HUR VÄLJER MAN ETT EKONOMI- Mamut Enterprise OCH INFORMATIONSSYSTEM? Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1 50 anställda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR VÄLJER MAN ETT EKONOMI- Mamut Enterprise OCH INFORMATIONSSYSTEM? Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1 50 anställda"

Transkript

1 Mamut Kunskapsserie, nr Mamut Business Software HUR VÄLJER MAN ETT EKONOMI- OCH INFORMATIONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG Mamut Enterprise Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1 50 anställda

2

3 HUR SKA MAN VÄLJA ETT EKONOMI- OCH INFORMATIONSSYSTEM? EN GUIDE FOR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

4 4 INLEDNING INNEHÅLL Hur ska man välja ett ekonomi- och informationssystem? 1 INLEDNING Vad är ett informationssystem?...5 Varför är ett informationssystem viktigt för verksamheten? Standardiserade system Kapacitet och begränsningar i systemet Teknologi Kvalitet Implementering och användarvänlighet Tidpunkt för byte av system Kommer leverantören att överleva?...9 Leverantörens förmåga att följa upp...9 Är din nya leverantör en lämplig partner? KONTROLLISTA VID VAL AV NYTT EKONOMI- OCH INFORMATIONSSYSTEM...11

5 INLEDNING 5 1 INLEDNING Flera faktorer måste värderas när man ska byta ut företagets nuvarande ekonomi- och informationssystem eller när man ska skaffa ett system för första gången. Några av faktorerna vi ska ta upp är: Vilka behov har företaget? Vad är viktigt att veta om leverantören av systemet? Vilka pris- och kostnadsuppskattningar bör göras? Hur påverkas företaget av begränsningar i systemet? 1.1 Vad är ett informationssystem? Informationssystemet är själva kärnan i företaget. Ofta betecknas detta också som ett ERP-system (Enterprise Resource Plannning). Genom informationssystemet ska du få fullständig kontroll över alla processer och transaktioner. Exempel på detta är redovisning, order, faktura, inköp, projekt, kunduppföljning (CRM), lön och e-handel. Du ska också kunna integrera systemet mot eventuella nödvändiga tredjepartslösningar, exempelvis streckkodläsare eller pocket PC. 1.2 Varför är ett informationssystem viktigt för verksamheten? De flesta som arbetar i ett företag har erfarenhet av hur svårt det är att hitta rätt information i rätt tid. Ofta finns upplysningarna, men har gömts undan eller är svårtillgängliga på grund av bristande organisation. De flesta känner väl till problematiken, men vägrar ändå att investera i ett effektivt informationssystem. Den största orsaken till detta är uppfattningar kring kostnader förbundna med inköp, underhåll och upplärning. Om verksamheten väljer att investera i ett nytt informationssystem är det en förutsättning att investeringen kan bidra till att verksamheten: Ökar sin effektivitet genom enklare och förbättrade rutiner Ökar försäljningen till nya och befintliga kunder eftersom systemet gör det möjligt att följa upp snabbare, mer effektivt och i överensstämmelse med den enskilda kundens specifika behov Reducerar kostnaderna genom bättre styrning, översikt och rutiner 2 När företaget ska skaffa ett nytt informationssystem är det viktigt att ha god kunskap om vilka behov företaget har i dagsläget och vilka behov som kan uppstå i framtiden. Denna situationsanalys är ett viktigt redskap för att kunna kommunicera effektivt med potentiella leverantörer av ekonomisystemet. Några moment man bör värdera vid en behovsanalys: Vilka behov finns i företaget idag? Vilka behov har företaget och dess anställda idag? Prata med anställda i alla avdelningar och på alla nivåer för att få en översikt över företagets samlade behov och hur fördelar i form av ökad effektivitet kan uppnås. Vilka behov täcks inte i den nuvarande lösningen? Täcker inte den nuvarande lösningen företagets funktionella behov? Ger inte dagens lösning tillräckligt bra rapporter? Är dagens lösning på väg att utgå på grund av gammal teknologi? Har man ett system från en leverantör som inte längre vill underhålla systemet? Vilka behov kommer att uppstå i företaget i framtiden? Det är viktigt att uppskatta vilka behov som kan dyka upp i företaget i framtiden och vilka behov som egentligen finns och som skulle ge bättre villkor för företaget om de uppfylldes. Då kan man välja ett system som täcker dessa behov, och/eller ett skalbart system som enkelt kan utökas i takt med företagets tillväxt. Man kan exempelvis fundera över om man vill börja marknadsföra sig på Internet, om man vill börja sköta lönerna själv, om man vill utvidga verksamheten med en serviceavdelning, om man vill börja sälja varor i utlandet eller om man vill börja sköta bokföringen själv. Hur är kompetensnivån i företaget? Vilken kompetens har företagets anställda när det gäller bruk av PC och programvara? Det är viktigt att kartlägga detta när behov av kurs och upplärning ska planeras. Hur är företagets infrastruktur? Ett nytt system kan kräva nya datorer och en ny server. Graden av förnyelse kan emellertid variera mycket beroende på vilket system du väljer. Några system har högre krav på hårdvaran medan andra har mer modesta krav. Samma värderingar bör göras på företagets mjukvara och operativsystem. De här momenten kommer tillsammans att bidra till ökad lönsamhet för verksamheten och därför är valet av informationssystem mycket viktigt. I den här guiden kan du själv sätta ihop en mer detaljerad behovsanalys. Läs mer på sidan 12.

6 6 INLEDNING 3 I princip finns det två alternativ: Ett standardsystem eller ett specialanpassat komponentbaserat system. Inom båda kategorierna sker en snabb utveckling till företagets bästa. En trend är emellertid att standardsystem har utvecklat sig till att bli långt mer omfattande och flexibla än vad de var för bara några år sedan. Detta har lett till att flera större företag med omfattande krav allt oftare väljer ett standardsystem i stället för ett komponentbaserat system. Emellertid bör företaget göra en grundlig värdering med hänsyn till vilken slags typ av system man önskar. Vill man satsa på ett standardsystem eller välja ett komponentbaserat system som kan skräddarsys efter företagets rutiner. Bör man välja ett eller flera system för att täcka sina behov? 3.1 Standardiserade system FÖRDELAR JÄMFÖRT MED SKRÄDDARSYDDA KOMPONENTSYSTEM: Ofta lägre pris vid inköp, implementering och drift än för skräddarsydda lösningar eftersom man bland annat undviker konsultarvoden vid anpassningar Integrationen mellan exempelvis CRM, Internet och bokföringsmodulerna är standardiserade och utprövade. Det bidrar till färre dubbelregistreringar och färre felregistreringar Ofta enklare och lägre kostnader vid utvidgning med extra funktionalitet och extra användare Ofta enklare och effektivare rutiner vid uppdateringar till nya versioner Man vänder sig endast till en leverantör om det uppstår frågor gällande systemet Ofta mindre behov för upplärning då användargränssnittet från modul till modul är utvecklat från samma utgångspunkt och med samma vision Ofta enklare att uppskatta totala utgifter vid inköp, implementering, innehav och drift Standardiserade lösningar leder till att verksamheten måste gå igenom interna rutiner för att anpassa sig till systemet. Det bidrar ofta till en effektivitetsvinst Enklare implementeringsprocesser kommer att kunna reducera omfattningen av internt motstånd bland de anställda NACKDELAR JÄMFÖRT MED SKRÄDDARSYDDA KOMPONENTSYSTEM: Kan ha mindre täckande funktionalitet än skräddarsydda komponentsystem eftersom de senare är mer anpassningsbara när det gäller att tillfredsställa befintliga rutiner i företaget Företag som satsar på ett standardsystem måste i enstaka fall anpassa sina rutiner till hur systemet är uppbyggt - inte tvärtom Man kan i vissa tillfällen få fler moduler, mer funktionalitet och ett mer omfattande system än man önskar sig i nuläget

7 INLEDNING Kapacitet och begränsningar i systemet Förutom att värdera de behov som företaget har och den funktionalitet som finns i systemet är det viktigt att systemet är tillräckligt kraftfullt för att hantera företagets datamängder idag och i framtiden. Frågor som företaget bör fundera över är bland annat: Använder systemet en öppen databaslösning eller har leverantören utvecklat sin egen? Hur goda är import/exportmöjligheten från/till andra applikationer? Är produkten stabil med stora datamängder? Hur många kan använda systemet samtidigt? Finns det begränsningar i antal kunder, produkter, verifikat, transaktioner, lagringsplats på webbserver etc.? Välj ett informationssystem utan begränsningar i antal verifikat, antal kunder, antal företagsdatabaser, antal fakturor eller i storleken för databasen. Verksamheten måste kunna växa med informationssystemet utan att använda betydande summor på uppgraderingar. Dessa frågor besvaras enklast genom att uppskatta datamängden för en överskådlig framtid och presentera detta för leverantören. 4.2 Teknologi Om företaget använder ett eller flera DOS-system finns det många fördelar med att uppgradera till ett nytt system. Det är troligt att ditt system är utgående och inte längre stöds av leverantören. Dagens Windows-gränssitt har en betydligt lägre användartröskel och ett användarvänligt, snabbt gränssitt något som reducerar behovet för upplärning. Windowsbaserade informationssystem är generellt också lättförståeliga och enkla att underhålla. Vissa informationssystem erbjuder stöd för flera plattformar, exempelvis Unix, OS/2, Windows, Linux, Mini-/Stordator. Frågan är om det lönar sig att betala för att leverantören skall ha stöd för en eller flera bakåtkompatibla plattformar. Samtidigt riskerar man att plattformar man själv använder nedprioriteras. Man måste också värdera hur väl integrerat systemet är med Microsofts Officepaket. Delarna i det paketet används i större eller mindre skala av de allra flesta företag. För att arbeta så effektivt som möjligt bör du se till att detta är en integrerad del av informationssystemet. För att hjälpa dig att få en översikt över ditt företags infrastruktur kan du använda dig av tabellen på sidan Kvalitet Flera av momenten i detta informationshäfte handlar om kvalitet och det är flera saker man bör försöka få svar på. Hur grundligt är systemet testat och har även externa aktörer deltagit? Har informationssystemet fått några certifieringar eller andra kvalitetsstämplar? Hur många företag använder systemet idag? Finns det referenskunder? Dessa frågor är viktiga för att man ska kunna försäkra sig om att det är en kvalitetsprodukt. 4.4 Implementering och användarvänlighet Kortast möjlig implementeringstid (installation, konvertering och upplärning) är viktigt för att hålla kostnaderna nere och effektiviteten uppe. Följande moment måste därför kartläggas: Hur bra och omfattande är dokumentationen? Hur omfattande är installationsproceduren (kan man göra det själv, eller måste företaget ta hjälp från konsulter)? Vilka erbjudande finns inom upplärning (kurscentrum, företagsintern kurs, kurs på CD-ROM etc.)? Hur är tillgången på användarstöd i implementeringsfasen? Är detta inkluderat i paketet eller är det en tilläggstjänst? Kan leverantören erbjuda en implementeringsguide? Kom ihåg att det är viktigt att bilda sig en uppfattning om användarvänligheten i systemet. Är procedurerna lättförstå eliga och konsekventa? Lägg vikt vid att välja ett system som är erkänt för sin användarvänlighet. 4.5 Tidpunkt för byte av system De flesta tror att det endast är i början av året som man kan byta bokföringssystem och/eller installera ett nytt informationssystem i företaget. Detta är fallet för vissa företag men för många är det snarare tvärtom. Många företag föredrar faktiskt att byta system under kalenderåret. Då har man möjlighet att välja en lugn period om verksamheten är säsongsvarierad eller använda sommaren när de flesta har mer tid och lediga resurser. Då kan man lägga in färdigkonverterad data från det gamla systemet och har på så sätt även tid att kontrollera resultatet mot det gamla systemet.

8 8 INLEDNING 5 Efter att ha utvärderat de olika leverantörerna och systemen, baserat på punkterna ovan och bifogade kontrollistor (se sidan 12 och framåt), har man ofta ett begränsat antal system att välja mellan. När man ska ta reda på priser är det viktigt att få priser och specifikationer på följande moment: 1 Se till att få uppgifter om Total Cost Of Ownership (TCO). Med andra ord, det totala priset för att köpa in och underhålla systemet. Det måste fås fram inte bara för det första året, men också för kommande år. 6 Kontrollera noga vilka begränsningar som finns i systemet. Det kan bli onödigt dyrt om leverantören har begränsningar i antal verifikat, antal transaktioner eller i lagringsplats för databasen. 2 Få en full översikt över vad som ingår när det gäller moduler/funktionalitet i systemet du köper. Det kan uppstå missförstånd om det inköpta systemet inte innehåller det som presenterades vid demonstrationen av systemet. 3 Kontrollera att databasen ingår i priset. Några leverantörer tar extra betalt för exempelvis en SQL databas som systemet kräver för att fungera. 4 Vid en senare utökning av systemet lönar det sig att få veta vad detta skulle kosta. Många leverantörer arbetar med en stor mängd tilläggsmoduler som är svåra att orientera sig i. Kom ihåg att få en komplett prislista över dem innan du bestämmer dig för ett system. Vad kostar till exempel moduler för kunduppföljning och e-handel? På sikt kan det också bli aktuellt med flera användare. Vad kostar det att ansluta dem till systemet? 5 Kontrollera vad som inkluderas i leverantörens support- och underhållsavtal. Några leverantörer delar upp underhåll och support på två separata fakturor med olika innehåll. Måste du betala för uppdateringar med ny funktionalitet? Måste du betala för nya användarhandböcker? Ger supportavtalet fri tillgång till supportavdelningen med telefonsupport eller faktureras det separat? Utifrån en kostnadsmässig (TCO) synpunkt är det förnuftigare att jämföra leverantörens support och underhållsavtal än att jämföra systemen och licensprissättningen. 7 Om företaget vill att återförsäljaren ska göra installationen är det viktigt att kontrollera vad som ingår i installationen. Om systemet kräver hjälp från en konsult med konfigurering av databasen och av rapporterna kan det leda till en överraskande faktura. 8 Om företaget ska investera i exempelvis webbplats och e-handel är det viktigt att kartlägga om man måste investera i ny infrastruktur. Några leverantörer kräver att du har egen webbserver vid köp av hemsida/e-handelsmodul, vilket kan bli både dyrt och tidskrävande att sätta upp. 9 Om företaget vill konvertera gamla data, be leverantören om en specifikation över hur mycket det kostar att konvertera data från företagets nuvarande system. 10 Få en översikt över vad som krävs av kurs och upplärning i förbindelse med implementeringen.

9 INLEDNING Kommer leverantören att överleva? Idag finns det flera leverantörer med integrerade ekonomisystem på den svenska marknaden. Vissa har funnits på marknaden i många år, andra är nystartade företag. Det är alltid svårt att bilda sig en uppfattning om vad som är en bra respektive dålig leverantör. Att välja fel leverantör kan få ödesdigra konsekvenser för verksamheten. Väljer du däremot rätt leverantör kommer du att kunna uppleva goda synergieffekter med avseende på framtida drift. Nedan har vi ställt upp några frågor som du alltid bör ställa till leverantören. Du bör skaffa ditt nya system av en leverantör som har din typ av verksamhet som kärnområde. Är din verksamhet ett företag med mellan 1-50 anställda bör du vända dig till en leverantör som har detta som kärnområde. Denna typ av leverantör kommer att känna till dina behov mycket bättre än en leverantör som har specialiserat sig på att leverera lösningar till betydligt större företag, men som har några produkter som också passar till mindre företag. I så fall finns det stora risker för att din verksamhet inte får den uppföljning som den kräver. Hur många företag använder aktivt systemet? Vilka återförsäljare har leverantören? Hur ser ägarstrukturen ut? Hur är företagets ekonomiska situation? Använder leverantören erkänd och utprövad teknologi? Vilka stora kända samarbetspartner har leverantören? Vilka resultat har uppnåtts i oberoende produkttester? Vilka oberoende logotyper har systemet uppnått? (Exempelvis Certified for Windows XP.) Dessutom bör du alltid göra en egen uppskattning av vilken marknadsposition företaget har. Fundera över vilket intryck du har fått av företaget; exempelvis vad du har läst om företaget, om du har lagt märke till deras marknadsföring och så vidare. Fråga alltid efter referenser eftersom detta är din chans till att själv få höra hur användare av systemet upplever det. 6.2 Leverantörens förmåga att följa upp Vissa leverantörer säljer systemet och säger därefter tack för sig. Undersök därför alltid vilka rutiner olika leverantörer har med tanke på uppföljning efter inköp. Det kan vara enkla saker som att din kontaktperson med jämna mellanrum tar kontakt för att få status över hur tillgänglig leverantören är. Övriga saker som du bör bilda dig en uppfattning av är: Hur duktig är leverantören på att informera om exempelvis nyheter och uppdateringar? Vilken yrkesmässig erfarenhet har de som du ska förhålla dig till hos leverantören? Vilken kultur har leverantören? 6.3 Är din nya leverantör en lämplig partner? Du bör kontrollera i vilken grad leverantören ställer upp för dig när det gäller extratjänster och kundservice. Här är några frågor du kan ställa: Vilka rutiner har leverantören när det gäller uppdateringar av programvaran? Skickar leverantören regelbundet fria uppdateringar med ny funktionalitet med stöd för ändringar i lagar och regler? Vilka möjligheter har du eller dina medarbetare att gå på kurs? Erbjuder leverantören kurs i området där ditt företag befinner sig? Hur ofta arrangeras kurs? Alternativt eller som tillägg - finns interaktiv upplärning via CD-ROM? Vilka typer av tjänster erbjuds via support/användarstöd? Finns det exempelvis en artikeldatabas på Internet som ger dig svar på alla typer av frågor dygnet runt? Erbjuds gratis telefon support? Är det lång väntetid på telefonen? Är leverantören även en kunskapsförmedlare som via dokumentation, facklitteratur och kunskapshäften kan hjälpa dig med dagliga arbetsuppgifter såväl som med speciella händelser som årsavslutning och momsavstämning? I vilken grad kan leverantören hjälpa dig när det gäller rabatterade priser på nödvändiga produkter som exempelvis Microsoft Windows och Microsoft Office? Kan leverantören erbjuda dig en e-postadress och plats på webbserver för din webbplats så att du endast behöver förhålla dig till en leverantör?

10 10 INLEDNING 7 Som sammanfattning kan vi ge följande tips: 11 tips vid val av nytt ekonomi- och informationssystem 1 Se till att hela företagets värdekedja kan samlas i ett och samma system. 2 Se till att kartlägga alla dagliga rutiner i din verksamhet. Ha som målsättning att det nya systemet skall effektivisera driften. 3 Se till att välja en leverantör som känner till kulturen på den marknad där ditt företag är verksamt. 4 Välj ett system som har ett bra förhållande mellan pris och funktionalitet jämfört med motsvarande system. 5 Välj en leverantör som är förberedd på framtiden. 6 Välj en leverantör som kan erbjuda ett brett urval av tilläggstjänster och kan fungera som en stödjande partner för företaget. 7 Välj en standardlösning framför en lösning som kräver anpassning av externa konsulter. 8 Gör noggranna värderingar av datasäkerhet och vilka krav som ställs på infrastruktur. 9 Se till att ditt nya system fungerar till 100 % med marknadsledande produkter som Microsoft Office och Microsoft Windows. 10 Kontrollera vad det verkligen kostar att använda systemet över en längre driftsperiod (TCO: Total Cost of Ownership). 11 Lägg tyngdpunkten på användarvänlighet och kort implementeringstid.

11 INLEDNING 11 8 KONTROLLISTA VID VAL AV NYTT EKONOMI- OCH INFORMATIONSSYSTEM Mamut har utarbetat kontrollistor som tar upp olika moment som bör värderas vid val av ett nytt system. Få översikt och prioritera företagets behov Vi har utarbetat en guide som hjälper ditt företag att få översikt över nuvarande och framtida behov. Den hittar du på sidan 12 i häftet. Uppskatta därefter verksamhetens behov mot vilken funktionalitet de olika leverantörerna kan erbjuda. Värdera leverantörerna På sidan 9 i detta häfte har vi tagit upp en del moment som är viktiga att värdera när man ska välja en leverantör för företagets informationssystem. Be om offerter När du har tagit fram en lista över behov och ett urval av aktuella leverantörer bör du fråga efter offerter för lösningarna. På sidan 8 i häftet har vi tagit upp moment som bör värderas när du ber om offerter. Vi har också utarbetat en mall med viktiga moment inför offertförfrågningarna. Se sidan 16. Plan for implementering, installering och upplärning När företaget har utvärderat sina behov, olika leverantörer och olika offerterna bör du be leverantörerna att sätta upp en plan för införandet av systemet utifrån de behov som finns i företaget.

12 12 INLEDNING KARTLÄGG GENERELT OM FÖRETAGET Företaget. Här beskrivs företaget generellt. Bransch Antal anställda Avdelningar Organisationsstruktur Omsättning Marknaden. Här beskrivs marknaden där företaget är verksamt Marknadssegment Särdrag för branschen Marknadspotential (antal kunder) Företagets marknadsposition Företagets produkter (kort beskrivning) Konkurrenter Konkurrerande produkter Typiska försäljningar i branschen (storleksordning, leveranstid, etc.) Omsättning i branschen Kunder/leverantörer. Här beskrivs kunderna Vad kännetecknar en typisk kund? Hur många kunder har företaget? Andel nyförsäljning och andel återköp Vilken slags service och support erbjuds kunderna? Vad leder till försäljning (kännetecken) Hur många företag använder aktivt systemet? Vilka är leverantörens återförsäljare? Leverantörens ägarstruktur och ekonomiska situation? Använder leverantören en erkänd och utprövad teknologi? Vilka partners har leverantören? Vilka resultat har uppnåtts i oberoende produkttester? Vilka certifieringslogon har systemet erhållit? Leverantörens förmåga att informera om exempelvis uppdateringar? Vilken yrkesmässig erfarenhet har leverantören? Vilken kultur har leverantören? Vilka rutiner har leverantören kring uppdateringar av systemet? Leverantörens kursutbud? Vilka typer av tjänster erbjuds via support/användarstöd? Leverantörens förmåga som kunskapsförmedlare Erbjuder leverantören också utrymme på webbserver och e-post? Kan leverantören erbjuda dig tilläggsprodukter? BESKRIVNING VÄRDERING AV LEVERANTÖRERNA BESKRIVNING Vänd blad

13 INLEDNING 13 DETALJERADE BEHOV OCH UPPGIFTER I FÖRETAGET Reception Marknad Försäljning Kundservice Orderbehandling UPPGIFTER/FUNKTIONER Betjäna och vidareförmedla kontakter Utskick av information Underhåll av kundbas Andra uppgifter Projekt/kampanj uppföljning Annonsering Massutskick (DM) Segmentering/klassificering av kundbas Rapporter/analys Budget Underhåll av webbplats och webbutik Andra uppgifter Uppföljning av leads pr telefon/möten Presentera lösning/produkt Korrespondens (brev, fax, e-post) Offertutskick Behandling av kontrakt/order/offert Projekt/kampanjuppföljning Uppföljning vid förfrågningar på webbplats Rapporter/analys Försäljningsbudget Delegera leads till säljare/avdelningar Rabatt/TB uppföljning Uppföljning säljare/avdelningar Integration PDA/Pocket PC Andra uppgifter Serviceuppdrag (ute/inne) Informationsförmedling Support/användarstöd Reklamation/garanti uppföljning Sakbehandling Uppföljning av kunder (återköp/merförsäljning) Registrering av tid Rapporter/analys Andra uppgifter Orderbehandling Fakturering Uppföljning av beställningar i webbutik Repeterande/samlings/kedjefakturering Fakturakopia Kreditering Restorderbehandling A-konto/projektfakturering Rapporter/analys Kreditkontroll av kunder Valuta/Euro Andra uppgifter Ansvarig(a) för uppg. Behov idag Ej behov Framtida behov Kommentarer Vänd blad

14 14 INLEDNING DETALJERADE BEHOV OCH UPPGIFTER I FÖRETAGET Logistik/Inköp Ekonomi Redovisning Personal/Lön VD IT-ansvarig UPPGIFTER/FUNKTIONER Ansvarig(a) för uppg. Behov idag Ej behov Framtida behov Kommentarer Paketering/utskick Inköp Varumottagning Streckkoder Produktuppdateringar Prisjusteringar/rabatter Möjlighet för flera lager Varupaket/komponentvaror Lagerinventeringar Lagerstatus Rapporter/analyser Andra uppgifter Verifikatsregistrering In- och utbetalningar Avdelning/projektredovisning Huvudboken Valuta/Euro Påminnelser Ränteberäkning Leverantörsbetalningar Factoring Inkasso Rapporter/analys Uppdatering av lagar/regler/momssatser Budget Årsbokslut Kreditkontroll Andra uppgifter Underhåll av anställningsregister Semester/frånvaro Lön Semesterersättning Kontrolluppgifter Rapporter/statistik/analys Uppsägningar/Anställningar Uppdatering av lagar/regler/momssatser Andra uppgifter Styrelsearbete Uppföljning anställda/avdelningar/projekt Intäktsanalyser Kostnadsanalyser Rapporter/analyser Andra uppgifter Säkerhet (antivirus, brandvägg, etc.) Säkerhetskopiering Administration av: - Hardware/Software (Användarinställningar, behörighetskontroll, etc.)

15 INLEDNING 15 FÖRETAGETS HÅRD- OCH MJUKVARA HÅRDVARA Nätverk Nätverkskort Hub/switch Router Server Dedikerad server Processor Minne Ledig hårddiskplats Arbetsstationer Processor Minne Ledig hårddiskplats MJUKVARA Ansvarig Ansvarig Dagens specifikation Dagens specifikation Rekommenderad specifikation 100 Mbit kort Min. 100 Mbit Ja Min. 400 MHz Min. 256 MB Min. 500 MB Min. 166 MHz Min. 64 MB Min. 100 MB Rekommenderad specifikation Server Operativsystem Befintlig databas Backuplösning Säkerhet/virus Brandvägg Internet E-post Arbetsstationer Operativsystem Officepaket Internet E-post Virus Övrig programvara Microsoft Windows 2003 Server Small Business Server 2003 Microsoft Windows Exchange Microsoft Windows XP Pro Microsoft Office 2003 Senaste version Microsoft Outlook Symantec FÖRETAGETS SYSTEM OCH PRISER IDAG CRM Redovisning/ekonomi Lön/personal Projekt/tidrapportering MPS Logistik Webbplats/e-handel Annat Namn Antal användare Svagheter/brister idag Årligt pris

16 16 INLEDNING OFFERTFÖRFRÅGNINGAR MALL FÖR OFFERTFÖRFRÅGAN FÖR ETT NYTT EKONOMI- OCH INFORMATIONSYSTEM INNEHÅLL FUNKTIONALITET i=inkl. i std.version. T=Tilläggsmodul Visa tilläggsmodul Ange pris Kommentarer Internet & e-handel CRM Försäljningsstöd Logistik/lager Applikation för att upprätta webbplats och webbutik Lagringsplats på webbserver Behov för egen webbserver Domännamn Obligatorisk Internettillgång Webbstatistik Kreditkortsstöd/Säker handel (Secure server - SSL) Konsult krävs för att sätta upp lösningen Automatisk överföring av order och förfrågningar till CRM/ekonomisystem Databas/antal produkter i webbutik Kunduppföljning (CRM) Modul for integration mellan CRM och ekonomisystem Produktregister integrerat med ekonomisystem, offertmodul och webbutik Offert (med överföring till order) Projektstyrning Koppling till Microsoft Outlook: Loggning av både ingående och utgående e-post mot kontakter Dokumenthantering, integrerat med Microsoft Office 2003/XP/2000 Automatisk överföring av leads/förfrågningar/order från webbsidan Aktiviteter/dagbok (tid och resursplanering) Order & Faktura Utökad order/faktura (Kontant-, samlings-, kedjefakturerig, fasta order, avtalsfakturering) Fakturakopia ecustomer Möjlighet för kunder att se sina order på Internet Rabattregister, prisavtal Uppdatering av prisfiler från leverantör Försäljningsbudget Försäljningsstatistik Serviceorder/servicefaktura Serienummerhantering Valuta & Euro Inköpsstyrning Logistik/lagerstyrning FIFO/LIFO hantering Varupaket/komponentvara Flera lager/multilager Valuta & Euro Vänd blad

17 INLEDNING 17 MALL FÖR OFFERTFÖRFRÅGAN FÖR ETT NYTT EKONOMI- OCH INFORMATIONSYSTEM INNEHÅLL FUNKTIONALITET i=inkl. i std.version. T=Tilläggsmodul Visa tilläggsmodul Ange pris Kommentarer Redovisning Personal & Lön Rapporter System 1.) Summa Tilläggsmoduler 2.) Priser Software, Standardversion 3.) Årligt underhåll/support 4.) Implementering Redovisning (verifikatsregistrering & huvudbok) Projekt/avdelning för redovisning, reskontra och faktura Kundreskontra Leverantörreskontra Påminnelse/inkasso Leverantörsbetalning Budget Räntefakturering Valuta & Euro Analys/rapporter Personalmodul, information om medarbetaren Löneberäkning med automatisk överföring till bokföringen Tidrapport/tidsredovisning Operationella rapporter färdigdefinierade Redigering av rapporter Ledningsrapporter/analysverktyg Möjlighet för fleranvändare, nätverksmodul Lösenord/användarrättigheter Postnummerregister Pris för databas, enanvändarlösning/fleranvändarlösning Pris för utökning av databas/antal transaktioner Antal företagsdatabaser/företag Standardversion (första användaren) Extra användare Databas Nätverksmodul Dokumentation Användarhandböcker Andra tillägg Underhållsavtal Uppdateringar Supportavtal Tillägg för utskick av nya versioner/uppdateringar Tillägg för telefonsupport Andra tillägg Installation Uppsättning av program/databas/rapporter Konvertering Upplärning Andra tillägg Totalt pris inköp: (Sum 1 + Sum 2 + Sum 3 + Sum 4) Totalt pris nästkommande år: (Sum 3) Sum 1. Sum 2. Sum 3. Sum 4. Kommentarer

18 18 INLEDNING TA KONTAKT FÖR MER INFORMATION Mamut kommer alltid att kunna hjälpa dig och ditt företag i valet av ekonomisystem. Vi hjälper dig att hitta lösningen som passar företaget bäst små och medelstora företag med olika behov använder aktivt en lösning från Mamut Business Software serien, något som återspeglar vår expertis i att förenkla vardagen för företagen i detta segment. Här hittar du mer information: Internet: Telefon E-post: Vi ser fram emot att höra av dig!

19

20 Din lokala återförsäljare: Mamut AB, Stureplan 4c, 4 tr Stockholm, Sweden Tel Fax: Mamut är en ledande leverantör av ekonomi-, CRM- och Internetlösningar till små och medelstora verksamheter, enskilda firmor, föreningar och privatpersoner i Nordeuropa. Mamut erbjuder kompletta och användarvänliga system till marknadens bästa förhållande mellan pris och funktionalitet. Mamut har mottagit en rad priser för sin produktportfölj och fler än användare förenklar idag vardagen med Mamut. Mer information om Mamut och företagets produkter finns på Mamut reserverar sig för eventuella fel. Copyright 2004 Mamut. Alla rättigheter. Mamut och Mamut-loggan är registrerade varumärken som tillhör Mamut. Alla andra varumärken är registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Spara upp till 75% på uppgradering! 40% rabatt på extra användare! Nyheter från Mamut! Ring 0200-92 01 04 Läs mer på www.mamut.

Spara upp till 75% på uppgradering! 40% rabatt på extra användare! Nyheter från Mamut! Ring 0200-92 01 04 Läs mer på www.mamut. Ring 0200-92 01 04 Läs mer på www.mamut.se/sommar Nyheter från Mamut! MAMUT ONLINE SURVEY Lär känna dina kunder! MAMUT TEAMWORK Effektiv säkerhetskopiering och informationsdelning NYA PRODUKTER TILL MAMUT

Läs mer

SOMMARERBJUDANDE. Behov för nya funktioner? Spara upp till 75% Ring gratis 0200-92 01 01 www.mamut.se/sommar. EXTRA ANVÄNDARE Upp till 40 % rabatt

SOMMARERBJUDANDE. Behov för nya funktioner? Spara upp till 75% Ring gratis 0200-92 01 01 www.mamut.se/sommar. EXTRA ANVÄNDARE Upp till 40 % rabatt EXTRA ANVÄNDARE Upp till 40 % rabatt Läs mer på sidan 3 upp till EXTRA FUNKTIONER upp till 75% vid uppgradering Läs mer på sidan 4 upp till 75% INVESTERA I KUNSKAP Över 50% rabatt Läs mer på sidan 8 över

Läs mer

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda

Snabbguide Bokföring i Mamut. Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda Snabbguide Bokföring i Mamut Kompletta ekonomi-, CRMoch e-handelslösningar för verksamheter med 1-50 anställda SIDA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 INNEHÅLL 1. SNABBGUIDE BOKFÖRING I MAMUT 1.1 MÅLSÄTTNING 2. FRÅN

Läs mer

Mamut Enterprise tar företaget ett steg vidare!

Mamut Enterprise tar företaget ett steg vidare! Mamut Enterprise E4 kombinerar enkelhet, många bra funktioner, bra handböcker och användarvänlighet på ett utmärkt sätt och har dessutom ett sympatiskt pris, både vid inköp och för serviceavtal. Bäst i

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Mamut Business Software Mamut

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

Exklusivt sommarerbj udande Mamut hjälper dig at nå dina mål. Spar. upp till 40% Dela information och kunskap. Spara 40% extra användarlicense

Exklusivt sommarerbj udande Mamut hjälper dig at nå dina mål. Spar. upp till 40% Dela information och kunskap. Spara 40% extra användarlicense Exklusivt sommarerbj udande Mamut hjälper dig at nå dina mål öv er Investera i kunskap 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna när det passar dig. Läs mer sidan 4 upp till Extra användare 40% Dela

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

Ring 0200 92 01 11. www.mamut.se/special 13.184:- 4.646:- VERSION 2006: Komplett affärssystem. CRM och säljstöd med e-handel

Ring 0200 92 01 11. www.mamut.se/special 13.184:- 4.646:- VERSION 2006: Komplett affärssystem. CRM och säljstöd med e-handel VERSION 2006: Nyheter i Order och Faktura Nyheter i Kunduppföljning Nyheter i Bokföring Nyheter i Webbfunktionalitet Nyheter i Logistik Gratis Online Backup ÖVER 100 000 ANVÄNDARE I EUROPA HÖSTERBJUDANDE

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda

LEGA ONLINE. Du blir lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största bokningssystem. Kraftfullt och enkelt att använda - Sveriges största bokningssystem Du blir lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och möjlighet till fakturering?

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Enterprise Travel CRM I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Om Mamut Enterprise Travel CRM... 4 Synkronisering

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

PRODUKTGUIDE 2005. Utöka och förbättra ditt företag med Mamut Business Software

PRODUKTGUIDE 2005. Utöka och förbättra ditt företag med Mamut Business Software PRODUKTGUIDE 2005 Mamut Business Software Nästa generation av ekonomi-, CRM- och Internetlösningar Utöka och förbättra ditt företag med Mamut Business Software Den bästa lösningen för små och medelstora

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Mamut Enterprise DIBS Med Mamut Enterprise DIBS får du en betalningslösning som gör det säkert för kunden att betala och säkert för dig att få

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variation Web

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variation Web Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variation Web Mamut Enterprise Variation Web Tilläggsprodukten Mamut Enterprise Variant Web ger dig möjligheten att detaljprofilera dina produkter

Läs mer

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people

Bli framgångsrik med CRM. Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people Bli framgångsrik med CRM Det behöver inte vara så komplicerat! made for sales people CRM handlar i grund och botten om att komma ihåg att ringa dina kunder! Du kan använda ett CRM-system oavsett om du

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Produktoch Kundservice. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Produkt-

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 16 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Mamut One Innehåll och status

Mamut One Innehåll och status Mamut One Innehåll och status Tove B E Pedersen, Marketing Manager Channel 8 oktober 2008 tovep@mamut.com Mamut Business Platform Vi introducerar en ny kundplattform Komplett erbjudande Lösningar som kombinerar

Läs mer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Med tilläggsprodukten Mamut Enterprise Travel CRM får du möjlighet att ta med dig arbetet ut från kontoret. Du arbetar då lokalt i en kopia av den centrala databasen och kan

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Mamut Enterprise Kund- och Partner Web

Mamut Enterprise Kund- och Partner Web Mamut Enterprise Kund- och Partner Web Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Kund och Partner Web. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Kund och

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon

DOKUMENT HANTERING. Kungsholmsgatan Stockholm Telefon DOKUMENT HANTERING Centuri Dokumenthantering är en färdig, användarvänlig produkt som håller ordning och reda på verksamhetsinformation såsom riktlinjer, policys, instruktioner, blanketter, formulär och

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången

Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda SIDAN BROSCHYREN INNEHÅLLER TIPS

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet

Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Tre funktioner som förenklar Löpande rutiner Årsrutiner deklarationen förenklade årsbokslutet Utvecklat för de nya bokföringsreglerna Sedan några år gäller nya och enklare regler för bokföring i enskilda firmor. Samtidigt med förenklingarna infördes ett krav på att alla firmor måste göra ett riktigt

Läs mer

Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb

Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb 0B13BTilläggsprodukter och Enterpriseutökningar Mamut Business Software Enterpriseutökning Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterpriseutökningar... 3 Kund- och PartnerWeb...

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering.

epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering. BASIC INFO EPOCKET SOLUTIONS, SEPTEMBER 2010 epocket Handyman det mest använda mobila fältserviceprogrammet i norra Europa. En standardiserad, komplett mjukvarulösning för mobil orderhantering. - ökar

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) MJUKVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $ # " % # % & ' ()# * " +, * - ""&".# / -# "(0 1-2"3 0. +4 1-5 (25 6 Consafe Logistics erbjuder mjukvara enligt nedanstående specifikation. Astro Warehouse

Läs mer

Mamut Enterprise DebiTech

Mamut Enterprise DebiTech Mamut Enterprise DebiTech Med Mamut Enterprise DebiTech får du en betalningslösning som gör det säkert för kunden att betala och säkert för dig att få dina pengar. Allt fler mindre företag säljer sina

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda SIDAN 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 INNEHÅLL, DEL 1 DEN BÄSTA LÖSNINGEN

Läs mer

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson. 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. Aditro Summit 2013-10-25 Erbjudande förflyttning Personec S till L Per Johansson 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 Agenda» Presentation» Bakgrund» Erbjudandets innehåll» Leveransmodell»

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DIBS Version: 12.1 Innehåll BETALNINGSTJÄNSTER FÖR BETALNING I WEBBUTIK...

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

UtvecklingavErIT-miljö. Hjälp med datorproblem Allmän IT-support

UtvecklingavErIT-miljö. Hjälp med datorproblem Allmän IT-support UtvecklingavErIT-miljö Hjälp med datorproblem Allmän IT-support Affärsidé TMD Technology har som affärsidé att erbjuda våra kunder prisvärda datorlösningar. Vi kan finna lösningar på Era datorproblem,

Läs mer

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin

EduAdmin. Du blir lönsammare med. EduAdmin. www.eduadmin.se. - Allt en utbildare behöver! Upptäck friheten med EduAdmin - Allt en utbildare behöver! Du blir lönsammare med EduAdmin Tänk om du alltid hade full koll på dina kurstillfällen, deltagare, bokningar från hemsidan och samtidigt kunde se vilken inkomst bokningarna

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011

VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 VISMA EGET AKTIEBOLAG --- version för inkomståret 2011 Visma Eget Aktiebolag passar särskilt bra för dig som vill klara hela det mindre bolagets administration på egen hand när revisorstvånget försvann

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Ver. 2. Mekonomens nya verkstadssystem

Ver. 2. Mekonomens nya verkstadssystem 2009 12 10 Ver. 2 s nya verkstadssystem s nya Under Q2/2010 lanserar sitt nya verkstadssystem. Systemet bygger på en modern plattform och är anpassat och utvecklat för att uppfylla kraven i en modern verkstad.

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Enterprise Call Center Innehåll Tilläggsprodukter och Enterpriseutökningar... 3 Mamut Enterprise Call Center... 4 Viktiga inställningar...

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Enterprise Call Center Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Call Center. Först får du en genomgång av fördelarna med att använda Mamut Enterprise Call

Läs mer

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris

Free. 0:-/mån 39:-/mån. - webbutikslösning med marknadens lägsta pris 123 E-handel är en helhetstjänst för företag som vill sälja sina varor på nätet. Systemet har utvecklats av oss sedan 1996. Hos oss får du en färdig webbutik med din egen grafiska profil, en enkel administration

Läs mer