30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "30-årskalas: fyra dagars party. bergvärme är framtiden. Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, 2008"

Transkript

1 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 3, årskalas: fyra dagars party TEMA: vatten & energi bergvärme är framtiden bosse & mickey minns gamla tider Pa hugget no3_08.indd

2 no 3, 2008 CRISTER HAR ORDET Så är sommaren över och det är dags att kavla upp ärmarna för en ny höst. Som alltid har vi mycket på gång, och just nu står vi bättre rustade än någonsin. Den regionala organisationen fungerar bra, och vi märker att kunderna uppskattar att både projektledare och maskiner finns på nära håll. Köpet av Hans Blomqvist Entreprenad AB har gett nybildade Region Mitt extra muskler inom schaktfritt, och vi kommer att satsa hårt på information i den delen av landet i höst. Potentialen för markvärme och energibrunnar är stor, och vi känner att den debatt som förs bland forskare och miljövänner gynnar oss. Nu är vår teknik inte bara den som spar mest pengar, utan också den som är bäst för miljön. Vad kan man mer begära? Affärsområdet Prospektering och gruvor rullar på vi arbetar i Kiruna med omnejd och har en rad spännande projekt på gång. Även Grundläggning och entreprenad kör hårt, bland annat vid Käppalaverket i Stockholm och med utmanande tunneljobb i samma region. Höstens stora begivenhet blir utan tvivel koncernens 30-årsjubileum. Även om det blir tillfälle till tillbakablickar, så kommer hela arrangemanget att andas framtid både vad gäller teknik och fortsatt utveckling av koncernen. Jag ska försöka att vara med på så många platser som möjligt och träffa dig som läser Påhugget utan dig hade Styrud-koncernen inte varit vad den är idag. Crister Renkel VD i Styrud-koncernen När Ingenjörsfirma Styrud & Christensson år 1998 fyllde 20, låg årsomsättningen på blygsamma 40 miljoner. Ändå tog festarrangörerna kommandot över hela Herrljunga, fyllde hotellet med tillresta gäster, höll seminarium i idrottshallen, öppnade folkparken och borrade ledningar under järnvägen för att visa vad man kunde. Gokartmästerskap, ärtsoppa serverad av galanta damer och utställning av Styrudpersonalens hobbies fanns på programmet. Samt mycket, mycket annat. Sedan dess har företaget vuxit på både längden och bredden. Huvudkontoret har flyttat till Sävedalen, samtidigt som företag i både Sverige och Finland har införlivats. Därför blir 30 årsfirandet något helt annat. Både nytta och nöje Förutom öppet hus med mat och dryck, möjlighet att träffa kollegor och få svar på dina frågor om borrning av alla slag, så innehåller jubileumsprogrammet korta föreläsningar av vår egen Johan Lundberg, Stockholm. Han är dels en av författarna till vår egen handbok om schaktfritt ledningsbyggande, men har också ägnat sig mycket åt borrteknikens framtida möjligheter både i stort och smått. Förvänta dig inget torrt och tråkigt föredrag Johan är en praktiker, jobbar som projektledare och vet precis vad kunderna vill ha. Johan har visserligen mest arbetat med ledningsbyggande, men har bisittare som klarar alla de frågor du kan tänkas ställa. Inklusive de som du inte kommer på förrän du kommit hem. Fyra d n 2 Pa hugget no3_08.indd

3 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen dagars party när styrud-koncernen fyller 3 Pa hugget no3_08.indd

4 no 3, 2008 Fyra riggar samtidigt räddade tuff tidplan När Ullevål idrottsstadion i våras skulle förses med värme och kyla var det bråttom. Andra entreprenörer skulle in på området, och varje timme var dyrbar. För att gå i land med uppgiften blev lösningen att köra med fyra borriggar samtidigt. Men tiden var inte enda utmaningen även kraven på precision vid borrningen var ovanligt höga. 4 Pa hugget no3_08.indd

5 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Vid det här jobbet var det verkligen en fördel att ingå i en koncern med rejäla resurser TEMA vatten & energi Under senvåren avslutades framgångsrikt ett mycket krävande jobb i Oslo. Det handlade om en energianläggning som ska försörja Ullevål idrottsstadion med såväl värme som kyla. Uppdragsgivare var Reinertsen AS och projektet omfattade 120 borrhål med djup ner till 300 meter. Hålen placerades under ett nybyggt parkeringsgarage, som byggs där en bandybana tidigare legat. Ovanpå parkeringsgaraget anläggs en ny bandybana. Här var problemet inte bara håldjupet utan även att installationen ligger under grundvattennivån. Detta innebär risk för sättningsskador om läckage uppstår utmed borrhålen. Därför har ingjutningsoch kontrollåtgärderna varit extremt noggranna. Utmaningen var emellertid inte enbart borrteknisk, utan också att tidplanen var enormt pressad. För att bli klara i tid arbetade man med 4 borriggar samtidigt. Vid det här jobbet var det verkligen en fördel att ingå i en koncern med rejäla resurser, säger Magnus Frensborg. En mindre entreprenör, som kanske bara disponerar en eller ett par borriggar, hade aldrig gått i land med det här jobbet. Styruds styrkor De största problemen med stora energianläggningar och energilager är att ett stort antal hål ska borras, ofta till stort djup. I de flesta fall är dessutom den yta där hålen ska placeras begränsad. Detta innebär att kraven på borrhålsmätning är höga. För den som mest borrar enstaka energibrunnar är noggrannheten inte så viktig det är ingen katastrof om borrhålet böjer av några meter i sidled. Men i ett energilager, där hålen ligger bara några meter från varandra, kan detta blir förödande. Här har Styrud TGB stora fördelar. Bolaget har flera decenniers erfarenhet av kvalificerad teknisk borrning inom grundläggning, entreprenad och schaktfritt ledningsbyggande. Det innebär att små toleranser är vardagsmat och att företaget rutinmässigt arbetar med avancerad utrustning för borrhålsmätning. Utvecklingen är snabb, säger Magnus Frensborg. Och kraven från slutkunderna ökar. Nya anläggningar projekteras för en årsvärmefaktor uppemot 5, och då måste alla delar i anläggningen utföras exakt som tänkt. Därför kan borrbranschen inte längre befolkas av cowboys som löser problemen på platsen. Egen personal som kommer in tidigt i processen, egna resurser för projektering, välutbildade och erfarna borrare samt modern utrustning så arbetar Styrud TGB och det tror jag alla som vill finnas med i framtiden måste göra. 5 Pa hugget no3_08.indd

6 no 3, 2008 Bergvärme räddar Sveriges klimatmål De nya EU-direktiven om att varje land måste dra ned på koldioxidutsläppen ger bergvärme en ny status som förnybar energikälla. För första gången har bergvärmen kommit in i finrummet, hävdar Harry Frank, professor och ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, samtidigt som han ger fjärrvärmebranschen en känga. Det pratas väldigt mycket om fjärrvärme. Men man glömmer att fjärrvärmen släpper ut 47 gånger så mycket koldioxid som geoenergi, säger Harry Frank. Siffrorna kommer dels från den statliga Klimatberedningen, dels från McKinsey-rapporten Möjligheter och kostnader för att reducera växthusgasutsläpp i Sverige. Jag är inte köpt av geobranschen utan har bara tagit fram siffror från offentliga källor. Slutsatsen är enkel ur miljösynpunkt är koldioxidfri svensk el och geoenergi överlägset bäst. Enligt Harry Frank släpper svensk snitt-el ut 10 gram koldioxid per kwh, medan svensk fjärrvärme i snitt släpper ut 94 gram. Oljeeldning släpper ut 266 gram koldioxid per kwh. Forskningschef och professor Harry Frank har en lång karriär inom Asea och ABB bakom sig, bland annat som forskningschef på ABB Corporate Research. I dag är han professor i innovationsteknik vid Mälardalens högskola, hedersdoktor vid Chalmers och ledamot av både Kungliga vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. Han är en av de ivrigaste förespråkarna för ökad användning av svensk koldioxidfri el och nu ger han bergvärmebranschen sitt stöd. Mitt intresse är att ta ned den fossila användningen i Sverige och då är bergvärme intressant. Bergvärme har hittills inte kommit in i statistiken som förnybar energikälla, men nu är synen en annan. Geoenergi kan bidra med 2 3 procent av förnybar energi i Sverige, säger han. Mer el i svenska produkter Sverige är i dag närmast självförsörjande på koldioxidfri el, vattenkraft och kärnkraft. Ännu bättre blir det när vindkraften byggs ut och kärnkraften och vattenkraften effektiviseras. Han pekar på prognoserna att Sverige de närmaste tio åren kan producera ytterligare upp till 25 TWh el per år, samtidigt som vi kan spara 10 TWh genom energieffektivisering. Vi kommer att kunna exportera koldioxidfri el och klimatvänliga elbaserade produkter både för den svenska marknaden och för export, avslutar Harry Frank. Chalmers bygger testanläggning för bergvärme. Per Fahlén Avdelningen för installationsteknik vid Chalmers arbetar dels med behov och krav för en god inomhusmiljö, dels med resursanvändning, men också med att ge kunskap om de tekniska installationer som behövs för att skapa en god inomhusmiljö. Det handlar bl a om ventilation, värme, kyla, belysning samt styroch reglerteknik. Ett av de projekt där institutionen deltar ingår i EFFSYS 2 ett fyraårigt forsknings- och utvecklingsprogram för kyl- och värmepumpteknik som pågår från 1 juli 2006 till 30 juni Målet är att minska användningen av el och annan energi och reducera effekttopparna i kraftsystemet genom att utveckla effektivare värmepumps- och kylteknik. Ett av syftena med vår nya anläggning är att optimera marklager för kyla och värme, berättar professor Per Fahlén. Dessutom vill vi kunna verifiera beräkningsmodeller samt testa olika systemstrategier praktiskt. Anläggningen består av nio borrhål med varierande djup. Ett av hålen sponsras av Geotec och ett av Styrud TGB som utför borrningen. 6 Pa hugget no3_08.indd

7 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen TEMA vatten & energi Fastighetsägare och myndigheter överens bergvärme är framtiden Bostads- och servicesektorn svarar idag för uppemot 40% av landets energiförbrukning. Därför är det viktigt att undersöka och testa vilka besparingsåtgärder som har störst inverkan på energianvändningen. Idag finns teknik som sänker förbrukningen rejält, men ändå bygger och värmer man oftast bostäder på samma sätt som tidigare. Ord och inga visor Tomas Hallén, teknisk direktör på Akademiska hus, har själv drivit på utvecklingen av marklagerteknik, dvs att samla värme och kyla i borrhål. Där finns en effektivitetsfaktor på sju, det vill säga att en del el ger fyra delar värme och tre delar kyla. T ex använder Ikea marklagertekniken i sina nybyggda varuhus. Med marklager blir behovet av köpt energi för värme och kyla bara mellan en femtedel till en åttondel av det normala för den här typen av lokaler. Och anläggningarna betalar sig på 5 10 år. Då går faktiskt energieffektivisering och att tjäna pengar hand i hand, avslutar Tomas Hallén. Nya regler vållar het debatt Boverket har kommit med förslag till nya byggregler som ska leda till ett energieffektivare byggande. Reglerna berör både småhus och flerfamiljshus och anger hur mycket energi per kvadratmeter en byggnad får förbruka för uppvärmning och varmvatten. Inte oväntat har de nya reglerna debatterats intensivt, både i media och på seminarier och konferenser som behandlat energifrågor. De förslag som rört upp känslorna mest handlar om den mängd energi som en nybyggd bostad i olika delar av landet får förbruka. Boverket hävdar att kraven går att uppfylla på två sätt antingen genom passivhus med värmeåtervinning eller genom välisolerade hus i kombination med bergvärmepump. Frånluftvärmepumpar och elpannor är inte tillräckligt energieffektiva. Kraven på husens isoleringsförmåga skärps också med 20 procent. 7 Pa hugget no3_08.indd

8 no 3, 2008 Minns du tjejen på den rosa traktorn? När Bosse Johansson och Mickey (Ingvar Gustafsson) sätter sig ner för att ta en fika tillsammans är det rena njutningen att få sitta med och lyssna. De glada ynglingarna (det märks faktiskt inte att båda numera har passerat 60-årsstrecket) har sina rötter i Herrljunga-trakten och har känt varandra ända sedan moppeåldern. Men det var egentligen i samband med lumpen på flygflottiljen i Såtenäs som vänskapen växte fram. Klart det var lite nervöst att kliva in på logementet första gången, minns Bosse. Då kändes det tryggt att grabben i sängen bredvid också kom från Herrljungatrakten. Det var en nyttig tid vi lärde oss att släcka bränder och rädda människor. Och att göra livet osäkert för tjejerna i bygden. Bosse och Mickey vid fikabordet i Herrljunga. Efter lumpen kom vi ifrån varandra några år igen, säger Mickey. Vi jobbade var och en på sitt håll jag på Strängbetong och du på Stjärnfjädrar. Men 1990 var vi båda fast anställda på Styrud. Då hade vi under flera år hjälpt kompanjonerna Sven Styrud och Rolf Borrås med olika saker på fritiden. Turnerande borrarsällskap Minns du, börjar Bosse, och sedan avlöser den ena historien den andra. För även om båda varit Styrud trogna, så har de haft olika arbetsuppgifter. Bosse började köra jordraket direkt, och har sedan dess varit den trogen. Det som är så speciellt är att man träffar så många kunder, fortsätter Bosse. Jag har alltid gillat att umgås med folk, och när man kör jordraket så är ofta kunderna själva med och kollar. Jag vågar nog påstå att jag känner varenda starkströmsmontör och arbetsledare på nätbolagen i västsverige. Jag har nog kört nästan allt i maskinväg, skrattar Mickey, men mest har det blivit hammarborrning. Utan att skryta så har jag nog borrat fler hål genom vägbankar för bredbandskabel än någon annan. När det var som mest hysteriskt runt milennieskiftet, och Styrud blev dubbelt så stort över en natt jobbade vi jämt. Hade man dessutom som jag ett tidskrävande fritidsintresse, som att spela dansmusik över hela landet, så kunde det bara sluta på ett sätt. Jag gick in i väggen rejält, och det har tagit en stund att hitta rätt nivå på jobbet. Parhästar med jordraket Med ledningens goda minne så har både Bosse och Mickey numera slagit av på takten. Bosse vårdar sina mångåriga kundkontakter och bokar jobb för jordraketen, medan Mickey fortfarande helst står med stövlarna i gropen. Förr var jordraketen mitt viktigaste verktyg, säger Bosse. Numera är det påsen med wienerbröd. Men visst är det härligt att få lasta bilen, ge sig iväg till en vacker plats och köra en pipa genom en vägbank. Vart i landet man än kommer, så finns det alltid folk som är nyfikna och undrar vad vi håller på med. Det är nog det roligaste med jobbet att man träffar så många härliga människor. Du Mickey minns du den där tjejen på den rosa traktorn? Mickey svarar inte, men glimten i ögat talar sitt eget språk 8 Pa hugget no3_08.indd

9 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Höjd säkerhet och bättre prognoser i Kiruna Gruvbrytningen i Kiruna utvidgar sig mot staden. Bilden visar deformationsområdets utbredning 2013, 2023 och foto: LKAB De senaste åren har LKAB satsat flera miljoner på olika seismiska mätsystem. Målet är att kontinuerligt bevaka berget runt gruvorna samt att tidigt få en uppfattning om vilka förändringar som är att vänta. Man kommer således att fram till första halvåret 2009 ha installerat 100 nya geofoner (seismiska givare som mäter vibrationer i marken) som ska mäta hela Kirunagruvans aktivitet. I Malmberget installeras samtidigt ytterligare minst 100 geofoner. LKAB tar de bergmekaniska frågorna på stort allvar. Därför samarbetar man med både nationell och internationell expertis. Företaget har även ett nära samarbete med högskolan i Luleå, vars forskare arbetar intensivt med ett antal bergmekaniska projekt som är knutna till LKABs verksamhet och framtid. Styrud TGB spelar en aktiv roll i det här arbetet och har dels borrat ett antal nya hål där mätutrustning ska installeras, dels försett befintliga borrhål till olika djup med utrustning för spänningsmätning. Uppblockningen av Sjömalmens takskiva i Kiruna är både förväntad och önskad, här ett hål som bildades vid den avstängda gamla cykelvägen hösten Sprickor bildades på den gamla avstängda cykelvägen till LKAB i Kiruna när uppblockningen av Sjömalmens takskiva startade. foto: LKAB foto: LKAB 9 Pa hugget no3_08.indd

10 no 3, 2008 Kabelförläggning utan skyddsrör inget problem i åkermark På sydsidan av Ume älv, på Bölevägen i Umeå, ligger Volvo Lastvagnars hyttfabrik, som har kapacitet att tillverka uppemot lastbilshytter per år. Fabriken anses vara energisnålast och miljövänligast i världen. Ledningen har som mål att fabriken om några år ska vara helt koloxidfri, man har fått kommunens miljöpris och har världens renaste måleri avseende lösningsmedel. I somras skulle Umeå Energi dra fram nya matarkablar till hyttfabriken. Ledningen skulle dras över cirka 1500 meter åkermark, och det var här problemen uppstod. Det var bråttom, givetvis, och markägarna var inte pigga på att få skörden förstörd av tunga maskiner. I ledningslinjen fanns dessutom ett antal djupa diken, samt eventuellt även dränering. Vårt förstahandsalternativ var kabelplöjning, inleder Nils Olof Tjärnström på Umeå Energi. Men det var egentligen inget realistiskt alternativ med tanke på förutsättningarna och vad vi skulle kunna träffa på. När vi kollade kostnaden för att dra ledningen schaktfritt visade det sig att vi låg på samma nivå eftersom markförutsättningar var bra gammal sjöbotten. Vanlig schaktning kunde inte alls konkurrera med tanke på kostnaden för återställande. Dessutom hade markägarna aldrig accepterat detta. Vi valde att lägga ledningen på 2 meters djup och att dela upp borrningen i etapper på 250 meter, förklarar Hans Blomqvist på Styrud. Kabelparet som skulle dras försågs med ett enkelt skydd framtill. Jobbet gick som en dans inga som helst problem på vägen. För att klara tiden körde vi dubbla skift, och blev klara på sju dagar totalt. Vi körde med låga dragkrafter och normal bentonitblandning. För att vara säkra på att kabeln inte påverkats av dragningen, gjorde vi en noggrann mantelmätning på kabeln i efterhand, säger Nils-Olof Tjärnström. Allt var perfekt, inga som helst avvikelser och nu har Volvo den kraft de behöver. vänster Kablarna dras sakta men säkert in under åkermarkens dränering och diken nedan Under indragningen skyddades kabelparets främre ända av stålnät. 10 Pa hugget no3_08.indd

11 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från företagen i Styrudkoncernen Styrud köper Hans Blomqvist Entreprenad AB Förvärvet av Hans Blomqvist Entreprenad AB ger oss tillgång till företagets maskinpark, personal och kunder, säger Rolf Borrås, ansvarig för marknadsutveckling i Styrud-koncernen. Köpet är en naturlig utveckling för en tid sedan öppnade vi ett nytt regionkontor i Sundsvall och kommer i höst att dra igång en intensiv informationskampanj bland kommuner, markentre- prenörer och konsulter i regionen för att öka kunskapen om möjligheterna med schaktfritt ledningsbyggande. I regionen finns också stor potential för Styrudkoncernens övriga affärsområden energi, vatten, entreprenad, grundläggning och prospektering. Hans Blomqvist Entreprenad AB hade förra året fem årsanställda och omsatte knappt sju miljoner kronor. Styruds VD Crister Renkel välkomnar Hans Blomqvist i Styrud-teamet. Dyr åkermark gör schaktfritt lönsammare År 2007 ökade priserna på åkermark med hela 28 procent i snitt. Det är den kraftigaste ökningen på flera decennier, enligt LRF Konsult. I Skåne och Östergötland har priser på mer än per hektar betalats. Bakgrunden är de höga spannmålspriserna, som både beror på livsmedelsbrist och att spannmål används till biobränsle. Det här påverkar även den som vill dra ledningar över åkermark. Tidigare märktes ersättningen till markägaren knappt i kalkylerna, men idag vet bönderna vad marken är värd. Och ersättning för minskade skördeinkomster handlar idag om stora pengar. På vissa håll är odlaren också rädd för den omblandning av massorna som schaktning orsakar, och som bl a kan ställa till problem med flyghavre. Lösningen är naturligtvis att dra ledningar under marken, utan att varken markvärde, grödor eller dränering påverkas. Det senaste året har vi sett en ökande efterfrågan på jobb, där tidigare traditionell schaktning varit det självklara valet. Mellan Skärblacka och Norrköping har vi t ex dragit 13 km överföringsled- ning för avlopp och dricksvatten. Det handlar faktiskt om det största schaktfria jobbet i Sverige någonsin. En stor del av sträckan går över åkermark. Här bredvid kan du läsa om Umeå Energi, som drar kraftkabel över åkermark med schaktfri teknik. Då marken behöver återställas, t ex i tätorter, ger vår teknik alltid lägst totalkostnad, säger Tobias Wingqvist, chef för affärsområde Schaktfritt på Styrud AB. Men nu ser vi att andelen ledningar över åkermark ökar snabbt. 11 Pa hugget no3_08.indd

12 Personalnytt Region Väst Region Mitt Fredrik Johansson arbetsledare Gunilla Tollén projektör Leif Johansson projektledare Hans Blomqvist projektledare Stefan Löwing projektledare TIPSA EN KOLLEGA utges av Jag behöver diskutera ett aktuellt projekt ring mig direkt! Jag vill veta mer om era tjänster när det gäller: Schaktfritt ledningsbyggande Grundläggning och entreprenad Energi och vatten Gruvor och prospektering Namn Adress Företag Postnr Telefon Vill du ha kontakt med oss? Skicka in, faxa eller gå in på där hittar du samma kontaktkupong. Ort e-post Sänd Påhugget även till nedanstående personer Styrud (Huvudkontor och Region Väst) Box 2032, Sävedalen VD Crister Renkel Tel Fax Region Syd Jonas Mader Tel Fax Region Öst Tobias Wingqvist Tel Fax Region Mitt Lennart Levander Tel Fax Schaktfritt Tobias Wingqvist Tel Vatten och energi Magnus Frensborg Tel Grundläggning och entreprenad Bengt Eriksson Tel Gruvor och prospektering Ingemar Hjärtström Tel Materialet i tidningen får gärna kopieras om källan anges Pa hugget no3_08.indd

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008

Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 Ovanligt regelbundet utkommande nyhetstidning från Styrud AB no 1, 2008 TEMA: Grundläggning & Entreprenad gott miljösamvete med schaktfritt ringledning i göteborg no 1, 2008 CRISTER HAR ORDET Tidig rådgivning

Läs mer

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA HALVERA KOSTNADERNA

SVENSK. Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA HALVERA KOSTNADERNA SVENSK GEOENERGI? E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 2 2 0 0 9 RIKSDAGSMAN VANN MOT FJÄRRVÄRMEN Världens största akvifer sparar 10 miljoner om året MED GEOENERGI KAN KOMMUNERNA

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid.

BORRSVÄNGEN BORRENTREPRENÖRERNA 1/2006. nr. 53 årg.14. en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION. Ledare. sid. BORRSVÄNGEN en branschtidskrift från SVENSKA BORRENTREPRENÖRERS BRANSCHORGANISATION 1/2006 nr. 53 årg.14 Ledare De glömda elpannorna sid. 2 sid. 3 Får vi presentera Jan-Olof Arnbom sid. 9 Nya borrare på

Läs mer

40 GRADER I UTEPOOLEN

40 GRADER I UTEPOOLEN E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2010 med extramaterial GENERALDIREKTÖREN: FJÄRRVÄRMEN BEHÖVER KONKURRENS BANDY OCH BASKET RÄDDAR EKONOMIN TEMA: Energieffektivisering DOKTORN

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec.

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec. En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2014 www.geotec.se TEMA NY TEKNIK Ljusning i byggkonjunkturen Kaxvattnet under luppen Borrutbildning

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ÅF SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 609 Nedanstående är en annons från ÅF nr 6 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING

Läs mer

Profilen: Att mäta är att veta. På djupet. Blågul teknik i världsklass. Tema återblickar: 40 år av framsteg. En banbrytande. prestigeanläggning

Profilen: Att mäta är att veta. På djupet. Blågul teknik i världsklass. Tema återblickar: 40 år av framsteg. En banbrytande. prestigeanläggning E n t i d n i n g o m f ö r n y e l s e b a R e n e r g i n r 1 2012 Profilen: Att mäta är att veta Blågul teknik i världsklass På djupet i Lund Tema återblickar: 40 år av framsteg En banbrytande prestigeanläggning

Läs mer

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013

En bekvämare vardag. Ny personal på NÄRA. Så fungerar Granskär. Hur vi blev NÄRA. Och mycket mer från NÄRAs värld. Nr 2-2013 En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Ny personal på NÄRA Nr 2-2013 Så fungerar Granskär Hur vi blev NÄRA Och mycket mer från NÄRAs värld 2

Läs mer

jättelyft för geoenergin mitt i stan SVENSK Grundvattnet i Sverige har lika mycket energi som oljan i Norge Mästerkocken får kylan gratis

jättelyft för geoenergin mitt i stan SVENSK Grundvattnet i Sverige har lika mycket energi som oljan i Norge Mästerkocken får kylan gratis SVENSK E n t i d n i n g o m f ö r n y e l s e b a R e n e r g i N R 1 2 0 0 9 Grundvattnet i Sverige har lika mycket energi som oljan i Norge vad har gör an persson och maria wet terstr and gemensamt?

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer

JÄTTELYFT ETT FÖR GEOENERGIN MITT I SVENSK GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE MÄSTERKOCKEN FÅR KYLAN GRATIS

JÄTTELYFT ETT FÖR GEOENERGIN MITT I SVENSK GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE MÄSTERKOCKEN FÅR KYLAN GRATIS SVENSK E N T I D N I N G O M F Ö R N Y E L S E B A R E N E R G I N R 1 2 0 0 9 GRUNDVATTNET I SVERIGE HAR LIKA MYCKET ENERGI SOM OLJAN I NORGE VAD HAR GÖR AN PERSSON OCH MARIA WET TERSTR AND GEMENSAMT?

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

HON KAN VATTEN. Om juridik på sommarmötet # 3/2013. NordDrill samlar borrbranschen Växjö stäms för fjärrvärmekrav. Så löser Namibia vattentillgången

HON KAN VATTEN. Om juridik på sommarmötet # 3/2013. NordDrill samlar borrbranschen Växjö stäms för fjärrvärmekrav. Så löser Namibia vattentillgången En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2013 www.geotec.se CHARLOTTE SPARRENBOM HON KAN VATTEN Om juridik på sommarmötet Så löser Namibia

Läs mer

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg

Ny metod för snabb och säker fundamentsättning. Tryggare på spåret. Railcare köper Three T. Satsning på större trummor. Snabb tillväxt för Bantåg Nyheter och Information med sug 2008 Ny metod för snabb och säker fundamentsättning sid 2 Tryggare på spåret sid 4 köper Three T sid 6 Satsning på större trummor sid 8 Snabb tillväxt för Bantåg sid 10

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer