Rotavdrag ökar suget efter bergvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotavdrag ökar suget efter bergvärme"

Transkript

1 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 3, 2009 Wiresågning smart teknik med många möjligheter Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Premiär för Styruds nya hemsida Petronella Ekman - Nilsson, borrare på Styrud

2 Härligt snart är vintern här Visst ser vi tecknen konjunkturen vänder och är på väg uppåt igen. STYRUD har haft bra beläggning både 2008 och 2009 men nu vi vill öka takten. En förändring, som alla våra kunder kommer att märka, är att vi från och med nu marknadsför oss under ett enda gemensamt varumärke STYRUD. Detta för att vi bättre vill visa koncernens samlade styrka och stora bredd. Som kund kommer du ändå att känna igen dig i både organisation, personal och verksamhet du har samma kontaktpersoner som du alltid haft. Surfa gärna in på vår reviderade hemsida och läs mer om våra fyra spännande affärsområden! Schaktfritt har en intensiv period framför sig. Nätägare och kommuner tar chansen att bygga ledningar på vintern. Det ger stora fördelar - inga markskador. I vinter är det också svensk premiär för ledningsbygge med hjälp av micro tunnelteknik läs mer på hemsidan och i kommande nummer av Påhugget. Entreprenad har mycket på gång, framför allt i Stockholmsområdet där en rad stora projekt skapar efterfrågan på de avancerade borrtjänster som vi arbetar med. Affärsområdet Energi och vatten arbetar med idéförsäljning av större anläggningar framför allt energilager som kombinerar bergvärme och - kyla. Geoenergi har aldrig varit hetare än nu. Gruvor och prospektering, som har sin verksamhet förlagd till norra Sverige och Finland utvecklas väl. Konjunkturen har vänt och gruvbolagen har återigen börjat leta metaller och mineraler på Nordkalotten. 2 no 3, 2009 Vintern är välkommen! Kerstin Jansson, VD Rönnskär borrar för deponi Redan 2005 bestämde regeringen att allt kvicksilveravfall med en kvicksilverhalt över 0,1% ska förvaras i djupa bergrum. Processen vid Boliden Minerals anläggning i Rönnskär genererar stora löpande avfall och ett mellanlager är redan etablerat på företagets område. Ett realistiskt alternativ för att lösa avfallsproblemen, är att placera ett djupförvar i närheten av Rönnskär. Boliden har föreslagit två olika alternativ; Antingen kan man efter avslutad gruvdrift använda den planerade Åkallagruvan, eller bygga ett nytt djupförvar i berggrunden under Rönnskärsverken. Genom ett antal provborrningar har Rönnskärsalternativet studerats. Berget verkar uppfylla kraven på täthet, men man vet fortfarande för lite om eventuella sprickor eller svagheter i berget. Under senvåren 2009 utförde därför Styrud Arctic ytterligare provborrningar i Rönnskär tre stycken 500 meter djupa kärnborrningar plus en kärnborrning på 150 meter. För att testa bergets egenskaper utfördes dessutom vattenförlustmätningar i borrhålen. När Boliden studerat de båda alternativens ekonomiska konsekvenser kommer ansökan om att få bygga djupförvaret att lämnas in till Miljödomstolen. Beräknad tidpunkt för ansökan är hösten 2009.

3 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Styrd borrning är ofta det enda lämpliga alternativet vid krävande arbeten. En miljövänlig metod som inte lämnar några sår i landskapet och heller inte orsakar olägenheter för boende och olika samhällsverksamheter. och gör markägarna tacksamma Under 2009 har en ny avloppsledning byggts från Berga örlogsbas, som tidigare haft ett eget reningsverk, till Fors reningsverk. Ledningen har även dimensionerats för att i framtiden kunna hantera avloppsvatten från 850 fastigheter vid Årsta havsbad. Samtidigt har en ny vattenledning byggts. Den ska försörja Berga örlogsbas och Årsta havsbad med vatten. I framtiden ska ledningen eventuellt fortsätta till Dalarö. Merparten av ledningen går över åkermark, parallellt med en kommunal väg. Den geotekniska undersökningen av sträckan visade att förutsättningarna för att bygga med schaktfri teknik var goda. Bengt Sylvendahl, projektledare i Haninge kommun, berättar: Självklart kunde vi byggt ledningen på traditionellt vis med schaktning, men när vi jämförde kostnaden så visade det sig att schaktfritt blev billigare. På köpet fick vi alla andra fördelar jobbet gick snabbare och vi behövde inte störa biltrafiken, samtidigt som markägarna blev tacksamma. Av den totala längden på drygt 4 km har 3,8 km byggts med styrd borrning. Av dessa var det bara 50 meter som inte gick att borra på grund av att avståndet till berg var för litet. Här fanns dessutom möjliga fornlämningar, så det var ändå nödvändigt att frilägga och kalla in arkeologer. Det här är schaktfri teknik när den är som bäst, berättar en nöjd Stefan Löfving, projektledare på Styrud. Vi startade med att svetsa ihop lagom långa ledningslängder. På tionde dagen började vi borra med vår stora borrigg D100. 3

4 no 3, 2009 Bråda tider på Styrud Järvsöborr Rotavdrag ökar suget efter bergvärme D et nya ROT-avdraget, som infördes i december förra året, har fått energiborrningen att ta ordentlig fart, säger Christer Reiser på Styrud Järvsöborr. Många husägare verkar ha fått just den stimulans som behövdes för att göra något åt sin energiförsörjning. Oklarheterna utredda Tyvärr hade regeringen och Skatteverket lite svårt att komma över Christer Reiser på Styrud Järvsö borr är nöjd med det ökade intresset för energiborrning. ens om hur bestämmelserna kring ROT-avdraget skulle tolkas, men nu är oklarheterna utredda och vi kan berätta för kunderna precis hur stor del av en installation som berättigar till avdrag. Trygghet för slutkunden Dessutom har allting blivit mycket enklare för husägaren genom att vi gör avdraget direkt på fakturan och sedan får resten av kostnaden betald En bergsäker s Idag är konkurrensen på berg värmeområdet stenhård. En husägare som ska installera berg värme behöver bara gå in på nätet för att få ett dussin offerter. Bosse Norrby, rörinstallatör i Hudiksvall 4 Prismässigt är det inte heller några större skillnader idag därför är det i många fall andra faktorer som fäller utslaget. Borrhålets kvalitet är viktigt för hur bra en bergvärmeanläggning fungerar, säger Bosse Norrby, rörinstallatör i

5 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Allt har blivit mycket enklare för husägaren genom att vi gör avdraget direkt på fakturan och sedan får resten av kostnaden be tald av staten., berättar Christer Reiser på Styrud Järvsöborr. av staten. Vissa mindre entreprenörer gillar inte det här, men vi som arbetar seriöst och har ordning på papperen uppskattar nyordningen. En del av energi- och vattenborr ningen inom Styrud leds från kontoret i Järvsö. Man har ett nära samarbete med ett antal utvalda rörinstallatörer som kan sina saker. Det betyder trygghet för slutkunden, som kan vara säker på att få det som han eller hon betalat för. r samarbetspartner Hudiksvall. Därför måste jag kunna lita på den som borrar. Styrud Järvsöborr har borrat brunnar ända sedan 1980-talet och vi har samarbetat i mer än tio år. Ett gott anseende Här i regionen har Styrud Järvsöborr ett gott namn. De kunder som frågar vem som ska utföra borrningen blir lugna när jag berättar att det är Styrud Järvsöborr. En fråga som återkommer är vad som händer med tomten vid borrningen. Ingen vill ju få gräsmattor och blomrabatter förstörda eller sönderkörda. Då känns det bra att ha en partner som Styrud Järvsöborr. De berättar i detalj för kunden vad som ska hända, är extremt försiktiga medan borrningen pågår och röjer upp perfekt efter sig. Styrud Järvsöborr är den bästa borrpartner man kan tänka sig. Vi är mycket nöjda, avslutar Bosse. Här i regionen har Styrud Järvsöborr ett gott namn. 5

6 no 3, 2009 Prestigeladdad prospektering i Norrbotten för Styrud Arctic Jag hjälper dig att avslöja underjordens hemligheter! Ingemar Hjärtström Gruvor & prospektering

7 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Viscariagruvan, ibland kallad Viscaria koppargruva, ligger cirka fem km nordväst om Kiruna. Gruvan drevs fram till 1997 av Outokumpu Oy. Idag satsar australiska gruvbolaget Avalon Mining aktivt i Viscaria-området och bolaget tänker börja bryta kopparmalm igen om 2 3 år. Förberedelserna för projektet pågår och just nu utför Styrud Arctic provborrningar vid det så kallade Bahpagobba-området. Borrningen inleds med omfattande RC-borrning och följs därefter av lika mycket kärnborrning. Om du går till webbadressen nedan får du dels en virtuell flygtur över området, dels en bild av var och hur fyndigheterna är belägna. Fly Through.htm 7

8 med finsk tango i Seinäjoki som ligger i Södra no 3, 2009 Tyngre tåg genom tangostaden kräver förstärkt banvall Det ökade miljömedvetandet gör att järnvägstrafiken seglar i medvind. Detta får dock praktiska konsekvenser. Om en större del av godstrafiken ska gå på järnväg och fler tåg än idag inte får plats, måste varje tåg bli längre. Och tyngre. Den svenska långtidsplaneringen för framtidens järnväg, bygger t ex på ett stamnät av järnvägar som ska kunna klara 750 meter långa och fullastade godståg. Den ökade belastningen på banvallarna var bakgrunden till att Banförvaltningscentralen (den finska motsvarigheten till Banverket) i våras beslöt sig för att förstärka en utsatt del av stambanan från Helsingfors till Rovaniemi som går genom staden Seinäjoki, känt för sin årliga tangomusikfestival Tangomarknaden. Förstärkningen utfördes genom att spontväggar först monterades på båda sidor av en cirka 500 meter lång, känslig sträcka av banvallen just där järnvägen går genom Seinäjoki. För att hindra tunga tåg att genom belastning och vibrationer pressa isär sponten, borrade Styrud Boreal in dragstag genom banvallen. På den aktuella sträckan borrades 131 hål med cirka 4 meters mellanrum. Förankringsborrning med dragstag är en användbar teknik, som utnyttjas flitigt inom Styrud-koncernen. Det kan t ex handla om att hindra vägar att rasa, men också om att hålla ihop slottsmurar och att förankra byggnadsdelar. Varje år sedan 1985 arrangeras en festival Österbotten i västra Finland. Festivalen Tangomarkkinat (Tangomarknaden) samlar mer än deltagare (cirka 2 procent av Finlands befolkning på 5 miljoner). Höjdpunkten är kröningen av årets tangokung och drottning, vilka sedan får stort utrymme i finländsk press. 8

9 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Veteranen Bengt Eriksson vet det mesta om wire sågning. Han nås på telefon Först borras hål som begränsar den volym som ska sågas bort. Därefter träs en diamant besatt wire in i hålen och kopplas samman så att wiren bildar en oändlig slinga. Slingan dras runt av en drivenhet som även ser till att wiren hålls sträckt. Smart teknik med många möjligheter Ivår värld, dvs grundläggning och entreprenad, är wiresågning en smart teknik som kan ersätta sprängning, t ex då omgivningen är känslig för stötar och vibrationer. Styrud TGB med veteranen Bengt Eriksson i spetsen insåg tidigt teknikens möjligheter, och har genom åren löst en rad kniviga problem på olika områden med hjälp av wiresågning. Slå Bengt en signal han berättar gärna! En mycket slät yta Andra byggtekniska sammanhang där metoden används är exempelvis vid rivning av betong konstruktioner och vid håltagning. Stenbrott är en plats där wiresågning är vanligt. Här drar man nytta av att sågningen resulterar i en mycket slät yta, som i de flesta fall inte behöver någon vidare bearbetning. Den utrustning som används för att driva en wiresåg är kompakt. Därför används wiresågning ofta där det är trångt och annan utrustning helt enkelt inte får plats. Kretskort och survival Wiresågning är en långsam metod, men mycket exakt. Den ger smalare snitt och högre precision än traditionell sågning, vilket spar material. Därför används tekniken t ex vid tillverkning av kiselplattor i elektronikindustrin och i verkstadsindustrin för att såga metall. I forskningssammanhang används tekniken för att dela känsliga kristaller, substrat och liknande. Dessutom är wiresågning sedan länge den accepterade standardmetoden för att såga skumgummi. Tar liten plats och väger ingenting För alla som hoppat på den högaktuella överlevartrenden, där det gäller att klara sig på det naturen har att bjuda, är en wiresåg ett oumbärligt redskap tar liten plats, väger ingenting men kan såga av både träd och grenar i ett kick. 9

10 no 3, 2009 Styrud har satsat på moderna maskiner ända från början. Men riggarna körs hårt, och därför händer akuta saker varenda dag, berättar Fredrik Ström, verkstadschef på Styrud. När det behövs jobbar vi dygnet runt för att hålla igång riggarna Enkla saker klarar borrarteamen på egen hand, men sådant som rör hydraulik eller kräver verkstadsarbete hamnar hos oss. Bråttom är det alltid. Kunderna väntar inte, så riggarna måste fungera. Idag har bolagen i Styrud-koncernen så många maskiner igång samtidigt att vi inte kan förlita oss på externa verkstäder, utan måste ha egna verkstadsresurser med rejäl kapacitet. Akut och förebyggande Självklart är det viktigt att fixa akuta fel på maskinerna snabbt. Om en rigg blir stående drabbar det många kunder, så verkstadsteamet arbetar även på längre sikt. Maskiner, bilar och släp kräver löpande underhåll och service och därför finns ett rullande underhållschema, där varje maskin regelbundet gås igenom. Service handlar även om pengar. Att köra tills det rasar blir dyrt i långa loppet. Det vet man på Styruds verkstad. Hydraulik, lagerbyten och renoveringar Mycket av det verkstaden gör handlar om hydraulik. Men även spruckna ramar som ska svetsas och lager som behöver bytas. Plus, givetvis, massor av reparationer av själva borrutrustningen. Vi tillverkar en hel del också, berättar Fredrik Ström. Det handlar t ex om borrtillbehör som rymmare, men även udda prylar för speciella jobb. Dessutom är många maskiner mer eller mindre specialbyggda för sitt ändamål och kräver därför speciell omsorg. Vi utvecklar och förbättrar maskinerna hela tiden. Ofta handlar det om åtgärder för att öka driftsäkerheten, men också ombyggnader för att förbättra utrustningens prestanda. Det är 10

11 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Fredrik Ström, verkstadschef på Styrud. likadant med bilar och släp alla borrarteam har speciella önskemål. Vi ser till att det blir som de vill. Uppfinningar och verkstadsteknik Jerry Grundberg har förekommit tidigare i Påhugget, men då som en av uppfinnarna bakom Styruds egen borrmetod StyroRock. Jerry är ett äkta verkstadsproffs, en kille som lätt fixar sådant som andra tvekar inför. Han tillverkar alla övergångar och adapters som behövs, han svarvar gängor och fräser som ingen annan. Att han dessutom kan det mesta om hammarborrning är grädde på moset. Rallycross är en merit. Den senaste mekanikern vi anställde kör rallycross och är van vid att improvisera för att hålla igång bilen. Den kreativiteten kommer väl till pass hos oss. Vad gör man när den reservdel som behövs finns i USA och riggen ska börja borra i Jönköping om åtta timmar? Sådana problem är vardagsmat för oss här på verkstan, avslutar Fredrik. Jerry Grundberg, uppfinnare och verkstadsproffs. 11

12 no 3, 2009 Styruds smarta landfästen Den känsligaste punkten för en sjöledning eller sjökabel är övergången från vatten till fast mark. Och vice versa. Väder och vind ställer till problem, erosion kan få strandlinjen att flytta sig samtidigt som ovarsamma sjöfarare kan skada ledningen genom oförsiktig ankring. Att gräva ner ledningen är givetvis tänkbart, men miljövårdsaspekten gör oftast detta svårt. Skydd från nästan all yttre påverkan Lösningen på det här är att låta ledningen gå iland schaktfritt. Illustrationen här ovan visar den enkla principen, som skyddar ledningen från nästan all yttre påverkan. Styrud har arbetat med den här tekniken under många år. Det började med ett antal teleledningar i Stockholm och sedan dess har metoden använts över hela landet. När de grova avloppsledningarna från Värmdö skulle anslutas till Käppalaverket på Lidingö, användes raiseborrning en speciell metod lånad från gruvindustrin för de grova borrhål där ledningarna drogs in. StyroRock förenklar byggandet Borrade landfästen låter enkelt i teorin men är knepigt i praktiken. Kajkonstruktioner och utfyllnader med sprängsten mitt i ledningslinjen är inte ovanligt. Vår nya patentsökta metod för styrd borrning i berg StyroRock förenklar byggandet av borrade landfästen rejält och vi ser därför en kraftigt ökad marknad framöver. 12

13 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Ny borrigg ger ökad kapacitet Styrudbolagens maskinpark blir allt mer modern. Senaste tillskottet är en bandförsedd borrigg för styrd borrning, som har beteckningen DitchWitch JT3020. Riggen har en dragkraft på drygt 13 ton och klarar borrsträckor på uppemot 300 meter. Den nya riggen är mycket flexibel och lämpar sig för de uppdrag som är mest förekommande borrning för elkabel, dragning av vattenledningar, osv. För att ge operatörerna acceptabel arbetsmiljö även vintertid har den nya riggen hytt med värme. Jag ser till att du får fem energikronor tillbaka för varje krona du satsar! Christer Reiser Vatten & Energi

14 no 3, 2009 Kolla in Styruds NYA hemsida! Du surfar väl in på med jämna mellanrum? Just nu är det mer spännande än någonsin, eftersom vi just genomfört en genomgripande omarbetning. En tydlig och lättnavigerad startsida välkomnar dig. Härifrån klickar du dig enkelt vidare! Bakgrunden är att vi vill bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder genom att berätta om erfarenheter, intressanta uppdrag och ny teknik. Vi vill också dela med oss av kunskaper, goda råd och handgripliga tips de kostsamma misstag som vi begått under de drygt 30 år som vi arbetat med avancerad borrning ska våra kunder slippa. I praktiken betyder det här att den nya hemsidan har ännu större fokus på våra kunder och deras önskemål. Samt fler bilder, en delvis ny struktur och uppdaterat innehåll. På nya hemsidan hittar du alltid nyheter som berör våra specialområden rördrivning och ledningsbyggnad, entreprenadborrning, geoenergi och vatten, gruvor och prospektering. Välkommen! Några av nyheterna: filmer från intressanta uppdrag sökfunktion som gör det enkelt att hitta personer möjlighet för prenumeranter att läsa Påhugget elektroniskt fokus på kundapplikationer istället för borrmetoder fler branschnyheter vanliga facktermer förklarade Hitta enkelt den tjänst du vill läsa mer om schaktfri ledningsbyggnad, entreprenad, geoenergi och vatten eller gruvor och prospektering. 14

15 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Senaste nytt och aktuella händelser finns alltid lättåtkomliga i högerspalten. Alla nummer av Påhugget finns bläddringsbara i elektronisk form! 15

16 När Kerstin Jansson blev ny VD för Styrud-gruppen, blev jobbet som ekonomichef vakant. Efter en noggrann rekryteringsprocess har Per-Olof Larsson från Sävedalen anställts, och han har nu ansvar för att ro den administrativa delen av bolagens verksamhet i land. Förhoppningsvis kommer hans stora fritidsintresse segling väl till pass Peo är civilekonom och har haft motsvarande chefsbefattningar i en rad andra bolag, men han är dessutom maskiningenjör med erfarenhet från olika branscher, bl a rörkonstruktioner. (Dessutom är han kapten i marinens reserv, för den som undrar över rubriken.) Som administrativ chef gäller det att alltid ligga steget före, säger Peo. De ekonomiska rutinerna i ett bolag får aldrig vara ett hinder, utan ska istället underlätta utvecklingen. Det gäller att göra bra affärer och skapa mervärde för kunderna. Då är rappa rutiner, ordning och reda samt pålitligt beslutsunderlag en förutsättning. Styrud är med där det händer. På VA-mässan i Älvsjö den september ställde Styrud ut med en välbesökt monter under mottot Schaktfritt ger dig mer VA-ledning för pengarna. Många intresserade samlades kring projektörerna Gunilla Tollén och Ulf Göransson som på plats i montern kunde visa sina färdigheter. I montern bjöds på glass i stora lass och möjlighet att delta i en klurig tävling. Tävlingen lockade många till att lägga pannan i djupa veck. Frågan löd Hur lång är borrsträckan? och det var inte alldeles självklart att lista ut, för banan var krokig. En som har koll på räknesätten, är Paul Heinrup från Vatten & Miljö i Väst AB. Med sitt svar meter, kom han närmast sanningen (366.3) och kammade hem priset; borrtjänster från Styrud till ett värde av kronor. Grattis till segern! Grafisk form och layout: PÅHUGGET utges av: Styrud Huvudkontor: Box 2032, SÄVEDALEN Tel Fax E-post Schaktfritt Tobias Wingqvist Tel E-post Vatten och energi Christer Reiser Tel E-post Magnus Frensborg Tel E-post magnus Grundläggning och entreprenad Fredrik Loggin Tel E-post Bengt Eriksson Tel E-post Gruvor och prospektering Ingemar Hjärtström Tel E-post Välkommen till webben. Ytterligare information samt uppgift om adresser och telefonnummer till våra lokalkontor finns på vår hemsida:

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1

Nr 5. Information från Torsby kommun. Näringslivsspecial. Sticky Beat AB. Karlstad och Stockholm. 17 nybyggda stugor NR 5-2011 TORSBY NU 1 Nr 5 nov 2011 Information från Torsby kommun Näringslivsspecial Sticky Beat AB med kontor i Torsby, Karlstad och Stockholm HOVFJÄLLET 17 nybyggda stugor LRF Media AB Nyanställer NR 5-2011 TORSBY NU 1 Innehåll

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

Ett pris som fått internationell uppmärksamhet

Ett pris som fått internationell uppmärksamhet #2 2009 ÅRGÅNG 2 FRÅN TAK TILL SJÖ Ett pris som fått internationell uppmärksamhet Sid 3 Positivt bemötande i Brf Platån Sid 4 Träffa Aarsleff på VA-mässan det kan bli lönande Sid 5 Relining Information

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla

En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla www.geotec.se nr 3/2010 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om vatten, värme och kyla Inget timbaserat avdragsunderlag vid borrning Atlas Copco åtgärdar kompressorerna Strängare

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

generated ideas THOM OLOFSSON RESTAURERAR GAMLA VAGNAR

generated ideas THOM OLOFSSON RESTAURERAR GAMLA VAGNAR generated ideas THOM OLOFSSON RESTAURERAR GAMLA VAGNAR Tänk hälsa Sid 4 5 Sid 6 7 Sid 8 12 Sid 20 ledare & innehåll När 1+1=3 En idé eller en konstruktion kan vara bra. Men det är först när den testas

Läs mer

Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING

Patrik FÖRETAGEN. Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR. Välkommen till underjorden. är bergsäker TÄVLING ÅDALS BANAN TÄVLING MAGASINET OM PROJEKT ÅDALSBANAN #2 09 FÖRETAGEN SOM BLOMSTRAR I BYGGETS SPÅR Välkommen till underjorden Flyg och far! Gemensam satsning vid flygplatsen JÄRNLADYN Stina gillar utmaningar

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula

vår största tillgång FJÄLLRÄVENS kärnvärden ÄR lilla gula örnsköldsviks skönaste kundtidning nummer 1 Våren 2013 ett kundmagasin från ågrenshuset och lilla gula om Värdet av att synas. hur kreativ kommunikation kan föra Fram ditt budskap. FJÄLLRÄVENS kärnvärden

Läs mer