FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT..."

Transkript

1 Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Bulletinen blir elektronisk... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 3 Till Fastighetsförbundet över 600 nya medlemmar i januari-juni... 4 Fortsättning på utbildningssystemet för husbolagsstyrelser... 4 Byggandets Kvalitet BYKVA med på Fastighetsförbundets höstevenemang... 4 AKTUELLT... 4 Viktigt att läsa disponentintyget omsorgsfullt vid köp av bostad... 4 Bostadsbolag ska se till säkerheten på bollplaner och lekplatser... 5 VTT:s test gav Constis epoxirör 50 års livslängd... 5 Elektronisk service i byggda miljöer... 6 Helsingfors har nätsidor för kompletteringsbyggande... 6 För mycket pengar går åt till bostadsstöd... 6 Ökad efterfrågan på professionella disponenttjänster... 6 PÅVERKAN... 6 Spelregler för fastigheternas parkeringsövervakning behövs omedelbart... 6 Ny förening för gruppbyggande... 7 JURIDISKA ÄRENDEN... 8 Vem ansvarar för sotningen i husbolag?... 8 Avslag på ansökan om återbrytande av dom gällande privat parkeringsövervakning... 8 Nya regeringen skärper energieffektivitetskraven på renoveringsbyggande... 9 RÄTTSFALL... 9 FORSKNING OCH UTVECKLING... 9 Stora energisparmöjligheter i bostadshus... 9 Luftvärmepumpar får inte orsaka störande buller... 9 Marknader och konjunkturer % :s marknadsandel för flervåningshus i trä senast Antalet bostadsbygglov ökade i maj Byggkostnaderna i juli steg med 3,6 % Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 10 % på årsnivå Konkurrensen på värmemarknaden skärps Hyreshöjningen i Finland snabbare än i euroområdet Grundräntan har stigit EKONOMI OCH SKATTER...12 Fastighetsskatten tros skärpas under de närmaste åren Fastighetsskatterna steg till mer än 1,2 miljarder euro i år ,25 miljoner euro för reparations- och energiunderstöd PUBLIKATIONER OCH EVENEMANG...13 Anvisning om informationssäkerhet -Vuokrauksen tietosuojaohje Flera e-tjänster inom justitieförvaltningen Fatta ett bra beslut! KIINKO-utbildning för husbolagens styrelser

2 FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT Bulletinen blir elektronisk I höst övergår vår förening till en bulletin i elektroniskt format. Det här är den sista pappersbulletinen som skickas till alla medlemmar. Framöver kan bulletinen läsas på förbundets efter registeringen. Anvisningar om hur man läser och prenumererar på den elektroniska bulletinen hittar ni i den förra bulletinen samt på våra webbsidor llt Om du inte har tillgång till elektronisk utrustning, dvs. om du inte kan läsa bulletinen på Taloyhtio.net ber vi dig vänligen informera oss om detta. I slutet av bulletinen finns ett separat brev om saken. Klipp loss blanketten och skicka oss dina uppgifter. Evenemang FASTIGHET 2011 Fastighetsmässan som ordnas vartannat år står i tur på Helsingfors Mässcentrum. Här kan du på en och samma gång ta del av sammanlagt åtta olika mässor med anknytning till fastighetsbranschen. I hall 6 finns KiinteistöPlaza med ny och aktuell information varje dag, bland annat om upphandling av disponenttjänster, aktieägarnas egna reparationer och nerskottning av snö från tak. Vid sidan av Plaza har även Kiinteistöliitto Uusimaa och Fastighetsförbundet ett stånd med rådgivning. Läs mer om mässorna och Plazas program på inbjudan som följer med Kiinteistölehti samt på sidorna Kom ihåg att registrera dig på förhand. Välkommen! Utbildning på finska Informationskväll för styrelser I samarbete med Finlands Gårdscentral, Sonera och Suomen Kiinteistölehti ordnas en informationskväll som riktar sig till ordförande och styrelsemedlemmar i husbolag. Kom med och uppdatera dina kunskaper om administration och underhåll i husbolag. Kvällen är avgiftsfri och öppen för alla. Kaffeservering. Upphandlingskväll Kiinteistöliitto Uusimaa ordnar en kväll om konkurrensutsättning och upprättande av avtal i husbolag. Kvällen riktar sig till ordförande och medlemmar i husbolagsstyrelser. Kvällen är gratis för medlemshusbolagens representanter. Plats: Konferenshotellet Meripuisto, Bränningsberget 4, Esbo Temakväll om renoveringar i husbolag och branschutställning Kiinteistöliitto Uusimaa ordnar en utbildningskväll om renoveringsbyggande kompletterad av en branschutställning. Kvällen av avgiftsfri och öppen för alla men förhandsanmälan är dock obligatorisk. Plats: Vetenskapscentret Heureka, Dickursby. Mer information om evenemangen och anmälningsanvisningar Mer information om alla evenemang tillsammans med anmälningsanvisningar finns på Kiinteistöliitto Uusimaas webbplats (Tapahtumat). Personalnyheter Kiinteistöliitto Uusimaas långvariga ombudsman i anställningsfrågor Irmeli Sinisalo avgår med pension Finlands Fastighetsförbund Tradenom HSO Elsa Kaijala, 23, har utsetts till ny assistent efter Pia Johansson som 1.8 började som assistent till ordförande för Servicefacket PAM. Politices magister Jukka Kero, 47, började som ansvarig ekonomist. Kero ansvarar för informationsproduktion om fastighetsekonomi och fastighetshållning för intressebevaknings- och medlemsservicebehov. 3

3 Hans uppgifter omfattar även anvisningar och rådgivning i anslutning till bostadssammanslutningars ekonomi och beskattning. Jur.stud., förvaltn.stud. Miia Lavonen har utsetts till rådgivande jurist och tillträdde tjänsten Till Fastighetsförbundet över 600 nya medlemmar i januari-juni Fastighetsförbundets starka medlemsutveckling håller i sig. Under perioden anslöt sig 616 nya medlemshus till Fastighetsförbundets regionala medlemsföreningar. Flest nya medlemmar fick föreningarna i Nyland och Päijät-Häme. Finlands Svenska Fastighetsföreningen fick under samma tid så gott som nio nya medlemmar. Fortsättning på utbildningssystemet för husbolagsstyrelser Utbildningssystemet för husbolagsstyrelser fortsätter under 2011 med målet att utveckla utbildningen för husbolagsstyrelser och styrelsernas kompetens. Projektet genomförs under ledning av Fastighetsförbundet och det inledande seminariet hölls 17.6 i Helsingfors. OK-studiecentralen har beviljat projektet finansiering. Inom projektet kommer man att ta fram fler än 10 nya utbildningar som komplement till tidigare utbildningar. Utvecklingsprojektet från 2009 får härmed en fortsättning. För samtliga utbildningar sätts utbildningsmål och dessutom utarbetas beskrivningar och utbildningsmaterial. Utbildningarna är fristående och omfattar 2-3 timmar. Under hösten 2011 pilottestas de. Byggandets Kvalitet BYKVA med på Fastighetsförbundets höstevenemang Byggandets kvalitet BYKVA rf kommer under hösten att bevista en rad evenemang av Fastighetsförbundets regionala medlemsföreningar. Information om BYKVAs verksamhet och service kommer att ges åtminstone vid följande evenemang: , upphandlingskväll, Kiinteistöliitto Uusimaa, Esbo Byggandets Kvalitet BYKVA är ett organ grundat av organisationer inom fastighets- och byggbranschen. Dess syfte är att förbättra kvaliteten på byggandet och förutsättningarna för sund konkurrens. BYKVA samlar in och administrerar information om företag i branschen, utvärderar och beviljar kompetenser och klassificeringar. Tjänsterna är RALA-kompetens, RALAcertifiering och RALA-projektfeedback (RALA efter förkortningen på organisationens finska namn Rakennuksen Laatu). Med dessa tjänster vill man underlätta både branschföretagens arbete och beställarnas val av leverantör. BYKVA administrerar ett företagsregister som är fritt tillgängligt för alla på dess webbplats. Det är ett bra verktyg även för husbolag och disponenter som behöver hitta kompetenta och tillförlitliga samarbetsparter för till exempel renoveringar. Närmare information om BYGVA och dess tjänster finns på organisationens webbplats AKTUELLT Viktigt att läsa disponentintyget omsorgsfullt vid köp av bostad Disponentförbundet och Fastighetsförbundet Disponentintyget visar i vilket skick husbolaget är och vilka dess framtidsplaner är. Disponentförbundet och Fastighetsförbundet understryker vikten av att bostadsköpare läser disponentintyget ingående för att informera 4

4 sig om läget i husbolaget där han eller hon står i beråd att köpa lägenhet. Disponentintyget innehåller opartisk expertinformation om reparationer som har gjorts och om reparationer som planeras i husbolaget. Disponentintyget ger dem som köper eller hyr en lägenhet information om till exempel ett förestående stambyte, om husbolaget har sparat i förväg för reparationen eller om husbolaget har hyresinkomster som kan användas för ändamålet. - Förutsättningen för ett lyckat bostadsköp är att köparen får tillräckligt med korrekt information om bolagets nuläge och framtidsplaner, till exempel om förestående reparationsprojekt, kommenterar Fastighetsförbundets jurist Jaana Sallmén. Säljaren av en bostad eller fastighetsförmedlaren beställer disponentintyget hos husbolagets disponentbolag och intyget upprättas av bolagets disponent. Priset på disponentintyget är avtalat mellan bolagets styrelse och disponenten. Priset kan kontrolleras i serviceprislistan hos det disponentföretag som husbolaget anlitar. Disponenten ansvarar för att uppgifterna i disponentintyget är korrekta. - Redan ett litet fel i disponentintyget kan leda till en stor tvist vid bostadsköp, konstaterar Disponentförbundets jurist Marina Furuhjelm. När disponenten upprättar disponentintyget kontrollerar och uppdaterar han eller hon bland annat lån som bolaget har lyft eller ännu inte lyft, aktieägarnas obetalda vederlag och låneandelar samt reparationer på byggnaden och i lägenheterna. Minimikravet på uppgifter som disponentintyget ska innehålla finns angivet i bostadsaktiebolagslagen och i statsrådets förordning om disponentintyg. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) startade sommaren 2011 ett övervakningsprojekt i syfte att förbättra säkerheten på bollplaner. Med i projektet är även kommunernas och regionalförvaltningsämbetenas myndigheter med ansvar för konsumentsäkerhetstillsynen. Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet ålägger tjänsteleverantörer att se till att tjänsten inte medför fara. Tjänsteleverantören ska känna till de risker som tjänsten är förenad med och vara beredd på dem på ett ändamålsenligt sätt. Bostadsaktiebolag ska se till att redskapen på bollplaner och lekplatser är korrekt monterade enligt tillverkarens anvisningar. Husbolagen ska sörja för redskapens säkerhet under hela den tid de är i bruk (t.ex. fästen och kedjor i gungor och basketbollställningarnas anordningar för att förhindra att de faller omkull). Användarna ska även få tillräckligt med information för att garantera säker användning alltid när det är nödvändigt. Sådan information är bland annat förbud om att hänga i ett redskap på grund av risken för att det stjälper. Vid anskaffning av såväl fotbollsmål och basketbollsställningar som lekplansutrustning ska man försäkra sig om att redskapen är säkra och lämpliga för allmänt bruk. Redan i anbudsbegäran är det bra att ta med att lekredskapen ska uppfylla kraven i säkerhetsstandarden SFS-EN Närmare information finns på Tukes webbplats: dukternas-sakerhet/forutse-riskerna---beaktaproduktsakerheten2/anvisningar-forproduktsakerhetstillsynen/ Bostadsbolag ska se till säkerheten på bollplaner och lekplatser Tukes påminner om att husbolagen ska sörja för säkerheten på bollplaner och lekplatser som finns på husbolagets område. De omfattas av konsumentsäkerhetslagstiftningen. Lekplatserna till exempel används hela tiden av barn och därför är det viktigt att de är i gott skick och trygga för användarna. VTT:s test gav Constis epoxirör 50 års livslängd VTT har slutfört åldringsprovningen av PutkiReformi Oy:s epoxirör. PutkiReformi Oy ingår i Consti Talotekniikka. Utifrån provningen bedöms rören hålla cirka 50 år vid normala användningstemperaturer i avloppsrör i uppvärmda bostadshus. VTT beviljade certifikatet för PutkiReformimetoden för renovering av avloppsrör redan i fjol. VTT har nu med stöd av provnings- 5

5 resultaten uppdaterat den redan tidigare angivna livslängden på 50 år. VTT:s certifiering innehåller bland annat kvalitetssäkring och typprovning av produkten. Dessutom övervakar VTT att innehavaren av certifikatet agerar i enlighet med överenskomna kvalitetskrav. PutkiReformi-metoden är en metod där gamla gjutjärnsrör beläggs på insidan med en självbärande elastisk epoxibeläggning. Elektronisk service i byggda miljöer Miljöministeriet leder en av de sju helheter som ingår i SADe-programmet. SADe är ett program av Finansministeriet för att påskynda elektronisk kommunikation och demokrati, och pågår under perioden Servicehelheten för byggd miljö och boendet har som ett av sina mål satt att miljötillstånd ska kunna ansökas elektroniskt senast Finlands Fastighetsförbund medverkar i denna servicehelhet. Andra som deltar är kommunerna, Finlands Kommunförbund, Jordoch skogsbruksministeriet, Lantmäteriverket, Finlands miljöcentral, Statistiskcentralen och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Andra mål är att tillhandahålla mer elektronisk information om hyror, energicertifikat, planläggning och övriga planer än hittills. Genom elektroniska tillståndstjänster eftersträvas besparingar i synnerhet i kommunerna. Den som ansöker om tillstånd framöver behöver till exempel inte skicka in samma uppgifter till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) många gånger. För mycket pengar går åt till bostadsstöd Finansministeriet anser att alltför många som får bostadsbidrag bor i fritt finansierade hyresbostäder. Över hälften av de hushåll som erhåller bidrag betalar hög marknadshyra, som utgör grund för uträkningen av bostadsbidraget. Detta är fallet i synnerhet i huvudstadsregionen där det inte står billiga hyresbostäder till förfogande. Enligt Finansministeriet går det för staten åt för mycket pengar till bostadsstöd och det vore billigare att låta mindrebemedlade bo i hyresbostäder som byggs med stöd av ARA. Miljöministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet och Helsingfors stad kritiserar förslaget. Ministerierna och ARA motsätter sig de tidsbegränsade hyreskontrakt som Finansministeriet driver, hushållen skulle då vara tvungna att flytta om inkomsterna stiger. Ökad efterfrågan på professionella disponenttjänster En riksomfattande barometerenkät som Disponentförbundet har genomfört visar att antalet anbudsförfrågningar till disponentföretagen har ökat. - I synnerhet mindre bostadsaktiebolag vill oftare än hittills ha professionella disponenttjänster. Det här betyder att bolag som hittills har skött disponentskapet på egen hand ber om anbud av disponentföretag, konstaterar Disponentförbundets utvecklingschef Heikki Kauranen. Helsingfors har nätsidor för kompletteringsbyggande Helsingfors har som första stad i Finland lagt ut nätsidor som allmänt presenterar kompletteringsbyggande. Här finns till exempel information om vilken ekonomisk nytta en nuvarande boende kan få om det byggs nya bostäder på tomten. Nätsidorna har information om hur man tar reda på möjligheterna att bygga ut. PÅVERKAN Spelregler för fastigheternas parkeringsövervakning behövs omedelbart Fastighetsägarna behöver snabbt en lag om privat parkeringsövervakning. Regeringen bör inleda beredningen och lämna en proposition till riksdagen under hösten

6 Förra riksdagens nej till lagförslaget om privat parkeringsövervakning försatte den privata parkeringsövervakningen i ett juridiskt oklart läge. Enligt Justitieministeriet och konsumentombudsmannen kan man nu inte ge konsumenterna anvisningar om huruvida man bör betala en övervakningsavgift som påförts av ett privat bolag eller inte. Ytterligare oklarheter följer av konflikten mellan Högsta domstolen och riksdagens grundlagsutskott. HD talar om en övervakningsavgift föranledd av avtalsbrott, grundlagsutskottet om att överlåta rätten att bötfälla till privata aktörer. Spelreglerna och begreppen är röriga. Fastighetsägarna/bostadsaktiebolagen bör i lag ges rätt att övervaka parkeringen i sitt område, påföra övervakningsavgift för olovlig parkering och ingå övervakningsavtal med privata parkeringsövervakningsbolag. För fastighetsägarna är situationen nu besvärligare än den var före det lagförslag som förföll i föregående riksdag. Många fastighetsägare har efter HD:s avgörande ingått avtal om parkeringsövervakning med privata parkeringsövervakningsbolag. Tack vare det blev det avsevärt lättare att bekämpa olovlig parkering. Tidigare var problemen ohanterbara. Grundlagsdiskussionens underkännande av lagförslaget ryckte undan trovärdighetsgrunden för bostadsaktiebolagens övervakning. Den omfattande och synliga mediedebatten har uppviglat till medborgarolydnad vid felparkering på bostadsaktiebolags tomter. Den nuvarande situationen försvårar parkeringskontrollen i privata områden samt glömmer såväl det egendomsskydd som grundlagen garanterar som fastighetsägarens rätt att själv bestämma om användningen av sin fastighet. Den försämrar även säkerheten och trivseln för de boende, i synnerhet för barn och åldringar. Olovlig parkering blir hinder på räddningsvägar och är även ett betydande säkerhetshot. I Finland finns ca bostadsaktiebolag, varav finns i Nyland. Parkering på bostadsaktiebolagens gårdar är ett verkligt problem. Bolagen står hjälplösa. Problemet accentueras i huvudstadsregionen och andra stora tätorter. Den offentliga parkeringsövervakningens resurser är inte tillräckliga varken nu eller framöver för att övervaka parkeringen på bostadsaktiebolagens gårdar. Det behövs en lag om privat parkeringsövervakning. På så sätt undviks oklarheterna och alla parter garanteras tillräcklig rättssäkerhet. Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistus ry (Kiinteistöliitto Uusimaa) uppmanar regeringen att påskynda beredningen och lämna riksdagen en proposition - som även nämns i regeringsprogrammet - ännu i år. Ny förening för gruppbyggande Aktörer intresserade av att bygga i grupp har grundat en ny intressebevakande förening Ryhmärakennuttajat ry. Föreningen kommer bland annat att kräva bättre ekonomiska och juridiska förutsättningar för denna typ av byggande. Den nygrundade föreningen har som mål att förbättra förutsättningarna för att bygga i grupp bland annat på följande sätt: - Främja framtagandet och utvecklandet av verksamhetsmodeller, avtalsmodeller och övrig praxis för gruppbyggande - Verka för medelallokering från Finansieringsoch utvecklingscentralen för boendet ARA till stöd för gruppbyggande - Producera och sprida information om alternativet att bygga i grupp Den nya föreningens kommunikationskanal har adressen Bakgrundsfakta om gruppbyggande Gruppbyggande avser byggande som genomförs på villkor av dem som kommer att bo i huset. Man kan bygga både småhus och flervåningshus på detta sätt, antingen som ägar-, bostadsrätts- eller hyreshus. De boendes möjligheter att påverka och deras ansvar kan variera, men gemensamt för projekten är att de erbjuder alternativ för bostadsproduktion som utgår ifrån de boende. Gruppbyggen har blivit populära ute i världen, till exempel i Förenta staterna, Tyskland och Sverige. I Finland har sådana förekommit allmänt sedan början av 1900-talet fram till 1960-talet. I Helsingfors stadskärna finns det flera exempel på gruppbyggda hus. 7

7 JURIDISKA ÄRENDEN Vem ansvarar för sotningen i husbolag? Disponentförbundet och Fastighetsförbundet är oroade av att bostadsaktiebolagen inte vet vem som ansvarar för sotningen av rökkanaler. Oklarhet skapas av 13 och 22 i den gällande räddningslagen enligt vilka lägenhetsinnehavaren är ansvarig för sotningen i utrymmen i hans eller hennes besittning. På bostadsaktiebolag tillämpas dock som särskild lag bostadsaktiebolagslagen som i eventuella konfliktsituationer går framom räddningslagens bestämmelser. Enligt 4 kap. 2 i bostadsaktiebolagslagen ska bolaget underhålla aktielägenheternas konstruktioner av vilka rökkanalerna utgör en del. Det här betyder att bostadsaktiebolaget ska åtgärda eventuella fel, som luftläckage och förvittringar i kanalerna. Därtill är sotningen av rökkanalerna enligt bostadsaktiebolagslagen bolagets ansvarsområde om inte annat har avtalats. Aktieägare ska enligt 4 kap. 3 i bostadsaktiebolagslagen underhålla sin aktielägenhet invändigt. Aktieägaren svarar således för de delar som finns inne i lägenheten, som till exempel eldstäder. Rökkanalerna är dock inte en del inne i lägenheten eller det utrymme innehavaren av lägenheten besitter trots att kanalen finns i anslutning till lägenheten. Således hör rökkanalen inte till aktieägarens ansvar. Aktieägaren svarar för gamla kakelugnar och rökkanaler Många husbolag har i och med centralvärmen slopat användningen av eldstäder i uppvärmningssyfte. Då svarar bolaget inte längre för reparation av till exempel gamla rökkanaler och kakelugnar eftersom de inte längre används för det de ursprungligen var avsedda för. I sådana fall hör underhållsansvaret för kakelugnarna och rökkanalerna inte längre till bolaget. Om aktieägarna vill fortsätta att använda eldstäderna för trivsel och avkoppling svarar de själva för kostnaderna. Om det däremot i en lägenhet ursprungligen har funnits en eldstad som inte har ingått i uppvärmningssystemet, utan som redan från början har varit en trivselfaktor ska bolaget hålla rökkanalerna i skick eftersom de ingår i bolagets underhållsansvar. Samma gäller när det ursprungligen har funnits en rökkanal i lägenheten men aktieägaren själv har låtit montera en eldstad i lägenheten. Om aktieägaren själv under byggfasen eller därefter på egen bekostnad gjort omändringar och låtit bygga rökkanaler i sin lägenhet ansvarar bolaget inte för dem. Det är dock viktigt att i alla olika fall komma ihåg att det i grunden handlar om brandsäkerhet. Disponentförbundet och Fastighetsförbundet anser att det är viktigt att husbolagen ser till en ändamålsenlig och ansvarsfull sotning. Avslag på ansökan om återbrytande av dom gällande privat parkeringsövervakning Högsta domstolen (HD) har avslagit ansökan om återbrytande som en man från Vanda gjorde förra våren om den s.k. ParkComdomen. Oy ParkCom Ab hade ursprungligen yrkat att mannen åläggs att betala avtalsenlig övervakningsavgift för parkering i strid mot villkoren för parkering i ett privat parkeringsområde. Tingsrätten ansåg att övervakningsavgiften i själva verket innebar utförande av en uppgift som anförtrotts det offentliga och förkastade talan. Hovrätten kom fram till samma ståndpunkt. HD däremot biföll talan och ansåg att övervakningsavgiften inte handlade om utövande av offentlig makt utan om en avtalsbaserad förpliktelse. Fastighetsägaren hade rätt att bestämma om användningen av sitt område, om användningen inte var förbjuden i lag. Vägtrafiklagens bestämmelser hindrade inte fastighetsägaren från att ingå avtal om på vilka villkor man får parkera i ett privat område och om följderna vid brott mot villkoren. Vandabon ansökte om återbrytande av HD:s dom. Han ansåg att domen grundade sig på en uppenbart oriktig tillämpning av lag. Mannen hänvisade i sin ansökan till grundlagsutskottets utlåtande till följd av vilket riksdagen hade förkastat lagförslaget om privat parkeringsövervakning. 8

8 I HD:s beslut om återbrytande konstateras bland annat att privat parkeringsövervakning inte var reglerad i lag. Det har funnits grundad möjlighet att komma till avvikande resultat i ärendet om och på vilket sätt den som parkerar och fastighetsägaren sinsemellan kan avtala om avgifter för olovlig parkering. Detta har inte ändrats av att grundlagsutskottet senare i ett utlåtande har ansett att lagförslaget om privat parkeringsövervakning strider mot grundlagen. HD förkastade ansökan om återbrytande. Enligt beslutet hade det ärende som skulle avgöras inte varit rättsligt entydigt och domen hade således inte grundat sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag. Nya regeringen skärper energieffektivitetskraven på renoveringsbyggande Enligt nya bostads- och kommunikationsministern Krista Kiuru (sd) planerar regeringen att framöver mer noggrant ingripa även i energieffektiviteten vid renoveringsbyggande. Tidigare har det räckt att det krävs mer energieffektiva lösningar endast i ny bostadsproduktion. Nu har vi kommit till ett skede där vi måste se på frågan även ur renoveringsbyggandets synvinkel, konstaterade Kiuru i en intervju av Yles Aamu-TV. Enligt Kiuru avser regeringen att revidera lagstiftningen om renoveringsbyggande i skärpt riktning för att bostadsbeståndet framöver ska förbruka allt mindre energi. Enligt den nya bostadsministern har regeringen dock inte för avsikt att ingripa i helt små reparationer, men sannolikt kommer bestämmelserna om åtminstone ombyggnad att skärpas. RÄTTSFALL Aktieägares ändringsarbeten HD:2011:39 I fallet dryftades huruvida en domstol, då en ändring av bolagsordningen inte hade godkänts av bolagsstämman, kan ge en aktieägare rätt att utföra ändringsarbeten i sin lägenhet samt ålägga bolaget att ansöka om nödvändigt bygglov. På fallet tillämpades 77 i den gamla bostadsaktiebolagslagen. Enligt bostadsaktiebolagets bolagsordning gav de aktier A ägde besittningsrätt till en bostadslägenhet på sex rum och kök. A bad bolaget om lov att avdela lägenheten till två bostadslägenheter och att det i den etta som då fås byggs våtutrymmen och kök. Efter bolagsstämmans beslut om att inte bevilja lov för ändringsarbetena väckte A talan mot bolaget och yrkade att A ges rätt att utföra ändringsarbetena och att bolaget åläggs att hos byggnadsmyndigheterna ansöka om lov för ändringsarbetena eller att A ges rätt att ansöka om lovet. Eftersom ändringsarbetena ansågs kräva en ändring av bolagsordningen, kunde A:s käromål inte godkännas. Högsta domstolen ansåg att ändringsarbetet var av sådant slag att det krävde ändring av bolagsordningen. Endast en domstolsdom som ger rätt till ändringsarbetet räcker inte ensam, frågan måste dessutom behandlas på bolagsstämman. Tågordningen ska vara den att bolagsstämman först beslutar om ändring av bolagsordningen och först därefter fattar bolaget beslut om bygglovsansökan. Behov av rättsskydd kan aktieägaren ha först om bolaget trots ändring av bolagsordningen inte går med på att ansöka om bygglov. FORSKNING OCH UTVECKLING Stora energisparmöjligheter i bostadshus Inom ramen för ett projekt finansierat av Aalto-universitetet och Tekes har man letat efter metoder för att förbättra energieffektiviteten i nuvarande bostadshus. Enligt resultaten finns det en sparpotential på så mycket som 70 % i finländska bostadshus. Med programmerbara termostater sparar man redan nästan 15 % i uppvärmningsenergi. Att ersätta direkt elvärme med jordenergi skulle ge besparingar på % och en luftvärmepump som stöd för elvärmen ökar energieffektiviteten. Luftvärmepumpar får inte orsaka störande buller Luftvärmepumparna har blivit ett hett debattämne i husbolagen. Fastighetsförbundet 9

9 och Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU påminner om att ett korrekt installerat och underhållet aggregat inte orsakar störande buller. Förbunden uppmanar att man i bullerfrågor tar kontakt med husbolaget som ska utreda frågan. Vid behov kan man be en hälsoinspektör göra ett besök på platsen och bedöma eventuella negativa effekter för hälsan. - Om aggregatet avger störande strukturburet buller gäller det att bedöma om aggregatet har monterats och fästs på rätt sätt. Vibrationsdämpningen måste tas på allvar i synnerhet i flervåningshus. Den aggregatdel som placeras ute kan fästas till exempel på en gummidämpad monteringsställning på balkonggolvet, säger Fastighetsförbundets energiexpert Petri Pylsy. - Om luftvärmepumpen ändrar fasadens utseende på ett radikalt sätt måste man även kontakta kommunens byggnadsövervakning för att ta reda på om monteringen kräver myndighetstillstånd. Ansvaret för underhållet av en luftvärmepump och eventuella indirekta monteringskostnader hör alltid till aktieägaren om denne själv har skaffat aggregatet, påminner Fastighetsförbundets jurist Jaana Sallmén. Installatören ska ha köldmediecertifikat Husbolaget ska försäkra sig om att den som installerar värmepumpen har ett giltigt köldmediecertifikat. I sista hand kan man kontrollera detta i Säkerhets- och kemikalieverkets dvs. Tukes register. Enheten på utsidan ska placeras så att det inte kan falla snö på den till exempel från taket och så att fläkten inte orsakar grannarna störande buller. I flervåningshus ska utomhusenheten monteras på balkongen på ett monteringsställ försett med vibrationsgummin. Vid installationen är det också viktigt att se till att kondensvattnet kontrollerat leds till ett avlopp eller någon annan väg bort från byggnaden för undvikande av fuktskador. Placeringen av genomföringarna i ytterväggen ska väljas med omsorg och de ska utföras med iakttagande av god byggsed och tätas på ett korrekt sätt. Husbolaget kan ställa villkor för tillstånd för installation I husbolag får luftvärmepumpar inte installeras lika enkelt som i egnahemshus utan där behövs husbolagets tillstånd innan installationen påbörjas. Fastighetsförbundet och Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU rekommenderar att bolagsstämmorna fattar ett principbeslut om luftvärmepumpar och installationen av dem - antingen för eller emot - när saken kommer upp. Efter det här ger husbolagets styrelse tillstånd för installation av enskilda luftvärmepumpar i enlighet med principbeslutet. I flervånings- och radhus används luftvärmepumpar huvudsakligen sommartid för kylning, men i husbolag med direkt elvärme kan aggregatet användas även för uppvärmning vintertid. Installationen av luftvärmepumpar i flervånings- eller radhusbolag ska utföras omsorgsfullt och med iakttagande av bostadsaktiebolagslagen. Det är viktigt att komma ihåg att aktieägarna ska behandlas jämlikt - även i frågor om luftvärmepumpar. Om aktieägarna så vill kan majoriteten även besluta att bolaget vidtar ett faktiskt ombyggnadsprojekt där husbolaget skaffar luftvärmepumpar till varje bostad. MARKNADER OCH KONJUNKTURER 20 % :s marknadsandel för flervåningshus i trä senast 2020 Den nya regeringen har starkt gått in för att främja byggandet i trä inom ramen för programmål som faller inom tre ministeriers ansvarsområden. Ett av dessa ministerier är Arbets- och näringsministeriet. Enligt näringsminister Jyri Häkämies bör Finland försöka komma i kapp andra länder inom träbyggandet. Han föreslår en marknadsandel på 20 % som mål för flervåningshusbyggandet i trä senast 2020 efter den svenska modellen. Finland har under den här regeringsperioden möjlighet att ta fatt andra länder när det gäller träbyggande. Träets andel i till exempel flervåningshusbyggandet i Sverige är nästan 20 %, medan vi i Finland fortfarande ligger under en procent. Jag tror att de nya brandbestämmelserna som godkändes i våras blir en bra grund för ökad användning av trä i flervåningshus. Nu vaknar intresset igen för att bygga i trä i Finland, vilket visas av att fler än 60 kommuner är intresserade, säger Häkämies i en intervju till Puuinfo. Vi kunde sätta som mål att öka marknadsandelen för flervåningshus i trä till 10 10

10 % under de närmaste åren och till svensk nivå dvs. 20 % senast Antalet bostadsbygglov ökade i maj I maj 2011 beviljades bygglov för sammanlagt 4,32 miljoner kubikmeter. I praktiken är nivån densamma som för ett år sedan. Vid en granskning av perioden januari-maj 2011, beviljades bygglov för 17,36 miljoner kubikmeter som är fem procent mer än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om bygg- och bostadsproduktionen. Om man ser till byggnadstyp ökade de beviljade loven för bostadshus kraftigt. I maj 2011 beviljades bygglov för nya bostäder vilket är 25 % mer än ett år tidigare. Antalet lov för flervåningshus med bostäder ökade med 45 % och för rad- och kedjehus med 46 %. Byggkostnaderna i juli steg med 3,6 % Byggkostnaderna steg i juli 2011 med 3,6 % jämfört med juli året innan. Arbetskostnaderna inom byggandet steg med 2,1 %, priserna på material med 4,2 % och övriga kostnader med 5 %. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens Byggkostnadsindex. Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 10 % på årsnivå Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 10,2 % under andra kvartalet 2011 jämfört med motsvarande period Beräkningen av fastighetsskatt som ingår i särkostnaderna för fastighetsunderhåll har reviderats. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005=100. Av underhållskostnaderna steg priset på tunn eldningsolja mest, 35,2 %. Särkostnaderna steg med 21,4 %, kostnaderna för förbrukningsel med 18,3 %, värmekostnaderna med 17,6 %, fjärrvärmekostnaderna med 11,8 %, kostnaderna för bruks- och avloppsvatten med 5,3 %, kostnaderna för underhållstjänster med 3,9 %, arbetskostnaderna med 3 %, kostnaderna för skötseltjänster med 2,9 % och kostnaderna för förbrukningsmaterial med 0,2 %. När skötselkostnaderna stiger, syns det i vederlagen. När trycket är så stort som nu kan det hända att man tvingas till stora höjningar, förutspår Fastighetsförbundets forskningsdirektör Mauri Marttila. För en bostadsägare som i snitt betalar 3,5 euro per kvadratmeter för en bostad på 50 kvadratmeter betyder en ökning på 10 % en kostnadsökning på 210 euro i året. Konkurrensen på värmemarknaden skärps Fjärrvärmen håller sin starka ställning i det finländska energisystemet även framöver konstateras i en framtidsutredning om fjärrvärme som Arbets- och näringsministeriet och Finsk Energiindustri rf har låtit göra. Fjärrvärmens marknadsandel för uppvärmning av byggnader kommer att öka åtminstone fram till Även därefter är en ökning möjlig om fjärrvärmebranschen aktivt utvecklar bland annat produktionsstrukturen, nya produkter och prissättningen. Fjärruppvärmningens andel vid uppvärmningen av fastigheter i Finland är betydande; cirka hälften av uppvärmningsbehovet i bostads- och servicebyggnader sköts med fjärrvärme. Dessutom bygger cirka 20 % av elproduktionen i Finland på samproducerad el i samband med fjärrvärme. Fjärrvärmens kommande ställning präglas dock av osäkerhet, bland annat genom stigande utsläppsrättspriser, energiskatter och bränsle-priser. Enligt en utredning av Pöyry Management Consulting Oy är höjningstrycket på det genomsnittliga realpriset på fjärrvärme knappt 20 % från 2010 till Av detta har nästan hälften redan realiserats i och med de höjda energiskatterna i början av Fram till 2030 avtar höjningstrycket eller förblir på samma nivå. Effekterna varierar avsevärt efter företag. Fjärrvärmen uppskattas få nya kunder närmast från oljeuppvärmningen, men kan tappa kunder till jordvärmen om man granskar 11

11 uppvärmningsformerna ur energikostnadsutvecklingens synvinkel. Hyreshöjningen i Finland snabbare än i euroområdet Enligt Finlands Banks översikt Talouden näkymät har hyrorna i Finland stigit snabbare än i euroområdet i snitt. Under de senaste tre åren har hyrorna i Finland stigit med nästan 12 % mot fem procent i euroområdet. I Finland steg hyrestagarnas kostnader i januari-mars 2011 med i snitt 2,7 % jämfört med läget ett år tidigare. I euroområdet var höjningen endast 1,3 %. De allt högre skötselvederlagen som kommer av ökade uppvärmningskostnader till följd av dyrare energi återspeglar sig i hyrorna. Även avgifterna för vatten och avlopp och avfallshanteringsavgifterna i Finland har ökat med mer än 5 % på årsnivå. Enligt Tapiola Bank steg bostadspriserna under perioden januari-mars 2011 med 4,3 % i huvudstadsregionen och med 3,6 i övriga Finland. Ett år tidigare var siffrorna 16 % respektive 7,7 %. Det genomsnittliga priset per kvadratmeter för en lägenhet i ett gammalt flervåningshus var euro i huvudstadsregionen och euro i övriga Finland. Den reella sänkningen av lönenivån dämpade höjningen av bostadspriserna. Banken tror dock att priserna fortsätter att stiga. Grundräntan har stigit Finansministeriet har fastställt grundräntan till 2,0 % från fram till slutet av december Före det var grundräntan 1,50 % var den 1,25 %. Grundräntan som beräknas två gånger om året bestäms efter den genomsnittliga marknadsräntan för 12 månader tre månader innan grundräntan fastställs. EKONOMI OCH SKATTER Fastighetsskatten tros skärpas under de närmaste åren 2010 höjde sammantaget 260 kommuner skattesatsen på bostadshus. Nästan lika många kommuner höjde den allmänna fastighetsskatten. Kommunernas fastighetsskattesatser steg i snitt med en femtedel. Experter på Kommunförbundet och Skattebetalarnas centralförbund tror att fastighetsskatten fortsätter att stiga även under de närmaste åren. Matti Holopainen vid Kommunförbundet som är expert på markanvändning konstaterar att Finland har velat harmonisera sin beskattningspraxis i enlighet med den internationella linjen där fastighetsskatterna i många västländer är högre än i Finland. Fastighetsförbundet motsätter sig skarpt Fastighetsförbundet motsätter sig skarpt en höjning av fastighetsskatterna. Värdehöjningen på en bostadsfastighet höjer fastighetens beskattningsvärde och trots att fastighetsskattesatsen skulle förbli på nuvarande nivå höjer enbart de högre beskattningsvärdena på tomter automatiskt husbolagens skötselvederlag och hyror om inte kommunerna kan sänka sina fastighetsskattesatser. Genom att avlägsna skattesatsernas undre gränser för bostadsfastigheter kunde kommunerna självständigt besluta om huruvida de uppbär skatter av dem som har beskattningsbara inkomster eller av alla kommuninvånare oberoende av inkomster. Den ökade fastighetsskattebelastningen tillsammans med mervärdes-, energi- och avfallsskatterna samt de kommunala avgifterna tar redan nu mer än hälften av husbolagens vederlag. Fastighetsförbundet utmanar både staten och kommunerna att motarbeta ökade boendekostnader på grund av höjda beskattningsvärden. Den fastighetsskatt kommunerna bär upp är en socialt orättvis beskattningsform som inte beaktar de beskattades betalningsförmåga. Skatten drabbar på samma sätt en pensionär med små inkomster eller en arbetslös som en barnfamilj med bostadslån och höjer allas boendekostnader. 12

12 Fastighetsskatterna steg till mer än 1,2 miljarder euro i år Enligt en preliminär uppskattning får kommunerna 2011 cirka miljoner euro i fastighetskatt, vilket är cirka 32,6 miljoner dvs. tre procent mer än i fjol. Fastighetsskatten 2011 beräknas på beskattningsvärdena 2010 och de skattesatser som kommunen där fastigheten är belägen fastställt för För hälften av alla fastigheter stannar den fastighetsskatt som ska betalas under 170 euro. Fastighetsskatt påförs inte om skatten är under 17 euro. Sådana fastighetsägare är under 10 %. 84,25 miljoner euro för reparations- och energiunderstöd Miljöministeriets förslag för det egna förvaltningsområdet i statens budgetproposition för 2012 utgör sammanlagt 304,2 miljoner euro. I förslaget anvisas 84,25 miljoner euro för reparations- och energiunderstöd. I budgeten görs vidare en reservering på 15 miljoner för betalning av tidigare beviljade konjunkturrelaterade reparationsunderstöd. Dessutom betalas en del av de beviljade understöden genom statens bostadsfond som står utanför budgeten. Inom loppet av 2011 bereds ett bostadspolitiskt handlingsprogram som ska utgöra grund för de åtgärder som vidtas I budgetförslaget ingår en reservation att cirka nya räntestödsbostäder byggs med stöd av med medel ur statens bostadsfond. Dessutom har anslag reserverats för byggande av nya hyresbostäder enligt den s.k. mellanmodellen som inte omfattas av bestämmelserna om allmännyttighet. Räntestödslån för ägarbostäder kan fortsättningsvis beviljas för byggande av sådana egnahemshus som är avsevärt energieffektivare än vad de nya energibestämmelser som träder i kraft kräver. För att planläggningsmålen ska uppnås beviljas fortsättningsvis bidrag för kommunalteknik med en andel på 30 procent. För bidragen anslås 10 miljoner euro Bidragen är bundna till produktion av bostäder till rimliga priser, främjande av kommunsamarbete och förtätande av urbana strukturer. Bidragen riktas till tillväxtcenter med fokus på Helsingforsregionen. I förslaget anvisas ett anslag på 110 miljoner euro för investeringsunderstöd till bostäder för grupper med särskilda behov. Understöden anvisas i första hand till produktion av bostäder för dem vars ställning är allra sämst. PUBLIKATIONER OCH EVENEMANG Anvisning om informationssäkerhet -Vuokrauksen tietosuojaohje En hyresgäst måste lämna en mängd olika uppgifter om sig själv när han eller hon hyr en bostadslägenhet. Den nya anvisningen om informationssäkerhet, Vuokrauksen tietosuojaohje, ger hyresvärdar och förmedlingsfirmor information om vilka uppgifter man kan fråga hyresgästen om och samla in, hur uppgifterna kan sparas och hur man ska förfara om man överlåter uppgifterna. Anvisningen beaktar både statsstödda och fritt finansierade hyresbostäder. När det gäller statsstödda hyresbostäder finns det regler om vilka uppgifter som behövs. Trots att detta inte gäller för fritt finansierade hyresbostäder är det nödvändigt att samla in uppgifter av hyresgästen för att säkerställa hyresgästens identitet och betalningsförmåga samt för att försäkra sig om omsorgsfull skötsel av lägenheten. Enligt personuppgiftslagen får man fråga dem som ska bo i lägenheten om personuppgifter (för make/makas och sambos del personbeteckning och för barnens del födelseåret), inkomster och kreditupplysningar samt intyg över betalningsförmåga när avtalet ingås. Anvisningen utkom Anvisningen har utarbetats m.m. av Fastighetsägarna och byggherrarna i Finland RAKLI rf, Disponentförbundet och Suomen Vuokranantajat ry. 13

13 Flera e-tjänster inom justitieförvaltningen Justitieförvaltningen har öppnat en ny elektronisk tjänst som underlättar inledandet av fordringsmål vid tingsrätten och indrivningen av fordringar vid utsökning. Stämningsansökan om obetalda skulder till tingsrätten Privatpersoner och företag kan skicka stämningsansökningar som gäller ostridiga fordringsmål till tingsrätten via internet. Den nya tjänsten kan användas då yrkandet gäller endast en gäldenär som inte har betalat sin skuld men som inte bestrider den. Typiska exempel är hyresfordringar samt telefon- och elräkningar. Den nya tjänsten är avsedd för privatpersoner och företag, och i synnerhet för små indrivningsbyråer. De största indrivningsbyråerna har även hittills sänt sina ansökningar till domstolarnas och utsökningens datasystem på elektronisk väg. Tjänsten kan även användas av staten, kommunerna och andra offentliga sammanslutningar vid indrivning av fordringar. Privatpersoner loggar in på tjänsten med nätbankskoder och företag med justitieförvaltningens organisationskoder. En stämningsansökan via webben blir anhängig omedelbart efter att den har skickats. Sökanden kan även på webben följa hur ärendet framskrider. Besked om att domen har meddelats ges per e-post och domen fås även i elektroniskt format. En borgenär som har lämnat in sin stämningsansökan på webben får domen som bestyrkt kopia i pappersformat endast på särskild begäran. Rättegångsavgiften för fordringsmål som har inletts på elektronisk väg är för närvarande 60 euro, vilket är 20 euro lägre än avgiften för mål som har inletts genom en stämningsansökan på papper. Justitieförvaltningens e-tjänster finns tillgängliga på adressen (Etjänster). För användning av tjänsterna krävs en personlig e-postadress. stamrenovering kanske redan är svårare. Då är det viktigt att beslutet fattas i rätt ordning och att alla hörs. Päätöksenteko asunto-osakeyhtiössä är en guide framtagen till stöd för husbolag i olika beslutssituationer. Guiden redogör för vad man bör komma ihåg i de olika fallen och vem som kan delta i beslutsfattandet. Guiden kostar 15 euro och kan beställas på Fastighetsföreningens medlemmar får en medlemsrabatt på 10 % i förlagets nätaffär. KIINKO-utbildning för husbolagens styrelser God förvaltningssed i bostadsaktiebolag (på finska) God förvaltningssed i bostadsaktiebolag är en utbildning som vänder sig till styrelsemedlemmar i bostadsaktiebolag. Den tar upp organiseringen av styrelsens praktiska verksamhet i enlighet med god förvaltningssed, upprättandet av budget och förutseende i fråga om reparationsåtgärder. Utbildningen ordnas på kl En välfungerande styrelse - bolagsstämma (på finska) Utbildningen tar upp bolagsstämmans befogenheter, sammankallandet och beslutsfattandet. Det centrala temat är ordförandes uppgifter och ansvar. Därtill har utbildningen praktiska övningar. Utbildningen ordnas kl Leda stamrenoveringar (på finska) Kiinko ordnar en utbildning på temat stamrenoveringar (Putkiremontin vetäjä) i form av ett tvådagarsseminarium i Helsingfors Ytterligare information om alla utbildningar på Fatta ett bra beslut! Det är kanhända enkelt att fatta beslut om att köpa en ny gräsklippare, men att besluta om 14

14 Bästa ansvarsperson i ett medlemsbolag Vi meddelade er i bulletinen 3/ att vi kommer att gå över till elektronisk format. Det är ett både förmånligt och lätt sätt för alla medlemsbolagens ansvarspersoner att läsa bulletinen. Anvisningar om hur man läser och prenumererar på den elektroniska bulletinen hittar ni i den ovan nämnda bulletinen samt på våra webbsidor Trots att vi övergår till elektronisk information, tar vi hänsyn till alla dem som inte har möjlighet att registrera sig på Taloyhtio.net. Vi erbjuder dem än så länge bulletinen i pappersformat men för det krävs ett separat meddelande till föreningen. Utan det kan bulletinen endast läsas på nätet efter registrering. Om ni inte har möjlighet att läsa den elektroniska bulletinen på webben, meddela oss vänligen om detta på nedanstående blankett senast Postportot är betalt. Med informativa hälsningar, Medlemssekreterare Ritva Erbismann och verksamhetsledare Marika Sipilä ( ) klipp ut och posta Bolagets namn Medlemsnummer Bulletinens postadress (även om oförändrad) mottagaren betalar portot FINLANDS SVENSKA Datum / 2011 FASTIGHETSFÖRENING RF Uppgift i bolaget KOD SVARSFÖRSÄNDELSE Underskrift

5 / 2014 Finlands Svenska Fastighetsförening

5 / 2014 Finlands Svenska Fastighetsförening Innehåll FÖRENINGS- OCH KONCERNNYTT... 3 Kontrollera medlemsnumret... 3 Evenemang... 3 Personalnyheter... 4 Ekonomi- och skatterådgivning för medlemmarna... 4 Taloyhtiö.Nyt 2/2014 har kommit ut... 4 Förbundets

Läs mer

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning

Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Vederlag Tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning Åland 1.11.2012 Kristel Pynnönen Jurist Finland Fastighetsförbund Suomen Kiinteistöliitto ry Vederlag Vederlag Betalning av vederlag är den viktigaste

Läs mer

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf

Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Fördelning av underhållsansvar Badrum 29.10.2013 Kristel Pynnönen, jurist Finlands Fastighetsförbund rf Suomen Kiinteistöliitto ry Innehåll Utredningsansvar av möjliga fukt- och mögelskador Fördelning

Läs mer

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten.

a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. FRÅGA 1 a) I lagen föreskrivs det endast att god förmedlingssed ska iakttas i förmedlingsverksamheten. b) Den ansvariga föreståndaren är skyldig att se till att god förmedlingssed iakttas och att verksamheten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 8.5.2010 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till utveckling av lagstiftningen om bostadssparpremiesystemet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadssparpremier,

Läs mer

Teman. Aktuellt inom fastighetsjuridik. Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015. Ändringar i tobakslagstiftning

Teman. Aktuellt inom fastighetsjuridik. Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015. Ändringar i tobakslagstiftning Aktuellt inom fastighetsjuridik Finlands Svenska Fastighetsförening Vanda avfallskraftverk 11.11.2015 Tapio Haltia rådgivningsjurist 1 Teman Registrering av bolagsordning Ändringar i tobakslagstiftning

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vissa understöd som betalas ur Statens bostadsfond PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Lag. om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 5, 9,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av 13 aravalagen och av 9 lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen BYGGHERRAR OCH STÄLLANDE AV SÄKERHETER Bekanta dig med denna anvisning om du har för avsikt att sälja bostadsaktier eller övriga bostäder i delägarsammanslutningar

Läs mer

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET!

VÄND INTE SIDA INNAN DU HAR FÅTT TILLÅTELSE TILL DET! AHM-provet 5.9.2015 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 181/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att den gällande bestämmelsen i aravalagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 66 och 69 vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås vägtrafiklagen att ändras genom revidering

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014

PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 10.5.2014 1 (8) PROVET FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 10.5.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016):

Läs mer

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 108/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatten

Läs mer

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf

Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Siru Lönnqvist VVS Föreningen i Finland rf Vad är ett energicertifikat? Ett verktyg för att kunna jämföra byggnaders energieffektivitet ( ~ kylskåpens energimärkning) Skall främjar byggnaders energieffektivitet

Läs mer

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen

RP 307/2010 rd. I denna proposition föreslås att det stiftas en ny lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke. Genom den föreslagna lagen RP 307/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 7.5.2011 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 4 besvaras

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 143/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestöd för ägarbostadslån. PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration

RP 336/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration RP 336/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 45 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring

Läs mer

AHM-provet 15.11.2014

AHM-provet 15.11.2014 AHM-provet 15.11.2014 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna 1-3

Läs mer

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 12.5.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) FRÅGA 1 a) Enligt lagen om förmyndarverksamhet är vårdnadshavarna intressebevakare för en minderårig person, om domstolen inte har skiljt vårdnadshavaren

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 228/2004 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 i lagen om vattentjänster PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om vattentjänster

Läs mer

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet

RP 6/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om magistraternas behörighet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 152/2016 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012 CENTRALHANDELSKAMMAREN AHM-examen 12.5.2012 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 12.5.2012 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd

Centralhandelskammarens Bedömningsgrunder för AHM-provet mäklarnämnd Uppgift 1 a) Kerttu har från första början ägt aktierna ensam, och makens död ändrar inte på detta. Aktierna hör inte till Hannus dödsbo, och Kerttu är således hyresvärd. Enligt äktenskapslagen får maken

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) Mäklarnämnden PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 21.11.2009 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark.

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt.

Två reserveringsavgifter får inte samtidigt tas emot för samma förmedlingsobjekt. AHM-EXAMEN 21.11.2009 BEDÖMNINGSGRUNDER 1 FRÅGA 1 1. Reserveringsavgift Förmedlingsrörelsen får ta emot en reserveringsavgift om uppdragsavtalet innehåller en överenskommelse om saken. Efter att ha tagit

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 124/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om registrering av fordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om registrering

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

RP 23/2010 rd. I denna proposition föreslås att den nya lagen om bostadsaktiebolag ändras så att aktielägenheter

RP 23/2010 rd. I denna proposition föreslås att den nya lagen om bostadsaktiebolag ändras så att aktielägenheter Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 32 och 34 i lagen om bostadsaktiebolag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nya lagen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 37/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 20 lagen om statliga affärsverk PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att övergångsbestämmelsen

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING

MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING MILJÖUTSKOTTETS BETÄNKANDE 2/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om ett system med delägarbostäder med räntestöd INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 7 december 2001 en

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av aravalagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att regleringen i anslutning till preskribering och

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt

Beslut. Lag. om ändring av lagen om överlåtelseskatt RIKSDAGENS SVAR 164/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 302/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om byggnaders energiprestanda Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lagstiftning

Läs mer

Bostäder och boendeförhållanden

Bostäder och boendeförhållanden Boende 2015 Bostäder och boendeförhållanden, översikt Mer än hälften av 20 29 -åringarna bodde på hyra år Enligt Statistikcentralen bodde 55 procent av alla 20 29-åringar, dvs. 6 000 personer självständigt

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

AHM-provet

AHM-provet AHM-provet 12.11.2016 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna ska

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 21/ (5) Stadsfullmäktige Kj/

Helsingfors stad Föredragningslista 21/ (5) Stadsfullmäktige Kj/ Helsingfors stad Föredragningslista 21/2016 1 (5) 9 Den av Vänsterförbundets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om hejdande av ökningen i boendekostnaderna HEL 2016-007251 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Vinsten uppgår till 60 000-50 000 = 10 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes en beräkningsformel

Vinsten uppgår till 60 000-50 000 = 10 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes en beräkningsformel 1 Uppgift 1 Överlåtelsen av änkan Maijas lägenhetshalva (3 p): Vinsten uppgår till 250 000-125 000 = 125 000 (1 p; För att en poäng skulle ges förutsattes det att examinanden presenterade en beräkningsformel

Läs mer

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016

Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 Anvisningar för hiss- och hinderlöshetsunderstöd 2016 28.1.2016 Anvisningarna gäller understöd för: installation av ny hiss (hissunderstöd) avlägsnande av rörelsehinder (hinderlöshetunderstöd) Innehåll

Läs mer

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter

Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 5.4.2012 Dnr 459/2/11 Undersökning på eget initiativ av förfarandet att anlita inkassobolag för indrivning av kommunala avgifter 1 ÄRENDE 2 UTREDING 3 AVGÖRANDE Rättsregler Jag har på eget initiativ undersökt

Läs mer

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE

PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE CENTRALHANDELSKAMMAREN 1 (6) PROV FÖR HYRESLÄGENHETS- OCH HYRESLOKALSMÄKLARE 19.11.2011 Läs dessa anvisningar innan provet börjar Svaren på frågorna 1-3 ska skrivas på skilda pappersark. Fråga 4 besvaras

Läs mer

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus

Information om stöd för konvertering. elvärme i småhus Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus Vem kan få stöd? Om du har ett småhus med direktverkande elvärme och genomför någon av nedan uppräknade åtgärder kan du få stöd.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen.

RP 123/2010 rd. med de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. RP 123/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 106/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Propositionen

Läs mer

Reparationsbyggande 2013

Reparationsbyggande 2013 Byggande 2014 Reparationsbyggande 2013 Renovering av bostäder och byggnader Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för nästan sex miljarder euro år 2013 Statistikföringen av reparationsbyggande

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 26 maj 2016 Reykjavik

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 26 maj 2016 Reykjavik Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 26 maj 2016 Reykjavik Nyckeltal för Finland Folkmängd (mars 2016) 5.489.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation (mars 2016) - 0,0 % Arbetslöshet (mars

Läs mer

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter

Utredning 1/2017. Bostadslösa Bostadslösa familjer. Olika anstalter 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ytterligare uppgifter: Hannu Ahola Tfn +358 29 525

Läs mer

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

RP 47/2009 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen, lagen om förskottsuppbörd och lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet RP 47/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen om beskattning av dividender som baserar sig på en arbetsinsats PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen,

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundanvisning om punktbeskattning 27 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar www.tulli.fi Februari 2013 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2008-07-02 632-2008 Eslövs Bostads AB Box 225 241 23 Eslöv Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens beslut

Läs mer

RP 195/2012 rd. I denna proposition föreslås det att landsvägslagen. för el- och kommunikationsnäten och

RP 195/2012 rd. I denna proposition föreslås det att landsvägslagen. för el- och kommunikationsnäten och RP 195/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 42 i landsvägslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att landsvägslagen

Läs mer

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011

OSKARI nummer OM 17/41/2011 HARE nummer OM035:00/2011 11.4.2012 Publikationens titel Ändring av lagstiftningen om snabblån Författare Arbetsgruppen Snabblån 2011 ordförande Katri Kummoinen sekreterare Sofia Rajamäki Justitieministeriets publikation 17/2012

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden

En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Nordiskt seminarium kring bostäder och boendemiljö för äldre Stockholm 11.12.2012 En översikt om nuläge och trender hur äldre bor idag och hur de kan bo i framtiden Kirsti Pesola, tekn.lic., arkitekt SAFA

Läs mer

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 111/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 30 i mervärdesskattelagen och 32 i i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Genomförandeplan för programmet för att förbättra äldres boende

Genomförandeplan för programmet för att förbättra äldres boende Genomförandeplan 2016 2017 för programmet för att förbättra äldres boende A. Framförhållning och beredskap 1. Åtgärder för att förbättra äldres boende beaktas i statens bostadspolitik 2016 2030 Behovet

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte.

Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. AHM-provet 23.4.2016 Läs dessa anvisningar innan provet börjar. Svara med tydlig handstil. Ge en motivering till svaret på varje fråga. Enbart paragrafhänvisningar räcker inte. Svaren på uppgifterna ska

Läs mer

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter

RP 28/2010 rd. Universitetslagens 75 har samma innehåll som motsvarande särskilda bestämmelser som gäller Helsingfors universitetets rättigheter RP 28/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att universitetslagen ändras så att

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad 2.10.2015 Utredning av sanitär olägenhet i bostad BEKANTA DIG MED DETTA, INNAN DU FYLLER I BLANKETTEN! Om man misstänker att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare

Läs mer

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge

RP 151/2005 rd. 1. Nuläge Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om domännamn ändras så att lagen

Läs mer

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394

Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar /394 Finlex» La gstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 2011» 29.4.2011/394 29.4.2011/394 Beaktats t.o.m. FörfS 479/2011. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Lag om medling i tvistemål och

Läs mer

för nedsättning av annuiteten

för nedsättning av annuiteten RP 56/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 lagen om ändring av lånevillkoren för hyreshuslån PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 101/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig upphandling PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om offentlig

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8)

AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) AHM-PROVET 4.5.2013 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (8) Fråga 1 Punkt A max 3 p - Kostnaderna för renoveringen (10 000 euro) fogas till aktielägenhetens anskaffningsutgift. Kostnaderna får inte avdras vid inkomstbeskattningen,

Läs mer

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses.

JO övervakar framför allt, att god förvaltning iakttas och att de grundläggande fri- och rättigheterna samt de mänskliga rättigheterna tillgodoses. KLAGA HOS RIKSDAGENS JUSTITIEOMBUDSMAN? 1) Vad gör justitieombudsmannen? Justitieombudsmannen övervakar att myndigheterna och tjänstemännen följer lagen och fullgör sina skyldigheter. Också andra som sköter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus; SFS 2004:752 Utkom från trycket den 2 november 2004 utfärdad den 21 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 35/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om domännamn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om domännamn ändras enligt erfarenheterna

Läs mer

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling? Upphandling och kvalitet inom äldreomsorgen blev det som vi tänkte oss? Jonna Törnroos, jurist och vicehäradshövding Vem vårdar vem? äldreomsorgen i ett vägskäl Parallellseminarium Rådgivningsenheten för

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer