SIL SOAP API 4.0. beta prerelease

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIL SOAP API 4.0. beta prerelease"

Transkript

1 SIL SOAP API 4.0 beta prerelease Nyheter och förändringar gentemot SIL SOAP API 3.1 Sid 1/19

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Sammanfattning Tekniska förutsättningar Generellt Ny driftmiljö Loggning FTP-server för hämtning av SIL-databas Anpassning till SIL SOAP API Läkemedelsprodukter Tjänster DistributedDrug-objekt Parallellimporterade läkemedel Tjänster Drug-objekt Läkemedelsartiklar Tjänster DrugArticle-objekt ExchangePeriod-objekt Handelsvaror Tjänster NonDrugArticle-objekt Graviditet- och amningsvarningar Tjänster JanusInfoLactation-objekt Rekommenderade läkemedel Tjänster Organisationer och företag Referensdatatjänster Tjänster Ytterligare attribut som troligtvis tas bort Sid 2/19

3 13. Produktions- och driftändringar Dagliga uppdateringar av SIL-databasen Konsekvens för driftansvariga i Landstingen Övriga nyheter Rapporter om senaste produktion av SIL-databas Sid 3/19

4 1. Inledning Detta dokument innehåller en beskrivning av nyheter och förändringar i SIL SOAP API 4.0 gentemot SIL SOAP API 3.1. SIL SOAP API 4.0 är inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API 3.1, men förändringarna är inte speciellt omfattande och vi bedömer att det inte bör vara något omfattande arbete att anpassa system som är integrerade med 3.1 till 4.0. Dokumentet vänder sig till systemutvecklare, produktansvariga och verksamhetsansvariga som arbetar med integration av journalsystem och andra beslutsstödssystem med SIL. Dokumentet ska ses som ett komplement till "Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 3.1". När SIL SOAP API 4.0 släpps kommer det att finnas en komplett, sammanhållen och uppdaterad Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 4.0. Under juni 2014 kommer en betarelease av SIL SOAP API 4.0 göras och då kommer en testserver göras tillgänglig för att externa system ska kunna testa mot den kommande releasen. Avsikten är att SIL 4.0 och SIL SOAP API 4.0 ska släpps den 30 september Då upphör produktion av SIL Sammanfattning SIL SOAP API 4.0 är inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API 3.1. Det innehåller dock inga nya stora informationsmängder. Syftet med en icke-bakåtkompatibel release är att dels att erbjuda en del ny och viktig information och dels att ta bort ett antal utgångna tjänster. Sammanfattningsvis innehåller SIL SOAP API 4.0 följande förändringar: En (1) ny tjänst. Ett (1) nytt objekt. Tretton (13) borttagna tjänster. Sju (7) borttagna objekt. Fem (5) ändrade objekt. Fem (5) nya attribut i olika objekt. Sju (7) attribut som fått ändrade namn. Med releasen av SIL SOAP API avser SIL förvaltning även att börja uppdatera viss information i SIL-databasen varje dag. Det innebär att driftorganisationer och driftansvariga för SIL-servrar bör anpassa sina uppdateringsrutiner så att en ny SIL-databas hämtas varje natt. Sid 4/19

5 3. Tekniska förutsättningar SIL SOAP API 4.0 är som ovan nämnts inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API Generellt För en generell genomgång av de tekniska förutsättningarna för integration med SIL SOAP API se dokumentet "Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 3.1". Den generella URL:en till SIL SOAP API:et på SIL-servrar kommer att se ut så här: Givetvis måste man ange rätt server och port för den server man vill anropa Ny driftmiljö SIL-servern med SIL SOAP API 4.0 är avsedd att köras på följande plattform: Windows Server Microsoft SQL Server Java 7 eller Java Loggning Loggningen i SIL-server kommer att förändras för att dels underlätta vid felsökning och dels generera mer relevant information om hur SIL SOAP API används. Instruktioner om hur man ska och bör konfigurera SIL-servern avseende loggning kommer i den uppdaterade installations- och driftmanualen för SIL-servern FTP-server för hämtning av SIL-databas Vi kommer att byta FTP-server programvara som används på den FTP-server där man hämtar SIL-Server samt SIL-Databas. Vi kommer också att inför SITHS funktionscertifikat (servercertifikat) på den FTP-servern. Instruktioner om vad driftansvariga måset göra för att anpassa drift- och uppdateringsskript kommer i den uppdaterade installations- och driftmanualen för SIL-Servern. Sid 5/19

6 3.5. Anpassning till SIL SOAP API 4.0 Förändringarna som gjorts i API:et avser tjänster, objekt och attribut som tagits bort eller tillkommit. De kan således kategoriseras enligt: a) Borttagen, b) Borttagen och ersatt av, c) Ny. Om ett system som integrerat med SIL SOAP API inte använder någon av de borttagna tjänsterna, objekten och attributen så måste de ändå kompilera om sitt system och köra sina tester. För de system som integrerat med tjänster, objekt eller attribut som tagits bort så måste de anpassa sin kod så att de inte använder dem och i tillämpliga fall använder ersättande eller nytillkomna tjänster, objekt och attribut. I resten av dokumentet är varje förändring märkt som en av Borttagen, Borttagen och ersatt av eller Ny. Till varje förändring står också konsekvens och förslag på åtgärd som bör göras av förvaltare av integrerande system. Sid 6/19

7 4. Läkemedelsprodukter 4.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster DistributedDrug-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DistributedDrug-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd availableflag availabledate Borttagen och ersatt av marketedflag Borttagen och ersatt av marketedfromdate Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. ProcStatusIndCode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). hasantirecommmendedarticle Ny Kommentar: Liknande attribut finns redan på DrugArticle. Anger om någon artikel som hör till produkten är antirekommenderad. sillactationcode Ny Kommentar: Anger kod för läsanvisning baserat på klassificering av information från JanusInfo och FASS om amning. silpregnancycode Ny Kommentar: Anger kod för läsanvisning baserat på klassificering av information från JanusInfo och FASS om graviditet. Sid 7/19

8 5. Parallellimporterade läkemedel 5.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster Drug-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i Drug-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd lactationgroup Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre. Innehöll tidigare effektgruppering för effekter vid amning, från FASS. Information om detta kan fås via tjänsten getsilpregnancylactationwarningsbyn plidlist pregancycategory Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre. Innehöll tidigare informationskategori för effekter vid graviditet, från FASS. Information om detta kan fås via tjänsten getsilpregnancylactationwarningsbyn plidlist sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). hasantirecommmendedarticle Ny Kommentar: Liknande attribut finns redan på DrugArticle. Anger om någon artikel som hör till produkten är antirekommenderad. Sid 8/19

9 6. Läkemedelsartiklar 6.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster DrugArticle-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DrugArticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd availableflag availabledate lfnpriceaupprescription eancode Borttagen och ersatt av marketedflag Borttagen och ersatt av marketedfromdate Borttagen och ersatt av aup Borttagen och ersatt av barcode. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Apotekens utförsäljningspris ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Streckkod ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). isreimbursed Ny Kommentar: Anger om artikeln ingår i förmånen. Sid 9/19

10 6.3. ExchangePeriod-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i ExchangePeriod-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd rank Ny Kommentar: Detta anger rangen på månadens vara enligt VARA2. aipperunit Ny Kommentar: Apotekens inköpspris per enhet under angiven utbytesperiod. aupperunit Ny Kommentar: Apotekens utförsäljningsspris per enhet under angiven utbytesperiod. Sid 10/19

11 7. Handelsvaror 7.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster. Objektet NoneDrugArticle byter namn till NonDrugArticle. Rekommenderad åtgärd för integrerande system: Gör search-and-replace i källkoden. Följande tjänster byter namn: getnonedrugarticlebyarticlegroupcode byter namn till getnondrugarticlebyproductgroupcode. getnonedrugarticlesbyarticlename byter namn till getnondrugarticlesbyarticlename. getnonedrugarticlesbyarticlegroupcode byter namn till getnondrugarticlesbyarticlegroupcode. getnonedrugarticlesbyarticlenolist byter namn till getnondrugarticlesbyarticlenolist. Rekommenderad åtgärd för integrerande system: Gör search-and-replace i källkoden NonDrugArticle-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i nondrugarticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd sellingprice isdiscounted articlegroupcode Borttagen och ersatt av aup. Borttagen och ersatt av isreimbursed. Borttagen och ersatt av productgroupcode Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Apotekens utförsäljningspris ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Anger om artikeln ingår i förmånen. Den engelska termen är reimbursed. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Heter handelsvarugrupp i VARA2 och anges för handelsvaruprodukter. SIL har haft denna information men har kallat attributet articlegroupcode vilket är missvisande. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. articlegroupcode Ny Kommentar: Är ett nytt informationselement i VARA2 och anger varugruppkod på handelsvaruartiklar. Sid 11/19

12 productdescription Ny Kommentar: Innehåller kompletterande produktbeskrivning av aktuell handelsvara. Sid 12/19

13 8. Graviditet- och amningsvarningar 8.1. Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getpregnancycategoryinfosbycategory. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getpregnancycategoryinfos. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getlactationgroupinfosbygroup. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getlactationgroupinfos. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. Ta bort eventuella referenser till tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: PregnancyCategoryInfo-objekt. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. LactationGroupInfo-objekt. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod JanusInfoLactation-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DrugArticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd atccodegroup Borttagen. Kommentar: Informationen tillhandahålls inte av källan JanusInfo. Sid 13/19

14 9. Rekommenderade läkemedel 9.1. Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getrecommendlistsbyregionid. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendedlistinfosbyregionid. getrecommendsbynplpackidlistregionidlisttypes. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendationsbynplpackidlist. getrecommendsbytherapygroupindicationnameregionidlisttypes. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendationsbytherapygroupindicationname. getdrugidshasantirecommendedarticlebydrugidlistregionid. Kommentar: Använd det nya attributet hasantirecommendedarticles i DistributedDrug- och Drug-objekt. GetNplIdsHasAntiRecommendedArticleByNplIdListRegionId. Kommentar: Använd det nya attributet hasantirecommendedarticles i DistributedDRug- och Drug-objekt. Ta bort eventuella referenser till de borttagna tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: Recommed-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av Recommendation-objekt. RecommedList-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av RecommendedListInfo-objekt. Indic-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av Indication-objekt. Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod. Sid 14/19

15 10. Organisationer och företag Det troligtvis en eller ett par tjänster med utökad information om organisationer (läs juridiska personer) och deras roller kopplat till läkemedelsproukter och artiklar. Idag finns information om innehavare av godkännande för försäljning av produkter (marketing authorisation holder) och svensk försäljningsrepresentant (local representative) av produkter i DistributedDrugobjekt. Den informationen kommer att vara kvar men det finns kompletterande information i VARA2 som vi gärna tillhandahåller. Sid 15/19

16 11. Referensdatatjänster Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getsildeviations. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getsildeviationbycode. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getprocstatuses. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getprocstatusesbycode. Ej tillämpligt längre (har inte använts). Ta bort eventuella referenser till tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: SilDeviation-objekt. Ej tillämpligt längre (har inte använts). ProcStatus-objekt. Ej tillämpligt längre (har inte använts). Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod. Sid 16/19

17 12. Ytterligare attribut som troligtvis tas bort Följande attribut kommer troligtvis att tas bort men en del utredningsarbete kvarstår. Det finns alltså inget beslut taget om dessa i dag. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd DrugArticle-objekt barcodesingledose DrugArticle-objekt packsizealphanumeric DistributedDrugContent-objekt comptotweightvol DistributedDrugContent-objekt comptotweightvolunitcode DistributedDrugContent-objekt comprefquantitycode Tas bort. Tas bort. Tas bort. Tas bort. Tas bort. Kommentar: Streckkod på endosförpackning för t.ex. sjukhusbruk. Streckkodsstandard Code 39 används. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Förpackningsantal som inte kan uttryckas numeriskt. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Totalvikt eller volym för ingredienserna. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Kod som representerar enhet till totalvikt eller volym för ingredienserna. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Kod som representerar den enhet till vilken ingrediensens mängd refererar. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Sid 17/19

18 13. Produktions- och driftändringar Dagliga uppdateringar av SIL-databasen Då SIL 4.0 sätts i produktion kommer SIL-databasen att ha en större uppdatering av hela innehållet varje vecka och sedan mindre uppdateringar varje dag. Den större uppdateringen varje vecka fungerar precis som idag. De mindre uppdateringarna omfattar visa avgränsade informationsmängder i SIL-databasen. Det är idag inte exakt bestämt vilken information som kommer att uppdateras varje dag, men med största sannolikhet omfattar det FASS-information från FASS Konsekvens för driftansvariga i Landstingen Detta innebär att alla driftansvariga för SIL-servrar bör se till att uppdatera sina drift och uppdateringsskript så att en ny SIL-databas hämtas varje natt, om man vill ha tillgång till de mindre dagliga uppdateringarna. Sid 18/19

19 14. Övriga nyheter Rapporter om senaste produktion av SIL-databas SIL kommer att tillhandahålla rapporter om varje produktion av SIL-databasen och dess innehåll, och göra dessa tillgängliga på SIL:s hemsida. Rapporterna kommer att innehålla information om antal produkter och artiklar men också om förändringar sedan förra produktionen. T.ex. om vilka produkter och artiklar som är nya eller avregistrerade och om vilka produkter som fått ändrad information, t.ex. rörande godkännande, avregistrering etc. Exakt hur rapporterna kommer att se ut är inte klart idag. Sid 19/19

Teknisk Review av K-samsök. Rapport

Teknisk Review av K-samsök. Rapport Teknisk Review av K-samsök Rapport 1(22) Sammanfattning Riksantikvarieämbetet har genomfört en oberoende utvärdering av systemet K-samsök som syftat till att identifiera styrkor och svagheter i systemet

Läs mer

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2

Lösningsarkitektur. Regeringsuppdrag restnoteringar. Maj 2015. Bilaga 2 Lösningsarkitektur Regeringsuppdrag restnoteringar Bilaga 2 Maj 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Kaliber Teknisk förstudie

Kaliber Teknisk förstudie Kaliber Teknisk förstudie Bakgrund och syfte Rapporten beskriver ett nytt system, med arbetsnamn Kaliber, som ska knyta samman olika bibliotekssystem, e-boksleverantörer och innehållsleverantörer för att

Läs mer

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x

till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Liftarens Guide till Säkerhetstjänster 2.0 2.x Sid 1/29 Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Revisionshistorik... 4 2. Inledning... 6 3. Översikt...

Läs mer

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem.

Ephorus. Denna manual beskriver Ephorus som är Högskolan Dalarnas plagiatkontrollsystem. Ephorus Denna manual beskriver Ephorus som är s plagiatkontrollsystem. Innehållsförteckning Vad är plagiatkontroll?... 3 Vad kan ett plagieringsverktyg göra?... 3 Vilka filformat stöds av Ephorus?... 4

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Redovisning av hjälpmedel i SESAM

Redovisning av hjälpmedel i SESAM Redovisning av hjälpmedel i SESAM Dnr: Rev 31-2012 Genomförd av: PwC Behandlad av Revisorskollegiet den 23 januari 2013 Västra Götalandsregionen Servicenämnden (Hjälpmedelscentralen, HMC) utredning kring

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 20000302

Nyhetsbrev Exder 20000302 Sida 1 av 8 Nyhetsbrev Exder 20000302 Sedan vi släppte den förra versionen av Exder i början av december har vi fokuserat på att förbättra många mindre punkter och vi har inte egentligen utvecklat några

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Byggserverövervakning

Byggserverövervakning Byggserverövervakning Utveckling av ett system för att synliggöra integrationsproblem Build server monitoring Development of a system visualizing problems with integration Andreas Cider Max Jacobs Fakulteten

Läs mer

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q1

Nyheter 3LPro 2014.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Uppdatering av Exder 2007-03-28

Uppdatering av Exder 2007-03-28 Uppdatering av Exder 2007-03-28 Våren är nu definitivt på väg och vi på Expert Systems kommer nu med en ny uppdatering av Exder. Sedan förra uppdateringen i slutet av januari har vi tagit fram ett antal

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Utvärdering av projektet Elektronisk fakturering Författare: Rolf Dalin Rapport: nr 2005:7 ISSN 1653-2414 ISBN 91-975561-4-9 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2

Läs mer

Databashantering och Beslutsstöd

Databashantering och Beslutsstöd Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Affärssystemprogrammet Databashantering och beslutsstöd, 7,5 hp Examinator Jesper Hakeröd 2011-02-25 Databashantering och Beslutsstöd Namn Innehållsförteckning

Läs mer

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ

ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS & KONCEPT ETT DOKUMENT FRÅN NOC WEBBYRÅ ANALYS För att vi ska kunna hjälpa er att ta fram en webbplats som uppfyller era mål och förväntningar måste vi lära känna er och er verksamhet så mycket

Läs mer

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY

TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY TEKNISK INFORMATION OM SVEAWEBPAY Detta dokument beskriver det ni behöver veta för att integrera SveaWebPay i er e- butik. För mer information om web service och API finns ytterligare dokument att tillgå

Läs mer