McAfee Desktop Firewall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "McAfee Desktop Firewall"

Transkript

1 McAfee Desktop Firewall Produkthandbok Revision 1.0 version 8.0

2 COPYRIGHT 2003 Networks Associates Technology, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, spridas, återges, lagras i ett elektroniskt system eller översättas till något språk i någon form eller på något sätt utan skriftligt medgivande från Networks Associates Technology, Inc., eller dess leverantörer eller dotterbolag. Ett sådant medgivande kan erhållas genom att skriva till Network Associates juridiska avdelning på adressen: 5000 Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, eller ring VARUMÄRKEN Active Firewall, Active Security, Active Security (Japansk - Katakan), ActiveHelp, ActiveShield, AntiVirus Anyware and design, AVERT, Bomb Shelter, Certified Network Expert, Clean-Up, CleanUp Wizard, CNX, CNX Certification Certified Network Expert and design, Covert, Design (stiliserad N), Disk Minder, Distributed Sniffer System, Distributed Sniffer System (Japansk - Katakan), Dr Solomon s, Dr Solomon s label, Enterprise SecureCast, Enterprise SecureCast (Japansk - Katakan), epolicy Orchestrator, Event Orchestrator (Japansk - Katakan), EZ SetUp, First Aid, ForceField, GMT, GroupShield, GroupShield (Japansk - Katakan), Guard Dog, HelpDesk, HomeGuard, Hunter, LANGuru, LANGuru (Japansk - Katakan), M and design, Magic Solutions, Magic Solutions (Japansk - Katakan), Magic University, MagicSpy, MagicTree, McAfee, McAfee (Japansk - Katakan), McAfee and design, McAfee.com, MultiMedia Cloaking, Net Tools, Net Tools (Japansk - Katakan), NetCrypto, NetOctopus, NetScan, NetShield, NetStalker, Network Associates, Network Policy Orchestrator, NetXray, NotesGuard, npo, Nuts & Bolts, Oil Change, PC Medic, PCNotary, PortalShield, Powered by SpamAssassin, PrimeSupport, Recoverkey, Recoverkey International, Registry Wizard, Remote Desktop, ReportMagic, RingFence, Router PM, Safe & Sound, SalesMagic, SecureCast, Service Level Manager, ServiceMagic, SmartDesk, Sniffer, Sniffer (Koreansk - Hangul), SpamKiller, SpamAssassin, Stalker, SupportMagic, ThreatScan, TIS, TMEG, Total Network Security, Total Network Visibility, Total Network Visibility (Japansk - Katakan), Total Service Desk, Total Virus Defense, Trusted Mail, UnInstaller, Virex, Virus Forum, ViruScan, VirusScan, WebScan, WebShield, WebShield (Japansk - Katakan), WebSniffer, WebStalker, WebWall, Who s Watching Your Network, WinGauge, Your E-Business Defender, ZAC 2000 och Zip Manager är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Network Associates, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Sniffer -märkta produkter tillverkas enbart av Network Associates, Inc. Alla andra registrerade eller oregistrerade varumärken i detta dokument är respektive ägares exklusiva egendom. Den här produkten innehåller eller kan innehålla programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Den här produkten innehåller eller kan innehålla kryptografisk programvara som skrivits av Eric Young Den här produkten innehåller eller kan innehålla vissa program som är licensierade (eller vidarelicensierade) till användaren under GNU GPL (General Public License) eller liknande licens för gratisprogramvara som bland annat ger användaren rätt att kopiera, modifiera och skicka vidare vissa program eller delar av program samt ha tillgång till källkod. GPL kräver att för all programvara som faller under GPL och som distribueras till användare i exekverbart binärt format måste motsvarande källkod också göras tillgänglig för dessa användare. Källkoden för all sådan programvara som faller under GPL finns tillgänglig på denna cd-skiva. Om någon licens för gratisprogram kräver att Network Associates ger rätten att använda, kopiera eller modifiera ett program i större utsträckning än vad som framgår av rättigheterna i detta avtal ska sådan rätt ersätta rättigheter och restriktioner här. LICENSAVTAL MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE: LÄS NOGGRANT IGENOM DET JURIDISKA AVTAL SOM MOTSVARAR DEN LICENS SOM DU HAR KÖPT. I AVTALET ANGES DE ALLMÄNNA VILLKOR SOM STYR ANVÄNDNINGEN AV DEN LICENSIERADE PROGRAMVARAN. OM DU INTE VET VILKEN TYP AV LICENS SOM DU HAR KÖPT KONTROLLERAR DU DET PÅ FÖRSÄLJNINGSKVITTOT ELLER MOTSVARANDE LICENSÖVERLÅTELSE- ELLER INKÖPSORDERDOKUMENT SOM MEDFÖLJER PROGRAMVARUPAKETET, ELLER SOM DU HAR ERHÅLLIT SEPARAT SOM EN DEL AV KÖPET (I FORM AV EN BROSCHYR, EN FIL PÅ PRODUKT-CD:N ELLER EN FIL PÅ DEN WEBBPLATS SOM DU HAR HÄMTAT PROGRAMVARUPAKETET FRÅN). OM DU INTE ACCEPTERAR ALLA VILLKOREN I AVTALET SKA DU INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN. DU KAN I TILLÄMPLIGA FALL ÅTERLÄMNA PRODUKTEN TILL NETWORK ASSOCIATES ELLER DET INKÖPSSTÄLLE DÄR DU KÖPTE PRODUKTEN MOT EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING. Utgiven juni 2003 / McAfee Desktop Firewall TM version 8.0 DOCUMENT BUILD # DBN 007-SV

3 Innehåll Förord Målgrupp Konventioner Information Kontakta McAfee Security och Network Associates Presentation av Desktop Firewall Vad är Desktop Firewall? Om brandväggen Om programövervakningssystemet Om systemet för intrångsdetektion (IDS) Vilka två versioner finns av Desktop Firewall? Vad är nytt i den här versionen? Vanliga funktioner Tvåvägs inlärningsläge Programövervakning Support för regler baserade på ej-ip-protokoll Stöd för regler baserade på trådlös trafik Support för domänbaserade regler Support för tidbaserade regler Uppdaterbara IDS-signaturer Policyarkiv epo-funktioner Förbättrad rapportering och filtrering Karantän Kontrollerat inlärningsläge Fjärrövervakning av regler Bläddringsbara kända regler Produkthandbok iii

4 Innehåll Avsnitt 1 Använda Desktop Firewall som en fristående produkt 2 Komma igång med Desktop Firewall En snabbgenomgång av Desktop Firewall-gränssnittet Aktivitetsfältet Ikon på aktivitetsfältet Snabbmenyn Huvudkonsolen Menyerna Aktivitet Redigera Visa Hjälp Fliken Brandväggspolicy Dialogrutan Tillförlitliga nätverk Dialogrutan Brandväggsregel Larm från brandväggens inlärningsläge Fliken Programpolicy Dialogrutan Programregel Larm från programövervakningens inlärningsläge Fliken Inkräktarpolicy Dialogrutan Blockerad värd Dialogrutan Intrångslarm Dialogrutan Spooflarm Fliken Aktivitetslogg Starta och stoppa Desktop Firewall Välja vilka funktioner som ska köras Aktivera och avaktivera samtliga produktfunktioner Aktivera och avaktivera brandväggen Aktivera och avaktivera programövervakning Aktivera och avaktivera övervakning av program som skapas på följande sätt. 56 Aktivera och avaktivera övervakning av programintrång på följande sätt Aktivera och avaktivera IDS-funktionen Aktivera och avaktivera loggning Aktivera och avaktivera loggning av brandvägg på följande sätt iv McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

5 Innehåll 3 Ställa in brandväggen Om brandväggsfunktionen Brandväggsregler och företräde Ordna listan med brandväggsregler Skyddsnivåer och policyarkiv Programvarans standardskyddsnivåer Skyddsnivå för inlärningsstart Minimal skyddsnivå Skyddsnivån Klient - medium Skyddsnivån Klient - hög Skyddsnivån Server - medium Skyddsnivån Server - hög Larm från brandväggens inlärningsläge Tillförlitliga nätverk Ställa in brandväggen Aktivera och avaktivera brandväggen Aktivera och avaktivera Brandväggens inlärningsläge Gör så här för att aktivera eller avaktivera Inlärningsläge för inkommande trafik 65 Gör så här för att aktivera eller avaktivera Inlärningsläge för utgående trafik.. 66 Använda skyddsnivåer och policyarkiv Använda en skyddsnivå Använda ett policyarkiv Skapa ett policyarkiv Skapa ett policyarkiv med funktionen Exportera policy Skapa ett policyarkiv från dialogrutan Redigera policyarkiv Redigera ett policyarkiv Ta bort ett policyarkiv Ställa in tillförlitliga nätverk Ställa in alternativ för tillförlitliga nätverk Lägga till någon till listan med Tillförlitliga nätverk Ta bort någon från listan med Tillförlitliga nätverk Svara på larm från Brandväggens inlärningsläge Svara på larm från brandväggens inlärningsläge Arbeta med brandväggsregler Skapa en ny brandväggsregel Kopiera en brandväggsregel Redigera en brandväggsregel Ta bort en brandväggsregel Produkthandbok v

6 Innehåll Aktivera och avaktivera en brandväggsregel Skapa en ny regelgrupp Exportera en policyfil Importera en policyfil Ställa in intrångsdetektionen (IDS) Om IDS-funktionen Intrångslarm Ställa in IDS-funktionen Aktivera och avaktivera IDS-funktionen Aktivera och avaktivera intrångslarm Konfigurera programvarans standardåtgärd vid intrång För att automatiskt blockera potentiella inkräktare För att automatiskt tillåta potentiella inkräktare Ställa in alternativ för meddelanden Välja de angrepp du vill söka efter Svara på intrångslarm Arbeta med blockerade adresser Lägga till någon till listan med blockerade adresser Ta bort någon från listan med blockerade adresser Spåra en IP-adress Uppdatera IDS-signaturer Uppdatera IDS-signaturer omedelbart Schemalägga regelbundna uppdateringar av IDS-signaturer Aktivera Autouppdatering Ställa in ett schema för Autouppdatering Köra Autouppdatering dagligen Köra AutoUppdatering veckovis Köra AutoUppdatering månadsvis Köra AutoUppdatering en gång Köra AutoUppdatering när din dator startas Köra AutoUppdatering när du loggar in Köra AutoUppdatering när datorn är inaktiv Köra AutoUppdatering direkt Köra AutoUppdatering över en uppringd anslutning Använda avancerade schemainställningar vi McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

7 Innehåll 5 Ställa in programövervakning Om programövervakningssystemet Larm från programövervakningens inlärningsläge Ställa in programövervakningen Aktivera och avaktivera programövervakning Aktivera och avaktivera övervakning av program som skapas på följande sätt. 98 Aktivera och avaktivera övervakning av programintrång på följande sätt Aktivera och avaktivera Inlärningsläge för programövervakning Gör så här för att aktivera och avaktivera Inlärningsläge för skapade program 99 Gör så här för att aktivera och avaktivera Inlärningsläge för programintrång.. 99 Svara på larm från Programövervakningens inlärningsläge Arbeta med programregler Skapa en ny programregel Redigera en programregel Ta bort en programregel Avaktivera en programregel Ställa in loggning Om loggning IDS-händelser i aktivitetsloggen Hitta och exportera IDS-händelsedata Systemhändelser i aktivitetsloggen Ställa in loggningen Aktivera och avaktivera loggning för brandvägg Filtrera logghändelser Sortera logghändelser Spara loggen Radera loggen Avsnitt 2 Använda Desktop Firewall tillsammans med epolicy Orchestrator 7 Komma igång med Desktop Firewall och epo Om epolicy Orchestrator epolicy Orchestrator-systemet Hur Desktop Firewall arbetar tillsammans med epolicy Orchestrator Produkthandbok vii

8 Innehåll En snabbgenomgång av gränssnittet till epolicy Orchestrator Konsolträdet Informationsfönstret Komma åt Desktop Firewall via epolicy Orchestrator Policies Fliken Firewall Configuration Fliken Application Configuration Fliken Intrusion Configuration Fliken Administrative Configuration Properties [Egenskaper] Tasks [Aktiviteter] Ställa in programvaran inför distribution Om ärvd policy Välja vilka funktioner som ska köras Aktivera och avaktivera brandväggen Aktivera och avaktivera programövervakning Aktivera och avaktivera övervakning av program som skapas på följande sätt 128 Aktivera och avaktivera övervakning av programintrång på följande sätt Aktivera och avaktivera IDS-funktionen Kontrollera användarnas erfarenheter Visa eller dölja Desktop Firewall Låsa och låsa upp delar av Desktop Firewall-gränssnittet Aktivera och avaktivera alternativet Export Policy [Exportera policy] Konfigurera programvara genom import av policyfil Importera en policyfil i epolicy Orchestrator Ställa in epo-rapportfunktionen Aktivera och avaktivera epo reporting [epo-rapportering] Kontrollera att Desktop Firewall-policy upprätthålls Upprätthålla policy Ställa in brandväggen med epo Arbeta med brandväggsregler i epo Kontrollera användarnas regler Kopiera en användares regler så här Behålla eller skriva över användarens regler Använda kända regler Lägga till kända regler till listan med brandväggsregler viii McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

9 Innehåll Använda kontrollerat inlärningsläge till att skapa regler Starta och stänga av kontrollerat inlärningsläge för brandvägg Sätta upp en karantän Hur karantänen fungerar Sätta upp en karantän Öppna dialogrutan Quarantine Mode [Karantän] Aktiver och avaktivera karantän Definiera nätverk i karantän Konfigurera åtgärd för karantän utan svar Ställa in ett varningsmeddelande för karantän Visa och redigera regellistan för karantän Ställa in intrångsdetektion med epo Om IDS-funktionen och epo Ställa in IDS-funktionen i epo Välja de angrepp du vill söka efter i epo Radera en användares lista med blockerade adresser automatiskt Ställa in programövervakning med epo Arbeta med programregler i epo Kontrollera användarnas regler Bevara eller skriv över användarregler så här Använda Audit Learn Mode [Kontrollerat inlärningsläge] till att skapa regler Starta och stänga av Audit Learn Modes [Kontrollerade inlärningslägen] Skapa rapporter med epo Om Desktop Firewall-rapporter Händelsedata och epolicy Orchestrator Väcka agenter Desktop Firewall-rapporter Skapa Desktop Firewall-rapporter Öppna rapportfunktionen i epo Välja grupper för rapporten Generera en rapport Produkthandbok ix

10 Innehåll Avsnitt 3 Bilagor, ordlista och index A Felrapportering Använda felrapporteringen Köra felrapporteringen tillsammans med Desktop Firewall (fristående version) Köra felrapporteringen tillsammans med Desktop Firewall (epo-version) Använda felrapporteringen Ordlista Index x McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

11 Förord I den här handboken presenteras McAfee Desktop Firewall TM version 8.0 och den innehåller också följande information: Produktöversikt. Beskrivningar av produktfunktioner. Rutiner för att utföra aktiviteter. Ordlista. Målgrupp Den här informationen är i första hand avsedd för två målgrupper: Nätverksadministratörer som har ansvaret sitt företags antivirusprogram och säkerhetsprogram. Användare med visst ansvar för att konfigurera och använda programvaran på sina egna arbetsstationer. Produkthandbok 11

12 Förord Konventioner I denna handbok används följande konventioner: Fetstil Alla ord från användargränssnittet inklusive namn på alternativ, menyer, knappar och dialogrutor. Exempel Ange det önskade kontots Användarnamn och Lösenord. Courier Text som motsvarar något som användaren skriver in såsom ett kommando vid systemprompten. Exempel För att aktivera agenten kör du följande kommandorad från klientdatorn: FRMINST.EXE /INSTALL=AGENT /SITEINFO=C:\TEMP\SITELIST.XML Kursivstil Namn på produkthandböcker och avsnitt (rubriker) i handböckerna samt för att markera en ny term. Exempel Mer information finns i Desktop Firewall Produkthandboken. <TERM> Ord inom vinkelhakar är en allmän term. Exempel I konsolträdet under epolicy Orchestrator högerklickar du på <SERVER>. OBS! VARNING! Tilläggsinformation såsom en alternativ metod för att utföra samma kommando. Viktiga råd för att skydda en användare, datorsystem, företag, programinstallation eller data. 12 McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

13 Information Information Installationshandbok * Produkthandbok * Hjälp Viktigt Kontakter Systemkrav och anvisningar om hur du installerar och startar programmet. Desktop Firewall 8.0 Installationshandbok (Denna handbok.) Produktpresentation och produktfunktioner, detaljerade anvisningar om hur du konfigurerar programmet, information om distribution, återkommande aktiviteter och driftsrutiner. Desktop Firewall 8.0 Produkthandbok Detaljerad hög-nivå-information om hur programvaran konfigureras och används. Vad är detta? fältnivåhjälp. ReadMe. Produktinformation, lösta problem, kända problem och sista-minuten-tillägg eller -ändringar av produkt eller dokumentation. Kontaktinformation för tjänster och resurser hos McAfee Security och Network Associates: teknisk support, kundtjänst, AVERT (Anti-Virus Emergency Response Team), betaprogram och utbildning. Denna fil innehåller dessutom telefonnummer, gatuadresser, webbadresser och faxnummer till Network Associates kontor i USA och runt om i världen. * En PDF-fil (Adobe Acrobat-format) finns på produktskivan eller kan hämtas via webben från McAfee Security. En tryckt handbok som medföljer produktskivan. Textfiler som ingår i programpaketet och på produktskivan. Hjälp inifrån programmet: Hjälpmeny och/eller Hjälpknapp för sidnivåhjälp; möjlighet att högerklicka för att få Vad är detta?-hjälp. Produkthandbok 13

14 Förord Kontakta McAfee Security och Network Associates Teknisk support Hemsida Kunskapsbaserad sökning PrimeSupport tjänstportal * McAfees Beta Site https://knowledgemap.nai.com/phpclient/homepage.aspx AVERT (Anti-Virus Emergency Response Team) Hemsida Bibliotek med virusinformation Skicka in ett prov Webbplats för hämtning Hemsida Uppdateringar av DAT-filer och sökmotorer Produktuppgraderingar * Utbildning Utbildning på plats McAfee Security-universitetet Network Associates kundtjänst E-post Webbplats https://www.webimmune.net/default.asp ftp://ftp.nai.com/pub/antivirus/datfiles/4.x USA, Kanada och Latinamerika (lokalsamtalstaxa): Telefon VIRUS NO eller Måndag Fredag, 08:00 20:00 (CT) På McAfee försöker vi att förbättra våra produkter baserat på kundernas önskemål. Om du har några språkliga synpunkter eller kommentarer om McAfees produkter kan du skicka ett e.postmeddelande till: Ytterligare information om hur du kontaktar Network Associates och McAfee Security - inklusive telefonnummer i andra regioner - finns i filen CONTACT som medföljer den här produktversionen. * Behörighet krävs för att logga in. 14 McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

15 Presentation av Desktop Firewall 1 I det här avsnittet presenteras Desktop Firewall 8.0 och dess funktioner: Vad är Desktop Firewall? Vilka två versioner finns av Desktop Firewall? Vad är nytt i den här versionen? Vad är Desktop Firewall? Desktop Firewall-program ger skydd för enskilda datorer. Den skyddar datorer från externa hot (t.ex. hackers) och från interna hot (t.ex. vissa virus). Den skyddar datorerna med ett antal funktioner, bland andra: En brandvägg som kontrollerar inkommande och utgående nätverkstrafik och antingen blockerar den eller tillåter den beroende på vilka regler du sätter upp. Ett programövervakningssystem som övervakar de program som du använder och ser till att de du har angivit inte kan startas eller länka sig själva till andra program. Ett system för intrångsdetektion (IDS) som söker igenom den trafik som är på väg in i din dator och identifierar risker för angrepp av ditt system. En aktivitetslogg som registrerar information vad Desktop Firewall gör. Du kan använda denna logg för felsökning eller för att få en översikt av vad som har hänt. Du kan använda alla dessa funktioner tillsammans eller bara använda de funktioner som du behöver. Om brandväggen Desktop Firewall består av en programbaserad brandvägg. Denna brandvägg är ett program som fungerar som ett filter mellan din dator och nätverket eller Internet. Brandväggen kan söka igenom all trafik som kommer in i din dator (inkommande trafik) och all trafik som skickas från din dator (utgående trafik). Trafiken genomsöks på paketnivå. Varje ankommande eller avgående paket genomsöks av brandväggen i enlighet med en regellista. En regel är en uppsättning kriterier med tillhörande åtgärd. Om ett paket matchar alla kriterier i en regel utför brandväggen den åtgärd som föreskrivs av regeln antingen släpps paketet igenom brandväggen eller blockeras det. Produkthandbok 15

16 Presentation av Desktop Firewall En regel kan exempelvis tillåta DNS-sökning. För att åstadkomma detta måste regeln specificeras så att den bara gäller paket som använder UDP-protokoll och DNS-tjänsten (på port 53). Tillhörande åtgärd blir då "Tillåt". Varje gång brandväggen tar emot ett DNS-sökningspaket kommer den att kontrollera reglerna i listan och upptäcka att paketet matchar just den aktuella regeln och sedan släppa igenom paketet genom brandväggen. Du kan skapa regler som är just så enkla eller komplexa som de behöver vara. Desktop Firewall stöder regler baserade på: IP- och ej-ip-protokoll. Riktningen av nätverkstrafiken (inkommande, utgående eller både och). Programmet som gav upphov till trafiken. Tjänsten eller porten som din dator använder (som mottagare eller avsändare). Tjänsten eller porten som fjärrdatorn (som mottagare eller avsändare). IP-adresserna som används av paketet. Tiden på dagen eller veckan som paketet skickades. För att underlätta konfigurering av brandväggen innehåller Desktop Firewall: Skyddsnivåer Inlärningsläge En skyddsnivå är en uppsättning standardregler och brandväggsinställningar. Desktop Firewall levereras med flera fördefinierade skyddsnivåer för olika situationer. För att byta skyddsnivå väljer du bara namnet på nya skyddsnivån i listan Skyddsnivå på fliken Brandväggspolicy. Du kan också skapa en anpassad samling regler och inställningar som ska gälla alla funktioner i Desktop Firewall (inte bara brandväggen). De kallas policyarkiv och visas också i listan Skyddsnivå. Om du inte är säker på vilka regler som du behöver kan du aktivera Inlärningsläget. I detta läge frågar Desktop Firewall dig om det tar emot ett paket som det inte finns någon regel för. Du får då välja åtgärd (tillåta eller blockera) och sedan skapas en ny regel automatiskt som gäller paket av denna typ i framtiden. Du kan skapa regler och konfigurera brandväggsfunktionerna på fliken Brandväggspolicy i huvudfönstret till Desktop Firewall. 16 McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

17 Vad är Desktop Firewall? Om programövervakningssystemet Desktop Firewall innehåller en programövervakningsfunktion. Det betyder att du kan konfigurera programvaran så att den övervakar de program som du använder och antingen tillåta eller blockera dem. Desktop Firewall erbjuder två olika typer av programövervakning. Den kan kontrollera: program som skapas (laddas) program som gör intrång i andra program (länkar) När Desktop Firewall-program övervakar program som skapas letar den efter program som försöker att köra. Du vill kanske hindra att vissa program körs. Vissa virus försöker t.ex. att köra program som skadar din dator. Du kan hindra detta med programregler (liknande brandväggsregler) som bara tillåter körning av de program som du valt. Om Desktop Firewall-program övervakar program som gör intrång letar den efter program som försöker att länka sig till (göra intrång i) andra program. I vissa fall måste program länka sig till andra program men i andra fall är detta ett misstänkt beteende som tyder på ett virus eller annat angrepp av ditt system. Du kan konfigurera Desktop Firewall till att övervaka endast program som skapas, endast programintrång eller både och. Programövervakningen i Desktop Firewall fungerar på ett liknande sätt som brandväggen. Du kan skapa en lista med programregler; en regel för varje program som du vill tillåta eller blockera. Varje gång Desktop Firewall detekterar ett program som försöker starta eller länka sig till ett annat program kontrollerar det programreglerna i listan för att se om programmet ska tillåtas att göra detta. Därefter tillåts eller blockeras programmet baserat på vilken åtgärd som anges av den matchande regeln. För att göra det enklare att skapa programregler innehåller Desktop Firewall ett Inlärningsläge för båda typerna av programövervakning. I detta läge frågar Desktop Firewall dig om det detekterar ett program som det inte finns någon regel för. Du får då välja åtgärd (tillåta eller blockera) och sedan skapas en ny regel automatiskt som gäller detta program i framtiden. Du kan skapa regler och konfigurera programövervakningsfunktionen på fliken Programpolicy i huvudfönstret till Desktop Firewall. Produkthandbok 17

18 Presentation av Desktop Firewall Om systemet för intrångsdetektion (IDS) Desktop Firewall innehåller ett system för intrångsdetektion (IDS) På samma sätt som brandväggsfunktionen försöker IDS att stoppa angrepp mot ditt system. Brandväggsfunktionen försöker att förhindra angrepp genom att begränsa den nätverkstrafik som släpps igenom. IDS däremot, övervakar den trafik som tillåtits av brandväggen och letar efter mönster som tyder på ett pågående angrepp. Angreppen kallas också intrång. Vissa intrång lyckas eftersom de använder en kombination av metoder. Brandväggen letar efter enskilda kommunikationsförsök och kan inte se de mönster som kännetecknar de mer sofistikerade angreppen. Systemet för intrångsdetektion specialiserar sig på att detektera just sådana angrepp. IDS i Desktop Firewall använder ett bibliotek med IDS-signaturer för att känna igen mönstren för vanliga angrepp. En signatur är en mängd information gällande en särskild angreppstyp vilket ger Desktop Firewall möjlighet att känna igen den. Desktop Firewall-program levereras med en standarduppsättning av IDS-signaturer. Du kan uppdatera programvarans signaturlista med alternativen Autouppdatering och Uppdatera nu. Om du aktiverar IDS övervakar Desktop Firewall kontinuerligt inkommande trafik. Om ett möjligt angrepp detekteras blir du ombedd att blockera eller att inte blockera inkräktarens IP-adress. Du kan också försöka att spåra inkräktarnas IP-adresser för att kunna identifiera dem. Om du väljer att blockera en inkräktare lägger Desktop Firewall till motsvarande IP-adress i listan med blockerade adresser. Du kan lägga till adresser i denna lista manuellt (du behöver inte vänta på ett intrång). Du kan visa listan med blockerade IP-adresser från fliken Inkräktarpolicy i huvudfönstret till Desktop Firewall. Du kan konfigurera IDS-funktionen i Desktop Firewall från dialogrutan Alternativ för McAfee Desktop Firewall. Dialogrutan har två flikar. På fliken Alternativ kan du ställa in hur Desktop Firewall ska meddela dig när ett angrepp detekteras. På fliken Signaturer kan du välja vilka kända angrepp Desktop Firewall ska söka efter. 18 McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

19 Vilka två versioner finns av Desktop Firewall? Vilka två versioner finns av Desktop Firewall? Desktop Firewall finns i två olika versioner en fristående version och en epo-version (epolicy Orchestrator). Den fristående versionen av Desktop Firewall körs på en dator. Du kan konfigurera programvaran direkt. Denna version är idealisk för enskilda användare eller små företagsnätverk. epo-versionen av Desktop Firewall fungerar annorlunda. McAfee epolicy Orchestrator är en separat programhanteringsprodukt. Du kan använda epolicy Orchestrator för att distribuera Desktop Firewall till många olika datorer från ett centralt ställe (epo-konsolen). Du kan dessutom hantera alla distribuerade brandväggar från konsolen, skicka ut policy- och signaturuppdateringar samt samla in information för rapporter. Denna version av Desktop Firewall är idealisk för stora företag. Vad är nytt i den här versionen? Vanliga funktioner I denna utgåva av Desktop Firewall-program introduceras nya funktioner för både den fristående versionen och för epo-versionen. De nya funktioner som finns i båda versionerna är: Tvåvägs inlärningsläge på sidan 20. Programövervakning på sidan 21. Support för regler baserade på ej-ip-protokoll på sidan 22. Stöd för regler baserade på trådlös trafik på sidan 23. Support för domänbaserade regler på sidan 24. Support för tidbaserade regler på sidan 25. Uppdaterbara IDS-signaturer på sidan 26. Policyarkiv på sidan 27. Produkthandbok 19

20 Presentation av Desktop Firewall Tvåvägs inlärningsläge Föregående version I tidigare versioner av Desktop Firewall har brandväggsfunktionen Inlärningsläge automatiskt gällt för både inkommande och utgående nätverkstrafik. Nuvarande version I denna version kan du ange om du vill att brandväggens Inlärningsläge ska gälla inkommande trafik, utgående trafik eller både och. Fördelar I många fall behöver du bara övervaka okänd inkommande trafik (d.v.s. trafik som kommer in i din dator från en annan källa). Med denna nya funktion kan du ignorera utgående trafik och därmed minska antalet larm från Inlärningsläget som du måste hantera. Gör så här För att konfigurera brandväggens Inlärningsläge öppnar du huvudfönstret till Desktop Firewall och klickar på fliken Brandväggspolicy. Kryssrutorna för Inlärningsläget visas nära flikens överkant. Mer information Mer information finns i Aktivera och avaktivera Brandväggens inlärningsläge på sidan McAfee Desktop Firewall TM version 8.0

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Innehåll. McAfee Internet Security 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Användarhandbok i Innehåll McAfee Internet Security 5 McAfee SecurityCenter 7 Funktioner... 8 Använda SecurityCenter... 9 Huvud... 9 Vänster kolumn... 9 Huvudpanel... 10 Introduktion till SecurityCenter-ikoner...

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Norton 360TM Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

FÖR MAC. Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument

FÖR MAC. Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument FÖR MAC Användarhandbok (avsedd för produktversion 6.0 och senare) Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET, spol. s r.o. ESET Cyber Security Pro utvecklades av ESET, spol.

Läs mer

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced FileMaker Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced 2007-2012, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer