Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E Manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E Bruksanvisning KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E Användarguide KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E Bruksanvisningar KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

2 Utdrag ur manual: 1-7 Om den här handboken Handbokens struktur Beteckningar som används i handboken Verktyg till produkten Översikt över skannerfunktionerna Översikt över funktioner och anslutningssätt Om hårddisken.

3 Nätverksskannerfunktioner Produktspecifikationer Innan du börjar skanna Om kontrollpanelen Använda touchkontrollpanelen Skriva in bokstäver Tangenterna på inmatningsskärmen för tecken.

4 Inmatning av tecken Sökning Destinationssökning Söka efter en box/fil Miniatyrbild bizhub PRO 1050e skanner x-1 4 Nätverksskannerfunktioner

5 7 Översikt över nätverksskannerfunktionerna Skicka med e-post. 4-5 Spara på HDD-B 4-7 Skicka till FTP-server..4-8 Skicka till SMB-server Skicka till en grupp...

6 4-11 Använda nätverksskannerfunktioner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Registrering..5-3 Ändra/radera destinationer/lagringsplatser Knapparna på skärmen för manuell inmatning av destination Registrera en e-postadress..5-6 Registrera HDD-B Registrera FTP-servern Registrera SMB-servern...

7 Registrera en grupp Använda nätverksskannerfunktioner Knapparna på skärmen för val av destination/lagringsplats Överföring till en e-postadress. 6-5 Spara på HDD-B Överföring till FTP-servern Överföring till SMB-servern.

8 Överföring till en grupp Om grundskärmen för skannerinställning x-2 bizhub PRO 1050e skanner 7 Nätverksskannerns drivrutin Inläsning från HDD-B. 7-3 Skannerdrivrutin Installera skannerdrivrutinen Importera inskannade data till datorn Använd TWAIN-kompatibla program för att läsa in inskannade data...

9 Funktioner och inställningar i skannerdrivrutinen Datalagringsfunktioner Mappar och boxar Skärmar på flikarna SPARA/HÄMTA Gemensamma knappar på listskärmarna Registrera en personlig mapp Radera en personlig mapp Skapa en box (Personlig mapp/allmän mapp) Radera en box (Personlig mapp/allmän mapp/säker mapp)..

10 Välja en lagringsplats Inställningsskärmen för lagring av kopierad information Hämta från HDD-A Inställningsskärmen för fliken HÄMTA Knappar på inställningsskärmen Tillvägagångssätt för Vänta utskrift och Testutskrift Om den säkra mappen Översikt över den säkra mappen Skapa en box (Säker mapp). 9-4 Ta bort en box (Säker mapp)

11 Skriva ut från Säkra mappen bizhub PRO 1050e skanner x-3 10 Felsökning Det går inte att ansluta till skannern Ett felmeddelande visas Fel vid skanning med fliken [SKAN].10-5 Fel vid skanning med fliken [SPARA] Bilaga Ordlista...

12 11-3 Index x-4 bizhub PRO 1050e skanner 1 Inledning Inledning 1 Inledning Inledning Tack för att du köpte bizhub PRO 1050/1050e! I den här användarhandboken finns säkerhetsföreskrifter och anvisningar för säkrare och bättre användning av bizhub PRO 1050/1050e. Ha alltid handboken nära till hands för enkel användning. Läs även säkerhetsinformationen i kopiatorns användarhandbok före användningen Rättigheter KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA-logotypen och essentials of imaging är varumärken som tillhör KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bizhub, bizhub PRO och PageScope är varumärken som tillhör KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Microsoft, MS, Windows och MS-DOS är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. IBM är ett registrerat varumärke som tillhör IBM Corporation. Macintosh och PowerMac är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. i USA och/eller andra länder. Adobe, Adobe Logo, Acrobat, Acrobat Logo, PostScript och PostScript Logo är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Inc. RC4 är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör RSA Security Inc. i USA och/eller andra länder. Andra företags- och produktnamn i den här handboken är registrerade varumärken som tillhör respektive företag. - Copyright 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc Undantag Ingen del av den här handboken får användas eller reproduceras utan tillstånd. Tillverkaren och försäljaren ska inte hållas ansvariga för skador som uppstår i samband med användandet av utskriftssystemet och den här användarhandboken. Informationen i den här användarhandboken kan komma att ändras utan föregående meddelande. - bizhub PRO 1050e skanner OpenSSL Statement OpenSSL License Copyright (c) The OpenSSL Project. All rights reserved. Inledning Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

13 openssl. org/)" THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This product includes cryptographic software written by Eric Young This product includes software written by Tim Hudson com). 1-4 bizhub PRO 1050e skanner Inledning Original SSLeay License 1 Copyright (C) Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL. This till hårddisk, Skanna till e-post, Skanna till FTP, Skanna till SMB eller läsa in data). - Användarhandbok - säkerhet I den här handboken beskrivs säkerhetsfunktionerna. Här ser du hur du använder läget Utökad säkerhet och vilka funktioner som finns i detta läge. Följande användarhandbok finns även som PDF-fil. - Användarhandbok - skrivare I den här handboken får du en översikt över hur du använder skrivarfunktionen. Här får du veta hur du använder drivrutinerna Konica Minolta PCL, PostScript PPD och KONICA MINOLTA PS samt PageScope Web Connection. bizhub PRO 1050e skanner Om den här handboken Den här handboken beskriver nätverksskannerfunktionerna i bizhub PRO 1050/1050e. Följande funktioner kan styras från kontrollpanelen. Flikarna [SKAN], [SPARA] och [HÄMTA] Inledning 2 Kom ihåg Skärmens utseende kan variera. Ett knappnamn kan visas inom klamrar.! Detalj Hur du använder de andra knapparna ser du i användarhandboken eller administratörshandboken. 1-8 bizhub PRO 1050e skanner Inledning 1 Handbokens struktur Handboken består av 12 kapitel: Kapitel Beskrivning Beskrivning av användarhandboken. Översikt över nätverksskannerns funktioner och datalagringsfunktioner. Beskrivning av hur du använder kontrollpanelen, touchkontrollpanelen, teckeninmatning och sökfunktioner. Beskrivning av arbetsstegen för nätverksskannerns funktioner. Beskrivning av nätverksskannerfunktionernas mål/placering. Närmare beskrivning av hur du använder nätverksskannerfunktionerna. Beskrivning av hur du använder nätverksskannerns drivrutin. Beskrivning av datalagringsfunktionerna. Beskrivning av den säkra mappen. Beskrivning av hur du felsöker nätverksskannerns funktioner och datalagringsfunktionerna. Ordlista och index för skannerfunktionerna bizhub PRO 1050e skanner Beteckningar som används i handboken Beteckningar på varje produkt Följande förkortningar används i den här handboken. Produkt bizhub PRO 1050/1050e skrivare/kopiator bizhub PRO 1050/1050e kontrollenhet Ett utskriftssystem som kombinerar ovanstående produkter (1) och (2) Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Me Microsoft Windows NT4.0 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Ovanstående operativsystem Förkortning kopiator (eller huvudenheten) kontrollenhet utskriftssystem Windows 98 Windows Me Windows NT4.0 eller Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows 98/Me Windows NT4.0/2000/XP Windows NT/2000/XP Windows 95/98/Me/NT/2000/XP Inledning 1-10 bizhub PRO 1050e skanner Inledning Förklaringar till handboken 1 Märken och textformat som används i den här handboken beskrivs nedan. 7 VARNING Om instruktioner med denna beteckning ignoreras kan olyckor med dödlig utgång eller kroppsskador bli följden. % Efterfölj alla varningar för säker användning av kopiatorn. 7 FÖRSIKTIGT Om instruktioner med denna beteckning ignoreras kan allvarliga skador eller skada på egendom uppstå. % Efterfölj alla varningar för säker användning av kopiatorn. 2 Observera* (*Kan även visas som "Kom ihåg" eller "Detalj") Text som markerats på detta sätt innehåller användbar information och bra tips om hur du använder maskinen på ett säkert sätt. 1 2 Siffran 1 med den här formateringen visar på det första steget i en rad åtgärder. Nummer i följd med den här formateringen visar steg som ska utföras efter varandra. Här visar en illustration vilka åtgärder som ska utföras? Text som formaterats på detta sätt ger ytterligare hjälp. % Text som formaterats på detta sätt beskriver en åtgärd som garanterar att det önskade resultatet uppnås. [Kopia] Knapparna på kontrollpanelen skrivs som ovan. bizhub PRO 1050e skanner Verktyg till produkten Inledning Följande verktyg används för nätverksskannerns funktioner. Mer information om hur du använder verktygen finns i användarhandboken. KONICA MINOLTA-skannerdrivrutin (TWAIN-kompatibel) Den här drivrutinen skapar en anslutning mellan kopiatorn och en dator så att inskannade data kan importeras till datorn. Använd ett program som är kompatibelt med TWAIN-drivrutinen. Drivrutinen kan endast hantera datatypen TIFF. Mer information finns i "Inläsning från HDD-B" på sidan 7-3. PageScope ScanDirect/Pro Den här programvaran skapar en anslutning mellan kopiatorn och en dator så att inskannade data kan importeras till datorn. Programmet kan hantera TIFF och PDF. Mer information finns i användarhandboken för PageScope ScanDirect/Pro bizhub PRO 1050e skanner 2 Översikt över skannerfunktionerna Översikt över skannerfunktionerna Översikt över skannerfunktionerna Översikt över funktioner och anslutningssätt Kopiatorn har funktioner för nätverksskanning och bearbetning av kopiedata. Om hårddisken Det finns två interna hårddiskar i kopiatorn en i maskinkroppen och en i utskriftskontrollen. Hårddisken i maskinkroppen används för bearbetning av kopiedata medan hårddisken i utskriftskontrollen hör till nätverksskannern. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

14 I den här handboken benämns hårddisken i kopiatorn "HDD-A" och den i kontrollenheten kallas "HDD-B" och de kallas gemensamt för "intern HDD". HDD- A HDD-B Kopiatorns hårddisk Kontrollenhetens hårddisk bizhub PRO 1050e skanner Nätverksskannerfunktioner Översikt över skannerfunktionerna Med nätverksskannerfunktionerna kan du skanna in dokument till digital form. Funktioner Skicka per e-post Spara på kontrollenhetens hårddisk (HDD-B) Skicka till FTP-server Skicka till SMB-server Importera data från den interna hårddisken till en nätverksansluten dator Referens "Skicka med e-post" på sidan 4-5 "Spara på HDD-B" på sidan 4-7 "Skicka till FTP-server" på sidan 4-8 "Skicka till SMB-server" på sidan 4-10 "Importera inskannade data till datorn" på sidan 7-6 Nätverksskannerfunktionerna hanteras från fliken [SKAN]. 2-4 bizhub PRO 1050e skanner Översikt över skannerfunktionerna 2! Detalj För att kopiatorn ska kunna användas som en nätverksskanner måste den anslutas till ett nätverk. Mer information om nätverksinställningar får du från din nätverksadministratör. Ta emot som e-postbilaga: Programvara för e-post Hämta från FTP: FTP-klient Fildelning med SMB-protokoll Import Spara på HDD-B: TWAIN-kompatibla program Skannerdrivrutin Original SKAN Kopiator SMB-server Box0003 Box0002 Copy Box Copy 0001 Copy 0001 Copy Document Copy 0002 Copy Document Report Copy Document Report Copy Document Report Report Report Printing Document Scanning Document Report Printing Document Scanning Document Copy Report Report 0002 Printing Document Scanning Document Copy Report Report 0002 Copy Document Printing Document Scanning Document Report Printing Document Scanning Document Report Copy Document Printing Document Scanning Document FTP-server HDD-B POP-server SMTP-server (e-post) Dataflöde vid skanning med kopiator Dataflöde vid import med datorn bizhub PRO 1050e skanner Produktspecifikationer Översikt över skannerfunktionerna Information om produktspecifikationerna för kopiatorn, kontrollenheten och nätverket finns i respektive användarhandbok. Du kan även fråga administratören. Produktspecifikationer för skanningsfunktioner: Alternativ Original Största originalformat Rektangulärt objekt Originalets placering Upplösning Inläsningshastighet Specifikationer ark/bok/rektangulärt objekt A3 (297 mm 420 mm) 11" 17" (279,4 mm 432 mm) Tjocklek: Vikt: Nedre vänstra hörnet 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi A4: Simplex Duplex 8,5 11: Simplex Duplex 105 sidor/minut 65 sidor/minut 103 sidor/minut 65 sidor/minut Högst 30 mm Högst 6,8 kg Gränssnitt Inläsningssätt Ethernet (100BASE-TX/10Base-T) Skanna till hårddisk Skanna till FTP Skanna till SMB Skanna till e-post Komprimeringsmetod MMR-komprimering för TIFF/PDF-format Komprimeringsmetoden kan ändras till MH-komprimering Mer information får du från din servicerepresentant. Originalinställn., Specialbild, Zoom, Applikation, Skan format, Kvalitet, Kopieringsfunktion, Filform, Filnamn, Adress Inställningar för inläsning Specifikationerna för de inläsningsalternativ som kan ställas in överensstämmer med kopiatorns förutom Filform, Filnamn och Adress. Mer information finns i användarhandboken. 2-6 bizhub PRO 1050e skanner 3 Innan du börjar skanna Innan du börjar skanna Innan du börjar skanna Om kontrollpanelen En närmare beskrivning av namn och funktioner för olika delar av kontrollpanelen finns i kopiatorns användarhandbok Pos Beskrivning Strömbrytare som slår av/på maskinen. Tangenter för numeriska värden. Återställ återställer kopiatorns grundinställningar. Paus gör ett uppehåll i en pågående kopiering/utskrift/skanning så att ett enklare utskriftsjobb kan gå emellan. Stopp avbryter kopieringen och raderar minnet. Testkopia skriver ut en bunt kopior för att bekräfta de aktuella inställningarna. bizhub PRO 1050e skanner Pos Beskrivning Start sätter igång kopiering eller skanning. Innan du börjar skanna Startlampan lyser grön när det går att använda maskinen. Den lyser röd om det inte går att starta någon funktion. [C] (nollställ kvantitet) återställer utskriftsantalet. Åtkomst ställer in om kopiering/skanning/utskrift endast ska tillåtas om ett lösenord för användarverifiering/volym anges. Funkt.kontr. visar en skärm med alla inställningar som har gjorts för det aktuella jobbet. Hjälp/Räknare öppnar skärmen Hjälp/Räknare eller visar programmeringsfunktioner för inställning av specialfunktioner. Funktionsminne visar en skärm där du kan välja funktioner för att spara/hämta jobb. Tangentfördröjning justerar svarstiden när knappar på pekskärmen eller kontrollpanelen trycks ner. Hjälp öppnar en skärm med ett hjälpavsnitt för den valda funktionen. Energispar aktiverar maskinen temporärt när energisparlampan är tänd eller aktiverar energisparläget när kopiatorn inte används. Energisparlampan lyser när energisparläget aktiveras, när timerfunktionen slår av strömmen till maskinen eller när ett lösenord krävs för att kunna använda maskinen. LCD-pekskärmen visar status för maskin och kopiering, hjälpinformation, interaktivt skärminnehåll och touchknappar för val av funktioner. Strömlampan lyser röd när huvudströmbrytaren slås av och lyser grön när strömbrytaren slås på. Datalampor blinkar medan utskriftsdata tas emot. Om du vrider på ratten för justering av ljusstyrka ändras pekskärmens ljusstyrka (ratten sitter på baksidan). 3-4 bizhub PRO 1050e skanner Innan du börjar skanna Använda touchkontrollpanelen Nätverksskannerfunktionerna/datalagringsfunktionerna hanterar du från kopiatorns touchkontrollpanel. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

15 ! Detalj Du kan markera ett alternativ genom att vidröra knapparna på touchkontrollpanelen. Välja en funktion % Tryck på en funktionsknapp för att välja funktionen. Den valda knappen markeras med grönt. bizhub PRO 1050e skanner Innan du börjar skanna Mata in värden % Tryck lätt på siffertangenterna på touchkontrollpanelen för att mata in önskat värde.! Detalj Du kan även mata in värden med hjälp av tangenterna på kontrollpanelen. Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan 3-7. Växla mellan sidor % Om allt innehåll inte får plats på en sida kan du röra vid pilarna [,]/[+] för att bläddra mellan olika sidor. 3-6 bizhub PRO 1050e skanner Innan du börjar skanna Skriva in bokstäver När du vidrör området där du kan skriva in bokstäver visas inmatningsskärmen för tecken. Du kan skriva bokstäver eller tecken. Teckenuppställningen är densamma som för ett engelskspråkigt tangentbord Tangenterna på inmatningsskärmen för tecken Tangenterna på inmatningsskärmen för tecken beskrivs nedan. Tangent */) [Radera] [OK] [Avbryt] [Skift] Beskrivning Piltangenterna flyttar markören. Den här tangenten raderar tecknet till vänster om markören. Den här tangenten bekräftar de inmatade tecknen och inmatningsskärmen stängs. Den här tangenten avbryter inmatningen och inmatningsskärmen stängs. Den här tangenten växlar mellan stora och små bokstäver samt mellan siffror och tecken. bizhub PRO 1050e skanner Inmatning av tecken Innan du börjar skanna Nedan beskrivs hur du anger tecken på inmatningsskärmen. 1 2 Tryck på motsvarande tangent för att skriva in önskad bokstav. Tryck på [OK]. Inmatningsskärmen stängs. De inmatade tecknen visas i respektive kolumn. 3-8 bizhub PRO 1050e skanner Innan du börjar skanna Sökning Med nätverksskannerfunktionerna/datalagringsfunktionerna kan du söka efter en registrerad destination eller en lagringsplats med hjälp av deras namn. Du kan även söka med det sparade boxnumret Destinationssökning Du kan söka efter en viss destination bland de registrerade destinationerna. Sök Du kan söka igenom destinationen med [Sök]. Du kan söka efter e-postadresser, lagringsplatser på den interna hårddisken, FTP-serveradresser och SMB-serveradresser. bizhub PRO 1050e skanner Så här använder du knappen [Sök] Innan du börjar skanna 1 2 Tryck på knappen [Sök]. Inmatningsskärmen för tecken visas. Skriv in det referensnamn som du registrerat och tryck på [OK]. Den önskade destinationen visas.! Detalj Du måste ange minst ett tecken för att kunna söka. Om du får för många sökresultat kan du trycka på [Sök] igen och lägga till bokstäver (de sökbokstäver som du redan angett sparas tills du utför en skanning). Om du trycker på [Avbryt] raderas de inmatade sökbokstäverna och inmatningsskärmen stängs bizhub PRO 1050e skanner Innan du börjar skanna Söka efter en box/fil Med datalagringsfunktionerna kan du snabbt söka efter en viss box bland de boxar som skapats på den interna HDD-A med hjälp av boxnumret. Om du även vet mappnamn, boxnamn och filnamn kan du göra ett direktanrop. Sök nr. På fliken [SPARA]/[HÄMTA] kan du söka efter ett registrerat boxnummer med hjälp av knappen [Sök nr.]. Så här använder du knappen [Sök nr.] 1 2 Tryck på knappen [Sök nr.]. Nummersökningsskärmen visas. Ange det boxnummer som du vill söka i och tryck på [OK]. På skärmen visas en lista över de filer som finns i motsvarande box. Om det inte finns någon motsvarande box visas meddelandet "Ingen motsvarande box". Kontrollera boxnumret och upprepa sökningen.! Detalj Om du trycker på [Avbryt] avbryts inmatningen och sökskärmen stängs. Om boxen är lösenordsskyddad måste du ange ett lösenord. bizhub PRO 1050e skanner Direktuppringning Innan du börjar skanna Om du vet det registrerade mappnamnet, boxnamnet och filnamnet, eller om du vet boxnamnet och filnamnet, kan du välja en fil med hjälp av knappen [Direktuppring.] på skärmen [SPARA]/[HÄMTA]. Så här använder du knappen [Direktuppring. ] 1 Tryck på knappen [Direktuppring.]. Inmatningsskärmen för mappnamn visas.! Detalj Om du trycker på knappen [Direktuppring.] på skärmen med boxlistan öppnas inmatningsskärmen för boxnamn. Om en mapp eller en box är lösenordsskyddad kan du inte söka med hjälp av direktuppringning. 2 Ange mappnamnet och tryck på [OK]. Inmatningsskärmen för boxnamn visas.! Detalj Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan Ange boxnamnet och tryck på [OK]. Inmatningsskärmen för filnamn visas.! Detalj Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan bizhub PRO 1050e skanner Innan du börjar skanna 3 4 Ange filnamnet och tryck på [OK]. På skärmen visas den valda filen. Om det inte finns någon motsvarande fil visas meddelandet "Direktanrop misslyckades". Bekräfta att mappnamnet, boxnamnet och filnamnet är korrekta och upprepa sökningen.! Detalj Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan 3-7. Om den önskade filen inte hittas återgår programmet till listan och meddelandet visas i det övre vänstra delen av touchkontrollpanelen. bizhub PRO 1050e skanner Miniatyrbild Innan du börjar skanna När du överför eller hämtar data från HDD-A kan du kontrollera innehållet i förväg genom att visa miniatyrbilden.! Detalj Mer information om HDD-A finns i "Om hårddisken" på sidan 2-3. Tangent Första sid Baksida Nästa sida Sista sid. Välj sida Beskrivning Miniatyrbilden på den första sidan visas. Miniatyrbilden på föregående sida visas. Miniatyrbilden på nästa sida visas. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

16 Miniatyrbilden på sista sidan visas. Används när man anger vilken sida som ska visa miniatyrbilden. Tryck på den här knappen och ange sidan med tangenterna på den visade skärmen. Avsluta miniatyrbilden. Stäng 3-14 bizhub PRO 1050e skanner 4 Nätverksskannerfunktioner Nätverksskannerfunktioner Nätverksskannerfunktioner Översikt över nätverksskannerfunktionerna Nätverksskannerns funktioner för att använda kontrollenhetens hårddisk (HDD-B) styrs via fliken SKAN. Data som skannas in med nätverksskannerfunktionerna kan skickas till e-postadresser, HDD-B, FTP-servern eller SMB-servern. Den inskannade informationen som sparas på HDD-B kan även importeras till nätverksanslutna datorer med hjälp av TWAIN-kompatibla program och nätverksskannerdrivrutinen. - "Skicka med e-post" på sidan "Spara på HDD-B" på sidan "Skicka till FTP-server" på sidan "Skicka till SMBserver" på sidan "Skicka till en grupp" på sidan "Importera inskannade data till datorn" på sidan 7-6! Detalj När den säkerhetshöjande funktionen är aktiverad går det inte att använda data som är kompatibla med TWAIN och nätverksskanningsdrivrutinen. Kontakta administratören för mer information. bizhub PRO 1050e skanner Nätverksskannerfunktioner Du kan även ställa in densitet, linsläge, originalformat, upplösning, originalkvalitet, filformat och skanningsläge. - "Om grundskärmen för skannerinställning" på sidan 6-31 Original SKAN Kopiator e-post FTP-server e-postserver FTP SMB-server HDD-B Internet SMB! Detalj För att kopiatorn ska kunna användas som en nätverksskanner måste den anslutas till ett nätverk. Mer information om nätverksinställningar får du från din nätverksadministratör. 4-4 bizhub PRO 1050e skanner Nätverksskannerfunktioner Skicka med e-post Den information som lästs in från kopiatorns ADF eller exponeringsbordet (inskannade data) kan skickas till en e-postadress som en bifogad fil. Mer information om den här funktionen finns i "Överföring till en e-postadress" på sidan 6-5. Original SKAN SMTPserver POPserver Kopiator Internet Objekt som måste konfigureras För att du ska kunna skicka inskannade data till en e-postadress måste följande objekt konfigureras. - Adress (e-postadress) Välj en e-postadress bland de registrerade adresserna eller ange en adress under skanningen. Du kan ange flera adresser. Information om hur du anger en adress finns i "Registrera en e-postadress" på sidan Rubrik Välj en av fem e-postrubriker eller skriv in en egen rubrik när du skannar. Hur du anger en rubrik ser du i "Överföring till en e-postadress" på sidan Mening Välj en av fem meningar eller skriv in en egen mening när du skannar. Hur du anger en mening ser du i "Överföring till en e-postadress" på sidan 6-5.! Detalj Om e-postmeddelandet överstiger den högsta överföringsstorlek som har ställts in skickas det inte till SMTP-servern utan avbryts i bizhub PRO 1050/1050e. bizhub PRO 1050e skanner Nätverksskannerfunktioner Kopiatorn är beroende av SMTP-servern för att kunna genomföra överföringar. Om det är något fel på nätverket eller POP-servern kan det hända att meddelandet inte når mottagaren. Om du skickar viktiga data bör du kontrollera att de tagits emot.! Detalj Beroende på inställningarna på mottagarservern kan storleken på en bifogad fil komma att regleras. Kontakta administratören för mer information. 4-6 bizhub PRO 1050e skanner Nätverksskannerfunktioner Spara på HDD-B För att kunna spara information som lästs in från kopiatorns ADF eller exponeringsbordet (inskannade data) på HDD-B måste du konfigurera boxarna på HDD-B i förväg. Den inskannade informationen sparas i boxarna. Den information som sparas i boxarna kan importeras till datorer i nätverket. Mer information om den här funktionen finns i "Spara på HDD-B" på sidan Original SKAN Kopiator HDD-B Objekt som måste konfigureras För att du ska kunna spara inskannade data på HDD-B måste följande objekt konfigureras. - Boxnr Ange ett niosiffrigt nummer för den box där informationen ska sparas. - Lösenord Du kan välja att använda ett lösenord (högst åtta siffror). Boxnr och lösenord kan registreras i förväg. Hur registreringen går till ser du i "Registrera HDD-B" på sidan 5-8. bizhub PRO 1050e skanner Skicka till FTP-server Nätverksskannerfunktioner Du kan skicka den information som lästs in från kopiatorns ADF eller exponeringsbordet (inskannade data) till FTP-servern. Den inskannade information som skickas till FTP-servern kan hämtas från datorer som har tillgång till FTP-servern. Mer information om den här funktionen finns i "Överföring till FTP-servern" på sidan Original SKAN FTP-server Kopiator Internet Objekt som måste konfigureras För att du ska kunna skicka inskannade data till FTP-servern måste följande objekt konfigureras. - Värdadress Ange ett FTP-servernamn eller en IP-adress till FTP-servern. - Sökväg Ange en mapp på FTP-servern. - Inloggningsnamn Ange ett inloggningsnamn för FTP-servern. - Lösenord Ange ett lösenord för varje inloggningsnamn på FTP-servern. - Port nr Ange vid behov ett portnummer. Information om hur du konfigurerar ett portnummer finns i "Överföring till FTP-servern" på sidan Brandvägg Välj om PASV-läget ska användas eller inte. Du kan registrera Värdadress, Sökväg, Inloggningsnamn och Lösenord i förväg. Information om hur registreringen går till finns i "Registrera FTPservern" på sidan bizhub PRO 1050e skanner Nätverksskannerfunktioner 4 2 Kom ihåg Beroende på nätverkets skick kan det hända att den inskannade informationen skadas vid överföring till FTP-servern. Kontrollera att informationen inte har skadats. bizhub PRO 1050e skanner Skicka till SMB-server Nätverksskannerfunktioner Du kan skicka den information som lästs in från kopiatorns ADF eller exponeringsbordet (inskannade data) till SMB-servern. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

17 Den inskannade informationen som skickas till SMB-servern kan delas med datorer via SMB-protokollet. Mer information om den här funktionen finns i "Överföring till SMB-servern" på sidan Original SKAN SMB-server Kopiator Internet Objekt som måste konfigureras För att du ska kunna skicka inskannade data till SMB-servern måste följande objekt konfigureras. - Värdadress Ange ett SMB-servernamn eller en IP-adress till SMB-servern. - Sökväg Ange en mapp på SMB-servern. - Inloggningsnamn Ange ett inloggningsnamn för SMB-servern. - Lösenord Ange ett lösenord för varje inloggningsnamn på SMB-servern. Du kan registrera Värdadress, Sökväg, Inloggningsnamn och Lösenord i förväg. Information om hur registreringen går till finns i "Registrera SMB-servern" på sidan Kom ihåg Beroende på nätverkets skick kan det hända att den inskannade informationen skadas vid överföring till SMB-servern. Kontrollera att informationen inte har skadats bizhub PRO 1050e skanner Nätverksskannerfunktioner Skicka till en grupp Om du registrerar flera destinationer/lagringsplatser som en grupp kan du skicka/spara information som lästs in från kopiatorns ADF eller exponeringsbordet (inskannade data) till alla samtidigt. - Högst 100 destinationer kan registreras som en grupp. - Flera e-postadresser kan registreras. - En grupp får bestå av en hårddisk, en FTP-server och en SMB-server. Mer information om den här funktionen finns i "Överföring till en grupp" på sidan Information om hur du registrerar en grupp finns i "Registrera en grupp" på sidan Original SKAN Kopiator Välj destinationer samtidigt e-post Flera HDD-B Enstaka FTP Enstaka SMB Enstaka bizhub PRO 1050e skanner Nätverksskannerfunktioner Använda nätverksskannerfunktioner Följ tillvägagångssättet nedan vid inskanning av data med nätverksskannerfunktionerna. Har du registrerat destinationen? JA NEJ Vill du registrera destinationen? NEJ JA Registrera en destination Information finns i kapitlet "5 Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner" Ange en destination Information finns i kapitlet "6 Använda nätverksskannerfunktioner" Konfigurera skannern Information finns i kapitlet "7 Nätverksskannerns drivrutin" Skanna 4-12 bizhub PRO 1050e skanner 5 Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Registrering När du överför inskannad information till destinationer/lagringsutrymmen kan du ange en destination varje gång eller välja en av de registrerade destinationerna. Vi rekommenderar att du registrerar de destinationer som du ofta använder: - "Registrera en e-postadress" på sidan "Registrera HDD-B" på sidan "Registrera FTP-servern" på sidan "Registrera SMB-servern" på sidan "Registrera en grupp" på sidan 5-17 bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Ändra/radera destinationer/lagringsplatser Information om hur du ändrar/raderar destinationer/lagringsplatser får du från administratören Knapparna på skärmen för manuell inmatning av destination Du kan registrera en destination på den manuella destinationsskärmen. Hur du öppnar den manuella destinationsskärmen ser du under steg 1 till 3 för varje registrering. Här beskrivs de gemensamma knapparna.! Detalj Eftersom registreringssättet för grupper skiljer sig från andra objekt finns ingen manuell inmatningsskärm för destinationer. Manuell inmatningsskärm för destination (e-post) Manuell inmatningsskärm för destination (SMB) Manuell inmatningsskärm för destination (hårddisk) Manuell inmatningsskärm för destination (FTP) 5-4 bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner - 5 [Register] Informationen registreras och du återgår till skärmen för val av destination. - [Skanner skärm] Startskärmen för skannerinställning visas. [Avbryt] Inmatningen avbryts och du återgår till skärmen för val av destination. [OK] Inmatningen bekräftas och du återgår till skärmen för val av destination/ lagringsplats. Efter överföringen återställs destinationsinställningen utan att registreras. bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Registrera en e-postadress När du använder funktionen för att skicka skannade data som en bifogad fil via e-post kan du registrera destinationens e-postadress i förväg. Registreringen sker enligt följande steg.! Detalj Sammanlagt 500 destinationer för e-post/ftp/hårddisk/smb kan registreras. 1 Välj fliken [SKAN]. Skärmen för val av destination/ lagringsplats visas. 2 Kontrollera att [e-post] är markerad.! Detalj om grundinställningarna för skärmen Skan får du från administratören för kopiatorn. 3 Tryck på knappen [Manuell adress]. Skärmen för manuell inmatning av destination visas.! Detalj Om e-postadressen redan har registrerats visas namnet. Grundinställningen är att indexknappar, till exempel [A-C] och [D-F], visas. 5-6 bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner 5 Kontakta administratören för kopiatorn angående hur du redigerar/ raderar en registrerad adress. 4 Konfigurera önskade alternativ på adresskärmen. Tryck på ett objekt för att öppna inmatningsskärmen för tecken.! Detalj Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan [Adress] Ange en e-postadress med högst 250 alfanumeriska tecken och symboler. - [Namn] Ange ett namn som ska visas på skärmen för val av destination/ lagringsplats (e-post) med högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. Om du inte anger ett namn visas de 24 första tecknen i e-postadressen. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

18 - [Referensnamn] Används som ett sökord när du söker efter destinationer. Referensnamnet får bestå av högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. 5 Tryck på knappen [Register]. e-postadressen registreras och du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (e-post). 6 Kontrollera att det registrerade namnet visas.! Detalj Om namnet inte visas på sidan kan du pröva att trycka på [+]/[,] för att växla mellan sidorna. Destinationer som har registrerats kan endast redigeras/raderas av en administratör. Kontakta administratören för mer information. bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Registrera HDD-B Om du vill spara inskannad information på HDD-B måste du registrera boxar på hårddisken. Registreringssättet beskrivs nedan.! Detalj Mer information om HDD-B finns i "Om hårddisken" på sidan 2-3. Sammanlagt 500 destinationer för e-post/ftp/hårddisk/smb kan registreras. 1 Välj fliken [SKAN]. 2 Tryck på knappen [Hårddisk].! Detalj om grundinställningarna för fliken SKAN får du från administratören för kopiatorn. 3 Tryck på knappen [Manuell adress]. Skärmen för manuell adress visas.! Detalj Om boxnumret redan har registrerats visas namnet. Grundinställningen är att indexknappar, till exempel [A-C] och [D-F], visas. Kontakta administratören för kopiatorn angående hur du redigerar/ raderar ett registrerat boxnummer. 5-8 bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner 5 4 Konfigurera önskade alternativ på adresskärmen. Tryck på ett objekt för att öppna inmatningsskärmen för tecken.! Detalj Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan 3-7. Om du vill använda kopiatorn som en skanner rekommenderar vi att administratören tilldelar varje användare ett boxnummer som skickas via e-post till respektive användare i förväg. Boxnumret kan skydda varje användares enskilda information. - [Boxnr.] Ange ett niosiffrigt boxnummer ( ). Tryck på knappen [Boxnr.] för att ändra boxnumret. De boxar som den inskannade informationen sparas i hanteras med hjälp av det niosiffriga boxnumret. Anteckna numret. Det behövs för att kunna importera inskannade data från datorer. Du kan göra flera registreringar till samma boxnr under olika namn. [Lösenordet] är i det fallet gemensamt och de inskannade uppgifterna sparas i samma box. - [Namn] Ett [Namn] som redan är registret kan inte registreras på nytt. Ange ett namn som ska visas på skärmen för val av destination/ lagringsplats (Hårddisk) med högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. Om du inte anger ett namn registreras boxnumret som namn. - [Referensnamn] Används som ett sökord när du söker efter destinationer. Referensnamnet får bestå av högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. - [Lösenord] Ange ett åttasiffrigt lösenord för en box med alfanumeriska tecken och symboler. Åtta asterisker (*) visas, oavsett hur många tecken du egentligen skriver in. 5 Tryck på knappen [Register]. Du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (Hårddisk). bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Kontrollera att det registrerade namnet visas.! Detalj Om namnet inte visas på sidan kan du pröva att trycka på [+]/[,] för att bläddra mellan sidorna. Destinationer som har registrerats kan endast redigeras/raderas av en administratör. Kontakta administratören för mer information bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Registrera FTP-servern Om du vill skicka inskannad information till FTP-servern kan du registrera FTP-servern. Nedan beskrivs registreringsförfarandet.! Detalj Sammanlagt 500 destinationer för e-post/ftp/hårddisk/smb kan registreras. 1 Välj fliken [SKAN]. 2 Tryck på knappen [FTP].! Detalj om grundinställningarna för fliken SKAN får du från administratören för kopiatorn. 3 Tryck på knappen [Manuell adress]. Skärmen för manuell adress visas.! Detalj Om FTP-servern redan har registrerats visas namnet. Grundinställningen är att indexknappar, till exempel [A-C] och [D-F], visas. Kontakta administratören för kopiatorn angående hur du redigerar/ raderar en registrerad FTP-server. bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Konfigurera önskade alternativ på adresskärmen. Tryck på ett objekt för att öppna inmatningsskärmen för tecken.! Detalj Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan [Profilnamn] Ange ett namn som ska visas på skärmen för val av destination/ lagringsplats (FTP) med högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. Om du inte anger ett profilnamn visas de 24 första tecknen i värdadressen. - [Referensnamn] Används som ett sökord när du söker efter destinationer. Referensnamnet får bestå av högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. - [Värdadress] Ange en FTP-serveradress med högst 63 alfanumeriska tecken och symboler. - [Sökväg] Ange FTP-serverns sökväg med högst 96 alfanumeriska tecken och symboler. - [Inloggningsnamn] Ange ett konto för FTP-servern med högst 47 alfanumeriska tecken och symboler. - [Anonym] Tryck på den här knappen om du vill använda "Anonym" i fältet [Inloggningsnamn]. Använd det här alternativet när du loggar in på en anonym FTP-server där du inte behöver logga in på ett konto. På vissa anonyma FTP-servrar används en e-postadress som lösenord. - [Lösenord] Ange FTP-serverns lösenord med högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. Asterisker (*) visas för varje tecken som du skriver in. 5 Tryck på knappen [Register]. Du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (FTP) bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner 5 6 Kontrollera att det registrerade namnet visas. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

19 ! Detalj Om namnet inte visas på sidan kan du pröva att trycka på [+]/[,] för att bläddra mellan sidorna. Destinationer som har registrerats kan endast redigeras/raderas av en administratör. Kontakta administratören för mer information. bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Registrera SMB-servern Om du vill skicka inskannad information till SMB-servern kan du registrera SMB-servern. Nedan beskrivs registreringsförfarandet.! Detalj Sammanlagt 500 destinationer för e-post/ftp/hårddisk/smb kan registreras. 1 Välj fliken [SKAN]. 2 Tryck på knappen [SMB].! Detalj om grundinställningarna för fliken SKAN får du från administratören för kopiatorn. 3 Tryck på knappen [Manuell adress]. Skärmen för manuell adress visas.! Detalj Om SMB-servern redan har registrerats visas namnet. Grundinställningen är att indexknappar, till exempel [A-C] och [D-F], visas. Kontakta administratören för kopiatorn angående hur du redigerar/ raderar en registrerad SMB-server bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner 5 4 Konfigurera önskade alternativ på adresskärmen. Tryck på ett objekt för att öppna inmatningsskärmen för tecken.! Detalj Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan [Profilnamn] Ange ett namn som ska visas på skärmen för val av destination/ lagringsplats (SMB) med högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. Om du inte anger ett profilnamn visas de första 24 tecknen i värdadressen. - [Referensnamn] Används som ett sökord när du söker efter destinationer. Referensnamnet får bestå av högst 24 alfanumeriska tecken och symboler. - [Värdadress] Ange en SMB-serveradress med högst 63 alfanumeriska tecken och symboler. - [Sökväg] Ange SMB-serverns sökväg med högst 95 alfanumeriska tecken och symboler. - [Inloggningsnamn] Ange ett konto för SMB-servern med högst 47 alfanumeriska tecken och symboler. - [Lösenord] Ange SMB-serverns lösenord med högst 31 alfanumeriska tecken och symboler. Asterisker (*) visas för varje tecken som du skriver in. 5 Tryck på knappen [Register]. Du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (SMB). bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Kontrollera att det registrerade namnet visas.! Detalj Om namnet inte visas på sidan kan du pröva att trycka på [+]/[,] för att bläddra mellan sidorna. Destinationer som har registrerats kan endast redigeras/raderas av en administratör. Kontakta administratören för mer information bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Registrera en grupp Om du vill skicka inskannad information till flera destinationer/lagringsplatser samtidigt kan du registrera dem som en grupp. Nedan beskrivs registreringsförfarandet.! Detalj Högst 100 grupper kan registreras. 1 Välj fliken [SKAN]. 2 Tryck på knappen [Grupp].! Detalj om grundinställningarna för fliken SKAN får du från administratören för kopiatorn. 3 Tryck på knappen [Register].! Detalj Om gruppen redan har registrerats visas namnet. Kontakta administratören för kopiatorn angående hur du redigerar/raderar en registrerad destination. bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner Tryck på [Grupp namn] och ange ett gruppnamn på inmatningsskärmen.! Detalj Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan 3-7. Gruppnamnet är det namn som visas på skärmen för val av destination/ lagringsplats (Grupp) efter registreringen. 5 Markera alla destinationer som du vill registrera i en grupp.! Detalj När du trycker på knapparna [e-post], [HDD], [FTP] eller [SMB] visas de registrerade namnen för varje typ. Om du har registrerat många objekt och det önskade namnet inte visas på sidan kan du trycka på [+]/[,] och bläddra mellan sidorna. Högst 100 destinationer kan registreras som en grupp. Flera e-postadresser kan registreras. En grupp får bestå av en hårddisk, en FTP-server och en SMB-server Tryck på knappen [Lista]. Listan över de destinationer som ska registreras visas. Kontrollera listan och tryck på [OK]. Om allt är bra, tryck på [OK]. Du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (Grupp) bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner 5 9 Kontrollera att det registrerade namnet visas.! Detalj Om du har registrerat många objekt och det önskade namnet inte visas på sidan kan du trycka på [+]/[,] och bläddra mellan sidorna. På skärmen för val av destination/lagringsplats (Grupp) trycker du på [Lista] och därefter på [Grupp] för att visa listan över registrerade destinationer. Tryck på knappen [Redigera] på skärmen om du vill ändra vad som ska ingå i en viss grupp. bizhub PRO 1050e skanner Konfigurera destinationer för nätverksskannerfunktioner 5-20 bizhub PRO 1050e skanner 6 Använda nätverksskannerfunktioner Använda nätverksskannerfunktioner Använda nätverksskannerfunktioner Knapparna på skärmen för val av destination/ lagringsplats För att kunna skanna måste du ange en destination/lagringsplats dit inskannade data ska överföras. I det här kapitlet beskrivs de vanligaste knapparna på skärmen för val av destination/lagringsplats.! Detalj Hur du öppnar skärmen för val av destination/lagringsplats ser du i steg 1 och 2 i varje avsnitt. "Överföring till en e-postadress" på sidan 6-5 "Spara på HDD-B" på sidan 6-13 "Överföring till FTP-servern" på sidan 6-17 "Överföring till SMB-servern" på sidan 6-24 Skärmen för val av destination/lagringsplats (Grupp) har inga indexknappar, alfanumeriska tangenter, knappen [Annat] och knappen Daglig. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Andra knappar övertar de här funktionerna. - Knapparna [A-C] - [W-Z] (indexknappar) När du trycker på en av knapparna visas de registrerade namn som börjar på någon av bokstäverna på knappen. - [Nr etc] Namn som börjar med en siffra eller en symbol visas. bizhub PRO 1050e skanner Använda nätverksskannerfunktioner [Annat] Namn som börjar med en siffra eller en symbol visas. [Daglig] Namn som konfigurerats som Daglig visas.! Detalj Kopiatoradministratören konfigurerar Daglig-destinationerna. Mer information får du från administratören. [,]/[+] Bläddrar mellan namnsidorna. Varje gång du trycker på knappen bläddras en sida framåt eller bakåt. - [Sök] En skärm för inmatning av referensnamn visas. När sökresultatet visas markeras knappen. - [Manuell adress] Öppnar skärmen Manuell adress. [Rensa allt] Avmarkerar alla valda destinationer. [Skanner skärm] Öppnar grundskärmen för skannerinställning. 6-4 bizhub PRO 1050e skanner Använda nätverksskannerfunktioner Överföring till en e-postadress Tillvägagångssättet för att skicka inskannad information som en bilaga till ett e-postmeddelande varierar beroende på om du har registrerat adresserna i förväg eller om de anges manuellt. När en e-postadress redan har registrerats 1 Välj fliken [SKAN]. Skärmen för val av destination/ lagringsplats visas. 2 Kontrollera att [e-post] är valt. om grundinställningarna för fliken [SKAN] får du från administratören för kopiatorn. 3 Om du vill lägga till en rubrik i ett e-postmeddelande trycker du på [Rubrik].! Detalj Du måste inte ange en rubrik. e-postmeddelandet skickas utan rubrik men med den inskannade informationen bifogad. 4 Tryck på någon av rubrikknapparna [1]-[5] eller [Ange manuellt] och tryck på [OK]. Du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (e-post). bizhub PRO 1050e skanner Använda nätverksskannerfunktioner! Detalj När du trycker på [Ange manuellt] visas inmatningsskärmen för tecken. Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan 3-7. Skriv in en rubrik med högst 64 alfanumeriska tecken och symboler. Standardrubrikerna [1]-[5] konfigureras och ändras av administratören. Kontakta administratören för mer information. 5 Om du vill lägga till en mening i ett e-postmeddelande trycker du på [Mening].! Detalj Du måste inte ange en mening. e-postmeddelandet skickas utan mening men med den inskannade informationen bifogad. 6 Tryck på någon av rubrikknapparna [1]-[5] eller [Ange manuellt] och tryck på [OK]. Du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (e-post).! Detalj När du trycker på [Ange manuellt] visas inmatningsskärmen för tecken. Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan 3-7. Skriv in en mening med högst 250 alfanumeriska tecken eller symboler. Standardmeningarna [1]-[5] konfigureras och ändras av administratören. Kontakta administratören för mer information. 6-6 bizhub PRO 1050e skanner Använda nätverksskannerfunktioner 6 7 Tryck på namnet för e-postadressen.! Detalj Du kan förfina sökningen efter de registrerade destinationerna. kan förfina sökningen efter namnen. du anger en destination manuellt, se "När en e-postadress anges manuellt" på sidan 6-9. Du kan avmarkera ett namn genom att trycka på det en gång till. 8 Tryck på knappen [Skanner skärm]. Grundskärmen för skannerinställning visas. 9 Konfigurera önskade objekt.! Detalj Mer information om hur du konfigurerar grundskärmen för skannerinställning finns i "Om grundskärmen för skannerinställning" på sidan bizhub PRO 1050e skanner Använda nätverksskannerfunktioner Lägg i ett original och tryck på knappen [START]. Originalet skannas och informationen överförs till den angivna destinationen. En bekräftelseskärm visas.! Detalj Inskannade data som bifogas ett e-postmeddelande skickas till SMTP-servern. 11 Om du vill skanna och skicka mer information, tryck på [Ja]. Om du vill avbryta skanningen, tryck på [Nej]. Om du trycker på [Ja] återgår du till grundskärmen för skannerinställning. 6-8 bizhub PRO 1050e skanner Använda nätverksskannerfunktioner När en e-postadress anges manuellt 6 1 Välj fliken [SKAN]. Skärmen för val av destination/ lagringsplats visas. 2 Kontrollera att [E-post] är vald. om grundinställningarna för fliken [SKAN] får du från administratören för kopiatorn. 3 Om du vill lägga till en rubrik i ett e-postmeddelande trycker du på [Rubrik].! Detalj Du måste inte ange en rubrik. e-postmeddelandet skickas utan rubrik men med den inskannade informationen bifogad. 4 Tryck på någon av rubrikknapparna [1]-[5] eller [Ange manuellt] och tryck på [OK]. Du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (e-post). bizhub PRO 1050e skanner Använda nätverksskannerfunktioner! Detalj När du trycker på [Ange manuellt] visas inmatningsskärmen för tecken. Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan 3-7. Skriv in en rubrik med högst 64 alfanumeriska tecken och symboler. Standardrubrikerna [1]-[5] konfigureras och ändras av administratören. Kontakta administratören för mer information. 5 Om du vill lägga till en mening i ett e-postmeddelande trycker du på [Mening].! Detalj Du måste inte ange en mening. e-postmeddelandet skickas utan mening men med den inskannade informationen bifogad. 6 Tryck på någon av rubrikknapparna [1]-[5] eller [Ange manuellt] och tryck på [OK]. Du återgår till skärmen för val av destination/lagringsplats (e-post).! Detalj När du trycker på [Ange manuellt] visas inmatningsskärmen för tecken. Mer information om hur du matar in tecken finns i "Skriva in bokstäver" på sidan 3-7. Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.2 Administratörshandbok Januari 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

Nätverksskanner C450

Nätverksskanner C450 Nätverksskanner C450 Innehåll 1 Introduktion 1.1 Välkommen... 1-3 1.2 Energy Star... 1-4 Vad menas med en ENERGY STAR -produkt?... 1-4 1.3 Varumärken och registrerade varumärken... 1-5 Licensinformation...

Läs mer

Anpassning av visning

Anpassning av visning Anpassning av visning Version 4.5 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Aktivera

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

MagicInfo Express Innehållsskapare

MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare MagicInfo Express Innehållsskapare Handbok Med MagicInfo Express Innehållsskapare kan du enkelt skapa LFD-innehåll med hjälp av olika mallar. Med MagicInfo Express Innehållsskapare

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA BIZHUB

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS

Office Quick 7.5. Handbok. 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Office Quick 7.5 Handbok 2010-06-04, Rev C www.aastra.com CUSTOMERS, PARTNERS Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Använda Quick... 4 2.1 Starta programmet... 4 2.2 Logga in... 4 2.3 Ändra lösenord... 5 2.4

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen

Frankeringsmaskin. Användarhandbok De första stegen Frankeringsmaskin Användarhandbok De första stegen 2 PostBase Mini Om denna Användarhandbok Läs noga igenom den här användarhandboken innan du ställer upp och börjar använda frankeringsmaskinen PostBase

Läs mer

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual

CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual CleanCash MultiUser Användar- och installationsmanual 2300 18 64-30 Rev. D Utgåva: Januari 2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT,

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innehållsförteckning Innan du använder din Brother-maskin... Definitioner av anmärkningar... Varumärken... Introduktion... Hämta

Läs mer

Din manual HP G6031EM

Din manual HP G6031EM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP G6031EM. Du hittar svar på alla dina frågor i HP G6031EM instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HP PAVILION HDX9120EA

Din manual HP PAVILION HDX9120EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION HDX9120EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Windows Phone ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648

Din manual XEROX COLORQUBE 9300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4276648 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX COLORQUBE 9300. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX COLORQUBE 9300 instruktionsbok

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

TWAIN 163/211. Användarhandbok

TWAIN 163/211. Användarhandbok TWAIN 163/211 Användarhandbok . Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Användarens licensavtal för programvaran... 1-5 1.2 Förklaring av handbokens konventioner... 1-8 Säkerhetsanvisningar... 1-8 Åtgärderna

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt

GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt GroupWise WebAccess snabbstartsguide till det grundläggande gränssnittet 8 Novell GroupWise WebAccess grundläggande gränssnitt SNABBSTART www.novell.com Använda det grundläggande gränssnittet i GroupWise

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218

Din manual EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE http://sv.yourpdfguides.com/dref/1258218 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för EMTEC HRDDISK PHOTO CUBE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Kortkopia. Version 4.1. Administratörshandbok

Kortkopia. Version 4.1. Administratörshandbok Kortkopia Version 4.1 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5 Anpassa programikonen...5

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

Formulär och favoriter

Formulär och favoriter Formulär och favoriter Version 5.1 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

Medföljande bruksanvisningar

Medföljande bruksanvisningar Inledning Tack för att du har valt att köpa en TASKalfa 250ci/300ci/400ci/500ci/552ci. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt sätt, utföra rutinunderhåll och genomföra

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA

Din manual HP PAVILION DV7-1103EA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION DV7-1103EA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se

Manual. SiteValidator. Version 1.2.0. Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Manual SiteValidator Version 1.2.0 Meridum AB, Svensknabbevägen 17, 393 51 Kalmar, Sverige, www.meridium.se Copyright Denna manual är skyddad enligt upphovsrättslagen. Ändringar vad gäller innehållet eller

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D BRUKSANVISNING FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Inledning Tack för att du har valt att köpa en FS-1028MFP/FS-1128MFP. Syftet med denna bruksanvisning är att hjälpa dig att använda maskinen på rätt

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Skanna till RightFax. Version 2.0. Administratörshandbok

Skanna till RightFax. Version 2.0. Administratörshandbok Skanna till RightFax Version 2.0 Administratörshandbok Juli 2016 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Checklista för distribueringsberedskap...5 Konfigurera programmet...

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn

q PRINT q COPY q SCAN BRUKSANVISNING ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M6030cdn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M6530cdn BRUKSANVISNING > Förord Förord Tack för ditt köp av ECOSYS M6030cdn/ECOSYS M6530cdn. Denna bruksanvisning är avsedd som

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll

MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING. Innehåll MX-FR43U DATASÄKERHETSPROGRAM BRUKSANVISNING Innehåll Inledning...2 När datasäkerhetsprogrammet har installerats...4 Säkerhetsinställningar för datasäkerhetsprogrammet...4 Dokumentkontrollfunktionen...4

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

För användare av Windows XP

För användare av Windows XP För användare av Windows XP Sammankoppling av maskin och dator Innan du börjar Anskaffa vid behov lämplig gränssnittskabel för användning till den här maskinen (parallell eller USB). Vissa illustrationer

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Din manual SHARP AR-M160

Din manual SHARP AR-M160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP AR- M160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/587055

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/587055 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA BIZHUB

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Web Connect-guide. Version 0 SWE

Web Connect-guide. Version 0 SWE Web Connect-guide Version 0 SWE Tillämpliga modeller Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: ADS-2500We och ADS-2600We. Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen:

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning

EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning EMP Monitor V4.21 Bruksanvisning Symbolernas betydelse i bruksanvisningen 1 Tabellen nedan visar symbolerna som används i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse. FÖRSIKTIGHET

Läs mer

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Din manual HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du hittar svar på alla dina frågor i HP COMPAQ DX7300

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer