Elektricitetsverk och Badhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektricitetsverk och Badhus"

Transkript

1 Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2014 Från konsument till elproducent 4 Dokumenterare arbetar flitigt i bakgrunden 8 Byggande med gott samarbete 12

2 I detta nummer: Elektricitetsverk och Badhus 2/ Stödpolitik på villovägar I Finland får till exempel vindkraften ett garanterat pris ur statens budget som är tre gånger så stort jämfört med marknadspriset på el. Den nuvarande stödpolitiken försvagar allvarligt de traditionella kraftbolagen. 4 En mikroproducent ansluter sig till distributionsnätet Håkan Granqvist är den första mikroproducenten som säljer en del av den el han producerar till Karleby Energi. Den solenergibaserade dygnsproduktionen ligger på kilowattimmar under sommarmånaderna. 8 Aktuella data Dokumenterarnas arbete kräver noggrannhet och uthållighet för att elsystemets geografiska information och tekniska data hela tiden ska vara aktuella och tillgängliga alltid. 11 Smart avkylning Trots att svetten lackar i sommarvärmen och det känns obehagligt gäller det att inte ta till förhastade lösningar. Det går att sänka temperaturen i lägenheten med några grader redan genom små ändringar i vardagen Samarbete med tekniska servicecentret Karleby stads tekniska servicecenter är en viktig partner till Karleby Energi i frågor som gäller byggande. Bland annat underhåll och byggande av trafikljus och gatubelysning går smidigt tack vare ett gott samarbete. Pärmbild: Enligt Håkan Granqvist lönar det sig att ta vara på solenergi. Han är den första mikroproducenten som säljer en del av den el han producerar till Karleby Energi. 14 Anslutningen till jordkabelnätet går framåt i snabb takt De gamla luftkablarna försvinner ur gatubilden och arbetet med att ansluta vädersäkra jordkablar till jordkabelnätet fortsätter i många delar av staden även denna sommar. 15 Tydlighet med separata mätare I en delad bostad mäter en elmätare ofta den sammanlagda förbrukningen för många boende. Separata el- och fjärrvärmemätare ger större tydlighet för alla som bor i delade bostäder och i parhus. 16 Testa dina energikunskaper Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 2/2014 Publicerare: Kokkolan Energia Huvudredaktör: Petri Kokko Producent: T:mi CommJob, Jorma Uusitalo Bilder: Esko Keski-Vähälä Layout: Viestintätoimisto St. Hurmos Oy Tryck: Waasa Graphics Oy Upplaga: st. Distribution: Kokkolan Jakelu Oy Kontaktuppgifter Karleby Energi Förrådsvägen 3 (PB 165) KARLEBY Kundbetjäning: må-fre kl 8-16 tel. (06) ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014

3 Stödgivarna förstör ELMARKNADEN Det var en gång en gammal och välmenande världsdel, där man slog fast att det skulle vara bra med tanke på jordens framtid, om människorna köpte sina saker i små kvartersbutiker. Då de små butikerna emellertid visade sig vara olönsamma, beslöt man betala ut stöd ur de offentliga medlen till alla dessa butiker, två tredjedelar av butikernas omsättning. Tack vare stödet grundades små butiker i överflöd på alla möjliga och omöjliga platser och de började sälja produkter till ett billigare pris än de traditionella butikerna. De gamla butikerna blev tvungna att sälja sina produkter till samma pris och nu blev de i sin tur olönsamma. När de gamla butiksinnehavarnas pengar tagit slut, stängde butikerna och gjordes om till loppmarknader. Företrädarna för de små butikernas intressen förklarade att det är så här det måste gå, annars blir inte världen bättre. Sedan blev det jul, påsk och midsommar och alla människor ville köpa alla saker de behövde på samma gång. Även sådant som inte såldes i de små butikerna. När köerna ringlade sig ända ut på gatan och varorna tog slut i de små butikerna gick människorna till de gamla, stängda butikerna och krävde att de genast måste öppna igen och att de alltid måste vara öppna, för den händelse att man skulle behöva dem. Hur låter det här? Som en saga naturligtvis, inget vettigt samhälle skulle väl fungera så här, eller? Men om vi byter ut sagans kvartersbutiker mot förnybar energi, de gamla butikerna mot produktion av övrig energi och kallar den välmenande världsdelen Europa, förvandlas historien plötsligt till den bistra verkligheten. I Tyskland betalar konsumenterna mer i stöd riktade till vind-, sol- och bioelproducenterna i sina elfakturor än för den huvudsakliga elenergin. I Finland utbetalas ett garanterat pris ur statens underskottsbudget till vindkraften som är tre gånger så stort jämfört med elens marknadsvärde. Historiens allvar ligger inte endast i de stöd staterna och medborgarna betalar, utan i att den subventionerade elproduktionen sänker marknadspriset på el radikalt. Detta ökar i sin tur behovet av ytterligare stöd och leder framför allt till att all övrig produktion blir olönsam. Redan nu motsvarar mängden vindkraft på den nordiska marknaden cirka femton procent av den gamla vattenkraften, vilket har gjort att det redan förut låga marknadspriset har gått ner med cirka en tredjedel. I Tyskland har man genomgått en motsvarande utveckling i kombination med en ännu mera subventionerad solel, vilket innebär att det inte längre går att exportera nordisk överskottsel söderut. Marknadsläget har redan tidigare varit sådant att nya kraftverk som fungerar på traditionellt sätt, dvs. utan stöd, har varit ekonomiskt ofördelaktiga att bygga. Nu har vi hamnat i en situation där de marknadsmässiga intäkterna inte nödvändigtvis ens täcker kraftverkens fasta driftskostnader, för att inte tala om kapitalkostnader. Även i Finland har bland annat kraftverken i Mussalo och i Ingå fått stänga på grund av detta, trots att dylik reglerbar produktionskapacitet absolut behövs, i synnerhet om våra grannar plötsligt antingen inte längre kan eller inte vill leverera el till oss. Det ekonomiska läget har redan nu försvagats allvarligt för flera europeiska kraftbolag. Samma utveckling kan vi se även i Finland. I och med att dessa traditionella kraftbolag i själva verket bär ansvaret för att hela elsystemet fungerar, går det inte att bara avfärda läget med en hänvisning till goda resultat från tidigare år och marknadsekonomins konjunktursvängningar. Upprätthållandet av elproduktionen och byggandet av ny kapacitet som är tillgänglig i alla lägen måste tryggas antingen genom att alla reglerings- och stödsystem avvecklas eller genom att en kapacitetsbaserad marknadsmekanism skapas för den traditionella produktionen som garanterar en skälig inkomst för kraftverkens ägare. Det är bekymmersamt att ingen diskussion av principiell karaktär förs i vårt land om dessa alternativ och om andra potentiella lösningar. I stället kör den offentliga energidiskussionen på i samma gamla spår år efter år och koncentrerar sig på bioenergins detaljer eller ännu värre på Fortums toppresultat från tidigare år. Det är därför högst troligt att elproducenterna blir tvungna att kämpa på i många år ännu på en elmarknad som är förstörd av alla stödgivare innan tillräckligt många vågar erkänna att kejsaren faktiskt inte hade några kläder. Alltför många har varit med och vävt dessa obefintliga kläder för att en snabb förbättring kunde vara inom synhåll. Petri Kokko Energiverksdirektör Ledaren ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014 3

4 SOLENERGI så det räcker till försäljning Ytan av de 18 solpanelerna på familjen Granqvists enfamiljshus är totalt 40 kvadrat. 4 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014

5 Solen gassar från en nästan molnfri himmel på Håkan Granqvists gård i Öja. Granqvist står vid den gröna ängen och ser förnöjt på solpanelerna på taket till familjens hus. Dagar som denna producerar de med lätthet mer el än familjen behöver. Den privata produktionen av solel håller på att ta fart i Finland. Granqvist är den första mikroproducenten som säljer en del av den el han producerar till Karleby Energi. Solenergi har internationellt sett förutspåtts en allt ljusare framtid på den senaste tiden. Bland annat tyska Deutsche Bank förutspådde i början av året att solenergin skulle komma att blomstra ännu i år. En anledning till detta är att solenergin enligt banken redan nu är konkurrenskraftig utan stöd i cirka 20 länder. De som tror på solenergi i Finland anser att en av de största utmaningarna är bristen på kunskap. I allmänhet antar man att solen inte skiner tillräckligt mycket i Finland trots att det finns forskningsdata som bevisar motsatsen. Håkan Granqvist skaffade sig sina första erfarenheter av solenergi för ett par år sedan. Han installerade små solfångare med en sammanlagd effekt på 160 watt på sin sommarstuga och fördubblade effekten i sommar. Jag insåg mycket snabbt att solfångarna gav god avkastning. Därför kom jag på att jag kunde pröva samma sak här hemma. Jag har alltid sett på saken som så att vi lever av solen och att solenergi är något det lönar sig att dra nytta av. Det har naturligtvis även gjort sitt att jag har arbetat inom elbranschen ända sedan jag började som springpojke hos Tekno för snart 50 år sedan, berättar Granqvist som bakgrund till sitt intresse för energifrågor. På våren för ett år sedan kontaktade Granqvist en partihandel i elbranschen som snabbt konstaterade att Granqvists solenergiprojekt skulle passa som pilotprojekt för dem. Man tog bilder på huset och jag talade bland annat om för dem hur mycket effekt jag ville ha. Alla uppgifter skickades till Tyskland, där planeringsarbetet gjordes. Projektet framskred snabbt och i slutet av oktober förra året togs systemet i bruk. SYSTEMET PRODUCERAR DATA AV MÅNGA OLIKA SLAG Ytan av de 18 solpanelerna på familjen Granqvists enfamiljshus är totalt 40 kvadrat och effekten watt. I panelerna omvandlas solenergin till el och matas in i en växelriktare (inverter). Växelriktaren omvandlar i sin tur likström till växelström, varvid det är möjligt att överföra elen till fastighetens elektriska system. Om systemet producerar mer el än fastigheten förbrukar, matas överloppselen in i Karleby Energis nät. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014 5

6 Jag har alltid varit av den åsikten att det lönar sig att dra nytta av solenergi. Jag tycker även att det är viktigt att vi kan utveckla den småskaliga energiproduktionen i Finland, säger Håkan Granqvist. Systemet som Granqvist aktivt följer på sin dator ger information av många olika slag. Det kommer ny statistik med 15 minuters mellanrum. Årsproduktionen blir enligt nuvarande uppgifter cirka kilowattimmar och mellan juni och augusti kan dygnsproduktionen ligga på kilowattimmar. Koldioxidavtrycket har minskat sedan oktober tack vare den egenproducerade solenergin med cirka 20 kilo och koldioxidutsläppen med 900 kilo, utläser han av värdena på skärmen. Intervjun gjordes den 10 juni och sent samma kväll fick vi ett e-postmeddelande av Granqvist där det stod att det varit en rekorddag, dvs. 25,6 kwh. Produktionen startade på morgonen 4.30 och slutade 22.30, vilket innebär att produktionscykeln varat i 18 timmar. Solpanelernas verkningsgrad är en central faktor när det gäller utnyttjandet av solenergi. Situationen vi har för närvarande är att verkningsgraden kunde vara betydligt större, om vi bara skulle utveckla teknologin, och här kunde vi ha en enorm potential. Om finländarna har kunnat utveckla telefoner, varför skulle de då inte även kunna vidareutveckla teknologin för solenergi? VAR OCH EN KAN PÅVERKA FÖRBRUKNINGEN GENOM SINA HANDLINGAR Granqvist uppskattar att hans investering i solenergi, bortsett från fastighetens värdestegring, har betalat sig tillbaka om år. Under de tre senaste åren har familjen Granqvist använt sig av flera olika lösningar för att minska elförbrukningen i deras 150 kvadrat stora hus som värms upp med direkt el. Och det har gett resultat. För tre år sedan var årsförbrukningen kilowattimmar och prognosen för i år är kilowattimmar. Familjen har satt kilowattimmar som målsättning och gräns för årsförbrukningen. Jag upplever inte att vi skulle ha fått sämre boendekomfort på något vis. Nästan hela besparingen har uppnåtts med hjälp av teknik och där har det natur- ligtvis hjälpt att jag har samlat på mig mycket kunskap om branschen. Mikroproducent blev jag framför allt för att jag inte ville att överloppselen från naturen skulle gå till spillo. Det som gjorde det lättare för mig att sätta igång var att man på Karleby Energi ända från början förhöll sig så positivt till saken. I framtiden har jag tänkt att jag kanske kunde montera solceller på stolpar och ha dem på gården. Solcellerna skulle svänga enligt solen. När man nu en gång har kommit igång, säger han och småler. Granqvist återkommer ännu en gång till sitt huvudsakliga mål, dvs. det han strävar efter genom sina investeringar i solenergi. Det är viktigt att minska sin egen förbrukning, men samtidigt vara ett föredöme för andra, i synnerhet för den yngre generationen, och visa att alla människor verkligen kan bidra till att minska förbrukningen genom sina handlingar. Samtidigt som man fattar stora energipolitiska beslut kan man utveckla den småskaliga produktionen och olika energieffektiva lösningar. 6 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014

7 Det är viktigt att minska sin egen förbrukning, men samtidigt vara ett föredöme för andra, i synnerhet för den yngre generationen. Via dataskärmen kan man följa med och få nya uppgifter om solenergisystemet med 15 minuters mellanrum. KONTROLLERA ANORDNINGENS KOMPATIBILITET PÅ FÖRHAND När en mikroproducent ansluts till distributionsnätet måste producenten följa givna anvisningar och rekommendationer. På Finsk Energiindustri rf:s webbplats finns ett informationspaket om dessa. Särskilt viktigt är det att mikroproducenten kontrollerar med nätinnehavaren att produktionsanordningen uppfyller kraven för elnätet och i elsäkerhetsföreskrifterna. Kostnaderna kan bli betydligt högre och det kan innebära en ekonomisk förlust för den som ansluter sig, om anordningen inte uppfyller de tekniska kraven för anslutning till nätet. Vi hjälper gärna kunderna med dessa frågor, säger Krister Wikström från Karleby Energi. ETT SAMMANDRAG ÖVER SAKER MAN BÖR TA I BEAKTANDE NÄR MAN KÖPER EN PRODUKTIONSANORDNING: Ta reda på om bygglov/åtgärdstillstånd behövs. Kontakta nätinnehavaren och kontrollera med nätinnehavaren att anordningen du har tänkt skaffa går att ansluta till nätet. Se till att alla avtal med nätinnehavaren är i skick och godkända före anslutningen görs. Sänd in alla tekniska uppgifter och all dokumentation som krävs till nätinnehavaren på förhand. Endast en yrkeskunnig person som har vederbörliga rättigheter får bygga produktionsanordningen. Elproducenten är ersättningsskyldig för skador som förorsakas av producentens anordningar enligt nättjänstvillkoren angående nättjänst för elproduktion (NTV). Kontakta elförsäljaren i god tid innan produktionen inleds. Det måste finnas en köpare för den producerade elen som verkar på elmarknaden. Produktionen och förbrukningen bakom elanslutningen skall mätas separat. Karleby Energi betalar mikroproducenten för den el som denna matar in i Karleby Energis elnät enligt marknadspriset per timme minus ett litet förmedlingsarvode. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014 7

8 Miia Tynkkynen och en GPS-baserad mätapparat. 8 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014

9 EXPERTER PÅ INFORMATION Dokumenteringen samlar in och sparar information om elnätet En allt större del av elen överförs till konsumenterna via kablar dragna under jord. Innan man börjar gräva i till exempel ett nytt bostadsområde måste man beställa kabelvisning till platsen för att peka ut den exakta placeringen av kablarna. Personen som arbetar med kabelvisningen drar å sin sida nytta av den information som dokumenterarna har sparat i de gemensamma systemen. Dokumenterarnas arbete utgör därför en central del av energi- och nätbolagens service. Dokumenterarna sparar förutom geografisk information även tekniska data om elnätet. Dokumenterarna mäter först och sparar därefter till exempel kablarnas, transformatorstationernas och kabelskåpens positioner. Det är viktigt att föra in tekniska data i systemen såsom kablarnas tvärareor, kablarnas längd och säkringarnas storlek. Vi behöver dessa uppgifter framför allt för att vi ska kunna räkna rätt och se till att elnätet är tillräckligt starkt och att spänningen inte sjunker och blir för låg i någon del av nätet. Samtidigt kontrollerar vi att överbelastnings- och kortslutningsskydden är i skick, berättar utvecklingsingenjör Kaarina Dahlbacka som är chef för dokumenterarna på KE- NET Ab. Arbete i terräng och vid skrivbordet Av alla som arbetar inom dokumenteringen har Asko Kallio blivit bekant för de lokala grävningsarbetarna via kabel- visningen. Två andra som rör sig ute i terrängen är Ville Paananen och Miia Tynkkynen som utöver dokumenteringen har hand om uppgifter relaterade till kartläggning. Dokumenterarna Anne-Mari Huopana och Petri Piispanen å sin sida sparar alla förändringar som har att göra med elnätet i systemen och all data som uppstår till exempel när nya bostadsområden byggs. Alltid när man gräver någonstans i staden åker jag dit och registrerar kablarnas position. Vi ser tillsammans med grävningsarbetaren till att det inte finns till exempel elkablar eller fjärrvärmerör där man ska gräva, säger Kallio. När Ville Paananen och Miia Tynkkynen ger sig ut i terrängen har de med sig en GPS-baserad mätapparat. Apparaten samlar in positionsinformation som senare används när man ritar kartor. För det mesta har vi med oss arbetsplanen för objektet som grund när vi besöker en byggarbetsplats. En terrängdator sparar koordinaterna som punktdata. Punkterna har egna koder för att vi ska veta om det är fråga om ett fjärrvärmerör, ett tomt laddningsrör, en transformatorstation, ett kabelskåp eller till exempel en gatubelysningskabel. Det finns även si- tuationer då vi utnyttjar tidigare sparad information. Till exempel när vi är på plats och pekar ut laddningsrörens ändar för att vi ska kunna installera låg- eller medelspänningskablar i rören, berättar de. Anne-Mari Huopanas och Petri Piispanens arbete börjar i allmänhet när nätsidan har byggt klart ett nytt bostadsområde, när en kabel som gått sönder har ersatts av en ny eller när säkringsstorleken har bytts ut i något kabelskåp. Alla uppgifter som rör byggandet av nytt eller förändringar som gjorts i terrängen kommer via oss. Dokumenteringen av uppgifterna i systemet utgår ifrån att vi har granskningsprotokoll och arbetsritningar till vårt förfogande. Målsättningen är att spara all data så komplett som möjligt. Detta kommer framöver att underlätta såväl planeringens som installatörernas arbete när de åtgärdar funktionsfel, förklarar Huopana och Piispanen. Informationen tillgänglig när den behövs Dokumenterarnas arbete är en egen värld som ofta är svår att beskriva för utomstående. När någon frågar mig vad jag jobbar ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014 9

10 Dokumentering kräver noggrannhet och gott teamarbete, säger Miia Tynkkynen (vänster), Petri Piispanen, Asko Kallio, Anne-Mari Huopana och Ville Paananen. med brukar jag för det mesta svara att jag ritar Karleby Energis el, skrattar Huopana. Enligt henne kräver arbetet förutom noggrannhet även uthållighet och en viss nyfikenhet. Dessa egenskaper har man framför allt nytta av i situationer som innebär en större arbetsinsats för oss än vanligt, till exempel om vi ska hitta information vi behöver om låt oss säga en transformatorstation som byggts på 60-talet. Då kan det även hända att vi går och gräver i gamla pappersarkiv. I praktiken är dokumentering ett nära teamarbete. Vi får bland annat hjälp av Asko, om vi funderar på placeringen av någon gammal kabel. Kartläggare har med sig information om arbetsobjekt när de kommer från terrängen. Vi utbyter även mycket information med nätbyggarna och installatörerna. Utgångspunkten är att informationen ska vara så aktuell som möjligt och att den ska vara tillgänglig när den behövs, fortsätter Huopana. Dokumenteringspersonalen är överens om att det som känns mest belönande är när gruppen blir klar med ett ovanligt stort arbete. Arbetet kring byggandet av dubbelspåret kräver mycket dokumentation. Bland de senaste arbetsplatserna är anslutningen till jordkabelnätet och förnyandet av transformatorstationerna i områdena kring Sandhagen, Stenängen och Ängsgatan bra exempel på objekt som hållit oss sysselsatta och inneburit aktiv kontakt med olika instanser, berättar Kaarina Dahlbacka. Förutom geografisk information sparar dokumenteringen även tekniska data om elnätet, berättar Kaarina Dahlbacka. Om vi ska hitta information vi behöver om låt oss säga en transformatorstation som byggts på 60-talet. Då kan det även hända att vi går och gräver i gamla pappersarkiv. 10 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014

11 SMART AVKYLNING Slösa inte bort energibesparingarna i sommarvärmen et är lätt hänt att man under varma sommarmånader snabbt slösar bort det man sparat ihop genom klok energianvändning på vintern, om man glömmer bort grundknepen för smart avkylning i värmen. Redan genom små lösningar i vardagen, går det att sänka temperaturen i lägenheten med ett par grader, vilket underlättar läget betydligt. Olika kylapparater förbrukar el och de kan förorsaka en överraskande höjning i hemmets energiförbrukning. Innan man tar till maskinell avkylning lönar det sig att pröva andra knep: Dra för gardinerna eller fäll ner persiennerna för att hålla strålvärmen ute. Håll dörrar och fönster stängda under dagen. Om det är varmare ute än inne, kommer inomhustemperaturen att fortsätta stiga om du har dörrar och fönster öppna trots att du känner ett drag. Se till att alla hushållsapparater, såsom kyl och frys, är väl underhållna. Då producerar de ingen onödig värmebelastning i lägenheten. Undvik att använda ugnen och värma upp bastun. Utnyttja morgon- och kvällssvalkan när du vädrar. Var noggrann med kondensvattnet Nuförtiden erbjuds hushållen en mängd olika kylanordningar och -apparater. Bordsfläktar till exempel är en bra lösning. De skapar en svalkande luftström och förbrukar relativt lite el, bordsfläktar är med andra ord även energieffektiva. På den senaste tiden har flyttbara luftkonditioneringsapparater ökat i popularitet. I de flesta luftkonditioneringsapparater finns filter som det lönar sig att kontrollera regelbundet. Det bör man göra för att säkerställa att filtren är rena och att luften cirkulerar som den ska. Avkylningsröret ska installeras så att det verkligen är ordentligt ute. Annars kan avkylningsröret blåsa in värmen tillbaka, påminner mätningsmästaren Stefan Finnilä. Det rekommenderas dessutom att avkylningen avgränsas till ett visst rum, till exempel till sovrummet. Det är inte heller Det är viktigt att komma ihåg att kontrollera och rengöra filtren i luftvärmepumpar regelbundet. särskilt klokt att använda apparater i onödan, dvs. om du inte själv befinner dig i rummet. Det är viktigt att komma ihåg att kontrollera och rengöra filtren i luftvärmepumpar regelbundet. När det gäller luftvärmepumpar framhåller Finnilä ett grundtips. I stället för att köra luftvärmepumpen med automatfunktion skulle jag använda den antingen till avkylning eller till uppvärmning. Använd manuell styrning och ställ in luftvärmepumpen i avkylningsläge när avkylning behövs. På detta sätt är det lättare att ha koll på energiförbrukningen eftersom eventuell överkylning ger onödiga kostnader. Ett annat råd Finnilä ger är att kontrollera avkylningsapparaternas kondensvatten. Det kan samlas flera liter kondensvatten på ett dygn. För att undvika vattenskador är det bra att kontrollera att kondensvattnet verkligen styrs in i avloppet. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/

12 BYGGANDET GÅR SMIDIGT tack vare gott samarbete Fjärrvärmebyggandet, anslutningen till jordkabelnätet samt underhållet och byggandet av trafikljus och gatubelysning är exempel på arbetsobjekt som Karleby Energi och Karleby stads tekniska servicecenter har förverkligat tillsammans i ett nära samarbete. Betydelsen av ett fungerande samspel kommer fram i många sammanhang. Tekniska servicecentret utfärdar tillstånd åt energiaffärsverket till exempel för att bygga olika konstruktioner såsom en transformatorstation. Karleby Energi sköter å sin sida underhållet och byggandet av trafikljus och gatubelysning som köptjänst åt tekniska servicecentret. 12 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014

13 Det höga tempot är en utmaning eftersom det är svårt att förutse på förhand när till exempel en kund som bor i ett enfamiljshus som byggts på 70-talet kommer att vilja byta ut oljeuppvärmningen mot fjärrvärme. Framförhållning och gemensam planering är viktigt till exempel när man monterar kabelrör i marken inför kommande kabeldragningar, säger stadsingenjör Heikki Penttilä. Enligt stadsingenjör Heikki Penttilä gör man mycket tillsammans redan i planeringsskedet. Fyra gånger per år ordnar vi ett omfattande samarbetsmöte i vilket förutom tekniska servicecentret och Karleby Energi även representanter för områdets vattenverk, teleoperatörer, planläggningen och trafikplaneringen deltar. Under dessa möten går vi även igenom långsiktiga projekt för att olika instanser ska kunna förbereda sig på vad som kommer att ske under de kommande åren och veta vilka områden byggandet gäller. Därutöver har vi naturligtvis även separata inledande möten för olika byggen. Under dessa tar vi bland annat upp arbetarskyddsfrågor och de olika parternas behov gällande objektet i fråga, berättar Penttilä. Själva arbetet utförs sedan till stor del enligt tekniska servicecentrets arbetsprogram. Framför allt i nya bostadsområden utgör Karleby Energis kabeldragningar till fastigheterna, planering, byggande och underhåll av gatubelysningen samt fjärrvärmebyggande en viktig del av byggandet. Karleby Energi har dessutom egna projekt, till exempel vad gäller anslutningen till jordkabelnätet. I dessa fall fungerar tekniska servicecentret som tillståndsgivare. När vi arbetar i gatuområdena försöker vi se till att rutterna är sådana att de så lite som möjligt stör övrigt byggande. Optimala rutter även för fjärrvärmen År 1976 började man bygga fjärrvärme i Karleby. Sedan dess har fjärrvärmen ökat i popularitet i en jämn takt och förra året anslöts Karleby Energis tretusende fjärrvärmekund till nätet. Fjärrvärmebyggandet syns i gatubilden och det är en viktig sak även för tekniska servicecentret. Det höga tempot är en utmaning eftersom det är svårt att förutse på förhand när till exempel en kund som bor i ett enfamiljshus som byggts på 70-talet kommer att vilja byta ut oljeuppvärmningen mot fjärrvärme. I sådana fall gäller det bara att anpassa sig efter situationen så bra det går och hitta en så optimal rutt som möjligt för byggandet av fjärrvärmen. I fjärrvärmeobjekt deltar även en grönområdesenhet från tekniska servicecentret som ansvarar för iståndsättningen av grönområden efter byggandet samt en byggnadsenhet som utför beläggningsarbeten. Byggandet av nya korsningar med trafikljus samt underhåll och ombyggnad av nuvarande trafikljus köper tekniska servicecentret av Karleby Energi som köptjänst. Det finns redan cirka 30 korsningar med trafikljus i Karleby och i år har euro anvisats för reparationer och ombyggnader. Karleby stad omfördelade nyligen underhållsansvaret för trafikljusen med närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Underhållet av Norraledens och Hamnvägens trafikljus hör till exempel nu till närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Karleby stad ansvarar för sin del bland annat för Södraledens ljuskorsningar och för trafikljusen som hör till stadens gatunät. Ny teknologi i gatubelysningen Tvärtemot vad man ofta tror, förvaltas gatubelysningen av tekniska servicecentret i Karleby och inte av Karleby Energi. Energiaffärsverket planerar, bygger och underhåller tills vidare gatubelysningen, men ramarna för det kommer från tekniska servicecentret. Sanerings- och byggprogram utarbetar vi tillsammans. Innevarande år har euro anvisats för nybyggnadsoch saneringsobjekt. Ett extra arbete som hör till programmet är att byta ut alla kvicksilverlampor mot energivänligare lampor i enlighet med kraven i ett EUdirektiv om detta. För detta ändamål har ett belopp om euro budgeterats, berättar Penttilä. EU-direktivet har som mål att spara energi. Det är fråga om en omfattande investering som i fallet Karleby innebär cirka två miljoner euro. Nu samlar man erfarenheter av LED-lampor och högtrycksnatriumlampor som i år installeras i områdena Leenala och Stenängen. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/

14 Nyheter i korthet Anslutningen till jordkabelnätet går framåt i många områden Gamla luftkablar tas bort och arbetet med att ansluta vädersäkra jordkablar till jordkabelnätet fortsätter även denna sommar i flera områden. Från Rytibacken tas luftkablarna bort strax efter semestrarna, då anslutningen till jordkabelnätet mellan Stormåsalavägens och Videlåtsvägens transformatorstationer blir klar. Samtidigt ersätts en stolptransformator med en parktransformator. Nära omfartsleden vid Höstvägen och Yxpila kan luftkablarna tas bort tack vare anslutningen till jordkabelnätet och de nya parktransformatorerna. I Yxpila görs kablingen från transformatorstationen vid Mjölkvägen i riktning mot Lahdenperä. jordkabel. Därefter är hela Fabriksgatan ansluten till jordkabelnätet, även gatubelysningen och elnätets serviceledningar, berättar Karleby Energis byggnadschef Mika Luokkala. Utöver Fabriksgatan kommer trästolpar att bytas ut mot nya järnstolpar i samband med anslutningen till jordkabelnätet på Mariegatan mellan Hälsovägen och Fabriksgatan samt i närheten av Hållhagens skola. Luokkala uppskattar att sammanlagt cirka fem kilometer 20 kilovolts medelspänningsledningar och kilometer lågspänningsledningar kommer att anslutas till kabelnätet i sommar. Reijo Niva på jordkabelbygget vid Höstvägen. Trästolpar tas bort längs Fabriksgatan För gatubelysningens del är Fabriksgatan det viktigaste objektet. De gamla trästolparna på avsnittet mellan före detta handelsinstitutet och Sandhagens korsning tas bort och ersätts med nya lyktor som byggs mellan körbanorna. I samma veva ersätts luftkabeln vid enfamiljshusen på Fabriksgatan med en Kort faktureringsintervall gör det lättare att hantera ekonomin Ett kort faktureringsintervall för eloch fjärrvärmefakturor gör det lättare för hushåll att hantera den egna ekonomin. Fördelarna med fakturering som sker till exempel en gång i månaden framhävs framför allt hos objekt med eluppvärmning. Små konsumenter har i regel fått en faktura fyra gånger per år, men nuförtiden erbjuds kunderna fakturering även till exempel varannan månad. En månads faktureringsintervall passar särskilt bra för kunder med eluppvärmning, berättar Tarja Bäckström, faktureringsansvarig. Om kunden vill byta faktureringsintervall för sin energifaktura, går det bra genom att kontakta Karleby Energis kundtjänst per telefon eller via Karleby Energis webbplats. Vi byter faktureringsintervall utan extra kostnad på kundens begäran. Det nya faktureringsintervallet börjar gälla redan från och med följande fakturering. 14 ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/2014

15 Separata mätare ger tydlighet I många parhusbolag finns en gemensam mätare. I delade bostäder mäter en elmätare ofta den sammanlagda förbrukningen för många boende. Det är inte alltid man klarar sig utan problem i situationer, då de boende sinsemellan ska uppskatta hur den gemensamma el- eller fjärrvärmefakturan ska delas upp. Bland annat boendenas konsumtionsvanor kan skilja sig väldigt mycket från varandra. Separata mätare gör till exempel att det går smidigare om någon flyttar samt ger större tydlighet i faktureringen av el- och fjärrvärmedistributionen. Varje hushåll får då en faktura som uttryckligen gäller endast den egna förbrukningen. De långsiktiga fördelarna med detta borde beaktas redan i byggskedet, säger Tarja Separata mätare ger större tydlighet i faktureringen av el- och fjärrvärmedistributionen. Bäckström, faktureringsansvarig. Hon påminner om att energibolagets ansvar är begränsat till mätning av förbrukning och fakturering. Om flera hushåll har en gemensam el- och/eller fjärrvärmemätare, ska boendena själva sinsemellan komma överens om hur fakturan ska delas. Karleby Energi kommer att sända ut ett informationsbrev om detta i höst till sådana objekt, där två eller flera boende har en gemensam mätare. Gör en flyttanmälan i god tid Det är viktigt att du kontaktar Karleby Energis kundtjänst i tillräckligt god tid, om du vill vara säker på att elen är påkopplad i ditt nya hem då du flyttar in. Samma sak gäller om du flyttar ut, det gäller att kontakta energibolaget i tid. På så sätt undviker vi till exempel att en kund blir tvungen att betala för el som någon annan har använt. Enligt den allmänna rekommendationen i branschen ska man helst ingå elavtal minst 14 dygn innan man vill att elen ska kopplas på. I juni trädde en ändring i konsumentskyddslagen i kraft som framhåller betydelsen av att ingå elavtal i tillräckligt god tid. Med lagändringen vill man trygga konsumentens rättigheter till exempel gällande de missförhållanden telefonförsäljningen av el har orsakat. Tack vare lagändringen har kunden rätt att frånträda ett elavtal senast 14 dygn efter det att avtalet ingicks. GÖR EN FLYTTANMÄLAN: via vår webbplats per telefon till vår kundtjänst: per e-post: Priset på elenergi sjunker Karleby Energi sänker energiavgiften på avtal som gäller tillsvidare med fyra procent fr.o.m Grundavgiften förblir oförändrad. Priset för tidsbundna avtal ändras inte. Effekten av prissänkningen för boende i höghus som förbrukar kwh per år är cirka fem euro, för en kund som förbrukar kwh per år cirka 13 euro och för boende med eluppvärmning som förbrukar kwh cirka 45 euro per år. Prissänkningen är en följd av det ändrade marknadsläget. Sänkningen förutsätter inga åtgärder av kunderna. Tilläggsuppgifter: försäljningschef Antti Rytioja, tfn Jussi Lampela har vunnit gasgrillen Jussi Lampela från Karleby har vunnit gasgrillen i lotteriet där deltagarna bestod av Karleby Energis kunder, som bytt sin el- och fjärrvärmefaktura till e-faktura i mars-juni. Karleby Energi gratulerar vinnaren och tackar alla deltagare samt nya e-fakturerings kunder. Vinnaren har blivit kontaktad personligen. ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS 2/

16 Vinnare i energitävlingen 1/2014 Vi fick in totalt 601 svar i energitävlingen som ingick i årets första kundtidning. Varupriserna vanns av följande personer: Aaltonen Aino, Karleby, Annala Mika, Karleby, Anttila Pertti, Haapavesi, Engberg Maiju, Karleby, Halonen Hillevi, Karleby, Hautakoski Aulis, Karleby, Jouppi Eija, Jakobstad, Karhulahti Sakari, Karleby, Kivenheimo Jyrki, Karleby, Koivula Olavi, Björneborg, Kotkamaa Susanne, Karleby, Kulmala Milla, Karleby, Lamu Väinö, Karleby, Luokkala Henrik, Karleby, Ojanperä Ville, Karleby, Potinoja Ingegerd, Karleby, Ruisaho Tuulikki, Karleby, Salminen Seppo, Karleby, Siirilä Tatu, Kelviå, Sirèn Marjatta, Karleby. Tack än en gång till alla som deltog. Vinnarna har fått sina priser. Energitävling Deltagarens namn och kontaktuppgifter: Karleby Energi betalar portot 1) ) Hur många korsningar med trafikljus finns det för närvarande i Karleby? a) cirka 15 b) cirka 30 c) cirka 60 2) Med hur många procent sänkte Karleby Energi priset på elenergi i början av juli? a) 2 procent b) 3 procent c) 4 procent 3) Hur många kvadrat solceller finns på taket till Håkan Granqvists enfamiljshus och samlar solenergi? a) 5 b) 30 c) 40 Delta i tävlingen genom att klippa ut vidstående kupong och skicka den till oss som svarsförsändelse. Svar på frågorna hittar du på någon av sidorna i denna tidning. Bland alla som svarat rätt lottar vi ut 20 st. varupriser. Sänd in svaren senast KARLEBY ENERGI KOD SVARSFÖRSÄNDELSE

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft

E.ON Elnät. Personlig service när ditt företag behöver kraft E.ON Elnät Personlig service när ditt företag behöver kraft Thomas Thorkelsson, chef för avdelningen för stora kunder på E.ON Elnät. Hos E.ON Elnät får du en egen kontaktperson som du kan ringa om du får

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

MIN ENERGI. solcellsguiden. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Upptäck solkraft! Vi bjuder på Storytel i 30 dagar

MIN ENERGI. solcellsguiden. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Upptäck solkraft! Vi bjuder på Storytel i 30 dagar MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Upptäck solkraft! Vi bjuder på Storytel i 30 dagar Håll koll på fritidshuset med Smarta hem-prylar Räkna ut din besparing med solcellsguiden

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE 1 Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt

! HÄNG PÅ! UPPSALA SOLENERGIPROJEKT. Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt UPPSALA SOLENERGIPROJEKT! 2020 hus med solceller till år 2020!! HÄNG PÅ! Energibesparing, smarta lösningar Information & utbildning Gemensamma inköp Gemensamma projekt Kontakt: uppsalasol@gmail.com Skrindvägen

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

ELHYBRID ÄR MODELLEN. Niina har gjort sitt val NR 04 2015. Fastpris mest populärt. Använd Din Sida. Dags att söka pengar SID 03 SID 06 SID 07

ELHYBRID ÄR MODELLEN. Niina har gjort sitt val NR 04 2015. Fastpris mest populärt. Använd Din Sida. Dags att söka pengar SID 03 SID 06 SID 07 DU & DinEl NR 04 2015 ELAVTAL Fastpris mest populärt SID 03 VANLIGA FRÅGOR Använd Din Sida SID 06 MILJÖFONDEN Dags att söka pengar SID 07 Niina har gjort sitt val ELHYBRID ÄR MODELLEN EN TIDNING FRÅN 02

Läs mer

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern

Kör på el i sommar. Sommaräventyr för hela familjen. Koppla upp och koppla av. 1 500 kr rabatt på elcykel. Fina rabatter till semestern NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL SOMMAR 2014 1 500 kr rabatt på elcykel Kör på el i sommar Sommaräventyr för hela familjen Fina rabatter till semestern Koppla upp och koppla

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare

Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare 3 % SPARA I SOLCELLER R Ä N T A Nu bygger vi nya solcellsparker och kan ta emot fler sparare LÅT SOLEN GÖRA JOBBET! 2012 var det år då ETC fick fart på landets största offentliga solcellspark i Katrineholm

Läs mer

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el

elementärt Vinn Bli ditt eget elbolag! Med solceller på taket gör du din egen el elementärt F r å n e l v e r k e t n r 1 2 0 1 3 Vinn solcellsdriven husnummerlampa! Aldrig mer överraskad av elräkningen Betalsmart TM - samma summa varje månad Lär din villa kolla vädret Elpiloten TM

Läs mer

Vatten- och energibesapring

Vatten- och energibesapring Vatten- och energibesapring Nedan har du våra rekommendationer för att uppnå effetkiva resultat av vatten- och energibesparing. Undvik strypbrickor, strypventiler samt inbyggda begränsare! Detta är vanligt

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

Hållbara tak med integrerade solpaneler

Hållbara tak med integrerade solpaneler Hållbara tak med integrerade solpaneler Solenergitak från Monier Part of BMI Group Dags för takrenovering? Grattis! Passa på att uppgradera ditt hus med ett Monier Solenergitak. Med integrerade solpaneler

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Vad är energieffektivisering och hur gör man?

Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är energieffektivisering och hur gör man? Vad är effektivare energianvändning och vad ska vi ha den till? Är det effektivare att bara använda mindre än vad man skulle ha gjort om man använt mer? FÖRENINGEN

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning!

Solenergi. 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Solenergi 2015 Lösningar för solvärme och solel med paneler som lämpar sig för alla typer av tak. Ditt tak kan betala en del av din elräkning! Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och

Läs mer

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser

Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikat återhämtning eller kollaps? Några slutsatser Elcertifikatsystemet har varit ett lyckat system som bidragit till förnybar kraft till låg kostnad. Ambitionshöjningen som ökar målet med 2 TWh

Läs mer

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER

INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER INFORMATION FÖR ER SOM SKALL INSTALLERA SOLCELLER Vi på SVEA Solar är glada för att ni är intresserade av att installera solceller och satsa på solel. Marknaden för solceller växer kraftig i Sverige och

Läs mer

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap: Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus ska

Läs mer

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet

elementärt Vinn en härlig värmefilt! Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet elementärt F r å n e l v e r k e t n r 2 2 0 1 3 Gör skillnad på riktigt - klimatkompensera med Elverket Elverket lanserar Elpiloten TM över hela landet Vinn en härlig värmefilt! Vd Hej, har ordet Vintern

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

Vad är det för företag Evert Flood övertar chefsskapet för? - Ett bra företag, säger Jan-Erik Bergkvist med ett leende!

Vad är det för företag Evert Flood övertar chefsskapet för? - Ett bra företag, säger Jan-Erik Bergkvist med ett leende! Jan-Erik Bergkvist (vänster) lämnade den 1:a april över ansvaret för Envikens Elkraft till Evert Flood. Elkrafts nye chef är en man med bred kunskap inom elbranschen så framtiden ser lovande ut. Vad är

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Alltid el - en självklarhet

Alltid el - en självklarhet 1 2 Alltid el - en självklarhet De flesta ser nog el som något självklart, faktum är att el är en grundförutsättning för att vår vardag och vårt samhälle ska fungera. Vi svenskar har alltmer saker som

Läs mer

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Anta utmaningen och bli ELvis!

Anta utmaningen och bli ELvis! Bli Anta utmaningen och bli ELvis! Tänk dig att du får en elranson i ditt hem som tvingar dig att ändra dina elvanor. Om du använder för mycket el så blir det kostsamt men lyckas du hålla dig till din

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 1/2013 Aki och Irma Isoherranen uppskattar den användarvänliga e-fakturan 12 Byggandet av elnät fortsätter livligt 15 Gatubelysningen sköts i team

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem

E.ON Elnät. Framtiden är l kal. En satsning på Lokala Energisystem E.ON Elnät Framtiden är l kal En satsning på Lokala Energisystem Ett nytt sätt att tänka kring energi Det blir allt mer angeläget att hitta vägar för att skapa ett hållbart samhälle. Vi som arbetar med

Läs mer

Laddningsregulator 25A MPPT med display

Laddningsregulator 25A MPPT med display Laddningsregulator 25A MPPT med display 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Anvisning 1 Inledning Dessa två modeller av MPPT laddningsregulatorer med display är gjorda för optimalt utnyttjande av solelektricitet

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Den enda miljövänliga energin är den som aldrig behöver produceras! All el- och värmeproduktion ger upphov till miljöpåverkan, mer eller mindre. Dessutom kostar all energi pengar

Läs mer

Nu kommer solen 2015-01-26

Nu kommer solen 2015-01-26 Nu kommer solen 2015-01-26 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen börjat i mars och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera årets solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer