ÅRSREDOVISNING MR GREEN & CO AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2014. MR GREEN & CO AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2014 MR GREEN & CO AB (publ)

2

3 INNEHÅLL Bolagsbeskrivning i sammandrag...5 VD-ord... 6 Koncernens resultaträkningar, 2013 proforma... 9 Spelintäkter per region... 9 Marknadsutveckling...10 Portföljbolag Bolagsstyrningsrapport...14 Aktien och ägare...18 Tvåårsöversikt, 2013 proforma...19 Mr Greens CSR-principer...20 Förvaltningsberättelse Koncernens resultaträkningar...28 Koncernens rapport över totalresultat...28 Koncernens balansräkningar...29 Koncernens kassaflödesanalys...30 Förändringar i koncernens eget kapital Moderbolagets resultaträkningar Moderbolagets balansräkningar...33 Moderbolagets kassaflödesanalys...34 Förändringar i moderbolagets eget kapital...35 Noter...36 Revisionsberättelse...50 Styrelse, ledning och revisor Årsstämma och övrig information

4 BOLAGSBESKRIVNING Mr Green & Co AB investerar i bolag inom nätspelssektorn. Kärninvesteringen är nätkasinobolaget Mr Green Ltd. VISION Visionen för Mr Green & Co är att via investeringar i snabbväxande nätspelsbolag utforma det framtida nätspelandet. UPPDRAG Bolagets uppdrag är att vara en aktiv investerare i världens mest underhållande och säkra nätspelsföretag. MÅL Målet för Mr Green & Co är att bygga långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt. GRÖNT SPEL Grönt spel handlar om mer än ett ansvarsfullt spelande. Vi anser att kasinospel på nätet handlar om underhållning och respekt i en säker och pålitlig miljö. 4

5 2014 I SAMMANDRAG Nätkasinot Mr Green utsågs 2014 till världens bästa kasinooperatör för tredje året i rad på branschgalan the International Gaming Awards. PROFORMA SPELÖVERSKOTT, % 36,3 Bolaget förvärvade, genom dotterbolaget Green Gaming Group Plc, Social Holdings Ltd (Spin Tower Casino) samt DSRPTV Gaming Ventures Ltd (Garbo.com). Spelsajterna Garbo och Mr Green vann kategorierna Innovativ start-up samt Årets varumärke vid branschgalan The Operating Marketing and Innovation Awards. SPELÖVERSKOTT, MSEK 659,0 Mr Green fortsätter att växa snabbare än marknaden, vilket är ett resultat av starkt fokus på den trygga, attraktiva och säkra spelupplevelsen. Bo Wänghammar utnämndes till VD för nätkasinot Mr Green Ltd. Niclas Enhörning anställdes som ny VD för teknikbolaget Mr Green & Co Technology AB. MARKNADSVÄRDE, MSEK 1 254,7 AKTIEKURS, UTVECKLING, %: -1,4 SLUTKURS, 30/12, SEK: 35,00 Nätkasinot Mr Green lanserade en app för smarta telefoner med Facebook-login och erbjuder nu spel för riktiga pengar, även via Facebook, på den brittiska marknaden. SPELÖVERSKOTT ÖVRIGA EUROPA, % 46,9 Norden står för 52,5 % av det totala spelöverskottet under 2014, jämfört med 64,9 % under 2013, motsvarande siffra för övriga Europa har stigit från 34,9 % 2013 till 46,9 % Övriga världen står för 0,6 % 2014 jämfört med 0,2 % av spelöverskottet

6 MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN Mr Green & Co AB (publ) har haft ett mycket spännande år. Bolaget har visat en kraftig tillväxt genom sitt kärninnehav, det maltesiska nätkasinot Mr Green, vars spelöverskott för helåret ökade med 36,3 procent jämfört med 2013 och uppgick till 659,0 (483,5) MSEK. Det kan jämföras med den nätbaserade kasinomarknaden i Europa som beräknades växa med 13 procent under Siffror inom parentes härrör till föregående år. 6 Vinsten (EBITDA) för 2014 före jämförelsestörande poster uppgick till 134,8 (106,8) MSEK, en ökning med 26,2 procent, vilket placerar Mr Green i topp bland de noterade konkurrenterna. De jämförelsestörande posterna uppgick till -112,1 (-4,7) MSEK. VARUMÄRKE SOM STICKER UT Det finns flera anledningar till att nätkasinot Mr Green har lyckats med snabb tillväxt av spelöverskott och vinst. Ett viktigt skäl är vårt fokus på produktutveckling, vilket vi redan på prototypstadiet för snart åtta år sedan identifierade som ett prioriterat område. I och med att nätkasinot endast erbjuder en kasinolösning och inte övriga produkter inom segmentet (sportbok, bingo och poker exempelvis) kan utvecklingsresurserna koncentreras för att skapa en spelupplevelse utöver det vanliga på såväl traditionella datorer som smartphones och surfplattor. Vi har även tidigt satsat på att utveckla ett varumärke som sticker ut i konkurrensen. Vi har dessutom en stark varumärkesplattform med ett kraftfullt och tydligt erbjudande. Vi vet det mesta om karaktären Mr Green, utom möjligen vilka som var hans föräldrar (han lämnades utanför ett barnhem, i en exklusiv vagn och med fina kläder). Det gör att vi kan bygga en stark varumärkeslojalitet och sticka ut i konkurrensen. Att vi lyckats skapa en bra spelupplevelse har även resulterat i utmärkelser samt återkommande kunder. Nätkasinot Mr Green utsågs 2014, för tredje gången, till världens bästa nätkasino av International Gaming Awards. ANSVARSFULLT SPELANDE Vi tar ett stort ansvar för spelandet och vår satsning på Grönt Spel fortsätter. Redan vid registreringen ber vi kunden sätta en spelarbudget och definiera de risker vederbörande är beredd att ta i sitt spelande. Det är bra såväl kommersiellt som för vår nattsömn. Mr Green står för säker underhållning i en trivsam miljö och Grönt Spel är en väldigt viktig del av detta. Vårt dotterbolag har nu för avsikt att under 2015 ytterligare utveckla vårt erbjudande i detta avseende för att förbättra säkerheten för spelarna och fånga upp potentiellt problemspelande så tidigt som möjligt. Vi tror även detta kommer att öka i betydelse när fler marknader blir reglerade. INVESTERAR I MOBIL PLATTFORM Investeringarna i den mobila plattformen har varit betydande under 2014, vilket vi ser resultatet av då nätkasinot Mr Greens mobila kasino har börjat ta ordentlig fart. Vi bedömer området som helt avgörande för en fortsatt framgångsrik expansion av nätkasinot Mr Green. Spelmarknaden och särskilt kasinomarknaden har i sig varit ganska långsam i sin mobila anpassning jämfört med övrig verksamhet på Internet. Det tror vi beror på att många av spelen endast funnits tillgängliga för desktop-spelande, då spelen varit utvecklade i Flash. Alla nya spel som släpps är dock utförda i mobilanpassade versioner, vilket över tid gör att förflyttningen till mobilt kommer allt snabbare. Under kvartal fyra stod det mobila spelandet för 29,6 procent av det totala spelandet. Fokus för 2014 har varit att dels bredda våra investeringar, dels att på strategisk nivå stimulera geografisk expansion av vårt kärninnehav nätkasinot Mr Green. I januari 2014 tillträdde Bo Wänghammar som ny VD för Mr Green Ltd, med bland annat erfarenhet från Lensway och Bwin. NYTT ARBETSSÄTT INOM UTVECKLING I november 2014 rekryterades Niclas Enhörning till ny VD för Mr Green & Co Technology AB. Det är ett helägt dotterbolag, som står för teknikutveckling för bolag i Mr Greengruppen (driften sker dock på Malta). Enhörnings uppdrag är att ställa om vår utvecklingsmetodik för att bli mer framtidssäkrad. Vår starka tro är att framtiden tillhör de som är snabba, inte nödvändigtvis de som är stora. Detta måste återspeglas i

7 hur vi utvecklar vår produkt. Vi går från en mer traditionell modell med en kombination av scrum och specifikation med relativt långa cykler, mot ett arbetsätt med kortare cykler och MVP (Minimum Viable Product) och väldigt nära samarbete med produkt där vi snabbt får ut funktionen i produktion. Samtidigt jobbar vi med continuous deploy och devops. Det betyder att teamen är mer agila, kan arbeta snabbare och vi når våra kunder med förbättringar och nya funktioner väsentligt mycket snabbare. Vi har tidigare haft en metodik som gjort att det kan ta en månad för en ny funktion att komma på plats. Visionen för vårt förändrade arbetssätt är att vi kan släppa nya funktioner så snart de är utvecklade och testade. Vi kommer även bli väsentligt starkare på så kallad A/B-testning genom detta arbetssätt. Från och med september 2014 har Mr Green Ltd månadsvis deklarerat österrikisk spelomsättning tillsammans med ett skattebelopp om noll kronor, något som ej varit möjligt för självrättelseperioden. Skattebeloppet från och med september 2014 kommer att vara noll tills ÖSTERRIKISK SJÄLVRÄTTELSE Mr Green Ltd genomförde under september en självrättelse i enlighet med österrikisk skattelagstiftning. Detta för att inte riskera betydande framtida skattetillägg. Det ska ses som en försiktighetsåtgärd eftersom en process kan ta flera år. Bakgrunden är att Österrike sedan 2011 har en lag där nätbaserade kasinospel ska beskattas med 40 procent av den omsättning (gross game win) som kan anses vara kopplad till Österrike. Lagen hävdas gälla oavsett om man har en licens i Österrike eller inte, eller om verksamheten utgår från Österrike eller från annat land. Mr Green Ltd bestrider skattskyldigheten och bolagets expertrådgivare har flera invändningar mot lagen både utifrån den konstitutionella lagstiftningen i Österrike men även anses den strida mot flera EU-direktiv. Mr Green Ltd har inlett juridiska Vi har för avsikt att hålla en aggressiv tillväxttakt så länge vi ser de trendmässiga resultat vi sett hittills. åtgärder. Bolaget fortsätter agera i Österrike men drar ner marknadsinvesteringarna i väntan på avgörandet. Mr Green Ltd har i samråd med bolagets rådgivare fört diskussioner om en avbetalningsplan, baserat på självrättelsen från september, med den Österrikiska skattemyndigheten. Det sagda innebär inte att Mr Green Ltd accepterar skattskyldighet men givet att det är sannolikt att bolaget kommer att ingå en avbetalningsplan så reserveras beloppet i självrättelsen plus ränta vilket ger en resultateffekt i fjärde kvartalet på -108,1 MSEK. Självrättelsen avser perioden januari 2011 till och med augusti I de fall bolaget slutligen vinner i domstol så kommer det inbetalda beloppet inklusive ränta att betalas tillbaka. detta fall slutligen är avgjort i domstol. Det ackumulerade skattebeloppet om det beräknas enligt samma princip som självrättelseperioden uppgår för perioden september 2014 till och med december 2014 till 18,7 MSEK. NY SPELLICENS OCH REGLERADE MARKNADER Vi har under tredje kvartalet sökt en spellicens i Storbritannien, vilket är den första marknaden vid sidan av Malta som bolaget söker licens i. 7

8 8 Förfarandet har fortsatt under fjärde kvartalet, med vissa fördröjningar hos den brittiska tillståndsmyndigheten. Förutsatt att nätkasinot Mr Green får en spellicens räknar vi inom en snar framtid med att fullt ut kunna utöka och bedriva vår verksamhet mot den brittiska marknaden utan legal risk. Det är koncernens strategi att verka på fler reglerade marknader och att portföljens andel av intäkter från reglerade marknader kommer att öka till betydande nivåer på ett par års sikt. Det kommer innebära lägre risk, större möjligheter till marknadsföring, men också licenskostnader som kommer att variera beroende på marknad. När vi nu angriper fler nya marknader kommer andelen marknadsföring av spelöverskottet under en kort tid att öka. Vi har för avsikt att hålla en aggressiv tillväxttakt så länge vi ser de trendmässiga resultat vi sett hittills. I varje nytt land vi lanserar har vi strategin att bygga kännedom initialt, vilket gör att marknadsföringen är mindre effektiv än vad den blir på en mer mogen marknad. Vi kommer även fortsatt att arbeta med att expandera till nya territorier och satsa på att organiskt ta fler marknader, vilket gör att man bör räkna med Under kvartal fyra stod det mobila spelandet för 29,6 procent av det totala spelandet. att den här typen av effekter kan uppstå till och från. BREDDANDET AV INVESTERINGAR Mr Green & Co har under 2014 förvärvat de utestående aktierna i det Facebook-baserade sociala kasinot Social Thrills AB. Spin Tower Casino släpptes under 2013 i betaversion som en Facebook-app. Produkten saknar licenskrav och kan därmed erbjudas över hela världen. Den är närliggande vårt kärninnehav, men är samtidigt väsensskild då det går att köpa sig fördelar i spelet, men aldrig att vinna pengar. Konkurrensen ligger därmed närmare aktörer såsom Zynga och King.com än nätkasinot Mr Green. Vi bedömer att det finns potentiella synergieffekter i att marknadsföra Mr Green via Spin Towers plattform och därmed skapa en social plattform för Mr Green. Mr Green & Co har under 2014 också förvärvat samtliga utstående aktier i nätkasinot Garbo (bolag: DSRPTV Gaming Ventures Ltd). Garbo är ett nytt varumärke med ett kasino i första hand utvecklat för mobila plattformar. Det riktar sig företrädesvis mot kvinnor som vill spela kasinospel i surfplattor eller mobilen. Kasinot lanserades i oktober 2013, som ett kompletterande varumärke inom gruppen för att bredda vår kundupptagningsförmåga. Vi ser synergieffekter i att kunna använda delar av Garbos tekniska plattform även för nätkasinot Mr Green. Vår bedömning är att kärninnehavet nätkasinot Mr Greens strategi att fortsatt satsa på såväl produktutveckling, särskilt inom det mobila fältet, som att ta nätkasinot till nya länder gör att vi har goda förutsättningar att även fortsatt växa snabbare än marknaden. Mikael Pawlo VD

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR Värden för 2013 redovisas proforma. Koncernen Koncernen (tusen kronor) Not Spelintäkter (gamewin) Övriga intäkter 3, Summa intäkter Kostnad för sålda produkter varav spelskatt Aktiverat arbete för egen räkning Marknadsföring Personalkostnader Övriga rörelsekostnader EBITDA före jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar Vinst före finansiella poster och skatt (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT Antal aktier Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,74 1,65 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,74 1,65 SPELINTÄKTER PER REGION Värden för 2013 redovisas proforma. (tusen kronor) Norden Övriga Europa Övriga världen SUMMA SPELINTÄKTER

10 MARKNADSUTVECKLING Marknaden för kasinospelandet på nätet fortsätter att växa. Det beror bland annat på att användningen av Internet och smarta telefoner fortsätter att öka över hela världen och att förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar, liksom tilltron till nätbetalningar. 10 Mr Greens bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt såväl globalt som inom EU. Mr Green gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt. Det sagda har flera orsaker. Användningen av Internet fortsätter att öka starkt över hela världen. Ökningen är svagare i utvecklade och tidiga länder som Sverige, men i länder i östra delar av Europa kan man fortsatt se stark tillväxt på Internet-området. På den mobila sidan är ökningen mycket stark och snabbare i länder där Internet-penetrationen sedan tidigare är hög och fasta pris för mobildata finns. Förtroendet för tjänster som erbjuds över nätet ökar på samtliga marknader, vilket leder till att spelandet flyttar från fysiska miljöer som barer och kasinon till Internet. Det är en motsvarande utveckling inom nätspel som tidigare observerats inom e-handel. Enligt analysfirman H2 Gambling Capital, H2GC (januari 2015) bedrivs fortfarande globalt cirka 90 procent av spelandet utanför nätet i fysiska miljöer. E-handel i kombination med ett ökat spelande över nätet har lett till utveckling av betalningslösningar, som gör det allt enklare att betala över nätet. Det finns mängder av betalmetoder, såväl kortbaserade och banköverföringar men också voucher-system där användaren kan köpa kuponger i butiker och liknande för att sedan använda säkert på Internet. Tilltron till nätbetalningar ökar därmed. Även det bidrar till att marknaden för nätspel växer. När det gäller ökningen av spelande mobilt i dess breda bemärkelse (surfplattor och smartphones) är det mycket som tyder på att såväl antalet apparater på marknaden som kan hantera kasinospelande ökar kraftigt samtidigt som beteendet skiftar till mobilt spelande. MOBILT SPELANDE ÖKAR Marknaden för kasinospelande på nätet växer. Enligt H2GC (januari 2015) beräknas marknaden växa med cirka 8 procent i Europa under Spelande via mobila enheter ökar kraftigt och beräknas öka i Europa med 37 procent under 2015 (H2GC, januari 2015). Mobilt spelande bedöms 2018 utgöra nästan hälften av det totala nätspelandet i världen (H2GC, januari 2015). H2GC bedömer att den globala mobila marknaden kommer att generera 19 miljarder euro i spelöverskott per 2018 och då utgöra knappt 45 procent av allt interaktivt spelande och strax under 5 procent av allt spelande. Enligt H2GC består ökningen av både ökad penetration av smarta telefoner och surfplattor men också dessa apparaters ökade prestanda samt ökat förtroende i användarledet att spendera pengar via dessa apparater. Det finns idag cirka 2 miljarder smarta telefoner och tillväxten den kommande 5-årsperioden beräknas till i snitt ca 15 procent (Juniper Research). Snittspenderandet på mobilt spelande via smarta telefoner var under 2014 cirka 6 euro (Juniper Research). Sammantaget gör det att det globala mobila spelandet beräknas att fortsätta öka kraftigt under den kommande 5-årsperioden. Vadslagning ( betting ) utgör majoriteten av det mobila spelandet enligt H2GC med cirka 70 procent av det mobila spelandet. Spelformen lämpar sig väl för mobilt spelande då så kallad live-betting effektivt kan genomföras på arenor och framför teven. Övriga spelformer såsom kasino har haft en långsammare utveckling på mobila enheter, företrädesvis på grund av en brist i utbudet av spel, beroende på att spelleverantörerna inte konverterat hela sina spelkataloger till programspråk som kan användas i mobila enheter. I takt med att en större andel av spelleverantörernas kataloger konverteras för mobilt användning bedöms det mobila spelandet öka. Mot slutet av den närmaste femårsperioden tror H2GC att fördelningen mellan kasino och vadslagning motsvarar den på spe-

11 lande på vanliga datorer. Mr Greens bedömning är att skiftet till mobilt spelande kan gå snabbare än H2GC:s bedömning och baserar därför sin strategi och sina investeringar i produkten baserat på detta. INVESTERAR I PRODUKTUTVECKLING Mr Green gör väsentliga investeringar i produktveckling för smarta telefoner och läsplattor för att säkra att bolaget är väl positionerat inför denna förändring av användarbeteende och för att vara positionerat för att kunna fortsätta växa snabbare än marknaden även på detta område. Dock är vi liksom våra konkurrenter också beroende av att våra spelleverantörer anpassar sina spelkataloger till mobila plattformar. STARK KONKURRENS Det råder stark konkurrens kring nätspel inom Europa. Marknaden är fragmenterad och det finns inga aktörer som är dominerande på hela den europeiska marknaden. Det finns emellertid aktörer som är dominerande på respektive lokal/lands marknad. Konkurrensen utgörs av såväl privata aktörer och listade bolag som statliga bolag. Det finns inga höga trösklar för att gå in på en marknad, men för att få en större marknadsandel krävs tillgång till en bra produkt, ett starkt varumärke, specialistpersonal och marknadsföring. Mr Green bedömer att konkurrensen kommer fortsätta på motsvarande sätt som tidigare, men att lokala regleringar kan påverka konkurrenslandskapet i någon riktning. Även lokala statliga bolag, som exempelvis Svenska spel i Sverige har ansökt om att få starta nätkasino. Vidare kommer förmågan att anpassa sig till det mobila spelandet hos samtliga aktörer att påverka konkurrensläget. Sammantaget gör vi bedömningen att de produkter för spelande som erbjuds inom Mr Green-koncernen är väl positionerade för en fortsatt kraftig tillväxt utifrån hur den framtida globala spelmarknaden bedöms utvecklas. Tillväxt i Europa, antal enheter (m) Tillväxt globalt, antal enheter, (m) Surfplattor Smartphones Surfplattor Smartphones Källa: Juniper Research Källa: Juniper Research Totala spelintäkter, Europa, MUSD Totala spelintäkter, globalt, MUSD Surfplattor Smartphones Surfplattor Smartphones Källa: Juniper Research Källa: Juniper Research 11

12 PORTFÖLJBOLAG Mr Green & Co AB investerar i företag som bygger unika, underhållande och säkra erbjudanden inom nätspelssektorn. Kärnan i Mr Green & Co:s investeringar är nätkasinobolaget Mr Green Ltd. allmänt rådande uppfattningen behövs det inte några tilläggsprodukter som poker eller spel på sportresultat. 12 MR GREEN Ltd Nätkasinot Mr Green (Mr Green Ltd) grundades i slutet av 2007 av tre svenska entreprenörer: Fredrik Sidfalk, Henrik Bergquist och Mikael Pawlo. Bolaget har som målsättning att vara branschledande vad gäller kundupplevelse och kundnöjdhet. Produkterbjudandet är inriktat på användarupplevelsen med stort fokus på utseende och känsla. För att uppnå detta koncentrerar bolaget sig på en användarvänlig utformning, väl fungerande teman och grafiken på webbplatsen. Bolaget har avtal med ett stort antal ledande spelleverantörer för att erbjuda ett stort utbud av kasinospel av högsta klass. Mr Green Ltds koncept för Grönt spel ger spelarna trygghet. Kunden uppmanas att bestämma vilken spelbudget som ska gälla och man har möjlighet att sätta en övre gräns för spelandet i samband med registreringen. Mr Green riktar sig till massmarknaden. Fokus ligger i första hand på kunder på massmarknaden som söker lite spänning i vardagen. Mr Green ger dem spänning och förmedlar en känsla av risktagande men i en mycket säker och kontrollerad miljö. Det är därför viktigt att bolaget når ut med hur säkert erbjudandet är. Grönt spel är en viktig del av detta. Det har inte funnits något behov att komma fram med nya affärsmodeller. Internetspel fungerar och verksamheten kan bedrivas i de flesta jurisdiktioner. Kasinospel är mycket populära på alla marknader där Mr Green Ltd bedriver verksamhet och i motsats till den tidigare KARAKTÄREN MR GREEN Mr Green är en gentleman, men ingen snobb. Han kommer från en enkel bakgrund, som James Bond i Casino Royale och Tony Curtis rollfigur i Snobbar som jobbar, men som vuxen har han tagit steget in i en värld där han umgås med adeln och vackra kvinnor. Han dricker företrädesvis dry martini (utan vermouth), men tar sig även då och då en öl. Han uppskattar en god cigarr, men säger nej till kubanska cigarrer av politiska skäl. Han tycker om sina kunder och behandlar dem rättvist, som en riktig gentleman och ger dem tips om spel och strategier, ungefär som Humphrey Bogart i den klassiska Hollywood-filmen Casablanca. Varumärket Mr Green har många kännetecken: mannen, hatten, paraplyet, manschettknapparna och så vidare, vilket skapar ett livfullt varumärke som effektivt kan användas i marknadsföringen. Detta stärker även kundlojaliteten. Produkten ska komma först och det har alltid varit det viktigaste för Mr Green Ltd. Det är produkten som är nyckeln till att skapa lojalitet och rekrytera nya kunder eftersom man hela tiden tävlar om kundernas uppmärksamhet.

13 SOCIAL THRILLS AB Social Thrills AB har huvudsakligen bedrivit verksamhet under varumärket Spin Tower. Under våren 2014 nyttjade Mr Green & Co sin option att förvärva samtliga bolagets utestående aktier. Spin Tower är ett socialt spel som är baserat på Facebook-plattformen. Man kan köpa sig fördelar, men inte vinna pengar. Spelet behöver inga licenser eller dylikt för att kunna användas. Mr Green-gruppen har i närtid haft glädje av plattformen då den bland annat gjort att man kunnat släppa nätkasinot Mr Green som Facebook-applikation för mobilen i Storbritannien. Vidare har det gjort att det nu finns en social strategi för nätkasinot Mr Green, som bland annat torde kunna inbringa kunder väldigt kostnadseffektivt. Slutligen är Spin Tower en intressant produkt i sig, men de första fördelarna har varit mer av synergikaraktär för att nätkasinot Mr Green skulle kunna ta viktiga steg in på nya distributionskanaler. DSRPTV GAMING VENTURES Ltd Spelbolaget DSRPTV Gaming Ventures Ltd lanserade sitt varumärke Garbo under Våren 2014 nyttjade Mr Green & Co sin option att förvärva samtliga bolagets utestående aktier. Garbo är ett mobile first-baserat nätkasino med ett varumärke som är tänkt att i högre utsträckning än Mr Green attrahera en kvinnlig målgrupp. Mr Green-gruppen har i närtid i första hand haft glädje av Garbo under 2014 och 2015 genom att delar av Garbos plattform nu även integreras i nätkasinot Mr Green för att skapa en bättre mobil upplevelse för Mr Green-spelarna. Tanken är sedermera att Garbo skall lanseras lite tydligare under 2015 när synergierna med Mr Green är inhämtade och de tekniska plattformarna fullt integrerade. 13

14 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Med Bolagsstyrning avses hur rättigheter och skyldigheter är fördelade mellan bolagsorganen i enlighet med gällande lagar, regler och processer. Bolagsstyrning handlar om systemen för beslutsfattande och om den struktur genom vilken aktieägarna direkt eller indirekt styr bolaget. 14 Mr Green & Co AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på AktieTorget i Stockholm. Mr Green & Co AB lämnar här sin bolagsstyrningsrapport avseende EXTERNA REGELVERK Svensk aktiebolagslag Svensk och internationell redovisningslag AktieTorgets regler för emittenter Aktiemarknadsnämndens uttalanden INTERNA REGELVERK Bolagsordning Styrelsens arbetsordning VD-instruktion Attestordning Koncernpolicy ANSVARSFÖRDELNING Aktieägarna utövar sitt inflytande över Mr Green & Co AB på årsstämman och VALBEREDNING ÅRSSTÄMMA Det är på årsstämman och eventuella extra bolagsstämmor som samtliga aktieägare kan utöva sin rösträtt och besluta i ärenden som påverkar bolaget och dess verksamhet. Årsstämman, som hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, fattar beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av årets vinst eller förlust och beslut om utdelning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör. Vidare väljs styrelse och ledamöternas arvode fastställs. Därutöver väljs revisorer och årsstämman beslutar om deras arvo- ERSÄTTNINGS- UTSKOTT ANSVARSFÖRDELNING AKTIEÄGARE BOLAGSSTÄMMOR STYRELSE VD DOTTERBOLAG OPERATIVA STYRELSER på övriga bolagsstämmor. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, AktieTorgets regler för emittenter, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument. REVISOR REVISIONSUTSKOTT AKTIEÄGARE Mr Green & Co AB noterades på AktieTorget den 28 juni Totala antalet aktier är Bolaget hade vid årets utgång ägare. Största ägare var Hans Fajerson med bolag 19,91 procent, Henrik Bergquist med bolag 18,70 procent samt Fredrik Sidfalk med bolag 12,00 procent av kapitalet och rösterna. Information till aktieägarna återfinns på Mr Green & Co ABs webbplats BOLAGSORDNING I bolagsordningen är bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse skall ske till årsstämma, ärendebehandling under årsstämma och var stämma skall hållas. Bolagsordningen innehåller inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en årsstämma. Nu gällande bolagsordning, som antogs av Årsstämman 24 april 2014, återfinns på bolagets hemsida:

15 de. Därtill behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Härutöver fattas det beslut om andra förslag från styrelsen och aktieägare. Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid enligt bolagsordningens bestämmelser därom har rätt att delta i stämman och rösta för sitt innehav av aktier. Aktieägare får företrädas av ett eller flera ombud. ÅRSSTÄMMA 2014 Ordinarie årsstämma 2014 ägde rum den 24 april Vid årsstämman närvarade aktieägare personligen eller via ombud och representerade 11 procent av rösterna och kapitalet. Till stämmans ordförande valdes Dimitrij Titov. Några av de beslut som stämman fattade var följande: Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tommy Trollborg, Henrik Bergquist och Hans Fajerson samt nyval av Per Norman till styrelseledamot. Tommy Trollborg omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstämman fattade beslutet att valberedningen inför årsstämman 2015 skall bestå av styrelsens ordförande Tommy Trollborg, Dimitrij Titov och Eva Lindqvist. Stämman beslutade om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande enligt styrelsens förslag. Stämman beslutande att i enlighet med styrelsens förslag godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till den nyvalde styrelseledamoten Per Norman. Det noterades att Aktiespararna reservade sig mot detta beslut. Stämman beslutade att godkänna beslut om förvärv av samtliga aktier i de maltesiska bolagen DSRPTV Gaming Ventures Ltd och Social Holdings Ltd, som fattats av styrelsen i dotterbolaget Green Gaming Group Plc. ÅRSSTÄMMA 2015 Årsstämman i Mr Green & Co AB (publ) hålls den 23 april i Stockholm. För ytterligare information om årsstämman 2015 hänvisas till sid. 54, samt till bolagets hemsida VALBEREDNING I enlighet med beslut vid årsstämman 2014 uppdrogs åt styrelsens ordförande att vara sammankallande vid bolagets nomineringsarbete samt att be företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i valberedningen. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter och majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara anställda eller ledamöter i styrelsen. I valberedningens arbetsuppgifter ingår att: Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete. Nominera till stämman avseende val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Nominera de externa revisorerna. Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor. Valberedningen inför årsstämman 2015 består av: Dimitrij Titov, ordförande, samt representerande Hans Fajerson och bolag med totalt 19,91 procent av rösterna, Eva Lindqvist, representerande Henrik Bergqvist och bolag, med totalt 18,70 procent av rösterna samt Fredrik Sidfalk och bolag, med totalt 12,00 procent av rösterna, Tommy Trollborg, styrelseordförande i Mr Green & Co och sammankallande i valberedningen, med ett eget ägande av 2,83 procent av rösterna. Valberedningen representerar ett ägarintresse som per årsskiftet uppgick till 53,44 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen har haft 6 möten samt ett antal mail- och telefonkontakter och därutöver ett antal möten med potentiella kandidater till styrelseplatser. En viktig källa till information för valberedningens arbete är styrelseutvärderingen som genomförs årligen. Valberedningen söker nomineringar som tillsammans med befintliga ledamöter har möjlighet att utgöra en styrelse med lämplig sammansatt kompetens. Valberedningen erhåller information från styrelsens ordförande och verkställande direktör om bolagets framtida strategiska inriktning. Utifrån den informationen bedömer valberedningen de kompetenser som behövs i styrelsen som helhet samt utvärderar de nuvarande styrelseledamöternas kompetenser. Valberedningens fullständiga förslag och motiveringar inför årsstämman 2015 kommer att presenteras på bolagets hemsida i god tid innan årsstämman äger rum. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller via post till bolagets huvudkontor. För att valberedningen skall ha möjlighet att ta hänsyn till inkomna synpunkter i sina förslag till årsstämman, skall förslagen till valberedning vara inlämnade senast två månader före årsstämman. STYRELSEN OCH DESS ARBETE Styrelsen ansvarar för Mr Green & Co ABs organisa- 15

16 tion och förvaltning. Styrelsen skall ge ett effektivt stöd för och kontroll av ledningens arbete. Styrelsen har antagit en arbetsordning som innehåller regler och riktlinjer för arbetet. Arbetsordningen reglerar bland annat antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandens åligganden. Styrelsens ledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Mr Green & Co:s styrelse består av tre av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen. Vid årsstämman 2014 omvaldes styrelseledamöterna Henrik Bergquist och Hans Fajerson medan styrelseledamoten Per Norman nyvaldes. Tommy Trollborg omvaldes till ordförande. Under juli 2014 lämnade Hans Fajersson styrelsen. Styrelsen presenteras på sidorna Koncernens verkställande direktör Mikael Pawlo deltar som föredragande i samtliga styrelsemöten. Koncernens CFO, Simon Falk från och med oktober 2014 och dessförinnan Marjatta Skogh deltar som föredragande. Andra tjänstemän i koncernen deltar över tiden i styrelsens sammanträden såsom föredragande av särskilda frågor. Enligt AktieTorgets defini tion uppgår antalet stäm movalda styrelseledamöter som är oberoende i förhål lande till bolaget till en (33 procent av ledamöterna). Antalet stämmovalda styrel seledamöter som är obero ende av bolagets större äga re till en (33 procent). Alla uppfyller AktieTorgets krav på erfarenhet. Valberedningen har som uppgift att föreslå ytterligare styrelseledamöter, så att bolaget uppfyller AktieTorgets regler för noterade bolag. AktieTorgets regler för noterade bolag ställer krav på att majoriteten av de stämmovalda ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, samt att minst två av dessa även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter och samtliga medlemmar i koncernens ledningsgrupp har genomgått AktieTorgets utbildning i börsregler. STYRELSEMÖTEN Styrelsen har under 2014 hållit fjorton protokollerade möten, varav 1 per telefon och 1 per capsulammöte. Styrelsen har under året ägnat särskild uppmärksamhet åt strategiska, finansiella frågor samt frågor kring förvärv, internkontroll och större investeringsärenden. Ledamöternas närvaro i procent framgår nedan. Tommy Trollborg, ordförande, 100. Henrik Bergquist, ledamot, 100. Per Norman (från årsstämman 24 april 2014), ledamot, 100. Hans Fajerson (t.o.m 21 juli), ledamot, 86. Fredrik Sidfalk (t.o.m årsstämman 24 april 2014), ledamot, 33. INFORMATION TILL STYRELSEN Styrelsens arbete följer arbetsordningen och styrelsen erhåller information från ledningen i form av verksamhetsrapporter i enlighet med VD-instruktionen. Bolagets revisorer rapporterar sina iakttagelser från granskningen av bokslut och sin bedömning av bolagets interna rutiner och kontroll till styrelsen. INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Styrelsen använder sig av arbetsordningar samt instruktioner för sitt och verkställande direktörens arbete i syfte att uppnå en effektiv hantering av verksamhetens risker. Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö och intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är delegerat till verkställande direktören. För extern kommunikation finns riktlinjer som säkerställer att korrekt information distribueras till marknaden. REVISIONSUTSKOTTET Revisionsutskottet har som huvudsaklig uppgift att säkerställa att fastlagda principer för den finansiella rapporteringen efterlevs. Med hänvisning till att styrelsen består av tre ledamöter, har inte ett särskilt Revisionsutskott utsetts utan hela styrelsen utgör Revisionsutskottet. Koncernens revisorer samt koncernens CFO är föredragande inför revisionsutskottet. ERSÄTTNINGSUTSKOTTET Ersättningsutskottets har som huvudsaklig uppgift att ansvara för löner, pensionsersättningar, bonusprogram samt andra förmåner för verkställande direktören och ledande befattningshavare. Utskottet skall också behandla och ge råd gällande långsiktiga incitamentsprogram. Med hänvisning till att styrelsen består av tre ledamöter, har inte ett särskilt Ersättningsutskott utsetts utan hela styrelsen utgör Ersättningsutskottet. VERKSTÄLLANDE LEDNING Koncernens verkställande ledning består av verkställande direktören (VD) samt finansdirektör (CFO), information om koncernens verkställande ledning finns på sidan 53 i denna årsredovisning. 16

17 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Verkställande direktören (VD) ansvarar för att den löpande förvaltningen av bolaget och koncernen sköts enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Detta exkluderar beslutsfattande i frågor kring operativ spel drift. Verkställande direktören leder moderbolagets arbete och fattar beslut i samråd med övriga i ledningen. Bolagets verksamhet består av att förvalta och administrera dess investeringar och att utvärdera potentiella nyförvärv eller avyttringar av verksamhetsgrenar. Koncernens spelverksamhet bedrivs på Malta, genom det helägda dotterbolaget Green Gaming Group Plc, med en egen styrelse och under en operativ ledningsgrupp, som hanterar operationella beslut i Mr Greens spelverksamhet. För de verkställande direktörerna i de helägda dotterbolagen har upprättats VD-instruktioner vilka är i överensstämmelse med moderbolagets VD-instruktion. ERSÄTTNINGAR Styrelsens arvode samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutas av årsstämman. En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté skall bereda riktlinjer avseende lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. Styrelsen fattar beslut om lön och övriga ersättningar till verkställande direktören. Verkställande direktören fattar beslut om lön och övriga ersättningar till övriga ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens riktlinjer. Med andra ledande befattningshavare avses två personer som tillsammans med verkställande direktören utgör koncernledningen. Mr Green & Co AB skall erbjuda marknadsmässiga och konkurrenskraftiga villkor i syfte att möjliggöra att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig ersättning beräknad efter i förväg uppställda mål, övriga förmåner, pension samt finansiella instrument i form av teckningsoptioner. Fördelningen mellan fast och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. För verkställande direktören och andra ledande befattningshavare uppgår den rörliga ersättningen till maximalt 50 procent av fast lön. Pensionsvillkor skall vara avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningstiden från Bolagets sida skall inte överstiga 6 månader. Under uppsägningstiden om maximalt 6 månader utgår full lön och anställningsförmåner. Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram fattas av bolagsstämman. I enskilda fall och om särskilda skäl föreligger kan styrelsen avvika från ovan nämnda riktlinjer. REVISION Per Nilsson från Baker Tilly Stint AB är revisor. Per Nilsson har varit auktoriserad revisor sedan 1989 och har ytterligare uppdrag i bland annat Taxi Stockholm och Transferator AB (publ). Granskning av årsbokslut görs under januari februari. Granskning av årsredovisning sker under mars. I samband med bolagets delårsrapporter genomförs även översiktliga granskningar. Dessutom sker även löpande under året en revision av interna rutiner och kontrollsystem, vilket rapporteras till koncernens VD, CFO och styrelse. Mr Green & Co har utöver revisionsuppdraget använt Baker Tilly Stint AB för konsultuppdrag i redovisningsfrågor. Därutöver har KPMG bistått Mr Green & Co med konsultuppdrag gällande redovisningsfrågor och skatter. INTERNREVISION Gruppen har under verksamhetsåret inte haft en separat internrevisionsfunktion. Delar av styrelsen samt CFO:n har ägnat särskild uppmärksamhet åt dessa frågor. INVESTOR RELATIONS Bolagets VD ansvarar för kontakterna med aktieägarna. Mr Green & Co informerar aktieägarna via årsredovisningen, bokslutskommunikén, kvartalsrapporterna och pressmeddelanden samt bolagets hemsida. Dessutom har bolaget deltagit i ett antal publika investerarträffar och andra IR-aktiviteter i regi av bland andra Aktiespararna och Redeye. 17

18 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA Aktierna i Mr Green & Co AB är noterade på AktieTorget, Stockholm. På balansdagen uppgick aktiepriset till 35,00 SEK vilket innebär ett marknadsvärde för Mr Green & Co AB med 1254,7 MSEK. Sammanlagt har 12,9 miljoner aktier bytt ägare under Den 31 december 2014 hade Mr Green & Co AB aktier. 18 AKTIEN OCH AKTIEÄGARE Aktierna i Mr Green & Co AB noterades på AktieTorget, Stockholm, den 28 juni 2013 under beteckningen MRG. Den 31 december 2014 hade Mr Green & Co AB aktier. Varje aktie ger innehavaren rätt till en röst. Samtliga aktier ger lika rättigheter till tillgångar och vinster i Mr Green & Co AB. AKTIEÄGARE Vid årets utgång uppgick antalet aktieägare i Mr Green & Co AB till st. Andelen utländska ägare var 3,5 procent, vilka då ägde 29,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. Andelen aktieägare som var privatpersoner uppgick till 92,4 procent och deras andel av aktierna var 26,1 procent av aktiekapitalet och rösterna. AKTIENS UTVECKLING OCH OMSÄTTNING Under året 2014 har totalt aktier bytt ägare vilket motsvarar 35,9 procent av antal utestående aktier. I genomsnitt bytte aktier ägare varje handelsdag och den genomsnittliga omsättningen var 1,8 MSEK. Genomsnittligt antalet transaktioner per dag uppgick till 89. Den totala aktieomsättningen för helåret var 456,7 MSEK. Mr Green & Co ABs aktie nådde sin högsta kurs 44,00 SEK den 12 och 13 augusti Lägst kurs noterades den 13 oktober med 25,60 SEK. Vid årets utgång stod kursen i 35,00 SEK vilket innebär en minskning av kursen under året med 1,4%. Börs värdet vid årets utgång var 1 254,7 MSEK och genomsnittligt aktievärde under året var 35,49 SEK. UTDELNINGSPOLICY OCH FÖRESLAGEN UTDELNING Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner en överföring med 1,30 SEK per aktie till aktieägarna vilket motsvarar totalt 46,6 MSEK, beloppet följer Mr Green & Co:s utdelningspolicy. Den anger att utdelning får göras med upp till 50% av koncernens fria kassaflöde om inte de likvida medlen anses nödvändiga för att uppfylla bolagets strategi eller behövs för att säkerställa extra reserver om förhållandena på kapitalmarknaden så kräver. Styrelsen föreslår att överföringen till aktieägarna skall göras i form av ett automatiskt inlösenprogram vilket innebär att ingen utdelning i traditionell mening kommer att ges. Största aktieägarna per den 31 december 2014 % Hans Fajerson och bolag 19,91 Henrik Bergquist och bolag 18,70 Fredrik Sidfalk och bolag 12,00 Martin Trollborg och bolag 5,48 Försäkringsbolaget Avanza Pension 5,41 Mikael Pawlo och bolag 5.05 Euroclear Bank 4,20 Robur Försäkring 2,89 Övriga 26,36 SUMMA ÄGARSTRUKTUR Aktieinnehav, antal Antal aktieägare Antal aktier Aktier i % , , , , , ,18 SUMMA ,00 AKTIEINFORMATION Handelsplats, AktieTorget, Stockholm Beteckning MRG ISIN-kod SE Kvotvärde 1,0 Börsvärde 31 dec 2014, MSEK 1 254,7 Aktiekurs 31 dec 2014, SEK 35,00 Årshögsta, SEK 44,00 Årslägsta, SEK 25,60

19 TVÅÅRSÖVERSIKT Beloppen i MSEK om inget annat anges. Värden för 2013 redovisas proforma. RESULTATRÄKNING Koncern Koncern Intäkter 659,4 483,9 EBITDA före jämförelsestörande poster 134,8 106,8 Jämförelsestörande poster* 112,1 4,7 EBITDA 22,8 102,2 EBIT -31,2 64,8 Resultat efter skatt -26,5 59,3 BALANSRÄKNING Immateriella anläggningstillgångar 843,1 790,6 Materiella anläggningstillgångar 3,8 6,2 Finansiella anläggningstillgångar - 23,2 Kortfristiga fordringar 11,1 16,1 Likvida medel 155,0 111,2 SUMMA TILLGÅNGAR 1 012,9 947,4 Eget kapital 672,5 743,8 Långfristiga skulder 184,8 109,0 Kortfristiga skulder 155,6 94,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 012,9 947,4 KASSAFLÖDE Kassaflöde från den löpande verksamheten 147,2 76,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten -57,2 34,0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -48,0-1,7 SUMMA KASSAFLÖDE 42,0 108,8 INTÄKTER PER REGION Norden 346,1 313,6 Övriga Europa 308,8 168,8 Övriga världen 4,1 1,1 SUMMA 659,0 483,5 Koncern Koncern ANTAL KUNDER Antal registrerade kunder (i tusental) 1 049,0 827,0 Antal aktiva kunder (i tusental) 154,9 152,7 INSÄTTNINGAR Insättningar från kunder (MSEK) 1 706, ,0 LÖNSAMHET OCH FINANSIELL STÄLLNING EBITDA-marginal före jämförelsestörande poster (%) 20,5 22,1 Avkastning på eget kapital (%) -3,9 8,0 Soliditet (%) 66,4 78,5 INVESTERINGAR Investeringar 53,2 40,9 PERSONAL Genomsnittligt antal anställda Antal anställda vid årets utgång AKTIEN Aktiekapital (MSEK) 35,8 35,8 Antal aktier utestående vid årets utgång (tusental) Genomsnittligt antal utestående aktier (tusental) Antal registrerade aktieägare Genomsnittligt aktiepris (SEK) 35,49 35,37** Aktiepris vid årets utgång (SEK) 35,00 35,50 Börsvärde vid årets utgång 1 254, ,7 Resultat per aktie (SEK) - 0,74 1,65 Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,74 1,65 Eget kapital per aktie (SEK) 18,76 20,75 Utdelning eller motsvarande per aktie (SEK) 1,30*** 1,30 * Se not 8. ** Genomsnittligt aktiepris (SEK) sedan 28 juni *** Utdelningen för 2014 härrör från det föreslagna programmet för aktieinlösen vilket, under förutsättning att antalet utestående aktier förblir oförändrat, uppgår till 1,30 kronor per aktie. 19

20 MR GREENS CSR-PRINCIPER Mr Green är ett företag som tar ansvar för verksamhetens påverkan på samhället och vi arbetar följaktligen utifrån ett samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR ). 20 Ett antal CSR-principer ligger till grund för hur vår verksamhet ska bedrivas. Det är bolagets syn att CSR är viktigt i syfte att skapa; en arbetsgivare som är attraktiv, en affärspartner som är pålitlig, ett varumärke som är tilltalande för konsumenter och en organisation som tar samhällsansvar. Det är även en viktig konkurrensfaktor i sig att ha ett genomarbetat och seriöst CSR-arbete. Det kan skapa bättre tillgång till kapital, ge bättre riskhantering, spara pengar, attrahera de rätta talangerna och stimulera innovationer. Våra huvudprinciper inom CSR är Grönt Spel ansvarsfullt spelande, Grön Miljö ansvar för miljön, Grön Anställning ansvar för de anställda, Gröna Affärer ansvar i affärer Utifrån våra principer har vi satt ett antal övergripande mål som inom organisationen bryts ner i olika operativa mål. Våra övergripande mål är: Göra det vi kan för att spelare skall ha kontroll över sitt spelande och fatta medvetna beslut om de risker de tar. Minska bolagets potentiella negativa påverkan på miljön. Arbeta för ett klimat på vår arbetsplats med jämställdhet och lika möjligheter oavsett kön, etnicitet och religiös övertygelse. Trovärdiga och pålitliga affärsmetoder. Vi är övertygade om att tillväxt och ett utvecklat arbete och en strategi inom CSR går hand i hand med ett modernt företag. Framtida lönsamhet bygger på ansvarstagande, vilket genomsyrar bolagets kultur och värderingar. Våra kunder vill känna en trygghet och relatera till ett företag och ett varumärke som man kan lita på. Valet av arbetsplats styrs alltmer av hur medarbetarna ser att arbetsgivaren tänker i en helhet kring värderingar, miljö och rättvisa. Vi är övertygade om att ett företags beslut och strategier blir bättre när det finns utrymme för att tänka annorlunda och när teamen består av världsmedborgare. Mr Green är ett ungt företag men den långsiktiga hållbarhetstanken har funnits med sedan den första affärsplanen I takt med att Mr Green vuxit tar vi nu nästa steg och utvecklar en tydlig formell policy som är mätbar och därmed synliggör vi arbetet för våra medarbetare, aktieägare, affärspartners, konsumenter och övriga intressenter. Mr Green är verksamt inom Internetbaserade spel, en bransch med snabb tillväxt i takt med digitaliseringen av samhället. För oss har ansvarsfullt spelande Grönt Spel varit med som en grundläggande princip redan när Mr Green grundades och lanserades Ansvarstagande, engagemang och ett kontinuerligt arbete med att minska den negativa inverkan som spel kan ha på personer som har eller ligger i riskzonen för att utveckla ett spelberoende är högsta prioritet för Mr Green. Vår ambition har hela tiden varit att ge kunden verktyg för att själva kunna bedöma och anpassa sitt risktagande utifrån sin egen ekonomis förutsättningar. GRÖNT SPEL Grönt spel betyder mer än ett ansvarsfullt spelande. Vi anser att kasinospel på nätet handlar om underhållning och respekt i en säker och pålitlig miljö. Vi tar ett stort ansvar för spelandet och vår satsning på Grönt Spel fortsätter. Redan vid registrering ber vi kunden sätta sina egna gränser för de risker vederbörande är beredd att ta i sitt spelande. Vi utbildar kontinuerligt våra kundservicemedarbetare i hur de skall hantera spelare som, enligt ett antal parametrar uppvisar ett riskbeteende. Vi arbetar med att utveckla digitala verktyg där spelmönster analyseras och riskbeteenden kan upptäckas så tidigt som möjligt. Vidare samarbetar vi med organisationer som ger professionell hjälp till kunder som har behov. Därutöver samarbetar vi enbart med företag som ger trygga och säkra betalningslösningar. Våra

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar på vilken betydelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. MR GREEN & CO AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 MR GREEN & CO AB (publ) INNEHÅLL 2013 i sammandrag... 3 Bolagsbeskrivning... 4 VD-ord... 5 Koncernens resultaträkning, proforma... 7 Spelöverskott per region, proforma... 7 Marknadsutveckling...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. FORTSATT STADIG TILLVÄXT FÖR MR GREEN Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2015 Jämförelsesiffrorna inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN Under första halvåret av

Läs mer

MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN

MR GREEN FORTSÄTTER ATT VÄXA SNABBARE ÄN MARKNADEN DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2017 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, 556758-1805 Tid: Plats: Torsdagen den 27 april 2017, kl.11.30 7A Centralen,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Malmö 2 april, 2009. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 Malmö 2 april, 2009 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Nordiska Börs meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

OPTIONSPROGRAM Ett optionsprogram för medarbetare i Orc Software lanserades under fjärde kvartalet 2006 och en nyemission av 400 000 optioner genomfördes i december 2006. Optionsprogrammet är uppdelat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP)

DELÅRSRAPPORT SLEEPO AB (PUBL) (SLEEP) DELÅRSRAPPORT 2015-06-01-2015-11-30 SLEEPO AB (PUBL) 556857-0146 (SLEEP) 29 januari 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB 2013 Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB, organisationsnummer 556758-1805 Tid: Den 24 april 2013, kl. 11.00

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017

NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2016/2017 NOVUS HALVÅRSRAPPORT Novus Group nternational AB (publ) Kvartalet oktober december Nettoomsättningen uppgick till ksek 13 881 (12 547) Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 903 (2 370) Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014.

Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), , 1 september augusti 2014. Bokslutskommuniké för AB Igrene (publ), 556027-1305, 1 september 2013 31 augusti 2014. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 5 076 KSEK (-4 063). Resultat efter finansiella poster 5 064 KSEK (-3.997).

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Svevia AB (publ) 2016 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB Bokslutskommuniké 2008 för Denna rapport omfattar perioden 1 januari 31 december 2008 för (publ). Perioden i korthet Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK) Bruttomarginalen uppgick till 49 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ)

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012. conpharm ab (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2012 conpharm ab (publ) Helåret 2012 i sammandrag Rörelseintäkt Resultat efter skatt Vinst per aktie Likvida medel vid årets slut Kvartal 4, 2012 i sammandrag Rörelseintäkt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda. Pressmeddelande Åseda den 9 mars 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PROFILGRUPPEN AB Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl 16.00

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer