ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology"

Transkript

1 ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR Building Technology

2

3 3 Innehåll Varför elvärme? 4 Golvvärme 6 Uppvärmning med elradiatorer 8 Takvärme 10 Uppvärmningens styrning 12 Frostskydd 14 Planering av värmesystemet 15 Superior 16 High 17 Medium 18 Dimensionering och installation av golvvärme 19 Dimensionering och installation av elradiatorer 22 Dimensionering och installation av takvärme 24 Frostskyddets planering och installation 26 Avisning av uteplatser 26 Frostskyddets styrning 27 Frostskydd av regnvattensystem 28 Frostskydd för vattenledning 29 Frostskyddskabelns konstruktion 30 Produkter Golvvärme 31 Elradiatorer 33 Takvärme 35 Frostskydd 37 Tabeller Värmeförluster för rör 39 Tash kabellängder med olika metereffekter 40 Installationsdistans för Tassu och Tassu S 41 Optiheat-kablarnas effekt/värmekurvor 42

4 4 Varför elvärme? Elvärme ger maximal komfort och effektivitet Elvärmen är tillförlitlig, trivsam, lättanvänd och ekonomisk. Den är lämplig för alla utrymmen i ett hem och kan också installeras i efterhand på enkelt sätt. Elvärmen ger bostaden en skön och jämn värme som ökar trivseln. Det är därför inget under att elvärmen i dag är det populäraste värmesystemet i nya småhus i Finland. Verkningsgraden när energin omvandlas till värme i ett elvärmesystem är hög och energiförbrukningen kan optimeras med ett noggrant reglersystem vilket spar kostnader. En korrekt konstruerad reglerutrustning reagerar till exempel på solens strålning eller på den värme som människorna i ett rum alstrar och håller jämn värme under alla förhållanden, men ger också möjlighet till temporära sänkningar av temperaturen för att spara energi. Ekonomisk och välfungerande lösning Investeringskostnaderna för elvärme är låga och besparingen jämfört med andra system kan uppgå till mer än kronor. Elvärmens driftkostnader är i samma klass eller till och med lägre än till exempel oljeuppvärmningens kostnader. De årliga kostnaderna för en jordvärmepump är lägre än för elvärme, men de höga anskaffningskostnaderna innebär att återbetalningstiden i ett småhus av ordinarie storlek ofta blir lång. Servicebehovet är dessutom nästan obefintligt vid elvärme. Regleringen av värmen är enkel och det finns inte någon risk för att bränslet skall ta slut. Om ett fel uppstår i elvärmen är felet enkelt att åtgärda och felen orsakar inga skador på byggnadens konstruktioner. Tre sätt att värma med elektricitet Ensto ger många olika möjligheter att installera en komfortabel och fungerande värme. I sortimentet ingår elvärmesystem med golvoch takvärme samt traditionella elradiatorer. Dessutom levererar Ensto lösningar för frostskyddet av fastighetens rörsystem, takrännor och uteplatser. Genom att kombinera olika uppvärmningsformer är det möjligt att installera lämplig värme i alla utrymmen och för alla behov med användning av finländska kvalitetsprodukter. Produkter ur Enstos sortiment innebär även enkel installation och ett värmesystem som är underhållsfritt. Varför elvärme? Skillnaderna i energiförbrukningen mellan olika elvärmesystem är små. Därför spelar det mindre roll vilket elvärmesystem som väljs. Den här broschyren beskrivs olika elvärme- och frostskyddsalternativ med exempel. Varje alternativ bildar ett komplett paket som innehåller planerings-, dimensionerings- och installationsanvisningar. Som stöd för planeringen har vi tagit fram tre olika nivåer för elvärmen i ett hus. De nivåer vi valt är Superior, High och Medium, som främst skiljer sig i värmekomforten. Regleringen av värmen sker med termostater som är lämpliga för respektive produkt. I slutet av broschyren beskrivs Enstos värmeprodukter inklusive tekniska data och tabeller, vilket underlättar planeringen och dimensioneringen av frostskyddet eller golvvärmen.

5

6 6 Angenäm golvvärme med möjligheter Ett uppvärmt golv känns alltid behagligt och är lämpligt för alla utrymmen i ett hem. Det område som avger värme är stort när golvvärme används och yttemperaturerna är behagligt låga. Golvvärmen är också inredarens drömlösning eftersom värmeutrustningen är dold och detta lämnar fria ytor för kreativ inredning och personlig placering av möblerna. I fuktiga utrymmen torkar golvytan snabbare med golvvärme vilket förebygger uppkomsten av fuktproblem. Med värmelagring kan man utnyttja förmånlig nattström. Golvvärme i alla bostadsutrymmen Golvvärmen passar alla utrymmen i ett hem och i en fastighet. Välj den produkt i Enstos sortiment som är lämplig för byggnadsskedet, rumstorleken, värmebehovet, golvkonstruktionen eller golvmaterialet. Golvvärme kan installeras antingen som direktvärme eller partiellt ackumulerande värme. Golvvärmekabeln Tassu för nybyggen och omfattande renoveringar Golvvärmekabeln Tassu är en problemfri värmelösning med lång livslängd för både torra och fuktiga utrymmen. I fuktiga utrymmen används i regel direkt golvvärme. Partiellt ackumulerande golvvärme kan användas i utrymmen där värmemotståndet i golvets ytmaterial är stort, till exempel parkett eller textil- och plastmatta. Värmekabelmattan StepMat för rätlinjiga och distinkta utrymmen StepMat är en tillförlitlig och lättinstallerad värmekabelmatta för komfortgolvvärme och för fuktiga utrymmen. Effekten är dimensionerad för normala bostadsrum, men alternativa lösningar finns för utrymmen med sämre isolering med betong-, sten- eller klinkergolv som kräver tilläggseffekt. Golvvärmekabelpaketet StepKit för komplicerade och små utrymmen Den installationsfärdiga värmekabeln StepKit kompletterar sortimentet av golvvärmeprodukter. Kabeln är en utmärkt produktlösning vid renovering av små och komplicerade utrymmen. Den kan användas för alla golvkonstruktioner, gjutna konstruktioner, gipseller träkonstruktioner. Dessutom är installationen av kabeln enkel och snabb. Produkten är konstruerad som installationsfärdig komplettenhet. Termostatens verksamhetsområde (10-35 C), möjliggör att StepKit kan installeras med olika ytmaterial, inklusive trägolv. Tillförlitlig under lång tid Golvvärmeprodukterna installeras fast inne i byggkonstruktionerna och därför är golvvärmen ytterst säker. Rätt konstruerad och installerad golvvärme håller i decennier. Mycket krävs även av produkternas tillförlitlighet och därför har tillverkaren av produkterna betydelse. Ensto ansvarar för företagets golvvärmeprodukter StepKit, StepMat och Tassu i 10 år efter tillverkningen.

7

8 8 Uppvärmning med elradiatorer angenäm värme effektivt Verkningsgraden hos rätt konstruerad elvärme är maximalt god eftersom den förbrukade energin omvandlas nästan hundraprocentigt till värme. Noggranna termostater reagerar snabbt på temperaturändringar och spar energi samt ökar komforten. Brett modellsortiment, många användningsändamål I Enstos breda sortiment av radiatorer ingår kombiradiatorer och konvektionsradiatorer. Radiatorerna Tupa är kombiradiatorer av hög kvalitet för alla utrymmen i en bostad samt för fritidsbostäder när man önskar komfort, trivsel och säkerhet. En angenämare värme får man söka efter, eftersom en del av värmen avges som strålning från frontytan och en del överförs med det uppåtriktade luftflödet. Produktnamn i Tupa-serien är Taso, Lista, Peta och Roti. Radiatorerna Opera är moderna och representativa. Konvektionsradiatorerna ger en snabb och behaglig värme. De är lämpliga i bostäder, fritidsbostäder och sommarstugor. I sortimentet ingår både modeller med elektroniska eller mekaniska termostater. Radiatorerna kan installeras med fast eller förses med stickpropp. De kan användas både i fuktiga och torra utrymmen. Radiatorerna Beta är ett säkert alternativ till exempel för fritidsbostäder eller sommarstugor. Basradiatorer försedda med mekanisk termostat och stickpropp som är ett hållbart, tillförlitligt och lättanvänt alternativ till förmånligt pris. Säkra, praktiska och lättinstallerade Radiatorernas yttemperaturer är jämna och låga, till och med under 60 C. Ett inbyggt överhettningsskydd bryter strömmen till radiatorn i problemlägen. Radiatorerna är klass II apparater och behöver ingen skyddsjordning. De är försedda med strömställare och kan därför slås på eller från individuellt. Radiatorernas inkoppling och installation är enkel. Radiatorernas väggfäste kan användas under installationen för bestämningen av fästhålens positioner. Kopplingsdosan, som kan fästas på väggen eller utgöra lock på kopplingsboxen, är försedd med fjäderklämmor. Inga verktyg behövs därför när ledningarna ansluts i radiatorns kopplingsdosa. Radiatorernas väggfästen är dessutom konstruerade så att radiatorn kan lutas framåt för att underlätta dammsugningen av radiatorns baksida. Noggranna, representativa och hållbara De radiatorer som är utrustade med elektronisk termostat är ytterst noggranna och helt ljudlösa. Termostaterna är kalibrerade på fabriken. Noggrannheten hos elektroniska termostater är ±0,2 C och hos modeller med mekaniska termostater ±0,5 C. Inställningen är enkel. Det är också möjligt att själv kalibrera termostaten vid behov. Materialet i radiatorerna är varmförzinkat stål och slagfast polykarbonat. De tål krävande användning och rostar inte. Ett flertal av radiatorerna är stänkvattenskyddade (IP24).

9

10 10 Takvärme - angenäm värmestrålning Vid takvärme överförs värmen från värmeelementen ovanför takbeklädnaden genom strålning ut i rummet och värmer rummets ytor: golv, väggar, möbler och människor. Tack vare den direkta värmestrålningen kan luftens temperatur hållas 1-3 ºC lägre än vid andra uppvärmningsmetoder vilket ger en påtaglig energibesparing. Takvärmen är synnerligen angenäm. Liksom golvvärmen ger takvärmen kreativiteten och inredningen obegränsade möjligheter eftersom all värmeteknisk utrustning är dold. Möjlig i många olika utrymmen Typiska användningsobjekt för takvärme är bostäder, sommarstugor, kontor, daghem, sjukhus och motionsanläggningar. Takvärmen är också lämplig för fuktiga utrymmen såsom i tvättrum och poolutrymmen. Takvärmen kan användas som direkt värmesystem eller som en utjämnande värme tillsammans med ackumulerande golvvärme. Takvärmeelmentet Teval För takvärme används takvärmeelement som installeras omedelbart vid takbeklädnadsskivans eller panelens övre yta. Den elenergi som leds till elementet omvandlas till värme och överförs genom innertakets ytmaterial i form av strålning till rummet. Elementets temperatur beror på yteffekt, valt beklädnadsmaterial och materialets tjocklek. Strålvärmarna Essi Takstrålvärmare passar utmärkt för uppvärmning av butiker, affärscentra, idrottshallar, utställnings- och industrilokaler samt lagerlokaler.

11

12 12 Med värmestyrning optimal energiförbrukning En noggrann och snabb reglering av värmen ger lokalen jämn uppvärmning och stadig värme. Detta ger också energibesparingar och påtagliga kostnadsbesparingar. En precis reglering reagerar till exempel på solens strålning och på den värme människorna i lokalen alstrar samt minskar den värmemängd värmesystemet producerar. Värmestyrningen bör helst beaktas redan då elsystemet i en byggnad planeras för att få optimala lösningar enligt det egna behovet. Termostater reglerar värmen individuellt i varje rum Värmen i varje enskilt rum kan regleras med golv-, rums- eller kombitermostater. Dessutom är största delen av radiatorerna försedda med egen termostat. Temperaturen i ett rum kan på enkelt sätt sänkas genom att använda hemma/frånkopplaren. Vid en längre frånvaro är det bäst att sänka bostadens temperatur och därigenom spara kostnader. Reglering av golvvärme För reglering av en direkt eller partiellt ackumulerande golvvärme rekommenderar vi golvvärmetermostaten ECO10F för att ställa in golvets temperatur på lämplig nivå. Vi rekommenderar kombitermostaten ECO16FR för reglering av golvvärmen i bostadsrum såsom vardags- och sovrum. Termostaten är försedd med en inställbar temperatursänkning på 1-15 C.

13 13 Reglering av takvärme Takvärmeelmenten Teval och strålvärmarna Essi i kan styras med rumstermostaterna ECO10R som är kompatibla med armaturserien Jussi från Ensto. Termostaterna är försedda med en konstant temperatursänkning på 4 C, som kan användas för att sänka temperaturen till exempel när ingen är hemma. Luftvärmepump kompletterar elvärmen Ett praktiskt sätt att spara energi är att använda en luftvärmepump som effektivt överför värmeenergin i utomhusluften in i bostaden. Luftvärmepumpens värme riktas i allmänhet nedåt och den värmer därför effektivt golvytorna. En ackumulerande golvvärme behöver inte kopplas in förutom när det är mycket kallt ute. Luftvärmepumpens verkningsgrad är hög och den kompletterar elvärmen effektivt. I -15 ºC köld producerar luftvärmepumpen dubbelt mer värme än den elenergi den förbrukar. Vid en temperatur på + 15 º C är verkningsgraden nästan fyrdubbel.

14 14 Frostfritt även i hård köld Frostskyddslösningar från Ensto Med styrda avfrostnings- och avisningssystem fungerar fastighetens gångvägar, körbanor, takrännor och stuprör, dagvattenavlopp och dricksvattenledningar problemfritt och säkert. Systemen är lättanvända och driftsäkra. De är långlivade och betalar igen investeringen flera gånger om i sänkta underhållskostnader. Halkbekämpningen ökar säkerheten i gång- och biltrafiken. Frostskyddet i ledningssystemen förebygger skador som uppstår på grund av frysning. Värmekablarna från Ensto ger ett problemfritt och lättskött frostskydd med lång livslängd. Produkterna är utvecklade för den nordiska vinterns hårda förhållanden. Livsfarliga istappar som bildas över gångbanor i städer utgör en fara som fastighetsägaren i sista hand ansvarar för. I arbetsuppgifterna för den som är ansvarig för underhållet av gångvägar ingår också halkbekämpning av gångvägarna. Genom att frostskydda takrännor, körramper och entrépassager garanteras en obehindrad och säker trafik oberoende av väderleksförhållandena. Halkbekämpning med elektriska avisnings- och frostskyddssystem ger en väsentlig sänkning av en fastighets renhållningskostnader samt minskar slitaget på livligt trafikerade passagers ytmaterial. Man kan glömma de problem, t.ex. damm, som uppstår varje vår efter vinterns sandning och saltning. Vattenledningssystem som fryser ger upphov till läckageskador på byggnaden, vilket orsakar fukt- och mögelskador i väggkonstruktioner samt skador på byggnadens bärande struktur. Med frostskyddskablar förhindras frysning både i regnvattensystem och i vattenledningar. Systemen fungerar problemfritt även vid hård köld.

15 15 Planering av värmesystem Planeringen av värmesystemet spelar en nyckelroll Det viktigaste för att nå en idealisk elvärmelösning är att gå igenom vad man förväntar sig av husets elektriska system med den elprojekteringsansvariga. En väl genomförd planering underlättar arbetet och spar kostnader i alla senare skeden av projektet. Under planeringsfasen bör man undersöka samtliga tre uppvärmningssystem och även beakta behovet av frostskydd. Nedan beskriver vi de tre olika värmesystemen för att ge stöd för planeringen.

16 16 Superior Värmesystemet Superior ger en maximal värme och komfort i bostadsutrymmen. De luftströmmar som uppkommer på grund av temperaturdifferenserna minimeras genom att kombinera golv- och takvärme. En så jämn värme som möjligt eftersträvas i de olika rummen. Temperaturskillnaderna mellan vrist och hals är mycket små. Allergiska reaktioner kan minskas med låga inneluftflöden. Både direkt och partiellt ackumulerande golvvärme har valts som huvudsaklig uppvärmningsform. Direkt golvvärme väljs för utrymmen med ett golvmaterial som leder värme väl såsom klinker. Partiellt ackumulerande golvvärme används i utrymmen där golvets ytmaterial har sämre värmeledningsförmåga, såsom parkett. Värmen ackumuleras under perioder med förmånlig el i konstruktioner som avger värmen ut i rummet under dagen. För att jämna ut värmen i utrymmena väljs takvärme, som kopplas på när rumstemperaturen sjunker under ett definierat värde. I förråd och garage väljs golvvärme som ger en effektivare torkning av golvytorna samtidigt som värmeutrustningen är skyddad för stötar och ytskador. För regleringen används separata golvvärme- eller rumstermostater för respektive rum. Avisning av uteplatser ger en problemfri och framför allt säker trafik när det är snöväder och isbildning. Framför garage och för verandor används färdiga Ulla frostskyddsnät (obs. nätet framför garage är vikt och storleken är 2 x 2,5 m). För små trappsteg framför övriga entréer och för vattenledningar i garage används självbegränsande Optiheat värmekabel. Avisningen styrs med termostat ECO900.

17 17 High Värmesystemet High är något mindre i omfattning än Superior och passar utmärkt för både bostäder och fritidsbostäder. I systemet kombineras olika uppvärmningsalternativ på ett mångsidigt sätt. En känsla av jämn värme och hög värmetrivsel uppnås. I denna lösning utnyttjas partiellt ackumulerande golvvärme i vardagsrummet där materialet i golvytan är parkett med stort värmemotstånd. Direkt golvvärme används i kök, tvättutrymmen, grovkök, toalett och vindfång där golvytans material är klinker med lågt värmemotstånd. Som utjämnande värme i vardagsrummet väljs de låga elradiatorerna Lista. För regleringen av golvvärmen används separata golvvärmetermostater i varje rum. Sovrummen förses med ljudlösa kombiradiatorer som är utrustade med elektroniska termostater. Dimensioneringseffekten är 25 W/m 3, vilket räcker till för att täcka värmeförlusterna i normalt isolerade bostadshus. I garderoben används en täckskyddad radiator (Peta) som bryter värmen om t.ex. klädesplagg faller över radiatorn. I garage och förråd används konvektionsradiatorer Opera.

18 18 Medium Värmesystemet Medium skapar komfort med normala radiatorer och dessutom bl.a. golvvärme i tvättutrymmen. Lösningen innehåller allt som behövs för en god basvärme. Systemet passar i bostäder, sommarstugor och fritidsbostäder. Som huvudsaklig uppvärmningsform väljs elradiatorer. Golvvärme väljs endast i grovkök och tvättrum för maximal komfort och för att ge en snabbare upptorkning av golvytorna. Golvvärmen regleras med separata golvvärmetermostater i varje rum. I bostadsutrymmen används kombiradiatorer med elektroniska termostater. Dimensionerad effekt är 25 W/m 3, och dessutom har fönstrens bredd beaktats. I vardagsrummet installeras låga radiatorer av typ Lista under höga fönster. I toaletten används stänkvattenskyddade radiatorer Roti och i garderober täckskyddade radiatorer Peta. I garage och förråd används konvektionsradiatorer Opera.

19 19 Dimensionering och installation av golvvärme Kontinuerlig golvvärme Direkt golvvärme är rätt val för fuktiga bastu-, tvätt- och badrumsutrymmen. Den fungerar även som enda värmesystem i alla bostadsutrymmen där golvets ytmaterial har god värmeledningsförmåga (t.ex. klinker) eller där golvkonstruktionen är någon annan än betongplatta. Golvvärmekabeln Tassu används för direkt golvvärme i golv av betong. Kabeln fixeras i armeringsnätet eller i en monteringslist så att installationsdistansen hålls konstant under gjutningen. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen cm och installationsdjupet ca 5 cm. När värmekabeln Tassu S installeras i gipsgolv bildar ett skikt gipsskivor underlaget. På underlaget fästs segment av gips och kablarna läggs mellan segmenten. De spår där värmekablarna ligger fylls med mineralbaserat murbruk. Vi rekommenderar att först lägga en extra hård gipsskiva på skiktet med kablarna, sedan fuktspärr och slutligen den egentliga golvytan. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen 9-14 cm. I golv av trä lämnas en luftspalt på 3 cm under golvytan. I luftspalten fixeras värmekabeln Tassu S i nät ovanpå isoleringen. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen cm. I renoveringsobjekt fixeras värmekabeln Tassu S på den gamla golvytan antingen i ett nät eller med hjälp av monteringslist. På det gamla golvet läggs ett fixeringsmedel så att det nya bruket inte bildar en lös skiva. Golvisoleringen måste vara tillräckligt god så att onödiga värmeförluster undviks. Värmekabeln installeras i ett cirka 1 cm tjockt skikt av murbruk så att kabeln är helt täckt. Därefter sprids ett tunt skikt av utjämningsmassa och på detta läggs ytmaterialet. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen 9 20 cm och installationsdjupet 2,5 cm. För golvvärme i små utrymmen såsom toaletter och vindfång kan även självbegränsande golvvärmekabel Ella användas. Golvvärmen kan då installeras utan termostat. Värmekabeln är en självbegränsande terminerad kabel med polyolefinhölje och nominell spänning på 230 V. Anslutningskabelns längd är 2,5 m. Installationsdjupet för kabeln Ella är 3-5 cm och installationsdistansen cm. Värmekabelmattan StepMat är lättinstallerad tack vare konstruktionen med självhäftande klisteryta. Mattan lägger sig mycket jämnt på underlaget. Mattan kan enkelt skäras till i olika former och därigenom installeras i mycket varierande utrymmen. Tack vare den nya fixeringsmetoden kan värmekabeln StepMat vid behov lösgöras från nätet. Värmekabeln är en terminerad kabel av tvåledartyp. Till kopplingsdosan dras endast en kallkabelända. Ett tunnare gjutet täckskikt kan användas för värmekabeln StepMat än för traditionella golvvärmekablar.

20 20 Partiellt ackumulerande golvvärme Partiellt ackumulerande golvvärme användas oftast i utrymmen där värmemotståndet i golvets ytmaterial är stort, till exempel parkett eller textil- och plastmatta. När förmånlig nattström används, överförs den värme som ackumulerats under natten jämnt ut i bostaden under dagen. När en partiellt ackumulerande golvvärme planeras, är det nödvändigt att se till att den ackumulerande plattans massa är tillräckligt stor för värmelagringen. En partiellt ackumulerande golvvärme installeras med golvvärmekabeln Tassu. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen cm och installationsdjupet 5-10 cm. När partiellt ackumulerande värme används är det viktigt att beakta behovet av utjämningsvärme. Denna kan utgöras av takvärme, elradiatorer eller av den golvvärmekabel som redan finns i golvet. Bästa användningskomforten uppnås med rätt temperatur Erfarenheten visar att den bästa värmekomforten uppnås om golvytornas temperaturer är följande: Trä- och korkyta C Plastmatta C Klinker- och betongyta C Laminat C Beakta följande vid installation av golvvärme Golvvärmekablar får inte läggas under skåp och liknande fast inredning. Golvvärmekablarna Tassu och Tassu S skall installeras i ett medium med samma värmeledningsförmåga. Kabelslingorna får inte beröra varandra och kabeln får inte gå i kors någonstans. Värmekabeln får inte korsa en rörlig fog eller läggas inom områden där risk finns för att plattan brister eller blir för varm (t.ex. avståndet till ett bastuaggregat eller ackumulerande ugn måste vara minst 0,5 m). Kontrollera att golvmaterialet lämpar sig för golvvärme hos golvmaterialets tillverkare. Längderna på de kabelelement som ingår i golvvärmen får inte ändras. Jordfelsbrytare (30 ma) behövs - alltid i tvättutrymmen - i sällskapsutrymmen där golvets ytmaterial är ledande (t.ex. klinker) En böj på skyddsröret för termostatens (t.ex. ECO10F) givare skall vara så svag att givarelementet kan bytas vid behov. Givaren skall installeras mellan värmekablarna så att kablarna inte vidrörs. Det är bäst att installera golvvärmekabeln så att installationsdistanserna är mindre vid fönster och ytterväggar där värmeförlusterna är som störst. Betongen behöver ca 30 dagar för att torka och utjämningsmassorna ca en vecka.

21 21 Dimensionering Följande tabeller beskriver installationsdistansen för kablarna Tassu och Tassu S när önskad effekt per ytenhet har valts. TASSU VÄRMESYSTEM EFFEKT PER METER- INSTALLATIONS- INSTALLATIONS- PRODUKT OCH GOLVMATERIAL YTENHET W/m 2 EFFEKT W/m AVSTÅND cm DJUP CM Partiellt ackumulerande värme Parkett, laminat, Textilmatta TASSU Direktvärme Klinker, sten TASSU, ELLA/ StepMat Gipsskiva se installations- TASSU S/ ritning StepKit Träkonstruktion se installations- TASSU S/ ritning StepKit Komfortvärme TASSU S/ StepMat/ StepKit TASSU S EFFEKT PER INSTALLATIONS- YTENHET DISTANS/CM EFFEKT PER INSTALLATIONS- YTENHET DISTANS/CM Installationsdistansen kan också beräknas med formeln: Installations- = Yta/m 2 distans Kabellängd/m Exempel. Golvytan som värms är 11 m 2 och Tassu12 med en längd på 54 m har valts som kabel. Installationsdistansen är: Installations- = 11 m2 = 0,2 m = 20 cm distans 54 m Effekten per ytenhet beräknas med formeln: Effekt per /W/m 2 = kabeleffekt/w ytenhet Golvets yta/m 2 eller Effekt per 1160 W = = 105,4 W/m ytenhet 11 m 2 2

22 22 Dimensionering och installation av elradiatorer Följande tabeller anger riktgivande mätvärden när rummets golvyta är känd och rummets höjd är 2,5 m eller när den uppvärmda volymen är känd. Under normala förhållanden kan tumregeln 25 W/m 3 användas vid dimensioneringen. Tupa TUPA EFFEKT UPPVÄRMT OMRÅDE UPPVÄRMT OMRÅDE DET UPPVÄRMDA DET UPPVÄRMDA /W NÄR DIMENSIONERINGS- NÄR DIMENSIONERINGS- OMRÅDETS VOLYM OMRÅDETS VOLYM EFFEKT ÄR 25 w/m 3 EFFEKT ÄR 35 w/m 3 m 3 (25 w/m 3 ) m 3 (35 w/m 3 ) Minimiavstånd för radiatornerna Taso, Lista, Peta och Roti Kopplingsschema för radiatornerna Taso, Lista, Peta och Roti

23 23 Opera och Beta OPERA OCH BETA EFFEKT UPPVÄRMT OMRÅDE UPPVÄRMT OMRÅDE DET UPPVÄRMDA DET UPPVÄRMDA /W NÄR DIMENSIONERINGS- NÄR DIMENSIONERINGS- OMRÅDETS VOLYM OMRÅDETS VOLYM EFFEKT ÄR 25 w/m 3 EFFEKT ÄR 35 w/m 3 m 3 (25 w/m 3 ) m 3 (35 w/m 3 ) effekt (W) h l d c Minimiavstånd för radiatorn Opera och Beta Mått på radiatorn Opera och Beta och väggstativ. Jfr produktsidorna.

24 24 Dimensionering och installation av takvärme Dimensionering När takvärmen dimensioneras beräknas värmeförlusterna per rum. Därefter bestäms effektbehovet. Som tumregel används en värmeeffekt på 25 W/m 3. Takvärmeelmenten Teval levereras i tre olika bredder och flera olika längder. Elementens effekt per ytenhet är 150 W. Vid dimensionering avrundas antalet element uppåt. Elementens placering Takvärmeelementen installeras i allmänhet i de fästribbor som finns i takstolarnas tvärriktning. Tevalfolierna placeras så nära fönsteroch ytterväggar som möjligt. Vi rekommenderar ett avstånd som är under 30 cm från en fönstervägg. Vid behov kan utrymme för rördragning lämnas mellan folierna och väggen. Ett minst 90 cm brett element installeras framför ett fönster. Alla folier placeras i samma riktning med matningsändarna helst i samma linje. Element bredvid varandra kan installeras på samma ribba. Viktigt att beakta Porösa takskivor såsom Haltex och Styrox får inte användas. Takmaterialets värmemotstånd får inte överstiga 0,13 m2k/w. Värmeelementen skall vara på minst 2,3 m höjd över golvet. Elementen får installeras vid sneda tak på minst 2 m höjd över golvet om takets lutning inte överstiger 45 grader. Avståndet mellan elementens ledande komponenter och andra ledande komponenter (t.ex. ventilationskanaler, plåttak) måste överstiga 10 cm Elementet får inte installeras på ett tak med fuktspärr av aluminiumfolie eller någon annan ledande folie. Elrör får inte dras vid elementet. Lockpanel får inte användas. Beklädnadsmaterialets spalt får vara högst 6 mm. I fuktiga utrymmen används 30 ma jordfelsskydd. Värmemotståndet beräknas med följande formel: Beklädnadsmaterial Värmemotstånde tjocklet (m) Materialets värmeledningsförmåga (W/m x K ) Tabellen visar tjocklekarna för tillåtna beklädnadsmaterial. TAKYTA VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA VÄRMEMOTSTÅND TJOCKLEK W/m K m²k/w (mm) Spånskiva Brädpanel Gipsskiva Träfiberskiva Placeringen av Teval-element på takkonstruktioner

25 25 Takstrålvärmare Takstrålvärmarna Essi i från Ensto fungerar på samma sätt som solen genom att stråla värme mot objekt och värma dem. Strålvärmarens elementyttemperatur är 380 ºC. Takstrålvärmaren Essi i är en snabb uppvärmningsmetod som är mycket lämplig även för utrymmen som inte används kontinuerligt. Med Essi är det möjligt att upprätthålla olika temperaturer i samma utrymme (t.ex. olika arbetsstationer). Tack vare takmonterade strålvärmarna kan rumstemperaturen hållas 1-3 grader lägre än normalt utan att komforten blir lidande. Med nattström kan värme ackumuleras partiellt. Dimensionering Dimensioneringseffekten i butiks- eller industrihallar med normal isolering är i södra Finland W/m 2 och i norra Finland W/m 2. Om man önskar bestämma värmeförlusterna noggrant måste de beräknas separat för varje utrymme. För att säkra en jämn temperatur bör värmarnas mellanrum vara mindre än rumshöjden. Montering Med takstrålvärmaren Essi i följer de detaljer som behövs för upphängningen. Värmaren monteras i belysningsskena, mot taket eller hängande under taket. Kopplingsdosan är försedd med standardfästen. Placering av strålvärmarna För att få en jämn temperatur rekommenderar vi att strålvärmarnas inbördes avstånd är mindre än strålvärmarnas installationshöjd över golvet. Placering Takstrålvärmaren Essi i installeras i en fästskena för belysning eller monteras på innertakets undre yta i närheten av ytterväggen cirka 1-2 meter från väggen (min. 0,15 m). Lägsta installationshöjd för takstrålvärmaren Essi i är 3,5 m.

26 26 Frostskyddets planering och installation Avisning av uteplatser Avisningen av uteplatser är för de flesta platser enklast att planera, genomföra och installera om de färdiga frostskyddsnäten Ulla används. Avisning kan också genomföras på ett tillförlitligt sätt med konstantmotståndskablarna Tash eller självbegränsande värmekablarna Optiheat15/30. När uteplatser såsom körramper, lastbryggor, gångvägar och entrépassager hålls isfria med el installeras värmekablarna vanligtvis i sandskikt, betong eller asfalt under ytskiktet. Avisningseffekten blir bäst om det område som avisas är väl isolerat undertill. Installation i sand När Ulla-näten eller Tash-kablarna installeras i sand bör sandens kornstorlek vara 0,063-2 mm. Det kan vara bra att jämna ut ett tunt sandskikt för hand med långskaftad spackel där utjämningskanten har rundats eller skyddats med en filtremsa. Det är viktigt att se till att kabelns ytterhölje inte kan skadas. Se också till att kabelns infästning inte lossnar och att kabeln inte flyttar på sig under utjämningen. På sanden läggs ett ytskikt t.ex. av plattor, betong eller asfalt. Installation i betong Vid installation i betong fixeras värmekabeln i armeringsnätet t.ex. med buntband. Fixeringen skall vara rätt lös så att ytterhöljet inte skadas och så infästningen inte kommer i kontakt med kabelns skyddsfläta. Placera kabeln ovanpå armeringen för att underlätta felsökning och reparation vid en eventuell skada. Om ett fabriksfärdigt Ulla-frostskyddsnät används är installationen snabb och slutresultatet tillförlitligt: jämn installationsdistans och jämn effekt per ytenhet i hela området. Effekten per ytenhet hos Ulla-frostskyddsnätet är 300 W/m 2 vilket ger tillräcklig effekt för de flesta objekt. Om området är försett med tak och ingen snö kan yra in, är effekten 200 W/ m 2 per ytenhet i allmänhet tillräcklig. Vid körramper för tung trafik rekommenderar vi effekten 400 W/m 2. Om den önskade effekten per ytenhet är någon annan än 300 W/m 2 eller om ett färdigt nät av typ Ulla inte passar in i området beräknas det motståndsvärde som behövs för kabeln Tash, längden samt installationsdistansen enligt den instruktion som finns på webbsidorna För avisning av trappor kan antingen en självbegränsande kabel Optiheat15/30 eller en konstantmotståndskabel Tash användas. För större trappuppgångar rekommenderar vi enledar- eller tvåledarkabel av typ Tash medan självbegränsande kabel kan användas för mindre objekt. Frostskyddskablar för uteplatser skall skyddas med en 300/30 ma jordfelsbrytare. Problemfri trafik på ramper och trafikleder Installation för värmekabel av enledartyp Platta Asfalt Betong 4 cm sand Isolering Avstånd mellan isolering och värmekabeln ca 3 cm Galler av armerings-järn Avstånd mellan isolering och kabeln ca 3 cm Installation med självbegränsande eller terminerad tvåledarkabel

ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder

ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder ELINSTALLATIONER I HEMMET Handledning för Dig som bygger eller renoverar småhus och fritidsbostäder 2 3 Innehåll 4 Building Technology produktsortiment 6 Elsystemet är en väsentlig del av trevnaden och

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME Uponor Golvvärmesystem GOLVVÄRME REFERENS GOLVVÄRME GOLVVÄRME Skidsveriges nya landmärke med installerad golvvärme från Uponor I västra Härjedalen, inte långt från norska gränsen, ligger Ramund berget.

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

Ekologisk odling i växthus. Växthusteknik

Ekologisk odling i växthus. Växthusteknik Ekologisk odling i växthus Växthusteknik Innehåll Energiteori.................................. 3 Termodynamikens huvudsatser.............. 3 Växthusets energibalans................... 3 U-värde................................

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN

GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN GUIDEBOK I TERMOGRAFI FÖR BYGG- OCH ENERGIBRANSCHEN En utförlig guide om att använda värmekamera för inspektion av byggnader, solpaneler och vindkraftverk. Innehåll 1. Värmekameran och hur den fungerar

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Keramik på golvvärme

Keramik på golvvärme Keramik på golvvärme Byggkeramikrådet 2014 Juni 2014, första upplagan Innehåll Inledning...4 Vägledande sammanfattning...5 1.1 Myndighetskrav och branschkrav...6 1.2 Inomhusklimat och utrymmen...7 1.3

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ventilationslösningar Like a Breath of Fresh Air Enervent Ventilationslösningar 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent hämtar in utomhusluften ännu renare och fräschare Ensto är ett internationellt cleantech-familjeföretag

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Företagspresentation Roth Nordic AB

Företagspresentation Roth Nordic AB Företagspresentation Roth Nordic AB Administration Roth Nordic AB Regionskontor: - Söderhamn - Stockholm Roth Nordic AB ingår i den nordiska gruppen tillsammans med Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer