DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DENVER DDP-500. Bruksanvisning. Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer"

Transkript

1 DENVER DDP-500 Digital, sladdlös, högtalande telefon med handsfreefunktion och med visning av inkommande telefonnummer Bruksanvisning

2 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Placering av Funktionsknappar.. 3 Inställning. 18 Handenhet. 3 Ringmelodi och nivå i handenheten. 18 Basenhet 4 Ljud på knapparna i handenheten. 19 Direkt uppringning (barn-facilitet)..20 Installation... 5 Telefonlås / Barnvakt. 21 Uppackning. 5 Namn på handenhet Placering av basenheten 5 PIN-kod till Basenhet. 23 Att ansluta sig 5 Ring melodi i basenheten. 24 Batteri/Säkerhetsinformation.. 6 Basenhet, ringnivå. 25 Byte av batterier 6 Samtalsspärr.26 Stänga av / Sätta på. 7 Tillträdeskod till privat telefonväxel.27 Batteri indikator 7 Samtalstid. 7 Utvidgning..28 Varningston, täckningsområde.8 DECT system. 28 Uttag i handenheten 8 Flera basenheter.. 29 Displayen i handenhet 9 Flera handenheter.. 30 Register 31 Användande 10 Välj basenhet. 32 Att ringa ett externt samtal..10 Avregistrera.33 Samtalsmätare..10 Interna samtal 34 Besvara inkommande samtal.. 10 Vidareställa samtal.. 34 Högtalar funktion. 11 Telefonkonferens. 34 Volym 11 Standby 12 Övrigt 35 Mute. 12 Interferens 35 Söka / Lokalisera handenheten. 12 Felsökning 35 Uppringning av senaste nummer Återställning av handenheten 37 och lista över inkommande samtal 13 Återställning av basenheten..37 Var uppmärksam på 14 Snabb guide Telefonkatalogfunktion..15 Tekniska data

3 PLACERING AV FUNKTIONSKNAPPAR - 3 -

4 BASENHET INDIKATOR FÖR LINJE ANVÄNDS SÖK KNAPP LADDNINGSINDIKATOR TELEFONLEDNINGSUTTAG LADDNINGSKONTAKTER UTTAG FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING - 4 -

5 INSTALLATION UPPACKNING I kartongen finns följande delar: Handenhet Basenhet 3 x NI-MH batterier( uppladdningsbara) Strömförsörjning Telefonledning Bruksanvisning PLACERING AV BASENHETEN Det är viktigt för allmän täckning och funktion att basenheten och handenheten kan mottaga och skicka tillfredställande radio signaler. Placera basenheten nära Uttaget till telefonuttaget Strömkontakten Bästa placering är i ett högre beläget rum som ligger centralt till arean som ska täckas. Om otillfredsställande täckning erhålls kan det lösas genom att återställa basenheten. Placera inte enheten i direkt solljus eller i utrymmen med hög fuktighet. Placera inte enheten nära elektrisk utrustning såsom TV, datorer, kylskåp eller liknande. Placera heller inte enheten nära element, metallrör eller fönsterramar. ATT ANSLUTA SIG Ta bort batterilocket från botten av handenheten genom att trycka försiktigt på locket och dra det av enheten. Sätt in de medföljande batterierna. Se till att polerna vänder riktigt. Sätt på locket igen. Anslut kontakten till el-adaptern i baksidan av basenheten samt till nätuttaget. Anslut telefonledningen till baksidan av basenheten och till uttaget i telefonnätverket

6 INSTALLATION BATTERI Efter att el-adaptern har laddats måste den fortsatt vara ansluten till nätuttaget och till basenheten. Strömmen måste också vara påslagen. Det rekommenderas att handenheten laddas över natten för att se till att maximal prestanda erhålls. Batteriet förblir funktionsduglig i 110 timmar, beroende på användning. Om telefonen inte används under en länge tid, t.ex. i samband med semester bör eladaptern vara frånkopplad. När strömmen frånkopplats är det nödvändigt att ladda handenheten i 15 timmar. Batterierna behöver bytas ut om läckage förekommer eller om de laddas ur efter ca. två timmar. De återuppladdningsbara batterierna (NiMH) innehåller inte cadmium och bör bortskaffas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. VIKTIGT! När batterierna är nya måste de laddas i 15 timmar utan avbrott. Garantin gäller ej om problem skulle uppstå som ett resultat av användande av icke korrekta batterier. BYTE AV BATTERIER När batterierna är tomma kan inte samtal föras eller tas emot. När batteriet är nästan tomt visar batteriindikatorn endast en prick och en varningssignal kan höras. SÄKERHETS INFORMATION Utrustningen har inte utformats för att kunna göra nöduppringar till polis och brandkår eller liknande när strömmen är avbruten. Alternativa arrangemang måste göras för att säkerställa tillgång till nöduppringningar. VARNING! Detta elektriska nätverk är klassificerat i enlighet med standard EN Det enda sättet att göra denna produkt strömlös är att avlägsna elkontakten från el-uttaget. Se till att det elektriska uttaget är placerat nära apparaten och att den alltid är lätt att nå. För att alltid kunna ringa i händelse av strömavbrott, rekommenderas att denna telefon används som ett komplement till andra telefoner som inte behöver nätström för att fungera. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - Se till att handenheten inte kommer i kontakt med vatten. - Öppna inte handenheten eller basenheten. Detta kan innebära utsättande för stark ström. Kontakta våra servicekontor för alla reparationer. - Se till att inte laddningskontakterna eller batterierna kommer i kontakt med konduktivt material såsom nycklar, gem, ringar, armband, etc. - Se till att batterierna sätts in med polaritet i korrekt läge

7 INSTALLATION SÄTTA PÅ / STÄNGA AV Tryck på knappen för att sätta på handenheten. När handenheten är avstängd sparas batterierna och uppringningar kan varken göras eller tas emot. På följande sätt stänger man av handenheten 1. Tryck på MENY knappen 2. Displayen på handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på eller tills displayen visar SWITCH OFF 4. Tryck OK för att bekräfta 5. Strömmen till handenheten är nu avstängd Anm.: Stäng av handenheten vid byte av batterier. BATTERI INDIKATOR Fullständigt uppladdad Halvt uppladdad Snart urladdad. En varningssignal kan höras. ANVÄNDNINGSTID Efter den första uppladdningen måste el-adaptern vara ansluten till nätströmmen och till basenheten. Nätströmmen måste vara påslagen. Det rekommenderas att handenheten laddas upp över natten för att garantera maximal användningstid. Batterierna håller sig uppladdade i 110 timmar i standby eller i 6 timmars taltid beroende på hur telefonen används

8 INSTALLATION VARNINGSTON, TÄCKNINGSOMRÅDE Aktiveras om kvaliteten på den mottagna signalen från basenheten faller under en bestämd nivå. Exampel: Om handenheten flyttas från basenhetens täckningsområde kommer en varningston att höras. När användaren flyttar sig mot basenheten eller flyttar sig från signalskuggan upphör varningstonen Om handenheten är fullständigt utanför täckningsområdet kommer displayen att visa RANGE OUT. VIKTIGT: På grund av radio interferens med omgivningen kan synkronisation mellan handenheten och basenheten tillfälligt avbrytas. Basenheten kommer automatiskt mycket snabbt att byta till en annan kanal för att kompensera för interferensen och återställa synkronisation. Under ett kort period kan displayen på handenheten visa RANGE OUT för att därefter återgå till normalt läge. UTTAG FÖR HEADSET Ett Headset kan sättas i uttaget för headset på vänster sida. När ett headset används hörs inte ljudet i handenhetens högtalare. Anm: Headset medföljer inte. Om du önskar att anskaffa dig ett headset kontakta din återförsäljare

9 INSTALLATION DISPLAYEN I HANDENHETEN Symbol Vad betyder det när följande symboler lyser 1. Batteri Laddnings Nivå Visar batteriets laddningsnivå 2. Programmerings Läge Du håller på att programmera handenheten, basenheten eller telefonkatalogfunktionen 3. DTAM Reserverad, används inte 4. Internt Samtal Du är ansluten till andra handenheter 5. Externt Samtal Du är ansluten till telefonnätet 6. Mute Mikrofon bortkopplad 7. CID Du tar emot information om inkommande samtal 8. Högtalande telefon Högtalaren på din handenhet är påslagen 9. Mottagning Visar signalstyrkan mellan handenheten och basenheten 10. AM Reserverad, används inte 11. PM Reserverad, används inte - 9 -

10 ANVÄNDANDE ATT RINGA ETT EXTERNT SAMTAL Slå det telefonnummer som du önskar ringa till (numret kommer att visas i displayen). Om du slår fel siffra - använd knappen C för att ta bort siffran. Tryck på (uppringning sker automatiskt till det inskrivna numret). Tryck på för att avsluta samtalet. SAMTALSMÄTARE Den använda tiden på utgående och inkommande samtal visas på displayen ca. 10 sekunder efter att samtalet har avslutats. BESVARA INKOMMANDE SAMTAL När en inkommande uppringning tas emot kommer både basenheten och handenheten att ringa. För att besvara uppringningen, tryck på knappen och släpp den när det ringer i handenheten. När samtalet är mottaget kommer symbolen att visas i displayen på handenheten. För att avsluta samtalet tryck på knappen

11 ANVÄNDNING HÖGTALARFUNKTION Vill du byta till "hands free mode" under ett samtal? Tryck på knappen på handenheten. Handenheten måste stå upp och du kan högst vara 1 meter från handenheten. RINGA UPP /RINGA UPP MED HÖGTALARFUNKTIONEN Slå numret som vanligt. När samtalet har etablerats, tryck på. "Hands free mode" kommer nu att vara aktiverat. Ställ telefonen på en jämn yta. Du kan nu tala genom mikrofonen i handenheten. För att fortsätta samtalet i handenheten, tryck på "hands free" knappen en gång till. För att avsluta samtalet, tryck på VOLYM Ljudstyrkenivån i handenhetens kan inställas i tre olika nivåer under ett samtal. Du kan ställa in volymen oavsett om du använder headset, handenheten eller "hands free". Ett samtal har mottagits i handenheten. Tryck på volym knappen. Display visar de tillgängliga inställningsmöjligheterna (VOL: LOW, VOL: MEDIUM, VOL=HIGH) Välj önskad volym genom att trycka på volymknappen Tryck på knappen OK eller vänta några sekunder för att komma till samtalsläge

12 ANVÄNDNING STANDBY När handenheten inte används (standby mode) kommer LCD displayen att visa handenhetens identifikationsnummer, batteriet och antenn-ikonet. MUTE KNAPP Om man under ett telefonsamtal önskar att prata privat med en tredje person utan att den man samtalar i telefon hör det, häller man på knappen nertryckt i ca. 2 sek.(symbolen "mute" kommer att visas på displayen). För att återuppta telefonsamtalet häll knappen nertryckt i ca. 2 sek.en gång till. SÖKA / LOKALISERA HANDENHETEN För att söka efter eller lokalisera handenheten - tryck på knappen kommer att ringa i ca. 30 sekunder på basenheten. Handenheten För att stänga av ringandet - tryck två gånger på knappen på handenheten

13 ANVÄNDNING UPPRINGNING AV SENASTE NUMMER OCH LISTA ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR Telefonen är försedd med en utgående (återuppringning av senaste nummer) minnes funktion. Minnet kan lagra upp till 5 utgående samtal. Användaren kan se interna nummer genom att trycka på knappen RP/UP. Tryck på knappen FÖRKLARING AV LISTA ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR Funktionen gör det möjligt att se vem som ringer innan du svarar och vem som har ringt dig när du varit frånvarande. Om denna service är implementerad hos din telefonoperatör kommer du att se numret på displayen hos den som ringer dig några sekunder innan din telefon ringer. Upp till 10 obesvarade inkommande uppringningar kommer att lagras i handenheten. När listan är full kommer det äldsta numret att tas bort automatiskt. Om det uppringande telefonnumret redan finns i telefonkatalogen i handenheten kommer namnet att visas i samtalsregistret. Anm: Vi rekommenderar att du lagrar hela telefonnumret med STD koden i telefonkatalog minnet så att namnet som hör till numret visas på displayen. Varje ingång till uppringningslistan har: Den uppringandes namn (upp till 10 tecken) om det är lagrat i telefonkatalogen eller tillhandahålls av telefonnätverket. Den uppringandes telefonnummer ( upp till 20 siffror) VISA LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode -, tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID. (oläste/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. Om du trycker på kommer telefonen automatiskt att ringa till det valda numret. 4. Tryck på knappen OK för att kontrollera vilken tid som uppringningen gjordes. TA BORT NUMMER I LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode - tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID. (olästa/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. 4. Tryck på meny tills displayen visar TIME 5. Tryck på knappen CID tills displayen visar ERASE 6. Tryck på OK för att ta bort numret från listan. 7. Tryck på OK för att bekräfta

14 ANVÄNDNING TA BORT ALLA NUMMER I LISTAN ÖVER INKOMMANDE UPPRINGNINGAR 1. När handenheten är i standby mode -, tryck på knappen CID 2. Handenheten visar antalet nummer i CID.(olästa/totalt antal) 3. Tryck på knappen CID upprepade gånger för att välja det nummer du önskar kontrollera. 4. Tryck på Meny tills displayen visar TIME 5. Tryck på knappen CID tills displayen visar ERASE ALL 6. Tryck på OK för att ta bort alla numret från listan. 7. Tryck på OK för att bekräfte VAR UPPMÄRKSAM PÅ Visning av inkommande nummer är en tjänst man kan abonnera på hos sin telefonoperatör. Denna telefon tillhandahåller visning av inkommande samtal förutsatt att denna tjänst är tillgänglig hos telefonoperatören och att eventuell abonnemangsavgift har erlagts. Kontrollera med din telefonoperatör för ytterligare information. Om visning av inkommande uppringningar inte är implementerad på din telefonlinje kommer information över uppringningarna inte att visas. Om handenheten registreras till en annan basenhet kommer all information i listan över uppringningar att förloras. OM LISTAN ÄR FULL Upp till 10 inkommande nummer kan lagras i listan. När listan är full kommer det äldsta numret automatiskt att tas bort

15 ANVÄNDNING TELEFONKATALOG FUNKTION Din DDP-500 har plats till att lagra 40 telefonnummer med upp till 20 siffror var. Telefonnumren kan lagras med ett namn på upp till 10 tecken. Att ringa till ett lagrat nummer 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen OK 6. Tryck på knappen Upp eller Ned upprepade gånger tills namnet och numret du önskar ringa till visas på displayen. 7. Tryck på knappen LAGRA NUMMER I TELEFONKATALOGEN 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen på handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck ned knappen Ned tills ADD ENTRY visas 5. Tryck på knappen OK 6. Displayen på handenheten visar NAME? 7. Skriv in namnet på telefonnumret du vill lagra 8. Tryck på knappen OK 9. Displayen på handenheten visar NUMBER? Amn.: När du befinner dig i NUMBER? kan du sätta in en paus genom att trycka på knappen R 10. Skriv in numret genom att använda siffertangenterna 11. Tryck på knappen OK. Handenheten går automatiskt tillbaka till läge standby

16 ANVÄNDNING Att söka efter ett nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck knappen Ned tills displayen visar SEARCH 6. Tryck på knappen OK 7. Displayen i handenheten visar NAME? 8. Skriv in namnet 9. Tryck på knappen OK Du kan hålla knappen C nedtryckt för att komma tillbaka till standby. Att ändra ett nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar EDIT 6. Tryck på knappen OK 7. Tryck på knappen Upp eller Ned upprepade gånger tills namnet du önskar att ändra visas på displayen 8. Tryck på knappen OK 9. Namnet du vill ändra visas på displayen 10. Ändra namnet 11. Tryck på knappen OK 12. Numret du önskar ändra visas på displayen 13. Ändra numret 14. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt tillbaka till laäge standby

17 ANVÄNDNING Att ta bort ett nummer från minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills enheten visar ERASE 6. Tryck på knappen OK 7. Tryck på knappen Upp eller NED upprepade gånger tills namnet du vill ta bort visas på displayen. 8. Tryck på knappen OK. Displayen på handenheten kommer att visa CONFIRM? 9. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt i läge standby Att ta bort alla nummer i minnet 1. Tryck på knappen MENY 2. Displayen i handenheten visar PHONEBOOK 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen i handenheten visar VIEW 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar ERASE ALL 6. Tryck på knappen OK 7. Displayen på handenheten visar CONFIRM? 8. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Handenheten kommer automatiskt tillbaka till läge standby

18 INSTÄLLNINGAR För att ändra någon av telefonens inställningar ska knappen MENY först tryckas ned och därefter ska knappen Ned tryckas ned för att välja en funktion För närmare information se DDP-500 snabb guide. För att avsluta och komma tillbaka till standby - tryck och håll C nere i två sekunder. RINGMELODI OCH RINGNIVÅ PÅ HANDENHETEN Du kan ställa in ringnivån i fyra lägen: Av, på, normal och hög. Du kan också ändra ringmelodin i fyra olika typer. Det rekommenderas att ställa in olika melodier för externa och interna uppringningar för att lätt kunna identifiera dem. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar INT RING ( intern uppringning) eller EXT RING ( extern uppringning ) 5. Tryck på knappen OK. Displayen visar IRING X ( X står för melodi 1 4 ) 6. Välj melodi genom att trycka på knappen Upp och Ned 7. Tryck på knappen OK. Displayen kommer att visa INT RING OR EXT RING X Y ( Y står för ringvolym 1=OFF, 2=LOW, 3=MEDIUM, 4=HIGH ) 8. Välj nivå genom att trycka på knappen Upp och Ned 9. Tryck på knappen OK för att bekräfta 10. Handenheten återgår automatiskt till läge standby

19 INSTÄLLNINGAR LJUD TILL SIFFERTANGENTERNA PÅ HANDENHETEN Handenheten har programmerats till att ge ett bekräftelseljud varje gång en knapp trycks ner. Detta ljudet kan stängas av om så önskas. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET 3. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar KEY CLICK 5. Tryck på knappen OK 6. Handenheten återgår automatiskt till läge standby

20 INSTÄLLNINGAR DIREKT UPPRINGNING (barn funktion) Denna funktion gör det möjligt att förprogrammera handenheten med ett nödnummer som det automatiskt rings till genom att trycka på valfri knapp. ( undantaget programmeringsknappen) Det är möjligt att besvara samtal även om denna funktionen är aktiverad. I displayen visas DIRECT när direkt uppringning är aktiverad. LAGRA OCH AKTIVERA DIREKT UPPRINGNINGS NUMRET 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar DIRECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen kommer att visa EMPTY om det inte finns några inprogrammerade nummer. Annars visas det senaste numret. 5. Skriv in telefonnumret på högst 25 siffror 6. Tryck på OK för att aktivera DIRECT CALL Anm: För att ändra direkt uppringnings numret - upprepa steg 1 till 5. Tryck sedan på knappen C för att komma tillbaka till senaste siffran. AKTIVERA DIREKT UPPRINGNING 1. Tryck på knappen MENY 2. Tryck ned knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar DIRECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen kommer att visa ditt direkt uppringnings nummer 5. Tryck på OK för att aktivera DIRECT CALL DEAKTIVERA DIREKT UPPRINGNING 1. Tryck på knappen MENY två gången inom en halv sekund. 2. Du kommer att höra två signaler och återvända till läge standby

21 INSTÄLLNINGAR TELEFONLÅS Telefonen är försedd med en funktion som spärrar alla utgående samtal och/eller alla funktioner. Du måste känna till handenhetens PIN-kod för att låsa och kunna låsa upp telefonen. LOCKED visas i displayen när låsfunktionen är aktiverad. Varje gång du nedanstående kommer inställningen att skifta mellan att vara låst och olåst. 1. Tryck på knappen MENY efterföljt av knappen * 2. Displayen kommer att visa LOCKED. 3. Tryck på knappen MENY efterföljt av knappen * för att låsa upp BARNVAKT Det är möjligt att använda en handenhet som en barnvakt (övervakande handenhet) och övervaka ett rum, t.ex. barnets sovrum, för därifrån kommande ljud. När handenheten möjliggör denna funktionen kommer den automatiskt att ta upp ett internt samtal och den som ringer kan lyssna. Du kan också tala till den övervakande handenheten. Din röst kommer också att höras i högtalartelefonen. AKTIVERING/ DEAKTIVERING BARNVAKTS FUNKTIONEN 1. Tryck på MENY knappen 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BABYSIT 4. Tryck OK för att välj dina ändringar 5. Displayen kommer att visa BABYSIT ON eller BABYSIT OFF 6. Din handenhet återgår automatiskt till läge standby

22 INSTÄLLNINGAR NAMN PÅ HANDENHETEN Du kan maximalt lagra 8 siffror Alfanumeriska tecken i din handenhet som är avsedd för din egen identifikation. Under ledigt läge kommer handenhetens namn och handenhetens namn att visas i displayen. LAGRA HANDENHETENS NUMMER 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HS NAME. Tryck på OK för att bekräfta 4. Skriv in alfanumeriska tecken på maximalt 8 siffror. Tryck på OK för att lagra. Anm: För att ändra handenhets namn - upprepa steg 1 till 4. Tryck sedan på knappen C som tar dig tillbaka till siffran innan

23 INSTÄLLNINGAR PINKOD TILL BASENHETEN Basenheten levereras med PIN-koden Det rekommenderas att det ändras till ett eget personligt nummer (1-8 siffror). 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar CHANGE PIN 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar PIN : 9. Skriv in den nya PIN-koden (1-8 siffror) 10. Tryck på OK för att bekräfta 11. Displayen visar PIN : 12. Skriv in den nya PIN-koden (1-8 siffror) följt av knappen OK för att bekräfta 13. Displayen på handenheten visar FLASH TIME. Den återgår därefter automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

24 INSTÄLLNINGAR RINGMELODI PÅ BASENHETEN Det finns fyra inställningar tillgängliga (TYPE 1-4 melodi) för att ställa in basenhetens ringsignal. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar MELODY 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar B MELODY X (melodi typ 1 4) 9. Välj melodi genom att trycka på knappen Upp och Ned 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta 11. Displayen på handenheten visar FLASH TIME. Den återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

25 INSTÄLLNINGAR NIVÅN PÅ BASENHETENS RINGSIGNAL Det finns fyra inställningar tillgängliga (avstängd, låg, medel och hög) för nivån på basenhetens ringsignal. 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE 3. Tryck på knappen OK 4. Displayen visar PIN : 5. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt av knappen OK för att bekräfta 6. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 7. Tryck på knappen Ned tills displayen visar VOLUME 8. Tryck på knappen OK. Displayen visar B VOLUME Y 9. ( Y är nivån 1=AVSTÄNGD, 2=LÅG, 3=MEDEL, 4=HÖG ) 10. Välj nivå genom att trycka på knappen Upp och Ned 11. Tryck på OK för att bekräfta 12. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME. Den återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

26 INSTÄLLNINGAR SAMTALSSPÄRR Samtalsspärr kan användas för att inskränka användning av handenheten och se till att användare inte gör dyra uppringningar till internationella telefonnummer eller till avgiftsbelagda telefonnummer. Basenheten kan spärra upp till 5 telefonnummer ( vardera på 5 siffror) i varje handenhet. LÄGG IN SPÄRRADE NUMMER 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck på OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590) följt af OK för att bekräfta 5. Om PIN-koden accepteras visar displayen FLASH TIME 6. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BARRING. Tryck på OK för att bekräfta 7. Displayen visar NO 1: EMPTY (Nummer 1 av de spärrade numren. Om det inte visas något nummer är det inte spärrat något nummer) 8. Tryck på knappen Ned. Du kan växla mellan fem olika spärrade nummer. 9. Skriv in det telefonnummer du vill spärra (max. 5 siffror) efter att du har växlat till rätt position. Om du skriver in en felaktig siffra - tryck på knappen C för att ta bort siffran. 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta. Displayen visar HS Skriv in numret på den handenhet som du önskar att denna spärr ska finnas. Tryck på motsvarande siffror för dessa handenheter. Tryck en gång till för att ta bort spärren. 12. Tryck på knappen C för att avsluta programmeringen och tryck och håll knappen C nere för att komma till läge standby

27 INSTÄLLNINGAR TILLTRÄDESKOD I PRIVATA TELEFONVÄXLAR Behövs i en del privata telefonväxlar som inte automatiskt får en identifikationskod till den offentliga telefonoperatören. I dessa fall kan du behöva programmera in en offentlig tillträdeskod på upp till 4 siffror. Om dina slagna siffrors prefix överensstämmer med PABX ACCESS CODE. Din telefon kommer nu automatiskt sätta in en paus efter den offentliga tillträdeskoden. LAGRA ETT NUMMER FÖR PRIVAT TELEFONVÄXEL 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned till displayen visar BASE. Tryck OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar PABX. Tryck på OK för att bekräfta 6. Displayen kommer att visa EMPTY 7. Skriv in ett tal på maximalt 4 siffror. Tryck på OK för att lagra. Anm: För att modifiera tillträdeskoden - upprepa steg 1 till 5. Tryck sedan på knappen C för att komma tillbaka till siffran innan. ATT AKTIVERA OCH DEAKTIVERA TILLTRÄDESKODEN 1. Tryck på knappen MENY. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck på OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar PABX. Tryck på OK för att bekräfta 6. Om det visas EMPTY Betyder det att tillträdeskoden är deaktiverad. 7. Om det visas ett tal betyder det att tillträdeskoden är aktiverad. Talet kan tas bort genom att trycka på knappen C och därefter trycka på knappen OK för att deaktivera tillträdeskoden Handenheten återgår automatiskt till läge standby efter 30 sekunder

28 UTVIDGNING DECT-SYSTEM DDP-500 kan bilda en bas i DECT telefon system bestående av flera handenheter som ger dig följande möjligheter: - Registrera upp till 7 handenheter till samma basenhet. - Registrera upp till 4 basenheter till samma handenhet. - Göra interna samtal och vidareställa samtal från en handenhet till en annan handenhet som är ansluten till samma basenhet. - Utvidga täckningsområdet för en handenhet genom automatisk anslutning till närmaste basenhet. - Registrera andra GAP (Generic Access Profile) kompatibla handenheter till basenheten. FLERA BASENHETER Genom att ansluta flera basenheter till ett system kommer täckningsområdet för varje handenhet att utvidgas, men det är avgörande att alla basenheter täcker varandra. Annars kan det förekomma ställen där mottagning inte är möjligt. Det rekommenderas att en handenhet testar täckningsområdet när genom att göra uppringningar när en ny basenhet tas i bruk. Det är också möjligt att placera en basenhet därhemma och en basenhet på arbetet och använda samma handenhet på båda platserna

29 UTVIDGNING FLERA BASENHETER Figuren ovan visar ett system med fyra basenheter,a-d. Cirklarna visar täckningsområdet för varje basenhet

30 UTVIDGNING FLERA HANDENHETER Att använda flera handenheter till ett system gör det möjligt för alla användare att vidareställa samtal och göra interna samtal. Ett externt samtal och ett internt samtal kan maximalt göras samtidigt. När en extra handenhet läggs till systemet måste batterierna laddas i 15 timmar utan avbrott. Registreringsproceduren måste göras innan handenheten tas i bruk. Registreringen tilldelar varje handenhet en specifikt identifikationsnummer från 1 till 7. Numret används uteslutande till interna samtal. Vid leveransen är varje handenhet registrerad till basenhet med nummer

31 UTVIDGNING REGISTRERA HANDENHET/BASENHET Om en extra handenhet läggs till systemet måste den registreras till basenheten. REGISTRERA BASENHET / HANDENHET 1. Tryck på knappen BASE page och håll den nedtryckt (ca. 10 sekunder) tills basenhet börjar signalera. 2. Tryck på knappen MENY på basenheten. 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på knappen OK 4. Tryck på knappen Ned tills displayen visar SUBSCRIBE 5. Tryck på knappen OK. Displayen visar SUB BASE : 6. Välj ett nummer till basenheten genom att trycka på siffertangenterna Efter några sekunder visas basenhetens ID kod (RFPI) i displayen 8. Tryck på knappen OK för att bekräfta 9. Skriv in registreringskoden (levereras med registreringskod 1590) när texten PIN visas på displayen 10. Tryck på knappen OK för att bekräfta 11. Handenheten återgår till läge standby efter några få sekunder

32 UTVIDGNING REGISTRERA Det är praktiskt om basenheten placeras på ett högt beläget stället varifrån du inte kan nå den och trycka på sökknappen. 1. Tryck på knappen MENY på en redan registrerad handenhet. 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BASE. Tryck på knappen OK för att bekräfta 3. Displayen visar PIN : 4. Skriv in PIN-koden (levereras med PIN-koden 1590). Tryck på knappen OK för att bekräfta 5. Tryck på knappen Ned tills displayen visar ADD HS. Tryck på knappen OK för att bekräfta 6. Välj en registreringskod bestående av fyra siffror ( t.ex. 1590) när texten PIN : visas på displayen 7. Tryck på knappen OK för att bekräfta 8. Tryck och håll knappen C nedtryckt för att komma till läge standby 9. Fortsätt registratreringen. se sidan ( Refererar till REGISTRERA BASENHET /HANDENHET steg 2 till 11) VÄLJ BASENHET Om handenheten är registrerad till mer än en basenhet kan du välja en basenhet som en speciell basenhet oavsett hur många basenheter som har registrerats. 1. Tryck på knappen MENY 2. Tryck på knappen Ned tills displayen visar HANDSET. Tryck på knappen OK för att bekräfta 3. Tryck på knappen Ned tills displayen visar BS SELECT. Tryck på OK för att bekräfta 4. Displayen visar den inställning som finns för tillfället BASE: 1 ( 1= basenhet nummer ett, 2 = basenhet nummer två etc.) 5. Skriv in nummer på önskad basenhet med siffertangenterna 1-4. Tryck på knappen OK för att bekräfta 6. Tryck på knappen C för att avsluta programmering. Tryck och håll knappen C nedtryckt för att komma till läge standby

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

QUICK START GUIDE CORDLESS TELEPHONE. Voxtel D80 Voxtel D80 twin Voxtel D80 triple

QUICK START GUIDE CORDLESS TELEPHONE. Voxtel D80 Voxtel D80 twin Voxtel D80 triple 1 QUICK START GUIDE SW UK CORDLESS TELEPHONE Voxtel D80 Voxtel D80 twin Voxtel D80 triple V2 2 P1 P2 A B P3 C D E H I J F G K L M P4 P5 A 3 1. FÖR ATT VI BRYR OSS Tack för att du har köpt den här produkten!

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon

CD140. www.philips.com/support. SE Digital Trådlös Telefon CD140 www.philips.com/support SE Digital Trådlös Telefon Varning Använd bara uppladdningsbara batterier! Handenheter skall laddas i 24 timmar innan de används. Innehåll 1 Viktigt 2 1.1 Strömförsörjning

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1

BUTLER 920. Bruksanvisning. v 1.1 BUTLER 920 Viktigt För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag för att kunna aktivera

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

Snabbguide och funktioner

Snabbguide och funktioner Snabbguide och funktioner Huvudknapp PÅ/AV-knapp tryck på den i två sekunder Röstuppringning tryck på knappen i två sekunder Återuppringning av senaste numret tryck lätt två gånger Svara eller avsluta

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

BUTLER 4012 USB VOIP BRUKSANVISNING

BUTLER 4012 USB VOIP BRUKSANVISNING BUTLER 4012 USB VOIP BRUKSANVISNING 2.1 Viktigt För att använda funktionen "nummervisning" måste tjänsten vara aktiverad för din telefonlinje. Normalt behöver du ett separat abonnemang från ditt telefonbolag

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA

Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R SVENSKA Larmsändare OND-9005 Sid 2 * Har två olika larmingångar * Larmsändare som vid larm ringer upp högst 14 olika programmerade telefonnummer * Telefonnummer

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV

Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok. 9250694 Utgåva 1 SV Nokia Display Headset HS-69 Användarhandbok 9250694 Utgåva 1 SV KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna HS-69 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Index 7 3 17 22 21 8-9 11 11 4-5 16-17 15 12 20 21 18 6 14 12 22 6 7 10 23 19 14 6 13

Index 7 3 17 22 21 8-9 11 11 4-5 16-17 15 12 20 21 18 6 14 12 22 6 7 10 23 19 14 6 13 V2 Index ACR Anslutning Direktval Felsökning Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Namnboken Nummerpresentatören PreDial Prefix inställning Påminnelse för omställd telefon Radering

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND

Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND SVENSKA Comsys Maxima TELEFON MED NUMMERPRESENTATÖR HÖGTALARFUNKTION TELEFONBOK VIP SIGNAL FÖR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2038 Comsys Maxima Sid 2 TELEFONDELEN * För bord eller

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador

BLUETOOTH HEADSET. User Guide. Benutzerhandbuch Brugervejledning. Manual do Utilizador Benutzerhandbuch Brugervejledning Guía del usuario Käyttöopas Guide de l'utilisateur Guida dell'utente Gebruikershandleiding Brukerhåndbok BLUETOOTH HEADSET User Guide Manual do Utilizador Руководство

Läs mer

W I T H B L U E T O O T H H U B. User manual. Dual-use headset for in the office and on the go

W I T H B L U E T O O T H H U B. User manual. Dual-use headset for in the office and on the go W I T H B L U E T O O T H H U B User manual Dual-use headset for in the office and on the go Innehållsförteckning Tack!................................................................... 5 1. Vad finns

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com

DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com Swedish DM-60 60 sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView ReBell

BRUKSANVISNING. PreView ReBell BRUKSANVISNING V4 PreView ReBell Index Anslutning Avvisa / Pendla Direktval (M1-M3) Felsökning Garanti Grundinställningar Högtalaren Knappar och funktioner Kontrastjustering Lysdiodens funktion Namnprogrammering

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer

Svenska. 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning

Svenska. 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning HearPlus 318w 1 2 13 3 12 4 5 11 6 10 7 9 8 Svenska 1 Ljudförstärkning/Boost 2 Snabbval ABC 3 Volymkontroll 4 Linjeknapp/OK 5 Tonjustering 6 * och ringsignal av/på 7 Återuppringning 8 Telefonbok 9 Nummerpresentation

Läs mer

Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning.

Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Bruksanvisning Ladda telefonlur(ar) i 24 timmar före användning. Innehåll SV 3 Innehåll 4 Viktig information 6 Paketet innehåller 7 Din VOIP 433 9 Ikoner på handenhetens display 10 Anslutning 11 Installation

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer