ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR. Building Technology"

Transkript

1 ELVÄRME OCH FROSTSKYDDSLÖSNINGAR Building Technology

2

3 3 Innehåll Varför elvärme? 4 Golvvärme 6 Uppvärmning med elradiatorer 8 Takvärme 10 Uppvärmningens styrning 12 Frostskydd 14 Planering av värmesystemet 15 Superior 16 High 17 Medium 18 Dimensionering och installation av golvvärme 19 Dimensionering och installation av elradiatorer 22 Dimensionering och installation av takvärme 24 Frostskyddets planering och installation 26 Avisning av uteplatser 26 Frostskyddets styrning 27 Frostskydd av regnvattensystem 28 Frostskydd för vattenledning 29 Frostskyddskabelns konstruktion 30 Produkter Golvvärme 31 Elradiatorer 33 Takvärme 35 Frostskydd 37 Tabeller Värmeförluster för rör 39 Tash kabellängder med olika metereffekter 40 Installationsdistans för Tassu och Tassu S 41 Optiheat-kablarnas effekt/värmekurvor 42

4 4 Varför elvärme? Elvärme ger maximal komfort och effektivitet Elvärmen är tillförlitlig, trivsam, lättanvänd och ekonomisk. Den är lämplig för alla utrymmen i ett hem och kan också installeras i efterhand på enkelt sätt. Elvärmen ger bostaden en skön och jämn värme som ökar trivseln. Det är därför inget under att elvärmen i dag är det populäraste värmesystemet i nya småhus i Finland. Verkningsgraden när energin omvandlas till värme i ett elvärmesystem är hög och energiförbrukningen kan optimeras med ett noggrant reglersystem vilket spar kostnader. En korrekt konstruerad reglerutrustning reagerar till exempel på solens strålning eller på den värme som människorna i ett rum alstrar och håller jämn värme under alla förhållanden, men ger också möjlighet till temporära sänkningar av temperaturen för att spara energi. Ekonomisk och välfungerande lösning Investeringskostnaderna för elvärme är låga och besparingen jämfört med andra system kan uppgå till mer än kronor. Elvärmens driftkostnader är i samma klass eller till och med lägre än till exempel oljeuppvärmningens kostnader. De årliga kostnaderna för en jordvärmepump är lägre än för elvärme, men de höga anskaffningskostnaderna innebär att återbetalningstiden i ett småhus av ordinarie storlek ofta blir lång. Servicebehovet är dessutom nästan obefintligt vid elvärme. Regleringen av värmen är enkel och det finns inte någon risk för att bränslet skall ta slut. Om ett fel uppstår i elvärmen är felet enkelt att åtgärda och felen orsakar inga skador på byggnadens konstruktioner. Tre sätt att värma med elektricitet Ensto ger många olika möjligheter att installera en komfortabel och fungerande värme. I sortimentet ingår elvärmesystem med golvoch takvärme samt traditionella elradiatorer. Dessutom levererar Ensto lösningar för frostskyddet av fastighetens rörsystem, takrännor och uteplatser. Genom att kombinera olika uppvärmningsformer är det möjligt att installera lämplig värme i alla utrymmen och för alla behov med användning av finländska kvalitetsprodukter. Produkter ur Enstos sortiment innebär även enkel installation och ett värmesystem som är underhållsfritt. Varför elvärme? Skillnaderna i energiförbrukningen mellan olika elvärmesystem är små. Därför spelar det mindre roll vilket elvärmesystem som väljs. Den här broschyren beskrivs olika elvärme- och frostskyddsalternativ med exempel. Varje alternativ bildar ett komplett paket som innehåller planerings-, dimensionerings- och installationsanvisningar. Som stöd för planeringen har vi tagit fram tre olika nivåer för elvärmen i ett hus. De nivåer vi valt är Superior, High och Medium, som främst skiljer sig i värmekomforten. Regleringen av värmen sker med termostater som är lämpliga för respektive produkt. I slutet av broschyren beskrivs Enstos värmeprodukter inklusive tekniska data och tabeller, vilket underlättar planeringen och dimensioneringen av frostskyddet eller golvvärmen.

5

6 6 Angenäm golvvärme med möjligheter Ett uppvärmt golv känns alltid behagligt och är lämpligt för alla utrymmen i ett hem. Det område som avger värme är stort när golvvärme används och yttemperaturerna är behagligt låga. Golvvärmen är också inredarens drömlösning eftersom värmeutrustningen är dold och detta lämnar fria ytor för kreativ inredning och personlig placering av möblerna. I fuktiga utrymmen torkar golvytan snabbare med golvvärme vilket förebygger uppkomsten av fuktproblem. Med värmelagring kan man utnyttja förmånlig nattström. Golvvärme i alla bostadsutrymmen Golvvärmen passar alla utrymmen i ett hem och i en fastighet. Välj den produkt i Enstos sortiment som är lämplig för byggnadsskedet, rumstorleken, värmebehovet, golvkonstruktionen eller golvmaterialet. Golvvärme kan installeras antingen som direktvärme eller partiellt ackumulerande värme. Golvvärmekabeln Tassu för nybyggen och omfattande renoveringar Golvvärmekabeln Tassu är en problemfri värmelösning med lång livslängd för både torra och fuktiga utrymmen. I fuktiga utrymmen används i regel direkt golvvärme. Partiellt ackumulerande golvvärme kan användas i utrymmen där värmemotståndet i golvets ytmaterial är stort, till exempel parkett eller textil- och plastmatta. Värmekabelmattan StepMat för rätlinjiga och distinkta utrymmen StepMat är en tillförlitlig och lättinstallerad värmekabelmatta för komfortgolvvärme och för fuktiga utrymmen. Effekten är dimensionerad för normala bostadsrum, men alternativa lösningar finns för utrymmen med sämre isolering med betong-, sten- eller klinkergolv som kräver tilläggseffekt. Golvvärmekabelpaketet StepKit för komplicerade och små utrymmen Den installationsfärdiga värmekabeln StepKit kompletterar sortimentet av golvvärmeprodukter. Kabeln är en utmärkt produktlösning vid renovering av små och komplicerade utrymmen. Den kan användas för alla golvkonstruktioner, gjutna konstruktioner, gipseller träkonstruktioner. Dessutom är installationen av kabeln enkel och snabb. Produkten är konstruerad som installationsfärdig komplettenhet. Termostatens verksamhetsområde (10-35 C), möjliggör att StepKit kan installeras med olika ytmaterial, inklusive trägolv. Tillförlitlig under lång tid Golvvärmeprodukterna installeras fast inne i byggkonstruktionerna och därför är golvvärmen ytterst säker. Rätt konstruerad och installerad golvvärme håller i decennier. Mycket krävs även av produkternas tillförlitlighet och därför har tillverkaren av produkterna betydelse. Ensto ansvarar för företagets golvvärmeprodukter StepKit, StepMat och Tassu i 10 år efter tillverkningen.

7

8 8 Uppvärmning med elradiatorer angenäm värme effektivt Verkningsgraden hos rätt konstruerad elvärme är maximalt god eftersom den förbrukade energin omvandlas nästan hundraprocentigt till värme. Noggranna termostater reagerar snabbt på temperaturändringar och spar energi samt ökar komforten. Brett modellsortiment, många användningsändamål I Enstos breda sortiment av radiatorer ingår kombiradiatorer och konvektionsradiatorer. Radiatorerna Tupa är kombiradiatorer av hög kvalitet för alla utrymmen i en bostad samt för fritidsbostäder när man önskar komfort, trivsel och säkerhet. En angenämare värme får man söka efter, eftersom en del av värmen avges som strålning från frontytan och en del överförs med det uppåtriktade luftflödet. Produktnamn i Tupa-serien är Taso, Lista, Peta och Roti. Radiatorerna Opera är moderna och representativa. Konvektionsradiatorerna ger en snabb och behaglig värme. De är lämpliga i bostäder, fritidsbostäder och sommarstugor. I sortimentet ingår både modeller med elektroniska eller mekaniska termostater. Radiatorerna kan installeras med fast eller förses med stickpropp. De kan användas både i fuktiga och torra utrymmen. Radiatorerna Beta är ett säkert alternativ till exempel för fritidsbostäder eller sommarstugor. Basradiatorer försedda med mekanisk termostat och stickpropp som är ett hållbart, tillförlitligt och lättanvänt alternativ till förmånligt pris. Säkra, praktiska och lättinstallerade Radiatorernas yttemperaturer är jämna och låga, till och med under 60 C. Ett inbyggt överhettningsskydd bryter strömmen till radiatorn i problemlägen. Radiatorerna är klass II apparater och behöver ingen skyddsjordning. De är försedda med strömställare och kan därför slås på eller från individuellt. Radiatorernas inkoppling och installation är enkel. Radiatorernas väggfäste kan användas under installationen för bestämningen av fästhålens positioner. Kopplingsdosan, som kan fästas på väggen eller utgöra lock på kopplingsboxen, är försedd med fjäderklämmor. Inga verktyg behövs därför när ledningarna ansluts i radiatorns kopplingsdosa. Radiatorernas väggfästen är dessutom konstruerade så att radiatorn kan lutas framåt för att underlätta dammsugningen av radiatorns baksida. Noggranna, representativa och hållbara De radiatorer som är utrustade med elektronisk termostat är ytterst noggranna och helt ljudlösa. Termostaterna är kalibrerade på fabriken. Noggrannheten hos elektroniska termostater är ±0,2 C och hos modeller med mekaniska termostater ±0,5 C. Inställningen är enkel. Det är också möjligt att själv kalibrera termostaten vid behov. Materialet i radiatorerna är varmförzinkat stål och slagfast polykarbonat. De tål krävande användning och rostar inte. Ett flertal av radiatorerna är stänkvattenskyddade (IP24).

9

10 10 Takvärme - angenäm värmestrålning Vid takvärme överförs värmen från värmeelementen ovanför takbeklädnaden genom strålning ut i rummet och värmer rummets ytor: golv, väggar, möbler och människor. Tack vare den direkta värmestrålningen kan luftens temperatur hållas 1-3 ºC lägre än vid andra uppvärmningsmetoder vilket ger en påtaglig energibesparing. Takvärmen är synnerligen angenäm. Liksom golvvärmen ger takvärmen kreativiteten och inredningen obegränsade möjligheter eftersom all värmeteknisk utrustning är dold. Möjlig i många olika utrymmen Typiska användningsobjekt för takvärme är bostäder, sommarstugor, kontor, daghem, sjukhus och motionsanläggningar. Takvärmen är också lämplig för fuktiga utrymmen såsom i tvättrum och poolutrymmen. Takvärmen kan användas som direkt värmesystem eller som en utjämnande värme tillsammans med ackumulerande golvvärme. Takvärmeelmentet Teval För takvärme används takvärmeelement som installeras omedelbart vid takbeklädnadsskivans eller panelens övre yta. Den elenergi som leds till elementet omvandlas till värme och överförs genom innertakets ytmaterial i form av strålning till rummet. Elementets temperatur beror på yteffekt, valt beklädnadsmaterial och materialets tjocklek. Strålvärmarna Essi Takstrålvärmare passar utmärkt för uppvärmning av butiker, affärscentra, idrottshallar, utställnings- och industrilokaler samt lagerlokaler.

11

12 12 Med värmestyrning optimal energiförbrukning En noggrann och snabb reglering av värmen ger lokalen jämn uppvärmning och stadig värme. Detta ger också energibesparingar och påtagliga kostnadsbesparingar. En precis reglering reagerar till exempel på solens strålning och på den värme människorna i lokalen alstrar samt minskar den värmemängd värmesystemet producerar. Värmestyrningen bör helst beaktas redan då elsystemet i en byggnad planeras för att få optimala lösningar enligt det egna behovet. Termostater reglerar värmen individuellt i varje rum Värmen i varje enskilt rum kan regleras med golv-, rums- eller kombitermostater. Dessutom är största delen av radiatorerna försedda med egen termostat. Temperaturen i ett rum kan på enkelt sätt sänkas genom att använda hemma/frånkopplaren. Vid en längre frånvaro är det bäst att sänka bostadens temperatur och därigenom spara kostnader. Reglering av golvvärme För reglering av en direkt eller partiellt ackumulerande golvvärme rekommenderar vi golvvärmetermostaten ECO10F för att ställa in golvets temperatur på lämplig nivå. Vi rekommenderar kombitermostaten ECO16FR för reglering av golvvärmen i bostadsrum såsom vardags- och sovrum. Termostaten är försedd med en inställbar temperatursänkning på 1-15 C.

13 13 Reglering av takvärme Takvärmeelmenten Teval och strålvärmarna Essi i kan styras med rumstermostaterna ECO10R som är kompatibla med armaturserien Jussi från Ensto. Termostaterna är försedda med en konstant temperatursänkning på 4 C, som kan användas för att sänka temperaturen till exempel när ingen är hemma. Luftvärmepump kompletterar elvärmen Ett praktiskt sätt att spara energi är att använda en luftvärmepump som effektivt överför värmeenergin i utomhusluften in i bostaden. Luftvärmepumpens värme riktas i allmänhet nedåt och den värmer därför effektivt golvytorna. En ackumulerande golvvärme behöver inte kopplas in förutom när det är mycket kallt ute. Luftvärmepumpens verkningsgrad är hög och den kompletterar elvärmen effektivt. I -15 ºC köld producerar luftvärmepumpen dubbelt mer värme än den elenergi den förbrukar. Vid en temperatur på + 15 º C är verkningsgraden nästan fyrdubbel.

14 14 Frostfritt även i hård köld Frostskyddslösningar från Ensto Med styrda avfrostnings- och avisningssystem fungerar fastighetens gångvägar, körbanor, takrännor och stuprör, dagvattenavlopp och dricksvattenledningar problemfritt och säkert. Systemen är lättanvända och driftsäkra. De är långlivade och betalar igen investeringen flera gånger om i sänkta underhållskostnader. Halkbekämpningen ökar säkerheten i gång- och biltrafiken. Frostskyddet i ledningssystemen förebygger skador som uppstår på grund av frysning. Värmekablarna från Ensto ger ett problemfritt och lättskött frostskydd med lång livslängd. Produkterna är utvecklade för den nordiska vinterns hårda förhållanden. Livsfarliga istappar som bildas över gångbanor i städer utgör en fara som fastighetsägaren i sista hand ansvarar för. I arbetsuppgifterna för den som är ansvarig för underhållet av gångvägar ingår också halkbekämpning av gångvägarna. Genom att frostskydda takrännor, körramper och entrépassager garanteras en obehindrad och säker trafik oberoende av väderleksförhållandena. Halkbekämpning med elektriska avisnings- och frostskyddssystem ger en väsentlig sänkning av en fastighets renhållningskostnader samt minskar slitaget på livligt trafikerade passagers ytmaterial. Man kan glömma de problem, t.ex. damm, som uppstår varje vår efter vinterns sandning och saltning. Vattenledningssystem som fryser ger upphov till läckageskador på byggnaden, vilket orsakar fukt- och mögelskador i väggkonstruktioner samt skador på byggnadens bärande struktur. Med frostskyddskablar förhindras frysning både i regnvattensystem och i vattenledningar. Systemen fungerar problemfritt även vid hård köld.

15 15 Planering av värmesystem Planeringen av värmesystemet spelar en nyckelroll Det viktigaste för att nå en idealisk elvärmelösning är att gå igenom vad man förväntar sig av husets elektriska system med den elprojekteringsansvariga. En väl genomförd planering underlättar arbetet och spar kostnader i alla senare skeden av projektet. Under planeringsfasen bör man undersöka samtliga tre uppvärmningssystem och även beakta behovet av frostskydd. Nedan beskriver vi de tre olika värmesystemen för att ge stöd för planeringen.

16 16 Superior Värmesystemet Superior ger en maximal värme och komfort i bostadsutrymmen. De luftströmmar som uppkommer på grund av temperaturdifferenserna minimeras genom att kombinera golv- och takvärme. En så jämn värme som möjligt eftersträvas i de olika rummen. Temperaturskillnaderna mellan vrist och hals är mycket små. Allergiska reaktioner kan minskas med låga inneluftflöden. Både direkt och partiellt ackumulerande golvvärme har valts som huvudsaklig uppvärmningsform. Direkt golvvärme väljs för utrymmen med ett golvmaterial som leder värme väl såsom klinker. Partiellt ackumulerande golvvärme används i utrymmen där golvets ytmaterial har sämre värmeledningsförmåga, såsom parkett. Värmen ackumuleras under perioder med förmånlig el i konstruktioner som avger värmen ut i rummet under dagen. För att jämna ut värmen i utrymmena väljs takvärme, som kopplas på när rumstemperaturen sjunker under ett definierat värde. I förråd och garage väljs golvvärme som ger en effektivare torkning av golvytorna samtidigt som värmeutrustningen är skyddad för stötar och ytskador. För regleringen används separata golvvärme- eller rumstermostater för respektive rum. Avisning av uteplatser ger en problemfri och framför allt säker trafik när det är snöväder och isbildning. Framför garage och för verandor används färdiga Ulla frostskyddsnät (obs. nätet framför garage är vikt och storleken är 2 x 2,5 m). För små trappsteg framför övriga entréer och för vattenledningar i garage används självbegränsande Optiheat värmekabel. Avisningen styrs med termostat ECO900.

17 17 High Värmesystemet High är något mindre i omfattning än Superior och passar utmärkt för både bostäder och fritidsbostäder. I systemet kombineras olika uppvärmningsalternativ på ett mångsidigt sätt. En känsla av jämn värme och hög värmetrivsel uppnås. I denna lösning utnyttjas partiellt ackumulerande golvvärme i vardagsrummet där materialet i golvytan är parkett med stort värmemotstånd. Direkt golvvärme används i kök, tvättutrymmen, grovkök, toalett och vindfång där golvytans material är klinker med lågt värmemotstånd. Som utjämnande värme i vardagsrummet väljs de låga elradiatorerna Lista. För regleringen av golvvärmen används separata golvvärmetermostater i varje rum. Sovrummen förses med ljudlösa kombiradiatorer som är utrustade med elektroniska termostater. Dimensioneringseffekten är 25 W/m 3, vilket räcker till för att täcka värmeförlusterna i normalt isolerade bostadshus. I garderoben används en täckskyddad radiator (Peta) som bryter värmen om t.ex. klädesplagg faller över radiatorn. I garage och förråd används konvektionsradiatorer Opera.

18 18 Medium Värmesystemet Medium skapar komfort med normala radiatorer och dessutom bl.a. golvvärme i tvättutrymmen. Lösningen innehåller allt som behövs för en god basvärme. Systemet passar i bostäder, sommarstugor och fritidsbostäder. Som huvudsaklig uppvärmningsform väljs elradiatorer. Golvvärme väljs endast i grovkök och tvättrum för maximal komfort och för att ge en snabbare upptorkning av golvytorna. Golvvärmen regleras med separata golvvärmetermostater i varje rum. I bostadsutrymmen används kombiradiatorer med elektroniska termostater. Dimensionerad effekt är 25 W/m 3, och dessutom har fönstrens bredd beaktats. I vardagsrummet installeras låga radiatorer av typ Lista under höga fönster. I toaletten används stänkvattenskyddade radiatorer Roti och i garderober täckskyddade radiatorer Peta. I garage och förråd används konvektionsradiatorer Opera.

19 19 Dimensionering och installation av golvvärme Kontinuerlig golvvärme Direkt golvvärme är rätt val för fuktiga bastu-, tvätt- och badrumsutrymmen. Den fungerar även som enda värmesystem i alla bostadsutrymmen där golvets ytmaterial har god värmeledningsförmåga (t.ex. klinker) eller där golvkonstruktionen är någon annan än betongplatta. Golvvärmekabeln Tassu används för direkt golvvärme i golv av betong. Kabeln fixeras i armeringsnätet eller i en monteringslist så att installationsdistansen hålls konstant under gjutningen. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen cm och installationsdjupet ca 5 cm. När värmekabeln Tassu S installeras i gipsgolv bildar ett skikt gipsskivor underlaget. På underlaget fästs segment av gips och kablarna läggs mellan segmenten. De spår där värmekablarna ligger fylls med mineralbaserat murbruk. Vi rekommenderar att först lägga en extra hård gipsskiva på skiktet med kablarna, sedan fuktspärr och slutligen den egentliga golvytan. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen 9-14 cm. I golv av trä lämnas en luftspalt på 3 cm under golvytan. I luftspalten fixeras värmekabeln Tassu S i nät ovanpå isoleringen. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen cm. I renoveringsobjekt fixeras värmekabeln Tassu S på den gamla golvytan antingen i ett nät eller med hjälp av monteringslist. På det gamla golvet läggs ett fixeringsmedel så att det nya bruket inte bildar en lös skiva. Golvisoleringen måste vara tillräckligt god så att onödiga värmeförluster undviks. Värmekabeln installeras i ett cirka 1 cm tjockt skikt av murbruk så att kabeln är helt täckt. Därefter sprids ett tunt skikt av utjämningsmassa och på detta läggs ytmaterialet. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen 9 20 cm och installationsdjupet 2,5 cm. För golvvärme i små utrymmen såsom toaletter och vindfång kan även självbegränsande golvvärmekabel Ella användas. Golvvärmen kan då installeras utan termostat. Värmekabeln är en självbegränsande terminerad kabel med polyolefinhölje och nominell spänning på 230 V. Anslutningskabelns längd är 2,5 m. Installationsdjupet för kabeln Ella är 3-5 cm och installationsdistansen cm. Värmekabelmattan StepMat är lättinstallerad tack vare konstruktionen med självhäftande klisteryta. Mattan lägger sig mycket jämnt på underlaget. Mattan kan enkelt skäras till i olika former och därigenom installeras i mycket varierande utrymmen. Tack vare den nya fixeringsmetoden kan värmekabeln StepMat vid behov lösgöras från nätet. Värmekabeln är en terminerad kabel av tvåledartyp. Till kopplingsdosan dras endast en kallkabelända. Ett tunnare gjutet täckskikt kan användas för värmekabeln StepMat än för traditionella golvvärmekablar.

20 20 Partiellt ackumulerande golvvärme Partiellt ackumulerande golvvärme användas oftast i utrymmen där värmemotståndet i golvets ytmaterial är stort, till exempel parkett eller textil- och plastmatta. När förmånlig nattström används, överförs den värme som ackumulerats under natten jämnt ut i bostaden under dagen. När en partiellt ackumulerande golvvärme planeras, är det nödvändigt att se till att den ackumulerande plattans massa är tillräckligt stor för värmelagringen. En partiellt ackumulerande golvvärme installeras med golvvärmekabeln Tassu. Effekten per ytenhet bör vara W/m 2, installationsdistansen cm och installationsdjupet 5-10 cm. När partiellt ackumulerande värme används är det viktigt att beakta behovet av utjämningsvärme. Denna kan utgöras av takvärme, elradiatorer eller av den golvvärmekabel som redan finns i golvet. Bästa användningskomforten uppnås med rätt temperatur Erfarenheten visar att den bästa värmekomforten uppnås om golvytornas temperaturer är följande: Trä- och korkyta C Plastmatta C Klinker- och betongyta C Laminat C Beakta följande vid installation av golvvärme Golvvärmekablar får inte läggas under skåp och liknande fast inredning. Golvvärmekablarna Tassu och Tassu S skall installeras i ett medium med samma värmeledningsförmåga. Kabelslingorna får inte beröra varandra och kabeln får inte gå i kors någonstans. Värmekabeln får inte korsa en rörlig fog eller läggas inom områden där risk finns för att plattan brister eller blir för varm (t.ex. avståndet till ett bastuaggregat eller ackumulerande ugn måste vara minst 0,5 m). Kontrollera att golvmaterialet lämpar sig för golvvärme hos golvmaterialets tillverkare. Längderna på de kabelelement som ingår i golvvärmen får inte ändras. Jordfelsbrytare (30 ma) behövs - alltid i tvättutrymmen - i sällskapsutrymmen där golvets ytmaterial är ledande (t.ex. klinker) En böj på skyddsröret för termostatens (t.ex. ECO10F) givare skall vara så svag att givarelementet kan bytas vid behov. Givaren skall installeras mellan värmekablarna så att kablarna inte vidrörs. Det är bäst att installera golvvärmekabeln så att installationsdistanserna är mindre vid fönster och ytterväggar där värmeförlusterna är som störst. Betongen behöver ca 30 dagar för att torka och utjämningsmassorna ca en vecka.

21 21 Dimensionering Följande tabeller beskriver installationsdistansen för kablarna Tassu och Tassu S när önskad effekt per ytenhet har valts. TASSU VÄRMESYSTEM EFFEKT PER METER- INSTALLATIONS- INSTALLATIONS- PRODUKT OCH GOLVMATERIAL YTENHET W/m 2 EFFEKT W/m AVSTÅND cm DJUP CM Partiellt ackumulerande värme Parkett, laminat, Textilmatta TASSU Direktvärme Klinker, sten TASSU, ELLA/ StepMat Gipsskiva se installations- TASSU S/ ritning StepKit Träkonstruktion se installations- TASSU S/ ritning StepKit Komfortvärme TASSU S/ StepMat/ StepKit TASSU S EFFEKT PER INSTALLATIONS- YTENHET DISTANS/CM EFFEKT PER INSTALLATIONS- YTENHET DISTANS/CM Installationsdistansen kan också beräknas med formeln: Installations- = Yta/m 2 distans Kabellängd/m Exempel. Golvytan som värms är 11 m 2 och Tassu12 med en längd på 54 m har valts som kabel. Installationsdistansen är: Installations- = 11 m2 = 0,2 m = 20 cm distans 54 m Effekten per ytenhet beräknas med formeln: Effekt per /W/m 2 = kabeleffekt/w ytenhet Golvets yta/m 2 eller Effekt per 1160 W = = 105,4 W/m ytenhet 11 m 2 2

22 22 Dimensionering och installation av elradiatorer Följande tabeller anger riktgivande mätvärden när rummets golvyta är känd och rummets höjd är 2,5 m eller när den uppvärmda volymen är känd. Under normala förhållanden kan tumregeln 25 W/m 3 användas vid dimensioneringen. Tupa TUPA EFFEKT UPPVÄRMT OMRÅDE UPPVÄRMT OMRÅDE DET UPPVÄRMDA DET UPPVÄRMDA /W NÄR DIMENSIONERINGS- NÄR DIMENSIONERINGS- OMRÅDETS VOLYM OMRÅDETS VOLYM EFFEKT ÄR 25 w/m 3 EFFEKT ÄR 35 w/m 3 m 3 (25 w/m 3 ) m 3 (35 w/m 3 ) Minimiavstånd för radiatornerna Taso, Lista, Peta och Roti Kopplingsschema för radiatornerna Taso, Lista, Peta och Roti

23 23 Opera och Beta OPERA OCH BETA EFFEKT UPPVÄRMT OMRÅDE UPPVÄRMT OMRÅDE DET UPPVÄRMDA DET UPPVÄRMDA /W NÄR DIMENSIONERINGS- NÄR DIMENSIONERINGS- OMRÅDETS VOLYM OMRÅDETS VOLYM EFFEKT ÄR 25 w/m 3 EFFEKT ÄR 35 w/m 3 m 3 (25 w/m 3 ) m 3 (35 w/m 3 ) effekt (W) h l d c Minimiavstånd för radiatorn Opera och Beta Mått på radiatorn Opera och Beta och väggstativ. Jfr produktsidorna.

24 24 Dimensionering och installation av takvärme Dimensionering När takvärmen dimensioneras beräknas värmeförlusterna per rum. Därefter bestäms effektbehovet. Som tumregel används en värmeeffekt på 25 W/m 3. Takvärmeelmenten Teval levereras i tre olika bredder och flera olika längder. Elementens effekt per ytenhet är 150 W. Vid dimensionering avrundas antalet element uppåt. Elementens placering Takvärmeelementen installeras i allmänhet i de fästribbor som finns i takstolarnas tvärriktning. Tevalfolierna placeras så nära fönsteroch ytterväggar som möjligt. Vi rekommenderar ett avstånd som är under 30 cm från en fönstervägg. Vid behov kan utrymme för rördragning lämnas mellan folierna och väggen. Ett minst 90 cm brett element installeras framför ett fönster. Alla folier placeras i samma riktning med matningsändarna helst i samma linje. Element bredvid varandra kan installeras på samma ribba. Viktigt att beakta Porösa takskivor såsom Haltex och Styrox får inte användas. Takmaterialets värmemotstånd får inte överstiga 0,13 m2k/w. Värmeelementen skall vara på minst 2,3 m höjd över golvet. Elementen får installeras vid sneda tak på minst 2 m höjd över golvet om takets lutning inte överstiger 45 grader. Avståndet mellan elementens ledande komponenter och andra ledande komponenter (t.ex. ventilationskanaler, plåttak) måste överstiga 10 cm Elementet får inte installeras på ett tak med fuktspärr av aluminiumfolie eller någon annan ledande folie. Elrör får inte dras vid elementet. Lockpanel får inte användas. Beklädnadsmaterialets spalt får vara högst 6 mm. I fuktiga utrymmen används 30 ma jordfelsskydd. Värmemotståndet beräknas med följande formel: Beklädnadsmaterial Värmemotstånde tjocklet (m) Materialets värmeledningsförmåga (W/m x K ) Tabellen visar tjocklekarna för tillåtna beklädnadsmaterial. TAKYTA VÄRMELEDNINGSFÖRMÅGA VÄRMEMOTSTÅND TJOCKLEK W/m K m²k/w (mm) Spånskiva Brädpanel Gipsskiva Träfiberskiva Placeringen av Teval-element på takkonstruktioner

25 25 Takstrålvärmare Takstrålvärmarna Essi i från Ensto fungerar på samma sätt som solen genom att stråla värme mot objekt och värma dem. Strålvärmarens elementyttemperatur är 380 ºC. Takstrålvärmaren Essi i är en snabb uppvärmningsmetod som är mycket lämplig även för utrymmen som inte används kontinuerligt. Med Essi är det möjligt att upprätthålla olika temperaturer i samma utrymme (t.ex. olika arbetsstationer). Tack vare takmonterade strålvärmarna kan rumstemperaturen hållas 1-3 grader lägre än normalt utan att komforten blir lidande. Med nattström kan värme ackumuleras partiellt. Dimensionering Dimensioneringseffekten i butiks- eller industrihallar med normal isolering är i södra Finland W/m 2 och i norra Finland W/m 2. Om man önskar bestämma värmeförlusterna noggrant måste de beräknas separat för varje utrymme. För att säkra en jämn temperatur bör värmarnas mellanrum vara mindre än rumshöjden. Montering Med takstrålvärmaren Essi i följer de detaljer som behövs för upphängningen. Värmaren monteras i belysningsskena, mot taket eller hängande under taket. Kopplingsdosan är försedd med standardfästen. Placering av strålvärmarna För att få en jämn temperatur rekommenderar vi att strålvärmarnas inbördes avstånd är mindre än strålvärmarnas installationshöjd över golvet. Placering Takstrålvärmaren Essi i installeras i en fästskena för belysning eller monteras på innertakets undre yta i närheten av ytterväggen cirka 1-2 meter från väggen (min. 0,15 m). Lägsta installationshöjd för takstrålvärmaren Essi i är 3,5 m.

26 26 Frostskyddets planering och installation Avisning av uteplatser Avisningen av uteplatser är för de flesta platser enklast att planera, genomföra och installera om de färdiga frostskyddsnäten Ulla används. Avisning kan också genomföras på ett tillförlitligt sätt med konstantmotståndskablarna Tash eller självbegränsande värmekablarna Optiheat15/30. När uteplatser såsom körramper, lastbryggor, gångvägar och entrépassager hålls isfria med el installeras värmekablarna vanligtvis i sandskikt, betong eller asfalt under ytskiktet. Avisningseffekten blir bäst om det område som avisas är väl isolerat undertill. Installation i sand När Ulla-näten eller Tash-kablarna installeras i sand bör sandens kornstorlek vara 0,063-2 mm. Det kan vara bra att jämna ut ett tunt sandskikt för hand med långskaftad spackel där utjämningskanten har rundats eller skyddats med en filtremsa. Det är viktigt att se till att kabelns ytterhölje inte kan skadas. Se också till att kabelns infästning inte lossnar och att kabeln inte flyttar på sig under utjämningen. På sanden läggs ett ytskikt t.ex. av plattor, betong eller asfalt. Installation i betong Vid installation i betong fixeras värmekabeln i armeringsnätet t.ex. med buntband. Fixeringen skall vara rätt lös så att ytterhöljet inte skadas och så infästningen inte kommer i kontakt med kabelns skyddsfläta. Placera kabeln ovanpå armeringen för att underlätta felsökning och reparation vid en eventuell skada. Om ett fabriksfärdigt Ulla-frostskyddsnät används är installationen snabb och slutresultatet tillförlitligt: jämn installationsdistans och jämn effekt per ytenhet i hela området. Effekten per ytenhet hos Ulla-frostskyddsnätet är 300 W/m 2 vilket ger tillräcklig effekt för de flesta objekt. Om området är försett med tak och ingen snö kan yra in, är effekten 200 W/ m 2 per ytenhet i allmänhet tillräcklig. Vid körramper för tung trafik rekommenderar vi effekten 400 W/m 2. Om den önskade effekten per ytenhet är någon annan än 300 W/m 2 eller om ett färdigt nät av typ Ulla inte passar in i området beräknas det motståndsvärde som behövs för kabeln Tash, längden samt installationsdistansen enligt den instruktion som finns på webbsidorna För avisning av trappor kan antingen en självbegränsande kabel Optiheat15/30 eller en konstantmotståndskabel Tash användas. För större trappuppgångar rekommenderar vi enledar- eller tvåledarkabel av typ Tash medan självbegränsande kabel kan användas för mindre objekt. Frostskyddskablar för uteplatser skall skyddas med en 300/30 ma jordfelsbrytare. Problemfri trafik på ramper och trafikleder Installation för värmekabel av enledartyp Platta Asfalt Betong 4 cm sand Isolering Avstånd mellan isolering och värmekabeln ca 3 cm Galler av armerings-järn Avstånd mellan isolering och kabeln ca 3 cm Installation med självbegränsande eller terminerad tvåledarkabel

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla

easy&cosy NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla VBKZB107 189F9911 NYHET! högkvalitativa värmelösningar för hemmet kostnads-och energieffektiva, miljövänliga enkla att installera och underhålla Home Heating Ulvehavevej 61 7100 Vejle Danmark E-post: contact@hh-homeheating.se

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma.

Golvvärme. Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Golvvärme Med värmen i golvet håller du fötterna varma. Värmekabel Tunn värmekabel, ca 4 mm, för flexibel läggning i oregelbundna utrymmen t.ex. badrum. Värmefoliematta Specialutvecklad för parkettoch

Läs mer

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS

KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS Golvvärme KLINKER TRÄGOLV UTERUM VÄXTHUS V Ä R M E L E D A R E N V Ä R M E L E D A R E N Golvvärme energibesparande värmekablar med 10 års garanti Golvvärme är en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.

Golvvärme. LIP Sverige AB. Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip. Golvvärme LIP Sverige AB Korgvidegränd 1-3 S-162 44 Vällingby Tel.: +46 82 500 70 - Fax: +46 82 500 71 Mail: lipsverige@telia.com - www.lip.dk Gulvvarme A4 1 22/08/05, 9:11:37 Varför? Var? Hur? I den här

Läs mer

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen

ETL FrostGuard. Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen ETL FrostGuard Ett enkelt sätt att frostskydda vattenledningen Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage En värmekabel klarar frostskyddet

Läs mer

Golvvärme som inspirerar

Golvvärme som inspirerar Golvvärme Golvvärme som inspirerar Med golvvärme från bygger du in både njutning och trygghet i golvet Golvvärmens tilltalande egenskaper gör den intressant som uppvärmningsform i alltfler miljöer. Från

Läs mer

Floor Heating - Comfort for Generations

Floor Heating - Comfort for Generations råd med det bästa Floor Heating Comfort for Generations Floor Heating - Comfort for Generations www.kakelplattan.se Värme till alla typer av golv Till klinkergolv väljer du HEATCOM System Cable Mat eller

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG

GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG GOLVVÄRME FROSTSKYDD ISFRITT INDUSTRI BETONG V Ä RV ÄM RE ML E DL AE DR AE NR E N Kima ett svenskt företag med mer än 40 års erfarenhet av värmekablar. Kima är idag en av de ledande producenterna av värmekablar

Läs mer

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc.

Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. 800 2200 W Elvärme 8 modeller Elztrip EZ200 Värmestrålare med dubbla paneler, för varuhus, industrilokaler etc. Användningsområden EZ200 är avsedd för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

DEN SKÖNA. Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO

DEN SKÖNA. Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO DEN SKÖNA Värmen UNIK DESIGN KOMFORT SOM SPARAR ENERGI TRÅDLÖS STYRNING TEGO VÄRME I UNIK SVENSK DESIGN Roundline är en serie svensktillverkade elradiatorer. Roundline är unik när det gäller formgivningen,

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör

Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör Smarta Tak värmelösning för hängrännor och stuprör Ett komplett och riktigt smart system där varje detalj gör det enklare för dig som jobbar med att sprida värme. Testa själv! Självreglerande kabel T-18

Läs mer

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning

Konvektion. Teknik. Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Teknik Konvektion Enklaste och snabbaste sättet till uppvärmning Roundline är av öppen typ och avger värme via konvektion. Det innebär att den luft som passerar genom radiatorn värms upp, stiger och avger

Läs mer

Installationsbeskrivning

Installationsbeskrivning SE Installationsbeskrivning Devikit DTIR-10 Kabel för friförläggning. www.devi.se Devikit DTIR-10 Devikit DTIR-10 värmeelement används för renovering och nybyggnation där en låg bygghöjd önskas. Deviflex

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN

GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN GOLVVÄRME UNDER KLINKER OCH NATURSTEN THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.SE PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Vi säljer mest värmekabel i Sverige och det har vi gjort i 60 år Värmekabelsystem är

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Introduktion till vattenburen golvvärme. Handbok DANFOSS HEATING SOLUTIONS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Introduktion till vattenburen golvvärme. Handbok DANFOSS HEATING SOLUTIONS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DANFOSS HEATING SOLUTIONS Handbok 2 Introduktion till vattenburen golvvärme Under de senaste åren har golvvärme blivit alltmer populär. Detta beror på att golvvärmen erbjuder

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor gör det enkelt att välja rätt golvvärmesystem 09 2009 5005 När den senaste tekniken går hand i hand med det bästa värmesystemet Ett nytt hus, en utbyggnad

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Den varma grunden till ett bra boende Vi följer inte utvecklingen vi leder den Våra golvvärmesystem levereras med fullständig installationsservice. En ekonomisk värmelösning för ett trivsamt hem Det säkra

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

Handbok för varma, sköna golv

Handbok för varma, sköna golv Handbok för varma, sköna golv Flexibel, tillförlitlig och lättinstallerad golvvärme Varma fötter gör gott i hela kroppen Njut av att gå barfota hemma på ett varmt och skönt golv Om fötterna är kalla fryser

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag?

Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? Energieffektivisera och behålla elvärmen Hur väljer jag? www.glendimplex.se Energieffektivisera och behåll din elvärme Fastigheter som värms upp med elradiatorer kan sänka energi för brukningen genom byte

Läs mer

Handdukstorkar www.wosab.se

Handdukstorkar www.wosab.se Torkar och värmer Handdukstorkar www.wosab.se Linear Den elektriska handdukstorken Linear fi nns i 2 storlekar 300W och 600W. Handdukstorken Är försedd med en elektronisk termostat som dimmar temperaturen

Läs mer

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy

Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Bekväma bostäder i enplans radhus på utmärkt läge i Närpes centrum MR BYGGER ER FRAMTID byggarna Bostads Ab Närpes Ängsgården II as oy Vi fortsätter skede II i vårt

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O

LÄGGNINGSANVISNING. Datum: 22.11.2011. Dok.no: LA-1111-5O. Sida: 1 av 5. Ersätter: LA-1005-5O 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! Förvara golvplankorna i oöppnad förpackning i rumstemperatur i minst 48 timmar före läggning. Ideal rumtemperatur är 18-22 C vid en relativ luftfuktighet på 40-60 % RF.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

GOLVVÄRME. 2 Golvvärme. VärmeKabelTeknik. Varför golvvärme?

GOLVVÄRME. 2 Golvvärme. VärmeKabelTeknik. Varför golvvärme? GOLVVÄRME VärmeKabelTeknik Varför golvvärme? Den ideala temperaturfördelningen i ett rum ur komfortsynpunkt är när det är något varmare på golvet än i övriga rummet. Människor mår bäst när dem är varmare

Läs mer

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009.

Lägga värmegolv. Handledning för dig som gör det själv. Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Handledning för dig som gör det själv Lägga värmegolv Juni 2012. Ersätter tidigare anvisning från maj 2009. Denna arbetsbeskrivning ingår i en serie om tre: 1. Förbereda underlag 2. Lägga värmegolv 3.

Läs mer

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV

2.2 GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV . GOLVREGLAR FÖR FLYTANDE GOLV 1. ANVÄNDNING är ett system för flytande golv som är enkelt att installera och som används för att minska stegljud, luftljud och vibrationer i studios, biografer, kontor

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler

Power of Sun. Powerofsun Infravärmepaneler Powerofsun Infravärmepaneler Infraröda värmepaneler är ett modernt, ekonomiskt värmesystem för bostäder, kontor, hotell, sjukhus, catering och produktionsanläggningar. Ungefär som traditionella kakelugnar

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

upptäck trivselfaktorn med Golvvärme GOLVVÄRME

upptäck trivselfaktorn med Golvvärme GOLVVÄRME upptäck trivselfaktorn med Golvvärme GOLVVÄRME Upptäck dolda nivåer av trivsel med PURMO golvvärme Inomhusvärme med toppkomfort Purmo golvvärmesystem sveper in rummen i en trivsam värme. Golvvärme ger

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Bevent Rasch - Air diffusers -

Bevent Rasch - Air diffusers - event Rasch - ir diffusers - Eco-serien ECO SERIE Rumspecifik luftuppvärmning den bästa lösningen för lågenergi- och passivhus.. www.bevent-rasch.se Lämmittäjänkatu 4, FI-00880 HELSINGFORS, Finland Telefon

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Ljudreduktion i väggar

Ljudreduktion i väggar 144711100 1(5) Ljudreduktion i väggar Bilaga 8 till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Sammanfattning av åtgärdsvägledning Eftersträva tvåskiktskonstruktion med stort avstånd, d.v.s. bygg om skiljekonstruktionen

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme - kompletta system som är enkla att installera...living full of energy 1 GOLVVÄRME SOM ÄR ENKEL ATT INSTALLERA Roths golvvärmelösningar är utvecklade för professionella installatörer,

Läs mer

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare

Handbok för källarprodukter. Hitta lösningen för din källare Hitta lösningen för din källare Vers. 03/2015 Innehåll: Allmän information om avfuktning av källare med SolarVenti Avfuktning av källaren 3 SolarVentis källarpaneler 3 En SolarVenti källarsats 3 Varför

Läs mer

Förläggning - installationsbeskrivning

Förläggning - installationsbeskrivning SE Förläggning - installationsbeskrivning devimat 100/150 Värmekabelmatta för förläggning i tunna golv OBSERVERA! Vid förläggning av 2 st mattor på samma termostat skall sid 3 läsas innan installation

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer