DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer"

Transkript

1 DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning

2 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av Funktionsknappar.. 3 Inställning. 18 Handenhet. 3 Ringmelodi och nivå i handenheten. 18 Basenhet 4 Ljud på knapparna i handenheten. 19 Direkt uppringning (barn-facilitet)..20 Installation... 5 Telefonlås / Barnvakt. 21 Uppackning. 5 Namn på handenhet Placering av basenheten 5 PIN-kod till Basenhet. 23 Att ansluta sig 5 Ring melodi i basenheten. 24 Batteri/Säkerhetsinformation.. 6 Basenhet, ringnivå. 25 Byte av batterier 6 Samtalsspärr.26 Stänga av / Sätta på. 7 Tillträdeskod till privat telefonväxel.27 Batteri indikator 7 Samtalstid. 7 Utvidgning..28 Varningston, täckningsområde.8 DECT system. 28 Uttag i handenheten 8 Flera basenheter.. 29 Displayen i handenhet 9 Flera handenheter.. 30 Register 31 Användande 10 Välj basenhet. 32 Att ringa ett externt samtal..10 Avregistrera.33 Samtalsmätare..10 Interna samtal 34 Besvara inkommande samtal.. 10 Vidareställa samtal.. 34 Högtalar funktion. 11 Telefonkonferens. 34 Volym 11 Standby 12 Övrigt 35 Mute. 12 Interferens 35 Söka / Lokalisera handenheten. 12 Felsökning 35 Uppringning av senaste nummer Återställning av handenheten 37 och lista över inkommande samtal 13 Återställning av basenheten..37 Var uppmärksam på 14 Snabb guide Telefonkatalogfunktion..15 Tekniska data

3 PLACERING AV FUNKTIONSKNAPPAR - 3 -

4 BASENHET INDIKATOR FÖR LINJE ANVÄNDS SÖK KNAPP LADDNINGSINDIKATOR TELEFONLEDNINGSUTTAG LADDNINGSKONTAKTER UTTAG FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING - 4 -

5 INSTALLATION UPPACKNING I kartongen finns följande delar: Handenhet Basenhet 3 x NI-MH batterier( uppladdningsbara) Strömförsörjning Telefonledning Bruksanvisning PLACERING AV BASENHETEN Det är viktigt för allmän täckning och funktion att basenheten och handenheten kan mottaga och skicka tillfredställande radio signaler. Placera basenheten nära Uttaget till telefonuttaget Strömkontakten Bästa placering är i ett högre beläget rum som ligger centralt till arean som ska täckas. Om otillfredsställande täckning erhålls kan det lösas genom att återställa basenheten. Placera inte enheten i direkt solljus eller i utrymmen med hög fuktighet. Placera inte enheten nära elektrisk utrustning såsom TV, datorer, kylskåp eller liknande. Placera heller inte enheten nära element, metallrör eller fönsterramar. ATT ANSLUTA SIG Ta bort batterilocket från botten av handenheten genom att trycka försiktigt på locket och dra det av enheten. Sätt in de medföljande batterierna. Se till att polerna vänder riktigt. Sätt på locket igen. Anslut kontakten till el-adaptern i baksidan av basenheten samt till nätuttaget. Anslut telefonledningen till baksidan av basenheten och till uttaget i telefonnätverket

6 INSTALLATION BATTERI Efter att el-adaptern har laddats måste den fortsatt vara ansluten till nätuttaget och till basenheten. Strömmen måste också vara påslagen. Det rekommenderas att handenheten laddas över natten för att se till att maximal prestanda erhålls. Batteriet förblir funktionsduglig i 110 timmar, beroende på användning. Om telefonen inte används under en länge tid, t.ex. i samband med semester bör eladaptern vara frånkopplad. När strömmen frånkopplats är det nödvändigt att ladda handenheten i 15 timmar. Batterierna behöver bytas ut om läckage förekommer eller om de laddas ur efter ca. två timmar. De återuppladdningsbara batterierna (NiMH) innehåller inte cadmium och bör bortskaffas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. VIKTIGT! När batterierna är nya måste de laddas i 15 timmar utan avbrott. Garantin gäller ej om problem skulle uppstå som ett resultat av användande av icke korrekta batterier. BYTE AV BATTERIER När batterierna är tomma kan inte samtal föras eller tas emot. När batteriet är nästan tomt visar batteriindikatorn endast en prick och en varningssignal kan höras. SÄKERHETS INFORMATION Utrustningen har inte utformats för att kunna göra nöduppringar till polis och brandkår eller liknande när strömmen är avbruten. Alternativa arrangemang måste göras för att säkerställa tillgång till nöduppringningar. VARNING! Detta elektriska nätverk är klassificerat i enlighet med standard EN Det enda sättet att göra denna produkt strömlös är att avlägsna elkontakten från el-uttaget. Se till att det elektriska uttaget är placerat nära apparaten och att den alltid är lätt att nå. För att alltid kunna ringa i händelse av strömavbrott, rekommenderas att denna telefon används som ett komplement till andra telefoner som inte behöver nätström för att fungera. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - Se till att handenheten inte kommer i kontakt med vatten. - Öppna inte handenheten eller basenheten. Detta kan innebära utsättande för stark ström. Kontakta våra servicekontor för alla reparationer. - Se till att inte laddningskontakterna eller batterierna kommer i kontakt med konduktivt material såsom nycklar, gem, ringar, armband, etc. - Se till att batterierna sätts in med polaritet i korrekt läge

7 INSTALLATION SÄTTA PÅ / STÄNGA AV Tryck på knappen för att sätta på handenheten. När handenheten är avstängd sparas batterierna och uppringningar kan varken göras eller tas emot. På följande sätt stänger man av handenheten 1. Tryck på MENY knappen 2. Displayen på handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på eller tills displayen visar SWITCH OFF 4. Tryck OK för att bekräfta 5. Strömmen till handenheten är nu avstängd Anm.: Stäng av handenheten vid byte av batterier. BATTERI INDIKATOR Fullständigt uppladdad Halvt uppladdad Snart urladdad. En varningssignal kan höras. ANVÄNDNINGSTID Efter den första uppladdningen måste el-adaptern vara ansluten till nätströmmen och till basenheten. Nätströmmen måste vara påslagen. Det rekommenderas att handenheten laddas upp över natten för att garantera maximal användningstid. Batterierna håller sig uppladdade i 110 timmar i standby eller i 6 timmars taltid beroende på hur telefonen används

8 INSTALLATION VARNINGSTON, TÄCKNINGSOMRÅDE Aktiveras om kvaliteten på den mottagna signalen från basenheten faller under en bestämd nivå. Exampel: Om handenheten flyttas från basenhetens täckningsområde kommer en varningston att höras. När användaren flyttar sig mot basenheten eller flyttar sig från signalskuggan upphör varningstonen Om handenheten är fullständigt utanför täckningsområdet kommer displayen att visa RANGE OUT. VIKTIGT: På grund av radio interferens med omgivningen kan synkronisation mellan handenheten och basenheten tillfälligt avbrytas. Basenheten kommer automatiskt mycket snabbt att byta till en annan kanal för att kompensera för interferensen och återställa synkronisation. Under ett kort period kan displayen på handenheten visa RANGE OUT för att därefter återgå till normalt läge. UTTAG FÖR HEADSET Ett Headset kan sättas i uttaget för headset på vänster sida. När ett headset används hörs inte ljudet i handenhetens högtalare. Anm: Headset medföljer inte. Om du önskar att anskaffa dig ett headset kontakta din återförsäljare

9 INSTALLATION DISPLAYEN I HANDENHETEN Symbol Vad betyder det när följande symboler lyser 1. Batteri Laddnings Nivå Visar batteriets laddningsnivå 2. Programmerings Läge Du håller på att programmera handenheten, basenheten eller telefonkatalogfunktionen 3. DTAM Reserverad, används inte 4. Internt Samtal Du är ansluten till andra handenheter 5. Externt Samtal Du är ansluten till telefonnätet 6. Mute Mikrofon bortkopplad 7. CID Du tar emot information om inkommande samtal 8. Högtalande telefon Högtalaren på din handenhet är påslagen 9. Mottagning Visar signalstyrkan mellan handenheten och basenheten 10. AM Reserverad, används inte 11. PM Reserverad, används inte - 9 -

10 ANVÄNDANDE ATT RINGA ETT EXTERNT SAMTAL Slå det telefonnummer som du önskar ringa till (numret kommer att visas i displayen). Om du slår fel siffra - använd knappen C för att ta bort siffran. Tryck på (uppringning sker automatiskt till det inskrivna numret). Tryck på för att avsluta samtalet. SAMTALSMÄTARE Den använda tiden på utgående och inkommande samtal visas på displayen ca. 10 sekunder efter att samtalet har avslutats. BESVARA INKOMMANDE SAMTAL När en inkommande uppringning tas emot kommer både basenheten och handenheten att ringa. För att besvara uppringningen, tryck på knappen och släpp den när det ringer i handenheten. När samtalet är mottaget kommer symbolen att visas i displayen på handenheten. För att avsluta samtalet tryck på knappen

11 ANVÄNDNING HÖGTALARFUNKTION Vill du byta till "hands free mode" under ett samtal? Tryck på knappen på handenheten. Handenheten måste stå upp och du kan högst vara 1 meter från handenheten. RINGA UPP /RINGA UPP MED HÖGTALARFUNKTIONEN Slå numret som vanligt. När samtalet har etablerats, tryck på. "Hands free mode" kommer nu att vara aktiverat. Ställ telefonen på en jämn yta. Du kan nu tala genom mikrofonen i handenheten. För att fortsätta samtalet i handenheten, tryck på "hands free" knappen en gång till. För att avsluta samtalet, tryck på VOLYM Ljudstyrkenivån i handenhetens kan inställas i tre olika nivåer under ett samtal. Du kan ställa in volymen oavsett om du använder headset, handenheten eller "hands free". Ett samtal har mottagits i handenheten. Tryck på volym knappen. Display visar de tillgängliga inställningsmöjligheterna (VOL: LOW, VOL: MEDIUM, VOL=HIGH) Välj önskad volym genom att trycka på volymknappen Tryck på knappen OK eller vänta några sekunder för att komma till samtalsläge

12 ANVÄNDNING STANDBY När handenheten inte används (standby mode) kommer LCD displayen att visa handenhetens identifikationsnummer, batteriet och antenn-ikonet. MUTE KNAPP Om man under ett telefonsamtal önskar att prata privat med en tredje person utan att den man samtalar i telefon hör det, häller man på knappen nertryckt i ca. 2 sek.(symbolen "mute" kommer att visas på displayen). För att återuppta telefonsamtalet häll knappen nertryckt i ca. 2 sek.en gång till. SÖKA / LOKALISERA HANDENHETEN För att söka efter eller lokalisera handenheten - tryck på knappen kommer att ringa i ca. 30 sekunder på basenheten. Handenheten För att stänga av ringandet - tryck två gånger på knappen på handenheten

13 ANVÄNDNING UPPRINGNING AV SENASTE NUMMER OCH LISTA ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR Telefonen är försedd med en utgående (återuppringning av senaste nummer) minnes funktion. Minnet kan lagra upp till 5 utgående samtal. Användaren kan se interna nummer genom att trycka på knappen RP/UP. Tryck på knappen FÖRKLARING AV LISTA ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR Funktionen gör det möjligt att se vem som ringer innan du svarar och vem som har ringt dig när du varit frånvarande. Om denna service är implementerad hos din telefonoperatör kommer du att se numret på displayen hos den som ringer dig några sekunder innan din telefon ringer. Upp till 10 obesvarade inkommande uppringningar kommer att lagras i handenheten. När listan är full kommer det äldsta numret att tas bort automatiskt. Om det uppringande telefonnumret redan finns i telefonkatalogen i handenheten kommer namnet att visas i samtalsregistret. Anm: Vi rekommenderar att du lagrar hela telefonnumret med STD koden i telefonkatalog minnet så att namnet som hör till numret visas på displayen. Varje ingång till uppringningslistan har: Den uppringandes namn (upp till 10 tecken) om det är lagrat i telefonkatalogen eller tillhandahålls av telefonnätverket. Den uppringandes telefonnummer ( upp till 20 siffror) VISA LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode -, tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID. (oläste/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. Om du trycker på kommer telefonen automatiskt att ringa till det valda numret. 4. Tryck på knappen OK för att kontrollera vilken tid som uppringningen gjordes. TA BORT NUMMER I LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode - tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID. (olästa/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. 4. Tryck på meny tills displayen visar TIME 5. Tryck på knappen CID tills displayen visar ERASE 6. Tryck på OK för att ta bort numret från listan. 7. Tryck på OK för att bekräfta

14 ANVÄNDNING TA BORT ALLA NUMMER I LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode -, tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID.(olästa/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. 4. Tryck på Meny tills displayen visar TIME 5. Tryck på knappen CID tills displayen visar ERASE ALL 6. Tryck på OK för att ta bort alla numret från listan. 7. Tryck på OK för att bekräfte VAR UPPMÄRKSAM PÅ Visning av inkommande nummer är en tjänst man kan abonnera på hos sin telefonoperatör. Denna telefon tillhandahåller visning av inkommande samtal förutsatt att denna tjänst är tillgänglig hos telefonoperatören och att eventuell abonnemangsavgift har erlagts. Kontrollera med din telefonoperatör för ytterligare information. Om visning av inkommande uppringningar inte är implementerad på din telefonlinje kommer information över uppringningarna inte att visas. Om handenheten registreras till en annan basenhet kommer all information i listan över uppringningar att förloras. OM LISTAN ÄR FULL Upp till 10 inkommande nummer kan lagras i listan. När listan är full kommer det äldsta numret automatiskt att tas bort

15 ANVÄNDNING TELEFONKATALOG FUNKTION Din DDP-500 har plats till att lagra 40 telefonnummer med upp till 20 siffror var. Telefonnumren kan lagras med ett namn på upp till 10 tecken. Att ringa till ett lagrat nummer 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen OK 6. Tryck på knappen Upp eller Ned upprepade gånger tills namnet och numret du önskar ringa till visas på displayen. 7. Tryck på knappen LAGRA NUMMER I TELEFONKATALOGEN 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen på handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck ned knappen Ned tills ADD ENTRY visas 5. Tryck på knappen OK 6. Displayen på handenheten visar NAME? 7. Skriv in namnet på telefonnumret du vill lagra 8. Tryck på knappen OK 9. Displayen på handenheten visar NUMBER? Amn.: När du befinner dig i NUMBER? kan du sätta in en paus genom att trycka på knappen R 10. Skriv in numret genom att använda siffertangenterna 11. Tryck på knappen OK. Handenheten går automatiskt tillbaka till läge standby

16 ANVÄNDNING Att söka efter ett nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck knappen Ned tills displayen visar SEARCH 6. Tryck på knappen OK 7. Displayen i handenheten visar NAME? 8. Skriv in namnet 9. Tryck på knappen OK Du kan hålla knappen C nedtryckt för att komma tillbaka till standby. Att ändra ett nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar EDIT 6. Tryck på knappen OK 7. Tryck på knappen Upp eller Ned upprepade gånger tills namnet du önskar att ändra visas på displayen 8. Tryck på knappen OK 9. Namnet du vill ändra visas på displayen 10. Ändra namnet 11. Tryck på knappen OK 12. Numret du önskar ändra visas på displayen 13. Ändra numret 14. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt tillbaka till laäge standby

17 ANVÄNDNING Att ta bort ett nummer från minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills enheten visar ERASE 6. Tryck på knappen OK 7. Tryck på knappen Upp eller NED upprepade gånger tills namnet du vill ta bort visas på displayen. 8. Tryck på knappen OK. Displayen på handenheten kommer att visa CONFIRM? 9. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt i läge standby Att ta bort alla nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar ERASE ALL 6. Tryck på knappen OK 7. Displayen på handenheten visar CONFIRM? 8. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt tillbaka till läge standby

18 INSTÄLLNINGAR För att ändra någon av telefonens inställningar ska knappen MENY först tryckas ned och därefter ska knappen Ned tryckas ned för att välja en funktion För närmare information se DDP-500 snabb guide. För att avsluta och komma tillbaka till standby - tryck och håll C nere i två sekunder. RINGMELODI OCH RINGNIVÅ PÅ HANDENHETEN Du kan ställa in ringnivån i fyra lägen: Av, på, normal och hög. Du kan också ändra ringmelodin i fyra olika typer. Det rekommenderas att ställa in olika melodier för externa och interna uppringningar för att lätt kunna identifiera dem. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar INT RING ( intern uppringning) eller EXT RING ( extern uppringning ) 5. Tryck på knappen OK. Displayen visar IRING X ( X står för melodi 1 4 ) 6. Välj melodi genom att trycka på knappen Upp och Ned 7. Tryck på knappen OK. Displayen kommer att visa INT RING OR EXT RING X Y ( Y står för ringvolym 1=OFF, 2=LOW, 3=MEDIUM, 4=HIGH ) 8. Välj nivå genom att trycka på knappen Upp och Ned 9. Tryck på knappen OK för att bekräfta 10. Handenheten återgår automatiskt till läge standby

19 INSTÄLLNINGAR LJUD TILL SIFFERTANGENTERNA PÅ HANDENHETEN Handenheten har programmerats till att ge ett bekräftelseljud varje gång en knapp trycks ner. Detta ljudet kan stängas av om så önskas. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar KEY CLICK 5. Tryck på knappen OK 6. Handenheten återgår automatiskt till läge standby

20 INSTÄLLNINGAR DIREKT UPPRINGNING (barn funktion) Denna funktion gör det möjligt att förprogrammera handenheten med ett nödnummer som det automatiskt rings till genom att trycka på valfri knapp. ( undantaget programmeringsknappen) Det är möjligt att besvara samtal även om denna funktionen är aktiverad. I displayen visas DIRECT när direkt uppringning är aktiverad. LAGRA OCH AKTIVERA DIREKT UPPRINGNINGS NUMRET 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar DIRECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen kommer att visa EMPTY om det inte finns några inprogrammerade nummer. Annars visas det senaste numret. 5. Skriv in telefonnumret på högst 25 siffror 6. Tryck på OK för att aktivera DIRECT CALL Anm: För att ändra direkt uppringnings numret - upprepa steg 1 till 5. Tryck sedan på knappen C för att komma tillbaka till senaste siffran. AKTIVERA DIREKT UPPRINGNING 1. Tryck på knappen MENY 2. Tryck ned knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar DIRECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen kommer att visa ditt direkt uppringnings nummer 5. Tryck på OK för att aktivera DIRECT CALL DEAKTIVERA DIREKT UPPRINGNING 1. Tryck på knappen MENY två gången inom en halv sekund. 2. Du kommer att höra två signaler och återvända till läge standby

21 INSTÄLLNINGAR TELEFONLÅS Telefonen är försedd med en funktion som spärrar alla utgående samtal och/eller alla funktioner. Du måste känna till handenhetens PIN-kod för att låsa och kunna låsa upp telefonen. LOCKED visas i displayen när låsfunktionen är aktiverad. Varje gång du nedanstående kommer inställningen att skifta mellan att vara låst och olåst. 1. Tryck på knappen MENY efterföljt av knappen * 2. Displayen kommer att visa LOCKED. 3. Tryck på knappen MENY efterföljt av knappen * för att låsa upp BARNVAKT Det är möjligt att använda en handenhet som en barnvakt (övervakande handenhet) och övervaka ett rum, t.ex. barnets sovrum, för därifrån kommande ljud. När handenheten möjliggör denna funktionen kommer den automatiskt att ta upp ett internt samtal och den som ringer kan lyssna. Du kan också tala till den övervakande handenheten. Din röst kommer också att höras i högtalartelefonen. AKTIVERING/ DEAKTIVERING BARNVAKTS FUNKTIONEN 1. Tryck på MENY knappen 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BABYSIT 4. Tryck OK för att välj dina ändringar 5. Displayen kommer att visa BABYSIT ON eller BABYSIT OFF 6. Din handenhet återgår automatiskt till läge standby

22 INSTÄLLNINGAR NAMN PÅ HANDENHETEN Du kan maximalt lagra 8 siffror Alfanumeriska tecken i din handenhet som är avsedd för din egen identifikation. Under ledigt läge kommer handenhetens namn och handenhetens namn att visas i displayen. LAGRA HANDENHETENS NUMMER 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HS NAME. Tryck på OK för att bekräfta 4. Skriv in alfanumeriska tecken på maximalt 8 siffror. Tryck på OK för att lagra. Anm: För att ändra handenhets namn - upprepa steg 1 till 4. Tryck sedan på knappen C som tar dig tillbaka till siffran innan

23 INSTÄLLNINGAR PINKOD TILL BASENHETEN Basenheten levereras med PIN-koden Det rekommenderas att det ändras till ett eget personligt nummer (1-8 siffror). 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar CHANGE PIN 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar PIN : 9. Skriv in den nya PIN-koden (1-8 siffror) 10. Tryck på OK för att bekräfta 11. Displayen visar PIN : 12. Skriv in den nya PIN-koden (1-8 siffror) följt av knappen OK för att bekräfta 13. Displayen på handenheten visar FLASH TIME. Den återgår därefter automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

24 INSTÄLLNINGAR RINGMELODI PÅ BASENHETEN Det finns fyra inställningar tillgängliga (TYPE 1-4 melodi) för att ställa in basenhetens ringsignal. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar MELODY 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar B MELODY X (melodi typ 1 4) 9. Välj melodi genom att trycka på knappen Upp och Ned 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta 11. Displayen på handenheten visar FLASH TIME. Den återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

25 INSTÄLLNINGAR NIVÅN PÅ BASENHETENS RINGSIGNAL Det finns fyra inställningar tillgängliga (avstängd, låg, medel och hög) för nivån på basenhetens ringsignal. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar VOLUME 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar B VOLUME Y 9. ( Y är nivån 1=AVSTÄNGD, 2=LÅG, 3=MEDEL, 4=HÖG ) 10. Välj nivå genom att trycka på knappen Upp och Ned 11. Tryck på OK för att bekräfta 12. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME. Den återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

26 INSTÄLLNINGAR SAMTALSSPÄRR Samtalsspärr kan användas för att inskränka användning av handenheten och se till att användare inte gör dyra uppringningar till internationella telefonnummer eller till avgiftsbelagda telefonnummer. Basenheten kan spärra upp till 5 telefonnummer ( vardera på 5 siffror) i varje handenhet. LÄGG IN SPÄRRADE NUMMER 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt af OK för att bekräfta 5. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 6. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BARRING. Tryck på OK för att bekräfta 7. Displayen visar NO 1: EMPTY (Nummer 1 av de spärrade numren. Om det inte visas något nummer är det inte spärrat något nummer) 8. Tryck på knappen Ned. Du kan växla mellan fem olika spärrade nummer. 9. Skriv in det telefonnummer du vill spärra (max. 5 siffror) efter att du har växlat till rätt position. Om du skriver in en felaktig siffra - tryck på knappen C för att ta bort siffran. 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Displayen visar HS Skriv in numret på den handenhet som du önskar att denna spärr ska finnas. Tryck på motsvarande siffror för dessa handenheter. Tryck en gång till för att ta bort spärren. 12. Tryck på knappen C för att avsluta programmeringen och tryck och håll knappen C nere för att komma till läge standby

27 INSTÄLLNINGAR TILLTRÄDESKOD I PRIVATA TELEFONVÄXLAR Behövs i en del privata telefonväxlar som inte automatiskt får en identifikationskod till den offentliga telefonoperatören. I dessa fall kan du behöva programmera in en offentlig tillträdeskod på upp till 4 siffror. Om dina slagna siffrors prefix överensstämmer med PABX ACCESS CODE. Din telefon kommer nu automatiskt sätta in en paus efter den offentliga tillträdeskoden. LAGRA ETT NUMMER FÖR PRIVAT TELEFONVÄXEL 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned till displayen visar BASE. Tryck OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar PABX. Tryck på OK för att bekräfta 6. Displayen kommer att visa EMPTY 7. Skriv in ett tal på maximalt 4 siffror. Tryck på OK för att lagra. Anm: För att modifiera tillträdeskoden - upprepa steg 1 till 5. Tryck sedan på knappen C för att komma tillbaka till siffran innan. ATT AKTIVERA OCH DEAKTIVERA TILLTRÄDESKODEN 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck på OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar PABX. Tryck på OK för att bekräfta 6. Om det visas EMPTY Betyder det att tillträdeskoden är deaktiverad. 7. Om det visas ett tal betyder det att tillträdeskoden är aktiverad. Talet kan tas bort genom att trycka på knappen C och därefter trycka på knappen OK för att deaktivera tillträdeskoden Handenheten återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

28 UTVIDGNING DECT-SYSTEM DDP-500 kan bilda en bas i DECT telefon system bestående av flera handenheter som ger dig följande möjligheter: - Registrera upp till 7 handenheter till samma basenhet. - Registrera upp till 4 basenheter till samma handenhet. - Göra interna samtal och vidareställa samtal från en handenhet till en annan handenhet som är ansluten till samma basenhet. - Utvidga täckningsområdet för en handenhet genom automatisk anslutning till närmaste basenhet. - Registrera andra GAP (Generic Access Profile) kompatibla handenheter till basenheten. FLERA BASENHETER Genom att ansluta flera basenheter till ett system kommer täckningsområdet för varje handenhet att utvidgas, men det är avgörande att alla basenheter täcker varandra. Annars kan det förekomma ställen där mottagning inte är möjligt. Det rekommenderas att en handenhet testar täckningsområdet när genom att göra uppringningar när en ny basenhet tas i bruk. Det är också möjligt att placera en basenhet därhemma och en basenhet på arbetet och använda samma handenhet på båda platserna

29 UTVIDGNING FLERA BASENHETER Figuren ovan visar ett system med fyra basenheter,a-d. Cirklarna visar täckningsområdet för varje basenhet

30 UTVIDGNING FLERA HANDENHETER Att använda flera handenheter till ett system gör det möjligt för alla användare att vidareställa samtal och göra interna samtal. Ett externt samtal och ett internt samtal kan maximalt göras samtidigt. När en extra handenhet läggs till systemet måste batterierna laddas i 15 timmar utan avbrott. Registreringsproceduren måste göras innan handenheten tas i bruk. Registreringen tilldelar varje handenhet en specifikt identifikationsnummer från 1 till 7. Numret används uteslutande till interna samtal. Vid leveransen är varje handenhet registrerad till basenhet med nummer

31 UTVIDGNING REGISTRERA HANDENHET/BASENHET Om en extra handenhet läggs till systemet måste den registreras till basenheten. REGISTRERA BASENHET / HANDENHET 1. Tryck på knappen BASE page och håll den nedtryckt (ca. 10 sekunder) tills basenhet börjar signalera. 2. Tryck på knappen MENY på basenheten. 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar SUBSCRIBE 5. Tryck på knappen OK. Displayen visar SUB BASE : 6. Välj ett nummer till basenheten genom att trycka på siffertangenterna Efter några sekunder visas basenhetens ID kod (RFPI) i displayen 8. Tryck på knappen OK för att bekräfta 9. Skriv in registreringskoden (levereras med registreringskod 1590) när texten PIN visas på displayen 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta 11. Handenheten återgår till läge standby efter några få sekunder

32 UTVIDGNING REGISTRERA Det är praktiskt om basenheten placeras på ett högt beläget stället varifrån du inte kan nå den och trycka på sökknappen. 1. Tryck på knappen MENY på en redan registrerad handenhet. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck på knappen OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck på knappen OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar ADD HS. Tryck på knappen OK för att bekräfta 6. Välj en registreringskod bestående av fyra siffror ( t.ex. 1590) när texten PIN : visas på displayen 7. Tryck på knappen OK för att bekräfta 8. Tryck och håll knappen C nedtryckt för att komma till läge standby 9. Fortsätt registratreringen. se sidan ( Refererar till REGISTRERA BASENHET /HANDENHET steg 2 till 11) VÄLJ BASENHET Om handenheten är registrerad till mer än en basenhet kan du välja en basenhet som en speciell basenhet oavsett hur många basenheter som har registrerats. 1. Tryck på knappen MENY 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på knappen OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BS SELECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen visar den inställning som finns för tillfället BASE: 1 ( 1= basenhet nummer ett, 2 = basenhet nummer två etc.) 5. Skriv in nummer på önskad basenhet med siffertangenterna 1-4. Tryck på knappen OK för att bekräfta 6. Tryck på knappen C för att avsluta programmering. Tryck och håll knappen C nedtryckt för att komma till läge standby

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1 BUTLER 920 Viktigt För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna aktivera

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform

Dialog 4187 Plus. Användarhandbok. BusinessPhone-kommunikationsplattform Dialog 4187 Plus BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista...

Innehållsförteckning. Ringa bekvämt... 19 Nummerrepetition...19 Telefonbok och förvalslista...21 Teckentabell...22 Samtalslista... Gigaset 4010 Comfort, svenska, 31008-G4010-B102-2- 4010CoIVZ.fm 05.07.01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Snabbguide.......................................................II Kortfattad översikt

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office BusinessPhone-kommunikationsplattform Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles

FÄLT EC II. Eng. Version 3.06. Rätt till ändringar förbehålles FÄLT EC II Beskrivning och installationsanvisning Manual and installation instruction Handbuch und Montagevorschrift Instruction de manuel et d installation Manuale e istruzioni per l installazione Sv

Läs mer

Inledning. Försäkran om överensstämmelse

Inledning. Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna GX10i-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

BRUKSANVISNING MFC-620CN

BRUKSANVISNING MFC-620CN BRUKSANVISNING MFC-620CN Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer: MFC-620CN (Markera ditt modellnummer) Serienummer:* Inköpsdatum:

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Innehåll. 1. Välkommen 4

Innehåll. 1. Välkommen 4 1.1 Bruksanvisning Innehåll 1. Välkommen 4 2. Lär känna Roger Pen 6 2.1 I förpackningen 6 2.2 Så fungerar Roger Pen 7 2.3 Beskrivning av enheten 8 2.4 Indikatorlampor (LED-status) 9 3. Komma igång 10 3.1

Läs mer

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat

Gigaset C610 IP din kraftfulla rumskamrat Gratulerar! Genom att köpa en Gigaset har du valt ett varumärke som tar ställning för en hållbar utveckling. Förpackningen till denna produkt är miljövänlig. Mer information finns på www.gigaset.com. Gigaset

Läs mer

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C

BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C BRUKSANVISNING FAX-1840C MFC-3240C Om du behöver ringa kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för eventuella framtida behov: Modellnummer:FAX-1840C och MFC-3240C (Ringa in ditt modellnummer)

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Nokia C2 05 Användarhandbok

Nokia C2 05 Användarhandbok Nokia C2 05 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 6 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Slå på eller stänga av

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7905G och 7912G för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

BeoSound 3200. Handbok

BeoSound 3200. Handbok BeoSound 3200 Handbok Innehåll 3 Lär känna musiksystemet från Bang & Olufsen, 4 Lär känna ditt musiksystem, se knapparnas placering på kontrollpanelen och lär dig tolka och ändra informationen på displayen.

Läs mer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office IP-telefon för MX-ONE och MD110 Användarhandbok Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N72-5 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-180-produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår

Läs mer