Irisgruppen Sandsborgsvägen 52 S Enskede Telefon Årsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Irisgruppen Sandsborgsvägen 52 S-122 88 Enskede Telefon +46 8 39 90 00 www.iris.se Årsberättelse 2007"

Transkript

1 Årsberättelse 2007

2 Foto: Linda Månsson, Mohsen Hashemian, Carl Bengtsson

3 Innehåll År 2010 leder oss in i framtiden...4 Ett år i förändring...6 Låt oss inspirera dig...8 Irisgruppen i fem års sammandrag...10 Irisbolagen i sammandrag Intressebolag i sammandrag

4 IRISGRUPPEN ÅRSBERÄTTELSE 2007 År 2010 leder oss in i framtiden 2010 närmar sig och vi längtar mycket efter detta år. Ni undrar kanske varför jag börjar berätta om året som gått med att längta in i framtiden? Kan det bero på att år 2007 lämnar mycket att önska vad gäller det samlade affärsresultatet eller att vi har stora visioner som vi vill skall gå i uppfyllelse detta år? Suktar vi efter en okänd tillvaro som ligger i en period vi inte vet något om. Det känns onekligen spännande att ta sikte på det okända enligt tesen allt blir bättre sen. Nej, är svaret på dessa funderingar. Irisgruppen längtar efter 2010 för det är då Sverige skall vara ett tillgängligt land. Stockholm skall vara världens mest tillgängliga stad. Detta har våra politiker sagt. Jag ser då framför mig ett land och en stad som är en förebild för alla andra städer. Där alla möter varandra på ett självklart och insiktsfullt sätt. Där lösningar för tillgänglighet kan bli en ny exportvara Jag ser då framför mig ett land och en stad som är en förebild för alla andra städer tack vare ett samlat grepp kring tekniska lösningar som GPS, talande kollektivtrafik, livsviktig information förmedlad via ljud och skyltar. En stad vars kommersiella inrättningar erbjuder ljudförstärkare, punktskrift, rullstolsramper och syntolkning för att ge sina medborgare bästa möjliga service. Lösningar som syns, känns och hörs. Ett land där det finns taktila skyltar på hotellrummet och i korridorer så att ingen synskadad behöver

5 IRISGRUPPEN ÅRSBERÄTTELSE 2007 känna rädsla för hur de snabbt skall komma ut om det börjar brinna. Ett land vars Public Servicebolag gör det värt pengarna att betala TV-licensen eftersom det finns textremsor och syntolkning så att alla kan titta på ett program med lika stor behållning. Ett land där arbetsmarknaden är tillgänglig för alla skall allt vara klart. Tror ni på det? Inte jag heller. Det som stör mig är att det går så lätt att vara vidlyftig med löften till dem som normalt brukar kallas för svagare grupper. För genom stora utfästelser ser det i alla fall ut som om de politiska makthavarna tar sitt ansvar. För, visst är det cyniskt och nedlåtande mot 1.2 miljoner svenskar som anser sig ha en funktionsnedsättning att Sverige inte kommit längre. 1.2 miljoner väljare och kunder. Vem har råd att strunta i dem? I alla fall inte Irisgruppen. Var och varannan av oss kommer någon gång i livet att drabbas av ett funktionsbortfall. Det kan bli du, jag eller någon närstående till oss. Iris har gjort det till sin affärsidé att erbjuda funktionsstärkande produkter och tjänster. Lösningar som gör det möjligt för personer att kunna återgå till ett arbete, bli omskolade, få en tidning inläst eller bara förenkla vardagen. I över hundra år har synskadade arbetat hos oss. För i tillgänglighet finns rätten till ett arbete och egen försörjning. Under åren har affärsmässiga erbjudanden från oss förfinats och anpassats till en kommersiell marknad och dess behov. Näringslivet har under lång tid och på eget initiativ efterfrågat våra erbjudanden. Tack och lov finns det bolag som tar ansvar för sina affärer genom insikten om att alla är kunder oavsett om de kan se, höra eller gå. Dessa bolag vänder sig till oss. Våra kunder finns inom alla sektorer och branscher. Gemensamt med oss har de alla insett att de gör ännu bättre affärer om de behandlar alla lika och med respekt. Irisgruppen står redo som leverantör av tillgänglighet den dag det offentliga Sverige bestämmer sig för att alla medborgare har lika värde. Vi står redo att göra affärer på samma sätt som vi idag gör med det privata näringslivet. Som VD och koncernchef för Irisgruppen ser jag med förväntan fram emot vad som händer år Marlene Terkowsky Koncernchef Irisgruppen

6 IRISGRUPPEN ÅRSBERÄTTELSE 2007 Ett år i förändring Varumärket Hela Irisgruppen har under året arbetat för att förtydliga sammangåendet under ett varumärke och ett samlat erbjudande. Stora medieinsatser har gjorts för att öka kännedomen om Iris. Den nya visuella profilen lanserades under sommaren och ett stort arbete sattes igång under hösten för att lansera en ny hemsida. För att samordna oss har vi infört gemensamma system för ekonomi och försäljning. Dessutom har vi centraliserat vår it-avdelning. Ett tillskott i bolagsgruppen I början av året köptes en majoritet av bolaget Darub Produktion AB. Tillsammans med Iris Intermedia AB blev därmed Irisgruppen störst i Sverige på taltidningsproduktion. Genom samarbetet mellan bolagen har konkurrenskraften ökat vilket ger möjlighet till höjd kvalitetet och minskade produktionskostnader på en marknad som är i början av en expansionsfas. Under 2007 började vi åter producera talböcker åt statliga Talboks- och punktskriftsbiblioteket. verksamhetsgrenen linjebesiktning som innebär besiktning av el- och telestolpar åt flera olika uppdragsgivare. Fler avtal tecknades under året som innebar möjlighet till fördubblad omsättning och nyrekrytering av personal. Nytt visningsrum med funktionsstärkande hjälpmedel Under hösten invigde vi ett visningsrum. Tillsammans med vår personal kan användare, syncentraler, arbetsförmedling, arbetsgivare och enskilda personer få prova tekniska eller andra funktionsstärkande hjälpmedel som förenklar vardag, skolarbete eller yrkesliv främst inom syn-, läs- och skrivområdet. Media och omvärld Under 2007 arbetade vi intensivt för att nå ut i media. Genom förstärkning på personalsidan kunde journalister och andra få tillgång till information om oss. Ett pressrum lanserades på iris.se för att förenkla tillgången till den information som efterfrågas. Ny inriktning för Iris Hundskolan AB Ledarhundsverksamheten avvecklades helt under 2007 och istället satsade vi stort på utökning av Arbete för en kreativare arbetsplats Under året genomfördes bland annat projektet den kreativa arbetsplatsen. Projektet undersökte nya

7 IRISGRUPPEN ÅRSBERÄTTELSE 2007 Bolag i Irisgruppen SRF Iris AB Iris Hadar AB Iris Hantverk AB Iris Intermedia AB Iris Bemanning AB Darub Produktion AB Iris Hundskolan AB möjligheter för att hitta motiverande arbetssätt och lösningar inom bolagsgruppen. På iris.se utvecklades också en plats för att marknadsföra företaget som en intressant arbetsplats med syfte att underlätta för kompetent personal att söka sig till Irisgruppen. Många besökare på Svartkrogen Våra satsningar kring Svartkrogen gjorde succé under året. Drygt gäster varav många konferensarrangörer och journalister fick möjlighet att vidga perpektiven genom upplevelsen att äta och bli underhållna av synskadade värdar i totalt mörker. Miljöanpassningar för framtiden Intressebolag Ideella Spel AB Bonnier Audio Spelparken i Sverige AB Iris har inlett ett miljöanpassningsarbete, fjärrvärme har installerats vilket ger lägre underhållskost- nader. Varje byggnad på Almåsa konferens har fått bergvärme med möjlighet till frikyla. Vattenkvaliteten har också förbättrats betydligt genom installation av en avsaltningsanläggning för sjövatten. Den ger dessutom obegränsad vattentillgång. Irisgruppen i korthet gäster övernattade på Almåsa gäster besökte Svartkrogen personer med funktionsnedsättning utbildades Punktskriftstryckeriet i Fagersta firade 10 år 1,7 miljoner sidor trycktes i punktskrift borstar såldes i Sverige och på export funktionsstärkande hjälpmedel såldes Den längsta inlästa boken blev 61 timmar lång Kortaste boken som producerades blev 51 minuter 22 olika dagstidningar lästes in Drygt 100 andra tidningar lästes in Under året producerades 251 talböcker Totalt lästes timmar in i ljudformat Drygt 200 personer finns registrerade i vår CV-bank

8 IRISGRUPPEN ÅRSBERÄTTELSE 2007 Låt oss inspirera dig Av våra cirka 250 medarbetare har ungefär var fjärde en funktionsnedsättning. Deras unika kompetens skapar annorlunda och inspirerande affärsmöjligheter som bryter mot traditionella föreställningar. Bemanning och företagstjänster Inspiration till nya kunder och affärer Idag bemannar vi företag inom olika verksamhetsområden. Personalen håller hög kvalitet och har unik kompetens. Kompetens som kan skapa och inspirera till fler affärer, nya kunder och mer kreativ arbetsmiljö. De medarbetare du hyr eller rekryterar hos oss har någon form av funktionsnedsättning. Det kommer att berika och inspirera ditt företag. Borstar, borstbinderi Mer handgjort än så här blir det inte I slutet av 1800-talet startades ett litet borstbinderi i Stockholm. Det blev en lyckad rörelse, så lyckad att den finns än idag. Nu, som då dras varje borste för hand av människor som saknar synförmåga. Handgjort och fingertoppskänsla får här en ny dimension. Hjälpmedel, syn, läs och skriv Produkter som talar, syns och känns lite mer alternativ till många traditionella produkter. Specialutformade mp3-spelare, datorlösningar som underlättar inlärning och undervisning, talande kalkylatorer, klockor och gratulationskort. Eller varför inte sällskapsspel som både syns och känns? Inläsning och medieproduktion...inspirerande affärsmöjligheter som bryter mot traditionella föreställningar Att läsa med hörseln en upplevelse för alla Förr läste de flesta med ögonen. Idag läser många också med hörseln. Utmaningen för en inläsning eller ljudproduktion är att hitta en röst som passar till varje tidning, bok eller text. En annan upplevelse är syntolkning av film som bland annat beskriver viktiga gester som syns men inte hörs.

9 IRISGRUPPEN ÅRSBERÄTTELSE 2007 Punktskrift, punktskriftstryckeri Fingertoppskänsligt alfabet Läser du med synen en del människor läser med händerna. Punktskrift, (eller Braille) är en skriftform som består av punkter och utvecklades som alternativ till traditionell läsning. I Sveriges största punktskriftstryckeri framställs varje vecka alltifrån tidningar, skönlitteratur, studiemedel, till noter och visitkort. Utbildning och rehabilitering Dina möjligheter skapar dina framgångar Vill du läsa med synen, händerna eller öronen? En fråga som visar att varje människa har olika inlärningsbehov. Du vill kanske utbildas med hjälp av dator, talsyntes, teckenspråk eller punktskrift. Våra tjänster formas utifrån dina förutsättningar, behov och möjligheter till framgång. Svartkrogen En osynlig upplevelse Här bjuds du på en måltidsupplevelse i totalt mörker. En annorlunda sinnesupplevelse där du serveras och underhålls av våra värdar på en krog där varken du eller de kan se. Konferens och rekreation Upplev Almåsa konferensanläggning En anläggning som en gång skapades för att vara tillgänglig för människor som saknar synförmåga. Mot den bakgrunden har Almåsa utvecklats till att möta alla människors faktiska behov. Miljön runt byggnaderna är lika vacker att uppleva genom hörsel, lukt, smak och känsel som genom synen. Med ljudfyrar, vindspel och vattenfall kan du orientera dig med hjälp av din hörsel. Här har skönhet egna namn: upplevelser, sinnlighet och omtanke. Vill du läsa med synen, händerna eller öronen? En fråga som visar att varje människa har olika inlärningsbehov

10 10 IRISGRUPPEN ÅRSBERÄTTELSE 2007 Irisgruppen i fem års sammandrag Resultat och balansposter, tkr Nettoomsättning Övriga intäkter Totala intäkter Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Eget kapital Balansomslutning Medelantal anställda Nyckeltal i procent Soliditet 30,3% 40,0% 38,8% 33,7% 28% Räntabilitet på totalt kapital neg 6,1% 8,4% 5,6% 9,8% Räntabilitet på eget kapital neg 11,5% 18,1% 11,5% 26,2% Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital inkluderat 72% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning. Räntabilitet på totalt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt totalt kapital. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansnetto i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

11 IRISGRUPPEN ÅRSBERÄTTELSE Irisbolagen i sammandrag, tkr 2007 SRF Iris Iris Hadar Iris Hantverk Iris InterMedia Totala intäkter Resultat efter finansnetto Eget kapital Soliditet 20,6% 14,6% 22,1% 10,7% Räntabilitet på eget kapital 45,2% neg neg 117,1% Medeltal anställda Darub produktion Almåsa Konferens Linjebesiktning Iris Bemanning Totala intäkter Resultat efter finansnetto Eget kapital Soliditet 16% 7,9% 3,7% 48,5% Räntabilitet på eget kapital 169% neg neg neg Medeltal anställda Intressebolag i sammandrag, tkr 2007 Spelparken Bonnier Audio Ideella Spel Omsättning Resultat Iris andel Röster 33,33% 30% 29,2% Kapital 33,33% 30% 28,9%

12 Irisgruppen Sandsborgsvägen 52 S Enskede Telefon

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio

Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Sverige- Svepet VVS DEL 1: PROJEKTENGAGEMANG Kaxiga multikonsul med tillväxtambitio Projektengagemang är en ung konsultkoncern med ambitioner. Bakom företaget finns de två rutinerade initiativtagarna Per-Arne

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Parallella Extra Inkomster

Parallella Extra Inkomster Du kommer med den här specialrapporten kunna få reda på hur du också kan utöka dina månatliga inkomster med hjälp av internet. Detta utan att behöva bygga egen hemsida eller att sälja något. Jag heter

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn]

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn] Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010 elev [Företagets namn] Innehåll 1. Inledning... 1.1 Mål... 1.2 Syfte... 1.3 Bloggens

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé

Mål och affärsidé. 2 marknadsföring / kapitel marknadsföring 5 mål och affärsidé Mål och affärsidé 5 Med utgångspunkt från nulägesanalysen blir nästa steg att fundera på, och formulera, verksamhetens mål. Vad vill vi uppnå? Vad har vi för kortsiktiga mål? Vad ska vi satsa på de närmaste

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

nordisk byggjätte ÅGRENSHUSET GER BRA VERKTYG MISSA INTE SYNAS DET NYA SKYLTFÖNSTRET ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 1 VÅREN 2014

nordisk byggjätte ÅGRENSHUSET GER BRA VERKTYG MISSA INTE SYNAS DET NYA SKYLTFÖNSTRET ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 1 VÅREN 2014 ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 1 VÅREN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. ÅGRENSHUSET GER nordisk

Läs mer

Nipsoft AB. Fallbeskrivning. Case ID-007. Bakgrund

Nipsoft AB. Fallbeskrivning. Case ID-007. Bakgrund Nipsoft AB Case ID-007 Fallbeskrivning Bakgrund När Fredrik Larsson, grundare och ägare av datasystemföretaget Nipsoft AB med säte i Sollefteå, letade efter ett nytt jobb efter sin första anställning hos

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer