Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR utg /6. Utgåva Ändringsnot Datum D Ny dokumentmall

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdateringar. TEKNISK RIKTLINJE TR02-08-3 utg 5 2013-05-21 2/6. Utgåva Ändringsnot Datum. 05-08-15 D Ny dokumentmall 2008-07-14 2013-05-21"

Transkript

1

2 Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum D Ny dokumentmall Omarbetad. Titel ändrad från Händelseskrivare till Händelseregistrering 2/6

3 Innehåll 1 Allmänt Funktionskrav Allmänt Händelseregistrering lokalt i stationen Fjärröverföring av data Blockering av händelseregistrering vid reläskyddsprovning Tekniska krav Prestanda Utformning Allmänt Fjärröverföring av data Blockering av händelseregistrering vid reläskyddsprovning Bilagor Utskriftstexter /6

4 1 Allmänt Syftet med händelseregistrering är att, såväl lokalt i stationerna som i Svenska Kraftnäts störningsanalys, kunna följa upp vad som hänt vid kopplingar, störningar mm. Detta dokument ska ge en standardiserad och en entydig nomenklatur och presentation av händelseinformation. 2 Funktionskrav 2.1 Allmänt Händelseregistreringen består av en applikation i stationens HMI-system som får sin information från IED:er anslutna till stationsbussen enligt IEC Händelsesregistreringen ska presentera händelseförlopp i korrekt tids- och ordningsföljd och presenteras i en händelse. Utöver händelsen ska även en filtrerad skrivas till en textfil som kan hämtas från Svenska Kraftnäts störningsanalys. 2.2 Händelseregistrering lokalt i stationen I händelsen ska samtliga händelser i stationen skrivas ut med tidsmärkning. Detta är händelser av typ: > Reläskydds- och automatikindikeringar > Kopplingsapparaters indikeringar > Felsignaler > Operatörsmeddelanden. Presentationen av en händelse ska bestå av datum, tid och händelsetext. Exempel: :32: CL9 S1 sub 1 ZS zon 1 Utlöst Om tidsstämplingen är osäker, t.ex. på grund av tidssynkroniseringsfel i avsändande IED, ska det indikeras i händelsen. För felsignaler ska det även registreras när signalen upphör. 4/6

5 2.3 Fjärröverföring av data De händelser som är av intresse för störningsanalys ska även skrivas till en textfil. De händelser som ska skrivas till fil är: > Brytarindikeringar > Reläskyddsindikeringar > Automatikindikeringar. Formatet på filen ska vara enligt följande: > Textfiler med semikolon som avgränsar kolumner > En fil per dygn som döps med datumet. (ÅÅÅÅ-MM-DD.txt) > Filen för aktuell dag ska heta eventtoday.txt > I HMI-datorn ska filer sparas för minst de senaste sex månaderna, äldre filer ska automatiskt raderas. Exempel på textrad: ;10:32:27.260;CL9 S1 sub 1 ZS zon 1;Utlöst 2.4 Blockering av händelseregistrering vid reläskyddsprovning I samband med reläskyddsprovning genereras ofta ett stort antal händelser. Dessa händelser ska inte registreras i händelsen eller i den filtrerade n. 3 Tekniska krav 3.1 Prestanda Händelseregistreringens tidsonoggrannhet får högst vara ±2 ms. Signaler som har en varaktighet understigande 5 ms behöver inte registreras. Händelsebufferten ska innehålla minst de senaste händelserna alternativt händelser från de senaste 6 månaderna. 5/6

6 4 Utformning 4.1 Allmänt Utrustningen ska vara integrerad i stationens HMI-system 4.2 Fjärröverföring av data En FTP server ska ingå där det ska vara möjligt att hämta de händelsefiler som skapas dagligen. FTP servern ska vara fristående från operativsystemet och dess användare. 4.3 Blockering av händelseregistrering vid reläskyddsprovning Blockering av händelseregistrering vid provning kan åstadkommas antingen genom att man blockerar händelsehanteringen i den IED som provas eller genom att HMIsystemet känner av att en IED är i testläge och därmed blockerar händelseregistreringen från den. 5 Bilagor 5.1. Utskriftstexter I denna bilaga anges hur indikeringar från de olika apparaterna ska betecknas i händelsen. I beskrivningarna av respektive funktion anges det minimala antalet indikeringar som ska indikeras. När flera subsystem finns ska deras nummer alltid anges i signalbeskrivningen. 6/6

7 signaler gruppsignaler Ledningar Distansskydd <littera><sub> ZS Zon1 Start X X <littera><sub> ZS Zon2 Start X X <littera><sub> ZS Zon3 Start X X <littera><sub> ZS Zon1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ZS Zon2 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ZS Zon3 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ZS L1 X X <littera><sub> ZS L2 X X <littera><sub> ZS L3 X X <littera><sub> ZS N X X <littera><sub> ZS Tillslag mot fel X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ZS + SM Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Jordfelsskydd <littera><sub> JS1 Start X X <littera><sub> JS2 Start X X <littera><sub> JS23 Start X X <littera><sub> JS3 Start X X <littera><sub> JS1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> JS2 Utlöst X X <littera><sub> JS23 Utlöst X X <littera><sub> JS3 Utlöst X X <littera><sub> JS Tillslag mot fel X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> JS2 + SM Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Längsdifferentialskydd <littera><sub> LDS L1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> LDS L2 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> LDS L3 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> LDS Blockerat Blockerat upphör X <littera> reläskydd fel <littera><sub> LDS Kommunikationsfel Kommunikationsfel upphör X <littera> reläskydd fel Sida 1 av 8

8 RSK <littera><sub> RSK Sändning X X <littera><sub> RSK Mottagning X X <littera><sub> RSK Idrift Ur drift X Enkelind. FUT <littera><sub> FUT Sändning X X <littera><sub> FUT Mottagning X X <littera><sub> FUT Idrift Ur drift X Enkelind. signaler gruppsignaler Snabbåterinkoppling <littera><sub> SÅI Tillslag (en signal per brytare) X X <littera><sub> SÅI Startad (en signal per brytare) Upphör (en signal per brytare) X X <littera> SÅI Pågår <littera> SÅI Idrift Ur drift X X Dubbelind. Fördröjd återinkoppling <littera> FÅI Blockerad (en signal per brytare) Blockerad upphör(en signal per brytare) X X <littera> FÅI Pågår <littera> FÅI Pågår (en signal per brytare) Upphör (en signal per brytare) X X <littera> FÅI Pågår <littera> FÅI Blockerad Blockerad upphör(en signal per brytare) Enkelind. <littera> FÅI Pågår Upphör (en signal per brytare) Enkelind. <littera> FÅI Idrift Ur drift X X Dubbelind. <littera> FÅI Avbruten X Enkelind. <littera> FÅI Maxtidsnedbrytning X X Bakeffektskydd <littera><sub> QS Idrift Ur drift X X Dubbelind. <littera><sub> QS Start X X <littera><sub> QS Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Överfrekvensskydd <littera><sub> FSM Utlöst X X Dubbelind. Termiskt överlastskydd (kablar) <littera><sub> Ith varning varning upphör X X Enkelind <littera><sub> Ith Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Kabelfelsövervakning <littera><kabel>lds Fas L1 Utlöst X X <littera><kabel>lds Fas L2 Utlöst X X <littera><kabel>lds Fas L3 Utlöst X X Sida 2 av 8

9 signaler gruppsignaler Transformatorer Differentialskydd <littera><sub> DS L1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> DS L2 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> DS L3 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Blockdifferentialskydd <littera><sub> DSB L1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> DSB L2 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> DSB L3 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Jordströmsdifferentialskydd <littera><sub> JDS Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Impedansskydd <littera><sub> ZS Zon1 Start X X <littera><sub> ZS Zon2 Start X X <littera><sub> ZS Zon3 Start X X <littera><sub> ZS Zon4 Start X X <littera><sub> ZS Zon1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ZS Zon2 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ZS Zon3 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ZS Zon4 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ZS L1 X X <littera><sub> ZS L2 X X <littera><sub> ZS L3 X X <littera><sub> ZS N X X Jordströmsskydd <littera><sub> JS1 Start X X <littera><sub> JS2 Start X X <littera><sub> JS1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> JS2 Utlöst X X <littera><sub> JS Tillslag mot fel X X <littera> reläskydd utlöst Sida 3 av 8

10 signaler gruppsignaler Nollpunktsströmskydd <littera><sub> NIS1 Start X X <littera><sub> NIS2 Start X X <littera><sub> NIS1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> NIS2 Utlöst X X <littera><sub> NIS Tillslag mot fel X X <littera> reläskydd utlöst Vakter <littera><sub> Gasvakt Utlöst X X <littera><sub> Tryckvakt Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> Oljetemp. Hög Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> Lindningstemp. Hög Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Sida 4 av 8

11 signaler gruppsignaler Reaktorer Jordströmsdifferentialskydd <littera><sub> JDS Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Kortslutningsskydd <littera><sub> ISm1 Start X X <littera><sub> ISm2 Start X X <littera><sub> ISm1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ISm2 Utlöst X X Jordströmsskydd <littera><sub> JS Start X X <littera><sub> JS Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> JS Tillslag mot fel X X <littera> reläskydd utlöst Nollpunktsströmskydd <littera><sub> NIS Start X X <littera><sub> NIS Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> NIS Tillslag mot fel X X <littera> reläskydd utlöst Vakter <littera><sub> Gasvakt Utlöst X X <littera><sub> Oljetemp. Hög Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> Lindningstemp. Hög Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Extremspänningsautomatik <littera> Extremspänningsautomatik Idrift Ur drift X X <littera> Extremspänningsautomatik Tillmanöver X X <littera> Extremspänningsautomatik Frånmanöver X X Kylautomatik <littera> Kylautomatik Utlöst X X Övrigt <littera> Inkopplingsförbud Utlöst X X Sida 5 av 8

12 signaler gruppsignaler Shuntkondensatorer Kortslutningsskydd <littera><sub> ISm1 Start X X <littera><sub> ISm2 Start X X <littera><sub> ISm1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> ISm2 Utlöst X X Jordströmsskydd <littera><sub> JS Start X X <littera><sub> JS Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> JS Tillslag mot fel X X <littera> reläskydd utlöst Obalansskydd <littera><sub> Obalans Start X X <littera><sub> Obalans Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Överlastskydd <littera><sub> Överlast Start X X <littera><sub> Överlast Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Extremspänningsautomatik <littera> Extremspänningsautomatik Idrift Ur drift X X <littera> Extremspänningsautomatik Tillmanöver X X <littera> Extremspänningsautomatik Frånmanöver X X Övrigt <littera> Inkopplingsförbud Utlöst X X Sida 6 av 8

13 signaler gruppsignaler Samlingsskenor Differentialskydd <littera><sub> SS L1 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> SS L2 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> SS L3 Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst <littera><sub> SS L1 Öppen strömkrets/blockerat Öppen strömkrets/blockerat upphör X X <littera> reläskydd blockerat <littera><sub> SS L2 Öppen strömkrets/blockerat Öppen strömkrets/blockerat upphör X X <littera> reläskydd blockerat <littera><sub> SS L3 Öppen strömkrets/blockerat Öppen strömkrets/blockerat upphör X X <littera> reläskydd blockerat Sektioneringsbrytare Jordströmsskydd <littera><sub> JS Start X X <littera><sub> JS Utlöst X X <littera> reläskydd utlöst Reservelverk Reservelverk <littera> Reservelverk Idrift X <littera> Reservelverk Inkopplat X X <littera> BFS utlöst Övrigt Brytarfelsskydd <littera><sub> BFS Aktiverad X <littera><sub> BFS Utlöst X X <littera> BFS utlöst FPS <littera> FPS Pågår Upphör X X Nollspänningsautomatik <littera><sub> U0 Utlöst X X Systemvärn/PFK <littera><sub> ingång x Idrift Ur drift X <littera><sub> utgång x Idrift Ur drift X X <littera><sub> ingång x Mottagning X X <littera><sub> utgång x Sändning X X Sida 7 av 8

14 Ställverksapparater Frånskiljande brytare <littera> Från X X X <littera> Till X X X <littera> Mellanläge X <littera> Felläge X <littera> Blockerad X X X <littera> Ej blockerad X X X <littera> Misslyckad manöver X Brytare <littera> Från X X X <littera> Till X X X <littera> Mellanläge X <littera> Felläge X <littera> Misslyckad manöver X Jordningsfrånskiljare <littera> Öppen X X X <littera> Sluten X X X <littera> Mellanläge X <littera> Felläge X <littera> Misslyckad manöver X Frånskiljare <littera> Öppen X X X <littera> Sluten X X X <littera> Mellanläge X <littera> Felläge X <littera> Misslyckad manöver X signaler gruppsignaler Sida 8 av 8

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess

Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess Presentation av innehåll i databasen för Gemensam byggprocess I Göteborgs Stad dokumenterar alla byggande verksamheter sina byggprojekt efter en gemensamt framtagen och kvalitetssäkrad byggprocess. Den

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

E-faktura Anmälningsärende 2.2

E-faktura Anmälningsärende 2.2 Mars 2014 E-faktura Anmälningsärende 2.2 Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 E-faktura anmälningsärende:... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Support...

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån

Underlag för ansökan om nätförstärkningslån BILAGA 1 Underlag för ansökan om nätförstärkningslån 1/6 Innehåll 1 Ansökan om nätförstärkninglån... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Beskrivning av nätförstärkningen... 3 1.3 Nätkoncessionär (underlag 1)... 3

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007

TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER. hösten 2007 TEATEROMBUD REGLER & INSTRUKTIONER hösten 2007 Innehåll Ombudsregler sida 3 Guldombud sida 3 Logga in som teaterombud sida 4 Påminnelse om kunduppgifter sida 4 Boka biljetter sida 5 Hämta/Skriva ut/skicka/betala

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Bilaga: KeyControl Satellit

Bilaga: KeyControl Satellit Bilaga: KeyControl Satellit 1. KeyControl Satellit Beskrivning av KeyControl Client-Server med tilläggsprogrammet. Förutsättningen är att centraladministrationen håller reda på alla låssystem och lämnar

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.10. Nyheter. Åtgärdade fel. Release 2012-11-18 Easy Planning 7.10 1

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 7.10. Nyheter. Åtgärdade fel. Release 2012-11-18 Easy Planning 7.10 1 Vad är nytt i Easy Planning 7.10 Detta är en viktig uppdatering som bland annat åtgärdar ett problem med synkning mot Outlook. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. Filtrera

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Aktivitet Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Aktivitet 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om aktivitet 4 Ny aktivitet 5 Aktivitet 6 Allmänt 6 Datum och tid 6 Upprepning 7 Ta bort deltagare 9 Skicka ut en kallelse

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01

Stämpling- Manual. Medarbetare. Medvind Informationsteknik AB. Version 2013.01 Stämpling- Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Instämpling... 3 Kvittens vid instämpling... 4 Saldovisning på stämplingsbilden... 5 Kvittens vid Utstämpling... 6 Kvittens...

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

Analys av ekonomiuppgifter i SIE-format med Excel och PowerPivot

Analys av ekonomiuppgifter i SIE-format med Excel och PowerPivot Analys av ekonomiuppgifter i SIE-format med Excel och PowerPivot Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Metod... 1 Förutsättningar/förbehåll... 1 Begränsningar/vidareutveckling... 2 Flödesbeskrivning... 2

Läs mer