Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb 2013-08-07"

Transkript

1 KULLENSPK Protokoll Fört vid styrelsemöte med Kullens Pistolskytteklubb Plats: Klubbstugan, Tjörröd Ordförande: Gert Nielsen Sekreterare: Johan Persson Närvarande ledamöter: Bengt Pettersson, Bo Andersson, Bertil Nilsson, Anette Fridholm Ej närvarande ledamöter: Caj Swärdh Närvarande suppleanter: Goe Nilsson, Nina Lund, Jonas Ardemalm Närvarande från Tävlingskommittén: Magnus Hansson, Daniel Persson 78. Mötets öppnande Ordförande Gert Nielsen hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 79. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 80. Val av justeringsman Till justeringsman för mötet valdes Goe Nilsson. 81. Föregående mötes protokoll a. Ansökan om uppläggande av jordvallar och marklov. Caj har fått lappen av Gert med det har inte kommit längre än så just nu, vi avvaktar denna ansökan. b. Morten Nilsson på Lantmäteriet, området går inte att fastighetsreglera. Morten har semester och vi har blivit lurade av Lantmäterikontoret. De påstod att det var billigare att göra en fastighetsreglering vilket skulle kosta en femtedel av en avstyckning. Nu har Morten haft ärendet och skickat oss en delräkning på kr, av totalt ca 30000kr. Det skulle enligt Lantmäterikontoret kosta ca 6000kr och det är detta som Gert presenterat för styrelsen. Morten kunde inte förstå att vi hade fått besked på att fastighetsreglering skullevara billigare än avstyckning, då detta inte alls stämmer. Tyvärr har vi inte fått beskedet på papper och därför kan vi inte bevisa motsatsen. Caj har betalt in de första 15000kr. Just nu hänger regleringen på Höganäsbolagets advokat. Lantmäteriet godkänner inte det kontrakt som Höganäsbolagets skrivit. Vi har fått ett fastighetsöverlåtelseavtal och så får det inte stå, det skall det skall vara ett köpeavtal. Gert har talat med Hannercrantz om detta och de skall ändra på kontraktet. Dessutom så är den person som skrivit på avtalet för Höganäsbolaget inte behörig att skriva på avtalet. Det har funnits lite små brister i fastighetsregleringen som kommer att lösa sig inom snar framtid. Så är statusen idag och vi lär återkomma till detta längre fram.

2 c. Tisdagsträningarna. Gert har satt upp fler funktionärer till de återstående träningarna som är kvar för året. Det finns även en speciell träningsmapp där man kan få ett förslag på en alternativ träning om man så vill. d. Licenserna på de två 9mm som klubben köpt (Steyer och Glock) är inlämnade till Polisen men vi har inte fått tillbaka de ännu. De är betalda och ligger i kassunen. e. Köp av extra mark. Torbjörn Blomgren som sitter i Jaktskyttarnas styrelse har sagt att Höganäs AB vill ha 11kr/kvadrat, de är stentuffa med detta pris. Då vi enligt Gerts tidigare förslag skulle kunna tänka oss att ge 6kr/kvadrat så blir detta köp inte intressant för Kulens PK. Sedan ville vi i så fall köpa loss hela marken inklusive jaktskyttarnas mark. Men jaktskyttarna vill äga sin egen mark. Plattan hade varit bra för oss att ha både som parkeringsplats för framtiden och för att kunna hyra ut den till NCC och då kanske få in ett extra tillskott till klubbkassan. Men detta är nu screenlagt. 82. Tävlingskommittén Då Ulf Rosenkvist inte kunde delta hade han skrivit ett mail som sekreteraren läste upp för mötet. Det handlade dels om Kretsbanskjutningen och det handlade om att Ulf hade för många poster inom klubben och ville bli fri från antingen resultatuppdateringen eller tävlingskommittén. Mer om detta längre ned i protokollet. a. Kretsbanskjutningen. Inbjudan till denna tävling kom ut lite sent och några klubbar hann höra av sig och fråga efter inbjudan. Magnus anser att de fel som skett skall tas upp internt inom tävlingskommittén och behöver inte diskutteras på styrelsenivå. Styrelsen anser dock att vi måste prata igenom detta så att vi kan förhindra att det sker igen. Vi pratade igenom genomförandet och det skall planeras lite bättre och tidigare framöver. Det gäller även att tävlingskommittén ber om hjälp ifall de inte själv hinner med själv. Det finns många i klubben som gärna hjälper till om de blir tillfrågade. Johan Persson skall även kolla upp vad det kostar att köpa en stämpel som vi kan använda för att stämpla tavlor till banskjutningar när dessa måste numreras. Kostar det mellan så skall en sådan köpas in till klubben. b. Tävlingar som skall anordnas Gert har förslag på att vi inte åtar oss några tävlingar alls för Kretsen till Vi kör bara Kullaknallen och Mörkerfälten. Detta grundar Gert på att alla medlemmar säger att de inte orkar hjälpa till då det har varit mycket annat jobb på klubben med t.ex. gevärsbanan. Dessutom har Gert och Jonas planer på att ta ett halvt dynamiskt SM. Jonas låter meddela att för att kunna anordna ett halvt SM krävs minst sex administrativa personer som sköter bl.a. hemsida, anmälningar via shoot n score it, två som ritar stationer, någon som jagar sponsorer m.m. Som det ser ut nu är det många som hjälper till när man ber om hjälp med att skruva ihop material till stationer osv, men för den administrativa planeringen av en sådan stor tävling ser det väldigt mörkt ut just nu. En sådan tävling ger bra med pengar i vinst för klubben. Malmö har gjort en vinst på 60000kr ett år och 90000kr ett annat år för att arrangera ett halvt SM och då har de köpt in allt material eftersom de inte hade något. På ett normalt SM har man ca 400 startande med en kostnad på ca 500kr/start, sedan får man 60kr/start av IPSC Sverige i subvention. I år delar Malmö och Kristianstad på ett SM där de tar två klasser vardera. Kristianstad hade 200 starter och Malmö hade 215 starter. Vi skulle i så fall att vilja ta Poduction, Classic och Revolver då dessa klasser inte smäller mer än en vanlig fälttävling. Open klassen har kraftigare laddning vilket smäller jättemycket och det vill vi inte ha här. Jonas säger att vi kan göra allt mellan kr i ren vinst för ett halvt SM. För att kunna genomföra en sådan tävling innebär det att de administrativa personerna som skall dra det tunga lasset får ta semester en vecka innan tävling och arbeta med tävlingen för att kunna få allting på plats. Det är inte själva byggandet som tar tid. Det har vi många medlemmar som hjälper till med när det behövs. Det

3 är själva planeringen och det andra runt omkring som tar mycket tid. En tävlingskommitté på totalt 6 personer som kan dynamiskt skytte behövs för att för att få detta på plats. c. Vi diskuterade även hur vi ska kunna få fler medlemmar som hjälper till på våra tävlingar, speciellt fält då detta kräver en hel del funktionärer. Det verkar ha spridas ett rykte om att tävlingskommittén alltid skriver att det behövs hjälp och att vissa då tror att detta inte stämmer och att detta bara är något man säger för att folk ska komma. Detta har istället gjort att vissa inte bryr sig om att anmäla sig då de tror att det inte behövs och att tävlingskommittén överdriver behovet av funktionärshjälp. Detta kan bero på att vi till Kullaknallen 2012 faktiskt hade jättemånga funktionärer vilket då tyvärr resulterade i att vissa funktionärer tyckte att de var överflödiga och att vi var för många på varje station. Givetvis var detta ett angenämt problem och en engångsföreteelse. Styrelsen och tävlingskommittén måste poängtera hur viktigt det faktiskt är för klubbens existens att ALLA verkligen försöker hjälpa när det är inbjudningstävlingar som bidrar med pengar till klubbkassan och även på de två viktiga städdagarna som sker en gång på våren och en gång på hösten. Om alla hjälps åt så behöver inte samma personer dra det stora lasset gång på gång medan andra lever gott på några få personers engagemang. Det diskuteras fram och tillbaka på olika alternativ på hur vi ska få fler att ställa upp och detta får tas upp på nästa årsmöte för att alla medlemmar ska kunna komma med förslag. d. Ulf Rosenkvist hade skickat ett mail till styrelsen då han inte kunde delta på detta styrelsemöte och bad om att få hjälp med något av de många uppdrag han har i klubben då han tycker att dessa tar för mycket tid. Han är för tillfäller pistolskyttekortsutbildare, vapenkontrollant, klubbtränare, resultatuppdaterare, prisbeställare och sitter med i tävlingskommittén. Han vill bli befriad från tävlingskommittén eller från resultatuppdateringarna då dessa tar mest tid. Efter lite diskussioner så tog Jonas Ardemalm på sig att avlösa Uffe med resultatuppdateringarna fram till årsmötet i mars e. Styrelsen tillsammans med tävlingskommittén diskuterade vilka tävlingar vi skulle ansöka om för Dessa ansökningar skall vara kretsen tillhanda senast den 1 september. Vi enades till slut om att ansöka om följande tävlingar hos kretsen: - Kullaknallen (fält) 9 feb 2014 (fast datum) - SSM i Militär Snabbmatch 20 april 2014 (önskat datum) OBS! Skulle vi inte få arrangera ett SSM så vill vi istället arrangera vår egen Militära snabbmatch precis som vanligt. Detta på samma datum. - Kretsban 8 juni 2014 (önskat datum) - Kretsfält 28 september 2014 (önskat datum) - Mörkerfält 5 december 2014 (fast datum) Vi poängterade också att vi mellan den 9 juni och den 31 juli inte önskar att arrangera några tävlingar. Detta då vi av erfarenhet vet att vi inte får ihop tillräckligt med medlemmar för att kunna arrangera kretstävlingar under denna period. f. Tävlingskommittén kommer att ta hand om hela Kullens skjutprogram för De kan även ta kontakt med Bengt och Jonas angående vilka nya medlemmar som kan läggas in i skjutprogrammet. Vi ska försöka vara 3st funktionärer vid varje tisdagsträning under g. Magnus frågade om tävlingskommittén kan ta beslut om att utöka skjutplatserna på tävlingar framöver. Bengt säger att många andra klubbar som utökat partiller har endast ökat till 6-mannapatruller. Man sparar ingen tid på att ha för stora patruller då det tar längre tid att markera en patrull och man får då ha längre tid mellan starterna. Magnus har pratat med Lunds PK som gjort en analys om detta och de ha kommit fram till att 7-mannapatruller är det mest optimala både gällande storlek på patrull och tidsbesparande. Tilläggas

4 kan också att på det senaste årsmötet röstades det igenom att tävlingskommittén har fritt ansvar för att bestämma hur många de vill ha i en patrull på våra tävlingar. Så detta blir ett beslut för tävlingskommittén att avgöra. Bengt som är säkerhetsansvarig vill försäkra sig om att han blir informerad om det skall göras större skjutlag så att säkerheten fastställs. 83. IPSC Jonas berättade om kommande SweDen Cup matchen och gick igenom var de kommer att ha sina åtta stationer. Säkerhetsansvarig Bengt Pettersson har även gått igenom och godkänt stationerna och de är nu inskickade till NROI för att bli godkända som en level 2 match. När dessa blir godkända så får klubben bidrag från IPCS Sverige med 30kr per start. De visade även sin plan för vem som skall göra vad under tävlingen. Budgeten för SweDen Cup matchen ligger med en vinst av 14350kr på sista raden enligt Jonas kalkyl. Gert kommer att bygga några nya tavelställ i plåt för att använda på tävlingen. 84. Ekonomisk rapport PG ,45 Kassa ,29 Konto 8 000,00 Bank ,43 Totalt ,17 Kontot som innehåller de 8000kr kommer från frivilliga bidrag ifall vi skulle köpa loss mer mark. När köper nu inte kommer att bli av så kommer dessa 8000kr att betalas tillbaka till de medlemmar som bidragit mer dessa. Kontot kommer alltså att avslutas. 85. Övriga rapporter a. Gert har varit i kontakt med räddningstjänsten om de ville ha Holst gamla hus som övningsobjekt. Det ville de gärna, men vi måste forsla bort det farliga materialet från huset så som eternitplattorna, spis och annat som kan vara miljöfarligt. Den sista skiten töms bort om några veckor och sedan har räddningstjänsten planerat att elda ner huset vecka 40. b. Gert har skickat in alla underlag om bullermätningen till Bengt Simonsson. De 30000kr som vi fått i bidrag av kommunen för denna bullermätning är inräknad i Cajs ekonomiska rapport. c. Bengt har höjt några vallar och han har även pratat med Sydshakt om 50 lass med jord för att yterliggare höja upp fler vallar på området till 4,5m som alla vallar skall ha för att vara fullt godkända enligt SSO s regler. d. SSO påtalade att det skulle sitta varningsskyltar varje 30m hela vägen därför har Bengt och Niklas nu tillverkat och satt upp 21st skyltar med varning för skjutbana vid hela vägen upp från stora vägen upp till tippen. e. Alf Bohman på SSO har även mailat Jonas ett godkännande om att skjuta på plåt mål för IPSC utbildade skyttar på 7 meters håll med pistol och 50m med gevär. Målen skall givetvis uppfylla vissa krav för att dessa skall vara godkända. Jonas har fått all information gällande detta.

5 86. Nya medlemmar Det har kommit in två nya medlemsansökningar och styrelsen godkände följande nya medlemmar: Mattias Röijer, Båstad Lennart Svensson, Mölle Vi har även en tredje ansökan som Jonas kommer att kontakta då han inte skickat med något utdrag ur belastningsregistret. 87. Gevärsbanan a. Det har blivit lite problem med att gräva hålen för grindstolparna då grundvattnet ligger så lågt som ca 20cm under markytan på vissa ställen. Inte ens med två pumpar kunde grundvattnet hållas borta från det grävda hålet. Bosse har en ritning på hur vi skulle kunna göra för att få detta att lyckas. Lodin gräver ett stort hål och så sänker vi ner en brunn i betong som är 600mm bred och 1000mm hög. Runt denna brunn lägger vi makadam så det täcker grundvattennivån och sedan gjuter vi ett lock ovanpå makadammen. Pris på betongbrunnen är 800kr/st, sedan ska vi ha makadamm till detta. Styrelsen godkände att vi går vidare och gör enligt Bosses förslag. Det godkändes inköp för att färdigställa två hål till att börja med. b. Åtgärdspaket för Strandbaden parken. Vem ansvarar för parken och vad säger vår ansvarsförsäkring om detta. Vem tittar till parken och träden så att det inte står gamla träd som kan falla eller har stora grenar som kan falla ner? Vi ber Caj att kolla upp så att det finns en ansvarsförsäkring för allmänheten på vårt område. Magnus kan skriva ut ca 5st skyltar med texten Tillträde förbjudet och Målsman ansvarar för barnen, sedan kan Goe laminera dessa så vi kan sätta upp dom vid skogen/parken. 88. Höjning av vallarna SSO har sagt att vi måste höja samtliga skjutvallar till 4,5m så att de kan sjunka ned till godkända 4,2m som är ett krav. Stig Lodin och Bengt har fixat till några vallar redan och de fortsätter med detta jobb så att alla vallar till slut blir tillräckligt höga. 89. Internet Vi har inget fungerande internet på klubben som vi så länge talat om att vi skulle ordna. Bosse skulle kolla upp detta ett tag, men Gert föreslår nu att vi ber Caj att kolla om han kan beställa ett mobilt 4G bredband då Caj använder Telias bredband hemma. Har man Telia bredband hemma så kan man för 100kr i månaden beställa till ett mobilt 4G bredband. Om detta går så sätter vi det mobila bredbandet i klubbstugan i den dator som står där. 90. Presidiebeslut Det har den senaste tiden tagits en rad olika presidiebeslut enligt följande: a. På ett tidigare möte föreslog Jonas Ardemalm att klubben skulle köpa in en Glock 17 istället för den Steyr GB, som vi fått erbjudande om att köpa av Kullabygdens Laddtjänst, vilket styrelsen beslutade. Bengt och Gert tog sedan ett presidiebeslut om att ändå köpa loss denna Steyr så klubben kan erbjuda utlåning av mera än ett vapen till dynamisk skytte, då vi har en hel del IPCS skyttar som behöver låna vapen när de går IPCS kursen eller efter kursen behöver låna vapen för att följa med ut på tävlingar innan de får sin egen

6 licens för grovt vapen. Styrelsen beslutade att: Godkänna presidiebeslutet, samt att ordförande skulle lämna i licensansökan på båda vapen. b. Ordförande har fått tillfälle att erhålla klubbens första gevär, ett Carl Gustav CG80 för 200kr. Han menar att det ville vara dumt att låta tillfället gå förlorad och tog själv ett presidiebeslut att köpa vapnet. Ansökan för detta gevär lämnades in samtidigt som de två grova pistolerna beskrivet i punkt a. Detta gevär ska användas för att kunna låna ut till klubbens medlemmar så snart vi får 300m banan godkänd. Detta för att vi skall kunna utfärda föreningsintyg för gevär så fort SSO har godkänt gevärsbanan för gevärsskytte. Styrelsen beslutade att: Godkänna ordförandes köp av gevär, samt licensansökan på samma. c. Vi har på tidigare styrelsemöte diskutterat att vi ska sätta in en luftvärmepump i klubbstugan för att spara på elkostnader och för att förbättra luften där inne. Vi skulle kolla upp priser på detta och ta upp det till diskussion igen. Ordföranden tog ett presidiebeslut att köpa in en Panasonic luftvärmepump för 3000kr. Styrelsen beslutade att: Godkänna ordförandes köp av denna luftvärmepump. Styrelsen diskuterade även att vi framöver måste vara restriktiva med presidiebeslut. Besluten skall i största mån tas på ordinarie styrelsemöte. 91. Övriga frågor a. På Pskf Stenbockens kretsfält i Höganäs har vi lovat Gabby på Stenbocken att vi ska hjälpa till med funktionärer till tävlingen. Gabby skall kontakta Magnus när denna tävling närmar sig för att meddela på vilka platser de behöver hjälp. Vi är redan en handfull medlemmar från Kullens PK som anmält att de kan ställa upp som funktionärer. b. Goe frågade om vi inte kunde orda en höstfest på klubben nu när vi haft ett slitsamt år med gevärsbanan där många lagt ner mycket tid och arbete i att iordningställa denna. Det vore trevligt med en tillställning för att bygga gemenskap och trivsel för klubbens medlemmar. Festkommittén (Goe och Nina) skall se om de kan komma med något förslag till nästa styrelsemöte. 92. Mötet avslutas Ordföranden tackade och avslutade mötet. Protokollförare: Johan Persson Justeras: Goe Nilsson

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte

Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte Sida 1 av 5 Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte Mötet öppnande Mötet öppnades av ordförande Niklas Mårdbrink i källaren vid hans bohag, Sundsvall. Närvarande Niklas Mårdbrink, Joachim Öhman, Peter

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-02-23, kl. 16.00 Plats: Sal 137, EC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Stockholms Hundkapplöpningssällskap

Stockholms Hundkapplöpningssällskap 1(2) PROTOKOLL STYRELSELMÖTE # 1 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Onsdag 14 januari kl.19.00 hos Bo Norevik, Trollbäcken Bo Norevik, Monica Svalborg-Englund, Kent Andersson, Stina Lundin,

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG Klubbföretagspärmen flik 1a Rev. Hallands 4H 2012 01 13 VAD ÄR ETT 4H FÖRETAG? DEFINITIONEN AV ETT 4H FÖRETAG Ett 4H företag är en praktisk uppgift inom 4H:s profilområde Hushåll,

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte 1. Mötet öppnas Mötet öppnas 11:25. 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt BESLUT: Mötet är beslutsmässigt. 3. Val av mötesordförande Robert Tiinus

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer