ÅRSREDOVISNING MR GREEN & CO AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 MR GREEN & CO AB (publ)

2

3 INNEHÅLL Bolagsbeskrivning i sammandrag...5 VD-ord... 6 Koncernens resultaträkningar, 2013 proforma... 9 Spelintäkter per region... 9 Marknadsutveckling...10 Portföljbolag Bolagsstyrningsrapport...14 Aktien och ägare...18 Tvåårsöversikt, 2013 proforma...19 Mr Greens CSR-principer...20 Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkningar...28 Koncernens rapport över totalresultat...28 Koncernens balansräkningar...29 Koncernens kassaflödesanalys...30 Förändringar i koncernens eget kapital Moderbolagets resultaträkningar Moderbolagets balansräkningar...33 Moderbolagets kassaflödesanalys...34 Förändringar i moderbolagets eget kapital...35 Noter...36 Revisionsberättelse...50 Styrelse, ledning och revisor Årsstämma och övrig information

4 BOLAGSBESKRIVNING Mr Green & Co AB investerar i bolag inom nätspelssektorn. Kärninvesteringen är nätkasinobolaget Mr Green Ltd. VISION Visionen för Mr Green & Co är att via investeringar i snabbväxande nätspelsbolag utforma det framtida nätspelandet. UPPDRAG Bolagets uppdrag är att vara en aktiv investerare i världens mest underhållande och säkra nätspelsföretag. MÅL Målet för Mr Green & Co är att bygga långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt. GRÖNT SPEL Grönt spel handlar om mer än ett ansvarsfullt spelande. Vi anser att kasinospel på nätet handlar om underhållning och respekt i en säker och pålitlig miljö. 4

5 2014 I SAMMANDRAG Nätkasinot Mr Green utsågs 2014 till världens bästa kasinooperatör för tredje året i rad på branschgalan the International Gaming Awards. PROFORMA SPELÖVERSKOTT, % 36,3 Bolaget förvärvade, genom dotterbolaget Green Gaming Group Plc, Social Holdings Ltd (Spin Tower Casino) samt DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com). Spelsajterna Garbo och Mr Green vann kategorierna Innovativ start-up samt Årets varumärke vid branschgalan The Operating Marketing and Innovation Awards. SPELÖVERSKOTT, MSEK 659,0 Mr Green fortsätter att växa snabbare än marknaden, vilket är ett resultat av starkt fokus på den trygga, attraktiva och säkra spelupplevelsen. Bo Wänghammar utnämndes till VD för nätkasinot Mr Green Ltd. Niclas Enhörning anställdes som ny VD för teknikbolaget Mr Green & Co Technology AB. MARKNADSVÄRDE, MSEK 1 254,7 AKTIEKURS, UTVECKLING, %: -1,4 SLUTKURS, 30/12, SEK: 35,00 Nätkasinot Mr Green lanserade en app för smarta telefoner med Facebook-login och erbjuder nu spel för riktiga pengar, även via Facebook, på den brittiska marknaden. SPELÖVERSKOTT ÖVRIGA EUROPA, % 46,9 Norden står för 52,5 % av det totala spelöverskottet under 2014, jämfört med 64,9 % under 2013, motsvarande siffra för övriga Europa har stigit från 34,9 % 2013 till 46,9 % Övriga världen står för 0,6 % 2014 jämfört med 0,2 % av spelöverskottet

6 MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN Mr Green & Co AB (publ) har haft ett mycket spännande år. Bolaget har visat en kraftig tillväxt genom sitt kärninnehav, det maltesiska nätkasinot Mr Green, vars spelöverskott för helåret ökade med 36,3 procent jämfört med 2013 och uppgick till 659,0 (483,5) MSEK. Det kan jämföras med den nätbaserade kasinomarknaden i Europa som beräknades växa med 13 procent under Siffror inom parentes härrör till föregående år. 6 Vinsten (EBITDA) för 2014 före jämförelsestörande poster uppgick till 134,8 (106,8) MSEK, en ökning med 26,2 procent, vilket placerar Mr Green i topp bland de noterade konkurrenterna. De jämförelsestörande posterna uppgick till -112,1 (-4,7) MSEK. VARUMÄRKE SOM STICKER UT Det finns flera anledningar till att nätkasinot Mr Green har lyckats med snabb tillväxt av spelöverskott och vinst. Ett viktigt skäl är vårt fokus på produktutveckling, vilket vi redan på prototypstadiet för snart åtta år sedan identifierade som ett prioriterat område. I och med att nätkasinot endast erbjuder en kasinolösning och inte övriga produkter inom segmentet (sportbok, bingo och poker exempelvis) kan utvecklingsresurserna koncentreras för att skapa en spelupplevelse utöver det vanliga på såväl traditionella datorer som smartphones och surfplattor. Vi har även tidigt satsat på att utveckla ett varumärke som sticker ut i konkurrensen. Vi har dessutom en stark varumärkesplattform med ett kraftfullt och tydligt erbjudande. Vi vet det mesta om karaktären Mr Green, utom möjligen vilka som var hans föräldrar (han lämnades utanför ett barnhem, i en exklusiv vagn och med fina kläder). Det gör att vi kan bygga en stark varumärkeslojalitet och sticka ut i konkurrensen. Att vi lyckats skapa en bra spelupplevelse har även resulterat i utmärkelser samt återkommande kunder. Nätkasinot Mr Green utsågs 2014, för tredje gången, till världens bästa nätkasino av International Gaming Awards. ANSVARSFULLT SPELANDE Vi tar ett stort ansvar för spelandet och vår satsning på Grönt Spel fortsätter. Redan vid registreringen ber vi kunden sätta en spelarbudget och definiera de risker vederbörande är beredd att ta i sitt spelande. Det är bra såväl kommersiellt som för vår nattsömn. Mr Green står för säker underhållning i en trivsam miljö och Grönt Spel är en väldigt viktig del av detta. Vårt dotterbolag har nu för avsikt att under 2015 ytterligare utveckla vårt erbjudande i detta avseende för att förbättra säkerheten för spelarna och fånga upp potentiellt problemspelande så tidigt som möjligt. Vi tror även detta kommer att öka i betydelse när fler marknader blir reglerade. INVESTERAR I MOBIL PLATTFORM Investeringarna i den mobila plattformen har varit betydande under 2014, vilket vi ser resultatet av då nätkasinot Mr Greens mobila kasino har börjat ta ordentlig fart. Vi bedömer området som helt avgörande för en fortsatt framgångsrik expansion av nätkasinot Mr Green. Spelmarknaden och särskilt kasinomarknaden har i sig varit ganska långsam i sin mobila anpassning jämfört med övrig verksamhet på Internet. Det tror vi beror på att många av spelen endast funnits tillgängliga för desktop-spelande, då spelen varit utvecklade i Flash. Alla nya spel som släpps är dock utförda i mobilanpassade versioner, vilket över tid gör att förflyttningen till mobilt kommer allt snabbare. Under kvartal fyra stod det mobila spelandet för 29,6 procent av det totala spelandet. Fokus för 2014 har varit att dels bredda våra investeringar, dels att på strategisk nivå stimulera geografisk expansion av vårt kärninnehav nätkasinot Mr Green. I januari 2014 tillträdde Bo Wänghammar som ny VD för Mr Green Ltd, med bland annat erfarenhet från Lensway och Bwin. NYTT ARBETSSÄTT INOM UTVECKLING I november 2014 rekryterades Niclas Enhörning till ny VD för Mr Green & Co Technology AB. Det är ett helägt dotterbolag, som står för teknikutveckling för bolag i Mr Greengruppen (driften sker dock på Malta). Enhörnings uppdrag är att ställa om vår utvecklingsmetodik för att bli mer framtidssäkrad. Vår starka tro är att framtiden tillhör de som är snabba, inte nödvändigtvis de som är stora. Detta måste återspeglas i

7 hur vi utvecklar vår produkt. Vi går från en mer traditionell modell med en kombination av scrum och specifikation med relativt långa cykler, mot ett arbetsätt med kortare cykler och MVP (Minimum Viable Product) och väldigt nära samarbete med produkt där vi snabbt får ut funktionen i produktion. Samtidigt jobbar vi med continuous deploy och devops. Det betyder att teamen är mer agila, kan arbeta snabbare och vi når våra kunder med förbättringar och nya funktioner väsentligt mycket snabbare. Vi har tidigare haft en metodik som gjort att det kan ta en månad för en ny funktion att komma på plats. Visionen för vårt förändrade arbetssätt är att vi kan släppa nya funktioner så snart de är utvecklade och testade. Vi kommer även bli väsentligt starkare på så kallad A/B-testning genom detta arbetssätt. Från och med september 2014 har Mr Green Ltd månadsvis deklarerat österrikisk spelomsättning tillsammans med ett skattebelopp om noll kronor, något som ej varit möjligt för självrättelseperioden. Skattebeloppet från och med september 2014 kommer att vara noll tills ÖSTERRIKISK SJÄLVRÄTTELSE Mr Green Ltd genomförde under september en självrättelse i enlighet med österrikisk skattelagstiftning. Detta för att inte riskera betydande framtida skattetillägg. Det ska ses som en försiktighetsåtgärd eftersom en process kan ta flera år. Bakgrunden är att Österrike sedan 2011 har en lag där nätbaserade kasinospel ska beskattas med 40 procent av den omsättning (gross game win) som kan anses vara kopplad till Österrike. Lagen hävdas gälla oavsett om man har en licens i Österrike eller inte, eller om verksamheten utgår från Österrike eller från annat land. Mr Green Ltd bestrider skattskyldigheten och bolagets expertrådgivare har flera invändningar mot lagen både utifrån den konstitutionella lagstiftningen i Österrike men även anses den strida mot flera EU-direktiv. Mr Green Ltd har inlett juridiska Vi har för avsikt att hålla en aggressiv tillväxttakt så länge vi ser de trendmässiga resultat vi sett hittills. åtgärder. Bolaget fortsätter agera i Österrike men drar ner marknadsinvesteringarna i väntan på avgörandet. Mr Green Ltd har i samråd med bolagets rådgivare fört diskussioner om en avbetalningsplan, baserat på självrättelsen från september, med den Österrikiska skattemyndigheten. Det sagda innebär inte att Mr Green Ltd accepterar skattskyldighet men givet att det är sannolikt att bolaget kommer att ingå en avbetalningsplan så reserveras beloppet i självrättelsen plus ränta vilket ger en resultateffekt i fjärde kvartalet på -108,1 MSEK. Självrättelsen avser perioden januari 2011 till och med augusti I de fall bolaget slutligen vinner i domstol så kommer det inbetalda beloppet inklusive ränta att betalas tillbaka. detta fall slutligen är avgjort i domstol. Det ackumulerade skattebeloppet om det beräknas enligt samma princip som självrättelseperioden uppgår för perioden september 2014 till och med december 2014 till 18,7 MSEK. NY SPELLICENS OCH REGLERADE MARKNADER Vi har under tredje kvartalet sökt en spellicens i Storbritannien, vilket är den första marknaden vid sidan av Malta som bolaget söker licens i. 7

8 8 Förfarandet har fortsatt under fjärde kvartalet, med vissa fördröjningar hos den brittiska tillståndsmyndigheten. Förutsatt att nätkasinot Mr Green får en spellicens räknar vi inom en snar framtid med att fullt ut kunna utöka och bedriva vår verksamhet mot den brittiska marknaden utan legal risk. Det är koncernens strategi att verka på fler reglerade marknader och att portföljens andel av intäkter från reglerade marknader kommer att öka till betydande nivåer på ett par års sikt. Det kommer innebära lägre risk, större möjligheter till marknadsföring, men också licenskostnader som kommer att variera beroende på marknad. När vi nu angriper fler nya marknader kommer andelen marknadsföring av spelöverskottet under en kort tid att öka. Vi har för avsikt att hålla en aggressiv tillväxttakt så länge vi ser de trendmässiga resultat vi sett hittills. I varje nytt land vi lanserar har vi strategin att bygga kännedom initialt, vilket gör att marknadsföringen är mindre effektiv än vad den blir på en mer mogen marknad. Vi kommer även fortsatt att arbeta med att expandera till nya territorier och satsa på att organiskt ta fler marknader, vilket gör att man bör räkna med Under kvartal fyra stod det mobila spelandet för 29,6 procent av det totala spelandet. att den här typen av effekter kan uppstå till och från. BREDDANDET AV INVESTERINGAR Mr Green & Co har under 2014 förvärvat de utestående aktierna i det Facebook-baserade sociala kasinot Social Thrills AB. Spin Tower Casino släpptes under 2013 i betaversion som en Facebook-app. Produkten saknar licenskrav och kan därmed erbjudas över hela världen. Den är närliggande vårt kärninnehav, men är samtidigt väsensskild då det går att köpa sig fördelar i spelet, men aldrig att vinna pengar. Konkurrensen ligger därmed närmare aktörer såsom Zynga och King.com än nätkasinot Mr Green. Vi bedömer att det finns potentiella synergieffekter i att marknadsföra Mr Green via Spin Towers plattform och därmed skapa en social plattform för Mr Green. Mr Green & Co har under 2014 också förvärvat samtliga utstående aktier i nätkasinot Garbo (bolag: DSRPTV Gaming Ventures Ltd). Garbo är ett nytt varumärke med ett kasino i första hand utvecklat för mobila plattformar. Det riktar sig företrädesvis mot kvinnor som vill spela kasinospel i surfplattor eller mobilen. Kasinot lanserades i oktober 2013, som ett kompletterande varumärke inom gruppen för att bredda vår kundupptagningsförmåga. Vi ser synergieffekter i att kunna använda delar av Garbos tekniska plattform även för nätkasinot Mr Green. Vår bedömning är att kärninnehavet nätkasinot Mr Greens strategi att fortsatt satsa på såväl produktutveckling, särskilt inom det mobila fältet, som att ta nätkasinot till nya länder gör att vi har goda förutsättningar att även fortsatt växa snabbare än marknaden. Mikael Pawlo VD

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR Värden för 2013 redovisas proforma. Koncernen Koncernen (tusen kronor) Not Spelintäkter (gamewin) Övriga intäkter 3, Summa intäkter Kostnad för sålda produkter varav spelskatt Aktiverat arbete för egen räkning Marknadsföring Personalkostnader Övriga rörelsekostnader EBITDA före jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Antal aktier Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,74 1,65 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,74 1,65 SPELINTÄKTER PER REGION Värden för 2013 redovisas proforma. (tusen kronor) Norden Övriga Europa Övriga världen SUMMA SPELINTÄKTER

10 MARKNADSUTVECKLING Marknaden för kasinospelandet på nätet fortsätter att växa. Det beror bland annat på att användningen av Internet och smarta telefoner fortsätter att öka över hela världen och att förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar, liksom tilltron till nätbetalningar. 10 Mr Greens bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt såväl globalt som inom EU. Mr Green gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. Det sagda har flera orsaker. Användningen av Internet fortsätter att öka starkt över hela världen. Ökningen är svagare i utvecklade och tidiga länder som Sverige, men i länder i östra delar av Europa kan man fortsatt se stark tillväxt på Internet-området. På den mobila sidan är ökningen mycket stark och snabbare i länder där Internet-penetrationen sedan tidigare är hög och fasta pris för mobildata finns. Förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar på samtliga marknader, vilket leder till att spelandet flyttar från fysiska miljöer som barer och kasinon till Internet. Det är en motsvarande utveckling inom nätspel som tidigare observerats inom e-handel. Enligt analysfirman H2 Gambling Capital, H2GC (januari 2015) bedrivs fortfarande globalt cirka 90 procent av spelandet utanför nätet i fysiska miljöer. E-handel i kombination med ett ökat spelande över nätet har lett till utveckling av betalningslösningar, som gör det allt enklare att betala över nätet. Det finns mängder av betalmetoder, såväl kortbaserade och banköverföringar men också voucher-system där användaren kan köpa kuponger i butiker och liknande för att sedan använda säkert på Internet. Tilltron till nätbetalningar ökar därmed. Även det bidrar till att marknaden för nätspel växer. När det gäller ökningen av spelande mobilt i dess breda bemärkelse (surfplattor och smartphones) är det mycket som tyder på att såväl antalet apparater på marknaden som kan hantera kasinospelande ökar kraftigt samtidigt som beteendet skiftar till mobilt spelande. MOBILT SPELANDE ÖKAR Marknaden för kasinospelande på nätet växer. Enligt H2GC (januari 2015) beräknas marknaden växa med cirka 8 procent i Europa under Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 37 procent under 2015 (H2GC, januari 2015). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan hälften av det totala nätspelandet i världen (H2GC, januari 2015). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer att generera 19 miljarder euro i spelöverskott per 2018 och då utgöra knappt 45 procent av allt interaktivt spelande och strax under 5 procent av allt spelande. Enligt H2GC består ökningen av både ökad penetration av smarta telefoner och surfplattor men också dessa apparaters ökade prestanda samt ökat förtroende i användarledet att spendera pengar via dessa apparater. Det finns idag cirka 2 miljarder smarta telefoner och tillväxten den kommande 5-årsperioden beräknas till i snitt ca 15 procent (Juniper Research). Snittspenderandet på mobilt spelande via smarta telefoner var under 2014 cirka 6 euro (Juniper Research). Sammantaget gör det att det globala mobila spelandet beräknas att fortsätta öka kraftigt under den kommande 5-årsperioden. Vadslagning ( betting ) utgör majoriteten av det mobila spelandet enligt H2GC med cirka 70 procent av det mobila spelandet. Spelformen lämpar sig väl för mobilt spelande då så kallad live-betting effektivt kan genomföras på arenor och framför teven. Övriga spelformer såsom kasino har haft en långsammare utveckling på mobila enheter, företrädesvis på grund av en brist i utbudet av spel, beroende på att spelleverantörerna inte konverterat hela sina spelkataloger till programspråk som kan användas i mobila enheter. I takt med att en större andel av spelleverantörernas kataloger konverteras för mobilt användning bedöms det mobila spelandet öka. Mot slutet av den närmaste femårsperioden tror H2GC att fördelningen mellan kasino och vadslagning motsvarar den på spe-

11 lande på vanliga datorer. Mr Greens bedömning är att skiftet till mobilt spelande kan gå snabbare än H2GC:s bedömning och baserar därför sin strategi och sina investeringar i produkten baserat på detta. INVESTERAR I PRODUKTUTVECKLING Mr Green gör väsentliga investeringar i produktveckling för smarta telefoner och läsplattor för att säkra att bolaget är väl positionerat inför denna förändring av användarbeteende och för att vara positionerat för att kunna fortsätta växa snabbare än marknaden även på detta område. Dock är vi liksom våra konkurrenter också beroende av att våra spelleverantörer anpassar sina spelkataloger till mobila plattformar. STARK KONKURRENS Det råder stark konkurrens kring nätspel inom Europa. Marknaden är fragmenterad och det finns inga aktörer som är dominerande på hela den europeiska marknaden. Det finns emellertid aktörer som är dominerande på respektive lokal/lands marknad. Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som statliga bolag. Det finns inga höga trösklar för att gå in på en marknad, men för att få en större marknadsandel krävs tillgång till en bra produkt, ett starkt varumärke, specialistpersonal och marknadsföring. Mr Green bedömer att konkurrensen kommer fortsätta på motsvarande sätt som tidigare, men att lokala regleringar kan påverka konkurrenslandskapet i någon riktning. Även lokala statliga bolag, som exempelvis Svenska spel i Sverige har ansökt om att få starta nätkasino. Vidare kommer förmågan att anpassa sig till det mobila spelandet hos samtliga aktörer att påverka konkurrensläget. Sammantaget gör vi bedömningen att de produkter för spelande som erbjuds inom Mr Green-koncernen är väl positionerade för en fortsatt kraftig tillväxt utifrån hur den framtida globala spelmarknaden bedöms utvecklas. Tillväxt i Europa, antal enheter (m) Tillväxt globalt, antal enheter, (m) Surfplattor Smartphones Surfplattor Smartphones Källa: Juniper Research Källa: Juniper Research Totala spelintäkter, Europa, MUSD Totala spelintäkter, globalt, MUSD Surfplattor Smartphones Surfplattor Smartphones Källa: Juniper Research Källa: Juniper Research 11

12 PORTFÖLJBOLAG Mr Green & Co AB investerar i företag som bygger unika, underhållande och säkra erbjudanden inom nätspelssektorn. Kärnan i Mr Green & Co:s investeringar är nätkasinobolaget Mr Green Ltd. allmänt rådande uppfattningen behövs det inte några tilläggsprodukter som poker eller spel på sportresultat. 12 MR GREEN Ltd Nätkasinot Mr Green (Mr Green Ltd) grundades i slutet av 2007 av tre svenska entreprenörer: Fredrik Sidfalk, Henrik Bergquist och Mikael Pawlo. Bolaget har som målsättning att vara branschledande vad gäller kundupplevelse och kundnöjdhet. Produkterbjudandet är inriktat på användarupplevelsen med stort fokus på utseende och känsla. För att uppnå detta koncentrerar bolaget sig på en användarvänlig utformning, väl fungerande teman och grafiken på webbplatsen. Bolaget har avtal med ett stort antal ledande spelleverantörer för att erbjuda ett stort utbud av kasinospel av högsta klass. Mr Green Ltds koncept för Grönt spel ger spelarna trygghet. Kunden uppmanas att bestämma vilken spelbudget som ska gälla och man har möjlighet att sätta en övre gräns för spelandet i samband med registreringen. Mr Green riktar sig till massmarknaden. Fokus ligger i första hand på kunder på massmarknaden som söker lite spänning i vardagen. Mr Green ger dem spänning och förmedlar en känsla av risktagande men i en mycket säker och kontrollerad miljö. Det är därför viktigt att bolaget når ut med hur säkert erbjudandet är. Grönt spel är en viktig del av detta. Det har inte funnits något behov att komma fram med nya affärsmodeller. Internetspel fungerar och verksamheten kan bedrivas i de flesta jurisdiktioner. Kasinospel är mycket populära på alla marknader där Mr Green Ltd bedriver verksamhet och i motsats till den tidigare KARAKTÄREN MR GREEN Mr Green är en gentleman, men ingen snobb. Han kommer från en enkel bakgrund, som James Bond i Casino Royale och Tony Curtis rollfigur i Snobbar som jobbar, men som vuxen har han tagit steget in i en värld där han umgås med adeln och vackra kvinnor. Han dricker företrädesvis dry martini (utan vermouth), men tar sig även då och då en öl. Han uppskattar en god cigarr, men säger nej till kubanska cigarrer av politiska skäl. Han tycker om sina kunder och behandlar dem rättvist, som en riktig gentleman och ger dem tips om spel och strategier, ungefär som Humphrey Bogart i den klassiska Hollywood-filmen Casablanca. Varumärket Mr Green har många kännetecken: mannen, hatten, paraplyet, manschettknapparna och så vidare, vilket skapar ett livfullt varumärke som effektivt kan användas i marknadsföringen. Detta stärker även kundlojaliteten. Produkten ska komma först och det har alltid varit det viktigaste för Mr Green Ltd. Det är produkten som är nyckeln till att skapa lojalitet och rekrytera nya kunder eftersom man hela tiden tävlar om kundernas uppmärksamhet.

13 SOCIAL THRILLS AB Social Thrills AB har huvudsakligen bedrivit verksamhet under varumärket Spin Tower. Under våren 2014 nyttjade Mr Green & Co sin option att förvärva samtliga bolagets utestående aktier. Spin Tower är ett socialt spel som är baserat på Facebook-plattformen. Man kan köpa sig fördelar, men inte vinna pengar. Spelet behöver inga licenser eller dylikt för att kunna användas. Mr Green-gruppen har i närtid haft glädje av plattformen då den bland annat gjort att man kunnat släppa nätkasinot Mr Green som Facebook-applikation för mobilen i Storbritannien. Vidare har det gjort att det nu finns en social strategi för nätkasinot Mr Green, som bland annat torde kunna inbringa kunder väldigt kostnadseffektivt. Slutligen är Spin Tower en intressant produkt i sig, men de första fördelarna har varit mer av synergikaraktär för att nätkasinot Mr Green skulle kunna ta viktiga steg in på nya distributionskanaler. DSRPTV GAMING VENTURES Ltd Spelbolaget DSRPTV Gaming Ventures Ltd lanserade sitt varumärke Garbo under Våren 2014 nyttjade Mr Green & Co sin option att förvärva samtliga bolagets utestående aktier. Garbo är ett mobile first-baserat nätkasino med ett varumärke som är tänkt att i högre utsträckning än Mr Green attrahera en kvinnlig målgrupp. Mr Green-gruppen har i närtid i första hand haft glädje av Garbo under 2014 och 2015 genom att delar av Garbos plattform nu även integreras i nätkasinot Mr Green för att skapa en bättre mobil upplevelse för Mr Green-spelarna. Tanken är sedermera att Garbo skall lanseras lite tydligare under 2015 när synergierna med Mr Green är inhämtade och de tekniska plattformarna fullt integrerade. 13

14 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Med Bolagsstyrning avses hur rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagsorganen i enlighet med gällande lagar, regler och processer. Bolagsstyrning handlar om systemen för beslutsfattande och om den struktur genom vilken aktieägarna direkt eller indirekt styr bolaget. 14 Mr Green & Co AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på AktieTorget i Stockholm. Mr Green & Co AB lämnar här sin bolagsstyrningsrapport avseende EXTERNA REGELVERK Svensk aktiebolagslag Svensk och internationell redovisningslag AktieTorgets regler för emittenter Aktiemarknadsnämndens uttalanden INTERNA REGELVERK Bolagsordning Styrelsens arbetsordning VD-instruktion Attestordning Koncernpolicy ANSVARSFÖRDELNING Aktieägarna utövar sitt inflytande över Mr Green & Co AB på årsstämman och VALBEREDNING ÅRSSTÄMMA Det är på årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet. Årsstämman, som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av årets vinst eller förlust och beslut om utdelning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Vidare väljs styrelse och ledamöternas arvode fastställs. Därutöver väljs revisorer och årsstämman beslutar om deras arvo- ERSÄTTNINGS- UTSKOTT ANSVARSFÖRDELNING AKTIEÄGARE BOLAGSSTÄMMOR STYRELSE VD DOTTERBOLAG OPERATIVA STYRELSER på övriga bolagsstämmor. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, AktieTorgets regler för emittenter, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument. REVISOR REVISIONSUTSKOTT AKTIEÄGARE Mr Green & Co AB noterades på AktieTorget den 28 juni Totala antalet aktier är Bolaget hade vid årets utgång ägare. Största ägare var Hans Fajerson med bolag 19,91 procent, Henrik Bergquist med bolag 18,70 procent samt Fredrik Sidfalk med bolag 12,00 procent av kapitalet och rösterna. Information till aktieägarna återfinns på Mr Green & Co ABs webbplats BOLAGSORDNING I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse skall ske till årsstämma, ärendebehandling under årsstämma och var stämma skall hållas. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en årsstämma. Nu gällande bolagsordning, som antogs av Årsstämman 24 april 2014, återfinns på bolagets hemsida:

15 de. Därtill behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Härutöver fattas det beslut om andra förslag från styrelsen och aktieägare. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid enligt bolagsordningens bestämmelser därom har rätt att delta i stämman och rösta för sitt innehav av aktier. Aktieägare får företrädas av ett eller flera ombud. ÅRSSTÄMMA 2014 Ordinarie årsstämma 2014 ägde rum den 24 april Vid årsstämman närvarade aktieägare personligen eller via ombud och representerade 11 procent av rösterna och kapitalet. Till stämmans ordförande valdes Dimitrij Titov. Några av de beslut som stämman fattade var följande: Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tommy Trollborg, Henrik Bergquist och Hans Fajerson samt nyval av Per Norman till styrelseledamot. Tommy Trollborg omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman fattade beslutet att valberedningen inför årsstämman 2015 skall bestå av styrelsens ordförande Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Eva Lindqvist. Stämman beslutade om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande enligt styrelsens förslag. Stämman beslutande att i enlighet med styrelsens förslag godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till den nyvalde styrelseledamoten Per Norman. Det noterades att Aktiespararna reservade sig mot detta beslut. Stämman beslutade att godkänna beslut om förvärv av samtliga aktier i de maltesiska bolagen DSRPTV Gaming Ventures Ltd och Social Holdings Ltd, som fattats av styrelsen i dotterbolaget Green Gaming Group Plc. ÅRSSTÄMMA 2015 Årsstämman i Mr Green & Co AB (publ) hålls den 23 april i Stockholm. För ytterligare information om årsstämman 2015 hänvisas till sid. 54, samt till bolagets hemsida VALBEREDNING I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 uppdrogs åt styrelsens ordförande att vara sammankallande vid bolagets nomineringsarbete samt att be företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i valberedningen. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter och majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara anställda eller ledamöter i styrelsen. I valberedningens arbetsuppgifter ingår att: Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete. Nominera till stämman avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Nominera de externa revisorerna. Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor. Valberedningen inför årsstämman 2015 består av: Dimitrij Titov, ordförande, samt representerande Hans Fajerson och bolag med totalt 19,91 procent av rösterna, Eva Lindqvist, representerande Henrik Bergqvist och bolag, med totalt 18,70 procent av rösterna samt Fredrik Sidfalk och bolag, med totalt 12,00 procent av rösterna, Tommy Trollborg, styrelseordförande i Mr Green & Co och sammankallande i valberedningen, med ett eget ägande av 2,83 procent av rösterna. Valberedningen representerar ett ägarintresse som per årsskiftet uppgick till 53,44 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen har haft 6 möten samt ett antal mail- och telefonkontakter och därutöver ett antal möten med potentiella kandidater till styrelseplatser. En viktig källa till information för valberedningens arbete är styrelseutvärderingen som genomförs årligen. Valberedningen söker nomineringar som tillsammans med befintliga ledamöter har möjlighet att utgöra en styrelse med lämplig sammansatt kompetens. Valberedningen erhåller information från styrelsens ordförande och verkställande direktör om bolagets framtida strategiska inriktning. Utifrån den informationen bedömer valberedningen de kompetenser som behövs i styrelsen som helhet samt utvärderar de nuvarande styrelseledamöternas kompetenser. Valberedningens fullständiga förslag och motiveringar inför årsstämman 2015 kommer att presenteras på bolagets hemsida i god tid innan årsstämman äger rum. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller via post till bolagets huvudkontor. För att valberedningen skall ha möjlighet att ta hänsyn till inkomna synpunkter i sina förslag till årsstämman, skall förslagen till valberedning vara inlämnade senast två månader före årsstämman. STYRELSEN OCH DESS ARBETE Styrelsen ansvarar för Mr Green & Co ABs organisa- 15

16 tion och förvaltning. Styrelsen skall ge ett effektivt stöd för och kontroll av ledningens arbete. Styrelsen har antagit en arbetsordning som innehåller regler och riktlinjer för arbetet. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandens åligganden. Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Mr Green & Co:s styrelse består av tre av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Vid årsstämman 2014 omvaldes styrelseledamöterna Henrik Bergquist och Hans Fajerson medan styrelseledamoten Per Norman nyvaldes. Tommy Trollborg omvaldes till ordförande. Under juli 2014 lämnade Hans Fajersson styrelsen. Styrelsen presenteras på sidorna Koncernens verkställande direktör Mikael Pawlo deltar som föredragande i samtliga styrelsemöten. Koncernens CFO, Simon Falk från och med oktober 2014 och dessförinnan Marjatta Skogh deltar som föredragande. Andra tjänstemän i koncernen deltar över tiden i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor. Enligt AktieTorgets defini tion uppgår antalet stäm movalda styrelseledamöter som är oberoende i förhål lande till bolaget till en (33 procent av ledamöterna). Antalet stämmovalda styrel seledamöter som är obero ende av bolagets större äga re till en (33 procent). Alla uppfyller AktieTorgets krav på erfarenhet. Valberedningen har som uppgift att föreslå ytterligare styrelseledamöter, så att bolaget uppfyller AktieTorgets regler för noterade bolag. AktieTorgets regler för noterade bolag ställer krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter och samtliga medlemmar i koncernens ledningsgrupp har genomgått AktieTorgets utbildning i börsregler. STYRELSEMÖTEN Styrelsen har under 2014 hållit fjorton protokollerade möten, varav 1 per telefon och 1 per capsulammöte. Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella frågor samt frågor kring förvärv, internkontroll och större investeringsärenden. Ledamöternas närvaro i procent framgår nedan. Tommy Trollborg, ordförande, 100. Henrik Bergquist, ledamot, 100. Per Norman (från årsstämman 24 april 2014), ledamot, 100. Hans Fajerson (t.o.m 21 juli), ledamot, 86. Fredrik Sidfalk (t.o.m årsstämman 24 april 2014), ledamot, 33. INFORMATION TILL STYRELSEN Styrelsens arbete följer arbetsordningen och styrelsen erhåller information från ledningen i form av verksamhetsrapporter i enlighet med VD-instruktionen. Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll till styrelsen. INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Styrelsen använder sig av arbetsordningar samt instruktioner för sitt och verkställande direktörens arbete i syfte att uppnå en effektiv hantering av verksamhetens risker. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till verkställande direktören. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att korrekt information distribueras till marknaden. REVISIONSUTSKOTTET Revisionsutskottet har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen efterlevs. Med hänvisning till att styrelsen består av tre ledamöter, har inte ett särskilt Revisionsutskott utsetts utan hela styrelsen utgör Revisionsutskottet. Koncernens revisorer samt koncernens CFO är föredragande inför revisionsutskottet. ERSÄTTNINGSUTSKOTTET Ersättningsutskottets har som huvudsaklig uppgift att ansvara för löner, pensionsersättningar, bonusprogram samt andra förmåner för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Utskottet skall också behandla och ge råd gällande långsiktiga incitamentsprogram. Med hänvisning till att styrelsen består av tre ledamöter, har inte ett särskilt Ersättningsutskott utsetts utan hela styrelsen utgör Ersättningsutskottet. VERKSTÄLLANDE LEDNING Koncernens verkställande ledning består av verkställande direktören (VD) samt finansdirektör (CFO), information om koncernens verkställande ledning finns på sidan 53 i denna årsredovisning. 16

17 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Verkställande direktören (VD) ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget och koncernen sköts enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Detta exkluderar beslutsfattande i frågor kring operativ spel drift. Verkställande direktören leder moderbolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Bolagets verksamhet består av att förvalta och administrera dess investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar av verksamhetsgrenar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, genom det helägda dotterbolaget Green Gaming Group Plc, med en egen styrelse och under en operativ ledningsgrupp, som hanterar operationella beslut i Mr Greens spelverksamhet. För de verkställande direktörerna i de helägda dotterbolagen har upprättats VD-instruktioner vilka är i överensstämmelse med moderbolagets VD-instruktion. ERSÄTTNINGAR Styrelsens arvode samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses två personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Mr Green & Co AB skall erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 50 procent av fast lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från ovan nämnda riktlinjer. REVISION Per Nilsson från Baker Tilly Stint AB är revisor. Per Nilsson har varit auktoriserad revisor sedan 1989 och har ytterligare uppdrag i bland annat Taxi Stockholm och Transferator AB (publ). Granskning av årsbokslut görs under januari februari. Granskning av årsredovisning sker under mars. I samband med bolagets delårsrapporter genomförs även översiktliga granskningar. Dessutom sker även löpande under året en revision av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens VD, CFO och styrelse. Mr Green & Co har utöver revisionsuppdraget använt Baker Tilly Stint AB för konsultuppdrag i redovisningsfrågor. Därutöver har KPMG bistått Mr Green & Co med konsultuppdrag gällande redovisningsfrågor och skatter. INTERNREVISION Gruppen har under verksamhetsåret inte haft en separat internrevisionsfunktion. Delar av styrelsen samt CFO:n har ägnat särskild uppmärksamhet åt dessa frågor. INVESTOR RELATIONS Bolagets VD ansvarar för kontakterna med aktieägarna. Mr Green & Co informerar aktieägarna via årsredovisningen, bokslutskommunikén, kvartalsrapporterna och pressmeddelanden samt bolagets hemsida. Dessutom har bolaget deltagit i ett antal publika investerarträffar och andra IR-aktiviteter i regi av bland andra Aktiespararna och Redeye. 17

18 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA Aktierna i Mr Green & Co AB är noterade på AktieTorget, Stockholm. På balansdagen uppgick aktiepriset till 35,00 SEK vilket innebär ett marknadsvärde för Mr Green & Co AB med 1254,7 MSEK. Sammanlagt har 12,9 miljoner aktier bytt ägare under Den 31 december 2014 hade Mr Green & Co AB aktier. 18 AKTIEN OCH AKTIEÄGARE Aktierna i Mr Green & Co AB noterades på AktieTorget, Stockholm, den 28 juni 2013 under beteckningen MRG. Den 31 december 2014 hade Mr Green & Co AB aktier. Varje aktie ger innehavaren rätt till en röst. Samtliga aktier ger lika rättigheter till tillgångar och vinster i Mr Green & Co AB. AKTIEÄGARE Vid årets utgång uppgick antalet aktieägare i Mr Green & Co AB till st. Andelen utländska ägare var 3,5 procent, vilka då ägde 29,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. Andelen aktieägare som var privatpersoner uppgick till 92,4 procent och deras andel av aktierna var 26,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. AKTIENS UTVECKLING OCH OMSÄTTNING Under året 2014 har totalt aktier bytt ägare vilket motsvarar 35,9 procent av antal utestående aktier. I genomsnitt bytte aktier ägare varje handelsdag och den genomsnittliga omsättningen var 1,8 MSEK. Genomsnittligt antalet transaktioner per dag uppgick till 89. Den totala aktieomsättningen för helåret var 456,7 MSEK. Mr Green & Co ABs aktie nådde sin högsta kurs 44,00 SEK den 12 och 13 augusti Lägst kurs noterades den 13 oktober med 25,60 SEK. Vid årets utgång stod kursen i 35,00 SEK vilket innebär en minskning av kursen under året med 1,4%. Börs värdet vid årets utgång var 1 254,7 MSEK och genomsnittligt aktievärde under året var 35,49 SEK. UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLAGEN UTDELNING Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner en överföring med 1,30 SEK per aktie till aktieägarna vilket motsvarar totalt 46,6 MSEK, beloppet följer Mr Green & Co:s utdelningspolicy. Den anger att utdelning får göras med upp till 50% av koncernens fria kassaflöde om inte de likvida medlen anses nödvändiga för att uppfylla bolagets strategi eller behövs för att säkerställa extra reserver om förhållandena på kapitalmarknaden så kräver. Styrelsen föreslår att överföringen till aktieägarna skall göras i form av ett automatiskt inlösenprogram vilket innebär att ingen utdelning i traditionell mening kommer att ges. Största aktieägarna per den 31 december 2014 % Hans Fajerson och bolag 19,91 Henrik Bergquist och bolag 18,70 Fredrik Sidfalk och bolag 12,00 Martin Trollborg och bolag 5,48 Försäkringsbolaget Avanza Pension 5,41 Mikael Pawlo och bolag 5.05 Euroclear Bank 4,20 Robur Försäkring 2,89 Övriga 26,36 SUMMA ÄGARSTRUKTUR Aktieinnehav, antal Antal aktieägare Antal aktier Aktier i % , , , , , ,18 SUMMA ,00 AKTIEINFORMATION Handelsplats, AktieTorget, Stockholm Beteckning MRG ISIN-kod SE Kvotvärde 1,0 Börsvärde 31 dec 2014, MSEK 1 254,7 Aktiekurs 31 dec 2014, SEK 35,00 Årshögsta, SEK 44,00 Årslägsta, SEK 25,60

19 TVÅÅRSÖVERSIKT Beloppen i MSEK om inget annat anges. Värden för 2013 redovisas proforma. RESULTATRÄKNING Koncern Koncern Intäkter 659,4 483,9 EBITDA före jämförelsestörande poster 134,8 106,8 Jämförelsestörande poster* 112,1 4,7 EBITDA 22,8 102,2 EBIT -31,2 64,8 Resultat efter skatt -26,5 59,3 BALANSRÄKNING Immateriella anläggningstillgångar 843,1 790,6 Materiella anläggningstillgångar 3,8 6,2 Finansiella anläggningstillgångar - 23,2 Kortfristiga fordringar 11,1 16,1 Likvida medel 155,0 111,2 SUMMA TILLGÅNGAR 1 012,9 947,4 Eget kapital 672,5 743,8 Långfristiga skulder 184,8 109,0 Kortfristiga skulder 155,6 94,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 012,9 947,4 KASSAFLÖDE Kassaflöde från den löpande verksamheten 147,2 76,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -57,2 34,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -48,0-1,7 SUMMA KASSAFLÖDE 42,0 108,8 INTÄKTER PER REGION Norden 346,1 313,6 Övriga Europa 308,8 168,8 Övriga världen 4,1 1,1 SUMMA 659,0 483,5 Koncern Koncern ANTAL KUNDER Antal registrerade kunder (i tusental) 1 049,0 827,0 Antal aktiva kunder (i tusental) 154,9 152,7 INSÄTTNINGAR Insättningar från kunder (MSEK) 1 706, ,0 LÖNSAMHET OCH FINANSIELL STÄLLNING EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster (%) 20,5 22,1 Avkastning på eget kapital (%) -3,9 8,0 Soliditet (%) 66,4 78,5 INVESTERINGAR Investeringar 53,2 40,9 PERSONAL Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid årets utgång AKTIEN Aktiekapital (MSEK) 35,8 35,8 Antal aktier utestående vid årets utgång (tusental) Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) Antal registrerade aktieägare Genomsnittligt aktiepris (SEK) 35,49 35,37** Aktiepris vid årets utgång (SEK) 35,00 35,50 Börsvärde vid årets utgång 1 254, ,7 Resultat per aktie (SEK) - 0,74 1,65 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,74 1,65 Eget kapital per aktie (SEK) 18,76 20,75 Utdelning eller motsvarande per aktie (SEK) 1,30*** 1,30 * Se not 8. ** Genomsnittligt aktiepris (SEK) sedan 28 juni *** Utdelningen för 2014 härrör från det föreslagna programmet för aktieinlösen vilket, under förutsättning att antalet utestående aktier förblir oförändrat, uppgår till 1,30 kronor per aktie. 19

20 MR GREENS CSR-PRINCIPER Mr Green är ett företag som tar ansvar för verksamhetens påverkan på samhället och vi arbetar följaktligen utifrån ett samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR ). 20 Ett antal CSR-principer ligger till grund för hur vår verksamhet ska bedrivas. Det är bolagets syn att CSR är viktigt i syfte att skapa; en arbetsgivare som är attraktiv, en affärspartner som är pålitlig, ett varumärke som är tilltalande för konsumenter och en organisation som tar samhällsansvar. Det är även en viktig konkurrensfaktor i sig att ha ett genomarbetat och seriöst CSR-arbete. Det kan skapa bättre tillgång till kapital, ge bättre riskhantering, spara pengar, attrahera de rätta talangerna och stimulera innovationer. Våra huvudprinciper inom CSR är Grönt Spel ansvarsfullt spelande, Grön Miljö ansvar för miljön, Grön Anställning ansvar för de anställda, Gröna Affärer ansvar i affärer Utifrån våra principer har vi satt ett antal övergripande mål som inom organisationen bryts ner i olika operativa mål. Våra övergripande mål är: Göra det vi kan för att spelare skall ha kontroll över sitt spelande och fatta medvetna beslut om de risker de tar. Minska bolagets potentiella negativa påverkan på miljön. Arbeta för ett klimat på vår arbetsplats med jämställdhet och lika möjligheter oavsett kön, etnicitet och religiös övertygelse. Trovärdiga och pålitliga affärsmetoder. Vi är övertygade om att tillväxt och ett utvecklat arbete och en strategi inom CSR går hand i hand med ett modernt företag. Framtida lönsamhet bygger på ansvarstagande, vilket genomsyrar bolagets kultur och värderingar. Våra kunder vill känna en trygghet och relatera till ett företag och ett varumärke som man kan lita på. Valet av arbetsplats styrs alltmer av hur medarbetarna ser att arbetsgivaren tänker i en helhet kring värderingar, miljö och rättvisa. Vi är övertygade om att ett företags beslut och strategier blir bättre när det finns utrymme för att tänka annorlunda och när teamen består av världsmedborgare. Mr Green är ett ungt företag men den långsiktiga hållbarhetstanken har funnits med sedan den första affärsplanen I takt med att Mr Green vuxit tar vi nu nästa steg och utvecklar en tydlig formell policy som är mätbar och därmed synliggör vi arbetet för våra medarbetare, aktieägare, affärspartners, konsumenter och övriga intressenter. Mr Green är verksamt inom Internetbaserade spel, en bransch med snabb tillväxt i takt med digitaliseringen av samhället. För oss har ansvarsfullt spelande Grönt Spel varit med som en grundläggande princip redan när Mr Green grundades och lanserades Ansvarstagande, engagemang och ett kontinuerligt arbete med att minska den negativa inverkan som spel kan ha på personer som har eller ligger i riskzonen för att utveckla ett spelberoende är högsta prioritet för Mr Green. Vår ambition har hela tiden varit att ge kunden verktyg för att själva kunna bedöma och anpassa sitt risktagande utifrån sin egen ekonomis förutsättningar. GRÖNT SPEL Grönt spel betyder mer än ett ansvarsfullt spelande. Vi anser att kasinospel på nätet handlar om underhållning och respekt i en säker och pålitlig miljö. Vi tar ett stort ansvar för spelandet och vår satsning på Grönt Spel fortsätter. Redan vid registrering ber vi kunden sätta sina egna gränser för de risker vederbörande är beredd att ta i sitt spelande. Vi utbildar kontinuerligt våra kundservicemedarbetare i hur de skall hantera spelare som, enligt ett antal parametrar uppvisar ett riskbeteende. Vi arbetar med att utveckla digitala verktyg där spelmönster analyseras och riskbeteenden kan upptäckas så tidigt som möjligt. Vidare samarbetar vi med organisationer som ger professionell hjälp till kunder som har behov. Därutöver samarbetar vi enbart med företag som ger trygga och säkra betalningslösningar. Våra

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

2ÅR0 SREDO 13 VISNING

2ÅR0 SREDO 13 VISNING ÅRSREDOVISNING 2013 [ INNEHÅLL ] INNEHÅLL VD har ordet 3 Om Paynova 4 Vision & Strategi 6 Marknadsutveckling 8 Affärsplan... 10 Paynovaaktien 11 Förvaltningsberättelse 12 Bolagsstyrningsrapport 14 Riskanalys

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013

Året som gått 0 Oasmia Pharmaceutical AB Årsredovisning 2012/2013 Året som gått 0 Året som gått 1 Året som gått Oasmia fortsatte att utvecklas som bolag under året och förstärkte sin position på ett antal områden. Finansieringen säkrades genom en nyemission som genomfördes

Läs mer

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188

INNEHÅLL. Eurocon Consulting AB (publ) Organisationsnummer 556736-3188 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL 04 OM EUROCON 05 EUROCON I KORTHET 2013 12 KOMMENTAR AV VD 14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omsättning och resultat Kassaflöde och finansiell ställning Väsentliga händelser efter

Läs mer

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler.

ska ge bra avkastning över konjunkturcykler. DUROC Duroc årsredovisning 2011 Året 2011 har handlat om att investera och konsolidera för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt. Under de kommande åren kommer Duroc att lägga kraft och fokus

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I. UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I UNITED MEDIA SWEDEN AB (publ) Memorandum Mars 2013 Generell information Detta informationsmemorandum har upprättats med anledning a v k o n v e r t i b e l i United

Läs mer

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006

Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll Tretti.se i korthet...4 VD har ordet...5 Marknad...6 Verksamhet...8 Aktien och ägarförhållanden... 12 Koncernens finansiella utveckling i sammandrag... 13

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1

Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1 Informationsmemorandum Virtway Invest AB (publ) 1 Disclaimer Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer 556933-5952, i samband med

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Innehåll. 49 Flerårsöversikt 50 Styrelse 51 Ledning 52 Information om årsstämma och kalender 53 Definitioner

Innehåll. 49 Flerårsöversikt 50 Styrelse 51 Ledning 52 Information om årsstämma och kalender 53 Definitioner Årsredovisning 2011 Urban gardening är ett nytt koncept i Sverige. Det kan till exempel innebära att ytor som tidigare inte utnyttjats optimalt, exempelvis tak, används av lokala restauranger för odling

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013

Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 1 januari - 31 december 2013 VD har ordet... 2 Stockwiks telekomverksamhet... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Bolagsstyrningsrapport... 10 Årsstämma 2014... 17 Koncernens

Läs mer

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan.

ökade marginalen på vår tjänsteförsäljning till 70 procent, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Årsredovisning 2012 Dialect i korthet Dialect levererar it- och telekommunikation till företag. Vi ser till att allt kan fungera ihop oavsett tid, plats eller lösning. Utöver våra integrerade lösningar

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012

financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2012 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN

ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN ÅRSREDOVISNING 2007 CHERRYFÖRETAGEN CHERRY ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cherrys verksamhet och övergripande strategi 3 Cherry i korthet 2007 4 Aktien 5 VD Gunnar Lind:»2007 ett framgångsrikt

Läs mer