SIL SOAP API 4.0. beta prerelease

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIL SOAP API 4.0. beta prerelease"

Transkript

1 SIL SOAP API 4.0 beta prerelease Nyheter och förändringar gentemot SIL SOAP API 3.1 Sid 1/19

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Sammanfattning Tekniska förutsättningar Generellt Ny driftmiljö Loggning FTP-server för hämtning av SIL-databas Anpassning till SIL SOAP API Läkemedelsprodukter Tjänster DistributedDrug-objekt Parallellimporterade läkemedel Tjänster Drug-objekt Läkemedelsartiklar Tjänster DrugArticle-objekt ExchangePeriod-objekt Handelsvaror Tjänster NonDrugArticle-objekt Graviditet- och amningsvarningar Tjänster JanusInfoLactation-objekt Rekommenderade läkemedel Tjänster Organisationer och företag Referensdatatjänster Tjänster Ytterligare attribut som troligtvis tas bort Sid 2/19

3 13. Produktions- och driftändringar Dagliga uppdateringar av SIL-databasen Konsekvens för driftansvariga i Landstingen Övriga nyheter Rapporter om senaste produktion av SIL-databas Sid 3/19

4 1. Inledning Detta dokument innehåller en beskrivning av nyheter och förändringar i SIL SOAP API 4.0 gentemot SIL SOAP API 3.1. SIL SOAP API 4.0 är inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API 3.1, men förändringarna är inte speciellt omfattande och vi bedömer att det inte bör vara något omfattande arbete att anpassa system som är integrerade med 3.1 till 4.0. Dokumentet vänder sig till systemutvecklare, produktansvariga och verksamhetsansvariga som arbetar med integration av journalsystem och andra beslutsstödssystem med SIL. Dokumentet ska ses som ett komplement till "Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 3.1". När SIL SOAP API 4.0 släpps kommer det att finnas en komplett, sammanhållen och uppdaterad Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 4.0. Under juni 2014 kommer en betarelease av SIL SOAP API 4.0 göras och då kommer en testserver göras tillgänglig för att externa system ska kunna testa mot den kommande releasen. Avsikten är att SIL 4.0 och SIL SOAP API 4.0 ska släpps den 30 september Då upphör produktion av SIL Sammanfattning SIL SOAP API 4.0 är inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API 3.1. Det innehåller dock inga nya stora informationsmängder. Syftet med en icke-bakåtkompatibel release är att dels att erbjuda en del ny och viktig information och dels att ta bort ett antal utgångna tjänster. Sammanfattningsvis innehåller SIL SOAP API 4.0 följande förändringar: En (1) ny tjänst. Ett (1) nytt objekt. Tretton (13) borttagna tjänster. Sju (7) borttagna objekt. Fem (5) ändrade objekt. Fem (5) nya attribut i olika objekt. Sju (7) attribut som fått ändrade namn. Med releasen av SIL SOAP API avser SIL förvaltning även att börja uppdatera viss information i SIL-databasen varje dag. Det innebär att driftorganisationer och driftansvariga för SIL-servrar bör anpassa sina uppdateringsrutiner så att en ny SIL-databas hämtas varje natt. Sid 4/19

5 3. Tekniska förutsättningar SIL SOAP API 4.0 är som ovan nämnts inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API Generellt För en generell genomgång av de tekniska förutsättningarna för integration med SIL SOAP API se dokumentet "Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 3.1". Den generella URL:en till SIL SOAP API:et på SIL-servrar kommer att se ut så här: Givetvis måste man ange rätt server och port för den server man vill anropa Ny driftmiljö SIL-servern med SIL SOAP API 4.0 är avsedd att köras på följande plattform: Windows Server Microsoft SQL Server Java 7 eller Java Loggning Loggningen i SIL-server kommer att förändras för att dels underlätta vid felsökning och dels generera mer relevant information om hur SIL SOAP API används. Instruktioner om hur man ska och bör konfigurera SIL-servern avseende loggning kommer i den uppdaterade installations- och driftmanualen för SIL-servern FTP-server för hämtning av SIL-databas Vi kommer att byta FTP-server programvara som används på den FTP-server där man hämtar SIL-Server samt SIL-Databas. Vi kommer också att inför SITHS funktionscertifikat (servercertifikat) på den FTP-servern. Instruktioner om vad driftansvariga måset göra för att anpassa drift- och uppdateringsskript kommer i den uppdaterade installations- och driftmanualen för SIL-Servern. Sid 5/19

6 3.5. Anpassning till SIL SOAP API 4.0 Förändringarna som gjorts i API:et avser tjänster, objekt och attribut som tagits bort eller tillkommit. De kan således kategoriseras enligt: a) Borttagen, b) Borttagen och ersatt av, c) Ny. Om ett system som integrerat med SIL SOAP API inte använder någon av de borttagna tjänsterna, objekten och attributen så måste de ändå kompilera om sitt system och köra sina tester. För de system som integrerat med tjänster, objekt eller attribut som tagits bort så måste de anpassa sin kod så att de inte använder dem och i tillämpliga fall använder ersättande eller nytillkomna tjänster, objekt och attribut. I resten av dokumentet är varje förändring märkt som en av Borttagen, Borttagen och ersatt av eller Ny. Till varje förändring står också konsekvens och förslag på åtgärd som bör göras av förvaltare av integrerande system. Sid 6/19

7 4. Läkemedelsprodukter 4.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster DistributedDrug-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DistributedDrug-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd availableflag availabledate Borttagen och ersatt av marketedflag Borttagen och ersatt av marketedfromdate Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. ProcStatusIndCode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). hasantirecommmendedarticle Ny Kommentar: Liknande attribut finns redan på DrugArticle. Anger om någon artikel som hör till produkten är antirekommenderad. sillactationcode Ny Kommentar: Anger kod för läsanvisning baserat på klassificering av information från JanusInfo och FASS om amning. silpregnancycode Ny Kommentar: Anger kod för läsanvisning baserat på klassificering av information från JanusInfo och FASS om graviditet. Sid 7/19

8 5. Parallellimporterade läkemedel 5.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster Drug-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i Drug-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd lactationgroup Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre. Innehöll tidigare effektgruppering för effekter vid amning, från FASS. Information om detta kan fås via tjänsten getsilpregnancylactationwarningsbyn plidlist pregancycategory Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre. Innehöll tidigare informationskategori för effekter vid graviditet, från FASS. Information om detta kan fås via tjänsten getsilpregnancylactationwarningsbyn plidlist sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). hasantirecommmendedarticle Ny Kommentar: Liknande attribut finns redan på DrugArticle. Anger om någon artikel som hör till produkten är antirekommenderad. Sid 8/19

9 6. Läkemedelsartiklar 6.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster DrugArticle-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DrugArticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd availableflag availabledate lfnpriceaupprescription eancode Borttagen och ersatt av marketedflag Borttagen och ersatt av marketedfromdate Borttagen och ersatt av aup Borttagen och ersatt av barcode. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Apotekens utförsäljningspris ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Streckkod ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). isreimbursed Ny Kommentar: Anger om artikeln ingår i förmånen. Sid 9/19

10 6.3. ExchangePeriod-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i ExchangePeriod-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd rank Ny Kommentar: Detta anger rangen på månadens vara enligt VARA2. aipperunit Ny Kommentar: Apotekens inköpspris per enhet under angiven utbytesperiod. aupperunit Ny Kommentar: Apotekens utförsäljningsspris per enhet under angiven utbytesperiod. Sid 10/19

11 7. Handelsvaror 7.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster. Objektet NoneDrugArticle byter namn till NonDrugArticle. Rekommenderad åtgärd för integrerande system: Gör search-and-replace i källkoden. Följande tjänster byter namn: getnonedrugarticlebyarticlegroupcode byter namn till getnondrugarticlebyproductgroupcode. getnonedrugarticlesbyarticlename byter namn till getnondrugarticlesbyarticlename. getnonedrugarticlesbyarticlegroupcode byter namn till getnondrugarticlesbyarticlegroupcode. getnonedrugarticlesbyarticlenolist byter namn till getnondrugarticlesbyarticlenolist. Rekommenderad åtgärd för integrerande system: Gör search-and-replace i källkoden NonDrugArticle-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i nondrugarticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd sellingprice isdiscounted articlegroupcode Borttagen och ersatt av aup. Borttagen och ersatt av isreimbursed. Borttagen och ersatt av productgroupcode Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Apotekens utförsäljningspris ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Anger om artikeln ingår i förmånen. Den engelska termen är reimbursed. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Heter handelsvarugrupp i VARA2 och anges för handelsvaruprodukter. SIL har haft denna information men har kallat attributet articlegroupcode vilket är missvisande. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. articlegroupcode Ny Kommentar: Är ett nytt informationselement i VARA2 och anger varugruppkod på handelsvaruartiklar. Sid 11/19

12 productdescription Ny Kommentar: Innehåller kompletterande produktbeskrivning av aktuell handelsvara. Sid 12/19

13 8. Graviditet- och amningsvarningar 8.1. Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getpregnancycategoryinfosbycategory. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getpregnancycategoryinfos. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getlactationgroupinfosbygroup. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getlactationgroupinfos. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. Ta bort eventuella referenser till tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: PregnancyCategoryInfo-objekt. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. LactationGroupInfo-objekt. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod JanusInfoLactation-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DrugArticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd atccodegroup Borttagen. Kommentar: Informationen tillhandahålls inte av källan JanusInfo. Sid 13/19

14 9. Rekommenderade läkemedel 9.1. Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getrecommendlistsbyregionid. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendedlistinfosbyregionid. getrecommendsbynplpackidlistregionidlisttypes. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendationsbynplpackidlist. getrecommendsbytherapygroupindicationnameregionidlisttypes. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendationsbytherapygroupindicationname. getdrugidshasantirecommendedarticlebydrugidlistregionid. Kommentar: Använd det nya attributet hasantirecommendedarticles i DistributedDrug- och Drug-objekt. GetNplIdsHasAntiRecommendedArticleByNplIdListRegionId. Kommentar: Använd det nya attributet hasantirecommendedarticles i DistributedDRug- och Drug-objekt. Ta bort eventuella referenser till de borttagna tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: Recommed-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av Recommendation-objekt. RecommedList-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av RecommendedListInfo-objekt. Indic-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av Indication-objekt. Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod. Sid 14/19

15 10. Organisationer och företag Det troligtvis en eller ett par tjänster med utökad information om organisationer (läs juridiska personer) och deras roller kopplat till läkemedelsproukter och artiklar. Idag finns information om innehavare av godkännande för försäljning av produkter (marketing authorisation holder) och svensk försäljningsrepresentant (local representative) av produkter i DistributedDrugobjekt. Den informationen kommer att vara kvar men det finns kompletterande information i VARA2 som vi gärna tillhandahåller. Sid 15/19

16 11. Referensdatatjänster Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getsildeviations. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getsildeviationbycode. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getprocstatuses. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getprocstatusesbycode. Ej tillämpligt längre (har inte använts). Ta bort eventuella referenser till tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: SilDeviation-objekt. Ej tillämpligt längre (har inte använts). ProcStatus-objekt. Ej tillämpligt längre (har inte använts). Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod. Sid 16/19

17 12. Ytterligare attribut som troligtvis tas bort Följande attribut kommer troligtvis att tas bort men en del utredningsarbete kvarstår. Det finns alltså inget beslut taget om dessa i dag. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd DrugArticle-objekt barcodesingledose DrugArticle-objekt packsizealphanumeric DistributedDrugContent-objekt comptotweightvol DistributedDrugContent-objekt comptotweightvolunitcode DistributedDrugContent-objekt comprefquantitycode Tas bort. Tas bort. Tas bort. Tas bort. Tas bort. Kommentar: Streckkod på endosförpackning för t.ex. sjukhusbruk. Streckkodsstandard Code 39 används. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Förpackningsantal som inte kan uttryckas numeriskt. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Totalvikt eller volym för ingredienserna. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Kod som representerar enhet till totalvikt eller volym för ingredienserna. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Kod som representerar den enhet till vilken ingrediensens mängd refererar. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Sid 17/19

18 13. Produktions- och driftändringar Dagliga uppdateringar av SIL-databasen Då SIL 4.0 sätts i produktion kommer SIL-databasen att ha en större uppdatering av hela innehållet varje vecka och sedan mindre uppdateringar varje dag. Den större uppdateringen varje vecka fungerar precis som idag. De mindre uppdateringarna omfattar visa avgränsade informationsmängder i SIL-databasen. Det är idag inte exakt bestämt vilken information som kommer att uppdateras varje dag, men med största sannolikhet omfattar det FASS-information från FASS Konsekvens för driftansvariga i Landstingen Detta innebär att alla driftansvariga för SIL-servrar bör se till att uppdatera sina drift och uppdateringsskript så att en ny SIL-databas hämtas varje natt, om man vill ha tillgång till de mindre dagliga uppdateringarna. Sid 18/19

19 14. Övriga nyheter Rapporter om senaste produktion av SIL-databas SIL kommer att tillhandahålla rapporter om varje produktion av SIL-databasen och dess innehåll, och göra dessa tillgängliga på SIL:s hemsida. Rapporterna kommer att innehålla information om antal produkter och artiklar men också om förändringar sedan förra produktionen. T.ex. om vilka produkter och artiklar som är nya eller avregistrerade och om vilka produkter som fått ändrad information, t.ex. rörande godkännande, avregistrering etc. Exakt hur rapporterna kommer att se ut är inte klart idag. Sid 19/19

SIL 3.1. Specifikationer och innehåll. 12 november 2013 1/16. Paul Cohen <paul.cohen@inera.se>, Förvaltningsledare IT, Läkemedel

SIL 3.1. Specifikationer och innehåll. 12 november 2013 1/16. Paul Cohen <paul.cohen@inera.se>, Förvaltningsledare IT, Läkemedel SIL 3.1 Specifikationer och innehåll 12 november 2013 Paul Cohen , Förvaltningsledare IT, Läkemedel 1/16 2/16 Allmänt om SIL SOAP API 3.1 Är ett programmeringsgränssnitt för systemintegration.

Läs mer

Ovärderligt! är beroendeframkallande

Ovärderligt! är beroendeframkallande Janusfönster förskrivarstöd för ökad patientsäkerhet Bra att det är integrerat i journalen Mycket värdefull hjälp i det dagliga, praktiska förskrivandet Man blir uppmärksammad på interaktioner på ett bra

Läs mer

Integrationshandledning APLs produktresuméer

Integrationshandledning APLs produktresuméer Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund... 3 Terminologi... 3 Innehåll... 4 Integration... 5 Uppdatering... 5 Teknisk dokumentation... 5 Sid 2/5 Syfte Syftet med denna integrationshandledning är att redogöra

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

SIL SOAP API 4.0. Tjänstegränssnittsbeskrivning

SIL SOAP API 4.0. Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 4.0 Tjänstegränssnittsbeskrivning Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 (2014-09-30) Paul Cohen Första utgåva. 1.1 (2014-12-17) Paul Cohen Korrigerat beskrivning av text-attributet

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara

Integrationshandledning Läkemedel inom förmånssystemet och periodens vara Läkemedel inom förmånssystemet och periodens Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 4 Integration & presentation... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/5 Syfte Information

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Integrationshandledning Tillgänglighet

Integrationshandledning Tillgänglighet Innehållsförteckning Syfte... 2 Bakgrund... 2 Terminologi... 2 Integration... 4 Teknisk dokumentation... 5 Sid 1/5 Syfte Detta dokument vänder sig till beställare inom vården och systemleverantörer och

Läs mer

Integrationshandledning Substanstjänster

Integrationshandledning Substanstjänster Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 3 Integration... 4 Presentation... 5 Uppdatering... 5 Teknisk dokumentation... 5 Sid 1/6 Syfte Detta dokument beskriver ur ett

Läs mer

Integrationsmöjligheter till Quality ID

Integrationsmöjligheter till Quality ID Integrationsmöjligheter till Quality ID Pulsen AB POSTAL ADDRESS Pulsen Application AB F O Petersons gata 9 421 31 Västra Frölunda Sweden VISITING ADDRESS F O Petersons gata 9 TEL +46 (0)31-709 82 00 FAX

Läs mer

Integrationshandledning Substanstjänster

Integrationshandledning Substanstjänster Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 3 Integration... 4 Presentation... 5 Uppdatering... 5 Teknisk dokumentation... 5 Sid 1/5 Syfte Detta dokument beskriver ur ett

Läs mer

Integrationshandledning Biverkningsöversikt

Integrationshandledning Biverkningsöversikt Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 3 Innehåll... 3 Integration & presentation... 4 Uppdatering... 4 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/4 Syfte Syftet med biverkningsöversikt är

Läs mer

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6)

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 1(6) LEDNINGSÄGARMODUL Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 2(6) 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som

Läs mer

Integrationshandledning Utsättningsorsaker

Integrationshandledning Utsättningsorsaker Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 3 Integration & presentation... 4 Uppdatering... 4 Teknisk information... 5 Sid 1/5 Syfte Vården och journalsystemen har efterfrågat

Läs mer

Verksamhetsmässiga detaljer Sil 5.0

Verksamhetsmässiga detaljer Sil 5.0 Verksamhetsmässiga detaljer Sil 5.0 Nyheter i Sil SOAP API 5.0: 1. Ny källa: DHPC ny viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvården 2. Ny källa: Synonymkälla (för biverkningar) 3. Ny funktionalitet

Läs mer

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC Beskrivning av totallösningen Innehåll 1. Övergripande beskrivning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Översiktlig beskrivning av lösningen...

Läs mer

Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1

Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 2 (115) Innehållsförteckning 1. FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 5 2. INTRODUKTION... 6 2.1 AVGRÄNSNINGAR... 6 2.2 DATAKÄLLOR I

Läs mer

Integrationshandledning Licensläkemedel

Integrationshandledning Licensläkemedel Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 3 Integration... 3 Presentation... 4 Uppdatering... 4 Teknisk dokumentation... 5 Bilaga... 6 Sid 1/6 Syfte Syftet med denna integrationshandledning

Läs mer

Integrationshandledning Administreringsskällan

Integrationshandledning Administreringsskällan Administreringsskällan Innehållsförteckning Syfte... 3 Terminologi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 3 Integration... 4 Uppdatering... 4 Teknisk dokumentation... 5 Sid 2/5 Syfte är framtagen av Sil för att

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 1. Specifikation av Tjänsten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1. Referenser... 4 3. Tjänstebeskrivning... 4 3.1. Syftet med Tjänsten... 4 3.2.

Läs mer

Aktuell läkemedelsinformation ett måste för ett bra samspel mellan sjukvård och apotek

Aktuell läkemedelsinformation ett måste för ett bra samspel mellan sjukvård och apotek Aktuell läkemedelsinformation ett måste för ett bra samspel mellan sjukvård och apotek Birgit Eiermann, farm Dr Maria Samén, apotekare och sjuksköterska birgit.eiermann@inera.se maria.samen@ehalsomyndigheten.se

Läs mer

Integrationshandledning Tillgänglighet

Integrationshandledning Tillgänglighet Innehållsförteckning Syfte... 2 Bakgrund... 2 Terminologi... 2 Integration... 4 Teknisk dokumentation... 5 Sid 1/5 Syfte Detta dokument vänder sig till beställare inom vården och systemleverantörer och

Läs mer

Integrationshandledning Rekommenderade läkemedel

Integrationshandledning Rekommenderade läkemedel Rekommenderade läkemedel Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 3 Innehåll... 3 Integration... 4 Presentation... 4 Uppdatering... 5 Teknisk dokumentation... 5 Övrig information...

Läs mer

Integrationshandledning Sorteringsordning av produkter i Sil

Integrationshandledning Sorteringsordning av produkter i Sil Sorteringsordning av produkter i Sil Innehållsförteckning Syfte... 2 Bakgrund... 2 Terminologi... 2 Integration... 2 Teknisk dokumentation... 4 Sid 1/4 Syfte Detta dokument syftar till att tydliggöra hur

Läs mer

Integrationshandledning Nationell lista läkemedel under utökad övervakning

Integrationshandledning Nationell lista läkemedel under utökad övervakning Nationell lista läkemedel under utökad övervakning Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 3 Praktisk tillämpning... 3 Integration... 3 Presentation... 4 Uppdatering...

Läs mer

Integrationshandledning Substanstjänster

Integrationshandledning Substanstjänster Innehållsförteckning Syfte... 2 Terminologi... 2 Bakgrund... 2 Innehåll... 3 Integration... 4 Presentation... 5 Uppdatering... 5 Teknisk dokumentation... 5 Sid 1/6 Syfte Syftet med substanstjänsterna är

Läs mer

Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1

Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 2 (114) Innehållsförteckning 1. FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 5 2. INTRODUKTION... 6 2.1 AVGRÄNSNINGAR... 6 2.2 DATAKÄLLOR I

Läs mer

Felmeddelande - inloggning till Pascal

Felmeddelande - inloggning till Pascal Vid inloggning till Pascal via http-sidan, http://www.eordinationpascal.sjunet.org resp http://www.eordinationpascal.se. Det beror på att man går mellan två zoner http https och Windows gör användaren

Läs mer

Verksamhetshandledning Rekommenderade läkemedel

Verksamhetshandledning Rekommenderade läkemedel Verksamhetshandledning Rekommenderade läkemedel Innehåll Syfte... 2 Bakgrund... 2 Om innehåll i tjänsten... 2 Uppdatering... 3 Terminologi... 3 Integrationskrav... 4 Skall-krav:... 4 Bör-krav... 6 Tjänster...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och amning som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och amning som primärkälla E-hälsa och Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och amning som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Källan Läkemedel och amning innehåller generella rekommendationer

Läs mer

Teknisk beskrivning PDL i HSA

Teknisk beskrivning PDL i HSA Teknisk beskrivning PDL i HSA Beskrivning av vårdgivare, vårdenhet och medarbetaruppdrag i HSA för implementation i administratörsgränssnitt samt registrering via LDAP-verktyg Version 1.01 Innehållsförteckning

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Anvisningar vid utformning av adaptrar till NPÖ.

Anvisningar vid utformning av adaptrar till NPÖ. Anvisningar vid utformning av adaptrar till NPÖ. Inera AB Bo 177 03 Sid 1/10 Revisionshistorik Version Revision Datum Komplett beskrivning av ändringar p1.0.0 2014-08-15 Första version BS Ändringarna gjorda

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal

Avtal om Kundens användning av Pascal Bilaga 1 - Tjänstespecifikation Pascal Avtal om Kundens användning av Pascal Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 2.1 Referenser... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 4. Åtaganden... 4 4.1 Kundens åtaganden... 4 4.2 Ineras

Läs mer

Integrationshandledning Handelsvaror

Integrationshandledning Handelsvaror Innehållsförteckning Syfte... 3 Terminologi... 3 Bakgrund... 3 Innehåll... 4 Praktisk tillämpning... 5 Integration & presentation... 5 Uppdatering... 5 Teknisk dokumentation... 6 Sid 2/6 Syfte Information

Läs mer

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt

Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell patientöversikt Avtal Nationell Patientöversikt Bilaga 2. Specifikation av Applikationen Nationell Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2 3. Servicenivåer

Läs mer

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA

Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Nyheter och förändringar i Trafikverkets IDA Dokumenthistorik Revision: Datum: Ändrat av: Orsak till ändring: 1.0 2015-03-06 Skapar dokument 1.1 2015-03-20 Kompletterat Excel Import/Export 1.2 2015-04-02

Läs mer

SIL Årscykel och Aktiviteter 2014-2015

SIL Årscykel och Aktiviteter 2014-2015 SIL Årscykel och Aktiviteter 2014-2015 2014-11-18/19 18/19 november 2014 Michael Öberg Michael.Oberg@inera.se 1 Pascal Journalsystem Användare SIL beslutsstödstjänster SIL databas Test, granskning och

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla E-hälsa och Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Källan Läkemedel och fosterpåverkan innehåller

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Janusmed amning som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Janusmed amning som primärkälla E-hälsa och Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Janusmed amning som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Källan Janusmed amning innehåller generella rekommendationer

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Portförändringar. Säkerhetstjänster 2.1 och framåt

Portförändringar. Säkerhetstjänster 2.1 och framåt Portförändringar Säkerhetstjänster 2.1 och framåt Innehållsförteckning 1. Säkerhetstjänster 2.1 införs... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Brandväggsöppningar... 3 1.3. Test att brandväggsöppningarna för Säkerhetstjänster

Läs mer

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling Magnus Moberg Är en strukturerad och noggrann systemutvecklare/arkitekt som tycker om nya utmaningar. Har 17 års erfarenhet av systemutveckling, produktframställning, design och arkitekt. Har jobbat med

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

GS1 GDSN Major Release 3.1. Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19

GS1 GDSN Major Release 3.1. Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19 GS1 GDSN Major Release 3.1 Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19 Inledning Den 7 oktober 2014 i Rom godkände GDSN användargrupp datumen för införandet av Major Release 3.1. Införandet påbörjas

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS-kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsterna... 4 3.1.

Läs mer

Integrationshandledning Läkemedel och amning och läkemedel och graviditet/fosterpåverkan. En mappning mellan två olika beslutsstöd

Integrationshandledning Läkemedel och amning och läkemedel och graviditet/fosterpåverkan. En mappning mellan två olika beslutsstöd Integrationshandledning Läkemedel och amning och läkemedel och En mappning mellan två olika beslutsstöd Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Syfte... 2 Terminologi... 2 Innehåll... 2 Avgränsningar... 3 Klassificering

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R2

LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R2 LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya och

Läs mer

Integrationshandledning Kortnotationer

Integrationshandledning Kortnotationer Innehållsförteckning Syfte... 3 Bakgrund... 3 Terminologi... 3 Innehåll... 4 Integration... 8 Krav... 8 Rekommendation... 8 Integrationstips... 9 Uppdatering... 9 Teknisk dokumentation... 9 Sid 2/9 Syfte

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Sil - årscykel och aktiviteter

Sil - årscykel och aktiviteter Sil - årscykel och aktiviteter 2015-2016 Birgit Eiermann, tjänsteansvarig Sil birgit.eiermann@inera.se 1 Sil status införande, system och innehåll Samtliga 21 landsting inklusive Gotlandskommun har infört

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 2. Specifikation av Tilläggstjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Kompletterande tjänster och funktioner... 3 2.1. Konsultstöd... 3 2.2. Meddelandetjänsten...

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 140801 RELEASE 6.1. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R1

LETTER OF NET CHANGES 140801 RELEASE 6.1. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R1 LETTER OF NET CHANGES 140801 RELEASE 6.1 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 4 2 Nya och

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen

Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen Avtal om Kundens användning av Journal via nätet Bilaga 2 - Specifikation av Applikationen Journalen Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Referenser... 2 2. Applikationsbeskrivning... 2

Läs mer

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support.

Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 2006-06-12 Bilaga 1B Kravspecifikation för Debitering av konsumtionsavgifter VA-Renhållning programvara och support. 1. Inledning Herrljunga kommuns debitering av konsumtionsavgifter gällande VA/Renhållning

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0 AL T granskning NeR 2013-01-13 Version 1.0 Revisionshistorik Datum Version Beskrivning Författare 2013-01-13 PA1 Dokumentet skapat AL T, CeHis, Lennart Eriksson 2013-01-31 1.0 Bara gula markeringar inför

Läs mer

Det är svårt att ge svar på hur man som leverantör kommer påverkas eftersom det till stor del är beroende av:

Det är svårt att ge svar på hur man som leverantör kommer påverkas eftersom det till stor del är beroende av: Viktig information till leverantörer/mottagare angående uppdatering av särskild befintlig artikelinformation inför och efter Major Release och övergången till version 3.1.1. Validoo kommer vid uppgraderingen

Läs mer

Vid förskrivning, ordination, läkemedelsgenomgång och läkemedelsavstämning.

Vid förskrivning, ordination, läkemedelsgenomgång och läkemedelsavstämning. Frågor och svar om beslutsstödet Janusfönster Allmänna frågor Vad är Janusfönster? Janusfönster är ett beslutstöd för förskrivare som integreras i journalsystemets läkemedelsmodul. Janusfönster visas som

Läs mer

Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak, 2014

Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak, 2014 Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak, 2014 Nationella ehälsodagen, 2014-10-22 Torbjörn Sjölin och Karin Ahlzén, Socialstyrelsen 2014-10-20 Uppdraget Uppdraget är

Läs mer

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast)

Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) PROJEKT SERVERAT Arkitektur för ansökan/anmälan (utkast) ANGE UNDERRUBRIK Innehåll Marcos rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Mellanrubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Arkitektur för

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2007-12-18 Vi på Expert Systems släpper här årets sista release och passar samtidigt på att önska God Jul! Den här releasen innehåller enbart nyheter för er som använder Exder Market

Läs mer

Sil 5.0 verksamhetsmässiga detaljer

Sil 5.0 verksamhetsmässiga detaljer Sil 5.0 verksamhetsmässiga detaljer Release till Sil SOAP API 5.0 innehåller följande nya källor och tjänster: 1. Ny källa: DHPC ny viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvården 2. Ny källa: Synonymförteckning

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Swish Handel Frågor och svar

Swish Handel Frågor och svar Swish Handel Frågor och svar Swish för handel syftar till att erbjuda ett enklare betalningsflöde för både konsumenter och handlare i digitala handelssituationer. Det här dokumentet innehåller frågor och

Läs mer

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1.

Introduktion Schenker-BTL AB, Stab IT Beskrivning över informationsintegreringmed Schenker, metodbeskrivning version 1. Schenker har interna system som handhar information som är av intresse för våra kunder/partners. Idag finns ett flertal av dem tillgängliga via Internet, sk Online-tjänster. Dessa erbjuder inte bara hämtning

Läs mer

Användarhandbok. FASS Editor. Version 4.22 2014-10-13

Användarhandbok. FASS Editor. Version 4.22 2014-10-13 Användarhandbok FASS Editor Version 4.22 2014-10-13 Sida 2 av 232 Dokumenthistorik över de senaste viktiga ändringarna Version nr. Datum Avsnitt Beskrivning 4.10 2010-06-22 14 Förbättringar i arbetsytan

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT 2016-09-07 INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT version 9.0 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Användarmanual för Centeped

Användarmanual för Centeped Användarmanual för Centeped Sid 1/12 Innehållsförteckning 1. Programstart...3 2. Systemkrav...3 3. Manual...3 4. Nyheter...3 5. Komma igång...3 5.1 Inloggning...3 5.2 Rollbeskrivning...4 5.3 Lokal administratör...4

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 110601 RELEASE 5.3. Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se. FACKTA Point of Sale V5R03

LETTER OF NET CHANGES 110601 RELEASE 5.3. Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se. FACKTA Point of Sale V5R03 LETTER OF NET CHANGES 110601 RELEASE 5.3 Beställning E-post: support_se@edbgruppen.se FACKTA Point of Sale V5R03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum

Guide till Janusinfo. Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting utvecklar och stödjer sjukvården med kunskap och tjänster som främjar medveten läkemedelsbehandling. Målet är största, möjliga nytta för

Läs mer

Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1. Information om schemaändring version 2.0

Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1. Information om schemaändring version 2.0 Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1 Information om schemaändring version 2.0 Innehåll 1 av HSA-schemaversion 4.6 och 4.6.1... 3 1.1 Process för införande... 3 2 Förändringar i schemaversion 4.6...

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data. Version 1.0

Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data. Version 1.0 Uppgiftskravstjänsten Teknisk anslutning för att hämta uppgiftskrav som öppna data Version 1.0 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anslutning... 3 2.1 Scenario 1: Hämtning av uppgiftskrav som öppna

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer