IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014"

Transkript

1 IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014 SÄRTRYCK ur Magnus Henrekson och Göran Albinsson Bruhner (red.), IFN år av ekonomisk forskning

2 IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari 2014 Ledning Magnus Henrekson, vd och professor. Tillträdde som vd för IFN i november Arbetet innebär att ansvara för institutets forsknings- och kommunikationsstrategi, rapportering till styrelsen och att vårda och utveckla relationen till institutets finansiärer. I vd:s ansvar ingår dessutom att rekrytera personal samt att utveckla institutets samarbete med nationella och internationella institut, institutioner och enskilda forskare. Lars Persson, vice vd och professor. Har varit vice vd på IFN sedan I hans ansvarsområden ingår institutets ekonomistyrning och budgetuppföljning samt personalansvar för institutets administrativa personal. I arbetsuppgifterna ingår dessutom kvalitetssäkring av forskningen samt att medverka i institutets rekryteringsgrupp. Elisabeth Precht, kommunikationschef. Kommunikationschef sedan I arbetet ingår att utveckla institutets kommunikationsstrategi liksom att ansvara för publika kanaler som öppna seminarier, webbplats och nyhetsbrev. Vidare ingår bl.a. ansvar för att utbilda institutets medarbetare i kommunikation. Administration Marta Benkestock, ekonomiansvarig. Ansvarar bl.a. för bokföring, fakturering, leverantörs- och utlandsbetalningar, reseräkningar, projektredovisningar, skatter, löner, försäkringar, budget och bokslut. Elisabeth Gustafsson, vd-assistent. Ansvarar bl.a. för styrelse-, seminarie-, konferens-, gästforskar- och lokaladministration. Arbetar även med IFN:s webbplats, intranät och interninformation och ansvarar för delar av IFN:s publikationsserier.

3 192 IFN Jörgen Nilson, it-ansvarig. Ansvarar för inköp och drift av data- och teleutrustning. Ansvarar även för inköp av programvara, samt intern support. Fungerar som webmaster och är säkerhetsansvarig. Marie Tilert, serviceansvarig. Ansvarar för växel och reception, posthantering, tids kriftsbibliotek, delar av IFN:s publikationsserier samt övrig service. Ordinarie forskare Ola Andersson, fil.dr. Tillämpad spelteori, industriell organisation, experimentell ekonomi och beteendeekonomi. Jannis Angelis, Associate Professor. Verksamhetsledning, produktions- och tjänste strategi, strategiska mät- och styr instrument, samt riskhantering. Niclas Berggren, docent, programchef. Institutionell och politisk ekonomi; tillit, tolerans och religion; skönhetens betydelse i politiken. Carl Magnus Bjuggren, fil.dr. Tillämpad mikroekonomi, företagsdynamik, familjeföretag, arbetsmarknadsekonomi. Oscar Erixson, fil.dr. Forsk - ningsområden: Offentlig ekonomi, intergenerationella förmögenhetsöverföringar, hälsoekonomi och tillämpad beteendeekonomi. Andreas Bergh, docent och välfärdsforskare. Offentlig och institutionell ekonomi samt sociala normer, korruption, utbildning och utvecklingsekonomi. Karin Edmark, docent. Utbildning, främst effekter av skolvalsreformer, och beskattning, främst effekter av beskattning på småföretag. Shon Ferguson, fil.dr. Internationell handel, energi och lantbruk.

4 IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari Sven-Olof Fridolfsson, fil. dr. Industriell ekonomi, konkurrenspolitik elmarknader och tillämpad mikroekonomi. Magnus Henrekson, professor, vd och programchef. Ekono misk tillväxt, entreprenörskap, in novation och institutionell ekonomi. Åsa Hansson, docent. Forsk - ningsområden: Offentlig ekonomi och skatter; skatters inverkan på individers och företags beteende samt på hela ekonomin. Fredrik Heyman, docent. Empirisk arbetsmarknadsekonomi; tillämpad ekonometri och internationell ekonomi. Per Hjertstrand, docent. Tilllämpad ekonometri, ickeparametrisk ekonometri, produktionsanalys och konsumtionsanalys. Henrik Horn, professor. Internationell handel, handels- och miljöavtal, konkurrenspolitik och regleringar. Assar Lindbeck, professor. Inkomstförsäkringar, bonussystem samt metodfrågor. Pär Holmberg, docent. Elmarknadens ekonomi och auktioner. Henrik Jordahl, docent och programchef. Skattefinansierade tjänster; privatiseringar samt väljarbeteende i politiska val. Martin Ljunge, Ph.D. Socialekonomi, offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Therese Nilsson, fil.dr. Globaliseringens effekter på sociala normer och hälsa, ekonomiska följ der av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa. Pehr-Johan Norbäck, docent. Entreprenörskap, industriell ekonomi, internationell handel, internationella investeringar och riskkapital.

5 194 IFN Martin Olsson, fil.dr. Forsk - ningsområden: Tillämpad mikroekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Matilda Orth, fil.dr. Industriell ekonomi och tillämpad mikroekonomi. Lars Persson, professor, vice vd och programchef. Entreprenörskap, FoU, industriell ekonomi, internationella investeringar, konkurrenspolitik och riskkapital. Johanna Rickne, fil.dr. Arbetsmarknadsekonomi, utvecklings- och familjeekonomi samt politisk ekonomi. Tino Sanandaji, Ph.D. Entreprenörskapets ekonomi, skatter och offentlig ekonomi. David Seim, ekon.dr. Offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, politisk ekonomi och sociala nätverk. Mikael Stenkula, fil.dr. Entreprenörskap, beskattning och monetär ekonomi. Roger Svensson, docent. Entreprenörskap, subventioner i näringslivet, FoU-politik, kommersialisering av patent, immateriella rättigheter och penningpolitik. Joacim Tåg, ekon.dr, programchef. Riskkapital, entreprenörskap, ägande och företagsfinansiering. Per Skedinger, docent. Arbetsmarknadsekonomi med empirisk inriktning: minimilön, LAS, arbetshandikapp och arbetsmarknadspolitiska program. Thomas Tangerås, docent, programchef. Elmarknadens ekonomi, telekom samt politisk ekonomi. Daniel Wiberg, ekon.dr och särskild utredare. Företagsägande och företagsstyrning. Richard Öhrvall, fil. mag. Skattefinansierade tjänster, privatiseringar, korruption, politiskt deltagande och opinionsmätningar.

6 IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari Doktorander Aron Berg, fil.kand. Forsk - ningsområden: Prisdiskriminering, risk och osäkerhet, allmän jämviktsteori och handelsteori. Sara Fogelberg, ek.mag. Tillämpad ekonometri, energiekonomi och hälsoekonomi. Louise Johannesson, ek. mag. Tillämpad ekonometri, WTO och utländska direktinvesteringar. Ewa Lazarczyk, master i nationalekonomi. Tillämpad mikroekonometri, energiekonomi, miljöekonomi samt industriell organisationsteori. Erik Lundin, ek.mag. Tillämpad mikroteori och elmarknadens ekonomi. Forskningsassistenter Fredrik Andersson, civilekonom. Mikroekonomisk analys, tillämpad ekonometri och utvecklingsekonomi. Rickard Hammarberg, master i nationalekonomi. Tillämpad ekonometri, ekonomisk politik och internationell ekonomi. Olga Pugatšova, master i nationalekonomi. Tillämpad ekonometri, juridik och finansiell ekonomi, arbetsmarknadsekonomi. Malin Olsson Tallås, master i nationalekonomi. Utvecklingsekonomi, politisk ekonomi och tillämpad ekonometri.

7 196 IFN Affilierade forskare Utöver den ordinarie staben av disputerade forskare och doktorander finns ett antal forskare som är affilierade till IFN. För att vara affilierad forskare krävs att forskaren arbetar med frågor som är centrala för IFN, att forskaren ifråga regelbundet besöker IFN och vistas på IFN åtminstone under några veckor varje år, att hon/han ger ut de aktuella forskningsrapporterna i institutets skriftserier och anger IFN som en av sina professionella affilieringar när den aktuella forskningen publiceras. En forskare blir aldrig affilierad för perioder kortare än ett år. Fredrik Andersson, professor i nationalekonomi och rektor Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kontraktsförhållanden samt konkurrens och valfrihet i offentlig respektive privat verksamhet. Frédéric Delmar, professor Lunds universitet. Forskningsområde: Entreprenörskap. David Cesarini, Assistant Professor New York University. Beteendeekonomi, beteendegenetik och tillämpad mikroekonomi. Gunnar Du Rietz, ekon.dr. Skatter och nyföretagande. Johan Egebark, doktorand Stockholms universitet. Forsk - ningsområden: Tillämpad mikroekonometri, småföretagande, arbetsmarknadsekonomi. Mikael Elinder, fil.dr Uppsala universitet. Forsk - ningsområden: Tjänstesektorns ekonomi, väljarbeteende, arv och gåvor. Mathias Ekström, fil.dr Norges Handelshögskola, Bergen. Tillämpad mikroekonometri, beteendeekonomi och arbetsmarknadsekonomi Olle Folke, fil.dr Columbia University, New York. Forskningsområde: Politisk ekonomi.

8 IFN:s personal och affilierade forskare den 1 februari Erika Färnstrand Damsgaard, fil.dr Konjunkturinstitutet. Ekonomisk tillväxt, forskning och utveckling, teknologiöverföring samt industriell ekonomi. Bild: Int. Handelshögskolan Jönköping Ulf Jakobsson, docent. Företagsägan de och företagsstyrning. Erik Lindqvist, Assistant Professor Handelshögskolan i Stockholm. Arbetsmarknadsekonomi och politisk ekonomi. Florin Maican, fil.dr Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Empirisk industriell organisation, tillämpad mikroekonomi samt empirisk international finance. Johanna Möllerström, Ph.D. Harvard University. Beteendeekonomi, experimentell ekonomi och statsvetenskap. Maria Persson, universitetslektor Lunds universitet. Internationell handel, ekonomisk integration och utvecklingsekonomi. Alexander Ljungqvist, professor New York University. Entreprenörskap, investment banking, börsintroduktioner, riskkapital, bolagsstyrning och företagsfinansiering. Johannes Mauritzen, fil.dr Norges Handelshögskola, Bergen. Energiekonomi och energi marknader, industriell organisation, miljöekonomi och statistiska metoder. Lars Oxelheim, professor Lunds universitet. Företags riskhantering, bolagsstyrning och styrelsens sammansättning, belöningssystem, ägarstruktur och internationellt företagande. Petra Persson, Ph.D. Stanford University. Offentlig ekonomi och utvecklingsekonomi.

9 198 IFN Daniel Rubenson, Associate Professor Ryerson University, Toronto. Politisk ekonomi, politiskt beteende och politisk utveckling. Laszlo Sandor, Ph.D. Student Harvard University. Offentlig ekonomi och arbetsmarknadsekonomi. Gabriel H. Sahlgren, B.A. (Politics) Institute of Economic Affairs, London. Utbildningsekonomi, kvasimarknader, hälsoekonomi samt skattefinansierade tjänster. Fredrik Sjöholm, professor Lunds universitet. Internationell ekonomi, utvecklingsekonomi och Asiens ekonomier. Jonas Vlachos, docent Stockholms universitet. Forsk - ningsområden: Arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi och finansiell ekonomi. Verena Wondratschek, Ph.D. Centre for European Economic Research (ZEW), Mannheim. Arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi samt tillämpad mikroekonometri. Daniel Waldenström, professor Uppsala universitet. Inkomstoch förmögenhetsfördelning, skatter och historisk finansiell utveckling. Yves Zenou, professor Stockholms universitet. Social interaktion och nätverk, urban och utvecklingsekonomi, diskriminering och assimilering av invandrare samt kriminalitet.

SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 SVERIGES LEDANDE MÖTESPLATS FÖR BESLUTSFATTARE SEDAN 1948 SNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 typ SNS lström Design m 060509 Läs om forskningsprogrammet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle på sidan 16 typ

Läs mer

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014

KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 KARTLÄGGNING AV HANDELSFORSKNING I SVERIGE 2010 2014 LÄROSÄTEN, FORSKARE OCH FINANSIÄRER Grafisk produktion: Fotoskrift AB Text: Eva Fohlstedt Kommunikation AB och Handelns Utvecklingsråd Tryck: Typografiska

Läs mer

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 Studieförbundet Näringsliv och Samhälle VERKSAMHETEN 2000 VERKSAMHETSIDÉN 3 STYRELSEN 4 5 VD-KOMMENTAR OCH LEDNINGSGRUPP 6 7 FORSKNINGSOMRÅDEN Ekonomisk politik för tillväxt 8 11 Välfärdsstat i omvandling

Läs mer

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies

Verksamheten1998 SNS. Center for Business and Policy Studies Verksamheten1998 SNS Studieförbundet Näringsliv och Samhälle Center for Business and Policy Studies Några glimtar från jubileumsåret 1998 och med en medlemskonferens i Uppsala där två av grundarna Tore

Läs mer

Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst

Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst Sociala företag i det sociala välfärdsarbetets tjänst Presentation av utvärdering av sociala företag Paper vid Svenska Utvärderarföreningens konferens i Stockholm 14 15 november 2013 Lena Lernå lena.lerna@lobabutveckling.se

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION

ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION SMÅFÖRETAG 32007 ENTREPRENÖRSKAP INNOVATION SMÅFÖRETAG Porträttet 02 LEDAREN 03 ÅSIKTEN 04 Entreprenörer stressar mer än andra 04 Diskriminering leder till eget företag 05 RIDE

Läs mer

Tack till våra sponsorer och utställare!

Tack till våra sponsorer och utställare! 1 Tack till våra sponsorer och utställare! 2 Företagsekonomi för en hållbar värld Välkomna till årets företagsekonomiska ämneskonferens i Lund! Liksom tidigare år behandlar konferensen både forskning och

Läs mer

Mariana Mazzucato. Entreprenörskap på gränsen. Företagsstödet fördelas inte jämlikt. Tjänsteföretag största jobbskaparna

Mariana Mazzucato. Entreprenörskap på gränsen. Företagsstödet fördelas inte jämlikt. Tjänsteföretag största jobbskaparna entreprenörskap innovation småföretagande 4 2014 Mariana Mazzucato»Jag vill uppnå största möjliga samhällsnytta«företagsstödet fördelas inte jämlikt Entreprenörskap på gränsen Tjänsteföretag största jobbskaparna

Läs mer

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT

Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT T H E J O U R N A L O F T H E E C O N O M I C S O C I E T Y O F F I N L A N D Ekonomiska Samfundets TIDSKRIFT BENGT ASSARSSON OCH MIKAEL BASK En granskning av Goodharts och Rochets utvärdering av Riksbankens

Läs mer

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER

TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER TORSTEN OCH RAGNAR SÖDERBERGS STIFTELSER 2007 Läckö slott Foto: Tore Hagman Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser bildades år 1960. Under år 2007 anslog stiftelserna 202,6 miljoner kronor till vetenskapliga

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association

Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Statsvetenskapliga förbundet Swedish Political Science Association Årsmöte 8 oktober 2014 i samband med årsmöteskonferensen i Lund 8 10 oktober Medföljande handlingar: 1. Förslag till dagordning för årsmötet

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

http://wimnell.com/omr36-39z.pdf

http://wimnell.com/omr36-39z.pdf Sven Wimnell 090315+090319+6 juni 2010: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. http://wimnell.com/omr36-39z.pdf Sven Wimnell

Läs mer

Dokument: Definition av hållbarhetsbegreppet inom

Dokument: Definition av hållbarhetsbegreppet inom Sid 1 (6) Dokument: av hållbarhetsbegreppet inom Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) Begreppsanvändningen är dynamisk och kan revideras över tiden. Hållbarhetsbegreppet inom USBE har sin utgångspunkt

Läs mer

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG

PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG HANDELSHÖGSKOLAN Utbildningsplan Dnr CF 52-547/2009 Sida 1 (7) PROGRAMMET HÄLSO- OCH MILJÖEKONOMI, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Health and Environmental Economics, 60 Higher Education Credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Bolagsstyrningsrapport KTH Holding AB inkl. dotterbolag verksamhetsåret 2011 Om bolagsstyrningsrapporten Denna bolagsstyrningsrapport är upprättad i enlighet med gällande ägardirektiv antagna i juni 2009.

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Diana jagar vidare sid 8 9

Diana jagar vidare sid 8 9 32006 Diana jagar vidare sid 8 9 Filosofi och teknik Rum för entreprenörskap Småföretagare är friskare Lång inkubation för innovation Mindre företag skattar för mycket 02 03 04 05 05 06 06 07 08 10 11

Läs mer

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens

Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Kultursverige 2040: Rapport från en konferens Text: Tobias Harding Foto: Maria Höglund Konferensen Kultursverige 2040 hölls måndagen 31 januari 2011, kl 9.30-18.30 i Aulan, Konradsbergsgatan 7, Campus

Läs mer

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA

Bolagsstyrning. Så här styrs SCA Ansvar och styrning Bolagsstyrning Bolagsstyrning Uppgiften för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtagande mot alla sina intressenter: aktieägare, kunder, leverantörer, kreditgivare, samhälle

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

49:- TEMA: Innovation

49:- TEMA: Innovation 1 2004 49:- TEMA: Innovation 1 2004 02............................................... LEDAREN 03................................................ ÅSIKTEN 04......... Aktiva styrelser kan skapa entreprenöriella

Läs mer

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi

U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A. Företagsekonomi U N I V E R S I T E T O C H H Ö G S K O L A 2 0 0 6 Företagsekonomi Vägen till vinnande vetande Studentlitteratur lägger grunden för lärande längs hela kunskapsresan. I nära samarbete med användarna utvecklar

Läs mer

H Å L L B A R U T V E C K L I N G

H Å L L B A R U T V E C K L I N G S W E D I S H E C O N O M I C F O R U M R E P O R T 2 0 0 9 E N T R E P R E N Ö R S K A P O C H I N N O V A T I O N E R F Ö R H Å L L B A R U T V E C K L I N G P O L I C Y S A M M A N F A T T N I N G S

Läs mer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer

översikt forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer 2011 översikt Svensk forskning om regional utveckling Inriktningar och miljöer Reglab Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att

Läs mer

Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2002 2003

Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2002 2003 RAPPORT FRÅN ESBRIS FÖRELÄSNINGSSERIE Estrad öppna föreläsningar om entreprenörskap och småföretag LÄSÅRET 2002 2003 FÖRELÄSNINGSSERIEN ESTRAD ARRANGERAS AV ESBRI 1 Estrad förmedlar färsk forskning 1997

Läs mer

Risken för ny. Maria Rankka, Stockholms handelskammare. Gabriel Urwitz [s.34] Crowdfunding växer snabbt [s.38] Samma gamla kriser [s.

Risken för ny. Maria Rankka, Stockholms handelskammare. Gabriel Urwitz [s.34] Crowdfunding växer snabbt [s.38] Samma gamla kriser [s. En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2013 30 miljarder euro på spel i Tobinskatt Patrik Brummer om Risken för ny Kampen om talangerna Finanseliten som ratar

Läs mer