Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-06-05. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning 2015-06-04"

Transkript

1 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedning Närvarande Carin Lidman (S) Ingrid Noord Silversten (S) Hans Granlund (V) ersättare Reijo Tarkka (V) Carl-Inge Westberg (S) Johan Stråhle (S) Kennet Hedlund (S) Hans Jansson (V) Monna Ridderström (KD) Västerås Arboga Fagersta Hallstahammar Köping Norberg Surahammar Landstinget Opposition Frånvarande Åsa-Märta Sjöström (S) Gunilla Wolinder (S) Anders Wigelsbo (C ) Laila Jarstorp (FPL) Jenny Landernäs (M) Fagersta Kungsör Sala Skinnskatteberg Opposition Ärenden Presentation av DUA (Delegationen Unga till Arbete) Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef Västerås presenterade delegationens uppdrag och syfte. PPbilder bifogas handlingarna, även avsiktsförklaringsutlysningen bifogas. Viktigt är att: Kommunen och Arbetsförmedlingen undertecknar en avsiktsförklaring före den 30 juni, kommunen ersätts då med kr. Pengarna ska användas för att ta fram en överenskommelse. Senast 31 december 2015 skall en överenskommelse om samverkan avseende arbetslösa unga tecknas. Mer pengar finns att söka. LoA-beredningens uppdrag Ove Svenson presenterade förutsättningarna för beredningens ansvarsområden. Bilder bifogas. Esf-projektet #jagmed Projektets syfte är att minska andelen ofullständiga och avbrutna gymnasiestudier. Projektet är ett 5- länssamarbete inom östra mellansverige (ÖMS) Bilder bifogas. 7,5 HP i vuxenutbildningspedagogik Ove S informerade om ett erbjudande till länets lärare inom vuxenutbildning, så väl i kommunala som fristående skolor. Erbjudandet gäller en 7,5 HP utbildning under som erbjuds 20 lärare att delta, erbjudandet innehåller även öppna seminarier för alla undervisande lärare inom vuxutbildning i länet.

2 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötestider för ht-2015 Beredningen fastslog följande mötestider: 4/9 kl /10 kl /12 kl 9 11 Samtliga möten hålls på VKL Den oktober hålls VKL:s gemensamma presidiekonferens (VKL:s styrelse + alla beredningar samt förvaltningschefer) Ordförande Carin Lidman tackade samtliga ledamöter för ett givande möte och önskade alla en skön och trevlig sommar. För anteckningarna Ove Svenson

3 Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom utökad samverkan För att planera för nyläget behöver vi kartlägga vårt nuläge

4 Vad tillförs som gör att vi kan ta oss från nuläge till nyläge? Bekämpa ungdomsarbetslösheten i Västmanlands län hur ska vi tänka? Vad gör vi nu? Nuläge Nyläge

5 Ungdomarna Hur många är de? Vad gör de? Hur ser de ut? Hur mår de? Vad vill de? Vad vet vi?

6 Delegationen för unga till arbete Dua Delegationen för unga till arbete

7 Dua:s uppdrag Större genomslag på lokal nivå för arbetsmarknadspolitiken Främja statlig och kommunal samverkan Identifiera hinder och problem Påtala behov av åtgärder Slutredovisa den 28 februari 2018 Delegationen för unga till arbete

8 Utgångspunkter för Dua:s arbete 1. Frivilligt för kommunen 2. Alla unga år som varken studerar, arbetar eller som är undersysselsatta 3. Nuvarande ansvarsfördelning och ordinarie resurser 4. Lokala överenskommelser huvudsakligt redskap 5. Gemensam mål- och problembild men vägen till målet lokalt anpassad 6. Allt blir inte perfekt från början 7. Viktigt med ett ungdomsperspektiv 8. Engagera gärna andra lokala aktörer i samarbetet Delegationen för unga till arbete

9 Åtgärder i Vårändringsbudgeten 2015 för att bekämpa ungdomsarbetslösheten Utbildningskontrakt Delegationen för unga i arbete (Dua) Traineejobb Utbyggt kunskapslyft med fler utbildningsplatser Tidigare insatser Förbättrad matchning Tidigarelagda resurser till socialfondsprogrammet Befintliga insatser såsom YA-jobb och nystartsjobb Förbättringar av skolan Högre studiebidrag Delegationen för unga till arbete

10 Utbildningskontrakt För kommuner som har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen enligt fastställda kriterier Utbildningskontraktet tecknas mellan individ, kommun och arbetsförmedling Inom ett utbildningskontrakt ska studier bedrivas på hel- eller deltid Vid deltidsstudier ska det vara möjligt att kombinera studierna med arbete/ praktik När studier på deltid kombineras med arbete eller praktik som kommunen ordnar, ersätts kommunen av Arbetsförmedlingen Upp till kr/mån för arbete, upp till kr/mån för praktik Delegationen för unga till arbete

11 Traineejobb Anställning kombinerad med yrkesutbildning I normalfallet för arbetslösa år med fullständig gymnasieutbildning 50% studier i relevant yrkesutbildning på gymnasial nivå kombinerat med 50% arbete Arbetet subventioneras under max ett år Yrkesutbildningar på gymnasial nivå med möjlighet till studiemedel Kollektivavtal eller motsvarande villkor är ett krav Delegationen för unga till arbete

12 Traineejobb för hela arbetsmarknaden För unga som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i minst 3 månader Subvention för 50% av lönekostnaden upp till lön kr/mån för halvtid För bristyrken som kräver yrkesutbildning på gymnasial nivå Delegationen för unga till arbete

13 Traineejobb i välfärden För unga som har varit arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiskt program i minst 6 månader Subvention för 85% av lönekostnaden upp till lön kr/månad för halvtid Handledarstöd till arbetsgivaren på kr/månad I ett första steg inom framför allt sjukvård, skola, fritidshem. I ett andra steg inom funktionshinderomsorg och äldreomsorg Delegationen för unga till arbete

14 Viktiga utgångspunkter En del av den ordinarie verksamheten Långsiktighet och uthållighet Kompetensförsörjning och samarbete med näringslivet Förebygg skolavhopp 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt Traineejobb Delegationen för unga till arbete

15 Samverka för att skapa synergier Våga tänka utanför ramarna Sätt unga i fokus Utgå från individens behov Fånga upp ungdomarna tidigt även de som står nära arbetsmarknaden Gör socioekonomiska kalkyler Utgå ifrån vad er organisation kan bidra med Ta med andra tänkbara aktörer i samarbetet Delegationen för unga till arbete

16 Att utforma en lokal överenskommelse Syfte Mål Målgrupp Parter Kartläggning Uppföljning Ungdoms- och jämställdhetsperspektiv Avsiktsförklaring Möjlighet att söka bidrag Delegationen för unga till arbete

17 Syfte, mål, målgrupp, parter Syfte Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Mål Målgrupp Samverkansparter Utformas och sätts lokalt. Samtliga ungdomar år som varken studerar eller arbetar eller som är undersysselsatta. Kommun och Arbetsförmedlingen. Önskvärt med ytterligare parter för hela eller delar av överenskommelsen. Delegationen för unga till arbete

18 Gemensam kartläggning Målgruppens storlek, sammansättningen och behov. Insatser som redan görs i kommunen oavsett aktör. Delegationen för unga till arbete

19 Dokumentation och uppföljning målgruppen insatserna resultatet av arbetet Alla tre delar är viktiga för att på ett bra sätt kunna följa arbetet och göra jämförelser. Arbetsförmedlingen ska ansvara för registerhållning. Delegationen för unga till arbete

20 Avsiktsförklaring om att teckna lokal överenskommelse om att ingå samverkan Möjlighet att söka bidrag* om kronor för att utarbeta en överenskommelse under förutsättning att Avsiktsförklaringen inkommer före den 30 juni 2015 Överenskommelsen utformas enligt de kriterier som är fastställda Överenskommelsen ingås senast den 31 december 2015 *Under förutsättning att riksdag och regering fattar erforderliga beslut. Delegationen för unga till arbete

21 Bidrag för samverkan inom överenskommelsens ram Efter regeringsbeslut i juni avser Dua att presentera förutsättningar för att söka medel för implementering Första ansökningsomgången hösten 2015 Delegationen för unga till arbete

22 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Frågor som rör Gymnasieskolan Vuxenutbildning Arbetsmarknad Integration (kopplat till utbildning och arbetsmarknad)

23 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Arenor att tillgå Politik (LoA-beredning) Carin Lidman (s) Ordförande Västerås Ingrid Noord Silversten (s) Arboga Åsa-Märta Sjöström (s) Fagersta Reijo Tarkka (v) Hallstahammar Gunilla Wolinder (fp) Kungsör Carl-Inge Westberg (s) Köping Johan Stråhle (s) Norberg Anders Wigelsbo (c) Sala Lena Lovén-Rolén (s) Skinnskatteberg Kenneth Hedlund (s) Surahammar Hans Jansson (v) Landstinget Jenny Landernäs (m) Opposition Monna Ridderström (kd) vice ordf. Opposition

24 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Arenor att tillgå Politik (LoA-beredning) Skol- gymnasiechefer Vuxenutbildningschefer Arbetsmarknadschefer

25 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Regionalt stöd för utveckling Samverkan Omvärldsbevakning Goda exempel Extern representation

26 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesstruktur Beredningsmöten 6/år Presidiekonferenser 2/år Nätverksmöten

27 Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Pågående utvecklingsområden #jagmed (Esf-projekt) VKL projektägare 9 delprojekt i länet ÖMS 5 län kr (63 Mkr) Vuxenpedagogik (kompetensutv. Lärare) Vård- och Omsorgscollege (VOC)

28

29

30 Information inför planerad projektstart #jag med Unga till utbildning och arbete September 2015 december 2018 Maj 2015

31 Innehåll Kortfattad projektpresentation Projektekonomi Projektorganisation Lokal organisation Länsvis organisation, inkl. nätverk och Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Projektövergripande Vad ska ske under analys och planeringsfasen, september december 2015

32 ESF-rådet Östra Mellansverige Styrgrupp Länets ledningsgrupp Länets ekonom /admin.. Lokal ledningsgrupp Region Östergötland samordnare för område A Kommun 1 i region A Region Örebro län samordnare för område B Region Östergötland ÖMS projektkansli ÖMS Länsprojekt RF Uppsala län samordnare för område C RF Södermanland samordnare för område D VKL samordnare för område E ÖMS projektledare + Ekonom (Pluginnovation) Vetenskapl. Stöd. Följeforskare Länets Projektsamordnare Kommunikationsresurs Lokal projektledare & ekonom Kommun 2 i region A Kommun 2 i region B Kommun 1 i region B Kommun 1 i region C Kommun 2 i region C Kommun 1 i region E Kommun 3 i region A Kommun 3 i region B Kommun 1 i region D Kommun 2 i region D Kommun 2 i region E Kommun 3 i region E

33 Mervärden Ett regionövergripande projekt som ger möjligheter för deltagande fem län, 42 (av 52 kommuner) och andra aktörer att samarbeta, dela erfarenheter och lärande. Inom varje län drivs egna, lokala delprojekt. Sammanlagt 32 delprojekt med unga kvinnor och unga män som deltagare. Varje län ansvarar för minst ett sakområde och bygger nätverk med alla delprojekt som jobbar med sakområdet. På det viset får varje delprojekt möjligheter till samarbete med liknande projekt i Östra Mellansverige. Forsknings- och utvärderingsstöd genom en gemensam projektorganisation. Större möjligheter till lokal, regional och nationell påverkan. Region Östergötland projektägare.

34 Mål med projektet Mål: Projektets insatser ska bidra till att unga kvinnor och män i åldern år som riskerar gymnasieavhopp eller som redan har hamnat utanför utbildning/arbetsmarknad fångas upp tidigt och får stöd till att återgå till utbildning eller att komma in på arbetsmarknaden. leda till att alla unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden stärks, särskilt genom att öka andelen som fullföljer sin gymnasieutbildning.

35 Förväntade resultat av att vi når målen Att arbetsformer och metoder för unga, som riskerar att hamna utanför skolan utvecklas, prövas, utvärderas/reflekteras och etableras. Att arbetsformer och metoder för unga som redan har hamnat utanför skolan utvecklas, prövas, utvärderas/reflekteras och etableras. Att projektet leder till bestående förändring i medverkande organisationer. Att varaktiga strukturer byggs för fortsatt arbete med att minska avhopp från gymnasieskolan. Att ungdomars uppfattningar om könsstereotypa studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed väljer utbildningar/yrkesinriktning utifrån ett bredare perspektiv.

36 SÖKT belopp från ESF 63 miljoner EKONOMI Region Östergötland ÖMS projektkansli Kostnad 11,6 miljoner ÖMS Länsprojekt Länets Projektsamordnare Region Östergötland samordnare för område A Region Örebro län samordnare för område B RF Uppsala län samordnare för område C RF Södermanland samordnare för område D Länsstyrlesen Västmanland samordnare för område E Länets ekonom ESF-medel: kr per län + 33,3 % medfinansiering = kr per län ( kr)

37 Sammanfattning Vi söker kr som ska medfinansieras med 33,3 % Vilket motsvarar kr. Totala projektbudgeten är då: kr. För att finansiera ÖMS-kansliet: 63 milj. minus 11,6 milj. Kvar till länen: 51,4 milj. Eller kr/län (ESF-medel) Medfinansiering kr = kr /län.

38 Exempel på kommande flöde från Redovisning till Utbetalning av projektmedel från ESF Redovisningsperiod September 2015 September 2015 November 2015 December 2015 Januari 2016 Februari 2016 Mars - (April) mån. I bästa fall April 2016 Lokalt projektarbete. Pågår. Lokal projektekonom sammanställer den egna redovisningen. De lokala redovisningarna sammanställs på länsnivå. (Länets kost.) Sammanställning på ÖMS-nivån av alla länsrapporter. ÖMS-kansliet skickar sammanställningen till ESF för granskning och beslut! Beslut meddelas till ÖMS från ESF om utbetalning. ÖMS-kansliet fakturerar ESF +meddelar länen att fakturera ÖMS för utb. Utbetalning från ÖMSkansliet till länen som i sin tur utbet. till lokala projekten. Eventuella fel i dessa steg sinkar hela förloppet.

39 Var är vi vad händer? Projektansökan inlämnad 16 april, beslut fattas under senare delen av augusti. Varje lokaltprojekt sätter egna mål för sitt utvecklingsarbete inom ramen för utlysningens mål. Samverkanspartners är bland annat Arbetsförmedlingar, Försäkringskassan, kommunala förvaltningar, Landsting och företag i de olika länen. Projektägaren Region Östergötland räknar med att ansökan kommer att beviljas. Projektstart den 1 september Projektslut 31 december Gemensam projektstart i Linköping, Konsert och Kongress, den 24 september kl

40 LOKAL PROJEKTORGANISATION Lokal Projektledare Lokal Projekt ekonom Lokal projektledare Leder det lokala projektet, samordnar ansvarar och är väl insatt i det lokala projektets utveckling och arbete. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Deltar på träffarna med den Lokala ledningsgruppen. Är kontaktperson mellan det lokala projektet och Länets projektsamordnare + (vid behov) ÖMS-nivån. Deltar i länets projektledarträffar. Medverkar, tillsammans med övrig projektpersonal, i sakområdesnätverk med andra liknande projekt. Skriver lägesrapport till länets samordnare och i övrigt stöder länets samordnare i dess arbete. Företräder det lokala projektet vid konferenser, erfarenhetsspridning, etc. Skriver delprojektets slutrapport. Ca % tjänst med möjlighet att anpassa sina arbetsinsatser utifrån projektets och projektomgivningens behov. FRÅGA: Erfarenheter av utvecklingsprojekt och att leda projekt hur ser den ut? Lokal projektekonom Administrerar och håller ordning på delprojektets ekonomi, inklusive medfinansiering. Ställer samman rekvisition av projektmedel. Bokföring och särredovisar projektet. Deltar i möten med länets administratör/ekonom. Ekonomen ska vara en person som förväntas finnas kvar i aktuell organisation även efter det att projektet avslutats. (För att eventuella kompletterande uppgifter ska kunna fås fram, exempelvis till ESF-rådet). Ca 20 % tjänst. Sedan behöver någon i den lokala organisationen registrera varje person i målgruppen som är deltar i projektets aktiviteter hos SCB. (Varje deltagande ungdom ska således registreras!).

41 LOKAL PROJEKTORGANISATION Lokal Ledningsgrupp Lokal ledningsgrupp Ledningsgruppen består av personer som har beslutsmandat över den verksamhet/det verksamhetsområde som deltar i projektet + motsvarande representanter från samverkande organisationer. Gruppen följer och följer upp det lokala projektets utvecklingen, projektekonomin och de åttaganden som projektmedverkan innebär. Underlättar för och stöder projektpersonals och verksamhetens möjligheter att genomföra projektet. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Har i förkommande fall och utifrån behov kontakt med den politiska nivån inom sitt verksamhetsområde. Håller politikerna informerade om projektet, för att dessa på lämpligt sätt ska kunna stödja och känna till projektets mål, utveckling och resultat. Tar ansvar för att goda projektresultat implementeras i ordinarie verksamhet. Verkar för att projektresultat sprids till liknande verksamheter inom och utanför den egna organisationen. Verksamhetsansvariga försöker i möjligaste mån påverka eventuella strukturer som förhindrar att projektets mål går att nå i den egna organisationen eller att resultat går att implementeras i ordinarie verksamhet. Ordförande i den Lokala ledningsgruppen + någon representant från samverkande organisation deltar i Länets Ledningsgrupp och dess träffar och arbete. För att kunna delta i ÖMS-projektet och driva ett delprojekt måste Lokal ledningsgrupp finnas!

42 ÖMS Länsprojekt Länets Projektsamordnare Länets Projektekonom Länets ledningsgrupp Länets projektsamordnare Stöder de lokala verkstädernas arbete. Samordnar nätverk för de Lokala projektledarna inom regionen. Deltar och troligen samordnar arbetet i Länets ledningsgrupp. Samordnar och genomför sakområdesträffar. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Sammanställer lägesrapporter. Arbetar med uppföljning och utvärdering, spridningsarbete. Stöd till och kontakt med ÖMS-projektledare och nätverk. Skriver länets projekt-/slutrapport. Med mera. (100 % tjänst, vid mer än 6 deltagande lokala projekt/kommuner). Länets ekonom Sammanställer och håller ordning på länets projektekonomi, sammanställer de lokala och länets rekvisitioner av projektmedel och betalar ut till deltagande aktörer/kommuner. Håller kontakt med och följer upp delprojektens ekonomi och administration av ekonomin. Deltar i ÖMS nätverket för ekonomer. Med mera. (25 %, funktionen behöver finnas kvar efter avslutat projekt). Länets Ledningsgrupp Leds av representant från länsorganisationen som också är representant i Styrgruppen tillsammans med ytterligare en representant. Övriga ledamöter: En representant från varje delprojekt (ska inte vara lokal projektledare) + representant från samverkande organisation. Länets projektsamordnare och vid behov länets ekonom. Uppgifter: Leder och ser till det länsövergripande projektperspektivet. Följer och följer upp de olika delprojekteten. Verkar för att jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke-diskriminering beaktas i projektets genomförande. Söker och ser mönster/skillnader i utvecklig och resultat, i och mellan de lokala projekten. Driver strukturella frågor inom det egna länet - inklusive strukturella frågor som kan behöva lösas på kommunal eller mellankommunal nivå. Tar initiativ och lyfter frågor som behöver dryftas i Styrgruppen eller på nationell nivå. Erfarenhetsspridning. POLITISK FÖRANKRING Varje deltagande län ska ha sin roll i projektet politiskt förankrad respektive läns politiska organisation, för att på det viset få stöd i att driva och utveckla arbetet mot de uppställda projektmålen.

43 Lärande nätverk - Saknätverk Ansvar: VKL Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA), Vägledning, Strukturell samverkan Uppsala län Risk för avhopp, Strukturell samverkan Örebro län Elevstöd, Strukturell samverkan Södermanland Integration, Strukturell samverkan Östergötland Övergångar, Strukturell samverkan Norrköping Söderköping Södermanland Lindesberg 2 (Särskola) Linköping (Jobb & Vretaskolan (Region Ödeshög Knivsta * Nyköping Kunskapstorget) Östergötland, Ljungsbro) Valdemarsvik Enköping Liljeholmens fhsk (Linköping) Finspång Söderköping * Heby Håbo NVU Ödeshög * Västerås * Knivsta Kumla NVU * Sala * Älvkarleby Lindesberg 1 Heby * Surahammar Östhammar Sydnärkes Utbildningsförbund Håbo * Kungsör Västerås Ljusnarsberg Uppsala * Hallstahammar Sala Älvkarleby * Arboga Nora Köping Uppsala Karlskoga - Degerfors Heby * Håbo * * Kommunen finns med i/passar i flera nätverk. Möjligheten till det finns också för övriga projekt.

44 Bonusgrupp Östergötland bjuder in till: Kommun utan egen gymnasieskola erfarenhetsspridning från bland annat Östergötland Heby, Älvkarleby, Trosa, Gnesta, Oxelösund, Vingåker, Surahammar, Kungsör, Hallstahammar, Nora, Ljusnarsberg, Ödeshög, Valdemarsvik, Östhammar och Håbo

45 Lagen om offentlig upphandling LOU gäller! Kom ihåg det!

46 Styrgrupp Styrgruppen består av Ordförande: Malin Thunborg, Region Östergötland, enhet Kompetensförsörjning & Företagande. Ledamöter: Respektive ordförande från de Länsvisa ledningsgrupperna + en samverkande organisation/län. Deltar gör även ÖMS-projektledare, ÖMS-projektekonom, representant från ESF, Vetenskapligt stöd och Följeforskare. Som helhet bör Styrgruppen representera olika organisationer och förvaltningar som finns i projektet och sträva efter en jämn fördelning mellan antalet män respektive kvinnor. Uppdrag: att synliggöra och lyfta organisatoriska och strukturella hinder och sätta press på förändringar/avlägsna dessa. Följer projektets utveckling, följeforskningen och fattar beslut när så erfordras.

47 Vetenskapligt stöd Projektets vetenskapliga stöd har som uppgift att: Att ta fram forsknings-/vetenskapligt stöd till de olika delprojekten. Stöd kring projektutformning och ev. avgränsningar. Stödja jämställdhetsintegreringen (ev. också icke diskriminering och tillgänglighet). Stöd för målformulering och effektmål. Reflektionsstöd. Följa projekten. Uppföljningsstöd. Genomföra och vara ett stöd i projektutvärderingen.

48 Analys- och planeringsfasen 1 september 31 december 2015 Avtal skrivs mellan projektägaren och deltagande län i östra Mellansverige. Deltagande län skriver avtal med varje delprojekt. (Reglerar framför allt det ekonomiska ansvaret). 24 september, Linköping Projektstart/Kunskapsseminarier för samtliga delprojekt. Innehåller bland annat: Föreläsning om utvecklingsområdet. Föreläsning om skolresultat, skolavhopp, den könsuppdelade arbetsmarknaden, framtida rekryteringsbehov och branscher vad gäller östra Mellansverige som helhet. Jämställdhet och brist på jämställdhet och kopplingen till ungas uppväxt. Möten med/småföreläsningar om framgångsrika arbetssätt arbetsmetoder utifrån de erfarenheter som gjorts inom Plug In, genomförs i respektive sakområdesgrupp. Målgrupp: Samtlig projektpersonal, ledningsgrupper, politiker.

49 Länsvisa utbildningar i jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och icke diskriminering. Genomförs för samtliga projektledare, ett flertal av projektmedarbetarna samt representanter från varje lokal ledningsgrupp av ESF-processtöd (eller motsvarande). Delprojekten ska ha en sådan utformning så att både unga kvinnor och män trivs och att inga grupperingar uppstår som dominerar på någon annans bekostnad. Exempelvis genom att de tar över det fysiska rummet, samtal, talutrymme eller jargong som blir hinder för att goda resultat ska kunna uppnås. Arbetet ska kartlägga och analyser vilka könsskillnader och tillgänglighetsproblem som kan påverka unga kvinnor och mäns villkor negativt i projekten och åtgärda dessa och/eller ha en beredskap att möta dessa om de dyker upp. Utbildning i projektredovisning för de lokala projektekonomerna. Genomförs av Ulrika Sundberg, Region Östergötland.

50 Under september påbörjar varje lokalt projekt arbetet med en fördjupad analys och planering av sitt eget projekt, med stöd av projektets vetenskapliga resursperson. Analysen ska bland annat innehålla en genomgång av behovet av ytterligare avgränsningar - utökning av utvecklingsområdet. Projektidén kopplad till vetenskapligt förankrade arbetssätt, beprövad erfarenhet och utvecklingsgång. En bakgrundsbeskrivning målgruppsanalys ska göras och statistik tas fram för projektet och dess målgrupp kopplad till kön med kvantitativa och kvalitativa data för att projektet ska kunna möta ungdomarna där de är. Resultatet av arbetet ska dokumenteras i en rapport. Dessa inledande data är också viktiga för att projektet ska kunna effektutvärderas samt bidra till att uppmärksamma eventuella behov av organisatoriska och strukturella förändringar. Analyser ska göras och mål sättas för att projektet ska vara tillgängligt för alla deltagare samt att en riskanalys görs när det gäller risken för diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna. Det lokala projektets mål formuleras mätbarhet av resultat (mål inklusive jämställdhetsmål, indikatorer, förväntade resultat och effekter). Den egna projektorganisationen sätts på plats och en tids- och aktivitetsplan för genomförandefasen tas fram och dokumenteras (kopplad till förväntade resultat och effekter). Analys ska även göras när det gäller hur hållbarhet över tid uppnås för de insatser som planeras. En inledande planering görs av hur implementeringen av uppnådda positiva resultat ska ske, behovet av eventuella budgetförändringar ses över och genomförs, etc. Arbetet ska vara klart till den 31 december 2015 och godkännas av länets projektledare med stöd av projektägaren.

51 Därefter följer Genomförandefas januari 2016 augusti Avslutningsfasen september december Syfte: dokumentera och ta tillvara, sprida gjorda erfarenheter och lärdomar. Lokal projekt och det övergripande ÖMS-projektet avslutas under strukturerade och ordnade former. Mål: att projektet avslutas. Att goda resultat och modeller implementeras, gjorda erfarenheter och lärdomar tas tillvara, på sådant sätt att de kan spridas och levandegöras också efter den 31 december Delmål En gemensam avlutnings och spridningskonferens genomförs under september månad. Planeras av projektägaren tillsammans med länen. Varje lokalt projekt skriver en slutrapport utifrån en gemensam modell (tas fram av projektägaren). Färdiga senast 30 september Respektive län genomför egna spridningskonferenser utifrån egna förutsättningar och behov. Varje lokalt projekt sprider sina resultat inom den egna kommunen/organisationen. Varje län sammanställer en slutrapport för länets projektdeltagande (inklusive huvuddragen i de lokala projektresultaten). Färdig 31 oktober Utvärderarnas slutrapport färdigställs och kommuniceras. Färdig senast den 31 oktober Färdigställande av projektets slutrapport. Ekonomisk slutredovisning av projektet. Tidpunkt för dessa vill projektägaren komma överens med ESF om.

52 Utvärderingsuppdrag Följeforskning Frågeställning: Kan ett verksamhetsförlagt delprojekt påverka organisationer och deras grundläggande strukturer så att skolmisslyckande och avhopp minskar eller så att ungdomar får förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden? Vilka framgångsfaktorer finns det som möjliggör en sådan utveckling hur ser eventuella hinder ut? Det här innebär att följeforskningen kommer att följa lokala projekt och utvecklingsprocesser. I och med val av utvärderingsmetod kommer Styrgruppen att få återkommande rapporter och reflektioner från forskarna som blir en del i projektets styrning och utveckling under den tid som det pågår.

53 Utvärderingsuppdrag för det vetenskapliga stödet Projektets vetenskapliga stöd gör fördjupningsstudier av framgångrika arbetsmetoder samt planerar och genomför sin del av projektutvärderingen i samförstånd/samarbete med följeforskningen. Ett delmål inom projektet är också att kunna locka studenter som behöver skriva uppsatser /arbetar med frågor som rör studier, lärande, verksamhetsutveckling, ungdomars uppväxt, etc.

54 Kontakt och länkar Projektledare, östra Mellansverige: Lasse Jonsson Projektekonom, östra Mellansverige: Ulrika Sundberg Standarden för jämställdhetsintegrering, som redogör för hur integreringen ska genomföras i praktiken: (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ). Pluginnovation samlade erfarenheter, framgångfaktorer, forskning om skolavhopp från Plug In projektet: (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ). Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) (Högerklicka och välj Öppna hyperlänk ).

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten?

Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Dialogkonferens om samverkan Hur ska vi jobba tillsammans för att minska ungdomsarbetslösheten? Välkommen till en dag om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten! 10.00-10.45 Inledning 10.45 12.00

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

Arbetsmarknadsdepartementet. 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 90-dagarsgarantin - en bra start på arbetslivet Pressträff med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson Återhämtning i svensk ekonomi Relativ arbetslöshet bland ungdomar respektive total arbetslöshet, 1987

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015

Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Nationellt forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft - Tjänstepersonsdialogen 12 maj 2015 Anders Kessling Tillträdande unga (16 30 år) på arbetsmarknaden samt åldersavgångar, 2008 2025 De

Läs mer

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2015-12-14 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: 2015-12-10 Tid: 9-11 Ledamöter Carin Lidman (S), ordförande Monna Ridderström

Läs mer

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se).

Dokumenten kommer under maj att läggas ut på Dua:s hemsida (www.dua.se). Promemoria Diarienummer 2015-05-04 A2014:06/2015/12 Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Information om avsiktsförklaringar, lokala överenskommelser och utlysning av samverkansmedel Bakgrund Regeringen

Läs mer

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 16 juni 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag

Företagarna. DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag DUA delegationen för unga till arbete ett regeringsuppdrag Varför finns DUA? Många unga är arbetslösa (17 % Västernorrland 12 % riket). En stor del av gruppen har inte fullständig gymnasieutbildning (24%

Läs mer

2013-09-17. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Frånvarande Malin Gabrielsson, vice ordförande

2013-09-17. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Frånvarande Malin Gabrielsson, vice ordförande Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2013-09-17 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: 2013-09-06 Tid: 10-12 Ledamöter Anders Teljebäck, ordförande Kerstin Rosenkvist

Läs mer

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12

Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 Stockholm 2 september 2015 Diarienummer: A2014:06/2015/12 ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedling om samverkan

Läs mer

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU)

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2014-02-18 Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Datum: 2014-02-05 Tid: 13.30 15.30 Plats: VKL Närvarande ledamöter Roger Eklund, ordförande Ingrid

Läs mer

Saknätverk i #jagmed 1/13

Saknätverk i #jagmed 1/13 Saknätverk i #jagmed 1/13 2/13 Innehåll Inledning... 3 Information om saknätverken... 4 Elevstöd/individuellt stöd... 5 Kommunernas aktivitetsansvar... 6 Vägledning/SYV... 7 Övergångar... 8 Inkludering

Läs mer

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017

Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Samverkan om nyanlända UPPSALA 16 MARS 2017 Erfarenheterna från samverkan kring ungdomar Överenskommelser i 287 kommuner Framgångsfaktorer Utmaningar Identifierade hinder och problem Påtalade behov av

Läs mer

Medlemsmöte Malmköping 18 mars 2015 Kenny Sjöberg Åsa Fichtel

Medlemsmöte Malmköping 18 mars 2015 Kenny Sjöberg Åsa Fichtel Medlemsmöte Malmköping 18 mars 2015 Kenny Sjöberg Åsa Fichtel Målet med förstudierna Komma fram till viktiga utvecklingsområden för kommunerna, länet och storregionen utifrån regional utvecklingsplan.

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

2015-09-07. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

2015-09-07. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2015-09-07 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: 2015-09-04 Tid: 13-15 Ledamöter Carin Lidman (S), ordförande Monna Ridderström

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Vid möte med Vuxenutbildningsnätverket 22 oktober 2014 enades man om:

Vid möte med Vuxenutbildningsnätverket 22 oktober 2014 enades man om: Yrkesutbildningar med språkstöd Bakgrund Yrkesutbildningar med språkstöd är sprungna ur GRsfi ett delprojekt i projekt Kommungemensam plattform för nyanlända. Yrkesutbildningar med språkstöd startade som

Läs mer

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt

Lärling Jobb i Sikte. ESF projekt ESF projekt Bakgrund Lärling - Jobb i Sikte Projekttid 160501-190430 Analys- och planeringsfas 160501-161231 Genomförandefas 170101-190228 Avslutsfas 190301-190430 Lärling Jobb i Sikte Projektägare Activa

Läs mer

Kunskapslyft barn och unga

Kunskapslyft barn och unga 021-39 79 45 2012-10-04 Möte Barn och Ungdomsberedningen 12 september Kl. 13.30 15.30 VKL konferensrum Långsvan vån.3 Agenda 1. Kunskapslyft för barn och unga. Peter Morfeldt målområdesansvarig Regionförbundet

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015/2016

ÅRSRAPPORT 2015/2016 1 Kommun/organisation/projekt: ÖMS Projektägare - projektkansli Datum: 2017-03-30 Uppgiftslämnare: Lars-Inge Jonsson Projektledare: Lars-Inge Jonsson Projektägare: Region Östergötland Sammanfattning av

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Kulturanalys av förskoleverksamheten

Kulturanalys av förskoleverksamheten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 {26) UTSKOTT Bos 152 Dnr KS 249/2014 Kulturanalys av förskoleverksamheten Ärendebeskrivning Projektledare/målornrådesansvarig Peter Morfeldt och utvecklingsledare/projektansvarig

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

2012-10-09. Ulrika Spårebo (s) Britt-Inger Fröberg (s)

2012-10-09. Ulrika Spårebo (s) Britt-Inger Fröberg (s) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2012-10-09 Mötesanteckningar VKL;s personalberedning 2012-05-11 Kl 9 12 Aros Congress Center Västerås Närvarande ledamöter Staffan Jansson (s) Ordförande Ingrid

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0

Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 Riktlinjer för arbetet med de horisontella kriterierna i Plug In 2.0 I detta dokument beskrivs aktiviteter där vi ska kunna följa processer med arbetet med de horisontella skallkraven från ESF inom Plug

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Förstudie 2014 Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Gemensamma metoder och utveckling av nya samarbetsformer kring målgruppen behövs

Läs mer

Uppdrag: Analys och planering

Uppdrag: Analys och planering 1 Uppdrag i analys och planeringsfasen Mål: Projektorganisation och delprojekten ska stå väl rustade för att kunna gå in i genomförandefasen och genomföra projektet utifrån gjord planering samt projektfinansiärens

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "För ett jobb i vården" Utlysning Nu kan ni söka stöd inom programområde

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier mellan Surahammars kommun och Arbetsförmedlingen Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete eller studier Parter Surahammars

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige (ÖMS) med inriktning "Effektivare strukturer för yrkesutbildning och

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Utbildningskontrakt och traineejobb

Utbildningskontrakt och traineejobb Tjänsteutlåtande Enhetschef 2016-01-27 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2016:19 20791 Utbildningskontrakt och traineejobb Förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige "Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige"

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Bakgrund EU 2020 strategin Nationell och regional tillväxt

Bakgrund EU 2020 strategin Nationell och regional tillväxt Bakgrund EU 2020 strategin Smart och hållbar tillväxt för alla. Den andel ungdomar som slutar skolan i förtid ska minskas till under tio procent och minst 40 procent av den yngre generationen (30 34-åringar)

Läs mer

Gemensamma styrgrupper, samverkan & erfarenhetsutbyte

Gemensamma styrgrupper, samverkan & erfarenhetsutbyte 15-24 år, som är inskrivna i grund- eller gymnasieskola och som riskerar skolavhopp. Ca 20 miljoner i ESF-stöd 520 ungdomar i 8 kommuner 160101-190228 15-24 år, som varken arbetar eller studerar med prioritering

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige Unga till utbildning och arbete

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige Unga till utbildning och arbete 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige Unga till utbildning och arbete Utlysning Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt

Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt Erfarenheter av att stödja och driva ESF-projekt Ritva Widgren,förbundschef Östra Södertörn Ola Wiktorson,förbundschef RAR Kenny Sjöberg, processtödjare, RAR Tobias Mård, ekonom RAR 2017-03-16 Samtliga

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

4/ Uppföljning av beslutet ang ansökan från KMV. 7/ Information ang det fortsatta arbetet med styrdokumentet för Ungdomsmottagningen/Susanne.

4/ Uppföljning av beslutet ang ansökan från KMV. 7/ Information ang det fortsatta arbetet med styrdokumentet för Ungdomsmottagningen/Susanne. 2012-01-27 1(2) KALLELSE VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 27 januari 2012 Tid: kl 13.00 ca 16.30>>>>>OBS! nya starttiden! Plats:, Västerås, Lokal: Långsvan 1/ Mötets öppnande. 2/ Förslag till

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Beslutsdatum Diarienummer 2016/ Utlysning för ESF Nationellt: Genomförandeprojekt angående

Beslutsdatum Diarienummer 2016/ Utlysning för ESF Nationellt: Genomförandeprojekt angående 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Genomförandeprojekt angående Nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Läs mer

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Annika Larsson 2017-03-28 Dnr: RS 2017-206 Regionstyrelsen Deklaration om folkhälsa i Östergötland - Avsiktsförklaring mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND

Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND Välkomna till workshop LÄNSPLAN FÖR VÄSTMANLAND 2012-02-16 PRESENTATION! Program Inledning och syfte med dagen 9.00-9.15 Lägesrapporter från delprojekt 9.15-10.15 Paus med kaffe och frukt 10.15-10.30 Genomgång

Läs mer

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen

Webbinarium 13 oktober 2015. Fråga Delegationen Webbinarium 13 oktober 2015 Fråga Delegationen Dagens program Inledning Ord från ordförande Utbildningskontrakt & traineejobb Vuxenutbildning Frågestund ORDFÖRANDE HAR ORDET Utbildningskontrakt & traineejobb

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt av genomförandeprojekt med inriktning "Strategisk satsning för effektivare

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 14 juni 2013 Tid: kl 13.00 16.00 Plats: VKL, Västerås.

MINNESANTECKNINGAR VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 14 juni 2013 Tid: kl 13.00 16.00 Plats: VKL, Västerås. 2013-06-19 1 MINNESANTECKNINGAR VÅRD- OCH OMSORGSBEREDNINGEN Datum: fredag 14 juni 2013 Tid: kl 13.00 16.00 Plats: VKL, Västerås. Närvarande: Agneta Bode, ordförande Peter Molin, v ordf. Karin Karlsson

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott

Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Fördelas mellan regionala potter och en nationell pott Europeiska socialfonden EU:s viktigaste finansiella instrument för att stödja sysselsättningen i medlemsstaterna och främja den ekonomiska och sociala

Läs mer

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi

Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen. Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Kompetensförsörjning inom gruv- och mineralnäringen Regeringsuppdrag inom Sveriges Mineralstrategi Välkomna Presentation Dagens agenda Kort om Regeringsuppdraget: Länsstyrelserna i Norrbotten och Västmanland,

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer