DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer"

Transkript

1 DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning

2 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av Funktionsknappar.. 3 Inställning. 18 Handenhet. 3 Ringmelodi och nivå i handenheten. 18 Basenhet 4 Ljud på knapparna i handenheten. 19 Direkt uppringning (barn-facilitet)..20 Installation... 5 Telefonlås / Barnvakt. 21 Uppackning. 5 Namn på handenhet Placering av basenheten 5 PIN-kod till Basenhet. 23 Att ansluta sig 5 Ring melodi i basenheten. 24 Batteri/Säkerhetsinformation.. 6 Basenhet, ringnivå. 25 Byte av batterier 6 Samtalsspärr.26 Stänga av / Sätta på. 7 Tillträdeskod till privat telefonväxel.27 Batteri indikator 7 Samtalstid. 7 Utvidgning..28 Varningston, täckningsområde.8 DECT system. 28 Uttag i handenheten 8 Flera basenheter.. 29 Displayen i handenhet 9 Flera handenheter.. 30 Register 31 Användande 10 Välj basenhet. 32 Att ringa ett externt samtal..10 Avregistrera.33 Samtalsmätare..10 Interna samtal 34 Besvara inkommande samtal.. 10 Vidareställa samtal.. 34 Högtalar funktion. 11 Telefonkonferens. 34 Volym 11 Standby 12 Övrigt 35 Mute. 12 Interferens 35 Söka / Lokalisera handenheten. 12 Felsökning 35 Uppringning av senaste nummer Återställning av handenheten 37 och lista över inkommande samtal 13 Återställning av basenheten..37 Var uppmärksam på 14 Snabb guide Telefonkatalogfunktion..15 Tekniska data

3 PLACERING AV FUNKTIONSKNAPPAR - 3 -

4 BASENHET INDIKATOR FÖR LINJE ANVÄNDS SÖK KNAPP LADDNINGSINDIKATOR TELEFONLEDNINGSUTTAG LADDNINGSKONTAKTER UTTAG FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING - 4 -

5 INSTALLATION UPPACKNING I kartongen finns följande delar: Handenhet Basenhet 3 x NI-MH batterier( uppladdningsbara) Strömförsörjning Telefonledning Bruksanvisning PLACERING AV BASENHETEN Det är viktigt för allmän täckning och funktion att basenheten och handenheten kan mottaga och skicka tillfredställande radio signaler. Placera basenheten nära Uttaget till telefonuttaget Strömkontakten Bästa placering är i ett högre beläget rum som ligger centralt till arean som ska täckas. Om otillfredsställande täckning erhålls kan det lösas genom att återställa basenheten. Placera inte enheten i direkt solljus eller i utrymmen med hög fuktighet. Placera inte enheten nära elektrisk utrustning såsom TV, datorer, kylskåp eller liknande. Placera heller inte enheten nära element, metallrör eller fönsterramar. ATT ANSLUTA SIG Ta bort batterilocket från botten av handenheten genom att trycka försiktigt på locket och dra det av enheten. Sätt in de medföljande batterierna. Se till att polerna vänder riktigt. Sätt på locket igen. Anslut kontakten till el-adaptern i baksidan av basenheten samt till nätuttaget. Anslut telefonledningen till baksidan av basenheten och till uttaget i telefonnätverket

6 INSTALLATION BATTERI Efter att el-adaptern har laddats måste den fortsatt vara ansluten till nätuttaget och till basenheten. Strömmen måste också vara påslagen. Det rekommenderas att handenheten laddas över natten för att se till att maximal prestanda erhålls. Batteriet förblir funktionsduglig i 110 timmar, beroende på användning. Om telefonen inte används under en länge tid, t.ex. i samband med semester bör eladaptern vara frånkopplad. När strömmen frånkopplats är det nödvändigt att ladda handenheten i 15 timmar. Batterierna behöver bytas ut om läckage förekommer eller om de laddas ur efter ca. två timmar. De återuppladdningsbara batterierna (NiMH) innehåller inte cadmium och bör bortskaffas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. VIKTIGT! När batterierna är nya måste de laddas i 15 timmar utan avbrott. Garantin gäller ej om problem skulle uppstå som ett resultat av användande av icke korrekta batterier. BYTE AV BATTERIER När batterierna är tomma kan inte samtal föras eller tas emot. När batteriet är nästan tomt visar batteriindikatorn endast en prick och en varningssignal kan höras. SÄKERHETS INFORMATION Utrustningen har inte utformats för att kunna göra nöduppringar till polis och brandkår eller liknande när strömmen är avbruten. Alternativa arrangemang måste göras för att säkerställa tillgång till nöduppringningar. VARNING! Detta elektriska nätverk är klassificerat i enlighet med standard EN Det enda sättet att göra denna produkt strömlös är att avlägsna elkontakten från el-uttaget. Se till att det elektriska uttaget är placerat nära apparaten och att den alltid är lätt att nå. För att alltid kunna ringa i händelse av strömavbrott, rekommenderas att denna telefon används som ett komplement till andra telefoner som inte behöver nätström för att fungera. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - Se till att handenheten inte kommer i kontakt med vatten. - Öppna inte handenheten eller basenheten. Detta kan innebära utsättande för stark ström. Kontakta våra servicekontor för alla reparationer. - Se till att inte laddningskontakterna eller batterierna kommer i kontakt med konduktivt material såsom nycklar, gem, ringar, armband, etc. - Se till att batterierna sätts in med polaritet i korrekt läge

7 INSTALLATION SÄTTA PÅ / STÄNGA AV Tryck på knappen för att sätta på handenheten. När handenheten är avstängd sparas batterierna och uppringningar kan varken göras eller tas emot. På följande sätt stänger man av handenheten 1. Tryck på MENY knappen 2. Displayen på handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på eller tills displayen visar SWITCH OFF 4. Tryck OK för att bekräfta 5. Strömmen till handenheten är nu avstängd Anm.: Stäng av handenheten vid byte av batterier. BATTERI INDIKATOR Fullständigt uppladdad Halvt uppladdad Snart urladdad. En varningssignal kan höras. ANVÄNDNINGSTID Efter den första uppladdningen måste el-adaptern vara ansluten till nätströmmen och till basenheten. Nätströmmen måste vara påslagen. Det rekommenderas att handenheten laddas upp över natten för att garantera maximal användningstid. Batterierna håller sig uppladdade i 110 timmar i standby eller i 6 timmars taltid beroende på hur telefonen används

8 INSTALLATION VARNINGSTON, TÄCKNINGSOMRÅDE Aktiveras om kvaliteten på den mottagna signalen från basenheten faller under en bestämd nivå. Exampel: Om handenheten flyttas från basenhetens täckningsområde kommer en varningston att höras. När användaren flyttar sig mot basenheten eller flyttar sig från signalskuggan upphör varningstonen Om handenheten är fullständigt utanför täckningsområdet kommer displayen att visa RANGE OUT. VIKTIGT: På grund av radio interferens med omgivningen kan synkronisation mellan handenheten och basenheten tillfälligt avbrytas. Basenheten kommer automatiskt mycket snabbt att byta till en annan kanal för att kompensera för interferensen och återställa synkronisation. Under ett kort period kan displayen på handenheten visa RANGE OUT för att därefter återgå till normalt läge. UTTAG FÖR HEADSET Ett Headset kan sättas i uttaget för headset på vänster sida. När ett headset används hörs inte ljudet i handenhetens högtalare. Anm: Headset medföljer inte. Om du önskar att anskaffa dig ett headset kontakta din återförsäljare

9 INSTALLATION DISPLAYEN I HANDENHETEN Symbol Vad betyder det när följande symboler lyser 1. Batteri Laddnings Nivå Visar batteriets laddningsnivå 2. Programmerings Läge Du håller på att programmera handenheten, basenheten eller telefonkatalogfunktionen 3. DTAM Reserverad, används inte 4. Internt Samtal Du är ansluten till andra handenheter 5. Externt Samtal Du är ansluten till telefonnätet 6. Mute Mikrofon bortkopplad 7. CID Du tar emot information om inkommande samtal 8. Högtalande telefon Högtalaren på din handenhet är påslagen 9. Mottagning Visar signalstyrkan mellan handenheten och basenheten 10. AM Reserverad, används inte 11. PM Reserverad, används inte - 9 -

10 ANVÄNDANDE ATT RINGA ETT EXTERNT SAMTAL Slå det telefonnummer som du önskar ringa till (numret kommer att visas i displayen). Om du slår fel siffra - använd knappen C för att ta bort siffran. Tryck på (uppringning sker automatiskt till det inskrivna numret). Tryck på för att avsluta samtalet. SAMTALSMÄTARE Den använda tiden på utgående och inkommande samtal visas på displayen ca. 10 sekunder efter att samtalet har avslutats. BESVARA INKOMMANDE SAMTAL När en inkommande uppringning tas emot kommer både basenheten och handenheten att ringa. För att besvara uppringningen, tryck på knappen och släpp den när det ringer i handenheten. När samtalet är mottaget kommer symbolen att visas i displayen på handenheten. För att avsluta samtalet tryck på knappen

11 ANVÄNDNING HÖGTALARFUNKTION Vill du byta till "hands free mode" under ett samtal? Tryck på knappen på handenheten. Handenheten måste stå upp och du kan högst vara 1 meter från handenheten. RINGA UPP /RINGA UPP MED HÖGTALARFUNKTIONEN Slå numret som vanligt. När samtalet har etablerats, tryck på. "Hands free mode" kommer nu att vara aktiverat. Ställ telefonen på en jämn yta. Du kan nu tala genom mikrofonen i handenheten. För att fortsätta samtalet i handenheten, tryck på "hands free" knappen en gång till. För att avsluta samtalet, tryck på VOLYM Ljudstyrkenivån i handenhetens kan inställas i tre olika nivåer under ett samtal. Du kan ställa in volymen oavsett om du använder headset, handenheten eller "hands free". Ett samtal har mottagits i handenheten. Tryck på volym knappen. Display visar de tillgängliga inställningsmöjligheterna (VOL: LOW, VOL: MEDIUM, VOL=HIGH) Välj önskad volym genom att trycka på volymknappen Tryck på knappen OK eller vänta några sekunder för att komma till samtalsläge

12 ANVÄNDNING STANDBY När handenheten inte används (standby mode) kommer LCD displayen att visa handenhetens identifikationsnummer, batteriet och antenn-ikonet. MUTE KNAPP Om man under ett telefonsamtal önskar att prata privat med en tredje person utan att den man samtalar i telefon hör det, häller man på knappen nertryckt i ca. 2 sek.(symbolen "mute" kommer att visas på displayen). För att återuppta telefonsamtalet häll knappen nertryckt i ca. 2 sek.en gång till. SÖKA / LOKALISERA HANDENHETEN För att söka efter eller lokalisera handenheten - tryck på knappen kommer att ringa i ca. 30 sekunder på basenheten. Handenheten För att stänga av ringandet - tryck två gånger på knappen på handenheten

13 ANVÄNDNING UPPRINGNING AV SENASTE NUMMER OCH LISTA ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR Telefonen är försedd med en utgående (återuppringning av senaste nummer) minnes funktion. Minnet kan lagra upp till 5 utgående samtal. Användaren kan se interna nummer genom att trycka på knappen RP/UP. Tryck på knappen FÖRKLARING AV LISTA ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR Funktionen gör det möjligt att se vem som ringer innan du svarar och vem som har ringt dig när du varit frånvarande. Om denna service är implementerad hos din telefonoperatör kommer du att se numret på displayen hos den som ringer dig några sekunder innan din telefon ringer. Upp till 10 obesvarade inkommande uppringningar kommer att lagras i handenheten. När listan är full kommer det äldsta numret att tas bort automatiskt. Om det uppringande telefonnumret redan finns i telefonkatalogen i handenheten kommer namnet att visas i samtalsregistret. Anm: Vi rekommenderar att du lagrar hela telefonnumret med STD koden i telefonkatalog minnet så att namnet som hör till numret visas på displayen. Varje ingång till uppringningslistan har: Den uppringandes namn (upp till 10 tecken) om det är lagrat i telefonkatalogen eller tillhandahålls av telefonnätverket. Den uppringandes telefonnummer ( upp till 20 siffror) VISA LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode -, tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID. (oläste/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. Om du trycker på kommer telefonen automatiskt att ringa till det valda numret. 4. Tryck på knappen OK för att kontrollera vilken tid som uppringningen gjordes. TA BORT NUMMER I LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode - tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID. (olästa/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. 4. Tryck på meny tills displayen visar TIME 5. Tryck på knappen CID tills displayen visar ERASE 6. Tryck på OK för att ta bort numret från listan. 7. Tryck på OK för att bekräfta

14 ANVÄNDNING TA BORT ALLA NUMMER I LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode -, tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID.(olästa/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. 4. Tryck på Meny tills displayen visar TIME 5. Tryck på knappen CID tills displayen visar ERASE ALL 6. Tryck på OK för att ta bort alla numret från listan. 7. Tryck på OK för att bekräfte VAR UPPMÄRKSAM PÅ Visning av inkommande nummer är en tjänst man kan abonnera på hos sin telefonoperatör. Denna telefon tillhandahåller visning av inkommande samtal förutsatt att denna tjänst är tillgänglig hos telefonoperatören och att eventuell abonnemangsavgift har erlagts. Kontrollera med din telefonoperatör för ytterligare information. Om visning av inkommande uppringningar inte är implementerad på din telefonlinje kommer information över uppringningarna inte att visas. Om handenheten registreras till en annan basenhet kommer all information i listan över uppringningar att förloras. OM LISTAN ÄR FULL Upp till 10 inkommande nummer kan lagras i listan. När listan är full kommer det äldsta numret automatiskt att tas bort

15 ANVÄNDNING TELEFONKATALOG FUNKTION Din DDP-500 har plats till att lagra 40 telefonnummer med upp till 20 siffror var. Telefonnumren kan lagras med ett namn på upp till 10 tecken. Att ringa till ett lagrat nummer 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen OK 6. Tryck på knappen Upp eller Ned upprepade gånger tills namnet och numret du önskar ringa till visas på displayen. 7. Tryck på knappen LAGRA NUMMER I TELEFONKATALOGEN 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen på handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck ned knappen Ned tills ADD ENTRY visas 5. Tryck på knappen OK 6. Displayen på handenheten visar NAME? 7. Skriv in namnet på telefonnumret du vill lagra 8. Tryck på knappen OK 9. Displayen på handenheten visar NUMBER? Amn.: När du befinner dig i NUMBER? kan du sätta in en paus genom att trycka på knappen R 10. Skriv in numret genom att använda siffertangenterna 11. Tryck på knappen OK. Handenheten går automatiskt tillbaka till läge standby

16 ANVÄNDNING Att söka efter ett nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck knappen Ned tills displayen visar SEARCH 6. Tryck på knappen OK 7. Displayen i handenheten visar NAME? 8. Skriv in namnet 9. Tryck på knappen OK Du kan hålla knappen C nedtryckt för att komma tillbaka till standby. Att ändra ett nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar EDIT 6. Tryck på knappen OK 7. Tryck på knappen Upp eller Ned upprepade gånger tills namnet du önskar att ändra visas på displayen 8. Tryck på knappen OK 9. Namnet du vill ändra visas på displayen 10. Ändra namnet 11. Tryck på knappen OK 12. Numret du önskar ändra visas på displayen 13. Ändra numret 14. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt tillbaka till laäge standby

17 ANVÄNDNING Att ta bort ett nummer från minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills enheten visar ERASE 6. Tryck på knappen OK 7. Tryck på knappen Upp eller NED upprepade gånger tills namnet du vill ta bort visas på displayen. 8. Tryck på knappen OK. Displayen på handenheten kommer att visa CONFIRM? 9. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt i läge standby Att ta bort alla nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar ERASE ALL 6. Tryck på knappen OK 7. Displayen på handenheten visar CONFIRM? 8. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt tillbaka till läge standby

18 INSTÄLLNINGAR För att ändra någon av telefonens inställningar ska knappen MENY först tryckas ned och därefter ska knappen Ned tryckas ned för att välja en funktion För närmare information se DDP-500 snabb guide. För att avsluta och komma tillbaka till standby - tryck och håll C nere i två sekunder. RINGMELODI OCH RINGNIVÅ PÅ HANDENHETEN Du kan ställa in ringnivån i fyra lägen: Av, på, normal och hög. Du kan också ändra ringmelodin i fyra olika typer. Det rekommenderas att ställa in olika melodier för externa och interna uppringningar för att lätt kunna identifiera dem. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar INT RING ( intern uppringning) eller EXT RING ( extern uppringning ) 5. Tryck på knappen OK. Displayen visar IRING X ( X står för melodi 1 4 ) 6. Välj melodi genom att trycka på knappen Upp och Ned 7. Tryck på knappen OK. Displayen kommer att visa INT RING OR EXT RING X Y ( Y står för ringvolym 1=OFF, 2=LOW, 3=MEDIUM, 4=HIGH ) 8. Välj nivå genom att trycka på knappen Upp och Ned 9. Tryck på knappen OK för att bekräfta 10. Handenheten återgår automatiskt till läge standby

19 INSTÄLLNINGAR LJUD TILL SIFFERTANGENTERNA PÅ HANDENHETEN Handenheten har programmerats till att ge ett bekräftelseljud varje gång en knapp trycks ner. Detta ljudet kan stängas av om så önskas. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar KEY CLICK 5. Tryck på knappen OK 6. Handenheten återgår automatiskt till läge standby

20 INSTÄLLNINGAR DIREKT UPPRINGNING (barn funktion) Denna funktion gör det möjligt att förprogrammera handenheten med ett nödnummer som det automatiskt rings till genom att trycka på valfri knapp. ( undantaget programmeringsknappen) Det är möjligt att besvara samtal även om denna funktionen är aktiverad. I displayen visas DIRECT när direkt uppringning är aktiverad. LAGRA OCH AKTIVERA DIREKT UPPRINGNINGS NUMRET 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar DIRECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen kommer att visa EMPTY om det inte finns några inprogrammerade nummer. Annars visas det senaste numret. 5. Skriv in telefonnumret på högst 25 siffror 6. Tryck på OK för att aktivera DIRECT CALL Anm: För att ändra direkt uppringnings numret - upprepa steg 1 till 5. Tryck sedan på knappen C för att komma tillbaka till senaste siffran. AKTIVERA DIREKT UPPRINGNING 1. Tryck på knappen MENY 2. Tryck ned knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar DIRECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen kommer att visa ditt direkt uppringnings nummer 5. Tryck på OK för att aktivera DIRECT CALL DEAKTIVERA DIREKT UPPRINGNING 1. Tryck på knappen MENY två gången inom en halv sekund. 2. Du kommer att höra två signaler och återvända till läge standby

21 INSTÄLLNINGAR TELEFONLÅS Telefonen är försedd med en funktion som spärrar alla utgående samtal och/eller alla funktioner. Du måste känna till handenhetens PIN-kod för att låsa och kunna låsa upp telefonen. LOCKED visas i displayen när låsfunktionen är aktiverad. Varje gång du nedanstående kommer inställningen att skifta mellan att vara låst och olåst. 1. Tryck på knappen MENY efterföljt av knappen * 2. Displayen kommer att visa LOCKED. 3. Tryck på knappen MENY efterföljt av knappen * för att låsa upp BARNVAKT Det är möjligt att använda en handenhet som en barnvakt (övervakande handenhet) och övervaka ett rum, t.ex. barnets sovrum, för därifrån kommande ljud. När handenheten möjliggör denna funktionen kommer den automatiskt att ta upp ett internt samtal och den som ringer kan lyssna. Du kan också tala till den övervakande handenheten. Din röst kommer också att höras i högtalartelefonen. AKTIVERING/ DEAKTIVERING BARNVAKTS FUNKTIONEN 1. Tryck på MENY knappen 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BABYSIT 4. Tryck OK för att välj dina ändringar 5. Displayen kommer att visa BABYSIT ON eller BABYSIT OFF 6. Din handenhet återgår automatiskt till läge standby

22 INSTÄLLNINGAR NAMN PÅ HANDENHETEN Du kan maximalt lagra 8 siffror Alfanumeriska tecken i din handenhet som är avsedd för din egen identifikation. Under ledigt läge kommer handenhetens namn och handenhetens namn att visas i displayen. LAGRA HANDENHETENS NUMMER 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HS NAME. Tryck på OK för att bekräfta 4. Skriv in alfanumeriska tecken på maximalt 8 siffror. Tryck på OK för att lagra. Anm: För att ändra handenhets namn - upprepa steg 1 till 4. Tryck sedan på knappen C som tar dig tillbaka till siffran innan

23 INSTÄLLNINGAR PINKOD TILL BASENHETEN Basenheten levereras med PIN-koden Det rekommenderas att det ändras till ett eget personligt nummer (1-8 siffror). 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar CHANGE PIN 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar PIN : 9. Skriv in den nya PIN-koden (1-8 siffror) 10. Tryck på OK för att bekräfta 11. Displayen visar PIN : 12. Skriv in den nya PIN-koden (1-8 siffror) följt av knappen OK för att bekräfta 13. Displayen på handenheten visar FLASH TIME. Den återgår därefter automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

24 INSTÄLLNINGAR RINGMELODI PÅ BASENHETEN Det finns fyra inställningar tillgängliga (TYPE 1-4 melodi) för att ställa in basenhetens ringsignal. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar MELODY 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar B MELODY X (melodi typ 1 4) 9. Välj melodi genom att trycka på knappen Upp och Ned 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta 11. Displayen på handenheten visar FLASH TIME. Den återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

25 INSTÄLLNINGAR NIVÅN PÅ BASENHETENS RINGSIGNAL Det finns fyra inställningar tillgängliga (avstängd, låg, medel och hög) för nivån på basenhetens ringsignal. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar VOLUME 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar B VOLUME Y 9. ( Y är nivån 1=AVSTÄNGD, 2=LÅG, 3=MEDEL, 4=HÖG ) 10. Välj nivå genom att trycka på knappen Upp och Ned 11. Tryck på OK för att bekräfta 12. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME. Den återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

26 INSTÄLLNINGAR SAMTALSSPÄRR Samtalsspärr kan användas för att inskränka användning av handenheten och se till att användare inte gör dyra uppringningar till internationella telefonnummer eller till avgiftsbelagda telefonnummer. Basenheten kan spärra upp till 5 telefonnummer ( vardera på 5 siffror) i varje handenhet. LÄGG IN SPÄRRADE NUMMER 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt af OK för att bekräfta 5. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 6. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BARRING. Tryck på OK för att bekräfta 7. Displayen visar NO 1: EMPTY (Nummer 1 av de spärrade numren. Om det inte visas något nummer är det inte spärrat något nummer) 8. Tryck på knappen Ned. Du kan växla mellan fem olika spärrade nummer. 9. Skriv in det telefonnummer du vill spärra (max. 5 siffror) efter att du har växlat till rätt position. Om du skriver in en felaktig siffra - tryck på knappen C för att ta bort siffran. 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Displayen visar HS Skriv in numret på den handenhet som du önskar att denna spärr ska finnas. Tryck på motsvarande siffror för dessa handenheter. Tryck en gång till för att ta bort spärren. 12. Tryck på knappen C för att avsluta programmeringen och tryck och håll knappen C nere för att komma till läge standby

27 INSTÄLLNINGAR TILLTRÄDESKOD I PRIVATA TELEFONVÄXLAR Behövs i en del privata telefonväxlar som inte automatiskt får en identifikationskod till den offentliga telefonoperatören. I dessa fall kan du behöva programmera in en offentlig tillträdeskod på upp till 4 siffror. Om dina slagna siffrors prefix överensstämmer med PABX ACCESS CODE. Din telefon kommer nu automatiskt sätta in en paus efter den offentliga tillträdeskoden. LAGRA ETT NUMMER FÖR PRIVAT TELEFONVÄXEL 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned till displayen visar BASE. Tryck OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar PABX. Tryck på OK för att bekräfta 6. Displayen kommer att visa EMPTY 7. Skriv in ett tal på maximalt 4 siffror. Tryck på OK för att lagra. Anm: För att modifiera tillträdeskoden - upprepa steg 1 till 5. Tryck sedan på knappen C för att komma tillbaka till siffran innan. ATT AKTIVERA OCH DEAKTIVERA TILLTRÄDESKODEN 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck på OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar PABX. Tryck på OK för att bekräfta 6. Om det visas EMPTY Betyder det att tillträdeskoden är deaktiverad. 7. Om det visas ett tal betyder det att tillträdeskoden är aktiverad. Talet kan tas bort genom att trycka på knappen C och därefter trycka på knappen OK för att deaktivera tillträdeskoden Handenheten återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

28 UTVIDGNING DECT-SYSTEM DDP-500 kan bilda en bas i DECT telefon system bestående av flera handenheter som ger dig följande möjligheter: - Registrera upp till 7 handenheter till samma basenhet. - Registrera upp till 4 basenheter till samma handenhet. - Göra interna samtal och vidareställa samtal från en handenhet till en annan handenhet som är ansluten till samma basenhet. - Utvidga täckningsområdet för en handenhet genom automatisk anslutning till närmaste basenhet. - Registrera andra GAP (Generic Access Profile) kompatibla handenheter till basenheten. FLERA BASENHETER Genom att ansluta flera basenheter till ett system kommer täckningsområdet för varje handenhet att utvidgas, men det är avgörande att alla basenheter täcker varandra. Annars kan det förekomma ställen där mottagning inte är möjligt. Det rekommenderas att en handenhet testar täckningsområdet när genom att göra uppringningar när en ny basenhet tas i bruk. Det är också möjligt att placera en basenhet därhemma och en basenhet på arbetet och använda samma handenhet på båda platserna

29 UTVIDGNING FLERA BASENHETER Figuren ovan visar ett system med fyra basenheter,a-d. Cirklarna visar täckningsområdet för varje basenhet

30 UTVIDGNING FLERA HANDENHETER Att använda flera handenheter till ett system gör det möjligt för alla användare att vidareställa samtal och göra interna samtal. Ett externt samtal och ett internt samtal kan maximalt göras samtidigt. När en extra handenhet läggs till systemet måste batterierna laddas i 15 timmar utan avbrott. Registreringsproceduren måste göras innan handenheten tas i bruk. Registreringen tilldelar varje handenhet en specifikt identifikationsnummer från 1 till 7. Numret används uteslutande till interna samtal. Vid leveransen är varje handenhet registrerad till basenhet med nummer

31 UTVIDGNING REGISTRERA HANDENHET/BASENHET Om en extra handenhet läggs till systemet måste den registreras till basenheten. REGISTRERA BASENHET / HANDENHET 1. Tryck på knappen BASE page och håll den nedtryckt (ca. 10 sekunder) tills basenhet börjar signalera. 2. Tryck på knappen MENY på basenheten. 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar SUBSCRIBE 5. Tryck på knappen OK. Displayen visar SUB BASE : 6. Välj ett nummer till basenheten genom att trycka på siffertangenterna Efter några sekunder visas basenhetens ID kod (RFPI) i displayen 8. Tryck på knappen OK för att bekräfta 9. Skriv in registreringskoden (levereras med registreringskod 1590) när texten PIN visas på displayen 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta 11. Handenheten återgår till läge standby efter några få sekunder

32 UTVIDGNING REGISTRERA Det är praktiskt om basenheten placeras på ett högt beläget stället varifrån du inte kan nå den och trycka på sökknappen. 1. Tryck på knappen MENY på en redan registrerad handenhet. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck på knappen OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck på knappen OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar ADD HS. Tryck på knappen OK för att bekräfta 6. Välj en registreringskod bestående av fyra siffror ( t.ex. 1590) när texten PIN : visas på displayen 7. Tryck på knappen OK för att bekräfta 8. Tryck och håll knappen C nedtryckt för att komma till läge standby 9. Fortsätt registratreringen. se sidan ( Refererar till REGISTRERA BASENHET /HANDENHET steg 2 till 11) VÄLJ BASENHET Om handenheten är registrerad till mer än en basenhet kan du välja en basenhet som en speciell basenhet oavsett hur många basenheter som har registrerats. 1. Tryck på knappen MENY 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på knappen OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BS SELECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen visar den inställning som finns för tillfället BASE: 1 ( 1= basenhet nummer ett, 2 = basenhet nummer två etc.) 5. Skriv in nummer på önskad basenhet med siffertangenterna 1-4. Tryck på knappen OK för att bekräfta 6. Tryck på knappen C för att avsluta programmering. Tryck och håll knappen C nedtryckt för att komma till läge standby

DENVER DDP-401. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

DENVER DDP-401. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer DENVER DDP-401 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com - 1 - INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering

Läs mer

Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning

Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning Var vänlig läs denna innan du använder telefonen. Innan du använder enheten Var vänlig se installationsdetaljer

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

Blackstar DECT B184 Manual

Blackstar DECT B184 Manual Blackstar DECT B184 Manual Svenska 1.8GHz DECT Trådlös telefon med nummerpresentation Läs igenom säkerhetsinstruktionerna innan telefonen tas i bruk. Använd bara de batterier som medföljer denna telefon.

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

Användarmanual DDP-620

Användarmanual DDP-620 Användarmanual DDP-620 INNEHÅLL SYMBOLERNAS BETYDELSE...1 KNAPPBESKRIVNING (handenhet + basstation)...2 INSTÄLLNING AV TELEFONEN...3 INSTALLATION...4 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION...5 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL...6

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Doro Comfort 1010. Svenska

Doro Comfort 1010. Svenska Doro Comfort 1010 Svenska 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Upp/Samtalslista 2. Vänster menyknapp/ok 3. Samtalsknapp 4. Ned/Återuppringning 5. Knapplås 6. Högtalare 7. Telefonbok 8. Återupptagningsknapp 9. Ljudlös

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100 The brightest star in the sky MANUAL SVENSKA 280115 BLACKSTAR DECT E1100 Grattis till inköpet av din Blackstar DECT E1100. Läs nogrannt igenom manualen innan du sätter igång. Ovan visas en enkel förklaring

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w Norsk Dansk Suomi PhoneEasy 336w 1 2 6 3 4 7 8 12 13 5 9 10 11 14 1 15 2 3 5 6 7 Norsk 2 3 5 6 7 8 Ringindikator UPP Volym / Återuppringning NED Volym / Nummerpresentatör Snabbvalsknappar Ring upp / Avsluta

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

PhoneEasy 110. Svenska

PhoneEasy 110. Svenska PhoneEasy 110 Svenska 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Svenska 1. Telefonbok 2. Boost (ljudförstärkning) 3. Internsamtal 4. R-knapp 5. Linjeknapp/Högtalartelefon

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd Välkommen SV Snabbstartshandledning 1 2 3 Installation Använd Vad finns i lådan Handenhet Basstation Strömtillförsel för basstationen ningskabel 2 AAA laddningsbara batterier Batterilucka Användarbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Användarmanual DDP-650 TWIN

Användarmanual DDP-650 TWIN Användarmanual DDP-650 TWIN INNEHÅLL SYMBOLERNAS BETYDELSE... 1 KNAPPBESKRIVNING (handenhet + basstation)... 2 INSTÄLLNING AV TELEFONEN... 3 INSTALLATION... 4 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION... 5 RINGA OCH

Läs mer

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(sw-sw).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 9:35 AM Snabbguide Rutinunderhåll L Rengör produkten med en mjuk och torr trasa. Produktens yta kan repas om du torkar eller gnuggar på den med en

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

QUICK START GUIDE CORDLESS TELEPHONE. Voxtel D80 Voxtel D80 twin Voxtel D80 triple

QUICK START GUIDE CORDLESS TELEPHONE. Voxtel D80 Voxtel D80 twin Voxtel D80 triple 1 QUICK START GUIDE SW UK CORDLESS TELEPHONE Voxtel D80 Voxtel D80 twin Voxtel D80 triple V2 2 P1 P2 A B P3 C D E H I J F G K L M P4 P5 A 3 1. FÖR ATT VI BRYR OSS Tack för att du har köpt den här produkten!

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502 BRUKSANVISNING Trådlös telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 002-200502 2 Binatone e800 System Digital trådlös telefon med nummerpresentatör. Denna utrustning är inte avsedd för att ringa

Läs mer

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok Inledning Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som behandlar olika ämnen. De flesta kan läsas

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

Din manual DORO X100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337988

Din manual DORO X100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337988 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO X100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941

Din manual DORO WALK TALK 955 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2337941 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO WALK TALK 955. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D230 D235 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support M330 M335 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side).

Telia Respons Vägg. Snabbguide. Quick Guide in English To change handset volume Adjust the slide switch (on the right side). Snabbguide Ändra ljudstyrkan i luren Använd reglaget på höger sida. Lagra kortnummer Lyft luren,, tfn.nr,, kortnr ( ), lägg på luren. Sända kortnummer, kortnr ( ). Repetition av senast slaget nummer: =

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D130 D135 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

DENVER DDP-700. Bruksanvisning. Digital sladdlös högtalande telefon med visning av inkommande telefonnummer. www.denver-electronics.

DENVER DDP-700. Bruksanvisning. Digital sladdlös högtalande telefon med visning av inkommande telefonnummer. www.denver-electronics. DENVER DDP-700 Digital sladdlös högtalande telefon med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning www.denver-electronics.com Innehållsförteckning BRUKSANVISNING DPP-700 I VAR DU SKA SØKA en snabbguide

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner...

1. Översikt Anpassa headsetet Installation Ringa ett samtal Besvara ett samtal Funktioner... Innehåll 1. Översikt..................................................86 2. Anpassa headsetet.........................................87 3. Installation................................................88

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

DECT 4055. Digital trådlös telefon med nummerpresentation

DECT 4055. Digital trådlös telefon med nummerpresentation DECT 4055 Digital trådlös telefon med nummerpresentation DORO Sverige AB DORO DECT 4055 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Handenhetens inställningar... 20 Handenheten... 2 Ringsignalstyrka... 20 Basenheten...

Läs mer

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar Gratulerar Till din nya telefon. Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av den. För att rätt kunna använda telefonens funktioner ber vi dig läsa denna manual och spara den så att du kan ta fram

Läs mer

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten.

Reglage. ActivSound 75. (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. ActivSound 75 (1) På/av-knapp Används för att slå på och stänga av enheten. () Strömindikator Indikatorn lyser grönt när enheten är påslagen. () Volymkontroll för infraröd mikrofon [Teacher 1 och (Lärare

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W

Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W Snabbguide Konferenstelefon Konftel 200W Svenska Conference phones for every situation Beskrivning Konftel 200W Konftel 200W är en DECT konferenstelefon med upptagningsområde upp till 30 m 2. Konftel 200W

Läs mer

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009

Din manual DORO GALAX http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881009 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO GALAX. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual

INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone. Användarmanual INTERPHONE Bluetooth hjälm-headset med Interphone Användarmanual Innehållsförteckning Tack för förtroendet...1 Information...2 Förpackningens innehåll...2 Produktbeskrivning...3 Laddning...4 Att sätta

Läs mer

WALK & TALK 850. Trådlös telefon

WALK & TALK 850. Trådlös telefon WALK & TALK 850 Trådlös telefon DORO Sverige AB v.32b DORO WALK & TALK 850 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO WALK & TALK 850 Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utseende... 2 Inställningar... 14 Handenheten...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D450 D455 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Snabbguide. Bruksanvisning. Ringa upp med bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Repetition av senast slaget nummer.

Snabbguide. Bruksanvisning. Ringa upp med bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Repetition av senast slaget nummer. Snabbguide Ringa upp med bildknapp (Förutsättning: Snabbval är lagrat, se rutan nedan). Tryck bildknapp. Ringa upp med vanlig nummerslagning. Tryck. Slå telefonnumret på vanligt sätt. Repetition av senast

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Telia Digit Multi Telefonen som lätt jobbar hemifrån

Telia Digit Multi Telefonen som lätt jobbar hemifrån Snabbguide Sekretess:. Predial Lur på. Slå telefonnumret. Kontrollera det (radera sista siffran: ). Lyft luren (eller tryck ). Repetition av de tio senast slagna numren Lur på.. Bläddra bland numren med

Läs mer

FUNKTIONER. Basenhet. Indikeringslampa för nätspänning / linje. Teckenfönster. nummerregister. SOS-knapp. Knapp för uppkoppling till linje

FUNKTIONER. Basenhet. Indikeringslampa för nätspänning / linje. Teckenfönster. nummerregister. SOS-knapp. Knapp för uppkoppling till linje FUNKTIONER Basenhet Indikeringslampa för nätspänning / linje Knapp för nummerregister Knapp för uppkoppling till linje Sifferknappar Hörlur Teckenfönster SOS-knapp Knapp för återuppringning Knapp för snabbtelefon

Läs mer

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1 BUTLER 920 Viktigt För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna aktivera

Läs mer