30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning"

Transkript

1 , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å D st? ått s. l å. bl kv ll bj åll s. po st? otv sök tt ol, p v s ått. lä so ll bj föl, t vbl lt.. yck åll s.. E l kpl sybol t l bo otv sök tt ol, p v o s ått., bu syf, fö sol, u s kl. yck föl, ök lä bo. E l kpl sybol t o ått. l kl. öpp. tkk v lä kll jy o ått å. bl yck övs ljut bl sylt. yck föl, ök u öpp lä sol, o ått.? sol, bu? klss Motv st l,? vl ställövs ljut bl sylt. ol, kll jy vl ll bj Kos s ått s. otv sök tt u o, ol bl uvll p ått s. u ått s. o öpp. tkk l, lv klss Motv st öpp sol, bu bo. E l kpl sybol sök otv otv sök s kvo. jy? s, ä kll jy vl b, ol bl uvll p vl ställ ll bj l t Kost t u o öpp. tkk l, p v ol, p v yck föl, stll bj l..ee stll bj l bo bo ått s. lv tt ål.? ost, vl, ä kvo. pl sybol t s ått. kpl sybol t sylt. otv sök tt ppl ll o ljut lä ö yck jy vl ställ s ått. Kost, sbl yc s ått. ssv ål. bl yck. l p ått s., v l föl, ök l föl, ök sby ll bj l bo. E föl, klss Motv st t ål. s ö otv ö l fsc. otv sök tt ljut blblus ppl ll o bu ljut (fl pl sybol t s lä sol, ll, p v Bl. ö, vl yck Kost t, s sol, bu syf, ått. ol bl uvll pl sol, bu Motv yck. bo. E tk sby ll bj l föl, ök föl, kls å l föl, klj s ö otv ö l fsc. sybol t kll otv st st u o öpp. tk ljut bl sy Bl (flosof t v lä, ä kvo. åot yck 7-9 u o öpp. tkk sk s ått. u o öpp. tkk s föl, ök, vl bu syf ol lks tolk bu syf,, o ä sol, bu ö bl uvll p å l k bl uvll p stäl föl, klsssk kll jy vl otv st ljut bl sy sk ll jy vl ställ (flosof tk ts ll jy vl ställ. tkk v, ä lv ppl ll o p. tkk vlä lä, ä kvk åot u o öpp. tkk Bl (flosof t lv. uvll p, bu syf, ol ä sol, bu otv st föl, klsssk s ö ts 0 ställ otv ö l fsc tolk 0 kll (flosof l ställ jy lks vl ställ Kost t fök öpp. tkk lä, ä kv uvll p tk ll o u o öpp. tkk lv ll o, bu syf ol v, kt ål. kpo vl ställö l fsc. Kost t, s pö l. ll o fsc kll jy vl ställöpp. tkk v lä, ä kv s å s ö ot lks tolk kpo, s ö o vl p t t, vlål. l fsc. ll o vl ställ s ä. s ö Bl otv P, vlvlost t, vlo. s p s l fsc. pssv ål. bl y lv. kt ål tstä. öt yck t bb k ull fkbto. 09. Bl (flosof tk st, s vlost s 63- otv tk Bl t (flosof, ö vlbl (flosof tk tk lks tol s vlbl ts tk tk yck st, (flosof lks tolk lks tolk ts tk tolk lks tolk lks lks tolk Bl (flosof tk lks tolk kpo tk kpo lks tolk 09 0 kbto lks tolk 0

2 7 j - 8 fbu y Hu Utställ usök få: K ls tkk ytt lv bs k to? H tskäv b plts lv t t äck st öoblck? buk jobb 7-9 å vävt. H v t? Mtt ål fys t p ty lt spåk, fo, tktl tyck f. sps t å vk, väv sy klä slj. lv v sbbt, övflö sk. Kosossäll oss. D jo, tl s själv l tk tlös, v. tyck vktt vä l tkk öst s skt jälp to, t lös bot. Ho ll t ä t vktt l tt p. y Hu

3 7 j - 8 fbu Fo Go - Pblo Lbño Två tst Fo Go, fö s M, Pblo Lbño, fö Cub s USA Sv, l tst. Go, s ls, stk käsl ystk väck s f lv. lsl l bls yckl, sök slstskt tyck. Lbño ot lsto s otv. S fsk s s bl f yll ljkt lv ktull äs äl.

4 4 fbu - 8 s Cst Olvco - Kst Gl t lt lätt bskv Cst Olvcos blvl, skspukt o sl böj s ål. M kt fkäsl skb kl stl o vl, ytt l obt flyt s. bf oss åosts ll ö l lj t, lp käs b fä s å. lp bo äs äs lp, s bo, s oåtklllt sflät lvs väv. Ev Foåå ttv t sys tt lp op bsjäls st. Gov pl stös sk lj, skp byts. Kst Gl öpp ö blvl jäl bk st s vl. Dt vll. lät. Dt l k. D plts t stät åtvä. ställs ö ot ö få v b oss. Wll Gbl t s Kostbyåpojkt vl v köpt byå uk. vlt fo s bo ystk, byålåos s bl osk lo byås s, å s stå sto övs tst ytt. Cst Kst

5 4 fbu - 8 s Ak Ott Upptäckt ljus Få ök ljus Allls st fkto v. H stå öv kft. G å låt sluks, öv sos lt. H. Mål bl ps sy. ök, ä, bst l ljus. fs öjl bt bl syl sos. Ak Ott

6 4 s - 9 pl Akll Stupö K Jsso, ott Akllstp 04 luft by bl t åt s bju Akll. E tto v ä läj t ot b ä s åt, t lt lätt t. v l ktt t vä, f v bls. Rsultt bl bå vå spä. k bå yk t ltt lä b os 4 s kl., s kl. 8 s kl.. Höst t läs - sol, bu. bj t tl lä. E jy bstå vl bl lä. Påskstät s 6 pl

7 pl - 7 j Mts Åk Kt tyck kto t tä åo ot s, stost o uo lä åt bo vl t vl. Wslw Szybo Mts Åks blvl ä u D Sv Uo. D fsvl vcklts ljk kto böj t. Mts sks, kto, ttb, tck ål bskv s vl lk yck s t. Bättls vkt bl u u ojo. Ett f soll bsyl vckl jup sto. Av ö så st Rco Ross D Gul Ro Uos uvust s-pl 96.

8 pl - 7 j Alt Sw Kosts Alt Sw (Jok Hsso & Sbst Mü) ställ sttosfo ktull fåställ. f äll offtl u sv å totl ksl säll kult. stto pobl t ö s cvl vl. Ut t k b lokl t ö.

9 j - 3 j Elv S lll o s fvllt t s lv. O s s öv bj slklss ysl bå. b t, kv ps ll kv s lä s. ss s v vll lä. sätt s lv. bl bvs fs fl spåk ä tl skv ju s vlst sl. v bå jlvo bl l ä. slo öj tv k åt l usök s b. å b bl fo tyck t st bös sots stö ytt ä to. k j sultt slp bysätt bö. S lt

10 Mtsso ål, Elv vo, so ål bju ål sby El tl Stffs ål ål ål, lf Sw fk,6ål tl, tck, j 3 j us fotof jst ål Tolsé ål, 6 j j - 3 ål olo - 3 j j ptb vo, Elv Elv 6 j -lb 3 j Elv Sw tl, tck, ptb lo fotof ål o 0 fotof ål, lf l j 3 jfk, ål, E lö 6 böj - ptb 99 vs 6 j - 3 Mtsso ål, vo, Elv so ål ll lo bju slo El lo tl ål Stffs ål ål, lf o ä kugu fk, tl, tck, y öpp 6 j 3 j pt o fk, ål Elv oto, vo 6 j 3 j fotof jst ål lo bju Tolsé ål, Gu ål lb vo, j 3 j t L 6plt. 6 j 3 j pt tl, tck, Elvslo l Elv o ål Elv ptb fotof olo fk, ål ål, lf 6 j - 3 j fotof ål, t bl tkk vo, E ål, fk, ål Elv Elvslo tl ll lo bju ål ål ål lo ål, lf Stt bls ts slo lb E 6 j 3 j ptb 7 ptb fk, y öpp vo fotof slo lb o fk, ål ål oto, ål, Elv El Jo ål lo bju tl 6 j 3 j pt 6 j 3 j ptb 7 ptb lb u bo K t L fotof Elv o ål Elv sso ål Elv fotof o fk, ål by El ål, fk, slo lb ä tl Elv t bl tkk bju u tl syft stöj é Rco ål by El E ål öpp sso ål slo lb fk, ål Elv åst vo bju slo lb H vs v us L ts ål, fk, b tl. Elv ål lb u Elv Kostsll ål fk, ål ål, sso ål bl tkk slo lb tl vo ä tl uslo u ål ts ål, fk, lb tck ä ål lb tt llä sso ål tl plk p lb. vo H vs v ts ål, fk, u ål ål uslo ål, lb tl Kostsll k bl R sjä ål vo uslo. Slo åst ål M ts ål, fk, tck lt vs v Up tt llä ål, fk, u ål,, fotof, plk po ål k ål, vo bö vs lt b u l vo M uslo H stto, vo, åst kk fots p, sål, fk, tck bl åst blts llä köpt. Slo åst u vo böj k t bltkk k ll, stt llä ct u u ål,, fotof, k plk ställ. lo t bl ckls stto, vo, fots p, s to bl åst blts lv bl bl. Slo ct u ål,, fotof, H vs v u uslo v publk s H vs k ll, stt llä t bltkk k ll, stt llä köpt köpt lt bl åst stto, vo, p, s bl åst blts u bl Mo u plk u ställ. plk o fots p, sbltkk l, stt llä ckls bl bl. Slo. vckls bl böj ål bl. Slo H vs v us Motv lks bl uslo publk bl åst. lt täll. k ll, stt llä oto lt H vs v Upp H vs v Uppl blts p stb köpt stt bl åst l. Slo H vs v äs ps ö publk ll, stt öpt u l, llä k båll ställ. t to H vs v plk p öpt vckls o fots p, so fots p, sbl åst åst böj ål l. publk ll, stt llä blts k ll, stt llä plk u u plk bl. Slo uoto foto vckls bl själ plk u publ bl plk u läs böj bl åst fots p, sh u vs v H vs v l lott köpt H vs v bl. l. Slo bl H vs v bå bl själ H Slo fu bl bl åst bl. Slo to H vs v lt tc öpt bl H vs v k båll ställ. bl tåst vs l lott lt köpt H v k båll ställ. t spto publk to Motv å plk l u plk u vckls o fots p, s tck j u foto l. åll ställ. blts ö blts k ll, stt llä uslo plk u lä spto fots p, u foto H v plk u läså fots p, splo. blts blts böj kl to fots p, stt llä plk u u plk H vs v blts bl H plk u bl. l lott köpt lv H vs v bl böj kll ål H vs.k v v. foto bl. foto bl l lott köpt uslo vs tl publk u ll, stt llä H v Slo H vs v U tt vu båll Motv ställ. ö blts bl själ l lott köpt fo böj blts. Slo l l lott köpt Motv å båll ställ. spto publk to bl själ plk u plk u ök båll ställ. köpt l lott köpt ställ. uåll foto så spto fo publk ll, stt to u u blts pl publk ll, st plo bl. Slo plk publk ll, st. lt blts plk u to fots p, stö publk ll, stt llä plk p lt tck j blts fots p, s blts bl själ to s, k. H vs tt vu blts bl bl själ H vs v U publk ll, stt llä bl själ böj. foto bl. foto foto bl bl. foto bl tl publk llä foto bl ll, stt llä H vs v H vs v ö blts stt spto l lott köpt l lott köpt pr ckså spto fots p, s bl. Slo v. böj kv böj kll s, k. blts blts ll, Motv lk Motv lk lp b ök bl. Slo lt tck j lt ställ. båll ställ. köpt lt tck blt publk ll, stt llä to publk ll, stt so plk p bl. Slo bl. Slo plk bl. Slo bl publk ll, stt llä plk u publk ll, stt ll, stt llä. fö plk u Motv blts st t publk ll, stt llä to. blts t vu båll to k. s, ll, stt llä t vu båll fots ställ. fo böj kll s, k. äs. Målsätt sb tt vu b publk ll, stt llä foto bl böj kv ä ckså spto p, s. foto bl böj kll bl spto fots fots p, s. bl själ å spto bl. Slo ckså spto fots p, stt vu s, k. spto fots p, s bl. Slo o bl. Slo to å bl. Slo bl. Slo publk bl. ll, stt llä fo t S bl. t klvojt ställ spto t publk ll, s Motv Motv lk lp b blts to lt Slo to bl. S k båll ställ. t vu båll ställ. v spto. tt v blts H vs v. publ Motv lkso blts o fots p, s v. j t vu båll fots ställ. fö s, k. offtl ckså spto p, stt vu båll ställ spto ck fots p, s fo äs. Målsätt so tt vu båll ställ. publk ll, stt llä fo f sk spto fots p, s Motv lk lp b bl. Slo fu å so tt vu k båll ställ. blt v. spto fots p, s spto fots s bk bu. böj kv ll, stt llä fo publk p, ll, so plk u spto fot Motv lkso lk ls tt vu båll t vu båll ställ. lv spto fots t klvojt ställ vu båll publk ställ. tt båll bl. Slo Motv äs. Målsätt fo so publ vu v. v M to spto fots p, t tt vu båll ställ. tt vu båll ställ. v. spto lv bl. Slo p v ck tt vu båll ställ. äs. so fo f sk M v. ss bvt s t tjuo - blt klvojt ställ båll off spto fots p, stt vu v so off tt vu båll st t o fo fo ly blts lv v. tt vu båll ställ. t t offtl ol st spto fots p, stt vu båll fo sk Motv lkso vu llt båll ställ. cktt f spto lv yck b kult v. v stö offtl ly bokstl p j p tt fo f stu v. fo publk ll, stt llä p offtl. ls by tt vu båll ställ. off ol ställ tt vu båll t s v. v. ulättt bl. oss öpp. bok t fus p. M bokstl usk ktkt p olöst. ls by bokstl suo p Slo offtl offtl ol ställ bokstl tt 48 ä p j bokstl olöst fus usk ktkt. fo lyu ts ä ot läplt p fots. ls by bokstl tt ofö p bokstl offtl o spto p, s offtl tl p ot ål v. t ks bl. Tll ktlsbl y bokstl ä olöst fus usk läplt ktkt. l syck, sl to bokstl p. l bokstl ft ä ll p bokstl l syck l syck, sl us tt vu båll ställ. l sy ä ot läplt ål bl ysk scof. ä bokstl olöst fu offtl lå styls bsp slpp väk. Såsl bokstl l uo bl ysk l scof. syck, l s l syck, us ft bl ysk sku l syck ä p.t ot us ä bl ysk bl y bl ysk bl scof.. bo t å... så jo v. ysk l u us Pus us bl ysk bl ysk bokstl l syck, bo l syck l s bl y ult kult ä bl ysk sc ostll -Pus Pus Pus bl ysk j us Pus ult Nu vll v f. ostll - Pus l bl ysk sycks. Rco Hpp Hpp H f f Rpo/Tyck: yo/rpo/tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp tu Gf/Tyck ABGf/Tyck Kpp t/rpo/tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp lltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp yo/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp o/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB yo/rpo/tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp yo/rpo/tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp f stlls kult kult oso. 0. Optus Pus oso. bl ysk stlls O vll så kult ss bju ostll -vpus Pus ostll Pus Rco Pus 48s (K) - kult l Rco l Rco tt ptb. stlls kult ww.vsbyll.c stlls kult ::Rco Optus tll Optus Pus s tll -- Pus lö 0 O så bj v vä fst lö l Rco ult l Rco 6 ptb ww.vsbyll.c s Tl. stlls (K) kult l.c stlls (K) kult l.c lö us Pus ll.c yll.c ww.vsbyll.c l l Rco Rco M s o. lö f lö, f lö kult ll.c yll.c Tl. Tl. lö --Pus lö Pus yll.c f f ll Pus Pus yll.c Rco 48 lö 8-90 f,, f lö lls kult

11 Elv El El A-K ptb - 7 ptb pt j ptb - 7 El ptb 7 ptb ptb 7 ptb ptbelv - 7 ptb pt j ptb - 7 ptb - 7 ptb 9 uust - 0 ptb El A-K A-K slo El Jo El Elv A-K El tb - 7 ptb ptb - 7 s ptb 7 ptb slo El El Btt-Nov ptb 7 ptb ptbjo tb - 7 ptb - 7 s o 7 ptb ptb - 7 ptb l A-K Sv o El l A-K Sv El ptb 7 ptb osso A-K Svjst tb - 7 ptb ptb - 7 ptb ptb - 7 pt A-K bl själ A-K Svj l A-K olo tck lt j bl själ t böj u kll fo st sst s vkt bl lt tck äl själ j s to uct u j kll tck tck j ål lv v äsb lt j Lås st bl själ bl själ kll to böj kll fo Motv lk lp u läs lt tck j, fö vkt Rco v, fö bl Rco v bl v själ lt tck j å stll, stt llä to tv tck j kll ål böj foå äs. Målsätt själ böj kll otv lk lp b ål lt tck j u R bl själ själ blts l kll tclo lp b st lost stt llä tll, tck j ål to s to s bl. Slo fu täll Bl t klvo böj kll äs. v Motv lk lp sby llä lt tck Målsätt j ål t tck j ål ål. t u H vs v usk l kll äs. Målsätt böj käsläss böj kll ll, stt. kll to sk bl. Slo äs. Målsätt vs v b Bl t lk klvojt fo f Motv lk lp b tt Motv lp ck j ål to bl sj. Slo bl själ bl sjä t klvojt ställ f fots p, ll, stt llä å, lk lp b st tckh vs v plk spv u käslässt äs. ss v. k ll vs v f bl själ bl. Slo t klvo äs. Målsätt v lt tck v lt b Motv lk lp b st t F fsc fo sk lt b äs. Målsätt ft äs. Målsätt Motv lk lp b bl själ bl. Slo v. f sk bl själ lk lp b st tckå, lk lp b st tck fots p, sstll, stt llä bl själ bl själ ots p, sllä plk p lt tck j ål ck u t llä böj k u äs. Målsätt u t llä böj kll fkpos t u v blts böj k båll ställ. klvojt s fo t f t klvojt ställ f äs. Målsätt böj kv tck lt tck j ål F fsc oö lt tck äs. Målsätt v lt j ål böj kll äs. Målsätt lt t klvo spto fots fots p, s bl. Slo lö. v. o lp b st tckbl tck själ blts bl själ t klvojt ställ fä spä os to. Slo Mot llä u u Slo llä t klvojt ställ f publk ll, stt llä f. job täll böj kll ställ. to to t f sk blts böj kll båll ställ. böj kll ä blts fo f sk to äs. Målsätt lt tck j ål böj kll t fo p, f sk o lt tck å t klvojt ställ f p, s v. t ol s blts bl klvojt själ fots sfots offtl båll ställ. är fo f spä tycksful f sk blts Slo ll p, stt llä bl själ tslo Lås Lås to to bl bl Lås Lås lost pssv ål. bl Lås yck lost Lås ål. Lås Lås ål. Lås lost själ Bl tt lv. lv lost pssv å ål. ål Bl lost pssv ål. bl yck lt tck j käslässt ål Lås kt ål. ål. bl själ lost pssv å l ål. lost pssv ål. lost pssv ål. bl yck käslässt Bl kll ål ål. stä. åb lt tck ål. j ål. å Bl tt lv. Bl tt lv. lv bl tck j ål käslässt ål. själ kll F käslässt kt fsc yck lv. ts käslässt kt ål. lost pssv ål Bl tt lv. bu Bl tt lv. lv ll Bl Bl tt st tck fsc tck j ål ål j lt tck j ål F o ål f. stä. stä. kpo ål. käslässt kt ål.. lk lp b st tckkäslässt kt käslässt kt ål, käsl ll böj kll f. stä. bl själ spä tycksfull fkbto. F fsc Jo ts stä. F fsc yck äs. Målsätt tckbl stä. f F fsc yck ål lk lp b st tck tt lv. bätt o to lo bl. Slo fots s lt publk klvojt ställ f böj kll lk ll, stt llä to lp b st tcktck j ål v. böj kll Motv lk lp to to spä tyck ö p, ll, stt llä f. st blts kpo lt tck to Motv lk lp b st tck tck j ål l. f. b F fsc yck ts f sk Motv t klvojt ställ f käslässt kt spo f. R st tck ål äs. Målsätt båll ställ. F fsc yck J. Slo F fsc yck ll äs. Målsätt Motv lk f sk spä tycksfull fkbto. tt llä to ts p, s lp b st tckdå, å s å p b st tck to Motv lks f. kpo ställ. bl. Slo p, så spto fots p, s f F f böj kll spä tyck böj kll ställ. äs. Målsätt äs. Måls stä. f sk spä tycksfull fkb lk ll, stt llä bl. Slo Motv lk lp b st tc Motv lk lp b st tck offtl ol ställ jb t klvojt ställ f f. f. k s klvojt ställ f Motv lk lp b st tc v fots s tycksfull fkbto. bl själ äs. Målsätt Målsätt p, spä. Slo Motv lk l ttställ. f tl ol ställ to fk Motv lk l. j to spto fots p, s t båll klvojt ställ f tl ol ställ spä tycksfull fkb spä tycksfull fkbto. täll. t vu ställ. äs. Målsätt f sk Motv lk lp b st t yft f sk F fsc yck p. ls by u so t klä bl. Slo Motv lk lp äs. Målsätt klvojt ställ f klvojt ställ f täll å spto fots p, sl ställ. t b st tck-äs. j lt tck j Målsätt ål v lp fots p, sspä ål f. äsk fo f. t båll klvojt ställ f ol ställ. ls by u. ls by u Målsätt fm vu uktl sk f sk Motv lk lp b st tck äs bokstl olöst fus usk ktkt. D yft u äs. Målsätt t äs. Måls offtl ol ställ tl ol ställ. ställ l spto fots p, s fo sk f stukt äs. klvojt fä Motv lk lp böj kll ställ t t klvojt ställ f l ställ. t vu båll ställ. s. spä tycksfull fkbto fo f sk klvojt ställ f v. ls by u äs. Målsätt. D u t klvojt ställ fä ä ot läplt ål ll fus usk ktkt. D olöst. ls by u offtl ol ställ l fo t t klä M ol ställ olöst fus usk ktkt. D t ol u äs. Måls fo f sk o to vu båll ställ. v.. ls by fo f sk fo Nu k. D yft f sk v. ål u t klvojt ställ f fo ölöst fus usk ktkt. D. ls by u olöst fus usk ktkt. D fo f sk o tl ställ l syck, sl usk ol ställ llä ot läplt ål tvl. ls by u fo f stukt t klä fo f offtl ol ställ v. D ä ot läplt ål fo f st kuc själv. usk v. olöst fus usk ktkt. D fo f sk ls by u olöst fus usk ktkt. D t ä ot läplt ål l ot läplt ål. ls by u Motv lk lp b st tck v. v. bl ysk scof. fus usk ktkt. ställ olöst sk offtl ol D v. yck, sl usk v. usk offtl vo fo ol f stukt p. ls by u ot läplt ål usk ktkt. D sk ol ställ vä kup åt. v. v. usk Nu ktkt. D syck, sl,olöst sl usk Målsätt yck, sl usk v. äs. ställ fus t ä ot läplt ål p. ls by u offtl ol ä ot läplt ål scof. offtl ol ställ sl usk fus., ls by u läplt ål bokstl olöst usk v. ktkt. D offtl ol ställ p. ls oftov sk ot läplt ål offtl å scof. ts offtl ol scof. syck, sl usk t ls klvojt ställ f olöst fus usk pobllös. ktkt. D offtl ol ställ k, scof. bokstl scof. olöst fus usk ktkt. D sl usk p. by u offtl sl usk p. ls by u yck, sl usk ä ot läplt ål p. ls by u offtl o bokstl olöst fus p. ls otv F ätt tyck. Htt ätt. sk scof. offtl o by offtl ol p. ls u ä ot läplt ål fo läplt f sk f. ot ål scof. bokstl olöst fus usk ktkt. D bokstl olöst fus usk ktkt. D l syck, sl usk p v bokstl olöst fus usk ktkt. D bokstl olöst fus Upps é. k scof. p v, sl bokstl usk olöst fus usk ktkt. D l syck, sl usk ä ot o p. tl p p. ls v.. bokst ä ot läplt ål ä ot läplt ål bl ysk scof. bl ysk scof. ä ot ä läplt ål vl ot bl ä ot läplt ål scof. bokstl bokstl olöst fus l syck, o bokstl olöst f bokstl bokstl olöst fu l syck, sl usk t l offtl ol ställ b l syck, sl usk t syck, sl usk l syck, o stä l syck, sl tl ä usk ot Btt Nov bl ysk sco ä bl ysk scof. ä o p. ls by u blbl ysk scof. ä ysk scof. j ä ot bl ysk sco l syck, o Låbtt Lås l syck, sl bl ysk scof. bl ysk scof. /Tyck AB Kpp k/tyck AB Kpp vu ställ publk ol båll ställ v. offtl ol fo f sk publk ll, stt llä v. publk ll, p. ls offtl ol t. ls u by v. p. ls by bl. Slo fu offtl ol blt bokstl olöst fus us p. ls olöst fus usk ktkt. D offtl ol spto ol fots p spto fö kstl olöst fus usk kt p. ls by ot offtl spto l bokstl olöst fus us läplt ål bokstl ä ot p olöst. ls vu båll ställ. fus usk o ktk tt vu ä ot läp p. ls by, sl usk ä ot o tt vu bå bokstl olöst fus us l syck, sl ot ä olöst fus usk läpl ktk ulptl bokstl syck, scof. l syck, ä ot o l syck, sl ä ot läpl bl ysk scof. bl ysk scof. bl ysk scof. l syck, bl ysk scof. bl ysk scof. bokb s skul skulptu bokstl olöst fus usk ysk ktkt. U vss usc l syck l syck, bl D syck sco l syck, l js ä ot läplt ål bl B Bu. bl ysk s bl ysk so blsl ysk scs blusk ysk l syck, bl ysk scof.

12 A-K sk A-K Svsk El b - 7 ptb 3 uptb ptb 7 A-K ptb 7 ptb 3 9 b - 7 ptb 3 slptb ptb ptb - 7ptb ptb K Svsk- 7 s El Sv vk lls l Svsk stsa-k sso K Svsk s A-K3 ptb - 9, ä ställ pst ptb 7 ptb sso A-K Sv A-K Sv vä ptb - 7 ptb Lås ptb Rco 3-9 s Sv.Rco bl 3 Svsk - 9 lls l l jst sts J bl lls l Rco vll vktst ställ ställ pst l lls l jst Svsk sts A-K 3 - A-K 9 7 ovb - 9 ov ställ pst to, s bl Sv. öv bl Svsk sts ställ pst b ovb - 9 ov Lås lls st slås Sv. bl b spktu olk tkk. Rco vll p s Sv. bl Svsk sts lls vktst ställ ställ vll vktst ställ l fsk-rco l bl ll oljål, Svsk sts st Svsk sts, bl övsk s Sv t lls ställ pst to Lås vktst ställ l Rco vll, bl övsk vlk l. t ål Bf ål b kt lls l Rco vll Rco vll p Sv. bl spktu olk, bl övsk pst to Rco vll p s ställ lo spä Lås vktst u ställ pst to bl ll oljål, stlls l Rco vll s bl b spktu olk Rco vll p t sy ss bl ll oljål, fk, Sv. vo. S vktst ställ, bl s vll Sv. olk tkk. tälll pst to bl b spktu stlls Rco so bl oljål, b lls vktst spä.rco, bl ställ övsk vlk l vll to Lås ll ost Sv. bl spktu olk tkk. Rco vll ks p täll pst to Lås vktst ställ fsk ställ pst to so Rco vll p lo spä vk, bl övsk vlk sy s ost b spktu olk bl ll bl sy ss tkk. pstt st Sv. ställ f, bl vlk l. bl kvlt övsk Sv. bl b spktu olk tkk. bl ll oljål, fk, lo vo. S, ä Rco vll p spä to. ö bl övsk vlk l. to. to Lås sy s st ställ fskrco vll p lo spä spä. bl ll oljål, fk, vo. S Rco ll p lo spä vktst ställ fskö bl övsk vlk ll l. to. bl oljål, fk, vo. S bl kvlt v bl kvlt v. llll oljål, fk, lo vo. S lt spä. l. s, bl övsk bl p spä sy s vlk pstt lost pssv ål. bl yck spä. å fk, spä. ll oljål, vo. S Rco vll p lo spä bl kvlt v to to. Lås sy s pstt å spä. sy s pstt vo. bl ll oljål, fk, S sy s ål. pstt lost pssv ål. yck to.v lt.bl bl. bl kvlt spä. sy s. to pstt t Lås ål. bl kvlt v lt.. olost bl l Bl kvlt vpssv lt. lost ål. bl kvlt sy s. pstt yck ål. bl pssv vyck lt tt lv. lv to. l kvlt v lt. ål.. Lås Lås käslässt kt ål Lås tt lv. lv Bl Lås pssv ål. bl yck bl kvlt v lt. Lås äsb Bl lv. lv l tt lv. tt lv ål. stä. lost käslässt kt ål pssv bl yck? käslässt kt ål. lost pssv ål k ål. otsätt ål Bl ål lost D o käsläss Bl tt lv. bätt ål Blo ål. by lost käslässt ål kt spo själ f F käslä bl ål. Bl otsätt b st tckt. Bl själ ål stä. ål bl fä käslä F fsc käslässt lt bl otsätt t Bl t ål tck st F fsc yck lt tck j fk sp käslässt F fs bl själ ojt ställ f tlo b st tckböj kv f. u j kll fotsä t kt ål. fkp Lås Lås llä spä ål. ått s. lt tck j åt lost pssv ål. bl yck F fsc o? l F fs pssv bl yck ål. stä. lo t tck bl själ lv. lv st stä. lä spä tycksfull fkbto ställ f böj j sk st tckf fsc yck ts stä. lost pssv ål. jäl b lost pssv ål. ll ått s bl. äl ål. bl yck bj Lås ål. to u p tt lv. lv kt ål. ål spä böj kll to ål f. Lås Bl tt s ått. lt tck j ål ål. fkp lost pssv ål. bl yck ll ål. F fsc o F fsc yck bj ts fö f. kpo ål. bl yck ojt ställ f j ål ckyck tck j ål F fsc yck ts yck ts kt ål. tck j ål t lost pssv ål. bl yck stä. lost pssv st tcktt lv. lv ått.to Bl tt lv. lv bl själ ål. lä s sol, käslässt f. kpo u to lv spä tycks kll f. kll u t stä. spä tycksfull fkbto. Bl to. kpo ål. kt ål. ål. f. spä Bl tt lv. up Bl o öpp kpo Bl tt lv. Lås ställ f lost pssv käslässt kt ål. sk lä sol, ll j ål öt yck ts ål. j ål spä tycksfull fkbto. lost pssv ål. bl yck lt tck. bl yck ojt f p, s ställ lv j f tt lv. lv lv kll jy vl bl själ bl själ Ko stä. u o öpp bl själ tycksfull fkbto. yck ts tt to käslässt kt tv lk lp st käsläss ål. stä. Motv lkso käslässt kt ål käslässt bb kpo ål. Bl lv. lv spä tycksfull fkbto. ål. Bl tt lv. spä tycks l. ässt kt ål. kll b jy vl tt ol böj kll å ål Motv lk lp lt tck j ål ställ f j å k ställ lt tck j yck ts bl själ sk kpo stä. t Motv ll fkbto. stä. käslässt kt ål. F fsc o ts käslässt kt lv lt tck Kost, stä. ffv l. Bl tt lv. lost pssv ål. bl yck F fsc yck ts Bl tt lv. lv ostll, stt llä b st tckksfull fkbto. j ål to kpo böj kll lk lp b st tck äs. Målsätt s tt ål. kpo böj kll å ställ lt tck j ål äs. Målsätt stä. Kost t, ts st stä. ts k lp b tckkäslässt kt ål. f. jo käslässt kt ål. f. kpo lp b st tckf fsc yck sc yck ts ksfull fkbto. Bl stt llä by u kpo F fsc yck sätt böj kll to. s F (flosof ck to kpo k ställ fsc ckböj kll F fsc äs. Målsätt stä. to stä. spä tycksfull fkbto. o. bl. Slo p b st tckbl (flosof spä tycksfu F fsc yck ts kpo t klvojt stä p b st tckmotv lk lp b F fsc yck f. k äs. Målsätt to. u f. ck äs. Målsätt Bl tt lv. lv t klvoj ts vojt ställ f b st tck, ställ, fk to to t tycksfull fkbto.. Slo fk f. kpo t fsc yck ts l u klvojt ställ f k ktkt. D by f. Motv lk lp b st tcksätt F kpo. Målsätt spä tycksfull fkbto. F fsc yck äs. Målsätt käslässt kt ål. o. Målsätt spä tycksfull fkbto. k ställ fo f sk t klvojt ställ f l sk Motv lk lp b b st tck klvojt ställ f, sö fots p, s. f. kpo spä tycksfull fkbto. spä tkt. D u spä tycksfull fkb spä äs. Målsätt f. stä. ställ fo f sk f sk klvojt ställ f vojt ställ f Motv lk lp b st tckslts u fl t klvojt ställ klvojt ställ sätt ål ol v fots p, ktkt. D spä tycksfull fkbto. l f äs. Målsätt l tk f sk s v. läplt by u Motv lk f sk ol spä tycksfull fkb fo ly t klvojt ställ f l sk kt. D fo vojt ställ äs. f Målsätt sk v. båll ställ. plt ål fo f sk F fsc yck ts u tuktl sk t klvojt Rco, p l, ställ läplt ål v. åll ställ. ställ fo f sk lsl sk äs k ktkt. D t K:s klvojt ställ f f. vs kpo usk t ål v. bjuts f tjuojublu. H offtl ol kt. D fo f sk usk v v. v. ft by u å offtl ol ställ spä tycksfull fkbto. ställ fo f sk sl usk ål foto st bj vä u lopp t l ol ställ läplt ål usk ol ställ v. by p. ls by tl ställ t ål usk ktkt. D u offtl offtl ol tl ställ v. ställ ltt s å bo p. ls by u usk ol offtl ol ställ. ls by u fo f ktkt. D sl usk t. ls by u läplt ål llls by u by u jot. Utställ vs sto b ål, bokstl olöst fus usk ktkt p. ls by usk by offtl u ål ll ol å vl olöst fus usk ktkt. D p. ls by u ls olöst offtl ol ställ läplt fus usk ktkt. D usk ktkt. D fotof. offtl ol sl usk v. us usk ktkt. ktkt. D äv olöst fus usk ktkt. D p. by bokstl olöst fus usk ktktu us usk ål D bokstl olöst fus usk ls ktkt. D ä ot läplt ll p ls. ls by ol sl usk ä ot läplt ål p. by u ll läplt f. ä ot läplt ål ot läplt ål Rco ä ställ ål ä läplt ot läplt ä ot läplt ål t läplt ål f. bokstl fus olöst fus usk p ktktu ol sl usk bokstl olöst usk ot ktkt. D l syck, sl l syck, sl usk kstl olöst fus usk p offtl o spcllt Jo Ml, väs st o k, sl usk sl usk l syck, sl l syck, sl usk f. sl usk, sl usk ä ot läplt ål ä ot läplt ysk scof. bo tt kl stt tä ll b. bl ysk p scof. bokstl scof. bl ysk scof.. tl scof. bl ysk scof. l oläck sl usk cof. ä ot l l syck, sl syck, scof. bokstl bl ysk scof. bl yskbokstl scof. olöst f täll s- bl böj to å Motv v fo v p bokstl lptl syck, slu ä

13 Rco vll p vlk sts Svsk sts, bl sts övsk lls l Rco vll A-K bl -ställ 9 7 ovb 9 o bl ll oljål, fk, objk pst to Rco vll p ptb 3 9 Svsk sts A-K ställ lls l Rco vll ovb 9 ovb c Lås ovb oo Sv. bl b spktu olk tkk. -9spä bl ll oljål, fk, 3 -objk 9 o pst ovb to 7 s 3ptb - 9 ov 4ställ - ts s Sv. bl b spktu olk tkk. ktst ställ fsk spä s Rco vll jst l Rco Doo st sts ssvsk Svsk lls l Rco Doo vktst 7 vlk ovb -sy 9 ovb bl övsk l. to 3 9 jst Svsk st vktst ställ fskvsk sts ställ pst to ä pst to ä lls l Rco lo 3 -olk 9 7 b to. 7 ovb -sy 9 s vll b spktu tkk., olvll p ovb spä bl övsk vlk l., lost pssv ål Svsk sts Svsk sts to ål. Sv. bl bl b b spktu spktu 7 ovb - 9 ovb ställ pst to s Sv. vll Rco ll oljål, fk, vo. S Rco vll. Rco vllto p lo spä fsks Sv. bl b spktu olk tkk. to bl kvlt v lt. Rco vll l R vb cb - ställ 7lls j 00 b spä. ställ kä lls l Rco vlls vktst bl ll oljål, fk, vo. kä bl sk vlk l. spktu olk tkk. to 7 ovb 9 ovb vb cb 7 j 00 t s l Rco vll ställ pst t vktst ställ fsk lls l R ställ pst to bl kvlt v lt. spä. övsk vlk ä, bl övsk vlk ä lo spä b to b spktu olk sy s tkk. pstt L Lvk fsk pst to s Sv. bl lost pssv ål. bl y t Lå Bl tt lv. bät.. bl yck, bl övsk vlk l. ställ pst tkk. t s Sv. bl b spktu olk fk, vo. S lov Rco vll lov L Lvk sy s p pstt vlk l. v. bl vll b spktu olk tkk. to. fsk Rco p lo spä s Sv. bl b t spä. lls l Rco vll vktst ställ oljål, fk, bl ll oljål, fk, vv lls l Rco vll lo spä vktst ställ fsktkk. to. vlk l. bl oljål, fk, vo. S ställ ll fskställ pst to bl kvlt v lt., bl övsk vju fk, vo. S to ställ pst to spä j spä, bl övsk vlk l. tkk. vktst ställ lo spä pstt fsk- lost pssv ål. bl yc kvlt Rco spä. spä vlk l. övsk Sv. bl b spktu tkk. bl vspktu ltll.p. s Sv. bl olk b olk fk, vo. S p Rco vll bl lo spä, tkk. övsk vu l. så. käslässt kt spo fskp lo spä sy s pst sy s pst bl bl ll oljål, fk, ob spä. ä ktst ställ fsk sy s pstt bl ll oljål, fk, vo. Sl u Rco vll p l. l. pstt l tt lv. oljål, fk, vo. S lost pssv ål. bl yc vktst ställ fskä v lt. to.. bl övsk vlk l. ob s spä. to. bl ll oljål, fk, pssv ål. bl yck t, spä. stä. pstt, bl övsk vlk l. själ o vll p lo spä t kt ål lv l. tt lv. l pssv ål. bl yck ott fsc ål. stä. sto F yck ässt kt ål l spä. Lås tt lv. l k to. bl kvlt v p Lås sy s pstt kvlt lv. v lt. bl kvlt v lt. tt lv Lås?ltä to. stä. lost sy syck kt pstt ått otv s bl kvlt vt lt p ässt ål v. tck? sök kt ål.? j l lv. själ tt lv Bl to.. bl kvlt v lt. ått s. bo. Lås ål. ått s. ts lost ll bj. ål? L v stä. stä. pssv ål l l pä tycksfull fkbt to. kp kt ål. sc yck t lost pssv ål. by ll bj l lost pssv ål. bl ått s. s bl kvlt v lt.? lt tck j ll bj pssv ål. bl yck Lås ljut ll kä kpo. v s ått. Lås otv sök tt ol, p ål. ått s.?. ätt Bl s ått. föl, ål. stä. ål.? otv fö ll bj o. kp lä tycksfull fkbto. ått ål. bo. E l kpl sybol t tt ål o öt yck ts otv sök tt ol, p v lost pssv bl yck sc yck t ost pssv ål. ll ått s. lost pssv byl Fot bu syf, t o. ått sol, s. bo bj l kll Lås s ått. s yck föl, ök yck bo. E l kpl sybol t u o D lä sol, l käslässt u o öpp. tkk v lä ä Bl tt lv. bätt ll bj s ått. ljut bl sylt.. tycksfull fkbto. ll bj föl, l yck ök J.?, o kpo ål. t lv. lv ll bj l Bl tt lv. u u o öp o. kll kp jy so Bl tt lv. l lost pssv öt yck ts ö o lä sol, b ktsk yt sätt pov å föl, klss Motv st lost pssv ål. bl yck lju kll jy vl ställ ljut bl sylt. s s s ått. ått s. bo ål. bl yck s ått. D lä sol, bu b opplv kll jy v käslässt kt spo K bu syf, ol bl uvll p u o öp bl själ kt ål. föl, fl föl, ål. klss Motv st ställ k. N vll b st sfull fkbto. käslässt kt ål ål. käslässt kt l tt lv. u o öpp. tkk ll s ö kpo tycksfull fkbto. l tt lv. kll lv p. tkk v lä, ä kvo. lost pssv ål. bl yck ll bj l o Bl tt lv. J lä sol, bu ål. bl yck lä bu syf, ol bl uvll p lä sol, bu syf, o t.. jy v F ost ål k spä bställs bl fot, stä. ftstä. kll jy vl ställl ställ Kost t t, vl s ått. p. tkk v lä, ä kvo. u o öpp. tkk bl själ stä. u o öpp. tkk v lä, ppl o llb st tckt kt lp b M ll ål. lps-, stä.. föl, soo t kt lv. ål. F fsc o käslässt kt lt tck lv Kost t sfull fkbto. Bl tt lv f-, kubsfot. kt? Bl tt lv. l ställ s kll jy vl ställål s J k ö otv ö l fsc. st tckkll jy vl ställs ppl ll o lä B kll lä sol, bu syf, ål vf lk lp b s stä. yck ts ål. f Bl (flosof tk öt j ål vl Kost t st kt 33 ll stä. stä. lv s ö otv ö l fsc. F fsc yck käslässt kt ål Bl ( lt tck j Kost t, vl u o öpp. tkk v lä f. jo käslässt kt Bl tt lv. lv s ö oo F fsc yck, Bl (flosof k ål F yck fsc lks tolk vlböj kll s äs. Målsätt kll jy vl ställ s obb kpo ål. Kost t, vl Kost t vl stä. tk kll o ts f. käslässt kt ål stä. K by v ly fs Kost t f yck ts Bl (flosof spä tycksf äs. Målsätt v Bl (flosof tk yck fsc yck f. spä böj kll fotsät s F s lks tolk f. s tk ull fkbto. f st äll tck ts po D s kt yt otsst? t ställ f s å t stä. lks tolk to Bl (flosof tk spä tycksfull fkbto Bl (flosof tk lks tolk Kost, vlf fsc yck ts to. f. o. kpo klvojt ställ spä tycksfull fkbto. kpo F fsc yck spä tycksfull fkbto. ts lks tolk lks Kost tolk Bl t s to t klvojt st tckf. kpo Absol t, v ä v - tycksfull fkbto. bto. F fsc yck ts spä tycksfull fk tycksfull fkbto. Bl (flosof tk s f kpo f. l F tt f b ycksfull k l lks tolk spä fkbto. p st tckf. kpo bto. yft sk Motv lk l f sk spä tycksfull fk stå bå fullt. M fot l f Motv lk lp stlfä spä tycksfull fkbto. o. Målsätt s ä. äll bäst sätt yttj ställ äsk t. sp yt tt. äs. Målsätt u klvojt ställ f ställ so ställ Höst t läs t sol, sk 4, t 8 klvoj t. D u Lås s sy s. ltll. kvlt v lt kvlt v lt. sy s pstt Rco vll p lo spä kvlt v lt. y s bl pstt bl oljål, fk, vo. S k. lt.bl ll fk, S to oljål, spä..to ost. vo. sy s lt tck j kll fotsä lk lp st äs. Målsätt t klvoj f sk. ställ v bu ol. E jy j s bäst offtl offtl ol t ol stä fo f u. D pss fot. fo f sk ål u ål.. ls by D Ht ättvst usk v. v.. ls by ktkt. D. ls by tl ställ usk ål älk fus usk kt olöst llls by u läplt ål usk olöst fus usk ktkt us olöst fus usk offtl ol ä usk ktkt. Dofftl o ä ot läpl usk p. ls by ot läplt åt p.

14 lo spä st to k lls l. st vll spä jus L L Svsk stss bl kvlt k l Rco vll s vll pst l Rco lls l Rco lls kvlt vsy lt. ovb cb - ställ 7 j 0 7 vktst - 9 st kt lo vo. ställ vktst S spä ovb l pst to pst to sp ställ pst to sp 7 ovb 9 ovb cb 7 j 00 ovb cb - 7 j 0 to. ställ p. sy s pst lls, bl bl kvlt k övsk, bl övsk kt vo. S 7 ovb - 9 tb Sv. bl b spktu olk Sv. bl bl cb btkk. spktu olk olk tk - 9 ovb Lvk cb - ovb - 3 s Sv. b spktu tk L s Sv ställ p.s Rco vll p s to.. y L Lvk Rco vll p y Doos osovll vll L Lvk bl kvlt v lt. pstt oso lls l Rco t ställ - fsk cb - ställ 7 j 00 s Sv ställ vktst fäfäu 7 ovb 9 ovb bl ll s olj vktst L bl ll oljål, oljål, f Mts Psso ovb 9 ovb cb cb 7 j 00 ställ pst to pstt bl övsk vlk l. lls l Rco Doos tkk. bl kvlt v lt. övsk vlk, bl övsk vlk l olk olk tkk. cb - 7 j 00, bl L Lvk vktst u. bl yck s Sv. bl b spktu prco lo spä ställ pst to Rco lo lo spä vll p spä L Lvk vll p L co vll, bl äs fsksl fskll oljål, fk, vo. S s Sv. bl b spktu Lvk Lås sy s cb - 7 j 00 oljål, vktst ställ kä oljål, fk, vo. S bl ll fk, vo. S t sy s ll sy s to bl ol co vll l. l. Rco vll p o, spä., bl övsk vlk t spktu olk tkk. to to spä spä.. to vktst ställ kä.. yck spä spä bl ll ol L Lvk Rco vll p lo tto. spktu olk tkk. s, bl övsk vlk o. sy s pstt fsks S t lv l sy svll ll pstt l. sy s pstt bl kvlt Lås bl oljål, fk, lo v sy bl kvlt v kvlt v Rco p tlk. ust.. fskck to.. to spä ju lo spä bl ll oljål, fk, v lk l. sy ott ål. tt t kvlt v lt. bjkt vo. S lo spä lv spä ju ått ck sy s. to kvlt v lt kvlt v lt. blpst kv spä bl. bjkt vo. S to. ll ått sy s. spä. bj blpst kv v 0 pstt? to.? bl kvlt v ll lt. s 0 pstt ått. bj s ått s. ts. v bl kvlt v lt.. s otv sök tt o äsby ll bjll l lä bj l Svsk stss lost pssv ål ål ål ösök tt ol, p v. E l kpl sybol t l yck ol, föl, ökv otv sök tt p ut o.bl Esylt. l kpl sybol klss Motv st yck föl, ök ol bl uvll p t ljut bl sylt. ä kvo. klss Motv st bl uvll ol ppl ll o p, kvo. ä otv ö l fsc. ppl ll o ö otv ö l fsc. tvl o ål.. ål Bl pssv ål. bl yck. bo. E l. kpo. k tt ol, p v s s ått. s otv sök tt ol, ått. s ål Lås ätt tt lv. bät lä yck v? E l kpl sybol t bo. E l kpl sybol?? t l otv sök tt ol, s Lås Bl. bl yck l yck föl, ök ljut bl sylt. lä sol, bu lä sol, bu kll s o. ått s. käslä po s föl, yck bo. E l kpl sybol ått. ått s. bl otv sök tt ol, p v yck ål u ått s. l t sylt. slässt kt spo föl, klss M o öpp. tkk u o öpp. tkk st? otv sök tt ljut bl sylt. yck föl, bo. E l kpl sybol t?? otv sök ol, p v tt lv. ll lv ll bj l kll vsol, klss Motv tt st l po bu syf, ol kll jy vl ställkäsl s. bo. E föl, klss Motv kll jy vl ställ bj yck föl, ök ljut bl sylt. sk s ll bj bo. E l kpl sybol t ått s. s fö bl yck ål. ol bl uvll sp ått. ått? tt o öpp. tkk v lä, ä kvo. yck stä. bu syf, ol bl uv ljut bl sylt. kt ål. föl, klss Motv yck föl, ök? otv sök s ått. Kost t s ått. kvo. lv l lost pssv bl ål. ått s fö lv föl, klss Motv st pp. tkk v lä, ä kvo. ljut bl ll bj l po vl ställll bj ål. bl yck ljut bl sylt. sylf bu syf, ol bl lä sol, bu ått s. bo.uv E ått. ppl Kost t, vl s stä. syf, ol bl uvll p tt ll o Motv åo vl ppl ställm b t. tljé tt ål. föl, klss Kost t, vlföl, klss st s ått. Kost t s ått. lä sol, pp. tkk v lä, ä kvo. ål yc? ll bj sol, f u o öpp. tkk to ål.. lä ppl ll o b st tcks ö otv s v lä, kvo. bj l otv ö l fsc. lv syf, ä ol bl uvll p sol, bu syf, ol åll läss bl tck äl, vl ställ s Bl ljut bl F fs fsc yck klöp u o öp ö otv ö l fsc, ä ått s. s ått. kll jy vl ställ u o s s ppl ll o v, vllä sol, bu ått. Bl (flosof tk lä sol lä kvo. u o öpp. tkk v lä, ä kvo s yck j ppl ll o st tckf sv öl. Upptäckt t sökt. föl, öt ts ål. Bl (flosof tk ål t, vl kll jy v F f lv s ö otv ö l fsc kll jy v u o öpp. tkk lks tolk u o Bl s ö otv ö l fsc. Bl lv. jy vl ställlä sol ll bj tt l ppl ll o Bl k sol, bu syf, o st tck pp lks tolk. u t, vl ts. fkp (flosof tk ål kll jy vl vlställ kll obb kpo Motv ål. ovktt. Hl fl. ål u jyä k s ö otv ö l fsc s ått. u o öpp. tkk v lä, Kost t, tk ts s ö o otv käslässt kt u fk lks tolk t ställ sty. D käslä ots jy vl ställ kpo kll jy. s lks tolk, vl Kost t, tk full fkbto. tfkbto s t ts Kost ä tycksfull tt lä. sol, bu po t ställ f täckt äck spä lks stä. (flosof tk åot tolk Kost Bl t, vls ö o Kost t s. s u o öpp. tkk spä kpo f t ts vlbl lks tolk (flosof tk s, s ställ f D p ty, po, pp tl (flosof Kost t kll jy vl ställbl (flosof bto. kpo lks tolk Bl (flosof Bl k F fsc yck o ä åstk, tk sto s (flosof Bl (flosof tk lks tolk p b st tckklk. Mtl jäl f t bl fs Kost bto. BlF (flosof o tolk. llb st tckt lks, vl bl l. Eft bl bl f s fkp. Målsätt lk vkt tl. pä tycksfull fkbto. Bl (flosof tk spä Så så - t s - ställ tolk klvojt ställ lksf t ställ f v jot, äll ställ ställ t jot, bst. j bk s tck sk s. kä tl å v ytt u sk v s u t. u kt. D. Dställ Dställ ktkt. tl lt ål ål llls u by u Mts Psso

15 s Sv. D Rco vll p lo L L kså. L L st. Lvk v lt. st t stl Rco vll At 0 täll fk, fskst fsk fskbl ll oljål, v ovb cb 7 j L Lvk - stä l vktst l cb - 7 j 00 0 st to t stl Rco vll övsk vlk l. v lt. vlk l. vlk l. ovb cb j spä kk. 7 j 00 ovb -olk 3 cb k., bl - 7 jus ö. bl b spktu tkk. st to lo spä yk lo spä yk lo spä 0so vll L Lv L Lvk Rco vll p. bl b spktu olk tkk. sksk00 cb - 7 j 00 Lås sy s pst ål, fk, vo. S 0 L Lv ställ fsklvk fk, vo. S fk, vo. S Nyb 7 j so vll l. l. bl spä. olk vlk l. to. övsk spä. spä. ställ fsk- ll oljå v tkk. Lvk L Lvk lo spä? t övsk vlk l. vs olk tkk. t pstt fsktt pstt pstt bl kvlt v lt.s fö ljål, lo vo. S fk, ått spä l.. s fs spä. sy s fk, vo. S ljål, spä l. lost ll bj f. spä. to v lt o. S s pstt lt. lt. spä ått å ust. s ått.. ost? o. S s pstt ål. bl kvlt lt lost pssv ål ll ått å ust s. ä bj t.. ost? v ltlä. sol självk. yck s. sä t bl ll bj l l. lt v lt. otv sök tt ol, p v u o l lost pssv ål bö otv sök tt ol, p v självk Bl tt ått. s bo. E l kpl sybolsybol t 3u l bo. E l kpl t lä föl kll jy Lås bö yck föl, ök ål. yck föl, ök ått. ol, v bu 3u sol, p? syf s föl tt lv. bätt ljut bl sylt. lä käslässt ljut bl sylt. kpl sybol t s.?? p v ått S t u o öpp. tkk v lä t lv föl, klss Motv kll st föl, tt klss Motv st sol, bu syf föl, ök otv sök ol, sök p v u tv ått otv o otv sök tt tt o s p s. ått s. tt lv. syf ol bl l uvll p syf,, ol st bltkk uvll v. jy vl ställ bo. E l kpl sybol p t ässt kt spo bj Kost v ök u o öpp. lä t ll bo. E l ft u bo. E l? kll ott ål. Motv st v lä, ä ått. kvo. v lä ä kvo. yck föl, ök ol, p v s ök otv sök tt ol, otv sök tt ol, p vp ll bj yck våv vk jy vl ställ ll bj s yck äs lost ått s. bl uvll p ässt kt spot l kpl sybol t? st ljut bl sylt. l l bo. E l kpl sybol t ö. bo. E l kp stä. ppl ll o otv sök tt ol ppl ll o ljut blbl sylt. K s ått. ljut sylt. Kost t fö s ått. föl, ök ll p lä föl, vklss st lä sol, bu st lä ö. lost pssv ål. bl Motv ått s. tt ol, p (flosof äs, vl ål. yck föl, ök yck s ö otv ö l. ll bj få yck Bl bo.fsc E l kp s ö otv ö l fsc. föl, klss M lt. å l föl, klss M p ll stä. p syf,f ol bl uvll p l kpl sybol t u o öpp. tkk s å lä ljut bl sylt. fsc o ll o 7 ljut bl sylt. K yck Kost t fö s ått. sol, å Motv st lä sol,, vllä bu syf, ol ll bj få l. bu syf, ol ck föl, ök otv sök tt ol, p v l v lä, ä kvo. föl, klss Motv st pö l fsc. usk föl, klss M kll jy vl ställ ljut bl sylt. K bl uvll p k Bl (flosof tk sylt. sc yck kv u o öpp ts pp. tkk v, ä kvo. s ått. c. u o öpp bo. E l kpl sybol t pp. tkk vlä lä, ä kvo. s å Bl tt, bl uvll p, bu syf, ol bl lä sol lä föl, klss M o. yf ol ppl ll o ss Motv st f. job l ställ yck föl, ök fsc yck uö c. lks tolk kll jy vl vl ställv lä, ä kvo. kll jy v öpp. tkk v lä, ä kvo. l (flosof tk, lv u o bu syf, ol bl s ö otv ö l fsc. Bl ppl tt lv. bl uvll p ppl lä sol pl ll o kpo ljut sylt. käslässt K o. u vl ställ Kost t bl, vl s ö öpp. tkk v lä, ä kvo. lks kll jy uö ö otv tolk ppl ll o kvo. s ö otv st ppl l fsc. u o ål. föl, klss Motv o. j Kost ä Kost ässt kt å spä tycksfu vl ställ s s ö otv ö l fsc.,st, vl s ö otv ö ppl o syf ll o. ppl kll jy u,vl ol bl uvll p stä Kost t, Kost t, Kosu fkbto Bl (flosof tk otv l fsc. ost,ö tycksfull vls ö otv ö v lä, ä kvo. fkbto stä. Toål tycksfull 7 fö 96. Kost t s tk lks tolk Ko ost, vl- s tk fsc otollb kt b ppl ll s o tk Bl (flosof t ts Kost t Bl (flosof F fsc lks lks tolk toål. tolk tck otv blk ppplåt vss stålål, s ö ö l fsc. lks tolk Bl (flosof sc yck tk s kpo ö ål ot plåt kä otstå pp. Å lks tolk f. (flosof o ck Kostsl Stl ss o. Bl k. D sypt övsk fk spä tycksfull f tycksfull ss jobb p plåt tyck fkbto bl, bot bl sälj bl öl p. Bts Muu Mo Mu köpt bl, ss fs bl pvt. Bl lv s lv, uås bk lyck v. Nyb

16 0 El Joss äs Yksvä lls lpt t Utställspo A-K Sv Lvk Utställspo us 9/4 Mty bju / 6/vo, Jö u Mty bju ål us us Mty / ål Pus ål ål fk, 6/ Lus ål, lf / lb fotof fk, åss Lus / Fb Sw tl, tck, 7/ fk, ål l fk, ål / / Fb Sw tl, tck, t Sw tl, tck, / Fb / Lt fotof Lt fotof Optus P Pus Lt fotof Pus ål Lt K vo / 6/3 Stff vo, vo, vo,ål Fb Lf Öst ål fk, El ål 6 j 3 l7/ Lf Öst Lf Öst ål pt, fotof, Akll spo Utställspo 0 /3 Akll / Sw tl, tck, Lt fotof Akll / Fb 0 Aklls j bju / /3 KDS KS z ål, lf Lf Öst / Lus ål, lf ö Lus ål, lf Lt Pus Lus Mty tm Yksvä Akll vo, vo Mty bju / Yksvä tl / A-K ål ål Svsk stsk Yksvä tl Utställspo Mty bju / 0/4 6/ Jö bju fk, ål,/ vo, ål Joss /3 Akl luf Mtys Pus El bju Fb Sw tl, tck, ål Optus fk, Pus ål Pus Mty Pus Lus ål, lf Gu Aklls Yksvä S fk, ål / 6/ lb t fotof Lus /4 fk, / lb tl, tck, sts kt lb ö vo, fk, ål Svsk ål, / Fb Sw /3 ål Mty Lt fotof Optus Pus / Lt fotof / Fb Sw tl, tck, 0/4 0 fk, ål / Fb Sw tl, tck, fo Pus ål Utställspo o Pus Lt K A-K Sv Mtys 0 ll / 6/3 Stff vo, Lus ål, lf tl Lf Öst ål fk, Elvslo El ål 0 / 6/ Jö Mtsso ål, vo, /4 Lf Öst ål Akll 6/4 /6 p Lf Öst ål 7/9 El ål /3 Akll, fotof, El ål Lf Öst ål vo, / Fb Sw Utställspo Utställspo 0 Lt fotof / Fb Sw tl, tck, 0 v Lf Öst ål, lf -8/ y Hu sål, obläväv y bju ål Aklls / /3 KDS / 6/ Stffs ål olo lb ål, lf /-9/ Kok lkus fk, Lus Yksvä tl / Lt K Pus o Utställspo Yksvä tl Mty A-K ål, lf vo, / ål, 6/ Mtsso 6/4 Tck /3 Mty bju Akll 6/ Yksvä tl Lus ål olsu ål bju 9/ Jö Svsk stsk / Yksvä tl -8/ Fo Go ål Lus El Lt fotof fk, ål to, vo, 7/9 A-K ål o A-K ål 6/3 Stff Tolsé Yksvä /3 0/4 Akl Mtys ål Pus /-/3 Jos Höstö / Fb Sw ål, tl, tck, o ål 9/ jybö Optus Pus Utställspo 0 Lf Öst Pus Pus / 6/ Stffs Lus ål, lf lb Aklls lb t fotof ål Lus Mty bju fk, ål -8/ Pblo Lbño ål /4 fk, ål 8/ F Akll /3 KDS fotof t ål 6/ lb åst / lb vo, / Svsk sts ål, Lt fotof /-/3 l /3 0/4 Mty Utställspo / Fb Sw tl, tck, Pus sts kk Fb Sw tl, tck, Lt u jst ål 9/0 Svsk ål, fk, sts ål, 0 / A-K o C Fb Sw tl, tck, fo / ål 6/3 Stff Tolsé ål El ål Lvk Lt fotof 4/-8/3 Cst Olvco ål, byåpojkt /3 0/4 Akll fk, ål fk, Mtys bju Svsk El ål Yksvä ä Lf Öst ål /4 Lf Öst ål Mty Lus ål, lf / L Lvk tl / L lpt, fotof, 8/ G Akll Utställspo Utställspo 0 / Fb Sw tl, tck, /-/3 T Kos ål 0 / 6/ Jö Mtsso ål, vo, 6/4 /6 p vo, o bju /9 El ål ål Akll vo, / /3 KDS Lt fotof ål, fk, /3 0/4 Mty öpp v Lf Öst 4/-8/3 Kst Gl ål, byåpojkt A-K ål Akll fk, El Jo fk, ål Lt Pus El ål Lf Öst ål vo vo u vo, / Mty 6/ Stffs ål uslo lb bju Yksvä tl A-K ål äsb Svsk sts Lus ål, lf /-9/ Kok lkus ål, / vo, Yksvä tl 3/3-9/4 Akll u 8/ /6 Yksvä fk, ål, åst Lus ål, lf Lus ål, lf 6/4 / Tck /3 0/4 Akll 6/4 / /6 pt Akll Mty L 9/ Sw tl, tck, Optus 4/-8/3 Ak Ott ål vo Lf Öst ål Lt fotof Svsk sts ål, fk, Jos Mty bju /9 A-K ål Utställspo 0 /-6/ A-K ål Pus Fb Pus / 6/3 Stff Tolsé ål, Pus Lus ål, lf Yksvä ål Akll Yksvä tl ål fk, /-/3 ål 9/ Höstö jybö Mty A-K äsb Yksvä tl ål Lf Öst k lb / lb vo, 6/4 / Tck t bl tkk Svsk sts ål, fk, ål 9/ åst 9/ /3 0/4 Mty bju / ål El Jo 8/ F Fb Sw tl, tck, Yksvä Akll / /3 KDS fotof 0 4/3- Akll tl / Fb Sw tl, tck, ål ö vo fk, ål Lt fotof /-/3 l C ål Mty Lf Öst ål Höst 0 lb 6/ Lus ål, lf u 3/-/6 slo lb tl ål /0 Svsk sts ål, fk, Svsk sts ål, fk, 8/ slo lb u 0 / Jö Mtsso ål, vo, Lt fotof 6/4 /6 pt /3 0/4 Akll Svsk s T Kos fk, ål El ål Mty bju 9 El ål Yksvä vo, Lt fotof Lt fotof /3-6/4 Påskstät lb / L Lvk vo Lf Öst / L Lvk 8/ G Akll /-/3 ål lt 0/4 ål 9/ ål Öst ål, Tck A-K Lf ål Yksvä tl / Stffs lb slo L Lvk 7/ L Lvk 3/-/6 lb El ål 8/ lb 6/ Lus ål, lf /-9/ Kok lkus fk, sts ål, fk, 3/9 Wäsby K /3 Mty öpp 9/ Akll El Jo fk, ål Lus ål, lf 6/4 / t Akll Lf Öst ål vo vo vs ål H vs v - Mts Åk ål Lt fotof El Mty bju A-K ål 9 ål Akll / 6/3 Stff Tolsé ål, 3/3-9/4 Akll u Yksvä 8/ /6 Yksvä A-K ål /-/3 Jos Höstö H vs v lb sso ål ö åst 9/ Yksvä tl 8/ /6 Yksvä tl / L Lvk 6/4 /6 pt L Lf Öst A-K ål ål vo Lf Öst ål Svsk s Mty bju Mty bju 8/ slo Akll / /3 KDS fotof Yksvä tl /0 6/0 Lj 0 A-K fk, ål åst ål A-K - Alt Sw stto /-6/ Yksvä tl Lt fotof /-/3 l C ål Mty bju köpt fk, 6/4 / Tck t bl tkk ål lt Svsk sts ål, fk, 0 Svsk sts ål, Höst 9/ L ål / 9/ El Jo lb Lt fotof /3 0/4 Akll El Yksvä tl fk, ål Mty bju 9/ läså Yksvä Höst 0 slo fk, ål Svsk sts ål, fk, / L Lvk / Lvk 8/ fk, Akll Lf Öst ål Höst 0 plk u lb /-/3 T Kos ål /9-/9 Gl Dyt ål 3/-/6 lb sts ål, fk, /- Slo lb 8/ Svsk slo lb /0 Fo vs s ål, fk, /3 0/4 Mty öpp Svsk s plk A-K ål fk, ål Akll El fk, ål Lf Öst ål Mty lb vo vo El ål 3/9 Wäsby Kostsll ål, bju A-K 3/3-9/4 Akll Lf Öst ål H vs v Yksvä tl 8/ /6 Yksvä vo / L Lvk / Lvk åst 3/-/6 lb vk Svsk El ål 8/ lb /9-/9 Hs Mvl ål 6/4 /6L pt L vo 3/9 9/ Wäsby / L Lv vo Lf Öst ål bl Öst Mty bju sts ål, fk, tl Yksvä El ål fk, ål 0/ Lf /0 6/0 Lj tck ål A-K /-6/ Yksvä tl köpt A-K ål H vs v K lb 6/4 / Tck t bl tkk Yksvä tl 8/ /6 Yksvä tl 9/ 9/ El H öst 0 ål 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ Yksvä tl 9/ bl Svsk s A-K fk, ål /0 6/0 Lj Höst 0 Lf Öst ål Höst 0 lb A-K ål vo 3/-/6 slo lb /0 Fo 8/ slo lb Bl l ä köpt Yksvä tl El ål ål Svsk sts blts plk 6/ 8/ k Öst lb Gl Svsk sts ål, fk, lb 9/ Lvk 9/8-0/9 Btt Nov, ål, Höst 0 A-K Lf ål Svsk sts ål, fk, 6/0-8/0 Afc Coll / L Lv Yksvä tl L Lvk L Lvk L Lvk 3/-/6 lb El ål 8/ lb /9-/9 Dyt fk, ål / L. Svsk sts ål, fk, 3/9 Wäsby Kostsll 9/ 0/ blts /0 sks Fo plk El A-K ål bl åst ål Utställspo Utställspo Utställspo 0 åst Utställspo 0 Utställspo ä lls övs H vs åst v U lls ä l plk s stlls v åst H vs U bl s blts plk övs ott köpt v s ll, vckls publk Bl l blts o bl Bl l s lott köpt blt foto ll H publk ll, Bl l Bll l köpt l lott vckls bl H vs v H vs v spto stll. to bl bl ä Bl l köpt publk ll, stt köpt Bl l.byäsby l l lott blt ckls bl plo bl åst publk vck bl åst plk p. plk blts H vs v /6 lb El ål 3/9 A-K Wäsby Kostsll ål, lb Yksvä tl vo 8/ Yksvä tl 6/9-8/0 Rco ål,, foto vo 0/-6/ t bl ål /9-/9 Hs Mvl ål Svsk sts vo 6/ 8/ k ål,, fotof, /0 6/0 Lj Höst 0 / L Lv A-K ål / Lvk Svsk sts ål, fk, 0/ /0 L 6/0 Lj tck 9/ El ål lb A-K ål El ål 9/ Höst 0 Svsk sts ål, fk, 9/ vä 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ 9/ /9-/9 Gl Dyt fk, ål stto, vo, Svsk sts ål, fk, vckls /0 Fo vo ål /0A-K Wäsby Fo Kostsll El ål6/ 8/ 3/9 ål, k Svsk sts ål,l fk, vo /9-/9 Hs Mvl ål vo A-K ål 6/0-8/0 Coll ål 4/0-/ / X / Lvk Lv bltkk Lj L Lvk / L bl / L Lvk Afc L Lvk Svsk sts ål, fk, 9/ 0/ 9/ 0/ /0 6/0 tck ls bl åst köpt A-K ål bl åst 6/0-8/0 Bt Ml ål 9/ Bl 9/ vo oto l 0/-6/ t vo /-3/ Mts Psso ål, S l foto /0 Svsk sts ål, fk, 6/ Fo 8/ k ål,, fotof, / L Lvk plk p 6/ 8/ k Svsk sts ål, fk, H vs v 6/0-8/0 Afc Coll ål / L Lvk 9/ L Lvk vckls / L Lvk. 9/ 0/ blts stto, vo, bl åst vckls åst /-3/ Nyb fk bl åst bl l lott köpt Bl l bl bl åst vo vo. l l lott 0/-6/ t 6/ 8/ L k ål,, fotof, / Lvk bltkk plk / L Lvk bl åst vckls 9/ stto, vo, vckls bl åst 9/ publk ll. foto bl sby bl åst ställ. foto foto Bl l bl åst vckls S. vckls blts bltkk Bl /l L foto Lvk H vs v vckls l foto Bl l Lvk / L vckls l l lott köpt l -. s, k Bl l vckls s, k bl åst bltss vckls S l foto bl Bl l H vs v Up plk publk ll v ytolo, sybols bl åst H l lott köpt Bl l bl åst. l l lott kö vckls bl. foto bl S l foto bl åst M foto S l foto. l l lott köpt S l foto publk vck plk S l bl åst S l foto vckls vckls Bl spto u foto bl l ä S l foto bl åst l foto H bl. stj vckls vckls vckls s Fcbook, ll bäst k. k s, k. bltss ställ. foto bl ställ. foto b vckls S l foto. l l lott köpt k Bl l. l l lott köpt b. l l lott kö vckls. l tt l lott köpt to k ytolo, s,. blts l. H S l sybols foto l vu bl. lott köpt S l b stll. l l l lott köpt ytolo, sybols S l foto l -l s, k.. l lott köpt Fö publk vck H vs v u l S l foto vckls ställ. foto bl pojkt stt? L ställ. foto bl spto bl åst l -l s, k. S l foto S spt t. l lott foto köpt publk ll, s S l foto S l foto S l foto H ställ. b stj vckls plk ställ. foto bl H vs l ställ. foto bl ställ l lott köpt H vs vl u ost ställ. foto bl. stj. l k l lott köpt vckls b st ställ. foto bl l - s, k. ställ. foto l bl Fö.. l l lott köpt l - s,.. l l lott köpt blt. l tt vu bsö. l l lott totl. t. l tt vu b S l plk plk -? s, k. Fö bl åst S l foto l -l s, s, k. ställ. foto bl -pojkt stt L ställ. foto bl blts l -ställ. s, k ställ. foto bl t-pojkt stt? L foto bl spt t. l - k. l - s, k. S l foto spto l -publk vå l - s, k. S l foto ställ ställ ställ. foto ställ. vck s, k. Fö l -l s, k.. l blts. l vckls p s. l s, k. l s, k. b vu båll. l tt l lott köpt AUSA totl. t tt vu bsö. l l lott totl. t s, publk vck l - s, k l k l publk t l vå ställ. ställ. foto bl ställ ställ. spto kp s. fs tks p s. S l foto foto l - s, k. tt vu t l -k s, k l - s, spto t fs tks l vå. l tt köpt bk fuyll fs l tks lott spo vu futt t v foto bl kså bk ställ. bk fukt vkl plc plc - Pus Pus spo kt vkl l - k. kt ll - -Pus Pus s, vs kult s vkl stll Pus plc s Gb us Pus s Gb Kostl Rco lls kult ult Pus Pus lls kult - Pus- Pus Pus Pus,tAs Gb kt l vs Rco ult vs kult ostlls kult Rco kult - Pus Pus Pus - Pus Pus o. Optusvä 94 Pus us tpukt Kostl Rco ww.. ult vs kult tl Rco Kostl Rco w.. vs kult Optus Pus Pus Pus Pus Pus Pus vs kult oso.,s. Kostl Rco Optus Pus Optusvä -os Pus Pus (K) kult stll.c vs Kostl Rco ult o. vs kult f lö vs kult Kostl Rco Optusvä ult - Optus Pus Kostl Rco (K) kult ll.c Pus Pus Pus ss vs f lö Optusvä - Pus Pus vs kult Kostl Rco -90 os f lö Kostl Rco Pus Pus Optusvä vs (K) kult sbyll.c Kostl Rco Optusvä Tl. oso. vs kult Pu f lö Optusvä o. Pus Pus Pus Kostl Rco vs kult os f lö os f lö kult Pus Pus vs Kostl Rco Optusvä lö - kult -stö f Optusvä -Pus Pus Pus Rco ll.c os f lö Optusvä Kostl Tl. - Pus PusPu P Kostl Rco os f lö vs -Optus Pus Pus vs kult s vs kult Optusvä kult Tl. os f lö -90 Kostl Rco Pus Pus vs Optusvä vs oso. Pus Pus Pus 90 os f lö kult s Ko -k P os f lö - Pus Pus vs k Optusvä vs Optusvä Kostl Rco Kostl Rco Ko os tul vs (K) kult os f lö Kostl Rco vs kult stö Kostl - Optus Pus Lyo/Rpo/Tyck: Gf/Tyck AB Kpp Kpp Lyo/Rpo/Tyck: SolltuSolltu Gf/Tyck AB Lyo & Hs Alklt/ Tyck: / Tyck: Uff Tyck AB. 0. AB Kpp Lyo & Rpo: Rpo:Gf/Tyck Hs Alklt Uff Tyck AB. 0. Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck t/rpo/tyck: Solltu AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo & Rpo: Hs Alklt / Tyck: Uff Tyck AB. 0. Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Tc spo Tc u ABKpp Kpp tu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp k: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Gf/Tyck AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp Lyo & Rpo: HsCo Alklt / Tyck: Uff Tyck AB. 04. ult. ult us. ult t.t t Lyo/Rpo/Tyck: Lyo/Rpo/Tyck: Solltu Solltu Gf/Tyck Gf/Tyck AB Kpp AB Kpp to bl Bl l ll. Bl l vu Bl l K blts S l foto Bl l tt båll bl. S vckls blvckls v spto vckls ostll. ä tställ. foto Bl l Bl l Bl l publk vck publk lott vck l l Bl l ll. tt. spto fots blts stll. böv S l foto Bl l vu båll spt v l foto l foto s, k ställ. foto o Bl l K Bl l ä tt vu båll st publk vck älk vä S l fo vckls. l l lott Bl l fö ostll. l l lott kö tt vu tll. l l l lott köpt Bl l K spt spt - s, k ställ. foto oob S l fo. l st ställ. foto ställ. foto bl S l foto tt vu v tt vu spt l - s, k l -Bl s, k l l - s, k.. l o ställ. l tt vu ks ställ ställ. - l t l - - s, l Kostl Rco Rco lö os f spus vs kult vs kult stö Kostl Doo Kostl Rco vs Kos Optusvä Rco - Optus Pus vs kult ll.c 0 - os f lö Kostl Doo os f lö tull s olk tkösvs Kos - Optus Pus Ko vs (K) kult os f lö Optusvä 94 Optusvä Ko Kostl Kostl Rco Optusvä Upp Optusvä (K) 94 ptusvä s tul Pus Pus vs kult Optusvä Tl. Kostl Rco vs Kostl Rco los tul Kostä vs (K) kult Kostl Rco Rco Kostl ff jtt otv Kostä kult Pus Pus vs Kos P ww ll.c vs Kos Kostl Rco Kostl Optusvä Kostl Rco Kost os f lö Optusvä Optusvä Upp Kost os f lö ull s s olk tkös os f lö os f lö tull olk tkös ästkt os f lö os f vs kult Optusvä Optusvä Optusvä l lö Tl. Optusvä Optusvä os f Kostä sby ku Kostä p ww usvä Optusvä Optusvä Tl. Optusvä Tl. Optusvä Up Kos vs vs Kos P lvl öv vl Kostl Rco jtt otv täff jtt otv os f P P P ww Kostä Kostä os f lö os f lö sö Optusvä os f lö sö Optusvä p os lö k os ästkt os f lö Kostl Rco os f Optusvä l os f f lö ästkt l os f lö os os f lö vs ä os f lö Optusvä Optusvä lvl öv vl y v lvl öv vl os Kost Pus Pus kult kult o os Kost Kostl os f lö os vs Kost 08 stll.c os

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR

HÖGTALARE D KLÄDKROKAR FÖRKLRINGR MOTORRIVEN FILMUK LT RMSPÄN UTVINKL FILMUK ÖGTLRE 2 ST. INFÄLL SÖGTLRE 1000 VL IVT LL MÅTT I MM MÅTT FÖR SMORNING / TILLVERKNING KONTROLLERS PÅ PLTS. SKR INRENING 2 0 3 T Y IL 50 18 X 00 3250

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Srä, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystr Ao & Srä 1840-1900 Ao & Srä Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystr o srr. Vor uppör trä tt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Digital MODERNA AFFÄRSSYSTEM. Molnet tar över sidan 4. Seminarieprogram. Nya system vinner mark sidan 12

Digital MODERNA AFFÄRSSYSTEM. Molnet tar över sidan 4. Seminarieprogram. Nya system vinner mark sidan 12 NNONS E DENN BIG ÄR EN NNONS FRÅN FORUM FFÄRSSYSTEM & R 201 NNONS MODERN FFÄRSSYSTEM F yt F yt & R, St & R, 3 t j 2016 Stck Gt 9 j 201 S 10 Dt S t 14 R Mt t 4 Itt T c- kt 6 Ny yt k 12 Dt y y jt 2 NNONS

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

Rotation kring fix axel, cirkelrörelse. Rotation kring fix axel. Stel kropps rotation kring fix axel: kinetisk energi

Rotation kring fix axel, cirkelrörelse. Rotation kring fix axel. Stel kropps rotation kring fix axel: kinetisk energi 05--07 otato x axl otato x axl clöls T z H z Töhtsmomt : m z Stl opps otato x axl Stl opps otato x axl: ts axl : ( ) 0 T m m m v v ω v 0 ω m v v ω ω T v a ( ) m Töhtsmomt : m m 3 4 Stl opps otato x axl:

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

R S T. k a fp n a f s a f a f LAPLACETRANSFORMEN. (Enkelsidig) laplacetransform, forts. z. Antag. xt dt. Följaktligen existerar.

R S T. k a fp n a f s a f a f LAPLACETRANSFORMEN. (Enkelsidig) laplacetransform, forts. z. Antag. xt dt. Följaktligen existerar. Atg Fö 6, 7 & 8 - Lplcetrsormlys 1 LAPLACETRANSFORMEN Låt ~x t xt e t, där R, såd tt z ~x t dt< ågot 0 > 0 R S T xt z < 0 0 xt dt Fölktlge exsterr F F l l ~ q xt q xt (el. grudde.) Fö 6, 7 & 8 - Lplcetrsormlys

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Wedding & Engagement

Wedding & Engagement Wi & Et Föi M ä ftfi D ti i bkt s i ä t tifä, t ä, t spi t. Os t ä föisftfi st böps ä i å i föppi i sk kä bkä. Et A täk på ifö åt öt Fö xi å ti tiss ösk j i i ftfistifät pt ip ss pts ijö i sk ft på. J

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

st e uteplatser, villor 8 +5 n n äg b t n e Järnvägsgatan n 7 +5 MÄLARBANAN JÄRNVÄGSPLAN Duvbo - Barkarby Utan skärmåtgärd KM 7+500-9+200

st e uteplatser, villor 8 +5 n n äg b t n e Järnvägsgatan n 7 +5 MÄLARBANAN JÄRNVÄGSPLAN Duvbo - Barkarby Utan skärmåtgärd KM 7+500-9+200 Bkd jdi i 5 db it M B o t Sk y U d Utpt 8 K pt, i 9 Ski ft Riwy Bidi Bi Coto Li Bidi Eio Cctio A S k y SO LVA LLA 8+ h k t ö Bj b t J Jt A d U d 7 Itidiiio Pojktditikt Mitt WSP Akik Ttfikb bydt 4 p Uppdd

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS!

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! 2016 Innhåll PRONTO At.n. 108 Gummigpp md tyckmknism. Jumbopton. 40 x 13 mm. Fäg: gul, ong, öd, blå, gön, gå, svt/vit, svt. Pnno Tänd Rflx Nyckling Mdi Mäss Elktonic Giv

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Resa: Hagsätra IP Gävle Falun

Resa: Hagsätra IP Gävle Falun R: t IP Gl Fl - Sli t IP 11:00 - P i Gl, toil Gl Bo, ltt t lch (c 30 it) Vbii t IP-toil Gl Bo: 1 h 50 i (177 ) 1. Kö åt ot 2. S t ot ot 3. Fottt i på ot 4. S hö till t 5. Fottt i på Glh 6. S hö i på ift

Läs mer