Kontroll av kosttillskott!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontroll av kosttillskott!"

Transkript

1 Kontroll av kosttillskott!

2 Kosttillskott Definitionen och lagstiftning Kan produkten vara ett läkemedel? Är produkten ett kosttillskott? Kontroll av märkning Kontroll av vitaminer och mineraler Växter och växtextrakt Kontroll av vissa substanser Hälsopåståenden Info och stöd till kontrollen

3 Kosttillskott Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott Förordning (EG) nr 1170/2009 om ändring av dir 2002/46/EG gällande förteckning över vitaminer och mineraler som får användas i livsmedel och i kosttillskott

4 Definition på kosttillskott Livsmedel som; kompletterar normal kost utgör koncentrerade källor av näringsämnen eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan intas i små uppmätta doser

5 Ingredienser i kosttillskott Näringsämnen: Vitaminer och mineraler Ämnen med näringsmässig verkan t.ex. aminosyror, fettsyror Ämnen med fysiologisk verkan t.ex. växtextrakt - Synefrin och Dendrobiumextrakt kostfibrer kemiska substanser t.ex. DMAA

6 Exempel på kosttillskott Tabletter (vitaminer, mineraler, växtextrakt), brustabletter, kapslar (vitlök, omega-3, vissa bantningspreparat) och liknande Flytande; fiskolja, D-vitamindroppar, Blodsaft Pulver; nässelpulver, nyponpulver - Förutsatt att de uppfyller föreskrifterna

7 Proteinpulver är inte kosttillskott

8 Andra produkter som inte är kosttillskott

9 Exempel på produkter som inte är kosttillskott Torkade kryddor och liknande Te Energidryck Sportdryck Vitaminvatten Flera sportprodukter - Proteinpulver för idrottare Måltidsersättning (för viktminskning)

10 Hur vet jag om produkten är ett läkemedel?

11 Upplägg Vad är ett läkemedel? Vad är inte ett läkemedel? Vanliga exempel. Hur kan kommunerna ta hjälp av Läkemedelsverket för att avgöra om en produkt är ett läkemedel? Sammanfattning

12 Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans eller kombination av substanser 1. som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller 2. som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos.

13 Alltid en helhetsbedömning Även faktorer såsom Ingående beståndsdelar Känd folkmedicinsk användning Doseringsanvisning Läkemedelsformen Produktnamn Syfte med produkten m.m. är av betydelse.

14

15 Så var går gränsen? Alltid en helhetsbedömning från fall till fall. Tyvärr kan vi inte ha en lista med alla läkemedel.

16 Huvudfrågeställningar vid bedömning Vad innehåller den? Har den någon medicinsk effekt? Uppfattas den som ett läkemedel? Innehåll Påståenden

17

18 Hur ser Läkemedelsverket på: Koffein Koffein finns både i livsmedel och läkemedel Påverkar kroppen, kan i högre doser ge biverkningar Enbart risk räcker inte för klassificering som läkemedel Numera finns inget gränsvärde. Bara läkemedel om medicinskt syfte och medicinska påståenden.

19 Hur ser Läkemedelsverket på: Vitamin D Vitamin D förekommer både som livsmedel och läkemedel. Dåligt vetenskapligt underlag för både effekt och säkerhet för höga doser vitamin D. Vitaminer och mineraler är bara läkemedel om medicinskt syfte och medicinska påståenden.

20 Hur ser Läkemedelsverket på: Medicinalväxter Det finns många godkända läkemedel baserade på växter. Här finns vetenskapliga bevis för effekt. Viktigt hur växten förekommer i produkten Ren växt Extrakt Dosen är viktig Läkemedelsverket måste kunna bevisa effekt

21 Bantningsprodukter Enligt LVFS 2011:15, punkt 3 ska följande produkter följa läkemedelslagstiftningen: Medel avsedda att motverka övervikt genom att födans passage genom tarmen påskyndas, smaksinnet bedövas eller aptiten nedsätts om medlet kan antas ha en direkt verkan på centrala nervsystemet, eller genom att i magtarmkanalen hos människa hämma verkan av fett-, kolhydrat- och proteinnedrytande enzymer. Exempel: Senna

22 Klassificering: Sammanfattning Det är ofta inte lätt att säga om en produkt är läkemedel eller inte. Läkemedelsverket är till för att hjälpa er i det arbetet.

23 Vi som hjälper er med klassificeringar. Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika. För tillfället arbetar 6 personer med detta. Både klassificeringsärenden och arbetet mot olaglig verksamhet med läkemedel.

24 Steg 1: I samband med inspektion, forts. Förhandsförfrågan: Lämpligast via telefon Telefonnummer: Växeln: , säg att det gäller en klassificering Tomas: Carolina: Marie: Ingela: Martin:

25 Klassificerings förfrågan i samband med inspektion, forts. Klassificeringsförfrågan Enklast med ett vanligt mail. Ska innehålla: Innehållsförteckning Information om hur produkten presenteras, t.ex. bilder på förpackningen. Skicka till

26 Efter yttrande från Läkemedelsverket Om svaret: Produkten är ett läkemedel. Läkemedelsverket övertar ansvaret för att driva ärendet. Om svaret är att produkten inte är ett läkemedel Vilken typ av livsmedel?

27 Är produkten verkligen ett kosttillskott? Typ av livsmedel Beteckning Definition Energi/näringsinnehåll Kosttillskott Kosttillskott (LIVSFS 2003:9) Kompletterar normal kost utgör koncentrerade källor till vitaminer, mineraler eller andra ämnen ska inte ge energi i nämnvärd utsträckning Målgrupp Enligt märkning Vanliga livsmedel Enligt 17 LIVSFS 2004:27 Berikade eller inte berikade livsmedel (även t ex energidrycker, vitaminvatten, teer) Varierande energioch näringsinnehåll Ingen speciell grupp Livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kategori av livsmedel, se nedan (SLVFS 2000:14) Komplettering eller ersättande av normal kost ska ge näring och energi i betydande mängd Pers med störd matsmältning/ämnesomsättning eller i speciellt fysiologiskt tillstånd Sportprodukter T ex sportdryck, proteinpulver, Isotona drycker Enligt 17 LIVSFS 2004:27 Att användas i samband med hårt fysiskt muskelarbete (SLVFS 2000:14) Ska ge näring och energi i betydande mängd Idrottare Livsmedel för bantare Komplett kostersättning/ måltidsersättning för viktkontroll Livsmedel för viktminskning (SLVFS 1997:30) VLCD-produkter: endast SLVFS 2000:14! Ska ge energi, men i begränsad mängd VLCD-produkter extra lågt energiinnehåll. Avsedd att helt ersätta kost eller vissa måltider

28 Kontroll av kosttillskott Indelas i följande kontrollpunkter Märkning Vitaminer och mineraler Andra ämnen växter och växtextrakt Prestationshöjande produkter Hälsopåståenden

29 Märkningskrav Uttrycket kosttillskott ska stå tydligt på produkten namn på kategorier av näringsämnen eller andra ämnen, t.ex. vitaminer, fettsyror eller örtextrakt eller uppgift om beskaffenhet av dessa ämnen, t.ex. C-vitamin, omega-3-fettsyror eller rosenrot. Doseringsanvisning uppgift om att inte överskrida rekommenderad dagsdos

30 Märkningskrav forts. ej alternativ till varierad kost förvaras oåtkomligt för småbarn mängden av näringsämnen och/eller andra ämnen per dagsdos om vitaminer/mineraler ingår: Procent av RDI enligt SLVFS 1993:21 Obs! Dessa märkningskrav är obligatoriska och måste finnas på svenska

31 Gränsvärden för vitaminer och mineraler? Obs! höga doser av vitaminer är skadligt Men EU-baserade gränsvärden saknas. Ska dock innehålla koncentrerad dos Nationella svenska max- och min-värden saknas. Efsas utvärdering av övre tolererbara doser (UL) för vitaminer och mineraler

32 Tillåtna källor av vitaminer och mineraler - Listas i bilagor till förordning (EU) nr 1170/2009 Exempel: A-vitamin källa: Betakaroten, retinol Andra källor har utgått, t. ex. vanadin och kolloidalt silver Naturliga källor får användas, t.ex. - hemoglobinpulver som järnkälla - vetegroddolja som E-vitaminkälla

33 Produktexempel Kosttillskott Dosering: 12 g ca två tsk innehåller näringsämnen dagsdos % RDI RDI UL Vitamin D 5 µg µg 100 µg Vitamin E 727 mg mg 300 mg Vitamin C 500 mg mg Ej fastställd Vitamin B1 350 mg Ej fastställd Pantotensyra - B5 100 mg mg Ej fastställd Vitamin B6 100 mg ,4 mg 25 mg Vitamin B µg ,5 µg Ej fastställd Biotin 100 µg µg Ej fastställd Folsyra 800 µg µg 1000 µg Kalcium 250 mg mg 2500 mg Magnesium 125 mg mg 250 mg Zink 7 mg mg 25 mg

34 Exempel Höga halter av niacin (B3) kan ge biverkningar Kan ge kraftig rodnad, stickningar och andnöd

35 Andra ämnen som kan ingå i kosttillskott Aminosyror Essentiella fettsyror (ex. omega-3) Fibrer (ex. Frukt och fibrer) Örter (ex. Johannesört) Växtextrakt (rosenrotsextrakt, dendrobiumextrakt)

36 Kommissionens syn på kosttillskott Näringsämnen: Vitaminer och mineraler KOM: maxvärden utreds Ämnen med näringsmässig och fysiologisk verkan KOM: tillräcklig reglering finns redan - Närings- och hälsopåståenden (1924/2006) - Nya livsmedel (258/97) - Berikning (1925/2006) - Livsmedelsförordningen (178/2002)

37 Kontroll av växter VOLM-listan Lista över växter och växtdelar som anses vara olämpliga i livsmedel Listan baseras på frågor som ställts till Risknyttaavdelningen vid SLV Listan är inte uttömmande men kan utgöra ett visst stöd vid bedömningar och inspektioner

38 Efsas botaniska kompendium Sammanställning över växt- eller växtdelar som har rapporterats innehålla giftiga, beroendeframkallande eller andra hälsofarliga substanser. Är inte heltäckande men nya ämnen kommer ständigt till Ej listade växter kan vara skadliga Riskerna beror på växtdel, beredning och dos

39 Några olämpliga växter Vitpilsbark innehåller salicin som metaboliseras till salicylsyra kan innebära läkemedelsklassificering Röd solhatt (Echinacea purpurea L.) kan innebära läkemedelsklassificering Pomerans (citrus aurantium L.) innehåller synefrin Dendrobiumextrakt från orkidée

40 Vid kontroll av växtbaserade kosttillskott Svårt att kontrollera då det saknas gränsvärden Begränsa kontrollen till några få kända växter Finns riskvärdering? Se Livsteck.net Saluförbud för några växtbaserade kosttillskott finns utlaggda på Livsteck.net Kontroller noga namnet (latinska?) på burken

41 Fler användbara listor/dokument i kontrollen Ämnesguiden från Läkemedelsverket (finns på Danska Drogelisten Giftinformationscentralen (finns på FASS Den virtuella floran M.fl.

42 Substanser som kan leda till saluförbud kan vara läkemedel Mariatistel/silymarin Sågpalmetto Vitpil/vitpilsbark/salicylsyra Kosttillskott med hälsofarliga substanser DMAA (Jack3D) Dendrobium (Craze) Synefrin + koffein

43 Nya livsmedel kan förekomma i kosttillskott - inte konsumerats före den 15 maj 1997 Tänk på att endast godkända nya livsmedel får förkomma i kosttillskott Katalogen över växters klassning gy/novelfood/nfnetweb/mod_search/index.cfm Kända Nya livsmedel: Stevia, Växösterogener

44 Saluförbud Har lagts med hjälp av Förordning (EG) nr 178/2002, art 7 Förordning (EG) nr 178/2002, art 14 Förordning (EG) nr 258/97 om nya livsmedel Typ av saluförbud Substansinriktade saluförbud Produktspecifika saluförbud Förelägganden vad gäller märkning

45 Hälsopåståenden innehåller protein som bidrar till att öka muskelmassan Vitamin B6 bidrar till att reglera hormonaktiviteten Ta Bio Strath för att stärka upp kroppen Fairing Gaimer förbättrar den mentala skärpan

46 Innehåll i presentationen 1) Beskrivning av hälsopåståenden 2) Förordningarna med godkända funktionella hälsopåståenden 3) Aldrig tillåtna påståenden 4) Beskrivning av icke specificerad gynnsam effekt 5) Möjlig juridisk status för hälsopåståenden 6) Kontrollpunkter för funktionella hälsopåståenden 7) Stöddokument

47 1. Hälsopåståenden förordning (EG) nr 1924/2006 Funktionella hälsopåståenden (Artikel 13.1): Varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel, eller en av dess beståndsdelar och hälsa (Art 2 pkt 5). Påstående om minskad sjukdomsrisk (artikel 14.1a): Varje hälsopåstående som anger, låter förstå eller antyder att konsumtion av en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar väsentligt minskar en riskfaktor för sjukdomar (Art 2 pkt 6). Medicinska påståendeninte tillåtet om livsmedel Märkningen och dess närmaste utformning får inte b) tillskriva livsmedlet egenskaper som innebär att de förebygger, botar behandlar någon sjukdom hos människor eller antyda sådana egenskaper (LIVSFS 2004:27 art 5 b)

48 1. forts. Hälsopåståenden enligt artikel 13.1 för (EG) nr 1924/2006 Art 13.1 a (beskriver ämnens funktion i kroppen) Kreatin ökar den fysiska prestation vid.kortvarig och högintensiv träning L-argininhydroklorid bidrar till bibehållande och ökning av muskelmassan Magnesium bidrar till normal muskelfunktion Art 13.1 b (beskriver psykologisk/beteendemässig funktion hos ämnet) Vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning Art 13.1.c (beskriver ämnets funktion vid viktkontroll/bantning) - Krom bidrar till att behålla normala blodsockernivåer - Glukomannan bidrar till viktminskning i samaband med intag av energibegränsad kost.

49 2. forts listan i förordningarna (EG) nr 432/2012 och 536/2013 Totalt 228 hälsopåståenden (hp) har godkänts, Många näringsämnen har samma beskrivning av effekt Cirka 120 hälsoeffekter, men bara ca 65 ämnen Samma hälsoeffekt kan vara beskriven för flera näringsämnen De enskilda näringsämnena kan ha flera beskrivna effekter Om zink finns t ex 18 godkända hälsopåståenden, bl a om att bidrar till normal benstomme, naglar, hår, hud, synförmåga, DNA-syntes mm. Vissa ämnen som anges i HP gäller godkända tillsatser Glukommannan, guargummi, pektin, HPMC, Hydroxipropylcellulosa

50 2. Huvuddragen i förordning (EG) nr 432/2012 och 536/2013 Godkända HP med villkor om t ex dos Ex: Fosfor bidrar till att bibehålla normal benstomme. Krav: minst 15 % av RDI/100 g Ordalydelse i påståendet Beaktandesats 9 - samma innebörd. Riktlinje: behåll HP i förordningen Beakta läkemedelslagstiftningen Laktulos - läkemedel Melatonin - anges jetlag o insomningsproblem : läkemedel Monakolin K från fermenterat rött ris- Dygnsdos 10 mg läkemedel Aktivt kol läkemedel

51 3. Aldrig tillåtna påståenden 1) Medicinska påståenden (förebygga, bota, behandla) 5 b LIVSFS 2004:27 En dryck med bakterierna Lactobacillus plantarum HEAL9 och Lactobacillus paracasei 8700:2 skyddar mot förkylning 2) Produktspecifika hälsopåståenden- påståenden om att produkten i sig har hälsoeffekt Exempel: Fire Caps TM Fat Burner- instant energy Xpel TM Extreme Muscle defining formula TightFem-Fat burning Sensation

52 4. Inte specificerad gynnsam effekt, artikel 10.3 Icke specificerad gynnsam effekt, t ex Wellness Vitaliserande Renande kraft Ökar ämnesomsättningen fat burner + ett förklarande, godkänt hälsopåstående enligt artikel 13.1 och att påståendets villkor är uppfyllt = kan vara tillåtet Exempel: Vitaliserande - vitamin C bidrar till att minska trötthet och utmattning

53 5. Möjlig juridisk status för funktionella hälsopåståenden (art 13.1) 228 hp godkända i Förordning (EG) nr 432/2012 och 536/2013 Ca 2000 hp icke-godkända Ca 2000 hp på väntlista för utvärdering och beslut; botanicals, koffein m fl Tillåtna i väntan på rättsakt, om inlämnade

54 5. forts. Hälsopåståenden enligt art 13.1 som inte har godkänts om andra ämnen Exempel: Om aminosyror Karnosin L-lysin Taurin L-tryptofan Grenade aminosyror (leucin, isoleucin, valin) Isoleucine-proline-proline (IPP) Valine-proline-proline (VPP) Probiotiska bakterier Övrigt, bl.a. om antioxidanter CLA Coenzym Q EGCG, epigallokatekingallat Katechiner Fosfatidylserin Fosfatidylkolin Astaxantin Meso-zeaxantin Lutein Lykopen Zeaxantin.

55 6. Vissa kontrollpunkter för hälsopåståenden Ingår det i förteckningen över godkända enligt för 432/2012 eller 536/2013? Om ja: Har det samma innebörd eller lydelse som i förordningarna, och följs villkoren för hälsopåståendet (avs. dos + märkning)? Om nej 1: Otillåtet om det finns i förteckningen över icke godkända hälsopåståenden Om nej 2: och ingår inte heller i förteckningen över icke-godkända hp: Kan företagaren visa att påståendet är inlämnat för utvärdering till Efsa 2010 (gäller fr a växtbaserade ämnen och koffein)- då OK Om fluffigt och ospecifikt : bör stå bredvid eller efter det godkända hälsopåståendet

56 Hälsopåståenden innehåller protein som bidrar till att öka muskelmassan Vitamin B6 bidrar till att reglera hormonaktiviteten Ta Bio Strath för att stärka upp kroppen Fairing Gaimer förbättrar den mentala skärpan

57 7. Var finner jag de hittills tillåtna och icke tillåtna hälsopåståendena enligt art 13.1 (och enligt övriga artiklar?)?

58 7. Forts. Godkända hälsopåståenden artikel 13 och icke godkända hälsopåståenden - Förordning (EG) nr 432/2012 och 536/ KOM s register över godkända och icke godkända hälsopåståenden: Ännu inte utvärderade hälsopåståenden om växtbaserade ämnen OK om inlämnade för utvärdering - Efsas register över deras färdiga o pågående utvärderingar nel=all )

59 7. Forts Länkar till info vid kontroll av hälsopåståenden Kommissionens register över godkända och icke godkända hälsopåståenden: Efsas databas över inlämnade hälsopåståenden: Livsmedelsverkets vägledning till förordning (EG) nr 1924/2006: -_och_halsopastaenden.pdf Länkar till flera vägledningar för kontroll av hälsopåståenden finns där

60

61

62 Var hittar jag de tillåtna art 13.1-påståendena? Sök ord vitamin C Databas Välj att ladda Godk Artikel 13(2) för funktionella ner hp ända Anita Laser Reuterswärd 24 november 2009

63

64 Re /roqfrontend/questionslistloader?panel =ALL Ange substansnamn panel=all Välj art 13/2 för funktionella hälsopåståenden

65 Vägledning till förordning (EG) nr 1924/2006 Vägledning till förordning (EG) nr 1924/2006 Publicerad 10 juli 2013

66 Godkännande? Kosttillskott ska inte registreras eller godkännas av någon myndighet i Sverige I andra länder, bl.a. de nordiska, krävs föranmälan Branschriktlinjerna ingen säkerhetsbedömning av produkten

67 Vilka verksamheter pratar vi om?! Hälsokostbutiker Apotek Gymbutiker, sexbutiker Matmäklare Huvudkontor Internethandlare Livsmedelsbutiker med ett mindre sortiment kosttillskott Kliniker (t.ex. ayurveda och traditionell kinesisk medicin)

68 Att tänka på inför en kontroll av kosttillskott Planera vad är mest effektivt? Ex. kontroll vart annat år? Avgränsa! välj ett område som du vill kontrollera Omklassa företag Kontrollen bör i första hand vara riskbaserad lägg saluförbud på produkter som innehåller farliga substanser Mest effektivt att verka mot källan (om det är möjligt) Många oregistrerade objekt, t.ex. gym, sexbutiker Tänk på att kommunicera rätt - Branschen är inte van att bli granskad! Samverkan över kommun och myndighetsgränserna är nödvändigt för att kontrollen ska fungera

69 Hur avgränsa kontrollen? T.ex. titta bara på: Produkter för viktminskning, eller Prestationshöjande kosttillskott eller Växtbaserade kosttillskott eller. Vad ska jag leta efter?: Nya livsmedel i de 5 produkter per objekt eller Ett mindre antal hälsofarliga substanser i tre burkar per objekt eller Medicinska påståenden på 15 produkter per objekt eller Några utvalda örter i 4 växtbaserade kosttillskott per objekt eller

70 Info och stöd till kontroll av kosttillskott hittar du på livsteck.net arbetsrum - stöd till kontrollen/kosttillskott - länkar och checklistor Livsmedelsverkets webbplats rapporter från t.ex. Malmö och Stockholm

71

72

73 Friska människor behöver inte kosttillskott! Om vi äter allsidig kost och är friska, får vi i oss den näring vi behöver via vanlig mat Näringsämnena är inte utspädda i nutida mat Kosttillskott kan inte ersätta dåliga matvanor

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott

Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott. 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Kosttillskott Fastställd: Ersätter: 2013-09-03 av enhetschefen för kontrollstödsenheten 2010-06-22 Vägledning kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen

Kosttillskott. projekt märkning. miljöförvaltningen miljöförvaltningen postadress 501 80 Borås besöksadress Sturegatan 42 tfn 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se webbplats Livsmedelskontroll boras.se/livsmedel Kosttillskott projekt märkning Bakgrund Försäljningen

Läs mer

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare

- om klassificeringsarbetet på. Barbro Gerdén Läkare Piller, plåster, puder och allt annat - om klassificeringsarbetet på Läkemedelsverket Barbro Gerdén Läkare Läkemedelsverket Dagens presentation Allmänt om klassificering Tolkningsföreträdet för läkemedelsdefinitionen

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

De farliga kosttillskotten

De farliga kosttillskotten De farliga kosttillskotten Johan Öhman Föreläsare och utbildare i dopnings- och kosttillskottsfrågor, Bosse och Johan Utbildning. Medförfattare till handbok i antidopingarbetet Ren träning En handbok kring

Läs mer

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost

Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Kosttillskott Kontroll av märkningen på apotek och hälsokost Miljö- och byggnadskontoret Västerviks kommun rapport 2:2012 Miljö 2012-10-18 Inledning Inför planeringen för år 2012 beslutades att delar av

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

Kontrollhandbok - kosttillskott

Kontrollhandbok - kosttillskott Kontrollhandbok - kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Förkortningar och ordförklaringar... 6 3 Vad är kosttillskott?... 7 Syften med kosttillskott... 8 4 Närliggande produktkategorier som inte är

Läs mer

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad

2013-05-06 SIDAN 1 PROJEKT 2012. Stockholms stad SIDAN 1 PROJEKT 2012 Stockholms stad Innehåll Projekt 2012 Arbetssätt Resultat av projektet Aktuellt i framtiden SIDAN 2 Projektets omfattning Viktminskningsprodukter och prestationshöjande produkter Fokus

Läs mer

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när)

Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) Kosttillskott och livsmedel för särskilda näringsändamål (sär-när) - i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommuner. 20 mars 2014 Maja Berggren och Margareta Söderstedt Sammanfattning Under 2013 och början

Läs mer

Kontrollhandbok - kosttillskott

Kontrollhandbok - kosttillskott Kontrollhandbok - kosttillskott Innehåll 1 Inledning... 3 2 Förkortningar och ordförklaringar... 6 3 Vad är kosttillskott?... 7 Syften med kosttillskott... 8 4 Närliggande produktkategorier som inte är

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR SV 25.5.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 136/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 432/2012 av den 16 maj 2012 om fastställande av en förteckning över

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund

Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Aktiv substans från växtriket Rätt och lätt gällande växtbaserade läkemedel! Erika Svedlund Växtmaterial som aktiv substans t.ex. växtdel extrakt isolerad substans Växtmaterial som aktiv substans t.ex.

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1

Weightmanagement. 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Weightmanagement 2009 V2.0 WMM kurz Jan2009 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Övervikt har många orsaker! Mat + Dryck Psyke Rörelse Försurning Övervikt Generna Stress Omgivning Hormoner 2009 V2.0 WMM

Läs mer

Näringspåståenden och hälsopåståenden

Näringspåståenden och hälsopåståenden Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel Förordning (EG) nr 1924/2006 Fastställd: 2009-11-05 av avdelningschefen Innehåll 1 Inledning...5 1.1 Syftet

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag

EQ EVERYDAY det du behöver varje dag It s in our nature För oss i Eqology är naturen en essentiell drivkraft i och runt omkring oss en kraft som inspirerar oss till att uppnå stora saker. Vi kaller det Naturally Driven. Baserat på denna filosofi

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott; 1 (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. 1 Dessa föreskrifter avser

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden 2:a upplagan, juli 2014 Kontakt Livsmedelsföretagen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 3/13 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Per Eklund, Lars Hallén, Jonas Häckner och Matilda Orth PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Byrådirektören David Ramsjö

Läs mer

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA

Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA Skönhet kommer inifrån... IIZI FORMULA henneiizi Varför behöver man kosttillskott? Det går naturligtvis att få i sig alla ämnen som man behöver genom kosten, men studier har visat att det är få som faktiskt

Läs mer

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM

PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM PRODUKTINNEHÅLL/BIOSYM Sedan BIOS skrevs 1999 har en del förändringar av preparaten gjorts, beroende på forskningsresultat mm. BIOSYMS produkter har i nuläget följande innehåll: Mineral Complex Artnr 1401

Läs mer

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1

trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 trygga doser baserade på nordiska näringsrekommendationer för ApOtekspersOnAl 2012, VersiOn 1 Kosttillskott för oss som lever i Norden. ACO har en ny serie kosttillskott som är utvecklade för oss som lever

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012

Kontroll märkning av hälsokostprodukter 2012 Dnr: 2013-3883 Kontroll märkning av hälsostprodukter 2012 Utförd av Miljökontoret i Jönköpings kommun Skriven av Jessica Svensson 2013-10-01 Inledning Hälsostprodukter finns att köpa på många ställen,

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB

Förbud att sälja livsmedel med höga vitamin- och mineralhalter, Kenkou Selfcare AB ECOS268 ver.1.0, 2013-09-17 ECOS_L_förbud_nedkylning Maria Sandfur 021-391379 maria.sandfur@vasteras.se BESLUT ENLIGT DELEGERINGSORDNING Dnr 14:3322-Mhf80 Kenkou Selfcare Rolf Forslund Kvistbergavägen

Läs mer

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska

Säkra kosttillskott? Safe dietary supplements? Zuzanna Waniewska Säkra kosttillskott? En granskning av vilka rutiner Gävle kommuns apotek och hälsokostbutiker har för att kontrollera sitt kosttillskottsortiment, med fokus på märkning och redlighet Safe dietary supplements?

Läs mer

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se

PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG. www.alfavida.se lfa ida alfa vida PRODUKTKATALOG PRODUKTKATALOG Hej. Vi är alfa vida. Vårt mål är att hjälpa individen att förbättra sin hälsa och därigenom livskvaliteten. Därför grundades alfa vida International AB

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:13 2013-08-02 Mål nr C 3/11 och C 10/12 KÄRANDE Bayer Aktiebolag, Box 606, 169 26 Solna Ombud: advokaten K. L. och jur.kand. S. K., Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103

Läs mer

Riktad kontroll. Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott

Riktad kontroll. Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott MILJÖFÖRVALTNINGEN Riktad kontroll Hälsokostbutiker samt apotek 2009 Fokus på märkning och presentation av kosttillskott En rapport från Miljöförvaltningen Avdelning för livsmedelskontroll Projektgrupp:

Läs mer

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare

BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare BOOOM - Introduktion För kräsna uthållighetsidrottare Tränare och fysansvariga strävar efter att uppnå det bästa de kan med sina idrottsmän och idrottskvinnor. Att välja pålitliga och hälsosamma kosttillskott

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM MD 2013:7 2013-04-30 Mål nr B 2/12 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Z. M. med registrerad firma Maxi Elit Norrköping, Box 1432, 600 44 Norrköping

Läs mer

Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012

Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012 RAPPORT Livsmedelskontroll av kosttillskott 2012 Antagen av Miljönämnden 2013-04-29 Rapportnr 6/2013 ISSN 1400-4690 Rapporter (ISSN 1400-4690) utgivna fr.o.m. 2008: 01/2008 Livsmedelskontroll av julbord

Läs mer

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket 2015 PRISLISTA OCH PRODUKTÖVERSIKT Våra egna noggrant utvalda produkter Varunr. 5401 Vitamin D 180 tabletter 30 µg REK.UTPRIS: 149:- Varunr. 5410 Chlorella

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket

Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket Mer liv i kroppen med produkter från Bioteket 2015 PRISLISTA OCH PRODUKTÖVERSIKT Våra egna noggrant utvalda produkter Varunr. 5401 Vitamin D 180 tabletter 30 µg 149:- Varunr. 5410 Chlorella 300 tabletter

Läs mer

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera/föra in livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera eller föra in och sälja färdigförpackade

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox

Kontroll av kosttillskott 2010. Miljöförvaltningen R 2011:15. ISBN nr: 1401-2448. Foto: Colourbox ISBN nr: 1401-2448 R 2011:15 Foto: Colourbox Kontroll av kosttillskott 2010 Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidryck, sportdryck? Sportdryck: vatten, kolhydrater ( 5-6g/1dl), salter (elektrolyter). Ersätta förlorad vätska och

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) senast uppdaterad 2012-11-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

Är du redo att förändra ditt liv?

Är du redo att förändra ditt liv? PRODUKTINFORMATION Är du redo att förändra ditt liv? Oavsett om du letar efter ett sätt att kontrollera din vikt eller om du enbart vill leva hälsosamt kan Body by Vi Challenge hjälpa dig att uppnå ditt

Läs mer

En spannmålsfri formula

En spannmålsfri formula R En spannmålsfri formula Åratal av domesticering har utvecklat våra husdjur från vilda rovdjur till våra bästa vänner. Trots det visar den moderna vetenskapen att dagens hundar och katter delar DNA med

Läs mer

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se

Baljväxtakademin. Lund 18 april 2012. Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxtakademin Lund 18 april 2012 Nutritionist Ulla Johansson www.idunmatochnaringskonsult.se Baljväxter, värda sin vikt i guld? Johannesbrödsträdets grekiska namn keration har gett namn åt måttet carat,

Läs mer

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG

För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG För aktiva hårt arbetande hundar PRO SPORT DOG Energipasta SPORT X Vätskebalans Aptus PROSPORT DOG Produktbeskrivning Aptus Pro Sport är en koncentrerad energipasta anpassad för tillfällen när hunden arbetar

Läs mer

naturläkemedel Läkemedel från naturen

naturläkemedel Läkemedel från naturen naturläkemedel Läkemedel från naturen Bluff eller v 12 NATURVETARE NR1 2009 etenskap? AV lars-erik liljebäck kan vi lita på naturläkemedel? NR1 2009 NATURVETARE 13 naturläkemedel Oseriösa företag inom

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Body & Soul Stockholm AB att

Konsumentombudsmannen (KO) förbjuder Body & Soul Stockholm AB att Konsument verket KO Stf Konsumentombudsman Cecilia Tisell Föreläggande Datum 2014-06-19 FF 2014:03 Dnr 2014/431 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN, N K - 2014-07- t 7 Dnr + ^ h M Body & Soul Stocldiolm

Läs mer

Fördöjer åldringsprocessen.

Fördöjer åldringsprocessen. Är det månne humbug? Vad är det för skillnad mellan livsmedel och läkemedel? Lovar reklamen för mycket? Fördöjer åldringsprocessen. Mot migren, spänningssmärtor, sendrag, kramper. Höjer potensen. Bekämpar

Läs mer

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel

Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Medlemspanel om hälsopåståenden i reklam och marknadsföring av livsmedel Oktober 2007 Konsumentföreningen Stockholm Sammanfattning De kommande åren ska EU fatta beslut om vilka påståenden om hälsa kopplat

Läs mer

Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning

Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning 2012-10-25 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Lagstiftning... 2 1.2 Ansvar... 3 2 Närings- och hälsopåståenden... 3 3 Användning av näringspåståenden... 4 3.1 Godkända näringspåståenden... 5 3.2 Förbjudna

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) översikt uppdaterad 2012-05-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

HUDVÅRD BÖRJAR INIFRÅN SVÄRD OSKAR MINSKA TRÖTTHET PÅ HUMÖR AVSLÖJAR FAVORITEN. OCH UTMATTNING Sidan 6 SUCCÉNYHET NU INTRODUCERAR VI SKIN

HUDVÅRD BÖRJAR INIFRÅN SVÄRD OSKAR MINSKA TRÖTTHET PÅ HUMÖR AVSLÖJAR FAVORITEN. OCH UTMATTNING Sidan 6 SUCCÉNYHET NU INTRODUCERAR VI SKIN INSPIRATION FRÅN SKIP SUCCÉNYHET MINSKA TRÖTTHET OCH UTMATTNING Sidan 6 OSKAR SVÄRD AVSLÖJAR FAVORITEN Sidan 11 HUDVÅRD BÖRJAR INIFRÅN NU INTRODUCERAR VI SKIN Sidan 5 MAGEN PÅ HUMÖR Sidan 15 DETTA ÄR EN

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott?

Immunförsvaret Skelettet Ögonen Hjärtat. Nervsystemet Hud och hår Blodet Energi och Vitalitet. Vad innehåller ett typiskt vitamin-mineraltillskott? De dolda ingredienserna i ett vitamin och mineraltillskott är ofta minst lika viktiga som de aktiva ingredienserna. Omnisym Pharma vill med OmniVegan sätta fokus på rena kosttillskott i Sverige. Immunförsvaret

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928

Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Vi vet vad vi gör! Producent av djurfoder sedan 1928 Ett foder för alla hundar! Vi lever upp till höga svenska kvalitetskrav på ingående råvaror, optimerad sammansättning, högteknologisk tillverkningsprocess

Läs mer

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter

Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter EN FORSKNINGSRAPPORT FRÅN LRF MJÖLK Rapport nr: 8001 2013-08-20 Näringsvärden i konsumtionsmjölk samt gräddprodukter Helena Lindmark Månsson Inledning Under 2009 genomfördes en undersökning av bland annat

Läs mer

Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik

Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik Kontroll av märkning av färdigförpackad djupfryst fisk i butik En projektinriktad kontroll genomförd av arbetsgruppen Livs Levande samarbete där miljökontoren i nio större kommuner ingår. 2(13) September

Läs mer

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION&

SUPER&FOOD& &PRODUKTINFORMATION& SUPERFOOD PRODUKTINFORMATION Här!bjuder!vi!på!lite!information!om!produkterna!inom!sortimentet!Super!Food.! Samtliga!produkter!är!ekologiska.! ACAI! Acai! är! rikt!på! B1H,! B2H,! B3H,! CH! och! EHvitamin,!

Läs mer

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland.

PRODUKTER. Distributors of Ultimate Nutrition Sweden and Finland. PRODUKTER ULTIMATE N AMINO ACIDS ULTIMATE NUTRITION AMINO2002 100tabs 532014-020 Neutral 330tabs 532015-020 Neutral Rena aminosyror i en lättupptaglig form. Perfekt för dig som inte gillar proteindrinkar.

Läs mer

Prebiotika & Probiotika för små barns magar

Prebiotika & Probiotika för små barns magar Prebiotika & Probiotika för små barns magar Spädbarn kan få ont i magen, som kan bero på förstoppning och gaser. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är orsaken till att magen och tarmen inte fungerar.

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 181/35 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 609/2013 av den 12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för speciella

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:19) om märkning och presentation av livsmedel; (H 130:4) Utkom från trycket den

Läs mer

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna

Översikt av upphandlade kosttillägg, Vuxna PRODUKTGRUPP PRODUKTNAMN SÄRSKILDA EGENSKAPER VOLYM SMAK Laktolåg KOMPLETTA Innehåller samtliga näringsämnen: fett, kolhydrater och protein samt vitaminer och mineraler. RIKA Vid undernäring, ökat energi-

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA

ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA ZINZINO BALANCE PRODUKTKATALOG SVENSKA INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BALANS 2. LEV UT DIN FULLA POTENTIAL 3. ZINZINO BALANCETEST 5. EN SYNERGISK FORMULA 6. FÖRDELAR MED BALANCEOIL 7. PRODUKTER 10. GÖR DIN FAVORIT-SHAKE

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Fresubin. Komplett energi- och proteinrik sondnäring. 1,5 kcal/ml. 7,5 g protein/100 ml. Fr e s u b i n h p e n e r g y. Supportan

Fresubin. Komplett energi- och proteinrik sondnäring. 1,5 kcal/ml. 7,5 g protein/100 ml. Fr e s u b i n h p e n e r g y. Supportan sondnäring från fresenius kabi original original fibre* energy energy fibre* HP energy 1000 complete 1200 complete Komplett sondnäring med* och utan fiber. 1 kcal/ml. Fr e s u b i n o r i g i n a l 500

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor?

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Birgitta Persson Koststrateg Vad menas med risk? Begreppet risk kan ses som en följd av: sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen

Läs mer

PRODUKTLISTA 2006. Varunr Benämning Innehåll. 1001 OmniDepå, " allt i en" 60t. 1002 OmniDepå, "allt i en" 180t. 2530 Alkavital 250g

PRODUKTLISTA 2006. Varunr Benämning Innehåll. 1001 OmniDepå,  allt i en 60t. 1002 OmniDepå, allt i en 180t. 2530 Alkavital 250g VITAMINER + MINERALER 1001 OmniDepå, " allt i en" 60t 1002 OmniDepå, "allt i en" 180t MAGE TARM 2530 Alkavital 250g 5208 Symbiople, naturläkemedel, nr 151880 210k 5210 Symbiople 100k 5220 Symbiople, Blisterpack

Läs mer

Förslag till föreskrifter om berikning av livsmedel

Förslag till föreskrifter om berikning av livsmedel REMISS Gunilla Henrysdotter 2006-07-06 Dnr: 1960/2006 Saknr: 32 Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om berikning av livsmedel Livsmedelsverket ger er möjlighet att lämna synpunkter på bifogade förslag

Läs mer