Rotavdrag ökar suget efter bergvärme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotavdrag ökar suget efter bergvärme"

Transkript

1 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 3, 2009 Wiresågning smart teknik med många möjligheter Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Premiär för Styruds nya hemsida Petronella Ekman - Nilsson, borrare på Styrud

2 Härligt snart är vintern här Visst ser vi tecknen konjunkturen vänder och är på väg uppåt igen. STYRUD har haft bra beläggning både 2008 och 2009 men nu vi vill öka takten. En förändring, som alla våra kunder kommer att märka, är att vi från och med nu marknadsför oss under ett enda gemensamt varumärke STYRUD. Detta för att vi bättre vill visa koncernens samlade styrka och stora bredd. Som kund kommer du ändå att känna igen dig i både organisation, personal och verksamhet du har samma kontaktpersoner som du alltid haft. Surfa gärna in på vår reviderade hemsida och läs mer om våra fyra spännande affärsområden! Schaktfritt har en intensiv period framför sig. Nätägare och kommuner tar chansen att bygga ledningar på vintern. Det ger stora fördelar - inga markskador. I vinter är det också svensk premiär för ledningsbygge med hjälp av micro tunnelteknik läs mer på hemsidan och i kommande nummer av Påhugget. Entreprenad har mycket på gång, framför allt i Stockholmsområdet där en rad stora projekt skapar efterfrågan på de avancerade borrtjänster som vi arbetar med. Affärsområdet Energi och vatten arbetar med idéförsäljning av större anläggningar framför allt energilager som kombinerar bergvärme och - kyla. Geoenergi har aldrig varit hetare än nu. Gruvor och prospektering, som har sin verksamhet förlagd till norra Sverige och Finland utvecklas väl. Konjunkturen har vänt och gruvbolagen har återigen börjat leta metaller och mineraler på Nordkalotten. 2 no 3, 2009 Vintern är välkommen! Kerstin Jansson, VD Rönnskär borrar för deponi Redan 2005 bestämde regeringen att allt kvicksilveravfall med en kvicksilverhalt över 0,1% ska förvaras i djupa bergrum. Processen vid Boliden Minerals anläggning i Rönnskär genererar stora löpande avfall och ett mellanlager är redan etablerat på företagets område. Ett realistiskt alternativ för att lösa avfallsproblemen, är att placera ett djupförvar i närheten av Rönnskär. Boliden har föreslagit två olika alternativ; Antingen kan man efter avslutad gruvdrift använda den planerade Åkallagruvan, eller bygga ett nytt djupförvar i berggrunden under Rönnskärsverken. Genom ett antal provborrningar har Rönnskärsalternativet studerats. Berget verkar uppfylla kraven på täthet, men man vet fortfarande för lite om eventuella sprickor eller svagheter i berget. Under senvåren 2009 utförde därför Styrud Arctic ytterligare provborrningar i Rönnskär tre stycken 500 meter djupa kärnborrningar plus en kärnborrning på 150 meter. För att testa bergets egenskaper utfördes dessutom vattenförlustmätningar i borrhålen. När Boliden studerat de båda alternativens ekonomiska konsekvenser kommer ansökan om att få bygga djupförvaret att lämnas in till Miljödomstolen. Beräknad tidpunkt för ansökan är hösten 2009.

3 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Styrd borrning är ofta det enda lämpliga alternativet vid krävande arbeten. En miljövänlig metod som inte lämnar några sår i landskapet och heller inte orsakar olägenheter för boende och olika samhällsverksamheter. och gör markägarna tacksamma Under 2009 har en ny avloppsledning byggts från Berga örlogsbas, som tidigare haft ett eget reningsverk, till Fors reningsverk. Ledningen har även dimensionerats för att i framtiden kunna hantera avloppsvatten från 850 fastigheter vid Årsta havsbad. Samtidigt har en ny vattenledning byggts. Den ska försörja Berga örlogsbas och Årsta havsbad med vatten. I framtiden ska ledningen eventuellt fortsätta till Dalarö. Merparten av ledningen går över åkermark, parallellt med en kommunal väg. Den geotekniska undersökningen av sträckan visade att förutsättningarna för att bygga med schaktfri teknik var goda. Bengt Sylvendahl, projektledare i Haninge kommun, berättar: Självklart kunde vi byggt ledningen på traditionellt vis med schaktning, men när vi jämförde kostnaden så visade det sig att schaktfritt blev billigare. På köpet fick vi alla andra fördelar jobbet gick snabbare och vi behövde inte störa biltrafiken, samtidigt som markägarna blev tacksamma. Av den totala längden på drygt 4 km har 3,8 km byggts med styrd borrning. Av dessa var det bara 50 meter som inte gick att borra på grund av att avståndet till berg var för litet. Här fanns dessutom möjliga fornlämningar, så det var ändå nödvändigt att frilägga och kalla in arkeologer. Det här är schaktfri teknik när den är som bäst, berättar en nöjd Stefan Löfving, projektledare på Styrud. Vi startade med att svetsa ihop lagom långa ledningslängder. På tionde dagen började vi borra med vår stora borrigg D100. 3

4 no 3, 2009 Bråda tider på Styrud Järvsöborr Rotavdrag ökar suget efter bergvärme D et nya ROT-avdraget, som infördes i december förra året, har fått energiborrningen att ta ordentlig fart, säger Christer Reiser på Styrud Järvsöborr. Många husägare verkar ha fått just den stimulans som behövdes för att göra något åt sin energiförsörjning. Oklarheterna utredda Tyvärr hade regeringen och Skatteverket lite svårt att komma över Christer Reiser på Styrud Järvsö borr är nöjd med det ökade intresset för energiborrning. ens om hur bestämmelserna kring ROT-avdraget skulle tolkas, men nu är oklarheterna utredda och vi kan berätta för kunderna precis hur stor del av en installation som berättigar till avdrag. Trygghet för slutkunden Dessutom har allting blivit mycket enklare för husägaren genom att vi gör avdraget direkt på fakturan och sedan får resten av kostnaden betald En bergsäker s Idag är konkurrensen på berg värmeområdet stenhård. En husägare som ska installera berg värme behöver bara gå in på nätet för att få ett dussin offerter. Bosse Norrby, rörinstallatör i Hudiksvall 4 Prismässigt är det inte heller några större skillnader idag därför är det i många fall andra faktorer som fäller utslaget. Borrhålets kvalitet är viktigt för hur bra en bergvärmeanläggning fungerar, säger Bosse Norrby, rörinstallatör i

5 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Allt har blivit mycket enklare för husägaren genom att vi gör avdraget direkt på fakturan och sedan får resten av kostnaden be tald av staten., berättar Christer Reiser på Styrud Järvsöborr. av staten. Vissa mindre entreprenörer gillar inte det här, men vi som arbetar seriöst och har ordning på papperen uppskattar nyordningen. En del av energi- och vattenborr ningen inom Styrud leds från kontoret i Järvsö. Man har ett nära samarbete med ett antal utvalda rörinstallatörer som kan sina saker. Det betyder trygghet för slutkunden, som kan vara säker på att få det som han eller hon betalat för. r samarbetspartner Hudiksvall. Därför måste jag kunna lita på den som borrar. Styrud Järvsöborr har borrat brunnar ända sedan 1980-talet och vi har samarbetat i mer än tio år. Ett gott anseende Här i regionen har Styrud Järvsöborr ett gott namn. De kunder som frågar vem som ska utföra borrningen blir lugna när jag berättar att det är Styrud Järvsöborr. En fråga som återkommer är vad som händer med tomten vid borrningen. Ingen vill ju få gräsmattor och blomrabatter förstörda eller sönderkörda. Då känns det bra att ha en partner som Styrud Järvsöborr. De berättar i detalj för kunden vad som ska hända, är extremt försiktiga medan borrningen pågår och röjer upp perfekt efter sig. Styrud Järvsöborr är den bästa borrpartner man kan tänka sig. Vi är mycket nöjda, avslutar Bosse. Här i regionen har Styrud Järvsöborr ett gott namn. 5

6 no 3, 2009 Prestigeladdad prospektering i Norrbotten för Styrud Arctic Jag hjälper dig att avslöja underjordens hemligheter! Ingemar Hjärtström Gruvor & prospektering

7 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Viscariagruvan, ibland kallad Viscaria koppargruva, ligger cirka fem km nordväst om Kiruna. Gruvan drevs fram till 1997 av Outokumpu Oy. Idag satsar australiska gruvbolaget Avalon Mining aktivt i Viscaria-området och bolaget tänker börja bryta kopparmalm igen om 2 3 år. Förberedelserna för projektet pågår och just nu utför Styrud Arctic provborrningar vid det så kallade Bahpagobba-området. Borrningen inleds med omfattande RC-borrning och följs därefter av lika mycket kärnborrning. Om du går till webbadressen nedan får du dels en virtuell flygtur över området, dels en bild av var och hur fyndigheterna är belägna. Fly Through.htm 7

8 med finsk tango i Seinäjoki som ligger i Södra no 3, 2009 Tyngre tåg genom tangostaden kräver förstärkt banvall Det ökade miljömedvetandet gör att järnvägstrafiken seglar i medvind. Detta får dock praktiska konsekvenser. Om en större del av godstrafiken ska gå på järnväg och fler tåg än idag inte får plats, måste varje tåg bli längre. Och tyngre. Den svenska långtidsplaneringen för framtidens järnväg, bygger t ex på ett stamnät av järnvägar som ska kunna klara 750 meter långa och fullastade godståg. Den ökade belastningen på banvallarna var bakgrunden till att Banförvaltningscentralen (den finska motsvarigheten till Banverket) i våras beslöt sig för att förstärka en utsatt del av stambanan från Helsingfors till Rovaniemi som går genom staden Seinäjoki, känt för sin årliga tangomusikfestival Tangomarknaden. Förstärkningen utfördes genom att spontväggar först monterades på båda sidor av en cirka 500 meter lång, känslig sträcka av banvallen just där järnvägen går genom Seinäjoki. För att hindra tunga tåg att genom belastning och vibrationer pressa isär sponten, borrade Styrud Boreal in dragstag genom banvallen. På den aktuella sträckan borrades 131 hål med cirka 4 meters mellanrum. Förankringsborrning med dragstag är en användbar teknik, som utnyttjas flitigt inom Styrud-koncernen. Det kan t ex handla om att hindra vägar att rasa, men också om att hålla ihop slottsmurar och att förankra byggnadsdelar. Varje år sedan 1985 arrangeras en festival Österbotten i västra Finland. Festivalen Tangomarkkinat (Tangomarknaden) samlar mer än deltagare (cirka 2 procent av Finlands befolkning på 5 miljoner). Höjdpunkten är kröningen av årets tangokung och drottning, vilka sedan får stort utrymme i finländsk press. 8

9 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Veteranen Bengt Eriksson vet det mesta om wire sågning. Han nås på telefon Först borras hål som begränsar den volym som ska sågas bort. Därefter träs en diamant besatt wire in i hålen och kopplas samman så att wiren bildar en oändlig slinga. Slingan dras runt av en drivenhet som även ser till att wiren hålls sträckt. Smart teknik med många möjligheter Ivår värld, dvs grundläggning och entreprenad, är wiresågning en smart teknik som kan ersätta sprängning, t ex då omgivningen är känslig för stötar och vibrationer. Styrud TGB med veteranen Bengt Eriksson i spetsen insåg tidigt teknikens möjligheter, och har genom åren löst en rad kniviga problem på olika områden med hjälp av wiresågning. Slå Bengt en signal han berättar gärna! En mycket slät yta Andra byggtekniska sammanhang där metoden används är exempelvis vid rivning av betong konstruktioner och vid håltagning. Stenbrott är en plats där wiresågning är vanligt. Här drar man nytta av att sågningen resulterar i en mycket slät yta, som i de flesta fall inte behöver någon vidare bearbetning. Den utrustning som används för att driva en wiresåg är kompakt. Därför används wiresågning ofta där det är trångt och annan utrustning helt enkelt inte får plats. Kretskort och survival Wiresågning är en långsam metod, men mycket exakt. Den ger smalare snitt och högre precision än traditionell sågning, vilket spar material. Därför används tekniken t ex vid tillverkning av kiselplattor i elektronikindustrin och i verkstadsindustrin för att såga metall. I forskningssammanhang används tekniken för att dela känsliga kristaller, substrat och liknande. Dessutom är wiresågning sedan länge den accepterade standardmetoden för att såga skumgummi. Tar liten plats och väger ingenting För alla som hoppat på den högaktuella överlevartrenden, där det gäller att klara sig på det naturen har att bjuda, är en wiresåg ett oumbärligt redskap tar liten plats, väger ingenting men kan såga av både träd och grenar i ett kick. 9

10 no 3, 2009 Styrud har satsat på moderna maskiner ända från början. Men riggarna körs hårt, och därför händer akuta saker varenda dag, berättar Fredrik Ström, verkstadschef på Styrud. När det behövs jobbar vi dygnet runt för att hålla igång riggarna Enkla saker klarar borrarteamen på egen hand, men sådant som rör hydraulik eller kräver verkstadsarbete hamnar hos oss. Bråttom är det alltid. Kunderna väntar inte, så riggarna måste fungera. Idag har bolagen i Styrud-koncernen så många maskiner igång samtidigt att vi inte kan förlita oss på externa verkstäder, utan måste ha egna verkstadsresurser med rejäl kapacitet. Akut och förebyggande Självklart är det viktigt att fixa akuta fel på maskinerna snabbt. Om en rigg blir stående drabbar det många kunder, så verkstadsteamet arbetar även på längre sikt. Maskiner, bilar och släp kräver löpande underhåll och service och därför finns ett rullande underhållschema, där varje maskin regelbundet gås igenom. Service handlar även om pengar. Att köra tills det rasar blir dyrt i långa loppet. Det vet man på Styruds verkstad. Hydraulik, lagerbyten och renoveringar Mycket av det verkstaden gör handlar om hydraulik. Men även spruckna ramar som ska svetsas och lager som behöver bytas. Plus, givetvis, massor av reparationer av själva borrutrustningen. Vi tillverkar en hel del också, berättar Fredrik Ström. Det handlar t ex om borrtillbehör som rymmare, men även udda prylar för speciella jobb. Dessutom är många maskiner mer eller mindre specialbyggda för sitt ändamål och kräver därför speciell omsorg. Vi utvecklar och förbättrar maskinerna hela tiden. Ofta handlar det om åtgärder för att öka driftsäkerheten, men också ombyggnader för att förbättra utrustningens prestanda. Det är 10

11 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Fredrik Ström, verkstadschef på Styrud. likadant med bilar och släp alla borrarteam har speciella önskemål. Vi ser till att det blir som de vill. Uppfinningar och verkstadsteknik Jerry Grundberg har förekommit tidigare i Påhugget, men då som en av uppfinnarna bakom Styruds egen borrmetod StyroRock. Jerry är ett äkta verkstadsproffs, en kille som lätt fixar sådant som andra tvekar inför. Han tillverkar alla övergångar och adapters som behövs, han svarvar gängor och fräser som ingen annan. Att han dessutom kan det mesta om hammarborrning är grädde på moset. Rallycross är en merit. Den senaste mekanikern vi anställde kör rallycross och är van vid att improvisera för att hålla igång bilen. Den kreativiteten kommer väl till pass hos oss. Vad gör man när den reservdel som behövs finns i USA och riggen ska börja borra i Jönköping om åtta timmar? Sådana problem är vardagsmat för oss här på verkstan, avslutar Fredrik. Jerry Grundberg, uppfinnare och verkstadsproffs. 11

12 no 3, 2009 Styruds smarta landfästen Den känsligaste punkten för en sjöledning eller sjökabel är övergången från vatten till fast mark. Och vice versa. Väder och vind ställer till problem, erosion kan få strandlinjen att flytta sig samtidigt som ovarsamma sjöfarare kan skada ledningen genom oförsiktig ankring. Att gräva ner ledningen är givetvis tänkbart, men miljövårdsaspekten gör oftast detta svårt. Skydd från nästan all yttre påverkan Lösningen på det här är att låta ledningen gå iland schaktfritt. Illustrationen här ovan visar den enkla principen, som skyddar ledningen från nästan all yttre påverkan. Styrud har arbetat med den här tekniken under många år. Det började med ett antal teleledningar i Stockholm och sedan dess har metoden använts över hela landet. När de grova avloppsledningarna från Värmdö skulle anslutas till Käppalaverket på Lidingö, användes raiseborrning en speciell metod lånad från gruvindustrin för de grova borrhål där ledningarna drogs in. StyroRock förenklar byggandet Borrade landfästen låter enkelt i teorin men är knepigt i praktiken. Kajkonstruktioner och utfyllnader med sprängsten mitt i ledningslinjen är inte ovanligt. Vår nya patentsökta metod för styrd borrning i berg StyroRock förenklar byggandet av borrade landfästen rejält och vi ser därför en kraftigt ökad marknad framöver. 12

13 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Ny borrigg ger ökad kapacitet Styrudbolagens maskinpark blir allt mer modern. Senaste tillskottet är en bandförsedd borrigg för styrd borrning, som har beteckningen DitchWitch JT3020. Riggen har en dragkraft på drygt 13 ton och klarar borrsträckor på uppemot 300 meter. Den nya riggen är mycket flexibel och lämpar sig för de uppdrag som är mest förekommande borrning för elkabel, dragning av vattenledningar, osv. För att ge operatörerna acceptabel arbetsmiljö även vintertid har den nya riggen hytt med värme. Jag ser till att du får fem energikronor tillbaka för varje krona du satsar! Christer Reiser Vatten & Energi

14 no 3, 2009 Kolla in Styruds NYA hemsida! Du surfar väl in på med jämna mellanrum? Just nu är det mer spännande än någonsin, eftersom vi just genomfört en genomgripande omarbetning. En tydlig och lättnavigerad startsida välkomnar dig. Härifrån klickar du dig enkelt vidare! Bakgrunden är att vi vill bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder genom att berätta om erfarenheter, intressanta uppdrag och ny teknik. Vi vill också dela med oss av kunskaper, goda råd och handgripliga tips de kostsamma misstag som vi begått under de drygt 30 år som vi arbetat med avancerad borrning ska våra kunder slippa. I praktiken betyder det här att den nya hemsidan har ännu större fokus på våra kunder och deras önskemål. Samt fler bilder, en delvis ny struktur och uppdaterat innehåll. På nya hemsidan hittar du alltid nyheter som berör våra specialområden rördrivning och ledningsbyggnad, entreprenadborrning, geoenergi och vatten, gruvor och prospektering. Välkommen! Några av nyheterna: filmer från intressanta uppdrag sökfunktion som gör det enkelt att hitta personer möjlighet för prenumeranter att läsa Påhugget elektroniskt fokus på kundapplikationer istället för borrmetoder fler branschnyheter vanliga facktermer förklarade Hitta enkelt den tjänst du vill läsa mer om schaktfri ledningsbyggnad, entreprenad, geoenergi och vatten eller gruvor och prospektering. 14

15 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Senaste nytt och aktuella händelser finns alltid lättåtkomliga i högerspalten. Alla nummer av Påhugget finns bläddringsbara i elektronisk form! 15

16 När Kerstin Jansson blev ny VD för Styrud-gruppen, blev jobbet som ekonomichef vakant. Efter en noggrann rekryteringsprocess har Per-Olof Larsson från Sävedalen anställts, och han har nu ansvar för att ro den administrativa delen av bolagens verksamhet i land. Förhoppningsvis kommer hans stora fritidsintresse segling väl till pass Peo är civilekonom och har haft motsvarande chefsbefattningar i en rad andra bolag, men han är dessutom maskiningenjör med erfarenhet från olika branscher, bl a rörkonstruktioner. (Dessutom är han kapten i marinens reserv, för den som undrar över rubriken.) Som administrativ chef gäller det att alltid ligga steget före, säger Peo. De ekonomiska rutinerna i ett bolag får aldrig vara ett hinder, utan ska istället underlätta utvecklingen. Det gäller att göra bra affärer och skapa mervärde för kunderna. Då är rappa rutiner, ordning och reda samt pålitligt beslutsunderlag en förutsättning. Styrud är med där det händer. På VA-mässan i Älvsjö den september ställde Styrud ut med en välbesökt monter under mottot Schaktfritt ger dig mer VA-ledning för pengarna. Många intresserade samlades kring projektörerna Gunilla Tollén och Ulf Göransson som på plats i montern kunde visa sina färdigheter. I montern bjöds på glass i stora lass och möjlighet att delta i en klurig tävling. Tävlingen lockade många till att lägga pannan i djupa veck. Frågan löd Hur lång är borrsträckan? och det var inte alldeles självklart att lista ut, för banan var krokig. En som har koll på räknesätten, är Paul Heinrup från Vatten & Miljö i Väst AB. Med sitt svar meter, kom han närmast sanningen (366.3) och kammade hem priset; borrtjänster från Styrud till ett värde av kronor. Grattis till segern! Grafisk form och layout: PÅHUGGET utges av: Styrud Huvudkontor: Box 2032, SÄVEDALEN Tel Fax E-post Schaktfritt Tobias Wingqvist Tel E-post Vatten och energi Christer Reiser Tel E-post Magnus Frensborg Tel E-post magnus Grundläggning och entreprenad Fredrik Loggin Tel E-post Bengt Eriksson Tel E-post Gruvor och prospektering Ingemar Hjärtström Tel E-post Välkommen till webben. Ytterligare information samt uppgift om adresser och telefonnummer till våra lokalkontor finns på vår hemsida:

www.styrud.se där hittar du det senaste

www.styrud.se där hittar du det senaste no 2, 2009 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen. # 2, 2009 FINSKA TÅG I TID TACK VARE SCHAKTFRI TEKNIK PRECISION PÅ 140 METERS HÅLL I SÖDERTÄLJE KONCERNENS NYA VD HAR ORDET

Läs mer

TEMA: gruvor & styrudkoncernen. nordiskt rekord. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008

TEMA: gruvor & styrudkoncernen. nordiskt rekord. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008 TEMA: gruvor & prospektering styrudkoncernen etablerar i kiruna nordiskt rekord Påhugget no4_08.indd 1 2008-11-28 15:14:13

Läs mer

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009 TEMA: grundläggning & entreprenad StyroRock-metoden löste problemet styruds nya profilsortiment TEMA grundläggning & entreprenad

Läs mer

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget.

Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. 2009-06-18 1 (2) Glädjande nyheter angående ROT-avdraget. Ni är många entreprenör som dagligen får samtal från konsumenter som undrar om ROT-avdraget. Vad gäller? Frågorna är berättigade, eftersom skatteverket

Läs mer

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning

Ny kundportal. Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FASTIGHETSSNABBEN FEBRUARI 2016nabben Ny kundportal Att hitta rätt personal Sparar miljoner Ekonomisk förvaltning FEB 2016 SNABBEN 1 Vad är en miljöbesparing? Vi har precis sparat 6,4 miljoner per år åt

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco

Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco Ny brotsch lönsam investering för Atlas Copco När Atlas Copco Construction Tools i Kalmar valde att utveckla en ny hydraulhammare med kompakt hammarhus ställdes de inför flera utmaningar. Med hjälp av

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Du har behoven. Vi har lösningarna.

Du har behoven. Vi har lösningarna. Du har behoven. Vi har lösningarna. Sekå en allt vanligare syn på våra vägar. Kundanpassning och helhetstänkande. Det är och har alltid varit vår styrka under alla år som vi levererat påbyggnader till

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean

RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean RENINGSVERK I VÄRLDSKLASS enkla och hållbara lösningar för enskilt avlopp från Conclean Conclean har den enkla lösningen för ditt enskilda avlopp Entreprenörer som återkommer och nöjda kunder talar sitt

Läs mer

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll

Produktpresentation. Service, Support och Underhåll Produktpresentation Service, Support och Underhåll 2 Snabb och säker hjälp Sveba-Dahlen erbjuder dig ett serviceutbud som inkluderar allt från telefonsupport till underhåll, service och reparationer vid

Läs mer

30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008

30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008 30-årskalas: fyra dagars party TEMA: vatten & energi bergvärme är framtiden bosse & mickey minns gamla tider Pa hugget no3_08.indd

Läs mer

När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet

När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet När Sandvik utvecklade världens lägsta gruvmaskin skedde det under bordet Utmaningen: Den viktiga metallen platina förekommer i form av tunna horisontella lager i berggrunden. Vanligtvis är dessa mindre

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat.

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Bakgrund Nacka kommun skall förlägga en ny V200 PE mellan Torsvägen/Banbrinken och Saltsjöbanan i Igelboda, se figur 1 nedan. Figur 1 visar en Enirobild

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek.

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek. www.svatek.se SVATEXTFakta, tips och goda råd om renovering av ledningssystem för dricksvatten. Svatext ges ut av Scandinavia VA-Teknik AB. Den tidning du håller i handen är nr 1-2014 Ingen känner ledningsnätet

Läs mer

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi. Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet

Pumpar med tillbehör för vattenbrunn och geoenergi. Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet AVANTI GEOENERGI Helhetslösningar med fullt dokumenterad kvalitet Geoenergi teknik för att lagra och hämta energi ur mark och berg. Resultatet är optimala energilösningar, både för att värma och för att

Läs mer

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005

Läget för telekommunikationerna den 17 januari 2005 med anledning av stormen den 8 och 9 januari 2005 PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 17 januari 2005 05-000379 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Roland Svahn Avdelningen för nätsäkerhet 08-678 55 47 roland.svahn@pts.se Läget för telekommunikationerna

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare MED NY SCHAKTFRI METOD Pipe Express Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare Rörnät och Klimat, 2015-03-11 Bakgrund till projektet Projektet utförs för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD

Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013. Mikael Berglund VD Presentation Aktiespararna Falun 6 mars 2013 Mikael Berglund VD DRILLCON - MISSION Drillcon skall erbjuda gruv- och anläggningsindustrin kostnadseffektiv: Kärnborrning och geoservice för pålitlig geologisk

Läs mer

Bänklösningar för Granule Combi. Installation av Granule Combi -maskiner i kombination med bänkar

Bänklösningar för Granule Combi. Installation av Granule Combi -maskiner i kombination med bänkar Bänklösningar för Granule Combi Installation av Granule Combi -maskiner i kombination med bänkar Granule Combi ingen vanlig grovdiskmaskin Granule Combi är ingen vanlig grovdiskmaskin det är ett helt nytt

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Slamtömning. i Linköpings kommun

Slamtömning. i Linköpings kommun Slamtömning i Linköpings kommun 1 Tömning av enskilda avloppsanläggningar Tömning av enskilda avloppsanläggningar sker löpande under året enligt schemalagda turer. Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk

Läs mer

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll

Christer Falkesäter. DEKRA Stålbyggnadskontroll Christer Falkesäter DEKRA Stålbyggnadskontroll 2 Varför en Citytunnel? Varför en Citytunnel? I översiktsplan för Malmö 1990 föreslog man att södra stambanan skulle dras fram till Öresundbron längs kusten

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

NR 7 2015/ DEL2. Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid.

NR 7 2015/ DEL2. Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid. Tunnplåtspecialist ökar produktionstakten Läs mer Sid.4 Snabbt,snyggt & säkert med robot som lasersvetsar Läs S.26 NR 7 2015/ DEL2 SVERIGES LEDANDE FACKTIDNING FÖR PLÅT- & FOGNINGSTEKNIK. KONTROLLERAD

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING

SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING SPRÄCK RÖREN INTE DIN BUDGET! VIBRATIONSFRI RÖRFÖRNYELSE BURSTING! NYA RÖR MED DIMENSIONSÖKNING QuickPipe AB erbjuder rörnätsägare och andra intressenter en kostnadseffektiv lösning när det gäller förnyelse

Läs mer

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal.

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Väggfäste Universal och Mätarm S Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Innehållsförteckning Produktinformation... 2 Väggfäste

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Restenäs-Andorra Strand-Lyckås

Restenäs-Andorra Strand-Lyckås Projekt presentation Restenäs-Andorra Strand-Lyckås Lars Ålander Linda Jonsson Jesper Pedersen Erik Johansson Projektledare Abonnentingenjör Byggledare (LTA) Entreprenadingenjör Tobias Wickström Platschef

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

gäller effekt Alltid helrätt Bosch Compact-generationen En ny dimension när det Nya allroundborrhammaren Bosch PBH 2100 RE/SRE

gäller effekt Alltid helrätt Bosch Compact-generationen En ny dimension när det Nya allroundborrhammaren Bosch PBH 2100 RE/SRE Alltid helrätt Bosch Compact-generationen En ny dimension när det gäller effekt Nya allroundborrhammaren Bosch PBH 2100 RE/SRE NYHET! Bosch-borrhammare PBH 2100 RE/SRE. Optimal ergonomi tack vare kompakt

Läs mer

VI OMTYCKTA SÄLJARE :-)

VI OMTYCKTA SÄLJARE :-) VI OMTYCKTA SÄLJARE :-)... och våra nöjda kunder! Ett bok- och kundcaseprojekt 2013-14 Otack är världens lön...? SANNINGAR SOM MÅSTE FRAM! Schyssta arbetsgivare, seriösa säljföretag Säljare som trivs Säljare

Läs mer

LaserCentrum. med strålande kompetens

LaserCentrum. med strålande kompetens LaserCentrum med strålande kompetens Det är bara fantasin som sätter gränser... Med laser kan du skära, svetsa, härda, borra hål, ja dess användningsområden är oändliga. Det är just laserteknikens möjligheter

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Välkommen till Söderlindhs

Välkommen till Söderlindhs Välkommen till Söderlindhs Söderlindhs AB är ett innovativt företag som etablerades 1993. Vi arbetar bland annat med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSGRUPPSMÖTE 3 EMTERVIKSFIBER.

PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSGRUPPSMÖTE 3 EMTERVIKSFIBER. PROTOKOLL FÖRT VID BESLUTSGRUPPSMÖTE 3 EMTERVIKSFIBER. TID: 2012-12-05 KL. 18:00 PLATS: Hos Tommy Larsson i Högberg NÄRVARNADE: Leif Östlund, Fredrik Jonsson, Peter Hilmersson och Bengt Jansson Erik Larsson

Läs mer

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB www.flintab.se FORDONSVÄGNING MED FLINTAB En säker vågfunktion för högt ställda krav Fordonsvåg 14-15 Vägningssystem Viktoria Service & Support Delad vägning Fordonsvåg 14-15 är den första fordonsvågen

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund M1 TILLSAMMANS BYGGER VI FIBERMOTORVÄGEN TILL FRAMTIDEN HLM-Fiber i Lund Slide 1 M1 Marg16; 2008-12-10 akea akea är ett anläggningsbolag som verkar i södra och västra Sverige Kabelavdelningen utför alla

Läs mer

Arema Rental entreprenadmaskiner efter behov

Arema Rental entreprenadmaskiner efter behov Hjullastare Hjulgrävare Bandgrävare Minigrävare Dumprar Vältar Teleskoplastare Liftar 2 3 Arema Rental entreprenadmaskiner efter behov Behöver du en maskin för ett specifikt uppdrag? Funderar du på om

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Få F F gel å å F gel gel o F F t o o t oto

Få F F gel å å F gel gel o F F t o o t oto ATT se men Inte STöra Text och bilder: HANS FALKLIND/N WWW.FALKNATUR.SE Det är ofta lockande att försöka komma lite, lite närmare när man fotograferar. Och sen lite, lite närmare till. Och bara lite, lite

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Mycket utveckling lite intäkter

Mycket utveckling lite intäkter Mycket utveckling lite intäkter John-Erik Erikssons första uppgift hos Konftel var att dra igång samarbetet med Essex tekniker i Sundsvall. Målet var att följa rådet från Televerkets säljare; att bygga

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Inledning Den 16 juni och 9 december 2009 är två speciella datum för fiberföreningen. Den 16 juni fick nuvarande ordföranden besked om att Eon gräver ner elkabel från smalspåret om några dagar! Ska vi

Läs mer

Återanvänd dina vändskär

Återanvänd dina vändskär Utvecklarna av Ecogreenmill Larssons i Bjärred Mekaniska Verkstad AB är ett familjeföretag med nöjda kunder, gamla anor och Tripple-A rating, vilket borgar för ett tryggt samarbete. Vårt namn och företag

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt Snabbt, enkelt, hållbart och ekonomiskt Vi ägnade 1900-talet åt att bygga ut vårt ledningsnät. Utmaningen under 2000-talet blir att förnya och dimensionera

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Є TRIODEV TDTRIODEV. Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Oljekaj 1

Є TRIODEV TDTRIODEV. Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Oljekaj 1 TDTRIODEV Є TRIODEV E N T R E P R E N A D Rapport från injekteringsaktivitet i Gävle Hamn, Oljekaj 1 TRIODEV (TD HIGH ) agerade som underentreprenör till PEAB Grundläggning AB. Injekteringsrapport Gävle

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Who the is Dustcontrol?

Who the is Dustcontrol? Who the is Dustcontrol? Bara proffs känner till våra stoftavskiljare Känner du till Dustcontrol? Grattis! Det betyder att du är ett riktigt proffs som ställer höga krav på din utrustning. Vi har i över

Läs mer

STYR KOMPETENS OCH SÄKERHET

STYR KOMPETENS OCH SÄKERHET STYR KOMPETENS OCH SÄKERHET LÖSNINGEN FÖR OPTIMAL KONTROLL OCH SÄKERHET Varje år kostar oförutsedda stillestånd och oplanerat underhåll och reparationer miljontals kronor för svensk industri. Ett annat

Läs mer

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg

Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Eskilstuna stadsnät Kampanj i tre steg Steg 1: Teaser (vykort, 2 sidor) Steg 2: Inbjudan (blomma, 4 sidor) Steg 3: Broschyr med argument (överlämningsmaterial, 8 sidor) Skrolla ner FIKA, HEMBAKAT OCH

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till

Värm din fastighet med fjärrvärme. Så här går det till Värm din fastighet med fjärrvärme Så här går det till Vad är fjärrvärme? Att installera fjärrvärme är enkelt Fjärrvärme bygger på en enkel men genial idé. Det är enkelt att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät.

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Bakgrund Västerängs tidigare avloppslösning bestod i två stycken 3kammar brunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns

Läs mer

Ingen bil är bättre än den service den kan få

Ingen bil är bättre än den service den kan få Ingen bil är bättre än den service den kan få Sven-Olof Carlsson, VD för familjeföretaget Autoverkstaden Karlshamn & Tingsryd / 1 Ingen bil är bättre än den service den kan få. Orden kommer från Sven-Olof

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Vi skräddarsyr effektiva och ekonomiska lyftsystem.

Vi skräddarsyr effektiva och ekonomiska lyftsystem. Vi skräddarsyr effektiva och ekonomiska lyftsystem. Vår affärsidé är mycket målinriktad. Den går ut på att, med utgångspunkt dels från våra egna, omfattande erfarenheter och kunskaper, dels från basen

Läs mer

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter

centralt i Sverige! Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Tillverkningsföretaget Process Produkter Välkommen till Processprodukter, en Mekanisk verkstad i Söderhamn! Söderhamn, centralt i Sverige! Tillverkningsföretaget Process Produkter Köpet av Process Produkter Varför köpa ett företag? Kort presentation

Läs mer

Järvsö Industriplast AB har bearbetat plast i över 20år.

Järvsö Industriplast AB har bearbetat plast i över 20år. Järvsö Industriplast AB har bearbetat plast i över 20år Historia 1992 anställdes Lars-Åke Söderlund i Ljusdalsplast AB, där han drev och utvecklade bearbetningen av plastdetaljer. 2000 bildade Lars-Åke

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer