FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT..."

Transkript

1 Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Bulletinen blir elektronisk... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 3 Till Fastighetsförbundet över 600 nya medlemmar i januari-juni... 4 Fortsättning på utbildningssystemet för husbolagsstyrelser... 4 Byggandets Kvalitet BYKVA med på Fastighetsförbundets höstevenemang... 4 AKTUELLT... 4 Viktigt att läsa disponentintyget omsorgsfullt vid köp av bostad... 4 Bostadsbolag ska se till säkerheten på bollplaner och lekplatser... 5 VTT:s test gav Constis epoxirör 50 års livslängd... 5 Elektronisk service i byggda miljöer... 6 Helsingfors har nätsidor för kompletteringsbyggande... 6 För mycket pengar går åt till bostadsstöd... 6 Ökad efterfrågan på professionella disponenttjänster... 6 PÅVERKAN... 6 Spelregler för fastigheternas parkeringsövervakning behövs omedelbart... 6 Ny förening för gruppbyggande... 7 JURIDISKA ÄRENDEN... 8 Vem ansvarar för sotningen i husbolag?... 8 Avslag på ansökan om återbrytande av dom gällande privat parkeringsövervakning... 8 Nya regeringen skärper energieffektivitetskraven på renoveringsbyggande... 9 RÄTTSFALL... 9 FORSKNING OCH UTVECKLING... 9 Stora energisparmöjligheter i bostadshus... 9 Luftvärmepumpar får inte orsaka störande buller... 9 Marknader och konjunkturer % :s marknadsandel för flervåningshus i trä senast Antalet bostadsbygglov ökade i maj Byggkostnaderna i juli steg med 3,6 % Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 10 % på årsnivå Konkurrensen på värmemarknaden skärps Hyreshöjningen i Finland snabbare än i euroområdet Grundräntan har stigit EKONOMI OCH SKATTER...12 Fastighetsskatten tros skärpas under de närmaste åren Fastighetsskatterna steg till mer än 1,2 miljarder euro i år ,25 miljoner euro för reparations- och energiunderstöd PUBLIKATIONER OCH EVENEMANG...13 Anvisning om informationssäkerhet -Vuokrauksen tietosuojaohje Flera e-tjänster inom justitieförvaltningen Fatta ett bra beslut! KIINKO-utbildning för husbolagens styrelser

2 FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT Bulletinen blir elektronisk I höst övergår vår förening till en bulletin i elektroniskt format. Det här är den sista pappersbulletinen som skickas till alla medlemmar. Framöver kan bulletinen läsas på förbundets efter registeringen. Anvisningar om hur man läser och prenumererar på den elektroniska bulletinen hittar ni i den förra bulletinen samt på våra webbsidor llt Om du inte har tillgång till elektronisk utrustning, dvs. om du inte kan läsa bulletinen på Taloyhtio.net ber vi dig vänligen informera oss om detta. I slutet av bulletinen finns ett separat brev om saken. Klipp loss blanketten och skicka oss dina uppgifter. Evenemang FASTIGHET 2011 Fastighetsmässan som ordnas vartannat år står i tur på Helsingfors Mässcentrum. Här kan du på en och samma gång ta del av sammanlagt åtta olika mässor med anknytning till fastighetsbranschen. I hall 6 finns KiinteistöPlaza med ny och aktuell information varje dag, bland annat om upphandling av disponenttjänster, aktieägarnas egna reparationer och nerskottning av snö från tak. Vid sidan av Plaza har även Kiinteistöliitto Uusimaa och Fastighetsförbundet ett stånd med rådgivning. Läs mer om mässorna och Plazas program på inbjudan som följer med Kiinteistölehti samt på sidorna Kom ihåg att registrera dig på förhand. Välkommen! Utbildning på finska Informationskväll för styrelser I samarbete med Finlands Gårdscentral, Sonera och Suomen Kiinteistölehti ordnas en informationskväll som riktar sig till ordförande och styrelsemedlemmar i husbolag. Kom med och uppdatera dina kunskaper om administration och underhåll i husbolag. Kvällen är avgiftsfri och öppen för alla. Kaffeservering. Upphandlingskväll Kiinteistöliitto Uusimaa ordnar en kväll om konkurrensutsättning och upprättande av avtal i husbolag. Kvällen riktar sig till ordförande och medlemmar i husbolagsstyrelser. Kvällen är gratis för medlemshusbolagens representanter. Plats: Konferenshotellet Meripuisto, Bränningsberget 4, Esbo Temakväll om renoveringar i husbolag och branschutställning Kiinteistöliitto Uusimaa ordnar en utbildningskväll om renoveringsbyggande kompletterad av en branschutställning. Kvällen av avgiftsfri och öppen för alla men förhandsanmälan är dock obligatorisk. Plats: Vetenskapscentret Heureka, Dickursby. Mer information om evenemangen och anmälningsanvisningar Mer information om alla evenemang tillsammans med anmälningsanvisningar finns på Kiinteistöliitto Uusimaas webbplats (Tapahtumat). Personalnyheter Kiinteistöliitto Uusimaas långvariga ombudsman i anställningsfrågor Irmeli Sinisalo avgår med pension Finlands Fastighetsförbund Tradenom HSO Elsa Kaijala, 23, har utsetts till ny assistent efter Pia Johansson som 1.8 började som assistent till ordförande för Servicefacket PAM. Politices magister Jukka Kero, 47, började som ansvarig ekonomist. Kero ansvarar för informationsproduktion om fastighetsekonomi och fastighetshållning för intressebevaknings- och medlemsservicebehov. 3

3 Hans uppgifter omfattar även anvisningar och rådgivning i anslutning till bostadssammanslutningars ekonomi och beskattning. Jur.stud., förvaltn.stud. Miia Lavonen har utsetts till rådgivande jurist och tillträdde tjänsten Till Fastighetsförbundet över 600 nya medlemmar i januari-juni Fastighetsförbundets starka medlemsutveckling håller i sig. Under perioden anslöt sig 616 nya medlemshus till Fastighetsförbundets regionala medlemsföreningar. Flest nya medlemmar fick föreningarna i Nyland och Päijät-Häme. Finlands Svenska Fastighetsföreningen fick under samma tid så gott som nio nya medlemmar. Fortsättning på utbildningssystemet för husbolagsstyrelser Utbildningssystemet för husbolagsstyrelser fortsätter under 2011 med målet att utveckla utbildningen för husbolagsstyrelser och styrelsernas kompetens. Projektet genomförs under ledning av Fastighetsförbundet och det inledande seminariet hölls 17.6 i Helsingfors. OK-studiecentralen har beviljat projektet finansiering. Inom projektet kommer man att ta fram fler än 10 nya utbildningar som komplement till tidigare utbildningar. Utvecklingsprojektet från 2009 får härmed en fortsättning. För samtliga utbildningar sätts utbildningsmål och dessutom utarbetas beskrivningar och utbildningsmaterial. Utbildningarna är fristående och omfattar 2-3 timmar. Under hösten 2011 pilottestas de. Byggandets Kvalitet BYKVA med på Fastighetsförbundets höstevenemang Byggandets kvalitet BYKVA rf kommer under hösten att bevista en rad evenemang av Fastighetsförbundets regionala medlemsföreningar. Information om BYKVAs verksamhet och service kommer att ges åtminstone vid följande evenemang: , upphandlingskväll, Kiinteistöliitto Uusimaa, Esbo Byggandets Kvalitet BYKVA är ett organ grundat av organisationer inom fastighets- och byggbranschen. Dess syfte är att förbättra kvaliteten på byggandet och förutsättningarna för sund konkurrens. BYKVA samlar in och administrerar information om företag i branschen, utvärderar och beviljar kompetenser och klassificeringar. Tjänsterna är RALA-kompetens, RALAcertifiering och RALA-projektfeedback (RALA efter förkortningen på organisationens finska namn Rakennuksen Laatu). Med dessa tjänster vill man underlätta både branschföretagens arbete och beställarnas val av leverantör. BYKVA administrerar ett företagsregister som är fritt tillgängligt för alla på dess webbplats. Det är ett bra verktyg även för husbolag och disponenter som behöver hitta kompetenta och tillförlitliga samarbetsparter för till exempel renoveringar. Närmare information om BYGVA och dess tjänster finns på organisationens webbplats AKTUELLT Viktigt att läsa disponentintyget omsorgsfullt vid köp av bostad Disponentförbundet och Fastighetsförbundet Disponentintyget visar i vilket skick husbolaget är och vilka dess framtidsplaner är. Disponentförbundet och Fastighetsförbundet understryker vikten av att bostadsköpare läser disponentintyget ingående för att informera 4

4 sig om läget i husbolaget där han eller hon står i beråd att köpa lägenhet. Disponentintyget innehåller opartisk expertinformation om reparationer som har gjorts och om reparationer som planeras i husbolaget. Disponentintyget ger dem som köper eller hyr en lägenhet information om till exempel ett förestående stambyte, om husbolaget har sparat i förväg för reparationen eller om husbolaget har hyresinkomster som kan användas för ändamålet. - Förutsättningen för ett lyckat bostadsköp är att köparen får tillräckligt med korrekt information om bolagets nuläge och framtidsplaner, till exempel om förestående reparationsprojekt, kommenterar Fastighetsförbundets jurist Jaana Sallmén. Säljaren av en bostad eller fastighetsförmedlaren beställer disponentintyget hos husbolagets disponentbolag och intyget upprättas av bolagets disponent. Priset på disponentintyget är avtalat mellan bolagets styrelse och disponenten. Priset kan kontrolleras i serviceprislistan hos det disponentföretag som husbolaget anlitar. Disponenten ansvarar för att uppgifterna i disponentintyget är korrekta. - Redan ett litet fel i disponentintyget kan leda till en stor tvist vid bostadsköp, konstaterar Disponentförbundets jurist Marina Furuhjelm. När disponenten upprättar disponentintyget kontrollerar och uppdaterar han eller hon bland annat lån som bolaget har lyft eller ännu inte lyft, aktieägarnas obetalda vederlag och låneandelar samt reparationer på byggnaden och i lägenheterna. Minimikravet på uppgifter som disponentintyget ska innehålla finns angivet i bostadsaktiebolagslagen och i statsrådets förordning om disponentintyg. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) startade sommaren 2011 ett övervakningsprojekt i syfte att förbättra säkerheten på bollplaner. Med i projektet är även kommunernas och regionalförvaltningsämbetenas myndigheter med ansvar för konsumentsäkerhetstillsynen. Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet ålägger tjänsteleverantörer att se till att tjänsten inte medför fara. Tjänsteleverantören ska känna till de risker som tjänsten är förenad med och vara beredd på dem på ett ändamålsenligt sätt. Bostadsaktiebolag ska se till att redskapen på bollplaner och lekplatser är korrekt monterade enligt tillverkarens anvisningar. Husbolagen ska sörja för redskapens säkerhet under hela den tid de är i bruk (t.ex. fästen och kedjor i gungor och basketbollställningarnas anordningar för att förhindra att de faller omkull). Användarna ska även få tillräckligt med information för att garantera säker användning alltid när det är nödvändigt. Sådan information är bland annat förbud om att hänga i ett redskap på grund av risken för att det stjälper. Vid anskaffning av såväl fotbollsmål och basketbollsställningar som lekplansutrustning ska man försäkra sig om att redskapen är säkra och lämpliga för allmänt bruk. Redan i anbudsbegäran är det bra att ta med att lekredskapen ska uppfylla kraven i säkerhetsstandarden SFS-EN Närmare information finns på Tukes webbplats: dukternas-sakerhet/forutse-riskerna---beaktaproduktsakerheten2/anvisningar-forproduktsakerhetstillsynen/ Bostadsbolag ska se till säkerheten på bollplaner och lekplatser Tukes påminner om att husbolagen ska sörja för säkerheten på bollplaner och lekplatser som finns på husbolagets område. De omfattas av konsumentsäkerhetslagstiftningen. Lekplatserna till exempel används hela tiden av barn och därför är det viktigt att de är i gott skick och trygga för användarna. VTT:s test gav Constis epoxirör 50 års livslängd VTT har slutfört åldringsprovningen av PutkiReformi Oy:s epoxirör. PutkiReformi Oy ingår i Consti Talotekniikka. Utifrån provningen bedöms rören hålla cirka 50 år vid normala användningstemperaturer i avloppsrör i uppvärmda bostadshus. VTT beviljade certifikatet för PutkiReformimetoden för renovering av avloppsrör redan i fjol. VTT har nu med stöd av provnings- 5

5 resultaten uppdaterat den redan tidigare angivna livslängden på 50 år. VTT:s certifiering innehåller bland annat kvalitetssäkring och typprovning av produkten. Dessutom övervakar VTT att innehavaren av certifikatet agerar i enlighet med överenskomna kvalitetskrav. PutkiReformi-metoden är en metod där gamla gjutjärnsrör beläggs på insidan med en självbärande elastisk epoxibeläggning. Elektronisk service i byggda miljöer Miljöministeriet leder en av de sju helheter som ingår i SADe-programmet. SADe är ett program av Finansministeriet för att påskynda elektronisk kommunikation och demokrati, och pågår under perioden Servicehelheten för byggd miljö och boendet har som ett av sina mål satt att miljötillstånd ska kunna ansökas elektroniskt senast Finlands Fastighetsförbund medverkar i denna servicehelhet. Andra som deltar är kommunerna, Finlands Kommunförbund, Jordoch skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket, Finlands miljöcentral, Statistiskcentralen och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Andra mål är att tillhandahålla mer elektronisk information om hyror, energicertifikat, planläggning och övriga planer än hittills. Genom elektroniska tillståndstjänster eftersträvas besparingar i synnerhet i kommunerna. Den som ansöker om tillstånd framöver behöver till exempel inte skicka in samma uppgifter till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) många gånger. För mycket pengar går åt till bostadsstöd Finansministeriet anser att alltför många som får bostadsbidrag bor i fritt finansierade hyresbostäder. Över hälften av de hushåll som erhåller bidrag betalar hög marknadshyra, som utgör grund för uträkningen av bostadsbidraget. Detta är fallet i synnerhet i huvudstadsregionen där det inte står billiga hyresbostäder till förfogande. Enligt Finansministeriet går det för staten åt för mycket pengar till bostadsstöd och det vore billigare att låta mindrebemedlade bo i hyresbostäder som byggs med stöd av ARA. Miljöministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet och Helsingfors stad kritiserar förslaget. Ministerierna och ARA motsätter sig de tidsbegränsade hyreskontrakt som Finansministeriet driver, hushållen skulle då vara tvungna att flytta om inkomsterna stiger. Ökad efterfrågan på professionella disponenttjänster En riksomfattande barometerenkät som Disponentförbundet har genomfört visar att antalet anbudsförfrågningar till disponentföretagen har ökat. - I synnerhet mindre bostadsaktiebolag vill oftare än hittills ha professionella disponenttjänster. Det här betyder att bolag som hittills har skött disponentskapet på egen hand ber om anbud av disponentföretag, konstaterar Disponentförbundets utvecklingschef Heikki Kauranen. Helsingfors har nätsidor för kompletteringsbyggande Helsingfors har som första stad i Finland lagt ut nätsidor som allmänt presenterar kompletteringsbyggande. Här finns till exempel information om vilken ekonomisk nytta en nuvarande boende kan få om det byggs nya bostäder på tomten. Nätsidorna har information om hur man tar reda på möjligheterna att bygga ut. PÅVERKAN Spelregler för fastigheternas parkeringsövervakning behövs omedelbart Fastighetsägarna behöver snabbt en lag om privat parkeringsövervakning. Regeringen bör inleda beredningen och lämna en proposition till riksdagen under hösten

6 Förra riksdagens nej till lagförslaget om privat parkeringsövervakning försatte den privata parkeringsövervakningen i ett juridiskt oklart läge. Enligt Justitieministeriet och konsumentombudsmannen kan man nu inte ge konsumenterna anvisningar om huruvida man bör betala en övervakningsavgift som påförts av ett privat bolag eller inte. Ytterligare oklarheter följer av konflikten mellan Högsta domstolen och riksdagens grundlagsutskott. HD talar om en övervakningsavgift föranledd av avtalsbrott, grundlagsutskottet om att överlåta rätten att bötfälla till privata aktörer. Spelreglerna och begreppen är röriga. Fastighetsägarna/bostadsaktiebolagen bör i lag ges rätt att övervaka parkeringen i sitt område, påföra övervakningsavgift för olovlig parkering och ingå övervakningsavtal med privata parkeringsövervakningsbolag. För fastighetsägarna är situationen nu besvärligare än den var före det lagförslag som förföll i föregående riksdag. Många fastighetsägare har efter HD:s avgörande ingått avtal om parkeringsövervakning med privata parkeringsövervakningsbolag. Tack vare det blev det avsevärt lättare att bekämpa olovlig parkering. Tidigare var problemen ohanterbara. Grundlagsdiskussionens underkännande av lagförslaget ryckte undan trovärdighetsgrunden för bostadsaktiebolagens övervakning. Den omfattande och synliga mediedebatten har uppviglat till medborgarolydnad vid felparkering på bostadsaktiebolags tomter. Den nuvarande situationen försvårar parkeringskontrollen i privata områden samt glömmer såväl det egendomsskydd som grundlagen garanterar som fastighetsägarens rätt att själv bestämma om användningen av sin fastighet. Den försämrar även säkerheten och trivseln för de boende, i synnerhet för barn och åldringar. Olovlig parkering blir hinder på räddningsvägar och är även ett betydande säkerhetshot. I Finland finns ca bostadsaktiebolag, varav finns i Nyland. Parkering på bostadsaktiebolagens gårdar är ett verkligt problem. Bolagen står hjälplösa. Problemet accentueras i huvudstadsregionen och andra stora tätorter. Den offentliga parkeringsövervakningens resurser är inte tillräckliga varken nu eller framöver för att övervaka parkeringen på bostadsaktiebolagens gårdar. Det behövs en lag om privat parkeringsövervakning. På så sätt undviks oklarheterna och alla parter garanteras tillräcklig rättssäkerhet. Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistus ry (Kiinteistöliitto Uusimaa) uppmanar regeringen att påskynda beredningen och lämna riksdagen en proposition - som även nämns i regeringsprogrammet - ännu i år. Ny förening för gruppbyggande Aktörer intresserade av att bygga i grupp har grundat en ny intressebevakande förening Ryhmärakennuttajat ry. Föreningen kommer bland annat att kräva bättre ekonomiska och juridiska förutsättningar för denna typ av byggande. Den nygrundade föreningen har som mål att förbättra förutsättningarna för att bygga i grupp bland annat på följande sätt: - Främja framtagandet och utvecklandet av verksamhetsmodeller, avtalsmodeller och övrig praxis för gruppbyggande - Verka för medelallokering från Finansieringsoch utvecklingscentralen för boendet ARA till stöd för gruppbyggande - Producera och sprida information om alternativet att bygga i grupp Den nya föreningens kommunikationskanal har adressen Bakgrundsfakta om gruppbyggande Gruppbyggande avser byggande som genomförs på villkor av dem som kommer att bo i huset. Man kan bygga både småhus och flervåningshus på detta sätt, antingen som ägar-, bostadsrätts- eller hyreshus. De boendes möjligheter att påverka och deras ansvar kan variera, men gemensamt för projekten är att de erbjuder alternativ för bostadsproduktion som utgår ifrån de boende. Gruppbyggen har blivit populära ute i världen, till exempel i Förenta staterna, Tyskland och Sverige. I Finland har sådana förekommit allmänt sedan början av 1900-talet fram till 1960-talet. I Helsingfors stadskärna finns det flera exempel på gruppbyggda hus. 7

7 JURIDISKA ÄRENDEN Vem ansvarar för sotningen i husbolag? Disponentförbundet och Fastighetsförbundet är oroade av att bostadsaktiebolagen inte vet vem som ansvarar för sotningen av rökkanaler. Oklarhet skapas av 13 och 22 i den gällande räddningslagen enligt vilka lägenhetsinnehavaren är ansvarig för sotningen i utrymmen i hans eller hennes besittning. På bostadsaktiebolag tillämpas dock som särskild lag bostadsaktiebolagslagen som i eventuella konfliktsituationer går framom räddningslagens bestämmelser. Enligt 4 kap. 2 i bostadsaktiebolagslagen ska bolaget underhålla aktielägenheternas konstruktioner av vilka rökkanalerna utgör en del. Det här betyder att bostadsaktiebolaget ska åtgärda eventuella fel, som luftläckage och förvittringar i kanalerna. Därtill är sotningen av rökkanalerna enligt bostadsaktiebolagslagen bolagets ansvarsområde om inte annat har avtalats. Aktieägare ska enligt 4 kap. 3 i bostadsaktiebolagslagen underhålla sin aktielägenhet invändigt. Aktieägaren svarar således för de delar som finns inne i lägenheten, som till exempel eldstäder. Rökkanalerna är dock inte en del inne i lägenheten eller det utrymme innehavaren av lägenheten besitter trots att kanalen finns i anslutning till lägenheten. Således hör rökkanalen inte till aktieägarens ansvar. Aktieägaren svarar för gamla kakelugnar och rökkanaler Många husbolag har i och med centralvärmen slopat användningen av eldstäder i uppvärmningssyfte. Då svarar bolaget inte längre för reparation av till exempel gamla rökkanaler och kakelugnar eftersom de inte längre används för det de ursprungligen var avsedda för. I sådana fall hör underhållsansvaret för kakelugnarna och rökkanalerna inte längre till bolaget. Om aktieägarna vill fortsätta att använda eldstäderna för trivsel och avkoppling svarar de själva för kostnaderna. Om det däremot i en lägenhet ursprungligen har funnits en eldstad som inte har ingått i uppvärmningssystemet, utan som redan från början har varit en trivselfaktor ska bolaget hålla rökkanalerna i skick eftersom de ingår i bolagets underhållsansvar. Samma gäller när det ursprungligen har funnits en rökkanal i lägenheten men aktieägaren själv har låtit montera en eldstad i lägenheten. Om aktieägaren själv under byggfasen eller därefter på egen bekostnad gjort omändringar och låtit bygga rökkanaler i sin lägenhet ansvarar bolaget inte för dem. Det är dock viktigt att i alla olika fall komma ihåg att det i grunden handlar om brandsäkerhet. Disponentförbundet och Fastighetsförbundet anser att det är viktigt att husbolagen ser till en ändamålsenlig och ansvarsfull sotning. Avslag på ansökan om återbrytande av dom gällande privat parkeringsövervakning Högsta domstolen (HD) har avslagit ansökan om återbrytande som en man från Vanda gjorde förra våren om den s.k. ParkComdomen. Oy ParkCom Ab hade ursprungligen yrkat att mannen åläggs att betala avtalsenlig övervakningsavgift för parkering i strid mot villkoren för parkering i ett privat parkeringsområde. Tingsrätten ansåg att övervakningsavgiften i själva verket innebar utförande av en uppgift som anförtrotts det offentliga och förkastade talan. Hovrätten kom fram till samma ståndpunkt. HD däremot biföll talan och ansåg att övervakningsavgiften inte handlade om utövande av offentlig makt utan om en avtalsbaserad förpliktelse. Fastighetsägaren hade rätt att bestämma om användningen av sitt område, om användningen inte var förbjuden i lag. Vägtrafiklagens bestämmelser hindrade inte fastighetsägaren från att ingå avtal om på vilka villkor man får parkera i ett privat område och om följderna vid brott mot villkoren. Vandabon ansökte om återbrytande av HD:s dom. Han ansåg att domen grundade sig på en uppenbart oriktig tillämpning av lag. Mannen hänvisade i sin ansökan till grundlagsutskottets utlåtande till följd av vilket riksdagen hade förkastat lagförslaget om privat parkeringsövervakning. 8

8 I HD:s beslut om återbrytande konstateras bland annat att privat parkeringsövervakning inte var reglerad i lag. Det har funnits grundad möjlighet att komma till avvikande resultat i ärendet om och på vilket sätt den som parkerar och fastighetsägaren sinsemellan kan avtala om avgifter för olovlig parkering. Detta har inte ändrats av att grundlagsutskottet senare i ett utlåtande har ansett att lagförslaget om privat parkeringsövervakning strider mot grundlagen. HD förkastade ansökan om återbrytande. Enligt beslutet hade det ärende som skulle avgöras inte varit rättsligt entydigt och domen hade således inte grundat sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag. Nya regeringen skärper energieffektivitetskraven på renoveringsbyggande Enligt nya bostads- och kommunikationsministern Krista Kiuru (sd) planerar regeringen att framöver mer noggrant ingripa även i energieffektiviteten vid renoveringsbyggande. Tidigare har det räckt att det krävs mer energieffektiva lösningar endast i ny bostadsproduktion. Nu har vi kommit till ett skede där vi måste se på frågan även ur renoveringsbyggandets synvinkel, konstaterade Kiuru i en intervju av Yles Aamu-TV. Enligt Kiuru avser regeringen att revidera lagstiftningen om renoveringsbyggande i skärpt riktning för att bostadsbeståndet framöver ska förbruka allt mindre energi. Enligt den nya bostadsministern har regeringen dock inte för avsikt att ingripa i helt små reparationer, men sannolikt kommer bestämmelserna om åtminstone ombyggnad att skärpas. RÄTTSFALL Aktieägares ändringsarbeten HD:2011:39 I fallet dryftades huruvida en domstol, då en ändring av bolagsordningen inte hade godkänts av bolagsstämman, kan ge en aktieägare rätt att utföra ändringsarbeten i sin lägenhet samt ålägga bolaget att ansöka om nödvändigt bygglov. På fallet tillämpades 77 i den gamla bostadsaktiebolagslagen. Enligt bostadsaktiebolagets bolagsordning gav de aktier A ägde besittningsrätt till en bostadslägenhet på sex rum och kök. A bad bolaget om lov att avdela lägenheten till två bostadslägenheter och att det i den etta som då fås byggs våtutrymmen och kök. Efter bolagsstämmans beslut om att inte bevilja lov för ändringsarbetena väckte A talan mot bolaget och yrkade att A ges rätt att utföra ändringsarbetena och att bolaget åläggs att hos byggnadsmyndigheterna ansöka om lov för ändringsarbetena eller att A ges rätt att ansöka om lovet. Eftersom ändringsarbetena ansågs kräva en ändring av bolagsordningen, kunde A:s käromål inte godkännas. Högsta domstolen ansåg att ändringsarbetet var av sådant slag att det krävde ändring av bolagsordningen. Endast en domstolsdom som ger rätt till ändringsarbetet räcker inte ensam, frågan måste dessutom behandlas på bolagsstämman. Tågordningen ska vara den att bolagsstämman först beslutar om ändring av bolagsordningen och först därefter fattar bolaget beslut om bygglovsansökan. Behov av rättsskydd kan aktieägaren ha först om bolaget trots ändring av bolagsordningen inte går med på att ansöka om bygglov. FORSKNING OCH UTVECKLING Stora energisparmöjligheter i bostadshus Inom ramen för ett projekt finansierat av Aalto-universitetet och Tekes har man letat efter metoder för att förbättra energieffektiviteten i nuvarande bostadshus. Enligt resultaten finns det en sparpotential på så mycket som 70 % i finländska bostadshus. Med programmerbara termostater sparar man redan nästan 15 % i uppvärmningsenergi. Att ersätta direkt elvärme med jordenergi skulle ge besparingar på % och en luftvärmepump som stöd för elvärmen ökar energieffektiviteten. Luftvärmepumpar får inte orsaka störande buller Luftvärmepumparna har blivit ett hett debattämne i husbolagen. Fastighetsförbundet 9

9 och Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU påminner om att ett korrekt installerat och underhållet aggregat inte orsakar störande buller. Förbunden uppmanar att man i bullerfrågor tar kontakt med husbolaget som ska utreda frågan. Vid behov kan man be en hälsoinspektör göra ett besök på platsen och bedöma eventuella negativa effekter för hälsan. - Om aggregatet avger störande strukturburet buller gäller det att bedöma om aggregatet har monterats och fästs på rätt sätt. Vibrationsdämpningen måste tas på allvar i synnerhet i flervåningshus. Den aggregatdel som placeras ute kan fästas till exempel på en gummidämpad monteringsställning på balkonggolvet, säger Fastighetsförbundets energiexpert Petri Pylsy. - Om luftvärmepumpen ändrar fasadens utseende på ett radikalt sätt måste man även kontakta kommunens byggnadsövervakning för att ta reda på om monteringen kräver myndighetstillstånd. Ansvaret för underhållet av en luftvärmepump och eventuella indirekta monteringskostnader hör alltid till aktieägaren om denne själv har skaffat aggregatet, påminner Fastighetsförbundets jurist Jaana Sallmén. Installatören ska ha köldmediecertifikat Husbolaget ska försäkra sig om att den som installerar värmepumpen har ett giltigt köldmediecertifikat. I sista hand kan man kontrollera detta i Säkerhets- och kemikalieverkets dvs. Tukes register. Enheten på utsidan ska placeras så att det inte kan falla snö på den till exempel från taket och så att fläkten inte orsakar grannarna störande buller. I flervåningshus ska utomhusenheten monteras på balkongen på ett monteringsställ försett med vibrationsgummin. Vid installationen är det också viktigt att se till att kondensvattnet kontrollerat leds till ett avlopp eller någon annan väg bort från byggnaden för undvikande av fuktskador. Placeringen av genomföringarna i ytterväggen ska väljas med omsorg och de ska utföras med iakttagande av god byggsed och tätas på ett korrekt sätt. Husbolaget kan ställa villkor för tillstånd för installation I husbolag får luftvärmepumpar inte installeras lika enkelt som i egnahemshus utan där behövs husbolagets tillstånd innan installationen påbörjas. Fastighetsförbundet och Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU rekommenderar att bolagsstämmorna fattar ett principbeslut om luftvärmepumpar och installationen av dem - antingen för eller emot - när saken kommer upp. Efter det här ger husbolagets styrelse tillstånd för installation av enskilda luftvärmepumpar i enlighet med principbeslutet. I flervånings- och radhus används luftvärmepumpar huvudsakligen sommartid för kylning, men i husbolag med direkt elvärme kan aggregatet användas även för uppvärmning vintertid. Installationen av luftvärmepumpar i flervånings- eller radhusbolag ska utföras omsorgsfullt och med iakttagande av bostadsaktiebolagslagen. Det är viktigt att komma ihåg att aktieägarna ska behandlas jämlikt - även i frågor om luftvärmepumpar. Om aktieägarna så vill kan majoriteten även besluta att bolaget vidtar ett faktiskt ombyggnadsprojekt där husbolaget skaffar luftvärmepumpar till varje bostad. MARKNADER OCH KONJUNKTURER 20 % :s marknadsandel för flervåningshus i trä senast 2020 Den nya regeringen har starkt gått in för att främja byggandet i trä inom ramen för programmål som faller inom tre ministeriers ansvarsområden. Ett av dessa ministerier är Arbets- och näringsministeriet. Enligt näringsminister Jyri Häkämies bör Finland försöka komma i kapp andra länder inom träbyggandet. Han föreslår en marknadsandel på 20 % som mål för flervåningshusbyggandet i trä senast 2020 efter den svenska modellen. Finland har under den här regeringsperioden möjlighet att ta fatt andra länder när det gäller träbyggande. Träets andel i till exempel flervåningshusbyggandet i Sverige är nästan 20 %, medan vi i Finland fortfarande ligger under en procent. Jag tror att de nya brandbestämmelserna som godkändes i våras blir en bra grund för ökad användning av trä i flervåningshus. Nu vaknar intresset igen för att bygga i trä i Finland, vilket visas av att fler än 60 kommuner är intresserade, säger Häkämies i en intervju till Puuinfo. Vi kunde sätta som mål att öka marknadsandelen för flervåningshus i trä till 10 10

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Evenemang... 3 Taloyhtiö.Nyt... 3 Personalnyheter... 3 Undervisningsrådet Keijo Kaivanto... 3 AKTUELLT... 4 De bästa aktiebolagen belönades... 4 Konditionsgranskningen

Läs mer

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena

RP 78/2012 rd. avhjälpa olika problem i anslutning till avgiftsbelagda. Avsikten är att bestämmelserna om kreditförhållandena Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen, lagen om registrering av vissa kreditgivare och 2 i räntelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

MILJÖMINISTERIETS FÖRORDNING OM FÖRBÄTTRING AV BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA VID REPARATIONS- OCH ÄNDRINGSARBETEN

MILJÖMINISTERIETS FÖRORDNING OM FÖRBÄTTRING AV BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA VID REPARATIONS- OCH ÄNDRINGSARBETEN Obs: Okontrollerad översättning MILJÖMINISTERIET Promemoria Överingenjör 27.2.2013 Jyrki Kauppinen MILJÖMINISTERIETS FÖRORDNING OM FÖRBÄTTRING AV BYGGNADERS ENERGIPRESTANDA VID REPARATIONS- OCH ÄNDRINGSARBETEN

Läs mer

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande

RP 267/2009 rd. I propositionen föreslås att föreningslagen kompletteras med bestämmelser om distansdeltagande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av föreningslagen, av 57 i revisionslagen och av partilagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att föreningslagen

Läs mer

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen.

RP 24/2010 rd. I denna proposition föreslås en revidering av 7 kap. om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och registrering av vissa kreditgivare samt vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till energieffektivitetslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen om fritt finansierade bostadsrättsbostäder och annat utvecklande av bostadsrättssystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Propositionen innehåller förslag till

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Råd till business köpare

Råd till business köpare Råd till business köpare Råd till nya företagare som planerar att köpa ett företag TEM/APAKE 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför köpa en etablerad business... 5 Att hitta en lämplig business

Läs mer

Lagbunden förvaltning är rättsstatens grundval

Lagbunden förvaltning är rättsstatens grundval 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll 4 Lagbunden förvaltning är rättsstatens grundval 6 HFD Top 3 8 Hur rättspraxis påverkar beskattningen 9 Skattetolkningar skapar en fungerande praxis 12 Beslut med verkan för

Läs mer

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder

Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder 2010-03-30 1 (12) Konkurrensfrågor och marknaden för hyresbostäder Anförande av Jan-Erik Ljusberg, stf generaldirektör Konkurrensverket, vid SABOs konferens i Stockholm den 30 mars 2010. Det talade ordet

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om domännamn ändras. Enligt förslaget

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av lagen om Kommunernas

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare

Det lokala SKVL-medlemsföretaget. känner bygden GUIDE. till bostadsköpare och -säljare Det lokala SKVL-medlemsföretaget känner bygden GUIDE till bostadsköpare och -säljare För lyckade bostadsaffärer! Från år 1946! 2 Boendet berör varje människa och är ett av våra grundläggande behov. Det

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att bilskattelagen ändras. Det föreslås att

Läs mer

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED

INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED 1 INSTRUKTIONER OM GOD FÖRMEDLINGSSED Instruktionerna om god förmedlingssed publiceras i samband med presskonferensen som hålls 16.9, då instruktionerna träder i kraft.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012

ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 ANVISNING OM GOD FÖRMEDLINGSSED 5.6.2012 2 INNEHÅLL GOD FÖRMEDLINGSSED... 5 1. ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.1 ALLMÄNT OM ATT BEDRIVA FÖRMEDLINGSVERKSAMHET... 5 1.2 TILLSYN ÖVER FÖRMEDLINGSVERKSAMHETEN...6

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Innehåll Behålla eller sälja Grillning en het fråga i Insatshöjning Vad gäller vid bostadsanpassning Frågor svar Nyheter för dig i bostadsrättss styrelse. www.bostadsrerna.se Nummer 4 Maj 2012 Bostadsrätts

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer