30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning"

Transkript

1 , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å D st? ått s. l å. bl kv ll bj åll s. po st? otv sök tt ol, p v s ått. lä so ll bj föl, t vbl lt.. yck åll s.. E l kpl sybol t l bo otv sök tt ol, p v o s ått., bu syf, fö sol, u s kl. yck föl, ök lä bo. E l kpl sybol t o ått. l kl. öpp. tkk v lä kll jy o ått å. bl yck övs ljut bl sylt. yck föl, ök u öpp lä sol, o ått.? sol, bu? klss Motv st l,? vl ställövs ljut bl sylt. ol, kll jy vl ll bj Kos s ått s. otv sök tt u o, ol bl uvll p ått s. u ått s. o öpp. tkk l, lv klss Motv st öpp sol, bu bo. E l kpl sybol sök otv otv sök s kvo. jy? s, ä kll jy vl b, ol bl uvll p vl ställ ll bj l t Kost t u o öpp. tkk l, p v ol, p v yck föl, stll bj l..ee stll bj l bo bo ått s. lv tt ål.? ost, vl, ä kvo. pl sybol t s ått. kpl sybol t sylt. otv sök tt ppl ll o ljut lä ö yck jy vl ställ s ått. Kost, sbl yc s ått. ssv ål. bl yck. l p ått s., v l föl, ök l föl, ök sby ll bj l bo. E föl, klss Motv st t ål. s ö otv ö l fsc. otv sök tt ljut blblus ppl ll o bu ljut (fl pl sybol t s lä sol, ll, p v Bl. ö, vl yck Kost t, s sol, bu syf, ått. ol bl uvll pl sol, bu Motv yck. bo. E tk sby ll bj l föl, ök föl, kls å l föl, klj s ö otv ö l fsc. sybol t kll otv st st u o öpp. tk ljut bl sy Bl (flosof t v lä, ä kvo. åot yck 7-9 u o öpp. tkk sk s ått. u o öpp. tkk s föl, ök, vl bu syf ol lks tolk bu syf,, o ä sol, bu ö bl uvll p å l k bl uvll p stäl föl, klsssk kll jy vl otv st ljut bl sy sk ll jy vl ställ (flosof tk ts ll jy vl ställ. tkk v, ä lv ppl ll o p. tkk vlä lä, ä kvk åot u o öpp. tkk Bl (flosof t lv. uvll p, bu syf, ol ä sol, bu otv st föl, klsssk s ö ts 0 ställ otv ö l fsc tolk 0 kll (flosof l ställ jy lks vl ställ Kost t fök öpp. tkk lä, ä kv uvll p tk ll o u o öpp. tkk lv ll o, bu syf ol v, kt ål. kpo vl ställö l fsc. Kost t, s pö l. ll o fsc kll jy vl ställöpp. tkk v lä, ä kv s å s ö ot lks tolk kpo, s ö o vl p t t, vlål. l fsc. ll o vl ställ s ä. s ö Bl otv P, vlvlost t, vlo. s p s l fsc. pssv ål. bl y lv. kt ål tstä. öt yck t bb k ull fkbto. 09. Bl (flosof tk st, s vlost s 63- otv tk Bl t (flosof, ö vlbl (flosof tk tk lks tol s vlbl ts tk tk yck st, (flosof lks tolk lks tolk ts tk tolk lks tolk lks lks tolk Bl (flosof tk lks tolk kpo tk kpo lks tolk 09 0 kbto lks tolk 0

2 7 j - 8 fbu y Hu Utställ usök få: K ls tkk ytt lv bs k to? H tskäv b plts lv t t äck st öoblck? buk jobb 7-9 å vävt. H v t? Mtt ål fys t p ty lt spåk, fo, tktl tyck f. sps t å vk, väv sy klä slj. lv v sbbt, övflö sk. Kosossäll oss. D jo, tl s själv l tk tlös, v. tyck vktt vä l tkk öst s skt jälp to, t lös bot. Ho ll t ä t vktt l tt p. y Hu

3 7 j - 8 fbu Fo Go - Pblo Lbño Två tst Fo Go, fö s M, Pblo Lbño, fö Cub s USA Sv, l tst. Go, s ls, stk käsl ystk väck s f lv. lsl l bls yckl, sök slstskt tyck. Lbño ot lsto s otv. S fsk s s bl f yll ljkt lv ktull äs äl.

4 4 fbu - 8 s Cst Olvco - Kst Gl t lt lätt bskv Cst Olvcos blvl, skspukt o sl böj s ål. M kt fkäsl skb kl stl o vl, ytt l obt flyt s. bf oss åosts ll ö l lj t, lp käs b fä s å. lp bo äs äs lp, s bo, s oåtklllt sflät lvs väv. Ev Foåå ttv t sys tt lp op bsjäls st. Gov pl stös sk lj, skp byts. Kst Gl öpp ö blvl jäl bk st s vl. Dt vll. lät. Dt l k. D plts t stät åtvä. ställs ö ot ö få v b oss. Wll Gbl t s Kostbyåpojkt vl v köpt byå uk. vlt fo s bo ystk, byålåos s bl osk lo byås s, å s stå sto övs tst ytt. Cst Kst

5 4 fbu - 8 s Ak Ott Upptäckt ljus Få ök ljus Allls st fkto v. H stå öv kft. G å låt sluks, öv sos lt. H. Mål bl ps sy. ök, ä, bst l ljus. fs öjl bt bl syl sos. Ak Ott

6 4 s - 9 pl Akll Stupö K Jsso, ott Akllstp 04 luft by bl t åt s bju Akll. E tto v ä läj t ot b ä s åt, t lt lätt t. v l ktt t vä, f v bls. Rsultt bl bå vå spä. k bå yk t ltt lä b os 4 s kl., s kl. 8 s kl.. Höst t läs - sol, bu. bj t tl lä. E jy bstå vl bl lä. Påskstät s 6 pl

7 pl - 7 j Mts Åk Kt tyck kto t tä åo ot s, stost o uo lä åt bo vl t vl. Wslw Szybo Mts Åks blvl ä u D Sv Uo. D fsvl vcklts ljk kto böj t. Mts sks, kto, ttb, tck ål bskv s vl lk yck s t. Bättls vkt bl u u ojo. Ett f soll bsyl vckl jup sto. Av ö så st Rco Ross D Gul Ro Uos uvust s-pl 96.

8 pl - 7 j Alt Sw Kosts Alt Sw (Jok Hsso & Sbst Mü) ställ sttosfo ktull fåställ. f äll offtl u sv å totl ksl säll kult. stto pobl t ö s cvl vl. Ut t k b lokl t ö.

9 j - 3 j Elv S lll o s fvllt t s lv. O s s öv bj slklss ysl bå. b t, kv ps ll kv s lä s. ss s v vll lä. sätt s lv. bl bvs fs fl spåk ä tl skv ju s vlst sl. v bå jlvo bl l ä. slo öj tv k åt l usök s b. å b bl fo tyck t st bös sots stö ytt ä to. k j sultt slp bysätt bö. S lt

10 Mtsso ål, Elv vo, so ål bju ål sby El tl Stffs ål ål ål, lf Sw fk,6ål tl, tck, j 3 j us fotof jst ål Tolsé ål, 6 j j - 3 ål olo - 3 j j ptb vo, Elv Elv 6 j -lb 3 j Elv Sw tl, tck, ptb lo fotof ål o 0 fotof ål, lf l j 3 jfk, ål, E lö 6 böj - ptb 99 vs 6 j - 3 Mtsso ål, vo, Elv so ål ll lo bju slo El lo tl ål Stffs ål ål, lf o ä kugu fk, tl, tck, y öpp 6 j 3 j pt o fk, ål Elv oto, vo 6 j 3 j fotof jst ål lo bju Tolsé ål, Gu ål lb vo, j 3 j t L 6plt. 6 j 3 j pt tl, tck, Elvslo l Elv o ål Elv ptb fotof olo fk, ål ål, lf 6 j - 3 j fotof ål, t bl tkk vo, E ål, fk, ål Elv Elvslo tl ll lo bju ål ål ål lo ål, lf Stt bls ts slo lb E 6 j 3 j ptb 7 ptb fk, y öpp vo fotof slo lb o fk, ål ål oto, ål, Elv El Jo ål lo bju tl 6 j 3 j pt 6 j 3 j ptb 7 ptb lb u bo K t L fotof Elv o ål Elv sso ål Elv fotof o fk, ål by El ål, fk, slo lb ä tl Elv t bl tkk bju u tl syft stöj é Rco ål by El E ål öpp sso ål slo lb fk, ål Elv åst vo bju slo lb H vs v us L ts ål, fk, b tl. Elv ål lb u Elv Kostsll ål fk, ål ål, sso ål bl tkk slo lb tl vo ä tl uslo u ål ts ål, fk, lb tck ä ål lb tt llä sso ål tl plk p lb. vo H vs v ts ål, fk, u ål ål uslo ål, lb tl Kostsll k bl R sjä ål vo uslo. Slo åst ål M ts ål, fk, tck lt vs v Up tt llä ål, fk, u ål,, fotof, plk po ål k ål, vo bö vs lt b u l vo M uslo H stto, vo, åst kk fots p, sål, fk, tck bl åst blts llä köpt. Slo åst u vo böj k t bltkk k ll, stt llä ct u u ål,, fotof, k plk ställ. lo t bl ckls stto, vo, fots p, s to bl åst blts lv bl bl. Slo ct u ål,, fotof, H vs v u uslo v publk s H vs k ll, stt llä t bltkk k ll, stt llä köpt köpt lt bl åst stto, vo, p, s bl åst blts u bl Mo u plk u ställ. plk o fots p, sbltkk l, stt llä ckls bl bl. Slo. vckls bl böj ål bl. Slo H vs v us Motv lks bl uslo publk bl åst. lt täll. k ll, stt llä oto lt H vs v Upp H vs v Uppl blts p stb köpt stt bl åst l. Slo H vs v äs ps ö publk ll, stt öpt u l, llä k båll ställ. t to H vs v plk p öpt vckls o fots p, so fots p, sbl åst åst böj ål l. publk ll, stt llä blts k ll, stt llä plk u u plk bl. Slo uoto foto vckls bl själ plk u publ bl plk u läs böj bl åst fots p, sh u vs v H vs v l lott köpt H vs v bl. l. Slo bl H vs v bå bl själ H Slo fu bl bl åst bl. Slo to H vs v lt tc öpt bl H vs v k båll ställ. bl tåst vs l lott lt köpt H v k båll ställ. t spto publk to Motv å plk l u plk u vckls o fots p, s tck j u foto l. åll ställ. blts ö blts k ll, stt llä uslo plk u lä spto fots p, u foto H v plk u läså fots p, splo. blts blts böj kl to fots p, stt llä plk u u plk H vs v blts bl H plk u bl. l lott köpt lv H vs v bl böj kll ål H vs.k v v. foto bl. foto bl l lott köpt uslo vs tl publk u ll, stt llä H v Slo H vs v U tt vu båll Motv ställ. ö blts bl själ l lott köpt fo böj blts. Slo l l lott köpt Motv å båll ställ. spto publk to bl själ plk u plk u ök båll ställ. köpt l lott köpt ställ. uåll foto så spto fo publk ll, stt to u u blts pl publk ll, st plo bl. Slo plk publk ll, st. lt blts plk u to fots p, stö publk ll, stt llä plk p lt tck j blts fots p, s blts bl själ to s, k. H vs tt vu blts bl bl själ H vs v U publk ll, stt llä bl själ böj. foto bl. foto foto bl bl. foto bl tl publk llä foto bl ll, stt llä H vs v H vs v ö blts stt spto l lott köpt l lott köpt pr ckså spto fots p, s bl. Slo v. böj kv böj kll s, k. blts blts ll, Motv lk Motv lk lp b ök bl. Slo lt tck j lt ställ. båll ställ. köpt lt tck blt publk ll, stt llä to publk ll, stt so plk p bl. Slo bl. Slo plk bl. Slo bl publk ll, stt llä plk u publk ll, stt ll, stt llä. fö plk u Motv blts st t publk ll, stt llä to. blts t vu båll to k. s, ll, stt llä t vu båll fots ställ. fo böj kll s, k. äs. Målsätt sb tt vu b publk ll, stt llä foto bl böj kv ä ckså spto p, s. foto bl böj kll bl spto fots fots p, s. bl själ å spto bl. Slo ckså spto fots p, stt vu s, k. spto fots p, s bl. Slo o bl. Slo to å bl. Slo bl. Slo publk bl. ll, stt llä fo t S bl. t klvojt ställ spto t publk ll, s Motv Motv lk lp b blts to lt Slo to bl. S k båll ställ. t vu båll ställ. v spto. tt v blts H vs v. publ Motv lkso blts o fots p, s v. j t vu båll fots ställ. fö s, k. offtl ckså spto p, stt vu båll ställ spto ck fots p, s fo äs. Målsätt so tt vu båll ställ. publk ll, stt llä fo f sk spto fots p, s Motv lk lp b bl. Slo fu å so tt vu k båll ställ. blt v. spto fots p, s spto fots s bk bu. böj kv ll, stt llä fo publk p, ll, so plk u spto fot Motv lkso lk ls tt vu båll t vu båll ställ. lv spto fots t klvojt ställ vu båll publk ställ. tt båll bl. Slo Motv äs. Målsätt fo so publ vu v. v M to spto fots p, t tt vu båll ställ. tt vu båll ställ. v. spto lv bl. Slo p v ck tt vu båll ställ. äs. so fo f sk M v. ss bvt s t tjuo - blt klvojt ställ båll off spto fots p, stt vu v so off tt vu båll st t o fo fo ly blts lv v. tt vu båll ställ. t t offtl ol st spto fots p, stt vu båll fo sk Motv lkso vu llt båll ställ. cktt f spto lv yck b kult v. v stö offtl ly bokstl p j p tt fo f stu v. fo publk ll, stt llä p offtl. ls by tt vu båll ställ. off ol ställ tt vu båll t s v. v. ulättt bl. oss öpp. bok t fus p. M bokstl usk ktkt p olöst. ls by bokstl suo p Slo offtl offtl ol ställ bokstl tt 48 ä p j bokstl olöst fus usk ktkt. fo lyu ts ä ot läplt p fots. ls by bokstl tt ofö p bokstl offtl o spto p, s offtl tl p ot ål v. t ks bl. Tll ktlsbl y bokstl ä olöst fus usk läplt ktkt. l syck, sl to bokstl p. l bokstl ft ä ll p bokstl l syck l syck, sl us tt vu båll ställ. l sy ä ot läplt ål bl ysk scof. ä bokstl olöst fu offtl lå styls bsp slpp väk. Såsl bokstl l uo bl ysk l scof. syck, l s l syck, us ft bl ysk sku l syck ä p.t ot us ä bl ysk bl y bl ysk bl scof.. bo t å... så jo v. ysk l u us Pus us bl ysk bl ysk bokstl l syck, bo l syck l s bl y ult kult ä bl ysk sc ostll -Pus Pus Pus bl ysk j us Pus ult Nu vll v f. ostll - Pus l bl ysk sycks. Rco Hpp Hpp H f f Rpo/Tyck: yo/rpo/tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp tu Gf/Tyck ABGf/Tyck Kpp t/rpo/tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp lltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp yo/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp o/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB yo/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp yo/rpo/tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp f stlls kult kult oso. 0. Optus Pus oso. bl ysk stlls O vll så kult ss bju ostll -vpus Pus ostll Pus Rco Pus 48s (K) - kult l Rco l Rco tt ptb. stlls kult ww.vsbyll.c stlls kult ::Rco Optus tll Optus Pus s tll -- Pus lö 0 O så bj v vä fst lö l Rco ult l Rco 6 ptb ww.vsbyll.c s Tl. stlls (K) kult l.c stlls (K) kult l.c lö us Pus ll.c yll.c ww.vsbyll.c l l Rco Rco M s o. lö f lö, f lö kult ll.c yll.c Tl. Tl. lö --Pus lö Pus yll.c f f ll Pus Pus yll.c Rco 48 lö 8-90 f,, f lö lls kult

11 Elv El El A-K ptb - 7 ptb pt j ptb - 7 El ptb 7 ptb ptb 7 ptb ptbelv - 7 ptb pt j ptb - 7 ptb - 7 ptb 9 uust - 0 ptb El A-K A-K slo El Jo El Elv A-K El tb - 7 ptb ptb - 7 s ptb 7 ptb slo El El Btt-Nov ptb 7 ptb ptbjo tb - 7 ptb - 7 s o 7 ptb ptb - 7 ptb l A-K Sv o El l A-K Sv El ptb 7 ptb osso A-K Svjst tb - 7 ptb ptb - 7 ptb ptb - 7 pt A-K bl själ A-K Svj l A-K olo tck lt j bl själ t böj u kll fo st sst s vkt bl lt tck äl själ j s to uct u j kll tck tck j ål lv v äsb lt j Lås st bl själ bl själ kll to böj kll fo Motv lk lp u läs lt tck j, fö vkt Rco v, fö bl Rco v bl v själ lt tck j å stll, stt llä to tv tck j kll ål böj foå äs. Målsätt själ böj kll otv lk lp b ål lt tck j u R bl själ själ blts l kll tclo lp b st lost stt llä tll, tck j ål to s to s bl. Slo fu täll Bl t klvo böj kll äs. v Motv lk lp sby llä lt tck Målsätt j ål t tck j ål ål. t u H vs v usk l kll äs. Målsätt böj käsläss böj kll ll, stt. kll to sk bl. Slo äs. Målsätt vs v b Bl t lk klvojt fo f Motv lk lp b tt Motv lp ck j ål to bl sj. Slo bl själ bl sjä t klvojt ställ f fots p, ll, stt llä å, lk lp b st tckh vs v plk spv u käslässt äs. ss v. k ll vs v f bl själ bl. Slo t klvo äs. Målsätt v lt tck v lt b Motv lk lp b st t F fsc fo sk lt b äs. Målsätt ft äs. Målsätt Motv lk lp b bl själ bl. Slo v. f sk bl själ lk lp b st tckå, lk lp b st tck fots p, sstll, stt llä bl själ bl själ ots p, sllä plk p lt tck j ål ck u t llä böj k u äs. Målsätt u t llä böj kll fkpos t u v blts böj k båll ställ. klvojt s fo t f t klvojt ställ f äs. Målsätt böj kv tck lt tck j ål F fsc oö lt tck äs. Målsätt v lt j ål böj kll äs. Målsätt lt t klvo spto fots fots p, s bl. Slo lö. v. o lp b st tckbl tck själ blts bl själ t klvojt ställ fä spä os to. Slo Mot llä u u Slo llä t klvojt ställ f publk ll, stt llä f. job täll böj kll ställ. to to t f sk blts böj kll båll ställ. böj kll ä blts fo f sk to äs. Målsätt lt tck j ål böj kll t fo p, f sk o lt tck å t klvojt ställ f p, s v. t ol s blts bl klvojt själ fots sfots offtl båll ställ. är fo f spä tycksful f sk blts Slo ll p, stt llä bl själ tslo Lås Lås to to bl bl Lås Lås lost pssv ål. bl Lås yck lost Lås ål. Lås Lås ål. Lås lost själ Bl tt lv. lv lost pssv å ål. ål Bl lost pssv ål. bl yck lt tck j käslässt ål Lås kt ål. ål. bl själ lost pssv å l ål. lost pssv ål. lost pssv ål. bl yck käslässt Bl kll ål ål. stä. åb lt tck ål. j ål. å Bl tt lv. Bl tt lv. lv bl tck j ål käslässt ål. själ kll F käslässt kt fsc yck lv. ts käslässt kt ål. lost pssv ål Bl tt lv. bu Bl tt lv. lv ll Bl Bl tt st tck fsc tck j ål ål j lt tck j ål F o ål f. stä. stä. kpo ål. käslässt kt ål.. lk lp b st tckkäslässt kt käslässt kt ål, käsl ll böj kll f. stä. bl själ spä tycksfull fkbto. F fsc Jo ts stä. F fsc yck äs. Målsätt tckbl stä. f F fsc yck ål lk lp b st tck tt lv. bätt o to lo bl. Slo fots s lt publk klvojt ställ f böj kll lk ll, stt llä to lp b st tcktck j ål v. böj kll Motv lk lp to to spä tyck ö p, ll, stt llä f. st blts kpo lt tck to Motv lk lp b st tck tck j ål l. f. b F fsc yck ts f sk Motv t klvojt ställ f käslässt kt spo f. R st tck ål äs. Målsätt båll ställ. F fsc yck J. Slo F fsc yck ll äs. Målsätt Motv lk f sk spä tycksfull fkbto. tt llä to ts p, s lp b st tckdå, å s å p b st tck to Motv lks f. kpo ställ. bl. Slo p, så spto fots p, s f F f böj kll spä tyck böj kll ställ. äs. Målsätt äs. Måls stä. f sk spä tycksfull fkb lk ll, stt llä bl. Slo Motv lk lp b st tc Motv lk lp b st tck offtl ol ställ jb t klvojt ställ f f. f. k s klvojt ställ f Motv lk lp b st tc v fots s tycksfull fkbto. bl själ äs. Målsätt Målsätt p, spä. Slo Motv lk l ttställ. f tl ol ställ to fk Motv lk l. j to spto fots p, s t båll klvojt ställ f tl ol ställ spä tycksfull fkb spä tycksfull fkbto. täll. t vu ställ. äs. Målsätt f sk Motv lk lp b st t yft f sk F fsc yck p. ls by u so t klä bl. Slo Motv lk lp äs. Målsätt klvojt ställ f klvojt ställ f täll å spto fots p, sl ställ. t b st tck-äs. j lt tck j Målsätt ål v lp fots p, sspä ål f. äsk fo f. t båll klvojt ställ f ol ställ. ls by u. ls by u Målsätt fm vu uktl sk f sk Motv lk lp b st tck äs bokstl olöst fus usk ktkt. D yft u äs. Målsätt t äs. Måls offtl ol ställ tl ol ställ. ställ l spto fots p, s fo sk f stukt äs. klvojt fä Motv lk lp böj kll ställ t t klvojt ställ f l ställ. t vu båll ställ. s. spä tycksfull fkbto fo f sk klvojt ställ f v. ls by u äs. Målsätt. D u t klvojt ställ fä ä ot läplt ål ll fus usk ktkt. D olöst. ls by u offtl ol ställ l fo t t klä M ol ställ olöst fus usk ktkt. D t ol u äs. Måls fo f sk o to vu båll ställ. v.. ls by fo f sk fo Nu k. D yft f sk v. ål u t klvojt ställ f fo ölöst fus usk ktkt. D. ls by u olöst fus usk ktkt. D fo f sk o tl ställ l syck, sl usk ol ställ llä ot läplt ål tvl. ls by u fo f stukt t klä fo f offtl ol ställ v. D ä ot läplt ål fo f st kuc själv. usk v. olöst fus usk ktkt. D fo f sk ls by u olöst fus usk ktkt. D t ä ot läplt ål l ot läplt ål. ls by u Motv lk lp b st tck v. v. bl ysk scof. fus usk ktkt. ställ olöst sk offtl ol D v. yck, sl usk v. usk offtl vo fo ol f stukt p. ls by u ot läplt ål usk ktkt. D sk ol ställ vä kup åt. v. v. usk Nu ktkt. D syck, sl,olöst sl usk Målsätt yck, sl usk v. äs. ställ fus t ä ot läplt ål p. ls by u offtl ol ä ot läplt ål scof. offtl ol ställ sl usk fus., ls by u läplt ål bokstl olöst usk v. ktkt. D offtl ol ställ p. ls oftov sk ot läplt ål offtl å scof. ts offtl ol scof. syck, sl usk t ls klvojt ställ f olöst fus usk pobllös. ktkt. D offtl ol ställ k, scof. bokstl scof. olöst fus usk ktkt. D sl usk p. by u offtl sl usk p. ls by u yck, sl usk ä ot läplt ål p. ls by u offtl o bokstl olöst fus p. ls otv F ätt tyck. Htt ätt. sk scof. offtl o by offtl ol p. ls u ä ot läplt ål fo läplt f sk f. ot ål scof. bokstl olöst fus usk ktkt. D bokstl olöst fus usk ktkt. D l syck, sl usk p v bokstl olöst fus usk ktkt. D bokstl olöst fus Upps é. k scof. p v, sl bokstl usk olöst fus usk ktkt. D l syck, sl usk ä ot o p. tl p p. ls v.. bokst ä ot läplt ål ä ot läplt ål bl ysk scof. bl ysk scof. ä ot ä läplt ål vl ot bl ä ot läplt ål scof. bokstl bokstl olöst fus l syck, o bokstl olöst f bokstl bokstl olöst fu l syck, sl usk t l offtl ol ställ b l syck, sl usk t syck, sl usk l syck, o stä l syck, sl tl ä usk ot Btt Nov bl ysk sco ä bl ysk scof. ä o p. ls by u blbl ysk scof. ä ysk scof. j ä ot bl ysk sco l syck, o Låbtt Lås l syck, sl bl ysk scof. bl ysk scof. /Tyck AB Kpp k/tyck AB Kpp vu ställ publk ol båll ställ v. offtl ol fo f sk publk ll, stt llä v. publk ll, p. ls offtl ol t. ls u by v. p. ls by bl. Slo fu offtl ol blt bokstl olöst fus us p. ls olöst fus usk ktkt. D offtl ol spto ol fots p spto fö kstl olöst fus usk kt p. ls by ot offtl spto l bokstl olöst fus us läplt ål bokstl ä ot p olöst. ls vu båll ställ. fus usk o ktk tt vu ä ot läp p. ls by, sl usk ä ot o tt vu bå bokstl olöst fus us l syck, sl ot ä olöst fus usk läpl ktk ulptl bokstl syck, scof. l syck, ä ot o l syck, sl ä ot läpl bl ysk scof. bl ysk scof. bl ysk scof. l syck, bl ysk scof. bl ysk scof. bokb s skul skulptu bokstl olöst fus usk ysk ktkt. U vss usc l syck l syck, bl D syck sco l syck, l js ä ot läplt ål bl B Bu. bl ysk s bl ysk so blsl ysk scs blusk ysk l syck, bl ysk scof.

12 A-K sk A-K Svsk El b - 7 ptb 3 uptb ptb 7 A-K ptb 7 ptb 3 9 b - 7 ptb 3 slptb ptb ptb - 7ptb ptb K Svsk- 7 s El Sv vk lls l Svsk stsa-k sso K Svsk s A-K3 ptb - 9, ä ställ pst ptb 7 ptb sso A-K Sv A-K Sv vä ptb - 7 ptb Lås ptb Rco 3-9 s Sv.Rco bl 3 Svsk - 9 lls l l jst sts J bl lls l Rco vll vktst ställ ställ pst l lls l jst Svsk sts A-K 3 - A-K 9 7 ovb - 9 ov ställ pst to, s bl Sv. öv bl Svsk sts ställ pst b ovb - 9 ov Lås lls st slås Sv. bl b spktu olk tkk. Rco vll p s Sv. bl Svsk sts lls vktst ställ ställ vll vktst ställ l fsk-rco l bl ll oljål, Svsk sts st Svsk sts, bl övsk s Sv t lls ställ pst to Lås vktst ställ l Rco vll, bl övsk vlk l. t ål Bf ål b kt lls l Rco vll Rco vll p Sv. bl spktu olk, bl övsk pst to Rco vll p s ställ lo spä Lås vktst u ställ pst to bl ll oljål, stlls l Rco vll s bl b spktu olk Rco vll p t sy ss bl ll oljål, fk, Sv. vo. S vktst ställ, bl s vll Sv. olk tkk. tälll pst to bl b spktu stlls Rco so bl oljål, b lls vktst spä.rco, bl ställ övsk vlk l vll to Lås ll ost Sv. bl spktu olk tkk. Rco vll ks p täll pst to Lås vktst ställ fsk ställ pst to so Rco vll p lo spä vk, bl övsk vlk sy s ost b spktu olk bl ll bl sy ss tkk. pstt st Sv. ställ f, bl vlk l. bl kvlt övsk Sv. bl b spktu olk tkk. bl ll oljål, fk, lo vo. S, ä Rco vll p spä to. ö bl övsk vlk l. to. to Lås sy s st ställ fskrco vll p lo spä spä. bl ll oljål, fk, vo. S Rco ll p lo spä vktst ställ fskö bl övsk vlk ll l. to. bl oljål, fk, vo. S bl kvlt v bl kvlt v. llll oljål, fk, lo vo. S lt spä. l. s, bl övsk bl p spä sy s vlk pstt lost pssv ål. bl yck spä. å fk, spä. ll oljål, vo. S Rco vll p lo spä bl kvlt v to to. Lås sy s pstt å spä. sy s pstt vo. bl ll oljål, fk, S sy s ål. pstt lost pssv ål. yck to.v lt.bl bl. bl kvlt spä. sy s. to pstt t Lås ål. bl kvlt v lt.. olost bl l Bl kvlt vpssv lt. lost ål. bl kvlt sy s. pstt yck ål. bl pssv vyck lt tt lv. lv to. l kvlt v lt. ål.. Lås Lås käslässt kt ål Lås tt lv. lv Bl Lås pssv ål. bl yck bl kvlt v lt. Lås äsb Bl lv. lv l tt lv. tt lv ål. stä. lost käslässt kt ål pssv bl yck? käslässt kt ål. lost pssv ål k ål. otsätt ål Bl ål lost D o käsläss Bl tt lv. bätt ål Blo ål. by lost käslässt ål kt spo själ f F käslä bl ål. Bl otsätt b st tckt. Bl själ ål stä. ål bl fä käslä F fsc käslässt lt bl otsätt t Bl t ål tck st F fsc yck lt tck j fk sp käslässt F fs bl själ ojt ställ f tlo b st tckböj kv f. u j kll fotsä t kt ål. fkp Lås Lås llä spä ål. ått s. lt tck j åt lost pssv ål. bl yck F fsc o? l F fs pssv bl yck ål. stä. lo t tck bl själ lv. lv st stä. lä spä tycksfull fkbto ställ f böj j sk st tckf fsc yck ts stä. lost pssv ål. jäl b lost pssv ål. ll ått s bl. äl ål. bl yck bj Lås ål. to u p tt lv. lv kt ål. ål spä böj kll to ål f. Lås Bl tt s ått. lt tck j ål ål. fkp lost pssv ål. bl yck ll ål. F fsc o F fsc yck bj ts fö f. kpo ål. bl yck ojt ställ f j ål ckyck tck j ål F fsc yck ts yck ts kt ål. tck j ål t lost pssv ål. bl yck stä. lost pssv st tcktt lv. lv ått.to Bl tt lv. lv bl själ ål. lä s sol, käslässt f. kpo u to lv spä tycks kll f. kll u t stä. spä tycksfull fkbto. Bl to. kpo ål. kt ål. ål. f. spä Bl tt lv. up Bl o öpp kpo Bl tt lv. Lås ställ f lost pssv käslässt kt ål. sk lä sol, ll j ål öt yck ts ål. j ål spä tycksfull fkbto. lost pssv ål. bl yck lt tck. bl yck ojt f p, s ställ lv j f tt lv. lv lv kll jy vl bl själ bl själ Ko stä. u o öpp bl själ tycksfull fkbto. yck ts tt to käslässt kt tv lk lp st käsläss ål. stä. Motv lkso käslässt kt ål käslässt bb kpo ål. Bl lv. lv spä tycksfull fkbto. ål. Bl tt lv. spä tycks l. ässt kt ål. kll b jy vl tt ol böj kll å ål Motv lk lp lt tck j ål ställ f j å k ställ lt tck j yck ts bl själ sk kpo stä. t Motv ll fkbto. stä. käslässt kt ål. F fsc o ts käslässt kt lv lt tck Kost, stä. ffv l. Bl tt lv. lost pssv ål. bl yck F fsc yck ts Bl tt lv. lv ostll, stt llä b st tckksfull fkbto. j ål to kpo böj kll lk lp b st tck äs. Målsätt s tt ål. kpo böj kll å ställ lt tck j ål äs. Målsätt stä. Kost t, ts st stä. ts k lp b tckkäslässt kt ål. f. jo käslässt kt ål. f. kpo lp b st tckf fsc yck sc yck ts ksfull fkbto. Bl stt llä by u kpo F fsc yck sätt böj kll to. s F (flosof ck to kpo k ställ fsc ckböj kll F fsc äs. Målsätt stä. to stä. spä tycksfull fkbto. o. bl. Slo p b st tckbl (flosof spä tycksfu F fsc yck ts kpo t klvojt stä p b st tckmotv lk lp b F fsc yck f. k äs. Målsätt to. u f. ck äs. Målsätt Bl tt lv. lv t klvoj ts vojt ställ f b st tck, ställ, fk to to t tycksfull fkbto.. Slo fk f. kpo t fsc yck ts l u klvojt ställ f k ktkt. D by f. Motv lk lp b st tcksätt F kpo. Målsätt spä tycksfull fkbto. F fsc yck äs. Målsätt käslässt kt ål. o. Målsätt spä tycksfull fkbto. k ställ fo f sk t klvojt ställ f l sk Motv lk lp b b st tck klvojt ställ f, sö fots p, s. f. kpo spä tycksfull fkbto. spä tkt. D u spä tycksfull fkb spä äs. Målsätt f. stä. ställ fo f sk f sk klvojt ställ f vojt ställ f Motv lk lp b st tckslts u fl t klvojt ställ klvojt ställ sätt ål ol v fots p, ktkt. D spä tycksfull fkbto. l f äs. Målsätt l tk f sk s v. läplt by u Motv lk f sk ol spä tycksfull fkb fo ly t klvojt ställ f l sk kt. D fo vojt ställ äs. f Målsätt sk v. båll ställ. plt ål fo f sk F fsc yck ts u tuktl sk t klvojt Rco, p l, ställ läplt ål v. åll ställ. ställ fo f sk lsl sk äs k ktkt. D t K:s klvojt ställ f f. vs kpo usk t ål v. bjuts f tjuojublu. H offtl ol kt. D fo f sk usk v v. v. ft by u å offtl ol ställ spä tycksfull fkbto. ställ fo f sk sl usk ål foto st bj vä u lopp t l ol ställ läplt ål usk ol ställ v. by p. ls by tl ställ t ål usk ktkt. D u offtl offtl ol tl ställ v. ställ ltt s å bo p. ls by u usk ol offtl ol ställ. ls by u fo f ktkt. D sl usk t. ls by u läplt ål llls by u by u jot. Utställ vs sto b ål, bokstl olöst fus usk ktkt p. ls by usk by offtl u ål ll ol å vl olöst fus usk ktkt. D p. ls by u ls olöst offtl ol ställ läplt fus usk ktkt. D usk ktkt. D fotof. offtl ol sl usk v. us usk ktkt. ktkt. D äv olöst fus usk ktkt. D p. by bokstl olöst fus usk ktktu us usk ål D bokstl olöst fus usk ls ktkt. D ä ot läplt ll p ls. ls by ol sl usk ä ot läplt ål p. by u ll läplt f. ä ot läplt ål ot läplt ål Rco ä ställ ål ä läplt ot läplt ä ot läplt ål t läplt ål f. bokstl fus olöst fus usk p ktktu ol sl usk bokstl olöst usk ot ktkt. D l syck, sl l syck, sl usk kstl olöst fus usk p offtl o spcllt Jo Ml, väs st o k, sl usk sl usk l syck, sl l syck, sl usk f. sl usk, sl usk ä ot läplt ål ä ot läplt ysk scof. bo tt kl stt tä ll b. bl ysk p scof. bokstl scof. bl ysk scof.. tl scof. bl ysk scof. l oläck sl usk cof. ä ot l l syck, sl syck, scof. bokstl bl ysk scof. bl yskbokstl scof. olöst f täll s- bl böj to å Motv v fo v p bokstl lptl syck, slu ä

13 Rco vll p vlk sts Svsk sts, bl sts övsk lls l Rco vll A-K bl -ställ 9 7 ovb 9 o bl ll oljål, fk, objk pst to Rco vll p ptb 3 9 Svsk sts A-K ställ lls l Rco vll ovb 9 ovb c Lås ovb oo Sv. bl b spktu olk tkk. -9spä bl ll oljål, fk, 3 -objk 9 o pst ovb to 7 s 3ptb - 9 ov 4ställ - ts s Sv. bl b spktu olk tkk. ktst ställ fsk spä s Rco vll jst l Rco Doo st sts ssvsk Svsk lls l Rco Doo vktst 7 vlk ovb -sy 9 ovb bl övsk l. to 3 9 jst Svsk st vktst ställ fskvsk sts ställ pst to ä pst to ä lls l Rco lo 3 -olk 9 7 b to. 7 ovb -sy 9 s vll b spktu tkk., olvll p ovb spä bl övsk vlk l., lost pssv ål Svsk sts Svsk sts to ål. Sv. bl bl b b spktu spktu 7 ovb - 9 ovb ställ pst to s Sv. vll Rco ll oljål, fk, vo. S Rco vll. Rco vllto p lo spä fsks Sv. bl b spktu olk tkk. to bl kvlt v lt. Rco vll l R vb cb - ställ 7lls j 00 b spä. ställ kä lls l Rco vlls vktst bl ll oljål, fk, vo. kä bl sk vlk l. spktu olk tkk. to 7 ovb 9 ovb vb cb 7 j 00 t s l Rco vll ställ pst t vktst ställ fsk lls l R ställ pst to bl kvlt v lt. spä. övsk vlk ä, bl övsk vlk ä lo spä b to b spktu olk sy s tkk. pstt L Lvk fsk pst to s Sv. bl lost pssv ål. bl y t Lå Bl tt lv. bät.. bl yck, bl övsk vlk l. ställ pst tkk. t s Sv. bl b spktu olk fk, vo. S lov Rco vll lov L Lvk sy s p pstt vlk l. v. bl vll b spktu olk tkk. to. fsk Rco p lo spä s Sv. bl b t spä. lls l Rco vll vktst ställ oljål, fk, bl ll oljål, fk, vv lls l Rco vll lo spä vktst ställ fsktkk. to. vlk l. bl oljål, fk, vo. S ställ ll fskställ pst to bl kvlt v lt., bl övsk vju fk, vo. S to ställ pst to spä j spä, bl övsk vlk l. tkk. vktst ställ lo spä pstt fsk- lost pssv ål. bl yc kvlt Rco spä. spä vlk l. övsk Sv. bl b spktu tkk. bl vspktu ltll.p. s Sv. bl olk b olk fk, vo. S p Rco vll bl lo spä, tkk. övsk vu l. så. käslässt kt spo fskp lo spä sy s pst sy s pst bl bl ll oljål, fk, ob spä. ä ktst ställ fsk sy s pstt bl ll oljål, fk, vo. Sl u Rco vll p l. l. pstt l tt lv. oljål, fk, vo. S lost pssv ål. bl yc vktst ställ fskä v lt. to.. bl övsk vlk l. ob s spä. to. bl ll oljål, fk, pssv ål. bl yck t, spä. stä. pstt, bl övsk vlk l. själ o vll p lo spä t kt ål lv l. tt lv. l pssv ål. bl yck ott fsc ål. stä. sto F yck ässt kt ål l spä. Lås tt lv. l k to. bl kvlt v p Lås sy s pstt kvlt lv. v lt. bl kvlt v lt. tt lv Lås?ltä to. stä. lost sy syck kt pstt ått otv s bl kvlt vt lt p ässt ål v. tck? sök kt ål.? j l lv. själ tt lv Bl to.. bl kvlt v lt. ått s. bo. Lås ål. ått s. ts lost ll bj. ål? L v stä. stä. pssv ål l l pä tycksfull fkbt to. kp kt ål. sc yck t lost pssv ål. by ll bj l lost pssv ål. bl ått s. s bl kvlt v lt.? lt tck j ll bj pssv ål. bl yck Lås ljut ll kä kpo. v s ått. Lås otv sök tt ol, p ål. ått s.?. ätt Bl s ått. föl, ål. stä. ål.? otv fö ll bj o. kp lä tycksfull fkbto. ått ål. bo. E l kpl sybol t tt ål o öt yck ts otv sök tt ol, p v lost pssv bl yck sc yck t ost pssv ål. ll ått s. lost pssv byl Fot bu syf, t o. ått sol, s. bo bj l kll Lås s ått. s yck föl, ök yck bo. E l kpl sybol t u o D lä sol, l käslässt u o öpp. tkk v lä ä Bl tt lv. bätt ll bj s ått. ljut bl sylt.. tycksfull fkbto. ll bj föl, l yck ök J.?, o kpo ål. t lv. lv ll bj l Bl tt lv. u u o öp o. kll kp jy so Bl tt lv. l lost pssv öt yck ts ö o lä sol, b ktsk yt sätt pov å föl, klss Motv st lost pssv ål. bl yck lju kll jy vl ställ ljut bl sylt. s s s ått. ått s. bo ål. bl yck s ått. D lä sol, bu b opplv kll jy v käslässt kt spo K bu syf, ol bl uvll p u o öp bl själ kt ål. föl, fl föl, ål. klss Motv st ställ k. N vll b st sfull fkbto. käslässt kt ål ål. käslässt kt l tt lv. u o öpp. tkk ll s ö kpo tycksfull fkbto. l tt lv. kll lv p. tkk v lä, ä kvo. lost pssv ål. bl yck ll bj l o Bl tt lv. J lä sol, bu ål. bl yck lä bu syf, ol bl uvll p lä sol, bu syf, o t.. jy v F ost ål k spä bställs bl fot, stä. ftstä. kll jy vl ställl ställ Kost t t, vl s ått. p. tkk v lä, ä kvo. u o öpp. tkk bl själ stä. u o öpp. tkk v lä, ppl o llb st tckt kt lp b M ll ål. lps-, stä.. föl, soo t kt lv. ål. F fsc o käslässt kt lt tck lv Kost t sfull fkbto. Bl tt lv f-, kubsfot. kt? Bl tt lv. l ställ s kll jy vl ställål s J k ö otv ö l fsc. st tckkll jy vl ställs ppl ll o lä B kll lä sol, bu syf, ål vf lk lp b s stä. yck ts ål. f Bl (flosof tk öt j ål vl Kost t st kt 33 ll stä. stä. lv s ö otv ö l fsc. F fsc yck käslässt kt ål Bl ( lt tck j Kost t, vl u o öpp. tkk v lä f. jo käslässt kt Bl tt lv. lv s ö oo F fsc yck, Bl (flosof k ål F yck fsc lks tolk vlböj kll s äs. Målsätt kll jy vl ställ s obb kpo ål. Kost t, vl Kost t vl stä. tk kll o ts f. käslässt kt ål stä. K by v ly fs Kost t f yck ts Bl (flosof spä tycksf äs. Målsätt v Bl (flosof tk yck fsc yck f. spä böj kll fotsät s F s lks tolk f. s tk ull fkbto. f st äll tck ts po D s kt yt otsst? t ställ f s å t stä. lks tolk to Bl (flosof tk spä tycksfull fkbto Bl (flosof tk lks tolk Kost, vlf fsc yck ts to. f. o. kpo klvojt ställ spä tycksfull fkbto. kpo F fsc yck spä tycksfull fkbto. ts lks tolk lks Kost tolk Bl t s to t klvojt st tckf. kpo Absol t, v ä v - tycksfull fkbto. bto. F fsc yck ts spä tycksfull fk tycksfull fkbto. Bl (flosof tk s f kpo f. l F tt f b ycksfull k l lks tolk spä fkbto. p st tckf. kpo bto. yft sk Motv lk l f sk spä tycksfull fk stå bå fullt. M fot l f Motv lk lp stlfä spä tycksfull fkbto. o. Målsätt s ä. äll bäst sätt yttj ställ äsk t. sp yt tt. äs. Målsätt u klvojt ställ f ställ so ställ Höst t läs t sol, sk 4, t 8 klvoj t. D u Lås s sy s. ltll. kvlt v lt kvlt v lt. sy s pstt Rco vll p lo spä kvlt v lt. y s bl pstt bl oljål, fk, vo. S k. lt.bl ll fk, S to oljål, spä..to ost. vo. sy s lt tck j kll fotsä lk lp st äs. Målsätt t klvoj f sk. ställ v bu ol. E jy j s bäst offtl offtl ol t ol stä fo f u. D pss fot. fo f sk ål u ål.. ls by D Ht ättvst usk v. v.. ls by ktkt. D. ls by tl ställ usk ål älk fus usk kt olöst llls by u läplt ål usk olöst fus usk ktkt us olöst fus usk offtl ol ä usk ktkt. Dofftl o ä ot läpl usk p. ls by ot läplt åt p.

14 lo spä st to k lls l. st vll spä jus L L Svsk stss bl kvlt k l Rco vll s vll pst l Rco lls l Rco lls kvlt vsy lt. ovb cb - ställ 7 j 0 7 vktst - 9 st kt lo vo. ställ vktst S spä ovb l pst to pst to sp ställ pst to sp 7 ovb 9 ovb cb 7 j 00 ovb cb - 7 j 0 to. ställ p. sy s pst lls, bl bl kvlt k övsk, bl övsk kt vo. S 7 ovb - 9 tb Sv. bl b spktu olk Sv. bl bl cb btkk. spktu olk olk tk - 9 ovb Lvk cb - ovb - 3 s Sv. b spktu tk L s Sv ställ p.s Rco vll p s to.. y L Lvk Rco vll p y Doos osovll vll L Lvk bl kvlt v lt. pstt oso lls l Rco t ställ - fsk cb - ställ 7 j 00 s Sv ställ vktst fäfäu 7 ovb 9 ovb bl ll s olj vktst L bl ll oljål, oljål, f Mts Psso ovb 9 ovb cb cb 7 j 00 ställ pst to pstt bl övsk vlk l. lls l Rco Doos tkk. bl kvlt v lt. övsk vlk, bl övsk vlk l olk olk tkk. cb - 7 j 00, bl L Lvk vktst u. bl yck s Sv. bl b spktu prco lo spä ställ pst to Rco lo lo spä vll p spä L Lvk vll p L co vll, bl äs fsksl fskll oljål, fk, vo. S s Sv. bl b spktu Lvk Lås sy s cb - 7 j 00 oljål, vktst ställ kä oljål, fk, vo. S bl ll fk, vo. S t sy s ll sy s to bl ol co vll l. l. Rco vll p o, spä., bl övsk vlk t spktu olk tkk. to to spä spä.. to vktst ställ kä.. yck spä spä bl ll ol L Lvk Rco vll p lo tto. spktu olk tkk. s, bl övsk vlk o. sy s pstt fsks S t lv l sy svll ll pstt l. sy s pstt bl kvlt Lås bl oljål, fk, lo v sy bl kvlt v kvlt v Rco p tlk. ust.. fskck to.. to spä ju lo spä bl ll oljål, fk, v lk l. sy ott ål. tt t kvlt v lt. bjkt vo. S lo spä lv spä ju ått ck sy s. to kvlt v lt kvlt v lt. blpst kv spä bl. bjkt vo. S to. ll ått sy s. spä. bj blpst kv v 0 pstt? to.? bl kvlt v ll lt. s 0 pstt ått. bj s ått s. ts. v bl kvlt v lt.. s otv sök tt o äsby ll bjll l lä bj l Svsk stss lost pssv ål ål ål ösök tt ol, p v. E l kpl sybol t l yck ol, föl, ökv otv sök tt p ut o.bl Esylt. l kpl sybol klss Motv st yck föl, ök ol bl uvll p t ljut bl sylt. ä kvo. klss Motv st bl uvll ol ppl ll o p, kvo. ä otv ö l fsc. ppl ll o ö otv ö l fsc. tvl o ål.. ål Bl pssv ål. bl yck. bo. E l. kpo. k tt ol, p v s s ått. s otv sök tt ol, ått. s ål Lås ätt tt lv. bät lä yck v? E l kpl sybol t bo. E l kpl sybol?? t l otv sök tt ol, s Lås Bl. bl yck l yck föl, ök ljut bl sylt. lä sol, bu lä sol, bu kll s o. ått s. käslä po s föl, yck bo. E l kpl sybol ått. ått s. bl otv sök tt ol, p v yck ål u ått s. l t sylt. slässt kt spo föl, klss M o öpp. tkk u o öpp. tkk st? otv sök tt ljut bl sylt. yck föl, bo. E l kpl sybol t?? otv sök ol, p v tt lv. ll lv ll bj l kll vsol, klss Motv tt st l po bu syf, ol kll jy vl ställkäsl s. bo. E föl, klss Motv kll jy vl ställ bj yck föl, ök ljut bl sylt. sk s ll bj bo. E l kpl sybol t ått s. s fö bl yck ål. ol bl uvll sp ått. ått? tt o öpp. tkk v lä, ä kvo. yck stä. bu syf, ol bl uv ljut bl sylt. kt ål. föl, klss Motv yck föl, ök? otv sök s ått. Kost t s ått. kvo. lv l lost pssv bl ål. ått s fö lv föl, klss Motv st pp. tkk v lä, ä kvo. ljut bl ll bj l po vl ställll bj ål. bl yck ljut bl sylt. sylf bu syf, ol bl lä sol, bu ått s. bo.uv E ått. ppl Kost t, vl s stä. syf, ol bl uvll p tt ll o Motv åo vl ppl ställm b t. tljé tt ål. föl, klss Kost t, vlföl, klss st s ått. Kost t s ått. lä sol, pp. tkk v lä, ä kvo. ål yc? ll bj sol, f u o öpp. tkk to ål.. lä ppl ll o b st tcks ö otv s v lä, kvo. bj l otv ö l fsc. lv syf, ä ol bl uvll p sol, bu syf, ol åll läss bl tck äl, vl ställ s Bl ljut bl F fs fsc yck klöp u o öp ö otv ö l fsc, ä ått s. s ått. kll jy vl ställ u o s s ppl ll o v, vllä sol, bu ått. Bl (flosof tk lä sol lä kvo. u o öpp. tkk v lä, ä kvo s yck j ppl ll o st tckf sv öl. Upptäckt t sökt. föl, öt ts ål. Bl (flosof tk ål t, vl kll jy v F f lv s ö otv ö l fsc kll jy v u o öpp. tkk lks tolk u o Bl s ö otv ö l fsc. Bl lv. jy vl ställlä sol ll bj tt l ppl ll o Bl k sol, bu syf, o st tck pp lks tolk. u t, vl ts. fkp (flosof tk ål kll jy vl vlställ kll obb kpo Motv ål. ovktt. Hl fl. ål u jyä k s ö otv ö l fsc s ått. u o öpp. tkk v lä, Kost t, tk ts s ö o otv käslässt kt u fk lks tolk t ställ sty. D käslä ots jy vl ställ kpo kll jy. s lks tolk, vl Kost t, tk full fkbto. tfkbto s t ts Kost ä tycksfull tt lä. sol, bu po t ställ f täckt äck spä lks stä. (flosof tk åot tolk Kost Bl t, vls ö o Kost t s. s u o öpp. tkk spä kpo f t ts vlbl lks tolk (flosof tk s, s ställ f D p ty, po, pp tl (flosof Kost t kll jy vl ställbl (flosof bto. kpo lks tolk Bl (flosof Bl k F fsc yck o ä åstk, tk sto s (flosof Bl (flosof tk lks tolk p b st tckklk. Mtl jäl f t bl fs Kost bto. BlF (flosof o tolk. llb st tckt lks, vl bl l. Eft bl bl f s fkp. Målsätt lk vkt tl. pä tycksfull fkbto. Bl (flosof tk spä Så så - t s - ställ tolk klvojt ställ lksf t ställ f v jot, äll ställ ställ t jot, bst. j bk s tck sk s. kä tl å v ytt u sk v s u t. u kt. D. Dställ Dställ ktkt. tl lt ål ål llls u by u Mts Psso

15 s Sv. D Rco vll p lo L L kså. L L st. Lvk v lt. st t stl Rco vll At 0 täll fk, fskst fsk fskbl ll oljål, v ovb cb 7 j L Lvk - stä l vktst l cb - 7 j 00 0 st to t stl Rco vll övsk vlk l. v lt. vlk l. vlk l. ovb cb j spä kk. 7 j 00 ovb -olk 3 cb k., bl - 7 jus ö. bl b spktu tkk. st to lo spä yk lo spä yk lo spä 0so vll L Lv L Lvk Rco vll p. bl b spktu olk tkk. sksk00 cb - 7 j 00 Lås sy s pst ål, fk, vo. S 0 L Lv ställ fsklvk fk, vo. S fk, vo. S Nyb 7 j so vll l. l. bl spä. olk vlk l. to. övsk spä. spä. ställ fsk- ll oljå v tkk. Lvk L Lvk lo spä? t övsk vlk l. vs olk tkk. t pstt fsktt pstt pstt bl kvlt v lt.s fö ljål, lo vo. S fk, ått spä l.. s fs spä. sy s fk, vo. S ljål, spä l. lost ll bj f. spä. to v lt o. S s pstt lt. lt. spä ått å ust. s ått.. ost? o. S s pstt ål. bl kvlt lt lost pssv ål ll ått å ust s. ä bj t.. ost? v ltlä. sol självk. yck s. sä t bl ll bj l l. lt v lt. otv sök tt ol, p v u o l lost pssv ål bö otv sök tt ol, p v självk Bl tt ått. s bo. E l kpl sybolsybol t 3u l bo. E l kpl t lä föl kll jy Lås bö yck föl, ök ål. yck föl, ök ått. ol, v bu 3u sol, p? syf s föl tt lv. bätt ljut bl sylt. lä käslässt ljut bl sylt. kpl sybol t s.?? p v ått S t u o öpp. tkk v lä t lv föl, klss Motv kll st föl, tt klss Motv st sol, bu syf föl, ök otv sök ol, sök p v u tv ått otv o otv sök tt tt o s p s. ått s. tt lv. syf ol bl l uvll p syf,, ol st bltkk uvll v. jy vl ställ bo. E l kpl sybol p t ässt kt spo bj Kost v ök u o öpp. lä t ll bo. E l ft u bo. E l? kll ott ål. Motv st v lä, ä ått. kvo. v lä ä kvo. yck föl, ök ol, p v s ök otv sök tt ol, otv sök tt ol, p vp ll bj yck våv vk jy vl ställ ll bj s yck äs lost ått s. bl uvll p ässt kt spot l kpl sybol t? st ljut bl sylt. l l bo. E l kpl sybol t ö. bo. E l kp stä. ppl ll o otv sök tt ol ppl ll o ljut blbl sylt. K s ått. ljut sylt. Kost t fö s ått. föl, ök ll p lä föl, vklss st lä sol, bu st lä ö. lost pssv ål. bl Motv ått s. tt ol, p (flosof äs, vl ål. yck föl, ök yck s ö otv ö l. ll bj få yck Bl bo.fsc E l kp s ö otv ö l fsc. föl, klss M lt. å l föl, klss M p ll stä. p syf,f ol bl uvll p l kpl sybol t u o öpp. tkk s å lä ljut bl sylt. fsc o ll o 7 ljut bl sylt. K yck Kost t fö s ått. sol, å Motv st lä sol,, vllä bu syf, ol ll bj få l. bu syf, ol ck föl, ök otv sök tt ol, p v l v lä, ä kvo. föl, klss Motv st pö l fsc. usk föl, klss M kll jy vl ställ ljut bl sylt. K bl uvll p k Bl (flosof tk sylt. sc yck kv u o öpp ts pp. tkk v, ä kvo. s ått. c. u o öpp bo. E l kpl sybol t pp. tkk vlä lä, ä kvo. s å Bl tt, bl uvll p, bu syf, ol bl lä sol lä föl, klss M o. yf ol ppl ll o ss Motv st f. job l ställ yck föl, ök fsc yck uö c. lks tolk kll jy vl vl ställv lä, ä kvo. kll jy v öpp. tkk v lä, ä kvo. l (flosof tk, lv u o bu syf, ol bl s ö otv ö l fsc. Bl ppl tt lv. bl uvll p ppl lä sol pl ll o kpo ljut sylt. käslässt K o. u vl ställ Kost t bl, vl s ö öpp. tkk v lä, ä kvo. lks kll jy uö ö otv tolk ppl ll o kvo. s ö otv st ppl l fsc. u o ål. föl, klss Motv o. j Kost ä Kost ässt kt å spä tycksfu vl ställ s s ö otv ö l fsc.,st, vl s ö otv ö ppl o syf ll o. ppl kll jy u,vl ol bl uvll p stä Kost t, Kost t, Kosu fkbto Bl (flosof tk otv l fsc. ost,ö tycksfull vls ö otv ö v lä, ä kvo. fkbto stä. Toål tycksfull 7 fö 96. Kost t s tk lks tolk Ko ost, vl- s tk fsc otollb kt b ppl ll s o tk Bl (flosof t ts Kost t Bl (flosof F fsc lks lks tolk toål. tolk tck otv blk ppplåt vss stålål, s ö ö l fsc. lks tolk Bl (flosof sc yck tk s kpo ö ål ot plåt kä otstå pp. Å lks tolk f. (flosof o ck Kostsl Stl ss o. Bl k. D sypt övsk fk spä tycksfull f tycksfull ss jobb p plåt tyck fkbto bl, bot bl sälj bl öl p. Bts Muu Mo Mu köpt bl, ss fs bl pvt. Bl lv s lv, uås bk lyck v. Nyb

16 0 El Joss äs Yksvä lls lpt t Utställspo A-K Sv Lvk Utställspo us 9/4 Mty bju / 6/vo, Jö u Mty bju ål us us Mty / ål Pus ål ål fk, 6/ Lus ål, lf / lb fotof fk, åss Lus / Fb Sw tl, tck, 7/ fk, ål l fk, ål / / Fb Sw tl, tck, t Sw tl, tck, / Fb / Lt fotof Lt fotof Optus P Pus Lt fotof Pus ål Lt K vo / 6/3 Stff vo, vo, vo,ål Fb Lf Öst ål fk, El ål 6 j 3 l7/ Lf Öst Lf Öst ål pt, fotof, Akll spo Utställspo 0 /3 Akll / Sw tl, tck, Lt fotof Akll / Fb 0 Aklls j bju / /3 KDS KS z ål, lf Lf Öst / Lus ål, lf ö Lus ål, lf Lt Pus Lus Mty tm Yksvä Akll vo, vo Mty bju / Yksvä tl / A-K ål ål Svsk stsk Yksvä tl Utställspo Mty bju / 0/4 6/ Jö bju fk, ål,/ vo, ål Joss /3 Akl luf Mtys Pus El bju Fb Sw tl, tck, ål Optus fk, Pus ål Pus Mty Pus Lus ål, lf Gu Aklls Yksvä S fk, ål / 6/ lb t fotof Lus /4 fk, / lb tl, tck, sts kt lb ö vo, fk, ål Svsk ål, / Fb Sw /3 ål Mty Lt fotof Optus Pus / Lt fotof / Fb Sw tl, tck, 0/4 0 fk, ål / Fb Sw tl, tck, fo Pus ål Utställspo o Pus Lt K A-K Sv Mtys 0 ll / 6/3 Stff vo, Lus ål, lf tl Lf Öst ål fk, Elvslo El ål 0 / 6/ Jö Mtsso ål, vo, /4 Lf Öst ål Akll 6/4 /6 p Lf Öst ål 7/9 El ål /3 Akll, fotof, El ål Lf Öst ål vo, / Fb Sw Utställspo Utställspo 0 Lt fotof / Fb Sw tl, tck, 0 v Lf Öst ål, lf -8/ y Hu sål, obläväv y bju ål Aklls / /3 KDS / 6/ Stffs ål olo lb ål, lf /-9/ Kok lkus fk, Lus Yksvä tl / Lt K Pus o Utställspo Yksvä tl Mty A-K ål, lf vo, / ål, 6/ Mtsso 6/4 Tck /3 Mty bju Akll 6/ Yksvä tl Lus ål olsu ål bju 9/ Jö Svsk stsk / Yksvä tl -8/ Fo Go ål Lus El Lt fotof fk, ål to, vo, 7/9 A-K ål o A-K ål 6/3 Stff Tolsé Yksvä /3 0/4 Akl Mtys ål Pus /-/3 Jos Höstö / Fb Sw ål, tl, tck, o ål 9/ jybö Optus Pus Utställspo 0 Lf Öst Pus Pus / 6/ Stffs Lus ål, lf lb Aklls lb t fotof ål Lus Mty bju fk, ål -8/ Pblo Lbño ål /4 fk, ål 8/ F Akll /3 KDS fotof t ål 6/ lb åst / lb vo, / Svsk sts ål, Lt fotof /-/3 l /3 0/4 Mty Utställspo / Fb Sw tl, tck, Pus sts kk Fb Sw tl, tck, Lt u jst ål 9/0 Svsk ål, fk, sts ål, 0 / A-K o C Fb Sw tl, tck, fo / ål 6/3 Stff Tolsé ål El ål Lvk Lt fotof 4/-8/3 Cst Olvco ål, byåpojkt /3 0/4 Akll fk, ål fk, Mtys bju Svsk El ål Yksvä ä Lf Öst ål /4 Lf Öst ål Mty Lus ål, lf / L Lvk tl / L lpt, fotof, 8/ G Akll Utställspo Utställspo 0 / Fb Sw tl, tck, /-/3 T Kos ål 0 / 6/ Jö Mtsso ål, vo, 6/4 /6 p vo, o bju /9 El ål ål Akll vo, / /3 KDS Lt fotof ål, fk, /3 0/4 Mty öpp v Lf Öst 4/-8/3 Kst Gl ål, byåpojkt A-K ål Akll fk, El Jo fk, ål Lt Pus El ål Lf Öst ål vo vo u vo, / Mty 6/ Stffs ål uslo lb bju Yksvä tl A-K ål äsb Svsk sts Lus ål, lf /-9/ Kok lkus ål, / vo, Yksvä tl 3/3-9/4 Akll u 8/ /6 Yksvä fk, ål, åst Lus ål, lf Lus ål, lf 6/4 / Tck /3 0/4 Akll 6/4 / /6 pt Akll Mty L 9/ Sw tl, tck, Optus 4/-8/3 Ak Ott ål vo Lf Öst ål Lt fotof Svsk sts ål, fk, Jos Mty bju /9 A-K ål Utställspo 0 /-6/ A-K ål Pus Fb Pus / 6/3 Stff Tolsé ål, Pus Lus ål, lf Yksvä ål Akll Yksvä tl ål fk, /-/3 ål 9/ Höstö jybö Mty A-K äsb Yksvä tl ål Lf Öst k lb / lb vo, 6/4 / Tck t bl tkk Svsk sts ål, fk, ål 9/ åst 9/ /3 0/4 Mty bju / ål El Jo 8/ F Fb Sw tl, tck, Yksvä Akll / /3 KDS fotof 0 4/3- Akll tl / Fb Sw tl, tck, ål ö vo fk, ål Lt fotof /-/3 l C ål Mty Lf Öst ål Höst 0 lb 6/ Lus ål, lf u 3/-/6 slo lb tl ål /0 Svsk sts ål, fk, Svsk sts ål, fk, 8/ slo lb u 0 / Jö Mtsso ål, vo, Lt fotof 6/4 /6 pt /3 0/4 Akll Svsk s T Kos fk, ål El ål Mty bju 9 El ål Yksvä vo, Lt fotof Lt fotof /3-6/4 Påskstät lb / L Lvk vo Lf Öst / L Lvk 8/ G Akll /-/3 ål lt 0/4 ål 9/ ål Öst ål, Tck A-K Lf ål Yksvä tl / Stffs lb slo L Lvk 7/ L Lvk 3/-/6 lb El ål 8/ lb 6/ Lus ål, lf /-9/ Kok lkus fk, sts ål, fk, 3/9 Wäsby K /3 Mty öpp 9/ Akll El Jo fk, ål Lus ål, lf 6/4 / t Akll Lf Öst ål vo vo vs ål H vs v - Mts Åk ål Lt fotof El Mty bju A-K ål 9 ål Akll / 6/3 Stff Tolsé ål, 3/3-9/4 Akll u Yksvä 8/ /6 Yksvä A-K ål /-/3 Jos Höstö H vs v lb sso ål ö åst 9/ Yksvä tl 8/ /6 Yksvä tl / L Lvk 6/4 /6 pt L Lf Öst A-K ål ål vo Lf Öst ål Svsk s Mty bju Mty bju 8/ slo Akll / /3 KDS fotof Yksvä tl /0 6/0 Lj 0 A-K fk, ål åst ål A-K - Alt Sw stto /-6/ Yksvä tl Lt fotof /-/3 l C ål Mty bju köpt fk, 6/4 / Tck t bl tkk ål lt Svsk sts ål, fk, 0 Svsk sts ål, Höst 9/ L ål / 9/ El Jo lb Lt fotof /3 0/4 Akll El Yksvä tl fk, ål Mty bju 9/ läså Yksvä Höst 0 slo fk, ål Svsk sts ål, fk, / L Lvk / Lvk 8/ fk, Akll Lf Öst ål Höst 0 plk u lb /-/3 T Kos ål /9-/9 Gl Dyt ål 3/-/6 lb sts ål, fk, /- Slo lb 8/ Svsk slo lb /0 Fo vs s ål, fk, /3 0/4 Mty öpp Svsk s plk A-K ål fk, ål Akll El fk, ål Lf Öst ål Mty lb vo vo El ål 3/9 Wäsby Kostsll ål, bju A-K 3/3-9/4 Akll Lf Öst ål H vs v Yksvä tl 8/ /6 Yksvä vo / L Lvk / Lvk åst 3/-/6 lb vk Svsk El ål 8/ lb /9-/9 Hs Mvl ål 6/4 /6L pt L vo 3/9 9/ Wäsby / L Lv vo Lf Öst ål bl Öst Mty bju sts ål, fk, tl Yksvä El ål fk, ål 0/ Lf /0 6/0 Lj tck ål A-K /-6/ Yksvä tl köpt A-K ål H vs v K lb 6/4 / Tck t bl tkk Yksvä tl 8/ /6 Yksvä tl 9/ 9/ El H öst 0 ål 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ Yksvä tl 9/ bl Svsk s A-K fk, ål /0 6/0 Lj Höst 0 Lf Öst ål Höst 0 lb A-K ål vo 3/-/6 slo lb /0 Fo 8/ slo lb Bl l ä köpt Yksvä tl El ål ål Svsk sts blts plk 6/ 8/ k Öst lb Gl Svsk sts ål, fk, lb 9/ Lvk 9/8-0/9 Btt Nov, ål, Höst 0 A-K Lf ål Svsk sts ål, fk, 6/0-8/0 Afc Coll / L Lv Yksvä tl L Lvk L Lvk L Lvk 3/-/6 lb El ål 8/ lb /9-/9 Dyt fk, ål / L. Svsk sts ål, fk, 3/9 Wäsby Kostsll 9/ 0/ blts /0 sks Fo plk El A-K ål bl åst ål Utställspo Utställspo Utställspo 0 åst Utställspo 0 Utställspo ä lls övs H vs åst v U lls ä l plk s stlls v åst H vs U bl s blts plk övs ott köpt v s ll, vckls publk Bl l blts o bl Bl l s lott köpt blt foto ll H publk ll, Bl l Bll l köpt l lott vckls bl H vs v H vs v spto stll. to bl bl ä Bl l köpt publk ll, stt köpt Bl l.byäsby l l lott blt ckls bl plo bl åst publk vck bl åst plk p. plk blts H vs v /6 lb El ål 3/9 A-K Wäsby Kostsll ål, lb Yksvä tl vo 8/ Yksvä tl 6/9-8/0 Rco ål,, foto vo 0/-6/ t bl ål /9-/9 Hs Mvl ål Svsk sts vo 6/ 8/ k ål,, fotof, /0 6/0 Lj Höst 0 / L Lv A-K ål / Lvk Svsk sts ål, fk, 0/ /0 L 6/0 Lj tck 9/ El ål lb A-K ål El ål 9/ Höst 0 Svsk sts ål, fk, 9/ vä 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ 9/ /9-/9 Gl Dyt fk, ål stto, vo, Svsk sts ål, fk, vckls /0 Fo vo ål /0A-K Wäsby Fo Kostsll El ål6/ 8/ 3/9 ål, k Svsk sts ål,l fk, vo /9-/9 Hs Mvl ål vo A-K ål 6/0-8/0 Coll ål 4/0-/ / X / Lvk Lv bltkk Lj L Lvk / L bl / L Lvk Afc L Lvk Svsk sts ål, fk, 9/ 0/ 9/ 0/ /0 6/0 tck ls bl åst köpt A-K ål bl åst 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ Bl 9/ vo oto l 0/-6/ t vo /-3/ Mts Psso ål, S l foto /0 Svsk sts ål, fk, 6/ Fo 8/ k ål,, fotof, / L Lvk plk p 6/ 8/ k Svsk sts ål, fk, H vs v 6/0-8/0 Afc Coll ål / L Lvk 9/ L Lvk vckls / L Lvk. 9/ 0/ blts stto, vo, bl åst vckls åst /-3/ Nyb fk bl åst bl l lott köpt Bl l bl bl åst vo vo. l l lott 0/-6/ t 6/ 8/ L k ål,, fotof, / Lvk bltkk plk / L Lvk bl åst vckls 9/ stto, vo, vckls bl åst 9/ publk ll. foto bl sby bl åst ställ. foto foto Bl l bl åst vckls S. vckls blts bltkk Bl /l L foto Lvk H vs v vckls l foto Bl l Lvk / L vckls l l lott köpt l -. s, k Bl l vckls s, k bl åst bltss vckls S l foto bl Bl l H vs v Up plk publk ll v ytolo, sybols bl åst H l lott köpt Bl l bl åst. l l lott kö vckls bl. foto bl S l foto bl åst M foto S l foto. l l lott köpt S l foto publk vck plk S l bl åst S l foto vckls vckls Bl spto u foto bl l ä S l foto bl åst l foto H bl. stj vckls vckls vckls s Fcbook, ll bäst k. k s, k. bltss ställ. foto bl ställ. foto b vckls S l foto. l l lott köpt k Bl l. l l lott köpt b. l l lott kö vckls. l tt l lott köpt to k ytolo, s,. blts l. H S l sybols foto l vu bl. lott köpt S l b stll. l l l lott köpt ytolo, sybols S l foto l -l s, k.. l lott köpt Fö publk vck H vs v u l S l foto vckls ställ. foto bl pojkt stt? L ställ. foto bl spto bl åst l -l s, k. S l foto S spt t. l lott foto köpt publk ll, s S l foto S l foto S l foto H ställ. b stj vckls plk ställ. foto bl H vs l ställ. foto bl ställ l lott köpt H vs vl u ost ställ. foto bl. stj. l k l lott köpt vckls b st ställ. foto bl l - s, k. ställ. foto l bl Fö.. l l lott köpt l - s,.. l l lott köpt blt. l tt vu bsö. l l lott totl. t. l tt vu b S l plk plk -? s, k. Fö bl åst S l foto l -l s, s, k. ställ. foto bl -pojkt stt L ställ. foto bl blts l -ställ. s, k ställ. foto bl t-pojkt stt? L foto bl spt t. l - k. l - s, k. S l foto spto l -publk vå l - s, k. S l foto ställ ställ ställ. foto ställ. vck s, k. Fö l -l s, k.. l blts. l vckls p s. l s, k. l s, k. b vu båll. l tt l lott köpt AUSA totl. t tt vu bsö. l l lott totl. t s, publk vck l - s, k l k l publk t l vå ställ. ställ. foto bl ställ ställ. spto kp s. fs tks p s. S l foto foto l - s, k. tt vu t l -k s, k l - s, spto t fs tks l vå. l tt köpt bk fuyll fs l tks lott spo vu futt t v foto bl kså bk ställ. bk fukt vkl plc plc - Pus Pus spo kt vkl l - k. kt ll - -Pus Pus s, vs kult s vkl stll Pus plc s Gb us Pus s Gb Kostl Rco lls kult ult Pus Pus lls kult - Pus- Pus Pus Pus,tAs Gb kt l vs Rco ult vs kult ostlls kult Rco kult - Pus Pus Pus - Pus Pus o. Optusvä 94 Pus us tpukt Kostl Rco ww.. ult vs kult tl Rco Kostl Rco w.. vs kult Optus Pus Pus Pus Pus Pus Pus vs kult oso.,s. Kostl Rco Optus Pus Optusvä -os Pus Pus (K) kult stll.c vs Kostl Rco ult o. vs kult f lö vs kult Kostl Rco Optusvä ult - Optus Pus Kostl Rco (K) kult ll.c Pus Pus Pus ss vs f lö Optusvä - Pus Pus vs kult Kostl Rco -90 os f lö Kostl Rco Pus Pus Optusvä vs (K) kult sbyll.c Kostl Rco Optusvä Tl. oso. vs kult Pu f lö Optusvä o. Pus Pus Pus Kostl Rco vs kult os f lö os f lö kult Pus Pus vs Kostl Rco Optusvä lö - kult -stö f Optusvä -Pus Pus Pus Rco ll.c os f lö Optusvä Kostl Tl. - Pus PusPu P Kostl Rco os f lö vs -Optus Pus Pus vs kult s vs kult Optusvä kult Tl. os f lö -90 Kostl Rco Pus Pus vs Optusvä vs oso. Pus Pus Pus 90 os f lö kult s Ko -k P os f lö - Pus Pus vs k Optusvä vs Optusvä Kostl Rco Kostl Rco Ko os tul vs (K) kult os f lö Kostl Rco vs kult stö Kostl - Optus Pus Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp Lyo/Rpo/Tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB Lyo & Hs Alklt/ Tyck: / Tyck: Uff Tyck AB. 0. AB Kpp Lyo & Rpo: Rpo:Gf/Tyck Hs Alklt Uff Tyck AB. 0. Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck t/rpo/tyck: Solltu AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo & Rpo: Hs Alklt / Tyck: Uff Tyck AB. 0. Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Tc spo Tc u ABKpp Kpp tu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp k: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo & Rpo: HsCo Alklt / Tyck: Uff Tyck AB. 04. ult. ult us. ult t.t t Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp to bl Bl l ll. Bl l vu Bl l K blts S l foto Bl l tt båll bl. S vckls blvckls v spto vckls ostll. ä tställ. foto Bl l Bl l Bl l publk vck publk lott vck l l Bl l ll. tt. spto fots blts stll. böv S l foto Bl l vu båll spt v l foto l foto s, k ställ. foto o Bl l K Bl l ä tt vu båll st publk vck älk vä S l fo vckls. l l lott Bl l fö ostll. l l lott kö tt vu tll. l l l lott köpt Bl l K spt spt - s, k ställ. foto oob S l fo. l st ställ. foto ställ. foto bl S l foto tt vu v tt vu spt l - s, k l -Bl s, k l l - s, k.. l o ställ. l tt vu ks ställ ställ. - l t l - - s, l Kostl Rco Rco lö os f spus vs kult vs kult stö Kostl Doo Kostl Rco vs Kos Optusvä Rco - Optus Pus vs kult ll.c 0 - os f lö Kostl Doo os f lö tull s olk tkösvs Kos - Optus Pus Ko vs (K) kult os f lö Optusvä 94 Optusvä Ko Kostl Kostl Rco Optusvä Upp Optusvä (K) 94 ptusvä s tul Pus Pus vs kult Optusvä Tl. Kostl Rco vs Kostl Rco los tul Kostä vs (K) kult Kostl Rco Rco Kostl ff jtt otv Kostä kult Pus Pus vs Kos P ww ll.c vs Kos Kostl Rco Kostl Optusvä Kostl Rco Kost os f lö Optusvä Optusvä Upp Kost os f lö ull s s olk tkös os f lö os f lö tull olk tkös ästkt os f lö os f vs kult Optusvä Optusvä Optusvä l lö Tl. Optusvä Optusvä os f Kostä sby ku Kostä p ww usvä Optusvä Optusvä Tl. Optusvä Tl. Optusvä Up Kos vs vs Kos P lvl öv vl Kostl Rco jtt otv täff jtt otv os f P P P ww Kostä Kostä os f lö os f lö sö Optusvä os f lö sö Optusvä p os lö k os ästkt os f lö Kostl Rco os f Optusvä l os f f lö ästkt l os f lö os os f lö vs ä os f lö Optusvä Optusvä lvl öv vl y v lvl öv vl os Kost Pus Pus kult kult o os Kost Kostl os f lö os vs Kost 08 stll.c os

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

N:R 23 (1326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 12 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 1912. JOHAN NORDLING. RED.-SEKRETERARE: ELIN WAGNER. N:R 23 (326). 25:TE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 9 JUNI 92. JOHAN NORDLING. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER. ARVID ÖDMANN SOM ROMEO. PORTRÄTT I OLJA AF OSCAR BJÖRCK. Ufö fö Iu

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare!

Åttiosex dagar. Intet är som väntans tider. nummer 1 februari 2011. bara för att någon annan åker. Det är DU som är Befälhavare! Å å lå u j möjl uö äl bä bby. å bl ä bå ä c cl l m ll l ä ä jul. å c ll c m ö ä å å l ä ufäcu m I ll flylä. J jäl ä å l mllå ä m j fmll få bå fly c ; I c flylä ä u måll c ucl å u c fä, ff m uöm. I ä m

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apati sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olycka utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pubertet

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

IP 30 5-LEDARSYSTEM MONTERAS PÅ U1 BREDD: 550 MM HÖJD: 1050 MM DJUP: 139 MM + UPPHÄNG

IP 30 5-LEDARSYSTEM MONTERAS PÅ U1 BREDD: 550 MM HÖJD: 1050 MM DJUP: 139 MM + UPPHÄNG A B C D E F G H J K Box 39 335 5 GNOSJÖ Tel. 0370/33950 Fax. 0370/994 W53-W59 E 6 650 3 E 6 650 W0-W K, T, T kv 0 K, F53-F59 kv 0 FRAM HB, F-F3 BLNDFLÄNS FRAM W0 W30-W303W40 BLNDFLÄNS P 30 5-LEDARSYSTEM

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter

Fram Food i Lysekil levererar havets läckerheter FR RKULATO PÅ FRTAT 5 2009 U LA FYRBOAL! Fm F Lyl l l.y. FAKTA Kmpl OKLA-UPPLL! F ll. bj Pl m lyp Pl m l l.ll. Ull, l.073-9930625 R! F yl 7-16/9 l 9-12 på mlp: Tll ml,. 37, l y Lpy. Kll: 9/9 l 17-20 Lpy,

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt vdelningsnytt linköping U 2/2013 är det otänkbara hände fick Caroline Karlsson hjälp av Handels försäkring idan 4 y ledarduo i styrelsen ngela Leander, frisör, och Kristoffer Widing, lagerarbetare, valdes

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m

t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m t = f O Y F IS K A R S AI V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f o r 1 9 7 7 b o l a g e t s 9 4 v e r k s a m h e t s ä r 1 = O V F IS K A R S A B V e r k s a m h e t s b e r ä t t e l s e f ö r

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Graf X024 AVKY-SL, SL-U, MYN-ARNE, ARNN-SKBY, U-CST D

Graf X024 AVKY-SL, SL-U, MYN-ARNE, ARNN-SKBY, U-CST D Vossloh IT TrainPlan 2.11.5.4 (Path 1) Sida 1 av 12 SNB Y BO NA 3 B ANC BV PV L 16,7 15, 138, 16,5 66,5 /,7 / 2,1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 172 A 81328 A 9311 A 7122 A 7122 A 8474 76 A 2776 2779 81331 A

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

Krögarklass är en klass för sig

Krögarklass är en klass för sig Krörlss är lss för si Krörlss är färsrättr v toppvlitt tc vr höt öttihåll, br råvror och omsorsfull ryddi. Dssutom hr produtr fi styt och orlbud form, vilt ör tt rättr sr hmld ut. Md dr ord - Färsrättr

Läs mer