SIL SOAP API 4.0. beta prerelease

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIL SOAP API 4.0. beta prerelease"

Transkript

1 SIL SOAP API 4.0 beta prerelease Nyheter och förändringar gentemot SIL SOAP API 3.1 Sid 1/19

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Sammanfattning Tekniska förutsättningar Generellt Ny driftmiljö Loggning FTP-server för hämtning av SIL-databas Anpassning till SIL SOAP API Läkemedelsprodukter Tjänster DistributedDrug-objekt Parallellimporterade läkemedel Tjänster Drug-objekt Läkemedelsartiklar Tjänster DrugArticle-objekt ExchangePeriod-objekt Handelsvaror Tjänster NonDrugArticle-objekt Graviditet- och amningsvarningar Tjänster JanusInfoLactation-objekt Rekommenderade läkemedel Tjänster Organisationer och företag Referensdatatjänster Tjänster Ytterligare attribut som troligtvis tas bort Sid 2/19

3 13. Produktions- och driftändringar Dagliga uppdateringar av SIL-databasen Konsekvens för driftansvariga i Landstingen Övriga nyheter Rapporter om senaste produktion av SIL-databas Sid 3/19

4 1. Inledning Detta dokument innehåller en beskrivning av nyheter och förändringar i SIL SOAP API 4.0 gentemot SIL SOAP API 3.1. SIL SOAP API 4.0 är inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API 3.1, men förändringarna är inte speciellt omfattande och vi bedömer att det inte bör vara något omfattande arbete att anpassa system som är integrerade med 3.1 till 4.0. Dokumentet vänder sig till systemutvecklare, produktansvariga och verksamhetsansvariga som arbetar med integration av journalsystem och andra beslutsstödssystem med SIL. Dokumentet ska ses som ett komplement till "Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 3.1". När SIL SOAP API 4.0 släpps kommer det att finnas en komplett, sammanhållen och uppdaterad Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 4.0. Under juni 2014 kommer en betarelease av SIL SOAP API 4.0 göras och då kommer en testserver göras tillgänglig för att externa system ska kunna testa mot den kommande releasen. Avsikten är att SIL 4.0 och SIL SOAP API 4.0 ska släpps den 30 september Då upphör produktion av SIL Sammanfattning SIL SOAP API 4.0 är inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API 3.1. Det innehåller dock inga nya stora informationsmängder. Syftet med en icke-bakåtkompatibel release är att dels att erbjuda en del ny och viktig information och dels att ta bort ett antal utgångna tjänster. Sammanfattningsvis innehåller SIL SOAP API 4.0 följande förändringar: En (1) ny tjänst. Ett (1) nytt objekt. Tretton (13) borttagna tjänster. Sju (7) borttagna objekt. Fem (5) ändrade objekt. Fem (5) nya attribut i olika objekt. Sju (7) attribut som fått ändrade namn. Med releasen av SIL SOAP API avser SIL förvaltning även att börja uppdatera viss information i SIL-databasen varje dag. Det innebär att driftorganisationer och driftansvariga för SIL-servrar bör anpassa sina uppdateringsrutiner så att en ny SIL-databas hämtas varje natt. Sid 4/19

5 3. Tekniska förutsättningar SIL SOAP API 4.0 är som ovan nämnts inte tekniskt bakåtkompatibelt med SIL SOAP API Generellt För en generell genomgång av de tekniska förutsättningarna för integration med SIL SOAP API se dokumentet "Tjänstegränssnittsbeskrivning för SIL SOAP API 3.1". Den generella URL:en till SIL SOAP API:et på SIL-servrar kommer att se ut så här: Givetvis måste man ange rätt server och port för den server man vill anropa Ny driftmiljö SIL-servern med SIL SOAP API 4.0 är avsedd att köras på följande plattform: Windows Server Microsoft SQL Server Java 7 eller Java Loggning Loggningen i SIL-server kommer att förändras för att dels underlätta vid felsökning och dels generera mer relevant information om hur SIL SOAP API används. Instruktioner om hur man ska och bör konfigurera SIL-servern avseende loggning kommer i den uppdaterade installations- och driftmanualen för SIL-servern FTP-server för hämtning av SIL-databas Vi kommer att byta FTP-server programvara som används på den FTP-server där man hämtar SIL-Server samt SIL-Databas. Vi kommer också att inför SITHS funktionscertifikat (servercertifikat) på den FTP-servern. Instruktioner om vad driftansvariga måset göra för att anpassa drift- och uppdateringsskript kommer i den uppdaterade installations- och driftmanualen för SIL-Servern. Sid 5/19

6 3.5. Anpassning till SIL SOAP API 4.0 Förändringarna som gjorts i API:et avser tjänster, objekt och attribut som tagits bort eller tillkommit. De kan således kategoriseras enligt: a) Borttagen, b) Borttagen och ersatt av, c) Ny. Om ett system som integrerat med SIL SOAP API inte använder någon av de borttagna tjänsterna, objekten och attributen så måste de ändå kompilera om sitt system och köra sina tester. För de system som integrerat med tjänster, objekt eller attribut som tagits bort så måste de anpassa sin kod så att de inte använder dem och i tillämpliga fall använder ersättande eller nytillkomna tjänster, objekt och attribut. I resten av dokumentet är varje förändring märkt som en av Borttagen, Borttagen och ersatt av eller Ny. Till varje förändring står också konsekvens och förslag på åtgärd som bör göras av förvaltare av integrerande system. Sid 6/19

7 4. Läkemedelsprodukter 4.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster DistributedDrug-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DistributedDrug-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd availableflag availabledate Borttagen och ersatt av marketedflag Borttagen och ersatt av marketedfromdate Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. ProcStatusIndCode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). hasantirecommmendedarticle Ny Kommentar: Liknande attribut finns redan på DrugArticle. Anger om någon artikel som hör till produkten är antirekommenderad. sillactationcode Ny Kommentar: Anger kod för läsanvisning baserat på klassificering av information från JanusInfo och FASS om amning. silpregnancycode Ny Kommentar: Anger kod för läsanvisning baserat på klassificering av information från JanusInfo och FASS om graviditet. Sid 7/19

8 5. Parallellimporterade läkemedel 5.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster Drug-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i Drug-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd lactationgroup Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre. Innehöll tidigare effektgruppering för effekter vid amning, från FASS. Information om detta kan fås via tjänsten getsilpregnancylactationwarningsbyn plidlist pregancycategory Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre. Innehöll tidigare informationskategori för effekter vid graviditet, från FASS. Information om detta kan fås via tjänsten getsilpregnancylactationwarningsbyn plidlist sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). hasantirecommmendedarticle Ny Kommentar: Liknande attribut finns redan på DrugArticle. Anger om någon artikel som hör till produkten är antirekommenderad. Sid 8/19

9 6. Läkemedelsartiklar 6.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster DrugArticle-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DrugArticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd availableflag availabledate lfnpriceaupprescription eancode Borttagen och ersatt av marketedflag Borttagen och ersatt av marketedfromdate Borttagen och ersatt av aup Borttagen och ersatt av barcode. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Apotekens utförsäljningspris ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Streckkod ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. sildeviationcode Borttagen Kommentar: Ej tillämpligt längre (har inte använts). isreimbursed Ny Kommentar: Anger om artikeln ingår i förmånen. Sid 9/19

10 6.3. ExchangePeriod-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i ExchangePeriod-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd rank Ny Kommentar: Detta anger rangen på månadens vara enligt VARA2. aipperunit Ny Kommentar: Apotekens inköpspris per enhet under angiven utbytesperiod. aupperunit Ny Kommentar: Apotekens utförsäljningsspris per enhet under angiven utbytesperiod. Sid 10/19

11 7. Handelsvaror 7.1. Tjänster Inga borttagna eller nya tjänster. Objektet NoneDrugArticle byter namn till NonDrugArticle. Rekommenderad åtgärd för integrerande system: Gör search-and-replace i källkoden. Följande tjänster byter namn: getnonedrugarticlebyarticlegroupcode byter namn till getnondrugarticlebyproductgroupcode. getnonedrugarticlesbyarticlename byter namn till getnondrugarticlesbyarticlename. getnonedrugarticlesbyarticlegroupcode byter namn till getnondrugarticlesbyarticlegroupcode. getnonedrugarticlesbyarticlenolist byter namn till getnondrugarticlesbyarticlenolist. Rekommenderad åtgärd för integrerande system: Gör search-and-replace i källkoden NonDrugArticle-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i nondrugarticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd sellingprice isdiscounted articlegroupcode Borttagen och ersatt av aup. Borttagen och ersatt av isreimbursed. Borttagen och ersatt av productgroupcode Kommentar: Samma namn som i VARA2 och kommunicerar bättre vad attributet avser (Apotekens utförsäljningspris ). Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Anger om artikeln ingår i förmånen. Den engelska termen är reimbursed. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. Kommentar: Heter handelsvarugrupp i VARA2 och anges för handelsvaruprodukter. SIL har haft denna information men har kallat attributet articlegroupcode vilket är missvisande. Åtgärd: Gör search and replace i källkod som använder detta attribut. articlegroupcode Ny Kommentar: Är ett nytt informationselement i VARA2 och anger varugruppkod på handelsvaruartiklar. Sid 11/19

12 productdescription Ny Kommentar: Innehåller kompletterande produktbeskrivning av aktuell handelsvara. Sid 12/19

13 8. Graviditet- och amningsvarningar 8.1. Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getpregnancycategoryinfosbycategory. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getpregnancycategoryinfos. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getlactationgroupinfosbygroup. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. getlactationgroupinfos. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. Ta bort eventuella referenser till tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: PregnancyCategoryInfo-objekt. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av graviditetsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. LactationGroupInfo-objekt. Utgången tidigare i SIL 3.1 p.g.a ny hantering av amningsvarningar från två källor FASS och JanusInfo. Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod JanusInfoLactation-objekt Följande ändringar av attribut är gjorda i DrugArticle-objekt. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd atccodegroup Borttagen. Kommentar: Informationen tillhandahålls inte av källan JanusInfo. Sid 13/19

14 9. Rekommenderade läkemedel 9.1. Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getrecommendlistsbyregionid. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendedlistinfosbyregionid. getrecommendsbynplpackidlistregionidlisttypes. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendationsbynplpackidlist. getrecommendsbytherapygroupindicationnameregionidlisttypes. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av getrecommendationsbytherapygroupindicationname. getdrugidshasantirecommendedarticlebydrugidlistregionid. Kommentar: Använd det nya attributet hasantirecommendedarticles i DistributedDrug- och Drug-objekt. GetNplIdsHasAntiRecommendedArticleByNplIdListRegionId. Kommentar: Använd det nya attributet hasantirecommendedarticles i DistributedDRug- och Drug-objekt. Ta bort eventuella referenser till de borttagna tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: Recommed-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av Recommendation-objekt. RecommedList-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av RecommendedListInfo-objekt. Indic-objekt. Kommentar: Ersatt tidigare i SIL 3.1 av Indication-objekt. Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod. Sid 14/19

15 10. Organisationer och företag Det troligtvis en eller ett par tjänster med utökad information om organisationer (läs juridiska personer) och deras roller kopplat till läkemedelsproukter och artiklar. Idag finns information om innehavare av godkännande för försäljning av produkter (marketing authorisation holder) och svensk försäljningsrepresentant (local representative) av produkter i DistributedDrugobjekt. Den informationen kommer att vara kvar men det finns kompletterande information i VARA2 som vi gärna tillhandahåller. Sid 15/19

16 11. Referensdatatjänster Tjänster Följande tjänster har tagits bort: getsildeviations. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getsildeviationbycode. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getprocstatuses. Ej tillämpligt längre (har inte använts). getprocstatusesbycode. Ej tillämpligt längre (har inte använts). Ta bort eventuella referenser till tjänsterna i källkod. Följande objekt har tagits bort: SilDeviation-objekt. Ej tillämpligt längre (har inte använts). ProcStatus-objekt. Ej tillämpligt längre (har inte använts). Ta bort eventuella referenser till objekten i källkod. Sid 16/19

17 12. Ytterligare attribut som troligtvis tas bort Följande attribut kommer troligtvis att tas bort men en del utredningsarbete kvarstår. Det finns alltså inget beslut taget om dessa i dag. Attribut Förändring Kommentar och Föreslagen åtgärd DrugArticle-objekt barcodesingledose DrugArticle-objekt packsizealphanumeric DistributedDrugContent-objekt comptotweightvol DistributedDrugContent-objekt comptotweightvolunitcode DistributedDrugContent-objekt comprefquantitycode Tas bort. Tas bort. Tas bort. Tas bort. Tas bort. Kommentar: Streckkod på endosförpackning för t.ex. sjukhusbruk. Streckkodsstandard Code 39 används. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Förpackningsantal som inte kan uttryckas numeriskt. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Totalvikt eller volym för ingredienserna. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Kod som representerar enhet till totalvikt eller volym för ingredienserna. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Kommentar: Kod som representerar den enhet till vilken ingrediensens mängd refererar. För framtida bruk, används ej i nuläget. Oklart om det finns en källa. Sid 17/19

18 13. Produktions- och driftändringar Dagliga uppdateringar av SIL-databasen Då SIL 4.0 sätts i produktion kommer SIL-databasen att ha en större uppdatering av hela innehållet varje vecka och sedan mindre uppdateringar varje dag. Den större uppdateringen varje vecka fungerar precis som idag. De mindre uppdateringarna omfattar visa avgränsade informationsmängder i SIL-databasen. Det är idag inte exakt bestämt vilken information som kommer att uppdateras varje dag, men med största sannolikhet omfattar det FASS-information från FASS Konsekvens för driftansvariga i Landstingen Detta innebär att alla driftansvariga för SIL-servrar bör se till att uppdatera sina drift och uppdateringsskript så att en ny SIL-databas hämtas varje natt, om man vill ha tillgång till de mindre dagliga uppdateringarna. Sid 18/19

19 14. Övriga nyheter Rapporter om senaste produktion av SIL-databas SIL kommer att tillhandahålla rapporter om varje produktion av SIL-databasen och dess innehåll, och göra dessa tillgängliga på SIL:s hemsida. Rapporterna kommer att innehålla information om antal produkter och artiklar men också om förändringar sedan förra produktionen. T.ex. om vilka produkter och artiklar som är nya eller avregistrerade och om vilka produkter som fått ändrad information, t.ex. rörande godkännande, avregistrering etc. Exakt hur rapporterna kommer att se ut är inte klart idag. Sid 19/19

Ovärderligt! är beroendeframkallande

Ovärderligt! är beroendeframkallande Janusfönster förskrivarstöd för ökad patientsäkerhet Bra att det är integrerat i journalen Mycket värdefull hjälp i det dagliga, praktiska förskrivandet Man blir uppmärksammad på interaktioner på ett bra

Läs mer

SIL SOAP API 4.0. Tjänstegränssnittsbeskrivning

SIL SOAP API 4.0. Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 4.0 Tjänstegränssnittsbeskrivning Revisionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 (2014-09-30) Paul Cohen Första utgåva. 1.1 (2014-12-17) Paul Cohen Korrigerat beskrivning av text-attributet

Läs mer

Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1

Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 1 (115) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 2 (115) Innehållsförteckning 1. FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 5 2. INTRODUKTION... 6 2.1 AVGRÄNSNINGAR... 6 2.2 DATAKÄLLOR I

Läs mer

Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1

Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 1 (114) Tjänstegränssnittsbeskrivning SIL SOAP API 3.1 Specifikation 2 (114) Innehållsförteckning 1. FÖRÄNDRINGSHISTORIK... 5 2. INTRODUKTION... 6 2.1 AVGRÄNSNINGAR... 6 2.2 DATAKÄLLOR I

Läs mer

NPL i Hälso och sjukvården

NPL i Hälso och sjukvården Nationellt Produktregister för Läkemedel mm i Hälso och sjukvården Tillverkare MAH/Ombud Läkemedels förmånsnämnden Läkemedelsverket Grosshandel Sluten vård Apotek Övriga intressenter Öppen vård och Kommunal

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling

Taxi boknings system, inpassering och medlemshanterings system, betallösningar, realtidssystem, App utveckling Magnus Moberg Är en strukturerad och noggrann systemutvecklare/arkitekt som tycker om nya utmaningar. Har 17 års erfarenhet av systemutveckling, produktframställning, design och arkitekt. Har jobbat med

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare

Konsultprofil. Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Konsultprofil Per Norgren (1983) Arkitekt & webbutvecklare Per Norgren är arkitekt och webbutvecklare som främst är inriktad på Mircosofts.Net-ramverk och EPiServer. Han har arbetat i branschen sedan 2007

Läs mer

Ny version av Exder 2010-01-27

Ny version av Exder 2010-01-27 Ny version av Exder 2010-01-27 Nästa uppdatering är planerad till den sista onsdagen i mars, 2010-03-24. Trevlig läsning önskar vi från Expert Systems. Innehållsförteckning NY VERSION AV EXDER 2010-01-27...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Fraktjakt Magento Manual v0.7 2014-06-25. Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension

Fraktjakt Magento Manual v0.7 2014-06-25. Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension Instruktionsmanual för Fraktjakts Magento extension 1 Välkommen Fraktjakt erbjuder färdiga fraktmoduler till flera olika e-handelssystem. Fraktmodulerna förenklar vardagen för webbutiksadministratören

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning

Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Senast uppdaterad 091123 Janus Läkemedelstjänster - Användarhandledning Skriv ut pdf Kontakta oss - Vid frågor kontakta janusfonster@sll.se I Janus fönster

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System

ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System ALM Live: Testfokus bättre mjukvarukvalitét med Visual Studio 2008 Team System Magnus Juvas Qwise Om oss: Qwise Vi hjälper systemutvecklingsteam att bli bättre. Vi är experter på ALM och Team System. Vi

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q1

Nyheter 3LPro 2015.Q1 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q1 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc

I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc I:\Msoffice\REAL09\Användarhandledning\portalen\Brfportal.doc REALgood 2012 Brf Portal... 2 För medlemmar... 3 När man har loggat in som medlem... 4... 4 Styrelsen... 7 Inloggad som Styrelse... 7... 7

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Examensarbeten hösten 2015

Examensarbeten hösten 2015 Examensarbeten hösten 2015 2/6 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden?

Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? Restnoterade läkemedel vilket ansvar har de olika aktörerna på marknaden? 2010-06-24 Detta dokument syftar till att beskriva vilket ansvar de olika aktörerna på läkemedelsmarknaden har för att undvika

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com

Programmering. Hur, var, när och varför. 22 November. Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Programmering Hur, var, när och varför 22 November Lars Ohlén Tieto lars.ohlen@tieto.com Agenda Om mig Programmering Vad är? Varför kunna? Hur använda kunskapen? Framtiden Sammanfattning Q+A 2 Om mig Arbetat

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12

Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL. Version 1.2 2011-10-12 Jetshop AB WEBSERVICE-API 1.2 ANVÄNDARMANUAL Version 1.2 2011-10-12 1. Förord I det här dokumentet ges en generell beskrivning av det Webservice-API som är utvecklat av Jetshop AB, och är avsett för dig

Läs mer

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7.

Utgåva Datum Utfärdare Status Kommentar 001 2008-07-01 Tomas Wennebo. Jämförelse mellan Avrop mot ramavtal (ESAP 6) från version 2.6 till version 2.7. Dokumenttyp - Document Type: RA:TW082731 001 Frisläppt 1 (7) Projekt - Project: PM Användargrupp ESAP 6 Dokumentbeskrivning - Document Description: Jämför Version 2.6 med 2.7 Utfärdat av - Issued by: Utf

Läs mer

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport

Nationella riktlinjer i nya digitala format. Delrapport Nationella riktlinjer i nya digitala format Delrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android...

Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... Säker inloggning Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Installation av Google Authenticator på iphone... 3 Installation av Google Authenticator på Android... 6 Installation av Microsoft Authenticator

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1

T DOC - & Syst i em t n ti egra on 2009-10-18 1 T-DOC & Systemintegration t ti 1 SYSTEMINTEGRATION Systemintegration t ti är ett begrepp inom Informationsteknologi. Begreppet innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans.

Läs mer

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas

Installationsanvisning. Dokumenttyp Installationsanvisning Område Boss med delad databas Ort och datum Ort och datum Namn Namn Magnus Einarsson/+46 (0)+46 54 291742 2010-06-29 1.0 1 (5) Innehållsförteckning 3 1 Inledning 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Revisionshistoria... 3 1.3 Referenser...

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2

INNEHÅLL. INNEHÅLL 26 mars 2009. 1 Installation av SHOPsync 1. 2 Konfigurering av SHOPsync 2 INNEHÅLL 26 mars 2009 INNEHÅLL 1 Installation av SHOPsync 1 2 Konfigurering av SHOPsync 2 3 Övriga inställningar i webbutiken & ekonomiprogrammet 13 i SHOPsync manual Nordisk e-handel AB KAPITEL 1 INSTALLATION

Läs mer

Vi arbetar ständigt med att förbättra CSP plattformen och till denna release har vi lagt mycket tid på att förbättra prestandan i systemen.

Vi arbetar ständigt med att förbättra CSP plattformen och till denna release har vi lagt mycket tid på att förbättra prestandan i systemen. Release Notes 5.2 CSP Vi arbetar ständigt med att förbättra CSP plattformen och till denna release har vi lagt mycket tid på att förbättra prestandan i systemen. Alla system på CSP-plattformen CABAS och

Läs mer

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning 1 PKS5000PC Allmänt PKS5000PC är ett hjälpmedel och ett administrativt verktyg för PKS5000 systemet. Det hjälper och underlättar plockhanteringen, gör att ansvariga kan göra produktionsuppföljningar och

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data

Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Kataloghantering i Ariba kompletterande information om Partial Items & Parametric Data Innehåll Roller/ansvarsområden Definitioner Partial Item Parametric Data Syntax Partial Item Parametric Data Exempel

Läs mer

Installation av WinPig

Installation av WinPig Installation av WinPig Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd-skiva, den går inte att hämta från Internet. Efter installationen skall grundinställningar göras, läs om dessa i slutet av detta

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R2

LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R2 LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya och

Läs mer

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext

Hur du hittar vetenskapliga artiklar och läser dem i fulltext UMEÅ UNIVERSITET Klinisk Farmakologi Susanne Westman Sofia Svahn 2010-08-25 Tips och uppgifter kring E-tidskrifter Handout Datorintro II Introduktionskurs 10,5hp Receptarieprogrammet 180hp Hur du hittar

Läs mer

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Den absolut största nyheten inom ramen för hela NovapointDCM systemet är möjligheten att arbeta mot servern Quadri DCM och på så sätt kunna dela all data till

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Incident SIL 2013-05-06

Incident SIL 2013-05-06 Incident SIL 2013-05-06 Incident Manager/Ansvarig Incident ledare Summering av incident/problem Datumhantering vid import och export av källdata till och från SIL utlöste problem kring utbytbarhet Referensnummer

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Installation av Virtualiseringsplattform

Installation av Virtualiseringsplattform Installation av Virtualiseringsplattform Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokument för version 1.3.1 av virtualiseringsplattformen PA2 Smärre justeringar efter installation

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst Bilaga 2. Specifikation av Tilläggstjänster INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Kompletterande tjänster och funktioner... 3 2.1. Konsultstöd... 3 2.2. Meddelandetjänsten...

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. 1 Bakgrund/Generell Information... 4

Innehållsförteckning... 2. 1 Bakgrund/Generell Information... 4 LETTER OF NET CHANGES 150401 RELEASE 6.4 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 4 2 Nya och

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen

Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Anvisning Tjänsteplattformen Driftsättning av Virtualiseringsplattformen Revisionshistorik Version Beskrivning Ändrad av PA1 Upprättande av dokumentet Jan Västernäs A Första versionen Jan Västernäs PB1

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

Versionsinformation för Ecos 1.98

Versionsinformation för Ecos 1.98 Upprättad Upprättad av 2014-02-21 Hans Wahlström Magnus Nilsson Affärsområde Tekis-R Handling / beteckning ECOS198-Versionsinformation.pdf Dokumentbeteckning Versionsinformation Ecos 1.98 Versionsinformation

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Widget Gränssnittsdokumentation. Version 1.13

Widget Gränssnittsdokumentation. Version 1.13 Widget Gränssnittsdokumentation Version 1.13 Datum: 2011-05-31 Sida 2 av 5 Revisionshistorik Version Datum Kommentarer 1.13 2011-05-31 Justeringar gjorda i kap 3. 1.12 2010-05-11 Justeringar gjorda i kap

Läs mer

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot

Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Testfrågor till Onedrive for Business - Pilot Skriv gärna kommentarer i fritext i slutet av dokumentet Namn: Befattning: Anställd/konsult: Innehåll Instruktion inför test och utvärdering av OneDrive for

Läs mer

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1

Teknisk guide för brevlådeoperatörer. Annika Melin 2015-03-10 Version: 1.1 Teknisk guide för brevlådeoperatörer Annika Melin 2015-03-10 Sida 1 av 21 Innehållsförteckning Inledning... 2 1 Dokumentinformation... 3 Syfte... 3 1.2 Avgränsningar... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Begrepp

Läs mer

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar

Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Konfigurationer Video- och distansmöte Bilaga till Tekniska anvisningar Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Inkopplingsalternativ... 4 2.1 Lokal gatekeeper ansluten till Central Sjunet SBC... 4 2.2

Läs mer

Examensarbeten hösten 2014

Examensarbeten hösten 2014 Examensarbeten hösten 2014 2/8 Förslag till examensarbeten på SPV Hos oss kan du ansöka om att skriva uppsats inom flera olika ämnesområden. För oss är uppsatsen ett bra sätt att få delar av vår verksamhet

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS SUMMIT 2014 10/29/2014 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED.

ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS SUMMIT 2014 10/29/2014 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. ADITRO OUR FOCUS BENEFITS YOURS SUMMIT 2014 10/29/2014 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 GÖRAN EDSTRÖM OCH ALENA ALMÉN NYHETER I ADITRO L 10/29/2014

Läs mer

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion 4.2... 3 Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version 4.2...

Läs mer

Förändringar i v4 SR-4

Förändringar i v4 SR-4 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 Windows-delen... 3 Ärendehantering... 3 Jobbhantering... 3 E-post m.m... 3 Inventering... 3 Connections... 3 Användare... 3 Export... 4 Management... 4 Webb-delen...

Läs mer

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2

RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Visma Connect Manual för version 4.2 RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 Systemkrav för Visma Connect... 4 Installation av Visma Connect... 4 Uppgradering av Visma Connect...

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas.

Eclipse. Avsikt. Nu ska ett fönster liknande figuren till höger synas. Eclipse Avsikt Att bekanta dig med Eclipse programmeringsmiljö, dvs att med hjälp av Eclipse 1. skapa ett nytt projekt 2. skriva in källkod (sparas som.java-fil) 3. kompilera (översätta) koden till byte-kod

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ]

Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] Innehåll [ Välkommen tilll Tradera Butik ] [ Installation och Login ] [ Inställningar ] [ Artikelimport ] [ Artikelregister ] [ Orderhantering ] [ Kampanj ] [ Kontakt ] [ Välkommen till Tradera Butik ]

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

PROV. 13 JSP Standard Tag Library

PROV. 13 JSP Standard Tag Library 13 JSP Standard Tag Library 13.1 Bibliotek med nya JSP-kommandon 13.2 JSP Standard Tag Library (JSTL) 13.3 Filstruktur för webbapplikationer med JSTL 13.4 Deklaration av JSP-kommandon 13.5 Lägga till biblioteksfiler

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören.

Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Fraktjakts oscommerce Fraktmodul Instruktionsmanual Välkommen Fraktjakt erbjuder en fraktmodul till e-handelssystem byggt på oscommerce som förenklar vardagen för webbutiksadministratören. Den här manualen

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

KONSULTPROFIL Rodrigo

KONSULTPROFIL Rodrigo KONSULTPROFIL Rodrigo Systemutvecklare.NET/EPiServer/SharePoint Sammanfattning Rodrigo är en utåtriktad och glad person med båda fötterna på jorden som trivs både med att leda och samarbeta. Har jobbat

Läs mer

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot

Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Programmering av NXT Lego- robot Labbrapport för programmering av en Lego- robot Josef Karlsson Malik 2015-09- 02 jkmalik@kth.se Introduktionskurs i datateknik (II0310) Sammanfattning

Läs mer

NU! NU! Bygg en webbplats NU! Bygg en webbplats. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB. Bygg en webbplats.

NU! NU! Bygg en webbplats NU! Bygg en webbplats. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB. Bygg en webbplats. web_omslag.qxp 2006-03-20 17:06 Sida 1 NU! CDn innehåller: Upptäck hur du: Använder "dra och släpp-metoden" för att lägga till text, bilder och andra objekt till en webbsida Skapar listrutor och dynamiska

Läs mer

Välkommen till Introtown Internet Service AB

Välkommen till Introtown Internet Service AB Välkommen till IntroShop Data AB Välkommen till Introtown Internet Service AB Introtown Internet Service AB har utvecklat olika programvaror: IntroShop Booking Hotellbokningsystem byggt för access, och

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode

communication En produkt från ida infront - a part of Addnode communication En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om kryperting, nyckelhantering, och elektroniska certifikat. innehåll communication Det handlar om trygghet och

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer