Rotavdrag ökar suget efter bergvärme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rotavdrag ökar suget efter bergvärme"

Transkript

1 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 3, 2009 Wiresågning smart teknik med många möjligheter Rotavdrag ökar suget efter bergvärme Premiär för Styruds nya hemsida Petronella Ekman - Nilsson, borrare på Styrud

2 Härligt snart är vintern här Visst ser vi tecknen konjunkturen vänder och är på väg uppåt igen. STYRUD har haft bra beläggning både 2008 och 2009 men nu vi vill öka takten. En förändring, som alla våra kunder kommer att märka, är att vi från och med nu marknadsför oss under ett enda gemensamt varumärke STYRUD. Detta för att vi bättre vill visa koncernens samlade styrka och stora bredd. Som kund kommer du ändå att känna igen dig i både organisation, personal och verksamhet du har samma kontaktpersoner som du alltid haft. Surfa gärna in på vår reviderade hemsida och läs mer om våra fyra spännande affärsområden! Schaktfritt har en intensiv period framför sig. Nätägare och kommuner tar chansen att bygga ledningar på vintern. Det ger stora fördelar - inga markskador. I vinter är det också svensk premiär för ledningsbygge med hjälp av micro tunnelteknik läs mer på hemsidan och i kommande nummer av Påhugget. Entreprenad har mycket på gång, framför allt i Stockholmsområdet där en rad stora projekt skapar efterfrågan på de avancerade borrtjänster som vi arbetar med. Affärsområdet Energi och vatten arbetar med idéförsäljning av större anläggningar framför allt energilager som kombinerar bergvärme och - kyla. Geoenergi har aldrig varit hetare än nu. Gruvor och prospektering, som har sin verksamhet förlagd till norra Sverige och Finland utvecklas väl. Konjunkturen har vänt och gruvbolagen har återigen börjat leta metaller och mineraler på Nordkalotten. 2 no 3, 2009 Vintern är välkommen! Kerstin Jansson, VD Rönnskär borrar för deponi Redan 2005 bestämde regeringen att allt kvicksilveravfall med en kvicksilverhalt över 0,1% ska förvaras i djupa bergrum. Processen vid Boliden Minerals anläggning i Rönnskär genererar stora löpande avfall och ett mellanlager är redan etablerat på företagets område. Ett realistiskt alternativ för att lösa avfallsproblemen, är att placera ett djupförvar i närheten av Rönnskär. Boliden har föreslagit två olika alternativ; Antingen kan man efter avslutad gruvdrift använda den planerade Åkallagruvan, eller bygga ett nytt djupförvar i berggrunden under Rönnskärsverken. Genom ett antal provborrningar har Rönnskärsalternativet studerats. Berget verkar uppfylla kraven på täthet, men man vet fortfarande för lite om eventuella sprickor eller svagheter i berget. Under senvåren 2009 utförde därför Styrud Arctic ytterligare provborrningar i Rönnskär tre stycken 500 meter djupa kärnborrningar plus en kärnborrning på 150 meter. För att testa bergets egenskaper utfördes dessutom vattenförlustmätningar i borrhålen. När Boliden studerat de båda alternativens ekonomiska konsekvenser kommer ansökan om att få bygga djupförvaret att lämnas in till Miljödomstolen. Beräknad tidpunkt för ansökan är hösten 2009.

3 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Styrd borrning är ofta det enda lämpliga alternativet vid krävande arbeten. En miljövänlig metod som inte lämnar några sår i landskapet och heller inte orsakar olägenheter för boende och olika samhällsverksamheter. och gör markägarna tacksamma Under 2009 har en ny avloppsledning byggts från Berga örlogsbas, som tidigare haft ett eget reningsverk, till Fors reningsverk. Ledningen har även dimensionerats för att i framtiden kunna hantera avloppsvatten från 850 fastigheter vid Årsta havsbad. Samtidigt har en ny vattenledning byggts. Den ska försörja Berga örlogsbas och Årsta havsbad med vatten. I framtiden ska ledningen eventuellt fortsätta till Dalarö. Merparten av ledningen går över åkermark, parallellt med en kommunal väg. Den geotekniska undersökningen av sträckan visade att förutsättningarna för att bygga med schaktfri teknik var goda. Bengt Sylvendahl, projektledare i Haninge kommun, berättar: Självklart kunde vi byggt ledningen på traditionellt vis med schaktning, men när vi jämförde kostnaden så visade det sig att schaktfritt blev billigare. På köpet fick vi alla andra fördelar jobbet gick snabbare och vi behövde inte störa biltrafiken, samtidigt som markägarna blev tacksamma. Av den totala längden på drygt 4 km har 3,8 km byggts med styrd borrning. Av dessa var det bara 50 meter som inte gick att borra på grund av att avståndet till berg var för litet. Här fanns dessutom möjliga fornlämningar, så det var ändå nödvändigt att frilägga och kalla in arkeologer. Det här är schaktfri teknik när den är som bäst, berättar en nöjd Stefan Löfving, projektledare på Styrud. Vi startade med att svetsa ihop lagom långa ledningslängder. På tionde dagen började vi borra med vår stora borrigg D100. 3

4 no 3, 2009 Bråda tider på Styrud Järvsöborr Rotavdrag ökar suget efter bergvärme D et nya ROT-avdraget, som infördes i december förra året, har fått energiborrningen att ta ordentlig fart, säger Christer Reiser på Styrud Järvsöborr. Många husägare verkar ha fått just den stimulans som behövdes för att göra något åt sin energiförsörjning. Oklarheterna utredda Tyvärr hade regeringen och Skatteverket lite svårt att komma över Christer Reiser på Styrud Järvsö borr är nöjd med det ökade intresset för energiborrning. ens om hur bestämmelserna kring ROT-avdraget skulle tolkas, men nu är oklarheterna utredda och vi kan berätta för kunderna precis hur stor del av en installation som berättigar till avdrag. Trygghet för slutkunden Dessutom har allting blivit mycket enklare för husägaren genom att vi gör avdraget direkt på fakturan och sedan får resten av kostnaden betald En bergsäker s Idag är konkurrensen på berg värmeområdet stenhård. En husägare som ska installera berg värme behöver bara gå in på nätet för att få ett dussin offerter. Bosse Norrby, rörinstallatör i Hudiksvall 4 Prismässigt är det inte heller några större skillnader idag därför är det i många fall andra faktorer som fäller utslaget. Borrhålets kvalitet är viktigt för hur bra en bergvärmeanläggning fungerar, säger Bosse Norrby, rörinstallatör i

5 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Allt har blivit mycket enklare för husägaren genom att vi gör avdraget direkt på fakturan och sedan får resten av kostnaden be tald av staten., berättar Christer Reiser på Styrud Järvsöborr. av staten. Vissa mindre entreprenörer gillar inte det här, men vi som arbetar seriöst och har ordning på papperen uppskattar nyordningen. En del av energi- och vattenborr ningen inom Styrud leds från kontoret i Järvsö. Man har ett nära samarbete med ett antal utvalda rörinstallatörer som kan sina saker. Det betyder trygghet för slutkunden, som kan vara säker på att få det som han eller hon betalat för. r samarbetspartner Hudiksvall. Därför måste jag kunna lita på den som borrar. Styrud Järvsöborr har borrat brunnar ända sedan 1980-talet och vi har samarbetat i mer än tio år. Ett gott anseende Här i regionen har Styrud Järvsöborr ett gott namn. De kunder som frågar vem som ska utföra borrningen blir lugna när jag berättar att det är Styrud Järvsöborr. En fråga som återkommer är vad som händer med tomten vid borrningen. Ingen vill ju få gräsmattor och blomrabatter förstörda eller sönderkörda. Då känns det bra att ha en partner som Styrud Järvsöborr. De berättar i detalj för kunden vad som ska hända, är extremt försiktiga medan borrningen pågår och röjer upp perfekt efter sig. Styrud Järvsöborr är den bästa borrpartner man kan tänka sig. Vi är mycket nöjda, avslutar Bosse. Här i regionen har Styrud Järvsöborr ett gott namn. 5

6 no 3, 2009 Prestigeladdad prospektering i Norrbotten för Styrud Arctic Jag hjälper dig att avslöja underjordens hemligheter! Ingemar Hjärtström Gruvor & prospektering

7 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Viscariagruvan, ibland kallad Viscaria koppargruva, ligger cirka fem km nordväst om Kiruna. Gruvan drevs fram till 1997 av Outokumpu Oy. Idag satsar australiska gruvbolaget Avalon Mining aktivt i Viscaria-området och bolaget tänker börja bryta kopparmalm igen om 2 3 år. Förberedelserna för projektet pågår och just nu utför Styrud Arctic provborrningar vid det så kallade Bahpagobba-området. Borrningen inleds med omfattande RC-borrning och följs därefter av lika mycket kärnborrning. Om du går till webbadressen nedan får du dels en virtuell flygtur över området, dels en bild av var och hur fyndigheterna är belägna. Fly Through.htm 7

8 med finsk tango i Seinäjoki som ligger i Södra no 3, 2009 Tyngre tåg genom tangostaden kräver förstärkt banvall Det ökade miljömedvetandet gör att järnvägstrafiken seglar i medvind. Detta får dock praktiska konsekvenser. Om en större del av godstrafiken ska gå på järnväg och fler tåg än idag inte får plats, måste varje tåg bli längre. Och tyngre. Den svenska långtidsplaneringen för framtidens järnväg, bygger t ex på ett stamnät av järnvägar som ska kunna klara 750 meter långa och fullastade godståg. Den ökade belastningen på banvallarna var bakgrunden till att Banförvaltningscentralen (den finska motsvarigheten till Banverket) i våras beslöt sig för att förstärka en utsatt del av stambanan från Helsingfors till Rovaniemi som går genom staden Seinäjoki, känt för sin årliga tangomusikfestival Tangomarknaden. Förstärkningen utfördes genom att spontväggar först monterades på båda sidor av en cirka 500 meter lång, känslig sträcka av banvallen just där järnvägen går genom Seinäjoki. För att hindra tunga tåg att genom belastning och vibrationer pressa isär sponten, borrade Styrud Boreal in dragstag genom banvallen. På den aktuella sträckan borrades 131 hål med cirka 4 meters mellanrum. Förankringsborrning med dragstag är en användbar teknik, som utnyttjas flitigt inom Styrud-koncernen. Det kan t ex handla om att hindra vägar att rasa, men också om att hålla ihop slottsmurar och att förankra byggnadsdelar. Varje år sedan 1985 arrangeras en festival Österbotten i västra Finland. Festivalen Tangomarkkinat (Tangomarknaden) samlar mer än deltagare (cirka 2 procent av Finlands befolkning på 5 miljoner). Höjdpunkten är kröningen av årets tangokung och drottning, vilka sedan får stort utrymme i finländsk press. 8

9 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Veteranen Bengt Eriksson vet det mesta om wire sågning. Han nås på telefon Först borras hål som begränsar den volym som ska sågas bort. Därefter träs en diamant besatt wire in i hålen och kopplas samman så att wiren bildar en oändlig slinga. Slingan dras runt av en drivenhet som även ser till att wiren hålls sträckt. Smart teknik med många möjligheter Ivår värld, dvs grundläggning och entreprenad, är wiresågning en smart teknik som kan ersätta sprängning, t ex då omgivningen är känslig för stötar och vibrationer. Styrud TGB med veteranen Bengt Eriksson i spetsen insåg tidigt teknikens möjligheter, och har genom åren löst en rad kniviga problem på olika områden med hjälp av wiresågning. Slå Bengt en signal han berättar gärna! En mycket slät yta Andra byggtekniska sammanhang där metoden används är exempelvis vid rivning av betong konstruktioner och vid håltagning. Stenbrott är en plats där wiresågning är vanligt. Här drar man nytta av att sågningen resulterar i en mycket slät yta, som i de flesta fall inte behöver någon vidare bearbetning. Den utrustning som används för att driva en wiresåg är kompakt. Därför används wiresågning ofta där det är trångt och annan utrustning helt enkelt inte får plats. Kretskort och survival Wiresågning är en långsam metod, men mycket exakt. Den ger smalare snitt och högre precision än traditionell sågning, vilket spar material. Därför används tekniken t ex vid tillverkning av kiselplattor i elektronikindustrin och i verkstadsindustrin för att såga metall. I forskningssammanhang används tekniken för att dela känsliga kristaller, substrat och liknande. Dessutom är wiresågning sedan länge den accepterade standardmetoden för att såga skumgummi. Tar liten plats och väger ingenting För alla som hoppat på den högaktuella överlevartrenden, där det gäller att klara sig på det naturen har att bjuda, är en wiresåg ett oumbärligt redskap tar liten plats, väger ingenting men kan såga av både träd och grenar i ett kick. 9

10 no 3, 2009 Styrud har satsat på moderna maskiner ända från början. Men riggarna körs hårt, och därför händer akuta saker varenda dag, berättar Fredrik Ström, verkstadschef på Styrud. När det behövs jobbar vi dygnet runt för att hålla igång riggarna Enkla saker klarar borrarteamen på egen hand, men sådant som rör hydraulik eller kräver verkstadsarbete hamnar hos oss. Bråttom är det alltid. Kunderna väntar inte, så riggarna måste fungera. Idag har bolagen i Styrud-koncernen så många maskiner igång samtidigt att vi inte kan förlita oss på externa verkstäder, utan måste ha egna verkstadsresurser med rejäl kapacitet. Akut och förebyggande Självklart är det viktigt att fixa akuta fel på maskinerna snabbt. Om en rigg blir stående drabbar det många kunder, så verkstadsteamet arbetar även på längre sikt. Maskiner, bilar och släp kräver löpande underhåll och service och därför finns ett rullande underhållschema, där varje maskin regelbundet gås igenom. Service handlar även om pengar. Att köra tills det rasar blir dyrt i långa loppet. Det vet man på Styruds verkstad. Hydraulik, lagerbyten och renoveringar Mycket av det verkstaden gör handlar om hydraulik. Men även spruckna ramar som ska svetsas och lager som behöver bytas. Plus, givetvis, massor av reparationer av själva borrutrustningen. Vi tillverkar en hel del också, berättar Fredrik Ström. Det handlar t ex om borrtillbehör som rymmare, men även udda prylar för speciella jobb. Dessutom är många maskiner mer eller mindre specialbyggda för sitt ändamål och kräver därför speciell omsorg. Vi utvecklar och förbättrar maskinerna hela tiden. Ofta handlar det om åtgärder för att öka driftsäkerheten, men också ombyggnader för att förbättra utrustningens prestanda. Det är 10

11 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Fredrik Ström, verkstadschef på Styrud. likadant med bilar och släp alla borrarteam har speciella önskemål. Vi ser till att det blir som de vill. Uppfinningar och verkstadsteknik Jerry Grundberg har förekommit tidigare i Påhugget, men då som en av uppfinnarna bakom Styruds egen borrmetod StyroRock. Jerry är ett äkta verkstadsproffs, en kille som lätt fixar sådant som andra tvekar inför. Han tillverkar alla övergångar och adapters som behövs, han svarvar gängor och fräser som ingen annan. Att han dessutom kan det mesta om hammarborrning är grädde på moset. Rallycross är en merit. Den senaste mekanikern vi anställde kör rallycross och är van vid att improvisera för att hålla igång bilen. Den kreativiteten kommer väl till pass hos oss. Vad gör man när den reservdel som behövs finns i USA och riggen ska börja borra i Jönköping om åtta timmar? Sådana problem är vardagsmat för oss här på verkstan, avslutar Fredrik. Jerry Grundberg, uppfinnare och verkstadsproffs. 11

12 no 3, 2009 Styruds smarta landfästen Den känsligaste punkten för en sjöledning eller sjökabel är övergången från vatten till fast mark. Och vice versa. Väder och vind ställer till problem, erosion kan få strandlinjen att flytta sig samtidigt som ovarsamma sjöfarare kan skada ledningen genom oförsiktig ankring. Att gräva ner ledningen är givetvis tänkbart, men miljövårdsaspekten gör oftast detta svårt. Skydd från nästan all yttre påverkan Lösningen på det här är att låta ledningen gå iland schaktfritt. Illustrationen här ovan visar den enkla principen, som skyddar ledningen från nästan all yttre påverkan. Styrud har arbetat med den här tekniken under många år. Det började med ett antal teleledningar i Stockholm och sedan dess har metoden använts över hela landet. När de grova avloppsledningarna från Värmdö skulle anslutas till Käppalaverket på Lidingö, användes raiseborrning en speciell metod lånad från gruvindustrin för de grova borrhål där ledningarna drogs in. StyroRock förenklar byggandet Borrade landfästen låter enkelt i teorin men är knepigt i praktiken. Kajkonstruktioner och utfyllnader med sprängsten mitt i ledningslinjen är inte ovanligt. Vår nya patentsökta metod för styrd borrning i berg StyroRock förenklar byggandet av borrade landfästen rejält och vi ser därför en kraftigt ökad marknad framöver. 12

13 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Ny borrigg ger ökad kapacitet Styrudbolagens maskinpark blir allt mer modern. Senaste tillskottet är en bandförsedd borrigg för styrd borrning, som har beteckningen DitchWitch JT3020. Riggen har en dragkraft på drygt 13 ton och klarar borrsträckor på uppemot 300 meter. Den nya riggen är mycket flexibel och lämpar sig för de uppdrag som är mest förekommande borrning för elkabel, dragning av vattenledningar, osv. För att ge operatörerna acceptabel arbetsmiljö även vintertid har den nya riggen hytt med värme. Jag ser till att du får fem energikronor tillbaka för varje krona du satsar! Christer Reiser Vatten & Energi

14 no 3, 2009 Kolla in Styruds NYA hemsida! Du surfar väl in på med jämna mellanrum? Just nu är det mer spännande än någonsin, eftersom vi just genomfört en genomgripande omarbetning. En tydlig och lättnavigerad startsida välkomnar dig. Härifrån klickar du dig enkelt vidare! Bakgrunden är att vi vill bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder genom att berätta om erfarenheter, intressanta uppdrag och ny teknik. Vi vill också dela med oss av kunskaper, goda råd och handgripliga tips de kostsamma misstag som vi begått under de drygt 30 år som vi arbetat med avancerad borrning ska våra kunder slippa. I praktiken betyder det här att den nya hemsidan har ännu större fokus på våra kunder och deras önskemål. Samt fler bilder, en delvis ny struktur och uppdaterat innehåll. På nya hemsidan hittar du alltid nyheter som berör våra specialområden rördrivning och ledningsbyggnad, entreprenadborrning, geoenergi och vatten, gruvor och prospektering. Välkommen! Några av nyheterna: filmer från intressanta uppdrag sökfunktion som gör det enkelt att hitta personer möjlighet för prenumeranter att läsa Påhugget elektroniskt fokus på kundapplikationer istället för borrmetoder fler branschnyheter vanliga facktermer förklarade Hitta enkelt den tjänst du vill läsa mer om schaktfri ledningsbyggnad, entreprenad, geoenergi och vatten eller gruvor och prospektering. 14

15 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen Senaste nytt och aktuella händelser finns alltid lättåtkomliga i högerspalten. Alla nummer av Påhugget finns bläddringsbara i elektronisk form! 15

16 När Kerstin Jansson blev ny VD för Styrud-gruppen, blev jobbet som ekonomichef vakant. Efter en noggrann rekryteringsprocess har Per-Olof Larsson från Sävedalen anställts, och han har nu ansvar för att ro den administrativa delen av bolagens verksamhet i land. Förhoppningsvis kommer hans stora fritidsintresse segling väl till pass Peo är civilekonom och har haft motsvarande chefsbefattningar i en rad andra bolag, men han är dessutom maskiningenjör med erfarenhet från olika branscher, bl a rörkonstruktioner. (Dessutom är han kapten i marinens reserv, för den som undrar över rubriken.) Som administrativ chef gäller det att alltid ligga steget före, säger Peo. De ekonomiska rutinerna i ett bolag får aldrig vara ett hinder, utan ska istället underlätta utvecklingen. Det gäller att göra bra affärer och skapa mervärde för kunderna. Då är rappa rutiner, ordning och reda samt pålitligt beslutsunderlag en förutsättning. Styrud är med där det händer. På VA-mässan i Älvsjö den september ställde Styrud ut med en välbesökt monter under mottot Schaktfritt ger dig mer VA-ledning för pengarna. Många intresserade samlades kring projektörerna Gunilla Tollén och Ulf Göransson som på plats i montern kunde visa sina färdigheter. I montern bjöds på glass i stora lass och möjlighet att delta i en klurig tävling. Tävlingen lockade många till att lägga pannan i djupa veck. Frågan löd Hur lång är borrsträckan? och det var inte alldeles självklart att lista ut, för banan var krokig. En som har koll på räknesätten, är Paul Heinrup från Vatten & Miljö i Väst AB. Med sitt svar meter, kom han närmast sanningen (366.3) och kammade hem priset; borrtjänster från Styrud till ett värde av kronor. Grattis till segern! Grafisk form och layout: PÅHUGGET utges av: Styrud Huvudkontor: Box 2032, SÄVEDALEN Tel Fax E-post Schaktfritt Tobias Wingqvist Tel E-post Vatten och energi Christer Reiser Tel E-post Magnus Frensborg Tel E-post magnus Grundläggning och entreprenad Fredrik Loggin Tel E-post Bengt Eriksson Tel E-post Gruvor och prospektering Ingemar Hjärtström Tel E-post Välkommen till webben. Ytterligare information samt uppgift om adresser och telefonnummer till våra lokalkontor finns på vår hemsida:

TEMA: gruvor & styrudkoncernen. nordiskt rekord. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008

TEMA: gruvor & styrudkoncernen. nordiskt rekord. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 4, 2008 TEMA: gruvor & prospektering styrudkoncernen etablerar i kiruna nordiskt rekord Påhugget no4_08.indd 1 2008-11-28 15:14:13

Läs mer

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning

Läs mer

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009. TEMA: grundläggning Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrudkoncernen no 1, 2009 TEMA: grundläggning & entreprenad StyroRock-metoden löste problemet styruds nya profilsortiment TEMA grundläggning & entreprenad

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008

30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008 30-årskalas: fyra dagars party TEMA: vatten & energi bergvärme är framtiden bosse & mickey minns gamla tider Pa hugget no3_08.indd

Läs mer

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek.

Ingen känner ledningsnätet bättre än vi. ledningsrenovering. Asbestledningar så hanterar du riskerna. Plötsligt hände det. www.svatek. www.svatek.se SVATEXTFakta, tips och goda råd om renovering av ledningssystem för dricksvatten. Svatext ges ut av Scandinavia VA-Teknik AB. Den tidning du håller i handen är nr 1-2014 Ingen känner ledningsnätet

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet

Ett grundläggande helhetskoncept. Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Ett grundläggande helhetskoncept Kompletta lösningar Tillgänglighet Flexibilitet Innehåll: s 3 s 4-5 s 6 s 7 s 8-9 s 10 s 11 s 12 s 13 s 14 VD har ordet Pålning Spontning Dragstag Grundförstärkning Referenser

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång.

Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Surfa, ring och se på TV i ett av Sveriges bästa nät. Beställ idag, så är du snart igång. Stora fördelar för dig som hyresgäst: Snabba hastigheter. Upp till 100/100 Mbit/s. Valfrihet till låga priser.

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD

LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD LKAB MEKANISKA EN KOMPLETT MEKANISK VERKSTAD EN AV MALMFÄLTENS STÖRSTA MEKANISKA VERKSTÄDER En del av LKAB sedan 1975 Omsätter ca 175 miljoner kronor Ingår i LKAB Berg & Betong-koncernen Cirka 80 anställda

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget

Investor presentation. Gexco June 2007. 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget Investor presentation Gexco June 2007 20 april 2010 presentation hos Penser Bankaktiebolaget 1 Agenda 1 Vad är New Gexco 2 New Gexco Det bästa av två världar: Välutvecklad projekt i Finland Låg teknisk

Läs mer

Information från Värmskog Fibernät

Information från Värmskog Fibernät Information från Värmskog Fibernät Vi är en ekonomisk förening som verkar för att hålla landsbygden vid liv samt att ge oss som bor, lever och verkar utanför tätorten lika villkor. Den digitala infrastrukturen

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet

Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet 1 Fiberdragning och utrustning i hemmet för fibernätet Innehåll 1. Principskiss över installationen i huset... 1 2. Fiberskåp och slang... 3 3. Anslutningsbox/Fiberuttag... 4 4. Fiberförlängning/fibersvans...

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46)

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46) GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5)

Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) Ansökan om installation av bergvärmeanläggning 1(5) (ansökan om tillstånd enligt 17 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 9 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Industritekniska programmet

Industritekniska programmet Industritekniska programmet IN Vill du bli eftertraktad på arbetsmarknaden och kunna ta ett jobb direkt efter studenten? Industritekniska programmet på Västerviks Gymnasium är yrkesutbildningen för dig

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010

Investor presentation. Gexco June 2007. 29 juni 2010 Investor presentation Gexco June 2007 29 juni 2010 1 Investor presentation Gexco June 2007 2 ÄGARE Antal aktier Teckningsrätter Andel Timo Lindborg perheineen 31 710 607 0 13,2 % Jouko Jylänki 31 500 000

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun

Hur flyttar man en stad? Foto: Thomas Nylund, Kiruna Kommun Hur flyttar man en stad? GEOTEKNIK Malmen är Kirunas lycka. Men det som är stadens lycka är samtidigt dess problem. När LKAB följer malmkroppen allt djupare ner i berget leder sprängningarna till sättningar

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder

Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder t e d a l Friskb Mobil tandvård Öppet hus Tips för dina tänder Hej! Du är en av alla kloka invånare som har valt Frisktandvården. Tillsammans är vi nu över 16 000 personer i Kalmar län mellan 20 och 85

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin

Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Nätverksträffen 27 augusti SME-företag med fokus på gruvindustrin Program 10:00 Kaffe och genomgång av dagen Uppdatering strategiska nätverk och gruvbolag Presentation av Ramirent AB Ca. 10.50 Uppdelning

Läs mer

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag

5 tips för en mer harmonisk arbetsdag 5 tips för en mer harmonisk arbetsdag Innehållsförteckning Förord...4 Steg 1...6 Börja varje vecka med en tydlig plan...6 Steg 2...8 Skriv upp allt du ska göra på ett ställe...8 Steg 3...10 Lär dig att

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

el till din fastighet?

el till din fastighet? Behöver du bygg-el eller el till din fastighet? Information till dig som sökt bygglov på Gotland från GEAB som äger elnätet. Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt Här beskriver vi hur du ska

Läs mer

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014

Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Detta är en rapport över installationen av avloppsreningsverket på Västeräng 2014 Bakgrund Västerängs tidigare avloppslösning bestod i två stycken 3kammar brunnar på 12m3 totalt. Ansluten till dem fanns

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen.

Tvättmaskins service Stora grovtvättmaskinen slutade att pumpa ut vatten, efter en egen felsökning och service så fungerar den nu igen. Arbetsrapport Västeräng 2014 Detta är en väldigt kort rapport med bilder på de större projekten vi gjort på Västeräng under Sommaren. Jag har försökt få med så många bilder på människor som hjälpt till

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE

Värmdöpumpen AB. TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB TEKNISK MANUAL -- Robit Casing System ROX -- TOPPHAMMARE ROX-DTH -- SÄNKHAMMARE Värmdöpumpen AB www.varmdopumpen.se Box 2101 Tel: 08-978037.971915 127 02 Skärholmen Fax:08-881344 1. INTRODUKTION

Läs mer

Från tomt till färdigt boende. Vi gör resan enklare.

Från tomt till färdigt boende. Vi gör resan enklare. Från tomt till färdigt boende. Vi gör resan enklare. Funderar du på att köpa tomt och bygga hus? Grattis du står inför en spännande resa. Att få skapa sitt drömboende bokstavligt talat från grunden är

Läs mer

KJSK COMPACT SPORTING 2014. Beslutad 24 april 2014

KJSK COMPACT SPORTING 2014. Beslutad 24 april 2014 KJSK COMPACT SPORTING 2014 Beslutad 24 april 2014 PROJEKTGRUPP Andrè Defange Projektledare (huvudansvarig) 072-9931381 Michael Roos Projektledare (tävlingar, bankonfiguration) 076-8541074 michael.roos@wipab.se

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan

Bosses Trimguide 1. Kolla mastkurvan Bosses Trimguide Guiden bygger på mitt eget gamla valspråk ungefär rätt är alltid bättre än exakt fel! Med det menar jag att man skall se till att kunna få till ett skapligt bra trim snabbt och säkert

Läs mer

Välkommen till Söderlindhs

Välkommen till Söderlindhs Välkommen till Söderlindhs Söderlindhs AB är ett innovativt företag som etablerades 1993. Vi arbetar bland annat med underhåll av spill- och dagvattenledningar som är förlagda i både mark och fastighet.

Läs mer

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan

Tour & Andersson AB. TA - ett varumärke på världskartan Tour & Andersson AB TA - ett varumärke på världskartan Framtiden handlar om värme och kyla Vi arbetar inom ett område som blir allt mer intressant och viktigare år för år. Det handlar om vårt inomhusklimat

Läs mer

Trond Kristensen konsistent prestera lära

Trond Kristensen konsistent prestera lära 15 januari 2009, kl 18.30 ordnade Svenska Havskappseglingsförbundet årets första Go For Speed på KTH. Patrick Lindblom har skrivit en bra rapport nedan. 2009 års första upplaga av Svenska Havskappseglingsförbundets

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning

Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om handlingar till anmälan av värmepumpsanläggning 2 exemplar - Anmälan om installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten, grundvatten eller

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

Geonex Oy är ett finskt företag, som tillverkar, rustar upp och säljer DTH-/sänkhammarborrmaskiner. Geonex produkterna har utvecklats genom åratal av

Geonex Oy är ett finskt företag, som tillverkar, rustar upp och säljer DTH-/sänkhammarborrmaskiner. Geonex produkterna har utvecklats genom åratal av HORISONTALBORRMASKINER PÅLBORRMASKINERNAS UPPRUSTNING VERKTYG HAMMARE UTRUSTNING SERVICE REPARATION UTBILDNING Geonex Oy är ett finskt företag, som tillverkar, rustar upp och säljer DTH-/sänkhammarborrmaskiner.

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB

FORDONSVÄGNING MED FLINTAB www.flintab.se FORDONSVÄGNING MED FLINTAB En säker vågfunktion för högt ställda krav Fordonsvåg 14-15 Vägningssystem Viktoria Service & Support Delad vägning Fordonsvåg 14-15 är den första fordonsvågen

Läs mer

Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning?

Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning? Luftförvärmaren 1900-talets bästa eller sämsta uppfinning? Bild tagen av Lukas Ström Rickard Johannson, TE14A Gruppmedlemmar: Rasmus Rynell, Lukas Ström & Niklas Ljusberg.W Om man skulle säga att det finns

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter.

gjutjärnspannor ningen av ackumulatortanken påbörjas inom några minuter. VED- OCH PELLETSPANNORP AV GJUTJÄRN gjutjärnspannor Mitt i Europa ligger Tjeckien. Landet var under mellankrigstiden en av världens ledande industrinationer. Dess 10,3 milj. invånare är kända som skickliga

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Bygg smartare med högpresterande RRs och RDs stålrörspålar.

Bygg smartare med högpresterande RRs och RDs stålrörspålar. Bygg smartare med högpresterande RRs och RDs stålrörspålar. Bygg smartare på ännu starkare grund. Ruukkis RRs- och RDs-pålar innehåller nu ännu starkare S550J2H höghållfast stål. Högre lastkapacitet för

Läs mer

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014.

FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM NOVEMBER 2014. 2 MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDENS AVLOPPSRENING I STOCKHOLM EN MILJÖSATSNING FÖR FRAMTIDEN. Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

Nu börjar vi i Ullene/ nedre Vilske-Kleva!

Nu börjar vi i Ullene/ nedre Vilske-Kleva! Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening för ett fiberrikare liv Nu börjar vi i Ullene/ nedre Vilske-Kleva! Vi vill med denna informationsbroschyr berätta vad som nu kommer att ske och vart du kan vända

Läs mer