Föregående föreläsning. Dagens föreläsning. Brandväggar - Vad är det? Säker överföring. Distribuerad autenticering.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föregående föreläsning. Dagens föreläsning. Brandväggar - Vad är det? Säker överföring. Distribuerad autenticering."

Transkript

1 Föregående föreläsning Säker överföring SSL/TLS Distribuerad autenticering Kerberos Digitala pengar Olika protokoll SET Digital vattenmärkning 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 1 Dagens föreläsning Brandväggar Intrusion Detection Systems - IDS Helhetssyn på säkerhet 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 2 Brandväggar - Vad är det? Information system Gatekeeper function Computing resources (processor, memory, I/O) Data Processes Software Internal security controls Access channel Opponent Human Software En gatekeeper Ett skydd mot ej önskad trafik men också en begränsning för önskad trafik 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 3 1

2 Brandväggar - Nivå? En brandvägg filtrerar på något/några/alla protokollnivåer Applikation TCP/UDP IP Ethernet fråga x svar y src port x dest port y src IP x dest IP y protocol z src addr xxxx dest addr yyyy 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 4 Brandväggar - HTTP Regel: Tillåt TCP från alla IP till S på port 80 HTTP-server S på port 80 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 5 Brandväggar - FTP, active mode Har du fil x? Ja, finns på port y FTP-server S på port 21 Hit med fil x Fil x Dynamisk server på port y 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 6 2

3 Brandväggar och protokoll Regel: Tillåt TCP från alla IP till S på port 21 Har du fil x? Finns på port y FTP-server S på port 21 Hit med fil x Dynamisk server på port y 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 7 Brandväggar och protokoll (2) Regel: Tillåt TCP från alla IP till S på port 21 K Har du fil x? Finns på port y Hit med fil x Fil x FTP-server S på port 21 Dynamisk server på port y Sensmoral: Brandväggar måste känna till protokoll Ny dynamisk regel: "Tillåt TCP från K till S på port y 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 8 Brandväggar - Proxy Dynamisk brandväggskonfiguration Kan hantera protokoll som använder dynamisk porttilldelning Ingen säkerhet på applikationsnivå Öppna portar kan användas för något annat En proxy En gateway på applikationsnivån En klient ser den som en server En server ser den som en klient Säkerhet på applikationsnivån, bryter kommunikationslänken 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 9 3

4 Brandväggar - Firewall vs Proxy På transportnivån Packetfiltrerande router På applikationsnivån Proxy server För utgående trafik Relay host För inkommande trafik Oftast kallar man båda typerna för proxy 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 10 Brandväggar - Proxy-exempel K Fil x? Port z Skicka fil Fil x Proxy P på port 21, och dynamiskt på port z Fil x? Port y Skicka fil Fil x FTP-server S på port 21 Dynamisk server på port y 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 11 Brandväggar - Proxy (2) Endast applikationsdata passerar igenom Dynamiska portar kan inte användas för bus en känner till den äkta proxyn (Varför?) Exempel: HTTP utan proxy GET / f i l. html HTTP-server S på port 80 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 12 4

5 Brandväggar - Proxy (3) Exempel: HTTP med proxy GET GET /fil.html HTTP-proxy GET GET /kalle GET GET /olle En-till-många eller många-till-många kommunikation Därför måste klienten känna till proxyn HTTP-server S på port 80 HTTP-server T på port 80 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 13 Brandväggar - Designmål 1. Brandväggen ska alltid vara uppe när nätverket är uppe 2. Brandväggen ska vara liten och enkel för rigorös kontroll 3. All trafik mellan in och ut måste passera brandväggen 4. Endast godkänd trafik ska släppas igenom - bestäms av säkerhetspolicyn 5. Brandväggen måste själv vara immun 6. Minimalt med tjänster, endast de nödvändiga 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 14 Brandväggar - Default behavior Två skolor: Allt som inte uttryckligen är förbjudet är tillåtet Allt som inte uttryckligen är tillåtet är förbjudet 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 15 5

6 Brandväggar - Olika tekniker Servicekontroll Riktningskontroll Accesskontroll Uppförande- (behavior) kontroll För all trafik in och ut 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 16 Brandväggar - Möjligheter 1. Single point of defense - Förenklar 2.Ett bra övervakningsställe - Loggar och larm 3. VPN - Virtual Private Network (4. Plattform för annat, tex nätverksövervakning, adressöversättning) 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 17 Brandväggar - Begränsningar 1. Kan endast skydda mot attacker som går genom brandväggen 2. Skyddar endast mot externa hot 3.Kan ej skydda mot malicious programs och virusinfekterade filer 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 18 6

7 Brandvägg - Bastion Host En maskin som som innehåller en eller flera proxies En kritisk punkt i försvaret 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 19 Brandväggar - Konfigurering Proxyn sitter antingen i brandväggen eller i en DMZ (DeMilitarized Zone) Yttre nät Skyddat nät Brandvägg DMZ 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 20 Brandväggar - Konfigurering (2) Internet Router or proxy gateway (a) Simple firewall system Private network hosts 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 21 7

8 Brandväggar - Konfigurering (3) Bastion host Internet Packet-filtering router Private network hosts Information server (b) Screened host firewall system (single-homed bastion host) 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 22 Brandväggar - Konfigurering (4) Bastion host Internet Packet-filtering router Private network hosts Information server (c) Screened host firewall system (dual-homed bastion host) 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 23 Brandväggar - Konfigurering (5) Bastion host Internet Outside router Information server Inside router Private network hosts (d) Screened-subnet firewall system 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 24 8

9 Brandväggar - Konfigurering (6) Internet Packetfiltering router Webb servers Application servers Data First firewall layer Second firewall layer with load balancing Third firewall layer (e) A secure firewall system according to Wineasy Backend system 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 25 Intrusion Detection Systems - IDS Det räcker inte med brandväggar All trafik går ej alltid genom brandväggen Skyddar ej från hot inifrån Är ej immuna mot attacker Kan ej skydda mot tunnlade attacker IDS analyserar beteenden och mönster inom datorsystemet 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 26 IDS - Vad de gör? Letar efter tecken på intrång missbruk av resurser Görs genom att analysera information som samlas in från många ställen Assisteras av vulnerability assessment systems kollar efter fel i system och konfigureringsfel som kan utgöra säkerhetsrisker 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 27 9

10 IDS - Möjliga tjänster Övervakning och analys av användare och system Kontroll av systemets konfiguration och dess svagheter Integritetskontroll av kritiska filer och system Kollar efter mönster som liknar kända attacker Statisk analys för att hitta onormala aktiviteter Kontrollerar loggar för att titta efter tecken på brott mot säkerhetspolicyn Automatisk installation av patchar Fällor för angripare 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 28 IDS - Metoder Passiva Kontroll av konfiguration, passwords o dyl Aktiva Kopiera kända attacker och kolla systemets respons Regelbundna kontroller Security baseline Differentialanalys 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 29 IDS - Begränsningar Svåra att ställa in Vad är ett onormalt beteende och vad är ett normalt False positives Alarm i rätt tid Finns det någon som lyssnar efter alarm Diagnos? - Vad ska man göra? Statiska (regelstyrda) eller AI 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 30 10

11 Sammanfattning - Verktyg Ett verktyg ger inte ett säkert system Alla verktyg har styrkor och svagheter Det finns gränser för vad de klarar och vad de ska klara Viktigt att förstå detta!!! 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 31 Helhetssyn på säkerhet Hotanalys Säkerhetspolicy Implementation av säkerhetspolicyn Framtiden Säkerhet som process 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 32 Hotanalys - Lyckad attack 1. Identifiera mål och samla information 2. Analysera informationen och hitta en svaghet 3. Uppnå tillräcklig access till målet 4. Utför attacken 5. Sudda ut spåren och undvik vedergällning Det räcker oftast att stoppa ett steg 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 33 11

12 Hotanalys - Försvar Protection Fysisk säkerhet Virtuell säkerhet Trust model Vilka kan man lita på och hur mycket Ett systems livscykel Skydda alla delar i livscykeln Detection Reaction 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 34 Hotanalys Skydda mot största riskerna Värdet av det skyddade Annual loss expectancy Attackträd Enligt Schneier 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 35 Säkerhetspolicy Syfte och mål Annars blir det ett lapptäcke med hål mellan Grund för val av verktyg Det ska framgå vem som ansvarar för vad Vad man får och inte får göra i nätverket Varför policyn är som den är - VIKTIGT!!! 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 36 12

13 Implementation av policyn Val av säkerhetsprodukter/verktyg Test och verifikation av produkter Säkerhetshål kan finnas överallt Ett hål kan sänka hela produkten Hittas ej via beta-testning Inga garantier Kräver experter 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 37 Implementation av policyn (2) Rätt åtgärd på rätt ställe Överlappande säkerhetssystem Flera lager av åtgärder Säkerhet som en kedja 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 38 Framtiden Ökad komplexitet leder till ökade risker Lära sig av misstag? Buffer-overflow (60- ) Krypteringsalgoritmer Patchar Nya versioner Garantier? Lagar - Brott och straff Outsourcing 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 39 13

14 Säkerhet som process Det kommer alltid vara osäkert!!! Det går inte att göra det helt säkert Viktigt välja rätt skydd Vktigt att hela tiden övervaka och uppdatera Risk management 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 40 Säkerhet som process - Principer Dela upp systemet i delar Säkra svagaste länken Kanalisera systemet Säkerhet i flera lager Fail sercurely Dölj vad som används Keep it simple Involvera användarna Försäkra att det fungerar (Svårt!) Ifrågasätt ständigt 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 41 Säkerhet som process - Flöde Protection Detection Ständig uppmärksamhet Watch the watchers Reaction Någon form av reaktion Recover Counterattack Analysera, diagnosticera, implementera 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 42 14

15 Säkerhet på kursen Introduktion till säkerhet Kryptering Autenticering Nyckelhantering Säkerhetsprotokoll Digital vattenmärkning Brandväggar Intrusion Detection Systems Helhetssyn på säkerhet 18/2-02 Distribuerade system - Jonny Pettersson, UmU 43 15

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Anders Berndt Arena College Höstterminen 2002 Introduktion till Informationssäkerhet Sammanfattning Den här rapporten belyser olika faktorer inom informationssäkerhet. Utvecklingen rusar framåt, systemen

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

Clavister DoS och DDos skydd

Clavister DoS och DDos skydd clavister WhitePaper Clavister DoS och DDoS skydd Hur man skyddar sig mot DoS och DDoS attacker med hjälp av Clavister Översikt Denial of Service (DoS) attack är, precis som namnet antyder, en form av

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö

Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Databasreplikering av Kunddata i en DMZ miljö Vian Abduljalil Datavetenskapliga Programmet Ämne: Datateknik Nivå: C Högskolepoäng: 15 Program/Utbildning: Datavetenskap Kurskod : CDT307 Handledare: Dag

Läs mer

Den internationella CISSP sammanfattningen

Den internationella CISSP sammanfattningen CBK#1 Access Control Systems & Methodology CBK#2 Telecommunications and network Security CBK#3 Security Management Practices CBK#4 Applications & Systems Development Security CBK#5 Cryptography The International

Läs mer

IDS för alla. Intrångsdetekteringssystem för hemmaanvändare. Kandidatuppsats. Författare: Fredrik Johansson 720426. Jörgen Johansson 871229

IDS för alla. Intrångsdetekteringssystem för hemmaanvändare. Kandidatuppsats. Författare: Fredrik Johansson 720426. Jörgen Johansson 871229 KANDIDATUPPSATS . Intrångsdetekteringssystem för hemmaanvändare Kandidatuppsats 2013 06 12 Författare: Fredrik Johansson 720426 Jörgen Johansson 871229 Marcus Johansson 840529 Handledare: Mattias Wecksten

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet

EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större

Läs mer

Säkerhet: Best practise IBM i.

Säkerhet: Best practise IBM i. 1 Säkerhet: Best practise IBM i. Viewer Discretion Is Advised 2 Agenda Säkerhet Säkerhetspolicy Hälsokontroller Riskanalys Säkerhetsansvarig Deny-All Användarprofiler Höga behörigheter Lösenord Default

Läs mer

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief

IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS. Solution Brief IMPLEMENTERING AV EN SYSTEMARKITEKTUR FÖR SÄKERHETSANALYS Solution Brief SAMMANFATTNING Nya säkerhetshot kräver en ny form av säkerhetshantering. De som arbetar med it-säkerhet behöver en systemarkitektur

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Analys av loggar vid intrång i Windows NT

Analys av loggar vid intrång i Windows NT Datavetenskap Andreas Skoglund och Kristin Berg Analys av loggar vid intrång i Windows NT Examensarbete, C-nivå 2002:27 Analys av loggar vid intrång i Windows NT Andreas Skoglund och Kristin Berg 2002

Läs mer

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106

Din manual SMC 7004ABR http://sv.yourpdfguides.com/dref/3457106 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMC 7004ABR. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 Förord En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle. Företag

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Analys av hotbilden för ITincidenter. BILAGA 4 Till rapport "Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering"

Analys av hotbilden för ITincidenter. BILAGA 4 Till rapport Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering Analys av hotbilden för ITincidenter BILAGA 4 Till rapport "Förutsättningar för att inrätta en särskild funktion för IT-incidenthantering" Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Analyserade hot... 3

Läs mer

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt

En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt DEGREE PROJECT, IN, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2013 En värdtjänst för mjukvaruutvecklingsprojekt UTVECKLING AV ETT VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA PROGRAMMERING DAVID BRINNEN AND RASMUS NORD KTH ROYAL

Läs mer

Riksdagsval via Internet

Riksdagsval via Internet Riksdagsval via Internet Ett system för säkra val via Internet i Sverige Jonas af Sandeberg Pilotgatan 4 12832 Skarpnäck 070-7989373 jonasp9@kth.se Handledare: Henrik Eriksson Kursnr: DD143X Examensarbete

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

Felsökning i TCP/IP-miljö

Felsökning i TCP/IP-miljö I detta kapitel går vi igenom felsökning på IP-nivå med hjälp av ping och traceroute. De funktioner som är inblandade i routing och namnuppslagning gås igenom samt hur man kan fastställa var i kedjan felet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Processbeskrivning för servermigrering. Olov Nygård 2013. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Processbeskrivning för servermigrering Olov Nygård 2013 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Processbeskrivning för servermigrering

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe. Datornätverk Patric Fors 2004-05-29»If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.«carl Sagan Sammanfattning Dokumentet ska i sin relativa korthet förklara hur datorer

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer