( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-07 1 ( 17) KRISPLAN. för NOLTORPS OMRÅDE. Barn- och ungdomsförvaltningen"

Transkript

1 ( 17) KRISPLAN för NOLTORPS OMRÅDE Barn- och ungdomsförvaltningen Förskolan Lövhyddan Förskolan Tegelslagaren Förskolan Nolängen Noltorps förskola Noltorps öppna förskola Familjedaghemmen Noltorpsskolan Utvärderas och revideras i slutet av september varje år Den som först får kännedom om en krissituation kontaktar i första hand rektor/förskolechef och i andra hand annan medlem i krisgruppen, som sammankallar krisgruppen på förskolan / skolan.

2 2 ( 17 ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Områdets gemensamma krisgrupp - uppgifter sid. 3 De lokala krisgrupperna - uppgifter sid. 4 Checklista / kom-i-håglista för krisgruppen sid. 5 Krisgrupp Lövhyddan och Nolängen sid. 6 Krisgrupp Tegelslagaren sid. 7 Krisgrupp Noltorpsskolan och Noltorps förskola sid. 8-9 Diverse telefonnummer sid. 10 Utrustning i krislåda/krisväska sid. 11 Krisbearbetning en kort sammanfattning sid. 12 Kontaktpersoner inom Svensk kyrkan i Alingsås sid Riktlinjer vid bombhot sid En krispärm finns på varje förskola / skola. Den innehåller sångtexter, dikter, information om barn i sorg och om krisreaktioner m.m.. På varje förskola / skola finns en krislåda / krisväska, som innehåller ljus, musik, litteratur, duk, fotoram m.m.. De lokala krisgrupperna ansvarar för innehållet.

3 3 ( 17 ) UPPGIFTER FÖR NOLTORPSOMRÅDETS GEMENSAMMA KRISGRUPP Enhetens gemensamma krisgrupp skall Ansvara för att det finns en aktuell, känd och tillgänglig krisplan och att krisgruppen är aktuell och känd. Biträda och stödja de lokala krisgrupperna i krissituationer. De lokala krisgrupperna skall själva begära detta stöd. Inventera behov av och genomföra utbildning för medlemmarna i områdets krisgrupp. Ansvara för att denna plan utvärderas och revideras i slutet av september varje år. Noltorpsområdets gemensamma krisgrupp består av medlemmarna i de lokala krisgrupperna. Områdets krisgrupp träffas minst en gång per år, i samband med krisplanens revidering i september.

4 4 (17) DE LOKALA KRISGRUPPERNAS UPPGIFTER Den lokala krisgruppen skall.. Ansvara för att aktuell krisplan finns tillgänglig. Ansvara för att en krislåda / krisväska finns på varje förskola / skola och är komplett och tillgänglig. Ansvara för att det finns en krispärm på varje förskola / skola och att den är tillgänglig och innehåller relevant och aktuell information. Leda och organisera arbetet då förskolan/skolan drabbas av olyckshändelse, dödsfall eller annan krissituation. Kontrollera fakta om dödsfall, skadade etc.. Fånga upp de behov som lång- och kortsiktigt uppkommer bland barn, personal och föräldrar. Utvärdera efter krishändelse. Återkoppla till berörd personal under 1 3 månader. Eventuell information till de som inte är direkt berörda.

5 CHECKLISTA: 5 ( 17 ) Den som först får kännedom om en krissituation kontaktar i första hand rektor/förskolechef och i andra hand annan medlem i den lokala krisgruppen, som sammankallar krisgruppen på förskolan / skolan. Sammankalla via SMS eller telefon. Tag ev. hjälp av Wiveca. Vad har hänt? Kontrollera uppgifter! Vilka berörs? Vad gör vi nu? Upprätta en plan? Under dagen? I morgon? Sedan? Dokumentation. Vem? Logg över händelseförloppet med tidsangivelser. LITET KOM-IHÅG: Fatta om möjligt besluten i krisgruppen. Information - Till vilka? Hur? Elever, föräldrar, anhöriga? Personal? Förvaltningsledning / kommunledning / kommunens växel? Andra berörda skolor / förskolor? Telefonkedja - max två led eller skriftligt. Tolkar? Mediakontakter pressmeddelande - endast rektor/förskolechef ( eller ev. förvaltningsledning) eller ersättare ur krisgruppen Inga dödsbud. Detta sköts av polisen, ev. med hjälp av präst. Hjälp utifrån - psykolog, kurator, präst etc. Flaggning Kaffe, saft, bröd etc. Köket? Minnesbord fotografi? Blommor? Dokumentera / fotografera samlingar, minnesbord, blommor etc. Många telefonlinjer öppna. Ring ut från telefoner som ej används för ingående samtal. Minnesstund - Hur? Vem? När? Var? Genomgång med personal - När? Var? Vem? Debriefing ( återkoppling / bearbetning efter krishändelse ) Återsamling avslutning avrundning - återkoppling. Ensamma barn stöd hemma? Erbjuda fritids? Dödsannons i samråd med anhöriga Kondoleans vid f.d. förskolebarns/elevs begravning t.o.m. gymnasieskolans slut. Kontakt med POSOM-gruppen? Information på sociala medier / Facebook / Twitter? Krisledningsrum i grundsärskolans kök

6 6 ( 17 ) Krisgruppen på FÖRSKOLAN LÖVHYDDAN OCH FÖRSKOLAN NOLÄNGEN Efter eventuellt akut omhändertagande, larmning av räddningstjänsten, föräldrakontakt etc. kontaktas omedelbart någon i krisgruppen. Iréne Löwenäng Kontor Noltorpsskolan Förskolechef Mobil arbetet Mobil privat Tomas Löwenäng mobil Pia Leth Lövhyddan Lövhyddan Mobiltelefon eller Bostad ( ) Marie Sjöholm Nolängen Nolängen Mobiltelefon Bostad Barbro Yring Kontoret Noltorpsskolan Specialpedagog Expedition Noltorpsskolan Personalrum Noltorpsskolan Bostad Mobiltelefon

7 7 ( 17 ) Krisgruppen på FÖRSKOLAN TEGELSLAGAREN Efter eventuellt akut omhändertagande, larmning av räddningstjänsten, föräldrakontakt etc. kontaktas omedelbart någon i krisgruppen. Per Jonzén Kontoret Noltorpsskolan Förskolechef Expedition Noltorpsskolan Mobiltelefon Bostad Lotta Jonzén mobiltelefon Rose-Marie Franzén Tegelslagaren Trollebo Mobiltelefon Caroline Holmström Tegelslagaren Lillebo Mobiltelefon Barbro Yring Kontoret Noltorpsskolan Specialpedagog Expedition Noltorpsskolan Personalrum Noltorpsskol Bostad Mobiltelefon

8 8 ( 17 ) Krisgruppen på NOLTORPSSKOLAN OCH NOLTORPS FÖRSKOLA Efter eventuellt akut omhändertagande, larmning av räddningstjänsten, föräldrakontakt etc. kontaktas omedelbart någon i krisgruppen. Ingela Lindahl Kontoret Noltorpsskolan Rektor Expeditionen Noltorpsskolan Mobiltelefon Bostad Bo Lindahl mobiltelefon Per Jonzén Kontoret Noltorpsskolan Rektor Expedition Noltorpsskolan Mobiltelefon Bostad Lotta Jonzén mobiltelefon Iréne Löwenäng Kontor Noltorpsskolan Förskolechef Mobil arbetet Mobil privat Tomas Löwenäng mobil Lotta Westermark Arbetet Noltorps förskola Bostad Mobiltelefon

9 9 ( 17 ) Annika Torgilsman Arbetsrummet Noltorpsskolan Specialpedagog Expeditionen Noltorpsskolan Personalrum Noltorpsskolan Bostad Mobiltelefon Camilla Ekberg Grundsärskolan Noltorp Bostad Mobiltfn Gunilla Olsson Kontoret Noltorpsskolan Skolsköterska Personalrum Noltorpsskolan Expeditionen Noltorpsskolan Bostad Mobil Mobil Lennart Olsson

10 10 ( 17 ) DIVERSE TELEFONNUMMER: Larmnummer 112 Polisen Alingsås eller Räddningstjänsten Förvaltningschef Arbetet Cecilia Knutsson Mobiltfn Bitr förvaltningschef Arbetet Sören Pettersson Svenska kyrkan, Alingsås Expedition Missionskyrkan Expedition Alingsås Tidning Växel Redaktion Göteborgs-Posten Sveriges Television Gbg Alingsås Lasarett Vårdcentral Centrum Previa ( för personal ) Företagshälsovård - Avonova POSOM-gruppen Säkerhetssamordnare KLK Kurator Annika Sirenius Nolhagaskolan Mobiltelefon Bostad Skolpsykolog Malin Hedin Mobiltelefon arbetet Mobiltelefon privat Sjukvårdsupplysningen 1177 Giftinformationscentralen eller 112 Tolkbeställning Tolkförmedling Väst

11 11 ( 17 ) Utrustning till KRISLÅDA / KRISVÄSKA En fin duk En ljusstake med tillhörande ljus Tändstickor Fotoram Böcker, dikter etc. för olika åldersgrupper CD med lugn musik Näsdukar Krisplanen Övningar / teman för långsiktigt arbete Utrustningslista

12 Krisbearbetning - kort sammanfattning 12 ( 17 ) Chockfas. Vid kraftig chock pågår chockfasen från ett kort ögonblick till några dygn. Under denna fas försöker man med all kraft att hålla verkligheten ifrån sig. Man har svårt att förstå vad som har hänt. En del skriker, andra blir tysta. En del ger ett nonchalant intryck, andra blir överaktiva. Att tänka på: Närvaro att inte lämna en chockad ensam, värme och vänlig kroppskontakt. Tydlighet saklig information, som upprepas flera gånger. Lugn den chockade behöver ro att ta in vad som har skett. Reaktionsfas. Inträffar när den/de drabbade inte längre kan hålla verkligheten ifrån sig. Hon börjar förstå vad som har skett. Man blir rädd att inte kunna uthärda. Frågor om varför?. Svårigheter att sova, äta, koncentrera sig. Eventuellt uppträder efter hand en vilja att hitta en syndabock, någon att skylla på och rikta sin egen vrede mot. Att tänka på: Struktur Tydlighet Lugn Ändra inga rutiner i onödan (mattider, klockslag). Om alla ramar sätts ur spel har de drabbade ännu svårare att hålla ihop sig. Saklig information. De drabbade vill veta vad som egentligen hände. Det är viktigt att kunna förstå. Viktigt att informationen är korrekt. Hitta inte på eller ge lösa gissningar. Den chockade behöver ro att reagera på vad som skett. Plats att samlas Samlingsplatser är viktiga. Eventuellt behöver man iordningställa en plats på för spontan ljuständning, att lägga ner blommor. Kanske skall en bok, där man kan skriva (eller rita) av sig ligga framme. Riten När det känns som om allt faller samman kan riten vara det som håller ihop själen. Bearbetningsfas. Innebär att den akuta fasen är över. Vid svår akut kris kan bearbetningsfasen infalla först efter 4-6 veckor. Man börjar känna att man är på väg att klara av svårigheterna. Man börjar se större orsakssammanhang till det inträffade. På ett plan börjar man acceptera det inträffade. Den här perioden kan vara upp till ett år eller mer. Nyorienteringsfas. Man kan sammanfatta det som hänt från olika perspektiv. Man börjar se hoppfullt på framtiden. Tidsperspektivet är längre.

13 13 ( 17 )

14 14 ( 17 )

15

16 Riktlinjer vid bombhot 16 ( 17 ) Vad avses med bomb Bomb är ett föremål som innehåller eller misstänks innehålla explosivt eller annat livsfarligt ämne. Hot att använda sådant föremål benämns bombhot. Hotet kan framföras direkt till berörd person, telefonväxel, skola eller i vissa fall till polisen. Telefonmeddelande om bombhot Den telefonist, som på en bombhotad institution tar emot ett telefonsamtal om ett bombhot, ska om möjligt - uppträda lugnt och sansat - inleda en dialog med uppringaren Checklista - åtgärder Vid de telefonväxlar eller kontor där ett bombhot han tänkas uppstå ska en lätt åtkomlig checklista om åtgärder vara placerad hos telefonisten. A. På checklistan ska noteras: - när mottas hotet - när skall hotet verkställas - om möjligt anmälarens namn, telefonnummer, dialekt, språk bruk, accent, särskilda uttryck etc - var finns bomben - varför bombhota oss B. Underrätta närmaste chef om det inträffade. Denne meddelar i sin tur den ansvarige chefen. Gör snabbt en anmälan till polisen, SOS 112 eller Polisen i Alingsås C. Vidare meddelas: - kommunens säkerhetssamordnare på kommunledningskontoret - kommunens växel. D. Den ansvarige chefen möter polisen så att arbetet med ställningstagandet snabbt kan komma igång E. Håll informationen om bombhotet inom en mycket begränsad krets, innan polisen anländer. Ingen information lämnas ut till institutionen. Ledningen förbereder den information och de åtgärder som kan bli aktuella om polisen bedömer hotet som allvarligt. Inget görs dock utåt förrän polisen givit sina order.

17 17 ( 17 ) Polisen När polisen fått anmälan sänds polispersonal till platsen. Man diskuterar där med den ansvarige på den hotade institutionen. Polisen vill också samtala med den som tog emot bombhotet. Polisen gör en bedömning - i samråd med den ansvarige - om vilka åtgärder som ska vidtas. Polisens bedömning gäller. Om hotet bedöms allvarligt ställer polisen upp med all tillgänglig resurs. Förberedda planer Larmplan Inom varje institution ska det finnas en plan på hur man når fram till alla med meddelande om eventuell åtgärd vid t ex bombhot, brand. Med alla menas - alla anställda - alla elever eller boende - alla besökare inom lokalerna - alla andra som eventuellt vistas i lokalerna Alla berörda ska regelbundet hållas underrättade om det som händer och vilka åtgärder som berör dem. Utrymningsplan En utrymningsplan ska i samarbete med räddningstjänsten vara upprättad inom varje kommunal institution/anläggning. I denna ska finnas utrymningsvägar och alternativa utrymningsvägar. En bestämd samlingspunkt ska vara fastställd. Delansvariga ex lärare och avdelningschefer ansvarar och rapporterar inom sina ansvarsområden för att alla har lämnat byggnaden. Polisen har det yttersta ansvaret för en utrymning men den ansvarige på institutionen har ansvaret för den praktiska delen av utrymningen. Information och övning Information om dessa riktlinjer vid bombhot ska med jämna mellanrum lämnas till alla berörda. Larmplanen och utrymningsplanen ska övas regelbundet. Marie Joanson Säkerhetssamordnare i Alingsås Kommun

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan

Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Föräldrakooperativet Bybarnas Kris- & beredskapsplan Rev. Ubbhult 090904 Caroline Dahl INLEDNING... 3 VID OLYCKA PÅ FÖRSKOLAN... 3 TILL DIG SOM KONTAKTAR PERSONALREPRESENTANTEN... 4 STÖDGRUPP FÖR KRISBEREDSKAP

Läs mer

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02

Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 Hö gelidsskölans krisplan 2014-10-02 - Resursskolan - Särskolan - Fritidshemmet - F-9 Förord Det är viktigt att all personal på enheten känner till vår lokala krisplan. Den bör läsas igenom som en förberedelse,

Läs mer

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20

Krishanteringsplan. Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Krishanteringsplan Ro 6, Högbergsskolan 2013/2014 Reviderad 2013-11-20 Postadress Besöksadress Telefon & e-post Telefax Högbergsskolan Palmgatan 11-13 0293-21 83 64 0293-106 88 815 80 TIERP hogbergsskolan@tierp.se

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03

Krishanteringsplan. Landskrona Golfklubb. Upprättad 2007-08-03 Krishanteringsplan Landskrona Golfklubb Upprättad 2007-08-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid. Krisgruppens arbetsgång 3 Viktiga telefonnummer.. 3 Försäkringsskydd och SOS International.. 4 Förberedelser för

Läs mer

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7

Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 Krishantering LÅNGSIKTIG PLANERING Krishantering i förbund och föreningar 2 Uppgifter för SF, DF och SISU 3 Krisplanering 4 Viktiga telefonnummer 6 Försäkringar 7 FÖRBEREDELSER Reserutiner 9 Kurser/utomhusaktiviteter

Läs mer

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05

Kris- och stödplan Lillåns skola 7-9. Kris- och stödplan. Lillåns skola 7-9 Skolförvaltning nordväst Örebro kommun. Uppdaterad 2012-11-05 Kris- och stödplan Skolförvaltning nordväst Örebro kommun 1 Uppdaterad 2012-11-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 2 Skolans policy 3 Tänkbara krissituationer 4 Kriser och deras förlopp 5-7 Vanliga sorgereaktioner

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult

KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISPLAN FÖRSKOLORNA I Örkelljunga, Eket, Åsljunga och Sk. Fagerhult KRISGRUPPEN BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER: NAMN ARBETSPLATS TFN ARBESTPLATS MOBILNR alt HEM Agneta Ekberg Högkullen 0435-55124 0709-471675,

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx

Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Hot och våldpolicy Antagen av Kommunstyrelsen, 2012-10-02, rev 2013-03-18 och xxxx.xx.xx Ragunda kommun önskar bli förknippade med ansvarstagande, hög kvalitet och säkerhet. Policyn om hot och våld är

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25

KRISHANTERINGSPLAN. Innehåll. Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 KRISHANTERINGSPLAN Fastställd av förbundsstyrelsen 2015-01-25 Innehåll KRISHANTERINGSPLAN... 1 Innehåll... 1 LÅNGSIKTIG PLANERING... 2 Krishantering i förbundet... 2 Krishantering i SB&K:s UF och DF...

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 (15) Handlingsplan mot hot och våld Antagen xx 2013 Framtagen av Magnus Dahlberg och Annika Ekberg, Kommunledningsförvaltningen och Malin Ekblad, Säkerhetsavdelningen Revideras vart tredje år Trelleborg2000,

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Handlingsprogram för Arvidsjaur

Handlingsprogram för Arvidsjaur Våld mot kvinnor Handlingsprogram för Arvidsjaur Norrbottens läns landsting Polisen Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25 37. Arvidsjaurs kommun INLEDNING Varje år utsätts tiotusentals kvinnor i Sverige

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer