb El ål 8/ lb /9-/9 Dyt fk, ål / L. Svsk sts ål, fk, 3/9 Wäsby Kostsll 9/ 0/ blts /0 sks Fo plk El A-K ål bl åst ål Utställspo Utställspo Utställspo 0 åst Utställspo 0 Utställspo ä lls övs H vs åst v U lls ä l plk s stlls v åst H vs U bl s blts plk övs ott köpt v s ll, vckls publk Bl l blts o bl Bl l s lott köpt blt foto ll H publk ll, Bl l Bll l köpt l lott vckls bl H vs v H vs v spto stll. to bl bl ä Bl l köpt publk ll, stt köpt Bl l.byäsby l l lott blt ckls bl plo bl åst publk vck bl åst plk p. plk blts H vs v /6 lb El ål 3/9 A-K Wäsby Kostsll ål, lb Yksvä tl vo 8/ Yksvä tl 6/9-8/0 Rco ål,, foto vo 0/-6/ t bl ål /9-/9 Hs Mvl ål Svsk sts vo 6/ 8/ k ål,, fotof, /0 6/0 Lj Höst 0 / L Lv A-K ål / Lvk Svsk sts ål, fk, 0/ /0 L 6/0 Lj tck 9/ El ål lb A-K ål El ål 9/ Höst 0 Svsk sts ål, fk, 9/ vä 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ 9/ /9-/9 Gl Dyt fk, ål stto, vo, Svsk sts ål, fk, vckls /0 Fo vo ål /0A-K Wäsby Fo Kostsll El ål6/ 8/ 3/9 ål, k Svsk sts ål,l fk, vo /9-/9 Hs Mvl ål vo A-K ål 6/0-8/0 Coll ål 4/0-/ / X / Lvk Lv bltkk Lj L Lvk / L bl / L Lvk Afc L Lvk Svsk sts ål, fk, 9/ 0/ 9/ 0/ /0 6/0 tck ls bl åst köpt A-K ål bl åst 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ Bl 9/ vo oto l 0/-6/ t vo /-3/ Mts Psso ål, S l foto /0 Svsk sts ål, fk, 6/ Fo 8/ k ål,, fotof, / L Lvk plk p 6/ 8/ k Svsk sts ål, fk, H vs v 6/0-8/0 Afc Coll ål / L Lvk 9/ L Lvk vckls / L Lvk. 9/ 0/ blts stto, vo, bl åst vckls åst /-3/ Nyb fk bl åst bl l lott köpt Bl l bl bl åst vo vo. l l lott 0/-6/ t 6/ 8/ L k ål,, fotof, / Lvk bltkk plk / L Lvk bl åst vckls 9/ stto, vo, vckls bl åst 9/ publk ll. foto bl sby bl åst ställ. foto foto Bl l bl åst vckls S. vckls blts bltkk Bl /l L foto Lvk H vs v vckls l foto Bl l Lvk / L vckls l l lott köpt l -. s, k Bl l vckls s, k bl åst bltss vckls S l foto bl Bl l H vs v Up plk publk ll v ytolo, sybols bl åst H l lott köpt Bl l bl åst. l l lott kö vckls bl. foto bl S l foto bl åst M foto S l foto. l l lott köpt S l foto publk vck plk S l bl åst S l foto vckls vckls Bl spto u foto bl l ä S l foto bl åst l foto H bl. stj vckls vckls vckls s Fcbook, ll bäst k. k s, k. bltss ställ. foto bl ställ. foto b vckls S l foto. l l lott köpt k Bl l. l l lott köpt b. l l lott kö vckls. l tt l lott köpt to k ytolo, s,. blts l. H S l sybols foto l vu bl. lott köpt S l b stll. l l l lott köpt ytolo, sybols S l foto l -l s, k.. l lott köpt Fö publk vck H vs v u l S l foto vckls ställ. foto bl pojkt stt? L ställ. foto bl spto bl åst l -l s, k. S l foto S spt t. l lott foto köpt publk ll, s S l foto S l foto S l foto H ställ. b stj vckls plk ställ. foto bl H vs l ställ. foto bl ställ l lott köpt H vs vl u ost ställ. foto bl. stj. l k l lott köpt vckls b st ställ. foto bl l - s, k. ställ. foto l bl Fö.. l l lott köpt l - s,.. l l lott köpt blt. l tt vu bsö. l l lott totl. t. l tt vu b S l plk plk -? s, k. Fö bl åst S l foto l -l s, s, k. ställ. foto bl -pojkt stt L ställ. foto bl blts l -ställ. s, k ställ. foto bl t-pojkt stt? L foto bl spt t. l - k. l - s, k. S l foto spto l -publk vå l - s, k. S l foto ställ ställ ställ. foto ställ. vck s, k. Fö l -l s, k.. l blts. l vckls p s. l s, k. l s, k. b vu båll. l tt l lott köpt AUSA totl. t tt vu bsö. l l lott totl. t s, publk vck l - s, k l k l publk t l vå ställ. ställ. foto bl ställ ställ. spto kp s. fs tks p s. S l foto foto l - s, k. tt vu t l -k s, k l - s, spto t fs tks l vå. l tt köpt bk fuyll fs l tks lott spo vu futt t v foto bl kså bk ställ. bk fukt vkl plc plc - Pus Pus spo kt vkl l - k. kt ll - -Pus Pus s, vs kult s vkl stll Pus plc s Gb us Pus s Gb Kostl Rco lls kult ult Pus Pus lls kult - Pus- Pus Pus Pus,tAs Gb kt l vs Rco ult vs kult ostlls kult Rco kult - Pus Pus Pus - Pus Pus o. Optusvä 94 Pus us tpukt Kostl Rco ww.. ult vs kult tl Rco Kostl Rco w.. vs kult Optus Pus Pus Pus Pus Pus Pus vs kult oso.,s. Kostl Rco Optus Pus Optusvä -os Pus Pus (K) kult stll.c vs Kostl Rco ult o. vs kult f lö vs kult Kostl Rco Optusvä ult - Optus Pus Kostl Rco (K) kult ll.c Pus Pus Pus ss vs f lö Optusvä - Pus Pus vs kult Kostl Rco -90 os f lö Kostl Rco Pus Pus Optusvä vs (K) kult sbyll.c Kostl Rco Optusvä Tl. oso. vs kult Pu f lö Optusvä o. Pus Pus Pus Kostl Rco vs kult os f lö os f lö kult Pus Pus vs Kostl Rco Optusvä lö - kult -stö f Optusvä -Pus Pus Pus Rco ll.c os f lö Optusvä Kostl Tl. - Pus PusPu P Kostl Rco os f lö vs -Optus Pus Pus vs kult s vs kult Optusvä kult Tl. os f lö -90 Kostl Rco Pus Pus vs Optusvä vs oso. Pus Pus Pus 90 os f lö kult s Ko -k P os f lö - Pus Pus vs k Optusvä vs Optusvä Kostl Rco Kostl Rco Ko os tul vs (K) kult os f lö Kostl Rco vs kult stö Kostl - Optus Pus Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp Lyo/Rpo/Tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB Lyo & Hs Alklt/ Tyck: / Tyck: Uff Tyck AB. 0. AB Kpp Lyo & Rpo: Rpo:Gf/Tyck Hs Alklt Uff Tyck AB. 0. Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck t/rpo/tyck: Solltu AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo & Rpo: Hs Alklt / Tyck: Uff Tyck AB. 0. Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Tc spo Tc u ABKpp Kpp tu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp k: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo & Rpo: HsCo Alklt / Tyck: Uff Tyck AB. 04. ult. ult us. ult t.t t Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp to bl Bl l ll. Bl l vu Bl l K blts S l foto Bl l tt båll bl. S vckls blvckls v spto vckls ostll. ä tställ. foto Bl l Bl l Bl l publk vck publk lott vck l l Bl l ll. tt. spto fots blts stll. böv S l foto Bl l vu båll spt v l foto l foto s, k ställ. foto o Bl l K Bl l ä tt vu båll st publk vck älk vä S l fo vckls. l l lott Bl l fö ostll. l l lott kö tt vu tll. l l l lott köpt Bl l K spt spt - s, k ställ. foto oob S l fo. l st ställ. foto ställ. foto bl S l foto tt vu v tt vu spt l - s, k l -Bl s, k l l - s, k.. l o ställ. l tt vu ks ställ ställ. - l t l - - s, l Kostl Rco Rco lö os f spus vs kult vs kult stö Kostl Doo Kostl Rco vs Kos Optusvä Rco - Optus Pus vs kult ll.c 0 - os f lö Kostl Doo os f lö tull s olk tkösvs Kos - Optus Pus Ko vs (K) kult os f lö Optusvä 94 Optusvä Ko Kostl Kostl Rco Optusvä Upp Optusvä (K) 94 ptusvä s tul Pus Pus vs kult Optusvä Tl. Kostl Rco vs Kostl Rco los tul Kostä vs (K) kult Kostl Rco Rco Kostl ff jtt otv Kostä kult Pus Pus vs Kos P ww ll.c vs Kos Kostl Rco Kostl Optusvä Kostl Rco Kost os f lö Optusvä Optusvä Upp Kost os f lö ull s s olk tkös os f lö os f lö tull olk tkös ästkt os f lö os f vs kult Optusvä Optusvä Optusvä l lö Tl. Optusvä Optusvä os f Kostä sby ku Kostä p ww usvä Optusvä Optusvä Tl. Optusvä Tl. Optusvä Up Kos vs vs Kos P lvl öv vl Kostl Rco jtt otv täff jtt otv os f P P P ww Kostä Kostä os f lö os f lö sö Optusvä os f lö sö Optusvä p os lö k os ästkt os f lö Kostl Rco os f Optusvä l os f f lö ästkt l os f lö os os f lö vs ä os f lö Optusvä Optusvä lvl öv vl y v lvl öv vl os Kost Pus Pus kult kult o os Kost Kostl os f lö os vs Kost 08 stll.c os

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps

ETT UNAL L~SA-SJ~LV-B~CKER FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps ETT UNAL "L~SA-SJ~LV-B~CKER" FGR BAPJ.1 I (~)-~-c;-lps~ldi:;i!ps.. Specalar-aete nom amet ltteraturorenterng xed bblograf, barnltteratur, vd bblotekshögskolan, Borgs ht 1974 Karn Sznfrdson Följande förteclrnng

Läs mer

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 2140 m. Voltstart. Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 (8 priser) Lopp 1

Läs mer

Hur var förutsättningarna för

Hur var förutsättningarna för til adasl ont Bö\kt.ttay. llbh: (; I996 ) Hu va föutsättningana fö j odbuk? lle vlt.e fö'uts?iltdigana tö att bccli,a.lkebuk,a-intc säskilt glnnsamna på I3j ii-chalviin. Dct liangå ydligt av jo^d e ningspotokoll

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Tipset Gardera Skrällen V64

Tipset Gardera Skrällen V64 Vinner som ett Scott Mycket svårlöst omgång och vi tror på hög utdelning. Vi använder ett singelstreck på systemen, norske Rigel Scott. V64 1 Turordning: 11-12-6-1-3-10-8-9-7-4-2-5 Tipset 6 Star Advisor

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er.

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er. 3U\GQDGVWUlGJnUGHQ I landet som helhet går int e allmogens t r adit ion vad gäller r ena pr ydnadst r ädgår dar sär skilt långt t illbaka i t iden. Bönder na t illhör de den f at t igar e delen av bef

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 33 1981-10 Projektuppföljning -erfarenheter franbyggande och brukande v BYGGNADSSTYRELSEN Tekniska byråns information. Pro ektu fölning Denna information innehåller

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 .:_ 433 - Årsberättelse i minväsende. Avgiven av lerlamaten Ågre n. December 1929. De senare årens arbeten inom undervattcnsakustikens område hava medfört en betydande

Läs mer

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA

ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA N:R 10. htg. 24. 15 MAJ 1919. PREN.-PRIS 2: 25. ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA UTGIVARE: ERIK FOLKE. REDAKTÖR: NATH. HÖGMAN. Kinesiskt avgudatempel. 114 S I N I M S L.\ N D. 15 :\laj HH9. NÄR FLODEN

Läs mer

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5'

2 Trio. 1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 13/3-10 9/ 2660 3 18,4 c c 45 20' 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 27/3-12 1/ 2140n 3 17,3a c c 221 5' B150429 1 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 Lopp 1 Bergsåker (B=09) On Volt

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

Symposium över medicinsk isotopdiagnostik

Symposium över medicinsk isotopdiagnostik FORSKNINGSRÅDENS LABORATORIUM Studsvik, Nyköping, Sweden 1963 Symposium över medicinsk isotopdiagnostik STATEr!S Sir PI,...'.' 1"TITUT 1978.os -11 SYMPOSIUM ÖVER MEDICINSK ISOTOPDIAGllOSTIK 1978 "O:\..

Läs mer

Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina

Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina :I Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina Rosen-Jansson, Birgitta Wiklund Layout: Bitte Wengert,

Läs mer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control

Läs mer

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden

Ut i Skåne. Din guide till. strövområden Ut i Skåne Din guide till strövområden Titta in i våra 19 strövområden DJURHOLMEN KRONOSKOGEN VEDBY GRYTÅSA MÖLLERÖDSJÖ VEDEMA BREANÄS KLÅVERÖD FINSTORP BOCKEBODA FROSTAVALLEN FULLTOFTA JÄRAVALLEN FRISEBODA

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

LUNCHTRAV. Fri Entré Gratis parkering. Första start 12:20. Tisdag 28 april - MÖJLIGHETERNAS ARENA - VÄLKOMMEN TILL. Bankod: 27 Nr 8-2015 Pris: 20 kr

LUNCHTRAV. Fri Entré Gratis parkering. Första start 12:20. Tisdag 28 april - MÖJLIGHETERNAS ARENA - VÄLKOMMEN TILL. Bankod: 27 Nr 8-2015 Pris: 20 kr Bankod: Nr - 0 Pris: 0 kr VÄLKOMMEN TILL - MÖJLIGHETERNAS ARENA - LUNCHTRAV Fri Entré Gratis parkering Tisdag april Första start :0 banprogram MENY APRIL Bistron: Välkommen! Stekt fläsk med bruna bönor

Läs mer

BHIAB Electronics. Denna utgåva är utan priser. Priser finns på hemsidan www.bhiab.se

BHIAB Electronics. Denna utgåva är utan priser. Priser finns på hemsidan www.bhiab.se 1 BHIAB Electronics Du som söker besvärliga & transistorer, börja Ditt sökande hos oss vi har fler typer på lager än man rimlingen kan begära av ett företag Denna utgåva är utan priser Priser finns på

Läs mer