===================================================

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "==================================================="

Transkript

1 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte i ummet Avstånet mellan A och B ä = AB = ( x z x1) + ( y y1) + ( z 1) A B =================================================== Avstånet fån en punkt till ett plan Låt π vaa ett plan vas ekvation ä skiven på fomen Ax + By + Cz + D = 0 och låt P ( x1, vaa en given punkt Meto1: Avstånet fån punkten P = ( x1, till planet Ax + By + Cz + D = 0 ä Ax1 + By1 + D = Q A + B + C Meto: Linjen L genom P vinkelät mot planet ha ekvationen,,,, Om vi beteckna me Q skäningspunkten mellan linjen L och planet π å ä avstånet =================================================== Avstånet fån en punkt till en ät linje Meto1: Avstånet fån punkten A = ( x1, till en linje som gå genom P=,, och ha iktningsvekton, ä PA v = v P B A

2 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR av 9 Avstånsbeäkning Anmäkning: Den hä fomeln beäkna avstånet som höjen av paallellogammen som späns upp av vektoena v och PA, vs PA aean v = = basen v Meto: Vi kan bestämma en punkt B på linjen,,,, som ligge nämast punkten A genom att använa villkoet 0 och äefte beäkna Exempel: Beäkna avstånet fån punkten A = (,3,8) till linjen L: ( x, y, = (,,6) + t(1,1,0 ) Lösning : Låt B vaa en punkt på linjen L Då ha B kooinate,, 6 Om punkten B ligge på linjen nämast punkten A å gälle ( se bilen ovan) 0 Eftesom, 1, och 1,1,0 få vi fån (*) / Däfö, 1, 1/, 1/, och Anmäkning: Punkten B = (5/,5/,6), kan också beäknas genom att substituea t 1/ i B t, t, 6 =================================================== Meto3: Vi kan bestämma en punkt B på linjen L:,,,, som ligge nämast punkten A genom att föst bestämma ekvationen fö planet Π som gå genom A vinkelät mot L Däefte bestämme vi B som skäningspunkt mellan planet Π och linjen L: Exempel: Beäkna avstånet fån punkten A = (,3,8) till linjen L: ( x, y, = (,,6) + t(1,1,0) A P B Π

3 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 3 av 9 Avstånsbeäkning Lösning : Planet Π ha en nomalvekto och äfö ä planets ekvation: elle 5 0 Vi substituea linjens ekvatione,, 6 i planets ekv och få 5 0 1/ Skäningspunkten ä äfö 5/, 5/, 6 Häav 1/, 1/, och äme 3 Meto4: Vi kan bestämma en punkt B på linjen L:,,,, som ligge nämast punkten A genom att föst bestämma pojektionen av vekton PA på linjen L, ä P= x, y, ) ( 0 0 z 0 Exempel: a) Bestäm en punkt B på linjen L: ( x, y, = (,,6) + t(1,1,0 ) som ligge nämast punkten A = (,3,8) b) Beäkna äefte avstånet fån punkten A till linjen L a) Vi ha P=(,,6) och A= (,3,8), v = (1,1,0 ) Låt u = PA = (0,1, ) å gälle, enligt pojektionsfomeln PB = poj v u v 1 ( u ) = v = (1,1,0 ) = v v Däfö OB = OP+ PB = (,,6) + (,,0) = (,,6) ; 5 5 me ana o B= (,,6) b) Eftesom AB = (,, ) ha vi AB = = = (, 1,0 )

4 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 4 av 9 Avstånsbeäkning Avstånet mellan två paallella äta linje Välj en punkt A på t ex linjen L 1 och beäkna avstånet fån punkten A till linjen L L L 1 =================================================== Avstånet mellan två icke-paallella äta linje Låt L 1 och L vaa två äta linje genom P 1 och P me iktningsvektoe v 1 och v Låt N vaa en nomalvekto till båe L 1 och L, t ex N = v 1 v Avstånet mellan linjena ä N = P1 P o N L 1 P 1 L P Uppgift 1 Planet 6 x + y + 3z = 6 skä kooinataxlana i punktena A, B och C Bestäm omketsen av tiangeln ABC Skäningen me x-axeln få vi om vi substituea y = 0 och z = 0 i ekvationen: 6 x = 6 x = 1 z C B A y x

5 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 5 av 9 Avstånsbeäkning Alltså ä A=(1, 0, 0) På samma sätt få vi B= (0, 3, 0) och C=( 0,0, ) Häav: AB = ( 1,3, 0) och AB = 10, AC = ( 1,0, ) och AC = 5, BC = ( 0, 3, ) och BC = 13 Däme ä omketsen av tiangeln ABC lika me Sva: Uppgift Bestäm avstånet fån punkten A = (1,, 3) till planet x + 5y = 4z Föst skive vi planets ekvation på fomen Ax + By + Cz + D = 0 Alltså x + 5y + 4z + = 0 Avstånet fån punkten A till planet ä Ax1 + By1 + D ( ) = = = = = A + B + C Sva: (= ) 5 5 Uppgift 3 Linjen ( x, y, = (1,1,1) + t(,1,1 ) skä planet x + y + z 7 = 0 i en punkt A Bestäm avstånet fån punkten A till planet x + 3y + 4z + 10 = 0 Vi substituea x = 1 + t, y = 1 + t, z = 1 + t i ekvationen x + y + z 7 = 0 och få t = 1 Alltså ä skäningspunkten A=(3,,) Avstånet fån punkten A till et ana planet x + 3y + 4z + 10 = 0 ä Ax1 + By1 + D = = = A + B + C Sva: 30 9 Uppgift 4 Bestäm avstånet mellan följane (paallella) plan x + y + z = 5 och x + y +z = 0 Ovanståene plan ä paallella eftesom e ha paallella nomalvektoe, ( faktisk samma nomalvekto (,,1) en hä gången)

6 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 6 av 9 Avstånsbeäkning Vi välje en punkt på fösta planet t ex P(1,1,1) och använe fomeln Avstånet fån punkten A = ( x1, Ax1 + By1 + D till planet Ax + By + Cz + D = 0 ä = A + B + C Ax1 + By1 + D I våt fall = = = A + B + C Sva: = 3 Uppgift 5 Linjen ( x, y, = (0,1,) + t(1,1,3 ) skä planet x + y + z 13 = 0 i en punkt A Bestäm avstånet fån punkten A till linjen ( x, y, = (,,6) + t(1,1,0 ) Vi substituea x = 0 + t, y = 1 + t, z = + 3t i ekvationen x + y + z 13 = 0 och få t = Skäningspunkten ä A=(,3,8) Fö att beäkna avstånet fån punkten A till linjen ( x, y, = (,,6) + t(1,1,0 ) använe vi fomeln v = v Vi välje en punkt på en ana linjen t ex P=(,,6) och bila vekton PA = (0,1, ) Linjens iktningsvekto ä v = (1,1,0 ) v PA = (,,1) Avstånet fån punkten A till linjen ( x, y, = (,,6) + t(1,1,0 ) ä v 9 3 = PA = = v Sva: 3 3 (= ) Uppgift 6 Bestäm avstånet fån punkten A =(1,,3) till skäningslinjen mellan två plan x + y + z = och x + y + z = 3 föst bestämme vi skäningen mellan planen: x + y + z = [( 1) ekv1 + ekv] x + y + z = 3 x + y + z = y + z = 1 Vi betakta z som en fivaiabel, beteckna z=t och få

7 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 7 av 9 Avstånsbeäkning x = 1 y = 1 t z = t Alltså skä e två plan längs en linje Fö att beäkna avstånet fån punkten A =(1,,3) till linjen ( x, y, = (1,1,0) + t(0, 1,1 ) använe vi fomeln PA v = v ä P=(1,1,0) och v = ( 0, 1,1 ) Häav PA = (0,1,3 ) och v PA = (-4,0,0) Avstånet fån punkten A till linjen ä v 4 = PA = = v Sva: Uppgift 7 Bestäm avstånet mellan följane linje ( x, y, = (1,1,4) + t(1,1,3) och ( x, y, = (1,1,1) + t(,,6) Linjenas iktningsvektoe v 1 = ( 1,1,3) och v = (,,6) ä paallella eftesom v = v 1 Däfö välje vi en ( vilken som helst) punkt på en linje och beäkna avstånet fån enna punkt till en ana linje Vi välje A=(1,1,4) och använe fomeln PA v =, ä P=(1,1,1) och v = v =(,,6) v Häav PA = (0,0,3) och v PA = (6,-6,0) Avstånet fån punkten A till linjen ä v 6 3 = PA = = v Sva: 3 11 Uppgift 8 Bestäm avstånet mellan följane linje ( x, y, = (1,1,1) + t(1,,1) och ( x, y, = (1,3,4) + t(,,0)

8 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 8 av 9 Avstånsbeäkning Linjena ha iktningsvektoe v 1 = ( 1,,1) och v = (,,0) Vekto N = v 1 v =(-,,-) ä vinkelät mot båa linje Vi välje en punkt på vaje linje Låt P 1 =(1,1,1) och P =(1,3,4) Då P 1P =(0,,3) Avstånet ä N 1 3 = P1 P o = = N 3 3 Sva: = 3 3 Uppgift 9 Vi betakta två linje L1: ( x, y, = (7, 3, 4) + t(, 1, 0) och L: ( x, y, = (1, 0, 1) + s(0, 1, 1) a) Bestäm e två punkte P, Q på L1 espektive L som ligge nämast b) Beäkna äefte (et kotaste) avstånet mellan linjena L1 och L L 1 P Q L Linjena ha iktningsvektoe v 1 = (,1, 0) och v = ( 0, 1,1) Punkte P och Q ligge nämast om PQ ä vinkelät mot båe v 1 och v, vs om PQ v 1 =0 och PQ v =0 Punkten P ligge på L1 och äfö få vi punktens kooinate fö ett väe på paamete t Alltså ha P kooinate P( 7 t, 3 + t, 4) Punkten Q ligge på L och äfö ha Q kooinate Q( 1, s, 1 + s) : Däme PQ = ( t 6, s t 3, s 3) Fån PQ v 1 =0 ha vi 4t + 1 s t 3 =0 ( ekv1)

9 Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 9 av 9 Avstånsbeäkning Fån PQ v =0 ha vi s + t s 3 =0 ( ekv) Vi löse systemet: 5t s +9=0 ( ekv1) t+ s =0 ( ekv) och få s = 1 och t= Häav P( 3,5,4) och Q( 1,1,0) och Avstånet = PQ = = 6 Sva: a) P( 3,5,4) och Q( 1,1,0) b) =6 PQ = (, 4, 4)

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A

SF1624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A SF624 Algebra och geometri Lösningsförslag till modelltentamen DEL A () (a) Använd Gauss-Jordans metod för att bestämma lösningsmängden till ekvationssystemet 2x + 4x 2 + 2x 3 + 2x 4 = 2, 3x + 6x 2 x 3

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Eulers polyederformel och de platonska kropparna

Eulers polyederformel och de platonska kropparna Eulers polyederformel och de platonska kropparna En polyeder är en kropp i rummet som begränsas av sidoytor som alla är polygoner. Exempel är tetraedern och kuben, men klotet och konen är inte polyedrar.

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en

Hur många registreringsskyltar finns det som inte innehåller samma tecken mer än en Föreläsning 10 Multiplikationsprincipen Additionsprincipen Permutationer Kombinationer Generaliserade permutationer och kombinationer. Binomialsatsen Multinomialsatsen Lådprincipen (Duvslagsprincipen)

Läs mer

Tangenter till tredjegradsfunktioner

Tangenter till tredjegradsfunktioner Tangenter till tredjegradsfunktioner I bilden intill ser du grafen av en tredjegradsfunktion som har tre nollställen nämligen x = 2, x = 1 och x = -1. Om man ritar en tangent till funktionsgrafen kommer

Läs mer

När man använder någon annans text

När man använder någon annans text Kursmaterial om hänvisningar, från kursen FÖ1002 Företagsekonomi A, Handelshögskolan, Örebro universitet, läsåret 2010/11 När man använder någon annans text Citat Ett citat återger exakt originaltexten,

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Så synkar du alla Google-kalendrar

Så synkar du alla Google-kalendrar Så synkar du alla Google-kalendrar STEG FÖR STEG Google calendar-användare som har mer än en kalender stöter snabbt på patrull när de försöker synka till iprylen. Vi visar tricket som löser problemet.

Läs mer

Att bestämma sig för att vara med

Att bestämma sig för att vara med Att bestämma sig för att vara med 6-8 elever 90 min SFT Syfte med lektionen Förberedelser Syftet med den sociala färdigheten att bestämma sig för att vara med är att eleven själv ska kunna ta bra initiativ

Läs mer

Uppgifter till KRAFTER

Uppgifter till KRAFTER Uppgifter till KRAFTER Peter Gustavsson Per-Erik Austrell 1 Innehåll 1 Introduktion till statiken... 3 A-uppgifter...3 2 Krafter... 5 A-uppgifter...5 B-uppgifter...5 3 Moment... 7 A-uppgifter...7 B-uppgifter...9

Läs mer

Lös Rubiks kub i 8 steg

Lös Rubiks kub i 8 steg Du Kan Fixa KUB Lös Rubiks kub i 8 steg ALEGA Skolmateriel AB STEG 1 LÄR KÄNNA KUBEN DELARNA I RUBIKS KUB KANT - BITARNA Kantbitarna har 2 färger. Det finns 12 kantbitar. De är placerade i mitten av en

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

VÅGA TA BETALT Business Boost

VÅGA TA BETALT Business Boost VÅGA TA BETALT Business Boost För dig som gått utbildningen Våga ta betalt och vill lära dig mer & verkligen börja använda de 5 nycklarna till framgångsrik försäljning i din vardag. 4 veckors distansutbildning

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2001 3. Skolverkets svar, #1 #6 9. Några lösningar till D-kursprov vt 2001 10 JENSENvuutbildning NpMaD vt för Ma4 (4) VERSION UNDER ARBETE. Innehåll Förord NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN Skolverkets svar, # #6 9 Några lösningar till D-kursprov vt Digitala verktg är

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Ansvar Det finns självklart ingen direkt mall för hur en lagkapten skall vara, varje lag och förening har självklart rätten att välja helt själv.

Ansvar Det finns självklart ingen direkt mall för hur en lagkapten skall vara, varje lag och förening har självklart rätten att välja helt själv. Rollen som lagkapten Lagkapten - I varje lag skall det utses en lagkapten. Många tränare och ledare väljer att låta lagets buse vara lagkapten. Man tänker oftast att just denna spelare som ofta blir utvisad

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004

Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 Vad händer efter klick? Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Canis 2004 För den klickerkloka hunden betyder klick som bekant två saker. För det första talar klicket om att belöning är

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer