Bergvärme rme och bergkyla Installation och drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bergvärme rme och bergkyla Installation och drift"

Transkript

1 NORDBYGG 2006 Bergvärme rme och bergkyla Installation och drift Göran Hellström Lund Tekniska HögskolaH Markkopplade värmepumparv Första markvärmepumpen rmepumpen 1945 Indianapolis, USA 1

2 Markkopplade värmepumparv Världsmarknaden Antal anläggningar USA 900,000 Sverige 250,000 Övriga Europa 250,000 Fort Polk, Louisiana, USA Militärf rförläggning med 4003 fristående hus 4003 markkopplade värmepumpar,, 8006 borrhål 2

3 Bergvärme rme 30,000 energibrunnar borras varje år r i Sverige Sveriges totala energibehov för f r uppvärmning och kylning är r ca 100 TWh År r 2000 kom ca 15% av denna energi från n energibrunnar År r 2010 beräknas borrhålssystemens bidrag att ha fördubblatsf SGU - Brunnsarkivet Energibrunnar i Stockholm 3

4 SGU - Brunnsarkivet Energibrunnar i Göteborg Energibrunnar Normer för f r utformning av energibrunnar Erfarna energibrunnsborrare 4

5 Energibrunnar Utvecklad industriell tillverkning av komponenter till energibrunnar nnar Borrhålsv lsvärmeväxlare Borrhålsinstallationen har lång l teknisk livslängd 5

6 Värme- och kylcentral Värmepumpar Bergvärme rme och bergkyla Ökat intresse för f r stora system som kräver många m borrhål 6

7 Stora bergvärme/bergkyla rme/bergkyla projekt Sverige Antal borrh rrhål l Borrhålsdjup Kemicentrum (IKDC), Lund m Vällingby Centrum, Stockholm m Musikhögskolan, Örebro m Näsby Parks Slott, Stockholm m Projekt Lulevärme, Luleå m Q-MED, Uppsala m InfraCity, Upplands-Väsby sby m Anneberg, Stockholm m Språk- och litteraturcentrum, Lund m IKEA, Helsingborg m Hotellet, Storforsen m Stadsgårdskajen, Stockholm m Astronomihuset, Lund m * University of Ontario, Kanada m Stora bergvärme/bergkyla rme/bergkyla projekt Sverige Antal borrh rrhål l Borrhålsdjup Kemicentrum (IKDC), Lund m Vällingby Centrum, Stockholm m Musikhögskolan, Örebro m Näsby Parks Slott, Stockholm m Projekt Lulevärme, Luleå m Q-MED, Uppsala m InfraCity, Upplands-Väsby sby m Anneberg, Stockholm m Språk- och litteraturcentrum, Lund m IKEA, Helsingborg m Hotellet, Storforsen m Stadsgårdskajen, Stockholm m Astronomihuset, Lund m 7

8 Stora bergvärme/bergkyla rme/bergkyla projekt Sverige Antal borrh rrhål l Borrhålsdjup Kemicentrum (IKDC), Lund m Vällingby Centrum, Stockholm m Musikhögskolan, Örebro m Näsby Parks Slott, Stockholm m Projekt Lulevärme, Luleå m Q-MED, Uppsala m InfraCity, Upplands-Väsby sby m Anneberg, Stockholm m Språk- och litteraturcentrum, Lund m IKEA, Helsingborg m Hotellet, Storforsen m Stadsgårdskajen, Stockholm m Astronomihuset, Lund m Stora bergvärme/bergkyla rme/bergkyla projekt Sverige Antal borrh rrhål l Borrhålsdjup Kemicentrum (IKDC), Lund m Vällingby Centrum, Stockholm m Musikhögskolan, Örebro m Näsby Parks Slott, Stockholm m Projekt Lulevärme, Luleå m Q-MED, Uppsala m InfraCity, Upplands-Väsby sby m Anneberg, Stockholm m Språk- och litteraturcentrum, Lund m IKEA, Helsingborg m Hotellet, Storforsen m Stadsgårdskajen, Stockholm m Astronomihuset, Lund m 8

9 Bergvärme rme och bergkyla kw borrhål m djup 4-12 m borrhålsavstånd 2004: ca 300 installationer Varför r fungerar bergvärme rme och bergkyla? VINTERTID SOMMARTID Marken är r varmare än n lufttemperaturen Marken är r kallare än n lufttemperaturen Värme/kyla passivt lagras in mellan säsongerna. songerna. Markens medeltemperatur är r ungefär r lika med årsmedel i luft. 9

10 Bergvärme rme vintertid 1 1/3 VP ºC 2/ ºC 5-10 ºC Bergkyla sommartid Direktkylning (utan kylmaskin) ºC ºC 10

11 Bergkyla sommartid 1 1/3 VP ºC 4/ ºC 5-15 ºC Bergvärme rme och bergkyla VINTER Värmepumpen (VP) hämtar energi från marken via borrhålen 1 kw tillförd elektricitet 3-4 kw värme Frikyla vid behov VÄRME VP KYLA 11

12 Bergvärme rme och bergkyla SOMMAR (Låg kyllast) Frikyla 1 kw tillförd elektricitet =>30-50 kw kyla VÄRME VP KYLA Bergvärme rme och bergkyla SOMMAR (Hög kyllast) Värmepumpen används som kylmaskin Överskottsvärme från kondensor lagras i marken (VÄRME) VP KYLA 12

13 Energibalans för marklagret? Värme Kyla Energibalans för marken påverkar utformningen Borrhålsplacering Obalans Balans Kompakt system kräver en rimlig balans mellan uttag och tillförsel av värme v till marken 13

14 Borrhålsplacering Borrhålen kan vinklas sås att erforderlig markyta minskas och borrhålsavst lsavståndet ökas Återladdning med naturenergi Vinterkyla Uteluft Ytvatten Snö och is Sommarvärme rme Uteluft Ytvatten Sol VÄRME KYLA (Spillvärme) 14

15 Uteluft Kylmedelskylare, Astronomicentrum, Lund Solvärme Takintegrerade solfångare, Anneberg, Danderyd 15

16 Älvvatten Hotell Storforsen Sjövatten Borrhål Vattenintag Vattenretur Näsbyparks Slott 16

17 Näsby parks slott Bergvärme rme med återladdning från n sjö 48 borrhål VP Näsbyviken Geologiska förutsättningarttningar Jordskikt Tjocklek Grundvattennivå Berg Bergart (borrbarhet) Värmeledningsförmåga Marktemperatur 17

18 Termisk responstest Termisk responstest används nds för att mäta markens värmeledningsförmåga Dimensioneringsmodeller Förprojektering Detaljprojektering Detaljerad modeller för f r systemsimulering 18

19 Samverkan mark och klimatsystem Byggnadens klimatsystem Energilast (klimat) Energi Effekt Temperatur (styrkurva) Värmepump Värmefaktor Marklagret Köldbärarens temperaturvariation Dynamisk samverkan! Astronomihuset, Lund Bergvärme rme och bergkyla (frikyla utan kylmaskin) + fjärrv rrvärmerme Bruttoyta m 2, lokalyta m 2 19

20 Energilast Värme: Värmebehov 350 MWh Dim. effekt 250 kw Värmepump 125 kw Kyla: Kylbehov Dim. effekt Frikyla 140 MWh 150 kw 80 kw Borrhål Borrhål 20 borrhål, djup 200 m, köldbärartemperatur 4,5-12,5 C 20

21 Energibalans Energibalans Drift mars februari 2003 Värme från n värmepumpv Kyla från n marklager (frikyla+få+komp) +komp) El till värmepumpskompressorv Fjärrv rrvärme rme (tappvarmvatten + spetslast) El till cirkulationspumpar (mark och kondensorkrets) 475 MWh 155 MWh 104 MWh 40 MWh 7 MWh Nyckeltal Drift mars februari 2003 Värmefaktor värmepump v (inkl. cirkulation) Kylfaktor frikyla Värme och kylbehov (BTA 4900 m2) Köpt energi Energifaktor värmepump+kylav Energifaktor värmepump+frikyla+fjv rmepump+frikyla+fjärrvärmerme 4, kwh/m 2 31 kwh/m 2 5,7 4,4 Kombination av olika fastigheter BOSTAD KONTOR VINTER 21

22 Kombination av olika fastigheter BOSTAD KONTOR VÅR Kombination av olika fastigheter BOSTAD KONTOR FRIKYLA SOMMAR 22

23 Kombination av olika fastigheter BOSTAD KONTOR HÖST Kombination av olika fastigheter BOSTAD KONTOR Gemensamt energilager i mark 23

24 Avantor-Nydalen, Oslo Radisson Hotell Universitet Markenergilager (borrhål) Kontor Bostadshus Lokalyta : m 2 Energilager : 90 borrhål, djup 200 m + 70 borrhål, djup 260 m Bergvärme rme och bergkyla (värmepumpen används nds som kylmaskin) Avantor-Nydalen, Oslo Avantor Nydalen, april 2003 Borrhålsinstallation med förbindelserf rbindelserör r (under parkeringsgarage) 24

25 Värmelast IKDC Kemicentrum Kemicentrum, Lund Arkitekthuset IKDC Kemicentrum Energilager 165 borrhål Energibalans genom att kombinera fastigheter med olika last 25

26 Kyllast Arkitekthuset IKDC Kemicentrum NORDBYGG 2006 Bergvärme/bergkyla rme/bergkyla för f r stora hus Baserad påp etablerad teknik Låg g driftskostnad (energi, underhåll) Payoff tid år Säsongslagring av energi Utvecklingspotential Värme och kyla Stora andel förnyelsebar f energi (75-80 %) Värme Återladdning med naturenergi (vatten, luft, sol) Ett bra och miljövänligt alternativ! 26

27 NordBygg 25 januari 2006 Kemicentrum i Lund; En av Europas största värme-/kylanläggningar med energilager i berg Rune Simonsson Malmberg Water AB webbsite: Specialistföretaget vattenrening energi miljöhantering borrning 1

28 Fakta om Malmberg Företaget grundas 1866 Vatten som affärsidé Familjeägt i fjärde och femte generationen Ca 200 MSEK i omsättning 80 anställda Kontor i Sverige, Kina, Litauen, Lettland Kvalitetscertifierad ISO 9001 Miljöledningssystem i linje med ISO Här finns vi Huvudkontor och tillverkning i Åhus vid den vackra sydöstra kusten i Sverige. 2

29 Funktion värme/kylsystem med lagring i grundvatten energi Dimensionering Vp ca 50% av max effekt Energitäckning >90% Dimensionering energi 3

30 Varför värmepumpsystem Via lager kan värme-/kylproduktion med fördel kombineras Använder endast 1/3 primärenergi vid värmeproduktion Vid frikyla energifaktor större än 30 Tar mer än 2/3 av sin producerade energi från naturen Således miljövänligt Lönsam investering Vid ökning av pris på primärenergi påverkas driftkostnaden endast med 1/3 av energiprisökningen energi Investering Komplett anläggningar för produktion av värme eller kombinerat värme-/kyla Grundvattensystem: Bergsystem: SEK/kW SEK/kW Mycket beroende av geologin vid borrning. energi 4

31 Lönsamhet Återbetalningstid (investering/besparing) Grundvattensystem Bergsystem 5-8 år 7-10 år Energipris från värmepumpanläggning inkl kapitalkostnad SEK/MWH energi Kemicentrum Lund energi 5

32 energi Kemicentrum Lund Beställare: Akademiska Hus i Lund AB Färdigställt: 2005/2006 Värmeeffekt: 8500 kw Kyleffekt: 3000 kw Värmeeffekt KVP: 1800 kw Kyleffekt lager: 1200 kw Köldmedium: R134 Brunnslager: 153 st, 230 m djupa bergbrunna ca m borrning energi 6

33 Brunnslager Brunnslager: Geologi: Borrmetod: Problem: Övrigt 153 st, 230 m djupa bergbrunna 40 m lermorän som överlagrar berget Lerskiffer Grovkorniga diabasgångar Kraftiga krosszoner (diabas/skiffer) Wassarautrustning Ras gav problem vid vissa kollektorinstallationer Ojämna förhållanden Sprickzoner ger hög vattenföring energi Språk och Litteraturcentrum, Lund energi 7

34 Språk och Litteraturcentrum, Lund Beställare: Akademiska Hus i Lund AB Färdigställt: 2004 Värmeeffekt: 1400 kw Värmeenergi: 1375 MWh/år Kyleffekt: 730 kw, spetsprod med KVP Kylenergi: 550 MWh Kylvärmepumpar: 400 kw, spetseffekt med fjärrvärme Köldmedium: Propan Brunnslager: 33 st 170 m djupa bergbrunnar energi Lunds Akademiska Golfklubb energi 8

35 Lunds Akademiska Golfklubb Beställare: Räftens Fastighetsbolag Färdigställt: 2004 Värmepumpeffekt: 30 kw (spetslast elpanna) Kyleffekt: 50 kw Brunnslager: 5 st, 165 m djupa bergbrunna energi 9

36 Bjerking AB Q-Med NPU Energiborrhål för värme och kyla BJERKING AB Box 1351 SE Uppsala SWEDEN Bjerking AB Byggnadsobjektet Nybyggnad av produktionslokaler för medicinteknisk tillverkning Byggnad bestående av 4 plan inkl källare Bruttoarea ca 7020 m 2 Värme- och kylcentral förberedd för framtida höglager ca 2000 m 2 1

37 Bjerking AB Tekniska förutsf rutsättningar ttningar Dimensionerande förutsättningar effekt / energi: Värme vinter Värme sommar Kyla vinter Kyla sommar Dim. effekt 410 kw 160 kw 90 kw 330 kw Energiförbrukning/år 925 MWh 50 MWh 190 MWh 305 MWh Förutsättningar för systemuppbyggnaden: Borrhål dimensioneras för max tilloppstemp +14 C Samtliga kylbatterier dimensioneras för C Samtliga värmebatterier dimensioneras för C Bjerking AB Geologiska förutsf rutsättningarttningar 25 meter lös lera 5 meter silt / sand Grundvattennivå ca 4 meter under markyta Granit 2

38 Bjerking AB Systemlösning sning Radiatorer Kylbatterier i luftbehandlingsaggregat Luftvärmare Markvärme rme VVX Kylbafflar Elpanna VVX Etanol 29% VP VP VP VP VP VP 38 st borrhål 6 st värmepumparv Borrplan Bjerking AB Borrhålen borras från ett dike längs fastighetsgränsen och vinklas in under fastigheten för att erhålla lämpligt avstånd mellan borrhålen 3

39 Bjerking AB Borrhål 38 st borrhål för värmepump och frikyla 168 mm foderrör av stål ned till ca 30 m 140 mm borrhål ned till 200 m 2 x 40 mm PEM U-slang i varje hål Borrhål grundvattenfyllda ODEX 168 mm borrning för foderrör. Bortförsel av vatten och borrkax till container Bjerking AB Borrhål l forts. Installationsutrustning för PEM 40 mm U-rör. Rör fyllda med 29% etanolvattenlösning Montage av 168 mm foderrörslock för 2 st PEM 40 mm rör. 4

40 Bjerking AB Kollektorsystem Horisontella lager av PEM-rör som skall värmeisoleras med Rockwool markskiva Elektrisk smältsvetsning av borrhålens PEM 40 mm rör till de två horisontella lagren med PEM 50 mm fördelningsrör. PEM-rör in i källare för anslutning till fördelningsrör Bjerking AB Fördelningsrör Fördelningsrör av rostfritt stål med avstängnings- och reglerventiler för respektive hål. 5

41 Bjerking AB Värme- och kylcentral 6 st värmepumpar á 41 kw varav 3 st med hetgasväxlare för uppvärmning av tappvarmvatten Köldmedium R407C 1 st elpanna 255 kw Värmepumpar IVT Greenline F40H i värme- och kylcentral Bjerking AB Lönsamhetskalkyl, investering Alternativ 1 Konventionell anläggning med fjärrvärme och kylmaskin Anslutningsavgift fjärrvärme Fjärrvärmecentral Kylcentral 700 tkr 400 tkr 1650 tkr 2750 tkr Alternativ 2 Bergvärme, värmepumpar och naturkyla Tillkommande anslutningsavgift för utökad elservis samt kraftmatningar Borrentreprenad Värmepumpar / kylcentral 200 tkr 2600 tkr 850 tkr 3650 tkr Merkostnad investering 900 tkr (exkl moms) 6

42 Bjerking AB Lönsamhetskalkyl, driftkostnad/år Alternativ 1 Konventionell anläggning med fjärrvärme och kylmaskin Värme vinter Värme sommar Kyla vinter Kyla sommar 925 MWh x 530 kr 50 MWh x 400 kr 190 MWh x 820 kr / 3,0 (COP) 305 MWh x 820 kr / 3,0 (COP) 490 tkr 20 tkr 52 tkr 83 tkr 645 tkr Alternativ 2 Bergvärme, värmepumpar och naturkyla Värme vinter Värme sommar Kyla vinter Kyla sommar 925 MWh x 820 kr / 3,0 (COP) 50 MWh x 820 kr / 3,0 (COP) 11 MWh x 820 kr (energi cirk.pump) 11 MWh x 820 kr (energi cirk.pump) 253 tkr 14 tkr 9 tkr 9 tkr 285 tkr Besparing 360 tkr / år (exkl moms) Bjerking AB Lönsamhetskalkyl, pay-off tid Merkostnad investering: Minskad driftkostnad: 900 tkr 360 tkr/år Rak pay-off tid: 2,5 år 7

43 BJERKING AB Box 1351 SE Uppsala SWEDEN 8

44 Bjerking AB Anneberg, Danderyds kommun Säsongslagring av solvärme Bostadsområdet det Anneberg Bjerking AB Danderyds kommun 50 lägenheter i form av radhus/parhus med sammanlagd yta ca 6000 m 2 Ekonomiskt stöd för projektet genom EU-bidrag HSB Bostad Sthlm exploatör PEAB totalentreprenör Projektet ett av de 10 största i Europa med taksolfångare och säsongslagring av värme i berg. 1

45 Bostadsområdet det Bjerking AB Situationsplan för området Tekniska förutsf rutsättningarttningar Bjerking AB Lågtemperatursystem används, solfångare blir mer effektiva och värmeförluster i lager blir mindre. Solvärmeandelen beräknas uppgå till 60-70% av totala värmebehovet Beräknad energibalans per år för de 50 lägenheterna: Solfångare MWh Spets el värme VV MWh Förluster i lager MWh Förluster kulvert MWh Uppvärmning hus MWh Tappvarmvatten MWh Teknikcentraler - 30 MWh 2

46 Geologiska förutsf rutsättningarttningar Bjerking AB Höjdplatå med berg i dagen, moränmark, några meter mäktig lera Stockholmsgranit, homogen med få sprickor, alltså god kvalitet för värmelagring med borrhålsteknik Grundvattennivå 3-4 meter under markytan Solfångarna Bjerking AB Plana, glastäckta och integrerade i de södervända taken Tillverkas i moduler ca 2,5x8,0 meter, totalt 2400 m 2 Värmeutbyte beräknat till minst 400 kwh/m 2,år Laddar först ackumulatortankar (som också förvärmer tappvarmvattnet) ger sedan vid behov värme till golvvärmeslingor och laddar därefter värmelagret 3

47 Värmelager Bjerking AB 100 st borrhål med 115 mm diam Dubbla U-rör 32 mm PEM Avstånd c/c 3,0 m, djup 65 m Markyta 27x27 m, volym m 3 Isolerat med 10 cm cellplast på ovansida Beräknad lagertemperatur under året max +60 C och min +30 C Laddas med solvärme huvudsakligen april-september Uttag värme under 6 månader oktober-mars då medeltemp sjunker från +45 C till +30 C Övergångsskede vår och höst med växelvis laddning respektive uttag av värme Systemlösning sning Bjerking AB Solfångare 2400 m2 Värmelager i berg Separata system för solfångarkretsar (propylenglykol/vatten) 13 st teknikcentraler betjänande 2, 4 eller 7 bostäder Ett gemensamt system för värmelager och golvvärmesystem (vatten) FTX-ventilation 4

48 Systemlösning sning 13 st teknikcentraler betjänar 2, 4 eller 7 bostäder Värmeväxlare mellan solvärmekretsar och lager Bjerking AB 2400 m² solfångare Golvvärmesystem lågtemp C VVB i varje lgh för slutvärmning av tappvarmvatten med el Elpanna i varje lgh för spetsvärme till golvvärmesystem Ackumulatortankar/ buffert, liter för förvärmning av tappvarmvatten och solvärmeladdning av lager Erfarenheter Bjerking AB Ett kulverthaveri inträffade med sprängning av PEX-rör dim 63 p g a felaktigt ventil. Riskbedömning (skållningsrisk) För säkerhets skull ansågs nödvändigt att bytta alla PEXrör mellan solfångarkretsar och teknikcentraler (13 st) till kopparrör Kulvertbyte utfördes sommaren 2002 som därmed inte kunde nyttjas som en första laddningssäsong av berglagret 5

49 Erfarenheter forts Bjerking AB Läckage i bottenböj på kollektorslangar i värmelager inträffade 2004 Betongvikt med ögla, egentillverkat oskyddat U-rör. Troligen förorsakat hål p g a längdutvidgning Läckage har uppstått i 5 st borrhål av 100 Erfarenheter forts Bjerking AB Utbyte av samtliga kollektorslangar utfördes

50 Några ytterligare erfarenheter Bjerking AB Smutsigt vatten i stora systemet, igensättningar Teknikutrymmen för små ur servicesynpunkt Glasrutor över 9 st kollektorer i solfångare har spruckit p g a temperaturspänningar Levererar uppvärmt vatten till värmepump i kommunens sjukhem Området är populärt ur boendesynpunkt Enkelhet i tekniklösningarna istället för fullkomlighet bör vara en ledtråd för framtida projekt av denna typ Sammanfattning Bjerking AB 1999 Projektering 2000 maj Första spadtaget 2000 dec Värmelager färdigt 2002 april Helt driftsatt och inflyttat. Laddning värmelager påbörjades 2002 sommar Läckage kulvert, utbyte kulvert 2003 Laddning värmelager (se kurva) 2004 senhöst Läckage kollektorslangar i borrhål 2005 sommar Utbyte kollektorslangar i borrhål (byte i halva lagret per etapp) 2005 augusti Augusti 2005 var lagret åter igång och temperatur steg till +40 C, utnyttjades och tömdes under hösten januari Lagrets temp +27 C (kan ej utnyttjas). Vid snöfria tak i jan-feb kommer laddning åter att starta 7

51 Trots allt Bjerking AB I hus på 120 m² är förbrukning av hushållsel ca 4000 kwh/år och el för uppvärmning ca kwh/år nu när all värms av el. Trots uppkomna problem bedöms att 70% av uppvärmningsel skall kunna komma från solfångare/värmelager Temperatur värmelagerv Bjerking AB 8

52 Rapport Bjerking AB BJERKING AB Box 1351 SE Uppsala SWEDEN 9

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Bergvärmepumpar i fastigheter Jan-Erik Nowacki Verksam vid: Svep KTH Nowab Nilsholgersson om fjärrvärme Kr/kWh inkl moms Priser för fjärrvärme enligt Nils Holgersson 2005 konsekutivt ordnade Bergvärme Fortum Kolla För bergvärmen har följande antaganden gjorts: kr/kw 4500 h/år 1 kr/kwh 3 Värmefaktor 3% ränta 15 år 8.3% annuitet 0.28 Kapital VP Energi 0.33 VP 0.61 Summa VP Låg ränta, högt energipris = guldläge för värmepumpar 1

77 Hur ser det ut? Värmepump Rör ut Några brunnar på gården vinklade hål? Var kan man borra? Elledningar Fjärrvärme Gasnät Vatten Avlopp Tele Markförhållanden Sättningar Åtkomlighet Grundvattenförhållanden Grannfastigheter Användning för kyla? 2

78 Använda för kyla? Skåvsjöholm med värme och kyla 3

79 Tvätta och torka Berg Radiator (även sommartid) Hjälp till i fjärrvärmen värmepumpen kan bli en vän 80 C 130 C 120 C 70 C 70 C 110 C 100 C Värmefaktor = 0,6 * ( ) 60 = 4 4

80 Beräkning av en fastighet Fel som jag sett Ofullständiga kontrakt Obegripliga systemritningar Felmärkning köldmedium Brist på köldmedium Borrprotokoll saknas ej utmärkt Köldbärarledningar oskyddade Otillräckliga temperaturer varma sidan 5

81 Tack för mig! 6

Säsongslagring av energi

Säsongslagring av energi Nordbygg 2008 Energilager i mark Olika systemlösningar Göran Hellström Luleå Tekniska Universitet Energilager i mark Geoenergi - värme och kyla Geotermi Säsongslagring av energi 1 Energilager i grundvatten

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?

Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet ENERGIFORMER OCH LAGRINGSMETODER kinetisk

Läs mer

Bergvärme rme och bergkyla

Bergvärme rme och bergkyla Bergvärme rme och bergkyla 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet Bergvärme rme Bergkyla Hur vanligt är r bergvärme? rme? Det finns ca 800.000

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

Bergvärme och bergkyla

Bergvärme och bergkyla Detta material är till stora delar taget ur den kurs som sedan 2004 ges av G. Hellström och B. Nordell för Energi- och miljötekniska föreningen, Stockholm. www.emtf.se Bergvärme och bergkyla Prof. Bo Nordell

Läs mer

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson

Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Sofia Stensson Geoenergi i köpcentra, är det en ekonomisk affär? Agenda Hur ser fönstret ut när geoenergi är ekonomiskt? Energipriser Vad får vi ut från statistiken? Vällingby center - Borrhålslager Arlanda Akvifärlager

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30

Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad. Jessica Benson & Oskar Räftegård Karlstad 2014-09-30 Geoenergi REGEOCITIES i Karlstad Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Karlstad 2014-09-30 Grundläggande om geoenergi Byggnadens värmebehov Fastighetsgräns KÖPT ENERGI Användning Återvinning Behov Energiförlust

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Geoenergins samhällsnytta i Sverige

Geoenergins samhällsnytta i Sverige Geoenergins samhällsnytta i Sverige NGU Trondheim Seminarium 3-4 Februari, 2009 Presenterat av Olof Andersson SWECO Environment AB, Malmö Samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Koncernstruktur

Läs mer

Förvärmning av ventilationsluft mha borrhålsvärme utan värmepump: fallstudie Vivalla Örebro

Förvärmning av ventilationsluft mha borrhålsvärme utan värmepump: fallstudie Vivalla Örebro Förvärmning av ventilationsluft mha borrhålsvärme utan värmepump: fallstudie Vivalla Örebro SBUF: 12930 BeBo medlemsmöte 2016-09-15 Branko Simanic, Skanska Teknik Om projektet Utredning av förvärmning

Läs mer

SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT

SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT SÅ MYCKET ENERGI KAN VI SPARA KOSTNADSEFFEKTIVT - Lite teori och två praktikexempel med värmepump Chalmers tekniska högskola OLIKA PERSPEKTIV PÅ BESPARING Energibesparing - Köpt, använd eller primär? T

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Grundläggande om geoenergi. Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm. Effekt och energi. Byggnadens värmebehov 16/10/2014. Effekt (kw) Fastighetsgräns

Grundläggande om geoenergi. Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm. Effekt och energi. Byggnadens värmebehov 16/10/2014. Effekt (kw) Fastighetsgräns Geoenergi REGEOCITIES i Stockholm Grundläggande om geoenergi Jessica Benson & Oskar Räftegård SP Stockholm 2014-10-15 Byggnadens värmebehov Effekt och energi Effekt (kw) Fastighetsgräns Användning Återvinning

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli!

Skånska Energi. Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN. Så här bra kan det bli! Skånska Energi Jon Svärd 2013-05-23 GEOENERGIDAGEN Så här bra kan det bli! Skånska Energi Kort presentation av Skånska Energi Så här bra kan det bli! Referensprojekt enbart kostnadseffektiv kyla Referensprojekt

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11

VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 2015-08-29 VAHID JAFARPOUR BRF KANTARELLEN 11 SVERIGES VÄRMEMARKNAD (FJV) VART TAR VÄRMEN VÄGEN? Den största delen av energin för uppvärmning ventileras bort via frånluftssystemet. Fortfarande är få bostäder

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

Värmelagring. Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling. Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17

Värmelagring. Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling. Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Värmelagring Delrapport i projektet Energiomställning för lokal ekonomisk utveckling Hassan Salman, EKS Consulting 2014-12-17 Vä rmelägring Under vinterhalvåret är värmebehovet stort i regionen. Samtidigt

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING 10.4.2013 BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

Kongahälla En aktiv stadsdel hur kan det se ut?

Kongahälla En aktiv stadsdel hur kan det se ut? Kongahälla En aktiv stadsdel hur kan det se ut? En förstudie Eva Sikander, SP Svein Ruud, SP Syfte och mål radikalt minska energianvändningen i nya bostadsområdet kartlägga möjligheter att producera värme

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer

Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Jan-Erik Nowacki Energibesparingar i små butiker tillsammans med en värmepump några små spekulationer Bakgrund Jaime Arias vid KTH har bett mig spekulera lite om detta i samband med ett examensarbete Energieffektivisering

Läs mer

Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN

Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN Klaus Lorenz, Rainer Tepe, Tomas Persson SERC Centrum för Solenergiforskning HÖGSKOLAN

Läs mer

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund

Extra föreningsstämma brf Tingvallen. Lund Extra föreningsstämma brf Tingvallen Lund 2017-02-16 Bakgrund Uppvärmning är föreningens enskilt största kostnadspost. Vi har en del komfortproblem i vissa lägenheter och hus. En del utrustning närmar

Läs mer

Geotecs roll i branschen

Geotecs roll i branschen Geotecs roll i branschen Tyréns geoenergidag 2013-05-23 Johan Barth Johan Barth Bakgrund som hydrogeolog vid Swecos grundvattengrupp i Malmö Affärsområdeschef för Malmberg Borrning Ordförande och därefter

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT

HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT HSB ÖSTERGÖTLAND LOKAL SOLKRAFT HSB ÖSTERGÖTLAND 2012 Omsättning Antal anställda HSB BRF Övriga Brf Bostadsrätter Hyresrätter 162,9 Mkr 97 st. 138 st. 17 st. 10 500 lgh 1200 lgh KLIMAT & ENERGIMÅL HSB

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar

Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar Effektivt uttnyttjande av energibrunnar för värmepumpar Doktorand: José Acuna Projektledare: Prof. Björn Palm KTH handledare: Peter Hill Mål: Att ta fram rekommendationer för utformning och installation

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber

ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR. Kenneth Weber ATT BYGGA OCH DRIVA ISHALLAR Kenneth Weber Lite historik Människan började åka skridskor för ca 5000 år sedan ungefär samtidigt som man började äta glass i Kina! Första konstgjorda isen gjordes 1876!

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Daniel Näslund. Företagspresentation

Daniel Näslund. Företagspresentation Daniel Näslund Företagspresentation 2011-03-30 Ren energi, rent vatten och ett ständigt fokus på att ta vara på vår värld och dess resurser. Det är kärnan i vår verksamhet. 1866-1940 1940-1970 1970-2000

Läs mer

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015

Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 april 2015 Fastighet: Marievik 25 Fastighetsägare: AMF Fastigheter Konsulter: WSP Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1995 Area: 11 386 m² Atemp Verksamhet:

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager

Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager Handledning för kvalitetssäkring av geoenergilager GEOTEC 20 Maj 2011 Thomas Wildig Ekofektiv AB Projektdeltagare 2011 / 2012 Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Thomas Wildig Ekofektiv Björn Thelin Ekofektiv

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER

TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER UPPDRAG LiV Optimering bergvärmeanlägg UPPDRAGSNUMMER 0000 UPPDRAGSLEDARE Sten Bäckström UPPRÄTTAD AV Michael Hägg DATUM TEORETISKA BERÄKNINGAR PÅ EFFEKTEN AV BORRHÅLSBOOSTER BAKGRUND Energiutbytet mellan

Läs mer

Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager

Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager Värmelager i fjärrvärmesystem Korttidslager & Säsongslager Vad är det och vad gör Göteborg Energi? Lennart Hjalmarsson, maj 2017 Korttidslagring vad är det? [MW] Heat Generation in Gothenburg April 2-8,

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter

Datum. Bergvärme med kollektor, borrhålsdjup meter Grundvattenvärme, cirkulationsbrunn, borrhålsdjup meter Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. ANMÄLAN

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi. Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi. Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet AVANTI GEOENERGI Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet Geoenergi teknik för att lagra och hämta energi ur mark och berg. Resultatet är optimala energilösningar, både för att värma och för att

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

TEMA Energi. är bäst. TEXT: HANS HELLBERG ILLUSTRATION: JOHAN JARNESTAD

TEMA Energi. är bäst. TEXT: HANS HELLBERG ILLUSTRATION: JOHAN JARNESTAD TEMA Energi ATT ÅTERVINNA frånluften är oftast det mest kostnads- och miljöeffektiva sättet att återladda borrhålen. Men det finns idag ett flertal sätt att återladda. Omständigheterna i det enskilda fallet

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien

Fläktkonvektor SL / SLS. Ny serie fläktkonvektorer. SL/SLS-serien Fläktkonvektor SL / SLS Ny serie fläktkonvektorer SL/SLS-serien Fricos fläktkonvektorer SL & SLS tål att synas! SL & SLS löser dina värme- och kylbehov! Installationsförslag 1. Solfångare (värme) 2. Mark/sjö-

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng 1 (5) Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N15A Tentamen ges för: En14, Htep13 Tentamensdatum: 2015-01-13 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar om 30 p

Läs mer

Energikluster Frescati Arrheniushusen /2013-05-23/an. Sid 1

Energikluster Frescati Arrheniushusen /2013-05-23/an. Sid 1 Sid 1 Geoteknik VVS- och energisystem Kyl- och värmepumpsteknik Kompetens inom Geoenergisystem Sid 2 AHS bygger för Stockholms Universitet - Frescati Sid 3 AHS bygger för Stockholms Universitet - Frescati

Läs mer

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI Rapport 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRSTUDIE FÖRUTSÄTTNINGAR GEOENERGI KUND Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Förnyelsebar energi 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N15A Energiingenjör, Högskoletekniker TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st.

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. BRF GRINDSTUGAN ENERGIDEKLARATION Daterad: 2010-06-02 för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. Upprättad av: WSAB KONSULT AB Norrbyvägen 32 168 69 Bromma Tel: 08-80 20 40 : Peter Danielsson 1. Bakgrund...

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet 1 (5) ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet Förstudie avseende värmeåtervinning från en eventuell konstfrusen bandyarena på Odenvallen till Storsjöbadet. Datum 2009-03-10 Utförd av Bertil Nordenberg

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av:

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08 Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: RAPPORT Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 Kund SABO Konsult WSP Systems 121

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning

SPARGUIDE. för bostadsbolagens uppvärmning SPARGUIDE för bostadsbolagens uppvärmning Värme in, värme ut Uppvärmning Värmeförlust 10-15% Sol 3-7% Inneboende 3-6% Golv 15-20% Väggar 25-35% Ventilation 15-20% Husteknik VÄRME IN 5-10% Varmvatten 8-12%

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Återladdning av bergvärmekonfiguration

Återladdning av bergvärmekonfiguration ITN Driftteknik Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Återladdning av bergvärmekonfiguration vid samfälligheten Ängsbacken TQxx01 009 Magnus Höglund Martin Olsson Johan Hedbrant handledare och

Läs mer

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus

Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 09 BESLUT 1 (6) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1406-0526 Projektnr: 93104775 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ny kylanläggning på Södertälje sjukhus Ärendet Ärendet

Läs mer

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21

Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Bioenergi för värme och elproduktion i kombination 2012-03-21 Johan.Hellqvist@entrans.se CEO El, värme eller kyla av lågvärdig värme Kan man göra el av varmt vatten? Min bilmotor värmer mycket vatten,för

Läs mer

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz

Förnybar energi. vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi vilka möjligheter finns för växthus? Mikael Lantz Förnybar energi Sol Vind Vatten Biobränsle Solkraft Solvärme 800 1000 kwh/m 2 V-grad 40 80 % 1 000 5 000 kr/m 2 100 kw kräver 500 m 2 under

Läs mer

Solvärme - Solel. Solvärme 2014-09-09. Solvärme för större fastigheter. Drastiskt sänkta modulkostnader Men: blir det prisvärd för kunden?

Solvärme - Solel. Solvärme 2014-09-09. Solvärme för större fastigheter. Drastiskt sänkta modulkostnader Men: blir det prisvärd för kunden? Solvärme för större fastigheter Klaus Lorenz - Solvärme jämfört med solel - Tumreglerna och förutsättning för rätt dimensionering - Vad påverkar kostnader för en större solvärmeanläggning - Exempel på

Läs mer

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me

AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me AB Svenskt Klimatneutralt Boende 0702-798-799 www.ases.me Nulägesbeskrivning - Idag använder vi 150% av jordens resurser - År 2030 kommer den siffran att överstiga 200% Källa: Världsnaturfonden WWF Nulägesbeskrivning

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

2011-03-16 Fastighet

2011-03-16 Fastighet Fastighet Rickard Berg 1 1. Förutsättningar Byggnad, BTA: 33 500 m 2 Tomtarea: 11 200 m 2 1. Ett modernt kontorshus med hög standard blir uppfört 2012. 2. Huset skall ha en våningsbjälklagshöjd om cirka

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Kompaktkollektor. Installationsinstruktion. Art. nr: Utgåva: 1.0

Kompaktkollektor. Installationsinstruktion. Art. nr: Utgåva: 1.0 Kompaktkollektor Installationsinstruktion Art. nr: 290418 Utgåva: 1.0 2 Innehållsförteckning Innehåll Funktionsbeskrivning... 4 Förutsättningar...4 Installation... 5 Följande utrustning behövs...5 Installation

Läs mer

Värme och kyla från en miljövänlig källa

Värme och kyla från en miljövänlig källa Värme och kyla från en miljövänlig källa En informationsskrift om geoenergi från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION din garanti för ett seriöst

Läs mer

ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME. Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist

ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME. Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist ÖKAD RESURSEFFEKTIVITET I KRAFTVÄRMESYSTEM GENOM SÄSONGSLAGRING AV VÄRME Emilia Björe-Dahl & Mikaela Sjöqvist AGENDA Introduktion Bakgrund Metod Resultat Diskussion & Slutsats INTRODUKTION Tekniska verken

Läs mer

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening

Stångby Stångbypark Bostadsrättsförening Stångby 2015-10-24 Stångbypark Bostadsrättsförening Information om bergvärmesystemet i Stångbypark 2015 För att medlemmarna skall kunna öka sin förståelse om hur vårt bergvärmesystem fungerar och på så

Läs mer

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme

Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Smart Heat Building Smart energitjänst för dig med fjärrvärme Dagens verklighet Fjärrvärme är en bra investering Politiska beslut och snabb utveckling talat ibland emot stora investeringar Alla vill energieffektivisera,

Läs mer

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år

Med ENERGYWELL. 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Med ENERGYWELL Fläkt 60% Energibesparing 40% Kostnadsbesparing 90% Minskning av oljeeller fjärrvärmeförbrukning Återbetalning av investering på 5-10 år Värme pump Fjärrvärme / Olje- / Elpanna Ackumulatortank

Läs mer