KODTABELLEN OCH DESS DELAR A B C D E F G H

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KODTABELLEN OCH DESS DELAR A B C D E F G H"

Transkript

1 KODTABELLEN OCH DESS DELAR Kodsträng - består av totalt 8 koddelar om totalt 36 positioner Några koddelar är obligatoriska: och slag måste alltid fyllas i Vid DRIFT måste alltid VERKSAMHET fyllas i Vid INVESTERING måste alltid VERKSAMHET och PROJEKT fyllas i Vid bokföring av INTERNA poster måste alltid ansvar, slag och verksamhet kompletteras med MOTPART I ekonomisystemet benämns varje koddel med en bokstav. När du ställer frågor i Redovisning och Reskontra (RoR) kan du söka på en enskild koddel eller kombinationer av flera koddelar.

2 Koddel A upp till itioner, obligatorisk Följer kommunens organisationsstruktur och visar vem som har det ekonomiska ansvaret. Koddelen är hierarkiskt uppbyggd. Första positionen visar vilken nämnd som är ansvarig: skod som börjar med 2 = kommunstyrelsen 4 = utbildningsnämnden 5 = socialnämnden 6 = miljö- och byggnadsnämnden Exempel 2 X Kommunstyrelsen 21 Kommunchef 211X Administrativ enhet Lars Ekbäck

3 Koddel B upp till itioner, obligatorisk. Indelas i kontoklasser, kontogrupper och konton som följer redovisningslagens uppställningsschema för balans- och resultaträkning. Vissa konton har direkt koppling till RS (Räkenskapssammandraget), i kodtabellen märkt scb. Talar om vilken typ av kostnad eller intäkt som avses som börjar med 1 = tillgångar balanskonton, används aldrig vid drift och investering 2 = eget kapital och skulder 3 = intäkter/inkomster 4 = kostnader/utgifter 5 = kostnader för arbetskraft 6 och 7 = Övriga verksamhetskostnader 8 = Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader Exempel 6 X Kontoklass Övriga verksamhetskostnader 65 Kontogrupp Kontorsmaterial och trycksaker 651 Konto Kontorsmaterial kostnader för kontorsmaterial efterfrågas av scb 6511 Underkonto Kopieringspapper

4 Koddel C upp till itioner, obligatorisk vid drift- och investeringsredovisning. Indelningen bestäms och förvaltas av SCB och är inte en del av Kommun-Bas. Indelas i block som skiljer olika typer av verksamhetsområden. Block 0 Politisk verksamhet 1 Infrastruktur, skydd m.m. 2 tid och kultur 3 och 4 Pedagogisk verksamhet 5 Vård och omsorg 6 Särskilt riktade insatser 7 Affärsverksamhet 8 Gemensamma lokaler och verksamheter 9 Finansiering Exempel 7 X Affärsverksamhet 75X 752X 7521X Kommunikationer Buss-, bil- och spårbunden trafik Kollektivtrafik Linjetrafik

5 Koddel D itioner, frivillig. Används för att märka ut olika typer av aktiviteter, händelser Kodstrukturen skiljer mellan nämndsgemensamma aktiviteter och nämndsspecifika aktiviteter 0 Nämndsövergripande Nämndsspecifika 1x 3xx Kommunstyrelsen 4x 4xx Utbildningsnämnden 5x 5xx Socialnämnden Exempel 040 Arbetsmiljöåtgärder - nämndsövergripande aktivitet som kan användas av alla

6 Koddel E itioner, obligatorisk vid investering samt i vissa fall vid drift. I investeringsredovisning är koddelen E, projekt, obligatorisk och används för att skilja de olika investeringsprojekten. koden för investering börjar alltid med siffran 2 I driftredovisningen används koddelen E för att identifiera olika driftprojekt. Driftprojektkoden börjar alltid med siffran 5. Ett driftprojekt är en insats av tillfällig art, med en tidsbestämd början och ett tidsbestämt slut, ofta med extern finansiering. Exempel 2201 Kontorsinventatier Investeringsprojekt 5436 Leonardo da Vinci 2012:737 Driftprojekt

7 Koddel F itioner, frivillig. Används för att särskilja olika fysiska objekt, t.ex. bilar, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter. Exempel Malgovik elljusspår Myltan, Latikberg

8 Koddel G itioner, frivillig, nyttjas bl.a. för att särskilja olika nyckelkodsområden. Exempel 1110 Laxbäcken Nyckelkodsområde

9 Koddel H itioner, obligatorisk vid interna transaktioner Används för att särskilja internredovisningen från externredovisningen. Intervallet 0x 8x motsvaras av de två första positionerna i koddelen verksamhet. Kod 91 används för kommunkoncernföretag, VIBO. Exempel Rävlyans förskola beställer frukt till mellanmål från köket vid Saxnäs skola Belopp Rävlyan :00 Kök :00

10 ATTESTBEGREPPEN Mottagningsattest Beslutsattest - avser kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits/utförts. Här intygas att kommunen har tillgodogjorts det som beställts, d.v.s. att leverans har skett eller att prestationen, tjänsten har utförts. har det ekonomiska ansvaret och ska formellt utses av nämnden. Ekonomiskt ansvar innefattar budgetansvar. Utgör kärnan i kontrollen. Kontrollerar att beställning faktiskt har gjorts, att beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som har överenskommits vid beställningen. Kontrollerar att konteringen är riktig och sker enligt god redovisningssed, att rätt momsavdrag görs, att betalningen sker i rätt tid och att anslag finns. (Not. Kontroll att anslag finns ska göras redan innan beställning. När varan/ tjänsten redan är beställd och levererad måste betalning ske.) Beslutsattest får inte göras av den som själv ska ta emot betalning eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren, eller på annat sätt själv eller som närstående berörs av betalningen. Det som avses är t.ex. reseräkningar, ersättningar för utlägg, lön, mobiltelefonräkningar, representation, transaktioner med företag eller liknande där intressekonflikt kan uppstå. När utbetalningen gäller beslutsattestanten själv ska fakturan beslutsattesteras av överordnad chef. Underordnad ska inte beslutsattestera överordnads utlägg eller liknande.

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i ekonomi för ideella föreningar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL BOKFÖRA DEN IDEELLA FÖRENINGENS EKONOMI s. 1 Bokföring s. 2 Att bokföra

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem

Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem 2011:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer