Verksamhetsplan för ÅSS 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för ÅSS 2009"

Transkript

1 Verksamhetsplan för ÅSS 2009 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla håg för sjömansyrket samt att därigenom befästa kärleken till hembygden. och i samma paragraf definieras sällskapets verksamhet (B): Sällskapet fullföljer sitt ändamål genom att anordna segel- och motorbåtstävlingar, skolning och ungdomsverksamhet, utflykter och samkväm för medlemmarna och annan dylik verksamhet, som främjar sällskapets ändamål. samt hur sällskapet skall finansiera sin verksamhet och förvalta sina anläggningar (C): Sällskapet kan stöda sin verksamhet genom att samla bidrag, motta gåvor, ordna avgiftsbelagda nöjestillställningar. Sällskapet kan för verksamheten äga och besitta nödvändig lös och fast egendom Med utgångspunkt från ovanstående har styrelsen utarbetat följande verksamhetsplan för ÅSS verksamhetsår A. För att uppfylla sällskapets syfte planeras en rad aktiviteter inom de 5 verksamhetsområdena: - Juniorsektionen - Kappseglingssektionen - Klubbmästeriet - Långfärdssektionen - Rödhamn B. Utgående från den verksamhet som stadgarna föreskriver har följande planerats: Juniorsektionen: Traditionella veckoseglingar, seglarskola, nybörjarrekrytering och Rödhamnsläger kommer att anordnas, se bilaga 1. Juniorsektionen planerar att investera euro för att köpa 10 av de Laserjollar som används på Öspelen. Kappseglingssektionen: Förutom de traditionella onsdagsseglingar och Mariehamnsregattan kommer det att anordnas en nationell Laserranking i slutet av maj. Kappseglingssektionen är dessutom delansvarig för Laserkappseglingarna på Öspelen. Seglingsprogrammet finns i bilaga 2. Klubbmästeriet: Traditionella tillställningar som flagghissning, flagghalning och årsmöte samt midsommar och kräftskiva på Rödhamn ordnas, se bilaga 3. Långfärdssektionen: Långfärdssektionens verksamhet framgår av bilaga 4.

2 Rödhamn: Traditionell midsommarfest och kräftskiva i samråd med klubbmästeriet ordnas, se bilaga 5. Juniorerna planerar både ett Optimistläger och ett Laserläger på Rödhamn. C. För att finansiera och administrera verksamheten samt för att anskaffa och förvalta de anläggningar som behövs för verksamhetens genomförande planeras följande: Administration: Verksamhetschef Brage Jansson är fast anställd sedan den 1 november Verksamhetschefen är ansvarig för driften av gästhamnen och hamnkiosken. Verksamhetschefen är även ansvarig för förvaltningen av sällskapets anläggningar samt för sällskapets administration och redovisning. Respektive sektorchef är ansvarig för sitt verksamhetsområde men verksamhetschefen skall bistå med administrativ hjälp. Investeringar/förvaltning Västerhamn: Varmvattenberedarna och bastuelementen i båda servicehusen måste bytas. Kodlåssystemet är utrangerat och måste bytas. Juniorernas samlingsrum skall ytrenoveras invändigt och Kappseglingsrummet skall få en relevant inredning. Luftvärmepumpar installeras i hamnkontoret och i samlingsrummet. De stora plåtbojarna på södra sidan om vågbrytaren skall bytas till plastbojar. För övrigt planeras endast löpande underhåll i Västerhamn. Förvaltningsplan enligt bilaga 6. Rödhamn: Värdparets lägenhet skall renoveras och ytterligare åtta bäddplatser för juniorerna i en ny stuga skall ordnas, förvaltningsplan enligt bilaga 5. Segelpaviljongen: Den resterande delen av plåttaket skall bytas inkommande verksamhetsår. Den södra och västra väggen på Paviljongen skall målas. För övrigt planeras endast löpande underhåll. Förvaltningsplan enligt bilaga 6. Finansiering: Resultatbudgeten för 2009 som finns i Målskottet visar ett överskott på euro. Under året skall 7732,- euro amorteras på lånet från Paf. Medlemsavgifterna föreslås oförändrade, se bilaga 7. ÅSS Styrelse Henrik Lundberg Kommodor

3 BILAGA 1 Verksamhetsplan Juniorsektionen 2009 ÅSS Stadgar säger att föreningens syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla håg för sjömansyrket och därigenom befästa kärleken till hembygden. Junioravdelningen är ett viktigt medel för att uppfylla föreningens syfte. Verksamheten inleds redan före flagghissningen med det traditionella inskrivningstillfället i april, då nya och gamla juniorer skriver in sig för säsongen. Juniorerna delas in i fyra olika kategorier beroende på erfarenhet och ålder. Det är Knattar Glidare Djupingar Kappseglare Varje grupp har träning en dag per vecka samt en vecka seglarskola med dagliga halvdagskurser. Knattarna har verksamhet enbart under sommarmånaderna medan de övriga grupperna är igång hela säsongen. De längre hunna Djupingarna och Kappseglarna fortsätter med gemensamma träningar och träffar även under vintern. Höjdpunkten varje år är de traditionella seglarlägren på Rödhamn för Optimist- respektive Laserseglare där man lever lägerliv med en massa segling. Verksamheten sköts av anställda tränare som assisteras av vuxna och föräldrar samt äldre juniorer då det behövs. Klubbtävlingar hålls varje vecka för kappseglarna och de längre hunna kappseglarna deltar också regelbundet i kappseglingar utanför Åland.

4 BILAGA 2 Seglingsprogrammet 2009 DATUM DAG SEGLINGENS NAMN MAJ söndag Flagghissning, flagghissningsrace onsdag Onsdagssegling VC onsdag Onsdagssegling VC onsdag Onsdagssegling VC lördag- Laserranking, 4,7, Radial, 4,7 kval till EM söndag Standard onsdag Onsdagssegling VC JUNI onsdag Onsdagssegling VC onsdag Onsdagssegling 3pers/båt/VC onsdag Onsdagssegling VC onsdag Onsdagssegling VC JULI onsdag Onsdagssegling VC onsdag Onsdagssegling VC lördag - söndag Mariehamns Regattan, onsdag Onsdagssegling VC onsdag Onsdagssegling VC onsdag Onsdagssegling VC AUGUSTI onsdag Onsdagssegling HC onsdag Onsdagssegling HC onsdag Onsdagssegling, HC onsdag Onsdagssegling 3pers/båt/HC SEPTEMBER onsdag Onsdagssegling HC onsdag Onsdagssegling Gastarnas onsdag Onsdagssegling HC onsdag Onsdagssegling HC Lördag Propagandesegling, Flagghalning

5 BILAGA 3 Verksamhetsplan Klubbmästeriet 2009 Klubbmästeriet vid ÅSS ska även inkommande år se till att annonsering inför och traktering under klubbens traditionella tillställningar som flagghissning, flagghalning och årsmöte samt midsommar och kräftskiva på Rödhamn ordnas. Under flagghalning och åtminstone en av tillställningarna på Rödhamn föreslås även levande musikunderhållning på medlemmarnas begäran. Det finns även efterfrågan på en kräftskiva i Västerhamn under sensommar eller tidig höst. Att bistå junioravdelningen och kappseglingskommittén med hjälp att ordna seglar- och funktionärsmat samt eventuellt program under regattor och talkor ingår, liksom att hjälpa till vid engångsarrangemang som ÅSS ansvarar för. Inkommande år har klubbmästeriet i samarbete med MSFs klubbmästeri ansvar för grenfesten under Nat West Island Games 2009 (skild budget). Klubbmästeriet har även lovat bistå värdparet vid ordnandet av en invigningsfest för sponsorerna i nya caféet på Rödhamn i juni. Till klubbmästarens uppgifter hör även att ordna traktering under styrelsemöten och andra sammankomster i samband med styrelsens uppdrag. Gabriella Nordlund, klubbmästare 2008

6 BILAGA 4 Verksamhetsplan Långfärdssektionen 2009 Då intresset för gemensamma långfärdsseglingar under 2000-talets början allt mera avtagit kommer långfärdssektionen att under 2009 försöka intensifiera samarbetet med Mariehamns Seglarförening, MSF och Färjsundets Seglarförening för att det viktiga arbetet med utvecklandet av segelföreningsverksamheten och engagerandet av medlemmar till gemensamt umgänge inte helt skall falla i glömska. Långfärder behöver inte heller uppfattas som något exklusivt, utan närmare som gemensamma eskaderseglingar fast i vår egen skärgårdsmiljö. Genom att samla ihop intressentgrupper och genom samarbete hoppas långfärdssektionen att segling och boating inte bara behöver uppfattas som resultatinriktad verksamhet, utan att annat umgänge under avslappnade former är möjlig också för de lite äldre medlemmarna. Som ett led i långfärdssektionens strävan att aktivera medlemmar till gemensamma evenemang kommer det att under vinterhalvåret att anordnas en sjösäkerhetsdag till självkostnadspris vid Ålands Sjösäkerhetscentrum där man kommer att få prova på bl.a. evakueringsstrumpa, hur det är att ta sig upp i en livflotte och hur man-över-bord situationer avklaras och annat matnyttigt för intresserade medlemmar. Vidare kommer det att på ÅSS hemsida under långfärdssektionen att finnas tips om t.ex. hamnar och mindre kända farleder som med fördel kan utnyttjas av medlemmarna. Eftersom även båtregistret och besiktningsverksamheten faller under kapellmästarens ansvar kan här nämnas att båtregistret kommer att uppdateras och medlemmarna ges möjlighet att få sina egna bilder på båtar insatta i båtregistret. Besiktningsverksamheten i sin tur kommer att intensifieras sålunda att medlemmarna uppmanas att besikta sina båtar omedelbart efter sjösättning och att göra det så tidigt som möjligt på säsongen. I dagsläget besiktas knappt 60 % av medlemsbåtarna och trots att en del båtar aldrig blir sjösatta under säsongen borde åtminstone de som för ÅSS-flagg besikta sina båtar årligen. För närmare information kontakta: Kapellmästare Kimo Kostiainen

7 BILAGA 5 Verksamhets- och förvaltningsplan Rödhamn 2009 Verksamhetsplan Vi kommer att ordna traditionsenligt midsommarfirande, kräftskiva och eventuellt besök av Archipelago Raid deltagare. Vidare ordnas 2 st seglarläger och då dessa samlar fler deltagare så planeras en ny juniorstuga. Under våren kommer vi att ha en byggtalka för detta. Vi planerar en gemensam transport i vår med bl.a. sand ved och annat som behövs. Görs i samråd med Brage o Christian. Förvaltningsplan Avser att under 2009 fortsätta att förvalta Rödhamn och underhålla byggnader och bryggor så att det blir attraktivt för medlemmarna och gäster att ta sig dit. Under det gångna året så kunde vi se en liten ökning av antalet gästbåtar och vi får bra respons på utbyggnad av värdpar o gäster. Kaféutbyggnaden skall inkommande sommar färdigställas med installation av vedspis o fler fönster. Värdparets lägenhet ska renoveras i samråd med museibyrån och målarna är kontrakterade av Christian Öberg. Vi har tittat på lämplig plats för ny juniorstuga och har börjat röja för detta bakom befintliga bruna kojor. Om planen fullföljs så ska den vara klar till juni finns upptaget i investeringsbudgeten för ändamålet. Vi avser också att förbättra gången till gästhamnen. Till nästa år måste en latrintömningsstation skaffas till Rödhamn. En offert har tagits på en flytande, handpumpad latrintömningsstation och investeringen är på ca Landskapet har beviljat 30% i bidrag och en ansökan om bidrag har även skickats till Lemlands kommun finns upptaget i investeringsbudgeten för ändamålet.

8 BILAGA 6 Förvaltningsplan Västerhamn och Paviljongen 2009 Västerhamn Under 2009 kommer till största delen bestå av normalt underhållningsarbete, dock måste vi färdigställa en del arbeten som ny och ombyggnaden medförde. Varmvatten beredarna i Norra service huset måste bytas, de gamla är från 1988 och är förbrukade. Bastuelementen måste bytas både i norra och södra servicebyggnaden, detta bör göras kontinuerligt med två års mellanrum. Kodlås systemet bygger på en föråldrad plattform och måste bytas ut. Luftvärmepump installeras i butiken och ÅSS juniorers samlingsrum, så att man skall kunna hålla utrymmena varma under vintertid. De stora plåtbojarna längst söderut skall bytas mot nya plastbojar. Några nya små plastbojar bör skaffas och sättas ut. Juniorernas samlingsrum skall renoveras invändigt, med bl a målningsarbeten. Kappseglingsrummet skall få ändamålsenliga hyllor för förvaring av segel, mäster och övrigt kappseglingsmaterial för juniorverksamheten. Segelpaviljongen Det påbörjade arbetet med byte av plåttak på södra sidan skall slutföras. Södra och Västra väggen skall målas och en del av panelen skall bytas där så krävs.

9 BILAGA 7 ÅSS medlemsavgifter 2009 Nr Typ Euro 115 Medlemsavgift 2009 Junior Medlemsavgift Medlemsavgift Ständig medlem Medlemsavgift Hedersmedlem Medlemsavg.-09 Make/maka/sambo Medlemsavg Senior +70år Medlemsavgift 2009 Ungdom Anslutningsavgift Junior Anslutningsavgift Medlem Anslutn.avg. Make/maka/sambo Anslutningsavgift Senior +70år Anslutningsavgift Ungdom Ansl.avg. Junior utan Ål.ankn Ansl.avg. Medlem utan Ål.ankn Ansl.avg. Make/a utan Ål.ankn Ansl.avg. Senior utan Ål.ankn Ansl.avg. Ungdom utan Ål.ankn. 500

Verksamhetsplan för ÅSS 2015

Verksamhetsplan för ÅSS 2015 Verksamhetsplan för ÅSS 2015 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 1. Kappseglingar Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se www.esbosegelforening.fi/kalendern) 24 25.1 DN-isjakt, rankingsegling

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Välkommen till Nyköpings Segelsällskap

Välkommen till Nyköpings Segelsällskap Välkommen till Nyköpings Segelsällskap Segelsällskapet är Nyköpings äldsta ideella förening. Det bildades redan 1889 och är en förening för båtägare och båtar av alla slag. Om NySS en sammanfattning Segelsällskapet

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi April 2/2007 ESF - INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2. Innehållsförteckning Sid 2. Kommodorsspalten Sid 3. Amiralhamsspalten Sid 5. Aktia-spalten Sid 6. Juniorspalten

Läs mer

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt.

Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. Styrelsemöte för Tu Lajv 5/3-08 Närvarande: Nils Bryntesson, Kristoffer Carlsson, Fredrik Hellman och Andreas Jemstedt. 59 Öppnande Ordförande öppnade mötet. Nils valdes till sekreterare. 60 Årsmöte Mötet

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 14, 2011-02-05 kl 18.30 på Ålands hav Närvarande: Calle Wikholm Ordförande Birger Möller Sekreterare Håkan Frisk Kassör Lars Axelsson Vakttjänsten

Läs mer

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter

Välkommen till Vårmötet. Två båtaktiviteter Medlemstidning för Båtsällskapet Lögarängen Nummer 2. Mars 2015. Årgång 27 Välkommen till Vårmötet Den 9 april kl 19 är det dags för BSLs vårmöte, på Fritidsbåtsmuséet. Läs inbjudan och dagordningen på

Läs mer

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 3 2011 är 19 april 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Vi

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer