Lösningsförslag till tentamen i Datorteknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lösningsförslag till tentamen i Datorteknik 2011-05-28"

Transkript

1 Lösningsförslag till tentamen i Datorteknik Varning: dessa lösningsförslag kan vara felakktiga och/eller ofullstän Uppgift 1. Maskinaritmetik a) Flyttalet X lagras som Första ettan betyder att talet är negativt. Därefter kommer som kodar exponenten. Sist kommer mantissabitar, förutom "1,": "1," ska läggas till i början, så att mantissan blir: 1, Låt oss titta på exponentkoden som vanligt binärtal en stund: Första ettan har vikten 128, hela exponentkoden är = 134 = = Exponenten lagras i excess-127-kod, så exponentkoden är 127 "för mycket". Eftersom exponentkoden (sedd som vanligt binärtal) är så är exponenten = 7. Talet X = -1, gånger 2^7 Flytta kommat 7 steg åt höger så att vi får bort exponenten: X = ,0...0 gånger 2^0 Talet = -( ) = -( ) = Svar: -140 b) X/4 = X/( 2^2 ) vilket betyder att exponenten ska minskas med 2 så är det klart sen. Svar: X/4 lagras som c) Y = 12,75 = 1100,1100 binärt = 1100,1100 gånger 2^0. Flytta kommat 3 steg åt vänster så att mantissan börjar med "1," och justera samtidigt exponenten så att det fortfarande är samma tal: Y = 1, gånger 2^3. Talet är positivt så teckenbiten = 0. Exponenten 3 ska lagras som binärtalet = = binärt. Svar: Y lagras som d) +140 = = binärt. Med 12 bitar: För att få -140 i 2-komplementsrepresentation, invertera alla bitar och addera sedan 1 i minst signifikanta positionen: Steg 1, invertera: blir Steg 2, addera 1: blir Svar: +140 = , -140 = e) K lagras som Exponentkoden innebär att exponenten är 126, och att mantissan börjar med "0," i stället för "1,". Alltså är K = 0, gånger 2^-126. Flytta kommat så att talet börjar med "1," så blir det lättare att räkna: K = 1, gånger 2^-128. Svar: K = 2^-128. Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 1

2 Uppgift 2. Assemblerprogrammering för Nios II a) CountCodesInReg: andi r5,r5,0xff # ignorera oönskade bitar i r5 andi r8,r4,0xff # maska fram 1 byte av indata cmpeq r2,r8,r5 # undersök om den stämmer med r5 slri r8,r4,8 # skifta fram byte 1 andi r8,r8,0xff # maska bort övriga bitar cmpeq r8,r8,r5 # undersök om byte 1 stämmer med r5 add r2,r2,r8 # addera resultatet till summan slri r8,r4,16 # skifta fram byte 2 andi r8,r8,0xff # maska bort övriga bitar cmpeq r8,r8,r5 # undersök om byte 2 stämmer med r5 add r2,r2,r8 # addera resultatet till summan slri r8,r4,24 # skifta fram byte 3 # här behövs ingen andi, slri har skiftat in 24 nollor cmpeq r8,r8,r5 # undersök om byte 3 stämmer med r5 add r2,r2,r8 # addera resultatet till summan ret # klart, gör returhopp b) CountCodesInMemory: PUSH ra # pusha r31, vi ska göra en call lw r4,0(r4) # hämta heltalet # parametern i r5 finns redan på rätt plats call CountCodesInReg # anropa funktionen som gör jobbet # resultatet finns redan i r2 där det ska vara POP ra # poppa r31 ret # klart, gör returhopp Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 2

3 c) CountCodesInVector: PUSH ra # pusha r31, vi ska göra call # pusha register för våra långlivade lokala variabler PUSH r16 # plats för vår adress (r4) PUSH r17 # plats för vår jämförelsebyte (r5) PUSH r18 # plats för antal ord i vektorn (r6) PUSH r19 # plats för summan (vårt returvärde) # kopiera långlivade lokala variabler mov r16,r4 mov r17,r5 mov r18,r6 mov r19,r0 # initialisera summan till noll vectorcountloop: ble r18,r0,donethemall # kolla om det är klart nu # kopiera lokala variabler till parameterregister mov r4,r16 mov r5,r17 call CountCodesInMemory # anropa add r19,r19,r2 # uppdatera totalsumman addi r16,r16,4 # uppdatera ordpekare subi r18,r18,1 # uppdatera antalet kvarvarande ord # gör en ny koll och kanske ett nytt varv i loopen br vectorcountloop donethemall: mov r2,r19 # kopiera totalsumman till returvärde # poppa alla register vi har pushat # omvänd ordning när man poppar, annars blir det tokigt POP r19 POP r18 POP r17 POP r16 POP ra ret # klart, gör returhopp Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 3

4 Uppgift 3. In- och utmatning och avbrott a) WaitForTimeOut: movi r2,-1 # lägg rätt returvärde i r2 ldwio r8,0(r4) # läs status-registret andi r8,r8,1 # maska fram bit 0 längst till höger beq r8,r0,waitfortimeout # om noll, kolla igen stwio r0,0(r4) # skriv till status-registret ret # klart, gör returhopp b) CheckForTimeOut: ldwio r2,0(r4) # läs status-registret andi r2,r2,1 # maska fram bit 0 längst till höger beq r2,r0,klart # om noll så är vi klara, med 0 i r2 stwio r0,0(r4) # annars, skriv till status-registret movi r2,-1 # och lägg -1 i r2 klart: ret # gör returhopp c) DoTimeout: # vår inledande koll kräver bara ett register PUSH r8 movia r8,0x920 # lägg adress till timern i r8 stw r0,0(r8) # skriv till status-registret movia r8,tickcount # adress till variabel ldw et,0(r8) # hämta variabelvärdet till r24 subi et,et,1 # räkna ner variabelvärdet stw et,0(r8) # skriv uppdaterat värde POP r8 # poppa r8 innan villkorshopp # om TickCount > 0 så är vi helt klara nu bgt et,r0,endoftimeout # men annars så ska vi anropa EndOfSlice PUSHALL # pusha allt innan subrutinanrop movia r8,tickcount # förbered återställning movi r9,100 # startvärde till r9 stw r9,0(r8) # skriv startvärde till TickCount call EndOfSlice # anropa EndOfSlice, vad den nu gör POPALL endoftimeout: eret # återställ allt igen # returhopp direkt till det avbrutna programmet Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 4

5 Uppgift 4. Cacheminnen a) Instruktionshämtningarna har ingen tidslokalitet alls eftersom ingen av raderna körs mer än en gång. har rumslokalitet: varje instruktionshämtning efterföljs av en ny instruktionshämtning på en näraliggande adress, närmare bestämt ordet precis efter senaste hämtningen. b) Datareferenserna har viss tidslokalitet eftersom 0x803c00 refereras tre gånger. De har också viss rumslokalitet eftersom några olika ord nära 0x803c00 refereras. Varken tids- eller rumslokaliteten är särskilt stor, men litegrann finns det av båda två. c) Cacheminnet har följande adressuppdelning och utseende. 24 tag 3 index 5 byte offset rad 1 movia r8, 0x803c00 # påverkar inte datacacheminnet rad 2 ldw r12,0(r8) # miss, läs adress 0x803c00-0x803c1f till översta raden rad 3 ldw r13,60(r8) # miss, läs 0x803c20-0x803c3f till näst översta raden rad 4 stw r14,0(r8) # träff på översta raden rad 5 ldw r15,32(r8) # träff på näst översta raden rad 6 ldw r16,256(r8) # miss, läs adress 0x803d00-0x803d1f till översta raden rad 7 stw r17,0(r8) # miss, översta raden innehåller nu något annat, läs 0x803c00-0x803c1f igen rad 8 ldw r18,48(r8) # träff på näst översta raden d) Cacheminnet har följande adressuppdelning och utseende. 24 tag 2 index 6 byte offset rad 1 movia r8, 0x803c00 # påverkar inte datacacheminnet rad 2 ldw r12,0(r8) # miss, läs adress 0x803c00-0x803c3f till översta raden rad 3 ldw r13,60(r8) # träff på översta raden rad 4 stw r14,0(r8) # träff på översta raden rad 5 ldw r15,32(r8) # träff på översta raden rad 6 ldw r16,256(r8) # miss, läs adress 0x803d00-0x803d1f till översta raden rad 7 stw r17,0(r8) # miss, översta raden innehåller nu något annat, läs 0x803c00-0x803c3f igen rad 8 ldw r18,48(r8) # träff på översta raden Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 5

6 e) Cacheminnet har följande adressuppdelning och utseende. 25 tag 1 index 6 byte offset rad 1 movia r8, 0x803c00 # påverkar inte datacacheminnet rad 2 ldw r12,0(r8) # miss, läs 0x803c00-0x803c3f till vänstra översta raden rad 3 ldw r13,60(r8) # träff på vänstra översta raden rad 4 stw r14,0(r8) # träff på vänstra översta raden rad 5 ldw r15,32(r8) # träff på vänstra översta raden rad 6 ldw r16,256(r8) # miss, läs 0x803d00-0x803d1f till högra översta raden rad 7 stw r17,0(r8) # träff på vänstra översta raden rad 8 ldw r18,48(r8) # träff på vänstra översta raden Uppgift 5. Processorkonstruktion a) NOP behövs så att det alltid finns 2 oberoende instruktioner mellan uppdatering och läsning av ett register: rad 1 CHKZ: movi r8, 0 # nollställ räknare Inga NOP här, det finns redan två oberoende mellan skrivning till r8 och nästa läsning rad 2 BAA: ldw r9, 0(r4) # hämta indata NOP NOP rad 3 bne r9, r0, FOBI # hoppa kanske Inga NOP här heller rad 4 addi r8, r8, 1 # uppdatera räknare Inga NOP här heller rad 5 FOBI: ldw r4, 4(r4) # uppdatera pekare NOP NOP rad 6 bne r4, r0, BAA # hopp om fler indata Inga NOP behövs här rad 7 mov r2, r8 # låt räknare vara returvärde Inga NOP behövs här rad 8 ret # returhopp Inga NOP behövs efter sista instruktionen rad 9 FUN: movi r2,0 # tillhör annan subrutin FUN b) Delayed branch medför att NOP behövs efter varje branch eller annan hoppinstruktion. Kanske kan man ta bort NOP, om programmets resultat blir detsamma oavsett om instruktionen efter hoppinstruktionen utförs oavsett om hoppet tas eller inte. Eftersom det är en femstegspipeline har vi load delay vilket innebär krav på en NOP eller en oberoende instruktion mellan en LOAD och en USE. Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 6

7 rad 1 CHKZ: movi r8, 0 # nollställ räknare rad 2 BAA: ldw r9, 0(r4) # hämta indata NOP # nödvändig på grund av load delay rad 3 bne r9, r0, FOBI # hoppa kanske NOP # nödvändig, annars ökas r8 oavsett vad indata hade för värde rad 4 addi r8, r8, 1 # uppdatera räknare rad 5 FOBI: ldw r4, 4(r4) # uppdatera pekare NOP # nödvändig på grund av load delay rad 6 bne r4, r0, BAA # hopp om fler indata # ingen NOP behövs här, r2 kan skrivas varje loopvarv utan problem rad 7 mov r2, r8 # låt räknare vara returvärde rad 8 ret # returhopp NOP # nödvändig, annars skrivs r2 över vid returhoppet rad 9 FUN: movi r2,0 # tillhör annan subrutin FUN c) Med fyrstegspipeline kan processorn inte göra adressberäkning och minnesläsning i samma instruktion, det vill säga ldw rx,y(rx) går bara att utföra om y = 0. Samma sak gäller stw. Dessutom: Det ska vara samma NOP-ar pga hopp som i uppgift b) (Rättelse - tillägg) rad 1 CHKZ: movi r8, 0 # nollställ räknare rad 2 BAA: ldw r9, 0(r4) # hämta indata # inga problem, load med offset noll rad 3 bne r9, r0, FOBI # hoppa kanske rad 4 addi r8, r8, 1 # uppdatera räknare rad 5 FOBI: # här behövs ändring för fyrstegspipeline addi r11,r4,4 # beräkna adress ldw r4,0(r11) # uppdatera pekare rad 6 bne r4, r0, BAA # hopp om fler indata rad 7 mov r2, r8 # låt räknare vara returvärde rad 8 ret # returhopp rad 9 FUN: movi r2,0 # tillhör annan subrutin FUN d) Vi räknar instruktioner och klockcykler: Programrad nr Antal utförda instruktioner hittills Antal klockcykler hittills Kommentar detta hopp tas inte loophoppet tas andra varvet börjar detta hopp tas inte loophoppet tas igen tredje varvet börjar detta hopp tas inte sista varvet, loophoppet tas inte ret är en hoppinstruktion Svar: CPI, Clock-cycles Per Instruction = 21/18 = 7/6 = 1,14 Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 7

8 Uppgift 6. Trådar och synkronisering a) Vi ser vad som händer under varje time-slice: 1.P1 beräknar 10 tal och lägger i kö, sedan 1 tal till som inte går att lägga i kön för den är full. Sedan väntar P1 9/20 time-slice. 2.P2 beräknar 1 tal men kön är full. Sedan väntar P2 19/20 time-slice. 3.C3 konsumerar 10 tal, sedan är kön tom och C3 väntar 30/40 = 15/20 time-slice. 4.C4 kommer till en tom kö och väntar 20/20 time-slice. 5.P1 lägger sitt färdiga tal i kön, producerar sedan 9 tal till och lägger i kön. Sedan producerar P1 ett 10:e tal som inte går att lägga i kön för nu är den full igen. P1 väntar denna gång 10/20 time-slice. 6.P2 kan inte lägga sitt tal i kön nu heller och väntar 20/20 time-slice. 7.C3 konsumerar 10 tal och väntar sedan 15/20 time-slice. 8.C4 kommer till tom kö och väntar 20/20 time-slice. Summering: 20 tal från P1 har konsumerats, och inga tal alls från P2. b) Med yield i Wait försvinner väntetiderna. Totaltiden i deluppgift a) var 8 hela time-slices, eller räknat i tjugondelar: 160/20 time-slices. Av dessa 160/20 time-slices så väntade P1 9/ /20, P2 väntade 19/ /20, C3 väntade 15/ /20, och C4 väntade 20/ /20. Total väntetid i deluppgift a) var alltså ( )/20 = 128/20. Det nyttiga arbetet går alltså på ( )/20 = 32/20 time-slices i deluppgift a). I deluppgift b) försvinner all väntetid och totaltiden blir 32/20 time-slices = 1,6 time-slice. Svar: Nya körtiden = 1,6 / 8 = 0,2 vilket kan skrivas som 20%. c) Programkoden som utför Signal måste kopiera semafor-variabeln från minnet till ett register, öka värdet i registret med 1, och sedan skriva tillbaka det nya värdet till minnet. Skulle någon annan tråd få ändra semafor-variabeln medan programkoden för Signal har en kopia i ett register, så kommer den andra trådens ändring att tappas bort när Signal skriver tillbaka sitt uppdaterade värde. Detta kan medföra att systemet tappar bort en "boll" för alltid. d) 1. Sant. Register r8 får användas av all programkod. Varje tråd har sina egna tillfälliga värden i r8, som därför måste sparas och återställas för att tråden ska kunna fortsätta där den var. 2. Falskt. Fifo-kön är en delad datastruktur i minnet. Det finns bara en Fifo-kö, och alla trådar delar på den. Därför ska den inte sparas/återställas vid trådbyte. 3. Sant. Varje tråd har sin egen stackpekare, som alltså måste sparas och återställas vid trådbyte. 4. Falskt. Timer-kretsen används för att ge klockavbrott till systemet. Trådarna får inte ändra innehållet i timer-kretsens register och därför behöver de innehållen inte sparas och återställas vid trådbyte. e) Låt oss räkna efter. Cirka 30 registerinnehåll ska sparas vilket kräver 30 store-instruktioner. Ny tråd ska väljas ut, sedan behövs 30 load-instruktioner för att återställa 30 registerinnehåll. Summan blir mer än 50 instruktioner, men inte så mycket som 500. Svar: minst 50. Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 8

9 Rättelselogga 12-dec-2012 Uppgift 5c) Tillägg om NOP:ar pga hopp /JWd Lösningsförslag (version 2) Datorteknik sida 9

CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner.

CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner. IS1500 ösningsförslag till övning CE_O1 2014 CE_O1. Nios II. Enkla assembler-instruktioner. 1.1. Datorarkitektur för Nios II a) Tabell 3 1 i Nios II Processor Reference Handbook visar processorns register:

Läs mer

Lathund, procent med bråk, åk 8

Lathund, procent med bråk, åk 8 Lathund, procent med bråk, åk 8 Procent betyder hundradel, men man kan också säga en av hundra. Ni ska kunna omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform. Nedan kan ni se några omvandlingar. Bråkform

Läs mer

CE_O5. Cacheminne. Hemlaboration 2.

CE_O5. Cacheminne. Hemlaboration 2. IS1500 Exempelsamling till övning CE_O5, 2014 CE_O5. Cacheminne. Hemlaboration 2. 5.1. Medeltidshistoria Diskutera förloppet då CPU:n gör en läsreferens i huvudminnet dvs information kopieras från huvudminne

Läs mer

Snabbslumpade uppgifter från flera moment.

Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Snabbslumpade uppgifter från flera moment. Uppgift nr Ställ upp och dividera utan hjälp av miniräknare talet 48 med 2 Uppgift nr 2 Skriv talet 3 8 00 med hjälp av decimalkomma. Uppgift nr 3 Uppgift nr

Läs mer

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar:

Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: EXYPLUS OFFICE manual Välkommen till ExyPlus Office! Efter att du har installerat ExyPlus Office med tillhörande kartpaket börjar du med att göra följande inställningar: Hämta fordon Hämta alla fordonsenheter

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2007, svenska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

konstanterna a och b så att ekvationssystemet x 2y = 1 2x + ay = b 2 a b

konstanterna a och b så att ekvationssystemet x 2y = 1 2x + ay = b 2 a b Tentamen i Inledande matematik för V och AT, (TMV25), 20-0-26. Till denna uppgift skulle endast lämnas svar, men här ges kortfattade lösningar. a) Bestäm { konstanterna a och b så att ekvationssystemet

Läs mer

Praktisk programmering

Praktisk programmering KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Praktisk programmering Daniel Workinn [2012-09-07] workinn@kth.se Introduktionskurs i datateknik, II1310 Sammanfattning Rapporten sammanfattas enklast med ett par substantiv.

Läs mer

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan DEL 1: Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan Modulen inleds med det övergripande målet för modul 6 och en innehållsförteckning över utbildningens olika delar. Börja med att sätta ramarna

Läs mer

Vad är WordPress? Medlemmar

Vad är WordPress? Medlemmar Vad är WordPress? WordPress är ett publiceringsverktyg som används för att kunna ändra och uppdatera innehåll på en webbplats. Varje gång ni är inloggad på er nya webbplats så använder ni er av detta verktyg,

Läs mer

Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering C

Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering C 1 of 6 Örebro universitet Akademin för naturvetenskap och teknik Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se) Tentamen i Programmering grundkurs och Programmering C för D1 m fl, även distanskursen

Läs mer

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17

Manual för BPSD registret. Version 6 / 2013 06 17 Manual för BPSD registret Version 6 / 2013 06 17 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Att koda en magnetremsa i plastkortskrivare med inbyggd magnetkodare.

Att koda en magnetremsa i plastkortskrivare med inbyggd magnetkodare. Att koda en magnetremsa i plastkortskrivare med inbyggd magnetkodare. I plastkortsskrivaren kan man via drivrutinerna både läsa av och koda en magnetremsa. Man kan också göra en kortdesign i emedia där

Läs mer

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön.

En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Lönerevision En lönerevision görs i flera steg; Initiering - Lönerevision Attestering - Skapa förmån - Uppdatera lön. Under Register/Lönerevision administration, fliken Initiering markeras först de anställda

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 12BAa, 12BAb, 12LL Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post: petter@sarkijarvi.se

Design by. Manual Jossan.exe. Manual. till programmet. Jossan.exe. E-post: petter@sarkijarvi.se Manual till programmet 1 Inledning Programmet är döpt efter Josefine Mattsson och har utvecklats av Josefines pappa Petter Särkijärvi i Pajala. Man kan köra/styra programmet med antingen mus, tangentbord,

Läs mer

Manual Milestone 112. Iris Hjälpmedel AB Juni 2011 Ver: 1.01

Manual Milestone 112. Iris Hjälpmedel AB Juni 2011 Ver: 1.01 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Manual Milestone 112 Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 3 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå

Läs mer

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö

FRÅN A TILL Ö LäraMera Ab / www.laramera.se och Allemansdata Ab / www.allemansdata.se FRÅN A TILL Ö I programmet finns 11 olika aktiviteter för att träna varje bokstav och på att känna igen ord. För varje bokstav kan olika övningsblad skrivas ut: Inledningsvis väljer du vilken bokstav du vill öva på.

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi

Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi Arbeta bäst där du är Dialect Unified Mi [Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är

Läs mer

IS1500 Lösningar övning CE_O7 2014. CE_O7. Programmerad in/utmatning. Serieport. Förberedelser till nios2io.

IS1500 Lösningar övning CE_O7 2014. CE_O7. Programmerad in/utmatning. Serieport. Förberedelser till nios2io. IS1500 ösningar övning CE_O7 2014 CE_O7. Programmerad in/utmatning. Serieport. Förberedelser till nios2io. 6.1. Vad är seriell kommunikation? a) Vad är skillnaden mellan seriell och parallell kommunikation?

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Budgethantering Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Skriva B gammalt nationellt prov

Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B.wma Då fortsätter vi skrivträningen. Detta avsnitt handlar om att anpassa sin text till en särskild situation, en speciell texttyp och särskilda läsare. Nu ska

Läs mer

Kom-igång VictorReader Stratus 4 H som taltidningsspelare Ver 131015

Kom-igång VictorReader Stratus 4 H som taltidningsspelare Ver 131015 Kom-igång VictorReader Stratus 4 H som taltidningsspelare Ver 131015 Innehåll 1 INLEDNING... 2 1.1 Hur få hjälp...2 1.2 Hur kommer tidningarna...2 1.3 Hur ser tidningarna ut...3 2 LÄS EN TIDNING... 4 2.1

Läs mer

Handledning för digitala verktyg Talsyntes och rättstavningsprogram. Vital, StavaRex och SpellRight

Handledning för digitala verktyg Talsyntes och rättstavningsprogram. Vital, StavaRex och SpellRight Handledning för digitala verktyg Talsyntes och rättstavningsprogram Vital, StavaRex och SpellRight Elevens namn:.. Skola: Datum:.. Varför behövs en handledning? Denna handledning är tänkt att användas

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 / 160202

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 2.0 / 160202 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 7 Kontering... 7 Flödet...

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap. Svenskt medborgarskap i dag Vissa personer blir svenska medborgare när

Läs mer

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Bråktal -3-2 -1 0 1 2 3. Läs av vilka tal på tallinjen, som pilarna pekar på. Uppgift nr 10 -3-2 -1 0 1 2 3

DOP-matematik Copyright Tord Persson. Bråktal -3-2 -1 0 1 2 3. Läs av vilka tal på tallinjen, som pilarna pekar på. Uppgift nr 10 -3-2 -1 0 1 2 3 Bråktal Uppgift nr En limpa delas i 4 lika stora delar. Hur stor del av limpan blir varje del? Uppgift nr 2 Hur många tiondelar behövs för att det skall räcka till en hel? Uppgift nr Hur läser man ut bråket

Läs mer

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock

2005-01-31. Hävarmen. Peter Kock 2005-01-31 Hävarmen Kurs: WT0010 Peter Kock Handledare: Jan Sandberg Sammanfattning Om man slår upp ordet hävarm i ett lexikon så kan man läsa att hävarm är avståndet mellan kraften och vridningspunkten.

Läs mer

Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo. en lathund för student

Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo. en lathund för student Hur du arbetar med VFU-portfölj i Mondo en lathund för student Du skapar din VFU-portfölj På ingångssidan mondo.su.se ligger i högerspalten, innan du loggar in, en länk till en manual för hur du skapar

Läs mer

Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad Nybörjarklass Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Remiss på Nya beskrivningar, börjar gälla 2017-01-01 Sida 1 (5) Mom nr Skylt Rallylydnad Nybörjarklass Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen vid skylten

Läs mer

Texturbild. Lagerpaletten du kommer arbeta med ser du till höger. 1. Kopiera bakgrunden till ett nytt lager och gör den svartvit.

Texturbild. Lagerpaletten du kommer arbeta med ser du till höger. 1. Kopiera bakgrunden till ett nytt lager och gör den svartvit. Texturbild En guide om hur man skapar en bild med matta färger och texturiserad yta. Guiden innehåller moment där man får pröva sig fram och resultatet kanske inte blir det man tänkt sig direkt, men med

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR TILLSÄTTARE/LAGLEDARE OCH DOMARE Cleverservice ett smart sätt att hantera matcher, domartillsättningar, samt utbetalningar av arvoden 2015 ANVÄNDARHANDLEDNING - CLEVERSERVICE Cleverservice

Läs mer

Väga paket och jämföra priser

Väga paket och jämföra priser strävorna 2AC 3AC Väga paket och jämföra priser begrepp rutinuppgifter tal geometri Avsikt och matematikinnehåll Den huvudsakliga avsikten med denna aktivitet är att ge elever möjlighet att utveckla grundläggande

Läs mer

Adobe Acrobat Connect Pro. E-möte. Studenthandledning

Adobe Acrobat Connect Pro. E-möte. Studenthandledning INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER MORGAN NILSSON BOX 200 405 30 GÖTEBORG Adobe Acrobat Connect Pro E-möte Studenthandledning Sammanställd av Morgan Nilsson Du behöver inte installera något speciellt

Läs mer

F2 Datarepresentation talbaser, dataformat och teckenkodning

F2 Datarepresentation talbaser, dataformat och teckenkodning F2 Datarepresentation talbaser, dataformat och teckenkodning EDAA05 Von Neumann-arkitekturen Gemensamt minne för programinstruktioner och data. Sekvensiell exekvering av instruktionerna. Roger Henriksson

Läs mer

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning

Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och innehållsförteckning Skapa en rapport med snygg formatering, rubriker, sidnummer och sförteckning MS Office Word 2010 Precis som med målning och tapetsering blir jobbet med rapportskrivning både bra och roligt om man gjort

Läs mer

Anna Kinberg Batra Inledningsanförande 15 oktober 2015

Anna Kinberg Batra Inledningsanförande 15 oktober 2015 Anna Kinberg Batra Inledningsanförande 15 oktober 2015 Det talade ordet gäller Det är höst i ett Sverige som börjar tvivla på framtiden. Ett växande utanförskap där en av sju fastnar utanför arbetsmarknaden.

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt?

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt? VÄRDERINGSÖVNINGAR Vad är Svenskt? Typ av övning: Avstamp till diskussion. Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån

Läs mer

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet.

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet. Föräldraledighet 1 Föräldraledighet (Villkorsavtal 8 kap samt 6 kap) Lokalt Kollektivavtal: http://medarbetarportalen.gu.se/personalfragor/ledigheter/foraldraledighet/ Se även Regler i Egenrapporterings

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Välkommen till ikanobank.se

Välkommen till ikanobank.se Välkommen till ikanobank.se Hej, här kan du läsa om hur du loggar in och använder vår internetbank. Vi går igenom överföringar, transaktioner, månadssparande m.m. Internetbanken har öppet varje dag, året

Läs mer

Manual Ledningskollen i mobilen

Manual Ledningskollen i mobilen Manual Ledningskollen i mobilen 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Introduktion 3. Inkluderade funktioner 4. Manualens upplägg 5. Kortversion av manualen 5.1. Registrera (skapa) konto 5.2. Skapa ärende 5.3. Hantera,

Läs mer

PROGRAMMERING A VB6 UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC

PROGRAMMERING A VB6 UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC lektion 1 PROGRAMMERING A VB6 UTVECKLINGSVERKTYGET VISUAL BASIC VB är ett applikationsutvecklingsverktyg med programmeringsspråket är basic, gränssnittet är grafiskt och man arbetar hela tiden med grafiska

Läs mer

4-3 Vinklar Namn: Inledning. Vad är en vinkel?

4-3 Vinklar Namn: Inledning. Vad är en vinkel? 4-3 Vinklar Namn: Inledning I det här kapitlet skall du lära dig allt om vinklar: spetsiga, trubbiga och räta vinklar. Och inte minst hur man mäter vinklar. Att mäta vinklar och sträckor är grundläggande

Läs mer

Datorsystemteknik D. Lösningar till tentamen i kursen EDA330 14/1 2000

Datorsystemteknik D. Lösningar till tentamen i kursen EDA330 14/1 2000 1(6) Lösningar till tentamen i kursen EDA330 Datorsystemteknik D 14/1 2000 Följande är skisser till lösningar av uppgifterna. Full poäng på en uppgift kräver i de flesta fall en något fylligare motivering.

Läs mer

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler

Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler Lathund för överföring av rapporter och ljudfiler För handledare I den här lathunden finns detaljerade instruktioner om hur du gör för att ladda ner rapporter och ljudfiler från dina studenter. Först kommer

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Några viktiga gränser. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Preliminärt och slutligt bidrag Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2003, engelska)

Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2003, engelska) Datorövning 2 Statistik med Excel (Office 2003, engelska) Denna datorövning fokuserar på att upptäcka samband mellan två variabler. Det görs genom att rita spridningsdiagram och beräkna korrelationskoefficienter

Läs mer

Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC

Styrteknik 7.5 hp distans: SFC med GX IEC SFC_B:1 SFC, Sequential Function Chart Language, är ett av de 5 programmeringsspråken som stöds av IEC 61131-3 standarden. SFC finns med i GX IEC Developer. Ett SFC program sparas i en POU som de övriga

Läs mer

Tentamen TAIU07 Matematiska beräkningar med MATLAB för MI

Tentamen TAIU07 Matematiska beräkningar med MATLAB för MI TEKNISKA HÖGSKOLAN I LINKÖPING Matematiska institutionen Beräkningsmatematik/Fredrik Berntsson Tentamen TAIU07 Matematiska beräkningar med MATLAB för MI Tid: Provkod: TEN1 Hjälpmedel: Inga. Examinator:

Läs mer

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen

ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen ELEV- HANDLEDNING (Ansökan via webben) www.orebro.se/gymnasieantagningen Gymnasieantagningen i Örebro län På Gymnasieantagningens hemsida www.orebro.se/gymnasieantagningen hittar du information om vad

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Milestone 4 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Ida Noring 1 Dokument skapat 2015-12-03 Manual för attestering av leverantörsfakturor

Läs mer

Manual för Min sida 1/9. 2011-05-26 rev 2011-09-02

Manual för Min sida 1/9. 2011-05-26 rev 2011-09-02 1/9 2011-05-26 rev 2011-09-02 Manual för Min sida Introduktion... 2 Hur länge finns Min sida kvar?... 2 Vad kan jag publicera på Min sida?... 2 Inloggning... 2 Redigera personliga uppgifter... 3 Redigera

Läs mer

Virkade tofflor. Storlek 35 37 & 38 40. By: Pratamedrut. pratamedrut.se/blog/virkade tofflor 1

Virkade tofflor. Storlek 35 37 & 38 40. By: Pratamedrut. pratamedrut.se/blog/virkade tofflor 1 Virkade tofflor Storlek 35 37 & 38 40 By: Pratamedrut pratamedrut.se/blog/virkade tofflor 1 Innehåll Lite tips sid 3 Material sid 3 Maskor och förkortningar sid 3 Tillvägagångssätt Sulor sid 4 Skor, nedre

Läs mer

En bioinformatorisk genjakt!

En bioinformatorisk genjakt! En bioinformatorisk genjakt - En jämförelse av olika arters genom I den här aktiviteten kan en elev självständigt undersöka det mänskliga genomet genom att hämta information från en databas på nätet. Målet

Läs mer

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista

Hemsida Arbetsrum. Skapa arbetsrumslista Skapa arbetsrumslista Hemsida Arbetsrum För att kunna skapa en arbetsrumslista så markerar du i navigeringsfönstret där den nya sidan ska ligga. Klicka på menyknappen till höger om sidnamnet och sedan

Läs mer

Föreningen Nordens lokala hemsidor

Föreningen Nordens lokala hemsidor Guide till Föreningen Nordens lokala hemsidor 2016-01-11 1 Innehåll Hjälpfilm... 3 Logga in... 3 Nytt inlägg... 4 Lägg till bild... 8 Lägga till bildgalleri... 11 Publicera... 13 Kalendarium... 14 Ta bort

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Informationsbladet redogör för Skolinspektionens praxis. Här kan du även

Läs mer

TIMREDOVISNINGSSYSTEM

TIMREDOVISNINGSSYSTEM TIMREDOVISNINGSSYSTEM Företagsekonomiska Institutionen Inledning med begreppsförklaring Huvudmeny Planering Rapportering Signering Utskrifter/Rapporter Byt lösenord Logga ut 1 Inledning med begreppsförklaring

Läs mer

Vad är det och hur definierar vi en Biblioteksfunktioner (math) Top-down-programmering lokala globala variabler Arrays som in-parametrar

Vad är det och hur definierar vi en Biblioteksfunktioner (math) Top-down-programmering lokala globala variabler Arrays som in-parametrar Vad är det och hur definierar vi en Biblioteksfunktioner (math) Top-down-programmering lokala globala variabler Arrays som in-parametrar När man skall lösa ett komplicerat problem gör man det lättast genom

Läs mer

Lathund Hur man arbetar med NOAK i Auricula

Lathund Hur man arbetar med NOAK i Auricula Lathund Hur man arbetar med NOAK i Auricula 1. Nystartad patient Om patienten är ny i systemet skall patienten först läggas in i Auricula se manual Lägga in patient. 2. Byte av antikoagulantia Om patienten

Läs mer

5-växlad manuell direktväxlad växellåda 085 DS: Grundinställning

5-växlad manuell direktväxlad växellåda 085 DS: Grundinställning Sida 1 av 6 5-växlad manuell direktväxlad växellåda 085 DS: Grundinställning Förutsättning Givaren för kopplingsvägen -G162- på kopplingsmanövercylindern måste vara korrekt inställd. Kontrollera först

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Ansökan 1 (Upphävd genom RFFS 2001:25). 2 (Upphävd genom RFFS 2001:25). 2 a Upphävd genom RFFS 2001:25). 3 (Upphävd

Läs mer

Laganmälan & Laghantering

Laganmälan & Laghantering 203 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 234 600 02 NORRKÖPING Tel. 0-23 0 80 www.svemo.se Laganmälan & Laghantering [En enkel guide för hur du anmäler ett lag i SVEMO TA.] Innehåll Innehåll...

Läs mer

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN För dig som är valutaväxlare Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN MARS 2016 DU MÅSTE FÖLJA LAGAR OCH REGLER Som valutaväxlare ska du följa

Läs mer

Att komma igång. Vad är ett program? Kompilerande-Interpreterande Programmeringsmiljö Hello World! Att programmera och ett enkelt program

Att komma igång. Vad är ett program? Kompilerande-Interpreterande Programmeringsmiljö Hello World! Att programmera och ett enkelt program Att komma igång Vad är ett program? Kompilerande-Interpreterande Programmeringsmiljö Hello World! Att programmera och ett enkelt program Vad är ett program? En processor kan endast utföra extremet enkla

Läs mer

( ostream ) << ( annan datatyp ) : ostream

( ostream ) << ( annan datatyp ) : ostream 1 Inmatning och utskrift Inmatning från tangentbord och utskrift till skärm sker i C++ med hjälp av strömmar. Vi har tidigare sett exempel på utskrift. Vi kommer i det här avsnittet även ta upp inmatning

Läs mer

1,2C 4,6C 1A. X-kuber. strävorna

1,2C 4,6C 1A. X-kuber. strävorna 1,2C 4,6C 1A X-kuber problemlösning begrepp resonemang geometri skala strävorna Avsikt och matematikinnehåll X-kuber är en aktivitet som får olika avsikt och matematikinnehåll beroende på hur och i vilket

Läs mer

Lathund beställningsportal

Lathund beställningsportal 1 nov 2012 Lathund beställningsportal Stockholms Läns Landsting Nedan beskrivs funktionalitet och tillvägagångssätt för brukande av Stockholms Läns Landstins webbportal för beställning av mobiltelefoner

Läs mer

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Statsbidragsenheten 1 (5) Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016 Skolverket lämnar statsbidrag enligt förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ 2007-10-29 1 Företagsekonomi KÖRINSTRUKTION REDOVISNINGSÖVNINGAR PÅ SPCS. instruktion SPCS.DOC

HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ 2007-10-29 1 Företagsekonomi KÖRINSTRUKTION REDOVISNINGSÖVNINGAR PÅ SPCS. instruktion SPCS.DOC HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ 2007-10-29 1 KÖRINSTRUKTION REDOVISNINGSÖVNINGAR PÅ SPCS instruktion SPCS.DOC HANDELSHÖGSKOLAN I UMEÅ 2007-10-29 2 DATORBASERADE TILLÄMPNINGAR Datorbaserad redovisning Syftet med

Läs mer

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare Hela arbetslaget

Läs mer

Omvandla Vinklar. 1 Mattematiskt Tankesätt

Omvandla Vinklar. 1 Mattematiskt Tankesätt Omvandla Vinklar 1 Mattematiskt Tankesätt (Kan användas till mer än bara vinklar) 2 Omvandla med hjälp av Huvudräkning (Snabbmetod i slutet av punkt 2) 3 Omvandla med Miniräknare (Casio) Läs denna Först

Läs mer

MultiBoot. Användarhandbok

MultiBoot. Användarhandbok MultiBoot Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring

Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring Instruktion när NE-bilagan har lämnats via e-tjänsten Filöverföring Här hittar du en instruktion för hur du kan ta bort NE-bilagan i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 om bilagan har överförts via e-tjänsten

Läs mer

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01

Webb-bidrag. Sök bidrag på webben www.solvesborg.se. Gäller från 2015-01-01 Sök bidrag på webben www.solvesborg.se Gäller från 2015-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritids- och turismkontoret Sölvesborg kommun Inledning Följande bidrag går att söka på webben Logga in Dokumenthantering

Läs mer

Idag. Hur vet vi att vår databas är tillräckligt bra?

Idag. Hur vet vi att vår databas är tillräckligt bra? Idag Hur vet vi att vår databas är tillräckligt bra? Vad är ett beroende? Vad gör man om det blivit fel? Vad är en normalform? Hur når man de olika normalformerna? DD1370 (Föreläsning 6) Databasteknik

Läs mer

4-6 Trianglar Namn:..

4-6 Trianglar Namn:.. 4-6 Trianglar Namn:.. Inledning Hittills har du arbetat med parallellogrammer. En sådan har fyra hörn och motstående sidor är parallella. Vad händer om vi har en geometrisk figur som bara har tre hörn?

Läs mer

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017 Februari 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till

Läs mer

VoteIT Documentation. Utgåva 0.1. VoteIT and contributors

VoteIT Documentation. Utgåva 0.1. VoteIT and contributors VoteIT Documentation Utgåva 0.1 VoteIT and contributors May 28, 2016 Innehåll 1 Lathund för moderatorer 3 2 Ordlista 9 i ii Varning: Dokumentationen är under uppbyggnad Innehåll: Innehåll 1 2 Innehåll

Läs mer

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN. Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring. En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox

FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN. Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring. En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox Fortnox kom igång guide Praktisk bokföring En guide för dig som vill komma igång med bokföring i Fortnox Innehåll KOM IGÅNG INGÅENDE BALANSER KONTOPLAN BOKFÖRING RAPPORTER LEVERANTÖRER KUNDER KUNDFAKTURA

Läs mer

Din tjänstepension PA-KFS 09

Din tjänstepension PA-KFS 09 Din tjänstepension PA-KFS 09 Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS 09. Den ger dig en kort och översiktlig

Läs mer

Så här påverkar villkorsändringen. Avtalspension SAF-LO. Möjlighet till återbetalningsskydd

Så här påverkar villkorsändringen. Avtalspension SAF-LO. Möjlighet till återbetalningsskydd Avtalspension SAF-LO Så här påverkar villkorsändringen dig Möjlighet till återbetalningsskydd Möjlighet till återbetalningsskydd Ditt sparande idag Du som har ett sparande med pensionskapital intjänat

Läs mer

Procent - procentenheter

Procent - procentenheter Procent - procentenheter Uppgift nr 1 Hur skriver man i matematiken tecknet för procent och vad betyder ordet procent? Uppgift nr 2 Av 100 mopeder på en parkering är 16 vita. Hur många procent av mopederna

Läs mer

Elektronen och laddning

Elektronen och laddning Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08

PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 PBL om tidsbegränsade bygglov m.m. 2016-03-08 Bygglov krävs för Enligt 9 kap. 2 PB krävs det bygglov för 1.nybyggnad, 2.tillbyggnad, och 3.annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer.

Dina inloggningsuppgifter är samma som du använder för att logga in på skolans datorer. Att logga in Öppna Internet Explorer (eller någon annan webbläsare). I adressfältet skriver du www.hjarntorget.net (eller bara hjarntorget.net). Tryck sedan på Enter-tangenten. Nu öppnas Hjärntorgets inloggningssida.

Läs mer

Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar

Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar Datorsystem Laboration 2: Minnesmappade bussar Senast uppdaterad: 14 oktober 2012 Version 1.2 Student: Lärare: Underskrift: Underskrift: Datum: Datorsystem Laboration 2 1 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Introduktion..................................

Läs mer

Tillståndsmaskiner. 1 Konvertering mellan Mealy och Moore. Ola Dahl och Mattias Krysander Linköpings tekniska högskola, ISY, Datorteknik 2014-05-08

Tillståndsmaskiner. 1 Konvertering mellan Mealy och Moore. Ola Dahl och Mattias Krysander Linköpings tekniska högskola, ISY, Datorteknik 2014-05-08 Tillståndsmaskiner Ola Dahl och Mattias Krysander Linköpings tekniska högskola, ISY, Datorteknik 2014-05-08 Figur 2: En tillståndsgraf av Moore-typ för att markera var tredje etta i en insignalsekvens.

Läs mer

Säkerhet. De onda. Vilka är farorna?

Säkerhet. De onda. Vilka är farorna? Information source Information destination Normal flow Interruption Säkerhet Interception Modification Fabrication 267 268 Vilka är farorna? Sabotage (virus, trojaner, spionprogram) Intrång ( inbrott eller

Läs mer

Datorövning 2 Diskret fördelning och betingning

Datorövning 2 Diskret fördelning och betingning Lunds tekniska högskola Matematikcentrum Matematisk statistik FMSF20: MATEMATISK STATISTIK, ALLMÄN KURS, 7.5HP FÖR E, HT-15 Datorövning 2 Diskret fördelning och betingning Syftet med den här laborationen

Läs mer

Kängurutävlingen Matematikens hopp 2009 Cadet för gymnasiet för elever på kurs A

Kängurutävlingen Matematikens hopp 2009 Cadet för gymnasiet för elever på kurs A Till läraren Välkommen till Kängurutävlingen Matematikens hopp 2009 Cadet för gymnasiet för elever på kurs A Kängurutävlingen genomförs 9 mars. Om den dagen inte passar kan hela veckan 20 27 mars användas,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Trepunkts rullbälten i en 68 cab.

Trepunkts rullbälten i en 68 cab. Trepunkts rullbälten i en 68 cab. Jag har monterat trepunktsbälten i min 68:a cab. Det var en sak som det inte fanns mycket hjälp om på Internet. Monteringar i fastbacks och kupéer fanns det men, inte

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde

Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde Bakgrund Många barn och ungdomar utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling i skolan, detta kan självfallet aldrig accepteras. Att skolan ska

Läs mer