?, - A B - C! 3 D EF '#$ ?, - A B - C! 3 D EF '#$

Hälleforsnäs Allehanda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälleforsnäs Allehanda"

Transkript

1 Hälleforsnäs Allehanda Den lokala lokaltidningen +, "#$%& '( )&*%!! /00, , En riktigt skön påsk tillönskas alla läsare! 4) '5 6789:(5; < = >?, - A B - C! 3 D EF '#$<G$' ++ IE'%*<' *;%# E*3 H A, 3 -, J K C, L K Nästa nummer av Hälleforsnäs Allehanda kommer ca 27 april. Manus lämnas till Barbro senast 20 april.

2 NOPQRSTOOU Hälleforsnäs Allehanda :RNV }s\y[~x]x^ya~~a`] axxsy[ rsxt[^uv[w\]xyxuz{ ƒ ˆ klmnopq Š\Yt[^v[w\]xyxu Œ-! }\at[^ [w\]xyxuu B Œ rsxt[^z[w\]xyxuu A! rsxt[^uv[w\]xyxuv Œ! rsxt[^uu[w\]xyxuu Š\Yt[^v[w\]xyx B A! rsxt[^ Œ A+- Œ 3 rsxt[^ [w\]xyxuu Ž C+ = A!,2 2 B 2f.g WXYZ[\]^_`^]Z[\ab he0g03 0.cd,e.cM0,+i j M Mellösa Hembygdsförening Hälleforsnäs kyrka Mellösa kyrka XYt[^ >? 1- ƒs\t[^ z[w\]x - š œ žšÿ IOGT-NTO Ÿ š Š\Yt[^ ª, -3! h0-«

3 :RNV NO Allehanda PQRSTOOUHälleforsnäs ¼½¾ ÀÁ½ÁÂÃÄ 7 '$G C ÕËÖÍÌ ÆËØÊËÌÙÚÛ ÎÏÏÐÑÒÓÔ ÅÆÇÇÈÉÊËÌÍÆÌ! C, Œ ŒC2 C3 C,Œ 2 C 2C æçèéêëìíîïðñòóìð Çáâãääåâäãää ÚÍÍÚÍÙÚÛàÖÌ ôõìö òóìð ØÜÇÇÊÝÞßÈÙ ƒs\t[^u~[ yxu ++ A, A ++ Œ þâúÿáÿûü Á øüìúë ++ - þ ù ùúûü ý ÊÝÞ ++ 3, B C -, - - -, Œ C, - Œ= H - +, ²³ ³ h0, ª,!, 3 Ž! - ++!i + 2 ² B [Y`a\[Xt±Š~~[Xta\ B e+./00-2 ² 1 A -, µ ¹º»! g Gjuterimuseet 10 maj Bio Facklan Folkets Hus Hälleforsnäs Gjuterimuseum

4 NOPQRSTOOU Hälleforsnäs Allehanda :RNV - CC+ C>g?C!. C+C A MM ³ ³C, + C.0-3 B- C H-+ - A - C, + f! -H + C C+ + C+! C+-C -C-, 1 +- «A + H C >e0.mm?c= Œ >h.0g.?c=2>e.0..?c B - B > e0deh?cœ, - A 3C -C ,2ª >e00d?c=3 >e0mge? >0.h,//M0g?CJ 2Œ! + B -A - > C!, 1 +? B C = Œ- -! -3, H ++-³ ³ d +- -! C! C C - º» µºµº»»¹ + '($"$**$ $$$'"!"#$%# &' $ (( ) e +,# -*.(&/% + Bruksvävarna i Hälleforsnäs Det sägs Ett kul initiativ

5 :RNV NO Allehanda PQRSTOOUHälleforsnäs 7 '$G, A A 3, 2, MdA H C H C -, ! = 0+-M- B B CA, +-=, A +-M-B A ,! - ² B , -! Œ B - 3, +-M- +-.-, Œ B ! = B3 + C Œ = B, A 3 - H++ A,! +-=, + -C - A , B g BC, C B C- + / 1»1» º»! 3+++-, « c Folkets Hus Synd om alla 8 maj Dags för Boule

6 NOPQRSTOOU Hälleforsnäs Allehanda :RNV H +-,J!-+- B-! C--! +-! i -- + ; C- 1 -!! ,c00+«a C , «K c00+c K, C + -,1 «K +-! C -!K C - <7º= ºAB= h +! -./A 3i.00+ = + = + +-B +-++ Konsumstämman Œ B! - -! +- 2! ³ ª, ³ J C +- J 2! CB H,, Œ,, CB 3, + J C B , B 1»1» º» -! -, = = MM ]Yt[^ [w\]xyxu { 9\XaX:xŠy[xaX klmnopq Hälleforsnäs ƒ «Gymnastikförening Algot och skjortan!

7 :RNV Allehanda PQRSTOOUHälleforsnäs NO RXMIWMNSGHJFXMUY PJQJHHJMRDHSTLM UJVNGQIWMNVWM 7µ¹>»\»»¹ººZ»[ º»A =º»>ººº[Zºµ» ]^NGQLMNXU^SVDF Insändare +- C! - B! --=, 1!- B! +-, -, + A ! +! g-!, 3 3JA A B- + - O»?»» B-! >?- +- B, , , + ++!!+- +-, ++ 6* _G H ««!+-KKK KK, =H- H 1 -,, , ++- A K A- +-=- ++,! >az»bº\ MCc- d CDEDFGHIJED KLHHJIGMNELN

8 NOPQRSTOOU Hälleforsnäs Allehanda :RNV Under höstterminen fick eleverna i årskurs 6 bli reportrar och de gjorde intervjuer, reportage och korta artiklar om människor och händelser under tiden Här kommer nu ett specialnummer av Hälleforsnäs Allehanda från äldre tider. Kanon exploderar. Många högt uppsatta amerikaner omkom! Den ena av de grova kanonerna på den amerikanska flottans nyaste fartyg Prince-ton (ritat av John Ericsson) exploderade igår under en provtur. Kanonen som exploderade Ny skollag! I år 1842 får vi i Sverige en ny Skollag om allmän skolplikt, Folkskola. Alla barn kommer att få ha skolplikt. Barnen kommer att få lära sig att läsa, skriva och matte. Och utöva kristendom och psalmsång. Nu tvingas socknarna att bygga skolhus och lärarbostad. Också kommer det att komma nya ämnen som geografi, historia och naturlära. Skolläraren ska lönas med bröd, säd och pengar. Han ska även ha bostad, bränsle, foder var tillverkad efter en amerikansk sjöofficer vid namn Stockden s anvisningar. Men Stockden nekar och skyller allt på sin vän och kollega John Ericsson. Jag tror att Ericsson kommer åt en ko och ett trädgårdsland. Bönderna tycker att det är onödigt och dyrt. Hemma på gården gör barnen mer nytta än i skolan, men lagen måste lydas. Innan det finns tillräckligt många utbildade lärare kommer det att vara ganska rörigt i skolan. En enda lärare kommer att kunna ha över 100 elever i olika åldrar. / Och de äldsta och duktigaste eleverna kommer nog också få hjälpa läraren med undervisningen. Catarina P. en del tråkiga följder av det här men å andra sidan så vinner hans propeller bara alltmer erkännande över hela världen. Utrikesreporter

9 :RNV Allehanda PQRSTOOUHälleforsnäs NO Småland Här i Sverige är det hungersnöd tack vare missväxten. Jag står här med en familj, som lever på lantbruket. Ni har det svårt, inte sant? Ja, mycket svårt, säger Axel Andersson, torpare på Oxtorp. Axel och hustrun Anna Andersson har två barn, Stina och Anton, att ge mat. Stina är fem, men mycket mager. Anton är två, men är även han mycket mager. Ni har väl knappt mat åt barnen, hur överlever ni själva? Barnen går först i den här familjen, så det är klart att de får mat först och främst. Jag och Anna får så klart mycket lite mat, men vi lever ändå, som du själv ser! Men ni har ju djur också, hur överlever dom? Ingen fara så länge skogen finns! - skrattar Anna. Skogen är full av mat åt djuren! Axel och Anna visar runt mig. Det är nästan ingenting att skörda. Efter rundvandringen går vi in i den lilla stugan. Då får jag syn på två stora träkistor. Vi ska emigrera till Amerika, säger Axel. Vi har hört att det är mycket bördig mark i Amerika och Hästtorpar-Olle har berättat att det finns guld i Amerika! Anna har satt sig vid vävstolen. Vad ska du väva? Ett kraftigt tyg till filtar och kläder. Det blir en lång resa!, svarar Anna. Är det inte en väldigt dyr resa? Jo, men vi har sparat länge. Vi har fått ihop 25 riksdaler!, säger Anna och tar fram en liten skinnpåse. Det klirrar vackert när Anna skakar på påsen. Hur mycket kostar en tågbiljett och en båtbiljett? Kosta vad det kosta vill! Bara vi kommer härifrån! Vi säljer väl allt vi äger och har! Axel kommer in och viftar med ett kuvert framför näsan på Anna. Brev från Amerika! Nästorpar-Anders har skickat brev och fotografi från sitt timmerhus i Amerika! Axel börjar läsa brevet. 21 juli 1858 Käraste Oxtorpare Här i Amerika är det mycket vackert och våra grödor har redan börjat komma upp ur den bördiga jorden... Bördig jord i Amerika!, hojtar Axel. När åker ni? När vi fått tillräckligt med mynt!, svarar Anna. Jag tackar för mig och går min väg. Karin C.

10 NOPQRSTOOU Hälleforsnäs Allehanda :RNV (ca 1860) N:o 1. Utvandraren bör ha med sig 17 kilogram hårt bröd, 8,5 kilogran rökt fläsk, 8,5 kilogram salt kött, 20 sillar, 14 liter ärtor, 18 liter potatis och 2 kilogram smör och ost. Vidare mjöl, gryn, kryddor, lök och grönsaker för 5 riksdaler. Detta kan köpas för 25 riksdaler i Göteborg. N:o 2.Svenska böcker utvandraren bör ha med sig är följande: Bibeln, Luthers postillor, psalmboken och Kristna uppbyggelseböcker af skilda slag. N:o 3. Haf medförda kistor ochsäckar, väl och tydligt märkta, nedlägg ej penningar i dem. N:o 4. Tag väl vara på lösa tillhörigheter och lemna dem aldrig utan tillsyn, ty någon medpassagerare torde då undansticka dem, särdeles då de Irländska kommit ombord. Följer utvandraren dessa råd, skall du lyckas i det nya landet! Karin C. TELEFONEN Redan 1877 fanns de första telefonerna för demonstration i Stockholm. Problemet för de flesta som köpte telefoner var att man var tvungen att köpa två telefoner & dra sina egna ledningar därför att det inte fanns några telefonväxlar de första åren. TELEFONER I HELA LANDET På 1800-talet startade många privata telefonföreningar runt om i svenska städer..0

11 :RNV Allehanda PQRSTOOUHälleforsnäs NO Drängar och Pigor får inte riktigt lika mycket i lön. Drängarna får 90 kr i årslön inklusive mat och sovplats medan pigorna får 46 kr i årslön plus mat och sovplats. Drängen får dubbelt så mycket lön än pigan fast drängen och pigan jobbar lika mycket varje dag. När dom flyttar in till stan följer dom orättvisa lönerna med. Den äldsta sonen jobbar som stalldräng. På en gård fanns det en dräng och fyra pigor. Pigorna jobbar oftast i köket och ladgården. Drängen utför dom grövre sysslorna som t.e.x jordbruk. Maria, Mia och Emilie.. cdefghijkldhgldmdinopgqrssdtuds John Ericsson är död. }pvzhiiudiitdpllshllihqkqpiizhip~gwdt hsrtvrgmpkljgupgjtwxwnyhiigh zdlprtkpqdgk{jtwdlk{pllhupgk ldklpsdgldk{kl{twdlkqthzdl Men dgvt~kuxvudssphzdthvdjg~gwdt han kommer hem i morgon. dllsptsrtsrg~sdglhmtjsspgwdipgwn }rug th kkrg idz ˆ{tn {wjtmxtqrssdtupgkklrmluhllhii Š ŒŠ Ž Š zdthvd {wdgpsdthqpgkqpqt kkptdg ƒpilhsrtd hsrtvrgn

12 NOPQRSTOOU Hälleforsnäs Allehanda :RNV Sånt är livet Vad gör man på fritiden?? På lördagskväll så tvättar man sig och sen tar man på sig de bästa kläder man har. På lördagskväll är det ibland Gille i trädgården. Då plockar man fram den bästa maten man har och tar med sig den till Gillen. Som dryck har man svagdricka, öl och brännvin. Pigorna och drängarna har egna lördagsnöjen. Ungdomar kommer från olika gårdar i byn och dom samlas alltid i skymningen för att dansa vid ett vägskäl eller så är det fest hos någon ungkarl som har en stuga. Dom felar fiol och dansar. Vad har man för lön?? Tjänstefolk och dagsverkare Drängar får mk om året, en bostad, mat, 2 par stövlar och strumpor. Pigor och andra kvinnoarbetare får 1 par kängor, strumpor, några alnar lakans- eller skjorttyg och 1 markområde för sådd och odling av kappelin. Tjänarinnan sköter själv om sitt skördande och det skedde som så kallat talkoarbete. Dagsverkare under höbärgning och skördetid får 50 penni och under vintrarna var lönen lägre för att det inte finns någon skörd. Om man är 16 år får man mat och 35 penni om dan. Tjänstefolket hade inte mycket fritid, förutom helgdagar. Stalldrängen och huspigan är bundna vid sitt arbete varje dag. På söndag förmiddag så går man till kyrkogården och till kyrkan. Vad har man för nöjen?? Ungdomarna besöker alla drängstugor och pigstugor och det görs alla helger. Har man tråkigt så kan man vara med på ett spel: Först ritar man med kritor en kvadrat med 8 rutor på golvet med en halvcirkel i mitten på varje sida. Kvadrat och Cirkel ger olika värden. Den övre är 400 rutor, den till höger är 300 rutor, den till vänster är 200 rutor och den nedersta 100 rutor. Den som först nådde det förutbestämda värdet vann insatsen i spelet. Sen har man kastföremål som är: 10 pennislantar slängs från ca 6-7 meters avstånd. När spelet är slut så får kritstrecken vara kvar. Efter några dagar så får pigorna skrubba bort det. Hur går Kärringbyte till då?? En pojke väljer ut en flicka som sitter på en bänk vid väggen med en partner. Är pojken villig att avstå? Ja, då slogs han i handflatorna med en batong av halm tills tjejerna blivit bytta. En del pojkar har i strid med spelreglerna placerat en järnspik i batongen. Då man slog med batongen i handflatorna så började händerna svullna upp. En sådan batonganvändare blev illa omtyckt av hela gänget. En pojke med sisu ( jävlar anamma ) avstod inte från sin flicka. Ylva Gunnborn.M

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en.

Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Om man är fattig vill ingen kompis komma hem till en. Barn som växer upp i fattigdom i Sverige hamnar i kläm på ett sätt som de själva inte kan påverka. Den här boken tillägnas dem. För fattigdom finns

Läs mer

Nivåplaceringstest i SVENSKA

Nivåplaceringstest i SVENSKA Nivåplaceringstest i SVENSKA Varje rätt svar ger 1 poäng. Test 1 1. Läs visitkorten och svara på frågorna. Martin Bäckström Lärare Susanna Jansson Holmvägen 12, 3 tr 582 67 Göteborg Tel. 031-461 39 12

Läs mer

LYCK. Tema: Spara & Slösa UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 4 2007

LYCK. Tema: Spara & Slösa UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 4 2007 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 4 2007 LYCK SLANTEN Tema: Spara & Slösa Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SPARA OCH SLÖSA Läs mer om

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST

Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST Facit till Svenska för utländska studenter GUNILLA REHNQVIST ÖVNING 002 a) svar eller svara b) plural c) hon 003 a) 12 (tolv) b) 21 (tjugoett) c) 18 (arton) d) 11 (elva) e) 20 (tjugo) f) 22 (tjugotvå)

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

LYCK. Tema: Familjens ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1/2009

LYCK. Tema: Familjens ekonomi UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1/2009 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 1/2009 LYCK SLANTEN Tema: Familjens ekonomi Utgivare: Swedbank och Sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: FAMILJENS EKONOMI Vet

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6 Hem och bostad Innehållsförteckning Introduktion Välkommen! 3 Till läraren Till eleven Uppgifter 1. Inför besöket 4 2. På museet 5 3. Efter

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Kapitel 1 Mästerkatten 2A

Kapitel 1 Mästerkatten 2A Kapitel 1 Det var mitt i sommaren. Jag kommer ihåg precis vilken dag det var, för det var sköldpaddans födelsedag, och den är alltid den 17 juli. Vilken varm dag det var! Alla vi som är sköldpaddans vänner

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria

Rond Nummer. 2. Av: Sara Jussi. Personer: Johanna Maria Rond Nummer. 2 Av: Sara Jussi Personer: Interiör: Ett hem, kväll. En kvinna fixar i ordning ett middagsbord, ser på klockan, ser sig själv i spegeln, ställer fram vin och vinglas, städar lite. Det knackar

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Jag är visst smart! säger Patrik

Jag är visst smart! säger Patrik Jag är visst smart! säger Patrik Nu är mamma arg igen. Hon är nästan alltid arg på mig. Igår var hon arg, och hon blir säkert arg imorgon igen. Det är inget roligt. Idag är ingen bra dag. Imorse glömde

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Nr 1 2015. Josef. vatten i kran eller tank på taket. Världen är full med nya kompisar! Vattendjuret. William. Pirayan farlig eller inte?

Nr 1 2015. Josef. vatten i kran eller tank på taket. Världen är full med nya kompisar! Vattendjuret. William. Pirayan farlig eller inte? Nr 1 2015 Världen är full med nya kompisar! Josef vatten i kran eller tank på taket Vattendjuret William Världen är full med nya kompisar! Pirayan farlig eller inte? Tema: Vatten 1 Hej! Vad är det som

Läs mer

A D A K S S K O L K U R I R.

A D A K S S K O L K U R I R. A D A K S S K O L K U R I R. Årgång 1. Nr: 1 April 1951. Adak skolkurir är en tidning, som utkommit till förmån för 5-7:ans skolresa 1951. Således hoppas vi, att den skall bli lättsåld, så pengarna för

Läs mer

I tidens ström. August Spångberg. Innehåll. Karlstad 1966

I tidens ström. August Spångberg. Innehåll. Karlstad 1966 August Spångberg I tidens ström Karlstad 1966 Innehåll Förord... 1 Barndomen... 2 Skolan... 8 Kolskogen... 10 Morfar reser till Amerika... 12 Till Värmland... 14 Första maj... 15 Lantarbete... 17 Industriarbetare...

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 Psykiatri TÖI ROLLSPEL G 007 Sidan 1 av 6 iatri Ordlista remittera gynekolog neurolog underliv koncentrera sig psykiskt betingat kroppstillstånd psykisk barn- och ungdomsvård, PBU motivera någon Detta rollspel handlar

Läs mer